Toimialakatsaus 2013 Toimialakatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimialakatsaus 2013 Toimialakatsaus 2013 1"

Transkriptio

1 Toimialakatsaus

2 2 Toimialakatsaus 2013

3 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Esipuhe Kansainvälinen taajuussuunnittelu Radioluvat ja tutkinnot Keskeisiä kysymyksiä asiakkaiden näkökulmasta VIESTINTÄVERKKOJEN TOIMINTA TIEDONSIIRTO- JA PUHELINPALVELUT Liittymämäärät Yleisen viestintäverkon häiriöt Radiohäiriöt ja radiolaitteiden markkinavalvonta Markkinaosuudet Tiedonsiirtopalvelut Kiinteiden laajakaistaliittymien hinnoittelu Laajakaista hanke Nopean laajakaistan saatavuus Yleispalvelu Fi-verkkotunnukset Puhelinpalvelut Matkapuhelinpalvelujen hinnoittelu Matkapuhelinpalvelujen käyttö ulkomailla TIETOTURVA Yleisen tietoturvallisuuden taso Kyberturvallisuuskeskus Tietoturvauhat Palvelunestohyökkäykset ja kohdistetut haittaohjelmat Automaatiojärjestelmien tietoturvauhat Tietomurrot ja haittaohjelmahavainnot Kodin verkkolaitteiden ja älypuhelimien tietoturva Kiristyshaittaohjelmat TELEVISIOPALVELUT Maanpäälliset televisiolähetykset Kaapelitelevisio ja uudet vastaanottotavat Teräväpiirtotelevisio POSTIPALVELUT Postilähetysten määrä Kirjeen kulkunopeus Postitoimipisteet RADIOTAAJUUKSIEN KÄYTTÖ KUVIOT FM- ääniradiotoiminta Yleisradion ja kaupallisten radioverkkojen taajuudet Lyhytaikainen ja pienimuotoinen radiotoiminta Lyhytaikaiset tapahtumat Taajuushuutokauppa, television teknologiasiirtymä ja taajuuksien käytön muutokset Television taajuusresurssit Langattomat mikrofonit Radiolinkit ja kognitiivinen radio

4 Johdanto 1.1 Esipuhe VIESTINTÄVIRASTON tavoitteena on varmistaa, että viestintä on varmaa ja vaivatonta kaikille Suomessa. Tätä tavoitetta virasto toteuttaa sähköisen viestinnän ja postimarkkinoiden valvonta- ja sääntelyviranomaisena sekä osaltaan toimillaan edistämällä markkinoiden toimivuutta. Viestintäviraston tietoturvatehtävät laajenivat vuoden 2014 alussa, kun virastoon perustettiin Suomen kyberturvallisuusstrategian mukaisesti Kyberturvallisuuskeskus. Viestintävirasto edistää viestintämarkkinoiden toimivuutta lisäämällä markkinoiden läpinäkyvyyttä. Tätä palvelee nyt julkaistava viestintämarkkinoiden toimialakatsaus, joka kattaa viraston kaikki toiminnan osaalueet: puhelin-, laajakaista- ja televisiopalvelut, taajuuksien käytön, kyberturvallisuuden, viestintäverkkojen toiminnan ja postipalvelut. Markkinoiden läpinäkyvyyttä lisäsi myös marraskuussa 2013 viraston wwwsivuille tuotu MONITORi-palvelu, jossa ensi vaiheessa julkaistaan viestintäverkkojen vika- ja häiriötilanteita. Palvelua kehitetään ja sen on tarkoitus laajentua tämän vuoden lopulla sisältämään myös saatavuus- ja laatutietoja. Suomen sähköisen viestinnän markkinat ovat monella mittarilla mitattuna edistykselliset. Keskeisiä piirteitä ovat matkaviestinverkon palveluiden ja erityisesti dataliittymien laajamittainen käyttö ja samalla kiinteän verkon puhelinliittymien ja puheluiden nopea väheneminen. Myös taajuusasioissa olimme viime vuonna eturintamassa, sillä Suomi teki Euroopan maista ensimmäisenä päätöksen 700 MHz:n alueen siirtämisestä televisiotoiminnasta mobiililaajakaistan käyttöön. Niin ikään tietoturva-asioissa olemme mallimaa, sillä useissa vertailuissa sijoituimme tietoturvassa kärkijoukkoon. Tämä Viestintäviraston vuotuinen katsaus perustuu viraston säännöllisesti keräämiin toimiala- ja valvontatietoihin. Se antaa laajan monipuolisen kuvan toimialan kehittymisestä. Toivon teille kiinnostavia lukuhetkiä näiden mielenkiintoisten faktojen ja analyysien parissa. Asta Sihvonen-Punkka Pääjohtaja 4

5 1.2 Keskeisiä kysymyksiä asiakkaiden näkökulmasta VIESTINTÄVIRASTOON tulevat asiakasyhteydenotot avaavat yhden perspektiivin viraston toimialan keskeisiin kysymyksiin ja muutoksiin erityisesti viestintäpalvelujen käyttäjien kannalta. Yhteydenotoissa korostuvat varsinkin asiakkaiden kokemat ongelmakohdat ja tietyt viraston tehtävät. Ymmärtääkseen toimialan positiivista kehitystä tulee trendejä hakea muista tilastoista. Suurin osa kaikista vuoden 2013 aikana Viestintävirastoon tulleista asiakasyhteydenotoista koski vuoden 2012 lopussa päättynyttä televisiomaksuvelvollisuutta. Viestintävirastossa käsiteltiin vuoden 2013 aikana yhteensä yli asiakasyhteydenottoa, joista arviolta liittyi tv-maksuihin ja maksujen palautukseen. Muita televisioon ja radioon liittyviä asiakasyhteydenottoja tuli Viestintävirastoon vuoden aikana hieman yli 700 kappaletta. Asiakasyhteydentotot ja tiedustelut liittyivät suurimmaksi osin televisio-ohjelmien sponsorointiin ja mainontaan. Yhteydenottojen taustalla oli muun muassa Viestintäviraston antama päätös YLEn esittämästä Lottoarvonnasta, jota Veikkaus sponsoroi. Viestintävirastossa käsiteltiin vuonna 2013 yhteensä noin verkkotunnuksia koskevaa yhteydenottoa. Tietoturvaan liittyviä asiakasyhteydenottoja puolestaan käsiteltiin vuoden aikana yli 4500 kappaletta. Näitä koskevia moninaisia ongelmia on avattu edelleen tämän katsauksen tietoturvauhkia käsittelevissä luvuissa. Puhelin- ja laajakaistapalveluja koskevia asiakasyhteydenottoja käsiteltiin kappaletta. Asiakasyhteydenotoissa toistuivat usein matkapuhelinverkon liittymien saatavuuteen ja kuuluvuuteen liittyvät kysymykset. Viestintävirasto sai edelleen myös varsin runsaasti yhteydenottoja, joissa oli kysymys kiinteän puhelin- ja laajakaistaverkon purkamisesta. Merkittävän puhelinpalveluihin liittyvän yhteydenottojen ryhmän muodostivat edelleen maksullisiin palvelutekstiviesteihin liittyvät kysymykset. Palvelujen teknisiin ratkaisuihin liittyvissä asiakasyhteydenotoissa nousivat esiin kiinteistöjen sisäverkkoja koskevat aiheet. Osaltaan yhteydenottojen määrään on todennäköisesti vaikuttanut Viestintäviraston teknisen sääntelyn uudistuminen ja siihen liittyvä tiedottaminen. Radiotaajuuksiin liittyviä asiakasyhteydenottoja käsiteltiin vuoden aikana runsaat kappaletta. Suurin osa yhteydenotoista koski erilaisia radiolupa-asioita. Myös pätevyystutkinnot ja todistukset sekä radiohäiriöt ja television vastaanotto-ongelmat olivat usein yhteydenottojen aiheena. Etenkin vuoden loppupuolella käsiteltiin lukuisia yhteydenottoja, jotka liittyivät radiomikrofoneille käytettäviin taajuuksiin ja 800 MHz:n luvanvaraisen taajuusalueen radiomikrofonikäytön päättymiseen. Radiomikrofoneja koskevien kysymysten ratkomiseksi asiakkaille on julkaistu verkkopalvelussa ohjeistusta sekä uusi mikrofonitaajuuksien hakupalvelu. Postitoimipisteiden lakkauttamista koskevat kysymykset näkyivät myös Viestintävirastoon tulleissa asiakasyhteydenotoissa. Postipalveluihin liittyviä asiakasyhteydenottoja tuli vuoden 2013 aikana hieman yli 300 kappaletta. 5

6 2 TIEDONSIIRTO- JA PUHELINPALVELUT Tiedonsiirto- ja puhelinpalvelut kehittyivät vuonna 2013 monessa suhteessa aiempien vuosien kehityssuuntien mukaisesti. Voimakkain kasvu liittyi matkaviestinverkon tiedonsiirtopalveluihin. Kiinteässä verkossa kehitys taas ilmeni ennen kaikkea kasvaneina tiedonsiirtonopeuksina. Sen sijaan perinteisten puhepalvelujen käyttö supistui rajusti kiinteässä verkossa ja jopa matkaviestinverkon osalta oli nähtävissä merkkejä kasvun pysähtymisestä.

7 2.1 Liittymämäärät Matkaviestinverkon liittymämäärän kasvu hyytyi vuoden 2013 aikana. Liittymiä oli vuoden 2013 lopussa noin 9,3 miljoonaa, mikä oli saman verran kuin vuonna Luku sisältää kaikki matkaviestinverkon liittymät, mukaan lukien tiedonsiirtopalveluihin käytetyt liittymät, joihin ei kuulu lainkaan puhe- ja viestipalveluja. Kokonaisliittymämäärän voimakkaan kasvun huomioiden on merkille pantavaa, että matkaviestinverkon kotitalousja yritysliittymien osuudet ovat pysyneet hyvin vakaina. Matkaviestinverkon liittymistä kotitalouksien käytössä oli noin 75 prosenttia. Yritysliittymien osuus taas on pysytellyt viime vuosina noin 25 prosentissa ja pitkälläkin aikavälillä tarkasteltuna prosentissa. (Kuvio 1) Kuvio 1. Matkaviestinverkon liittymämäärät Tuhatta liittymää / /2006 6/ /2007 6/ /2008 6/ /2009 6/ /2010 6/ /2011 6/ /2012 6/ /2013 Kotitalouksien liittymät Yritysten liittymät PIENI osa matkaviestinverkon liittymistä on tuotteistettu kiinteitä puhelinliittymiä muistuttaviksi. Liittymissä on kiinteän verkon puhelinnumero ja mahdollisesti myös kiinteän liittymän kaltainen hinnoittelu tai palveluvalikoima. Tällaisia liittymiä oli vuoden 2013 lopussa runsaat kappaletta. Kiinteän verkon puhelinliittymiä oli vuoden 2013 lopussa noin , mikä oli noin 16 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Liittymistä noin 52 prosenttia oli yritysten käytössä, joten yritysliittymien osuus kiinteän verkon puhelinliittymistä on selvästi suurempi kuin matkaviestinverkon liittymistä. Kiinteän verkon puhelinliittymien määrä on supistunut tasaisesti jo pitkään. Vuoteen 2007 verrattuna määrä on pudonnut melko tarkkaan miljoonalla liittymällä. Kiinteän verkon laajakaistaliittymiä puolestaan oli vuoden 2013 lopussa noin 1,7 miljoonaa. Liittymien määrä on pysynyt suhteellisen vakaana viime vuosina. Liittymämäärän voimakas kasvu taittui vuonna 2008, jonka jälkeen hienoista laskua kesti aina vuoden 2010 ensimmäiselle vuosipuoliskolle asti. Tämän jälkeen määrä on jälleen hieman kasvanut. Todennäköisesti kiinteän verkon laajakaistaliittymien kokonaismäärässä ei tapahdu lähitulevaisuudessa suuria muutoksia. Merkittävimmät muutokset ovat jatkossakin odotettavissa liittymätekniikoissa ja yhteysnopeuksissa. 7

8 Liittymien määrän suhteellista kehitystä voi verrata havainnollisesti liittymämääräindekseillä, joissa vuoden 2008 liittymämäärä saa arvon 100. Liittymämääräindeksien mukaan vuosina suhteellisesti suurin muutos on tapahtunut matkaviestinverkon tiedonsiirtoliittymissä. Rajoittamattomien tiedonsiirtoliittymien määrä on kasvanut erittäin voimakkaasti, noin seitsemänkertaiseksi vuoden 2008 tasosta. Myös matkaviestinverkon kokonaisliittymämäärä on kasvanut merkittävästi, noin 35 prosenttia. Samaan aikaan kiinteän verkon puhelinliittymien määrä on supistunut yli 55 prosentilla. Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrässä ei puolestaan ole juuri tapahtunut muutoksia. Vuonna 2013 jokaista suomalaista kohden oli 1,71 matkaviestinverkon liittymää, 0,31 kiinteän verkon laajakaistaliittymää ja 0,14 kiinteän verkon puhelinliittymää. (Kuvio 2) KUVIO 2: Tiedonsiirto- ja puhelinliittymien suhteelliset lukumäärät Suhteellinen liittymäärä, 2008 = Matkaviestinverkon tiedonsiirto- ja puheliittymät Matkaviestinverkon rajoittamattomat tiedonsiirtoliittymät Kiinteän verkon laajakaistaliittymät Kiinteän verkon puhelinliittymät 8

9 2.2 Markkinaosuudet Matkaviestinverkossa markkinaosuuksia on syytä tarkastella matkaviestinverkon kokonaisliittymämäärän perusteella, koska puhelin- ja tiedonsiirtopalveluihin käytetään usein samaa liittymää. Matkaviestinverkossa kolme suurinta toimijaa ovat matkaviestinverkkooperaattorit Elisa Oyj, TeliaSonera Finland Oyj sekä DNA Oy. Niiden yhteenlaskettu osuus liittymämarkkinoista oli vuoden 2013 lopussa 99 prosenttia. Elisan markkinaosuus oli 40 prosenttia, TeliaSoneran 35 prosenttia ja DNA:n 24 prosenttia. Edellisvuoteen verrattuna TeliaSoneran markkinaosuus kasvoi prosenttiyksikön, DNA:n laski prosenttiyksikön ja Elisan pysyi ennallaan. Pitkän aikavälin tarkastelussa Elisan ja vielä selvemmin DNA:n markkinaosuudet ovat kasvaneet ja TeliaSoneran markkinaosuus on vastaavasti laskenut. Kaiken kaikkiaan liittymämäärien nopea kasvu on kuitenkin jakautunut melko tasaisesti markkinatoimijoiden kesken. (Kuvio 3) KUVIO 3: Matkaviestinverkon liittymämääriin perustuvat markkinaosuudet % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 6/ /2006 6/ /2007 6/ /2008 6/ /2009 6/ /2010 6/ /2011 6/ /2012 6/ /2013 TeliaSonera Elisa DNA Muut Kiinteässä verkossa tarjottavat laajakaista- ja puhelinpalvelut myydään yleensä erikseen omina liittyminään. Nämä liittymämäärät ovat kehittyneet hyvin erisuuntaisesti. Puhelinliittymien vähentyessä voimakkaasti kiinteiden laajakaistaliittymien määrä on pysynyt melko vakaana. Näistä syistä markkinaosuuksia on kiinteän verkon osalta syytä tarkastella palveluittain. Kiinteän verkon puhelin- ja laajakaistapalveluiden markkinoilla on Suomessa suhteellisen suuri joukko yrityksiä. Markkinaosuuksia laskettaessa on huomioitu samaan konserniin kuuluvien teleyritysten liittymämäärät. Kolme suurinta yksittäistä toimijaa ovat Elisa, Telia- Sonera ja DNA. Lisäksi Finnet-ryhmän yritykset ovat yhteenlaskettuna muodostaneet merkittävän toimijan. Vuoden 2013 lopussa kiinteän verkon laajakaistaliittymämarkkinoilla Elisa nousi markkinajohtajaksi 34 prosentin markkinaosuudella. TeliaSoneran markkinaosuus oli 32 prosenttia ja DNA:n 19 prosenttia. Finnetyritysten yhteenlaskettu markkinaosuus oli 12 prosenttia ja muiden teleyritysten 4 prosenttia. Edellisvuoteen verrattuna Elisan markkinaosuus kasvoi noin 3 ja Telia- Soneran noin 2 prosenttiyksikköä. Finnet-liiton markkinaosuus laski noin 4 prosenttiyksikköä ja DNA:n pysyi ennallaan. Markkinaosuuksien muutoksia selittää osaltaan yrityskauppa, jossa Elisa osti entiset Finnet-liiton yritykset KYMP Oy:n, PPO Yhtiöt Oy:n ja Telekarelia Oy:n. 9

10 Pitkällä aikavälillä markkinaosuuksissa tapahtuneet merkittävät ja nopeat muutokset liittyvät yritysjärjestelyihin. Finnet-ryhmän yrityksistä kootun DNA:n markkinoille tulo vuonna 2007 näkyy Finnet-ryhmän markkinaosuuden pudotuksena. Welho Oy:n sulautuminen DNA:han vuonna 2010 puolestaan kasvatti DNA:n markkinaosuutta. Huomattavin suoranaisesti yritysjärjestelyistä riippumaton kehitys on ollut Elisan markkinaosuuden lasku noin kuudella prosenttiyksiköllä vuosien aikana. Tulevaisuudessa kiinteiden laajakaistaliittymien markkinaosuuksissa voi tapahtua suuriakin muutoksia johtuen siirtymisestä metallijohdinyhteyksillä toteutetuista verkoista valokuituverkkoihin. Jatkossa kiinteän verkon laajakaistayhteyksien markkinaosuutta voivat kasvattaa erityisesti ne teleyritykset, jotka ovat ensimmäisten joukossa aloittaneet investoinnit uusiin laajakaistatekniikoihin. Todennäköisesti markkinaosuuksien muutokset eivät kuitenkaan ole kovin nopeita, vaan näkyvät useamman vuoden aikana. (Kuvio 4) KUVIO 4: Kiinteän verkon laajakaistaliittymämääriin perustuvat markkinaosuudet % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 6/ /2006 6/ /2007 6/ /2008 6/ /2009 6/ /2010 6/ /2011 6/ /2012 6/ /2013 TeliaSonera Elisa DNA Finnet Muut 10

11 Vuoden 2003 lopussa kiinteän verkon puhelinliittymien markkinoilla Elisan markkinaosuus oli 40 prosenttia, TeliaSoneran 22 prosenttia ja Finnet-ryhmän 20 prosenttia. Elisan markkinaosuus kasvoi edellisvuodesta noin 5 prosenttiyksikköä ja Finnet-ryhmän laski noin 4 prosenttiyksikköä. Elisan yrityskaupat selittävät osaltaan markkinaosuuksien muutoksia myös näillä markkinoilla. Pitkällä aikavälillä markkinoiden suurin muutos on tapahtunut vuonna 2007, jolloin DNA irtautui Finnetryhmästä. Tämän jälkeen Elisa erottautui selvästi suurimmaksi kiinteän puhelinverkon toimijaksi. Markkinaosuuksia tarkasteltaessa on hyvä pitää mielessä kiinteän verkon puhelinliittymämarkkinoiden hiipuminen: liittymien määrä on tarkastelujaksolla pudonnut reilusti alle puoleen. (Kuvio 5) KUVIO 5: Kiinteän verkon puhelinliittymämääriin perustuvat markkinaosuudet % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 6/ /2006 6/ /2007 6/ /2008 6/ /2009 6/ /2010 6/ /2011 6/ /2012 6/ /2013 TeliaSonera Elisa DNA Finnet Muut 2.3 Tiedonsiirtopalvelut Matkaviestinverkon tiedonsiirtopalvelujen käyttö on kasvanut viime vuosina merkittävästi sekä tiedonsiirtoon käytettävien liittymien että niissä käytetyn tiedonsiirron määrällä mitattuna. Vuoden 2013 lopussa yli 6,1 miljoonasta matkaviestinverkon liittymästä käytettiin kuukausimaksullista tiedonsiirtopalvelua ja tämän lisäksi alle liittymästä muulla perusteella laskutettavaa tiedonsiirtopalvelua. Muut laskutustavat voivat olla esimerkiksi tiedonsiirtomäärään perustuvia. Vuoteen 2012 verrattuna kuukausimaksullisten tiedonsiirtoliittymien määrä on kasvanut lähes kolmanneksen, kun muilla perustein laskutettavien tiedonsiirtopalveluiden määrä on laskenut yli 40 prosenttia. Vuoden 2013 aikana osa operaattoreista liitti kaikkiin matkaviestinliittymiin kuukausimaksullisen datapaketin, mikä osaltaan näkyy tiedonsiirtoliittymien määrien kehityksessä. Vaikuttaa siltä, että sekä liittymien käyttö että liittymien tuotteistusmallit ovat kehittymässä suuntaan, jossa lähes jokaiseen matkaviestinverkon liittymään sisältyy jonkinlainen tiedonsiirtopalvelu. Koska vuoden 2013 lopussa matkaviestinverkon liittymiä oli kaikkiaan noin 9,3 miljoonaa kappaletta, kuukausimaksullinen tiedonsiirtosopimus oli siis noin 66 prosen- 11

12 tissa liittymistä, ja kaikkiaan 72 prosentissa liittymistä maksettiin tiedonsiirtopalveluiden käytöstä. Jälkimmäinen osuus on kasvanut nopeasti: vuonna 2011 se oli 52 prosenttia ja vuonna 2007 noin 17 prosenttia. Kuukausimaksulliset tiedonsiirtoliittymät voidaan jakaa rajoittamattomiin ja rajoitettuihin liittymiin sen mukaan, kuuluuko kuukausimaksuun rajoittamaton tiedonsiirto vai onko tiedonsiirrossa jonkinlainen katto, jonka jälkeen tiedonsiirto voi sopimuksesta riippuen hidastua tai muuttua maksulliseksi. Kuukausimaksullisista tiedonsiirtoliittymistä noin 55 prosenttia oli rajoittamattomia vuoden 2013 lopussa. Rajoittamattomien tiedonsiirtoliittymien osuus kaikista kuukausimaksullisista tiedonsiirtoliittymistä oli vuoden 2013 lopussa suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2011 lopussa. Vuonna 2012 osuus laski alle 50 prosentin, mutta nyt rajoittamattomien liittymien määrä kasvaa jälleen rajoitettuja nopeammin (Kuvio 6) KUVIO 6: Matkaviestinverkon liittymät tiedonsiirtosopimuksen mukaan % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 6/ /2011 6/ /2012 6/ /2013 Ei tiedonsiirtosopimusta Muunlaiset tiedonsiirtosopimukset Kk-maksullinen rajoitettu tiedonsiirto Kk-maksullinen rajoitukseton tiedonsiirto Mobiilitiedonsiirtoliittymien määrä on siis kehittynyt voimakkaasti ja niiden käyttö on matkaviestin verkoissa siirretyn tiedon määrällä mitattuna kasvanut suorastaan räjähdysmäisesti. Vuoden 2013 aikana tietoa siirrettiin noin teratavun edestä. Luku sisältää sekä lähetetyn että vastaanotetun mobiilidatan. Määrä yli kaksinkertaistui vuoden aikana ja vuoteen 2007 verrattuna se on 365-kertaistunut. Vaikka kasvu on hidastunut kuuden vuoden takaisesta, se on viime vuosinakin ollut eksponentiaalista ja suhteellinen vuosittainen kasvuvauhti on ollut noin 1,5-2-kertainen. Vuonna 2013 mobiilidataa siirrettiin keskimäärin 96 megatavua suomalaista kohti päivässä. (Kuvio 7) 12

13 KUVIO 7: Matkaviestinverkossa siirretyn tietomäärän kehittyminen Teratavua / /2008 6/ /2009 6/ /2010 6/ /2011 6/ /2012 6/ /2013 Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä on pysynyt melko vakaana jo useiden vuosien ajan. Vuoden 2013 lopussa liittymiä oli noin 2 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Eri tekniikoilla toteutetuista kiinteän verkon laajakaistaliittymistä vuonna 2013 absoluuttisesti eniten lisääntyivät Ethernet-liittymät noin liittymällä sekä kaapelimodeemiliittymät noin liittymällä. Valokuituverkkoihin tehdyt investoinnit näkyvät kasvuna paitsi niin sanottujen FTTH-liittymien (Fiber to the Home, kotiin tuotu valokuitutilaajayhteys) määrissä, myös muiden valokuituverkkoa hyödyntävien liittymien kuten Ethernet-liittymien määrissä. Kyseessä olevilla tekniikoilla toteutettujen liittymien määrät kasvavat todennäköisesti myös tulevaisuudessa. Vaikka DSL-tekniikalla (Digital Subscriber Line, puhelinverkon metallijohtimilla toteutettu laajakaistaliittymä) toteutettujen liittymien osuus on edelleen laskussa, kiinteän verkon laajakaistaliittymistä noin 61 prosenttia oli vuoden 2013 lopussa yhä toteutettu DSL-tekniikalla. Kaapelimodeemiliittymiä oli noin 19 prosenttia ja Ethernet-liittymiä noin 17 prosenttia kaikista liittymistä. (Kuvio 8) KUVIO 8: Kiinteän verkon laajakaistaliittymämäärät tekniikoittain Tuhatta liittymää 12/ / / / / / /2013 xdsl Ethernet Kiinteistö- ja taloyhtiöliittymät * Kaapelimodeemi Langaton laajakaista FTTH Muu *Kiinteistöjen ja taloyhtiöiden määrä. Vuoteen 2010 saakka sis. lisäksi mm. Ethernet-liittymät. Loppukäyttäjät ovat johdonmukaisesti siirtyneet käyttämään yhä nopeampia kiinteän verkon laajakaistaliittymiä. Vuoden 2013 lopussa kaksi kolmesta liittymästä oli nopeudeltaan 10 Mbit/s tai enemmän, ja noin joka kuudes liittymä oli vähintään satamegainen. Nopeudeltaan yli 10 Mbit/s liittymien osuus kaikista liittymistä on kasvanut edelleen, mutta hitaammin kuin aikaisemmin. Tällä hetkellä nopein kasvu nähdään vähintään 100 Mbit/s liittymissä. Hitaimpia, nopeudeltaan alle 2 Mbit/s liittymiä oli enää noin 4 prosenttia kaikista liittymistä. 13

14 2.3.1 Kiinteiden laajakaistaliittymien hinnoittelu Kiinteiden laajakaistaliittymien hinnat laskivat koko maassa noin 5 prosenttia vuonna Huomattavin hinnanlasku, lähes 9 prosenttia, oli nähtävissä nopeissa 100-megan liittymissä. Tämä lienee seurausta nopeiden laajakaistayhteyksien tarjonnan kasvusta ja liittymien yleistymisestä. Sen sijaan yhteysnopeudeltaan yhden megabitin liittymien tarjonnassa oli havaittavissa hienoista hintojen nousua. Suurimmat alueelliset hintaerot muodostuivat pääkaupunkiseudun ja muun Manner- Suomen välille tiedonsiirtonopeudesta riippumatta. Pääkaupunkiseudulla hinnat ovat keskimäärin 18 prosenttia edullisempia kuin muualla Suomessa. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella suurissa kaupungeissa laajakaistaliittymät olivat keskimäärin vajaat 4 prosenttia edullisempia kuin muissa kunnissa. (Kuvio 9) KUVIO 9: Kiinteiden laajakaistaliittymien hintakehitys nopeusluokittain Mbit/s 2 Mbit/s 8 Mbit/s 24 Mbit/s 100 Mbit/s Viestintävirasto antoi joulukuussa 2012 huomattavan markkinavoiman päätöksiä kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinalla (markkina 4). Päätökset tulivat voimaan , minkä jälkeen kustannussuuntautuneen hinnoittelun velvoite koski enää kahdeksaa markkinan kannalta merkittävintä HMV-yritystä. Muita HMV-yrityksiä jäi koskemaan ainoastaan syrjimättömän hinnoittelun velvoite. HMV-päätöksillä asetettiin ensimmäistä kertaa kustannussuuntautuneen hinnoittelun velvoite myös valokuitutilaajayhteyksille sekä velvoite noudattaa Viestintäviraston asettamaa tilaajayhteyksien kuukausivuokran ja kytkentämaksun enimmäishintaa. Varsinaiset enimmäishinnat Viestintävirasto määrittää erillisellä päätöksellä. Viestintävirasto jatkoi vuonna 2013 uuden kustannussuuntautuneen hinnoittelun arviointiin ja enimmäishinnan asettamiseen liittyvän menetelmän kehittämistä tilaajayhteysmarkkinoille. Viestintäviraston tavoitteena oli määrittää uuden menetelmän avulla yrityskohtaiset enimmäishinnat tilaajayhteyksien kuukausivuokralle ja kytkentämaksulle vuoden 2013 loppuun mennessä. Viestintävirasto joutui kuitenkin lykkäämään enimmäishintapäätösten antamista useilla kuukausilla kevääseen 2014, koska teleyritykset eivät toimittaneet Viestintäviraston tarvitsemia tietoja pyydetyssä aikataulussa. Lisäksi toimitetut tiedot olivat osin puutteellisia ja epäluotettavia. Metallijohtimisen tilaajayhteyden kuukausivuokran mediaani nousi vuoden 2012 lokakuusta vuoden 2013 lokakuuhun 4 prosenttia ja oli vuoden 2013 lokakuussa 12,40 euroa/kk. Vastaavana aikana kytkentämaksun mediaani nousi yhden prosentin 100,20 euroon. Valokuitutilaajayhteyden kuukausivuokran mediaani laski vastaavana aikana 15 prosentilla 233,50 euroon/kk, 14

15 ja kytkentämaksun mediaani laski 44 prosentilla 446,50 euroon. Metallijohtimisen tilaajayhteyden mediaanihintojen nousun selittää se, että useat suuret teleyritykset korottivat tilaajayhteyden kuukausivuokria prosenttia lähes samanaikaisesti muiden yhtiöiden kanssa heinä syyskuussa Viestintävirasto ilmaisi huolensa hinnankorotusten vaikutuksista teleyritysten väliseen kilpailuun ja sitä kautta loppuasiakkaiden laajakaistaliittymien hintoihin. Valokuitutilaajayhteyksien osalta Viestintävirasto havaitsi, että neljän teleyrityksen kuukausivuokrat tai kytkentämaksut olivat vielä voimaan tulleiden uusien HMV-velvoitteiden asettamisen jälkeenkin merkittävästi suuremmat kuin yritysten hinnoittelulaskelmissaan esittämät kustannukset. Viestintäviraston huomautettua asiasta yritykset muuttivat hinnoitteluaan vastaamaan hinnoittelulaskelmissaan esittämiään kustannuksia. Vuoden 2013 aikana näiden huomautuksen saaneiden teleyritysten valokuitutilaajayhteyksien kytkentämaksut alenivat prosenttia ja kuukausimaksut 9 37 prosenttia. Teleyritysten hinnankorotukset sekä kustannussuuntautuneen hinnoittelun havaitut puutteet vahvistavat entisestään tarvetta enimmäishintojen asettamiselle. Nykyinen, pääosin jälkikäteiseen valvontaan perustuva sääntely on tehotonta ja vie aikaa, koska Viestintävirasto joutuu kyseenalaistamaan teleyritysten asettamat hinnat tapauskohtaisesti. Yrityksillä ei ole halua tai syytä asettaa hintojaan oma-aloitteisesti lain edellyttämälle kohtuulliselle tasolle, eikä jälkikäteen todetusta kohtuuttomasta hinnoittelusta seuraa yrityksille sanktioita Laajakaista hanke Euroopan komission digitaalisessa agendassa on asetettu tavoitteeksi, että 30 Mbit/s -laajakaistaliittymät ovat kaikkien eurooppalaisten saatavilla vuoteen 2020 mennessä. Suomessa hallitus puolestaan asetti vuonna 2008 tavoitteeksi 100 Mbit/s -laajakaistan saatavuuden lähes kaikille suomalaisille vuoden 2015 loppuun mennessä. Vuoden 2014 alkuun mennessä Viestintävirasto on myöntänyt Laajakaista hankkeeseen osallistuneille yrityksille noin 25 miljoonaa euroa valtion tukea valokuituverkon rakentamiseen. Tukihakemuksia on vireillä yhteensä noin 45 miljoonan euron arvosta. Eniten tukea on myönnetty Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Pohjois-Savon maakuntiin. Suurimpia tuensaajayrityksiä ovat Kaisanet Oy (Kainuu ja Pohjois-Savo), Kairan Kuitu verkko-osuuskunta (Pohjois-Pohjanmaa) sekä TeliaSonera Finland Oy (Lappi, Keski-Suomi ja Kymenlaakso). Laajakaistahankkeessa mukana olevissa kunnissa valokuituverkon saatavuusalue on kasvanut hankkeen aikana arviolta noin kotitaloudella. Erityisesti harvaan asutuissa maaseutukunnissa laajakaistahanke on vaikuttanut merkittävästi nopean laajakaistan saatavuuteen. Suomalaisista noin 41 prosenttia asuu omakotitaloissa, 14 prosenttia rivitaloissa ja 45 prosenttia kerrostaloissa. Laajakaistahankkeen tukikelpoiset alueet ovat Suomen harvimmin asuttuja alueita, joissa asuu noin 5 prosenttia koko maan väestöstä. Näiden alueiden rakennuskanta muodostuu suurelta osin omakotitaloista, joten hankkeessa mukana olevissa kunnissa uuden valokuituverkon rakentamisen voidaan katsoa kohdistuvan pääosin omakotitaloalueille Nopean laajakaistan saatavuus Vuoden 2013 lopussa kiinteän verkon tekniikoilla toteutettuja, nopeudeltaan vähintään 30 Mbit/s olevia laajakaistaliittymiä oli saatavilla noin 69 prosentilla suomalaisista kotitalouksista. Kasvua edellisvuodesta oli noin 5 prosenttia. Valokuituverkon avulla kotiin tai kiinteistöön toteutettu laajakaistaliittymä oli puolestaan käytettävissä noin 41 prosentilla, missä oli kasvua edellisvuodesta noin 11 prosenttia. Paras nopean kiinteän laajakaistaverkon saatavuus on Pohjanmaan maakunnassa, jossa yli kolmeen neljäsosaan vakituisista asunnoista on saatavilla nopea laajakaistayhteys. Myös matkaviestinverkon avulla toteutettujen mobiililaajakaistaliittymien saatavuus on parantunut koko Suomessa. Vuoden 2013 aikana 30-megaisten mobiililaajakaistojen saatavuus kasvoi 10 prosenttia tavoittaen vuoden lopussa 85 prosenttia Suomen väestöstä. Teleyritysten joukosta eniten valokuituverkkoa vuoden 2013 aikana rakensivat Elisa Oyj, TeliaSonera Finland Oyj, Anvia Oyj, Suupohjan Seutuverkko Oy ja Savon Kuituverkko Oy. Nämä viisi teleyritystä rakensivat vuonna 2013 valokuituverkkoa yhteensä noin uuden kotitalouden liittämiseksi nopean laajakaistan saatavuuden piiriin. 15

16 2.3.4 Yleispalvelu Viestintävirasto antoi vuoden 2013 aikana uusia yleispalveluun liittyviä päätöksiä, joilla nimettiin yleispalveluyrityksiä yhä laajemmalle alueelle Suomessa. Päätöksillä nimettiin yhteensä 10 teleyritystä yleispalvelun tarjontaan. Yleispalveluyritys nimettiin puhelinpalvelun tarjontaan 92 alueelle, laajakaistaliittymän tarjontaan 304 alueelle, puhe- ja kuulovammaisten tekstiviestipalvelujen tarjontaan 93 alueelle sekä kuulo- ja puhevammaisten symmetrisen internetyhteyden tarjontaan 304 alueelle. Yleispalvelun saatavuutta tarkasteltiin alueellisesti yhteensä 390 kunnan tai sen osan alueella. Teleyritysten uudet yleispalveluvelvoitteet parantavat muun muassa kuulo- ja puhevammaisten mahdollisuuksia käyttää sähköisiä viestintäpalveluja. Kuulo- ja puhevammaisten tarvitsemat videopuhelu- ja etätulkkauspalvelut asettavat internetyhteydelle erityisiä vaatimuksia, sillä liittymän tulee mahdollistaa riittävän nopea kahdensuuntainen tiedonsiirto. Myös hätäpalvelujen käyttöön soveltuvat tekstiviestipalvelut ovat kuuloja puhevammaisille välttämättömiä Fi-verkkotunnukset Fi-verkkotunnusten määrä jatkoi tasaista kasvuaan ja vuoden 2013 aikana myönnettiin yli uutta fiverkkotunnusta, eli hieman enemmän kuin vuonna Voimassa olevien fi-verkkotunnusten määrä oli vuoden lopussa yli kappaletta. (Kuvio 10) KUVIO 10: Voimassa olevat fi-verkkotunnukset Kpl / / / / / / /2013 Vuosi 2013 oli muutenkin mielenkiintoinen fi-verkkotunnusten kannalta. Verkkotunnuksia hallinnoivan ja koordinoivan organisaation ICANNin (Internet Corporation of Assigned Names and Numbers) pitkäaikainen uusien tunnusten projekti (new gtld) huipentui, kun vuoden lopulla otettiin internetissä käyttöön ensimmäiset uudet tunnukset kaikkiaan noin 1400 haetusta tunnuksesta. Loput tunnukset tultaneen delegoimaan vuosien 2014 ja 2015 aikana. Suomalaisten hakemina joukossa ovat muun muassa.nokia,.kone,.helsinki,.promo,.city sekä kolme kiinankielistä tunnusta. ICANN globalisoi toimintaansa vuoden aikana perustamalla alueelliset toimistot Singaporeen ja Istanbuliin. Snowden-paljastukset toivat oman lisänsä muutoinkin aktiivisena käytyyn keskusteluun Internetin hallinnosta - erityisesti Internetin osoitteiston hallinnasta. Paineet myös IANA (Internet Assigned Numbers Authority)-toimintojen kansainvälistämiseksi kasvoivat merkittävästi. Tietoyhteiskuntakaaren valmistelu oli tiivistä koko vuoden ajan, myös fi-verkkotunnusten osalta. Mikäli eduskunta hyväksyy esityksen annetussa muodossa, tuo se merkittäviä muutoksia fi-verkkotunnustoimintaan muun muassa välittäjämallin ja haltijaan kohdistuvien rajoitusten poistumisen muodossa. Viestintävirasto onkin aloittanut mahdollisten tulevien muutosten valmistelun. 16

Viestintävirasto 2015. Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Toimialakatsaus 2/2015 2

Viestintävirasto 2015. Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Toimialakatsaus 2/2015 2 Toimialakatsaus 2/2015 Viestintävirasto 2015 Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Toimialakatsaus 2/2015 2 Sisällys Esipuhe... 5 1 Teleyritysten tulojen ja investointien kehitys...

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

VIESTINTÄVIRASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 VIESTINTÄVIRASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 2 (1) VIESTINTÄVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 JOHDON KATSAUS... 4 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 Viestintäpalvelujen tarjonta monipuolistuu...

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Luonnos 23.5.2012 2 1. JOHDANTO... 5 2. VIESTINTÄPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 7 3. SUOMALAINEN MEDIAMAISEMA... 12 3.1 Televisiotaloudet... 12 3.2 Televisiotoimialan

Lisätiedot

Televisio- ja radiopalveluiden markkinaanalyysi 15.1.2015

Televisio- ja radiopalveluiden markkinaanalyysi 15.1.2015 Televisio- ja radiopalveluiden markkinaanalyysi 15.1.2015 2 (65) Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 Markkina-analyysin ja huomattavan markkinavoiman tarkastelun lähtökohdat... 5 2.1 Markkina-analyysin rakenne

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n ja rikoslain 38 luvun 8 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n ja rikoslain 38 luvun 8 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2/2010. Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009. Markkinakatsaus 2/2010

Markkinakatsaus 2/2010. Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009. Markkinakatsaus 2/2010 Markkinakatsaus 2/2010 Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009 Markkinakatsaus 2/2010 Markkinakatsaus 2/2010 - Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009 30.6.2010 Viestintävirasto 2010 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi

Lisätiedot

Päätös 1 (31) Dnro 405/KKV14.00.10/2014 Julkinen versio 8.4.2015

Päätös 1 (31) Dnro 405/KKV14.00.10/2014 Julkinen versio 8.4.2015 Päätös 1 (31) 1 Asia... 2 2 Asian vireilletulo... 2 3 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta... 2 4 Kilpailuoikeudellinen arviointi... 2 4.1 Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn... 2

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAUSUNTOLUONNOS 4.4.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tietoyhteiskuntakaari. Ehdotetulla lailla kumottaisiin

Lisätiedot

HE 238/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavan viestintämarkkinalakia,

HE 238/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavan viestintämarkkinalakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi viestintämarkkinalain, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain, sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä

Lisätiedot

DNA panosti televisiopalveluihin ja nopeisiin verkkoihin

DNA panosti televisiopalveluihin ja nopeisiin verkkoihin VUO S I- KE RTO M US 2013 Vuosi 2013 1 DNA panosti televisiopalveluihin ja nopeisiin verkkoihin Vuonna 2013 DNA onnistui pitämään liikevaihtonsa ja käyttökatteensa vakaana haastavasta taloustilanteesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi viestintämarkkinalaki sekä muutettaviksi

Lisätiedot

Kotitalouksien telepalvelujen alueellinen saatavuus 2012

Kotitalouksien telepalvelujen alueellinen saatavuus 2012 Kotitalouksien telepalvelujen alueellinen saatavuus 2012 Julkaisuja 24/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2008. 3G-matkapuhelinliittymien kytkykaupan vaikutukset hintatasoon ja viestintäpalveluihin

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2008. 3G-matkapuhelinliittymien kytkykaupan vaikutukset hintatasoon ja viestintäpalveluihin LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2008 3G-matkapuhelinliittymien kytkykaupan vaikutukset hintatasoon ja viestintäpalveluihin Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 29.2.2008 Tekijät

Lisätiedot

Internet audiovisuaalisten sisältöjen jakelutienä. Työryhmän raportti

Internet audiovisuaalisten sisältöjen jakelutienä. Työryhmän raportti Internet audiovisuaalisten sisältöjen jakelutienä Työryhmän raportti Julkaisuja 37/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta

Lisätiedot

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 50/2003 /V Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 Liikenne- ja viestintäministeriölle Tietoyhteiskunnan toimivuus

Lisätiedot

DNA tekee maailmastasi NOPEAMMAN

DNA tekee maailmastasi NOPEAMMAN DNA tekee maailmastasi NOPEAMMAN DNA vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo Vuosi 2011 lyhyesti Johdon katsaus Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus DNA lyhyesti Katsausvuoden tapahtumia

Lisätiedot

Päivitys television kehitysnäkymistä Maaliskuu 2012

Päivitys television kehitysnäkymistä Maaliskuu 2012 1 Päivitys television kehitysnäkymistä Maaliskuu 2012 Selvitys Liikenne- ja viestintäministeriölle NAG Oy Helsinki Loppuraportti 12.3.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO Päivitys television kehitysnäkymistä... 1 Selvitys

Lisätiedot

Markkinakatsaus 4b/2010. Katsaus audiovisuaalisen median markkinoihin. Markkinakatsaus 4b/2010

Markkinakatsaus 4b/2010. Katsaus audiovisuaalisen median markkinoihin. Markkinakatsaus 4b/2010 Markkinakatsaus 4b/2010 Katsaus audiovisuaalisen median markkinoihin 2010 Markkinakatsaus 4b/2010 Markkinakatsaus 4b/2010 - Katsaus audiovisuaalisen median markkinoihin 2010 13.12.2010 Viestintävirasto

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMIEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET SUOMESSA

MONIPALVELULIITTYMIEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET SUOMESSA MONIPALVELULIITTYMIEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET SUOMESSA Jukka Korpi-Tassi Opinnäytetyö Toukokuu 2008 Liiketalous JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Tekijä(t) KORPI-TASSI, Jukka Julkaisun laji Opinnäytetyö

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004 Lausunnot Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta 1. Elisa Oyj...2 2. Finnet Liitto ry...6 3. Helsingin

Lisätiedot

Taajuuksien kehittämis- työryhmä

Taajuuksien kehittämis- työryhmä Taajuuksien kehittämis- työryhmä Väliraportti 27.11.2007 2 Liikenne- ja viestintäministeriölle Viestintäministeri Suvi Lindén asetti 29 päivänä elokuuta 2007 työryhmän selvittämään tarvittavat säädäntömuutokset

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2008 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä,

Lisätiedot

Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI Päivä Sivu 13.5.2013 1 (41) Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lisätiedot

Sisällysluettelo. TeliaSoneran vuosikertomus 2007

Sisällysluettelo. TeliaSoneran vuosikertomus 2007 Vuosikertomus 2007 TeliaSoneran vuosikertomus 2007 Sisällysluettelo Tämä on TeliaSonera 3 Vuosi lyhyesti 4 Toimitusjohtajan kirje 5 TeliaSoneran osake 6 Konsernistrategia 8 Markkinat ja asiakkaat 9 Katsaus

Lisätiedot

Mikko Polvinen LAAJAKAISTAPALVELUJEN TARJONTA JA TULEVAISUUS KUHMOSSA

Mikko Polvinen LAAJAKAISTAPALVELUJEN TARJONTA JA TULEVAISUUS KUHMOSSA Mikko Polvinen LAAJAKAISTAPALVELUJEN TARJONTA JA TULEVAISUUS KUHMOSSA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tekniikka ja liikenne Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma (ylempi AMK) 20.5.2014

Lisätiedot

Suomalaisen radioalan toimintasuunnitelma. Työryhmän raportti

Suomalaisen radioalan toimintasuunnitelma. Työryhmän raportti Suomalaisen radioalan toimintasuunnitelma Työryhmän raportti Julkaisuja 18/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Viestintäviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 1 (18)

Viestintäviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 1 (18) Viestintäviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 1 (18) 2 (18) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Toimintaympäristö ja tulevaisuusnäkymät... 3 3 Liikenne- ja viestintäministeriön asettamat strategiset

Lisätiedot

Suomen telemaksujen hintataso vuonna 2001

Suomen telemaksujen hintataso vuonna 2001 11 Suomen telemaksujen hintataso vuonna 2001 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...9 SISÄLLYSLUETTELO...11 YHTEENVETO...13 SVENSK RÉSUMÉ...16 1. JOHDANTO...20 1.1. TUTKIMUKSEN AIHE JA TAUSTA...20 1.2. RAJAUKSET JA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan viestintämarkkinalakia muutettavaksi. Viestintämarkkinalain yleispalvelua koskevaa sääntelyä täydennettäisiin komission virallisen huomautuksen

Lisätiedot