Kempeleen kierrätyskeskus, Kirkkopolku 24 (Pirilä) Asemantie 1, kokoushuone Köykkyri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kempeleen kierrätyskeskus, Kirkkopolku 24 (Pirilä) Asemantie 1, kokoushuone Köykkyri"

Transkriptio

1 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 5/2015 PALVELUVALIOKUNTA Aika klo 16:30 20:13 Paikka Läsnä Kempeleen kierrätyskeskus, Kirkkopolku 24 (Pirilä) Asemantie 1, kokoushuone Köykkyri Ilpo Hettula, pj Jaana Urpilainen, vpj Tuula Rauma Martti Kaisto Jorma Kananen Maarit Lampela Helena Lievetmursu Toivo Piira Kai Similä Antti Ollikainen, khall pj Marja-Leena Meriläinen, vastuuhenkilö Anu Pouta-Kontio, sihteeri Kutsutut asiantuntijat Antti Vainiokangas, projektikoordinaattori, poistui klo 19:01 Jussi Jalonen, työllisyyspäällikkö, poistui klo 18:25 Merja Hillilä, kulttuurituotantopäällikkö, saapui klo 17:00 20:05 Ennen varsinaista kokousta tutustuimme Kempeleen kierrätyskeskukseen työllisyyspäällikkö Jussi Jalosen johdolla. Käsitellyt asiat: 1. Kokouksen avaus ja muistion tarkastajan valinta Kokouksen muistion tarkastajaksi puheenjohtajan lisäksi valittiin Martti Kaisto. 2. Pipo 2 Menolippu työelämään hanke Pipo2 menolippu työelämään hanke toteutetaan Oulun seudun kuntien alueella ja hanketta hallinnoi OSAO:n Kempeleen yksikkö. Hanke on jatkumoa Pirilän Porrashankkeesta ja Pirilän Porras 2 esiselvitys-hankkeesta. Hankkeen tuloksia levitetään muihin OSAO:n yksiköihin, kuntiin ja yrityksiin. Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat hankkeen toiminta-alueen alle 30-vuotiaat ammatillisessa koulutuksessa olevat opiskelijat, ammatillisen tutkinnon suorittaneet alle 30-vuotiaat Hailuodon, Tyrnävän, Kempeleen, Limingan ja Lumijoen kuntien nuoret sekä alueen yritykset. Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat ammatillisen koulutuksen opettajat, yksityiset ja julkiset työnantajat, nuorten ohjaushenkilöstö sekä alueen työttömät työnhakijat. Hankkeen tavoitteita ovat ammatillisen tutkinnon suorittamisen tehostaminen, ammatillisen koulutuksen ja työelämän kohtaannon kehittäminen sekä nuorisotyöttömyyden alentaminen.

2 Toimenpiteet: Opiskelijoiden ura- ja opinto-ohjauksen niveltäminen yhteen Yritysten ja opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen lisääminen Toteutetaan yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja sekä huomioidaan työelämän tarpeita valinnaisten tutkinnon osien valinnassa Yrittäjyyskasvatuksen lisääminen Vastavalmistuneiden nuorten urapalvelut ja piilotyöpaikkojen etsintä nuorten tarpeiden mukaisesti Työllistymistä edistävien palvelujen neuvonta alueen työnantajille Erilaisten työllistymistä edistävien innovaatioiden levittäminen alueen toimijoiden kesken Hankkeen Toiminta-aika on ja kustannusarvio , josta ELY-keskuksen myöntämää ESR-tukea on 80 % ja OSAO:n omarahoitusosuus on 20 %. Projektikoordinaattori Antti Vainiokangas esitteli asiaa. Palveluvaliokunnan näkemyksen mukaan kunnan on hyvä olla tukemassa OSAO:ta hankkeen onnistumiseksi. 3. Kempeleen kierrätyskeskus Kunnan oman kierrätyskeskuksen valmistelu sai alkunsa kuntalaisaloitteen pohjalta Toiminta käynnistyi , muokkaamalla Pirilän vihannesvarasto ja sen ympäristö kierrätykseen soveltuvaksi. Kierrätyskeskus avattiin käyttöön , osoitteessa Kirkkopolku 24. Toiminnan tavoitteena on: 1. luoda uusia työpaikkoja ja niiden kautta vaikuttaa yksilön hyvinvointiin, sekä ehkäistä syrjäytymistä 2. vaikuttaa syntyneiden työpaikkojen kautta Kelalle maksettavaan TMT:n kuntaosuuteen 3. tuoda kestävään kehitykseen pohjautuva kierrätyksen toimintamalli osaksi kuntalaisten arkea Toiminnan muodot ovat ensivaiheessa olleet: kunnalta poistetun kaluston kunnostaminen, uudelleen sijoittaminen ja myynti kunnan kaataman puutavaran työstäminen polttopuuksi ja myynti keräyspaperin toimittaminen kukkakauppojen käärepaperiksi sekä rakentamiseen ja remontointiin liittyvän materiaalin vastaanotto ja kierrätys Toiminnan kohderyhmänä on työllistymiseen tukea tarvitsevat henkilöt, sekä tietenkin jokainen meistä kierrättämisen kautta. Päämääränä on työllistää 12 henkilöä vuosittain, kuuden kuukauden määräaikaisiin työsuhteisiin. Kierrätyksessä on mahdollista työskennellä myös mm. kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa, työhön valmennuksessa ja SHL 27 e :n mukaisessa ei työsuhteisessa työtoiminnassa. Tavoitteita Kierrätyskeskustoiminnan kehittämiseksi:

3 Päivittäistä toimintaa pyörittää määräaikaisessa työsuhteessa oleva työnohjaaja, joka toimii myös kunnan erityistyöllistettyjen ryhmän ohjaajana. Työnohjaajan rooli on niin tärkeä, että se olisi ehdottomasti muutettava toistaiseksi voimassa olevaksi toimeksi. Toiminnan monipuolistamiseksi ja sujuvuuden lisäämiseksi Kierrätyskeskukseen tarvitaan: paketti-auto (tavaran noutoon ja toimittamiseen, sekä työryhmien siirtymisiin) pari kuormalavaa (kierrätysmateriaalien vastaanottoon ja jatkojalostukseen toimittamiseen) trukki (mm. polttopuiden suursäkkien nostoon) Kaluston ei tarvitse olla uutta käytetty kalusto sopii myös toimintaan. Työllisyyspäällikkö Jussi Jalonen esitteli asiaa. Palveluvaliokunta puoltaa työnohjaajan toimen vakinaistamista talousarvioon 2016 ja esitettyjen hankintojen huomioimista viimeistään talousarviossa Mikäli hankinnat tehdään vuonna 2015, pitää ne tehdä talousarvion 2015 puitteissa. 4. Valtuustoaloite/ järjestöille ja yhdistyksille myönnettävän palkkatuen ehtojen muutos/ keskustan valtuustoryhmä Keskustan valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen joka koski yhdistyksille tai järjestöille myönnettävän palkkatuen ehtoja. Aloitteessa viitattiin myöntämisehtojen ensimmäiseen kohtaan jonka mukaan yhdistyksen tai järjestön on oltava kempeleläinen tai valtakunnallisella tai alueellisella yhdistyksellä on oltava työllistettävän työtila Kempeleessä. Valtuustoaloitteessa ehdotettiin muutosta edellä mainittuun ehtoon. Aloitteen mukaan yhdistyksen tai järjestöjen olisi toimittava Kempeleen kunnan alueella. Yhdistyksen tai järjestön toimitila voi sijaita muussa kunnassa tai kaupungissa. Järjestöille ja yhdistyksille myönnettävän palkkatuen ehdot Kempeleen kunnassa määritellään vuosittain. Myönnettävän palkkatuen suuruus riippuu tarkoitukseen varatuista määrärahoista. Palkkatuen ehdoissa on vielä vuonna 2014 ollut yhtenä edellytyksenä että yhdistyksellä tai järjestöllä on oltava toimitila Kempeleessä. Vuodelle 2015 määritellyissä ehdoissa palkkatuen saamisen ehtona ei enää ole vaatimusta Kempeleessä sijaitsevista toimitiloista, ts. toimitilat voivat sijaita myös Kempeleen ulkopuolella. Työllisyyspäällikkö Jussi Jalonen esitteli asiaa.

4 Palveluvaliokunta toteaa, että ehdot palkkatuen saamiseen on korjattu aloitteen mukaisesti. 5. Kotiseutuarkiston toiminnan järjestelyt ja museon toiminta Kotiseutuarkiston toiminnan järjestelyt Kunnanhallitus on toukokuussa 1985 päättänyt kotiseutuarkiston toiminnan aloittamisesta vuoden 1986 alussa. Toiminta on päätetty hoitaa kulttuurilautakunnan alaisuudessa ja tämän lisäksi arkisto on päätetty sijoittaa kunnanviraston arkiston yhteyteen. Kotiseutuarkisto sijaitsee tällä hetkellä Tiilitorilla sosiaalitoimiston arkiston yhteydessä. Arkisto tulisi olla tilassa, joka olisi mahdollisimman monen ulottuvilla ja palvelisi tehtävänsä mukaisesti paikallisen tutkimuksen, opetuksen, harrastustoiminnan ja käytännön tarpeita. Tämän lisäksi kotiseutuarkistoon lahjoitettu materiaali tulisi kokonaisuudessaan saada asianmukaisesti luetteloitua ja saattaa luettelot sähköiseen muotoon. Kotiseutuarkistoon lahjoitettuja ja luetteloituja kokoelmia ollaan tällä hetkellä Kempele-Seuran vapaaehtoistyövoimin siirtämässä sähköiseen ARVI tietokantaan. Kotiseutuarkistotoiminnalle on löydettävä tarkoituksenmukainen paikka oman kunnan tiloista. Arkistoinnin henkilöresurssi tulee ottaa huomioon talousarviossa 2016, mikäli sitä ei voida kattaa nykyisiä resursseja uudelleen kohdentamalla. Yksi vaihtoehto on myös yhteistyö yliopiston kanssa tehtävänä opinnäytetyönä tai harjoitteluna. Museon toiminta Museo on yleisölle avoinna kesäisin kahden kuukauden ajan. Museon ollessa suljettuna voidaan pyynnöstä järjestää museon esittelyä mm. koululaisille sekä muille ryhmille. Asiakasmäärä on vakiintunut reiluun tuhanteen kävijään vuosittain. Museon esineistöä (n esinettä) on luetteloitu sähköiseen muotoon näyttelytoiminnan helpottamiseksi. Esineiden suuren määrän ja asianmukaisen varastointitilan puutteen vuoksi lahjoituksia otetaan vastaan ainoastaan, mikäli niiden katsotaan sopivan kotiseutumuseon olemassa olevaan kokoelmaan tai mikäli ne muutoin ovat arvokkaita paikallisen kulttuuriperinteen säilyttämiseksi. Esinekokoelman suuri määrä, esineiden kunto ja varastointitilan puute tuovat oman haasteensa museon toimintaan. Pienemmille esineille tulisi saada asianmukainen varastotila ja suurempien näyttelyesineiden muualle sijoittamista tulisi harkita. Kulttuurituotantopäällikkö Merja Hillilä esitteli asiaa. Museorakennuksille ja -alueelle on tehtävä pikaisesti kuntokartoitus ja tarvittavat toimenpide-ehdotukset yhteistyössä museoviras-

5 ton kanssa, jotta tarvittaviin korjauksiin voidaan varautua talousarvion 2016 valmistelussa. Olemassa oleville museoesineille on löydettävä tarkoituksen mukaiset tilat kunnan alueelta tai on siirrettävä tai rakennettava museoalueelle tarkoituksen mukainen tila. 6. Vastuuhenkilön ajankohtaiset asiat Tuotiin tiedoksi: OSAO:n tuleva toiminta Pirilän alueella Tuotiin tiedoksi: Sote-uudistus siirrettiin seuraavalle hallituskaudelle Toisen asteen koulutuksen, vapaan sivistystyön ja lukion toimilupauudistus ei etene. Toimilupia ko. koulutuksiin ei tarvitse hakea. Vanhuspalveluohjaajaksi on valittu Minna Lepistö 7. Muut mahdolliset asiat seuraava kokous ma klo 15:00 ylimääräinen kokous ti klo 16:30 Ilpo Hettula puheenjohtaja Anu Pouta-Kontio sihteeri

Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila, Asemantie 1

Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila, Asemantie 1 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 3/2014 PALVELUVALIOKUNTA Aika 26.2.2014 klo 16:30 21:10 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila, Asemantie 1 Läsnä Ilpo Hettula, pj Hannu Vesala, vpj Essi Ervasti Martti

Lisätiedot

Hannu Vesala, vpj Essi Ervasti Martti Kaisto Jorma Kananen Marika Kivimäki-Sumrein Helena Lievetmursu Toivo Piira Kai Similä

Hannu Vesala, vpj Essi Ervasti Martti Kaisto Jorma Kananen Marika Kivimäki-Sumrein Helena Lievetmursu Toivo Piira Kai Similä KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 16/2014 PALVELUVALIOKUNTA Aika ke 29.10.2014 klo 16:30 19:33 Paikka Kokoushuone Köykkyri, Asemantie 1 Läsnä Kutsutut asiantuntijat Ilpo Hettula, pj Hannu Vesala, vpj Essi Ervasti

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla. Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta

Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla. Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta Projektipäällikkö Saila Lehto Oulun kaupunki 31.3.2008 Johdanto Hallitusohjelmaan on kirjattu valtion

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

KIERRÄTYSKESKUKSEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

KIERRÄTYSKESKUKSEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA KIERRÄTYSKESKUKSEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. KIERRÄTYSTOIMINTA OSANA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ 2 3. NYKYISEN TOIMINNAN KUVAUS 4 3.1 Toiminnan tavoitteet 4 3.2 Kierrätystoiminta 5 3.3 Kierrätyskeskuksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 1 (45) Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 7.11.2014 Sisällys 2 (45) 1 Yhteenveto: Johtopäätökset...

Lisätiedot

UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA

UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA Utajärven kunta UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 H y v i n v o i n t i t a l o, K i r k k o t i e 32, 9 1 6 0 0 U T A J Ä R V I 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2.

Lisätiedot

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖ ELÄ MÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUYKSIKKÖ Työnantaja! Nyt kannattaa työllistää! Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö tarjoaa työnantajalle maksuttoman

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Vihreä sohva -projekti 1.10.2008 31.12.2012

LOPPURAPORTTI. Vihreä sohva -projekti 1.10.2008 31.12.2012 1 LOPPURAPORTTI Vihreä sohva -projekti 1.10.2008 31.12.2012 2 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT 2. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET 2.1 Projektin lähtökohta 2.2 Projektin kohderyhmä 2.3 Projektin

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 141

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 141 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 141 Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.09.2014 AIKA 30.09.2014 17:00-20:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat.

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat. Pöytäkirja 6/2013 1 Valtuusto Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25 Paikka Osallistujat Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali Nimi klo Tehtä vä Läsnä Aho Hanne 18:00-19:25 jäsen Alaterä Mandi 18:00-19:25

Lisätiedot

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 Perusturvalautakunta 17.12.2014 Kunnanhallitus 9.2.2015 Kunnanvaltuusto xx.xx.2015 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja

Lisätiedot

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin NUORISOTAKUU PORVOOSSA Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys Laatija: Maria Malin 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 1 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Porvoon kaupungin rooli...

Lisätiedot

OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN MALLI JA TOTEUTUS

OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN MALLI JA TOTEUTUS OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN MALLI JA TOTEUTUS 1. TAUSTAA 2 2. TAVOITTEET 2 3. OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN SISÄLTÖ 3 3.1. Kohderyhmä 3 3.2. Toimeentuloturvaan tehtävät muutokset 4 3.3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 53. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 53. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 53 Kaupunginvaltuusto 10.05.2010 AIKA 10.05.2010 klo 19:30-21:35 PAIKKA Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelman 2015-2018 käsittelyyn siirretyt asiat

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelman 2015-2018 käsittelyyn siirretyt asiat Kaupunginhallitus 350 24.11.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelman 2015-2018 käsittelyyn siirretyt asiat 250/02.02.00/2014 Kaupunginhallitus 24.11.2014 350 Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto

Lisätiedot

Koulutuspolitiikka työryhmä (oppilaitosnäkemys) Toimeksianto: MYR koulutusjaosto, laajennettu sihteeristö 13.6.2012

Koulutuspolitiikka työryhmä (oppilaitosnäkemys) Toimeksianto: MYR koulutusjaosto, laajennettu sihteeristö 13.6.2012 Koulutuspolitiikka työryhmä (oppilaitosnäkemys) YHTEENVETO Toimeksianto: MYR koulutusjaosto, laajennettu sihteeristö 13.6.2012 Työryhmän tapaamiset ja työskentely Paikka: Turun ammatti-instituutti: Kellonsoittajan

Lisätiedot

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (21) LIITTOKOKOUS 2013 Aika 25.5.2013 kello 9.55 16.28 Paikka Osallistujat Tampere-talo, Rondo-sali Liittokokoukseen osallistui 124 äänivaltaista edustajaa.

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2015

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2015 Alueyhteistyön ja elinvoiman valiokunta AIKA 15.04.2015 klo 10:05-12:01 PAIKKA Kaupungintalo Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Veivo Sointu 10:05-12:01 Puheenjohtaja Manninen Paula 10:05-12:01 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014 Valtuusto 30.11 2011 Johdanto Työvalmennussäätiönä Kokkotyö-säätiö aktivoi vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä,

Lisätiedot

Kirkollishallituksen istunto 12.2.2015 Pöytäkirja

Kirkollishallituksen istunto 12.2.2015 Pöytäkirja Kirkollishallituksen istunto 12.2.2015 Pöytäkirja Aika: 12.2.2015 klo 13.00 15.10. Paikka: Kirkollishallituksen istuntosali, Karjalankatu 1, Kuopio. Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4 PORVOON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 2017 Sisältö 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4 2 Nykytilanne... 6 Organisointi... 6 Kustannukset...

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

Työllistämissuunnitelma

Työllistämissuunnitelma Utajärven kunta Työllistämissuunnitelma Voimaantumisen vahvistaminen 2015 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 3 2. Käsitteiden määrittely... 5 3. Työllistymistä vaikeuttavat tekijät... 6 4. Utajärven

Lisätiedot