Tiina Rajala, khall edustaja Ahti Tahkola, khall pj Anu Leivo, kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Riitta Remes, vastuuhenkilö Krista Kustula, sihteeri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiina Rajala, khall edustaja Ahti Tahkola, khall pj Anu Leivo, kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Riitta Remes, vastuuhenkilö Krista Kustula, sihteeri"

Transkriptio

1 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 7/2010 RESURSSIVALIOKUNTA Aika klo Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3 Osallistujat Ilpo Hettula, pj Tuula Hynynen Helena Kaikkonen Jorma Kananen Kimmo Kylmäluoma, vpj Kyösti Nuutinen Tuula Rauma Tuure Karkulahti, tarkastuslautakunnan edustaja Pekka Salmela, hallituksen puheenjohtaja Kiinteistö Oy Kempeleenkartano; poistuu Ulla Korvela, toimitusjohtaja Kiinteistö Oy Kempeleenkartano; poistuu Risto Sarkkinen, ympäristön toimivuus ja turvallisuus prosessi; poistuu Poissa Tiina Rajala, khall edustaja Ahti Tahkola, khall pj Anu Leivo, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Riitta Remes, vastuuhenkilö Krista Kustula, sihteeri Käsitellyt asiat: 1. Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon taloudellinen tilanne, Pekka Salmela ja Ulla Korvela Kiinteistö Oy Kempeleenkartanolla on 29 vuokratalokohdetta, joissa on 499 asuntoa. Yhtiön tulot muodostuvat vuokratuloista. Tällä hetkellä yhtiöllä on pula vuokralaisista. Asunnoista on 45 tyhjillään. Syinä tämänhetkiseen tilanteeseen on asuntojen alhainen laatutaso sekä yksityisten tarjoamat tasokkaammat vuokra asunnot. Resurssivaliokunta keskusteli siitä, miten Kempeleen kartanon asuntojen laatutasoa voidaan parantaa ja saada niistä nykyistä kilpailukykyisempiä.

2 Resurssivaliokunnan mielestä: Kiinteistö Oy Kempeleenkartanossa tulee paneutua yhtiön hallinnon ja talouden läpikäymiseen sekä kiinteistöjen käyttöasteen nostamiseen. Yhtiössä tulisi - suorittaa kiinteistöihin kuntotutkimukset - arvioida kiireisimmät peruskorjauksen tarpeessa olevat kiinteistöt - määritellä korjaustarve ja korjausajankohta - laatia eri toimenpiteiden kustannusarvio Kunnan ja yhtiön välillä kannattaisi miettiä mahdollista yhteistyötä kuntotutkimuksen tekemisessä ja sen nojalla tehdä suunnitelma kiinteistöjen lyhyen ja pitkän aikavälin korjausohjelmaksi. Valiokunnan mielestä Tornikujan kiinteistöstä tulee välittömästi luopua. Lisäksi tulee selvittää vanhojen rivitalojen myyntiä. 2. Aloitteet, Risto Sarkkinen a. Valtuustoaloite / sisäilmaongelmat kunnan omistamissa kiinteistöissä / vihreiden valtuustoryhmä, kunnanhallitus pykälä 181 Kempeleen kunnan kiinteistöissä on viimeisten vuosien aikana suoritettu kuudessa kiinteistössä kattavat sisäilmatutkimukset. Kaikissa näissä kiinteistöissä on sen jälkeen ryhdytty tulosten vaatimiin jatkotoimenpiteisiin. Tutkittavia kiinteistöjä ovat olleet Honkanen, yläaste, Kirkonkylän koulu, Ylikylän vanha puoli ja kunnantalo. Vain kunnantalossa on havaittu raja arvot ylittäviä pitoisuuksia. Yleisesti käytössä olevan ja viranomaisten suositteleman menettelytavan mukaan sisäilmatutkimuksiin ryhdytään sen jälkeen, kun kiinteistöjen käyttäjiltä tulee viestiä sisäilmaoireiluista. Tämän jälkeen kohteessa suoritetaan työterveyshuollon ja aluetyöterveyslaitoksen toimesta sisäilmakysely. Mikäli kysely antaa aihetta jatkotoimenpiteisiin, suoritetaan kohteessa tarkemmat tutkimukset ja korjaavat toimenpiteet. b. Valtuustoaloite / pysyväisluonteisen suunnittelutyöryhmän perustaminen kiinteistöjen saneeraus- ja uudisrakentamistarpeiden kartoittamiseksi / SDP:n valtuustoryhmä, kunnanhallitus pykälä 184 Kiinteistöjen korjaustarve määräytyy teknisen tai / ja toiminnallisen vanhenemisen perusteella. 1. Toiminnalliset muutostarpeet esittää käyttäjä ja tarvittavat korjaustoimenpiteet suorittaa tilapalvelut. 2. Teknisen korjaustarpeen määrittäminen tapahtuu koko kiinteistökannassa seuraavasti: - arvioidaan kiireisimmät peruskorjauksen tarpeessa olevat kiinteistöt

3 - suoritetaan näihin kiinteistöihin kuntotutkimukset, jolloin saadaan tieto sen hetkisestä kiinteistön tilasta - määritellään korjaustarve ja korjausajankohta - laaditaan eri toimenpiteiden kustannusarvio Näiden tietojen perusteella saadaan ko. kiinteistön PTS suunnitelma. Suorittamalla koko kiinteistökantaan vastaavat toimenpiteet, saadaan selville kiinteistöjen lyhyen ja pitkän aikavälin korjausohjelma. Kiinteistöissä tehdään kuntotutkimukset, joiden perusteella laaditaan kiinteistökohtaiset tutkimusraportit. Tutkimusmateriaalia hyödyntämällä saadaan kiinteistökohtainen PTS suunnitelma. Näin jatketaan, kunnes kaikki kiinteistöt on tutkittu ja raportoitu. Kuntotutkimuksen laatiminen vaatii lisäresursseja. Huoltokirjajärjestelmällä mm. ylläpidetään laadittua korjausohjelmaa sekä kiinteistöjen historiatietoa. Toimintamallin mukaisesti valiokunnat ohjaavat valmistelua, joten resurssivaliokunnalle raportoidaan puolivuosittain työn tuloksista. c. Arviointikertomus 2009 Ympäristöpalveluissa avainasemassa ovat olleet maapolitiikka, kunnallistekniikka ja elinkeinotoimintaa edistävät hankkeet. Kasvavassa kunnassa nämä toiminnot ovat jatkuvan kehittämisen kohteena. Arviointivuoden kuluessa tarkastuslautakunnalle on noussut selkeästi esille kiinteistöjen kuntoarvioinnin ja korjaustöiden lisääntyvä tarve eikä tältä osin tavoitteita ole saavutettu. Korjaustöihin panostaminen ajoissa säästää monilta vaikeiltakin seuraamuksilta, kiinteistöjen rapautumisilta ja terveysongelmilta. Tarkastuslautakunta esittää, että kunnan kiinteistöjen kunnostustarve kartoitetaan ja tehdään usean vuoden kattava peruskorjausohjelma ja että tilapalveluiden henkilöresursseja vahvistetaan. Resurssivaliokunta on käsitellyt asioita muistiossaan 3 / 2010 ( ) Resurssivaliokunnan mielestä: Kunnassa tulee noudattaa työterveyslaitoksen hyväksymää toimintamallia siitä, miten sisäilmaongelmissa tulee menetellä. Kiinteistöjen PTS suunnitelmalle sekä sähköiselle huoltokirja järjestelmän käyttöönotolle tulee varata määräraha sekä talousarvioon 2011 että taloussuunnitelmavuosille 2012 ja Lisäksi ympäristön toimivuus ja turvallisuus prosessin tulee antaa resurssivaliokunnalle seurantaraportti työn tuloksista puolivuosittain. 3. Investointihankkeiden prosessin kuvaus, Risto Sarkkinen Palvelutarpeet suunnittelukaudelle määräytyvät vuosittaisen toiminta- ja taloussuunnitteluprosessin tuloksena. Kansalaiskunta päättää palvelujen hankinnasta joko omana tuotantona tai ostopalveluna. Uudisrakennushankkeiden prosessi koostuu kolmesta vaiheesta; tarveselvitys, hankesuunnittelu sekä rakennussuunnittelu. Tarveselvityksen tekemiseen on varattava aikaa 2 3 vuotta ennen rakentamiseen ryhtymistä. Tarveselvityksen valmistelusta vastaa kansalaiskunta. Toimintamallin mukaisesti palveluvaliokunta

4 ohjaa tarveselvityksen valmistelua. Lisäksi prosessissa tulee olla mukana hankkeiden käyttäjät, joilta saadaan käytännön tietoa hankkeen toteutuksen suhteen. 4. Talousarvioseurantaraportti Talousarviossa 2010 toimintamenojen kasvu on 2 miljoonaa euroa eli 2,3 prosenttia edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna. Seitsemän ensimmäisen kuukauden toimintakulut ovat 40,2 miljoonaa euroa. Ne ovat 2,1 miljoonaa euroa eli 5,4 % suuremmat kuin edellisenä vuonna tammi heinäkuussa. Talousarviossa henkilöstömenoihin on osoitettu 35,9 miljoonaa euroa, kasvu 1,1 miljoonaa euroa eli 3,1 %. Seitsemän ensimmäisen kuukauden henkilöstökulut ovat 20,4 miljoonaa euroa. Ne ovat 0,9 miljoonaa euroa eli 4,8 % suuremmat kuin edellisenä vuonna tammi heinäkuussa. Sijaisten palkkaamiseen varatut määrärahat ovat jo ylittyneet 0,2 miljoonaa euroa, kasvu on 0,3 miljoonaa euroa eli 41 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palvelujen ostoon on varattu yhteensä 25,4 miljoonaa euroa, lisäys 0,4 miljoonaa euroa eli 1,6 % edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna. Tammi heinäkuussa palvelujen ostot ovat kasvaneet 0,9 miljoonaa euroa eli 6,8 %. Peruspalveluprosessilla on euron korotuspaineet. Maanmyyntituloihin on varattu talousarviossa 2010 rahaa 1,5 miljoonaa euroa. Tilinpäätösennusteessa on maanmyyntitulojen arvioitu olevan 3 miljoonaa euroa, joka parantaa toimintakatetta. Kunnallisverokertymä on 0,7 miljoonaa euroa enemmän, kuin mitä talousarviossa on varattu. Yhteisöverot toteutuvat myös hieman suurempana ja valtionosuudet toteutuvat suunnitellusti. Investoinnit ovat ennusteessa 1,6 miljoonaa euroa. Kunnantalon remontin kustannusarvio tarkentuu syksyllä 2010, luku ei sisälly investointeihin. Kokonaislainamäärä tulee olemaan pienempi, kuin mitä talousarviossa 2010 on varattu, 1280 euroa / asukas. 5. Suunnittelukehikon päivitys Valiokunta valmisteli asiaa kunnanhallituksen seminaariin

5 6. Syksyn kokousaikataulu Syksyn kokousaikatauluksi sovittiin seuraava: klo henkilöstöasiat klo investoinnit klo 16.30veroprosentit klo talousarvioesitys ILPO HETTULA puheenjohtaja Krista Kustula sihteeri

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 12/2009

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 12/2009 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 12/2009 PALVELUVALIOKUNTA Aika 4.11.2009 klo17:00-20.55 Paikka Läsnä Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asheesh Sirkku Gärding Impi Heikkinen Janne Karasti Annakaisa, poistui

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 12:00-21:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 137 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle

Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2012 Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle Miia Anttila, Matias Johansson, Seppo Vänni & Matti Tapanainen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

Hannu Vesala, vpj Essi Ervasti Martti Kaisto Jorma Kananen Marika Kivimäki-Sumrein Helena Lievetmursu Toivo Piira Kai Similä

Hannu Vesala, vpj Essi Ervasti Martti Kaisto Jorma Kananen Marika Kivimäki-Sumrein Helena Lievetmursu Toivo Piira Kai Similä KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 16/2014 PALVELUVALIOKUNTA Aika ke 29.10.2014 klo 16:30 19:33 Paikka Kokoushuone Köykkyri, Asemantie 1 Läsnä Kutsutut asiantuntijat Ilpo Hettula, pj Hannu Vesala, vpj Essi Ervasti

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2017

TALOUSARVIO 2015. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2017 Khall 24.11.2014 Kvalt 08.12.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 1.1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2015...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 4/2013

KUNNANVALTUUSTO 4/2013 KUNNANVALTUUSTO 4/2013 Aika Torstai 27.6.2013 klo 19.10 20.59 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Holkko Merja Huhtaluoma

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2014

KUNNANHALLITUS 10/2014 KUNNANHALLITUS 10/2014 Aika Maanantai 8.9.2014 klo 18.35-20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.10-19:24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE / KIINTEISTÖJEN KUNTOKARTOITUS, KORJAUSSUUNNITELMA JA TILAJÄRJESTELYT

VALTUUSTOALOITE / KIINTEISTÖJEN KUNTOKARTOITUS, KORJAUSSUUNNITELMA JA TILAJÄRJESTELYT Kunnanvaltuusto 130 14.10.2013 Kunnanhallitus 305 28.10.2013 Tekninen lautakunta 156 26.11.2013 VALTUUSTOALOITE / KIINTEISTÖJEN KUNTOKARTOITUS, KORJAUSSUUNNITELMA JA TILAJÄRJESTELYT 31//2013 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUOSILLE. I Laatimisaikataulu... 2. II Talous- ja toimintasuunnitelman laatimisen lähtötilanne...

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUOSILLE. I Laatimisaikataulu... 2. II Talous- ja toimintasuunnitelman laatimisen lähtötilanne... 1 KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus LIITE 70 Kunnanhallitus 11/23.06.2009 283 LIITE 70 Kunnanhallitus 12/25.08.2009 307 HALLINTOKUNNILLE 16.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2017 Sisällysluettelo Khall 24.11.2014 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 3 1.1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2015 3 1.2. KEMPELEEN

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Selonteko Niliaitta Mettalapissa hankkeesta. Talousarvion tarkistaminen terveydenhuollon määrärahojen osalta

Selonteko Niliaitta Mettalapissa hankkeesta. Talousarvion tarkistaminen terveydenhuollon määrärahojen osalta SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 12.12.2012 klo 10.00-15.32 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115 Tekninen lautakunta 26.11.2014 AIKA 26.11.2014 18:00-19:57 PAIKKA Kokoushuone 1 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 117 64 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2014

KUNNANVALTUUSTO 3/2014 KUNNANVALTUUSTO 3/2014 Aika Maanantai 23.6.2014 klo 19.00-20.00 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 22.5.2014 Sisällys 1. Tiivistelmä... 3 2. Tarkastuslautakunta... 4 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja ulkoinen tilintarkastus... 4 2.2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 2016

TALOUSARVIO VUODEKSI 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 2016 TALOUSARVIO VUODEKSI 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 2016 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Ulkoisen

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lähtökohdat talousarviovuodelle 2015 ----------------------------------------------------- 2 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 295 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 14/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.12.2009 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 Kunnanhallitus 29.11.2010 182 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 KV 13.12.2010 ja taloussuunnitelma 2012 2013 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 SODANKYLÄN KUNTA Kh 01.04.2014 83, liite nro 1 Kh 20.05.2014 153 Kv, liite nro Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot