Seurakuntakeskus, hallinnollinen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seurakuntakeskus, hallinnollinen kokoushuone"

Transkriptio

1 (6) Aika kello Paikka Seurakuntakeskus, hallinnollinen kokoushuone Jäsenet Seppälä Mikko kirkkoherra puheenjohtaja Toivonen Veikko henkilöstöpäällikkö varapuheenjohtaja Ahola Timo teleasentaja Blom Markku ylipuutarhuri Hellström Saija uskonnon lehtori Jussila Aira emäntä Latostenmaa Vesa mittamies Matalamäki Pirkko erityisluokanopettaja Ryynälä Krista perhepäivähoitaja Saarnio Rauno johtava konsultti Sinkkonen Johanna toiminnanjohtaja Lisäksi kokoukseen on kutsuttu Puustinen Päivi kirkkovaltuuston puheenjohtaja luokanopettaja, FM Ojell Ari kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja teologian tohtori, pastori Sairanen Maria talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Suvanto Sirpa maatalousyrittäjä, Johanna Sinkkosen varajäsen Poissa Sinkkonen Johanna 75 Kokouksen avaaminen Esitys Puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen. 76 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Todettiin. 77 n 5/2012 tarkastajien valitseminen Esitys n 4/2012 tarkastajat olivat Sirpa Suvanto ja Krista Ryynälä. Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Mäntsälän seurakunta Urheilutie Mäntsälä puh. (019) faksi: (019)

2 (6) Päätös n 5/2012 tarkastajiksi valittiin Aira Jussila ja Markku Blom. 78 Työjärjestyksen hyväksyminen hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi sillä muutoksella, että pykälä 81 käsitellään työjärjestyksessä viimeisenä pykälänumerointia muuttamatta ja lisäksi käsitellään pykälä 91 Osa-aikasairausloma-ajan palkkaus, pykälä 92 Leasing-laitteiden lunastus, pykälä 93 Costa Blancan ev.lut seurakunnan anomus ja pykälä 94 Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset. 79 Toiminnallisen sektorin työlista ajalle kesäkuu syyskuu 2012 Toiminnallisen sektorin työvuorolista ajalle kesäkuu syyskuu 2012 on liitteenä n:o 1. hyväksyy toiminnallisen sektorin työvuorolistan ajalle Hautapaikan luovutus seurakunnalle Kirkkolain 17 luvun 2 :n mukaan oikeus hautaan luovutetaan määräajaksi. Hautaoikeuden haltija voi luovuttaa tämän oikeuden vain seurakunnalle. Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan oikeudenhaltijan hakemuksesta myös jatkaa, (jollei siitä aiheudu haittaa hautausmaan tarkoituksenmukaiselle järjestelylle tai hoidolle) taikka hautapaikka palauttaa seurakunnalle ennen voimassaoloajan päättymistä. Esityslistan liitteenä, n:otta (ei julkinen) on hakemus seurakunnalle luovutettavasta hautapaikasta. Kyseessä olevan hautapaikan 50 vuoden hautapaikkaoikeus päättyisi päättää hyväksyä haudanhaltijoiden anomuksen hautapaikan palauttamisesta takaisin Mäntsälän seurakunnalle. 81 Seurakunnan toimintastrategian päivittäminen Mäntsälän seurakunnan toimintastrategia päivitetään v uutta kautta varten. Syksyllä 2011 työntekijät antoivat palautetta strategian toteuttamisesta sekä suunnitteluprosessin toimivuudesta. Palautteet käsiteltiin suunnittelutyöryhmän kokouksessa Työskentelyä jatkettiin

3 (6) kuluvan vuoden tammikuussa sekä helmikuussa järjestetyssä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisessä strategiaseminaarissa. merkitsee tiedoksi toimintastrategian päivittämisen tämän hetkisen tilanteen. 1. totesi suunnittelutyöryhmän laatiman strategialuonnoksen laadituksi 2. keskusteli siitä ja 3. päätti jatkaa keskustelua strategian päivittämisestä välittömästi kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen pidettävässä seminaarissa, johon kutsutaan kirkkovaltuuston jäsenet. 82 Tuloveroprosentti vuodelle 2013 Kirkkoneuvoston tulee valmistella esitys kirkkovaltuustolle seuraavan vuoden kirkollisesta tuloveroprosentista. Ennakkoperintälain 3 :n mukaan ev.lut. seurakunta itse päättää kirkollisveron perinnässä sovelluttamasta tuloveroprosentista. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona. Seurakunnan tuloveroprosentti ( asti veroäyri) on ollut sama vuodesta 1975 lukien. Vuonna 2011 verotulot kasvoivat Mäntsälän seurakunnassa 4,7 % (kirkollisverot + 3 % ja yhteisöverot + 22 %). Talousarviossa ei ollut muutosta edellisvuoteen. Muiden seurakuntien keskimääräinen kasvu oli 3,6 % (kirkollisverot + 1,7 % ja yhteisöverot 18,1 %). Hallituksen ehdotuksessa valtion 2012 talousarvioksi esitetään, että seurakuntien saaman yhteisöveron jako-osuutta edelleen väliaikaisesti korotetaan 0,4 prosenttiyksiköllä vuosiksi 2012 ja Korotuksen jälkeen jako-osuus olisi 2,15 prosenttia, joka on puolet pienempi kuin vuosiksi voimassa ollut korotus. Yhteisöveron yhteenlaskettu määrä seurakunnille vuodeksi 2012 pienenee valtion talousarvioesityksessä olevien lukujen perusteella noin 7 prosentilla. Kirkkohallitus arvioi syyskuussa 2011, että kirkollisveron määrä laskisi 2 prosenttia vuonna 2012 ja vuonna 2013 jäisi vuoden 2012 tasolle. Mäntsälän seurakunnan talousarvion mukaan vuosi 2012 ja 2013 jäisi vuoden 2011 tasoon. Vuoden 2013 tuloveroprosentin muuttamiselle ei Mäntsälän seurakunnassa liene perusteita. esittää kirkkovaltuustolle, että Mäntsälän seurakunnan tuloveroprosentti vuonna 2013 on 1,25.

4 (6) 83 Kirkon invaluiskan korjaaminen Kirkon invaluiskan korjaaminen on kuluvan vuoden investointisuunnitelmassa. Esityslistan liitteenä, n:otta, on tarjouspyyntö ja urakkaohjelma. Tarjoukset avataan ja niistä laaditaan yhteenveto (liitteeksi 2), joka esitetään kirkkoneuvostolle kokouksessa. Kirkon investointisuunnitelmassa on invaluiskan lisäksi kirkon edustan korjaaminen (edellisessä kokouksessa käsitelty), penkkien korjausmaalaus, tuulikaapin seinien kosteuden poisto sekä urkujen sähköhallinnan muutostyö (urkujen sähköhallinnan muutostyön toteuttamisesta päätetään myöhemmin). Varaudutaan tarvittaessa esittämään lisämääräraha-anomus kirkkovaltuustolle. Esitys Kirkkoneuvosto 1. toteaa määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset ja niistä laaditun avauspöytäkirjan ja 2. päättää invaluiskan korjaamisesta sekä 3. päättää mahdollisesta lisämäärärahaesityksestä kirkkovaltuustolle. 1. totesi määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset ja niistä laaditun avauspöytäkirjan 2. päätti solmia sopimuksen kirkon pohjoisen sisäänkäynnin ajoluiskan korjauksesta KymppiRakenne Oy:n kanssa, mikäli pidettävässä urakoitsijaneuvottelussa ei ilmene seikkoja, jotka vaikuttaisivat päätökseen sekä 3. päätti, että esitys määrärahamuutoksesta kirkkovaltuustolle tehdään, kun kaikkien talousarviossa olevien kirkon korjauskohteiden kokonaiskustannukset vuodelle 2012 ovat selvillä. 84 Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastus Seurakunnan yhteisvastuutilityksen tilintarkastuksen suorittaa vähintään yksi seurakunnan valitsema tarkastaja. Nykyisen käytännön mukaan tarkastajana voi toimia esimerkiksi seurakunnan luottamushenkilöistä valittu asiantunteva henkilö tai seurakunnan talousjohtaja/-päällikkö tai sitä vastaava henkilö. Tarkastaja voi olla myös ulkopuolinen, auktorisoitu tilintarkastaja (HTM tai KHT). Seurakunnan yhteisvastuutilityksen tarkastajalla tulee olla riittävä tieto seurakunnan Yhteisvastuukeräyksestä tai tilityksen tekemisestä, jotta voi varmentaa tilityksen. Tarkastajan tulee olla riippumaton tilityksestä. Mikäli esimerkiksi yksi taloushenkilö hoitaa koko Yhteisvastuun keräystilityksen, tarkastaja ei voi olla tämä sama henkilö. valitsee yhteisvastuutilityksen tarkastajan vuodelle valitsi yhteisvastuutilityksen tarkastajaksi vuodelle 2012 Timo

5 (6) Aholan Eläkeliiton Mäntsälän yhdistyksen maksuvapautusanomus tilavuokrista Eläkeliiton Mäntsälän yhdistys anoo maksuvapautusta Ahvenlammen leirikeskuksen tilavuokrista. Yhdistys järjestää leirikeskuksessa yhdessä Eläkeliiton Uudenmaan piirin kanssa liikuntapäivän. 1. toteaa Eläkeliiton Mäntsälän yhdistyksen anomuksen 2. päättää mahdollisesta tilavuokran maksuvapautuksesta. päätti, että 1. Eläkeliiton Mäntsälän yhdistykseltä peritään Ahvenlammen leirikeskuksesta tilavuokraa alennettuna 50 prosentilla, jolloin alennettu hinta kokoustiloista ja saunoista on yhteensä 110 euroa ja ruokailut laskutetaan sisäisten hintojen mukaan, joihin lisätään arvonlisävero 2. perusteluna alennukselle on, että tähän järjestettävään tilaisuuteen sovelletaan samaa hinnoittelua kuin mäntsäläläisten koulujen, partion ja urheiluseurojen käyttäessä tiloja. Rauno Saarnio ei osallistunut 87 :n käsittelyyn eikä päätöksentekoon. 87 Mäntsälän Rauhanyhdistyksen avustusanomus nuorten Ruotsin retkeen Mäntsälän Rauhanyhdistys ry hakee Mäntsälän seurakunnalta avustusta toteutettavaan nuorten retkeen Ruotsin suviseuroihin Taalainmaalle. Retken kustannusarvio on noin 3.200,- euroa. 1. toteaa Mäntsälän Rauhanyhdistyksen ry:n anomuksen ja 2. päättää mahdollisesta avustuksesta nuorten Ruotsin retkeen. 88 Muut mahdolliset tiedoksiannot 1. totesi Mäntsälän Rauhanyhdistyksen anomuksen ja 2. päätti avustaa Mäntsälän Rauhanyhdistys ry:n nuorten retkeä suviseuroihin Ruotsin Taalainmaalle 500 eurolla.

6 (6) merkitsi tiedoksi liitteen n:o Kirkkoneuvoston jäsenten esittämät asiat Hautausmaan puiden kunto Kirkkoneuvosto totesi, että hautausmaalla on paljon vanhoja puita. Säännöllinen seuranta ja puiden kuntokartoitus on tärkeää. Sankarihaudan kuusten kunto on kartoitettu jokunen vuosi sitten, jolloin niiden kunto todettiin vielä hyväksi. Lehtipuhaltimen käyttö Kirkkoneuvosto totesi, että lehtipuhaltimille on tulossa taajama-alueille käyttökielto. LC-Mäntsälän talkoot Todettiin, että aikaisempien vuosien tapaan LC-Mäntsälä siivoaa talkoilla hautausmaan läheisyydessä olevan Leijonapuiston. Haravointijätteen sijoituspaikasta otetaan yhteyttä seurakuntapuutarhuriin. 90 Viranhaltijapäätökset Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat tehneet liitteen n:o 4 mukaiset viranhaltijapäätökset. 1. toteaa, ettei se käytä siirto-oikeuttaan viranhaltijapäätösten osalta ja 2. hyväksyy ne. 91 Salainen 92 Leasing-laitteiden lunastus Mäntsälän seurakunta siirtyy Lahden IT-alueen asiakkaaksi kesäkuun alussa. Seurakunnalla on käytössään kannettavia tietokoneita ja tulostimia yhteensä yhdeksän kappaletta, jotka on hankittu 3stepIT:ltä leasingrahoituksella. Koneet on hankkinut Kehä-IT ja rahoitusvastuussa niistä siten on Kehä-IT:n isäntäseurakunta eli Järvenpään seurakunta. 1. toteaa, että Mäntsälän seurakunnan käytössä on yhteensä yhdeksän kappaletta kannettavia tietokoneita ja tulostimia, jotka on leasingsopimuksella Järvenpään seurakunnan rahoitusvastuulla ja 2. päättää lunastaa ne Mäntsälän seurakunnalle 5377,98 (alv 0%) eurolla.

7 (6) 93 Costa Blancan ev.lut seurakunnan anomus Costa Blancan ev.lut seurakunta on jättänyt anomuksen, jolla se pyytää lahjoitusta urkujen hankintaa varten. Päätös kirkkoneuvosto päätti olla myöntämättä avustusta Costa Blancan ev.lut seurakunnalle urkuhankintaan. 94 Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset 1. totesi, että seuraava kirkkovaltuuston kokous on kello 18 ja 2. päätti, että seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset pidetään , , , , ja kello Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä kokouksen päättäminen Esitys Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet sekä valitusosoituksen ja päättää kokouksen. Päätös Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen (liite n:o 5) ja päätti kokouksen kello

16.1.2013. Jäsenet Puustinen Päivi luokanopettaja, FM, puheenjohtaja teol.tohtori, pastori, varapuh.joht. Kuusiluoma-Lehmonen Sinikka luokanopettaja

16.1.2013. Jäsenet Puustinen Päivi luokanopettaja, FM, puheenjohtaja teol.tohtori, pastori, varapuh.joht. Kuusiluoma-Lehmonen Sinikka luokanopettaja 16.1.2013 Sivu 1 (5) 1-10 1/2013 Aika 16.1.2013 klo 18.00 18.55 Paikka Seurakuntakeskus, alasali Mäntsälä Jäsenet Puustinen Päivi luokanopettaja, FM, puheenjohtaja Ojell Ari teol.tohtori, pastori, varapuh.joht.

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto 52-66 23.5.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto 52-66 23.5.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstai 23.5.2013 kello 18.00 20.59 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kokoukseen kutsuttu tilintarkastaja Sinikka Niitynperä,

Lisätiedot

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 79 Kirkkoneuvosto Nro 8/2012

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 79 Kirkkoneuvosto Nro 8/2012 KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 79 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 22.11.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 20.11.2013 klo 17.30 19.35 Paikka Hannun sali, Savontie 3, Varkaus OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 163

Kirkkoneuvosto Sivu 163 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 163 Kokousaika 29.10.2008 klo 18.00-19.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Irja Haaranen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 (15) A S I A L U E T T E L O: 121. Kokouksen avaus 122. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 123. Pöytäkirjan tarkastus 124. Ääntenlaskijat 125. Työjärjestys

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.2.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 13.10.2014 klo 16.00 17.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Ahokangas Marja Elina Kangas Sari

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 28.3.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) A S I A L U E T T E L O : 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastus 49 Ääntenlaskijat 50 Työjärjestys 51 Henkilöstöasia

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 24.3.2015 klo 18:00-21.20 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 SIVU 52 /2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja. Jokinen Kaarina. Soukkio-Salminen Marja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 SIVU 52 /2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja. Jokinen Kaarina. Soukkio-Salminen Marja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 SIVU 52 /2014 AIKA Keskiviikko 10.9.2014 klo 9 11.35 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja Hjerppe

Lisätiedot

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 107 Kirkkoneuvosto Nro 10/2014. 15.10.2014 klo 18.30 21.37 Jokelan pappila, Plassintie 2, Kalajoki

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 107 Kirkkoneuvosto Nro 10/2014. 15.10.2014 klo 18.30 21.37 Jokelan pappila, Plassintie 2, Kalajoki KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 107 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) 15.10.2014 klo 18.30 21.37 Jokelan pappila, Plassintie 2, Kalajoki Kari

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 17.12.2014 kello 16.30-17.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.1.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.1.2015-20.2.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustila Mooses)

Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustila Mooses) PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.5.2015 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 13.5.- 28.5.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 58 Kokouksen avaaminen 59 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) Aika: Tiistaina 30.10.2012 kello 18.00-20.10. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Heikki Korkealaakso varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 186 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 Aika 3.11.2009 klo 17.00 - (kahvit klo 16.45 alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 17 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ 2012 25.4.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 17 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ 2012 25.4.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 17 ) Aika Keskiviikko 25.4.2012 klo 18.30 20.52 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.. 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 26.05.2015 kello 19.00 20.40 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A

Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 19.8.2008 klo 17.15 (kahvit klo 17.00 alkaen) HUOM! Yhteinen kirkkoneuvosto tekee hautausmaakatselmuksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.3.2012 klo 17.00 20.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 26.8.2014 klo 19.00 21.37 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia Kaarto Rakel

Lisätiedot