Pöytäkirja Kirkkoneuvosto 1/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja Kirkkoneuvosto 1/2012"

Transkriptio

1 Sivu 0 (9) 1-21 Kokousaika klo Paikka Seurakuntakeskus, hallinnollinen kokoushuone Käsiteltävät asiat: Liite 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 n 1/2012 tarkastajien valitseminen 4 Työjärjestyksen hyväksyminen 5 Lapsityönohjaaja Päivi Romulan irtisanoutuminen sekä uuden viranhaltijan hakeminen 6 1 Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 7 Maksamattomat seurakunnan saatavat Hautapaikkojen luovutus seurakunnalle 9 2 Työlista helmikuu toukokuu Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali Emäntä-vahtimestarin toimen täyttäminen 12 Kirkkovaltuuston kokous Tarkistus leirikeskuksen hinnastoon Tiimarin korttelin 302 maankäyttö- ja esisopimukset 15 Metsäyhtiöiden puukartelli, Mäntsälän seurakunnan toimenpiteet asiassa 16 Salainen 17 Salainen 18 6 Muut mahdolliset tiedoksiannot 19 Kirkkoneuvoston jäsenten esittämät asiat Viranhaltijapäätökset 21 9 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä kokouksen päättäminen Mäntsälän seurakunta Urheilutie Mäntsälä puh. (019) faksi: (019)

2 Sivu 1 (9) Aika klo Paikka Seurakuntakeskus, hallinnollinen kokoushuone Jäsenet Seppälä Mikko kirkkoherra puheenjohtaja Toivonen Veikko henkilöstöpäällikkö varapuheenjohtaja Ahola Timo teleasentaja Blom Markku ylipuutarhuri Hellström Saija uskonnon lehtori Jussila Aira emäntä Latostenmaa Vesa mittamies Matalamäki Pirkko erityisluokanopettaja Ryynälä Krista perhepäivähoitaja Saarnio Rauno johtava konsultti (saapumisaika klo 17.30, :n 10 aikana) Sinkkonen Johanna toiminnanjohtaja Lisäksi kokoukseen on kutsuttu Puustinen Päivi kirkkovaltuuston puheenjohtaja luokanopettaja, FM Ojell Ari kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja teologian tohtori, pastori Painilainen Marja-Terttu vs. talouspäällikkö pöytäkirjanpitäjä Poissa Alle- Puheenjohtaja npitäjä kirjoitus Mikko Seppälä Marja-Terttu Painilainen Pöytä- Mäntsälässä / 2012 kirjan tarkastus Markku Blom Vesa Latostenmaa on ollut yleisesti nähtävänä Mäntsälän seurakunnan kirkkoherranvirastossa klo Mikko Seppälä kirkkoherra

3 Sivu 2 (9) 1 Kokouksen avaaminen Esitys Puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 n 1/2012 tarkastajien valitseminen Esitys n 12/2011 tarkastajat olivat Krista Ryynälä ja Aira Jussila. Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös n 1/2012 tarkastajiksi valittiin Markku Blom ja Vesa Latostenmaa. 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Esitys Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös Käsiteltäviin asioihin päätettiin ottaa osa-aikasairausloma-anomus ( :ksi 17, salainen). Muutoin esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 5 Lapsityönohjaaja Päivi Romulan (ent. Kaura-aho) irtisanoutuminen sekä uuden viranhaltijan hakeminen Lapsityönohjaaja Päivi Romula on ollut virkavapaalla Mäntsälän seurakunnasta lähtien hoitaakseen Vantaan Tikkurilan seurakunnan lapsityönohjaajan tehtäviä. Virkavapaata on myönnetty asti. Päivi Romula ilmoittaa nyt, , että hän irtisanoutuu virasta Mäntsälän seurakunnassa Sijaisuusaika on hoidettu niin, että pastori Tuomas Antola on vastannut lapsityön esimiestehtävistä ja lastenohjaaja Anne Laine muista lapsityönohjaajan tehtävistä. Esitys 1) Päivi Romulan irtisanoutuminen lapsityönohjaajan virasta saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi. 2) Kirkkoneuvosto päättää laittaa lapsityönohjaajan viranhaltijan hakemisen välittömästi hakuun ja nimeää sitä varten työryhmän. 3) Viranhaltijan hakemisessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. 4) Viran peruspalkka on vaativuusryhmästä 503. ntarkastajien nimikirjaimet

4 Sivu 3 (9) Päätös Esityksen mukaan ja niin, että viranhaltijaa valitsemaan valittiin Krista Ryynälä sekä lapsityöstä vastaava teologi Tuomas Antola. Kirkkoherra ja talouspäällikkö kuuluu valintatyöryhmään virkansa puolesta. 6 Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Esitys Kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että kaikki asianosaiset saavat tarpeelliset tiedot kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toimintaja taloussuunnitelmasta sekä talousarviota koskevista mahdollisista lisäohjeista (taloussääntö 4 ). Liitteenä n:o 1 on talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Päätös Pyhäkoulutyön tehtäväalueesta vastaavaksi muutettiin talouspäällikön korjaamana lapsityöstä vastaava teologi Tuomas Antola ja lähetystyöhön lähetyssihteerin lisäksi seurakuntapastori Erica Stick. Muutoin talousarvion täytäntöönpano-ohjeet hyväksyttiin. 7 Maksamattomat seurakunnan saatavat Esitys Saatavien valvonta ja perintä on järjestettävä siten, että kaikki saatavat tulevat asianmukaisesti perityiksi. Mikäli saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, velallista on kehotettava maksamaan velkansa. Jos saatavaa viivästyskorkoineen ei kehotuksesta huolimatta ole maksettu, on asiassa viipymättä perimistoimenpiteisiin. Kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä luopua saatavan perimisestä. (Taloussääntö 10 ) Esityslistan liitteenä, n:otta, (ei julkinen) on luettelo maksamatta olleista seurakunnan saatavista. Kolmesta huomautuksesta huolimatta suoritusta ei olla saatu, poikkeuksena alle 10,- euron virkatodistuslaskut, joista lähtee vain yksi huomautuskirje. Kirkkoneuvosto harkitsee maksuista vapauttamista. Päätös Esitys hyväksyttiin ja sillä lisäyksellä, että velallisille lähetetään tiedoksianto maksusta vapauttamisesta. 8 Hautapaikkojen luovutus seurakunnalle Kirkkolain 17 luvun 2 :ssä todetaan, että oikeus hautaan luovutetaan määräajaksi. Hautaoikeuden haltija voi luovuttaa tämän oikeuden vain seurakunnalle. Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan oikeudenhaltijan hakemuksesta myös jatkaa (, jollei siitä aiheudu haittaa hautausmaan tarkoituksenmukaiselle järjestelylle tai hoidolle) taikka hautapaikka palauttaa seurakunnalle ennen voimassaoloajan päättymistä. Esityslistan liitteenä, n:otta, (ei julkinen) on hakemus seurakunnalle luovutettavista haudoista. Kyseessä olevien hautojen 25 vuoden hautapaikkaoikeuksien (4 eri hautaa) päättymisajat ovat , , ja ntarkastajien nimikirjaimet

5 Sivu 4 (9) Esitys Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä haudanhaltijoiden anomukset hautapaikan palauttamisesta takaisin Mäntsälän seurakunnalle. 9 Työlista helmikuu toukokuu 2012 Liitteenä n:o 2 on toiminnallisen sektorin työvuorolista ajalle helmikuu - toukokuu Esitys Kirkkoneuvosto hyväksyy toiminnallisen sektorin työvuorolistan ajalle Päätös Esitetty työlista hyväksyttiin. 10 Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali 2012 Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuutettujen vaali toimitetaan Molempien nelivuotinen toimikausi alkaa Pappis- ja maallikkoedustajat valitaan erikseen hiippakunnittain suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Maallikkoedustajien vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa, pappisedustajien vaali rovastikunnan pappeinkokouksessa. Kirkolliskokoukseen valitaan hiippakunnista 96 edustajaa, joista 32 on pappeja ja 64 maallikoita. Hiippakuntien pappis- ja maallikkoedustajien paikat jaetaan hiippakuntien kesken niiden väkiluvun mukaisessa suhteessa (KL 20:1). Espoon hiippakunnalla on 14 maallikkoedustajaa ja 7 pappisedustajaa. Kirkolliskokous on kirkon ylin toimielin. Se käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta. Hiippakuntavaltuustoon valitaan 14 maallikkojäsentä ja 7 pappisjäsentä. Hiippakuntavaltuuston tehtävänä on tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Esitys Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuustolle, että se toimittaa Mäntsälän seurakunnan osalta kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuutettujen maallikkovaalin Emäntä-vahtimestarin toimen täyttäminen Emäntä-vahtimestarin toimi jätettiin täyttämättä toukokuussa 2009, kun Anna- Liisa Mettenranta jäi eläkkeelle. Tarkoitus oli leirikeskuksen valmistuttua palkata määräaikaisia ja heistä sitten valita vakinainen henkilö jatkamaan. Johtava emäntä-vahtimestari Anne Raappana on päätynyt ehdottamaan, että emäntä-vahtimestarin vakinaiseen toimeen valittaisiin Mirja Sandqvist alkaen ntarkastajien nimikirjaimet

6 Sivu 5 (9) Työnteko tapahtuu seurakunnan kaikissa kiinteistöissä. Virkapaikka/työpaikka sovitaan sen mukaisesti, missä seurakunnan toimipaikassa työtehtävät yleisimmin suoritetaan. Jos sellaista ei voida todentaa, työpaikaksi tulee sopia jokin niistä toimipaikoista, joissa työntekijä joka tapauksessa joutuu aika ajoin hoitamaan työtehtäviään. (KirVESTES 120, 3 mom.) Palkkaus määräytyy emäntä-vahtimestarin vaativuusryhmästä 402. Esitys 1) Emäntä-vahtimestarin toimeen valitaan Mirja Sandqvist alkaen. 2) Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 402 kuukausipalkasta. 3) Työntekijän toimipaikka on seurakuntakeskus. 12 Kirkkovaltuuston kokous Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltiin - määrärahamuutokset vuodelle 2011, - talousarvio v ja toiminta- ja taloussuunnitelma vv ja - jäsenet Uudenmaan kehitysvammatyön johtokuntaan. Kirkkovaltuuston kokousten laillisuusvalvonta on kirkkoneuvostolla (KL 10:6). Esitys Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi. 13 Tarkistus leirikeskuksen hinnastoon Ahvenlammen leirikeskuksen ulkopuolisten käyttäjien vuoden 2012 hinnastossa vuotiailta peritään puolet maksuista ja alle 4-vuotiaat huoltajan mukana ovat ilmaiseksi. Seurakunnan sisäisen hinnaston mukaan 2-6 -vuotiaat maksavat aterioista 60 % ja vuotiaat 90 %. Tarkoituksenmukaista on saattaa hinnastot yhteneviksi. Esitys Sisäisen sekä ulkopuolisten käyttäjien hinnaston mukaan 2-6 -vuotiaat lapset maksavat 50 %, vuotiaat 90 % ja alle 4-vuotiaat ovat huoltajien mukana ilmaiseksi. ntarkastajien nimikirjaimet

7 Sivu 6 (9) Tiimarin korttelin 302 maankäyttö- ja esisopimukset Kirkkoneuvosto , 220 Tiimarin korttelin kaavoitusprosessi on nyt käynnistetty (edellinen käsittely v. 2010). Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä Kunta on nyt viemässä asiaa maankäyttölautakuntaan (kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto ). Kaupan eri osapuolten välinen neuvottelu on kunnantalolla Liitteenä n:o 7 on maankäyttö- ja esisopimus sekä alueen myynnistä Hartela Oy:lle laadittu esisopimus liitteenä n:o 8. Kaavamuutosalueella on neljä eri maanomistajaa, joista yksi on seurakunta. Kortteli 302 on nyttemmin jakautunut kuuteen tonttiin aiemman kahden sijasta. Asemakaavamuutosehdotuksen mukaan muutetaan korttelin 302 alueen kaavamääräyksiä ja rajausta. Korttelin AL alueen kaavamääräys muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi AL-3, asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Korttelin rakennustehokkuus e 0,80 muutetaan rakennusoikeudeksi kem 2, joista kem 2 osoitetaan tontille ja kem 2 tontille Mäntsälän seurakunta omistaa alueella kiinteistön Päivölä Kiinteistön rakennusoikeuden määrä kasvaa kaavamuutoksella noin 496 kem 2 :llä, josta seurakunta maksaa kunnalle maankäyttömaksuna ,- euroa. Lisäksi kunnalle luovutetaan kiinteistöstä kaavatiealuetta pääosin Keskuskadulta noin 480 m 2. Seurakunta maksaa kunnalle asemakaavan laatimuskuluina 1.500,- euroa. Kun asemakaavamuutos tulee lainvoimaiseksi, niin kunnalle luovutettavista maa-alueista laaditaan esisopimusten mukaiset erilliset luovutuskirjat. Luovutettavat alueet on rajattu maankäyttö- ja esisopimusten liitekarttoihin. Alueen myynnistä Hartela Oy:lle on laadittu esisopimus. Esisopimuksen mukaiset kauppakirjat laaditaan, kun kirkkohallitus on vahvistanut kirkkovaltuuston päätöksen kiinteistön luovuttamisesta. Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Esitys Tiimarin korttelin tilanne tuodaan nyt kirkkoneuvostoon tiedoksi ja tammikuun kokouksiin päätettäväksi, mikäli siihen valmiuksia silloin on. Päätös Tilannekatsaus saatettiin tiedoksi. Kirkkoneuvosto sekä kirkkovaltuusto päättänee kiinteistökaupasta tammikuun kokouksessa ( ). Kirkkoneuvosto , 14 Kaupan eri osapuolten välisessä neuvottelussa ei nähty esteitä jatkotoimille. Mäntsälän kunnan maankäyttölautakunta on hyväksynyt sopimukset ja kunnanhallitus Liitteinä n:ot 3 ja 4 on päivitetty maankäyttö- ja esisopimus sekä esisopimus alueen myynnistä Hartela Oy:lle. ntarkastajien nimikirjaimet

8 Sivu 7 (9) Korttelin käyvästä arvosta on Newsec Valuation Oy tehnyt päivitetyn kiinteistöarvion, minkä mukaisella hinnoittelulla on tarkoitus kiinteistökauppaa tehdä asemakaavan vahvistuttua (liite n:o 5). Yhteistyö- ja esisopimuksen mukaan Hartela Oy maksaa Mäntsälän seurakunnalle ,- euroa. Alueen rakennusoikeuden arvo perustuu tällä tontilla kiinteistöarvioon 245,- / kem 2. Esitys Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Mäntsälän seurakunta luovuttaa liitteenä olevien maankäyttö- ja esisopimusten ja niiden liitteiden mukaisesti Päivölän tilasta ( ) Mäntsälän kunnalle noin 480 m 2 kaavatiealuetta ja myy Hartela Oy:lle noin 658 m 2 : n suuruisen määräalan rakennuksineen, yhteensä noin 1138 m 2 :n suuruiset määräalat. Timo Ahola oli esteellisenä poissa asian käsittelyn ajan (yhteisöjääviys). 15 Metsäyhtiöiden puukartelli, Mäntsälän seurakunnan toimenpiteet asiassa Markkinaoikeus on antanut lainvoimaisen päätöksensä eräiden metsäyhtiöiden kilpailurajoituslain vastaisesta menettelyä koskevassa asiassa. Markkinaoikeus on katsonut ratkaisussaan, että metsäyhtiöt Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Oyj ja UPM-Kymmene ovat syyllistyneet vuosina valtakunnalliseen kiellettyyn hintayhteistyöhön ja hintatietojen vaihtoon raakapuun hankinnassa. Tapauksessa on ollut kyse ostajatahon muodostamasta hintakartellista ja sen nimenomaisena tarkoituksena oli keskinäisen kilpailun rajoittaminen ja yhteisen raakapuuhinnan hallinta. Tästä lainvastaisesta hintayhteistyöstä on aiheutunut puunmyyjille vahinkoa. Markkinaoikeuden päätös ei ratkaissut sitä, ovatko mm. seurakunnat tai kunnat oikeutettuja vahingonkorvaukseen tai perusteettoman edun palautukseen, vaan asia jää erillisessä oikeudenkäynnissä ratkaistavaksi. Ratkaiseva on näyttö siitä, onko todellista vahinkoa syntynyt ja jos on, niin minkä verran. Kirkkohallitus ei ole lähtenyt prosessiin seurakuntien puolesta. Se on katsonut, että markkinaoikeuden lainvoimaisen päätöksen jälkeen kunkin seurakunnan on syytä arvioida sitä, onko seurakunnan saatettava vahingonkorvausta/perusteettoman edun palautusta koskevat korvauskanteet vireille markkinaoikeuden tuomiossa mainittuja metsäyhtiöitä kohtaan. Mäntsälän seurakunnassa puunmyyntitulot vuosina olivat yhteensä ,92 euroa. Tästä summasta on saatu Metsäliitto Osuuskunnalta, Stora Enso Oyj:ltä ja UPM-Kymmene Oyj:ltä ,18 euroa. Jos vahingon määräksi arvioidaan % em. summasta, niin vahinko olisi , ,- euroa. ntarkastajien nimikirjaimet

9 Sivu 8 (9) Koska mahdollisen oikeudenkäynnin lopputulosta on vaikea arvioida ja koska asiassa on huomattava taloudellinen riski oikeudenkäyntikulujen osalta, vahingonkorvauskanteen tai perusteettoman edun palautusta koskevan kanteen nostaminen ei liene tarkoituksenmukaista. Mikäli korvauskanne hylättäisiin, riskinä on omien oikeudenkäyntikulujen lisäksi korvausvastuu vastapuolelle. Vastaajien oikeudenkäyntikuluja on vaikea arvioida, mutta oletettavasti ne olisivat huomattavat kuten myös omat oikeudenkäyntikulut, sillä asian laatu ja laajuus huomioiden asiassa jouduttaisiin antamaan toimeksianto jollekin asianajotoimistolle. Esitys Kirkkoneuvosto päättää olla ryhtymättä toimenpiteisiin korvauksen saamiseksi seurakunnan mahdollisista menetyksistä vuosien puukartellin aikana tehdyissä puukaupoissa. 16 Salainen 17 Salainen 18 Muut mahdolliset tiedoksiannot Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi liitteen n:o 6 mukaisesti. 19 Kirkkoneuvoston jäsenten esittämät asiat 20 Viranhaltijapäätökset Johanna Sinkkosen esityksestä kirkkoneuvosto keskusteli toivotusta diakonian joululeiristä sekä toteutumattomana sen aikaan saamasta kohusta. Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat tehneet liitteen n:o 7 sekä 8 (ei julkinen, sairauslomia) mukaiset viranhaltijapäätökset. Esitys Kirkkoneuvosto 1) todennee, ettei se käytä siirto-oikeuttaan viranhaltijapäätösten osalta ja 2) hyväksyy ne. ntarkastajien nimikirjaimet

10 Sivu 9 (9) 21 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä kokouksen päättäminen Esitys Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet sekä valitusosoituksen (liitteeksi 9) ja päättää kokouksen. Päätös Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet sekä valitusosoituksen ja päätti kokouksen kello ntarkastajien nimikirjaimet

11 Sivu 10 (9)

Asialista Kirkkoneuvosto 2/2012

Asialista Kirkkoneuvosto 2/2012 13.2.2012 Sivu 1 (5) 22-35 Asialista Kokousaika Paikka 13.2.2012 klo 17 alk. (klo 18 kahvi) Seurakuntakeskus, hallinnollinen kokoushuone Käsiteltävät asiat: Liite 22 Kokouksen avaaminen 23 Laillisuuden

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, hallinnollinen kokoushuone

Seurakuntakeskus, hallinnollinen kokoushuone 9.5.2012 1 (6) 75-95 Aika 9.5.2012 kello 17 19.45 Paikka Seurakuntakeskus, hallinnollinen kokoushuone Jäsenet Seppälä Mikko kirkkoherra puheenjohtaja Toivonen Veikko henkilöstöpäällikkö varapuheenjohtaja

Lisätiedot

16.1.2013. Jäsenet Puustinen Päivi luokanopettaja, FM, puheenjohtaja teol.tohtori, pastori, varapuh.joht. Kuusiluoma-Lehmonen Sinikka luokanopettaja

16.1.2013. Jäsenet Puustinen Päivi luokanopettaja, FM, puheenjohtaja teol.tohtori, pastori, varapuh.joht. Kuusiluoma-Lehmonen Sinikka luokanopettaja 16.1.2013 Sivu 1 (5) 1-10 1/2013 Aika 16.1.2013 klo 18.00 18.55 Paikka Seurakuntakeskus, alasali Mäntsälä Jäsenet Puustinen Päivi luokanopettaja, FM, puheenjohtaja Ojell Ari teol.tohtori, pastori, varapuh.joht.

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 17.12.2014 kello 16.30-17.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika maanantai 8.12.2014 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA. Kokous N:o 3-2015 Aika 25.03.2015 kello 18.00 22.10

HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA. Kokous N:o 3-2015 Aika 25.03.2015 kello 18.00 22.10 HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 3-2015 Aika 25.03.2015 kello 18.00 22.10 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J. Jäsenet Ahonen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 163

Kirkkoneuvosto Sivu 163 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 163 Kokousaika 29.10.2008 klo 18.00-19.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Irja Haaranen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 11/2011 Kirkkoneuvosto Kokousaika torstai 8.12.2011 klo 17.40 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 153 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 154 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 28.3.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen ESITYSLISTA N:o 1/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 8-2013. Aika Keskiviikko 9.10.2013 klo 17.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 8-2013. Aika Keskiviikko 9.10.2013 klo 17.00 Asialista Aika Keskiviikko 9.10.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lauritsalan seurakuntasali, Kauppalankatu

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Ääntenlaskijat 5 Työjärjestys 6 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2014 1 (19) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 6.3.2014

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2014 1 (19) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 6.3.2014 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2014 1 (19) ASIALISTA 2 / 2014 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 19 Pöytäkirjantarkastajien valinta 20 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 186 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 Aika 3.11.2009 klo 17.00 - (kahvit klo 16.45 alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 25.11.2013 klo 18.30 20.55 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (26) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 12/2014 16.12.2014 257 Paikka ja aika Seurakuntakeskus Nummela, tiistai 16.12.2014 klo 22.00-22.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto POYTÄKIRJA 4-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto POYTÄKIRJA 4-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto POYTÄKIRJA 4-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 27.4.2011 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 26.8.2014 klo 19.00 21.37 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia Kaarto Rakel

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 1-2014. Aika Keskiviikko 29.1.2014 klo 17.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 1-2014. Aika Keskiviikko 29.1.2014 klo 17.00 YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 29.1.2014 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) ASIALISTA 5/2009 Sivu 64 Kokouksen avaus 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 66 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot