Maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä:"

Transkriptio

1 Maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä: heitä, jotka ovat olleet omaishoitajia; heitä, jotka ovat omaishoitajia; heitä, joista tulee omaishoitajia; ja heitä, jotka tarvitsevat omaishoitajia. Rosalynn Carter

2 Omaishoitajien määrä Omaistaan auttaa yli miljoona suomalaista, joista pääasiallisia auttajia noin » henkilökohtaisissa toimissa läheistään auttaa päivittäin n ja vähintään kerran viikossa n henkilöä» sairaanhoidollisissa toimenpiteissä läheistään auttaa päivittäin n ja vähintään kerran viikossa n henkilöä

3 Mikä heitä kaikkia yhdistää? Se on suru läheisen sairaudesta tai vammautumisesta. suru perheen elämän muuttumisesta. suru yhteisistä odotuksista ja haaveista luopumisesta. Se on yksin olemisen tunne; mikä muille on itsestään selvää, onkin vaikeaa. turhautuminen; kukaan ei ymmärrä, ei osaa auttaa. stressi, ei ole aikaa itselle. Usein se on valitettavasti masennus. Lisäksi se on sinnikkyys jatkaa eteenpäin vaikeuksista huolimatta. toivo, kyky nähdä olennainen, kyky ratkaista ongelmia, luovuus ja usko siihen, että tarvittaessa pystyy kulkemaan läpi harmaan kiven. Vielä sen tulisi olla taito pyytää apua. kyky rakastaa itseään. tahto pitää itsestä huolta.

4 Elämänlaatua omaishoitajan kannalta fyysinen terveys ja hyvinvointi hyvä tunne-elämän/psyykkinen terveys lepoa ja rauhaa (irti hoitotilanteesta) mahdollisuus omaan elämään ettei eristäydy sosiaalisesti että positiivinen ihmissuhde hoidettavaan säilyy turvallisuus elämässä taloudellisesti toimivat asunto-olot

5 Kotihoidon tuesta omaishoidon tukeen 1980-luvun alussa kotihoidon tukeminen osaksi suomalaista sosiaalipolitiikkaa 1984 vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotihoidon tuki (sosiaalihuoltolaki) 1993 asetus omaishoidon tuesta omaishoitajien vapaapäivä, muutos SHL 2001 kaksi vapaapäivää, tapaturmavakuutus 2003 asiakasmaksu 9 lakisääteisen vapaan sijaishoidosta 2006 Laki omaishoidon tuesta

6 Omaishoito-kasvava haaste laitoshoidon määrä vähenee omaishoidossa yhä enemmän omaishoidon tukeen nyt n. 95 milj. euroa jos kaikki tarpeen perusteella oikeutetut, kustannukset olisivat 300 milj. euroa laitoshoidossa kustannukset 1,2 miljardia euroa (arvio)

7 Omaishoitolaki tuki Omaishoidon Lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen. hoitopalkkio omaishoitajalle palvelut hoidettavalle vapaapäivät omaishoitajalle omaishoitoa tukevat palvelut

8 Tuen myöntämisedellytykset henkilö tarvitsee kotioloissa hoitoa / huolenpitoa sairaudestaan tai vammastaan johtuen omainen tai muu läheinen on valmis toimimaan omaishoitajana hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia fyysinen ja psyykkinen terveydentila toimintakyky ja voimavarat sosiaaliset verkostot omaishoito (ja muut palvelut) ovat riittäviä turvaamaan hoidettavan hyvinvoinnin koti on hoitamiseen soveltuva tuen myöntäminen on hoidettavan edun mukaista

9 Omaishoidon tuki tukea saa poikkileikkauksena n ( sopimusta) raskaimmista hoitotilanteista puolet vailla tukea puolet tuensaajista puolisoaan hoitavia viidennes hoidettavien vanhempia viidennes hoidettavien lapsia kolmasosa hoidettavista ikäryhmässä v hoitajista n. puolet eläkkeellä tukea saavista olisi ollut laitoshoidossa ilman omaishoitajaa, keskimääräinen omaishoidon tuki 416 /kk raskaan siirtymävaiheen tukea saanut v vain >100 tukiin käytetty kunnissa n. 85 milj. euroa ( lähde STM selvityksiä 2007:28)

10 Mielipiteitä omaishoitolain toteutumisesta (täysin tai jokseenkin samaa mieltä) Uusi laki on parantanut omaishoitajien asemaa kunnat 87% yhdistykset 49% Hoito- ja palvelusuunnitelman käyttöä tulee lisätä kunnat 91% yhdistykset 100% Omaishoidon arviointimittarit ovat toimivia kunnat 66% yhdistykset 23% Kunnan harkintavalta omaishoidon tuen myöntämisessä on sopiva kunnat 86% yhdistykset 14% Kunta informoi riittävästi omaishoidon tuesta kunnat 81% yhdistykset 9% (täysin ERI mieltä 58%)

11 Mielipiteitä omaishoitolain toteutumisesta (täysin tai jokseenkin samaa mieltä) Kuntapäättäjät tuntevat omaishoidon tarpeet kunnat 46% (täysin eri mieltä 20%) yhdistykset 9% (täysin eri mieltä 63%) Kuntien resurssit omaishoidon tukemiseen ovat riittävät kunnat 18% yhdistykset 2% Uusi laki ottaa hyvin huomioon erilaiset omaishoitotilanteet kunnat 52% (eri mieltä 37%) yhdistykset 35% (eri mieltä 61%)

12 LAIN MUKAAN OMAISHOITAJAN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN TULEE VASTATA OMAISHOIDON VAATIMUKSIA. MITEN KUNNASSANNE KYKYÄ TOIMIA OMAISHOITAJANA ARVIOIDAAN n=kaikki vastaajat Kotikäynnin yhteydessä Työryhmä arvioi Lääkärin arvio (lääkärintodistus) Kunnat (n=44) Yhdistykset (n=43) Ei arvioida lainkaan 14 Muu 5 11 Ei vastausta 0 7 Maaliskuu 2006 Alkuperätunniste 3352/AK/np/nj/jso % Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kysely omaishoidosta

13 OMAISHOIDON TUKILUOKAT VUONNA 2005 JA VUONNA 2006, JOIHIN KUNNASSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT TUKIPALKKIOT SIJOITTUVAT Kaikki vastaajat, Kunnat n=44, Yhdistykset n=43 Alle 300 Euroa Euroa Euroa Euroa Yli 800 Euroa Kunnat v Kunnat v Yhdistykset v Yhdistykset v Ei tiedä tukiluokkia Ei vastausta Maaliskuu 2006 Alkuperätunniste 3352/AK/np/nj/jso % Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kysely omaishoidosta

14 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ omaishoidon tuen asema kunnissa on edelleen epävakaa ja selkiytymätön järjestelmää käytetään kuitenkin korvaamaan laitoshoitoa omaishoidon tuen hakijoiden määrä on kasvanut, mutta tuen saajien määrä ei puolet kuntien vastaajista piti määrärahaa riittämättömänä neljäsosassa kyselyyn vastanneista kunnista käytössä lakisääteisen 300 euron alittava hoitopalkkioluokka

15 jatkuu kuntien resurssit riittämättömiä omaishoitajien tukemiseen kuntien mielestä omaiset kantavat sopivasti vastuuta omaishoidon arvostus näkyy huonosti päätöksenteon tasolla, omaishoidon tuen ratkaisut eivät tue omaishoitajia omaishoitajan soveltuvuuden arviointi hoitotehtävään ongelmallista, joka kolmas kunta vaatii lääkärintodistuksen

16 jatkuu erityisesti raskaimmissa hoitotilanteissa hoitopalkkio on usein pienentynyt työssäkäyvien omaishoitajien ja vammaista lasta hoitavien osalta kriteerien tiukennukset ovat johtaneet huononnuksiin hoitajan terveydentilan ja soveltuvuuden vuoksi iäkkäät huonokuntoiset hoitajat voivat pudota kaiken tuen piiristä omaishoitajien vapaapäivät jäävät käyttämättä soveltuvan hoitopaikan puuttuessa, yhdeksän euron palvelumaksu ei ole parantanut tilannetta

17 yksityistä hoivapalvelua ei ole saatavilla omaishoitajien tueksi taajamien ulkopuolella jatkuu kunnat eivät tunne järjestöjen mahdollisuuksia järjestöjen tukemisessa Rahaautomaattiyhdistyksen roolia pidettiin tärkeänä

18 siksi laki omaishoidon tuesta on vasta alku omaishoidon tuen kokonaisuudistukselle omaishoidon tuen hoitopalkkion rahoitus tulee siirtää Kansaneläkelaitoksen maksettavaksi uudistus tulee toteuttaa selvityshenkilön v tekemien ehdotusten mukaisesti

19 omaishoidossa vireillä olevia asioita hallitusohjelmassa hoitovapaa (aloitteita) - lyhytaikainen - pitkäaikainen 16 kehittämisehdotusta vuodelta 2004 ( Elli Aaltonen) SATA-komitean työ (hallitusohjelmassa) - hoitotukien+kotit.vähennyksen yhteensovittaminen vähennykset verotuksessa (kirjall. kysymys eduskunta) omaishoidon tuki etuoikeutetuksi tuloksi (liiton vaatimus!) tuen siirto Kelalle (liiton vaatimus!) yhtenäiset arviointikriteristöt ( työryhmä O&L) ym.

20 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf Liiton tarkoitus: Toimia omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluita ja tukitoimia Toimiva liitto: Omaishoitajien etujen valvonta ja vaikuttamistoiminta Ohjaus ja neuvonta omaishoidon kysymyksissä Kuntoutus ja lomatoiminta Tiedotus ja koulutus Kehittämishankkeet Vertaistuki ja yhdistystoiminta Julkaisutoiminta, mm. Lähellä lehti neljä kertaa vuodessa Oppaita, kirjoja, av-materiaalia

21 VÄLINEITÄ omaishoitajille LÄHELLÄ-LEHTI x4x52 Tiedä, taida, selviydyt-palveluopas omaishoitajalomat omaishoitajien kuntoutuskurssit (KELA) lomaopas kirjat, mm. Elämän mukana tunteet koulutusta (teemaseminaarit, vertaisohjaajakoulutus, kokemuskouluttajakoulutus)

22 joulurauhaa Hopeaniemi? Kotien puolesta keskusliitto Uuteen Vuoteen Hopeaniemi? Kotien puolesta keskusliitto katse huomiseen Rauhalahti Solaris katse huomiseen Rokua Solaris-lomat ry. katse huomiseen Yyteri MTLH osaavat kädet Härmän kuntokeskus MTLH kunnolla virkeyttä Ylläs Saaga Lomaliitto miehet monessa mukana Savonlinnan Casino Lomaliitto yhdessä lomalla Päiväkumpu Virkistys- ja kylpylälomat. Haku MARRAS LOKA SYYS JOULU ELO KESÄ MAALIS HUHTI TOUKO virkistysloma Siilinjärven kuntokeskus Huoltoliitto ry. Haku yhdessä lomalla Lappeenrannan kylpylä Lomayhtymä yhdessä omaa aikaa Punkaharju MTLH Pidän itsestäni huolta Kivitippu Lomayhtymä yhdessä lomalla Apila tai Kankaanpää MTLH yhdessä lomalla Päiväkumpu Virkistys- ja kylpylälomat. Haku oma elämä-omaishoitajan elämä Ikaalisten kylpylä? perhe on paras Ruissalon kylpylä Lomayhtymä virkistyslomat, OH+H / OH Tallinna? Virkistyslomayhdistys ry. Vanhusneuvostot Yhdessä lomalla Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry paikka? aurinkoisten ajatusten loma Hotelli Rantakalla Lomaliitto ry

23 Vertaistukea, lomia, kuntoutusta, koulutusta Avaa ovi vertaistoimintaan vertaisohjaajat vertaistukihenkilöt Koulutusta omaishoitajille ja muille kiinnostuneille seminaarit omaishoidon kysymyksistä ryhmänohjaajakoulutukset lomaohjaajakoulutus vertaistoimijakoulutukset kokemuskouluttajakoulutus OHJAAJIEN KOULUTUKSET OMAISHOITAJA ASIAKKAANA JA ASIANTUNTIJANA PAIKALLISYHDISTYSTEN TOIMINTAA TUKEVA KOULUTUS ja MUUT TILAISUUDET Omaishoitajalle kuntoa kuntoutuskursseja yhteistyössä Kelan ja kuntoutuslaitosten kanssa toimintakyvyn ja elämänlaadun kohentaminen Omaishoitaja lomalle virkistystä lepoa tietoa, taitoa vertaistukea tukea jaksamiselle

24 HYVÄ JA LAADUKAS PALVELUKOKONAISUUS

25 Tavoitteena hyvän ja laadukkaan palvelukokonaisuuden kehittäminen Tavoitteen saavuttaminen edellyttää 1.Tietoa siitä, mikä on hyvää ja laadukasta 2.Yhteistä näkemystä ja tahtoa toimia 3.Sopivia työvälineitä ja riittävästi resursseja

26 Hoitaahan ne joka tapauksessa / haastattelut Muutokset alkavat, kun juhlapuheista päästään konkreettisiin parannuksiin ja riittävään resurssointiin. Tämä taas on poliittinen päätös ja arvovalinta.

27 Miten vakiinnuttaa omaishoidon asema kuntien palvelujärjestelmissä? Viisas kunta tekee omaishoidon tukemiselle strategiset linjaukset sisällyttää nämä kunnan vanhus- ja vammaispoliittisiin strategioihin kytkee strategian kunnan talousarvioon ja suunnitelmaan, joissa osoitetaan voimavarat omaishoidon tukemiseen

28 Tärkein työväline Työvälineillä voidaan edistää asioita. Tärkein työväline on meissä kaikissa itsessämme. Millainen arvomaailma meissä asuu, mitä olemme, teemme tai jätämme tekemättä. Läheisten auttamisessa arvolähtökohtana on ihmisten yksilöllisyyden, ihmisarvon ja valintojen kunnioittaminen. Se miten nämä asiat nähdään ja todennetaan omaishoidon kehittämisessä on sama kuin sen alueen omaishoidon todistus.

Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta

Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta JULKAISIJAT Lakeuden Omaishoitajat ry, www.lakeudenomaishoitajat.fi Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry,

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUKI Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut 1.7.2015 voimaan tulevat omaishoidon tuen myöntämisperusteet, maksaminen ja omaishoitajan tukeminen Vanhuspalvelujohtaja Eija Kauppinen ja perusturvajohtaja

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

20 vuotta omaishoitoa

20 vuotta omaishoitoa 20 vuotta omaishoitoa Mitä minulle kuuluu? seminaari omaishoitajan oikeuksista Merja Purhonen, järjestöpäällikkö Omaishoitajat ja läheiset liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajien ajatuksia

Lisätiedot

PALVELUJEN KEHITTÄMINEN LAPSEN TAI NUOREN OMAISHOITAJAN JAKSAMISEN NÄKÖKULMASTA

PALVELUJEN KEHITTÄMINEN LAPSEN TAI NUOREN OMAISHOITAJAN JAKSAMISEN NÄKÖKULMASTA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN LAPSEN TAI NUOREN OMAISHOITAJAN JAKSAMISEN NÄKÖKULMASTA Katariina Niukkala Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Ylempi ammattikorkeakoulu Sosiaaliala Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LEHTI OMAISHOITAJILLE JA LÄHEISILLE 1/2010 TEEMANA VAIKUTTAMINEN ON TÄRKEÄÄ. Kohti kevättä

LEHTI OMAISHOITAJILLE JA LÄHEISILLE 1/2010 TEEMANA VAIKUTTAMINEN ON TÄRKEÄÄ. Kohti kevättä LEHTI OMAISHOITAJILLE JA LÄHEISILLE 1/2010 TEEMANA VAIKUTTAMINEN ON TÄRKEÄÄ Kohti kevättä Omaishoitajien keskustelusivuilta saa kattavaa vertaistukea Sirpaleista syntyy uusi elämä - Helinä Korkealaaksosta

Lisätiedot

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon Lähellä 1 2012 Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon tai lisälaitteella gsm-verkkoon. 36 4 SISÄLTÖ Pääkirjoitus... 3 Apuvälineet

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

LEHTI OMAISHOITAJILLE JA LÄHEISILLE

LEHTI OMAISHOITAJILLE JA LÄHEISILLE Lähellä LEHTI OMAISHOITAJILLE JA LÄHEISILLE 2/2011 TEEMA: 20 vuotta liiton toimintaa Katsaus historiaan Vapaaehtoistoiminnan vuosi Kesän lähestyessä Lähellä 4 Rikkaita vuosia - Eine Aureusva on pioneeri

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Sosiaali ja terveyskeskus 26.5.2015 1 1. OMAISHOIDONTUESTA YLEISESTI 2 2. TUEN HAKU JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 2 3. AIKUISET 3 3.1. Maksuluokat 3 3.2. Omaishoidon

Lisätiedot

2008-2009 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

2008-2009 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville 2008-2009 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Turvallisemmin portaissa Stannah-porrashissit

Lisätiedot

hyvään arkeen omaishoitoperheissä

hyvään arkeen omaishoitoperheissä Yhteistyöllä hyvään arkeen omaishoitoperheissä Hyvät käytännöt ja palveluohjaus omaishoitajien arjen tukena -projektin (CARERI, 2007-2010) loppuraportti Malla Heino Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Lisätiedot

Tietoa ja tukea Sinulle omaishoitaja

Tietoa ja tukea Sinulle omaishoitaja Syksy 2009 Tietoa ja tukea Sinulle omaishoitaja Pionin lehti nro 2/2009 Sisältö 2/2009 3 Puheenjohtajan terveiset 4 Terveiset liitosta 6 Järjestötoiminnan merkityksestä PIONIn toimintaa: 7 PioniSANAISAT-runoryhmä

Lisätiedot

OMAISHOITAJALOMAN VAIKUTUS JAKSAMISEEN

OMAISHOITAJALOMAN VAIKUTUS JAKSAMISEEN OMAISHOITAJALOMAN VAIKUTUS JAKSAMISEEN Kaisu Ylikoski Opinnäytetyö syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ Ylikoski, Kaisu.

Lisätiedot

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tervetuloa

Lisätiedot

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen Sitran selvityksiä 96 Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen Johanna Sola, Paula Kortesniemi ja Mari Patronen Kesäkuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 96 ISBN

Lisätiedot

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Eija Laitinen Pro gradu -tutkielma Terveystaloustiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Joulukuu

Lisätiedot

ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO

ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO Tietoa läheistään hoitaville Pieksämäen Omaishoitajat ry Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Oppaan päivitys: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry ja Pieksämäen

Lisätiedot

ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO

ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO Tietoa läheistään hoitaville Pieksämäen Omaishoitajat ry Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry SISÄLLYS ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO...4 OLENKO OMAISHOITAJA?...4 OMAISHOITAJAN PROFIILI...6

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen PYSYVÄISOHJE 1 (8) PTL 13.6.2013 Liite 9, PTL 29.8.2013 106 Liite 7 Dno 649/05.12.00/2013 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS Voimassa: 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen 1.

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE TUUSULAN KUNTA SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE Pysyväisohje 1.5.2012 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.5.2012 41 SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOIDON TUEN MÄÄRITTELY...

Lisätiedot

KOTISAATTOHOIDON EDELLYTYKSET. Tutkimus omaishoitajien kokemuksista kotisaattohoitajina ja omaishoidon tuen merkityksestä

KOTISAATTOHOIDON EDELLYTYKSET. Tutkimus omaishoitajien kokemuksista kotisaattohoitajina ja omaishoidon tuen merkityksestä KOTISAATTOHOIDON EDELLYTYKSET Tutkimus omaishoitajien kokemuksista kotisaattohoitajina ja omaishoidon tuen merkityksestä OLLIKAINEN PIRKKO Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos

Lisätiedot

ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO

ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO Työssäkäyvien omaishoitajien ja työnantajien kokemuksia ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamista tukevista keinoista Etelä-Savon alueella Mari Nykänen Opinnäytetyö, kevät 2014

Lisätiedot

Omaishoitajan hoitovapaa

Omaishoitajan hoitovapaa Omaishoitajan hoitovapaa Työryhmän loppuraportti Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2008 Työ- ja elinkeinoministeriölle Yli 120 kansanedustajaa on allekirjoittanut kansanedustaja Arto Satosen (kok.) lakialoitteen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

Omaishoito kotona asumisen tukena

Omaishoito kotona asumisen tukena Omaishoito kotona asumisen tukena Koulutuspäällikkö, TtT Kirsi Valkeapää Yliopettaja, THL, KM Hannele Tiittanen SOTE KESKUSTELUTILAISUUS Kotona asumista tukevat avohoidon palvelut Tiistai 9.12.2014 klo

Lisätiedot