Oppisopimuskeskus. kouluttaja. Tietopuolinen. Keuruun kaupunki. Opiskelija. Oppisopimus Keuruun kaupungissa KEURUUN KAUPUNKI KOULUTTAA!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppisopimuskeskus. kouluttaja. Tietopuolinen. Keuruun kaupunki. Opiskelija. Oppisopimus Keuruun kaupungissa KEURUUN KAUPUNKI KOULUTTAA!"

Transkriptio

1 Oppisopimuskeskus Tietopuolinen kouluttaja Keuruun kaupunki Opiskelija Oppisopimus Keuruun kaupungissa KEURUUN KAUPUNKI KOULUTTAA!

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Ennen oppisopimuskoulutusta Kouluttava polku - työllisyyden tukeminen Uusi osaaja uuden henkilöstön rekrytointi Lisäkoulutus henkilöstön ammatillisen kasvun tukeminen Oppisopimuskoulutus Keuruun kaupungissa Oppisopimuskoulutuksen käynnistäminen Oppisopimuskoulutuksen aikana Yleistä oppisopimuksesta Soveltuu kunta-alalle Kustannukset ja rahoitus Käytännönläheistä opiskelua Työnantajan velvollisuudet Työpaikkakouluttajan rooli ja valinta Opiskelija työpaikalla Seuranta ja kokonaisvastuu Lähteet Liitteet

3 OPPISOPIMUSKOULUTUS ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto Oppisopimusopiskelulla tarkoitetaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä opintoja täydentämistä tietopuolisilla, ammatillisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Oppisopimus laaditaan yhdessä opiskelijan, työnantajan ja koulutuksen järjestäjän kanssa. Oppisopimuksen ajalle on tehtävä myös opiskelijan ja työnantajan välille kirjallinen työsopimus. Koulutusta suunniteltaessa otetaan huomioon aina työpaikan ja opiskelijan tarpeet. Opintojen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa huomioidaan muun muassa hänen aikaisempi koulutuksensa ja työkokemuksensa. Oppisopimuskoulutuksella voidaan suorittaa: ammatillisia perustutkintoja ammattitutkintoja erikoisammattitutkintoja ammatillisten tutkintojen osia muuta ei -tutkintotavoitteista ammatillista lisäkoulutusta. Oppisopimuksen kesto on yksilöllinen, keskimäärin kestot ovat: perustutkinnoissa 2-3 vuotta ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 1½ - 2 vuotta tutkinnon osa/osissa tai muussa lisäkoulutuksessa 4 12 kuukautta Oppisopimuskoulutuksen etuja työnantajalle Oppisopimus on edullinen koulutusmuoto. Oppisopimukseen liittyvä tietopuolinen koulutus on maksutonta. Opiskelija tuo uutta tietoa tullessaan ja koko työyhteisölle tarjoutuu mahdollisuus kehittyä. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työssä oppimisen ohjauksesta ja järjestelyistä aiheutuneisiin kustannuksiin. TE-toimisto voi maksaa työnantajalle palkkatukea, jos oppisopimuskoulutukseen otetaan työtön työnhakija. Tuki tarkistetaan TE-toimistosta. 3

4 4

5 1. Johdanto Tämän oppaan tarkoitus on selventää ja helpottaa oppisopimuskoulutuksen käytänteitä Keuruun kaupungin henkilöstöorganisaatiossa. Oppisopimuksella on toimintamallina oma paikkansa niin kaupungin rekrytoinneissa, henkilöstön lisäkoulutuksessa kuin työllisyyden hoidossa. On siis hyvä, että me jokainen tiedämme silloin, kuka vastaa mistäkin missäkin vaiheessa. Tämä opas kertoo oppisopimuksen eri vaiheista: ennen kuin oppisopimuskoulutus alkaa, koulutuksen aikana sekä lopussa. Oppaassa valotetaan myös yleisellä tasolla oppisopimuksen vastuita, velvoitteita, rahoituspohjaa ja eri toimijoiden rooleja. Osaavat ja motivoituneet työntekijät ovat Keuruun menestystekijöitä. Keuruu 2017 Kunta- ja palvelustrategian mukaisesti hyvinvoiva henkilöstö on perusedellytys palvelutuotannon onnistumiselle. Osana Palveleva Keuruu -kehittämisohjelmaa Keuruun kaupunki kehittää rekrytointia ja kouluttaa henkilöstöä suunnitelmallisesti. Osana Elinvoimainen Keuruu -kehittämisohjelmaa pyritään puolestaan saamaan lisää koulutettuja työntekijöitä avoimille työmarkkinoille. Oppisopimus on erinomainen työkalu sekä henkilöstön kouluttamiseen että työllisyyden hoitoon. 5

6 6

7 2. Ennen oppisopimuskoulutusta Oppisopimuksen suunnittelu etenee yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Keskeisiä toimijoita ovat työnantaja (= Keuruun kaupungin eri yksiköt / taho, joka maksaa palkan), opiskelija/työntekijä, Keuruun kaupungin työllisyyspalvelut sekä aikuiskoulutuspäällikkö, oppisopimuskeskus sekä tietopuolinen kouluttaja. (ks. seuraava sivu) Keuruun kaupungissa käytetään oppisopimusta monissa tarkoituksissa: Kouluttava polku - työllisyyden tukeminen. Keuruun kaupungin työllisyyspalvelut käyttävät oppisopimuskoulutusta työllisyyden hoidossa. Työllisyyspalveluilla on oma kriteeristö opiskelijaksi pääsemiseksi. Työllisyyspalvelut ohjaavat asiakkaitaan kouluttavalle polulle. Uusi osaaja - uuden henkilöstön rekrytoinnin yhteydessä. Oppisopimuksen avulla voidaan kouluttaa uusi työntekijä työtehtävään työn ohessa. Kaupungin eri yksikköihin voi tulla yhteydenottoja työnhakijoilta suoraan. Yksiköt voivat oman tarpeen ja tilanteen mukaan arvioida oppisopimuksen mahdollisuutta. Yksikkö voi myös itse ilmoittaa oppisopimuspaikan avoimeksi kuntarekry.fi -palvelussa. Lisäkoulutus - olemassa olevan henkilöstön ammatillisen kasvun tukeminen. Oppisopimusta voidaan hyödyntää henkilöstön lisäkoulutuksessa sekä esimerkiksi työtehtävien muutoksessa tai henkilöstön uudelleen sijoittamisessa. Aloite henkilöstön lisäkoulutuksesta voi tulla esimerkiksi yksikön esimiehiltä tai henkilöstöltä itseltään. 7

8 Keuruun kaupungin oppisopimusprosessi Väylät A) KOULUTTAVA POLKU Työllisyyspalveluiden palkkatukityöhön yhdistetty oppisopimuskoulutus YHTEYS TYÖLLISYYSPÄÄLLIKKÖÖN Työllisyyspalveluiden opiskelukriteerien tarkistus Haastattelut Työssäoppimispaikan kartoitus B) UUSI OSAAJA Halutaan rekrytoida uusi työntekijä, mutta soveltuva koulutus puuttuu C) LISÄKOULUTUS (henkilöstökoulutus) Koulutetaan henkilö uusiin tehtäviin tai kehitetään olemassa olevaa osaamista YHTEYS AIKUISKOULUTUSPÄÄLLIKKÖÖN Koulutustarpeen alkukartoitus ja neuvonta 8

9 TYÖLLISYYS- PALVELUT: TE-toimiston palkkatuen varmistaminen Kaikkien oppisopimuspapereiden säilytys YHTEYS OPPISOPIMUSKESKUKSEEN TE-TOIMISTON PALKKATUEN HAKEMINEN OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN KÄYNNISTÄMINEN KOULUTUSAIKA JATKO-OHJAUS KOULUTUKSEN LOPUSSA TYÖSUHDE TYÖSUHDE JATKUU UUSISSA TAI VANHOISSA TEHTÄVISSÄ 9

10 Oppisopimuspaikka myönnetään seuraavat kriteerit huomioiden: 1. Työttömyyden pitkittyminen 2. Ammatillisen koulutuksen puuttuminen 3. Ammatillisen koulutuksen vanhentuminen (ei vastaa työmarkkinoiden osaamisen tarpeita) 4. Nuorisotakuu 5. Asiakkaan opiskelumotivaatio 6. Asiakkaan eteneminen työllisyyspalveluiden muissa palveluissa 7. Määrärahat 10

11 2.1 Kouluttava polku - työllisyyden tukeminen Työllisyyspalveluiden oppisopimuskoulutus kytkeytyy palkkatukityöllistämisen periaatteisiin eri hallintokunnissa ja on työttömälle mahdollinen, kun opiskelukriteerit täyttyvät. Oppisopimusta voidaan käyttää myös eläkevakuutusyhtiöiden kautta ohjautuvien kouluttamiseen. Työllisyyspalvelut voi auttaa oppisopimuspaikan etsinnässä ja tarvittaessa myös sopivan tutkinnon valinnassa. Työllisyyspalvelut haastattelee yhdessä sen hallintokunnan kanssa, jossa oppisopimus toteutetaan työttömän työnhakijan ja yhdessä tahot päättävät opiskelijaksi hyväksymisestä. Työllisyyspalvelut maksaa oppisopimusajan palkan. Kaupungin yksikkö, jossa opiskelija toimii, vastaa työssäoppimisen ohjauksesta, työvuorojen suunnittelusta ja oppimistehtävien ohjauksesta. Yksiköstä nimetään opiskelijalle vastuullinen työpaikkakouluttaja. Asiakkaan kanssa solmitaan määräaikainen työsuhde oppisopimuksen ajaksi. Peruspalkka maksetaan kouluttavassa oppisopimuspolussa työllisyyspalveluista ja se määräytyy KVTES:in mukaan oppisopimussäädökset huomioiden. Oppisopimuskeskus maksaa työllisyyspalveluille koulutuskorvausta. Koulutuskorvauksen suuruus määrittyy oppisopimuskohtaisesti. Työaika on 85 prosenttia, eli noin 6,5 tuntia päivässä. Opiskelija tulee työssäoppimisyksikköön niin sanottuna lisätyöntekijänä. Opiskelijalle nimetään vastuullinen työpaikkakouluttaja työssäoppimispaikasta. Teoriapäiviltä ei makseta palkkaa. Oppisopimusopiskelijan työterveyspalvelut on kuvattu Keuruun kaupungin työterveyspalveluista annetussa ohjeistuksessa. Opiskelijalle kuuluvat vuosilomalain ja työehtosopimuksen mukaiset vuosilomat. Tietopuolisen koulutuksen lähipäivät rinnastetaan työssäoloon, eli myös niiltä päiviltä kertyy lomaoikeutta. 11

12 12

13 2.2 Uusi osaaja uuden henkilöstön rekrytointi Uusi työntekijä voidaan kouluttaa työtehtävään oppisopimuksen avulla työnsä ohessa. Rekrytointi tapahtuu Keuruun kaupungin organisaatiosäännön ohjeistuksen mukaisesti. Organisaatiosäännöstä löytyvät ohjeet liittyen mm. viran perustamiseen, täyttöluvan myöntämiseen, hakumenettelyyn, kelpoisuuteen ja tehtävänkuvaan sekä henkilöstövalintaan ja palkkauksesta päättämiseen. Keuruun kaupungilla on käytössään sähköinen rekrytointipalvelu kuntarekry.fi, jossa voi ilmoittaa myös oppisopimuspaikan avoimeksi. Aikuiskoulutuspäällikkö toimii tarvittaessa yhteyshenkilönä oppisopimuskeskukseen, markkinoi oppisopimuspaikkaa, kokoaa oppisopimuksen aloittamiseen tarvittavat alkutiedot ja eri toimijat yhteen, seuraa oppisopimuskoulutuksen etenemistä ja tukee tarvittaessa ongelmatilanteissa. Uuden työntekijän kanssa solmitaan määräaikainen työsuhde vähintään oppisopimuksen ajaksi. Työaika määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan, ja työajan on oltava tutkinnon mukaisissa työtehtävissä vähintään 25 tuntia viikossa. Opiskelijalle maksetaan oppisopimuksen ajalta vähintään alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Hallintokunta vastaa itse palkkakuluista. Uuden henkilöstön rekrytoinnissa voidaan hyödyntää TE-toimiston palkkatukea, jos palkattava henkilö on työtön työnhakija. Oppisopimuskeskus maksaa hallintokunnalle koulutuskorvausta. Koulutuskorvauksen suuruus määrittyy oppisopimuskohtaisesti. Oppisopimuksen ajaksi opiskelijalle nimetään vastuullinen työpaikkakouluttaja. Oppisopimusopiskelijan työterveyspalvelut on kuvattu Keuruun kaupungin työterveyspalveluista annetussa ohjeistuksessa. Tietopuolisten lähipäivien palkallisuus päätetään aina tapauskohtaisesti. Maksuttoman tietopuolisen opetuksen ajalta voidaan maksaa päivärahaa sekä majoitus- ja matkakorvausta. Opintososiaalisia etuja ei myönnetä, jos opiskelija saa palkkaa teoriaopintojen aikana. Opiskelijalle kuuluvat vuosilomalain ja työehtosopimuksen mukaiset vuosilomat. Tietopuolisen koulutuksen lähipäivät rinnastetaan työssäoloon, eli myös niiltä päiviltä kertyy lomaoikeutta. 13

14 14

15 2.3 Lisäkoulutus henkilöstön ammatillisen kasvun tukeminen Oppisopimuskoulutus on joustava ja edullinen koulutusmuoto olemassa olevan henkilöstön ammatillisessa lisäkoulutuksessa. Oppisopimuskoulutusta voidaan järjestää myös ei-tutkintotavoitteisena lisäkoulutuksena, jolloin koulutus räätälöidään täysin työnantajan tarpeisiin. Oppisopimusta kannattaa hyödyntää, jos henkilöstöä tarvitaan kouluttaa täysin uusiin tehtäviin tai muuttuvat työtehtävät edellyttävät lisäkoulutusta. Esimerkiksi tutkinnon osien suorittaminen tuo joustavuutta henkilöstön koulutukseen muutostilanteissa. Keuruun kaupungin toimialat kouluttavat henkilöstöään omien määrärahojensa ja asettamiensa tavoitteiden mukaisesti. Pääpaino koulutuksessa on henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Henkilöstökoulutusten suunnittelun, seurannan ja tavoitteellisen työn avuksi otetaan vuodesta 2015 käyttöön Keuruun kaupungin vuosittainen koulutussuunnitelma. Aikuiskoulutuspäällikkö toimii tarvittaessa yhteyshenkilönä oppisopimuskeskukseen, kokoaa oppisopimuksen aloittamiseen tarvittavat alkutiedot ja eri toimijat yhteen, seuraa oppisopimuskoulutuksen etenemistä ja tukee tarvittaessa ongelmatilanteissa. Työsuhteessa olevan henkilön kanssa oppisopimus tehdään nykyisen työsuhteen päälle. Vanha työsuhde astuu automaattisesti voimaan, kun oppisopimus päättyy tai purkautuu. Opiskelijalle maksetaan oppisopimuksen ajalta normaalia, vähintään alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Hallintokunta vastaa itse palkkakuluista. Oppisopimuskeskus maksaa hallintokunnalle koulutuskorvausta. Koulutuskorvauksen suuruus määrittyy oppisopimuskohtaisesti. Oppisopimuksen ajaksi opiskelijalle nimetään vastuullinen työpaikkakouluttaja Oppisopimusopiskelijan työterveyspalvelut on kuvattu Keuruun kaupungin työterveyspalveluista annetussa ohjeistuksessa. Tietopuolisten lähipäivien palkallisuus päätetään aina tapauskohtaisesti. Maksuttoman tietopuolisen opetuksen ajalta voidaan maksaa päivärahaa sekä majoitus- ja matkakorvausta. Opintososiaalisia etuja ei myönnetä, jos opiskelija saa palkkaa teoriaopintojen aikana. Opiskelijalle kuuluvat vuosilomalain ja työehtosopimuksen mukaiset vuosilomat. Tietopuolisen koulutuksen lähipäivät rinnastetaan työssäoloon, eli myös niiltä päiviltä kertyy lomaoikeutta. 15

16 16

17 3. Oppisopimuskoulutus Keuruun kaupungissa 3.1 Oppisopimuskoulutuksen käynnistäminen Kun soveltuva henkilö on löytynyt oppisopimuskoulutukseen, kutsutaan paikan päälle oppisopimuskeskuksen edustaja. Alkupalaverissa kartoitetaan suoritettava tutkinto (ellei sitä ole jo kartoitettu ennakkoon) ja sovitaan oppisopimuksen aloittamisesta. Alkupalaverissa käydään läpi myös koulutuksen aikaiset vastuut ja velvoitteet niin työnantajalle, opiskelijalle, oppisopimuskeskukselle kuin tietopuoliselle kouluttajalle. Alkupalaverissa tarkistetaan myös tulevan työnkuvan ja työtehtävien sisältö. Työnkuvan ja työtehtävien sisältä on löydyttävä mahdollisuuksia suorittaa suunniteltu tutkinto. HUOM! Tietopuolisella koulutuksella täydennetään niitä tutkinnon ammattitaitotutkintovaatimuksia, joita työpaikassa ei voida oppia. Tarkista voidaanko hyödyntää myös muita Keuruun kaupungin yksikköjen työssäoppimismahdollisuuksia! Oppisopimuskeskus hankkii tarvittavan teorian tietopuoliselta kouluttajalta. Tietopuolinen kouluttaja vastaa ja organisoi tietopuolisen koulutuksen ja tutkintotilaisuuden järjestämisestä. 3.2 Oppisopimuskoulutuksen aikana Työpaikalla alkava opiskelu voi alkaa heti, kun oppisopimuksen aloittamisesta on kirjallinen oppisopimus. Sopimuksen allekirjoittajina ovat työnantaja ja opiskelija, ja oppisopimuskeskus lisäksi vahvistaa sopimuksen. Tietopuolinen koulutus alkaa henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Työpaikkakouluttajien ja opiskelijoiden on mahdollista osallistua oppisopimuskeskuksen järjestämiin oppisopimuskoulutuksen startti-infoihin. HUOM! Oppisopimusta koskevista muutoksista otetaan aina yhteys suoraan oppisopimuskeskukseen! HUOM! Oppisopimus on jo juridisesti määräaikainen työsopimus itsessään, suositeltavaa on kuitenkin tehdä kaupungin virallinen työsopimus kouluttavassa ja rekrytoivassa oppisopimuksessa. 17

18 Tiivistetysti: # Kaupungin hallintokunta / yksikkö Ottaa opiskelijan mukaan työyhteisöön Perehdyttää ja ohjaa tarpeen mukaan työtehtävien teossa ja työturvallisuudessa Tietopuoliset opinnot ovat työnantajalle maksuttomia. Työllisyyspalvelut Kouluttavassa ja rekrytoivassa oppisopimuksessa kartoittaa tuleville opiskelijoille palkkatuen mahdollisuuden TE-toimistosta ja hakee sitä. Kartoittaa työttömien asiakkaiden joukosta kiinnostuneet, asiakkuuskriteerit täyttävät ja keskustelee oppisopimuksen mahdollisuudesta. Auttaa oppisopimuspaikan etsinnässä ja neuvottelee kyseisen opiskelijan tulosta työssäoppimispaikkaan. Ottaa yhteyden oppisopimuskeskukseen (kouluttava polku) Huolehtii, että asiakkaalle tehdään osaamistodistus (jos mahdollista). Arkistoi kaikki kaupungin oppisopimuspaperit. Toimii kouluttavan polun opiskelijoille tukena ja auttaa ongelmatilanteissa. 18

19 Aikuiskoulutuspäällikkö Toimii tarvittaessa yhteyshenkilönä uuden osaajan rekrytoivassa ja lisäkouluttavassa oppisopimuksessa Neuvoo käytännön asioissa Markkinoi yksikön avoinna olevaa oppisopimuspaikkaa Kokoaa oppisopimuksen aloittamiseen tarvittavat alkutiedot ja eri toimijat yhteen Seuraa oppisopimuskoulutuksen etenemistä ja tukee tarvittaessa ongelmatilanteissa On mukana mahdollisessa jatko-ohjauksessa tutkinnon suorittamisen loppuvaiheessa Tuottaa Keuruun kaupungin oppisopimuksista seurantatietoa Ryhmämuotoisten oppisopimuskoulutusten koordinointi 19

20 Tiivistetysti: # Oppisopimuskeskus Vastaa kokonaiskoordinaatiosta oppisopimuskoulutuksen aikana Tukee oikean tutkinnon ja tutkintotason kartoituksessa ja valinnassa Oppisopimuskeskus vahvistaa työnantajan ja opiskelijan solmiman kirjallisen oppisopimuksen. Hankkii tietopuolisen koulutuksen oppilaitoksesta Tukee ja neuvoo oppisopimusopiskelun aikana opiskelijaa ja työpaikkakouluttaja Tukee ja neuvoo ongelmatilanteissa Oppisopimuskeskukselle ilmoitetaan aina kaikki muutokset Järjestää oppisopimuskoulutuksen startti-infoja ja työpaikkakouluttajien koulutuksia Oppisopimusopiskelija Saa ammatillista koulutusta: ammatillisen osatutkinnon tai tutkinnon Saa palkkaa ja työkokemusta Sitoutuu suorittamaan opinnot opiskeluohjelman mukaisesti Sitoutuu välittämään tietoa tietopuolisen kouluttajan, työpaikan ja oppisopimuskeskuksen välillä 20

21 Vastuullinen työpaikkakouluttaja ja työpaikkakouluttajat Vastuullinen työpaikkakouluttaja nimetään siitä yksiköstä, jossa oppisopimusopiskelija työskentelee. Vastuullinen työpaikkakouluttaja vastaa opiskelijan perehdyttämisestä ja työtehtäviin tutustuttamisesta, tukee ja auttaa oppimistehtävien tekemisessä ja tarpeen mukaan valtuuttaa muita henkilökunnan jäseniä (työpaikkakouluttajat) ohjaamaan / opettamaan työtehtävien teossa. Sitoutuu välittämään tietoa oppisopimuskeskuksen ja tietopuolisen kouluttajan välillä. Tietopuolinen kouluttaja Henkilökohtaistaa opiskelijan opinnot Toteuttaa lähiopetuspäivät sekä järjestää tutkintotilaisuudet Tukee ja ohjaa opintojen edistymistä Varmentaa tutkinnon suorittamisen 21

22 Elementit joista oppisopimuskoulutuksen kustannukset ja rahoitus muodostuu Koulutuskorvaus (Palkkatuki) Palkka* Oppisopimuskoulutuksen kustannukset Koulutuskorvauksen maksaja on Oppisopimuskeskus. Koulutuskorvaus on aina yksilö- ja tutkintotasokohtainen, määrä /kk. Mahdollisen palkkatuen maksaa TE-toimisto. Työllisyyspalvelut tarkistaa TE-toimistosta. *Palkan maksaa joko hallintokunta/yksikkö tai työllisyyspalvelut (KVTES). Palkanmaksaja harkitsee itse oman rahoituspohjan mukaan, onko oppisopimusaikaan mahdollista sitoutua taloudellisesti. 22

23 4. Yleistä oppisopimuksesta 4.1 Soveltuu kunta-alalle Oppisopimus on nopeasti lisääntyvä tapa rekrytoida henkilöstöä myös kunta-alalle, jos sopivaa työvoimaa ei löydy työmarkkinoilta. Oppisopimuskoulutuksella voi pääasiassa suorittaa samoja ammatillisia tutkintoja kuin oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa. Kuntatyönantajat voivat ilmoittaa avoimista oppisopimuspaikoista myös Kuntarekry.fi -sivuilla. Valtaosa oppimisesta tapahtuu opiskelijan omalla työpaikalla työssä oppimalla ja tätä täydennetään oppilaitoksessa annettavalla valmistavalla koulutuksella - teoriaopetuksella. Oppisopimus on mahdollisuus kouluttautua uuteen ammattiin tai syventää osaamista omalla työpaikalla oppien. Sen avulla voidaan kehittää henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa tai suorittaa tehtävien edellyttämä tutkinto. HUOM! Koulutusmuotona se sopii kaikenikäisille, nuorista peruskoulun päättäneistä jo työelämässä pidempään olleille. 4.2 Kustannukset ja rahoitus Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaisen palkan. Palkatessaan työttömän henkilön työnantaja voi saada lisäksi työ- ja elinkeinotoimiston maksamaa palkkatukea. Oppisopimusopiskelijaan sovelletaan normaaleja palvelussuhteen ehtoja, voimassa olevia lakeja ja säädöksiä työajasta, vuosilomasta, työturvallisuudesta sekä työntekijän muusta suojelusta. Tietopuolisen koulutuksen ajalta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jolloin opiskelija on oikeutettu opintososiaalisiin etuihin. Työnantaja saa oppisopimusajalta tapauskohtaisesti sovittavan koulutuskorvauksen. Oppisopimuskoulutus rahoitetaan valtion varoista. Oppisopimuskeskus hankkii opiskelijalle tietopuolisen koulutuksen ja hoitaa oppisopimukseen liittyvät maksatukset. Työsuhteisen oppisopimusopiskelijan palkka määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan. Oppisopimuskoulutus on maksutonta niin työnantajalle kuin opiskelijalle lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Oppimateriaaliin, työvälinehankintoihin ja erilaisiin lupakortteihin liittyvät kustannukset maksaa opiskelija tai työnantaja. 23

24 24

25 4.3 Käytännönläheistä opiskelua Oppisopimuskoulutus sopii erityisesti henkilölle, joka arvostaa käytännönläheistä opiskelua. Oppisopimuskoulutus toteutuu noin 80 prosenttia työpaikalla, ja noin 20 prosenttia oppiajasta on teoreettista opiskelua oppilaitoksen johdolla. Oppisopimuskoulutus kestää kahdesta kolmeen vuoteen opiskelijan aikaisemman osaamisen mukaan. Oppisopimuksen kestoon vaikuttaa aikaisemmin kertynyt tieto-taito harrastuksista, työelämästä ja opinnoista. Opinnot henkilökohtaistetaan koulutuksen alussa kouluttajan toimesta, joten jokainen oppisopimusaika ja -koulutus on yksilöllinen. HUOM! Keuruun kaupungin eri hallintokunnissa voidaan kirjoittaa kuntouttavassa työtoiminnassa ja palkkatukitöissä oleville osaamistodistuksia. Osaamistodistukset tuovat esille henkilön oppimat tiedot ja taidot ko. ajalta, joten opintojen henkilökohtaistamisessa todistuksesta on konkreettista hyötyä esim. opiskeluajan lyhentymisessä tai siinä, ettei kertaalleen opittuja asioita tarvitse opetella toista kertaa. 4.4 Työnantajan velvollisuudet Oppisopimustyönantajan on selvitettävä itselleen, mitä oppisopimuskoulutus häneltä työnantajana vaatii sekä millaista työtä ja työtehtäviä tekemällä opiskelija saavuttaa kyseisessä tutkinnossa vaadittavan osaamisen. HUOM! Oppisopimuskeskus tukee ja auttaa työnkuvan ja työtehtävien kartoituksessa. Työnantajan tulee järjestää riittävät ohjausresurssit työpaikkakouluttajalle (aikaa ohjaukseen, työpaikkakouluttajan koulutus) sekä osoittaa opiskelijalle työtehtäviä, jotka tähtäävät tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisen saavuttamiseen. Työpaikan henkilöstöresurssien riittävyyteen ja opiskelijan ohjaus- ja opetustyön toteutumiseen tulee erityisesti kiinnittää huomiota. 4.5 Työpaikkakouluttajan rooli ja valinta Oppisopimuskoulutuksessa työpaikkakouluttajan rooli on tärkeä. Työpaikkakouluttaja perehdyttää oppisopimusopiskelijan työpaikan toimintatapoihin ja työelämän käytänteisiin. Asetuksella ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998) säädetään työpaikan henkilökunnan laatuvaatimuksista. Työpaikalla tulee olla ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää henkilö- 25

26 kuntaa. Heistä nimetään opiskelijalle vastuullinen ohjaaja. Teoriaopetuksesta ja henkilökohtaisesta opiskeluohjelmasta säädetään asetuksella ammatillisesta koulutuksesta (811/1998). Työpaikkakouluttajaksi tulee valita tehtävään suostuva. Esimiehen tuki sekä työpaikkakouluttajalle että opiskelijalle koulutusprosessin aikana on välttämätöntä. Työpaikkakouluttajan ja hänen varahenkilönsä nimeää työnantaja, joten työnantajan on vastattava siitä, että työpaikkakouluttajaksi valitaan oman alansa asiantuntija, joka hallitsee tehtäväalueensa laajasti ja tuntee työpaikan toimintatavat. Ohjaamisessa korostuvat motivoinnin ja kannustamisen taito. Ohjaukseen kuuluu opiskelijan oppimistavoitteisiin perehtyminen, niiden saavuttamista edistävien työtehtävien osoittaminen sekä opiskelijan ohjaaminen ja tukeminen koulutusprosessin aikana. Myös työyhteisön perehdyttäminen tulevaan opiskelijaan on tarpeellista. HUOM! Työpaikkakouluttaja ja työnantaja pääsevät näkemään alan uusimmat koulutukselliset suuntaukset ja oppimaan myös itse uusia asioita. Vastuullinen työpaikkakouluttaja ohjaa ja tukee opiskelijaa opintojen kulussa sekä toteuttaa itse työpaikkaohjauksen TAI hän valitsee työyksiköstä soveltuvia henkilöitä tekemään työpaikkaohjausta ja perehdytystä. 4.6 Opiskelija työpaikalla Työnantaja päättää työvuorosuunnittelusta, joten on tärkeä muistaa millaisella tieto-taidolla opiskelija aloittaa oppisopimusajan. Työnantajan on oman harkinnan mukaisesti annettava opiskelijalle vastuuta työn tekemisestä ja vaateista. Joissain tilanteissa opiskelija ei voi työskennellä yksin, eikä häntä voida esimerkiksi laittaa vastaamaan asiakkaista pätevän henkilökunnan tavoin. Toisissa tilanteissa opiskelija ohjautuu itsenäisesti ja pystyy ottamaan vastuuta työn tekemisen laadusta sekä tavoitteista. HUOM! Työtehtävät ja opiskelijan vastuut työpaikalla nousevat asteittain koulutusajan sisällä ammattitaidon ja osaamisen karttuessa. 26

27 4.7 Seuranta ja kokonaisvastuu Oppisopimuskeskuksella on viimekädessä kokonaisvastuu onnistuneesta koulutusprosessista ja -ajasta. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjän tehtävänä on vastata oppisopimuskoulutuksen johdosta ja valvonnasta alueellaan. Tämä tarkoittaa, että myös työpaikalla tapahtuvan opiskelun ja teoriaopetuksen seuranta kuuluu oppisopimuskoulutuksen järjestäjälle. Ongelmatilanteissa oppisopimuskeskuksen on ryhdyttävä toimiin asioiden selvittämiseksi ja korjaamiseksi. HUOM! Onnistunut koulutusaika vaatii aktiivisen vuorovaikutuksen ja osallistumisen kaikkien tahojen välillä. 27

28 Lähteet Jyväskylän oppisopimuskeskuksen verkkosivut, https://www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus Keuruu 2017 Kunta- ja palvelustrategia, saatavilla verkossa Keuruun kaupungin henkilöstökertomus 2013 Oppisopimusopas, Uuden työntekijän opas Keuruun kaupunki, Henkilöstöpalvelut Liitteet Liite 1. Oppisopimusaika OPPISOPIMUS OPPILAITOS TYÖNANTAJA, TYÖPAIKKAOHJAAJA OPISKELIJA OPPISOPIMUSTOI- MISTO Oppisopimus = määräaikainen työsopimus Työssä oppiminen n. 80% Opiskelu Tietopuolinen opetus n 20% Arviointi - työpaikalla ja oppilaitoksessa - arviointitilaisuudet Näyttötutkinto suoritettu - tutkintotodistus - Hakukelposuus jatko-opintoihin Opintojen henkilökohtaistaminen 28

29 Muistiinpanot 29

30 Muistiinpanot 30

31 Muistiinpanot 31

32 Opas on tehty yhteistyössä Keuruun kaupungin hallintopalvelujen, sivistyspalvelujen ja perusturvapalveluiden ohjauksessa toimivan Työkanava-hankkeen toimesta. OpinKeuruu.fi

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Oppisopimus on HyväDiili

Oppisopimus on HyväDiili Oppisopimus on HyväDiili Nuoret osaajat yritysten voimavarana- Yritykset oppisopimuksen mahdollistajana Minna Sainio 040 868 0631 minna.sainio@sedu.fi OpsoDiili Länsi-Suomi 1.4.2015 31.12.2017 Nuorten

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista EK:n henkilöstö ja koulutustiedustelu 2016 Joka neljäs yritys solmi oppisopimuksia vuosina 2014 2015 On solmittu oppisopimuksia 23 % Ei ole solmittu oppisopimuksia

Lisätiedot

NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA

NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA 2 + 1 MALLIIN SIIRTYMISEN EDELLYTYKSET Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (35 op) suoritettu kahden vuoden opinnot suoritettuna tai

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11 OPPISOPIMUSOPAS SISÄLLYS Alkusanat 2 Oppisopimus 3 Oma opiskeluohjelma 5 Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7 Työssäoppiminen 9 Tietopuoliset opinnot 11 Näyttötutkinnon suorittaminen 13 Oppisopimus päättyy

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yrittäjän oppisopimus Parturi-kampaajan oppisopimuskoulutus on parturi-kampaamossa työn ohessa tapahtuvaa oppimista,

Lisätiedot

Salon seudun oppisopimuskeskus

Salon seudun oppisopimuskeskus Salon seudun oppisopimuskeskus Asiakaspalaute ajalta 9/2014 8/2015 SopimusPro Työsuhteiset opiskelijat Työnantajat/Työpaikkakouluttajat Yrittäjäopiskelijat Yrittäjäopiskelijoita ohjaavat yrittäjät Oppisopimusopiskelijan

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa EK-foorumi, Oulu Satu Ågren Esityksen sisältö Oppisopimuskoulutusta yksilöllistyviin ja eriytyviin tarpeisiin Oppisopimuksen kehittäminen ammatillisen koulutuksen reformissa

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Työssäoppiminen, sen ohjaus ja arviointi oppisopimuksella kohti näyttötutkintoa. Työpaikkaohjaajan koulutus (1,5 osp)

Työssäoppiminen, sen ohjaus ja arviointi oppisopimuksella kohti näyttötutkintoa. Työpaikkaohjaajan koulutus (1,5 osp) Työssäoppiminen, sen ohjaus ja arviointi oppisopimuksella kohti näyttötutkintoa Työpaikkaohjaajan koulutus (1,5 osp) SISÄLTÖ 1) Oppiminen, osaaminen, ohjaus ja arviointi Oppimalla saavutetaan tutkinnon

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Mirja Hannula 20.4.2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi - hallitusohjelman kirjaukset Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus ammatillisen peruskoulutuksen osana (2+1 malli) luonnos /ar/mk/eo 1/8. Koulutustarkastaja

Oppisopimuskoulutus ammatillisen peruskoulutuksen osana (2+1 malli) luonnos /ar/mk/eo 1/8. Koulutustarkastaja Oppisopimuskoulutus ammatillisen perus osana (2+1 malli) luonnos 15.10.2013 /ar/mk/eo 1/8 Kun tarve herää Opiskeli Ryhmänoha Opinto-oha Opintosihteeri Koulutustarkasta Työnanta Työpaikkakoulutta Saa tietoa

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 EKA Opin Ovi -projektissa toimii neljä kehittämisryhmää, jotka on muodostettu aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Suomen Yrittäjien näkökulma Miikka Venäläinen Päijät-Hämeen Yrittäjät 1 Suomen Yrittäjät Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Arviointialue 5. Oppisopimuskoulutuksen päättäminen. 20.3.2014 Tuula Hoivala Tredun oppisopimuskeskus

Arviointialue 5. Oppisopimuskoulutuksen päättäminen. 20.3.2014 Tuula Hoivala Tredun oppisopimuskeskus Arviointialue 5. Oppisopimuskoulutuksen 20.3.2014 Tuula Hoivala Tredun oppisopimuskeskus vertaisarviointi toteutettiin 2012 Kumppanit: Satakunnan oppisopimuskeskus (Porin kaupunki) ja Pirkanmaan oppisopimuskeskus

Lisätiedot

Vantaan nuorten tuettu oppisopimus osana nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuuta. Valtakunnalliset työpajapäivät, Vaasa 18-19.4.

Vantaan nuorten tuettu oppisopimus osana nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuuta. Valtakunnalliset työpajapäivät, Vaasa 18-19.4. Vantaan nuorten tuettu oppisopimus osana nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuuta Valtakunnalliset työpajapäivät, Vaasa 18-19.4.2012 Sisällysluettelo 1. Vantaan nuorisopalvelut, nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain TÄYTTÖOHJE 1(12) Perustiedot 20.9.2015 OPPISOPIMUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten tarvittavat tiedot syksyn

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa SAK SAK syksy 2009 1 Työmarkkinoiden joustavuus haastaa ammatillisen peruskoulutuksen Työmarkkinoiden muutokset ja joustavuus lisääntynyt

Lisätiedot

VASTUUTA Tervetuloa!

VASTUUTA Tervetuloa! VASTUUTA 2020 Tervetuloa! Miksi kannattaa opinnollistaa työtoimintoja? Kehittää pajan/järjestön omaa työtoimintaa ammatillisempaan suuntaan, kun sitä verrataan tutkinnon perusteisiin. Tutkinnon perusteet

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

Bovallius-ammattiopisto TUETTU OPPISOPIMUSKOULUTUS

Bovallius-ammattiopisto TUETTU OPPISOPIMUSKOULUTUS Bovallius-ammattiopisto TUETTU OPPISOPIMUSKOULUTUS SISÄLLYSLUETTELO 1 Mikä on oppisopimuskoulutus?... 3 2 Oppisopimuksen purkaminen... 4 3 Tietopuolisen koulutuksen toteuttaminen... 4 4 Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

OPISKELUN RAHOITUS AIKUISELLE

OPISKELUN RAHOITUS AIKUISELLE OPISKELUN RAHOITUS AIKUISELLE www.opintoluotsi.fi sivustolta koostanut Lapin TE-toimisto / YLEISET TUET Opintotuki Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta.

Lisätiedot

811/1998. Asetus ammatillisesta koulutuksesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998

811/1998. Asetus ammatillisesta koulutuksesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998 1 811/1998 Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998 Asetus ammatillisesta koulutuksesta Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998)

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle Oppisopimuskoulutus Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle https://opso.saiedu.fi/ YLEISINFO Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssä oppimisessa. Tämän vuoksi työssä oppimisen arvioinnilla

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle Oppisopimuskoulutus Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle https://opso.saiedu.fi/ YLEISINFO Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssä oppimisessa. Tämän vuoksi työssä oppimisen arvioinnilla

Lisätiedot

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Veijo Turpeinen, KT 2.2.2017 1 Tutkimus työpaikkaohjaajien työstä Työyhteisö Koulutustausta Yhteys ja tehtävä Työpaikkaohjaajakoulutus oppilaitokseen

Lisätiedot

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON ERIKOISAMMATTITUTKINTO TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON ERIKOISAMMATTITUTKINTO Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona. Tutkinnosta saat virallisen tutkintotoimikunnan myöntämän todistuksen.

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Työllistämisen tuet yrittäjälle 14.1.2016 Sirpa Kursula 1 Yhteishankintakoulutuksen muodot RekryKoulutus Tuki 70 % TäsmäKoulutus Tuki 50-70 % MuutosKoulutus

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ Kohderyhmä: Opiskelijat, jotka tarvitsevat työvaltaista tapaa suorittaa ammatillisia opintoja Opiskelijat,

Lisätiedot

AMMATILLINEN TUTKINTO JA URASUUNNITTELUN VAIHEET. Eeva-Kaisa Pakkala Opinto-ohjaaja, työelämävalmentaja Ttm

AMMATILLINEN TUTKINTO JA URASUUNNITTELUN VAIHEET. Eeva-Kaisa Pakkala Opinto-ohjaaja, työelämävalmentaja Ttm AMMATILLINEN TUTKINTO JA URASUUNNITTELUN VAIHEET Eeva-Kaisa Pakkala Opinto-ohjaaja, työelämävalmentaja Ttm Opintoihin hakeutumisvaihe on tärkeä vaihe opintojen henkilökohtaistamista ja urasuunnitelmaa.

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot