Oppisopimuskeskus. kouluttaja. Tietopuolinen. Keuruun kaupunki. Opiskelija. Oppisopimus Keuruun kaupungissa KEURUUN KAUPUNKI KOULUTTAA!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppisopimuskeskus. kouluttaja. Tietopuolinen. Keuruun kaupunki. Opiskelija. Oppisopimus Keuruun kaupungissa KEURUUN KAUPUNKI KOULUTTAA!"

Transkriptio

1 Oppisopimuskeskus Tietopuolinen kouluttaja Keuruun kaupunki Opiskelija Oppisopimus Keuruun kaupungissa KEURUUN KAUPUNKI KOULUTTAA!

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Ennen oppisopimuskoulutusta Kouluttava polku - työllisyyden tukeminen Uusi osaaja uuden henkilöstön rekrytointi Lisäkoulutus henkilöstön ammatillisen kasvun tukeminen Oppisopimuskoulutus Keuruun kaupungissa Oppisopimuskoulutuksen käynnistäminen Oppisopimuskoulutuksen aikana Yleistä oppisopimuksesta Soveltuu kunta-alalle Kustannukset ja rahoitus Käytännönläheistä opiskelua Työnantajan velvollisuudet Työpaikkakouluttajan rooli ja valinta Opiskelija työpaikalla Seuranta ja kokonaisvastuu Lähteet Liitteet

3 OPPISOPIMUSKOULUTUS ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto Oppisopimusopiskelulla tarkoitetaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä opintoja täydentämistä tietopuolisilla, ammatillisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Oppisopimus laaditaan yhdessä opiskelijan, työnantajan ja koulutuksen järjestäjän kanssa. Oppisopimuksen ajalle on tehtävä myös opiskelijan ja työnantajan välille kirjallinen työsopimus. Koulutusta suunniteltaessa otetaan huomioon aina työpaikan ja opiskelijan tarpeet. Opintojen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa huomioidaan muun muassa hänen aikaisempi koulutuksensa ja työkokemuksensa. Oppisopimuskoulutuksella voidaan suorittaa: ammatillisia perustutkintoja ammattitutkintoja erikoisammattitutkintoja ammatillisten tutkintojen osia muuta ei -tutkintotavoitteista ammatillista lisäkoulutusta. Oppisopimuksen kesto on yksilöllinen, keskimäärin kestot ovat: perustutkinnoissa 2-3 vuotta ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 1½ - 2 vuotta tutkinnon osa/osissa tai muussa lisäkoulutuksessa 4 12 kuukautta Oppisopimuskoulutuksen etuja työnantajalle Oppisopimus on edullinen koulutusmuoto. Oppisopimukseen liittyvä tietopuolinen koulutus on maksutonta. Opiskelija tuo uutta tietoa tullessaan ja koko työyhteisölle tarjoutuu mahdollisuus kehittyä. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työssä oppimisen ohjauksesta ja järjestelyistä aiheutuneisiin kustannuksiin. TE-toimisto voi maksaa työnantajalle palkkatukea, jos oppisopimuskoulutukseen otetaan työtön työnhakija. Tuki tarkistetaan TE-toimistosta. 3

4 4

5 1. Johdanto Tämän oppaan tarkoitus on selventää ja helpottaa oppisopimuskoulutuksen käytänteitä Keuruun kaupungin henkilöstöorganisaatiossa. Oppisopimuksella on toimintamallina oma paikkansa niin kaupungin rekrytoinneissa, henkilöstön lisäkoulutuksessa kuin työllisyyden hoidossa. On siis hyvä, että me jokainen tiedämme silloin, kuka vastaa mistäkin missäkin vaiheessa. Tämä opas kertoo oppisopimuksen eri vaiheista: ennen kuin oppisopimuskoulutus alkaa, koulutuksen aikana sekä lopussa. Oppaassa valotetaan myös yleisellä tasolla oppisopimuksen vastuita, velvoitteita, rahoituspohjaa ja eri toimijoiden rooleja. Osaavat ja motivoituneet työntekijät ovat Keuruun menestystekijöitä. Keuruu 2017 Kunta- ja palvelustrategian mukaisesti hyvinvoiva henkilöstö on perusedellytys palvelutuotannon onnistumiselle. Osana Palveleva Keuruu -kehittämisohjelmaa Keuruun kaupunki kehittää rekrytointia ja kouluttaa henkilöstöä suunnitelmallisesti. Osana Elinvoimainen Keuruu -kehittämisohjelmaa pyritään puolestaan saamaan lisää koulutettuja työntekijöitä avoimille työmarkkinoille. Oppisopimus on erinomainen työkalu sekä henkilöstön kouluttamiseen että työllisyyden hoitoon. 5

6 6

7 2. Ennen oppisopimuskoulutusta Oppisopimuksen suunnittelu etenee yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Keskeisiä toimijoita ovat työnantaja (= Keuruun kaupungin eri yksiköt / taho, joka maksaa palkan), opiskelija/työntekijä, Keuruun kaupungin työllisyyspalvelut sekä aikuiskoulutuspäällikkö, oppisopimuskeskus sekä tietopuolinen kouluttaja. (ks. seuraava sivu) Keuruun kaupungissa käytetään oppisopimusta monissa tarkoituksissa: Kouluttava polku - työllisyyden tukeminen. Keuruun kaupungin työllisyyspalvelut käyttävät oppisopimuskoulutusta työllisyyden hoidossa. Työllisyyspalveluilla on oma kriteeristö opiskelijaksi pääsemiseksi. Työllisyyspalvelut ohjaavat asiakkaitaan kouluttavalle polulle. Uusi osaaja - uuden henkilöstön rekrytoinnin yhteydessä. Oppisopimuksen avulla voidaan kouluttaa uusi työntekijä työtehtävään työn ohessa. Kaupungin eri yksikköihin voi tulla yhteydenottoja työnhakijoilta suoraan. Yksiköt voivat oman tarpeen ja tilanteen mukaan arvioida oppisopimuksen mahdollisuutta. Yksikkö voi myös itse ilmoittaa oppisopimuspaikan avoimeksi kuntarekry.fi -palvelussa. Lisäkoulutus - olemassa olevan henkilöstön ammatillisen kasvun tukeminen. Oppisopimusta voidaan hyödyntää henkilöstön lisäkoulutuksessa sekä esimerkiksi työtehtävien muutoksessa tai henkilöstön uudelleen sijoittamisessa. Aloite henkilöstön lisäkoulutuksesta voi tulla esimerkiksi yksikön esimiehiltä tai henkilöstöltä itseltään. 7

8 Keuruun kaupungin oppisopimusprosessi Väylät A) KOULUTTAVA POLKU Työllisyyspalveluiden palkkatukityöhön yhdistetty oppisopimuskoulutus YHTEYS TYÖLLISYYSPÄÄLLIKKÖÖN Työllisyyspalveluiden opiskelukriteerien tarkistus Haastattelut Työssäoppimispaikan kartoitus B) UUSI OSAAJA Halutaan rekrytoida uusi työntekijä, mutta soveltuva koulutus puuttuu C) LISÄKOULUTUS (henkilöstökoulutus) Koulutetaan henkilö uusiin tehtäviin tai kehitetään olemassa olevaa osaamista YHTEYS AIKUISKOULUTUSPÄÄLLIKKÖÖN Koulutustarpeen alkukartoitus ja neuvonta 8

9 TYÖLLISYYS- PALVELUT: TE-toimiston palkkatuen varmistaminen Kaikkien oppisopimuspapereiden säilytys YHTEYS OPPISOPIMUSKESKUKSEEN TE-TOIMISTON PALKKATUEN HAKEMINEN OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN KÄYNNISTÄMINEN KOULUTUSAIKA JATKO-OHJAUS KOULUTUKSEN LOPUSSA TYÖSUHDE TYÖSUHDE JATKUU UUSISSA TAI VANHOISSA TEHTÄVISSÄ 9

10 Oppisopimuspaikka myönnetään seuraavat kriteerit huomioiden: 1. Työttömyyden pitkittyminen 2. Ammatillisen koulutuksen puuttuminen 3. Ammatillisen koulutuksen vanhentuminen (ei vastaa työmarkkinoiden osaamisen tarpeita) 4. Nuorisotakuu 5. Asiakkaan opiskelumotivaatio 6. Asiakkaan eteneminen työllisyyspalveluiden muissa palveluissa 7. Määrärahat 10

11 2.1 Kouluttava polku - työllisyyden tukeminen Työllisyyspalveluiden oppisopimuskoulutus kytkeytyy palkkatukityöllistämisen periaatteisiin eri hallintokunnissa ja on työttömälle mahdollinen, kun opiskelukriteerit täyttyvät. Oppisopimusta voidaan käyttää myös eläkevakuutusyhtiöiden kautta ohjautuvien kouluttamiseen. Työllisyyspalvelut voi auttaa oppisopimuspaikan etsinnässä ja tarvittaessa myös sopivan tutkinnon valinnassa. Työllisyyspalvelut haastattelee yhdessä sen hallintokunnan kanssa, jossa oppisopimus toteutetaan työttömän työnhakijan ja yhdessä tahot päättävät opiskelijaksi hyväksymisestä. Työllisyyspalvelut maksaa oppisopimusajan palkan. Kaupungin yksikkö, jossa opiskelija toimii, vastaa työssäoppimisen ohjauksesta, työvuorojen suunnittelusta ja oppimistehtävien ohjauksesta. Yksiköstä nimetään opiskelijalle vastuullinen työpaikkakouluttaja. Asiakkaan kanssa solmitaan määräaikainen työsuhde oppisopimuksen ajaksi. Peruspalkka maksetaan kouluttavassa oppisopimuspolussa työllisyyspalveluista ja se määräytyy KVTES:in mukaan oppisopimussäädökset huomioiden. Oppisopimuskeskus maksaa työllisyyspalveluille koulutuskorvausta. Koulutuskorvauksen suuruus määrittyy oppisopimuskohtaisesti. Työaika on 85 prosenttia, eli noin 6,5 tuntia päivässä. Opiskelija tulee työssäoppimisyksikköön niin sanottuna lisätyöntekijänä. Opiskelijalle nimetään vastuullinen työpaikkakouluttaja työssäoppimispaikasta. Teoriapäiviltä ei makseta palkkaa. Oppisopimusopiskelijan työterveyspalvelut on kuvattu Keuruun kaupungin työterveyspalveluista annetussa ohjeistuksessa. Opiskelijalle kuuluvat vuosilomalain ja työehtosopimuksen mukaiset vuosilomat. Tietopuolisen koulutuksen lähipäivät rinnastetaan työssäoloon, eli myös niiltä päiviltä kertyy lomaoikeutta. 11

12 12

13 2.2 Uusi osaaja uuden henkilöstön rekrytointi Uusi työntekijä voidaan kouluttaa työtehtävään oppisopimuksen avulla työnsä ohessa. Rekrytointi tapahtuu Keuruun kaupungin organisaatiosäännön ohjeistuksen mukaisesti. Organisaatiosäännöstä löytyvät ohjeet liittyen mm. viran perustamiseen, täyttöluvan myöntämiseen, hakumenettelyyn, kelpoisuuteen ja tehtävänkuvaan sekä henkilöstövalintaan ja palkkauksesta päättämiseen. Keuruun kaupungilla on käytössään sähköinen rekrytointipalvelu kuntarekry.fi, jossa voi ilmoittaa myös oppisopimuspaikan avoimeksi. Aikuiskoulutuspäällikkö toimii tarvittaessa yhteyshenkilönä oppisopimuskeskukseen, markkinoi oppisopimuspaikkaa, kokoaa oppisopimuksen aloittamiseen tarvittavat alkutiedot ja eri toimijat yhteen, seuraa oppisopimuskoulutuksen etenemistä ja tukee tarvittaessa ongelmatilanteissa. Uuden työntekijän kanssa solmitaan määräaikainen työsuhde vähintään oppisopimuksen ajaksi. Työaika määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan, ja työajan on oltava tutkinnon mukaisissa työtehtävissä vähintään 25 tuntia viikossa. Opiskelijalle maksetaan oppisopimuksen ajalta vähintään alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Hallintokunta vastaa itse palkkakuluista. Uuden henkilöstön rekrytoinnissa voidaan hyödyntää TE-toimiston palkkatukea, jos palkattava henkilö on työtön työnhakija. Oppisopimuskeskus maksaa hallintokunnalle koulutuskorvausta. Koulutuskorvauksen suuruus määrittyy oppisopimuskohtaisesti. Oppisopimuksen ajaksi opiskelijalle nimetään vastuullinen työpaikkakouluttaja. Oppisopimusopiskelijan työterveyspalvelut on kuvattu Keuruun kaupungin työterveyspalveluista annetussa ohjeistuksessa. Tietopuolisten lähipäivien palkallisuus päätetään aina tapauskohtaisesti. Maksuttoman tietopuolisen opetuksen ajalta voidaan maksaa päivärahaa sekä majoitus- ja matkakorvausta. Opintososiaalisia etuja ei myönnetä, jos opiskelija saa palkkaa teoriaopintojen aikana. Opiskelijalle kuuluvat vuosilomalain ja työehtosopimuksen mukaiset vuosilomat. Tietopuolisen koulutuksen lähipäivät rinnastetaan työssäoloon, eli myös niiltä päiviltä kertyy lomaoikeutta. 13

14 14

15 2.3 Lisäkoulutus henkilöstön ammatillisen kasvun tukeminen Oppisopimuskoulutus on joustava ja edullinen koulutusmuoto olemassa olevan henkilöstön ammatillisessa lisäkoulutuksessa. Oppisopimuskoulutusta voidaan järjestää myös ei-tutkintotavoitteisena lisäkoulutuksena, jolloin koulutus räätälöidään täysin työnantajan tarpeisiin. Oppisopimusta kannattaa hyödyntää, jos henkilöstöä tarvitaan kouluttaa täysin uusiin tehtäviin tai muuttuvat työtehtävät edellyttävät lisäkoulutusta. Esimerkiksi tutkinnon osien suorittaminen tuo joustavuutta henkilöstön koulutukseen muutostilanteissa. Keuruun kaupungin toimialat kouluttavat henkilöstöään omien määrärahojensa ja asettamiensa tavoitteiden mukaisesti. Pääpaino koulutuksessa on henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Henkilöstökoulutusten suunnittelun, seurannan ja tavoitteellisen työn avuksi otetaan vuodesta 2015 käyttöön Keuruun kaupungin vuosittainen koulutussuunnitelma. Aikuiskoulutuspäällikkö toimii tarvittaessa yhteyshenkilönä oppisopimuskeskukseen, kokoaa oppisopimuksen aloittamiseen tarvittavat alkutiedot ja eri toimijat yhteen, seuraa oppisopimuskoulutuksen etenemistä ja tukee tarvittaessa ongelmatilanteissa. Työsuhteessa olevan henkilön kanssa oppisopimus tehdään nykyisen työsuhteen päälle. Vanha työsuhde astuu automaattisesti voimaan, kun oppisopimus päättyy tai purkautuu. Opiskelijalle maksetaan oppisopimuksen ajalta normaalia, vähintään alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Hallintokunta vastaa itse palkkakuluista. Oppisopimuskeskus maksaa hallintokunnalle koulutuskorvausta. Koulutuskorvauksen suuruus määrittyy oppisopimuskohtaisesti. Oppisopimuksen ajaksi opiskelijalle nimetään vastuullinen työpaikkakouluttaja Oppisopimusopiskelijan työterveyspalvelut on kuvattu Keuruun kaupungin työterveyspalveluista annetussa ohjeistuksessa. Tietopuolisten lähipäivien palkallisuus päätetään aina tapauskohtaisesti. Maksuttoman tietopuolisen opetuksen ajalta voidaan maksaa päivärahaa sekä majoitus- ja matkakorvausta. Opintososiaalisia etuja ei myönnetä, jos opiskelija saa palkkaa teoriaopintojen aikana. Opiskelijalle kuuluvat vuosilomalain ja työehtosopimuksen mukaiset vuosilomat. Tietopuolisen koulutuksen lähipäivät rinnastetaan työssäoloon, eli myös niiltä päiviltä kertyy lomaoikeutta. 15

16 16

17 3. Oppisopimuskoulutus Keuruun kaupungissa 3.1 Oppisopimuskoulutuksen käynnistäminen Kun soveltuva henkilö on löytynyt oppisopimuskoulutukseen, kutsutaan paikan päälle oppisopimuskeskuksen edustaja. Alkupalaverissa kartoitetaan suoritettava tutkinto (ellei sitä ole jo kartoitettu ennakkoon) ja sovitaan oppisopimuksen aloittamisesta. Alkupalaverissa käydään läpi myös koulutuksen aikaiset vastuut ja velvoitteet niin työnantajalle, opiskelijalle, oppisopimuskeskukselle kuin tietopuoliselle kouluttajalle. Alkupalaverissa tarkistetaan myös tulevan työnkuvan ja työtehtävien sisältö. Työnkuvan ja työtehtävien sisältä on löydyttävä mahdollisuuksia suorittaa suunniteltu tutkinto. HUOM! Tietopuolisella koulutuksella täydennetään niitä tutkinnon ammattitaitotutkintovaatimuksia, joita työpaikassa ei voida oppia. Tarkista voidaanko hyödyntää myös muita Keuruun kaupungin yksikköjen työssäoppimismahdollisuuksia! Oppisopimuskeskus hankkii tarvittavan teorian tietopuoliselta kouluttajalta. Tietopuolinen kouluttaja vastaa ja organisoi tietopuolisen koulutuksen ja tutkintotilaisuuden järjestämisestä. 3.2 Oppisopimuskoulutuksen aikana Työpaikalla alkava opiskelu voi alkaa heti, kun oppisopimuksen aloittamisesta on kirjallinen oppisopimus. Sopimuksen allekirjoittajina ovat työnantaja ja opiskelija, ja oppisopimuskeskus lisäksi vahvistaa sopimuksen. Tietopuolinen koulutus alkaa henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Työpaikkakouluttajien ja opiskelijoiden on mahdollista osallistua oppisopimuskeskuksen järjestämiin oppisopimuskoulutuksen startti-infoihin. HUOM! Oppisopimusta koskevista muutoksista otetaan aina yhteys suoraan oppisopimuskeskukseen! HUOM! Oppisopimus on jo juridisesti määräaikainen työsopimus itsessään, suositeltavaa on kuitenkin tehdä kaupungin virallinen työsopimus kouluttavassa ja rekrytoivassa oppisopimuksessa. 17

18 Tiivistetysti: # Kaupungin hallintokunta / yksikkö Ottaa opiskelijan mukaan työyhteisöön Perehdyttää ja ohjaa tarpeen mukaan työtehtävien teossa ja työturvallisuudessa Tietopuoliset opinnot ovat työnantajalle maksuttomia. Työllisyyspalvelut Kouluttavassa ja rekrytoivassa oppisopimuksessa kartoittaa tuleville opiskelijoille palkkatuen mahdollisuuden TE-toimistosta ja hakee sitä. Kartoittaa työttömien asiakkaiden joukosta kiinnostuneet, asiakkuuskriteerit täyttävät ja keskustelee oppisopimuksen mahdollisuudesta. Auttaa oppisopimuspaikan etsinnässä ja neuvottelee kyseisen opiskelijan tulosta työssäoppimispaikkaan. Ottaa yhteyden oppisopimuskeskukseen (kouluttava polku) Huolehtii, että asiakkaalle tehdään osaamistodistus (jos mahdollista). Arkistoi kaikki kaupungin oppisopimuspaperit. Toimii kouluttavan polun opiskelijoille tukena ja auttaa ongelmatilanteissa. 18

19 Aikuiskoulutuspäällikkö Toimii tarvittaessa yhteyshenkilönä uuden osaajan rekrytoivassa ja lisäkouluttavassa oppisopimuksessa Neuvoo käytännön asioissa Markkinoi yksikön avoinna olevaa oppisopimuspaikkaa Kokoaa oppisopimuksen aloittamiseen tarvittavat alkutiedot ja eri toimijat yhteen Seuraa oppisopimuskoulutuksen etenemistä ja tukee tarvittaessa ongelmatilanteissa On mukana mahdollisessa jatko-ohjauksessa tutkinnon suorittamisen loppuvaiheessa Tuottaa Keuruun kaupungin oppisopimuksista seurantatietoa Ryhmämuotoisten oppisopimuskoulutusten koordinointi 19

20 Tiivistetysti: # Oppisopimuskeskus Vastaa kokonaiskoordinaatiosta oppisopimuskoulutuksen aikana Tukee oikean tutkinnon ja tutkintotason kartoituksessa ja valinnassa Oppisopimuskeskus vahvistaa työnantajan ja opiskelijan solmiman kirjallisen oppisopimuksen. Hankkii tietopuolisen koulutuksen oppilaitoksesta Tukee ja neuvoo oppisopimusopiskelun aikana opiskelijaa ja työpaikkakouluttaja Tukee ja neuvoo ongelmatilanteissa Oppisopimuskeskukselle ilmoitetaan aina kaikki muutokset Järjestää oppisopimuskoulutuksen startti-infoja ja työpaikkakouluttajien koulutuksia Oppisopimusopiskelija Saa ammatillista koulutusta: ammatillisen osatutkinnon tai tutkinnon Saa palkkaa ja työkokemusta Sitoutuu suorittamaan opinnot opiskeluohjelman mukaisesti Sitoutuu välittämään tietoa tietopuolisen kouluttajan, työpaikan ja oppisopimuskeskuksen välillä 20

21 Vastuullinen työpaikkakouluttaja ja työpaikkakouluttajat Vastuullinen työpaikkakouluttaja nimetään siitä yksiköstä, jossa oppisopimusopiskelija työskentelee. Vastuullinen työpaikkakouluttaja vastaa opiskelijan perehdyttämisestä ja työtehtäviin tutustuttamisesta, tukee ja auttaa oppimistehtävien tekemisessä ja tarpeen mukaan valtuuttaa muita henkilökunnan jäseniä (työpaikkakouluttajat) ohjaamaan / opettamaan työtehtävien teossa. Sitoutuu välittämään tietoa oppisopimuskeskuksen ja tietopuolisen kouluttajan välillä. Tietopuolinen kouluttaja Henkilökohtaistaa opiskelijan opinnot Toteuttaa lähiopetuspäivät sekä järjestää tutkintotilaisuudet Tukee ja ohjaa opintojen edistymistä Varmentaa tutkinnon suorittamisen 21

22 Elementit joista oppisopimuskoulutuksen kustannukset ja rahoitus muodostuu Koulutuskorvaus (Palkkatuki) Palkka* Oppisopimuskoulutuksen kustannukset Koulutuskorvauksen maksaja on Oppisopimuskeskus. Koulutuskorvaus on aina yksilö- ja tutkintotasokohtainen, määrä /kk. Mahdollisen palkkatuen maksaa TE-toimisto. Työllisyyspalvelut tarkistaa TE-toimistosta. *Palkan maksaa joko hallintokunta/yksikkö tai työllisyyspalvelut (KVTES). Palkanmaksaja harkitsee itse oman rahoituspohjan mukaan, onko oppisopimusaikaan mahdollista sitoutua taloudellisesti. 22

23 4. Yleistä oppisopimuksesta 4.1 Soveltuu kunta-alalle Oppisopimus on nopeasti lisääntyvä tapa rekrytoida henkilöstöä myös kunta-alalle, jos sopivaa työvoimaa ei löydy työmarkkinoilta. Oppisopimuskoulutuksella voi pääasiassa suorittaa samoja ammatillisia tutkintoja kuin oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa. Kuntatyönantajat voivat ilmoittaa avoimista oppisopimuspaikoista myös Kuntarekry.fi -sivuilla. Valtaosa oppimisesta tapahtuu opiskelijan omalla työpaikalla työssä oppimalla ja tätä täydennetään oppilaitoksessa annettavalla valmistavalla koulutuksella - teoriaopetuksella. Oppisopimus on mahdollisuus kouluttautua uuteen ammattiin tai syventää osaamista omalla työpaikalla oppien. Sen avulla voidaan kehittää henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa tai suorittaa tehtävien edellyttämä tutkinto. HUOM! Koulutusmuotona se sopii kaikenikäisille, nuorista peruskoulun päättäneistä jo työelämässä pidempään olleille. 4.2 Kustannukset ja rahoitus Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaisen palkan. Palkatessaan työttömän henkilön työnantaja voi saada lisäksi työ- ja elinkeinotoimiston maksamaa palkkatukea. Oppisopimusopiskelijaan sovelletaan normaaleja palvelussuhteen ehtoja, voimassa olevia lakeja ja säädöksiä työajasta, vuosilomasta, työturvallisuudesta sekä työntekijän muusta suojelusta. Tietopuolisen koulutuksen ajalta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jolloin opiskelija on oikeutettu opintososiaalisiin etuihin. Työnantaja saa oppisopimusajalta tapauskohtaisesti sovittavan koulutuskorvauksen. Oppisopimuskoulutus rahoitetaan valtion varoista. Oppisopimuskeskus hankkii opiskelijalle tietopuolisen koulutuksen ja hoitaa oppisopimukseen liittyvät maksatukset. Työsuhteisen oppisopimusopiskelijan palkka määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan. Oppisopimuskoulutus on maksutonta niin työnantajalle kuin opiskelijalle lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Oppimateriaaliin, työvälinehankintoihin ja erilaisiin lupakortteihin liittyvät kustannukset maksaa opiskelija tai työnantaja. 23

24 24

25 4.3 Käytännönläheistä opiskelua Oppisopimuskoulutus sopii erityisesti henkilölle, joka arvostaa käytännönläheistä opiskelua. Oppisopimuskoulutus toteutuu noin 80 prosenttia työpaikalla, ja noin 20 prosenttia oppiajasta on teoreettista opiskelua oppilaitoksen johdolla. Oppisopimuskoulutus kestää kahdesta kolmeen vuoteen opiskelijan aikaisemman osaamisen mukaan. Oppisopimuksen kestoon vaikuttaa aikaisemmin kertynyt tieto-taito harrastuksista, työelämästä ja opinnoista. Opinnot henkilökohtaistetaan koulutuksen alussa kouluttajan toimesta, joten jokainen oppisopimusaika ja -koulutus on yksilöllinen. HUOM! Keuruun kaupungin eri hallintokunnissa voidaan kirjoittaa kuntouttavassa työtoiminnassa ja palkkatukitöissä oleville osaamistodistuksia. Osaamistodistukset tuovat esille henkilön oppimat tiedot ja taidot ko. ajalta, joten opintojen henkilökohtaistamisessa todistuksesta on konkreettista hyötyä esim. opiskeluajan lyhentymisessä tai siinä, ettei kertaalleen opittuja asioita tarvitse opetella toista kertaa. 4.4 Työnantajan velvollisuudet Oppisopimustyönantajan on selvitettävä itselleen, mitä oppisopimuskoulutus häneltä työnantajana vaatii sekä millaista työtä ja työtehtäviä tekemällä opiskelija saavuttaa kyseisessä tutkinnossa vaadittavan osaamisen. HUOM! Oppisopimuskeskus tukee ja auttaa työnkuvan ja työtehtävien kartoituksessa. Työnantajan tulee järjestää riittävät ohjausresurssit työpaikkakouluttajalle (aikaa ohjaukseen, työpaikkakouluttajan koulutus) sekä osoittaa opiskelijalle työtehtäviä, jotka tähtäävät tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisen saavuttamiseen. Työpaikan henkilöstöresurssien riittävyyteen ja opiskelijan ohjaus- ja opetustyön toteutumiseen tulee erityisesti kiinnittää huomiota. 4.5 Työpaikkakouluttajan rooli ja valinta Oppisopimuskoulutuksessa työpaikkakouluttajan rooli on tärkeä. Työpaikkakouluttaja perehdyttää oppisopimusopiskelijan työpaikan toimintatapoihin ja työelämän käytänteisiin. Asetuksella ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998) säädetään työpaikan henkilökunnan laatuvaatimuksista. Työpaikalla tulee olla ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää henkilö- 25

26 kuntaa. Heistä nimetään opiskelijalle vastuullinen ohjaaja. Teoriaopetuksesta ja henkilökohtaisesta opiskeluohjelmasta säädetään asetuksella ammatillisesta koulutuksesta (811/1998). Työpaikkakouluttajaksi tulee valita tehtävään suostuva. Esimiehen tuki sekä työpaikkakouluttajalle että opiskelijalle koulutusprosessin aikana on välttämätöntä. Työpaikkakouluttajan ja hänen varahenkilönsä nimeää työnantaja, joten työnantajan on vastattava siitä, että työpaikkakouluttajaksi valitaan oman alansa asiantuntija, joka hallitsee tehtäväalueensa laajasti ja tuntee työpaikan toimintatavat. Ohjaamisessa korostuvat motivoinnin ja kannustamisen taito. Ohjaukseen kuuluu opiskelijan oppimistavoitteisiin perehtyminen, niiden saavuttamista edistävien työtehtävien osoittaminen sekä opiskelijan ohjaaminen ja tukeminen koulutusprosessin aikana. Myös työyhteisön perehdyttäminen tulevaan opiskelijaan on tarpeellista. HUOM! Työpaikkakouluttaja ja työnantaja pääsevät näkemään alan uusimmat koulutukselliset suuntaukset ja oppimaan myös itse uusia asioita. Vastuullinen työpaikkakouluttaja ohjaa ja tukee opiskelijaa opintojen kulussa sekä toteuttaa itse työpaikkaohjauksen TAI hän valitsee työyksiköstä soveltuvia henkilöitä tekemään työpaikkaohjausta ja perehdytystä. 4.6 Opiskelija työpaikalla Työnantaja päättää työvuorosuunnittelusta, joten on tärkeä muistaa millaisella tieto-taidolla opiskelija aloittaa oppisopimusajan. Työnantajan on oman harkinnan mukaisesti annettava opiskelijalle vastuuta työn tekemisestä ja vaateista. Joissain tilanteissa opiskelija ei voi työskennellä yksin, eikä häntä voida esimerkiksi laittaa vastaamaan asiakkaista pätevän henkilökunnan tavoin. Toisissa tilanteissa opiskelija ohjautuu itsenäisesti ja pystyy ottamaan vastuuta työn tekemisen laadusta sekä tavoitteista. HUOM! Työtehtävät ja opiskelijan vastuut työpaikalla nousevat asteittain koulutusajan sisällä ammattitaidon ja osaamisen karttuessa. 26

27 4.7 Seuranta ja kokonaisvastuu Oppisopimuskeskuksella on viimekädessä kokonaisvastuu onnistuneesta koulutusprosessista ja -ajasta. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjän tehtävänä on vastata oppisopimuskoulutuksen johdosta ja valvonnasta alueellaan. Tämä tarkoittaa, että myös työpaikalla tapahtuvan opiskelun ja teoriaopetuksen seuranta kuuluu oppisopimuskoulutuksen järjestäjälle. Ongelmatilanteissa oppisopimuskeskuksen on ryhdyttävä toimiin asioiden selvittämiseksi ja korjaamiseksi. HUOM! Onnistunut koulutusaika vaatii aktiivisen vuorovaikutuksen ja osallistumisen kaikkien tahojen välillä. 27

28 Lähteet Jyväskylän oppisopimuskeskuksen verkkosivut, https://www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus Keuruu 2017 Kunta- ja palvelustrategia, saatavilla verkossa Keuruun kaupungin henkilöstökertomus 2013 Oppisopimusopas, Uuden työntekijän opas Keuruun kaupunki, Henkilöstöpalvelut Liitteet Liite 1. Oppisopimusaika OPPISOPIMUS OPPILAITOS TYÖNANTAJA, TYÖPAIKKAOHJAAJA OPISKELIJA OPPISOPIMUSTOI- MISTO Oppisopimus = määräaikainen työsopimus Työssä oppiminen n. 80% Opiskelu Tietopuolinen opetus n 20% Arviointi - työpaikalla ja oppilaitoksessa - arviointitilaisuudet Näyttötutkinto suoritettu - tutkintotodistus - Hakukelposuus jatko-opintoihin Opintojen henkilökohtaistaminen 28

29 Muistiinpanot 29

30 Muistiinpanot 30

31 Muistiinpanot 31

32 Opas on tehty yhteistyössä Keuruun kaupungin hallintopalvelujen, sivistyspalvelujen ja perusturvapalveluiden ohjauksessa toimivan Työkanava-hankkeen toimesta. OpinKeuruu.fi

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE

UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE SISÄLLYS 1 Ammatillisen koulutuksen uudet tuulet osaaminen ratkaisee... 4 2 Oppisopimuksen lähtökohdat ja edellytykset... 6 Oppisopimuskoulutuksen rahoitus... 8 Yrittäjän oppisopimus... 9 3 Suomalainen

Lisätiedot

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle Ammattilaiseksi Oppisopimuksella Opas opiskelijalle ja työnantajalle Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan!

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! Valmiina lähtöön! Tietoa oppisopimusmatkan varrelle Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! w Alkumetrit Matkalla Loppusuora Huoltamo Oppisopimuksen alkaessa Ammattitaito kasvussa Maali häämöttää Edut ja

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen

Oppisopimuskoulutuksen Oppisopimuskoulutuksen opas - opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Oppisopimuspalvelut Ketunpolku 1 Tieto 1 87100 Kajaani www.kao.fi/oppisopimuskoulutus 1 Oppisopimus on nykyaikainen

Lisätiedot

Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja

Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja Oppisopimus on nykyaikainen ja työelämälähtöinen tapa hankkia tai lisätä ammattitaitoa Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja Tämän oppaan tarkoitus on palvella teitä entistä paremmin.

Lisätiedot

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Tämä opas on tarkoitettu oppisopimusopiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle. Oppaaseen on koottu oppisopimukseen

Lisätiedot

Yhteistyössä oppimisen puolesta

Yhteistyössä oppimisen puolesta Yhteistyössä oppimisen puolesta Oppisopimuskoulutus on yksilöllistä opiskelua työtä tekemällä sen me tiedämme. Toimijoina ovat opiskelija, työnantaja, oppilaitos ja oppisopimuskeskus. Tässä esitteessä

Lisätiedot

OPPISOPIMUS OPISKELUMUOTONA ONNEKSI OLKOON, OLETTE KATSONEET YHDESSÄ TULEVAISUUTEEN JA TEHNEET OPPISOPIMUKSEN!

OPPISOPIMUS OPISKELUMUOTONA ONNEKSI OLKOON, OLETTE KATSONEET YHDESSÄ TULEVAISUUTEEN JA TEHNEET OPPISOPIMUKSEN! OPPISOPIMUS OPISKELUMUOTONA ONNEKSI OLKOON, OLETTE KATSONEET YHDESSÄ TULEVAISUUTEEN JA TEHNEET OPPISOPIMUKSEN! Oppisopimuskansio on tehty auttamaan opiskelijaa, työpaikkakouluttajaa ja työnantajaa oppisopimuskoulutuksen

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajan opas

Työpaikkakouluttajan opas Työpaikkakouluttajan opas Hyvä työpaikkakouluttaja! Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana olet mukana niin koulutuksen suunnittelussa kuin opiskelijan ohjauksessa ja

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu Koulutuskeskus Salpauksen oppisopimuskoulutuksessa

Nuorten yhteiskuntatakuu Koulutuskeskus Salpauksen oppisopimuskoulutuksessa Nuorten yhteiskuntatakuu Koulutuskeskus Salpauksen oppisopimuskoulutuksessa Alaikäisen opiskelijan oppisopimuksen erityispiirteet Kari, Heidi 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Nuorten yhteiskuntatakuu

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. Työpaikkakouluttajan. opas

OPPISOPIMUS. Työpaikkakouluttajan. opas OPPISOPIMUS Työpaikkakouluttajan opas Hyvä työpaikkakouluttaja! Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana olet mukana niin koulutuksen suunnittelussa kuin opiskelijan ohjauksessa

Lisätiedot

TYÖPAIKKA- KOULUTTAJAN OPAS

TYÖPAIKKA- KOULUTTAJAN OPAS TYÖPAIKKA- KOULUTTAJAN OPAS Kerro minulle ja unohdan, näytä minulle ja muistan, tee kanssani ja ymmärrän. Hyvä työpaikkakouluttaja! Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana

Lisätiedot

YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA

YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA Helsingin oppisopimustoimiston yhteystiedot Helsingin kaupunki Opetusvirasto Oppisopimustoimisto PL 3000 00099 Helsingin kaupunki Käyntiosoite Hämeentie 11

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma LVI-huollon osaamisala, Kalajoen ammattiopisto

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma LVI-huollon osaamisala, Kalajoen ammattiopisto KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma LVI-huollon osaamisala, Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

Aikuiskoulutustarjonta

Aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutustarjonta kevät - syksy 2013 Mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivittämiseen joustavasti työn ohessa. Tutustu esitteeseemme ja innostu osaamisesi kehittämisestä! Kainuun

Lisätiedot

Harjoittelijat ja kesätyöntekijät kemianteollisuudessa - Opas yrityksille

Harjoittelijat ja kesätyöntekijät kemianteollisuudessa - Opas yrityksille Harjoittelijat ja kesätyöntekijät kemianteollisuudessa - Opas yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY AMMATTILIITTO PRO RY LUONNONTIETEIDEN AKATEEMISTEN LIITTO LAL RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala, kokki 1 SISÄLLYSLUETTELO NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille. OPPITUKI-hanke

Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille. OPPITUKI-hanke Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille OPPITUKI-hanke SISÄLTÖ Oppituki-hanke oppisopimusopiskelijan tukena Hanke-esittely Oppisopimusinfo Tukea tarvitsevan oppisopimusopiskelijan

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2 VALMISTAVAN

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen 13.3.2007 Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus Näyttötutkintomestari

Lisätiedot

Mia Ehrnrooth. sopimus. Nuori kokkikokelas saa paikan. Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen. Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön

Mia Ehrnrooth. sopimus. Nuori kokkikokelas saa paikan. Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen. Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön OPPI sopimus 2015 Nuori kokkikokelas saa paikan Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön NÄYTTELIJÄ Mia Ehrnrooth Merkonomiksi oppisopimuksella 1 Noin

Lisätiedot