Oppisopimuskeskus. kouluttaja. Tietopuolinen. Keuruun kaupunki. Opiskelija. Oppisopimus Keuruun kaupungissa KEURUUN KAUPUNKI KOULUTTAA!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppisopimuskeskus. kouluttaja. Tietopuolinen. Keuruun kaupunki. Opiskelija. Oppisopimus Keuruun kaupungissa KEURUUN KAUPUNKI KOULUTTAA!"

Transkriptio

1 Oppisopimuskeskus Tietopuolinen kouluttaja Keuruun kaupunki Opiskelija Oppisopimus Keuruun kaupungissa KEURUUN KAUPUNKI KOULUTTAA!

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Ennen oppisopimuskoulutusta Kouluttava polku - työllisyyden tukeminen Uusi osaaja uuden henkilöstön rekrytointi Lisäkoulutus henkilöstön ammatillisen kasvun tukeminen Oppisopimuskoulutus Keuruun kaupungissa Oppisopimuskoulutuksen käynnistäminen Oppisopimuskoulutuksen aikana Yleistä oppisopimuksesta Soveltuu kunta-alalle Kustannukset ja rahoitus Käytännönläheistä opiskelua Työnantajan velvollisuudet Työpaikkakouluttajan rooli ja valinta Opiskelija työpaikalla Seuranta ja kokonaisvastuu Lähteet Liitteet

3 OPPISOPIMUSKOULUTUS ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto Oppisopimusopiskelulla tarkoitetaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä opintoja täydentämistä tietopuolisilla, ammatillisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Oppisopimus laaditaan yhdessä opiskelijan, työnantajan ja koulutuksen järjestäjän kanssa. Oppisopimuksen ajalle on tehtävä myös opiskelijan ja työnantajan välille kirjallinen työsopimus. Koulutusta suunniteltaessa otetaan huomioon aina työpaikan ja opiskelijan tarpeet. Opintojen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa huomioidaan muun muassa hänen aikaisempi koulutuksensa ja työkokemuksensa. Oppisopimuskoulutuksella voidaan suorittaa: ammatillisia perustutkintoja ammattitutkintoja erikoisammattitutkintoja ammatillisten tutkintojen osia muuta ei -tutkintotavoitteista ammatillista lisäkoulutusta. Oppisopimuksen kesto on yksilöllinen, keskimäärin kestot ovat: perustutkinnoissa 2-3 vuotta ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 1½ - 2 vuotta tutkinnon osa/osissa tai muussa lisäkoulutuksessa 4 12 kuukautta Oppisopimuskoulutuksen etuja työnantajalle Oppisopimus on edullinen koulutusmuoto. Oppisopimukseen liittyvä tietopuolinen koulutus on maksutonta. Opiskelija tuo uutta tietoa tullessaan ja koko työyhteisölle tarjoutuu mahdollisuus kehittyä. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työssä oppimisen ohjauksesta ja järjestelyistä aiheutuneisiin kustannuksiin. TE-toimisto voi maksaa työnantajalle palkkatukea, jos oppisopimuskoulutukseen otetaan työtön työnhakija. Tuki tarkistetaan TE-toimistosta. 3

4 4

5 1. Johdanto Tämän oppaan tarkoitus on selventää ja helpottaa oppisopimuskoulutuksen käytänteitä Keuruun kaupungin henkilöstöorganisaatiossa. Oppisopimuksella on toimintamallina oma paikkansa niin kaupungin rekrytoinneissa, henkilöstön lisäkoulutuksessa kuin työllisyyden hoidossa. On siis hyvä, että me jokainen tiedämme silloin, kuka vastaa mistäkin missäkin vaiheessa. Tämä opas kertoo oppisopimuksen eri vaiheista: ennen kuin oppisopimuskoulutus alkaa, koulutuksen aikana sekä lopussa. Oppaassa valotetaan myös yleisellä tasolla oppisopimuksen vastuita, velvoitteita, rahoituspohjaa ja eri toimijoiden rooleja. Osaavat ja motivoituneet työntekijät ovat Keuruun menestystekijöitä. Keuruu 2017 Kunta- ja palvelustrategian mukaisesti hyvinvoiva henkilöstö on perusedellytys palvelutuotannon onnistumiselle. Osana Palveleva Keuruu -kehittämisohjelmaa Keuruun kaupunki kehittää rekrytointia ja kouluttaa henkilöstöä suunnitelmallisesti. Osana Elinvoimainen Keuruu -kehittämisohjelmaa pyritään puolestaan saamaan lisää koulutettuja työntekijöitä avoimille työmarkkinoille. Oppisopimus on erinomainen työkalu sekä henkilöstön kouluttamiseen että työllisyyden hoitoon. 5

6 6

7 2. Ennen oppisopimuskoulutusta Oppisopimuksen suunnittelu etenee yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Keskeisiä toimijoita ovat työnantaja (= Keuruun kaupungin eri yksiköt / taho, joka maksaa palkan), opiskelija/työntekijä, Keuruun kaupungin työllisyyspalvelut sekä aikuiskoulutuspäällikkö, oppisopimuskeskus sekä tietopuolinen kouluttaja. (ks. seuraava sivu) Keuruun kaupungissa käytetään oppisopimusta monissa tarkoituksissa: Kouluttava polku - työllisyyden tukeminen. Keuruun kaupungin työllisyyspalvelut käyttävät oppisopimuskoulutusta työllisyyden hoidossa. Työllisyyspalveluilla on oma kriteeristö opiskelijaksi pääsemiseksi. Työllisyyspalvelut ohjaavat asiakkaitaan kouluttavalle polulle. Uusi osaaja - uuden henkilöstön rekrytoinnin yhteydessä. Oppisopimuksen avulla voidaan kouluttaa uusi työntekijä työtehtävään työn ohessa. Kaupungin eri yksikköihin voi tulla yhteydenottoja työnhakijoilta suoraan. Yksiköt voivat oman tarpeen ja tilanteen mukaan arvioida oppisopimuksen mahdollisuutta. Yksikkö voi myös itse ilmoittaa oppisopimuspaikan avoimeksi kuntarekry.fi -palvelussa. Lisäkoulutus - olemassa olevan henkilöstön ammatillisen kasvun tukeminen. Oppisopimusta voidaan hyödyntää henkilöstön lisäkoulutuksessa sekä esimerkiksi työtehtävien muutoksessa tai henkilöstön uudelleen sijoittamisessa. Aloite henkilöstön lisäkoulutuksesta voi tulla esimerkiksi yksikön esimiehiltä tai henkilöstöltä itseltään. 7

8 Keuruun kaupungin oppisopimusprosessi Väylät A) KOULUTTAVA POLKU Työllisyyspalveluiden palkkatukityöhön yhdistetty oppisopimuskoulutus YHTEYS TYÖLLISYYSPÄÄLLIKKÖÖN Työllisyyspalveluiden opiskelukriteerien tarkistus Haastattelut Työssäoppimispaikan kartoitus B) UUSI OSAAJA Halutaan rekrytoida uusi työntekijä, mutta soveltuva koulutus puuttuu C) LISÄKOULUTUS (henkilöstökoulutus) Koulutetaan henkilö uusiin tehtäviin tai kehitetään olemassa olevaa osaamista YHTEYS AIKUISKOULUTUSPÄÄLLIKKÖÖN Koulutustarpeen alkukartoitus ja neuvonta 8

9 TYÖLLISYYS- PALVELUT: TE-toimiston palkkatuen varmistaminen Kaikkien oppisopimuspapereiden säilytys YHTEYS OPPISOPIMUSKESKUKSEEN TE-TOIMISTON PALKKATUEN HAKEMINEN OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN KÄYNNISTÄMINEN KOULUTUSAIKA JATKO-OHJAUS KOULUTUKSEN LOPUSSA TYÖSUHDE TYÖSUHDE JATKUU UUSISSA TAI VANHOISSA TEHTÄVISSÄ 9

10 Oppisopimuspaikka myönnetään seuraavat kriteerit huomioiden: 1. Työttömyyden pitkittyminen 2. Ammatillisen koulutuksen puuttuminen 3. Ammatillisen koulutuksen vanhentuminen (ei vastaa työmarkkinoiden osaamisen tarpeita) 4. Nuorisotakuu 5. Asiakkaan opiskelumotivaatio 6. Asiakkaan eteneminen työllisyyspalveluiden muissa palveluissa 7. Määrärahat 10

11 2.1 Kouluttava polku - työllisyyden tukeminen Työllisyyspalveluiden oppisopimuskoulutus kytkeytyy palkkatukityöllistämisen periaatteisiin eri hallintokunnissa ja on työttömälle mahdollinen, kun opiskelukriteerit täyttyvät. Oppisopimusta voidaan käyttää myös eläkevakuutusyhtiöiden kautta ohjautuvien kouluttamiseen. Työllisyyspalvelut voi auttaa oppisopimuspaikan etsinnässä ja tarvittaessa myös sopivan tutkinnon valinnassa. Työllisyyspalvelut haastattelee yhdessä sen hallintokunnan kanssa, jossa oppisopimus toteutetaan työttömän työnhakijan ja yhdessä tahot päättävät opiskelijaksi hyväksymisestä. Työllisyyspalvelut maksaa oppisopimusajan palkan. Kaupungin yksikkö, jossa opiskelija toimii, vastaa työssäoppimisen ohjauksesta, työvuorojen suunnittelusta ja oppimistehtävien ohjauksesta. Yksiköstä nimetään opiskelijalle vastuullinen työpaikkakouluttaja. Asiakkaan kanssa solmitaan määräaikainen työsuhde oppisopimuksen ajaksi. Peruspalkka maksetaan kouluttavassa oppisopimuspolussa työllisyyspalveluista ja se määräytyy KVTES:in mukaan oppisopimussäädökset huomioiden. Oppisopimuskeskus maksaa työllisyyspalveluille koulutuskorvausta. Koulutuskorvauksen suuruus määrittyy oppisopimuskohtaisesti. Työaika on 85 prosenttia, eli noin 6,5 tuntia päivässä. Opiskelija tulee työssäoppimisyksikköön niin sanottuna lisätyöntekijänä. Opiskelijalle nimetään vastuullinen työpaikkakouluttaja työssäoppimispaikasta. Teoriapäiviltä ei makseta palkkaa. Oppisopimusopiskelijan työterveyspalvelut on kuvattu Keuruun kaupungin työterveyspalveluista annetussa ohjeistuksessa. Opiskelijalle kuuluvat vuosilomalain ja työehtosopimuksen mukaiset vuosilomat. Tietopuolisen koulutuksen lähipäivät rinnastetaan työssäoloon, eli myös niiltä päiviltä kertyy lomaoikeutta. 11

12 12

13 2.2 Uusi osaaja uuden henkilöstön rekrytointi Uusi työntekijä voidaan kouluttaa työtehtävään oppisopimuksen avulla työnsä ohessa. Rekrytointi tapahtuu Keuruun kaupungin organisaatiosäännön ohjeistuksen mukaisesti. Organisaatiosäännöstä löytyvät ohjeet liittyen mm. viran perustamiseen, täyttöluvan myöntämiseen, hakumenettelyyn, kelpoisuuteen ja tehtävänkuvaan sekä henkilöstövalintaan ja palkkauksesta päättämiseen. Keuruun kaupungilla on käytössään sähköinen rekrytointipalvelu kuntarekry.fi, jossa voi ilmoittaa myös oppisopimuspaikan avoimeksi. Aikuiskoulutuspäällikkö toimii tarvittaessa yhteyshenkilönä oppisopimuskeskukseen, markkinoi oppisopimuspaikkaa, kokoaa oppisopimuksen aloittamiseen tarvittavat alkutiedot ja eri toimijat yhteen, seuraa oppisopimuskoulutuksen etenemistä ja tukee tarvittaessa ongelmatilanteissa. Uuden työntekijän kanssa solmitaan määräaikainen työsuhde vähintään oppisopimuksen ajaksi. Työaika määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan, ja työajan on oltava tutkinnon mukaisissa työtehtävissä vähintään 25 tuntia viikossa. Opiskelijalle maksetaan oppisopimuksen ajalta vähintään alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Hallintokunta vastaa itse palkkakuluista. Uuden henkilöstön rekrytoinnissa voidaan hyödyntää TE-toimiston palkkatukea, jos palkattava henkilö on työtön työnhakija. Oppisopimuskeskus maksaa hallintokunnalle koulutuskorvausta. Koulutuskorvauksen suuruus määrittyy oppisopimuskohtaisesti. Oppisopimuksen ajaksi opiskelijalle nimetään vastuullinen työpaikkakouluttaja. Oppisopimusopiskelijan työterveyspalvelut on kuvattu Keuruun kaupungin työterveyspalveluista annetussa ohjeistuksessa. Tietopuolisten lähipäivien palkallisuus päätetään aina tapauskohtaisesti. Maksuttoman tietopuolisen opetuksen ajalta voidaan maksaa päivärahaa sekä majoitus- ja matkakorvausta. Opintososiaalisia etuja ei myönnetä, jos opiskelija saa palkkaa teoriaopintojen aikana. Opiskelijalle kuuluvat vuosilomalain ja työehtosopimuksen mukaiset vuosilomat. Tietopuolisen koulutuksen lähipäivät rinnastetaan työssäoloon, eli myös niiltä päiviltä kertyy lomaoikeutta. 13

14 14

15 2.3 Lisäkoulutus henkilöstön ammatillisen kasvun tukeminen Oppisopimuskoulutus on joustava ja edullinen koulutusmuoto olemassa olevan henkilöstön ammatillisessa lisäkoulutuksessa. Oppisopimuskoulutusta voidaan järjestää myös ei-tutkintotavoitteisena lisäkoulutuksena, jolloin koulutus räätälöidään täysin työnantajan tarpeisiin. Oppisopimusta kannattaa hyödyntää, jos henkilöstöä tarvitaan kouluttaa täysin uusiin tehtäviin tai muuttuvat työtehtävät edellyttävät lisäkoulutusta. Esimerkiksi tutkinnon osien suorittaminen tuo joustavuutta henkilöstön koulutukseen muutostilanteissa. Keuruun kaupungin toimialat kouluttavat henkilöstöään omien määrärahojensa ja asettamiensa tavoitteiden mukaisesti. Pääpaino koulutuksessa on henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Henkilöstökoulutusten suunnittelun, seurannan ja tavoitteellisen työn avuksi otetaan vuodesta 2015 käyttöön Keuruun kaupungin vuosittainen koulutussuunnitelma. Aikuiskoulutuspäällikkö toimii tarvittaessa yhteyshenkilönä oppisopimuskeskukseen, kokoaa oppisopimuksen aloittamiseen tarvittavat alkutiedot ja eri toimijat yhteen, seuraa oppisopimuskoulutuksen etenemistä ja tukee tarvittaessa ongelmatilanteissa. Työsuhteessa olevan henkilön kanssa oppisopimus tehdään nykyisen työsuhteen päälle. Vanha työsuhde astuu automaattisesti voimaan, kun oppisopimus päättyy tai purkautuu. Opiskelijalle maksetaan oppisopimuksen ajalta normaalia, vähintään alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Hallintokunta vastaa itse palkkakuluista. Oppisopimuskeskus maksaa hallintokunnalle koulutuskorvausta. Koulutuskorvauksen suuruus määrittyy oppisopimuskohtaisesti. Oppisopimuksen ajaksi opiskelijalle nimetään vastuullinen työpaikkakouluttaja Oppisopimusopiskelijan työterveyspalvelut on kuvattu Keuruun kaupungin työterveyspalveluista annetussa ohjeistuksessa. Tietopuolisten lähipäivien palkallisuus päätetään aina tapauskohtaisesti. Maksuttoman tietopuolisen opetuksen ajalta voidaan maksaa päivärahaa sekä majoitus- ja matkakorvausta. Opintososiaalisia etuja ei myönnetä, jos opiskelija saa palkkaa teoriaopintojen aikana. Opiskelijalle kuuluvat vuosilomalain ja työehtosopimuksen mukaiset vuosilomat. Tietopuolisen koulutuksen lähipäivät rinnastetaan työssäoloon, eli myös niiltä päiviltä kertyy lomaoikeutta. 15

16 16

17 3. Oppisopimuskoulutus Keuruun kaupungissa 3.1 Oppisopimuskoulutuksen käynnistäminen Kun soveltuva henkilö on löytynyt oppisopimuskoulutukseen, kutsutaan paikan päälle oppisopimuskeskuksen edustaja. Alkupalaverissa kartoitetaan suoritettava tutkinto (ellei sitä ole jo kartoitettu ennakkoon) ja sovitaan oppisopimuksen aloittamisesta. Alkupalaverissa käydään läpi myös koulutuksen aikaiset vastuut ja velvoitteet niin työnantajalle, opiskelijalle, oppisopimuskeskukselle kuin tietopuoliselle kouluttajalle. Alkupalaverissa tarkistetaan myös tulevan työnkuvan ja työtehtävien sisältö. Työnkuvan ja työtehtävien sisältä on löydyttävä mahdollisuuksia suorittaa suunniteltu tutkinto. HUOM! Tietopuolisella koulutuksella täydennetään niitä tutkinnon ammattitaitotutkintovaatimuksia, joita työpaikassa ei voida oppia. Tarkista voidaanko hyödyntää myös muita Keuruun kaupungin yksikköjen työssäoppimismahdollisuuksia! Oppisopimuskeskus hankkii tarvittavan teorian tietopuoliselta kouluttajalta. Tietopuolinen kouluttaja vastaa ja organisoi tietopuolisen koulutuksen ja tutkintotilaisuuden järjestämisestä. 3.2 Oppisopimuskoulutuksen aikana Työpaikalla alkava opiskelu voi alkaa heti, kun oppisopimuksen aloittamisesta on kirjallinen oppisopimus. Sopimuksen allekirjoittajina ovat työnantaja ja opiskelija, ja oppisopimuskeskus lisäksi vahvistaa sopimuksen. Tietopuolinen koulutus alkaa henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Työpaikkakouluttajien ja opiskelijoiden on mahdollista osallistua oppisopimuskeskuksen järjestämiin oppisopimuskoulutuksen startti-infoihin. HUOM! Oppisopimusta koskevista muutoksista otetaan aina yhteys suoraan oppisopimuskeskukseen! HUOM! Oppisopimus on jo juridisesti määräaikainen työsopimus itsessään, suositeltavaa on kuitenkin tehdä kaupungin virallinen työsopimus kouluttavassa ja rekrytoivassa oppisopimuksessa. 17

18 Tiivistetysti: # Kaupungin hallintokunta / yksikkö Ottaa opiskelijan mukaan työyhteisöön Perehdyttää ja ohjaa tarpeen mukaan työtehtävien teossa ja työturvallisuudessa Tietopuoliset opinnot ovat työnantajalle maksuttomia. Työllisyyspalvelut Kouluttavassa ja rekrytoivassa oppisopimuksessa kartoittaa tuleville opiskelijoille palkkatuen mahdollisuuden TE-toimistosta ja hakee sitä. Kartoittaa työttömien asiakkaiden joukosta kiinnostuneet, asiakkuuskriteerit täyttävät ja keskustelee oppisopimuksen mahdollisuudesta. Auttaa oppisopimuspaikan etsinnässä ja neuvottelee kyseisen opiskelijan tulosta työssäoppimispaikkaan. Ottaa yhteyden oppisopimuskeskukseen (kouluttava polku) Huolehtii, että asiakkaalle tehdään osaamistodistus (jos mahdollista). Arkistoi kaikki kaupungin oppisopimuspaperit. Toimii kouluttavan polun opiskelijoille tukena ja auttaa ongelmatilanteissa. 18

19 Aikuiskoulutuspäällikkö Toimii tarvittaessa yhteyshenkilönä uuden osaajan rekrytoivassa ja lisäkouluttavassa oppisopimuksessa Neuvoo käytännön asioissa Markkinoi yksikön avoinna olevaa oppisopimuspaikkaa Kokoaa oppisopimuksen aloittamiseen tarvittavat alkutiedot ja eri toimijat yhteen Seuraa oppisopimuskoulutuksen etenemistä ja tukee tarvittaessa ongelmatilanteissa On mukana mahdollisessa jatko-ohjauksessa tutkinnon suorittamisen loppuvaiheessa Tuottaa Keuruun kaupungin oppisopimuksista seurantatietoa Ryhmämuotoisten oppisopimuskoulutusten koordinointi 19

20 Tiivistetysti: # Oppisopimuskeskus Vastaa kokonaiskoordinaatiosta oppisopimuskoulutuksen aikana Tukee oikean tutkinnon ja tutkintotason kartoituksessa ja valinnassa Oppisopimuskeskus vahvistaa työnantajan ja opiskelijan solmiman kirjallisen oppisopimuksen. Hankkii tietopuolisen koulutuksen oppilaitoksesta Tukee ja neuvoo oppisopimusopiskelun aikana opiskelijaa ja työpaikkakouluttaja Tukee ja neuvoo ongelmatilanteissa Oppisopimuskeskukselle ilmoitetaan aina kaikki muutokset Järjestää oppisopimuskoulutuksen startti-infoja ja työpaikkakouluttajien koulutuksia Oppisopimusopiskelija Saa ammatillista koulutusta: ammatillisen osatutkinnon tai tutkinnon Saa palkkaa ja työkokemusta Sitoutuu suorittamaan opinnot opiskeluohjelman mukaisesti Sitoutuu välittämään tietoa tietopuolisen kouluttajan, työpaikan ja oppisopimuskeskuksen välillä 20

21 Vastuullinen työpaikkakouluttaja ja työpaikkakouluttajat Vastuullinen työpaikkakouluttaja nimetään siitä yksiköstä, jossa oppisopimusopiskelija työskentelee. Vastuullinen työpaikkakouluttaja vastaa opiskelijan perehdyttämisestä ja työtehtäviin tutustuttamisesta, tukee ja auttaa oppimistehtävien tekemisessä ja tarpeen mukaan valtuuttaa muita henkilökunnan jäseniä (työpaikkakouluttajat) ohjaamaan / opettamaan työtehtävien teossa. Sitoutuu välittämään tietoa oppisopimuskeskuksen ja tietopuolisen kouluttajan välillä. Tietopuolinen kouluttaja Henkilökohtaistaa opiskelijan opinnot Toteuttaa lähiopetuspäivät sekä järjestää tutkintotilaisuudet Tukee ja ohjaa opintojen edistymistä Varmentaa tutkinnon suorittamisen 21

22 Elementit joista oppisopimuskoulutuksen kustannukset ja rahoitus muodostuu Koulutuskorvaus (Palkkatuki) Palkka* Oppisopimuskoulutuksen kustannukset Koulutuskorvauksen maksaja on Oppisopimuskeskus. Koulutuskorvaus on aina yksilö- ja tutkintotasokohtainen, määrä /kk. Mahdollisen palkkatuen maksaa TE-toimisto. Työllisyyspalvelut tarkistaa TE-toimistosta. *Palkan maksaa joko hallintokunta/yksikkö tai työllisyyspalvelut (KVTES). Palkanmaksaja harkitsee itse oman rahoituspohjan mukaan, onko oppisopimusaikaan mahdollista sitoutua taloudellisesti. 22

23 4. Yleistä oppisopimuksesta 4.1 Soveltuu kunta-alalle Oppisopimus on nopeasti lisääntyvä tapa rekrytoida henkilöstöä myös kunta-alalle, jos sopivaa työvoimaa ei löydy työmarkkinoilta. Oppisopimuskoulutuksella voi pääasiassa suorittaa samoja ammatillisia tutkintoja kuin oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa. Kuntatyönantajat voivat ilmoittaa avoimista oppisopimuspaikoista myös Kuntarekry.fi -sivuilla. Valtaosa oppimisesta tapahtuu opiskelijan omalla työpaikalla työssä oppimalla ja tätä täydennetään oppilaitoksessa annettavalla valmistavalla koulutuksella - teoriaopetuksella. Oppisopimus on mahdollisuus kouluttautua uuteen ammattiin tai syventää osaamista omalla työpaikalla oppien. Sen avulla voidaan kehittää henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa tai suorittaa tehtävien edellyttämä tutkinto. HUOM! Koulutusmuotona se sopii kaikenikäisille, nuorista peruskoulun päättäneistä jo työelämässä pidempään olleille. 4.2 Kustannukset ja rahoitus Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaisen palkan. Palkatessaan työttömän henkilön työnantaja voi saada lisäksi työ- ja elinkeinotoimiston maksamaa palkkatukea. Oppisopimusopiskelijaan sovelletaan normaaleja palvelussuhteen ehtoja, voimassa olevia lakeja ja säädöksiä työajasta, vuosilomasta, työturvallisuudesta sekä työntekijän muusta suojelusta. Tietopuolisen koulutuksen ajalta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jolloin opiskelija on oikeutettu opintososiaalisiin etuihin. Työnantaja saa oppisopimusajalta tapauskohtaisesti sovittavan koulutuskorvauksen. Oppisopimuskoulutus rahoitetaan valtion varoista. Oppisopimuskeskus hankkii opiskelijalle tietopuolisen koulutuksen ja hoitaa oppisopimukseen liittyvät maksatukset. Työsuhteisen oppisopimusopiskelijan palkka määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan. Oppisopimuskoulutus on maksutonta niin työnantajalle kuin opiskelijalle lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Oppimateriaaliin, työvälinehankintoihin ja erilaisiin lupakortteihin liittyvät kustannukset maksaa opiskelija tai työnantaja. 23

24 24

25 4.3 Käytännönläheistä opiskelua Oppisopimuskoulutus sopii erityisesti henkilölle, joka arvostaa käytännönläheistä opiskelua. Oppisopimuskoulutus toteutuu noin 80 prosenttia työpaikalla, ja noin 20 prosenttia oppiajasta on teoreettista opiskelua oppilaitoksen johdolla. Oppisopimuskoulutus kestää kahdesta kolmeen vuoteen opiskelijan aikaisemman osaamisen mukaan. Oppisopimuksen kestoon vaikuttaa aikaisemmin kertynyt tieto-taito harrastuksista, työelämästä ja opinnoista. Opinnot henkilökohtaistetaan koulutuksen alussa kouluttajan toimesta, joten jokainen oppisopimusaika ja -koulutus on yksilöllinen. HUOM! Keuruun kaupungin eri hallintokunnissa voidaan kirjoittaa kuntouttavassa työtoiminnassa ja palkkatukitöissä oleville osaamistodistuksia. Osaamistodistukset tuovat esille henkilön oppimat tiedot ja taidot ko. ajalta, joten opintojen henkilökohtaistamisessa todistuksesta on konkreettista hyötyä esim. opiskeluajan lyhentymisessä tai siinä, ettei kertaalleen opittuja asioita tarvitse opetella toista kertaa. 4.4 Työnantajan velvollisuudet Oppisopimustyönantajan on selvitettävä itselleen, mitä oppisopimuskoulutus häneltä työnantajana vaatii sekä millaista työtä ja työtehtäviä tekemällä opiskelija saavuttaa kyseisessä tutkinnossa vaadittavan osaamisen. HUOM! Oppisopimuskeskus tukee ja auttaa työnkuvan ja työtehtävien kartoituksessa. Työnantajan tulee järjestää riittävät ohjausresurssit työpaikkakouluttajalle (aikaa ohjaukseen, työpaikkakouluttajan koulutus) sekä osoittaa opiskelijalle työtehtäviä, jotka tähtäävät tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisen saavuttamiseen. Työpaikan henkilöstöresurssien riittävyyteen ja opiskelijan ohjaus- ja opetustyön toteutumiseen tulee erityisesti kiinnittää huomiota. 4.5 Työpaikkakouluttajan rooli ja valinta Oppisopimuskoulutuksessa työpaikkakouluttajan rooli on tärkeä. Työpaikkakouluttaja perehdyttää oppisopimusopiskelijan työpaikan toimintatapoihin ja työelämän käytänteisiin. Asetuksella ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998) säädetään työpaikan henkilökunnan laatuvaatimuksista. Työpaikalla tulee olla ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää henkilö- 25

26 kuntaa. Heistä nimetään opiskelijalle vastuullinen ohjaaja. Teoriaopetuksesta ja henkilökohtaisesta opiskeluohjelmasta säädetään asetuksella ammatillisesta koulutuksesta (811/1998). Työpaikkakouluttajaksi tulee valita tehtävään suostuva. Esimiehen tuki sekä työpaikkakouluttajalle että opiskelijalle koulutusprosessin aikana on välttämätöntä. Työpaikkakouluttajan ja hänen varahenkilönsä nimeää työnantaja, joten työnantajan on vastattava siitä, että työpaikkakouluttajaksi valitaan oman alansa asiantuntija, joka hallitsee tehtäväalueensa laajasti ja tuntee työpaikan toimintatavat. Ohjaamisessa korostuvat motivoinnin ja kannustamisen taito. Ohjaukseen kuuluu opiskelijan oppimistavoitteisiin perehtyminen, niiden saavuttamista edistävien työtehtävien osoittaminen sekä opiskelijan ohjaaminen ja tukeminen koulutusprosessin aikana. Myös työyhteisön perehdyttäminen tulevaan opiskelijaan on tarpeellista. HUOM! Työpaikkakouluttaja ja työnantaja pääsevät näkemään alan uusimmat koulutukselliset suuntaukset ja oppimaan myös itse uusia asioita. Vastuullinen työpaikkakouluttaja ohjaa ja tukee opiskelijaa opintojen kulussa sekä toteuttaa itse työpaikkaohjauksen TAI hän valitsee työyksiköstä soveltuvia henkilöitä tekemään työpaikkaohjausta ja perehdytystä. 4.6 Opiskelija työpaikalla Työnantaja päättää työvuorosuunnittelusta, joten on tärkeä muistaa millaisella tieto-taidolla opiskelija aloittaa oppisopimusajan. Työnantajan on oman harkinnan mukaisesti annettava opiskelijalle vastuuta työn tekemisestä ja vaateista. Joissain tilanteissa opiskelija ei voi työskennellä yksin, eikä häntä voida esimerkiksi laittaa vastaamaan asiakkaista pätevän henkilökunnan tavoin. Toisissa tilanteissa opiskelija ohjautuu itsenäisesti ja pystyy ottamaan vastuuta työn tekemisen laadusta sekä tavoitteista. HUOM! Työtehtävät ja opiskelijan vastuut työpaikalla nousevat asteittain koulutusajan sisällä ammattitaidon ja osaamisen karttuessa. 26

27 4.7 Seuranta ja kokonaisvastuu Oppisopimuskeskuksella on viimekädessä kokonaisvastuu onnistuneesta koulutusprosessista ja -ajasta. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjän tehtävänä on vastata oppisopimuskoulutuksen johdosta ja valvonnasta alueellaan. Tämä tarkoittaa, että myös työpaikalla tapahtuvan opiskelun ja teoriaopetuksen seuranta kuuluu oppisopimuskoulutuksen järjestäjälle. Ongelmatilanteissa oppisopimuskeskuksen on ryhdyttävä toimiin asioiden selvittämiseksi ja korjaamiseksi. HUOM! Onnistunut koulutusaika vaatii aktiivisen vuorovaikutuksen ja osallistumisen kaikkien tahojen välillä. 27

28 Lähteet Jyväskylän oppisopimuskeskuksen verkkosivut, https://www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus Keuruu 2017 Kunta- ja palvelustrategia, saatavilla verkossa Keuruun kaupungin henkilöstökertomus 2013 Oppisopimusopas, Uuden työntekijän opas Keuruun kaupunki, Henkilöstöpalvelut Liitteet Liite 1. Oppisopimusaika OPPISOPIMUS OPPILAITOS TYÖNANTAJA, TYÖPAIKKAOHJAAJA OPISKELIJA OPPISOPIMUSTOI- MISTO Oppisopimus = määräaikainen työsopimus Työssä oppiminen n. 80% Opiskelu Tietopuolinen opetus n 20% Arviointi - työpaikalla ja oppilaitoksessa - arviointitilaisuudet Näyttötutkinto suoritettu - tutkintotodistus - Hakukelposuus jatko-opintoihin Opintojen henkilökohtaistaminen 28

29 Muistiinpanot 29

30 Muistiinpanot 30

31 Muistiinpanot 31

32 Opas on tehty yhteistyössä Keuruun kaupungin hallintopalvelujen, sivistyspalvelujen ja perusturvapalveluiden ohjauksessa toimivan Työkanava-hankkeen toimesta. OpinKeuruu.fi

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin aikuisopisto Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva vaihtoehto.

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Keskusjärjestöjen yhteiskuntasopimusneuvottelut

Keskusjärjestöjen yhteiskuntasopimusneuvottelut TYÖMARKKINAKIRJE 2/2015 Keskusjärjestöjen yhteiskuntasopimusneuvottelut Keskusjärjestöt neuvottelevat paraikaa yhteiskuntasopimuksesta. Hallitus edellyttää, että yksikkötyökustannukset alenisivat viidellä

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli Vastuut toimijoiden kesken 2 + 1 malliin siirtymisen edellytykset Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (20 ov) suoritettu 18 v ikä, pääsääntöisesti

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013

Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013 Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013 Käytännön esimerkit ja mitä niistä olisi opittavaa? Tarkastuskohteet ja päätökset;

Lisätiedot

Oppisopimus on HyväDiili

Oppisopimus on HyväDiili Oppisopimus on HyväDiili Nuoret osaajat yritysten voimavarana- Yritykset oppisopimuksen mahdollistajana Minna Sainio 040 868 0631 minna.sainio@sedu.fi OpsoDiili Länsi-Suomi 1.4.2015 31.12.2017 Nuorten

Lisätiedot

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Jyväskylän oppisopimuskeskus on keskisuomalaisten yritysten ja työelämän kasvun tuki. Ammatillisen koulutuksen asiantuntijamme

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS. Oppisopimuskoulutuksen opas. opettajalle

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS. Oppisopimuskoulutuksen opas. opettajalle SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS Oppisopimuskoulutuksen opas opettajalle Hyvä opettaja Tämä opas on tarkoitettu tietopuolisen koulutusta toteuttavan opettajan tueksi koulutuksen eri vaiheissa. Opas ei käsittele

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI!

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI! OPPISOPIMUS on DIILI! HYVÄ Oppisopimuksella osaajaksi stadissa. Työelämälähtöistä oppisopimuskoulutusta Keski- Uudellamaalla. Oppisopimukset Itä- Uudellamaalla. OPPISOPIMUS Viikkotyöaika: min. 25h/vko

Lisätiedot

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys...

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys... Sivu 1/5 13vastaukset Tiivistelmä Näytä vastaukset kokonaisuudessaan Vastaajan tiedot Heli Mattila, Keuda oppisopimuskeskus, Koulutussuunnittelija Satu Matikainen Keudan oppisopimuskeskuskoulutussihteeri

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

EK:n 3+6 oppisopimusmalli

EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmallin tavoitteet tukea nuorten työllistymistä lisäämällä alle 25-vuotiaiden mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen kehittää oppisopimuskoulutusta paremmin

Lisätiedot

Oppisopimuksia ammattikoululaisille

Oppisopimuksia ammattikoululaisille Oppisopimuksia ammattikoululaisille Jaakko Lainio 20.3.2014 Viimeinen vuosi oppisopimuksella Erinomainen yhdistelmämahdollisuus! Opiskellaan ensin perustaidot koulussa ja siirrytään välillä oppisopimuksella

Lisätiedot

NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA

NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA 2 + 1 MALLIIN SIIRTYMISEN EDELLYTYKSET Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (35 op) suoritettu kahden vuoden opinnot suoritettuna tai

Lisätiedot

NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille. OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta

NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille. OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta Sisällysluettelo Nuorelle 3 Työpaikalle 4 Opiskelija / työpaikkaohjaaja / esimies

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

EK:n 3+6 oppisopimusmalli

EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmallin tavoitteet tukea nuorten työllistymistä lisäämällä alle 25-vuotiaiden mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen kehittää oppisopimuskoulutusta paremmin

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto baarimestarin erikoisammattitutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto sihteerin ammattitutkinto

rakennusalan perustutkinto baarimestarin erikoisammattitutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto sihteerin ammattitutkinto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN HYRIA OPAS Perustietoa oppisopimuskoulutuksesta rakennusalan perustutkinto baarimestarin erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja tieto-

Lisätiedot

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista EK:n henkilöstö ja koulutustiedustelu 2016 Joka neljäs yritys solmi oppisopimuksia vuosina 2014 2015 On solmittu oppisopimuksia 23 % Ei ole solmittu oppisopimuksia

Lisätiedot

26.4.2012. HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012

26.4.2012. HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012 HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012 Oppisopimusopiskelija voi saavuttaa mahdollisimman hyvin tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja selviytyä työtehtävistään oppimisvaikeuksistaan tai

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPISOPIMUSKOULUTUS OPPIMINEN JA OHJAUS AMMATTIALAN TYÖPAIKASSA OPPIMINEN JA OHJAUS KOULUSSA PALKKA Työelämä OPINTOSOSIAALISET

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11 OPPISOPIMUSOPAS SISÄLLYS Alkusanat 2 Oppisopimus 3 Oma opiskeluohjelma 5 Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7 Työssäoppiminen 9 Tietopuoliset opinnot 11 Näyttötutkinnon suorittaminen 13 Oppisopimus päättyy

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Salon seudun oppisopimuskeskus

Salon seudun oppisopimuskeskus Salon seudun oppisopimuskeskus Asiakaspalaute ajalta 9/2014 8/2015 SopimusPro Työsuhteiset opiskelijat Työnantajat/Työpaikkakouluttajat Yrittäjäopiskelijat Yrittäjäopiskelijoita ohjaavat yrittäjät Oppisopimusopiskelijan

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

Näyttötutkintoon valmistava ja ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävä oppisopimuskoulutus

Näyttötutkintoon valmistava ja ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävä oppisopimuskoulutus Näyttötutkintoon valmistava ja ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävä oppisopimuskoulutus OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN LAATUPÄIVÄT SYKSY 2013 Opetusneuvos Lea Lakio Opetusneuvos Riikka Vacker Tarkastusneuvos

Lisätiedot

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yrittäjän oppisopimus Parturi-kampaajan oppisopimuskoulutus on parturi-kampaamossa työn ohessa tapahtuvaa oppimista,

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV Määräykset ja ohjeet 2012:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:41 ISBN 978-952-13-5271-3 (nid.) ISBN 978-952-13-5272-0 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-887X

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät. Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät. Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund 1 Oppisopimuskoulutuksen luonne Yksi ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN Tässä palvelukuvauksessa määritellään tutkinnon tavoitteet, toimintatavan kuvaukset sekä palvelutasovaatimukset. Hankintasopimuksessa edellytetään

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA KJ LOGO TÄHÄN Sivu 1 / 5 HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA Tämä asiakirja sisältää asetuksen ammatillisesta koulutuksesta (811/98) sekä asetuksen ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012 Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012 FUTUREX Sopimukset korkea-asteen oppisopimustyyppisessä koulutuksessa 9.-10.10.2012 Tarita Tuomola,

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä 5.10.2017 Pirjo Kauhanen pirjo.kauhanen@jao.fi Kuva: Mathias Falk / Skills Finland AMISreformi Koulutukseen joustavasti

Lisätiedot

Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa. Anne Tuomoja koulutussihteeri

Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa. Anne Tuomoja koulutussihteeri Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa Anne Tuomoja koulutussihteeri Oppisopimuskoulutus Noin 80 oppisopimuskoulutuksen järjestäjää Julkishallinnollisia ja yksityisiä 80 % Oppisopimustoimiston tehtävät

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto näyttötutkintona tai oppisopimuksella VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINNON SUORITTAMINEN Välinehuoltajan ammattitutkinto suoritetaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

HEVOSYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

HEVOSYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA HEVOSYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA ONNELAN ORIASEMA, Johanna Kivimäki Oriasemapalvelut Ravihevoskasvatusta Varsapihatto TYÖNANTAJAHISTORIA: palkattu kesätyöntekijä (palkkatuella ja ilman), oppisopimus, työkokeilu,

Lisätiedot

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen:

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1 Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1. Kartoitetaan valmennusyksikössä suoritettavat koulutusalat a. Etsitään valmennusyksikön aloja vastaavia koulutusaloja tarjoavat oppilaitokset. i.

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa EK-foorumi, Oulu Satu Ågren Esityksen sisältö Oppisopimuskoulutusta yksilöllistyviin ja eriytyviin tarpeisiin Oppisopimuksen kehittäminen ammatillisen koulutuksen reformissa

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811 Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Koulutusalat

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi mikä muuttuu? Aikuisten opiskelumahdollisuudet seminaari

Ammatillisen koulutuksen reformi mikä muuttuu? Aikuisten opiskelumahdollisuudet seminaari Ammatillisen koulutuksen reformi mikä muuttuu? Aikuisten opiskelumahdollisuudet seminaari 10.11.2017 Jatta Herranen Kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 Ajankohtaista Organisaatio ja johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa

Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa 28.9.2016 Paasitorni, Helsinki Opetusneuvos Riikka Vacker Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa Mitä tarkoittaa? Opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi?

TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi? Sinustako TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi? Mitä työnantajan on hyvä tietää työpaikkakouluttajan tehtävästä oppisopimuskoulutuksessa? Mitä nuoren työpaikkakouluttajan valinnassa tulisi ottaa huomioon?

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot