Käyttö- ja huolto-ohjeet Drift - och skötselanvisningar

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö- ja huolto-ohjeet Drift - och skötselanvisningar"

Transkriptio

1 (11-04)/TR Villavent VR 400 DCV/B VR 700 DCV Käyttö- ja huolto-ohjeet Drift - och skötselanvisningar

2 JOHDANTO Villavent on valmistanut lämmöntalteenotokoneita vuodesta 1980 lähtien. Koneita on asennettu tuhansiin rakennuksiin. Näistä asennuksista saadut kokemukset on käytetty Villavent-ilmanvaihtokoneidemme hyväksi. Uusimmat sisäilmaa ja sen vaikuksia terveyteemme koskevat tutkimustulokset on otettu huomioon ja laatuun ja suorituskykyyn on kiinntetty erityistä huomiota. Vaikka olemmekin panostaneet kaiken kokemuksemme koneen kehittämiseen, lopullinen tulos riippuu koko asennuksen laadusta ja tässä kirjasessa kuvatusta kunnossapidosta. INTRODUKTION Villavent har producerat värmeåtervinningsaggregat som, sedan 1980, är installerade i tusentals byggnader. Erfarenheter från dessa installationer är samlade i Villavent-produkterna Vi har tagit hänsyn till de senaste resultaten inom inneklimat forskningen, och vi har ställt höga krav på kvalitet och prestanda. För att anläggningen skall bibehålla hög kvalitet, måste service och underhåll skötas enligt beskrivningen i detta häfte. OBS! Aggregatet är anpassat för kontinuerlig drift, och ska bara stoppas vid service / skötsel. HUOMIO! Laite on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön, ja pitäisi vain pysäyttää huollon / ylläpidon takia. SISÄLLYS YLEISTÄ sivu 4 KÄYTTÖ sivu 5 ja 10 VAROITUS sivu 11 HUOLTO sivu 11 VIANETSINTÄ sivu 13 HUOLTOEDUSTAJA sivu 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENERELLT sid 4 HANDHAVANDE /REGLERING sid 8 och 10 VARNING sid 11 SKÖTSEL sid 11 FELSÖKNING sid 13 SERVICE sid 14 2

3 Fig. 1 1.) Kone 2.) Äänenvaimentimet, tulo-/poistoilma 4.) Ilmanotto ulkoa 5.) Poistoilma 6.) Tuloilmahajottimet olohuoneissa 7.) Poistoilmasäleiköt märkätiloissa 8.) Kanava liesikuvusta, jos asennettu 9.) Joustavat putket 10.) Spiro-putket 11.) Kanavaeristys 1.) Aggregat 2.) Ljuddämpare till- /frånluft 4.) Uteluftsintag 5.) Avluft 6.) Tilluftsdon 7.) Frånluftsdon 8.) Kanal från event. spiskåpa 9.) Flexibla kanaler 10.) Spirokanaler 11.) Kanalisolering A.) Tuloilmapuhallin B.) Poistoilmapuhallin C.) Lämmönsiirrin D.) Raitisilmasuodatin E.) Poistoilmasuodatin F.) Ohjauspaneeli A.) Tilluftsfläkt B.) Frånluftsfläkt C.) Värmeväxlare D.) Tilluftsfilter E.) Frånluftsfilter F.) Kontrollpanel 3

4 YLEISTÄ Villavent VR 400/700 -koneet ovat täydellisiä ilmanvaihtokoneita, jotka syöttävät suodatettua ja esilämmitettyä ulkoilmaa asuintiloihin ja poistavat vastaavan määrän käytettyä ilmaa WC:stä, kylpyhuoneesta ja märkätiloista. Koneet on varustettu alumiinisella lämmönsiirtimellä ja ohjaustoiminnoilla turvallisen ja taloudellisen ilmanvaihdon varmistamiseksi. VR 400 DCV/B on myös suunniteltu asennettavaksi asuntoihin, joissa kanavajuoksut, liesikuvun poistoilman sisältämät hajut ja käryt usein osoittautuvat haasteelliseksi. Peltiratkaisun ansiosta kone on mahdollista kytkeä liesikupuun. Liesikuvusta tuleva poistoilma johdetaan suoraan poistoilmapuhaltimeen, joten höyryt ja käryt eivät mene lämmönsiirtimen kautta. Koneet vaihtavat automaattisesti talvikäytön (lämmöntalteenotolla) ja kesäkäytön (ilman lämmöntalteenottoa) välillä. Huom! VR 400 DCV/B toimitetaan oikea- ja vasenkätisenä mallina. Tämän käsikirjan kuvat ovat vain vasenkätisestä mallista. GENERELLT Villavent, VR 400/700 är kompletta ventilationsaggregat för tillförsel av filtrerad och uppvärmd uteluft, samt bortforsling av motsvarande mängd förbrukad luft. Aggregaten levereras med värmeväxlare och automatik för att kunna ventilera på ett säkert och ekonomiskt sätt. VR 400 DCV/B är speciellt framtaget för lägenheter, där utrymmet för kanaler, lukt från spiskåpan ofta medför kompromisser. En bypass-lösning gör att spiskåpan kan anslutas till aggregatet. Matoset leds direkt till frånluftsfläkten utan att lukt och föroreningar passerar genom värmeväxlaren. Aggregaten skiftar automatiskt mellan normaldrift med värmeåtervinning och sommardrift utan värmeåtervinning. OBS! VR 400 DCV/B levereras i vänster- och högerutförande. ( Bilderna i detta häfte visar endast aggregat i vänsterutförande.) 4

5 KÄYTTÖ Koneessa on yhdysrakenteinen ohjauspaneeli, mutta sitä voidaan myös ohjata yhdestä tai useammasta CDtyyppisestä etäohjauspaneelista. Valikkovalitsin (toiminnon valinta ja valikoissa liikkuminen) Vahvista (valintojen vahvistuspainike) Takaisin (paluu taaksepäin valikkotasolla) Näyttö (tiedot käytöstä, käyttöasetuksista, muutoksista jne.) Normaalissa päivittäisessä käytössä ei ole tarpeen muuta asetuksia. Ilmavirtaa ja tuloilman lämpötilaa voidaan säätää tarvittaessa. Symboli: Ilmavirran (puhaltimen nopeuden) valinta: Näytössä näkyy: Kierrä valikkovalitsinta kunnes puhallinsymboli merkitään. Vahvista Ilmavirta Min. Nim. Maks. Valitse haluttu ilmavirta kiertämällä valikkovalitsinta. Vahvista Minimi-ilmanvaihto (Minimi.) Voidaan käyttää, kun rakennus jää tyhjilleen pidemmäksi aikaa viileällä säällä. Normaali ilmanvaihto (Nim.) Antaa tarvittavan ilmanvaihdon. Ilmavirta ja ilmatasapaino pidetään automaattisesti yllä. Pakkoilmanvaihto (Maks.) Ilmavirran lisäämiseen tarvittaessa Symboli: Tuloilman lämpötilan valinta: Näytössä näkyy: Ilmanvaihtojärjestelmä tuottaa hyvän ilmanlaadun rakennukseen, mutta osallistuu tilojen lämmitykseen tai jäähdytykseen hyvin vähäisessä määrin. Tuloilman lämpötilaa voidaan silti haluta säätää. Kierrä valikkovalitsinta kunnes tuloilman lämpötilan symboli merkitään. Ilmavirta Vahvista. Säädä lämpötilaa tarpeen mukaan ylös/alas kiertämällä Min. Nim. Maks. valikkovalitsinta. Lämpötila voidaan säätä 5 porrasta (12, 14.5, 17, 19.5 ja 22 C), kun jälkilämmityspatteri on aktivoitu. Silloin kun jälkilämmitys ei ole aktivoitu lämpötilaa voidaan säätä 15, 16, 17, 18 ja 19 C. Tyhjä symboli tarkoittaa Kesäkäyttö (katso alla oleva Automaattinen Kesäkäyttö ) Vahvista Paras energia- ja ilmanvaihtotehokkuus saavutetaan alhaisella tuloilman lämpötilalla. Automaattinen kesäkäyttö Tuloilman lämpötila on korkeampi kun asetukset: Lämmöntalteenotto on pois päältä Poistoilman lämpötila on alle ulkoilman lämpötilan: Tuloilmaa jäähdytetään lämmönsiirrinyksikössä Alhaisilla ulkoilman lämpötiloilla voidaan saavuttaa alennettu huonelämpötila valitsemalla manuaalinen kesäkäyttö ja pakkoilmanvaihto. Manuaalinen kesäkäyttö : Lisälämmitys päällä Lämmönsiirrin pois Manuaalinen kesäkäyttö Kierrä valikkovalitsinta kunnes tuloilman lämpötilan symboli merkitään. Vahvista. Tuloilman lämpötila 5

6 Kierrä valikkovalitsin kohtaan Manuaalinen kesäkäyttö. Vahvista. Ilmanvirta Takaisin Pakkoilmanvaihto: Maks. Kierrä valikkovalitsinta kunnes puhallinsymboli merkitään. Vahvista Valitse maksimi-ilmavirta kiertämällä valikkovalitsinta. Vahvista (Automaattinen palautus normaalikäyttöön, jos tuloilman lämpötila on alle 5 o C.) Pois kotoa Kun rakennus jää tyhjilleen pidemmäksi aikaa alennetulla huonelämpötilalla, valitse Pois kotoa. Tämä toiminto alentaa tuloilman lämpötilaa n. 10 o C. Pois kotoa -toiminto valitaan erillisellä kytkimellä (katso Asennusohjeet - Sähköliitännät ). Suodattimen vaihto Vaihda suodatin, kun asetettu aika ylittyy. Teho alenee, jos suodattimia ei vaihdeta. Käyttöajan valinta: Katso Asennusohjeet, Käyttöönotto. Suodattimen vaihto: Katso Huolto Pois kotoa Suodatin Käyttöajan nollaus suodattimen vaihdon jälkeen Kierrä valikkovalitsinta kunnes Huolto merkitään. Vahvista Vahvista suodatinaika painamalla Vahvista painamalla Vahvista painamalla Lopeta painamalla ja Kyllä merkitään ja Ei merkitään (kaksi kertaa) Käyttöajan nollaus suodattimen vaihdon jälkeen voidaan tehdä myös erillisellä kytkimellä (katso Asennusohjeet - Sähköliitännät ). Ajastinsäätö Jos järjestelmä huolehtii liikerakennuksen ilmanvaihdosta, saatetaan tarvita viikkoajastintoimintoa vaihtamaan päivä- ja yökäytön (rajoitettu ilmanvaihto) välillä. Näyttöön tulee teksti Yökäyttö, kun kone toimii rajoitetulla ilmanvaihdolla. Huolto Suodatinaika Suodatinaika Nollaus:Kyllä Suodattimen Vaihtoaika x Yökäyttö Yökäyttö voidaan ohittaa ja vaihtaa normaalikäytöksi erillisellä kytkimellä. Katso Asennusohjeet Sähköliitännät. Käyttöajan valinta ohitukselle: Kierrä valikkovalitsinta kunnes Huolto merkitään. Vahvista Huolto Kierrä valikkovalitsinta. kunnes Lisäaikakäyttö merkitään. Vahvista Huolto/Lisäaikakäyttö Vahvista painamalla Kierrä valikkovalitsinta. Minuutit näkyvät näytössä. ja valitse ohituksen käyttöaika ( min). Vahvista. Lopeta painamalla (kaksi kertaa) Sulatustason asentaminen Kone on varustettu automaattisella jäätymisesto joka aktivoituu kun LTO ympärillä on vaara jäähtyä. Ulkolämpötila määrää sulatustarpeen, tuloilma alennetaan ja /tai poistoilmaa lisätään esiasetettujen aikajaksoihin jotka riippuu ulkoilman lämpötilasta sekä annetun sulatustason herkkyys (katso taulukko Automaattinen Sulatustoiminto asennusohjeissa). Sulatustasot asetetaan koneen ohjauspaneelista. Seuraava kuvaus näyttää asennus ohjeet. Tehdas asetuksena on laitettu sulatustaso 3. Lisäaikakäyttö minuutteja: xxx Ilmavirta Suuri/Norm/ Pieni Huolto 6

7 Kierrä valikkovalitsinta kunnes Huolto merkitään. Vahvista Kierrä valikkovalitsinta painamalla. Kierrä valikkovalitsinta painamalla. kunnes "Toiminnot" merkitään ja vahvista kunnes "Sulatus", merkitään ja vahvista Toiminnot Sulatus Tila 3 merkitä. Muuta haluttuun sulatustasoon valikkovalitsimella Vahvista.Lopeta painamalla (kaksi kertaa) ja Tila 7

8 HANDHAVANDE Aggregatet har integrerad kontrollpanel, men kan även styras från en eller flera separata paneler, typ CD. Menyväljare (för val av funktion och manövrering i menyer) Bekräfta (tryckknapp för bekräftelse av val) Tillbaka (tryckknapp för att gå tilbaka efter ändrad nivå) Menyfönster (information om drift, ändringar etc.) För normalt, dagligt bruk, finns inget behov för reglering av ventilationsanläggningen. Luftflöde och tillufttemperatur kan regleras vid behov. Symbol: Val av luftflöde (fläkthastighet): Menyfönster visar: Vrid menyväljaren till fläktsymbolen är markerad och bekr. med Luftflöde l/s Min. Norm. Max. Vrid menyväljaren till önskat luftflöde, och bekräfta med Min. ventilation (Min.) Kan användas vid långvarig frånvaro och låg utetemperatur. Normalventilation (Norm.) Ger nödvändig luftväxling. Luftflöde och -balans upprätthålles automatiskt. Forcerad ventilation (Max.) Ger större luftväxling Symbol: Val av tillufttemperatur: Menyfönster visar: Ventilationsanläggningen ger god luftkvalitet i bostaden, och bidrar i liten grad till uppvärmning eller kylning av rumstemperaturen. Likväl kan det vara önskvärt att reglera tilluftlufttemperaturen, till exempel efter årstiden. Min. Norm. Max. Vrid menyväljaren till tillufttemp. är markerad och bekräfta med Vrid menyväljaren och justera upp/ned efter önskemål. Temperaturen kan ställas i 5 steg (12-22 C, i steg om 2,5 C vid aktiverad värmare och C i steg om 1 C vid avaktiverad värmare). Tom symbol innebär Sommardrift (se nedan under Automatisk Sommardrift ) Bekräfta Bäst energi- och ventilationseffektivitet uppnås vid låg tillufttemperatur. Automatisk Sommardrift Om tillufttemperaturen är högre än inställt värde, kopplas återvinningen ur dvs. den roterande växlaren stannar. Om frånlufttemperaturen är lägre än utomhustemperaturen roterar växlaren för kylåtervinning, dvs. uteluften kyls. Vid låg utetemperatur, kan reducerad rumstemperatur uppnås genom att välja manuell sommardrift och forcerad ventilation. Manuell sommardrift : Tillufttemperatur Tilläggsvärme på Värmeväxlare av Manuell sommardrift Vrid menyväljaren till tillufttemperatur markeras och bekräfta Vrid menyväljaren till Man. sommardrift, och bekräfta med. Tillbaka med Forcerad ventilation: Tillufttemperatur Luftflöde l/s Vrid menyväljaren till fläktsymbolen markeras och bekräfta med Vrid menyväljaren till max. luftföde, och bekräfta med 8

9 Max. (Automatisk återkoppling till normaldrift om tillufttemp. blir lägre än 5 o C.) Borta Vid långvarig frånvaro och reducerad rumstemperatur, bör Borta väljas tex. i fritidshus. Funktionen sänker tillufttemperaturen med ca. 10 o C. Bortafunktion väljs från separat brytare (se Montageanvisning - "Elektriska arbeten"). Filterbyte Byt filter vid utgången driftstid. Effekten reduceras om filtren inte byts. Val av driftstid: Se Montageanvisning, Uppstart/Injustering. Byt filter: Se "Skötsel" Återställning av driftstid efter filterbyte (reset) Borta Filter Vrid menyväljaren till "Service" markeras och bekräfta med Bekräfta filterperioden med Bekräfta med Bekräfta med Avsluta med och "Ja" markeras och "Nej" markeras Återställning av driftstid efter filterbyte kan alternativt ske mha. separat brytare (se Montageanvisning - "Elektriska arbeten"). Timerreglering Vid ventilation av kommersiella lokaler, kan timerreglering för växling mellan dag- och nattdrift (reducerad ventilation). Fläktsymbol visar vald hastighet på dag-/nattdrift) Under "Nattdrift" kan överstyrning till Normaldrift ske mha. separat brytare. Se Kopplingsschema. Val av driftsperiod för överstyrning (Se Servicemeny): Service Filterperiod Filterperiod Återställ: Ja Tid till filterbyte x Nattdrift Vrid menyväljaren till "Service" markeras och bekräfta med Vrid menyväljaren till "Förlängd drift", och bekräfta med. Bekräfta med. Antal minuter markeras Service Service Förlängd drift Vrid menyväljaren Bekräfta med. Avsluta med till önskad tid för överstyrning (10 till 240 min.). Förlängd drift Minuter: xxx Luftflöde Hög/Norm/Låg Inställning av avfrostningsnivå Aggregatet är utrustat med en automatisk avfrostningsfunktion som aktiveras då det finns risk för isbildning i området kring den roterande värmeväxlaren. Funktionen som styrs av utomhustemperaturen reducerar tilluftsflödet och/eller ökar frånluftsflödet i förinställda tidscykler som beror på den aktuella utomhustemperaturen samt vilken känslighet funktionen är inställd i (se tabell under Automatisk Avfrostningsfunktion i installationsinstruktionen). De olika nivåerna kan ställas in från aggregatets kontrollpanel. Nedan beskrivning visar hur dessa kan ställas in. Nivå 3 är förinställt från fabriken. Service Vrid menyväljaren till "Service" markeras och bekräfta med Vrid menyväljaren till "Funktioner", och bekräfta med. Vrid menyväljaren till "Avfrostning", och bekräfta med. Funktioner Avfrostning Läge 3 visas. Ändra till önskad nivå med menyväljaren bekräfta med. Avsluta med och Läge 3 9

10 Fig. 3 KÄYTTÖ KEITTIÖN POISTOILMA VR 400 DCV/B (KUVA 3) VR 400 DCV/B on suunniteltu liitettäväksi tarkoitukseen suunniteltuun Villaventliesikupuun. Huom! Liesikupu on varustettava kokonaan sulkeutuvalla pellillä (ilman aukkoa perusilmanvaihdolle). Pakkoilmanvaihdon aikana (ruokaa valmistettaessa) liesikuvun pelti avataan kytkimellä K, kuva 3. Liesikuvusta tuleva poistoilma johdetaan suoraan poistoilmapuhaltimeen, ei lämmönsiirtimen kautta. Poistoilmapuhaltimen kapasiteetti käytetään silloin pääasiassa liesikuvusta tulevaan poistoilmaan, mutta pieni ilmavirta pidetään yllä poistosäleikköjen läpi. Liesikuvun pellin aukioloajaksi voidaan asettaa 5-60 minuuttia. Pelti sulkeutuu automaattisesti valittuun aikaan tai suljetaan käsin kiertämällä kytkin K asentoon. Koneen ohituspelti sulkeutuu automaattisesti ja poistoilmapuhallin vaihtaa normaaliin ilmanvaihtoon (NORM). Huom! Kun käytetään poistoa liesikuvusta, poistoilma ohittaa lämmönsiirtimen, ja asetettu tuloilman lämpötila saavutetaan koneen sähkölämmityspatterilla. Liesikuvun pellin automaattinen sulkeutuminen varmistaa ilmanvaihtojärjestelmän energiatehokkaan käytön. REGLERING SPISKÅPA - VR 400 DCV/B (Fig. 3) VR 400 DCV/B är konstruerat för att kunna användas tillsammans med Villavents spiskåpa anpassat för detta aggregat. OBS! Spiskåpan måste vara utrustad med ett tättslutande spjäll (utan öppning för grundventilation). Vid forcerad ventilation från spiskåpan öppnas spjället i kåpan via brytare K fig.3. Samtidig regleras fläktarna upp till maxfart. Matoset leds bredvid värmeväxlaren och direkt till frånluftsfläkten. Frånluftsfläktens kapacitet utnyttjas då främst till matoset men en liten luftmängd kommer fortfarande via det övriga frånluftssystemet. Öppningstiden för spjället i spiskåpan är reglerbart mellan 5 och 60 minuter. Spjället stänger automatiskt efter inställd tid, eller manuellt genom att vrida på brytare k till. Bypass-spjället i aggregatet stänger automatiskt, samtidigt som fläktarna går tillbaks till inställd hastighet (Norm). OBS! När forcerad spiskåpa används leds frånluften förbi värmeväxlaren, och inställd tilluftstemperatur upprätthålls av det elektriska värmebatteriet i aggregatet. Den automatiska stängningen av spjället i spiskåpan, är en del av funktionen för att upprätthålla en energieffektiv användning av anläggningen. 10

11 1.) 2.) Fig. 4 VAROITUS! Koneen virheellisestä käytöstä tai käsittelystä johtuvien sähköiskujen, tulipalojen tai muiden vahinkojen välttämiseksi on tärkeää ottaa huomoon seuraavat seikat: 1. Järjestelmä on asennettava asennusohjeiden mukaisesti. 2. Katkaise verkkojännite ennen huoltoa tai lämmöntalteenottoyksikön puhdistusta. 3. Kuivausrumpua ei saa kytkeä suoraan ilmanvaihtojärjestelmään. 4. Varmista, että suodattimet on asennettu paikalleen ennen järjestelmän käyttöä. 5. Huolto on suoritettava seuraavien oheiden mukaisesti. HUOLTO (kuva 4-6) VR400/700 -koneiden huolto tulee normaalisti suorittaa 3-4 kertaa vuodessa. Yleisen puhdistuksen lisäksi tulee huomioida seuraavat: 1. Raitisilma-/poistoilmasuodattimen vaihto (hälytyssignaali ohjauspaneelissa, 1-2 kertaa vuodessa tai tarvittaessa) Pussisuodattimia ei voi puhdistaa ja ne on vaihdettava tarvittaessa. Käyttöaika suodattimenvaihtojen välillä on nollattava vaihdon jälkeen, katso KÄYTTÖ. Suodattimenvaihtojen välisen käyttöajan muuttaminen Suodattimen kunnosta riippuen sen käyttöaikaa pitää kenties muuttaa. Katso Käytön huoltovalikko (erillinen dokumentti) Kysy uusia suodattimia laitteen toimittajalta. 2. Lämmönsiirtimen tarkastus (joka 3. vuosi) Vaikka vaadittu kohtien 1 ja 2 huolto suoritetaankin, lämmönsiirrinyksikköön kertyy pölyä. Sen vuoksi on erittäin tärkeää hyvän tehokkuuden ylläpidon kannalta, että lämmönsiirrinyksikkö irrotetaan koneesta ja puhdistetaan ajoittain. Pese kuumalla saippuavedellä. Älä käytä ammoniakkia sisältävää pesuainetta. VARNING För att undvika elektrisk stöt, brand eller andra skador som kan uppstå på grund av felaktigt användande eller behandling av aggregatet, är det viktigt att ta hänsyn till följande: 1. Anläggningen skall vara monterad enligt montageanvisningar. 2. Stickkontakten dras ur vid service och/eller inspektion av aggregatet. 3. Torktumlare skall inte anslutas till anläggningen. 4. Anläggningen skall endast användas när det är monterat filter i aggregatet. 5. Skötsel skall utföras enligt beskrivning. SKÖTSEL (Fig. 4-6) Skötsel av VR 400/700 utförs normalt 3-4 gånger per år. Förutom generell rengöring består den av följande: 1. Byte av filter (vid signal i kontrollpanelen eller vid behov) Filtren är av engångstyp och kan inte rengöras. Det är möjligt att prenumerera på filter vilka skickas till er automatiskt enligt överenskommet intervall. Efter bytet skall drifttiden nollställas, se HANDHAVANDE. Se separat beställningskort för filter. Eller 2. Kontroll av värmeväxlare (vart 3:e år) Värmeväxlaren kan efter en tids användning, trots att filterbyten sköts, bli belagd med ett litet smutslager som försämrar temperaturverkningsgraden. Vid behov kan värmeväxlaren tas ut och rengöras med varmt såpvatten (undvik diskmedel med salmiak). OBS! Var noggrann med att skydda rotormotor från fukt/vatten. Huom! Varmista, ettei roottorin moottoriin pääse kosteutta. 11

12 3.) 4.) Fig Puhaltimien tarkastus (joka 3. vuosi) Säännöllisestä huollosta (kuten suodattimien vaihto) huolimatta pölyä ja rasvaa saattaa vähitellen kerääntyä puhaltimien sisälle. Tämä heikentää niiden tehokkuutta. Puhaltimet voi puhdistaa liinalla tai pehmeällä harjalla. Älä käytä vettä. Pinttyneet kerrostumat voi poistaa mineraalitärpätillä. Anna kuivua kunnolla ennen asennusta. 4. Poistoilmasäleikköjen ja tuloilmahajottimien puhdistaminen (tarvittaessa) Järjestelmä syöttää raitista ilmaa kotiisi ja poistaa käytetyn sisäilman kanavaviston ja hajottimien/säleikköjen kautta. Hajottimet ja säleiköt on asennettu kattoihin/seiniin makuuhuoneissa, olohuoneessa, märkätiloissa, WC:ssä jne. Irrota hajottimet ja säleiköt ja pese ne tarvittaessa kuumassa saippuavedessä. (Hajottimia/säleikköjä ei saa vahtaa keskenään.) 5. Raitisilmaoton tarkastus (vähintään 2 kertaa vuodessa) Lehdet ja ilmansaasteet saattavat tukkia ilmanottosäleikön ja rajoittaa koneen kapasiteettia. Tarkasta ilmanottosäleikkö ja puhdista tarvittaessa. 6. Kanaviston tarkastus (joka 5. vuosi) Säännöllisestä huollosta (kuten suodattimien vaihto) huolimatta pöly- ja rasvakerrostumia saattaa muodostua kanavistoon. Tämä heikentää järjestelmän suorituskykyä. Kanavajuoksut tulee sen vuoksi puhdistaa/vaihtaa tarvittaessa. Teräskanavat voidaan puhdistaa vetämällä kuumaan saippuaveteen kastettu harja kanavan läpi hajotin- /säleikköaukkojen tai erityisten tarkastusluukkujen (jos asennettu) kautta. HUOM! Tarkasta lisäksi kattohormi kerran vuodessa ja puhdista tarvittaessa. Katso liesikuvun käyttö- ja huolto erillisistä ohjeista. 3. Kontroll av fläktar (vart 3:e år) Fläktarna kan efter än längre tids användning, bli belagda med damm som reducerar anläggningens kapacitet. Fläktarna bör därför ibland tas ut och rengöras med en borste, utan användning av vatten. Man kan använda rengöringsmedel på smuts som är svår att få bort (fläktarna måste torka innan de monteras igen). 4. Rengöring av till- och frånluftsdon (efter behov). Anläggningen tillför frisk luft och drar ut gammal luft via donen. Donen är vanligen placerade i taket och tas ut och rengörs med varmt såpvatten. Obs! sätt tillbaka donet på samma plats så att inte injusteringen av luftmängderna behöver göras om. Donets inställning får inte ändras. 5. Kontroll av uteluftsintag (minst 2 gånger per år) Löv och annan smuts kan fastna på uteluftsgallret och då reducera kapaciteten. Gallret bör kontrolleras, och rengöras vid behov. 6. Kontroll av kanaler (efter behov) Kanalsystemet (gäller frånluftskanaler) kan efter en längre tids användning, bli belagda med damm som kan reducera anläggningens kapacitet. Kanalerna bör därför rengöras ibland. Kanalerna kan rengöras med en borste och såpvatten genom öppningar för don och rensluckor. OBS! Takhuv ska årligen kontrolleras och rengöras vid behov. För drift och skötsel av spiskåpan se separat instruktion. 12

13 5.) 6.) 7.) Fig. 6 VIANETSINTÄ (kuva 7) Jos ilmenee ongelmia, tarkasta tai korjaa seuraavat kohdat, ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun huoltoon. 1. Puhallin (puhaltimet) ei(vät) käynnisty Tarkasta, että kaikki varokkeet ja pistokkeet on kytketty (verkkovirta ja puhaltimien pistokkeet). 2. Pienentynyt ilmavirtaus a) Tarkista ilmavirran asetus ohjauspaneelista. b) Tarvitseeko suodatin vaihtaa? c) Tarvitseeko hajottimet/säleiköt puhdistaa? d) Tarvitseeko puhaltimet/lämmönsiirrinyksikkö puhdistaa? e) Onko kattoyksikkö/ilmanotto tukossa? f) Kanavisto. Tarkista, onko kanavissa näkyviä vaurioita ja/tai pöly-/likakerrostumia. g) Tarkista hajottimien/säleikköjen aukot. 3. Konetta ei voi ohjata (ohjaustoiminnot ovat jumissa) Nollaa ohjaustoiminnot irrottamalla pistoke pistorasiasta sekunniksi. Tuloilman lämpötila matala a) Tarkista asetettu tuloilman lämpötila ohjauspaneelista. b) Tarkista, että palotermostaatti on edelleen valmiustilassa. Palauta tarvittaessa painamalla koneessa olevaa punaista painiketta I (kuva 7). c) Tarkista, onko poistoilmasuodatin vaihdettava. d) Tarkista, että lämmönsiirrin pyörii. 5. Melu/värinät a) Puhdista juoksupyörät. b) Vedä puhaltimet ulos ja tarkista, että puhaltimien kiinnitysruuvit on kiristetty kunnolla. 6. Hälytykset Viasta varoitetaan näytössä tekstillä ja varoituskolmiolla. Kierrä valikkovalitsin varoituskolmion kohdalle ja vahvista painamalla 2 kertaa. Hälytysselvitys näytetään: (E = Ei hälytystä, K = Kyllä - aktiivinen hälytys) Puhal. E/K PB E/K 13 Fig. 7 FELSÖKNING (Fig. 7) Om det skulle uppstå driftsstörningar, bör följande kontrolleras och utföras innan serviceman tillkallas. 1. Fläkten/fläktarna startar inte. Kontrollera att säkringar är hela och att alla kontakter är ordentligt isatta (stickkontakt och fläktkontakter). 2. Låg luftmängd a) Inställning av luftmängden på kontrollpanelen b) Behov av rengöring/byte av filter c) Behov av rengöring av don d) Behov av rengöring av fläktar/värmeväxlare e) Att luftintag är fritt från snö/löv/smuts f) Kanaler. Kontrollera synliga kanaler efter yttre skador g) Kontrollera donöppningar 3. Aggregatet går inte att manövrera via kontrollpanelen (hänger sig) Nollställ elektroniken genom att göra aggregatet spänningslöst i ca 30 sekunder. 4. Låg tillufttemperatur a) Vald tilluftstemperatur på kontrollpanelen b) Kontrollera om brandtermostat har löst ut. Återställ genom att trycka in röd knapp "I" i aggregatet (fig 7). c) Behov av nytt frånluftsfilter d) Kontrollera att värmeväxlaren roterar. 5. Oljud eller vibrationer a) Behov av rengöring av fläkthjul b) Dra ut fläktarna och kontrollera att de 4 skruvarna på sidan är ordentligt fastsatta. c) Igensatta filter medför ökat luftmotstånd vilket gör att fläktarna ökar sitt varvtal för att upprätthålla önskad luftmängd. Detta kan medföra oljud/vibrationer. 6. Larm Fel varnas med text och varningstriangel i displayen. Vrid menyväljaren till varningstriangeln, tryck 2x bekräfta. Följande larmöversikt visas:

14 Em T E/K Lämpö E/K Rot E/K Suod. E/K Puhal. Y = Viallinen puhallinmoottori. Huom! Molemmat puhaltimet pysähtyvät EmT K = Hätätermostaatti on kytkenyt lämmityspatterin pois päältä (palautus, katso kuva 7) Rot K = Roottorin tahaton pysähtyminen (käyttöhihna poikki, viallinen moottori) Pb-vika K = Viallinen lämmityspatteri tai viallinen tehokortti (PCU-PB) Lämpö K = Oikosulku tai katkos antur(e)issa Suod. K = Suodatinaika (käyttöaika) ylitetty. Katso Suodattimen vaihto sivulta 13. Palaa käyttäjävalikkoon painamalla 2 kertaa Takaisin. (N = Nej, inget larm. J = Ja, aktivt larm) Fläkt N/J PB N/J Em T N/J Temp N/J Rot N/J Filter N/J Fläkt J = Fel på en av fläktmotorerna. OBS! Båda fläktarna stannar Em T J = Urkopplad brandtermostat. Återställ med tryck på röd knapp i aggregat (fig. 7) Rot J PB J = Oavsiktligt rotorstopp (rembrott, defekt motor) = Fel med tilläggsvärme eller kraft-kort (power board, PCU-PB). Temp J = Kortslutning eller brott i en av givarkretsarna Filter J = Utgången filtertid. Se Filterbyte på s. 9 Tryck 2x tillbaka för att komma tillbaka till användarmenyn. HUOLTOEDUSTAJA Ennen kuin otat yhteyttä huoltoedustajaan, merkitse muistiin tuotenumero ja valmistusnumero laitekilvestä, joka on kiinnitetty koneen päälle, huoltoluukun taakse. Myyntipiste/Myyjä/asentaja vastaa mielellään koneeseen liittyviin kysymyksiin. SERVICE Innan ni tar kontakt med servicepersonal, läs av den tekniska dataskylten under aggregatet. Notera typbeteckning och produktionsnummer (Se exempel nedan). Vid eventuella frågor ang. aggregatet vänligen kontakta ert försäljningsställe/ installatör. Valmistaja/Hersteller/Manufacturer: Oikeus muutoksiin pidätetään Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande For UK: 14

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

SAVE VTR 500. Käyttöohje

SAVE VTR 500. Käyttöohje 2013 Copyright Systemair AB Systemair AB ei vastaa kuvastoissa, esitteissä ja muussa painetussa materiaalissa olevista virheistä. Systemair AB pidättää oikeuden muuttaa tuotteitaan siitä etukäteen ilmoittamatta.

Lisätiedot

SAVE VTR 200/B. Käyttöohje. Document translated from English 2080627-FI 26-11-2012 A001

SAVE VTR 200/B. Käyttöohje. Document translated from English 2080627-FI 26-11-2012 A001 Document translated from English 2080627-FI 26-11-2012 A001 Alkuperäiset ohjeet ovat englannin kielellä. Muunkieliset versiot ovat käännöksiä englannin kielestä. (Direktiivi 2006/42/EY) 2012 Copyright

Lisätiedot

1.10.2013. Enervent eair. Käyttöohje FIN. Bruksanvisningar SWE. User instructions ENG

1.10.2013. Enervent eair. Käyttöohje FIN. Bruksanvisningar SWE. User instructions ENG 1.10.2013 Enervent eair FIN SWE ENG Käyttöohje Bruksanvisningar User instructions Suomi Lue tämä ensin...8 Miten aloitan laitteen käytön?...8 Mihin ilmanvaihtolaitetta käytetään?...8 Kuinka ilmanvaihtolaite

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR

Käyttöohjeet. Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR Käyttöohjeet Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR TAKUU Kiitos, että olet valinnut lämpöpumpulla varustetun siirreltävän ilmastointilaitteen. Käyttöohje sisältää

Lisätiedot

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande.

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Finos-XH 60 PNC: 5500XH liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 2 versio Monterings- och bruksanvisningar 15 10/2013 Arvoisa

Lisätiedot

A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23

A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23 A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23 2 www.aeg.com SISÄLLYS 4 TURVALLISUUSOHJEET 7 KÄYTTÖPANEELI 10 PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ 11 HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET...2 3. RAKENNE...3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ...4 a) Apuohjain ja LED-näyttö...4 b) Kauko-ohjain...5

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

SAP-KRV96EHN SAP-KRV126EHN

SAP-KRV96EHN SAP-KRV126EHN SAP-KRV96EHN SAP-KRV126EHN CLOVER 9 / 12 KÄYTTÖOHJE Ilmastointilaite inverter lämpöpumppu Tässä ilmastointilaitteessa käytetään uutta R 410A jäähdytettä Säilytä tämä käyttöohje. Säilytä se helposti saatavassa

Lisätiedot

Näin käytät Cylinda uunia Så här används Cylinda ugn

Näin käytät Cylinda uunia Så här används Cylinda ugn Näin käytät Cylinda uunia Så här används Cylinda ugn MT 3060 (09.03) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ennen uunin käyttöönottoa 3 Asennus 4 Sähköliitäntä 4 Cylinda IB 12.14 6 Cylinda IB 12.08 / IB 12.18 7 Puhdistus

Lisätiedot

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals Favorit 88030 I Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman

Lisätiedot

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 AlfaPlus 50 PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076 Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 kuva/bild 1 1 3 412-512 21,5 369-469 21,5 2 258 31

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.5 ELHO ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump 933756 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE

KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE SISÄLLYSLUETTELO 1.TURVALLISUUS...3 HUOMIOI KAIKKI VAROITUKSET JA LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ...3 2.TUOTTEEN TIEDOT:...5 Liesi:...5 Uuni:...5 Keraaminen

Lisätiedot

TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE

TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE HYDROLINE rpm 1400 95 C 60 C 40 C 30 C 1400 900 700 500 AA 40º ZWF 1440 TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ZWF 1440 132981480 BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ S FIN RUS Bästa

Lisätiedot

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone Ilmankäsittelykone Englannin kielestä käännetty asiakirja 2039247-FI 2014-08-22 A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Tästä asiakirjasta... 1 3 Tuotteen kuvaus... 2 3.1 Puhallin... 2 3.2 Tuloilmansuodatin...

Lisätiedot

EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW...... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................

Lisätiedot

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning XWE 81483

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning XWE 81483 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning SV SV Svenska, 1 FI Suomi, 15 DK Dansk, 29 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data NO

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING (1/11)

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING (1/11) KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING (1/11) POLAR E30 & E50 ÖLJYKÄYTTÖISET LÄMMINILMAKEHITTIMET OLJE-ELDADE VARMLUFTPANNOR 1 EU DECLARATION OF CONFORMITY EU:N VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS It is ensured through

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE PRO15000BTU PRO9000BTU KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING VAROITUS! Oman ja kanssaihmisten turvallisuuden takia on syytä lukea ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Liesikupu IV-8509 Savo Spiskåpa IV 8509 Savo. FI...3 Asennus...3 Käyttöohjeet...7 SV...9 Installation...9 Användning... 13

Liesikupu IV-8509 Savo Spiskåpa IV 8509 Savo. FI...3 Asennus...3 Käyttöohjeet...7 SV...9 Installation...9 Användning... 13 Liesikupu IV-8509 Savo Spiskåpa IV 8509 Savo FI...3 Asennus...3 Käyttöohjeet...7 SV...9 Installation...9 Användning... 13 125669/2013-05-07 (2680) ASENNUS Liesikupu IV-85-liesikupu on tarkoitettu vapaasti

Lisätiedot

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5.

Lisätiedot

JÄÄKAAPPI/PAKASTINKAAPPI KÄYTTÖOHJE MALLI JKPK-201

JÄÄKAAPPI/PAKASTINKAAPPI KÄYTTÖOHJE MALLI JKPK-201 JÄÄKAAPPI/PAKASTINKAAPPI KÄYTTÖOHJE MALLI JKPK-201 TURVALLISUUS VAROITUS! On vaarallista antaa muun kuin valtuutetun huoltohenkilön suoritettaviksi sellaiset huolto- tai korjaustyöt, joihin liittyy suojien

Lisätiedot

Turvallisuusvarotoimet

Turvallisuusvarotoimet Sisältö Turvallisuusvarotoimet... 2 Ympäristötietoa... 3 Sisältyvät lisäosat... 3 TV - Toiminnot... 3 TV:n katselu... 4 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 4 TV.n kaukosäätimen tarkasteleminen... 5

Lisätiedot

SE - 2-19 FI - 20-37 DK

SE - 2-19 FI - 20-37 DK SE - Monterings- och bruksanvisning anpassat till svenska säkerhetskrav 2-19 FI - Asennus- ja käyttöohje mukautettu suomalaisiin turvavaatimuksiin 20-37 DK - Monterings- og brugervejledning tilpasset Danske

Lisätiedot

Käyttöohje Bruksanvisning

Käyttöohje Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Pyykinpesukone Tvättmaskin EWT 12420 W We were thinking of you when we made this product 3 Tervetuloa Electroluxin maailmaan Kiitos, että olet valinnut ensiluokkaisen Electrolux-tuotteen,

Lisätiedot

Käyttöohje Bruksanvisning

Käyttöohje Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Pyykinpesukone Tvättmaskin EWT 14730 W We were thinking of you when we made this product 3 Tervetuloa Electroluxin maailmaan Kiitos, että olet valinnut ensiluokkaisen Electrolux-tuotteen,

Lisätiedot

ILTO 440 Premium SUOMI SVENSKA ENGLISH

ILTO 440 Premium SUOMI SVENSKA ENGLISH ILTO 440 Premium Suunnittelu-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Projekterings-, installations-, drifts- och underhållsanvisning Instructions for Planning, Installation, Use and Maintenance SUOMI SVENSKA

Lisätiedot