Käyttö- ja huolto-ohjeet Drift - och skötselanvisningar

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö- ja huolto-ohjeet Drift - och skötselanvisningar"

Transkriptio

1 (11-04)/TR Villavent VR 400 DCV/B VR 700 DCV Käyttö- ja huolto-ohjeet Drift - och skötselanvisningar

2 JOHDANTO Villavent on valmistanut lämmöntalteenotokoneita vuodesta 1980 lähtien. Koneita on asennettu tuhansiin rakennuksiin. Näistä asennuksista saadut kokemukset on käytetty Villavent-ilmanvaihtokoneidemme hyväksi. Uusimmat sisäilmaa ja sen vaikuksia terveyteemme koskevat tutkimustulokset on otettu huomioon ja laatuun ja suorituskykyyn on kiinntetty erityistä huomiota. Vaikka olemmekin panostaneet kaiken kokemuksemme koneen kehittämiseen, lopullinen tulos riippuu koko asennuksen laadusta ja tässä kirjasessa kuvatusta kunnossapidosta. INTRODUKTION Villavent har producerat värmeåtervinningsaggregat som, sedan 1980, är installerade i tusentals byggnader. Erfarenheter från dessa installationer är samlade i Villavent-produkterna Vi har tagit hänsyn till de senaste resultaten inom inneklimat forskningen, och vi har ställt höga krav på kvalitet och prestanda. För att anläggningen skall bibehålla hög kvalitet, måste service och underhåll skötas enligt beskrivningen i detta häfte. OBS! Aggregatet är anpassat för kontinuerlig drift, och ska bara stoppas vid service / skötsel. HUOMIO! Laite on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön, ja pitäisi vain pysäyttää huollon / ylläpidon takia. SISÄLLYS YLEISTÄ sivu 4 KÄYTTÖ sivu 5 ja 10 VAROITUS sivu 11 HUOLTO sivu 11 VIANETSINTÄ sivu 13 HUOLTOEDUSTAJA sivu 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENERELLT sid 4 HANDHAVANDE /REGLERING sid 8 och 10 VARNING sid 11 SKÖTSEL sid 11 FELSÖKNING sid 13 SERVICE sid 14 2

3 Fig. 1 1.) Kone 2.) Äänenvaimentimet, tulo-/poistoilma 4.) Ilmanotto ulkoa 5.) Poistoilma 6.) Tuloilmahajottimet olohuoneissa 7.) Poistoilmasäleiköt märkätiloissa 8.) Kanava liesikuvusta, jos asennettu 9.) Joustavat putket 10.) Spiro-putket 11.) Kanavaeristys 1.) Aggregat 2.) Ljuddämpare till- /frånluft 4.) Uteluftsintag 5.) Avluft 6.) Tilluftsdon 7.) Frånluftsdon 8.) Kanal från event. spiskåpa 9.) Flexibla kanaler 10.) Spirokanaler 11.) Kanalisolering A.) Tuloilmapuhallin B.) Poistoilmapuhallin C.) Lämmönsiirrin D.) Raitisilmasuodatin E.) Poistoilmasuodatin F.) Ohjauspaneeli A.) Tilluftsfläkt B.) Frånluftsfläkt C.) Värmeväxlare D.) Tilluftsfilter E.) Frånluftsfilter F.) Kontrollpanel 3

4 YLEISTÄ Villavent VR 400/700 -koneet ovat täydellisiä ilmanvaihtokoneita, jotka syöttävät suodatettua ja esilämmitettyä ulkoilmaa asuintiloihin ja poistavat vastaavan määrän käytettyä ilmaa WC:stä, kylpyhuoneesta ja märkätiloista. Koneet on varustettu alumiinisella lämmönsiirtimellä ja ohjaustoiminnoilla turvallisen ja taloudellisen ilmanvaihdon varmistamiseksi. VR 400 DCV/B on myös suunniteltu asennettavaksi asuntoihin, joissa kanavajuoksut, liesikuvun poistoilman sisältämät hajut ja käryt usein osoittautuvat haasteelliseksi. Peltiratkaisun ansiosta kone on mahdollista kytkeä liesikupuun. Liesikuvusta tuleva poistoilma johdetaan suoraan poistoilmapuhaltimeen, joten höyryt ja käryt eivät mene lämmönsiirtimen kautta. Koneet vaihtavat automaattisesti talvikäytön (lämmöntalteenotolla) ja kesäkäytön (ilman lämmöntalteenottoa) välillä. Huom! VR 400 DCV/B toimitetaan oikea- ja vasenkätisenä mallina. Tämän käsikirjan kuvat ovat vain vasenkätisestä mallista. GENERELLT Villavent, VR 400/700 är kompletta ventilationsaggregat för tillförsel av filtrerad och uppvärmd uteluft, samt bortforsling av motsvarande mängd förbrukad luft. Aggregaten levereras med värmeväxlare och automatik för att kunna ventilera på ett säkert och ekonomiskt sätt. VR 400 DCV/B är speciellt framtaget för lägenheter, där utrymmet för kanaler, lukt från spiskåpan ofta medför kompromisser. En bypass-lösning gör att spiskåpan kan anslutas till aggregatet. Matoset leds direkt till frånluftsfläkten utan att lukt och föroreningar passerar genom värmeväxlaren. Aggregaten skiftar automatiskt mellan normaldrift med värmeåtervinning och sommardrift utan värmeåtervinning. OBS! VR 400 DCV/B levereras i vänster- och högerutförande. ( Bilderna i detta häfte visar endast aggregat i vänsterutförande.) 4

5 KÄYTTÖ Koneessa on yhdysrakenteinen ohjauspaneeli, mutta sitä voidaan myös ohjata yhdestä tai useammasta CDtyyppisestä etäohjauspaneelista. Valikkovalitsin (toiminnon valinta ja valikoissa liikkuminen) Vahvista (valintojen vahvistuspainike) Takaisin (paluu taaksepäin valikkotasolla) Näyttö (tiedot käytöstä, käyttöasetuksista, muutoksista jne.) Normaalissa päivittäisessä käytössä ei ole tarpeen muuta asetuksia. Ilmavirtaa ja tuloilman lämpötilaa voidaan säätää tarvittaessa. Symboli: Ilmavirran (puhaltimen nopeuden) valinta: Näytössä näkyy: Kierrä valikkovalitsinta kunnes puhallinsymboli merkitään. Vahvista Ilmavirta Min. Nim. Maks. Valitse haluttu ilmavirta kiertämällä valikkovalitsinta. Vahvista Minimi-ilmanvaihto (Minimi.) Voidaan käyttää, kun rakennus jää tyhjilleen pidemmäksi aikaa viileällä säällä. Normaali ilmanvaihto (Nim.) Antaa tarvittavan ilmanvaihdon. Ilmavirta ja ilmatasapaino pidetään automaattisesti yllä. Pakkoilmanvaihto (Maks.) Ilmavirran lisäämiseen tarvittaessa Symboli: Tuloilman lämpötilan valinta: Näytössä näkyy: Ilmanvaihtojärjestelmä tuottaa hyvän ilmanlaadun rakennukseen, mutta osallistuu tilojen lämmitykseen tai jäähdytykseen hyvin vähäisessä määrin. Tuloilman lämpötilaa voidaan silti haluta säätää. Kierrä valikkovalitsinta kunnes tuloilman lämpötilan symboli merkitään. Ilmavirta Vahvista. Säädä lämpötilaa tarpeen mukaan ylös/alas kiertämällä Min. Nim. Maks. valikkovalitsinta. Lämpötila voidaan säätä 5 porrasta (12, 14.5, 17, 19.5 ja 22 C), kun jälkilämmityspatteri on aktivoitu. Silloin kun jälkilämmitys ei ole aktivoitu lämpötilaa voidaan säätä 15, 16, 17, 18 ja 19 C. Tyhjä symboli tarkoittaa Kesäkäyttö (katso alla oleva Automaattinen Kesäkäyttö ) Vahvista Paras energia- ja ilmanvaihtotehokkuus saavutetaan alhaisella tuloilman lämpötilalla. Automaattinen kesäkäyttö Tuloilman lämpötila on korkeampi kun asetukset: Lämmöntalteenotto on pois päältä Poistoilman lämpötila on alle ulkoilman lämpötilan: Tuloilmaa jäähdytetään lämmönsiirrinyksikössä Alhaisilla ulkoilman lämpötiloilla voidaan saavuttaa alennettu huonelämpötila valitsemalla manuaalinen kesäkäyttö ja pakkoilmanvaihto. Manuaalinen kesäkäyttö : Lisälämmitys päällä Lämmönsiirrin pois Manuaalinen kesäkäyttö Kierrä valikkovalitsinta kunnes tuloilman lämpötilan symboli merkitään. Vahvista. Tuloilman lämpötila 5

6 Kierrä valikkovalitsin kohtaan Manuaalinen kesäkäyttö. Vahvista. Ilmanvirta Takaisin Pakkoilmanvaihto: Maks. Kierrä valikkovalitsinta kunnes puhallinsymboli merkitään. Vahvista Valitse maksimi-ilmavirta kiertämällä valikkovalitsinta. Vahvista (Automaattinen palautus normaalikäyttöön, jos tuloilman lämpötila on alle 5 o C.) Pois kotoa Kun rakennus jää tyhjilleen pidemmäksi aikaa alennetulla huonelämpötilalla, valitse Pois kotoa. Tämä toiminto alentaa tuloilman lämpötilaa n. 10 o C. Pois kotoa -toiminto valitaan erillisellä kytkimellä (katso Asennusohjeet - Sähköliitännät ). Suodattimen vaihto Vaihda suodatin, kun asetettu aika ylittyy. Teho alenee, jos suodattimia ei vaihdeta. Käyttöajan valinta: Katso Asennusohjeet, Käyttöönotto. Suodattimen vaihto: Katso Huolto Pois kotoa Suodatin Käyttöajan nollaus suodattimen vaihdon jälkeen Kierrä valikkovalitsinta kunnes Huolto merkitään. Vahvista Vahvista suodatinaika painamalla Vahvista painamalla Vahvista painamalla Lopeta painamalla ja Kyllä merkitään ja Ei merkitään (kaksi kertaa) Käyttöajan nollaus suodattimen vaihdon jälkeen voidaan tehdä myös erillisellä kytkimellä (katso Asennusohjeet - Sähköliitännät ). Ajastinsäätö Jos järjestelmä huolehtii liikerakennuksen ilmanvaihdosta, saatetaan tarvita viikkoajastintoimintoa vaihtamaan päivä- ja yökäytön (rajoitettu ilmanvaihto) välillä. Näyttöön tulee teksti Yökäyttö, kun kone toimii rajoitetulla ilmanvaihdolla. Huolto Suodatinaika Suodatinaika Nollaus:Kyllä Suodattimen Vaihtoaika x Yökäyttö Yökäyttö voidaan ohittaa ja vaihtaa normaalikäytöksi erillisellä kytkimellä. Katso Asennusohjeet Sähköliitännät. Käyttöajan valinta ohitukselle: Kierrä valikkovalitsinta kunnes Huolto merkitään. Vahvista Huolto Kierrä valikkovalitsinta. kunnes Lisäaikakäyttö merkitään. Vahvista Huolto/Lisäaikakäyttö Vahvista painamalla Kierrä valikkovalitsinta. Minuutit näkyvät näytössä. ja valitse ohituksen käyttöaika ( min). Vahvista. Lopeta painamalla (kaksi kertaa) Sulatustason asentaminen Kone on varustettu automaattisella jäätymisesto joka aktivoituu kun LTO ympärillä on vaara jäähtyä. Ulkolämpötila määrää sulatustarpeen, tuloilma alennetaan ja /tai poistoilmaa lisätään esiasetettujen aikajaksoihin jotka riippuu ulkoilman lämpötilasta sekä annetun sulatustason herkkyys (katso taulukko Automaattinen Sulatustoiminto asennusohjeissa). Sulatustasot asetetaan koneen ohjauspaneelista. Seuraava kuvaus näyttää asennus ohjeet. Tehdas asetuksena on laitettu sulatustaso 3. Lisäaikakäyttö minuutteja: xxx Ilmavirta Suuri/Norm/ Pieni Huolto 6

7 Kierrä valikkovalitsinta kunnes Huolto merkitään. Vahvista Kierrä valikkovalitsinta painamalla. Kierrä valikkovalitsinta painamalla. kunnes "Toiminnot" merkitään ja vahvista kunnes "Sulatus", merkitään ja vahvista Toiminnot Sulatus Tila 3 merkitä. Muuta haluttuun sulatustasoon valikkovalitsimella Vahvista.Lopeta painamalla (kaksi kertaa) ja Tila 7

8 HANDHAVANDE Aggregatet har integrerad kontrollpanel, men kan även styras från en eller flera separata paneler, typ CD. Menyväljare (för val av funktion och manövrering i menyer) Bekräfta (tryckknapp för bekräftelse av val) Tillbaka (tryckknapp för att gå tilbaka efter ändrad nivå) Menyfönster (information om drift, ändringar etc.) För normalt, dagligt bruk, finns inget behov för reglering av ventilationsanläggningen. Luftflöde och tillufttemperatur kan regleras vid behov. Symbol: Val av luftflöde (fläkthastighet): Menyfönster visar: Vrid menyväljaren till fläktsymbolen är markerad och bekr. med Luftflöde l/s Min. Norm. Max. Vrid menyväljaren till önskat luftflöde, och bekräfta med Min. ventilation (Min.) Kan användas vid långvarig frånvaro och låg utetemperatur. Normalventilation (Norm.) Ger nödvändig luftväxling. Luftflöde och -balans upprätthålles automatiskt. Forcerad ventilation (Max.) Ger större luftväxling Symbol: Val av tillufttemperatur: Menyfönster visar: Ventilationsanläggningen ger god luftkvalitet i bostaden, och bidrar i liten grad till uppvärmning eller kylning av rumstemperaturen. Likväl kan det vara önskvärt att reglera tilluftlufttemperaturen, till exempel efter årstiden. Min. Norm. Max. Vrid menyväljaren till tillufttemp. är markerad och bekräfta med Vrid menyväljaren och justera upp/ned efter önskemål. Temperaturen kan ställas i 5 steg (12-22 C, i steg om 2,5 C vid aktiverad värmare och C i steg om 1 C vid avaktiverad värmare). Tom symbol innebär Sommardrift (se nedan under Automatisk Sommardrift ) Bekräfta Bäst energi- och ventilationseffektivitet uppnås vid låg tillufttemperatur. Automatisk Sommardrift Om tillufttemperaturen är högre än inställt värde, kopplas återvinningen ur dvs. den roterande växlaren stannar. Om frånlufttemperaturen är lägre än utomhustemperaturen roterar växlaren för kylåtervinning, dvs. uteluften kyls. Vid låg utetemperatur, kan reducerad rumstemperatur uppnås genom att välja manuell sommardrift och forcerad ventilation. Manuell sommardrift : Tillufttemperatur Tilläggsvärme på Värmeväxlare av Manuell sommardrift Vrid menyväljaren till tillufttemperatur markeras och bekräfta Vrid menyväljaren till Man. sommardrift, och bekräfta med. Tillbaka med Forcerad ventilation: Tillufttemperatur Luftflöde l/s Vrid menyväljaren till fläktsymbolen markeras och bekräfta med Vrid menyväljaren till max. luftföde, och bekräfta med 8

9 Max. (Automatisk återkoppling till normaldrift om tillufttemp. blir lägre än 5 o C.) Borta Vid långvarig frånvaro och reducerad rumstemperatur, bör Borta väljas tex. i fritidshus. Funktionen sänker tillufttemperaturen med ca. 10 o C. Bortafunktion väljs från separat brytare (se Montageanvisning - "Elektriska arbeten"). Filterbyte Byt filter vid utgången driftstid. Effekten reduceras om filtren inte byts. Val av driftstid: Se Montageanvisning, Uppstart/Injustering. Byt filter: Se "Skötsel" Återställning av driftstid efter filterbyte (reset) Borta Filter Vrid menyväljaren till "Service" markeras och bekräfta med Bekräfta filterperioden med Bekräfta med Bekräfta med Avsluta med och "Ja" markeras och "Nej" markeras Återställning av driftstid efter filterbyte kan alternativt ske mha. separat brytare (se Montageanvisning - "Elektriska arbeten"). Timerreglering Vid ventilation av kommersiella lokaler, kan timerreglering för växling mellan dag- och nattdrift (reducerad ventilation). Fläktsymbol visar vald hastighet på dag-/nattdrift) Under "Nattdrift" kan överstyrning till Normaldrift ske mha. separat brytare. Se Kopplingsschema. Val av driftsperiod för överstyrning (Se Servicemeny): Service Filterperiod Filterperiod Återställ: Ja Tid till filterbyte x Nattdrift Vrid menyväljaren till "Service" markeras och bekräfta med Vrid menyväljaren till "Förlängd drift", och bekräfta med. Bekräfta med. Antal minuter markeras Service Service Förlängd drift Vrid menyväljaren Bekräfta med. Avsluta med till önskad tid för överstyrning (10 till 240 min.). Förlängd drift Minuter: xxx Luftflöde Hög/Norm/Låg Inställning av avfrostningsnivå Aggregatet är utrustat med en automatisk avfrostningsfunktion som aktiveras då det finns risk för isbildning i området kring den roterande värmeväxlaren. Funktionen som styrs av utomhustemperaturen reducerar tilluftsflödet och/eller ökar frånluftsflödet i förinställda tidscykler som beror på den aktuella utomhustemperaturen samt vilken känslighet funktionen är inställd i (se tabell under Automatisk Avfrostningsfunktion i installationsinstruktionen). De olika nivåerna kan ställas in från aggregatets kontrollpanel. Nedan beskrivning visar hur dessa kan ställas in. Nivå 3 är förinställt från fabriken. Service Vrid menyväljaren till "Service" markeras och bekräfta med Vrid menyväljaren till "Funktioner", och bekräfta med. Vrid menyväljaren till "Avfrostning", och bekräfta med. Funktioner Avfrostning Läge 3 visas. Ändra till önskad nivå med menyväljaren bekräfta med. Avsluta med och Läge 3 9

10 Fig. 3 KÄYTTÖ KEITTIÖN POISTOILMA VR 400 DCV/B (KUVA 3) VR 400 DCV/B on suunniteltu liitettäväksi tarkoitukseen suunniteltuun Villaventliesikupuun. Huom! Liesikupu on varustettava kokonaan sulkeutuvalla pellillä (ilman aukkoa perusilmanvaihdolle). Pakkoilmanvaihdon aikana (ruokaa valmistettaessa) liesikuvun pelti avataan kytkimellä K, kuva 3. Liesikuvusta tuleva poistoilma johdetaan suoraan poistoilmapuhaltimeen, ei lämmönsiirtimen kautta. Poistoilmapuhaltimen kapasiteetti käytetään silloin pääasiassa liesikuvusta tulevaan poistoilmaan, mutta pieni ilmavirta pidetään yllä poistosäleikköjen läpi. Liesikuvun pellin aukioloajaksi voidaan asettaa 5-60 minuuttia. Pelti sulkeutuu automaattisesti valittuun aikaan tai suljetaan käsin kiertämällä kytkin K asentoon. Koneen ohituspelti sulkeutuu automaattisesti ja poistoilmapuhallin vaihtaa normaaliin ilmanvaihtoon (NORM). Huom! Kun käytetään poistoa liesikuvusta, poistoilma ohittaa lämmönsiirtimen, ja asetettu tuloilman lämpötila saavutetaan koneen sähkölämmityspatterilla. Liesikuvun pellin automaattinen sulkeutuminen varmistaa ilmanvaihtojärjestelmän energiatehokkaan käytön. REGLERING SPISKÅPA - VR 400 DCV/B (Fig. 3) VR 400 DCV/B är konstruerat för att kunna användas tillsammans med Villavents spiskåpa anpassat för detta aggregat. OBS! Spiskåpan måste vara utrustad med ett tättslutande spjäll (utan öppning för grundventilation). Vid forcerad ventilation från spiskåpan öppnas spjället i kåpan via brytare K fig.3. Samtidig regleras fläktarna upp till maxfart. Matoset leds bredvid värmeväxlaren och direkt till frånluftsfläkten. Frånluftsfläktens kapacitet utnyttjas då främst till matoset men en liten luftmängd kommer fortfarande via det övriga frånluftssystemet. Öppningstiden för spjället i spiskåpan är reglerbart mellan 5 och 60 minuter. Spjället stänger automatiskt efter inställd tid, eller manuellt genom att vrida på brytare k till. Bypass-spjället i aggregatet stänger automatiskt, samtidigt som fläktarna går tillbaks till inställd hastighet (Norm). OBS! När forcerad spiskåpa används leds frånluften förbi värmeväxlaren, och inställd tilluftstemperatur upprätthålls av det elektriska värmebatteriet i aggregatet. Den automatiska stängningen av spjället i spiskåpan, är en del av funktionen för att upprätthålla en energieffektiv användning av anläggningen. 10

11 1.) 2.) Fig. 4 VAROITUS! Koneen virheellisestä käytöstä tai käsittelystä johtuvien sähköiskujen, tulipalojen tai muiden vahinkojen välttämiseksi on tärkeää ottaa huomoon seuraavat seikat: 1. Järjestelmä on asennettava asennusohjeiden mukaisesti. 2. Katkaise verkkojännite ennen huoltoa tai lämmöntalteenottoyksikön puhdistusta. 3. Kuivausrumpua ei saa kytkeä suoraan ilmanvaihtojärjestelmään. 4. Varmista, että suodattimet on asennettu paikalleen ennen järjestelmän käyttöä. 5. Huolto on suoritettava seuraavien oheiden mukaisesti. HUOLTO (kuva 4-6) VR400/700 -koneiden huolto tulee normaalisti suorittaa 3-4 kertaa vuodessa. Yleisen puhdistuksen lisäksi tulee huomioida seuraavat: 1. Raitisilma-/poistoilmasuodattimen vaihto (hälytyssignaali ohjauspaneelissa, 1-2 kertaa vuodessa tai tarvittaessa) Pussisuodattimia ei voi puhdistaa ja ne on vaihdettava tarvittaessa. Käyttöaika suodattimenvaihtojen välillä on nollattava vaihdon jälkeen, katso KÄYTTÖ. Suodattimenvaihtojen välisen käyttöajan muuttaminen Suodattimen kunnosta riippuen sen käyttöaikaa pitää kenties muuttaa. Katso Käytön huoltovalikko (erillinen dokumentti) Kysy uusia suodattimia laitteen toimittajalta. 2. Lämmönsiirtimen tarkastus (joka 3. vuosi) Vaikka vaadittu kohtien 1 ja 2 huolto suoritetaankin, lämmönsiirrinyksikköön kertyy pölyä. Sen vuoksi on erittäin tärkeää hyvän tehokkuuden ylläpidon kannalta, että lämmönsiirrinyksikkö irrotetaan koneesta ja puhdistetaan ajoittain. Pese kuumalla saippuavedellä. Älä käytä ammoniakkia sisältävää pesuainetta. VARNING För att undvika elektrisk stöt, brand eller andra skador som kan uppstå på grund av felaktigt användande eller behandling av aggregatet, är det viktigt att ta hänsyn till följande: 1. Anläggningen skall vara monterad enligt montageanvisningar. 2. Stickkontakten dras ur vid service och/eller inspektion av aggregatet. 3. Torktumlare skall inte anslutas till anläggningen. 4. Anläggningen skall endast användas när det är monterat filter i aggregatet. 5. Skötsel skall utföras enligt beskrivning. SKÖTSEL (Fig. 4-6) Skötsel av VR 400/700 utförs normalt 3-4 gånger per år. Förutom generell rengöring består den av följande: 1. Byte av filter (vid signal i kontrollpanelen eller vid behov) Filtren är av engångstyp och kan inte rengöras. Det är möjligt att prenumerera på filter vilka skickas till er automatiskt enligt överenskommet intervall. Efter bytet skall drifttiden nollställas, se HANDHAVANDE. Se separat beställningskort för filter. Eller 2. Kontroll av värmeväxlare (vart 3:e år) Värmeväxlaren kan efter en tids användning, trots att filterbyten sköts, bli belagd med ett litet smutslager som försämrar temperaturverkningsgraden. Vid behov kan värmeväxlaren tas ut och rengöras med varmt såpvatten (undvik diskmedel med salmiak). OBS! Var noggrann med att skydda rotormotor från fukt/vatten. Huom! Varmista, ettei roottorin moottoriin pääse kosteutta. 11

12 3.) 4.) Fig Puhaltimien tarkastus (joka 3. vuosi) Säännöllisestä huollosta (kuten suodattimien vaihto) huolimatta pölyä ja rasvaa saattaa vähitellen kerääntyä puhaltimien sisälle. Tämä heikentää niiden tehokkuutta. Puhaltimet voi puhdistaa liinalla tai pehmeällä harjalla. Älä käytä vettä. Pinttyneet kerrostumat voi poistaa mineraalitärpätillä. Anna kuivua kunnolla ennen asennusta. 4. Poistoilmasäleikköjen ja tuloilmahajottimien puhdistaminen (tarvittaessa) Järjestelmä syöttää raitista ilmaa kotiisi ja poistaa käytetyn sisäilman kanavaviston ja hajottimien/säleikköjen kautta. Hajottimet ja säleiköt on asennettu kattoihin/seiniin makuuhuoneissa, olohuoneessa, märkätiloissa, WC:ssä jne. Irrota hajottimet ja säleiköt ja pese ne tarvittaessa kuumassa saippuavedessä. (Hajottimia/säleikköjä ei saa vahtaa keskenään.) 5. Raitisilmaoton tarkastus (vähintään 2 kertaa vuodessa) Lehdet ja ilmansaasteet saattavat tukkia ilmanottosäleikön ja rajoittaa koneen kapasiteettia. Tarkasta ilmanottosäleikkö ja puhdista tarvittaessa. 6. Kanaviston tarkastus (joka 5. vuosi) Säännöllisestä huollosta (kuten suodattimien vaihto) huolimatta pöly- ja rasvakerrostumia saattaa muodostua kanavistoon. Tämä heikentää järjestelmän suorituskykyä. Kanavajuoksut tulee sen vuoksi puhdistaa/vaihtaa tarvittaessa. Teräskanavat voidaan puhdistaa vetämällä kuumaan saippuaveteen kastettu harja kanavan läpi hajotin- /säleikköaukkojen tai erityisten tarkastusluukkujen (jos asennettu) kautta. HUOM! Tarkasta lisäksi kattohormi kerran vuodessa ja puhdista tarvittaessa. Katso liesikuvun käyttö- ja huolto erillisistä ohjeista. 3. Kontroll av fläktar (vart 3:e år) Fläktarna kan efter än längre tids användning, bli belagda med damm som reducerar anläggningens kapacitet. Fläktarna bör därför ibland tas ut och rengöras med en borste, utan användning av vatten. Man kan använda rengöringsmedel på smuts som är svår att få bort (fläktarna måste torka innan de monteras igen). 4. Rengöring av till- och frånluftsdon (efter behov). Anläggningen tillför frisk luft och drar ut gammal luft via donen. Donen är vanligen placerade i taket och tas ut och rengörs med varmt såpvatten. Obs! sätt tillbaka donet på samma plats så att inte injusteringen av luftmängderna behöver göras om. Donets inställning får inte ändras. 5. Kontroll av uteluftsintag (minst 2 gånger per år) Löv och annan smuts kan fastna på uteluftsgallret och då reducera kapaciteten. Gallret bör kontrolleras, och rengöras vid behov. 6. Kontroll av kanaler (efter behov) Kanalsystemet (gäller frånluftskanaler) kan efter en längre tids användning, bli belagda med damm som kan reducera anläggningens kapacitet. Kanalerna bör därför rengöras ibland. Kanalerna kan rengöras med en borste och såpvatten genom öppningar för don och rensluckor. OBS! Takhuv ska årligen kontrolleras och rengöras vid behov. För drift och skötsel av spiskåpan se separat instruktion. 12

13 5.) 6.) 7.) Fig. 6 VIANETSINTÄ (kuva 7) Jos ilmenee ongelmia, tarkasta tai korjaa seuraavat kohdat, ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun huoltoon. 1. Puhallin (puhaltimet) ei(vät) käynnisty Tarkasta, että kaikki varokkeet ja pistokkeet on kytketty (verkkovirta ja puhaltimien pistokkeet). 2. Pienentynyt ilmavirtaus a) Tarkista ilmavirran asetus ohjauspaneelista. b) Tarvitseeko suodatin vaihtaa? c) Tarvitseeko hajottimet/säleiköt puhdistaa? d) Tarvitseeko puhaltimet/lämmönsiirrinyksikkö puhdistaa? e) Onko kattoyksikkö/ilmanotto tukossa? f) Kanavisto. Tarkista, onko kanavissa näkyviä vaurioita ja/tai pöly-/likakerrostumia. g) Tarkista hajottimien/säleikköjen aukot. 3. Konetta ei voi ohjata (ohjaustoiminnot ovat jumissa) Nollaa ohjaustoiminnot irrottamalla pistoke pistorasiasta sekunniksi. Tuloilman lämpötila matala a) Tarkista asetettu tuloilman lämpötila ohjauspaneelista. b) Tarkista, että palotermostaatti on edelleen valmiustilassa. Palauta tarvittaessa painamalla koneessa olevaa punaista painiketta I (kuva 7). c) Tarkista, onko poistoilmasuodatin vaihdettava. d) Tarkista, että lämmönsiirrin pyörii. 5. Melu/värinät a) Puhdista juoksupyörät. b) Vedä puhaltimet ulos ja tarkista, että puhaltimien kiinnitysruuvit on kiristetty kunnolla. 6. Hälytykset Viasta varoitetaan näytössä tekstillä ja varoituskolmiolla. Kierrä valikkovalitsin varoituskolmion kohdalle ja vahvista painamalla 2 kertaa. Hälytysselvitys näytetään: (E = Ei hälytystä, K = Kyllä - aktiivinen hälytys) Puhal. E/K PB E/K 13 Fig. 7 FELSÖKNING (Fig. 7) Om det skulle uppstå driftsstörningar, bör följande kontrolleras och utföras innan serviceman tillkallas. 1. Fläkten/fläktarna startar inte. Kontrollera att säkringar är hela och att alla kontakter är ordentligt isatta (stickkontakt och fläktkontakter). 2. Låg luftmängd a) Inställning av luftmängden på kontrollpanelen b) Behov av rengöring/byte av filter c) Behov av rengöring av don d) Behov av rengöring av fläktar/värmeväxlare e) Att luftintag är fritt från snö/löv/smuts f) Kanaler. Kontrollera synliga kanaler efter yttre skador g) Kontrollera donöppningar 3. Aggregatet går inte att manövrera via kontrollpanelen (hänger sig) Nollställ elektroniken genom att göra aggregatet spänningslöst i ca 30 sekunder. 4. Låg tillufttemperatur a) Vald tilluftstemperatur på kontrollpanelen b) Kontrollera om brandtermostat har löst ut. Återställ genom att trycka in röd knapp "I" i aggregatet (fig 7). c) Behov av nytt frånluftsfilter d) Kontrollera att värmeväxlaren roterar. 5. Oljud eller vibrationer a) Behov av rengöring av fläkthjul b) Dra ut fläktarna och kontrollera att de 4 skruvarna på sidan är ordentligt fastsatta. c) Igensatta filter medför ökat luftmotstånd vilket gör att fläktarna ökar sitt varvtal för att upprätthålla önskad luftmängd. Detta kan medföra oljud/vibrationer. 6. Larm Fel varnas med text och varningstriangel i displayen. Vrid menyväljaren till varningstriangeln, tryck 2x bekräfta. Följande larmöversikt visas:

14 Em T E/K Lämpö E/K Rot E/K Suod. E/K Puhal. Y = Viallinen puhallinmoottori. Huom! Molemmat puhaltimet pysähtyvät EmT K = Hätätermostaatti on kytkenyt lämmityspatterin pois päältä (palautus, katso kuva 7) Rot K = Roottorin tahaton pysähtyminen (käyttöhihna poikki, viallinen moottori) Pb-vika K = Viallinen lämmityspatteri tai viallinen tehokortti (PCU-PB) Lämpö K = Oikosulku tai katkos antur(e)issa Suod. K = Suodatinaika (käyttöaika) ylitetty. Katso Suodattimen vaihto sivulta 13. Palaa käyttäjävalikkoon painamalla 2 kertaa Takaisin. (N = Nej, inget larm. J = Ja, aktivt larm) Fläkt N/J PB N/J Em T N/J Temp N/J Rot N/J Filter N/J Fläkt J = Fel på en av fläktmotorerna. OBS! Båda fläktarna stannar Em T J = Urkopplad brandtermostat. Återställ med tryck på röd knapp i aggregat (fig. 7) Rot J PB J = Oavsiktligt rotorstopp (rembrott, defekt motor) = Fel med tilläggsvärme eller kraft-kort (power board, PCU-PB). Temp J = Kortslutning eller brott i en av givarkretsarna Filter J = Utgången filtertid. Se Filterbyte på s. 9 Tryck 2x tillbaka för att komma tillbaka till användarmenyn. HUOLTOEDUSTAJA Ennen kuin otat yhteyttä huoltoedustajaan, merkitse muistiin tuotenumero ja valmistusnumero laitekilvestä, joka on kiinnitetty koneen päälle, huoltoluukun taakse. Myyntipiste/Myyjä/asentaja vastaa mielellään koneeseen liittyviin kysymyksiin. SERVICE Innan ni tar kontakt med servicepersonal, läs av den tekniska dataskylten under aggregatet. Notera typbeteckning och produktionsnummer (Se exempel nedan). Vid eventuella frågor ang. aggregatet vänligen kontakta ert försäljningsställe/ installatör. Valmistaja/Hersteller/Manufacturer: Oikeus muutoksiin pidätetään Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande For UK: 14

Villavent CD. Käytön huoltovalikko. Driftsservicemeny Endast för auktoriserad servicepersonal. Vain valtuutetulle huoltohenkilöstölle

Villavent CD. Käytön huoltovalikko. Driftsservicemeny Endast för auktoriserad servicepersonal. Vain valtuutetulle huoltohenkilöstölle 205844 27012010 TR 10-01 Villavent CD Käytön huoltovalikko Vain valtuutetulle huoltohenkilöstölle Driftsservicemeny Endast för auktoriserad servicepersonal Käytön huoltovalikko Sivu 3 valikon taitamaton

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12 HIFEK-huippuimurit 1-12 Takfläktar HIFEK 1-12 HIFEK-huippuimurin juoksupyörässä on sovellettu uutta virtauslaskentatekniikkaa, minkä johdosta se tarjoaa erittäin hyvän hyötysuhteen ja samalla alhaisen

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Villavent VR 400 DCV/B VR 700 DCV

Villavent VR 400 DCV/B VR 700 DCV 2058187 12.10.2010/TR 10-01 Kommentti [kmb1]: Justeringer i svensk tekst. Ref. mail fra Jerker 3.9. Fra dato 15.08.2008 Endret fra 09.09.08. Under innregulering luftmengder (fra si 19) endret til Engelsk

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring PMB 224 PITUMAX G Sludgetrap G Sand/slamavskiljare för markförläggning Glasfiberarmerad polyester Lujitemuovia Hiekan-/lietteenerotin PITUMAX G on hiekan-/lietteenerotin, joka on tarkoitettu hiekan ja

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

SAVE VTR 300/B. Käyttöohje

SAVE VTR 300/B. Käyttöohje 2014 Copyright Systemair AB Systemair AB ei vastaa kuvastoissa, esitteissä ja muussa painetussa materiaalissa olevista virheistä. Systemair AB pidättää oikeuden muuttaa tuotteitaan siitä etukäteen ilmoittamatta.

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

SAVE VTR 200/B. Käyttöohje

SAVE VTR 200/B. Käyttöohje 2015 Copyright Systemair AB Systemair AB ei vastaa kuvastoissa, esitteissä ja muussa painetussa materiaalissa olevista virheistä. Systemair AB pidättää oikeuden muuttaa tuotteitaan siitä etukäteen ilmoittamatta.

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P MONTEINGSANVISNING MAV SE/FI 0409-1 611754 - F310P/410P/360P - FIGHTE 310P/410P/360P Fjärrvärmemodul är en fjärrvärmemodul, avsedd att anslutas till NIBE:s värmepumpar FIGHTE 310P/410P/360P i kombination

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1.

KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1. KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1. SKT Suomi Oy 2012 SKT Suomi Oy / SKT Group 35 vuoden kokemus paineviemärijärjestelmistä

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1291/2001 vp Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikäraja Eduskunnan puhemiehelle Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI G F E A B C D 1 2 3 3 SUOMI 09-12 4 TURVALLISUUS Turvallisuus Ota huomioon seuraavat ohjeet laitetta käytettäessä: 7 Laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Vallox Loimaan tehdas

Vallox Loimaan tehdas Vallox Loimaan tehdas 40 vuotta ilmanvaihdon huipputekniikkaa Loimaalla 4800 m² laajennus 2011 Automaattiset levytyökeskukset 3 kpl CNC -ohjatut särmäyspuristimet Automaattinen jauhemaalauslinja Loppukokoonpanolinjat

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

ILOX SEILI LIESIKUVUT

ILOX SEILI LIESIKUVUT ILOX SEILI LIESIKUVUT >> KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET MALLIT: Seili-500-1-2-1-0 Seili-500-1-3-1-0 Seili-500-3-2-1-0 Seili-500-3-4-1-0 Seili-500-5-1-1-0 Seili-500-7-5-1-0 Seili-600-1-2-1-0 Seili-600-1-3-1-0

Lisätiedot