Swegon CASA Smart Sensor package

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Swegon CASA Smart Sensor package"

Transkriptio

1 Swegon CASA Smart Sensor package Asennusohje Installationsanvisning 1. Yleistä Swegon CASA Sensor package on yhdistelmäanturi, josta on saatavana kolme varianttia: kosteusanturi (SRH) kosteusanturi ja hiilidioksidianturi (SRHCO2) kosteusanturi ja VOC-anturi (SRHVOC) Sensor package sopii asennettavaksi kaikkiin Swegon CASA Smart -ilmanvaihtokoneisiin, joissa on käytössä ohjelmistoversio 2.2 tai uudempi. Ohjelmistoversion voi tarkistaa Smart-ohjauspaneelin valikosta Päävalikko/ Tietoja laitteesta/laitteen ohjelmaversio. 1. Allmänt Swegon CASA Sensor package är en kombinationsgivare som innefattar: fuktgivare (SRH) fuktgivare och koldioxidgivare (SRHCO2) fuktgivare och VOC-givare (SRHVOC) Sensor package kan installeras i alla Swegon CASA Smart ventilationsaggregaten med programversion 2.2 eller nyare. Programversionen kan kontrolleras från menyn Huvudmeny/Information/Aggregat version i Smart kontrollpanelen. 2. Asennus Kaikki Sensor package -anturiyhdistelmät on koteloitu samanlaiseen koteloon. Jos ilmanvaihtokoneessa on ennestään Sensor package -anturi/anturikokonaisuus, uusi Sensor package voidaan vaihtaa suoraan vanhan tilalle. Koneet, joissa ei ole ennestään Sensor package antureita, on varustettu liitäntäjohdolla. Ennen asennusta liitäntäjohdon kiinnike ruuvataan irti koneesta ja myöhemmin Sensor package kiinnitetään samaan reikään. Anturin sijainti eri ilmanvaihtokoneissa on esitetty seuraavilla sivuilla. 2. Installation Alla givarkombinationer av Sensor package är kapslade på samma sätt. Om ventilationsaggregatet saknar någon förinstallerad Sensor package-givare/givarhelhet, kan man installera en ny Sensor package i stället för den gamla. Aggregat som helt saknar Sensor package-givare är utrustade med en anslutningskabel. Före installationen lossar man anslutningskabelns fästklämma från aggregatet och skruvar sedan fast Sensor package i samma hål. På följande sidor visas givarens placering i olika ventilationsaggregat. SRH SRHCO2 SRHVOC SRH_b-u/121218

2 W3 W4 Swegon CASA W3 ja W4 Smart -ilmanvaihtokoneissa Sensor packagen asennuspaikka sijaitsee kesäohituspellin takana poistoilmakammiossa. Sijainti on esitetty poikkileikkauskuvassa alla oikealla. Asennuksen aikana ohituspellin on oltava talvi -asennossa (ks. W3/W4 Asennus-, käyttöönotto- ja huolto-ohje). Lämmönvaihdin ja poistoilmasuodatin pitää ottaa ulos koneesta asennuksen ajaksi. W3 W4 I ventilationsaggregaten Swegon CASA W3 och W4 Smart är monteringsplatsen för Sensor package bakom förbigångsspjället för sommartid i frånluftskammaren. Placeringen framgår av tvärsnittsvyn nedan. Under monteringen måste förbigångsspjället stå i vinter -läge (se W3/W4 Installations-, drifttagnings- och underhållsanvisning). Värmeväxlaren och frånluftsfiltret måste tas ur aggregatet innan installationen utförs. W3 W4 (R-malli R-modellen) W5 W9 Swegon CASA W5 Smart -ilmanvaihtokoneissa Sensor kuvassa alla vasemmalla. Asennuksen ajaksi poistoilmasuodatin pitää ottaa ulos koneesta. Swegon CASA W9 Smart -ilmanvaihtokoneissa Sensor kuvassa alla oikealla. W5 W9 I ventilationsaggregaten Swegon CASA W5 Smart är i frånluftskammaren. Placeringen visas i vänstra bilden nedan. Frånluftsfiltret måste tas ur aggregatet före installationen. I ventilationsaggregaten Swegon CASA W9 Smart är i frånluftskammaren. Placeringen visas i högra bilden nedan. W5 (R-malli R-modellen) W9 (R-malli R-modellen) 2 Oikeus muutoksiin pidätetään. Rätt till ändringar förbehålles.

3 R2 R3 Swegon CASA R2 Smart -ilmanvaihtokoneessa Sensor packagen asennuspaikka on esitetty alla olevassa kuvassa. Oikeakätisessä versiossa on valmis reikä (A) anturipaketille. Vasenkätisessä versiossa irrotetaan yksi lämmityspatterin kiinnitysruuvi ja anturipaketti kiinnitetään tähän reikään (B). Swegon CASA R3 Smart -ilmanvaihtokoneessa Sensor kuvassa alla. Poistoilmasuodatin pitää ottaa ulos koneesta asennuksen ajaksi. R2 R3 Placeringen av givarpaketet i Swegon CASA R2 Smart ventilationsaggregatet visas i bilden nedan. På aggregat i högerutförande finns ett förborrat hål (A) för givarpaketet. På aggregat i vänsterutförande ska en fästskruv för eftervärmaren avlägsnas och givarpaketet monteras sedan i skruvhålet (B). I ventilationsaggregatet Swegon CASA R3 Smart är i frånluftskammaren. Placeringen visas i bilden nedan. Frånluftsfiltret måste tas ur aggregatet före installationen. A B R2 R3 (R-malli R-modellen) R5 Swegon CASA R5 Smart -ilmanvaihtokoneessa Sensor kuvassa alla. Asennuksen ajaksi poistoilmasuodatin pitää ottaa ulos koneesta. R5 I ventilationsaggregatet Swegon CASA R5 Smart är i frånluftskammaren. Placeringen visas i bilden nedan. Frånluftsfiltret måste tas ur aggregatet före installationen. R5 (R-malli R-modellen) Oikeus muutoksiin pidätetään. Rätt till ändringar förbehålles. 3

4 R5-H Swegon CASA R5-H Smart -ilmanvaihtokoneessa Sensor packagen asennuspaikka on esitetty alla olevassa kuvassa. A on sijainti vasenkätisessä versiossa ja B on sijainti oikeakätisessä versiossa. Oletuksena vasenkätisen version anturikaapeli on kytkettynä sähkölaatikossa. Jos koneen kätisyys vaihdetaan oikeakätiseksi versioksi, kaapelin kytkentä sähkölaatikossa pitää vaihtaa. Irroita kaapeli A piirikortin liittimestä (X14/Sensor package) ja korvaa se kaapelilla B. R5-H Placeringen av givarpaketet i Swegon CASA R2 Smart ventilationsaggregatet visas i bilden nedan. A är placering i vänsterutförande. B är placering i högerutförande. Från fabrik är givarpaketets kabel i kopplingslådan inkopplad för vänsterutfört aggregat. Om aggregatet spegelvänds till högerutförande skall inkopplingen av kabeln ändras. Avlägsna kabel A från PCB (X14/Sensor package) och koppla in kabel B. R5-H R7 Swegon CASA R7 Smart -ilmanvaihtokoneessa Sensor kuvassa alla. Asennuksen ajaksi poistoilmasuodatin pitää ottaa ulos koneesta. R7 I ventilationsaggregatet Swegon CASA R7 Smart är i frånluftskammaren. Placeringen visas i bilden nedan. Frånluftsfiltret måste tas ur aggregatet före installationen. R7 4 Oikeus muutoksiin pidätetään. Rätt till ändringar förbehålles.

5 R7-H Swegon CASA R7-H Smart -ilmanvaihtokoneessa Sensor packagen asennuspaikka on esitetty alla olevassa kuvassa. A on sijainti vasenkätisessä versiossa ja B on sijainti oikeakätisessä versiossa. Oletuksena vasenkätisen version anturikaapeli on kytkettynä sähkölaatikossa. Jos koneen kätisyys vaihdetaan oikeakätiseksi versioksi, kaapelin kytkentä sähkölaatikossa pitää vaihtaa. Irroita kaapeli A piirikortin liittimestä (X14/Sensor package) ja korvaa se kaapelilla B. R7-H Placeringen av givarpaketet i Swegon CASA R7-H Smart ventilationsaggregatet visas i bilden nedan. A är placering i vänsterutförande. B är placering i högerutförande. Från fabrik är givarpaketets kabel i kopplingslådan inkopplad för vänsterutfört aggregat. Om aggregatet spegelvänds till högerutförande skall inkopplingen av kabeln ändras. Avlägsna kabel A från PCB (X14/Sensor package) och koppla in kabel B. R7-H R9 R15 Swegon CASA R9 ja R15 Smart -ilmanvaihtokoneissa Sensor kuvassa alla. Asennuksen ajaksi poistoilmasuodatin pitää ottaa ulos koneesta. R9 R15 I ventilationsaggregatet Swegon CASA R9 och R15 Smart är monteringsplatsen för Sensor package under frånluftsfiltret i frånluftskammaren. Placeringen visas i bilden nedan. Frånluftsfiltret måste tas ur aggregatet före installationen. R9 R15 Oikeus muutoksiin pidätetään. Rätt till ändringar förbehålles. 5

6 R9-H R15-H Swegon CASA R9-H ja R15-H Smart -ilmanvaihtokoneessa Sensor packagen asennuspaikka on esitetty alla olevassa kuvassa. A on sijainti vasenkätisessä versiossa ja B on sijainti oikeakätisessä versiossa. Oletuksena vasenkätisen version anturikaapeli on kytkettynä sähkölaatikossa. Jos koneen kätisyys vaihdetaan oikeakätiseksi versioksi, kaapelin kytkentä sähkölaatikossa pitää vaihtaa. Irroita kaapeli A piirikortin liittimestä (X14/Sensor package) ja korvaa se kaapelilla B. R9-H R15-H Placeringen av givarpaketet i Swegon CASA R9-H och R15-H Smart ventilationsaggregatet visas i bilden nedan. A är placering i vänsterutförande. B är placering i högerutförande. Från fabrik är givarpaketets kabel i kopplingslådan inkopplad för vänsterutfört aggregat. Om aggregatet spegelvänds till högerutförande skall inkopplingen av kabeln ändras. Avlägsna kabel A från PCB (X14/Sensor package) och koppla in kabel B. R9-H R15-H 6 Oikeus muutoksiin pidätetään. Rätt till ändringar förbehålles.

7 Sensor packagen asennus koneeseen Irrota koneessa oleva kiinnike, jossa anturikaapeli on kiinni. Kytke sitten kaapeli anturin piirikortilla olevaan liittimeen (1). Paina piirilevy paikalleen Sensor packagen pohjalevyyn (2). Paina kansiosa (3) kiinni pohjalevyyn ja ruuvaa (4) Sensor pacakage koneessa olevaan reikään, josta aluksi irrotit kaapelin kiinnikkeen. Installation av Sensor package i aggregat Lossa klämman med vilken givarkabeln är fastsatt i aggregatet. Anslut sedan kabeln till kontaktdonet (1) på givarens kretskort. Tryck fast kretskortet på sin plats på bottenplattan (2) i Sensor package. Tryck fast lockdelen (3) på bottenplattan och skruva fast (4) Sensor package i hålet i aggregatet, från vilken du lossade kabeln tidigare Käyttöönotto Käyttöönotto tehdään Smart-ohjauspaneelilla. Kun Sensor package on asennettu, ilmanvaihtokone tunnistaa käytettävissä olevat anturit automaattisesti. Asennettuja antureita vastaavat toiminnot tulevat näkyviin Smart-ohjauspaneelin Smart-toiminnot -valikkoon. Halutut toiminnot valitaan käyttöön Smart-toiminnot valikosta ja säädetään ilmanvaihtokoneen käyttöohjeen mukaisesti. 3. Drifttagning Drifttagning sker med Smart kontrollpanel. När Sensor package är installerad identifierar ventilationsaggregatet de tillgängliga givarna automatiskt. De funktioner som svarar mot de installerade givarna blir synliga i menyn Smart-funktioner på en Smart kontrollpanel. Önskade funktioner väljs från menyn Smartfunktioner och ställs in enligt ventilationsaggregatets bruksanvisning. W3, W4, W5, W9, R3 ja R5 ilmanvaihtokoneita on saatavana vasen- ja oikeakätisenä mallina. Tämän ohjeen kuvissa on esitetty sensorpackagen sijainti oikeakätisessä koneessa. Vasenkätisessä koneessa sijainti on vastaava, mutta eri puolella konetta. Vasenkätinen malli on peilikuva oikeakätisestä. W3, W4, W5, W9, R3 ja R5 ventilationsaggregat finns som vänster- eller höger modell. På bilderna i anvisningen visas placeringen av sensorpackage i höger modells aggregat. Vänster modell har motsvarande placering men på motsatt sida i aggregatet. Vänster modell är spegelbild av höger modell. Oikeus muutoksiin pidätetään. Rätt till ändringar förbehålles. 7

8

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Linear S/SI/SR/P. Asennusohje Monteringsanvisning

Linear S/SI/SR/P. Asennusohje Monteringsanvisning Linear S/SI/SR/P Asennusohje Monteringsanvisning 1. Tarkista tuote kuljetusvaurioiden varalta. Asennuksen saa suorittaa vain riittävän ammattitaidon omaava henkilö. Kontrolleera produkten för möiliga frakt

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

Viarelli Agrezza 90cc

Viarelli Agrezza 90cc SE / FI Viarelli Agrezza 90cc Monteringsanvisning V.18 02 SE Monteringsanvisning STEG 1 - PACKA UPP Lyft bort skyddskartongen och lossa bultarna som håller ihop burens ovandel med underdelen. Avsluta med

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

IRROITETTAVAN ISTUIMEN ASENNUSOHJE LÖSTAGBAR SÄTE MONTERINGS MANUAL REMOVABLE SEAT S INSTALLATION MANUAL

IRROITETTAVAN ISTUIMEN ASENNUSOHJE LÖSTAGBAR SÄTE MONTERINGS MANUAL REMOVABLE SEAT S INSTALLATION MANUAL IRROITETTAVAN ISTUIMEN ASENNUSOHJE LÖSTAGBAR SÄTE MONTERINGS MANUAL REMOVABLE SEAT S INSTALLATION MANUAL V. 1.2 20.03.2016 OSAT Etulaatikko sisältää seuraavat osat: 1. Esikasattu laatikko 2. Kiinnitysruuvi

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 Modell/Malli: USB-NL2 Nr/Nro: 32-8825 Vers: 002-200312 SE Beskrivning Nätverkskabel för enkel filöverföring mellan datorer med USB

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet Installation och bruksanvisning

Asennus- ja käyttöohjeet Installation och bruksanvisning Asennus- ja käyttöohjeet Installation och bruksanvisning Varoitus Lue ennen asennusta nämä asennus- ja käyttöohjeet. Asennuksen ja käytön tulee noudattaa paikallisia asetuksia ja menettelyohjeita. Varning!

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Arbetsplatsarmatur och badrumsarmatur Work-point and Bathroom luminaire Työpiste- ja kylpyhuonevalaisin. Onndeli Onnsani

Arbetsplatsarmatur och badrumsarmatur Work-point and Bathroom luminaire Työpiste- ja kylpyhuonevalaisin. Onndeli Onnsani Arbetsplatsarmatur och badrumsarmatur Work-point and Bathroom luminaire Työpiste- ja kylpyhuonevalaisin Onndeli Onnsani Arbetsplatsarmatur Work-point luminaire Työpistevalaisin Onndeli Työpistevalaisin

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Smart Technology Hub

Smart Technology Hub Vaskiluoto Havainnekuva siitä, minkälaista rakentamista alueelle voisi tulla. Kuvan tarkoitus on havainnollistaa rakentamisen tapaa ja mittakaavaa, minkä vuoksi kuvassa ei ole esitetty rakennusten eteen

Lisätiedot

Viarelli Agrezza 250cc

Viarelli Agrezza 250cc SE / FI Viarelli Agrezza 250cc Monteringsanvisning V.1801 SE Monteringsanvisning STEG 1 - PACKA UPP Lyft bort skyddskartongen och lossa bultarna som håller ihop burens ovandel med underdelen. Avsluta med

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

Käyttäjäopas Web Asennus Konfiguraattori

Käyttäjäopas Web Asennus Konfiguraattori Käyttäjäopas Web Asennus Konfiguraattori Yleiskatsaus... 2 Ilmoita projektisi yksityiskohdat... 2 Valitse lisäpalvelut... 3 Tallenna projekti... 4 Vahvista tilaus... 5 Käytettyjä lyhennyksiä... 6 Yhteenveto

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

Essence. Asennusohje Monteringsanvisning

Essence. Asennusohje Monteringsanvisning Essence Asennusohje Monteringsanvisning Säilytä ohjeet ja luovuta kiinteistön käyttäjälle. Turvallisuusohjeet Tarkista tuote kuljetussisällön ja -vaurioiden varalta. Mikäli havaitset vikoja tai puutteita

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

SOLAR Solar-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Solar-bastuinredning

SOLAR Solar-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Solar-bastuinredning SOLAR Solar-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Solar-bastuinredning

Lisätiedot

Viarelli Agrezza 125cc

Viarelli Agrezza 125cc SE / SE FI Viarelli Agrezza 125cc Monteringsanvisning V.1801 SE Monteringsanvisning STEG 1 - PACKA UPP Lyft bort skyddskartongen och lossa bultarna som håller ihop burens ovandel med underdelen. Passa

Lisätiedot

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10, Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 ja TBLZ12141 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACTkoneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin sisältyvät

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

Manual. Linktower Retrofit kit

Manual. Linktower Retrofit kit Manual Linktower Retrofit kit 1 SE 1. Öppna mastens främre lucka för att komma åt kopplingsdosan. 2. Öppna kopplingsdosan och koppla bort alla kablar till ballaster. Koppla ihop inkommande kabel med utgående

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

IDO Pozzi-Ginori Easy.02

IDO Pozzi-Ginori Easy.02 IDO Pozzi-Ginori Easy02 Sisällysluettelo Innehållsförteckning - Värivaihtoehdot ja LVI-numerot - Färgalternativ och VVS-nummer Pesualtaat Tasoasennus Tvättställ Bultupphängning Bultupphängning Bultupphängning

Lisätiedot

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä.

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. Lue ohjeet huolella ennenkuin asennat anturin. Muista että

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 002-200412 Infraröd sändare/mottagare Langaton infrapunasovitin Modell/Malli: MII-890 Nr/Nro: 38-1034 SE Introduktion USB till IrDA adapter för trådlös kommunikation genom

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer

I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer FI SV Asennusohjeet Installationsinstruktioner I-VALO OY 14500 IITTALA FINLAND Tel. 010 446 6600 Fax 010 446 6500 www.i-valo.com I-VALO tuotenro: 28001 PRO

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Falu-Snap putkipitimien asennusohje

Falu-Snap putkipitimien asennusohje Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Faluplast garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. Asennusohjeet koskevat seuraavia LVI-numeroita:

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Asennusohje Huonelämpötila-anturi TBLZ-1-24-2, seinäasennus IP20/ Ulkolämpötila-anturi TBLZ-1-24-3, ulkoasennus IP54 GOLD/COMPACT

Asennusohje Huonelämpötila-anturi TBLZ-1-24-2, seinäasennus IP20/ Ulkolämpötila-anturi TBLZ-1-24-3, ulkoasennus IP54 GOLD/COMPACT FI.TLZ242.140328 sennusohje Huonelämpötilaanturi TLZ1242, seinäasennus IP20/ Ulkolämpötilaanturi TLZ1243, ulkoasennus IP54 GOLD/OMPT 1. Yleistä asennetaan seinälle. Se on varustettu ruuviliittimillä kaapelin

Lisätiedot

VALITSIJAYHDISTYKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA STIFTELSEURKUND FÖR VALMANSFÖRENING

VALITSIJAYHDISTYKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA STIFTELSEURKUND FÖR VALMANSFÖRENING VALITSIJAYHDISTYKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA Allekirjoittaneet, jotka vakuuttavat olevansa seurakunnan äänivaltaisia jäseniä, ovat perustaneet marraskuussa 2014 toimitettavaa kirkkovaltuuston jäsenten vaalia

Lisätiedot

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje 9234594 2. painos Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisarja TBVL on tarkoitettu lämmityspatterin TBLA ohjaukseen. Mukana tulee (3)-tieventtiili, toimilaite, kytkentäkaapeli pikaliittimillä, jäätymissuoja-anturi

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 1 VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 2 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 Yleiset tekniset tiedot Allmänna tekniska data 5 Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och

Lisätiedot

FOKUS. grammatik. Konjunktiot ja sanajärjestys

FOKUS. grammatik. Konjunktiot ja sanajärjestys FOKUS grammatik Konjunktiot yhdistävät sanoja, lauseenosia ja lauseita. Konjunktiot jaetaan rinnastus- ja alistuskonjunktioihin. Jag och min kompis ska resa till Köpenhamn. Minä ja kaverini matkustamme

Lisätiedot

P1 Valitaan kaikki yhdestä jonosta

P1 Valitaan kaikki yhdestä jonosta KYH - aikuiskoulutuksen yhteishaku, MK-tutkintoon johtava koulutus VLINTPERUSTEET 3.4.27 ( 5) 2627 2, Tekniikan ja liikenteen yksikkö 293 XXXXX Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma rvosanojen kysyminen

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje FI.webbE.50 Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD versio E, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen..

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 ja TBLZ-1-2-1-41 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACT-koneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin

Lisätiedot

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Yleistä Paine-anturia käytetään laitoksissa, joissa pyritään säädettävään ilmavirtaan pitämällä kanaviston paine vakiona. Paineanturia käytetään

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

AELN/ATEN/KLN. Bruksanvisning (SV) Käyttöohje (FI)

AELN/ATEN/KLN. Bruksanvisning (SV) Käyttöohje (FI) AELN/ATEN/KLN Bruksanvisning (SV) Käyttöohje (FI) 380169-2 A B C Svenska Suomi A Display Näyttö B Knappar Painikkeet C Personskyddsbrytare (vissa modeller) Henkilösuojakytkin (tietyt mallit) 2 3 BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring PMB 224 PITUMAX G Sludgetrap G Sand/slamavskiljare för markförläggning Glasfiberarmerad polyester Lujitemuovia Hiekan-/lietteenerotin PITUMAX G on hiekan-/lietteenerotin, joka on tarkoitettu hiekan ja

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

C80/1, C90, C150 FI SV. Ohjauskeskukset Styrcentralerna

C80/1, C90, C150 FI SV. Ohjauskeskukset Styrcentralerna C80/1, C90, C150 FI Ohjauskeskukset Styrcentralerna 19022007 Sisällysluettelo 1. OHJAUSKESKUKSET... 3 C80/1, C90 JA C150... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Tekniset tiedot... 3 2. OHJAUSKESKUKSEN KÄYTTÄJÄN OHJE...

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41 Installation instructions, accessories Ohje nro 31310099 Versio 1.2 Osa nro 31285547 Handsfree, Bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310099 - V1.2 Sivu 1 / 41 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA E A Kun avaat koneen oven, turvakytkin (S) katkaisee virran. S VAROITUS Irrota tästä huolimatta koneen pistotulppa aina ennen koneen huoltotöiden aloittamista. Koneita on

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Traktorn sedd från vänster sida Tryckuttag, artikelnummer Monteringsvinkeln som håller snabbkopplingen ingår ej. Vinkeln tillverkas lämpligen av 3-4 mm plåt.

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

BORRMASKINSTATIV BOREMASKINSTATIV PORAKONEEN JALUSTA BOREMASKINESTATIV

BORRMASKINSTATIV BOREMASKINSTATIV PORAKONEEN JALUSTA BOREMASKINESTATIV BORRMASKINSTATIV Passar borrmaskiner med 43 mm halsdiameter BOREMASKINSTATIV Passer boremaskiner med 43 mm halsdiameter PORAKONEEN JALUSTA Sopii porakoneille, joiden kaulan halkaisija on 43 mm BOREMASKINESTATIV

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoinen pellettitakka Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoisella pellettitakalla voit lämmittää talosi ja käyttövetesi. Suunnittelemme kanssasi optimaalisen lämmitysjärjestelmän vesikiertoisen

Lisätiedot

Design KYLPYTAKIT OMILLA PANTONE VÄREILLÄ/ BADROCKAR I VALBARA

Design KYLPYTAKIT OMILLA PANTONE VÄREILLÄ/ BADROCKAR I VALBARA 2008 Tuotteillamme on Oeko-Tex Standard 100 sertifikaatti Våra produkter har Oeko-Tex Standard 100 certifikat Puuvilla on kuulunut amerikkalaiseen arkeen jo 1400- luvulta lähtien. Zappella-froteessa käytettävä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Saab 9-3 5D M Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3 5D M Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Pysäköintiapu (SPA) MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

Uusi huippuimurisarja

Uusi huippuimurisarja Uusi huippuimurisarja CASA F -sarja koostuu 8 mallista, joita on saatavana kolmessa eri koossa ja jotka kattavat ilmavirrat 2,1 m³/s saakka. CASA F on äänieristetty huippuimuri energiatehokkailla EC-puhaltimilla,

Lisätiedot

Rollock -lukon asennusohje

Rollock -lukon asennusohje Rollock -lukon asennusohje Rollock -lukon asennusohje ROLLOCK -LUKON ASENNUSOHJE 1 Ulkopuolen painikkeen asennusosat (alempipainike) 3 2 Tukiosa A Säätölevy A 2kpl Alakara A 5 Kellojousi Kierreholkki

Lisätiedot

Swegon CASA. Smart Hoods. Blues Salsa Tango Jazz. Käyttöohje. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Instructions for use.

Swegon CASA. Smart Hoods. Blues Salsa Tango Jazz. Käyttöohje. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Instructions for use. Swegon CASA Smart Hoods Blues Salsa Tango Jazz Käyttöohje FI Bruksanvisning SE Bruksanvisning NO Instructions for use EN Hoods_e-u/100616 Swegon CASA Blues Swegon CASA Salsa Swegon CASA Tango Swegon CASA

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017 Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia Alerte Flyttning av en övergiven båt vid Kittholmen - Hylätyn veneen siirtäminen Kittholmasta STADGA FÖR SMÅBÅTSHAMNAR I STADEN JAKOBSTAD 10: Båtar som finns vid bryggorna

Lisätiedot

Asennus, sähkölämmityspatteri TBCE/TBRE/TCLE-02 GOLD/COMPACT/SILVER C

Asennus, sähkölämmityspatteri TBCE/TBRE/TCLE-02 GOLD/COMPACT/SILVER C Asennus, sähkölämmityspatteri TBCE/TBRE/TCLE-02 GOLD/COMPACT/SILVER C 1. Yleistä TBCE/TBRE lämmityspatteria käytetään tuloilman lämmittämiseen tai ulkoilman esilämmittämiseen. Lämmityspatterista TBCE/TBRE/TCLE

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

MALAX KOMMUN MAALAHDEN KUNTA

MALAX KOMMUN MAALAHDEN KUNTA 1-1 Dokument / asiakirja BILAGA/LIITE 2 Projekt / projekti Åminne kolonilottsområde utvidgning och ändring av detaljplan Åminnen siirtolapuutarha-alue asemakaavan laajennus ja muutos Datum / päivämäärä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment:

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: PS 1 1 2 1 2 PS PA AIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: 1 - tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu / - Teknisk rum & CPU, kemi pump, luftpump /- Technical

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot