SAVE VTR 150/K. Käyttöohje. Document translated from English FI A001

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVE VTR 150/K. Käyttöohje. Document translated from English 2079977-FI 26-11-2012 A001"

Transkriptio

1 Document translated from English FI A001

2 Alkuperäiset ohjeet ovat englannin kielellä. Muunkieliset versiot ovat käännöksiä englannin kielestä. (Direktiivi 2006/42/EY) 2012 Copyright Systemair AB Systemair AB ei vastaa mahdollisista virheistä luetteloissa, esitteissä ja muussa painetussa materiaalissa. Systemair AB pidättää oikeuden muuttaa tuotteitaan siitä ilmoittamatta. Tämä koskee myös jo tilattuja tuotteita edellyttäen, että kyseiset muutokset voidaan tehdä tarvitsematta muuttaa jo sovittuja teknisiä tietoja. Systemair AB omistaa kaikki tässä materiaalissa esiintyvät tavaramerkit. Kaikki oikeudet pidätetään.

3 Sisällysluettelo 1 Varoitukset Johdanto Liesituuletin Ohjauspaneeli Näytön symbolit Konfigurointi Ohjattu aloitus Menettely Tehdasasetuksien palautus Lämpötilan asettaminen Puhallinnopeuden manuaalinen asetus Viikko-ohjelman ohjelmointi Manuaalinen ja automaattinen kesätila Liesituulettimen huolto Liesituulettimen puhdistus Halogeenilamppujen vaihto Koneen huolto Varoitukset Etulevyn ulko-osan irrotus / asennus Etulevyn sisäosan irrotus / asennus Suodattimien vaihtaminen Suodatinajan palautus Lämmönvaihtimen tarkastus ja puhdistus Puhaltimien puhdistus Kanavajärjestelmän huolto Poistosäleikköjen ja tuloilmahajottimien puhdistus Ulkoilmanoton tarkastus Kattohuuvan tarkastus (jos asennettu) Kanavajärjestelmän tarkastus ja puhdistus Vianetsintä Hälytyslista...14

4

5 1 Varoitukset Seuraavat varoitukset on esitetty asiakirjan eri jaksoissa: Vaara Varmista, että kone on kytketty irti sähköverkosta ennen huolto- ja sähkötöitä! Kaikki sähköliitännät ja huoltotyöt on teetettävä valtuutetulla asentajalla paikallisten määräysten mukaisesti. Varoitus Järjestelmä on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi ja tulee pysäyttää vain huoltoa varten. Koneen ja ilmanvaihtojärjestelmän asennus on teetettävä valtuutetulla asentajalla paikallisten määräysten mukaisesti. Varo teräviä reunoja asennuksen ja huollon yhteydessä. Käytä suojakäsineitä. Vaikka koneen verkkoliitäntä onkin irrotettu, sisällä olevat pyörivät osat eivät kenties ole vielä pysähtyneet ja aiheuttavat sen vuoksi tapaturmavaaran. Varmista, että suodattimet on asennettu, ennen kuin käynnistät koneen. Tätä tuotetta saavat käyttää ainoastaan henkilöt, joilla on tarpeeksi tietoa tai koulutusta tältä alalta, tai käytön tulee tapahtua tällaisen henkilön valvonnassa. Varo Älä kytke kuivausrumpuja ilmanvaihtojärjestelmään. Kanavaliitännät/kanavien päät on suojattava varastoinnin ja asennuksen ajaksi. 2 Johdanto SAVE VTR150 on lämmön talteenottava ilmanvaihtokone integroidulla pyörivällä, erittäin tehokkaalla lämmönvaihtimella ja liesituulettimella. sopii pienehköihin asuntoihin tai taloihin. Se syöttää suodatettua ulkoilmaa asuintiloihin ja poistaa ilmaa kylpyhuoneesta, keittiöstä ja märkätiloista. Mallivaihtoehtoja on kaksi, oikeakätinen (R) ja vasenkätinen (L) malli. Molemmat mallit toimitetaan 1000 W tai 500 W asennetulla lämmityspatterilla. Eri mallit tunnistaa sisäisten komponenttien sijoituksesta. Tässä ohjekirjassa on perustiedot siitä, miten käytetään ja huolletaan vasenkätistä (L) ja oikeakätistä (R) konetta ja järjestelmää, johon se on liitetty. Huom! Tämä ohjekirjan kuvissa on vasenkätinen (L) malli. Oikeakätisen (R) mallin sisäosien sijoitus on peilikuva. 3 Liesituuletin Vaara ÄLÄ liekitä liesituulettimen alla sen toimiessa. Varmista, että tilaan tuleva ilmavirta on riittävä, kun liesituuletin on käytössä. Valot sytytetään painamalla A-painiketta Systemair AB

6 Ilmanvaihtopelti avataan ruoanvalmistuksen ajaksi painamalla kerran B-painiketta. LED-merkkivalo (C) palaa jatkuvasti. Voit tehostaa ilmanvaihtoa painamalla uudelleen B-painiketta. LED-merkkivalo (C) vilkkuu. Ilmanvaihtopelti suljetaan painamalla B-painiketta kolmannen kerran. Ilmanvaihtopuhallin palaa normaalinopeudelle ja LED-merkkivalo sammuu. Pelti sulkeutuu automaattisesti 60 minuutin kuluttua, ellei sitä suljeta käsin. Poistoilmaa ei mene ulos liesituulettimen kautta, kun se on kytketty pois päältä. Keittiön poistoilmalle tarvitaan erillinen ilmaventtiili. A B C Kuva 1 Liesituulettimen etupaneeli Vinkki: Pidä pelti auki ennen ruoanlaittoa, sen aikana ja sen jälkeen, jotta käry ei pääse leviämään tilaan. 4 Ohjauspaneeli Seuraavalla sivulla on kuva ja lyhyt kuvaus ohjauspaneelista Kuva 2 Ohjauspaneeli ja näyttö Sijainti Kuvaus Selitys 1 Näyttö Näyttää symbolit, valikot ja asetukset 2 Valintanuppi Selaa valikkoluetteloa tai muuta asetuksia ja arvoja kiertämällä nuppia oikealle tai vasemmalle 3 Vahvistuspainike Vahvista valinta tai asetus painamalla painiketta 4 Peruutuspainike Painallus askeltaa taaksepäin valikkotasoilla ja keskeyttää aloitetun parametrimuutoksen palauttaen alkuperäisen arvon Systemair AB

7 4.1 Näytön symbolit Symboli Kuvaus Selitys Lämpö Ilmaisee asetetun lämpötilan. Lämpötila-asetuksen portaita on 6 (täysin tyhjästä täyteen symboliin) ja niitä voi vaihtaa käsin valintanuppia kiertämällä. Asetus vahvistetaan painamalla vahvistuspainiketta Puhaltimen nopeus Ilmaisee asetetun puhallinnopeuden. Puhallinnopeuden asetus voidaan valita 4 portaasta: (Pois, Matala, Nimellis ja Korkea) valintanuppia kiertämällä ja painamalla vahvistuspainiketta. Huolto A.Ilmanvaihto seis. 1 B.Matala ilmanvaihto: Voidaan käyttää, kun rakennuksessa ei oleskella pitkähköön aikaan. C.Nimellisilmanvaihto: Tuottaa vaaditun ilmanvaihdon normaaleissa olosuhteissa. D.Maksimi-ilmanvaihto: Ilmavirran lisäykseen tarvittaessa. Avaa huoltovalikko painamalla vahvistuspainiketta. Hälytys Avaa hälytyslista painamalla vahvistuspainiketta. 1. Puhallin voidaan asettaa Pois-tilaan aktivoimalla Käsin puhal. seis. Katso huoltovalikon kuvaus kohdasta Toiminto. Huom! Normaalitalouksissa ei ole suositeltavaa aktivoida Käsin puhal. seis -toimintoa (kytkeä puhallinta Pois). 5 Konfigurointi 5.1 Ohjattu aloitus Ohjattu aloitus on vaihe-vaiheelta asetustyökalu, joka käynnistyy automaattisesti, kun VTR 150/K käynnistetään ensimmäisen kerran tai kun: suoritetaan tehdaspalautus Systemair AB

8 asennetaan uusi piirilevy (varaosa) Tässä tapauksessa on syötettävä yksikkötyyppi (VTR150/K) Menettely Huom! Varmista, että ulkoinen ohjauspaneeli on kytketty oikein. 1. Valitse kieli nuppia kiertämällä ja paina vahvistuspainiketta Kielet Kieli ENGLISH 2. Valitse yksikkötyyppi, tämä valinta näkyy vain, jos on asennettu uusi piirilevy (varaosa) Tyyppi VTR150/K 3. Aseta päivä ja aika Aika/Päivä VV/KK/PP Päivä: 12/09/12 Aika: 10:00 Viikonpäivä: 4. Valitse lämmitin: Ei mitään/sähkö/vesi Lämmitin 5. Muuta virtausarvon oletusasetusta. Jos valitaan Ei, Ohjattu aloitus lopetetaan. Jos valitaan Kyllä: 6. Aseta järjestelmäkäyrä. Tämä toiminto on lisätty koneeseen, jotta virtausarvot voitaisiin sovittaa eri järjestelmäpaineille. Tuloilmapuhallin (SF): Kokonaisarvoalue: G3-tyyppiselle suodattimelle: 1 10, F7-tyyppiselle suodattimelle: Oletuskäyrä: 4 Poistoilmapuhallin (EF): Arvoalue: 1 10 Oletuskäyrä: 4 Lämmitin: Oletusvirtaus Kyllä Ei LA Järjestelmäkäyrä EF: 1 10 SF: 1 20 Ei mitään/sähkö/vesi Huom! Tehtaalla asennettujen suodattimien suodatusluokat ovat G3 sekä tulo- että poistoilmalle. F7-tyyppiset ilmansuodattimet ovat lisätarvikkeita ja niitä saa asentajalta tai tukkuliikkeestä. Suodatintyyppi on merkitty suodattimen yläosaan. 7. Tässä on mahdollista muuttaa jäteja tuloilmapuhaltimien virtausasetuksia Nimellis/Korkea/Matala. Kun asetukset on tehty, paina vahvistuspainiketta, Ilmavirta l/s EF SF Nimellis Korkea Matala Systemair AB

9 5.1.2 Tehdasasetuksien palautus Tehdasasetuksien palautuksen suorittaminen: 1. Siirry huoltovalikkoon valitsemalla näytön huoltosymboli ja painamalla vahvistuspainiketta. 2. Mene kohtaan salasana ja syötä salasana, oletus 1111 Etsi jokainen numero valintanupilla ja vahvista painamalla vahvistuspainiketta jokaisen asetetun numeron jälkeen; valitse sitten "Ei", jotta järjestelmä ei lukkiudu. 3. Mene kohtaan Toiminto ja valitse Palauta tehdasasetukset 4. Kierrä nuppia kunnes näyttöön tulee Kyllä ja paina vahvistuspainiketta Salasana Salasana XXXX Lukittu Kyllä/Ei Toiminto > Palauta tehdasasetukset Palauta tehdasasetukset Palautetaanko? Kyllä/Ei 5. Näytössä näkyy HYVÄKSYTTY HYVÄKSYTTY 6. Ohjattu aloitus käynnistyy noin 10 sekunnin kuluttua 5.2 Lämpötilan asettaminen Tuloilman lämpötila-asetuksen portaita on 6 ja se asetetaan päävalikkonäytössä valintanuppia kiertämällä. Jos sähkö- tai vesilämmityspatteri on asennettu, lämpötilan asetusarvot ovat: 12.0, 14.5, 17.0, 19.5 ja 22.0 C. Oletusarvo on 12.0 C. Jos lämmityspatteri on deaktivoitu, lämpötilaportaat ovat: 15.0, 16.0, 17.0, 18.0 ja 19.0 C. Oletusarvo on 15.0 C. Kukin lämpötilaporras osoitetaan lämpötilasymbolin täyttöasteella. Tyhjä lämpötilasymboli on 6. asetusarvo ja se aktivoi manuaalisen kesätilan. Katso kohta: Puhallinnopeuden manuaalinen asetus Puhallinnopeus voidaan asettaa milloin tahansa manuaalisesti päävalikkonäytössä. Valitsemalla ja vahvistamalla puhallinsymboli on mahdollista asettaa puhallinnopeudeksi yksi neljästä portaasta: Pois, Matala, Nimellis ja Korkea. Näin tekemällä ohitat koneeseen ohjelmoidun viikko-ohjelman sen voimassaolon päättymiseen saakka Systemair AB

10 Huom! Puhallin voidaan asettaa Pois-tilaan aktivoimalla Käsin puhal. seis. Katso huoltovalikon kuvaus kohdasta Toiminto. 5.4 Viikko-ohjelman ohjelmointi Tässä voit ohjelmoida koneen viikko-ohjelman. On mahdollista asettaa 2 jaksoa/päivä. Suorita viikko-ohjelman ohjelmointi seuraavasti: 1. Siirry huoltovalikkoon valintanuppia käyttämällä. 2. Siirry huoltotasolle syöttämällä salasana, oletus Etsi jokainen numero valintanupilla ja vahvista painamalla vahvistuspainiketta jokaisen asetetun numeron jälkeen; valitse sitten "Ei", jotta järjestelmä ei lukkiudu. Salasana Salasana XXXX Lukittu Kyllä/Ei 3. Siirry kohtaan: Viikko-ohjelma Huolto >Viikko-ohjelma 4. Valitse Viikko-ohjelma uudelleen. Viikko-ohjelma 4. Aseta viikonpäivä ja aika, jolloin haluat koneen olevan Päällä-tilassa. Päivää kohti voidaan ohjelmoida kaksi jaksoa. Lopun aikaa kone on Pois-tilassa. 5. Palaa edelliseen valintaruutuun peruutuspainikkeella ja siirry kohtaan Puhallin nopeus. 7. Aseta, millä nopeudella puhaltimen halutaan toimivan Päällä-tilassa; valitse Matala, Nimellis tai Korkea. Aseta, millä nopeudella puhaltimen halutaan toimivan Pois-tilassa; valitse Pois, Matala, Nimellis tai Korkea. Huom! Jos sähkölämmityspatteri on asennettu ja aktiivinen ja kone on suljettu ohjauspaneelista, esim. valitsemalla Pois. Kun kone on viikko-ohjelman Pois-tilassa, puhaltimet jatkavat käyntiä 3 minuuttia ennen lopettamista, jotta patteri ei laukaisisi ylikuumenemissuoja-anturia. 8. Palaa päävalikkoon peruutuspainiketta painamalla. > Viikko-ohjelma Puhallin nopeus Viikko-ohjelma Päivä: MA Jak.1: 07:00 16:00 Jak.2: 00:00 00:00 Viikko-ohjelma Viikko-ohjelma > Puhallin nopeus Puhallin nopeus Päällä taso: matala/nimellis/korkea Pois taso: pois/matala/nimellis/korkea Systemair AB

11 5.5 Manuaalinen ja automaattinen kesätila Manuaalinen kesätila kytkeytyy, jos valitaan porrasta 12 C alempi lämpötilaporras. Päävalikon lämpötilasymboli on silloin täysin tyhjä. Jos lämmityspatteri on aktiivinen, se kytkee manuaalisen kesätilan pois päältä. Manuaalinen kesätila kytkeytyy automaattisesti pois, jos tuloilman lämpötila on 5 C. Jos vesilämmityspatteri on asennettu ja aktiivinen, manuaalinen kesätila lopetetaan, jos ulkoilman tai tuloilman lämpötila on 5 C. Kone vaihtelee automaattisesti lämmöntalteenotolla varustetun talvikäytön ja ilman lämmöntalteenottoa olevan kesäkäytön välillä. 6 Liesituulettimen huolto 6.1 Liesituulettimen puhdistus Varoitus Liesituulettimen säännöllisen puhdistuksen laiminlyönti aiheuttaa tulipalovaaran. Suodatin on puhdistettava kahden kuukauden välein normaalikäytössä. Jos käyttö on runsaampaa, puhdistus on tehtävä useammin. Puhdista liesituulettimen sisäpuoli vähintään kaksi kertaa vuodessa. Poista suodatin kuvan mukaisesti: Kuva 3 Liesituulettimen suodattimen irrotus Metallinen rasvasuodatin voidaan pestä astianpesukoneessa tai käsin käyttäen mietoa pesuainetta tai nestesaippuaa. Tarkista ennen asennusta, että suodatin on kuiva. Liesituulettimen muut osat pyyhitään kostealla liinalla ja miedolla talouspuhdistusaineella. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita. 6.2 Halogeenilamppujen vaihto Varoitus Lamput saattavat olla kuumia! Palovammojen vaara! Katkaise virta ja anna lamppujen jäähtyä. Vedä alas lampun lasin kiinnittävä metallirengas. Lampun voi nyt vaihtaa. (Halogeenilamppu 12 V 20 W, G4-kanta) Käytä liinaa tai vastaavaa, jotta sormista ei tartu lamppuun rasvaa Systemair AB

12 Kuva 4 Liesituulettimen lamppujen vaihto 7 Koneen huolto SAVE VTR150/K tulee normaalisti huoltaa 3-4 kertaa vuodessa. 7.1 Varoitukset Vaara Varmista, että kone on kytketty irti sähköverkosta ennen huolto- ja sähkötöitä! Kaikki huoltotyöt on teetettävä valtuutetulla asentajalla paikallisten määräysten mukaisesti. Varoitus Järjestelmä on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi ja tulee pysäyttää vain huoltoa varten. Varo teräviä reunoja huollon yhteydessä. Käytä suojakäsineitä. Varmista, että suodattimet on asennettu, ennen kuin käynnistät koneen. 7.2 Etulevyn ulko-osan irrotus / asennus Etulevyn ulko-osa on kiinnitetty neljällä tapilla ja irrotetaan vetämällä suoraan eteenpäin. Etulevyn ulko-osa asennetaan asettamalla ulko-osa liesituuletinta vasten ja työntämällä paikalleen Systemair AB

13 Kuva 5 Etulevyn ulko-osa 7.3 Etulevyn sisäosan irrotus / asennus Etulevyn sisäosa on kiinnitetty neljällä ruuvilla. Irrota ruuvi ja vedä etulevyn sisäosaa itseäsi kohti. Asenna etulevyn sisäosa ja kiristä kiinnitysruuvit kunnolla ilmavuodon estämiseksi. Huom! Kun asennat etulevyn sisäosaa, huomaa kaksi ohjainruuvia sisäosan pohjassa. Nämä ruuvit tulee asentaa kahteen uraan sisäosan tukikiskossa. Kuva 6 Etulevyn sisäosa 7.4 Suodattimien vaihtaminen Suodattimet on vaihdettava 6/9/12/15 kuukauden välein, oletusarvo on 9 kuukautta. Kun suodattimet on vaihdettu, suodatinajastin pitää palauttaa. Katso kohta 7.5 Tehtaalla asennettujen suodattimien suodatusluokat ovat G3 sekä tulo- että poistoilmalle. Suodattimet on vaihdettava, kun ne ovat likaantuneet. Suodattimia voit tilata jälleenmyyjältäsi. Suodatusluokkaa F7 voi käyttää tuloilmansuodattimena. Suodatintyyppi on merkitty suodattimen yläosaan Systemair AB

14 Huom! Jos käytetään suodatusluokkaa G3 luokan F7 sijasta, tuloilmapuhaltimen (SF) järjestelmäkäyrä on vaihdettava: G3-tyyppiselle suodattimelle: 1 10, F7-tyyppiselle suodattimelle: Katso kohta: Asennus ja huolto Kuva 7 Lämmönvaihtimen suodattimet 7.5 Suodatinajan palautus 1. Siirry huoltovalikkoon valintanuppia käyttämällä. 2. Siirry huoltotasolle syöttämällä salasana. Etsi jokainen numero valintanupilla ja vahvista painamalla vahvistuspainiketta jokaisen asetetun numeron jälkeen; valitse sitten "Ei", jotta järjestelmä ei lukkiudu. 3. Siirry kohtaan: Suodatin jakso, vahvista Valitse: Palauta: Kyllä valintanupilla ja vahvista tarvittaessa vaihto, Aika vaihtoon X kk, haluamaasi aikaan valintanupilla ja vahvista sitten Palaa päävalikkoon peruutuspainiketta painamalla. Huolto > Salasana Lukittu Kyllä/Ei Suodatin jakso Aika vaihtoon: Palauta Kyllä/Ei 6/9/12/15 kk 7.6 Lämmönvaihtimen tarkastus ja puhdistus Vaara Varmista, että kone on kytketty irti sähköverkosta ennen huolto- ja sähkötöitä! Säännöllisestä huollosta huolimatta pölyä kerääntyy lämmönvaihdinyksikön sisälle. Suuren tehokkuuden ylläpitämiseksi on sen vuoksi oleellisen tärkeää irrottaa lämmönvaihdinyksikkö koneesta ja puhdistaa se säännöllisesti seuraavan kuvauksen mukaisesti. Puhdista lämmönvaihdin vähintään joka kolmas vuosi tai tarvittaessa Systemair AB

15 1. Kytke irti roottorin virtalähde ja roottorin anturi. Kaapelit ovat roottorin takasivulla. 2. Vedä roottoria itseäsi kohti. Se voi vaatia jonkin verran voimaa. 3. Puhdista roottori. Pese lämpimällä saippuavedellä. Älä käytä ammoniakkia sisältävää pesuainetta. Huuhtele esim. käsisuihkulla. Varoitus Varmista, ettei roottorin moottoriin pääse kosteutta. 4. Irrota roottori. Muista kytkeä roottorin virta- ja anturikaapelit. Kuva 8 Lämmönvaihdin 7.7 Puhaltimien puhdistus Vaara Varmista, että kone on kytketty irti sähköverkosta ennen huolto- ja sähkötöitä! Moottorin laakerit on kestovoideltu, joten ne eivät tarvitse huoltoa. Vaikka vaaditut huollot, esim. suodattimien vaihdot, suoritetaan vaadituin välein, puhaltimiin saattaa ajan myötä kertyä rasvaa ja pölyä. Tämä heikentää suorituskykyä. Puhaltimet voi puhdistaa seuraavasti. 1. Kytke irti puhaltimien virtakaapelit. Kaapelit ovat puhaltimien takasivulla. 2. Vedä puhaltimia itseäsi kohti. Se voi vaatia jonkin verran voimaa. 3. Puhdista puhaltimet liinalla tai pehmeällä harjalla. Älä käytä vettä. Pinttyneet kerrostumat voi poistaa mineraalitärpätillä. Anna puhaltimien kuivua kunnolla ennen asennusta. 4. Asenna puhaltimet. Muista kytkeä puhaltimien virtakaapelit Systemair AB

16 Kuva 9 Poisto- ja tuloilmapuhaltimet 8 Kanavajärjestelmän huolto 8.1 Poistosäleikköjen ja tuloilmahajottimien puhdistus Järjestelmä syöttää raitista ilmaa kotiisi ja poistaa käytetyn sisäilman kanaviston ja hajottimien/säleikköjen kautta. Hajottimet ja venttiilit on asennettu seiniin ja kattoihin makuuhuoneissa, olohuoneessa, kylpyhuoneissa, wc:ssä jne. Irrota hajottimet/säleiköt ja pese ne tarvittaessa lämpimällä saippuavedellä (hajottimia/säleikköjä ei saa vaihtaa keskenään). Hajottimien/säleikköjen puhdistus voidaan tehdä tarvittaessa. Kuva 10 Hajottimet ja säleiköt 8.2 Ulkoilmanoton tarkastus Lehdet ja ilmansaasteet saattavat tukkia ilmanottosäleikön (kuva 6) ja rajoittaa kapasiteettia. Tarkasta ilmanottosäleikkö ja puhdista tarvittaessa. On suositeltavaa tehdä tämä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kuva 11 Tuloilmasäleikkö Systemair AB

17 8.3 Kattohuuvan tarkastus (jos asennettu) Kattohuuva (jos asennettu) on kytketty jäteilmakanavaan, ja se on tarkastettava vähintään kaksi kertaa vuodessa ja puhdistettava tarvittaessa. 8.4 Kanavajärjestelmän tarkastus ja puhdistus Pöly- ja rasvakerrostumia saattaa muodostua kanavistoon, vaikka järjestelmän huolto kuten suodattimien vaihto tehdäänkin säännöllisesti. Tämä heikentää järjestelmän suorituskykyä. Kanavat tulee sen vuoksi puhdistaa/vaihtaa tarvittaessa. Teräskanavat voidaan puhdistaa vetämällä lämpimään saippuaveteen kastettu harja kanavan läpi hajotin-/säleikköaukkojen tai erityisten tarkastusluukkujen (jos asennettu) kautta. Tämä on suositeltavaa tehdä 5 vuoden välein, ja työ teetetään tavallisesti valtuutetulla erikoisyrityksellä. Kuva 12 Kanaviston puhdistus 9 Vianetsintä Näytön varoituskolmio ja teksti ilmaisevat hälytyksen. Voit katsoa hälytystä kiertämällä valintanupin varoituskolmion kohdalle ja painamalla kaksi kertaa vahvistuspainiketta Systemair AB

18 9.1 Hälytyslista Hälytys Selitys Menettele seuraavasti Puhallin EMT/Jäät. Ilmaiseen vian joko tulo- tai poistoilmapuhaltimessa. Ilmaisee lauenneen ylikuumenemissuojan (jos koneessa on sähkölämmityspatteri) tai jäätymissuoja (jos koneessa on vesilämmityspatteri). Hälytys näytetään ohjauspaneelissa. Ota yhteyttä asennusyhtiöön tai koneen myyjään. Lauenneesta jäätymissuojahälytyksestä seuraa: Molemmat tuulettimet pysähtyvät. Ulkoilma- ja jäteilmapelti sulkeutuvat. Vesiventtiili avautuu kokonaan (10 V signaali menee toimilaitteelle). Kone käynnistyy uudelleen, kun veden lämpötila nousee 5 astetta asetetun jäätymissuojalämpötilan yläpuolelle. Laukaistu ylikuumenemissuoja antaa hälytyksen ohjauspaneelissa. Palauta painamalla sähkölämmityspatterin etulevyssä olevaa punaista painiketta. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asennusyhtiöön tai koneen myyjään. Roottori Ilmaisee roottori vian. Hälytys näytetään ohjauspaneelissa. Pb-vika Vika liitännässä relepiirilevyyn sähkölämmityspatterille (jos asennettu ja aktivoitu). Pyörivä lämmönvaihdin on pysähtynyt. Tarkista roottorin hihna. Jos lämmönvaihdin pyörii edelleen, roottorin anturi saattaa olla viallinen. Ota yhteyttä asennusyhtiöön tai koneen myyjään. Hälytys näytetään ohjauspaneelissa. Lämmityspatteri ei aktivoidu. Ota yhteyttä asennusyhtiöön tai koneen myyjään Systemair AB

19 Hälytys Selitys Menettele seuraavasti Lämp. Vika yhdessä tai useammassa lämpötila-anturissa. Hälytys näytetään ohjauspaneelissa. Ota yhteyttä asennusyhtiöön tai koneen myyjään. Suodatin Aika suodattimenvaihtoon. Hälytys näytetään ohjauspaneelissa. Vaihda suodatin kohdan 5.3 mukaisesti Systemair AB

20 lastpage Systemair AB pidättää oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia tähän käsikirjaan milloin tahansa siitä etukäteen ilmoittamatta. SE Skinnskatteberg, Sweden Phone Fax

SAVE VTR 200/B. Käyttöohje. Document translated from English 2080627-FI 26-11-2012 A001

SAVE VTR 200/B. Käyttöohje. Document translated from English 2080627-FI 26-11-2012 A001 Document translated from English 2080627-FI 26-11-2012 A001 Alkuperäiset ohjeet ovat englannin kielellä. Muunkieliset versiot ovat käännöksiä englannin kielestä. (Direktiivi 2006/42/EY) 2012 Copyright

Lisätiedot

SAVE VTR 500. Käyttöohje

SAVE VTR 500. Käyttöohje 2013 Copyright Systemair AB Systemair AB ei vastaa kuvastoissa, esitteissä ja muussa painetussa materiaalissa olevista virheistä. Systemair AB pidättää oikeuden muuttaa tuotteitaan siitä etukäteen ilmoittamatta.

Lisätiedot

SAVE VTR 200/B. Asennus ja huolto. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana.

SAVE VTR 200/B. Asennus ja huolto. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. 2014 Copyright Systemair AB Systemair AB ei vastaa kuvastoissa, esitteissä ja muussa painetussa

Lisätiedot

CD-ohjauspaneeli Service Menu

CD-ohjauspaneeli Service Menu D2074877-FI 25-04-2012V.A003 Sisällysluettelo 1 Käyttö... 1 1.1 Käyttöliittymän kuvaus... 1 1.1.1 Ohjauspaneeli... 1 2 Näytön symbolit... 2 3 valikon kuvaus... 3 3.1 Lämpötilan asettaminen... 7 3.2 Manuaalinen

Lisätiedot

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone Ilmankäsittelykone Englannin kielestä käännetty asiakirja 2039247-FI 2014-08-22 A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Tästä asiakirjasta... 1 3 Tuotteen kuvaus... 2 3.1 Puhallin... 2 3.2 Tuloilmansuodatin...

Lisätiedot

ASENNUS- JA HOITO-OHJE COMPACT Air & COMPACT HEAT

ASENNUS- JA HOITO-OHJE COMPACT Air & COMPACT HEAT ASENNUS- JA HOITO-OHJE COMPACT Air & COMPACT HEAT Alkaen ohjelmaversiosta 2.04 COMPACT Air COMPACT Heat Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.com Sisältö YLEISTÄ...

Lisätiedot

Käyttöohje HERU T. SUOMI (kielen valinta s. 22)

Käyttöohje HERU T. SUOMI (kielen valinta s. 22) Käyttöohje HERU T SUOMI (kielen valinta s. 22) TAKUU Takuu on voimassa kauppakirjan mukaisen ajan laskettuna ostopäivästä. TAKUUN SISÄLTÖ Takuu kattaa takuuaikana ilmenneet viat, joista on ilmoitettu jälleenmyyjälle

Lisätiedot

DOMEKT REGO / RECU. Sähköasennus- ja käyttöopas 2

DOMEKT REGO / RECU. Sähköasennus- ja käyttöopas 2 DOMEKT REGO / RECU FI Sähköasennus- ja käyttöopas 2 FI Sisältö 1. SÄHKÖASENNUSOHJE... 3 1.1. Sähkösyötön liitäntä... 3 1.2. Ohjauspaneelin asennus... 3 1.3. Liesikuvun kytkentä... 3 1.4. Ulkoisten lisälaitteiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 KÄYTTÖOPAS Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa MALLIT (Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi) DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 DX-kierukan

Lisätiedot

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN fi IVT 490, IVT 495 TWIN Käyttöohje Tuotenumero: 11163 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut lämpöpumpun, jonka on valmistanut IVT Industrier AB Toivomme, että lämpöpumppumme täyttää odotuksesi ja

Lisätiedot

Swegon CASA W100 EC. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Swegon CASA W100 EC. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Swegon CASA W100 EC Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällys Asennusohje... 4 Käyttöohje... 10 Huolto-ohje... 20 Asennus, käyttö ja huolto Asentajalle ja huoltohenkilökunnalle 1. Asennusohje... 4 1.1

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F470

Käyttöohjekirja NIBE F470 Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK AHB FI 1038-1 031574 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Ilox 89 Optima -ilmanvaihtokone Käyttö ja huolto

Ilox 89 Optima -ilmanvaihtokone Käyttö ja huolto Ilox 89 Optima -ilmanvaihtokone Käyttö ja huolto Tekniset tiedot Ilox 89 Optima Mitat (L x K x S) 598 x 512 x 569 mm Sähkö Sähköteho Jälkilämmitys Paino 230 V, 50 Hz 1260 W, 5.5 A 1000 W (sähkö) 50 kg

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F470

Käyttöohjekirja NIBE F470 Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1301-3 031574 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F470

Käyttöohjekirja NIBE F470 Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1202-2 031574 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjeet Drift - och skötselanvisningar

Käyttö- ja huolto-ohjeet Drift - och skötselanvisningar 205820 15.02.2011 (11-04)/TR Villavent VR 400 DCV/B VR 700 DCV Käyttö- ja huolto-ohjeet Drift - och skötselanvisningar JOHDANTO Villavent on valmistanut lämmöntalteenotokoneita vuodesta 1980 lähtien. Koneita

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN EC9

Käyttöohje NILAN EC9 Versio 1.05 Käyttöohje NILAN EC9 Käyttöohje NILAN EC9 tuotenro 72139BE Versio 1.05; 01.03.2007 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali VERSO S / R / P / RHp / PCF FI Asennus- ja huoltomanuaali Sisältö 1. VERSO ILMANVAIHTOKONEET... 4 1.1. VERSO Ilmanvaihtokoneiden merkinnät... 5 1.2. VERSO-S Tuloilmakoneet... 6 1.3. VERSO-P/PCF Ilmanvaihtokoneet

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F750

Käyttöohjekirja NIBE F750 Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1121-1 031948 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 12. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD RX/PX/CX/SD, VERSIO E

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD RX/PX/CX/SD, VERSIO E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD RX/PX/CX/SD, VERSIO E Alkaen ohjelmaversiosta 1.12 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 Sisällys

Lisätiedot

ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122 (07.05.2009)

ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122 (07.05.2009) ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122 (07.05.2009) SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. ILOX OPTIMA KONEEN OSAT 2 2. ILMANVAIHDON TARVE 3 3. ILMANVAIHDON OHJAUSPANEELI 3 4.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F750

Käyttöohjekirja NIBE F750 Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1301-1 231428 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 12. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Swegon CASA 440 Premium. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Swegon CASA 440 Premium. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Swegon CASA 440 Premium Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällys Käyttöohje Käyttäjälle Asennusohje... 6 Käyttöohje... 10 Huolto-ohje... 20 Tekniset tiedot... 22 Asennus, käyttö ja huolto Asentajalle

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Käyttöohje DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Alkuperäisten

Lisätiedot

Fair-80 ja -120 ec Asuntojen ilmanvaihtokone. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Fair-80 ja -120 ec Asuntojen ilmanvaihtokone. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Fair-80 ja -120 ec Asuntojen ilmanvaihtokone Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN 33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston kokoaja;

Lisätiedot

8 RESE V04-04/09 9900.139

8 RESE V04-04/09 9900.139 8 RESE SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1.1 - Ohjeen käyttö... 2 1.2 - Yleisiä turvallisuusohjeita... 2 1.3 - Tunnistekilpi...3 1.4 - Tekninen tuki...3 2 Pakkauksen avaaminen 2.1 - Liikuttaminen ja purkaminen...

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot