SAVE VTR 200/B. Käyttöohje. Document translated from English FI A001

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVE VTR 200/B. Käyttöohje. Document translated from English 2080627-FI 26-11-2012 A001"

Transkriptio

1 Document translated from English FI A001

2 Alkuperäiset ohjeet ovat englannin kielellä. Muunkieliset versiot ovat käännöksiä englannin kielestä. (Direktiivi 2006/42/EY) 2012 Copyright Systemair AB Systemair AB ei vastaa mahdollisista virheistä luetteloissa, esitteissä ja muussa painetussa materiaalissa. Systemair AB pidättää oikeuden muuttaa tuotteitaan siitä ilmoittamatta. Tämä koskee myös jo tilattuja tuotteita edellyttäen, että kyseiset muutokset voidaan tehdä tarvitsematta muuttaa jo sovittuja teknisiä tietoja. Systemair AB omistaa kaikki tässä materiaalissa esiintyvät tavaramerkit. Kaikki oikeudet pidätetään.

3 Sisällysluettelo 1 Varoitukset Johdanto Ohjauspaneeli Näytön symbolit Konfigurointi Ohjattu aloitus Menettely Tehdasasetuksien palautus Lämpötilan asettaminen Puhallinnopeuden manuaalinen asetus Viikko-ohjelman ohjelmointi Manuaalinen ja automaattinen kesätila Koneen huolto Varoitukset Avaa etuluukku Suodattimien vaihtaminen Suodatinajan palautus Lämmönvaihtimen tarkastus ja puhdistus Puhaltimien puhdistus Kanavajärjestelmän huolto Poistosäleikköjen ja tuloilmahajottimien puhdistus Ulkoilmanoton tarkastus Kattohuuvan tarkastus (jos asennettu) Kanavajärjestelmän tarkastus ja puhdistus Vianetsintä Hälytyslista...12

4

5 1 Varoitukset Seuraavat varoitukset on esitetty asiakirjan eri jaksoissa: Vaara Varmista, että kone on kytketty irti sähköverkosta ennen huolto- ja sähkötöitä! Kaikki sähköliitännät ja huoltotyöt on teetettävä valtuutetulla asentajalla paikallisten määräysten mukaisesti. Varoitus Järjestelmä on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi ja tulee pysäyttää vain huoltoa varten. Koneen ja ilmanvaihtojärjestelmän asennus on teetettävä valtuutetulla asentajalla paikallisten määräysten mukaisesti. Varo teräviä reunoja asennuksen ja huollon yhteydessä. Käytä suojakäsineitä. Vaikka koneen verkkoliitäntä onkin irrotettu, sisällä olevat pyörivät osat eivät kenties ole vielä pysähtyneet ja aiheuttavat sen vuoksi tapaturmavaaran. Varmista, että suodattimet on asennettu, ennen kuin käynnistät koneen. Tätä tuotetta saavat käyttää ainoastaan henkilöt, joilla on tarpeeksi tietoa tai koulutusta tältä alalta, tai käytön tulee tapahtua tällaisen henkilön valvonnassa. Varo Älä kytke kuivausrumpuja ilmanvaihtojärjestelmään. Kanavaliitännät/kanavien päät on suojattava varastoinnin ja asennuksen ajaksi. 2 Johdanto SAVE VTR 200 on lämmön talteenottava ilmanvaihtokone integroidulla pyörivällä, erittäin tehokkaalla lämmönvaihtimella. sopii pienehköihin asuntoihin tai taloihin. Se syöttää suodatettua ulkoilmaa asuintiloihin ja poistaa ilmaa kylpyhuoneesta, keittiöstä ja märkätiloista. Mallivaihtoehtoja on kaksi, oikeakätinen (R) ja vasenkätinen (L) malli. Molemmat mallit toimitetaan 1000 W tai 500 W asennetulla lämmityspatterilla. Eri mallit tunnistaa sisäisten komponenttien sijoituksesta. Tässä ohjekirjassa on perustiedot siitä, miten käytetään ja huolletaan vasenkätistä (L) ja oikeakätistä (R) konetta ja järjestelmää, johon se on liitetty. Huom! Tämä ohjekirjan kuvissa on vasenkätinen (L) malli. Oikeakätisen (R) mallin sisäosien sijoitus on peilikuva. 3 Ohjauspaneeli Seuraavalla sivulla on kuva ja lyhyt kuvaus ohjauspaneelista Systemair AB

6 Kuva 1 Ohjauspaneeli ja näyttö Sijainti Kuvaus Selitys 1 Näyttö Näyttää symbolit, valikot ja asetukset 2 Valintanuppi Selaa valikkoluetteloa tai muuta asetuksia ja arvoja kiertämällä nuppia oikealle tai vasemmalle 3 Vahvistuspainike Vahvista valinta tai asetus painamalla painiketta 4 Peruutuspainike Painallus askeltaa taaksepäin valikkotasoilla ja keskeyttää aloitetun parametrimuutoksen palauttaen alkuperäisen arvon 3.1 Näytön symbolit Symboli Kuvaus Selitys Lämpö Ilmaisee asetetun lämpötilan. Lämpötila-asetuksen portaita on 6 (täysin tyhjästä täyteen symboliin) ja niitä voi vaihtaa käsin valintanuppia kiertämällä. Asetus vahvistetaan painamalla vahvistuspainiketta Puhaltimen nopeus Ilmaisee asetetun puhallinnopeuden. Puhallinnopeuden asetus voidaan valita 4 portaasta: (Pois, Matala, Nimellis ja Korkea) valintanuppia kiertämällä ja painamalla vahvistuspainiketta. A.Ilmanvaihto seis. 1 B.Matala ilmanvaihto: Voidaan käyttää, kun rakennuksessa ei oleskella pitkähköön aikaan. C.Nimellisilmanvaihto: Tuottaa vaaditun ilmanvaihdon normaaleissa olosuhteissa. D.Maksimi-ilmanvaihto: Ilmavirran lisäykseen tarvittaessa Systemair AB

7 Symboli Kuvaus Selitys Huolto Avaa huoltovalikko painamalla vahvistuspainiketta. Hälytys Avaa hälytyslista painamalla vahvistuspainiketta. 1. Puhallin voidaan asettaa Pois-tilaan aktivoimalla Käsin puhal. seis. Katso huoltovalikon kuvaus kohdasta Toiminto. Huom! Normaalitalouksissa ei ole suositeltavaa aktivoida Käsin puhal. seis -toimintoa (kytkeä puhallinta Pois). 4 Konfigurointi 4.1 Ohjattu aloitus Ohjattu aloitus on vaihe-vaiheelta asetustyökalu, joka käynnistyy automaattisesti, kun VTR 200/B käynnistetään ensimmäisen kerran tai kun: suoritetaan tehdaspalautus asennetaan uusi piirilevy (varaosa) Tässä tapauksessa on syötettävä yksikkötyyppi (VTR200/B) Menettely 1. Valitse kieli nuppia kiertämällä ja paina vahvistuspainiketta Kielet Kieli ENGLISH 2. Valitse yksikkötyyppi, tämä valinta näkyy vain, jos on asennettu uusi piirilevy (varaosa) Tyyppi VTR200/B 3. Aseta päivä ja aika Aika/Päivä VV/KK/PP Päivä: 12/09/12 Aika: 10:00 Viikonpäivä: 4. Valitse lämmitin: Ei mitään/sähkö/vesi Lämmitin 5. Muuta virtausarvon oletusasetusta. Jos valitaan Ei, Ohjattu aloitus lopetetaan. Jos valitaan Kyllä: Lämmitin: Oletusvirtaus Kyllä Ei LA Ei mitään/sähkö/vesi Systemair AB

8 6. Aseta järjestelmäkäyrä. Tämä toiminto on lisätty koneeseen, jotta virtausarvot voitaisiin sovittaa eri järjestelmäpaineille. Tuloilmapuhallin (SF): Kokonaisarvoalue: G3-tyyppiselle suodattimelle: 11 20, F7-tyyppiselle suodattimelle: Oletuskäyrä: 4 Poistoilmapuhallin (EF): Arvoalue: 1 10 Oletuskäyrä: 4 Järjestelmäkäyrä EF: 1 10 SF: 1 20 Huom! Tehtaalla asennettujen suodattimien suodatusluokat ovat F7 tuloilmalle ja G3 poistoilmalle. Ilmansuodattimet ovat tarvikkeita ja niitä saa asentajalta tai tukkuliikkeestä. Suodatintyyppi on merkitty suodattimen yläosaan. 7. Tässä on mahdollista muuttaa poistoja tuloilmapuhaltimien virtausasetuksia Nimellis/Korkea/Matala. Kun asetukset on tehty, paina vahvistuspainiketta, Ilmavirta l/s EF SF Nimellis Korkea Matala Tehdasasetuksien palautus Tehdasasetuksien palautuksen suorittaminen: 1. Siirry huoltovalikkoon valitsemalla näytön huoltosymboli ja painamalla vahvistuspainiketta. 2. Mene kohtaan salasana ja syötä salasana, oletus 1111 Etsi jokainen numero valintanupilla ja vahvista painamalla vahvistuspainiketta jokaisen asetetun numeron jälkeen; valitse sitten "Ei", jotta järjestelmä ei lukkiudu. 3. Mene kohtaan Toiminto ja valitse Palauta tehdasasetukset Salasana Salasana XXXX Lukittu Kyllä/Ei Toiminto > Palauta tehdasasetukset 4. Kierrä nuppia kunnes näyttöön tulee Kyllä ja paina vahvistuspainiketta Palauta tehdasasetukset Palautetaanko? Kyllä/Ei 5. Näytössä näkyy HYVÄKSYTTY HYVÄKSYTTY 6. Ohjattu aloitus käynnistyy noin 10 sekunnin kuluttua Systemair AB

9 4.2 Lämpötilan asettaminen Tuloilman lämpötila-asetuksen portaita on 6 ja se asetetaan päävalikkonäytössä valintanuppia kiertämällä. Jos sähkö- tai vesilämmityspatteri on asennettu, lämpötilan asetusarvot ovat: 12.0, 14.5, 17.0, 19.5 ja 22.0 C. Oletusarvo on 12.0 C. Jos lämmityspatteri on deaktivoitu, lämpötilaportaat ovat: 15.0, 16.0, 17.0, 18.0 ja 19.0 C. Oletusarvo on 15.0 C. Kukin lämpötilaporras osoitetaan lämpötilasymbolin täyttöasteella. 4.3 Puhallinnopeuden manuaalinen asetus Puhallinnopeus voidaan asettaa milloin tahansa manuaalisesti päävalikkonäytössä. Valitsemalla ja vahvistamalla puhallinsymboli on mahdollista asettaa puhallinnopeudeksi yksi neljästä portaasta: Pois, Matala, Nimellis ja Korkea. Näin tekemällä ohitat koneeseen ohjelmoidun viikko-ohjelman sen voimassaolon päättymiseen saakka. Huom! Puhallin voidaan asettaa Pois-tilaan aktivoimalla Käsin puhal. seis. Katso huoltovalikon kuvaus kohdasta Toiminto. 4.4 Viikko-ohjelman ohjelmointi Tässä voit ohjelmoida koneen viikko-ohjelman. On mahdollista asettaa 2 jaksoa/päivä. Suorita viikko-ohjelman ohjelmointi seuraavasti: 1. Siirry huoltovalikkoon valintanuppia käyttämällä. 2. Siirry huoltotasolle syöttämällä salasana, oletus Etsi jokainen numero valintanupilla ja vahvista painamalla vahvistuspainiketta jokaisen asetetun numeron jälkeen; valitse sitten "Ei", jotta järjestelmä ei lukkiudu. Salasana Salasana XXXX Lukittu Kyllä/Ei 3. Siirry kohtaan: Viikko-ohjelma Huolto >Viikko-ohjelma 4. Valitse Viikko-ohjelma uudelleen. Viikko-ohjelma > Viikko-ohjelma Puhallin nopeus Systemair AB

10 4. Aseta viikonpäivä ja aika, jolloin haluat koneen olevan Päällä-tilassa. Päivää kohti voidaan ohjelmoida kaksi jaksoa. Lopun aikaa kone on Pois-tilassa. 5. Palaa edelliseen valintaruutuun peruutuspainikkeella ja siirry kohtaan Puhallin nopeus. 7. Aseta, millä nopeudella puhaltimen halutaan toimivan Päällä-tilassa; valitse Matala, Nimellis tai Korkea. Aseta, millä nopeudella puhaltimen halutaan toimivan Pois-tilassa; valitse Pois, Matala, Nimellis tai Korkea. Viikko-ohjelma Päivä: MA Jak.1: 07:00 16:00 Jak.2: 00:00 00:00 Viikko-ohjelma Viikko-ohjelma > Puhallin nopeus Puhallin nopeus Päällä taso: matala/nimellis/korkea Pois taso: pois/matala/nimellis/korkea Huom! Jos sähkölämmityspatteri on asennettu ja aktiivinen ja kone on suljettu ohjauspaneelista, esim. valitsemalla Pois. Kun kone on viikko-ohjelman Pois-tilassa, puhaltimet jatkavat käyntiä 3 minuuttia ennen lopettamista, jotta patteri ei laukaisisi ylikuumenemissuoja-anturia. 8. Palaa päävalikkoon peruutuspainiketta painamalla. 4.5 Manuaalinen ja automaattinen kesätila Manuaalinen kesätila kytkeytyy, jos valitaan porrasta 12 C alempi lämpötilaporras. Päävalikon lämpötilasymboli on silloin täysin tyhjä. Jos lämmityspatteri on aktiivinen, se kytkee manuaalisen kesätilan pois päältä. Manuaalinen kesätila kytkeytyy automaattisesti pois, jos tuloilman lämpötila on 5 C. Jos vesilämmityspatteri on asennettu ja aktiivinen, manuaalinen kesätila lopetetaan, jos ulkoilman tai tuloilman lämpötila on 5 C. Kone vaihtelee automaattisesti lämmöntalteenotolla varustetun talvikäytön ja ilman lämmöntalteenottoa olevan kesäkäytön välillä. 5 Koneen huolto SAVE VTR200/B tulee normaalisti huoltaa 3-4 kertaa vuodessa. 5.1 Varoitukset Vaara Varmista, että kone on kytketty irti sähköverkosta ennen huolto- ja sähkötöitä! Kaikki huoltotyöt on teetettävä valtuutetulla asentajalla paikallisten määräysten mukaisesti Systemair AB

11 Varoitus Järjestelmä on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi ja tulee pysäyttää vain huoltoa varten. Varo teräviä reunoja huollon yhteydessä. Käytä suojakäsineitä. Varmista, että suodattimet on asennettu, ennen kuin käynnistät koneen. 5.2 Avaa etuluukku Vapauta luukun kaksi salpaa ja avaa luukku. 5.3 Suodattimien vaihtaminen Suodattimet on vaihdettava 6/9/12/15 kuukauden välein, oletusarvo on 9 kuukautta. Kun suodattimet on vaihdettu, suodatinajastin pitää palauttaa. Katso kohta 5.4 Tehtaalla asennettujen suodattimien suodatusluokat ovat F7 tuloilmalle ja G3 poistoilmalle. Suodattimet on vaihdettava, kun ne ovat likaantuneet. Suodattimia voit tilata jälleenmyyjältäsi. Suodatusluokkaa G3 voi käyttää tuloilmansuodattimena. Suodatintyyppi on merkitty suodattimen yläosaan. Huom! Jos käytetään suodatusluokkaa G3 luokan F7 sijasta, tuloilmapuhaltimen (SF) järjestelmäkäyrä on vaihdettava: G3-tyyppiselle suodattimelle: 11 20, F7-tyyppiselle suodattimelle: Katso kohta Asennus- ja huoltokäsikirjassa Kuva 2 Lämmönvaihtimen suodattimet Systemair AB

12 5.4 Suodatinajan palautus 1. Siirry huoltovalikkoon valintanuppia käyttämällä. 2. Siirry huoltotasolle syöttämällä salasana. Etsi jokainen numero valintanupilla ja vahvista painamalla vahvistuspainiketta jokaisen asetetun numeron jälkeen; valitse sitten "Ei", jotta järjestelmä ei lukkiudu. 3. Siirry kohtaan: Suodatin jakso, vahvista Valitse: Palauta: Kyllä valintanupilla ja vahvista tarvittaessa vaihto, Aika vaihtoon X kk, haluamaasi aikaan valintanupilla ja vahvista sitten Palaa päävalikkoon peruutuspainiketta painamalla. Huolto > Salasana Lukittu Kyllä/Ei Suodatin jakso Aika vaihtoon: Palauta Kyllä/Ei 6/9/12/15 kk 5.5 Lämmönvaihtimen tarkastus ja puhdistus Vaara Varmista, että kone on kytketty irti sähköverkosta ennen huolto- ja sähkötöitä! Säännöllisestä huollosta huolimatta pölyä kerääntyy lämmönvaihdinyksikön sisälle. Suuren tehokkuuden ylläpitämiseksi on sen vuoksi oleellisen tärkeää irrottaa lämmönvaihdinyksikkö koneesta ja puhdistaa se säännöllisesti seuraavan kuvauksen mukaisesti. Puhdista lämmönvaihdin vähintään joka kolmas vuosi tai tarvittaessa. 1. Kytke irti roottorin virtalähde ja roottorin anturi. Kaapelit ovat roottorin takasivulla. 2. Vedä roottoria itseäsi kohti. Se voi vaatia jonkin verran voimaa. 3. Puhdista roottori. Pese lämpimällä saippuavedellä. Älä käytä ammoniakkia sisältävää pesuainetta. Huuhtele esim. käsisuihkulla tai kuivaa varovasti paineilmalla. Varoitus Varmista, ettei roottorin moottoriin pääse kosteutta. 4. Irrota roottori. Muista kytkeä roottorin virta- ja anturikaapelit Systemair AB

13 Kuva 3 Lämmönvaihdin 5.6 Puhaltimien puhdistus Vaara Varmista, että kone on kytketty irti sähköverkosta ennen huolto- ja sähkötöitä! Moottorin laakerit on kestovoideltu, joten ne eivät tarvitse huoltoa. Vaikka vaaditut huollot, esim. suodattimien vaihdot, suoritetaan vaadituin välein, puhaltimiin saattaa ajan myötä kertyä rasvaa ja pölyä. Tämä heikentää suorituskykyä. Puhaltimet voi puhdistaa seuraavasti. 1. Kytke irti puhaltimien virtakaapelit. Kaapelit ovat puhaltimien takasivulla. 2. Vedä puhaltimia itseäsi kohti. Se voi vaatia jonkin verran voimaa. 3. Puhdista puhaltimet liinalla tai pehmeällä harjalla. Älä käytä vettä. Pinttyneet kerrostumat voi poistaa mineraalitärpätillä. Anna puhaltimien kuivua kunnolla ennen asennusta. 4. Asenna puhaltimet. Muista kytkeä puhaltimien virtakaapelit Systemair AB

14 Kuva 4 Poisto- ja tuloilmapuhaltimet 6 Kanavajärjestelmän huolto 6.1 Poistosäleikköjen ja tuloilmahajottimien puhdistus Järjestelmä syöttää raitista ilmaa kotiisi ja poistaa käytetyn sisäilman kanaviston ja hajottimien/säleikköjen kautta. Hajottimet ja venttiilit on asennettu seiniin ja kattoihin makuuhuoneissa, olohuoneessa, kylpyhuoneissa, wc:ssä jne. Irrota hajottimet/säleiköt ja pese ne tarvittaessa lämpimällä saippuavedellä (hajottimia/säleikköjä ei saa vaihtaa keskenään). Hajottimien/säleikköjen puhdistus voidaan tehdä tarvittaessa. Kuva 5 Hajottimet ja säleiköt 6.2 Ulkoilmanoton tarkastus Lehdet ja ilmansaasteet saattavat tukkia ilmanottosäleikön (kuva 6) ja rajoittaa kapasiteettia. Tarkasta ilmanottosäleikkö ja puhdista tarvittaessa. On suositeltavaa tehdä tämä vähintään kaksi kertaa vuodessa Systemair AB

15 Kuva 6 Tuloilmasäleikkö 6.3 Kattohuuvan tarkastus (jos asennettu) Kattohuuva (jos asennettu) on kytketty jäteilmakanavaan, ja se on tarkastettava vähintään kaksi kertaa vuodessa ja puhdistettava tarvittaessa. 6.4 Kanavajärjestelmän tarkastus ja puhdistus Pöly- ja rasvakerrostumia saattaa muodostua kanavistoon, vaikka järjestelmän huolto kuten suodattimien vaihto tehdäänkin säännöllisesti. Tämä heikentää järjestelmän suorituskykyä. Kanavat tulee sen vuoksi puhdistaa/vaihtaa tarvittaessa. Teräskanavat voidaan puhdistaa vetämällä lämpimään saippuaveteen kastettu harja kanavan läpi hajotin-/säleikköaukkojen tai erityisten tarkastusluukkujen (jos asennettu) kautta. Tämä on suositeltavaa tehdä 5 vuoden välein, ja työ teetetään tavallisesti valtuutetulla erikoisyrityksellä. Kuva 7 Kanaviston puhdistus 7 Vianetsintä Näytön varoituskolmio ja teksti ilmaisevat hälytyksen. Voit katsoa hälytystä kiertämällä valintanupin varoituskolmion kohdalle ja painamalla kaksi kertaa vahvistuspainiketta Systemair AB

16 7.1 Hälytyslista Hälytys Selitys Menettele seuraavasti Puhallin EMT/Jäät. Ilmaiseen vian joko tulo- tai poistoilmapuhaltimessa. Ilmaisee lauenneen ylikuumenemissuojan (jos koneessa on sähkölämmityspatteri) tai jäätymissuoja (jos koneessa on vesilämmityspatteri). Hälytys näytetään ohjauspaneelissa. Ota yhteyttä asennusyhtiöön tai koneen myyjään. Lauenneesta jäätymissuojahälytyksestä seuraa: Molemmat tuulettimet pysähtyvät. Ulkoilma- ja jäteilmapelti sulkeutuvat. Vesiventtiili avautuu kokonaan (10 V signaali menee toimilaitteelle). Kone käynnistyy uudelleen, kun veden lämpötila nousee 5 astetta asetetun jäätymissuojalämpötilan yläpuolelle. Laukaistu ylikuumenemissuoja antaa hälytyksen ohjauspaneelissa. Palauta painamalla sähkölämmityspatterin etulevyssä olevaa punaista painiketta. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asennusyhtiöön tai koneen myyjään. Roottori Ilmaisee roottori vian. Hälytys näytetään ohjauspaneelissa. Pb-vika Vika liitännässä relepiirilevyyn sähkölämmityspatterille (jos asennettu ja aktivoitu). Pyörivä lämmönvaihdin on pysähtynyt. Tarkista roottorin hihna. Jos lämmönvaihdin pyörii edelleen, roottorin anturi saattaa olla viallinen. Ota yhteyttä asennusyhtiöön tai koneen myyjään. Hälytys näytetään ohjauspaneelissa. Lämmityspatteri ei aktivoidu. Ota yhteyttä asennusyhtiöön tai koneen myyjään Systemair AB

17 Hälytys Selitys Menettele seuraavasti Lämp. Vika yhdessä tai useammassa lämpötila-anturissa. Hälytys näytetään ohjauspaneelissa. Ota yhteyttä asennusyhtiöön tai koneen myyjään. Suodatin Aika suodattimenvaihtoon. Hälytys näytetään ohjauspaneelissa. Vaihda suodatin kohdan 5.3 mukaisesti Systemair AB

18 lastpage Systemair AB pidättää oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia tähän käsikirjaan milloin tahansa siitä etukäteen ilmoittamatta. SE Skinnskatteberg, Sweden Phone Fax

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone Ilmankäsittelykone Englannin kielestä käännetty asiakirja 2039247-FI 2014-08-22 A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Tästä asiakirjasta... 1 3 Tuotteen kuvaus... 2 3.1 Puhallin... 2 3.2 Tuloilmansuodatin...

Lisätiedot

Topvex SoftCooler TR09-15 Käyttö- ja huolto-ohjeet

Topvex SoftCooler TR09-15 Käyttö- ja huolto-ohjeet -FI 29-06-2012V.A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Koneen kuvaus... 2 2.1 Sisäiset komponentit... 2 3 Kylmälaiteasennusten Tarkastus/Ilmoittaminen... 3 4 Toiminnan selostus... 4 4.1 Yleistä...

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu OHB FI 1235-1 231279

Käyttöohjekirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu OHB FI 1235-1 231279 Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK OHB FI 1235-1 231279 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 6. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 8. Pääset

Lisätiedot

Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25

Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 Versio 1.05 Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje VPL 15 C/TC VPL 25 Versio 1.05; 01.07.2010 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot

110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla

110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox Tyyppi 3700- Mallit VALLOX 0 SE R VALLOX 0 SE L Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox.09.4 SF.3.04 Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED. MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED. MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö Vallox Digit2 SE 1.09.395F 9.2.2011 Tyyppi 3550 SE VALLOX KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö DIGIT SED ELEKTRONINEN

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA920 Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED EFFECT. Elektronisesti ohjattu tulo/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED EFFECT. Elektronisesti ohjattu tulo/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla Vallox 150SE EFFECT 1.09.378Fb 21.1.2013 Tyyppi A3530 VALLOX Elektronisesti ohjattu tulo/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE MALLIT: VALLOX 150 Effect SE VALLOX 150 Effect SE VKL

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122

ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122 ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122 SISÄLLYSLUETTELO Sivu ILOX MOSAIK KONEEN OSAT 2 ILMANVAIHDON TARVE 3 ILMANVAIHDON OHJAUSVAIHTOEHDOT 3 KÄYTTÖÖNOTTO 4 3.1 Jälkilämmitys

Lisätiedot

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa GT02 1408 FI Käyttöohje GT 5 - GT 28 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Biomatic+ 50 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/28 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Toiminnan

Lisätiedot

VP18, VP18C. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi

VP18, VP18C. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi VP18, VP18C ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE www.nilan.fi Sisällysluettelo Yleistä Asennus ja suunnitteluohjeet Teknisiä arvoja Tärkeää muistaa CTS 600 ja perusohjelmointi

Lisätiedot

Asennus ja huolto TX 650

Asennus ja huolto TX 650 Asennus ja huolto TX 650 Sivu 1 / 14 1.0.0 Sisältö 1.0.0 Sisältö... 2 2.0.0 Kaavio... 2 3.0.0 Järjestelmä... 3 3.1.0 Toimintaperiaatteet... 4 4.0.0 Tekniset tiedot... 5 5.0.0 Asennus... 6 5.1.0 Seinämalli...

Lisätiedot

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 Koko 14-18 Koko 24-60 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Funktionsprincip 4 1.2.1 Cooler 14 och 18 4 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 och 60 5 2 Turvaohjeet

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

Ilmastointilaite RDAB

Ilmastointilaite RDAB Tekninen asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Maaliskuu 2009 FWG_Housing_RDAB_Technical instruction_fi_200903_8511 Sisällys Käyttö ja huolto (käyttäjän kannalta) Toiminnot... 3 Ohjauspaneeli, käsittely...

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Vallox KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Compact. Tulo-/poistoilmanvaihto lämmöntaltteenotolla. Kerros- ja rivitalohuoneistoihin sekä omakotitaloihin.

Vallox KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Compact. Tulo-/poistoilmanvaihto lämmöntaltteenotolla. Kerros- ja rivitalohuoneistoihin sekä omakotitaloihin. Vallox 70 Compact 1.09.349F 18.9.2012 VALLOX TYYPPI 70 Compact A3475 70K Compact A3476 Tulo-/poistoilmanvaihto lämmöntaltteenotolla Kerros- ja rivitalohuoneistoihin sekä omakotitaloihin. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 1713 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 654 400 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1 - 1 - Käyttöohje Pellettipoltin EP-18 A1 Maahantuoja: Wahlroos Verkstad Grankärrvägen 10 66160 LÅNGÅMINNE Puhelin: 06-3657105 GSM: 0400-862493 Faksi: 06-3657188 sähköposti: pellets@wv.fi www.wv.fi - 2

Lisätiedot

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI LUO NN OLL INE NV ALI NTA Käyttö- ja huolto-ohjeet PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI TALOKAIVO OY Terästie 5, 04220 KERAVA Puh (09) 274 4840 / Fax (09) 274 1099 www.talokaivo.fi / talokaivo@talokaivo.fi Sisältö

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB - Therm 800 DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB-Therm 800 Kiitos, että valitsit Ebecon EB-Therm 800 -termostaatin,

Lisätiedot