HIFEK-huippuimurit Takfläktar HIFEK 01-12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12"

Transkriptio

1 HIFEK-huippuimurit 1-12 Takfläktar HIFEK 1-12 HIFEK-huippuimurin juoksupyörässä on sovellettu uutta virtauslaskentatekniikkaa, minkä johdosta se tarjoaa erittäin hyvän hyötysuhteen ja samalla alhaisen äänitason energiaa säästävästi. Muodoltaan vaippa on kaikkiin suuntiin samanlainen ja sen siluetti liittyy saumattomasti kattomaisemaan. Takfläkten HIFEK är energiekonomisk. Genom vår avancerade till verknings teknik, en ny strömningsteknik och med hjälp av fläkthjulets nya form uppnås bra prestanda med synnerligen bra verkningsgrad och låg ljudnivå. Takfläkten har uppriktad luftström och formen på takfläktens hölje är symetriskt.

2 HIFEK-huippuimureiden koot 1-12 on varustettu saranoidulla pohjalevyllä ja koot huoltoluukulla sekä ulosvedettävällä puhaltimella. Rakenteet mahdollistavat kanavan ja imurin puhdistuksen sekä helpottavat huoltotöitä. Asennustarvikkeet sisältyvät vakiotoimitukseen. Vakiomallit valmistetaan kuumasinkitystä teräslevystä. Tilauksesta huippuimurin vaippa on äänieristettävissä. Huippuimurin asennus onnistuu parhaiten HIFEsennuspiippuun, jonka vakiovaippa on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä. Lämpöeristeenä on mineraalivilla. -asennuspiippujen paloluokka on EI6. Asennuspiipussa alipainepellit ovat valmiina ja sähkökaapeleiden läpimenoputket asennettuina. Erilaisiin käyttö kohteisiin on valit tavissa sopiva laite yhdeksästä vakiokoosta, tilavuusvirta aina 5 m 3 /s saakka ja paineen korotus jopa 75 saakka. Taajuusmuuttajakäyttöisissä Hifek-huippuimureissa on IE2- energiansäästömoottorit. Moottorit ovat valmiiksi johdotetut ja kytketyt. Lisävarusteena saatava huolto kytkin toimitetaan kytkettynä tai irrallisena. Takfläkten HIFEK i stolekar 1-12 är fäst med gångjärn i bottenplattan och storlekar är utrustade med serviceluckan samt fläkten som kan dras ut. Konstruktionerna möjliggör kanalens och fläktens rengöring samt underlättar servicearbetet. Montagetillbehör ingår i standardleverans. Takfläkten är tillverkad i varmgalvaniserad stålplåt. Fläkten kan även fås med ljudisolerat hölje. Takfläkten monteras enklast på ett isolerat takgenomföringsstos som är tillverkad i varmgalvaniserad stålplåt. Isoleringsmaterialet är mineralull. Brandklassen av är EI6. en och kabelgenomföringen är färdigt monterade. Takfläkten tillverkas i nio storlekar för användningssyften av många slag. Flödesområdet täcker upp till 5 m 3 /s och totaltryckökningen upp till 75. Hifek-takfläktar med frekvensomformare är försedda med energibesparande IE2 motorer. Motorerna är färdigkopplade. Det är också möjligt att utrusta fläkten färdigt med serviceströmbrytaren eller leverera den separat. LVI-koodi Kod Eristämätön Oisolerad Hifek qv 1, m 3 /s Moottoritiedot Motordata I psf, n P I 4 V 23 V rpm kw A A mf LVI-koodi Kod Maksimi virta-arvot Max. ström IE (k) (*,1,4 132,3,3 4, (k) (*,19,17,13 132,3, , T (**,24,22,19,17 141,25, , /8 (***,24,22,19, /72,12 /,4,79 /, ,91 /, (k) (*,43,41,38,36,31,27 13,9, , T (**,48,46,43,42,39,35,32,26 141,25, , /8 (***,48,46,43,42,39,35,32, /72,12 /,4,79 /, ,91 /, (k) (*,,84,,75,78,72,7,,63,59,45 132,25 1, , T (**,91,88,86,,,8,77,,72,,57,42 143,55 1, , /8 (***,91,88,86,,,8,77,,72,,57, /725,41 /,8 1,65 /, ,9 /, T (** 1,3 1,28 1,26 1,24 1,21 1,19 1,16 1,13 1,1 1,7 1,,92,8, ,75 1, , /8 (*** 1,3 1,28 1,26 1,24 1,21 1,19 1,16 1,13 1,1 1,7 1,,92,8,62 144/725,65 /,8 2,5 /, ,36 /, T (** 1,88 1,86 1,84 1,83 1,8 1,78 1,75 1,72 1,7 1, 1,6 1,52 1,45 1, ,5 3, , /8 (*** 1,88 1,86 1,84 1,83 1,8 1,78 1,75 1,72 1,7 1, 1,6 1,52 1,45 1, /715 2,2 /,33 5,27 / 1, ,78 / 2,15 Eristetty Isolerad Eristämättömien huippuimureiden varastokoot on merkitty sinisellä. Huom! Oikosulkumoottorin käynnistysvirta on huomattavasti suurempi kuin nimellisvirta. (* Moottoria voidaan käyttää 1-vaiheisena jännitesäädöllä. (** Moottori soveltuu taajuusmuuttajasäätökäyttöön. Huom! Voidaan säätää ainoastaan 5 Hz:tä alaspäin. (*** Moottorin suurempi nopeus voidaan kytkeä taajuusmuuttajakäyttöön. Huom! Voidaan säätää ainoastaan 5 Hz:stä alaspäin. Lagerstorlekar av oisolerade takfläktar är betecknade med blåa rader. Obs! Igångsättningsströmen i kortsluten asynkronmotor är avsevärt större än märkströmen. (* Motorerna kan kopplas 1-fas 23 V och varvtalsregleras. (** Motorerna kan styras med frekvensomformare. Obs! Kan regleras endast nedåt från 5 Hz. (*** Den större hastigheten kan kopplas med frekvensomformare. Obs! Kan regleras endast nedåt från 5 Hz. 2 Pidätäe oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.

3 HIFEK 1 HIFEK 2 HIFEK Alipainepelti (k) LWT 7 db 59 LWA dB(A) Hifek Hifek 2-6 Hifek p s Korjaustermi kanavaand OT1 Korrektion till kanal Korjaustermi ympäristöön D OT2 Korrektion till omgivning (k) LWT 69 db 12 LWA db(a) Hifek Hifek Hifek Alipainepelti p s Korjaustermi kanavaand OT1 Korrektion till kanal Korjaustermi ympäristöön D OT2 Korrektion till omgivning = Huippuimurin äänen tehotaso kanavaan db = Huippuimurin A-painotettu äänen tehotaso ympäristöön db(a) = Äänen tehotason korjaustermi oktaavikaistoittain = Takfläktens ljudeffektnivå till kanal db = Takfläktens A-viktade ljudeffektsnivå till omgivningen db(a) = Korrektionsfaktor av ljudeffektsnivån per oktavband HIFEK 2, 3 ja 6: Kondensaattorikoneiden käyrät (K) mitattu yhdessä -asennuspiipun kanssa, piipussa alipainepellit. Pidätäe oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta. HIFEK 2, 3 och 6: Kurvan (K) av takfläkten med kondensatorn har mätts med takgenomföringsstos som innehåller backspjällen. 3

4 HIFEK 6 HIFEK (k) Alipainepelti LWT db 2 75 LWA db(a) Hifek 6-6 Hifek 6-4 Hifek p s Korjaustermi kanavaand OT1 Korrektion till kanal Korjaustermi ympäristöön D OT2 Korrektion till omgivning Alipainepelti p s 3 LWT db LWA db(a) Hifek Hifek 9-6 Hifek Korjaustermi kanavaan DK OKT1 Korrektion till kanal Korjaustermi ympäristöön DK OKT2 Korrektion till omgivning HIFEK db LWA 88 db(a) Hifek 12-4 Hifek 12-6 Hifek LWT = Huippuimurin äänen tehotaso kanavaan db = Huippuimurin A-painotettu äänen tehotaso ympäristöön db(a) = Äänen tehotason korjaustermi oktaavikaistoittain HIFEK 2, 3 ja 6: Kondensaattorikoneiden käyrät (K) mitattu yhdessä -asennuspiipun kanssa, piipussa alipainepellit. Alipainepelti p s Korjaustermi kanavaan DK OKT1 Korrektion till kanal Korjaustermi ympäristöön DK OKT2 Korrektion till omgivning = Takfläktens ljudeffektnivå till kanal db = Takfläktens A-viktade ljudeffektsnivå till omgivningen db(a) = Korrektionsfaktor av ljudeffektsnivån per oktavband HIFEK 2, 3 och 6: Kurvan (K) av takfläkten med kondensatorn har mätts med takgenomföringsstos som innehåller backspjällen. 4 Pidätäe oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.

5 Äänitietojen laskenta Kalkylering av ljuddata K OKT = Huippuimurin äänen tehotaso kanavaan db = Huippuimurin A-painotettu äänen tehotaso ympäristöön db(a) = Huippuimurin äänen tehotaso oktaavikaistoittain = Äänen tehotason korjaustermi oktaavikaistoittain K OKT = Takfläktens ljudeffektnivå till kanal db = Takfläktens A-viktade ljudtrycksnivå till omgivningen db(a) = Takfläktens ljudeffektnivå per oktavband = Ljudeffektnivåns korrektionsfaktor per oktavband = + K OKT1 kanavaan = + K OKT2 ympäristöön (ilman A-painotusta) = + K OKT1 till kanal = + K OKT2 till omgivning (utan A-viktad) Äänen painetaso ympäristöön (puoliavaruus) voidaan arvioida eri etäisyyksillä seuraavasti: Ljudtrycksnivå till omgivningen kan beräknas vid olika avstånd enligt följande: = Äänen painetaso ympäristöön etäisyydellä r = Ljudtrycksnivå till omgivningen på avståndet r = + K r = + K r r m ΔK r db r m ΔK r db Mitat Dimensioner Huippuimurin pohja-/asennuslevy Takfläktens botten-/monteringsplatta B E A d2 D d3 F d HIFEK A B HIFEK m kg m kg D d E /2/3 EI / /2/3 EI /2/3 EI /2/3 EI /2/3 EI /2/3 EI /9/12 EI /9/12 EI /9/12 EI /9/12 EI /9/12 EI /9/12 EI * d2 = Huippuimurin imuaukon halkaisija ** d3 = Huippuimurin asennuskehyksen aukon halkaisija F d2 * d3 ** m kg D d FEK 5 Pidätäe oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.

6 Ilmavirran mittaus HIFEK-huippuimurit 2-12 on varustettu ilmavirranmittausyhteellä. Huippuimurin ilmavirta q(dm 3 /s) voidaan laskea kaavalla: q = k Δp q = tilavuusvirta dm 3 /s K = K-kerroin taulukosta Δp = mitattu painearvo Mätning av luftsröm Takfläktar HIFEK 2-12 innehåller mätstosen för luftströen. Takfläktens luftström q(dm 3 /s) kan beräknas med formeln: q = k Δp q = volymflödet dm 3 /s K = faktor K (se tabellen) Δp = mätat tryckvärde HIFEK 2-12 K-arvot HIFEK 2-12 K-värden HIFEK 2 HIFEK 3 HIFEK 6 HIFEK 9 HIFEK 12 24,35 46,4 6,16 6,8 18,63 HIFEK 2 HIFEK 3 HIFEK 6 HIFEK 9 HIFEK 12 24,35 46,4 6,16 6,8 18,63 HIFEK / 8 - a - b - c - 2 / 3 - a Tilausesimerkki a: 1 = kuumasinkitty teräslevy 2 = epoksimaalaus, 6 µm ulkopinta * 3 = epoksimaalaus, 6 µm ulkopinta/sisäpinta * 4 = ruostumaton teräs b: 1 = eristämätön 2 = äänieristetty c: 1 = ilman huoltokytkintä 2 = huoltokytkin irrallisena 3 = huoltokytkin kytkettynä * RAL-lassic perusvärikartan mukaan HIFEK / 8 - a - b - c - 2 / 3 - a a: 1 = varmgalvaniserad stålplåt 2 = epoxymålning, 6 µm yttre ytan * 3 = epoxymålning, 6 µm yttre ytan / inre ytan * 4 = rostfritt stål b: 1 = oisolerad 2 = isolerad c: 1 = utan serviceströmbrytare 2 = serviceströmbrytare levereras separat 3 = serviceströmbrytare levereras monterad * RAL-lassic enligt grundfärgkartan Beställningsexempel 6 KOJA OY PL 351 Lentokentänkatu 7 FI-3311 TAMPERE FINLAND Puh Faksi Vanha Nurmijärventie 62 FI-1 VANTAA FINLAND Puh Faksi

www.koja.fi HiFEK-huippuimurit Korkean hyötysuhteen huippuimuri

www.koja.fi HiFEK-huippuimurit Korkean hyötysuhteen huippuimuri www.koja.fi HiFEK-huippuimurit Korkean hyötysuhteen huippuimuri HiFEK EC Energiatehokas ja käyntiääneltään hiljainen toimisto-, liike-, julkis- ja asuinrakennusten poistopuhallin ILMAMÄÄRÄ JOPA 4,5 m³/s

Lisätiedot

Korkean hyötysuhteen huippuimuri

Korkean hyötysuhteen huippuimuri Korkean hyötysuhteen huippuimuri Energiatehokas ja käyntiääneltään hiljainen toimisto-, liike-, julkis- ja asuinrakennusten poistopuhallin ILMAMÄÄRÄ JOPA 4,5 M³/S Hifek -huippuimurin moottoriin on sovellettu

Lisätiedot

TEKNINEN OHJE ASENNUS KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE SUUNNITTELUOHJE SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIOT ASENNUS- JA MITTAKUVAT HUOLTO-OHJE

TEKNINEN OHJE ASENNUS KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE SUUNNITTELUOHJE SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIOT ASENNUS- JA MITTAKUVAT HUOLTO-OHJE 1.9.213F 3.3.29 VALLOX SUUNNITTELUOHJE SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIOT ASENNUS- JA MITTAKUVAT HUOLTO-OHJE Kaikki mallit ylöspäin puhaltavia Kaikkiin malleihin saatavana tehdasvalmisteinen kattoläpivienti ja alipainepelti

Lisätiedot

EC-Huippuimurit. Vallox. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Mallit. Vallox. 1.09.606 F Voimassa alkaen 16.6.2014

EC-Huippuimurit. Vallox. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Mallit. Vallox. 1.09.606 F Voimassa alkaen 16.6.2014 Mallit 15P-EC 0P-EC 5P-EC 31P-EC 40P-EC 50P-EC 56P-EC Vallox 1.09.606 F Voimassa alkaen 16.6.014 Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet Vallox- huippuimurit on tarkoitettu poistoilmajärjestelmien puhaltimiksi,

Lisätiedot

1-VAIHEISET POISTOIMURIT. Kattoläpivienti ääni- ja paloeristetty (EI30) valmisteinen kattoläpivienti Kaikki imurimallit kipattavia,

1-VAIHEISET POISTOIMURIT. Kattoläpivienti ääni- ja paloeristetty (EI30) valmisteinen kattoläpivienti Kaikki imurimallit kipattavia, 1-AIHEISET 1.9.54F 2.1.26 ALLOX HUOLTOKYTKIN (lisävaruste) ALLOX 15P-2-1 ALLOX 15P-2-1 LP 125 ALLOX 2P-2-1 ALLOX 22P-2-1 ALLOX 25P-4-1 ALLOX 31P-4-1 Kaikki mallit ylöspäin puhaltavia Kattoläpiviennin pituus

Lisätiedot

Mittaus- ja säätölaite IRIS

Mittaus- ja säätölaite IRIS Mittaus- ja säätölaite IRIS IRIS soveltuu ilmavirtojen tarkkaan ja nopeaan mittaukseen ja säätöön. IRIS muodostuu runko-osasta, säätösäleistä, säätömutterista tai säätökahvasta (koko 80), säätöasteikosta

Lisätiedot

ILURI-yhteiskanavapuhallin KERROSTALON ILMANVAIHTOON Kerrostaloihin, liike- ja teollisuusrakennuksiin Uudisrakennuksiin ja saneeraukseen Ullakolle tai katolle Usein huippuimuria parempi vaihtoehto Laadukas

Lisätiedot

Kaba kalustelukot 4:1. Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73 info@kae.kaba.com, www.kaba.se. 1071V Vasenpuoleinen

Kaba kalustelukot 4:1. Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73 info@kae.kaba.com, www.kaba.se. 1071V Vasenpuoleinen Kaba kalustelukot 71 Pyöreä kalustelukko poraussuojalla postilaatikoihin, kaappeihin ym ym. Toimitetaan vakiona ilman telkeä. Sovitettu SS:n telkivalikoimaan mm 8450, 1870 ym. vain poistuu vain lukitussa

Lisätiedot

EC-Huippuimurit. Vallox. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Mallit. Vallox. 1.09.606b F 4.3.2013

EC-Huippuimurit. Vallox. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Mallit. Vallox. 1.09.606b F 4.3.2013 Mallit 5P-EC 20P-EC 25P-EC 3P-EC 40P-EC 50P-EC 56P-EC Vallox.09.606b F 4.3.203 Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet Vallox- huippuimurit on tarkoitettu poistoilmajärjestelmien puhaltimiksi, jotka asennetaan

Lisätiedot

KTI Tuloilmaventtiili

KTI Tuloilmaventtiili KTI Tuloilmaventtiili KTI venttiili soveltuu asuintilojen ja toimistojen tuloilmalaitteeksi. KTI tuloilmaventtiili kattaa laajan ilmavirta-alueen; 5-100 l/s, koot 100-200 mm kanavakoille. Tuote on nopea

Lisätiedot

Virtaustekniset suoritusarvot ja s

Virtaustekniset suoritusarvot ja s Virtaustekniset suoritusarvot ja s VTT:n testausseloste Nro VTT-S-661-12 3 2 23V ine p t, Pa 2 1 1 18V 16V 14V 12V 1V 8V 6V 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 7 6 6 4 23VMX-ilmanvaihtotuotteet Tekninen esite MX-ilmanvaihtotuotteet

Lisätiedot

I n n o WWW.JEVEN.FI

I n n o WWW.JEVEN.FI SIVU JEVEN Säätö- ja vaimennus Sisällysluettelo Tuotekuvaus ja tuotemerkintä Mittatiedot Tekniset tiedot - Asennusohje Haluamme auttaa teitä ilmanvaihdon suunnittelussa tarjoamalla käyttöönne Jeven suunnittelijapalvelun.

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Kuva 1 ER1 Kuva 2 ER3 ETPS-EI on kantikas palopelti jota on saatavilla moottori- ja sulakemallina. Pellin vaippa on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä ja sulkupelti

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

Tiivistä säätötekniikkaa. ABB Fläkt Oy SÄÄTÖ- JA SULKUPELTI. Veloduct Kanavatuotteet

Tiivistä säätötekniikkaa. ABB Fläkt Oy SÄÄTÖ- JA SULKUPELTI. Veloduct Kanavatuotteet Veloduct Kanavatuotteet SÄÄTÖ- JA SULKUPELTI SPA VELODUCT KANAVATUOTTEET KANSIO 3 VÄLI 7 ESITE 2 Tiivistä säätötekniikkaa testattu standardin SFS 5331 mukaisesti kaikki pellit tiiveystestataan ennen toimitusta

Lisätiedot

ECo sarjan ylivoimaa. VILPE ECo -huippuimuri. Käyttökohteet. Taattua VILPE -laatua:

ECo sarjan ylivoimaa. VILPE ECo -huippuimuri. Käyttökohteet. Taattua VILPE -laatua: ECo-huippuimuri Edistyksellinen ja energiaa säästävä tasavirtamoottorillinen huippuimuri keittiön ja kylpytilojen kohdepoistoon tai koko kodin ilmanvaihtoon VILPE ECo -huippuimuri VILPE ECo sarjan huippuimurit

Lisätiedot

ACLb ----------------------------------------------------------

ACLb ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- e.r.i.c.-järjestelmän tuloilmalaite, kattoon sijoitettava yksikartiohajotin

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

KTS ja KTSS Tuloilmaventtiilit

KTS ja KTSS Tuloilmaventtiilit ja S Tuloilmaventtiilit soveltuu käytettäväksi toimisto- ja asuintilojen tuloilmalaitteena. S on tarkoitettu tuloilmaventtiiliksi saunan löylyhuoneisiin. Pikavalinta (50Pa) Koko Ilmavirta-alue l/s [m 3

Lisätiedot

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT.

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT. Huippuimurit E190 E190P/125/ER/700 VTT Testausseloste Nr RTE 10513/99 E190P/125/ER/700 Ø310 Kokonaispaine P tf, Pa 270 Ø225 770 Ilmavirta q v1, dm 3 /s Ø125 SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V

Lisätiedot

Hinnasto 2015 Price list

Hinnasto 2015 Price list www.koja.fi Rakennusten ilmankäsittelytuotteet Air handling products for buildings Hinnasto 2015 Price list Hintaryhmä 1 / Price group 1 -huippuimuri / Roof Extractor HiFEK-huippuimuri Uninsulated Roof

Lisätiedot

ERISTETTY IPO-kanavapuhallin Omakoti-, rivi- ja kerrostalot, teollisuus Hiljainen Helppo huoltaa Portaattomasti säädettävä Paloeristetty Hyvä hyötysuhde Laaja valikoima www.ilto.fi Kanavapuhaltimien uusi

Lisätiedot

Sisällysluettelo Innehållsförteckning. IDO Seven D. IDO Trend. IDO Classic 13:1

Sisällysluettelo Innehållsförteckning. IDO Seven D. IDO Trend. IDO Classic 13:1 IDO Sisällysluettelo Innehållsförteckning IDO Seven D Tuoteseloste/Produktinformation :3 IDO SEVEN D keraaminen tasoallas/ 800/1000/1200 mm Alakaapin runko/underskåp stomme Laatikonpäät/Lådfronter Kannakepari/Konsolpar

Lisätiedot

JTC - Pyörrehajotin JTC. Pyörrehajotin

JTC - Pyörrehajotin JTC. Pyörrehajotin JTC Pyörrehajotin Vaakasuuntainen radiaalisuihku. Hajotin asennetaan uppoasennuksena kattoon liitäntälaatikolla varustettuna. Tuloilmasuihkun nopeus pienenee merkittävästi huoneilmassa suuren sekoitustehokkuuden

Lisätiedot

PRA - Mittaus- ja säätömoduuli PRA. Mittaus- ja säätömoduuli. Tuotemallit

PRA - Mittaus- ja säätömoduuli PRA. Mittaus- ja säätömoduuli. Tuotemallit PRA Mittaus- ja säätömoduuli Ilman tilavuusvirran mittaukseen ja säätöön tarkoitettu laite. Manuaalinen säätö ilman työkaluja Virtaussuuttimien käyttöön perustuva suuri mittaustarkkuus. Virtauksen säätökartion

Lisätiedot

Savukaasupellit. Yleistä Savukaasupelti asennetaan ilmastointikanavaan estämään savukaasujen leviämistä tilasta toiseen. Savukaasupelti sulkeutuu RABC

Savukaasupellit. Yleistä Savukaasupelti asennetaan ilmastointikanavaan estämään savukaasujen leviämistä tilasta toiseen. Savukaasupelti sulkeutuu RABC E RABC Yleistä Savukaasupelti asennetaan ilmastointikanavaan estämään savukaasujen leviämistä tilasta toiseen. Savukaasupelti sulkeutuu saatuaan signaalin savuilmaisimelta tai palovaroitinjärjestelmästä.

Lisätiedot

HiFEK EC 18-36 huippuimuri. Kuljetus-, varastointi-, nosto-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

HiFEK EC 18-36 huippuimuri. Kuljetus-, varastointi-, nosto-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohje HiFEK EC 18-36 huippuimuri Kuljetus-, varastointi-, nosto-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohje HiFEK EC 18 36 huippuimurin ohjeet Säilytä tämä ohje huippuimurin läheisyydessä. Lue ohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Palopelti BSKC60 ja BSKC60K

Palopelti BSKC60 ja BSKC60K Myös manuaaliversio Yleistä Palopelti BSKC60K on saatavana kahta mallia: toimilaitemalli (24V tai 230V) lämpöilmaisimella. manuaalimalli lämpösulakkeella, mikrokytkin lisävarusteena. Katso tuotemerkintä.

Lisätiedot

Virtaustekniset suoritusarvot ja s

Virtaustekniset suoritusarvot ja s Virtaustekniset suoritusarvot ja s VTT:n testausseloste Nro VTT-S-661-12 3 2 23V ine p t, Pa 2 1 1 18V 16V 14V 12V 1V 8V 6V 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 7 6 6 4 23VMX-ilmanvaihtotuotteet MX-ilmanvaihtotuotteet

Lisätiedot

KSO, KSOS ja KSOV Poistoilmaventtiilit

KSO, KSOS ja KSOV Poistoilmaventtiilit KSO, KSOS ja KSOV Poistoilmaventtiilit KSO on tyyppihyväksytty pienehköjen ilmavirtojen poistoilmaventtiili, joka soveltuu mm. asuntoihin ja toimistoihin. Pikavalinta Käyttöalue Ilmavir ta q v KSO-100

Lisätiedot

ULA - Venttiili ULA. Venttiili. Tuotemallit ja lisävarusteet

ULA - Venttiili ULA. Venttiili. Tuotemallit ja lisävarusteet ULA Venttiili Kattoon tai seinään asennettava tulo- ja poistoilmaventtiili, jossa on painehäviön säätömahdollisuus. Asennus suoraan kanavaan tai käyttämällä erillistä asennuskehystä. Suunnattava virtauskuvio.

Lisätiedot

Huippuimurit. Vallox. Tekniset ohjeet

Huippuimurit. Vallox. Tekniset ohjeet Mallit 15P-2-1 AC 2P-2-1 AC Vallox 15P-EC 2P-EC 25P-EC 31P-EC 4P-EC 5P-EC 56P-EC Vallox 1.9.65b FIN Päivitetty 5.12.214 Voimassa alkaen 5.12.214 Tekniset ohjeet Vallox- huippuimurit on tarkoitettu poistoilmajärjestelmien

Lisätiedot

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring PMB 224 PITUMAX G Sludgetrap G Sand/slamavskiljare för markförläggning Glasfiberarmerad polyester Lujitemuovia Hiekan-/lietteenerotin PITUMAX G on hiekan-/lietteenerotin, joka on tarkoitettu hiekan ja

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

Palopellit ETPR-EI-1 ja ETPR-EI-2

Palopellit ETPR-EI-1 ja ETPR-EI-2 Palopellit ETPR-EI-1 ja ETPR-EI-2 ETPR-EI-1 ETPR-EI-1 (sulakemalli) ETPR-EI-2 ETPR-EI-2 EI-luokitellut palopellit ETPR-EI-1 ja ETPR-EI-2 ovat pyöreitä palopeltejä, ja saatavilla moottori- ja sulakemalleina.

Lisätiedot

AGC - Poistoilmasäleikkö AGC. Poistoilmasäleikkö. Mallivaihtoehdot ja lisävarusteet

AGC - Poistoilmasäleikkö AGC. Poistoilmasäleikkö. Mallivaihtoehdot ja lisävarusteet AGC Poistoilmasäleikkö Suuri vapaa aukko, suuri ilmavirta ja alhainen painehäviö Irrotettava säleikkö mahdollistaa säleikön ja kanavan helpon puhdistamisen Kiinnitys liuskajousilla Mallivaihtoehdot ja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1376/2010 vp Byetta-lääkkeen korvattavuus tyypin 2 diabetesta sairastaville Eduskunnan puhemiehelle Byettä on pistettävä inkretiini, joka on ollut helmikuun alusta rajoitetusti peruskorvattava

Lisätiedot

HFW KUUMASINKITYT PUTKIPUHALTIMET AERODYNAAMINEN JA OPTIMOITU SUUNNITTELU SUURTEHOINEN JA VÄHÄN KULUTTAVA KUUMASINKITTY HFW. IE3-MOOTTORIT > 7,5 kw

HFW KUUMASINKITYT PUTKIPUHALTIMET AERODYNAAMINEN JA OPTIMOITU SUUNNITTELU SUURTEHOINEN JA VÄHÄN KULUTTAVA KUUMASINKITTY HFW. IE3-MOOTTORIT > 7,5 kw AERODYNAAMINEN JA OPTIMOITU SUUNNITTELU SUURTEHOINEN JA VÄHÄN KULUTTAVA KUUMASINKITTY HFW IE3MOOTTORIT > 7,5 kw HFW/L/EW KORKEAN SUORITUSKYVYN IE4 BRUSHLESS E.C. TEOLLISUUSMOOTTORIT HFW/EW IE3MOOTTORIT

Lisätiedot

Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus

Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus We do it your wayfinding We do it your Wayfinding Upplev Vista Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus MCFT - Modular Curved Frame Technology: Modern, nutida

Lisätiedot

91531, 91533, 91538 91580, 91584 91590 91540 91559. Sitsar av mjuk plast 91130 91100 91260 91280 91110 91190

91531, 91533, 91538 91580, 91584 91590 91540 91559. Sitsar av mjuk plast 91130 91100 91260 91280 91110 91190 IDO Istuinkannet Sitsar Sisällysluettelo Innehållsförteckning - Värivaihtoehdot ja LVI-numerot - Färgalternativ och VVS-nummer :1 :1 Kovat muovikannet IDO Seven D IDO Mosaik IDO Trevi IDO Viva IDO Pehmeät

Lisätiedot

Huippuimurit. Vallox. Tekniset ohjeet

Huippuimurit. Vallox. Tekniset ohjeet Mallit 15P-2-1 AC 2P-2-1 AC Vallox 15P-EC 2P-EC 25P-EC 31P-EC 4P-EC 5P-EC 56P-EC Vallox 1.9.65b F 11.11.213 Tekniset ohjeet Vallox- huippuimurit on tarkoitettu poistoilmajärjestelmien puhaltimiksi, jotka

Lisätiedot

THD - Rei'itetty kattohajotin THD. Rei itetty kattohajotin. Lisävarusteet

THD - Rei'itetty kattohajotin THD. Rei itetty kattohajotin. Lisävarusteet TD Rei itetty kattohajotin Vaakasuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Asennus kanavaan joko suoraan tai liitäntälaatikon avulla. Avattava etulevy helpottaa hajottimen ja kanavan puhdistusta.

Lisätiedot

Pyöreä hajotin avoimeen asennukseen

Pyöreä hajotin avoimeen asennukseen LÖV-R Pyöreä hajotin avoimeen asennukseen Mallisuojattu LÖV-rei'itys Soveltuu erinomaisesti jäähdytetylle ilmalle Säädettävä aukon korkeus Laatikko tiivistetty Ecoson-vaimennusmateriaalilla Saatavana korkean

Lisätiedot

FLE/FLU - Lattiasäleikkö FLE/FLU. Lattiasäleikkö. Tuotemallit ja lisävarusteet

FLE/FLU - Lattiasäleikkö FLE/FLU. Lattiasäleikkö. Tuotemallit ja lisävarusteet FLE/FLU Lattiasäleikkö Pystysuuntainen ilmasuihku lattiasta, sopii myös poistoilmalle Kiinteät vaakasuuntaiset säleet muodostavat vakaan 15 virtauskuvion. Vankka alumiinirakenne Tuotemallit ja lisävarusteet

Lisätiedot

Ilmanvaihtosäleikko. Mitat

Ilmanvaihtosäleikko. Mitat Ilmanvaihtosäleikko B Mitat B+/A+ B-/A- Tuotekuvaus B on kiinteillä vaakasäleillä varustettu suorakaiteen muotoinen alumiinisäleikkö. B soveltuu käytettäväksi sekä tulo- että poistoilmalle, ja vakiotoimitukseen

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Nelikulmainen tuloilmahajotin

Nelikulmainen tuloilmahajotin GB0637 11,13 Orion-PTV LØV-R Nelikulmainen tuloilmahajotin Irrotettava etupaneeli Soveltuu monenlaisiin kattojärjestelmiin Tiedot Luna-paineentasauslaatikko asennettuna Paineentasauslaatikko äänieristetty

Lisätiedot

RIF SÄÄDETTÄVÄ PYÖRREHAJOTTAJA

RIF SÄÄDETTÄVÄ PYÖRREHAJOTTAJA .2 RIF SÄÄDETTÄVÄ PYÖRREHAJOTTAJA www.climecon.fi RIF soveltuu korkeiden tilojen ilmanvaihtoon, lämmitykseen ja jäähdytykseen. Hajotuskuviota voidaan säätää muuttamalla siipien asentoa joko manuaalisesti

Lisätiedot

Roof extractor with excellent efficiency

Roof extractor with excellent efficiency Roof extractor with excellent Energy-efficient roof extractor with a low sound level for office, public and residential buildings Air flow up to 4.5 M³/S Permanent magnets with an integrated controller

Lisätiedot

KANSIO 3 VÄLI 6 ESITE 1. Ulospuhallushajotin EYMA-2 Ilmanottolaite DYMA-1

KANSIO 3 VÄLI 6 ESITE 1. Ulospuhallushajotin EYMA-2 Ilmanottolaite DYMA-1 KANSIO 3 VÄLI 6 ESITE 1 Ulospuhallushajotin EYMA-2 Ilmanottolaite DYMA-1 Yleistä Ominaisuudet Ilmanvaihdossa tarvittavat, raikasta ilmaa sisään ottava ilmanottolaite ja käytettyä ilmaa poistava ulospuhallushajotin

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

IDO Trend Kylpyhuonekalusteet

IDO Trend Kylpyhuonekalusteet Tuoteseloste Puu Puu on elävä materiaali jonka rakenteessa ja värisävyssä saattaa olla vaihteluja Kylpyhuonekalusteesi voivat näin ollen poiketa jonkin verran niistä kalusteista jotka olet nähnyt esitteessämme

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Huippuimuri STEF ZEMLIQSSXXSVMX

Huippuimuri STEF ZEMLIQSSXXSVMX Huippuimuri STEF ROOFMSTER STEF Huippuimuri STEF STEF ROOFMSTER on huippuimuri, jonka ominaisuuksissa yhdistyvät hyvät tekniset arvot ja korkea viimeistelytaso. Korkea hyötysuhde ja kokonaistaloudellisuus

Lisätiedot

Meister- Fahrradwerke

Meister- Fahrradwerke runkoja Meister- Fahrradwerke B lelefeld Saksa O O Tyskland ERIKOIS-TEHDAS valmistaa Polkupyöriä, polkupyörä- sekä osia SPECIAL-FABRIK för tillverkning av Velocipeder velocipedramar och tillbehör av

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

WTW SWANTM. Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite

WTW SWANTM. Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite SWANTM WTW Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite Lyhyesti Nauha-asennettava seinästä-seinään tuloilmalaite Hajotinosa on kevyt alumiinirakenne 2, 3 tai rakoa Vaaka-/pystyhajotus Teleskooppirakenne

Lisätiedot

LØV-R. Aktiivinen tuloilmalaite

LØV-R. Aktiivinen tuloilmalaite GB0654 11,13 Orion-PTV-Sirius LØV-R Aktiivinen tuloilmalaite Ainutlaatuinen säätöpeltitoiminto Laaja toiminta-alue Räätälöity VIP-X-ohjausjärjestelmä Belimon MP-väylä MOD-väylä LONWORKS TROX Auranor Norge

Lisätiedot

Postipaketti Postpaket

Postipaketti Postpaket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare Paino Vikt kg Lisätiedot

Lisätiedot

No Sweat. SIGMA KOJACOOL OY. SIGMA - sarjan mallit. KOJACOOL-SIGMA - suoritusarvot (nelirivinen puhallinpatteri)

No Sweat. SIGMA KOJACOOL OY. SIGMA - sarjan mallit. KOJACOOL-SIGMA - suoritusarvot (nelirivinen puhallinpatteri) Sigm KOJACOOL-SIGMA - suoritusarvot (nelirivinen puhallinpatteri) MALLIT Kokonaisjäähdytysteho kw Ilma C 0 % Vesi /7 C Tuntuva jäähdytysteho kw Ilma C 0 % Vesi /7 C Vesivirta l/h Painehäviö kpa Ilmamäärä

Lisätiedot

CADENZA. Lyhyesti Ulkovaippaan liitettävä suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin.

CADENZA. Lyhyesti Ulkovaippaan liitettävä suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin. Muotoilluilla vaimennuselementeillä varustettu äänenvaimennin suorakaidekanaviin Lyhyesti Ulkovaippaan liitettävä suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin. Hyvät aerodynaamiset ominaisuudet. Yleistä on kehitetty

Lisätiedot

KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1.

KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1. KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1. SKT Suomi Oy 2012 SKT Suomi Oy / SKT Group 35 vuoden kokemus paineviemärijärjestelmistä

Lisätiedot

Ulospuhallushajotin EYMA-2 Ilmanottolaite DYMA-1

Ulospuhallushajotin EYMA-2 Ilmanottolaite DYMA-1 Ulospuhallushajotin EYMA-2 Ilmanottolaite DYMA-1 KANSIO 3 VÄLI 6 ESITE 1 21.11.2012 Yleistä Ominaisuudet Ilmanvaihdossa tarvittavat, raikasta ilmaa sisään ottava ilmanottolaite ja käytettyä ilmaa poistava

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

STEF/STOF/STEC Huippuimuri Asennus- ja huolto-ohje 16.11.2010

STEF/STOF/STEC Huippuimuri Asennus- ja huolto-ohje 16.11.2010 STEF/STOF/STEC Huippuimuri Asennus- ja huolto-ohje 16.11.2010 1 Tärkeää tietoa 2 Fläkt Woodsin puhaltimet noudattavat EU:n konedirektiivissä annettuja terveys ja turvallisuus vaatimuksia. Kaikki puhaltimet

Lisätiedot

CKD CKDR CKD/EW CKDR/EW

CKD CKDR CKD/EW CKDR/EW BRUSHLESS IE4 40 mm äänieristys Suuri teho ja alhainen kulutus Mallit: CKD CKDR Moottorit IE2-IE3 Mallit: CKD/EW CKDR/EW Harjattomat IE4-teollisuusmoottorit suuritehoinen E.C. Helppo asentaa ja suunnata

Lisätiedot

Pyörrehajotin. Malli VD 2/8/FI/3. säädettävä, asennuskorkeus 3,80 m. Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puh 09 825 4600 Telefax 09 826 151

Pyörrehajotin. Malli VD 2/8/FI/3. säädettävä, asennuskorkeus 3,80 m. Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puh 09 825 4600 Telefax 09 826 151 2/8/FI/3 Pyörrehajotin Malli VD säädettävä, asennuskorkeus 3,80 m Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puh 09 825 4600 Telefax 09 826 151 Sinikellonkuja 4 e-mail teknocalor@teknocalor.fi 01300 Vantaa www.teknocalor.fi

Lisätiedot

DFB - Kartiokattohajotin DFB. Kartiokattohajotin

DFB - Kartiokattohajotin DFB. Kartiokattohajotin DFB Kartiokattohajotin Vaakasuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Kevyt, alumiinirakenteinen laite, joka voidaan upottaa kattoon. Pyöreä kanavaliitäntä on varustettu kumitiivisteellä. Kaikkia

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Vallox TEKNINEN OHJE. Tyyppinumero A3522-3

Vallox TEKNINEN OHJE. Tyyppinumero A3522-3 Vallox 90KSC.09.5F.5.0 Tyyppi A5- VALLOX Tyyppinumero A5- VALLOX tuotenumero VALLOX 90K SC R 8600 VALLOX 90K SC L 8700 TEKNINEN OHJE Korkean hyötysuhteen lämmöntalteenotto ( > 80 %) Energiatehokkaat integroidut

Lisätiedot

NVI 2000 moduulisavupiippujen ASENNUSOHJEET

NVI 2000 moduulisavupiippujen ASENNUSOHJEET 1.4.2005 5. painos NVI 2000 moduulisavupiippujen ASENNUSOHJEET SISÄLLYSLUETTELO : - tekniset tiedot ja CE-merkinnät 2-3 - takuu- ja toimitusehdot 3 - yleisimmät asennustavat 4-6 - asennuspaketti 7 - asennus

Lisätiedot

Muut saniteettiposliinit Övriga sanitetsporslin. 6:2 - Färgalternativ och VVS-nummer Pesualtaat. Tvättställ Ruuvikiinnitys Bultupphängning

Muut saniteettiposliinit Övriga sanitetsporslin. 6:2 - Färgalternativ och VVS-nummer Pesualtaat. Tvättställ Ruuvikiinnitys Bultupphängning IDO Muut saniteettiposliinit Övriga sanitetsporslin Sisällysluettelo Innehållsförteckning - Värivaihtoehdot ja LVI-numerot :2 - Färgalternativ och VVS-nummer Pesualtaat Tvättställ Ruuvikiinnitys Bultupphängning

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

Tulo- ja poistoilmaventtiili

Tulo- ja poistoilmaventtiili T 1.2/1/FI/2 Tulo- ja poistoilmaventtiili Malli Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puh 09 825 4600 Telefax 09 826 151 Sinikellonkuja 4 e-mail teknocalor@teknocalor.fi 01300 Vantaa www.teknocalor.fi Sisältö Tuotekuvaus

Lisätiedot

Halton Zen Rectangular in Wall ZRW - syrjättävä tuloilmalaite

Halton Zen Rectangular in Wall ZRW - syrjättävä tuloilmalaite Halton Zen Rectangular in Wall ZRW - syrjättävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Vain kotimaisessa liikenteessä Endast i inrikes posttrafik Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta.

Lisätiedot

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 319 11.12.2012 14 04.06.2013 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon

Lisätiedot

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

CGLa. Piennopeuslaite asennuslattiaan. Pikavalintataulukko

CGLa. Piennopeuslaite asennuslattiaan. Pikavalintataulukko Piennopeuslaite asennuslattiaan Lyhyesti Vahva alumiinirakenne Kestää suuriakin alilämpötiloja Erittäin suuri induktiotoiminto Puhdistettava Lisävarusteena säätöpellillä ja likaesteellä varustettu liitäntälaatikko

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Puhallinkonvektori QZCC

Puhallinkonvektori QZCC Toiminnot Kasettimalli Perustuu Coanda-ilmiöön Jäähdytys (-putkijärjestelmä) ja lämmitys (4putkijärjestelmä tai sähkölämmitys) Myös ECM-malli QZCC-puhallinkonvektori muodostaa ilmavirran coanda-ilmiön

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

PRISLISTA FÖR FÖRSÄLJNING AV HÄLSOCENTRALTJÄNSTER FÖR ÅR 2014

PRISLISTA FÖR FÖRSÄLJNING AV HÄLSOCENTRALTJÄNSTER FÖR ÅR 2014 PRISLISTA FÖR FÖRSÄLJNING AV HÄLSOCENTRALTJÄNSTER FÖR ÅR 2014 PRISLISTAN GÄLLER FÖR KOMMUNER, SAMKOMMUNER, PRIVATA FÖRETAG OCH PATIENTER MED REMISS AV PRIVATLÄKARE. PRISER FÖR VÅRDDYGN VID BÄDDAVDELNINGEN

Lisätiedot

ECo sarjan ylivoimaa. VILPE ECo -huippuimuri. Käyttökohteet

ECo sarjan ylivoimaa. VILPE ECo -huippuimuri. Käyttökohteet ECo-huippuimuri Edistyksellinen ja energiaa säästävä tasavirtamoottorillinen huippuimuri keittiön ja kylpytilojen kohdepoistoon tai koko kodin ilmanvaihtoon VILPE ECo -huippuimuri VILPE ECo sarjan huippuimurit

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

FDC - Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin FDC. Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin

FDC - Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin FDC. Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin FDC Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin Tyyppihyväksytty sekä standardien EN 1366-2 ja EN 13501-3 mukainen palonrajoitin. Suunniteltu asennettavaksi paloteknisten osastojen välisiin kiviaineisiin seiniin

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Vaaleat sävyt/ljusa kulörer. Katen väri/takets färg. Saventiilenpunainen/Tegelröd. Katon väri/takets färg

Vaaleat sävyt/ljusa kulörer. Katen väri/takets färg. Saventiilenpunainen/Tegelröd. Katon väri/takets färg VÄRITYSSUUNNITELMA OSA-ALUEITTAIN FÄRGSÄTTNINGSPLAN OMRÅDESVIS ASUINTALOT BOSTADSHUSEN KORTTELIT /KVARTER 3562, 3563, 3564 : Vaaleat t/ljusa : Teknos 7121, 7221, 7133, 7233 Tikkurila 319x, 318x, 359x,

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin SLM Lineaarinen rakohajotin Tuloilmalaitteen vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Asennettavissa kattoon tai seinään. Voidaan asentaa seinästä seinään jatkuvana nauhana. Säädettävä

Lisätiedot

FDV -Fire Valve FDV. Palonrajoitinventtiili

FDV -Fire Valve FDV. Palonrajoitinventtiili FDV Palonrajoitinventtiili Yhdistetty poistoilmaventtiili ja palonrajoitinventtiili pyöreisiin kanaviin. Tyyppihyväksytty ja standardien EN 1366-2 ja EN 13501-3 mukainen palonrajoitinventtiili. Palonrajoitinventtiilin

Lisätiedot