Maantien 130 ja Retkiojantien liittymän parantaminen kiertoliittymäksi, Riihimäki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maantien 130 ja Retkiojantien liittymän parantaminen kiertoliittymäksi, Riihimäki"

Transkriptio

1 Maantien 130 ja Retkiojantien liittymän parantaminen kiertoliittymäksi, Riihimäki ALUEVARAUSSUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Valio Oy Huhtikuu 2012

2 ALKUSANAT Riihimäen keskustan eteläpuolella sijaitsevan Valio Oy Herajoen meijerin suunniteltu laajennus ja sen eteläpuolelle kaavoitettava uusi teollisuusalueen laajennus tulevat lähitulevaisuudessa synnyttämään runsaasti raskasta liikennettä, joka suuntautuu Riihimäeltä eri puolille Suomea. Osayleiskaavassa on esitetty uusi katuyhteys Herajoen teollisuusalueelta kohti etelää, joka kytkeytyy Meijerintien jatkeen kautta maantiehen 130. Nykyiset järjestelyt Retkiojantiellä ja maantiellä 130 eivät ole riittävät tulevaan tilanteeseen. Tästä syystä Meijerintien ja maantien 130 liittymää on päätetty parantaa rakentamalla nykyisen nelihaaraisen tasoliittymän tilalle kiertoliittymä. Työn tilaajana on ollut Riihimäen kaupunki ja Valio Oy. Riihimäen kaupungilta työhön ovat osallistuneet kaavoitusarkkitehti Jari Jokivuo, kaavoitusinsinööri Ilpo Lehtinen ja katusuunnittelija Jussi Kivistö. Aluevaraussuunnitelma on tehty talven aikana konsulttityönä A-Insinöörit Suunnittelu Oy:ssä, jossa työstä ovat vastanneet ins. Jarmo Mikkonen (projektipäällikkö ja pääsuunnittelija), ins. Kari Niemi (siltojen vaihtoehtovertailu), DI Piritta Laitakari (liittymän toimivuustarkastelut) ja DI Laura Knuuttila (vaikutukset ja raportointi). Riihimäellä huhtikuussa 2012 Kansikuva: Nykyinen maantien 130 ja Retkiojantien liittymä. (A-Insinöörit Suunnittelu Oy)

3 3 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 Lähtökohta ja tavoitteet Työn lähtökohta ja tavoitteet Suunnittelualue Liittyminen muuhun suunnitteluun Maankäyttö ja kaavoitustilanne Nykyinen tieverkko ja sen ominaisuudet Liikennemäärät ja liikenne-ennuste Liikenneturvallisuus Maaperä ja pohjaolosuhteet Kunnallistekniset rakenteet ja kaapelit Nykytilanteen yhteenveto Vaihtoehtotarkastelut Liittymätyyppi Siltavaihtoehdot Aluevaraussuunnitelma Autoliikenteen järjestelyt Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen järjestelyt Sillat Vaikutukset Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet... 15

4 4 (15) 1 Lähtökohta ja tavoitteet 1.1 Työn lähtökohta ja tavoitteet Riihimäen keskustan eteläpuolella sijaitsevan Valio Oy Herajoen meijerin suunniteltu laajennus ja sen eteläpuolelle kaavoitettava teollisuusalueen laajennus tulevat lähitulevaisuudessa synnyttämään runsaasti raskasta liikennettä, joka suuntautuu Riihimäeltä eri puolille Suomea. Nykyinen alueen tieverkko ei riitä palvelemaan kasvavia liikennemääriä. Kalmun osayleiskaavassa (kaupunginvaltuusto ) on esitetty teollisuusalueelta uusi katuyhteys kohti etelää ja se kytkeytyy Retkiojantien kautta maantiehen 130. Meijerin tontin asemakaavamuutoksen ja meijerin eteläpuolella sijaitsevan Herajoen läntisen teollisuusalueen asemakaavoituksen yhteydessä on laadittu liikenneselvitys ( /A-Insinöörit Suunnittelu Oy), jossa tarkasteltiin meijerin ja teollisuustontin liikenteellisiä vaikutuksia läheisellä liikenneverkolla. Liikenneselvityksessä todettiin, että Retkiojantien ja maantien 130 nykyinen liittymä ei toimi ennustetilanteen mukaisilla liikennemäärillä, ja liittymän toimivuus tulee varmistaa muuttamalla nykyinen tasoliittymä kiertoliittymäksi tai valo-ohjatuksi liittymäksi. Kiertoliittymä koettiin parhaaksi ratkaisuksi liittymän ongelmiin. Aluevaraussuunnitelman tavoitteena on suunnitella nykyisen kanavoidun nelihaaraliittymän muuttaminen kiertoliittymäksi asemakaavoitusta palvelevalla tarkkuudella. 1.2 Suunnittelualue Suunnittelualue on maantien 130, Kynttilätien ja Retkiojantien nelihaarainen tasoliittymä Riihimäellä, noin 5 km Riihimäen keskustan eteläpuolella (kuva 1). Maantie 130 on seudullinen pääväylä Vantaalta Riihimäen, Hämeenlinnan ja Valkeakosken kautta Tampereelle. Kynttilätie on maantiehen liittyvä katu ja Retkiojantie on yksityistie. Suunnittelualueeseen kuuluu myös Retkiojan risteyssilta, joka sijaitsee Retkiojantiellä, noin 100 m etäisyydellä maantien 130 liittymästä.

5 5 (15) Kuva 1. Suunnittelualue: maantien 130, Retkiojantien ja Kynttilätien liittymä Riihimäellä. 1.3 Liittyminen muuhun suunnitteluun Uudessa asemakaavaluonnoksessa esitetty katuyhteys suunnittelukohteelta yli valtatien 3 kohti pohjoista sisältää ajoradan ja välikaistalla erotetun kevyen liikenteen väylän. 1.4 Maankäyttö ja kaavoitustilanne Suunnittelualue sisältyy vuonna 2011 hyväksyttyyn Kalmun osayleiskaavaan. Valtatien 3 länsipuolella on voimassa oleva Herajoen läntisen teollisuusalueen asemakaava, jota ollaan parhaillaan muuttamassa ja laajentamassa tilaa vaativan teollisuustoiminnan tarpeisiin. Asemakaavan laajentumisen myötä suunnittelualueelle muodostuu asemakaava. Myös maantien 130 itäpuolella on voimassa oleva asemakaava. Kuvassa 2 on esitetty ajantasa-asemakaavaote suunnittelualueen kohdalla.

6 6 (15) Kuva 2. Ajantasakaavaote ( ) suunnittelualueen kohdalta. 1.5 Nykyinen tieverkko ja sen ominaisuudet Poikkileikkaus ja nopeusrajoitus Maantie 130 on yksiajoratainen poikkileikkaukseltaan 9,0/7,0 m väylä. Suunnittelualueen kohdalla nopeusrajoitus on 80 km/h. Retkiojantie on yksityistie ja sen päällysteleveys on 6,5 m. Kynttilätie on katu, jonka päällysteleveys on 9,0 m. Retkiojantien ja Kynttilätien nopeusrajoitus on 50 km/h. Liittymä Maantien 130, Retkiojantien ja Kynttilätien liittymä on pääsuunnassa ajoratamaalauksin kanavoitu tasoliittymä. Retkiojantie ja Kynttilätie ovat väistämisvelvollisia sivusuuntia. Kynttilätien sivusuunnalla on tulppasaareke. Pääsuunnassa, maantiellä 130 on molemmis-

7 7 (15) ta suunnista kääntymiskaistat vasemmalle. Etelästä päin on lisäksi erillinen kääntymiskaista oikealle Kynttilätielle. Retkiojan risteyssilta Retkiojan risteyssilta sijaitsee noin 100 m maantien 130 liittymästä länteen, jossa Retkiojantie ylittää valtatien 3. Retkiojan risteyssilta on jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta, jonka jännemitat ovat 28,0 m + 28,0 m. Sillan hyötyleveys on 6,5 m ja se on perustettu kalliovaraisesti. Valaistus Maantie 130 ja Kynttilätie on valaistu suunnittelualueen kohdalla. Retkiojantiellä ei ole tievalaistusta. Kevyt liikenne ja joukkoliikenne Maantiellä 130 on kaukoliikenteen linja-autopysäkit liittymän molemmin puolin. Linjaautopysäkeille ei ole kevyen liikenteen väyliä eikä suojateitä. Kulku pysäkeille tapahtuu maantien pientareella. Erikoiskuljetukset Maantie 130 kuuluu erikoiskuljetusten runkoreitteihin. 1.6 Liikennemäärät ja liikenne-ennuste Suunnittelualueen liikennemäärätiedot nyky- ja ennustetilanteissa sekä tarkastelut liikenteen sujuvuudesta perustuvat Valio Oy Riihimäen meijerin ja Herajoen läntisen teollisuusalueen asemakaavamuutokseen liittyvän liikenneselvityksen ( /A-Insinöörit Suunnittelu Oy) tietoihin. Nykyiset liikennemäärät Maantien 130 liikennemäärä nykytilanteessa (KVL 2011) on Retkiojantien liittymän pohjoispuolella noin 4600 ajon./vrk ja liittymän eteläpuolella noin 4400 ajon./vrk. Raskaan liikenteen osuus on 7 %. Retkiojantien liikennemäärä on noin 150 ajon./vrk. Liittymässä on tehty liikennelaskenta syyskuussa Liikennelaskennasta saatuja iltahuipputunnin virtatietoja on käytetty liikenne-ennusteen ja toimivuustarkastelujen lähtökohtana. Liikenne-ennuste Liikenne-ennusteen muodostamisen lähtökohtana ovat olleet Valio Oy:n laatima arvio Riihimäen meijerin liikennemääristä vuonna 2025, Kalmun osayleiskaavan liikennesuunnitelman liikenne-ennuste, liikennelaskentatiedot sekä liikenteen yleisen kasvun kuntaennuste. Liikenne-ennuste on laadittu liikenneverkolle, jossa Meijerintieltä on uusi yhteys Retkiojantielle. Se mahdollistaa meijerin ja teollisuusalueen liikenteen kulkemisen myös Retkiojantien liittymän kautta maantielle 130, mikä lisää Retkiojantien liikennemäärää selvästi nykyisestä. Vuonna 2030 liikennemäärien on ennustettu olevan maantiellä 130 Retkiojantien liittymän pohjoispuolella noin 7100 ajon./vrk ja eteläpuolella noin 7900 ajon./vrk. Retkiojantien liikennemäärän on arvioitu olevan 3200 ajon./vrk. Liikenteen sujuvuus Liittymä toimii nykytilanteessa iltahuipputunnin aikaan hyvin. Väistämisvelvollisten sivusuuntien vasemmalle kääntyvän liikennevirran palvelutasoluokka on C (tyydyttävä), muiden virtojen B (hyvä) ja pääsuunnan palvelutasoluokka A (erittäin hyvä).

8 8 (15) Ennustevuonna 2030 liittymän toimivuus heikkenee merkittävästi liikennemäärien kasvaessa. Pääsuunnan palvelutaso säilyy erittäin hyvänä sivusuuntien väistämisvelvollisuuden takia, mutta liittyminen sivusuunnalta päätielle on erittäin vaikeaa. Retkiojantien ja Kynttilätien tulosuuntien palvelutasoluokka on tällöin huono tai erittäin huono (E-F). 1.7 Liikenneturvallisuus Maantien 130 ja Retkiojantien liittymässä on tapahtunut vuosina kaksi onnettomuutta. Toinen onnettomuuksista on ollut loukkaantumiseen johtanut peräänajoonnettomuus, toinen omaisuusvahinkoihin johtanut yksittäisonnettomuus. Kevyen liikenteen yhteyspuutteet maantien 130 linja-autopysäkeille on suuri liikenneturvallisuusriski. Etenkin ruuhka-aikaan maantien ylittäminen on vaikeaa ja turvatonta, kun suojateitä ei ole. 1.8 Maaperä ja pohjaolosuhteet Suunnittelualueella ei tehty pohjatutkimuksia tämän työn yhteydessä eikä vanhoja pohjatutkimuksia ollut saatavissa. Maaperäkartan perusteella suunnittelualueen maapohja on moreenia. 1.9 Kunnallistekniset rakenteet ja kaapelit Alueella kulkee Elisan, Soneran ja TDC:n telekaapeleita sekä Fortumin sähköverkkoa. Maantien 130 itäpuolella on Riihimäen kaupungin vesihuoltoverkkoa sekä Riihimäen Kaukolämpö Oy:n putkiverkkoa Nykytilanteen yhteenveto Herajoen läntisen alueen käynnissä oleva asemakaavoitus lisää teollisuutta ja sen myötä liikennettä. Nykyinen alueen tieverkko ei riitä palvelemaan kasvavia liikennemääriä. Osayleiskaavassa esitetty uusi katuyhteys kohti etelää kytkeytyy Retkiojantien kautta maantiehen 130. Nykyiset järjestelyt Retkiojantiellä ja maantiellä 130 eivät ole riittävät tulevaan tilanteeseen. Tästä syystä Retkiojantien ja maantien 130 liittymää on päätetty parantaa rakentamalla kiertoliittymä tai liikennevalot. Retkiojantien liikennemäärän ja erityisesti raskaan liikenteen määrän moninkertaistuessa nykytilanteesta Retkiojan risteyssillan kapasiteetti ei riitä. Nykyisen sillan hyötyleveys 6,5 m ei mahdollista kaksisuuntaista ajoneuvoliikennettä ja kevyen liikenteen yhteyttä.

9 9 (15) 2 Vaihtoehtotarkastelut 2.1 Liittymätyyppi Valio Oy Riihimäen meijerin ja Herajoen läntisen teollisuusalueen asemakaavamuutokseen liittyvässä liikenneselvityksessä on tarkasteltu mt 130 ja Retkiojantien liittymän toimivuutta eri liittymätyypeillä ja toimenpiteillä: Nopeusrajoituksen lasku maantiellä 130 Maantien 130 nopeusrajoitusta laskemalla liittymä toimisi ennustetilanteessa hieman nykyliittymää paremmin. 60 km/h nopeudella sivusuuntien palvelutasoluokat olisivat välillä B- E (hyvä huono). Retkiojantieltä suoraan ja vasemmalle ajavien palvelutaso jäisi silti luokkaan E, mitä ei voida pitää hyväksyttävänä. Lisäksi todellinen palvelutaso saattaa ola jopa arvioitua heikompi, mikäli pääsuunnan liikennevirran nopeus ei annetusta nopeusrajoituksesta huolimatta laske riittävän alas. Liikennevalo-ohjattu liittymä Valo-ohjattuna liittymän toimivuus paranisi selvästi nykyliittymään verrattuna. Heikoimmankin tulosuunnan palvelutaso olisi luokassa C, tyydyttävä. Kiertoliittymä Kiertoliittymänä liittymä toimisi keskimäärin hyvin, sillä heikoimmankin tulosuunnan palvelutasoluokka vuoden 2030 iltahuipputunnin aikana olisi C (tyydyttävä) ja lähellä palvelutasoluokan B (hyvä) rajaa. Kiertoliittymä kestäisi ruuhkautumatta noin 20 % ennustetta suuremman liikenteen kasvun. Liittymätyypin valinta Liikennevaloliittymä ja kiertoliittymä ovat liikenteellisen toimivuuden kannalta yhtä hyviä ratkaisuja. Kiertoliittymä koettiin parhaaksi vaihtoehdoksi kyseisen liittymän ongelmiin. Se on myös luonteva vaihtoehto, sillä maantiellä 130 on kiertoliittymä myös mm. Lasitehtaankadun liittymässä, noin 5 km Kynttilätien liittymästä pohjoiseen. 2.2 Siltavaihtoehdot Nykyisen Retkiojan risteyssillan hyötyleveys 6,5 m ei mahdollista kaksisuuntaista ajoneuvoliikennettä ja kevyen liikenteen yhteyttä, minkä vuoksi on tutkittu vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Siltaratkaisuja tutkittiin työn aikana laaditussa siltojen vaihtoehtovertailussa: Vaihtoehtovertailussa tutkittiin Herajoen läntiseltä teollisuusalueelta etelään suuntautuvia vaihtoehtoisia liikennejärjestelyjä ja niiden vaikutuksia nykyiseen siltaratkaisuun. Vertailu perustuu Riihimäen kaupungin esittämään neljään vaihtoehtoiseen ratkaisumalliin. Tässä yhteydessä tutkittiin tarkemmin vaihtoehdot B, C ja D ratkaisujen teknisen toimivuuden ja kustannusvaikutusten osalta. Vaihtoehdossa A Retkiojan risteyssiltaa oltaisiin käytetty kaksisuuntaiselle ajoneuvoliikenteelle, mutta se todettiin toimimattomaksi ratkaisuksi sillan kapeuden vuoksi. Uusien siltojen suunnittelun lähtökohtana on pidetty oletusta, että nykyistä Retkiojan risteyssiltaa hyödynnetään osana uutta ratkaisua. Uuden sillan jännemitat, alittavan liikenteen kulkuaukot ja ulkonäkö on valittu nykyisen sillan mukaiseksi. Nykyisen sillan kunto on hyvä ja kantavuus riittävä. Kaavoituksellisista tekijöistä johtuen uuden sillan sijainti on suunniteltu kaikissa vaihtoehdoissa nykyisen sillan pohjoispuolelle. Asemakaavaluonnoksessa on katualueen leveydeksi esitetty 22,0 metriä. Tämän pohjalta on uuden katuyhteyden lähtökohtana pidetty kokonaisleveydeltään 9,0 metrin ajorataa ja

10 10 (15) 3,0 metrin välikaistalla erotettua 3,5 metriä leveää kevyen liikenteen väylää. Siltapaikalla kevyen liikenteen väylä on ajoradasta reunakivellä erotettu ja leveydeltään 4,0 metriä. Yksisuuntaisen ajoradan lähtökohtana on pidetty kokonaisleveydeltään 6,5 metriä leveää rampin kaltaista väylää. Mikäli maankäytöllisesti tutkituille vaihtoehdoille ei löydy riittävästi tilaa, on mahdollista myös toteuttaa sillan levitys kiinteästi nykyisen sillan yhteyteen. Tämä vaihtoehto on kuitenkin kustannuksiltaan korkea saavutettaviin tilankäytöllisiin etuihin nähden. Lisäksi erillisen uuden sillan rakentamisella mahdollistetaan työnaikaisen liikenteen sujuminen rakennustyön aikana nykyisen sillan kautta. Vaihtoehto B Nykyinen Retkiojan risteyssilta otetaan kevyen liikenteen käyttöön. Sillan pohjoispuolelle rakennetaan uusi ajoneuvosilta. Suuremman hyötyleveyden ansiosta raskaat ajoneuvot mahtuvat kohtaamaan uudella sillalla. Kuva 3. Vaihtoehdon B siltajärjestelyt itään päin katsottuna. Vaihtoehto C Retkiojan nykyinen risteyssilta otetaan länteen suuntautuvan liikenteen käyttöön. Sillan pohjoispuolelle rakennetaan uusi silta itään päin suuntautuvalle ajoneuvoliikenteelle, sekä kevyelle liikenteelle. Tämän ratkaisun osalta nykyisen sillan harjakaltevuus ei ole suositeltava yksisuuntaiselle ajoneuvoliikenteelle ja tämän vuoksi tason parantaminen sivukaltevuutta korjaamalla edellyttäisi päällysteen paksuuden kasvattamista ja reunapalkin uusimista. Kuva 4. Vaihtoehdon C siltajärjestelyt itään päin katsottuna.

11 11 (15) Vaihtoehto D Retkiojan risteyssilta säilyy ajoneuvokäytössä niin, että raskaan liikenteen kulkeminen itään on kielletty. Hyvän laatutason saavuttamiseksi kevyen liikenteen kulkua varten rakennetaan sillan pohjoispuolelle uusi kevyen liikenteen silta. Tämä ratkaisu on toimivampi kuin ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen ohjaus olemassa olevan sillan kautta. Etelään rakennetaan uusi katuyhteys ja ramppi moottoritielle. Näin muodostetaan pääosin etelään suuntaaville raskaille ajoneuvoille nopea yhteys moottoritielle. Paluu tapahtuu Retkiojan sillan kautta. Vaihtoehdossa tulee uuden rampin vuoksi purkaa olemassa oleva Viljamaan risteyssilta. Kuva 5. Vaihtoehdon D siltajärjestelyt itään päin katsottuna. KUSTANNUSVERTAILU Kustannukset koostuvat sillanrakentamisen arvioiduista kustannuksista sekä niihin liittyvien vastaavien tieratkaisujen mukaisista kustannuksista. Vaihtoehdossa D on huomioitu myös nykyisen Viljamaan risteyssillan purkukustannukset. Vaihtoehto C:n siltakustannuksissa ei ole huomioitu reunapalkin ja päällysteen uusimista (n ). Nykyisen sillan suunnitelmapiirustusten perusteella voidaan olettaa, että siltojen perustamisen osalta nykyisen mukainen kallionvarainen perustamistapa on toteutettavissa myös uusien siltojen osalta. Vaihtoehtojen kustannukset on laskettu toteutuneiden kohteiden mukaisilla keskimääräisillä sillan neliöhinnoilla sekä tierakenteiden metrihinnoilla. Tiekustannukset sisältävät kaikissa vaihtoehdoissa uutta katuyhteyttä yhteensä 150 metrin matkan sijoittuen siltapaikan molemmille puolille. Vaihtoehdon B suojatieylitys ja vaihtoehdon D ramppiyhteys etelään ovat huomioitu, mutta Kynttilätien kiertoliittymän kustannuksia ei ole otettu vaihtoehtojen kustannuksiin mukaan. Lasketut hinnat on pyöristetty viiden tuhannen euron tarkkuuteen. Hinnat on esitetty alv 0%. Kustannusvertailun perusteella edullisin vaihtoehto liikenteen järjestelyksi olisi vaihtoehto B. Taulukko 1. Siltavaihtoehtojen kustannusvertailu. Vaihtoehto Purku Silta Tie Yhteensä VE B VE C VE D

12 12 (15) TEKNINEN VERTAILU Kaikki tutkitut vaihtoehdot ovat teknisestä näkökulmasta toteuttamiskelpoisia. Vaihtoehtojen välille on kuitenkin määritettävissä seuraavia eroavaisuuksia. VAIHTOEHTO B - aiheuttaa ylimääräisen ajoradan ylittämistarpeen kevyelle liikenteelle - nykyinen silta on pelkästään kevyelle liikenteelle tarpeettoman leveä - ajoradan sivusiirtymä on suurin, joten sen kytkeminen nykyiseen Kynttilätien liittymään ja liittymää ympäröivään maankäyttöön on hankalin - tuo molemmat ajoneuvoliikenteen ajossuunnat kiertoliittymään, mikä heikentää liittymän välityskykyä - kunnossapidon kannalta pitkäaikaisin ratkaisu - halvin ratkaisu VAIHTOEHTO C - kevyt liikenne toiminnallisesti oikealla puolella ajorataa - ajorata helpommin liitettävissä kiertoliittymään kuin vaihtoehdossa B - tuo vain toisen ajosuunnan kiertoliittymään, mikä parantaa liittymän välityskykyä - nykyisen sillan harjakaltevuuden muuttaminen tuo lisäkustannuksia VAIHTOEHTO D - kevyt liikenne toiminnallisesti oikealla puolella ajorataa - ajorata helpommin liitettävissä kiertoliittymään kuin vaihtoehdossa B - tuo vain toisen ajosuunnan kiertoliittymään, mikä parantaa liittymän välityskykyä - katuyhteys ja ramppi etelään sekä nykyisen Viljamaan risteyssillan purkaminen nostavat voimakkaasti kustannuksia - antaa parhaat valmiudet tulevaisuuden tiejärjestelyihin mm. Arolammen eritasoliittymälle - kallein ratkaisu Riihimäen kaupunki on päätynyt vaihtoehdon B mukaiseen siltaratkaisuun, jossa nykyinen risteyssilta jätetään kevyen liikenteen käyttöön ja ajoneuvoliikenteelle rakennetaan uusi silta.

13 13 (15) 3 Aluevaraussuunnitelma 3.1 Autoliikenteen järjestelyt Kiertoliittymä Kiertoliittymän mitoitusarvojen lähtökohtana on suunnittelualueen pohjoispuolella, 5 kilometrin päässä sijaitsevan Lasitehtaantien ja maantien 130 kiertoliittymä (kuva 6), joka on rakennettu vuonna Kiertoliittymän kiertosaarekkeen halkaisija on 33,0 metriä ja siihen on osoitettu 5,5 metriä leveä yliajettava osuus, joka mahdollistaa erikoiskuljetusten läpiajon. Kynttilätien, Meijerintien ja maantien 130 eteläisen haaran yli on osoitettu suojatie. Liittymäaluetta on itäpuolen asemakaavan ja rakennetun ympäristön vuoksi taivutettu hieman länteen. Kuva 6. Maantien 130 ja Lasitehtaankadun kiertoliittymän mitoitus ja muut ratkaisut ovat olleet lähtökohtana myös suunniteltavalle kiertoliittymälle. Maantie 130 Päätie pysyy nykyisellä paikallaan, mutta sen korkeusasemaa joudutaan nostamaan nykyisen Retkiojantien, tulevan Meijerintien hankalien korkeussuhteiden vuoksi. Tien tasaus nousee noin 200 metrin matkalta, suurimmillaan noin 1,5 metriä. Kiertoliittymä sijaitsee maantieosuuden korkeimmalla kohdalla ja sinne noustaan molemmista suunnista 3,3-3,5 %:n pituuskaltevuudella. Meijerintie Nykyinen Retkiojantie muuttuu kaavan vahvistumisen myötä kaduksi ja siitä tulee Meijerintie. Meijerintie kytkee lännestä uuden Herajoen kaava-alueen kiertoliittymään. Meijerintie ylittää valtatien 3 uudella sillalla, joka sijoittuu nykyisen Retkiojan risteyssillan pohjoispuolelle. Liittymän haaroista Meijerintie on korkeussuhteiltaan hankalin: Kiertoliittymästä noustaan uudelle sillalle jyrkimmillään 4,0 %:n pituuskaltevuudella. Tie joudutaan rakentamaan 2-3 metriä korkealle penkereelle.

14 14 (15) Kynttilätie Kynttilätie säilyy nykyisellä paikallaan, mutta sen korkeusasema nousee noin 70 metrin matkalla, jonka jälkeen se tavoittaa nykyisen katulinjan. Kynttilätie on suurimmillaan noin 0,8 metriä korkealla penkereellä. Noin 35 metrin matkalla Kynttilätien pituuskaltevuus on 3,6 %. 3.2 Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen järjestelyt Meijerintien, nykyisen Retkiojantien, eteläpuolelle on esitetty erillinen kevyen liikenteen yhteys, joka jatkuu länteen Herajoen kaava-alueelle nykyisen Retkiojan risteyssillan kautta. Kevyen liikenteen väylä on erotettu ajoradasta 3,0 metriä leveällä välikaistalla. Väylän pituuskaltevuus on jyrkimmillään 3,4 %. Kevyen liikenteen yhteys jatkuu maantien 130 yli itään, missä se kulkee korotettuna Kynttilätien eteläreunaa Wurthin tonttiliittymään asti. Tulevaisuuden yhteystarpeiksi on esitetty verkoston jatkamista kohti keskustaa sekä maantien 130 että Kynttilätien itäreunassa. Maantien 130 piennarta käyttävää kevyttä liikennettä varten rakennetaan kiertoliittymän kaakkois- ja luoteisneljänneksiin leveä piennarosuus. Sen tarkoituksena on ohjata kevyt liikenne suojateille ja varmistaa, ettei kevyt liikenne ajaudu kiertotilaan. Uudet linja-autopysäkit on esitetty maantielle 130 nykyisten pysäkkien tilalle liittymän molemmille puolille. Pysäkit kytketään kevyen liikenteen verkkoon ja pysäkeille rakennetaan korotetut odotustilat. 3.3 Sillat Nykyinen Retkiojan risteyssilta jätetään kevyen liikenteen käyttöön. Nykyisen sillan pohjoispuolelle rakennetaan uusi silta autoliikenteen käyttöön. Uuden sillan hyötyleveys on 9,5 m. 4 Vaikutukset Liikenteellinen toimivuus Rakentamalla nykyisen nelihaaraisen tasoliittymän paikalle kiertoliittymä, voidaan liittymän toimivuus turvata pitkälle tulevaisuuteen maantien 130 ja valtatien 3 länsipuolen kehittyvästä maankäytöstä ja sen synnyttämästä liikennemäärien kasvusta huolimatta. Kiertoliittymän liikenteellinen toimivuus on palvelutasoluokassa B-C (hyvä-tyydyttävä) vielä ennustevuonna Herkkyystarkastelu: Kiertoliittymä kestäisi ruuhkautumatta vielä noin 20 % ennustetta suuremman liikenteen kasvun, kun liikenteen kasvu jakautuu tasan kaikille suunnille. Muiden suuntien liikennemäärien pysyessä ennusteen mukaisina, Retkiojantien (uusi Meijerintie) liikennemäärä voi kasvaa jopa 50 % kiertoliittymän palvelutason säilyessä vielä välttävällä tasolla (palvelutasoluokka D, huonoimman tulosuunnan keskimääräinen viivytys enintään 35 s). Tällöin viivytyksiä suuremmaksi ongelmaksi muodostuu maantien 130 eteläisen tulosuunnan ajoittaiset yli kymmenen auton jonot. Kevyt liikenne ja joukkoliikenne Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat huomattavasti uusien yhteyksien ansiosta. Kevyen liikenteen verkko laajenee Meijerintien suuntaan, valtatien 3 länsipuolelle uuden väylän myötä. Kevyen liikenteen yhteydet maantien 130 linja-autopysäkeille helpottavat pysäkeille kulkemista ja parantavat merkittävästi liikenneturvallisuutta.

15 15 (15) Liikenneturvallisuus Sekä kevyen että autoliikenteen liikenneturvallisuus paranee merkittävästi uusien järjestelyjen johdosta, yli 60 %. Kiertoliittymä liittymätyyppinä vähentää onnettomuusriskiä huomattavasti nelihaaraiseen tasoliittymään verrattuna (laskennallinen liikenneturvallisuusvaikutus 37 %). Nopeusrajoituksen lasku 80 km/h:sta 50 km/h:iin on myös huomattava liikenneturvallisuutta parantava tekijä (laskennallinen liikenneturvallisuusvaikutus 21 %). Kevyen liikenteen suojatie- ja väyläyhteydet pysäkeille parantavat kevyen liikenteen turvallisuutta. Toimenpiteiden liikenneturvallisuusvaikutukset on laskettu Tarva-ohjelmistolla. Ympäristö Kiertoliittymä muodostuu Riihimäen porttikohdaksi etelästä pitkin maantietä 130 saapuville. Lähiympäristön maankäytön kehittyminen tukee tätä vaikutelmaa tulevina vuosina. Porttikohdan ilmettä voidaan korostaa erilaisin istutuksin ja kiveyksin. Myös kiertosaarekkeisiin sijoitettu ympäristötaide on yksi käytetyistä keinoista. Maankäyttö Kiertoliittymän rakentaminen mahdollistaa Valio Oy Herajoen meijerin laajentumisen ja sen viereisen teollisuustontin rakentumisen ilman liikenteellisiä ongelmia. Ilman kiertoliittymän rakentamista liittymän kapasiteettiongelmat aiheuttaisivat ongelmia meijerin ja teollisuusalueen tavaraliikenteelle. Rakentamiskustannukset Hankkeen rakentamiskustannusarvio on yhteensä noin euroa. Uuden sillan karkea kustannusarvio on euroa ja siihen liittyvät väylän kustannukset arviolta euroa. Kiertoliittymän karkea kustannusarvio on euroa. Tieverkon hallinnolliset muutokset Retkiojantie muuttuu asemakaavaan sisältyviltä osiltaan yksityistiestä kaduksi. Samalla sen nimi muuttuu Meijerintieksi. 5 Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet Yhteenveto ongelmista Herajoen läntisen alueen käynnissä oleva asemakaavoitus lisää teollisuutta ja sen myötä liikennettä. Nykyinen alueen tieverkko ei riitä palvelemaan kasvavia liikennemääriä. Osayleiskaavassa esitetty uusi katuyhteys kohti etelää kytkeytyy Retkiojantien kautta maantiehen 130. Nykyiset järjestelyt Retkiojantiellä ja maantiellä 130 eivät ole riittävät tulevaan tilanteeseen. Tästä syystä Retkiojantien ja maantien 130 liittymää on päätetty parantaa rakentamalla kiertoliittymä. Samalla rakennetaan puuttuvat kevyen liikenteen väyläja suojatieyhteydet maantien 130 linja-autopysäkeille sekä nykyisen Retkiojantien varteen. Jatkosuunnittelu Aluevaraussuunnitelman perusteella määritetään asemakaavaa varten kaavarajat edellä esitetyllä tavalla. Kaavaluonnos on teknisessä lautakunnassa , jonka jälkeen se laitetaan nähtäville. Tavoitteena on, että kaava vahvistuu ja on valmis toteutettavaksi vuoden 2012 lopussa. Kaavaprosessin etenemisen yhteydessä Riihimäen kaupunki pyrkii ensisijaisesti järjestämään laadukkaamman katuyhteyden ns. Arolammin eritasoliittymän kohdalle rakennettavien risteyssiltojen kautta. Tällainen uusi asemakaavoitustyö pyritään aloittamaan ennen vuodenvaihdetta

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos 11.11.2011 Työnro 416710 DI Piritta Laitakari ALKUSANAT Liikenneselvitys liittyy Valio Oy:n Riihimäen meijerin asemakaavamuutokseen.

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

Multimäki II, kunnallistekniikan YS

Multimäki II, kunnallistekniikan YS 1 / 7 Liikenteelliset tarkastelut Tero Rahkonen L1 28.5.2014 2 / 7 2 (7) 28.5.2014 SISÄLTÖ 1 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 1.1 Nykyliikenne... 3 1.2 Ennusteliikenne... 3 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS... 4 2.1 Toimivuustarkastelut...

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen.

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen. Porvoon kaupunki 7224 Loviisantien yritysalue Toimivuustarkastelu Tämä toimivuustarkastelu on laadittu Porvoon kaupungin toimeksiannosta. Tarkastelun kohteena on liikenteellinen toimivuus Loviisantie Porvoon

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

Vuohkallion liikenneselvitys

Vuohkallion liikenneselvitys Vuohkallion liikenneselvitys Heinola LIIKENNE-ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELU maps.goog le.fi maps.google.fi Helmikuu 2011 MUISTIO 1 (10) Piritta Laitakari, puh. 0207 911 544 Juha Vehmas, puh. 0207 911

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1).

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1). Mutkakadun kiertoliittymän toimivuustarkastelu Toimivuustarkastelussa tutkittiin Mutkakadun ja Snellmaninkadun liittymän muuttamista kiertoliittymäksi ennusteen 2014 ja vuoden 2025 iltahuipputunnin liikennemäärillä.

Lisätiedot

Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA. Loviisan kaupunki

Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA. Loviisan kaupunki Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA Loviisan kaupunki Marraskuu 2009 ALKUSANAT Seututien 178 eli Valkontien aluevaraussuunnitelma on tehty palvelemaan

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

VOIMALANTIE 5-6 VANTAA Asemakaavan muutos nro LIIKENNE SUUNNITTELUALUE

VOIMALANTIE 5-6 VANTAA Asemakaavan muutos nro LIIKENNE SUUNNITTELUALUE SUUNNITTELUALUE MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAT 1.VAIHE Murata Electronics Oy:n laajennus noin 8500 kem2 Voimalantie 6:n alueelle Muratan työntekijöiden pysäköinti, noin 500 autopaikkaa. Nykyisin autopaikkoja on

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk)

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk) HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015 Niina Järvinen FM, ins.(amk) 1/11 1. Tehtävän kuvaus Liikenteellinen selvitys tehtiin heinä-elokuussa 2015 Hattulan kunnalle osana Kanungin

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS

YLEISÖTILAISUUS MAANTIEN 16685 PALOKANORREN PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE - RITOPOHJANTIE, JYVÄSKYLÄ. TIESUUNNITELMA. SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI SUUNNITTELU KOHDE SIJAITSEE NOIN 7KM PÄÄSSÄ JYVÄSKYLÄN KESKUSTASTA

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS LIIKENNE-ENNUSTE LÄHTÖKOHDAT Liikenteellisiä tarkasteluita varten laadittiin liikenne-ennuste Ylöjärven keskustan alueelta. Ennusteessa on otettu huomioon Ylöjärven

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA Luonnos 9.6.2017 LIIKENNEVERKKO - AUTOLIIKENNE Nopeusrajoitusta alennetaan 1 Tavoitetilanteen katuverkko Hatanpään valtatie

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 12 04.02.2015. Äänekosken liikenneselvitysraportti 107/08.00.00/2015

Tekninen lautakunta 12 04.02.2015. Äänekosken liikenneselvitysraportti 107/08.00.00/2015 Tekninen lautakunta 12 04.02.2015 Äänekosken liikenneselvitysraportti 107/08.00.00/2015 TELA 12 Äänekosken kaupunki ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat teettäneet liikenneselvityksen uuden biotuotetehtaan

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT TYÖN TARKOITUS Työ liittyy Tampereen kaupungin asemakaavaan nro 8578 Hatanpään sairaala, kartanoalue ja arboretum.

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS 15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi 2 Tarkastus 04 Päivämäärä 15/8/2014

Lisätiedot

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Liperin kunta Marko Tikkanen, Matti Romppanen Luonnos 26.5.2017 Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT

OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT 14.3.2017 LÄHTÖKOHDAT Tutkittiin Ojalan ja Lamminrahkan kaupunginosien rakentamisten vaikutusta liittymien toimivuuteen Aitolahdentiellä sekä Ojalan uudella

Lisätiedot

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 28.4.2015 Johdanto Työssä on tarkasteltu Lappeenrannan sairaalan ympäristön uusien liittymäjärjestelyiden

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Aluevaraussuunnitelma Päivämäärä 06/2014 HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Tarkastus Sari Kirvesniemi Päivämäärä

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS 2 Päivämäärä 16.12.2014 Laatija Ramboll Finland Oy, Erica Roselius ja Jukka Räsänen Raportin pohjakartta-aineisto: Heinolan kaupunki ja Logica Suomi Oy, Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Yleistä tarkasteluista Toimivuustarkastelut pohjautuvat nykytilanteen liikennelaskentaan tarkasteltavasta liittymästä sekä

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2012 1 (5) 304 Viilarintie välillä Viikintie - Holkkitie, nro 29955/1-3 ja Viikintie Viilarintien kiertoliittymän kohdalla, nro 29956/1, katusuunnitelmien hyväksyminen,

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS 9.5.2014 Kuva 1. Alueen sijainti. Johdanto Tämä raportti on laadittu Hollolan kunnan Teknisellä toimialalla Raikkosen asemakaavatyön tueksi. Raportissa

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT 1 SISÄLTÖ Nykytilanneanalyysi 3-8 Suunnitelmavaihtoehdot ja niiden toimivuus 9-16 LIITTEET Vaihtoehtojen suunnitelmakartat ja tyyppipoikkileikkaukset

Lisätiedot

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava Liikenteen toimivuustarkastelu 1.9.2009 Liikennesuunnitelma Työ n:o 9052 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO LUOLALA Aluepelastuslaitoksen

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

MIILUKORPI II, ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU. 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma

MIILUKORPI II, ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU. 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma MIILUKORPI II, 631900 ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma Työssä tutkittiin Miilukorpi II-asemakaavan vaikutukset liikenteen toimivuuteen ympäröivällä katuverkolla (Nupurintie

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3452/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3452/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 121 Asianro 3452/10.03.01.00/2016 Leväsentien yleissuunnitelma Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut Taustaa Nykytila Pohjois-Savon

Lisätiedot

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne Suunnittelualue Suunnittelualueena on valtatien 1 ja Karnaistentien sekä Hossanmäentien rajaama alue sekä Hossantien varsi Ruotiontien liittymästä valtatien ramppiliittymiin. Alueella sijaitsee nykyisin

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Virolahden kunta 11.2.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset Suositellut toimenpiteet 11.2.2016 Page 2 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA TYÖNUMERO: 20601268 JOKIOISTEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 27.6.2017 Luonnos SWECO YMPÄRISTÖ OY Muutoslista VALMIS 27.6.2017 FITONH FIOOAL FIAJOK MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA 9LT50021VL 10.5.2005 Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Palvelutuotanto PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE, 9LT50021VL Esipuhe Lappeenrannan Pajarilan aluetta kehitetään teollisuus-

Lisätiedot

Siilinjärven keskusta-alueen liikenneselvitys

Siilinjärven keskusta-alueen liikenneselvitys Siilinjärven keskusta-alueen liikenneselvitys LÄHTÖKOHDAT JA KESKEISET TULOKSET 5.6.2015 / Romppanen, Rintamäki, Rahkonen Ympäristösi parhaat tekijät TARKASTELUALUE (erikoiskuljetukset ja linja-autoreitit

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO 23.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄTIEDOT 3 3 LIIKENTEEN TOIMIVUUS 4 3.1 Nykytilanne...

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

Vuohkallion asemakaava-alue Liikenneselvityksen tarkistus. Heinola

Vuohkallion asemakaava-alue Liikenneselvityksen tarkistus. Heinola uohkallion asemakaava-alue Liikenneselvityksen tarkistus Heinola 2011 uohkallion asemakaava-alue liikenneselvityksen tarkistus 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE J TIEERKKO 3 1.2

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Niskanperän OYK liikenneselvitys

Niskanperän OYK liikenneselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti 1 (6) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Liikenteen nykytilanne... 1 1.1 Tieverkko... 1 1.2

Lisätiedot

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä Muistio Tiehallinto, Oulun tiepiiri Oulun kaupunki Vt 22 kehittämisselvitys välillä valtatie 4 kaupungin raja, Oulu Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu

Lisätiedot

20306 NASTOLAN KUNTA TURPEENSALMEN ALUEEN LIIKENNESUUNNITELMA LISÄSELVITYKSET 13.4.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.

20306 NASTOLAN KUNTA TURPEENSALMEN ALUEEN LIIKENNESUUNNITELMA LISÄSELVITYKSET 13.4.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola. 20306 TURPEENSALMEN ALUEEN LIIKENNESUUNNITELMA 13.4.2006 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523 5252 SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET

Lisätiedot