Lielahtitalon asemakaavamuutos, kaava 8377, Tampere. Liikenneselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lielahtitalon asemakaavamuutos, kaava 8377, Tampere. Liikenneselvitys"

Transkriptio

1 Lielahtitalon asemakaavamuutos, kaava 8377, Tampere Liikenneselvitys

2 Lielahtitalon asemakaava (21) ALKUSANAT Tampereen kaupungilla on tekeillä asemakaava tontille Lielahti (Lielahdenkatu 13, Teivaalantie 1, Teivaankatu 1). Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt tontin omistaja Kiinteistöosakeyhtiö Teivaalantie 1 yhteistyössä NCC Property Development Oy:n kanssa. Asemakaavoitukseen liittyen on tarkasteltava uusien toimintojen liikenteellisiä vaikutuksia tontin lähiliittymissä sekä laajemmalla vaikutusalueella. Tämä liikenneselvitys on laadittu yllä mainitun asemakaavan nro 8377 liiteaineistoksi. Konsulttityönä tehtävää kaavatyötä Tampereen kaupungilla on johtanut Jouko Seppänen, NCC Property Development Oy:ssä Antti Marttila ja A- Insinöörit Suunnittelu Oy:ssä Mikko Siitonen. Työ on tehty NCC Property Development Oy:n toimeksiannosta. Liikenneselvitys on laadittu A-Insinöörit Suunnittelu Oy:ssä, jossa siitä ovat vastanneet Piritta Laitakari sekä Outi Harju ja Juha Vehmas. Tampereella maaliskuussa 2011

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT YLEISKAAVALLINEN TARKASTELU Lielahden vaikutusalue Lielahtitalon vaikutusalue LÄHILIITTYMIEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Nykytilanne Yli yön -tilanne Ennustetilanne KEHITTÄMISEHDOTUKSET Lielahden vaikutusalue Lielahtitalon vaikutusalue YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET... 21

4 Lielahtitalon asemakaava (21) 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT Tampereen kaupungin Lielahden kaupunginosaan Lielahdenkadun ja Teivaalantien kulmauksessa olevan tontin asemakaavaa muutetaan, sillä siihen on suunniteltu rakennettavaksi Lielahtitalo, johon sijoittuu sekä yksityisiä että julkisia aluekeskustasoisia palveluita. Lielahtitalon tontin asemakaavasuunnittelu on käynnistänyt kaavaan liittyvät selvitykset, joihin myös tämä liikenneselvitys kuuluu. Liikenneselvityksessä arvioidaan alueen kehittyvän maankäytön vaikutuksia tontin ja sen lähiliittymien ym. liikenneverkon toimivuuteen. Suunnittelualueen eteläpuolelle, sen välittömään läheisyyteen, avataan huhtikuussa 2011 uusi Prisma, joka on otettu huomioon tässä tarkastelussa. Suunnittelualueen sijainti on esitetty kuvassa 1. Aluetta rajaa pohjoisessa Lielahden ja Harjuntaustan koulujen alue, lännessä Teivaankatu, etelässä Prisman tontti ja idässä Lielahdenkatu. Teivaankadun länsipuolella on pienteollisuushalleja. Kuva 1 Suunnittelualue. Lielahtitalon tontti on merkitty kuvaan punaisella katkoviivalla. Lielahtitalon suunnittelusta syksyllä 2010 talvella 2011 järjestetyn ideakilpailun voittajaksi valittiin ehdotus Kanteletar. Ehdotuksessa tontille sijoitetaan julkisia palveluita noin 3860 hyöty-m 2, kaupallisia palveluita noin 5000 hyötym 2 ja yksityisiä palveluita noin 1940 hyöty-m 2. Kaikki toiminnot sijoittuvat samaan rakennukseen. Pysäköintiä varten rakennetaan maanalainen pysäköintihalli, josta voidaan tulevaisuudessa rakentaa yhteys viereisen Prisman pysäköintihalliin.

5 Lielahtitalon asemakaava (21) 2 YLEISKAAVALLINEN TARKASTELU 2.1 Lielahden vaikutusalue Tie- ja katuverkko Autoliikenteen yhteydet Lielahdessa ovat hyvät. Alueen eteläpuolella kulkee kantatie 65 (Paasikiventie), joka on suora yhteys Tampereen keskustaan sekä lähimmille valtateille mm. Vaasan ja Jyväskylän suuntiin. Kantatieltä 65 on kolme katuyhteyttä Lielahden alueelle: Enqvistinkatu idässä, Lielahdenkatu keskivaiheilla ja Myllypuronkatu lännessä. Myllypuronkadun liittymä on eritasoliittymä, kaksi muuta ovat valo-ohjattuja tasoliittymiä. Lielahden alueen liikenneverkon hierarkia on esitetty kuvassa 2. Tarkempi kuva on liitteenä 1. Kuva 2. Lielahden liikenneverkko nykytilanteessa (LIITE 1). Lielahdenkatu on alueen pääkatu, jota pitkin pääsee Lielahden pohjoispuolella sijaitseville asuinalueille Lentävänniemeen ja Niemeen sekä suunnitteilla olevalle Niemenrannan alueelle. Lielahdenkadulta lähtee myös Pohtolankatu, joka johtaa Pohtolan asuinalueen läpi Ylöjärven puolelle Siivikkalaan. Enqvistinkatu palvelee Lielahden kaupallisten toimintojen aluetta. Sen ja viereisen Harjuntaustan varteen on sijoittunut useita erilaisia liikkeitä, esimerkiksi päivittäistavarakauppoja sekä urheiluväline- ja kodinkoneliikkeitä. Pääkokoojakatu Enqvistinkatu liittyy Lielahdenkatuun noin 400 metriä kantatien pohjoispuolella. Alueen katujärjestelyjä on muutettu keväällä 2011 tuomalla Lielahdenkadun ja Enqvistinkadun valo-ohjattuun liittymään on neljäntenä haarana Turvesuonkatu. Järjestelyt palvelevat Turvesuonkadun eteläpuolelle suunnitel-

6 Lielahtitalon asemakaava (21) tua Lielahden aluekeskusta sekä mm. uutta Prismaa, joka avataan kadun pohjoispuolelle huhtikuussa Myllypuronkatu on yksi alueen pääkokoojakaduista. Se johtaa Kantatieltä 65 koilliseen Teivaalantielle sekä länteen Lamminpään ja Haukiluoman asuinalueiden ohi Myllypuron teollisuusalueelle. Lielahdessa Myllypuronkatu palvelee teollisuuden ja kaupan toimintojen lisäksi asutusta. Enqvistinkadun ja Turvesuonkadun liittymän pohjoispuolella Lielahdenkatuun liittyy pääkokoojakatu Teivaalantie, joka rajaa suunnitteilla olevan Lielahtitalon tontin pohjoisesta. Teivaalantie johtaa alueen länsipuolella sijaitsevan Ryydynpohjan asuinalueen läpi Ylöjärven puolelle. Lielahdenkadun ja Teivaalantien liittymän neljäs haara on Pahvitehtaankatu, joka on lyhyt, kaupallisia toimintoja palveleva katuyhteys. Lielahdenkadun ja Teivaalantien ja pohjois- ja osin eteläpuolellakin on pientalovaltaisia asuinalueita, joilla on useita tonttikatuja sekä kokoojakadut Possilankatu ja Isoniemenkatu Jalankulku- ja pyöräilyverkko Kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien sijainnit näkyvät edellisen sivun kuvassa 2 sekä tarkemmin liitteessä 1. Kevyen liikenteen pääreitit kulkevat Paasikiventien eteläpuolella, Lielahdenkadun länsipuolella, Teivaalantien pohjoispuolella ja Pohtolankadun länsipuolella. Myös Lielahdenkadun itäpuolella on kevyen liikenteen väylä, jolla pyöräily ja jalankulku on eroteltu toisistaan maaliviivalla samaan tapaan kuin länsipuolen pääreitillä. Yhdistettyjä jalankulku- ja pyöräteitä on sijoitettu myös alueen kokoojakatujen sekä tärkeimpien tonttikatujen varsille, kuten esimerkiksi Enqvistinkadulle, Harjuntaustaan, Turvesuonkadulle, Myllypuronkadulle ja Possilankadulle. Lisäksi useilla alueen tonttikaduilla on ajoradan reunaan rakennettu korotettu ja reunakivellä erotettu jalkakäytävä. Paasikiventiellä kevyt liikenne ja autoliikenne risteävät eritasossa, muualla suojateiden kautta. Lielahdenkadun liittymät suojateineen ovat valo-ohjattuja välillä Taninkatu Teivaalantie Joukkoliikenneverkko Lielahti on joukkoliikenteen hyvän palvelutason aluetta, ns. joukkoliikennekaupunkia. Lielahteen ajaa neljä kaupunkiliikenteen linjaa: 7 Sarankulma Keskustori Lielahti Siivikkala 14 Lielahti Rahola 16 Leinola Keskustori Lentävänniemi 27 Irjala Keskustori Lielahti Ryydynpohja Y35 Reuharinniemi Keskustori TAYS Linjat 7 liikennöi arkipäivisin kaksi kertaa tunnissa ja viikonloppuisin kerran tunnissa suuntaansa. Linja 27 kulkee joka päivä puolen tunnin välein aamusta iltakymmeneen asti. Linja 16 liikennöi ruuhka-aikoina jopa 10 minuutin välein / suunta, viikonloppuisin ja keskipäivällä vuoroväli on minuuttia. Poikittaislinja 14 kulkee yhteensä 6 kertaa päivässä kumpaankin suuntaan maanan-

7 Lielahtitalon asemakaava (21) taista lauantaihin. Arkipäivien ruuhka-aikoina Lielahden läpi ajaa myös linja Y35, joka on suunniteltu työmatkaliikenteen tarpeisiin. Kuvassa 3 on esitetty Lielahden alueen joukkoliikennetarjonnan kattavuus 300 metrin säteellä pysäkeiltä. Kuva 3 Lielahden alueen joukkoliikenteen tarjonta (kuvan lähde: Tampereen joukkoliikenne 2010 (muokattu)). 2.2 Lielahtitalon vaikutusalue Nykytilanne Nykytilanteessa suunnittelun kohteena olevalla tontilla on pienteollisuustoimintaa. Tontti on aidattu, ja siltä on kaksi liittymää Teivaankadulle. Teivaankadun ja Teivaalantien liittymässä suoritetun liikennelaskennan perusteella voidaan todeta, että iltahuipputunnin liikenne on lähinnä työmatkaliikennettä, raskaita ajoneuvoja on noin 4 %. Tontin läheisyydessä kevyt liikenne kulkee pääsääntöisesti Teivaalantiellä ja Lielahdenkadulla, jotka ovat kevyen liikenteen pääreittejä. Teivaalantie ja Lielahdenkatu ovat suosittuja työmatkapyöräilijöiden reittejä, joita käyttävät paljon myös Lielahden koulun oppilaat. Teivaankadulla jalankulkijoita ja pyöräilijöitä on vain vähän. Tontin lähiympäristön liikenneverkko on esitetty kuvassa 4.

8 Lielahtitalon asemakaava (21) Kuva 4 Lielahtitalon tontin lähiympäristön liikenneverkko nykytilanteessa. Teivaankadun länsi- ja pohjoispuolelle on myös sijoittunut teollisuustoimintaa. Teivaalantien pohjoispuolella sijaitsee Lielahden koulu, jossa on opetusta vuosiluokille 1-9. Koulun sekä Lielahtitalon julkisen luonteen takia suunnittelussa on korostetun tärkeää ottaa huomioon turvalliset ja sujuvat kevyen liikenteen yhteydet Asemakaavamuutoksen mukainen tilanne Tontin lähialueen liikenneverkon tarkastelun pohjana on käytetty ideakilpailun voittanutta ehdotusta Kanteletar. Alueen liikenneverkko on esitetty kuvassa 5 sekä tarkemmin liitteessä 3. Lielahtitalon pääsisäänkäynnit sijaitsevat Lielahdenkadun puolella linjaautopysäkin kohdalla ja Teivaankadun puolella pysäköintipaikkojen lähistöllä. Prisman puoleiselta toriaukiolta on sisäänkäynti 0. kerrokseen. Kevyellä liikenteellä on viihtyisät kulkureitit Lielahtitalon läheisyydessä. Polkupyöräpaikat on sijoitettu Teivaankadun puolelle ja Prisman puoleisen sisäänkäynnin yhteyteen. Autoliikenne tulee tontille pääosin Teivaankadun kautta. Teivaankadun varressa on kaksi pysäköintialuetta, joista pienempi on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön ja suurempi esimerkiksi henkilökunnalle. Liikuntaesteisten pysäköintipaikat (ns. inva-paikat) on luonnoksessa sijoitettu Teivaankadun puoleisen pääsisäänkäynnin läheisyyteen (4 kpl) sekä pysäköintihallin ylemmälle tasolle (2 kpl). Päiväkeskuksen saattoliikenne hoidetaan Teivaankadun kautta: pääsisäänkäynnin läheisyydessä on taksi- ja saattoliikenteelle varattu ajoreitti.

9 Lielahtitalon asemakaava (21) Kuva 5 Lielahtitalon lähiympäristön liikenneverkko suunnittelukilpailun voittaneen ehdotuksen mukaisessa tilanteessa. (LIITE 3) Pääosa Lielahtitalon asiakkaiden pysäköinnistä sijoitetaan rakennuksen alle rakennettavaan paikoitushalliin, jonne ajetaan luiskaa pitkin Teivaankadulta. Osa Lielahtitalon asiakkaista käyttänee viereisen Prisman pysäköintipaikkoja. Huoltoliikenne tapahtuu Teivaankadun kautta tontin lounaiskulmassa olevalle huoltopihalle. Huoltopiha sijaitsee pysäköintihalliin johtavan luiskan itäpuolella. Tontin sisäinen liikenne on kohtuullisen toimivaa. Huolto- ja saattoliikenne on erotettu toisistaan, joten saattoliikenteen järjestelyä voidaan pitää turvallisena. Huolto- ja pysäköintiliikenteen sisäänajo samaa reittiä saattaa aiheuttaa epäselvyyttä järjestelyissä sekä pahimmillaan konfliktitilanteita henkilöautojen ja raskaiden ajoneuvojen liikkuessa samalla piha-alueella. Tähän seikkaan samoin kuin saattoliikenteelle osoitetun tilan mitoitukseen on syytä kiinnittää huomiota jatkosuunnittelussa. Lielahtitalon tuottaman liikenteen määrää ja kulkutapoja arvioitiin Ympäristöministeriön Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa -julkaisun, ns. matkatuotosoppaan, avulla. Kohde sijoittuu joukkoliikenteen hyvän palvelutason alueelle, jolloin noin 60 % matkoista tehdään henkilöautolla. Yhdessä henkilöautossa on erikoistavarakaupan ostosmatkoilla keskimäärin 1,69 henkilöä. Koska Lielahtitaloon sijoittuu useita erilaisia kauppoja sekä muita toimintoja, on oletettu, että yhdellä käyntikerralla käydään useissa kohteissa, esimerkiksi kaupoissa ja ravintolassa tai lääkärissä ja apteekissa. Näin ollen Lielahtitalon kokonaisliikennemäärä on selvästi pienempi kuin kaikkien siihen sijoittuvien toimintojen yhteenlaskettu liikennemäärä.

10 Lielahtitalon asemakaava (21) Liikenteen suuntautuminen perustuu asiantuntija-arvioon, asuinalueiden sijaintiin sekä kotiperäisten matkojen ja työmatkojen aikavaihteluun. Arvioitu iltahuipputunnin aikainen liikenteen lisäys liittymittäin (pelkkä Lielahtitalon tuottama liikenne) on esitetty kuvassa 6. Tässä esitettyä iltahuipputunnin aikaista liikenteen lisäystä ei voida kertoimilla laajentaa koko vuorokauden liikenteeksi, sillä liikenteen suuntautuminen ja sijoittuminen katuverkolle on erilaista eri vuorokaudenaikoina. Kuva 6. Lielahtitalon tuottama liikenne ja sen suuntautuminen lähiliittymissä iltahuipputunnin aikana. Noin 40 % Lielahtitalon käyttäjistä saapuu paikalle kävellen, polkupyörällä tai joukkoliikenteellä. Lielahtitaloon sijoitetaan useita lähialueen asukkaille tarkoitettuja palveluita, kuten terveysasema, päiväkeskus ja kirjasto, jolloin kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen hyvät yhteydet ovat ensiarvoisen tärkeät. 3 LÄHILIITTYMIEN TOIMIVUUSTARKASTELUT 3.1 Nykytilanne Suunnittelualueen lähiliittymien toimivuutta tarkasteltiin ensin nykytilanteessa, jossa ei ole mukana Lielahtitalon arvioitua liikennettä. Tarkasteltavia liittymiä ovat Teivaalantien ja Teivaankadun liittymä, Teivaalantien ja Lielahdenkadun liittymä sekä Lielahdenkadun ja Enqvistinkadun liittymä. Teivaalantien ja Teivaankadun neljäntenä haarana on otettu huomioon myös vastapäisen koulu-

11 Lielahtitalon asemakaava (21) alueen vähäliikenteinen tonttiliittymä. Liikennelaskennassa havaittiin, että koulun pihasta tätä reittiä Teivaalantielle ajaa muutamia autoja tunnissa. Teivaalantien ja Teivaankadun liittymässä suoritettiin liikennelaskenta perjantaina iltapäivällä. Lielahdenkadun ja Teivaalantien liittymän liikennetiedot aikaväliltä (to pe) saatiin liikennevaloilmaisimista Tampereen kaupungilta. Lielahdenkadun ja Enqvistinkadun toimivuustarkastelun lähtökohtana on ollut huhtikuussa 2010 tehty selvitys Prisman rakentamisen vaikutuksesta Turvesuonkadun liittymien toimivuuteen. Huhtikuussa 2011 avattavan Prisman liikenne on otettu huomioon nykytilanteen tarkastelussa edellä mainitun selvityksen mukaisesti. Liittymien toimivuutta analysoitiin Synchro/SimTraffic -ohjelmalla. Kuvassa 7 on esitetty nykytilanteen iltahuipputunnin liikennemäärät ja palvelutasot osatulosuunnittain. Nykytilanteessa Teivaalantien liittymissä ei ole toimivuusongelmia (kuva 7). Teivaalantien ja Teivaankadun liittymän tulosuuntien palvelutaso on A B, erittäin hyvä tai hyvä. Valo-ohjattu Teivaalantien ja Lielahdenkadun liittymä toimii pääosin palvelutasolla C, tyydyttävä. Pahvitehtaankadulla ja Lielahdenkadun pohjoisella tulosuunnalla suoraan ajavien ja oikealle kääntyvien palvelutaso on B, hyvä, ja Lielahdenkadulta etelästä Teivaalantielle kääntyvien palvelutaso on A, erittäin hyvä. Kuva 7 Tarkasteltavien liittymien liikennemäärät ja palvelutasoluokat osatulosuunnittain nykytilanteessa arki-iltahuipputunnin aikana. Tarkastelussa on huomioitu huhtikuussa 2011 avattavan Prisman liikenne. Lielahdenkadun ja Enqvistinkadun liittymä on Prisman rakentamisen yhteydessä muutettu kolmihaaraliittymästä valo-ohjatuksi nelihaaraliittymäksi, jolloin Turvesuonkatu jatkuu Lielahdenkadulle asti. Liittymän liikennemäärät ja toimivuus on arvioitu Prisman liikennetarkastelujen yhteydessä huhtikuussa 2010.

12 Lielahtitalon asemakaava (21) Liittymän palvelutaso nykytilanteessa on keskimäärin C, tyydyttävä (kuva 7). Vasemmalle kääntyvien viivytykset muodostuvat iltahuipputuntitilanteessa melko pitkiksi, ja näiden kaistojen palvelutasoluokka on D, välttävä, samoin kuin Lielahdenkadun eteläisen tulosuunnan kaikkien kaistojen palvelutaso. 3.2 Yli yön -tilanne Lielahtitalon synnyttämän liikenteen vaikutusta liittymien toimivuuteen arvioitiin ns. yli yön -tilanteessa, jossa nykytilanteen liikennemääriin lisättiin Lielahtitalon liikenne. Lielahtitalon liikenne-ennusteen muodostaminen on kuvattu luvussa Asemakaavamuutoksen mukainen tilanne. Lielahtitalon liikenteen suurimmat vaikutukset kohdistuvat luonnollisesti valoohjaamattomaan Teivaalantien ja Teivaankadun liittymään, jossa sivusuuntien palvelutaso putoaa luokkaan D, välttävä. Keskimääräiset viivytykset kasvavat 11 sekunnista 28 sekuntiin. Vaikutus tarkasteltavien valo-ohjattujen liittymien palvelutasoihin on vähäinen (kuva 8): viivytykset kasvavat hieman, mutta palvelutasoluokat pysyvät samoina kaikilla muilla tulosuunnilla, paitsi Lielahdenkadulta Teivaalantielle kääntyvillä, joiden palvelutaso putoaa erittäin hyvästä (A) hyvään (B). Kuva 8 Liittymien liikennemäärät ja palvelutasoluokat osatulosuunnittain ns. yli yön -tilanteessa, kun Lielahtitalo on rakennettu. 3.3 Ennustetilanne Liikenne-ennusteeseen on sisällytetty Niemenrannan uudet asukkaat (4600 asukasta) sekä Prisman laajennusosan rakentaminen. On oletettu, että sekä Niemenrannan asuinalue että Prisman laajennus rakennetaan vuoteen 2030

13 Lielahtitalon asemakaava (21) mennessä. Mahdollisia muita asuinalueita tai kaupan toimintoja ei ole otettu huomioon ennusteessa. Toimivuustarkasteluissa on oletettu, että alueen liikenneverkko on sama kuin nykytilanteessa, eikä uusia katuyhteyksiä ole rakennettu. Ennusteessa ei myöskään ole otettu huomioon mahdollisia kulkutapajakaumaan vaikuttavia muutoksia, kuten esimerkiksi joukkoliikenteen palvelutason merkittävää parantumista, jos alueelle rakennetaan pikaraitiotie tai muu vastaava joukkoliikenneyhteys. Ennustetilanteen liikennemäärät ja liittymien toimivuus on esitetty kuvassa 9. Teivaalantien ja Teivaankadun liittymässä Teivaankadun tulosuunta eli Lielahtitalon suunta ruuhkautuu, ja sen palvelutaso on E, huono. Keskimääräinen viivytys on 36 sekuntia, mikä on lähellä palvelutasoluokan D (välttävä) rajaa. Lisäkaistan rakentaminen Teivaankadulle parantaisi palvelutasoa luokkaan C, tyydyttävä, jolloin keskimääräinen viivytys olisi 20 sekuntia. Kuva 9 Tarkasteltavien liittymien liikennemäärät ja palvelutasoluokat osatulosuunnittain ennustetilanteessa. Tilanteessa on huomioitu Prisman laajentaminen ja Niemenrannan asuntoalueen uudet asukkaat (4600 asukasta). Teivaalantien ja Lielahdenkadun liittymä toimii palvelutasolla C D, tyydyttävä välttävä. Teivaalantieltä oikealle kääntyvien palvelutaso on B, hyvä. Liittymän toimivuustarkastelu perustuu nykytilanteen mukaisiin kaistajärjestelyihin, jolloin Teivaalantiellä on yhteinen kaista suoraan ajaville ja vasemmalle kääntyville, sekä oma kaista oikealle kääntyville. Vasemmalle kääntyville ei siis voi olla käytössä omaa nuoliopastinta. Kuvassa 9 kuvatut palvelutasot saavutetaan tilanteessa, jossa Teivaalantieltä vasemmalle kääntyvät väistävät samaan aikaan Pahvitehtaankadulta suoraan ajavia. Etenkin suurilla liikennemäärillä tällainen järjestely koetaan hankalaksi, ja konfliktitilanteita tapahtuu. Jos valo-ohjausta muutetaan siten, että Teivaalantieltä suoraan ja vasemmalle kääntyville on oma vaihe, jossa ei ole risteävää liikennettä, liittymä ruuhkau-

14 Lielahtitalon asemakaava (21) tuu. Tilannetta voidaan helpottaa muuttamalla kaistajärjestelyjä siten, että Teivaalantiellä on vasemmalle kääntyville oma ja suoraan ajaville ja oikealle kääntyville yhteinen kaista. Tällöin viivytykset kasvavat kuvassa 9 esitettyyn tilanteeseen verrattuna siten, että liittymän palvelutasoluokka on keskimäärin D, välttävä. Tähän asiaan on syytä kiinnittää huomiota jatkosuunnittelussa ja etsiä sekä turvallisuuden että toimivuuden kannalta paras ratkaisu. Herkkyystarkastelu Koska ennusteen muodostaminen alueelle on vaikeaa, edellä kuvattu ennuste sisältää suuria epävarmuustekijöitä. Tarkastellaan herkkyystarkasteluna tilannetta, jossa kaikkien tulosuuntien liikennemäärät kasvavat 20 % ennustettua enemmän (kuva 10). Kuva 10. Tarkasteltavien liittymien liikennemäärät ja palvelutasoluokat osatulosuunnittain ennustetilanteessa, kun kaikkien tulosuuntien liikennemäärää on kasvatettu +20 %. Herkkyystarkastelu osoittaa (kuva 10), että ennustetilanteessa Teivaalantien ja Teivaankadun sekä Lielahdenkadun ja Enqvistinkadun liittymät toimivat kapasiteetin äärirajoilla. Teivaankadun viivytykset kasvavat herkkyystarkastelutilanteessa yli sataan sekuntiin, jolloin palvelutasoluokka on F, erittäin huono. Myös Lielahdenkadun ja Enqvistinkadun liittymän palvelutaso on F lähes kaikilla osatulosuunnilla, ja viivytykset ovat pahimmillaan jopa satoja sekunteja. On kuitenkin huomattava, että Lielahdenkadun ja Enqvistinkadun liittymän ruuhkautuminen ei johdu suoraan Lielahtitalon liikenteestä, vaan suurempi merkitys on läpiajoliikenteen kasvulla. Läpiajoliikenteen määrä on suuri, sillä tällä hetkellä Lielahdenkatu on käytännössä ainoa yhteys Lielahden pohjoispuolen asuinalueille. Lielahdenkadun ja Teivaalantien liittymä toimii herkkyystarkastelutilanteessa palvelutasolla D E, välttävä huono, kun kaistajärjestelyt ovat samat kuin nykytilanteessa. Tällöin kuitenkin Teivaalantieltä vasemmalle kääntyvät joutuvat

15 Lielahtitalon asemakaava (21) väistämään Pahvitehtaankadulta suoraan ajavia, mikä saattaa aiheuttaa konfliktitilanteita etenkin kun kääntyvä virta on suoraan ajavaa suurempi. Kaistajärjestelyä muuttamalla turvallisuus paranee, mutta joidenkin kaistojen palvelutaso putoaa luokkaan F, erittäin huono. Teivaalantien ja Teivaankadun liittymän toimivuutta voidaan parantaa erottamalla vasemmalle ja oikealle kääntyvät omille kaistoilleen. Lielahdenkadun liittymien toimivuuden parantaminen on vaikeampaa. Siihen tehokkain keino on liittymien liikennemäärän vähentäminen eli läpikulkuliikenteen poistaminen, johon liittyen esitetään ehdotuksia seuraavassa luvussa. 4 KEHITTÄMISEHDOTUKSET 4.1 Lielahden vaikutusalue Lielahden alueen liikenneverkon tavoitetila on esitetty kuvassa 11 sekä tarkemmin liitteessä 2. Verkkoon on sisällytetty uusi pääkatuyhteys Lielahdenkadun ja Pohtolankadun liittymästä kantatielle 65, Niemenrannan uusi kokoojakatu sekä kevyen liikenteen yhteystarpeet alueen itäosassa. Verkkokuvassa 11 on esitetty myös ehdotus joukkoliikenteen laatukäytäväksi, jolla voisi olla esimerkiksi linja-autoliikenteen ja katuraitiotielle sopivat joukkoliikennekaistat. Joukkoliikenteen laatukäytävän muodostaminen luo edellytykset kulkutapajakauman muutokselle, jolloin alueen liikenneverkon toimivuus voidaan säilyttää paremmalla tasolla. Kuva 11. Lielahden alueen liikenneverkon tavoitetila. (LIITE 2)

16 Lielahtitalon asemakaava (21) Lielahdenkadun liikenteen rauhoittaminen ja hidastaminen Lielahden keskusta-alueen tienoilla kadun eteläpäässä tulee tarpeelliseksi liikennemäärien kasvaessa ja keskusta-alueen toimintojen lisääntyessä. Tähän tarpeeseen vastaavat hyvin joukkoliikenteen laatukäytävä ja uusi Lielahden keskustan ohittava pääkatuyhteys. Niiden lisäksi tarvitaan muita jatkosuunnittelussa pohdittavia ja tarkemmin määritettäviä jalankulkuystävällisen aluekeskuksen kehittämistä tukevia toimia. 4.2 Lielahtitalon vaikutusalue Lielahtitalon lähialueen liikenneverkko on esitetty kuvassa 12 (sama kuva kuin luvussa 2.2.2). Lielahden koulun suunnalta on oltava turvallinen ja suora kevyen liikenteen reitti Lielahtitalon sisäänkäynnille. Turvallisen kadunylityksen järjestämiseksi Teivaalantien ja Teivaankadun liittymän itäreunaan ehdotetaan bussimitoituksella toteutettua korotettua suojatietä. Järjestely palvelisi hyvin myös Lielahtitaloon suuntautuvien joukkoliikennematkojen jalankulkuosuutta. Kuva 12. Lielahtitalon lähiympäristön liikenneverkko suunnittelukilpailun voittaneen ehdotuksen mukaisessa tilanteessa. (LIITE 3) Liittymän neljäntenä haarana toimiva vähäliikenteinen koulun pihaan johtava väylä voitaisiin kieltää ajoneuvoliikenteeltä, jolloin kaikki koulun liikenne hoidettaisiin hieman lännempänä sijaitsevan liittymän kautta. Tämä lisäisi turvallisuutta Teivaalantien pohjoispuolella kulkevalla kevyen liikenteen pääreitillä ja parantaisi hieman Teivaalantien ja Teivaankadun liittymän toimivuutta. Teivaalantien ja Teivaankadun liittymän toimivuuden parantamiseksi ehdotetaan erillisten vasemmalle ja oikealle kääntymiskaistojen rakentamista Teivaankadulle.

17 Lielahtitalon asemakaava (21) Teivaalantien ja Lielahdenkadun liittymään on ideoitu alikulkukäytäviä, jolloin nykyiset suojatiet voitaisiin poistaa, ja liittymän sujuvuus ja turvallisuus paranisivat. Mahdolliset alikulkukäytävät on merkitty kuvaan 12. Kuvassa 13 on esitetty ideasuunnitelma alikuluista. Lielahdenkadun läntisestä alikulkukäytävästä olisi mahdollista rakentaa yhteys suoraan Lielahtitalon kerrokseen 0. Vaikka alikulkuratkaisuun päädyttäisiinkin, siirtynee sen toteutus huomattavasti Lielahtitaloa myöhäisemmäksi, mutta tilavaraukset tulisi jo ottaa huomioon. Tontin sisäisen liikenteen järjestämiseen selkeäksi ja turvalliseksi on syytä kiinnittää huomiota jatkosuunnittelussa. Huoltoliikenne ja henkilöliikenne on hyvä erottaa toisistaan, samoin kuin autoliikenne ja kevyt liikenne. Kuvaan 12 on merkitty kevyen liikenteen yhteystarpeet sekä ajoneuvoliikenteen reitit voittajaehdotuksen mukaisessa tilanteessa. Selkeä ongelmakohta on tontin eteläpää, jossa samalla alueella on pysäköintiliikennettä eli henkilöautoja, huoltoajoa sekä kevyen liikenteen yhteystarve. Kuva 13. Ideakuva kevyen liikenteen alikulkukäytävistä Lielahdenkadun ja Teivaalantien liittymään. 5 YHTEENVETO Lielahden aluekeskukseen osoitteeseen Teivaalantie 1 (Teivaankatu 1, Lielahdenkatu 15) suunnitellaan sekä julkisia että kaupallisia palveluja tarjoavaa Lielahtitaloa. Tämä liikenneselvitys liittyy tontille tekeillä olevaan asemakaavamuutokseen.

18 Lielahtitalon asemakaava (21) Lielahtitaloon sijoittuvat toiminnot, etenkin erikoistavarakaupan myymälät, tuottavat runsaasti liikennettä. Iltahuipputunnin aikana taloon saapuu ja sieltä lähtee noin 130 autoa, jolloin lisäys iltahuipputunnin liikennemäärään Teivaankadulla on yhteensä noin 260 autoa. Teivaankadun liikennemäärä kasvavaa siis huomattavasti, mutta esimerkiksi Lielahdenkadulla liikennemäärät ovat jo nykytilanteessa niin suuret, että Lielahtitalon aiheuttama liikenteen lisäys on suhteellisen pieni. Suurin osa Lielahtitaloon tulijoista saapuu kantatien 65 suunnasta, ja suurin osa iltahuipputunnin lähtevästä liikenteestä suuntautuu läheisille asuinalueille. Lielahtitalon liikenne vaikuttaa merkittävästi Teivaalantien ja Teivaankadun liittymän toimivuuteen, joka ns. yli yön -tilanteessa (nykytilanteeseen lisätään Lielahtitalon liikenne) on sivusuunnalta tuleville D, välttävä. Ennustetilanteessa liittymän palvelutaso heikkenee tasolle E, huono, ja liikenteen kasvaessa 20 % ennustettua enemmän liittymä ruuhkautuu täysin. Tämä voidaan kuitenkin ratkaista kääntymiskaistalla. Lielahdenkadun liittymät ovat vilkkaita valo-ohjattuja pääkatuliittymiä. Lielahdenkadun ja Enqvistinkadun liittymä toimii nykytilanteessakin iltahuipputunnin aikana välttävästi. Pelkällä Lielahtitalon liikenteellä ei ole merkittävää vaikutusta Lielahdenkadun tarkasteltujen liittymien toimintaan. Ennustetilanteessa nykyisellä liikenneverkolla niiden toimivuus kuitenkin heikentyy selvästi muusta liikenteen kasvusta johtuen. Jos liikenne kasvaa ennustettua enemmän, Lielahdenkadun ja Enqvistinkadun liittymä ruuhkautuu täysin iltahuippu-tunnin aikana, ja Lielahdenkadun ja Teivaalantien liittymän palvelutaso laskee tasolle välttävä huono. Jatkosuunnittelussa on syytä kiinnittää huomiota etenkin Lielahtitalon pihaalueen ja ympäristön järjestelyihin. Pohjoispuolella sijaitsevan koulun takia turvalliset ja viihtyisät kevyen liikenteen reitit ovat tässä tavallistakin tärkeämpiä. Myös eteläpuolisen Prisman piha-alueelle tarvitaan hyvät kevyen liikenteen yhteydet. Pihan suunnittelussa tärkeitä asioita ovat kevyen liikenteen lisäksi henkilöauto- ja huoltoliikenteen sujuvat reitit mahdollisuuksien mukaan toisistaan erotettuina sekä saattoliikenteen ajoreitin mitoitus. Yhtä aikaa Lielahtitalon kanssa toteutettaviksi lyhyen tähtäimen toimenpiteiksi ehdotetaan linja-autoliikenteelle sopivaksi mitoitettu korotettu suojatie Teivaalantien ja Teivaankadun liittymään, Lielahden koulun tonttiliittymän poistoa Teivaalantien ja Teivaankadun liittymän kohdalta sekä * erillisen vasemmalle kääntymiskaistan rakentamista em. liittymään Teivaankadun tulosuunnalle. Pidemmän tähtäimen toimenpiteiksi ehdotetaan Lielahden keskustan ohittavan uuden pääkatuyhteyden rakentamista (Pohtolankadun jatke), joukkoliikenteen laatukäytävän kehittämistä (sisältäen esimerkiksi joukkoliikennekaistat ja liikennevaloetuudet) siten, että se tavoittaa Lielahden keskustan ja läheiset asuinalueet sekä

19 Lielahtitalon asemakaava (21) kevyen liikenteen alikulkujen rakentamista Lielahdenkadun ja Teivaalantien liittymään. Uusi pääkatuyhteys ja joukkoliikenteen laatukäytävä tähtäävät etenkin pohjoisen asuinalueille ajavan henkilöautoliikenteen vähentämiseen Lielahdenkadulla, mikä on tehokkain tapa parantaa liikenteen sujuvuutta tarkastelun kohteena olleissa liittymissä. Alikulut taas parantavat merkittävästi kevyen liikenteen turvallisuutta ja oikein toteutettuna myös viihtyisyyttä, mikä mahdollistaa jalankulun ja pyöräilyn kasvun alueella.

20 Lielahtitalon asemakaava (21) LÄHTEET Kalenoja, Hanna; Vihanti, Kaisuliina; Voltti, Ville; Korhonen, Annu ja Karasmaa, Nina Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa. Suomen Ympäristö 27/2008. Ympäristöministeriö. Helsinki Tampereen joukkoliikenne. Reittikartta. Tampereen kaupunki Saatavana: Tampereen kaupunki. Pyöräilykartta. Tampereen yhdyskuntatuotannon julkaisuja 2/2008. Kaupunkimittaus Tampere 2008.

21 Lielahtitalon asemakaava (21) LIITTEET LIITE 1. LIITE 2. LIITE 3. Lielahden alueen liikenneverkon hierarkia nykytilassa. Lielahden alueen liikenneverkon tavoitetila. Lielahtitalon lähiympäristön liikenneverkko suunnittelukilpailun voittaneen ehdotuksen mukaisessa tilanteessa

22 Teivaalantie Lielahdenkatu Enqvistinkatu Kantatie Pääkatu Pääkokoojakatu Kokoojakatu Tonttikatu Kevyen liikenteen pääreitti Muu kevyen liikenteen reitti Jalkakäytävä Kaavoitettava alue

23 Teivaalantie Lielahdenkatu Enqvistinkatu Kantatie Pääkatu Mahdollinen uusi pääkatuyhteys Pääkokoojakatu Kokoojakatu Uusi kokoojakatu Tonttikatu Kevyen liikenteen pääreitti Muu kevyen liikenteen reitti Uusi kevyen liikenteen reitti Jalkakäytävä Ehdotus joukkoliikenteen laatukäytäväksi Kevyen liikenteen yhteystarve Kaavoitettava alue

24 Lielahdenkatu Teivaalantie Pääkatu Pääkokoojakatu Tonttikatu/tontille ajo Nykyinen kevyen liikenteen Uusi kevyen liikenteen väylä Nykyinen jalkakäytävä Suojatie Tontin sisäinen henkilöautoliikenteen reitti Tontin sisäinen huoltoliikenteen reitti Tontin sisäinen kevyen liikenteen reitti tai yhdystarve Mahdollinen tuleva alikulku Valo-ohjattu liittymä

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Vuohkallion liikenneselvitys

Vuohkallion liikenneselvitys Vuohkallion liikenneselvitys Heinola LIIKENNE-ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELU maps.goog le.fi maps.google.fi Helmikuu 2011 MUISTIO 1 (10) Piritta Laitakari, puh. 0207 911 544 Juha Vehmas, puh. 0207 911

Lisätiedot

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1).

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1). Mutkakadun kiertoliittymän toimivuustarkastelu Toimivuustarkastelussa tutkittiin Mutkakadun ja Snellmaninkadun liittymän muuttamista kiertoliittymäksi ennusteen 2014 ja vuoden 2025 iltahuipputunnin liikennemäärillä.

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA Luonnos 9.6.2017 LIIKENNEVERKKO - AUTOLIIKENNE Nopeusrajoitusta alennetaan 1 Tavoitetilanteen katuverkko Hatanpään valtatie

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki Metsäkylän osayleiskaava, Ylöjärvi Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki SYYSKUU 2014 2 (23) Kuva 1. Suunnittelukohteen sijainti liikenneverkolla Ylöjärven keskustan länsipuolella valtatien 3 varressa. Kansikuva:

Lisätiedot

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Yleistä tarkasteluista Toimivuustarkastelut pohjautuvat nykytilanteen liikennelaskentaan tarkasteltavasta liittymästä sekä

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen.

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen. Porvoon kaupunki 7224 Loviisantien yritysalue Toimivuustarkastelu Tämä toimivuustarkastelu on laadittu Porvoon kaupungin toimeksiannosta. Tarkastelun kohteena on liikenteellinen toimivuus Loviisantie Porvoon

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys 2(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

Multimäki II, kunnallistekniikan YS

Multimäki II, kunnallistekniikan YS 1 / 7 Liikenteelliset tarkastelut Tero Rahkonen L1 28.5.2014 2 / 7 2 (7) 28.5.2014 SISÄLTÖ 1 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 1.1 Nykyliikenne... 3 1.2 Ennusteliikenne... 3 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS... 4 2.1 Toimivuustarkastelut...

Lisätiedot

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009 TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Tarkastus LUONNOS Päivämäärä 30.11.2009

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS Raportti, luonnos 3773-P11136 ABC-myymälä 26.2.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS LIIKENNE-ENNUSTE LÄHTÖKOHDAT Liikenteellisiä tarkasteluita varten laadittiin liikenne-ennuste Ylöjärven keskustan alueelta. Ennusteessa on otettu huomioon Ylöjärven

Lisätiedot

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Ruokakesko Oy / Pohjanmaa NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Raportti Nurmon kaupan alue 19.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti

Lisätiedot

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Asemakaavan 8559 yleisötilaisuus, 04.05.2016 04.05.2016 Katri Jokela Henkilö- ja autopaikkamäärät sekä vertailu Määrät Linnainmaankatu 120 28 12-15 14

Lisätiedot

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos 11.11.2011 Työnro 416710 DI Piritta Laitakari ALKUSANAT Liikenneselvitys liittyy Valio Oy:n Riihimäen meijerin asemakaavamuutokseen.

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe 1. SUUNNITTELUKOHDE

KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe 1. SUUNNITTELUKOHDE KUNNALLISTEKNIIKKA 1 KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe LIIKENNESELVITYS ttv,ur 1. SUUNNITTELUKOHDE Kytölän aluetta kaavoitetaan kolmessa vaiheessa. Tämä liikenneselvitys tehdään Kytölän alueen 2. vaiheen kaavan (A-2508)

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT TYÖN TARKOITUS Työ liittyy Tampereen kaupungin asemakaavaan nro 8578 Hatanpään sairaala, kartanoalue ja arboretum.

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA TOIMIVUUSTARKASTELUT LIITE: LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT NYKYTILANTEESSA Sami Iikkanen, Jukka Räsänen 20.5.2014 LISÄTARKASTELUJEN TARKOITUS Lisätarkastelut

Lisätiedot

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE MUISTIO 22.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE JA MENETELMÄT 2 2 TOIMIVUUS

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

MIILUKORPI II, ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU. 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma

MIILUKORPI II, ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU. 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma MIILUKORPI II, 631900 ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma Työssä tutkittiin Miilukorpi II-asemakaavan vaikutukset liikenteen toimivuuteen ympäröivällä katuverkolla (Nupurintie

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala RYM-C2001 Projektityökurssi I, yhdyskuntien suunnittelu Liikennejärjestelmän analysointi Liikennejärjestelmän suunnittelun perustaksi

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne Suunnittelualue Suunnittelualueena on valtatien 1 ja Karnaistentien sekä Hossanmäentien rajaama alue sekä Hossantien varsi Ruotiontien liittymästä valtatien ramppiliittymiin. Alueella sijaitsee nykyisin

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

Hervantajärven osayleiskaava

Hervantajärven osayleiskaava Hervantajärven osayleiskaava liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 16.10.2008 Hanna Kalenoja 1 Johdanto...2 2 Maankäyttö ja liikenneverkkovaihtoehdot...3 2.1 Osa aluejako...3 2.2 Maankäyttövaihtoehdot...3

Lisätiedot

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Nakkilan kunta 26.11.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset 26.11.2015 Page 2 Työn lähtökohdat FCG

Lisätiedot

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Laura Mansikkamäki Antti Räikkönen Sito Parhaan ympäristön tekijät Taustaa ja nykytilanne Himoslehtelän asemakaavassa tarkoitus on muuttaa Himoslehtelän ja Honkarannan

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut Raportti Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut 28.5.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste... 3 1.1. Tarkastelumenetelmä... 3 1.2.

Lisätiedot

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto Lahti Karisto Perustietoa Lahdesta Asukasmäärä 1.1.2009 yhteensä 100 080 henkilöä asukastiheys on 741,0 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 471 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Suunnittelualue: Karisto

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

JOENSUUN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA 21.8.2012

JOENSUUN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA 21.8.2012 JOENSUUN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA 21.8.2012 Pyöräilyseminaari 9.5.2014 ESITYKSEN SISÄLTÖ Liikennesuunnitelman päätavoitteet ja esimerkkejä liikenneratkaisuista ja muutosten perusteita. TAVOITTEISTA

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET 22.5.2013 Leo Jarmala Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke SYSMÄN TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen

Lisätiedot

JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU

JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU 10.6.2015 SISÄLTÖ 1) Lähtökohdat 2) Tarkastelualueen nykytilanne 3) Maankäytön kehittämisen vaikutus liikenteen toimivuuteen LÄHTÖKOHDAT Tässä liikenneselvityksessä

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/1 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/1 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) 441 Gunillankallion alueen kadut, katusuunnitelmien hyväksyminen, Laajasalo HEL 2012-009067 T 10 05 02 Päätös päätti hyväksyä Gunillantien katusuunnitelman välillä

Lisätiedot

LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET 2016/04/19

LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET 2016/04/19 LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT TARKASTELUALUE JA LIIKENNEMÄÄRÄT UUSI MAANKÄYTTÖ; NUOTTASAARENTIE 5 VE 0, NYKYTILA MAANKÄYTTÖ LIIKENNE VE 0+, NYKYTILA + MAANKÄYTTÖMUUTOKSET

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS

18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS 18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS LIIKENNESELVITYS Tarkastus 03 Päivämäärä 18/12/2013 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Jukka-Pekka

Lisätiedot

Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava

Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava - liikennemallitarkastelujen tuloksia yöraportti 15.3.2007 Hanna Kalenoja 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 3 2.1 Osa-aluejako... 3 2.2

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

Kaupunkikeskustojen pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Case: Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen. Liikenne ja maankäyttö 7.-8.10.

Kaupunkikeskustojen pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Case: Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen. Liikenne ja maankäyttö 7.-8.10. Kaupunkikeskustojen pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Case: Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Liikenne ja maankäyttö 7.-8.10.2015 Hankkeen ydintavoitteet Parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita

Lisätiedot

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Lähtökohdat ja oletukset Liikenteellinen toimivuustarkastelu on laadittu Paramics-mikrosimulointiohjelmalla. Tarkastelualue on esitetty kuvassa 1. Toimivuustarkasteluissa

Lisätiedot

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 11.04.2016 1/15 307267 KARKOITE Katarina Wallin ja Olli Haveri Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 1. Tarkastelun tausta Työssä tarkastellaan Karakallioon

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 2 LEHTISAARENTIE, NRO 29745/1, PAPINPÖYDÄNKUJA JA LP- ALUEET, NRO 29746/1, LEHDESNIITYNTIE, NRO 29747/1 JA KUUSISAARENTIE, NRO 29817/1, KATUSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN,

Lisätiedot

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys 28.11.2008 Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Suunnittelun vaiheet Vuonna 2005 alkoi eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys, jossa on

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Virolahden kunta 11.2.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset Suositellut toimenpiteet 11.2.2016 Page 2 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Marraskuu 2010 Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala 2 (9) ALKUSANAT Liikenteellinen vaikutusten arviointi palvelee

Lisätiedot

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Tarkastelumenetelmä Simuloimalla tutkittiin Tuusulan Rykmentinpuiston keskustan

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

Selvityksen tilanne jäljellä olevat asiat:

Selvityksen tilanne jäljellä olevat asiat: Selvityksen tilanne jäljellä olevat asiat: Jäljellä on vaihtoehdot 5 ja 1 Kaavaluonnosten liikenteellinen arviointi Vaiheittain rakentamisen tarkentaminen, mm. liittymien toimivuustarkastelut vielä tarkennettava

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 155 13.08.2014. 155 Asianro 1298/08.00.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 155 13.08.2014. 155 Asianro 1298/08.00.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) 155 Asianro 1298/08.00.00/2012 Niiralankadun katusuunnitelmamuutoksen hyväksyminen Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Taustaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (5) 396 Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelma HEL 2014-014704 T 08 00 00 Hankenro2361_2 Esitys esitti kaupunginhallitukselle Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelman

Lisätiedot

0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin

0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin Piirustukset 0.1 Nykytilanne ja ongelma-analyysi 0.2 Maisema-analyysi 0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin Y1.

Lisätiedot