Terveen talon toteutus Radonvapaa sisäilma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveen talon toteutus Radonvapaa sisäilma"

Transkriptio

1 Korjausrakentaminen 2015 Helsinki Terveen talon toteutus Radonvapaa sisäilma Olli Holmgren Säteilyturvakeskus

2 Sisältö Perus7edot radonista mi:aaminen, terveyshai:a, lähteet ja vuotorei7t Enimmäisarvot, rakentamismääräykset Radonkorjaukset Radontorjunta menetelmät Yhteenveto 2

3 Radon on radioak7ivinen kaasu syntyy jatkuvas7 kaikessa kiviaineksessa uraanin hajoamissarjassa: kalliossa, hiekassa, ja näistä valmistetuissa rakennusmateriaaleissa. ei vähene eikä lopu maaperästä, täy:ömaista eikä rakennusmateriaaleista. on hajuton, mauton ja näkymätön 3

4 Radonpitoisuus selviää vain mi5aamalla Mi:auskausi: Mi:ausaika vähintään 2 kk Mi:aaminen on helppoa STUKin radonmi:arin voi 7lata ne7stä Hinta 53,20 / mi:aus Lähetys ja palautus kirjekuoressa Säteilyturvakeskuksen radonmi:ari 4

5 Radonpitoisuus on suurin talvella... jolloin sisä- ja ulkoilman lämpö7laero (ja sen myötä ilman virtaus maaperästä sisä7loihin) on suurin. Kesällä pitoisuu:a pienentää myös ikkunoiden aukipitäminen. Talvella mita:u radonpitoisuus on keskimäärin 20% korkeampi kuin vuosikeskiarvo. Kuva: Säteily ympäristössä - kirjasta (Säteily- ja ydinturvallisuus 2.osa, STUK, 2003) 5

6 Radonpitoisuuden vaihtelua asunnossa / m q B

7 Pikami5aukset Jatkuvatoimisella ja lyhytaikaises7 integroivalla mi:alai:eella voidaan seurata huoneilman radonpitoisuu:a ja sen ajallista vaihtelua Radonkorjausten yhteydessä niitä voidaan käy:ää apuna korjaustoimenpiteitä ja kohteita vali:aessa sekä arvioitaessa korjausten vaikutuksia Lyhytaikaisen mi:auksen perusteella voidaan arvioida, tarvitaanko lisätoimenpiteitä ennen radonpitoisuuden pitkäaikaista tarkistusmi:austa Antavat alustavan arvion huoneilman radonpitoisuudesta Mi:austulosten tulkinnassa on ote:ava huomioon, e:ä sää7lan muutokset voivat merki:äväs7 vaiku:aa tuloksiin Tulos on aina tarkiste:ava vähintään kaksi kuukau:a kestävällä mi:auksella 7

8 Asunnon radonpitoisuuden enimmäisarvot STM:n päätös n:o 944, 1992 Asunnon huoneilman radonpitoisuuden ei tulisi yli:ää arvoa 400 Bq/m 3 EU direk7ivin mukaan 2018 mennessä max. 300 Bq/m 3 Asunto tulee suunnitella ja rakentaa siten, e:ä radonpitoisuus ei yli:äisi arvoa 200 Bq/m 3 Työpaikat: toimenpidearvo 400 Bq/m 3 Säteilylaki 592/1991 ja Säteilyasetus (1512/1991, muutos 1143/1998) ST- ohje 12.1: Säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle al7stavassa toim. Rakentamismääräyskokoelma Osa B3 Pohjarakenteet (2004) : Rakennuspaikan radonriskit on ote:ava huomioon suunni:elussa ja rakentamisessa Osa D2 IV: Rakennus on suunniteltava ja rakenne:ava siten, e:ä sisäilmassa ei esiinny terveydelle haitallisessa määrin kaasuja Uusien rakennusten suunni:elun ohjearvo 200 Bq/m 3 8

9 Radon asunnoissa Vasta 8 % pientaloasunnoista on mita:u Päijät- Hämeessä 24 % Radonal7stuksesta 95 % saadaan kotona ja 5 % työpaikalla Enimmäisarvon yli:äviä asuntoja Radon pientaloasunnoissa 200 Bq/m 3 ylitykset >25 % % 3 10 % 1 3 % <1 % <10 mittausta Keskiarvo (Bq/m 3 ) Yli 400 Bq/m 3 Pientalot (3,8 %) Kerrostalot (0,6 %) Kaikki (3,1 %) STUK- A242 Radon suomalaisissa asunnoissa Otantatutkimus STUK- A245 Suomen radonkartasto

10 Radon aiheu5aa keuhkosyöpää Keuhkojen saama säteilyannos lisää keuhkosyövän syntymahdollisuu:a Radon aiheu:aa Suomessa noin 300 keuhkosyöpätapausta vuodessa Radonilla ja tupakalla yhteisvaikutus => radon on vaarallisempaa tupakoivalle Hengitysilman radonilla ei ole yhtey:ä muihin sairauksiin (esim. astmaan). Radon ei aiheuta allergiaa, huimausta, väsymystä tms. 10

11 Sisäilman radonlähteet Rakennuksen alla ja ympärillä oleva maaperä Yleisin syy kohonneeseen radonpitoisuuteen Täytemaa Rakennusmateriaalit Porakaivovesi 11

12 Maaperän radonpitoinen ilma virtaa sisä=loihin Pienikin rako rii5ää virtauksen syntymiseen Maaperän läpäisevyys vaiku:aa ratkaisevas7 vuotovirtauksen suuruuteen 5 Bq/m 3 Karkeilla soramailla virtaukset suuria 200 Bq/m 3 Karkeat täy:öainekset edistävät virtauksia Pienikin virtaus rii5ää nostamaan radonpitoisuuden yli uusien talojen enimmäisarvon 200 Bq/m Bq/m 3 Virtauksen aiheu:aa rakennuksen alipaineisuus, joka johtuu lämpö7laero ulkoilman ja sisäilman välillä koneellisesta ilmanvaihdosta 1 m 3 /h 12

13 Vuotorei=t vanhoissa taloissa ja sokkelin välinen rako Kantavien väliseinien liitoskohdat Kevytsoraharkosta tehty sokkeli Putkien läpiviennit Maanvastaiset kevytsoraharkkoseinät kasva:avat vuotoja ja vaikeu:avat korjauksia Huomioin7 uudisrakentamisessa eri:äin tärkeätä 13

14 Asuntojen radonkorjaukset Tavoi:eena estää maaperän ilman pääsy sisä7loihin Radonimuri on tehokkain menetelmä Radonkaivo tehokas vain soramailla Ilmanvaihtotekniset menetelmät Rakenteiden 7ivistäminen 14

15 Korjausmenetelmien tehokkuus Kyselytutkimus 2012, 496 pientaloasuntoa Radonputkiston aktivoiminen (113) Radonimuri (39) Radonkaivo (13) IV:n parantaminen asuintiloissa (63) Rakenteiden tiivistäminen (17) Muut yksittäiset menetelmät (50) Yhdistelmät (201) Radonpitoisuuden alenema (%) 15

16 Radonimuri on tehokkain korjausmenetelmä - tyypilliset alenemat 70-90% 16

17 Radonimuri pitoisuuden aleneminen imurin käynnistyessä 17

18 Radonkorjausopas Asuntojen radonkorjaaminen STUK- A252 Radonsanering av bostäder STUK- A237 - pdf- versio: ilmainen - Paine:u versio, STUKista, hinta 19 euroa 18

19 Uudisrakentamisen radontorjunnan ohjeistus RT , LVI , KH Radonin torjunta, Rakennus=eto Oy, päivite5y 2012 Korvasi aikaisemman ympäristöministeriön oppaan 2004 Perus7edot radonista ja eri perustamistavoista Maanvaraisen radontorjunnan yksityiskohtaiset ohjeet 7ivistä saumat bitumikermillä asenna radonputkisto 7ivistä läpiviennit 19

20 Bitumikermin asentaminen sokkeliliitokseen Kuva RT (Katepal Oy) kuva RT STUK 20

21 Radonputkiston asentaminen Imukanavisto: salaojaputkea alapohjan salaojituskerrokseen Rengasmallinen tai monihaarainen Poistoputki avoimena katolle Tuule:uu painovoimaises7 Pienentää radonpitoisuu:a 40 % Poistopuhal7men kytkeminen, jos radonpitoisuus on yli 200 Bq/m 3 Tehokkaan toiminnan edellytys: alapohjan 7ivistysratkaisut on tehty Radonpitoisuus alenee % 21

22 Yhteenveto Radonimuri on tehokkain korjausmenetelmä Asunnoissa ilmanvaihdon parantamisella tai 7ivistyksillä yksinään on vain harvoin pysty:y alentamaan radonpitoisuu:a enemmän kuin 50 % Työpaikoilla myös 7ivistyksiä ja IV säätöjä on käyte:y hyvin tuloksin Radonmi:aus: kesto vähintään 2 kk välisenä aikana STUKin hyväksymällä mi:ausmenetelmällä Pikami:aukset voidaan käy:ää radonkorjausten yhteydessä apuna korjaustoimenpiteitä ja kohteita vali:aessa sekä arvioitaessa korjausten vaikutuksia 22

23 Radon=etoa Ota yhtey5ä! Perus7edot radonista Kuntakohtaista radon7etoa Uudisrakentaminen täydentäviä ohjeita Radonkorjaukset ja asuntojen radonkorjausopas (STUK- A252) Juomaveden radon Radon työpaikoilla Olli Holmgren (09)

Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Kotien radonpitoisuudet ovat Suomessa korkeita. Radonia kannattaa torjua jo talon rakennusvaiheessa,

Lisätiedot

TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu / js TIEDOTE 11.1.2011 TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Radonista ja radontilanteesta Radon

Lisätiedot

Kerrostalojen radonkorjaukset

Kerrostalojen radonkorjaukset Radonkorjauskoulutus Lahti 26.3.2015 Kerrostalojen radonkorjaukset Olli Holmgren Kerrostalojen radonkorjaukset Ongelma-asunnot lähes yksinomaan alimman kerroksen asuntoja, joissa lattialaatta on suorassa

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

2/2007 vol. 36. Tässä numerossa. PÄÄKIRJOITUS: Muutakin kuin kuumaa vettä... 3. EDITORIAL: Beyond hot water production... 4. Uutisia...

2/2007 vol. 36. Tässä numerossa. PÄÄKIRJOITUS: Muutakin kuin kuumaa vettä... 3. EDITORIAL: Beyond hot water production... 4. Uutisia... 2/2007 vol. 36 Tässä numerossa PÄÄKIRJOITUS: Muutakin kuin kuumaa vettä... 3 EDITORIAL: Beyond hot water production... 4 Uutisia... 5 Jorma K. Mietinen ydinasioista kuultuna... 6 Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto / MAALISKUU 2013 A Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto P. Vesterbacka, K. Vaaramaa Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / MAALISKUU 2013 Porakaivoveden

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Miksei ilmanvaihto toimi kunnolla? Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi

Miksei ilmanvaihto toimi kunnolla? Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi Ilmanvaihdon tulisi parantaa huoneilman laatua, mutta valitettavan usein se ei sitä kunnolla tee. Koneelliset ilmanvaihtolaitteet koetaan usein

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

Käsityöläistalon periaatteellinen kuvaus ja erilaisia vaihtoehtoja Osa II

Käsityöläistalon periaatteellinen kuvaus ja erilaisia vaihtoehtoja Osa II Käsityöläistalon periaatteellinen kuvaus ja erilaisia vaihtoehtoja Osa II Iso kuva. Alakerta vasemmalta: - Kylmävarasto jossa lähinnä pidetään polttopuita yms. - Siitä oikealle alkaa lämpimät tilat (lueteltu

Lisätiedot

Voimajohdot ympäristössämme

Voimajohdot ympäristössämme SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Voimajohdot ympäristössämme Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Voimajohdot ympäristössämme Voimajohtojen sähkö- ja

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat

Lisätiedot

Rakennusten tiiviysmittaus

Rakennusten tiiviysmittaus Rakennusten tiiviysmittaus Sauli Paloniitty, RI YAMK Lehtori, HAMK sauli.paloniitty@hamk.fi Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL

Lisätiedot

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö 1 RTS 14:01 Haitta-ainetutkimus Tässä ohjeessa käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaan vaarallisiksi määriteltyjä haitta-aineita sisältävien materiaalien tutkimista rakennuksissa. Sisältö 1 Tehtävät

Lisätiedot

TUULETTUVA ALAPOHJA MAANVARAINEN ALAPOHJA RAKENNUSFYSIIKKA

TUULETTUVA ALAPOHJA MAANVARAINEN ALAPOHJA RAKENNUSFYSIIKKA TUULETTUVA ALAPOHJA MAANVARAINEN ALAPOHJA RAKENNUSFYSIIKKA TUULETTUVA ALAPOHJA TUULETTUVAN ALAPOHJAN KÄYTTÄYTYMINEN ERI VUODENAIKOINA KRIITTISIN AJANKOHTA ON KESÄLLÄ, JOLLOIN ULKOILMASSA ON SUURI MÄÄRÄ

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA Talonrakennustekniikka TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 3 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa käsitellään turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Rakenteiden ja liitosten rakennusfysiikkaa Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi

Rakenteiden ja liitosten rakennusfysiikkaa Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi Virpi Leivo, DI Tutkija, TTY/Rakennetekniikka virpi.leivo@tut.fi Diffuusio, konvektio ja ilmanvaihto Kosteuden kulkeutuminen

Lisätiedot

VOIMAJOHTOJEN SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT. Terveysvaikutuksista keskustellaan

VOIMAJOHTOJEN SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT. Terveysvaikutuksista keskustellaan VOIMAJOHTOJEN SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT Terveysvaikutuksista keskustellaan Sähköjärjestelmä aiheuttaa ympärilleen sähkö- ja magneettikenttiä. Mahdollisia terveysvaikutuksia on tutkittu paljon. Tutkimustiedon

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

Energiatehokas koti seminaari 07.04.2011. Rakennusten ilmanpitävyys ja mittaukset

Energiatehokas koti seminaari 07.04.2011. Rakennusten ilmanpitävyys ja mittaukset Energiatehokas koti seminaari 07.04.2011 Rakennusten ilmanpitävyys ja mittaukset Vaipan ilmanpitävyyden edut Lämmitysenergian kulutus laskee (Juha Jokisalo, TKK) Yksikön lisäys ilmanvuotoluvussa n50 tarkoittaa

Lisätiedot

Tuuletettu puualapohja

Tuuletettu puualapohja Tuuletus max 8 800 mm 1.0 ALAPOHJAN TUULENSUOJA Tuulensuojalevyt tulee kiinnittää jokaiselta reunaltaan ja tukea siten, että levyyn ei synny haitallisia taipumia. Levyjen jatkokset tehdään tukilautojen

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntojen ilmanvaihto-ongelmista

Helsinkiläisten asuntojen ilmanvaihto-ongelmista HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JULKAISUJA 6/2003 Helsinkiläisten asuntojen ilmanvaihto-ongelmista Sisällysluettelo Ikäheimo M Sisällysluettelo...1 Tiivistelmä...3 1. Johdanto...4 2. Asuntojen ilmanvaihdon

Lisätiedot

Miten tulkita yleisimpien vesitutkimusten tuloksia?

Miten tulkita yleisimpien vesitutkimusten tuloksia? Miten tulkita yleisimpien vesitutkimusten tuloksia? Vesitutkimustulosten tulkinta 1 (6) AHe: Vesianalyysien Tulkinta A Miten tulkita yleisimpien vesitutkimusten tuloksia? TALOUSVEDEN MIKROBIOLOGISET JA

Lisätiedot

ASUMISTERVEYS. Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013. Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s.

ASUMISTERVEYS. Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013. Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s. ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013 Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s. 8 9 @home SISÄLTÖ 3 VIIKON VINKIT opastavat myyjää ja ostajaa 4 UUDISTUVA

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO

SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO Esitykset: Tähän pajakirjaseen on koottu ohjelmat mukaiset esitykset, jotka valmistuivat ennen kirjan painoon menoa. Pajan täydelliset esitykset ovat ladattavissa Pajan jälkeen -

Lisätiedot