Radon Pirkanmaalla, radonkorjaukset ja uudisrakentamisen radontorjunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Radon Pirkanmaalla, radonkorjaukset ja uudisrakentamisen radontorjunta"

Transkriptio

1 Sivu 1 (8) Radon Pirkanmaalla, ASTA Rakentaja 2011 messut Lehdistötilaisuus, Tampere, Hannu Arvela Radon Pirkanmaalla, radonkorjaukset ja uudisrakentamisen radontorjunta Pirkanmaalla on asuntojen sisäilman radonpitoisuuden enimmäisarvon 400 Bq/m 3 ylittäviä pientaloja noin , mikä on 8 % alueen pientaloista. Näistä vajaa viidennes on löydetty mittausten avulla. Uudisrakentamisen radontorjunnan tulokset ovat hyviä. Torjuntatoimenpiteiden ansioista radonpitoisuudet uudisrakennuksissa olivat noin 50 % pienempiä kuin Pirkanmaan kaikissa aikaisemmin rakennetuissa pientaloissa keskimäärin. Radontilanteesta Pirkanmaalla Pirkanmaa on yksi kuudesta korkeimman radonpitoisuuden maakunnasta. Pirkanmaalla on asuntojen sisäilman radonpitoisuuden enimmäisarvon 400 Bq/m 3 ylittäviä pientaloja noin , mikä on 8 % alueen pientaloista. Alueella oli tehty kesää 2008 mennessä mitattu 8500 asuntoa, mikä on taas 7 % pientaloista. Vuosina toteutetuissa Pirkanmaan radontalkoissa mitattiin yli 6000 asunnon radonpitoisuus. Tämä on parantanut mittaustilannetta huomattavasti. Talkoiden toinen vaihe on edelleen käynnissä. Ensimmäisen vaiheen (Tampere sekä Pirtevan, Kangasalan, Valkeakosken ja Oriveden alueet) mittauksista 46% ylitti uudisrakentamisen enimmäisarvon 200 Bq/m 3 ja 18 % korjausrajan 400 Bq/m 3. Tähän mennessä tehdyillä radonmittauksilla on löydetty korjausrajan 400 Bq/m 3 ylittävistä asunnoista vajaa viidennes. Uudisrakentamisen radontorjunta Pirkanmaalla Säteilyturvakeskus toteutti vuonna 2009 uudisrakentamisen otantatutkimuksen, jossa mitattiin sisäilman radonpitoisuus 1561:ssa vuonna 2006 rakennusluvan saaneessa pientaloasunnossa. Pirkanmaalta tutkimukseen osallistui 179 asuntoa. Asukkaiden antamien tietojen perusteella lähes kaikissa uudisrakennuksissa (95%) oli tehty radontorjuntatoimia. Tämä kertoo siitä, että kuntien rakennusvalvonnat vaativat määräysten mukaisia torjuntatoimia. Näiden toimenpiteiden ansioista radonpitoisuudet uudisrakennuksissa olivat noin 50 % pienempiä kuin Pirkanmaan kaikissa aikaisemmin rakennetuissa pientaloissa keskimäärin. Uudisrakentamisen enimmäisarvon 200 Bq/m 3 ylittäviä pientaloja oli 9 %, kun niitä on vanhemmissa pientaloissa 31 %. Pirkanmaalla saavutetut tulokset ovat hyviä ja haastavat jatkamaa uudisrakentamisen radontorjuntatyötä. Läpivientien tiivistämisessä, bitumikermin asennuksessa ja erityisesti maanvastaisten harkkoseinin tiivistämisessä on edelleen runsaasti opittavaa. STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Osoite / Address Laippatie 4, Helsinki Postiosoite / Postal address PL / P.O.Box 14, FIN Helsinki, FINLAND Puh. / Tel. (09) , Fax (09) ,

2 2 Radon ja keuhkosyöpäriski Radon kulkeutuu hengityksen mukana keuhkoihin ja altistaa keuhkosyövälle. Vuosittain Suomessa sairastuu noin 300 ihmistä radonin aiheuttamaan keuhkosyöpään. Radon lisää erityisesti tupakoitsijan keuhkosyöpäriskiä, joka kasvaa 30 vuoden altistuksessa 600 Bq/m 3 pitoisuudelle kaksinkertaiseksi, 10 %:sta 20 %:iin. Myös tupakoimattoman henkilön huomattavasti alhaisempi riski kasvaa. Radonkorjaukset Jos asunnon radonpitoisuus osoittautuu korkeaksi, voidaan sitä alentaa kohtuullisin kustannuksin. STUKin internetsivuilta on saatavissa ilmainen radonkorjausopas: Korjausmenetelmän valintaan vaikuttavat mitattu radonpitoisuus, rakennuksen alla oleva maaperä, täytemaa, talon rakenteet ja ilmanvaihto. Radonkorjauksen menetelmistä on kerrottu myöhemmin tässä artikkelissa. Miksi radonpitoisuudet ovat korkeita? Maanvarainen laatta on yleisin (80 %) Suomessa käytetty pientalon perustustapa. Maanvarainen laatta edistää maaperän radonpitoisen ilman virtauksia sisätiloihin. Laatan ja sokkelin välinen rako ja tiivistämättömät läpiviennit ovat merkittävimmät vuotoreitit, kuva 1. Rinnetaloissa maanvastaiset kevytsoraharkkoseinät lisäävät vuotoja. Vuotoilmavirtaus on sitä suurempi mitä suurempi maaperän ilmanläpäisevyys on. Tämän vuoksi korkeimmat pitoisuudet on mitattu harjuilla ja muilla soramailla. Uudisrakentamisen radontorjunnan määräykset Suomen rakentamismääräyskokoelman (SRMK) sekä Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen perusteella uudet rakennukset tulee suunnitella ja rakentaa siten, että sisäilman radonpitoisuus on alle 200 Bq/m 3. Vuonna 2004 voimaan tulleen SRMK:n osan B3, Pohjarakenteet, määräysten mukaan rakennuspaikan radonriskit on otettava huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa. Määräyksiin liittyvien ohjeiden mukaan rakennuslupahakemukseen tulisi liittää myös suunnitelmat radontorjunnan toteuttamisesta. Käytännön torjuntatyö uudisrakentamisessa Käytännön ohjeistus radontorjunnan toteuttamiseksi on julkaistu RT-ohjekorttina (Rakennustieto Oy 2003). Keskeisiä toimia maanvaraisen laatan radontorjunnassa ovat sokkelin ja laatan välisen raon tiivistäminen bitumikermillä sekä radonputkiston asentaminen laatan alle. Kermi asennetaan sokkelin päälle ja sen toinen reuna jää valun alle, kuva 2. Radonputkisto asennetaan lattialaatan alle, kuva 3. Vapaasti tuulettuvassa radonputkistossa poistohormin pää on avoimena katolla. Lämpötilaero ja tuuli aiheuttavat ilmavirtauksen, joka alentaa huokosilman radonpitoisuutta laatan alla olevassa sorassa. Poistohormiin voidaan kytkeä poistopuhallin, mikäli radonpitoisuus ei ole riittävän alhainen. Puhallin alentaa radonpitoisuutta tehokkaasti. Rinne- ja kellaritalojen maanvastaiset harkkoseinät tulee pinnoittaa ulkopuolelta bitumikermillä radonpitoisen ilman virtauksen estämiseksi. Samoin pystysuuntaiset virtaukset tulee estää kermikaistalla.

3 Uudisrakentamisen otantatutkimus Säteilyturvakeskus toteutti vuonna 2009 uudisrakentamisen otantatutkimuksen, jossa mitattiin sisäilman radonpitoisuus 1561:ssa vuonna 2006 rakennusluvan saaneessa pientaloasunnossa. Mitatut asunnot edustavat 7 % kaikista pientaloasunnosta, joille myönnettiin rakennuslupa vuonna Kutsukirje lähetettiin 3000 pientaloon ja lopullinen osallistumisaktiivisuus oli 52 %. Kaksi kuukautta kestävät radonmittaukset suoritettiin maalistoukokuussa Maakuntakohtaisia tuloksia on esitetty taulukossa 1. Keskeisiä tuloksia: Torjuntatoimien yleisyys: korkean radonpitoisuuden maakunnissa 90%, muissa maakunnissa 40 % ( 0% - 90% ) Radonpitoisuuden keskimääräinen alenema pientaloissa verrattuna aikaisempiin pientaloihin: korkeimman radonpitoisuuden maakunnat 50%, muualla maassa 20% Toimenpiteen radonpitoisuutta alentava vaikutus - Bitumikermin asennus ja vapaasti tuulettuva radonputkisto 55 % - Vain vapaasti tuulettuva radonputkisto 40 % Tiivistämistyön toteutus useasti keskeneräistä Rinne- ja kellaritalojen maanvastaisten harkkoseinien torjuntatoimissa on paljon puutteita Korkeimman radonpitoisuuden maakunnat: Itä-Uusimaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala. Tutkimustulokset osoittavat että radontorjuntatyössä on suuria alueellisia eroja. Jo vapaasti tuulettuvan radonputkiston vaikutukset ovat niin merkittäviä, että putkiston asentaminen on suositeltavaa koko maassa. Rakennuttajan kannattaa vaatia suunnittelijalta ja kaikilta hankkeeseen osallistuvilta radontorjunnan toteutusta voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Uudisrakentamisen radontorjuntatoimet ovat edullisia ja niillä on myös kosteusteknisesti edullisia vaikutuksia. Tutkimustulokset haastavat kehittämään edelleen torjuntakäytäntöjä. Radontorjuntatoimien vaatiminen rakennuslupakäytännön yhteydessä sekä toimenpiteiden laajamittainen ja huolellinen toteuttaminen koko maassa ovat tärkeimmät haasteet. 3 Radonkorjauksen menetelmät Tehokkaimpia menetelmiä ovat radonimuri ja radonkaivo, kuvat 4 ja 5. Radonimuri voidaan toteuttaa joko lattian tai sokkelin läpi. Imupisteeseen kytketyllä poistopuhaltimella imetään ilmaa lattialaatan alta. Tyypilliset alenemat sekä imupistejärjestelmällä että radonkaivolla ovat olleet %. Muilla menetelmillä tulokset ovat huonompia Radonimuri aiheuttaa lattialaatan alle alipaineen, joka estää radonpitoisen ilman siirtymisen asuintiloihin. Radonkaivon avulla imetään ilmaa maaperästä 3-5 metrin syvyydeltä. Kaivo rakennetaan korjattavan rakennuksen ulkopuolelle. Syntyvä virtaus tuulettaa maaperää, jolloin siinä olevan huokosilman radonpitoisuus alenee. Asuintilojen ilmanvaihtoteknisillä korjauksilla alennetaan radonpitoisuutta joko ilmanvaihtuvuutta lisäämällä tai asunnon alipaineisuutta vähentämällä tai molempia näitä hyväksi käyttäen. Korjauksilla on saavutettu yli 50 % alenemia vain, mikäli asunnon ilmanvaihtuvuus on ollut ennen korjausta alhainen tai jos koneellinen ilmanvaihto on aiheuttanut merkittävän alipaineisuuden asuntoon. Ilmanvaihdon tehostamisella on saavutettu tyypillisesti % radonpitoisuuden alenemia. Monessa tapauksessa vaikutus on ollut niin vähäinen, että radonpitoisuudessa ei näy normaalista vaihtelusta erottuvaa muutosta.

4 4 Painovoimaisen ilmanvaihdon tehostaminen on toteutettu avaamalla olemassa olevia venttiileitä tai lisäämällä uusia ulkoilmaventtiileitä. Koneellisen poistoilmanvaihdon tehostaminen on toteutettu asentamalla uusia ulkoilmaventtiileitä, ryhtymällä käyttämään kokonaan pysähdyksissä ollutta puhallinta tai lisäämällä käyttöaikaa ja käyttötehoa. Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon tehostamisessa keskeisiä toimenpiteitä ovat olleet siirtyminen jatkuvaan käyttöön ja käyttötehon kasvattaminen. Parhaat tulokset ilmanvaihtoteknisillä menetelmillä on saavutettu asentamalla uusi koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä huonosti toimivan painovoimaisen ilmanvaihdon taloon. Uuden ilmanvaihtojärjestelmän asentamisella saavutettaviin tuloksiin vaikuttaa voimakkaasti ilmanvaihto- ja alipaineisuustilanne ennen radonkorjausta. Uuden ilmanvaihtojärjestelmän asentaminen on kallis toimenpide. Tämän vuoksi on tilanne arvioitava huolellisesti ennen korjaustavan valintaa varsinkin, jos ainoa peruste valinnalle on radonpitoisuuden alentaminen. Yleensä valintaan on päädytty tilanteessa, jossa samanaikaisesti halutaan uudistaa asunnon heikosti toimivaa ilmanvaihtoa. Radonimuri ja radonkaivo ovat ensisijaisia ja keskimäärin tehokkaampia ja halvempia korjausmenetelmiä. Rakenteiden tiivistämisellä pyritään vähentämään maaperän radonpitoisen ilman virtausta asuntoon. Tyypilliset pelkillä tiivistystöillä saavutetut radonpitoisuuden alenemat ovat %. Tiivistäminen on tehokasta vain, jos vuotoreitit saadaan lähes täydellisesti tiivistettyä. Kevytsoraharkoista tehdyn sokkelin kautta radonpitoinen ilma voi päästä myös seinärakenteisiin. Tämän vuoksi lattialaatan ja seinän välisen raon tiivistäminen ei tuota useinkaan haluttua tulosta. Parhaat tulokset rakenteiden tiivistämisellä on saavutettu, kun seinät ovat valubetonista. Joskus yhden tiivistämättömän läpiviennin sulkeminen on alentanut radonpitoisuuden kymmenesosaan ennen tiivistämistä mitatusta pitoisuudesta. Kirjallisuusviitteet Arvela H, Mäkeläinen I, Holmgren O, Reisbacka H. Radon uudisrakentamisessa - Otantatutkimus STUK-A244, Säteilyturvakeskus Rakennustieto Oy. Radonin torjunta. RT ohjekortti RT , LVI , Radonmittauksista Kodin radonpitoisuus kannattaa mitata, ja tarvittaessa tehdä korjaustoimet radonpitoisuuden alentamiseksi. Radon on suositeltavaa mitata pientaloissa, rivitaloasunnoissa ja kerrostalojen alimpien kerrosten asunnoissa. Mittaaminen tehdään asunnon koosta riippuen yhdellä tai kahdella mittauspurkilla. Purkki sijoitetaan asuinhuoneeseen kahden kuukauden ajaksi, jonka jälkeen se palautetaan Säteilyturvakeskukseen kirjekuoressa. Asiakas saa mittaustuloksen kahden kuukauden sisällä purkin palauttamisesta STUKiin. Radonmittauksen voi tilata Säteilyturvakeskuksesta internetin kautta (www.stuk.fi) tai puhelimitse (09) Yhden mittauspurkin hinta on 43,05 e (sis. alv).

5 Taulukko 1 Uudisrakennusten sisäilman radonpitoisuuden tunnuslukuja maakunnittain vuoden 2009 uudisrakentamistutkimuksen mukaan. Tuloksia on verrattu koko pientalokantaan, vertailuarvoina vuoden 2006 otantatutkimuksen vuosikeskiarvotulokset. Tieto torjuntatoimista perustuu asukkaiden ilmoitukseen. 5 Maakunta Torjuntatoimia suorittaneiden osuus % Radonpitoisuuden mediaani 1) Bq/m 3 Tämä tutkimus Otanta 2006 Ylitysosuus 200 Bq/m 3 % Tämä tutkimus Otanta 2006 Uusimaa Varsinais-Suomi Itä-Uusimaa Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ahvenanmaa Yhteensä ) Mediaani tarkoittaa havaintojen suuruusjärjestyksessä keskimmäistä arvoa

6 6 Kuva 1 Radonpitoisen ilman vuotoreittejä maanvaraisen laatan perustuksessa. Kuva 2 Bitumikermin asentaminen sokkelin päälle. Kuva Katepal Oy.

7 Kuva 3 Radonputkiston asentaminen ohjeen RT mukaisesti. 7

8 8 Kuva 4 Radonimurin toimintaperiaate ja rakenneosat. Kuva 5 Radonimurin synnyttämä ilmavirtaus pienentää radonpitoisuutta laajalla alueella.

Radon Pirkanmaalla, uudisrakentamisen radontorjunta ja radonkorjaukset

Radon Pirkanmaalla, uudisrakentamisen radontorjunta ja radonkorjaukset Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Tiedotustilaisuus 11.2. 2011 Radon Pirkanmaalla, uudisrakentamisen radontorjunta ja radonkorjaukset Hannu Arvela 1 Radon on radioaktiivinen kaasu syntyy jatkuvasti kaikessa

Lisätiedot

Aktiivinen asunnonostaja kysyy radonista

Aktiivinen asunnonostaja kysyy radonista Harriet Öster Aktiivinen asunnonostaja kysyy radonista Sisäilman radonpitoisuuden selvittäminen asunto- tai talokaupan yhteydessä on käytännössä ostajan aktiivisuuden varassa, kuten on myös mahdollisten

Lisätiedot

Asuntojen radonkorjaaminen

Asuntojen radonkorjaaminen / MAALISKUU 2012 A Asuntojen radonkorjaaminen Hannu Arvela, Olli Holmgren, Heikki Reisbacka Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / MAALISKUU 2012 Asuntojen

Lisätiedot

Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Kotien radonpitoisuudet ovat Suomessa korkeita. Radonia kannattaa torjua jo talon rakennusvaiheessa,

Lisätiedot

Rakenna radonturvallisesti

Rakenna radonturvallisesti Rakenna ja Remontoi -messut Vantaa Rakenna radonturvallisesti Hannu Arvela Heikki Reisbacka Olli Holmgren Säteilyturvakeskus Radon on radioaktiivinen kaasu syntyy jatkuvasti kaikessa kiviaineksessa uraanin

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Sisäilman radon Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Kotien radonpitoisuudet ovat Suomessa korkeita.

Lisätiedot

Radon uudisrakentamisessa

Radon uudisrakentamisessa / TOUKOKUU 2010 A Radon uudisrakentamisessa Otantatutkimus 2009 H. Arvela, I. Mäkeläinen, O. Holmgren, H. Reisbacka Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority /

Lisätiedot

Asuntojen radonkorjauksen menetelmät Hannu Arvela

Asuntojen radonkorjauksen menetelmät Hannu Arvela STUK-A127 JOULUKUU 1995 Asuntojen radonkorjauksen menetelmät Hannu Arvela ISBN 951-712-086-9 ISSN 0781-1705 Painatuskeskus Oy Helsinki 1995 Myynti: Säteilyturvakeskus PL 14 00881 HELSINKI Puh. (90) 759

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Sisäilman radon Radon on radioaktiivinen kaasu, jota voi esiintyä sisäilmassa haitallisina pitoisuuksina. Ainoa tapa saada selville sisäilman radonpitoisuus on mittaaminen. Radonia esiintyy kaikkialla

Lisätiedot

Radontalkoiden asukasilta 27.8.2014

Radontalkoiden asukasilta 27.8.2014 Helsingin radontalkoot Radontalkoiden asukasilta 27.8.2014 1 Radonpitoisuus on mitattu yli 100 000 suomalaisessa pientaloasunnossa 2 Radontalkoot Talkoissa 2003-2014 mitattu 39 000 asuntoa, näistä 6800

Lisätiedot

^äm. Asuntojen radonkorjauksen kustannukset Suomessa. Uimm^ STUK-A114 [ELMIKUU 1994. H. Arvela, O. Castren

^äm. Asuntojen radonkorjauksen kustannukset Suomessa. Uimm^ STUK-A114 [ELMIKUU 1994. H. Arvela, O. Castren ' I.. STUK-A114 [ELMIKUU 1994 Asuntojen radonkorjauksen kustannukset Suomessa H. Arvela, O. Castren Uimm^ ' ^äm ^_.._J fthnisn Centre for Radiation and STUK'Nucleqr*$afety STUK-A114 HELMIKUU 1994 Asuntojen

Lisätiedot

Lajunen Markus. Radonmittaukset ja radonsuojaukset Esimerkkitapauksena Kontiolahden kunta

Lajunen Markus. Radonmittaukset ja radonsuojaukset Esimerkkitapauksena Kontiolahden kunta Lajunen Markus Radonmittaukset ja radonsuojaukset Esimerkkitapauksena Kontiolahden kunta Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tekniikka ja liikenne Rakennustekniikan koulutusohjelma 2007 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu / js TIEDOTE 11.1.2011 TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Radonista ja radontilanteesta Radon

Lisätiedot

Radonkorjauksen suunnittelu

Radonkorjauksen suunnittelu Radonkorjauskoulutus Helsinki 20.3.2014 Radonkorjauksen suunnittelu Olli Holmgren 1 Radonkorjausopas Asuntojen radonkorjaaminen STUK-A252 (2012) - Sähk. versio www.stuk.fi, ilmainen - Painettu versio,

Lisätiedot

Terveen talon toteutus Radonvapaa sisäilma

Terveen talon toteutus Radonvapaa sisäilma Korjausrakentaminen 2015 Helsinki 3.2.2015 Terveen talon toteutus Radonvapaa sisäilma Olli Holmgren Säteilyturvakeskus Sisältö Perus7edot radonista mi:aaminen, terveyshai:a, lähteet ja vuotorei7t Enimmäisarvot,

Lisätiedot

RADON SISÄILMASSA. Anne Weltner, Hannu Arvela, Tuukka Turtiainen, Ilona Mäkeläinen, Tuomas Valmari

RADON SISÄILMASSA. Anne Weltner, Hannu Arvela, Tuukka Turtiainen, Ilona Mäkeläinen, Tuomas Valmari 4 RADON SISÄILMASSA Anne Weltner, Hannu Arvela, Tuukka Turtiainen, Ilona Mäkeläinen, Tuomas Valmari SISÄLLYSLUETTELO 4.1 Terveyshaitta... 112 4.2 Radonlähteet... 120 4.3 Radonin alueellinen esiintyminen...

Lisätiedot

Anssi Haapanen HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN RADONTALKOIDEN SEURANTA

Anssi Haapanen HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN RADONTALKOIDEN SEURANTA Tutkimuksia ja selvityksiä 12/ 2008 Research Reports 12/2008 Anssi Haapanen HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN RADONTALKOIDEN SEURANTA Kuopio 2008 1 Julkaisija: Julkaisun

Lisätiedot

Radonin vaikutus asumiseen

Radonin vaikutus asumiseen Radonin vaikutus asumiseen Pohjois-Espoon Asukasfoorumi 28.10.2010 Tuomas Valmari, Säteilyturvakeskus Radon on radioaktiivinen kaasu, joka hengitettynä aiheuttaa keuhkosyöpää syntyy jatkuvasti kaikessa

Lisätiedot

5 RADONTILANNEKARTOITUKSEN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

5 RADONTILANNEKARTOITUKSEN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 34 5 RADONTILANNEKARTOITUKSEN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 5.1 Asuintalojen, mitattujen asuntojen ja radonin ennaltaehkäisytoimien luku- määrä sekä arvio maakontaktiasuntojen kokonaismäärästä Arviointitapa

Lisätiedot

Kerrostalojen radonkorjaukset

Kerrostalojen radonkorjaukset Radonkorjauskoulutus Lahti 26.3.2015 Kerrostalojen radonkorjaukset Olli Holmgren Kerrostalojen radonkorjaukset Ongelma-asunnot lähes yksinomaan alimman kerroksen asuntoja, joissa lattialaatta on suorassa

Lisätiedot

Radonkorjausmenetelmien tehokkuus Kyselytutkimus

Radonkorjausmenetelmien tehokkuus Kyselytutkimus Radonkorjausmenetelmien tehokkuus Kyselytutkimus Olli Holmgren, Tuomas Valmari, Päivi Kurttio Säteilyturvakeskus 11.3.2015, Helsinki Esitelmän sisältö Yleistä radonista Esiintyminen, mittaukset, lähteet,

Lisätiedot

RADONMITTAUKSET IMATRALLA

RADONMITTAUKSET IMATRALLA RADONMITTAUKSET IMATRALLA SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 Käsitteitä ja lyhenteitä... 3 1. JOHDANTO... 4 2. RADON JA SEN TERVEYSVAIKUTUKSET... 6 2.1 Radon... 6 2.2 Radonin terveyshaitat... 7 3. MITTAUSMENETELMÄ...

Lisätiedot

MX-RADON-PUTKISTOPAKETTI

MX-RADON-PUTKISTOPAKETTI MX-RADON-PUTKISTOPAKETTI - Asennusohjeet - - 1 - Radon uudisrakentamisessa Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota syntyy kun maa- ja kallioperässä oleva uraani hajoaa radioaktiivisesti.

Lisätiedot

Radonriskien torjunta -miten päästä tehokkaisiin tuloksiin?

Radonriskien torjunta -miten päästä tehokkaisiin tuloksiin? Radonriskien torjunta -miten päästä tehokkaisiin tuloksiin?, STUK 1 Suurin yksittäinen säteilyaltistumisen lähde, mutta radon ei ole tuttu: 31 % ei osaa arvioida radonista aiheutuvaa terveysriskiä (Ung-Lanki

Lisätiedot

Radonimurin suunnittelu ja toteutus

Radonimurin suunnittelu ja toteutus Radonkorjauskoulutus Joensuu 4.6.2013 Radonimurin suunnittelu ja toteutus Olli Holmgren Säteilyturvakeskus 1 Radonkorjausopas Asuntojen radonkorjaaminen STUK-A252 - pdf- versio: www.stuk.fi (ilmainen)

Lisätiedot

ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015

ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015 ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015 Yhä enemmän terveellisiä rakennusmateriaaleja s. 4 Onnistunut asuntokauppa s. 6 @home Asumisterveysliitto täytti 20 vuotta SISÄLTÖ 3 Kosteus-

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

2/2007 vol. 36. Tässä numerossa. PÄÄKIRJOITUS: Muutakin kuin kuumaa vettä... 3. EDITORIAL: Beyond hot water production... 4. Uutisia...

2/2007 vol. 36. Tässä numerossa. PÄÄKIRJOITUS: Muutakin kuin kuumaa vettä... 3. EDITORIAL: Beyond hot water production... 4. Uutisia... 2/2007 vol. 36 Tässä numerossa PÄÄKIRJOITUS: Muutakin kuin kuumaa vettä... 3 EDITORIAL: Beyond hot water production... 4 Uutisia... 5 Jorma K. Mietinen ydinasioista kuultuna... 6 Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

PIDÄ KYLMÄ SIELLÄ MIHIN SE KUULUU

PIDÄ KYLMÄ SIELLÄ MIHIN SE KUULUU Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry 18.maaliskuuta 2015 1 Maaliskuu 2015, 25.vuosikerta LVI-Viestissä mm.: Tietoisku radonista! Estä LVI-ongelmat Sivu 2 Sivu 5 Lämmityskulut kuriin Sivu 6 Sisäilmaongelmat

Lisätiedot