MX-RADON-PUTKISTOPAKETTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MX-RADON-PUTKISTOPAKETTI"

Transkriptio

1 MX-RADON-PUTKISTOPAKETTI - Asennusohjeet

2 Radon uudisrakentamisessa Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota syntyy kun maa- ja kallioperässä oleva uraani hajoaa radioaktiivisesti. Suomessa suurin osa huoneilman radonista on peräisin talon alla olevasta maaperästä. Myös kiviaineiset rakennusmateriaalit, kuten betoni ja tiili, sisältävät pieniä määriä radonia. Uudisrakentamisessa tavoitteena on päästä mahdollisimman alhaiseen radonpitoisuuteen. Suomen rakentamismääräyskokoelman (osa D2, Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto) sekä Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen perusteella uudet rakennukset tulee suunnitella ja rakentaa siten, että sisäilman radonpitoisuus on alle 200 Bq/m 3 (becquereliä kuutiometrissä ilmaa). Sisäilmastoluokitus 2000 puolestaan edellyttää luokissa S1 ja S2 enimmäisarvoa 100 Bq/m 3 ja luokassa S3 200 Bq/m 3. Perusmuurin sisäpuolelle valettava maanvarainen laatta on nykyisin kaikkein käytetyin perustustapa pientaloissa. Lisäksi erilaiset rinneratkaisut ja kevytsoraharkkojen käyttö ovat yleistyneet. Tällaiset perustukset sisältävät paljon rakoja ja muita reittejä, joista radonpitoinen ilma pääsee virtaamaan sisätiloihin. Ulko- ja sisälämpötilojen ero aiheuttaa alipaineen, joka suorastaan imee radonpitoista ilmaa maaperästä lämpimiin sisätiloihin. Radonin torjunta otetaan uusia taloja rakennettaessa huomioon käytännössä kahdella tavalla: 1. Maanvaraisen laatan ja sokkelin liitokset tiivistetään asentamalla yhtenäinen kaista kumibitumikermiä sokkelin päälle ja laatan reuna-alueen alle. Lisäksi laatan putkiläpiviennit tiivistetään huolellisesti. 2. Laatan alle asennetaan poistokanavisto radonia varten. Jos radonpitoisuus ylittää valmiin asunnon tarkistusmittauksessa enimmäisarvon, otetaan putkisto käyttöön kytkemällä siihen pienitehoinen huippuimuri. Radonturvallisesta rakentamisesta löytyy lisätietoa mm. RT-kortista Meltexin valmiiksi kokoama radonputkistopaketti Meltex on koonnut valmiin radonputkistopaketin tarvikkeineen helpottamaan ja nopeuttamaan radonin poistokanaviston asennusta. Paketti riittää normaalin omakotitalon radonputkiston rakentamiseen. Polyeteeni- ja polypropeeni-muoveista valmistetut osat ja putket ovat syöpymättömiä, laadukkaita ja kestäviä. Kaikki paketin sisältämät putket ovat kuormituslujuudeltaan SN8-luokkaa. Suurempiin kohteisiin, kuten paritaloihin, pakettia voi täydentää hankkimalla tarpeen mukaan lisää paketin sisältämiä putkia ja tarvikkeita

3 Radon-putkistopaketin sisältö 1. MX-Radonputki 110mm x 50m SN8 taipuisa (sininen) 1 rulla Imukanaviston rakentamiseen. Radonpitoinen ilma imetään imukanavistolla pohjasorasta. Putken taipuisuuden ansiosta erillisiä kulmakappaleita ei tarvita, samalla vältytään myös ylimääräisiltä liitoksilta. 2. Siirtokanavaputki 110mm x 3000mm SN8 (sininen) 2 kpl Rei ittämättömiä siirtokanavaputkia käytetään yhdistämään erilliset imukanavistot toisiinsa, perusmuurin läpivientikohdissa sekä imukanaviston ja poistokanavan välissä. 3. HT-Muhviputki 110mm x 3000mm PP 2 kpl Poistokanavalla johdetaan radonpitoinen ilma katolle. 4. HT-Muhvihaara 110/110-88,5+ 3 kpl Imu- ja siirtokanaviston haaroituksiin. 5. HT-Muhvikulma ,5+ 1 kpl Siirtokanavaputken yhdistämiseen katolle vievään poistokanavaan. 6. HT-Kaksoismuhvi kpl Poistokanavan jatkamiseen tarvittaessa. 7. HT-Tulppa kpl Imukanaviston oksien päihin ja poistokanavan tulppaamiseen vesikaton alapuolella (jos radonpitoisuusmittaukset osoittavat, että kanavistoa ei tarvitse ottaa käyttöön). 8. Muhvipuhdistusyhde 110mm + virtaussäädin 1 kpl Kierrekannellisen ja ilmatiiviin tarkastusyhteen sisällä on solumuovinen virtaussäädin jota käytetään ilman virtauksen säätämiseen yhdessä huippuimurin tehonsäätimen kanssa. 9. Jatkoholkki 110mm 8 kpl Imukanaviston ja siirtokanaviston liitoksiin. 10. Tiivistysmassa (Sikaflex 11FC+) 1 kpl Lattialaatan ja poistokanavan sauman tiivistämiseen. 11. Solumuoviputkieriste 114mm x 2000mm, paksuus 15mm 4 kpl Kondenssivesieristeeksi poistokanavan ympärille sisätiloissa. 12. Polyeteeniteippi 50mm x 50m 1 rulla Solumuovisen kondenssivesieristeen kiinnittämiseen poistokanavan ympärille

4 Asentaminen Radonin poistokanaviston sijoittaminen Omakotitalon imukanavisto suunnitellaan yleensä rengasmalliseksi, toisinaan myös monihaaraiseksi. Imukanaviston on ulotuttava kaikkiin perustuksen toisistaan erottamiin rakennusosiin. Imukanavisto asennetaan alapohjan alle pohjasoraan, vähintään 200mm lämmöneristeen alapuolelle. Tuulettumisen varmistamiseksi soran on läpäistävä ilmaa paremmin kuin ympäröivä perusmaa. Kuva 1. Radonputkiston asentaminen maanvaraisen lattialaatan alle 1. Imukanavien etäisyys perusmuurista on n. 1,5m. Etäisyys laatan läpäisevistä rakennusosista on vähintään 0,5m. Läpivienneissä, ja muissa paikoissa joissa etäisyys jää pienemmäksi kuin 0,5m, käytetään rei ittämätöntä siirtokanavaa. 2. Rei ittämätön siirtokanava yhdistää imukanaviston katolle menevään poistokanavaan. Tämä väliputki asennetaan loivasti viettäväksi (kaltevuus 0,5-1,0 %), jotta sinne ei pääse kertymään vettä. 3. Paikoissa, joissa imukanavan reitillä on kapeampia kohtia kuin 3m, käytetään siirtokanavaa. 4. Paikoissa, joissa rakennuksen rungon leveys on 3-4m, voidaan käyttää yhtä imukanavahaaraa, jonka pää on tulpattu. 5. Rakennuksen rungon leveyden ollessa yli 10m, rengaskanavaa täydennetään lisäimukanavalla, joka sijoitetaan rakennuksen keskilinjalle. 6. Läpivientikohdissa imukanava vaihtuu n.1,0-1,2m matkalla rei ittämättömäksi siirtokanavaksi. Lävistyskohdan molemmilla puolilla tulee siis olla vähintään 0,5m rei ittämätöntä siirtokanavaputkea

5 Kuva 2. Radonputkiston asentaminen 1. Imukanavisto asennetaan tiivistettyyn pohjasoraan vähintään 200mm eristeen alapuolelle. Putket peitetään soralla, joka tiivistetään. 2. Paikoissa joissa imukanava lävistää laatan alle ulottuvan rakenneosan, käytetään rei ittämätöntä siirtokanavaa siten, että se ulottuu vähintään 0,5m lävistyskohdan molemmille puolille. Rei ittämätöntä siirtokanavaa käytetään myös yhdistämään imukanavisto katolle johtavaan poistokanavaan. Tämä liitosputki asennetaan 0,5-1,0 % kaltevuuteen, jotta putkeen ei pääse kerääntymään vettä. Poistokanava yhdistetään siirtokanavaan paketissa tulevan tiivisteellisen muhvikulman avulla. 3. Putkien liittämisessä käytetään jatkoholkkeja, kaksoismuhveja ja haarakappaleita. Liitokset eivät tarvitse erillisiä tiivisteitä. 4. Katolle johtavan poistokanavan läpivienti tulee tiivistää huolellisesti alapohjassa. Tiivistäminen tapahtuu esim. ns. valukottaraista käyttämällä, eli ennen lattiavalua laatan lävistyskohtaan poistokanavan ympärille teipataan solumuovisesta kondenssieristeestä leikattu n. 4-5cm suikale, joka ulottuu yläreunastaan vähintään lattiavalun yläpinnan tasolle. Valun kovetuttua suikale otetaan pois ja syntynyt rako täytetään tiivistysmassalla. 5. Poistokanava eristetään sisätiloissa kondenssieristeellä. Tällä estetään kondenssiveden tiivistyminen putken pinnalle. Eriste kiinnitetään huolellisesti paketissa tulevalla teipillä. 6. Kierrekannellinen tarkastusyhde, jonka sisällä on solumuovinen virtaussäädin, asennetaan poistokanavaan yläpohjan lähelle. Paikka valitaan siten, että säätö on tarvittaessa helppo tehdä. Tarkastusyhde voidaan asentaa myös asuintiloihin. Ilmavirran säätäminen suoritetaan siinä vaiheessa, kun mahdollinen huippuimuri otetaan käyttöön. Ilman virtaus säädetään riittävän pieneksi käyttäen virtaussäädintä ja huippuimurin sähköistä säätöä. 7. Asuintilojen radonpitoisuus mitataan rakennuksen valmistuttua. Jos radonpitoisuus ylittää tavoiterajan niin kanavisto aktivoidaan liittämällä siihen lisävarusteena hankittava huippuimuri. Muussa tapauksessa poistokanavan yläpää voidaan yleensä tulpata vesikaton alapuolella

6 Radonpitoisuuden mittaaminen Radonpitoisuuden mittaaminen suoritetaan rakennuksen valmistuttua marras- ja huhtikuun välisenä aikana. Mittausaika on kaksi kuukautta. Mittausvälineet voi tilata esim. Säteilyturvakeskuksesta. Toimenpiteet jos radonpitoisuus ylittää tavoitearvon Jos mitattu radonpitoisuus ylittää tavoiterajan, niin kanavisto aktivoidaan liittämällä siihen lisävarusteena hankittava huippuimuri. Ilman huippuimuria kanavisto ei toimi riittävän tehokkaasti. Kanavistoa ei missään tapauksessa saa liittää muuhun ilmanvaihtojärjestelmään. Radonkanavistoon kytkettävän huippuimurin tulee olla jatkuvasti päällä. Radonkanaviston ilmavirtaus tulee säätää sopivaksi. Jos rakennuksen alta imetään liikaa ilmaa, niin seurauksena saattaa olla lämmityskustannusten kohoaminen tai pahimmassa tapauksessa jopa perustusten routiminen. Ilmavirta mitoitetaan n. 0,05 dm³/s alapohjan neliömetriä kohden. Esim. 100m² talossa tämä tarkoittaa 5dm³/s. Jos radonpitoisuus pysyy tavoitearvon alapuolella voi ilmamäärä olla vieläkin pienempi. Ilmavirran mittaamisessa kannattaa käyttää LVI-ammattilaisen apua. Ilmavirtausta säädellään ensisijaisesti huippuimurin tehonsäädöllä. Jos ilmavirtaus on huippuimurin minimiasennossakin liian suuri, niin radonkanaviston ilmavirtausta alennetaan entisestään poistokanavan solumuovisella virtaussäätimellä. Säätämisen jälkeen tarkastusyhteen kierrekansi suljetaan huolellisesti. Radonkanaviston aktivoimisen jälkeen radonpitoisuus mitataan vielä uudelleen, jotta varmistustaan tavoitearvon alittumisesta. Ilmavirran määrä on syytä tarkistaa ja säätää tietyin väliajoin, kuten esim. joka toinen vuosi. Toimenpiteet jos radonpitoisuus alittaa tavoitearvon Jos radonpitoisuus alittaa mittauksissa tavoitearvon, niin poistokanava voidaan yleensä tulpata vesikaton alapuolella

Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje. R a d o n j ä r j e s t e l m ä u u d i s r a k e n ta m i s e e n j a p e r u s ko r j a u k s e e n

Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje. R a d o n j ä r j e s t e l m ä u u d i s r a k e n ta m i s e e n j a p e r u s ko r j a u k s e e n R a d o n j ä r j e s t e l m ä u u d i s r a k e n ta m i s e e n j a p e r u s ko r j a u k s e e n Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje 04 I 2008 40702 2 U P O N O R - R a d o n -JÄ R J E S

Lisätiedot

Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Sisällysluettelo Radonjärjestelmä...4 A. Suojautuminen radonin haitoilta...4 Radonpitoisuuden mittaaminen... 4 B. Uponor-radonjärjestelmän edut ja hyödyt uudis-

Lisätiedot

Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Kotien radonpitoisuudet ovat Suomessa korkeita. Radonia kannattaa torjua jo talon rakennusvaiheessa,

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Sisäilman radon Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Kotien radonpitoisuudet ovat Suomessa korkeita.

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Sisäilman radon Radon on radioaktiivinen kaasu, jota voi esiintyä sisäilmassa haitallisina pitoisuuksina. Ainoa tapa saada selville sisäilman radonpitoisuus on mittaaminen. Radonia esiintyy kaikkialla

Lisätiedot

Rakenna radonturvallisesti

Rakenna radonturvallisesti Rakenna ja Remontoi -messut Vantaa Rakenna radonturvallisesti Hannu Arvela Heikki Reisbacka Olli Holmgren Säteilyturvakeskus Radon on radioaktiivinen kaasu syntyy jatkuvasti kaikessa kiviaineksessa uraanin

Lisätiedot

TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu / js TIEDOTE 11.1.2011 TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Radonista ja radontilanteesta Radon

Lisätiedot

Radonin vaikutus asumiseen

Radonin vaikutus asumiseen Radonin vaikutus asumiseen Pohjois-Espoon Asukasfoorumi 28.10.2010 Tuomas Valmari, Säteilyturvakeskus Radon on radioaktiivinen kaasu, joka hengitettynä aiheuttaa keuhkosyöpää syntyy jatkuvasti kaikessa

Lisätiedot

Asuntojen radonkorjauksen menetelmät Hannu Arvela

Asuntojen radonkorjauksen menetelmät Hannu Arvela STUK-A127 JOULUKUU 1995 Asuntojen radonkorjauksen menetelmät Hannu Arvela ISBN 951-712-086-9 ISSN 0781-1705 Painatuskeskus Oy Helsinki 1995 Myynti: Säteilyturvakeskus PL 14 00881 HELSINKI Puh. (90) 759

Lisätiedot

Aktiivinen asunnonostaja kysyy radonista

Aktiivinen asunnonostaja kysyy radonista Harriet Öster Aktiivinen asunnonostaja kysyy radonista Sisäilman radonpitoisuuden selvittäminen asunto- tai talokaupan yhteydessä on käytännössä ostajan aktiivisuuden varassa, kuten on myös mahdollisten

Lisätiedot

ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015

ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015 ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015 Yhä enemmän terveellisiä rakennusmateriaaleja s. 4 Onnistunut asuntokauppa s. 6 @home Asumisterveysliitto täytti 20 vuotta SISÄLTÖ 3 Kosteus-

Lisätiedot

Asuntojen radonkorjaaminen

Asuntojen radonkorjaaminen / MAALISKUU 2012 A Asuntojen radonkorjaaminen Hannu Arvela, Olli Holmgren, Heikki Reisbacka Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / MAALISKUU 2012 Asuntojen

Lisätiedot

mukavuudeksi KodinParemman rakentamisen ratkaisut 1/2004 Tammikuu Asuntomessut Heinolassa sivu 5 Lauran perheelle uusi koti sivut 10-11

mukavuudeksi KodinParemman rakentamisen ratkaisut 1/2004 Tammikuu Asuntomessut Heinolassa sivu 5 Lauran perheelle uusi koti sivut 10-11 1/2004 Tammikuu mukavuudeksi KodinParemman rakentamisen ratkaisut Asuntomessut Heinolassa sivu 5 Lauran perheelle uusi koti sivut 10-11 Rakenna käyttövesiputkisto sivut 17-18 Hallittua jätevesien käsittelyä

Lisätiedot

Radontalkoiden asukasilta 27.8.2014

Radontalkoiden asukasilta 27.8.2014 Helsingin radontalkoot Radontalkoiden asukasilta 27.8.2014 1 Radonpitoisuus on mitattu yli 100 000 suomalaisessa pientaloasunnossa 2 Radontalkoot Talkoissa 2003-2014 mitattu 39 000 asuntoa, näistä 6800

Lisätiedot

VILPE-ilmanvaihtotuotteet ja kattotarvikkeet

VILPE-ilmanvaihtotuotteet ja kattotarvikkeet VILPE-ilmanvaihtotuotteet ja kattotarvikkeet Sisällysluettelo 03 VILPEn tarina 4 Käyttökohteita 6 Valmistusmateriaalit, muotoilu ja värimahdollisuudet 8 Järjestelmämme 10 Kattoläpivientisarjat 12 Viemärin

Lisätiedot

RADON SISÄILMASSA. Anne Weltner, Hannu Arvela, Tuukka Turtiainen, Ilona Mäkeläinen, Tuomas Valmari

RADON SISÄILMASSA. Anne Weltner, Hannu Arvela, Tuukka Turtiainen, Ilona Mäkeläinen, Tuomas Valmari 4 RADON SISÄILMASSA Anne Weltner, Hannu Arvela, Tuukka Turtiainen, Ilona Mäkeläinen, Tuomas Valmari SISÄLLYSLUETTELO 4.1 Terveyshaitta... 112 4.2 Radonlähteet... 120 4.3 Radonin alueellinen esiintyminen...

Lisätiedot

Eristämisen pikkujätti. - taskuopas rakentajille

Eristämisen pikkujätti. - taskuopas rakentajille Eristämisen pikkujätti - taskuopas rakentajille Heinäkuu 2007 Johdanto Rockwool haluaa tämän oppaan avulla antaa yleistiedot tarjoamistaan tuotteista ja palveluista. Oppaaseen on koottu kaikki oleelliset

Lisätiedot

Radonkorjausmenetelmien tehokkuus Kyselytutkimus

Radonkorjausmenetelmien tehokkuus Kyselytutkimus Radonkorjausmenetelmien tehokkuus Kyselytutkimus Olli Holmgren, Tuomas Valmari, Päivi Kurttio Säteilyturvakeskus 11.3.2015, Helsinki Esitelmän sisältö Yleistä radonista Esiintyminen, mittaukset, lähteet,

Lisätiedot

Kodin. mukavuudeksi. Paremman rakentamisen ratkaisut. 1/2005 Helmikuu. Kesän asuntomessut Oulussa ja Paraisilla sivu 17

Kodin. mukavuudeksi. Paremman rakentamisen ratkaisut. 1/2005 Helmikuu. Kesän asuntomessut Oulussa ja Paraisilla sivu 17 1/2005 Helmikuu mukavuudeksi Kodin Paremman rakentamisen ratkaisut Kesän asuntomessut Oulussa ja Paraisilla sivu 17 Rakenna oikein estä kosteusvauriot sivut 5-6 Uutta rakentajalle ilmanvaihdon suunnittelupalvelu

Lisätiedot

Anssi Haapanen HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN RADONTALKOIDEN SEURANTA

Anssi Haapanen HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN RADONTALKOIDEN SEURANTA Tutkimuksia ja selvityksiä 12/ 2008 Research Reports 12/2008 Anssi Haapanen HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN RADONTALKOIDEN SEURANTA Kuopio 2008 1 Julkaisija: Julkaisun

Lisätiedot

Sisäilma, juomavesi ja ionisoiva säteily

Sisäilma, juomavesi ja ionisoiva säteily Sisäilma, juomavesi ja ionisoiva säteily Ajankohtaista laboratoriorintamalla 10.10.2012 Esitelmän sisältö 1. JOHDANTO 2. TÄRKEIMMÄT SISÄILMAN JA JUOMAVEDEN SÄTEILYANNOKSEN AIHEUTTAJAT 3. SISÄILMAN RADON

Lisätiedot

Terveen talon toteutus Radonvapaa sisäilma

Terveen talon toteutus Radonvapaa sisäilma Korjausrakentaminen 2015 Helsinki 3.2.2015 Terveen talon toteutus Radonvapaa sisäilma Olli Holmgren Säteilyturvakeskus Sisältö Perus7edot radonista mi:aaminen, terveyshai:a, lähteet ja vuotorei7t Enimmäisarvot,

Lisätiedot

TIIVEYSKORJAUS KUINKA TIIVIITÄ TALOT OVAT?? Vanhan rakennuksen lämmitysenergiasta jopa 25 % poistuu vuotoilman mukana.

TIIVEYSKORJAUS KUINKA TIIVIITÄ TALOT OVAT?? Vanhan rakennuksen lämmitysenergiasta jopa 25 % poistuu vuotoilman mukana. 1.2.2013 Energiakorjaus Tekninen kortti kortti 9 TIIVEYSKORJAUS pientalot TIIVIS RAKENNUS ON ENERGIATEHOKAS JA VIIHTYISÄ Uudet rakennukset rakennetaan erittäin ilmatiiviiksi. Ilmatiiveyden edut on ymmärretty

Lisätiedot

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Jari Ketola Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Teksti:

Lisätiedot

Platon-lattiajärjestelmä

Platon-lattiajärjestelmä Platon-lattiajärjestelmä Terveellinen ja pysyvästi hyvä sisäilma Ja talosi voi hyvin! Betonilattiassa voi Rakennuskosteuden kuivuminen kestää pitkään, jopa useita vuosia. Betonista voi nousta kosteutta

Lisätiedot

Myynti- ja toimitusehdot

Myynti- ja toimitusehdot Hinnasto 204 Uudet yhteystiedot 02.05.203 lähtien: MYYNTI JA TEKNINEN TUKI Puhelin 020 23 3233 Telefax 020 23 328 Sähköposti myynti@sktuote.fi EXPRESS NOUTOMYYMÄLÄ (Espoo) SK Tuote Oy Lintuvaarantie 33,

Lisätiedot

H E L S I N G I N. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2011. teema. Pientalorakentaminen

H E L S I N G I N. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2011. teema. Pientalorakentaminen T E E M A L E H T I H E L S I N G I N Rakennusmestarit ja -insinöörit 2011 Pientalorakentaminen SISÄLTÖ 6B 2011 Toimittajalta Pientalorakentaminen kertoo jo sanana, miten se eroaa muusta rakentamisesta.

Lisätiedot

Allaway - keskuspölynimurijärjestelmän. asennusohje 13347/FIN

Allaway - keskuspölynimurijärjestelmän. asennusohje 13347/FIN Allaway - keskuspölynimurijärjestelmän asennusohje 13347/FIN Ohjeen käyttäjälle Tämä ohje koskee kotikäyttöön tarkoitettuja Allaway-järjestelmiä. Tutustu tähän ohjeeseen huolella ennen asennustyön aloittamista.

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Sisällysluettelo Uponor-ilmanvaihtojärjestelmät...4 Kanaviston materiaalin tekniset tiedot...4 Kanaviston tekniset ominaisuudet...4 Kanavaeristeen tekniset

Lisätiedot

Kerabit. Kerabit-tuoteopas. Bitumikatot Aluskatteet ja -rakenteet Perustusten veden- ja radoneristys Rakennuspaperit Bitumijalosteet

Kerabit. Kerabit-tuoteopas. Bitumikatot Aluskatteet ja -rakenteet Perustusten veden- ja radoneristys Rakennuspaperit Bitumijalosteet Kerabit Pitävät vedeneristysratkaisut Kerabit-tuoteopas Bitumikatot Aluskatteet ja -rakenteet Perustusten veden- ja radoneristys Rakennuspaperit Bitumijalosteet 1 Kerabit on osa Nordic Waterproofing -konsernia

Lisätiedot