5 RADONTILANNEKARTOITUKSEN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5 RADONTILANNEKARTOITUKSEN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET"

Transkriptio

1 34 5 RADONTILANNEKARTOITUKSEN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 5.1 Asuintalojen, mitattujen asuntojen ja radonin ennaltaehkäisytoimien luku- määrä sekä arvio maakontaktiasuntojen kokonaismäärästä Arviointitapa vaikutti asuintalojen ja mitattavien asuntojen eli maakontaktiasuntojen määrään. Talojen lukumäärä oli rakennusvalvonnan tietokannassa ajantasaisena minkä vuoksi se oli suurempi kuin Tilastokeskuksen tietojen perusteella laskettu talojen määrä Hollola Hollolan kunnassa oli suoritettu vuoteen 2000 mennessä huoneilman radonmittaus 1548 pientalossa, rivitalossa tai kerrostalon 1. kerroksen asunnossa. Näistä mittauksista sijoittui Salpakankaalle 975 kappaletta. Talojen määrän perusteella laskettu maakontaktiasuntojen kokonaismäärän arvio oli 6218 kappaletta. Maakontaktiasunnoista Salpakankaalle sijoittui 2727 kappaletta.

2 35 Hollolan kunnan maakontaktiasuinnoista oli mitattu arviolta noin 25 %, joten huoneilman radonmittaus oli suorittamatta noin 4500 maakontaktiasunnossa. Mitattujen asuntojen prosenttiosuus mitattavien eli maakontaktiasuntojen kokonaismäärästä vaihteli karttaruuduttain 0-72 %:iin. Hollolan Salpakankaan alueella arvio oli, että 36 % alueen maakontaktiasunnoista oli mitattu ja huoneilman radonmittaus oli suorittamatta 1752 asunnossa. Mitattujen asuntojen prosenttiosuus mitattavien asuntojen kokonaismäärästä vaihteli asuntoalueittain %:iin. Radonin ennaltaehkäisytoimia oli Hollolassa mitatuista asunnoista suoritettu asukkaan ilmoituksen mukaan 109 asunnon rakentamisen yhteydessä, mikä oli 7 % mitattujen asuntojen määrästä. Näistä asunnoista sijoittui Salpakankaalle 76 kappaletta, mikä oli 8 % Salpakankaalla mitattujen asuntojen määrästä. Hollolan kunnan osalta tulokset on karttaruuduittain esitetty liitteessä 2 ja Salpakankaan osalta asuntoalueittain liitteessä 3. Tilastokeskuksen tietojen perusteella laskettu mitattavien asuntojen arvio on esitetty taulukossa Hämeenkoski Hämeenkosken kunnassa oli suoritettu vuoteen 2000 mennessä huoneilman radonmittaus 206 pientalossa, rivitalossa tai kerrostalon 1. kerroksen asunnossa. Näistä mittauksista sijoittui kirkonkylään 100 kappaletta. Talojen määrän perusteella lasketuksi maakontaktiasuntojen kokonaismäärän arvioksi saatiin 986 kappaletta. Hämeenkosken kunnan maakontaktiasuinnoista oli mitattu 21 %, joten huoneilman radonmittauksia tulisi suorittaa vielä 780 asunnossa. Radonin ennaltaehkäisytoimia oli asukkaiden ilmoituksen mukaan Hämeenkoskella mitatuista asunnoista suoritettu 10 asunnon rakentamisen yhteydessä, mikä on 5 % mitattujen asuntojen määrästä. Näistä asunnoista kolme oli kirkonkylässä. Hämeenkosken kunnan tuloksia on karttaruuduittain esitetty liitteessä 3. Tilastokeskuksen tietojen perusteella laskettu mitattavien asuntojen arvio on esitetty taulukossa 3.

3 5.1.3 Kärkölä 36 Kärkölän kunnassa oli suoritettu vuoteen 2000 mennessä huoneilman radonmittaus 368 pientalossa, rivitalossa tai kerrostalon 1. kerroksen asunnossa. Näistä mittauksista sijoittui Järvelään 163 kappaletta. Talojen määrän perusteella laskettu maakontaktiasuntojen kokonaismäärän arvio oli 1973 kappaletta. Maakontaktiasunnoista Järvelään sijoittui 1200 kappaletta. Kärkölän kunnan maakontaktiasuinnoista oli mitattu arviolta hieman alle 20 %, joten huoneilman radonmittaus oli suorittamatta noin 1600 asunnossa. Kärkölän kunnan Järvelän alueella arvio oli, että 14 % alueen maakontaktiasunnoista oli mitattu ja huoneilman radonmittaus oli suorittamatta 1037 asunnossa. Radonin ennaltaehkäisytoimia oli Kärkölässä mitatuista asunnoista suoritettu 19 asunnon rakentamisen yhteydessä, mikä oli 5 % mitattujen asuntojen määrästä. Näistä asunnoista sijoittui Järvelään neljä kappaletta. Kärkölän kunnan tulokset karttaruuduittain ja Järvelän asuntoalueittain on esitetty liitteessä 4. Tilastokeskuksen tietojen perusteella laskettu mitattavien eli maakontaktiasuntojen arvio on esitetty taulukossa 3. TAULUKKO 3 Tutkimusalueen asuntojen tilastoidut*) kokonaismäärät, arvio mitattavien eli maakontaktiasuntojen kokonaismääristä sekä mitattujen asuntojen lukumäärät ja prosenttiosuudet kunnittain Asunnot Kokonaismäärä *) Mitattavien koko- Mitattuja Mitattuja naismäärä (arvio) % Hollola Hämeenkoski Kärkölä KAIKKI *) Tilastokeskus / statfin, tilanne Asuntojen radonpitoisuuden tunnusluvut ja kartat Koko tutkimusalueen ja kuntien asuntojen radonpitoisuuden tunnusluvut on esitetty taulukossa 4. Karttaruuduittain ja asuntoalueittain radonpitoisuuden tunnusluvut on esitetty liitteissä 5-8. Kun niitä kuntien osalta verrattiin kohdassa 3.6 esitettyihin

4 37 aikaisempiin tutkimustuloksiin, voitiin todeta, että tämän tutkimuksen tutkimusalueen kuntien radonpitoisuuden tunnusluvut olivat korkeammat kuin Hämeen läänin tunnusluvut. Kohdan 3.6 tutkimusten mukaan Hollolan, Hämeenkosken ja Kärkölän radonpitoisuuden aritmeettiset keskiarvot olivat hieman korkeampia kuin tässä tilannekartoituksessa saadut kuntakohtaiset radonpitoisuuksien aritmeettiset keskiarvot. Lisäksi tässä tilannekartoituksessa Hollolan Salpakankaan ja Hämeenkosken kirkonkylän huoneilman radonpitoisuuden tunnusluvut olivat korkeampia kuin koko kuntien vastaavat luvut. Kärkölässä ei tällaista eroa taajaman ja koko kunnan radonpitoisuuden tunnuslukujen välillä ollut selkeästi havaittavissa. Tiirismaan kansanterveystyön kuntayhtymän jäsenkuntien alueen asuinympäristön radonpitoisuusmittauksissa 400 Bq/m³ ylittyi yli 10 %:ssa radonmittaustuloksista, joten kuntien alueella sijaitsevien työpaikkojen ja kokoontumishuoneistojen huoneilman radonpitoisuus tulee mitata. Lisäksi kohdan 3.6 tutkimukset osoittivat, että Hollolassa, Hämeenkoskella ja Kärkölässä 200 Bq/m³:n radonpitoisuuden aritmeettinen keskiarvo ylittyy myös tiiviille maaperälle rakennettaessa. Teemakartat, jotka on laadittu 200 Bq/m³:n ja 400 Bq/m³:n radonpitoisuuden ylitysprosenttiosuuksien perusteella ovat liitteinä Teemakarttoihin merkittyihin läpäisevien maaperäalueiden eli harjujen reuna-alueiden ja muiden hiekkamuodostelma-alueiden rajaviivan kohdalla voi maaperätiedon tarkkuus olla huono. Tämä johtuu siitä, että maaperätiedot siirrettiin kartoille maaperäkarttasivuilta käsityönä, jolloin esimerkiksi kartan vaihtuessa rajaus saattoi siirtyä.

5 TAULUKKO 4 38 Tutkimusalueen radonpitoisuuden*) tunnuslukuja kunnittain. Mitattujen asuntojen lukumäärät, radonpitoisuuden aritmeettinen keskiarvo (Aka), 200, 400, 800 ja 2000 Bq/m³ pitoisuuden ylittävien asuntojen prosenttiosuudet mitatuista asunnoista, suurin mitattu pitoisuus (Max) ja mediaanipitoisuus (Med). KUNTA Mitattuja Aka >200 >400 >800 >2000 Max Med asuntoja Bq/m³ Bq/m³ Bq/m Bq/m³ Bq/m³ Bq/m³ Bq/m³ % % % % Hollola Hämeenkoski Kärkölä KAIKKI *) Radonpitoisuus on maksimivuosikeskiarvo, katso määritelmä liitteestä Hollola Hollolan kunnan radonpitoisuuden tunnusluvut on esitetty karttaruuduittain ja Salpakankaan asuntoalueittain liitteissä 5 ja 6 sekä liitekartoissa Hollolan kunnan huoneilman radonmittaustulosten aritmeettinen keskiarvo vaihteli karttaruuduittain Bq/m³. Alle 200 Bq/m³:n keskiarvo todettiin vain viidessä 36 karttaruudusta. Kolmen karttaruudun alueella mittauksia ei ollut suoritettu. Yli 200 Bq/m³:n ylitysten prosenttiosuudet vaihtelivat karttaruuduittain 0:sta 100 %:iin ja yli 400 Bq/m³:n ylitysten prosenttiosuudet vaihtelivat karttaruuduittain 0:sta 75 %:iin. Huoneilman radonin mediaanipitoisuus vaihteli karttaruuduittain välillä Bq/m³. Hollolan Salpakankaalla huoneilman radonmittaustulosten aritmeettinen keskiarvo vaihteli asuntoalueittain Bq/m³. Yli 200 Bq/m³:n ylitysten prosenttiosuudet vaihtelivat asuntoalueittain 50:stä 95 %:iin ja yli 400 Bq/m³:n ylitysten prosenttiosuudet vaihtelivat asuntoalueittain 14:stä 80 %:iin. Huoneilman radonin mediaanipitoisuus vaihteli asuntoalueittain välillä Bq/m³ Hämeenkoski

6 39 Hämeenkosken kunnan radonpitoisuuden tunnusluvut on esitetty karttaruuduittain ja kirkonkylän asuntoalueittain liitteessä 7 sekä liitekartoissa Hämeenkosken kunnan huoneilman radonmittaustulosten aritmeettinen keskiarvo vaihteli karttaruuduittain Bq/m³. Alle 200 Bq/m³:n pitoisuuden keskiarvo todettiin viidessä 13 karttaruudusta. Yhden karttaruudun alueella ei ollut suoritettu mittauksia.yli 200 Bq/m³:n pitoisuuksien ylitysten prosenttiosuudet vaihtelivat karttaruuduittain 0:sta 100 %:iin ja yli 400 Bq/m³:n pitoisuuksien ylitysten prosenttiosuudet vaihtelivat karttaruuduittain 0:sta 39 %:iin. Huoneilman radonin mediaanipitoisuus vaihteli karttaruuduittain välillä Bq/m³. Hämeenkosken kirkonkylässä huoneilman radonmittaustulosten aritmeettinen keskiarvo vaihteli asuntoalueittain Bq/m³. Yli 200 Bq/m³:n pitoisuuden ylitysten prosenttiosuudet vaihtelivat asuntoalueittain 48:sta 85 %:iin ja yli 400 Bq/m³:n pitoisuuden ylitysten prosenttiosuudet vaihtelivat asuntoalueittain 0:sta 53 %:iin. Huoneilman radonin mediaanipitoisuus vaihteli asuntoalueittain välillä Bq/m³ Kärkölä Kärkölän kunnan radonpitoisuuden tunnusluvut karttaruuduittain ja Järvelän asuntoalueittain on esitetty liitteessä 8 sekä liitekartoissa Kärkölän kunnan huoneilman radonmittaustulosten aritmeettinen keskiarvo vaihteli karttaruuduittain Bq/m³. Alle 200 Bq/m³:n keskiarvo todettiin viidessä 20 karttaruudusta. Kuuden karttaruudun alueella ei ollut suoritettu mittauksia. Yli 200 Bq/m³:n pitoisuuden ylitysten prosenttiosuudet vaihtelivat karttaruuduittain 0:sta 100 %:iin ja yli 400 Bq/m³:n pitoisuuden ylitysten prosenttiosuudet vaihtelivat karttaruuduittain 0:sta 100 %:iin. Huoneilman radonin mediaanipitoisuus vaihteli karttaruuduittain välillä Bq/m³. Kärkölän kunnan Järvelässä huoneilman radonmittaustulosten aritmeettinen keskiarvo vaihteli asuntoalueittain Bq/m³. Yli 200 Bq/m³:n pitoisuuden ylitysten prosenttiosuudet vaihtelivat asuntoalueittain 41:stä 69 %:iin ja yli 400 Bq/m³:n pitoi-

7 40 suuden ylitysten prosenttiosuudet vaihtelivat asuntoalueittain 12:sta 21 %:iin. Huoneilman radonin mediaanipitoisuus vaihteli asuntoalueittain välillä Bq/m³ luvun asuintalojen radonin ennaltaehkäisytoimet ja radonpitoisuuden tunnusluvut Rakentamisen yhteydessä suoritettujen radoniinvarautumistoimien vaikutusta tarkasteltiin tutkimusaineiston 1990-luvulla rakennetuissa asuintaloissa. Tarkastelun tulokset on esitetty liitteessä 9. Mitattujen asuntojen määrä oli aika pieni, mutta se osoitti, että imuputkistolla ja kanavaimurilla saavutettiin huoneilman radonpitoisuuden hyväksyttävä taso tai ainakin pienennettiin erittäin korkeita huoneilman radonpitoisuuksia. Muilla radonintorjuntatavoilla, kuten esimerkiksi pelkällä tiivistyksellä, ei saatu huoneilman radonpitoisuutta alenemaan hyväksyttävälle tasolle. 5.4 Asuntojen radonpitoisuuden tunnusluvut perustamistavan mukaan Mitattujen asuntojen radonpitoisuuden tunnusluvut perustamistavan mukaan on esitetty liitteessä 10. Maanvaraiselle laatalle perustettujen pientaloasuntojen radonpitoisuuden tunnusluvut olivat tässä tarkastelussa korkeimmat kuin kellarillisissa taloissa tai ryömintätilallisissa, tuulettuvalla alapohjalla varustetuissa pientaloissa. Suhteellisesti vähiten 200 Bq/m³ ja 400 Bq/m³ ylityksiä oli tuulettuvalla alapohjalla varustetuissa pientaloissa. Kerrostalojen 1. kerroksen maata vasten olevien asuntojen mittausten radonpitoisuuden tunnusluvut olivat hieman korkeammat kuin maanvarainen laatta -perustamistavan pientaloissa. Tähän vaikuttaa muun muassa kerrostalojen koneellisen poistoilmanvaihdon ja talon korkeuden aiheuttama alipaine sekä tiiviit rakenteet. Lisäksi kerrostalot ovat nykyään useimmiten myös laattaperusteisia ja niiden ensimmäisten kerrosten asunnot maanvastaisia. 5.5 Salpakankaan asuntojen radonpitoisuuden tunnusluvut valmistumisvuoden

8 mukaan asuntoalueittain 41 Mitattujen asuntojen valmistusvuoden perusteella jaoteltu radonpitoisuuden tunnuslukujen tarkastelu suoritettiin Hollolan Salpakankaan asuntoalueilla. Tulokset on esitetty liitteessä 11. Vain noin 60 asuintaloa oli valmistunut ennen 1970-lukua. Ainoastaan Soramäen ja Kartanon asuntoalueilla oli kaikilla vuosikymmenillä valmistuneita asuintaloja. Tulokset osoittivat, että radonpitoisuus nousee 1990-luvulle tultaessa. Korkeimmat Salpakankaalla mitatut huoneilman radonpitoisuuden tunnusluvut olivat 1980-luvulla valmistuneissa taloissa, joissa oli tehty Salpakankaalla suoritetuista mittauksista puolet. Muilla vuosikymmenillä, kuten 1960-, tai 1990-luvulla valmistuneiden asuintalojen radonpitoisuuksien tunnusluvut olivat korkeita yksittäisillä asuntoalueilla, ja samalla vuosikymmenellä valmistuneiden asuintalojen radonpitoisuuden tunnusluvut vaihtelivat asuntoalueittain. 5.6 Salpakankaan asuntojen radonpitoisuuden tunnusluvut eri perustamista- van mukaan asuntoalueittain Mitattujen asuntojen perustamistavan mukaan jaoteltu radonpitoisuuden tunnuslukujen tarkastelu suoritettiin Hollolan Salpakankaan asuntoalueilla. Tarkastelussa mukana olivat ne asuintalot, joissa ei asukkaan ilmoituksen mukaan oltu radonintorjuntatoimia suoritettu rakennusvaiheessa tai oli asennettu pelkkä imuputkisto. Tulokset on esitetty liitteissä 12 ja 13. Maanvaraiselle laatalle rakennetuissa pientaloissa huoneilman radonmittaustulosten keskiarvo vaihteli Bq/m³. Kerrostalojen 1. kerrosten mittaustulosten vaihteluväli oli Bq/m³. Pientalojen mittaustulokset eri asuntoalueilla ylittivät % 200 Bq/m³:n pitoisuuden ja % 400 Bq/m³:n pitoisuuden. Kerrostalojen mittaustulosten vastaavat ylitysprosenttiosuudet olivat yli 200 Bq/m³:n pitoisuus % ja yli 400 Bq/m³ pitoisuus % asuntoalueesta riippuen. Tuulettuvalla alapohjalla varustetuissa asunnoissa Salpakankaalla mittauksia oli vain muutama ja radonpitoisuuden tunnusluvut olivat matalia. Kellarillisten talojen radonmittaustulosten aritmeettinen keskiarvo oli korkea ja sitä korottivat kahdella asuntoalueella todetut korkeat huoneilman radonpitoisuudet.

9 Rakennus- ja kaavoitusviranomaisten menettelytavat ja uudisrakentamisen määrä Hollolan, Hämeenkosken ja Kärkölän vuonna 2002 voimaan tulleissa kuntien rakennusjärjestyksissä oli huomioitu asuntojen radon, mutta Hämeenkosken osalta maininta koski vain talousveden radonia. Radonia koskevien rakennuslupamääräysten antaminen oli kunnissa vielä osittain harkinnanvaraista ja eikä kaikissa myönnettävissä rakennusluvissa säännönmukaisesti annettu radoniin varautumista ja sen torjuntaa koskevia rakennuslupamääräyksiä. Kaavoituksessa radonia koskevia kaavamääräyksiä ei kunnissa ole käytetty. Hollolassa, Hämeenkoskella ja Kärkölässä valmistuu yhteensä keskimäärin 100 maakontaktiasuntoa vuosittain. 5.8 Tiirismaan kansanterveystyön kuntayhtymän terveydensuojeluviranomai- sen viranomaisen asuntojen radonkartoitus- ja torjuntaohjelma Huoneilman radonmittauspurkkeja jaetaan edelleen uudis- ja radonkorjausrakentajille tarkistusmittausten suorittamista varten ja maanvastaisiin aikaisemmin mittaamattomiin pien- ja rivitaloasuntoihin sekä kerrostalon 1. kerroksen asuntoihin. Mittapurkkeja jaetaan purkin varanneille yksi mittauspurkki asuntoa kohden vuosittain tammikuussa. Huoneilman radonmittauspurkkeja jaetaan toistaiseksi vuosittain varausjärjestyksessä yhteensä 120 kappaletta ja niistä veloitetaan asiakkaalta noin puolet Säteilyturvakeskuksen yhden mittauspurkin hinnasta. Vuonna 2003 mittauspurkin hinta asiakkaalle oli 20. Mikäli mittauspurkki ei palaudu Säteilyturvakeskukseen, siitä veloitetaan täysi hinta. Seuraavana vuonna jaettavien mittauspurkkien määrän ja niistä asiakkaalta veloitettavan hinnan päättää terveysvalvonnan johtaja vuosittain ympäristöterveydenhuollon talousarvion laadinnan yhteydessä. Radontuloksen mukana lähetetään tietoa radonista ja korjausrakentamisesta sekä lisänä kehotus säilyttää radonmittaustulos talon asiapapereiden joukossa mahdollista myöhempää tarvetta, esimerkiksi myyntitilannetta varten. Ympäristöterveydenhuolto laatii rakennusvalvonnan käyttöön rakennuslupaasiakirjojen mukana jaettavan tiedotteen asuntojen ja talousveden radonmittausten

10 43 suorittamisesta, radonhaittoihin varautumisesta ja niiden torjunnasta sekä tämän tutkimuksen alueellisen asuntojen radontilanteen tuloksista. Tiedotteessa annetaan rakentajille mahdollisuus varata huoneilman radonmittaus sen vuoden tammikuulle, jolloin uudisrakennus otetaan asuinkäyttöön. Nämäkin mittauspurkit jaetaan edellä kuvatulla tavalla varausjärjestyksessä. Ympäristöterveydenhuolto toimittaa mittauksen sovittuna vuonna asiakkaalle. Kuntalaisia neuvotaan tutkittamaan talousveden radioaktiiviset aineet varsinkin porakaivojen talousvedestä. Jos talousveden radonpitoisuus on korkea, tarjotaan mahdollisuutta varata huoneilman radonmittaus ja annetaan tietoa radioaktiivisten aineiden poistosta talousvedestä. Terveydensuojeluviranomainen huomioi radonin antaessaan rakennuslupa- tai kaavalausuntoja. Valmistuneen radontilannekartoituksen kartat asetetaan yleisön nähtäville ympäristöterveydenhuollon toimistoon. Kartoituksen tilastojen ja karttojen avulla voidaan antaa alustavia lausuntoja radontilanteesta esimerkiksi asuntokauppojen yhteydessä. Aina kuitenkin neuvotaan tekemään kahden kuukauden integroiva tarkistusmittaus. Tämä radontilannekartoitus toimitetaan myös Hollolan, Hämeenkosken ja Kärkölän rakennusvalvontojen ja kaavoitusviranomaisten tiedoksi ja käyttöön. 5.9 Radontilannekartoituksen tulosten vertailu Suomen radontilanteeseen Tutkimusalueen ja Hollolan, Hämeenkosken ja Kärkölän 200 Bq/m³:n radonpitoisuuden ja 400 Bq/m³:n radonpitoisuuden ylitysprosenttiosuuksien vertailu Päijät- Hämeen maakunnan ja Suomen muiden maakuntien vastaaviin ylitysprosenttiosuuksiin on esitetty kuvassa 4.

11 44 TIIRISMAA KTT KY. Hollola Hämeenkoski Kärkölä PÄIJÄT-HÄME KYMENLAAKSO ITÄ-UUSIMAA ETELÄ- KARJALA KANTA-HÄME PIRKANMAA UUSIMAA KAINUU POHJOIS-KARJALA KESKI-SUOMI LAPPI AHVENANMAA ETELÄ- SAVO VARSINAIS-SUOMI SATAKUNTA POHJOIS-SAVO ETELÄ- POHJANMAA KESKI-POHJANMAA POHJOIS-POHJANMAA Yli 400 Bq/m3 Yli 200 Bq/m3 POHJANMAA 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % KUVA 4 Suomen maakuntien (STUK ), Tiirismaan kansanterveystyön kuntayhtymän alueen ja jäsenkuntien huoneilman radonmittaustulosten yli 200 Bq/m³ ja yli 400 Bq/m³ prosenttiosuudet Tiirismaan kansanterveystyön kuntayhtymän alueella, Hollolassa, Hämeenkoskella ja Kärkölässä, yli 200 Bq/m³ radonmittaustulosten prosenttiosuus on suurempi kuin Päijät-Hämeessä tai muissa Suomen maakunnissa keskimäärin. Myös yli 400 Bq/m³:n radonmittaustulosten prosenttiosuudet ovat Tiirismaan kuntayhtymän alueella ja Hollolassa suuremmat kuin Päijät-Hämeen maakunnan alueen tai Suomen muiden maakuntien vastaavat ylitysprosenttiosuudet. 6.0 Johtopäätökset Tiirismaan kansanterveystyön kuntayhtymän jäsenkuntien Hollolan, Hämeenkosken ja Kärkölän alueella oli vuoteen 2000 mennessä mitattu 2122 asunnon huoneilman radonpitoisuus eli 24 % mitattavien asuntojen (maakontaktiasuntojen) kokonaismäärästä. Huoneilman radonmittaus oli siis suoritettu keskimäärin joka neljännessä pientalo-, rivitalo- tai kerrostalon 1. kerroksen asunnossa, ja se oli suorittamatta arviolta

12 45 lähes 7000:ssa maakontaktiasunnossa. Huoneilman radontilanne oli kattavasti kartoitettu vain Hollolan kunnan Kankaantilan asuntoalueella. Kuntien haja-asutusalueilla löytyi vielä tarkastelualueita, joilla ei ole suoritettu yhtään huoneilman radonmittausta. Tiirismaan kansanterveystyön kuntayhtymän alue, Hollolan, Hämeenkosken ja Kärkölän kunnat sijaitsevat alueen geologian, maaperän ja käytössä olevien tutkimustiedon perusteella tarkasteltuna Suomessa erittäin korkean radonpitoisuuden alueella. Tällä alueella yli 200 Bq/m³ huoneilman radonpitoisuuksia tavataan usein myös tiiviille maapohjalle rakennettaessa. Suurimmalla todennäköisyydellä korkeita huoneilman radonpitoisuuksia löytyy radonia hyvin läpäiseville Salpausselälle, harjujen reuna-alueille ja muille hiekkamuodostelmille rakennetuissa asuinnoissa. Nämä kyseiset alueet käyvät ilmi radontilannetta kuvaavista kartoista liitteissä Radonintorjunta, varsinkin rakenteiden tiivistäminen uudisrakentamisen yhteydessä, vaatii rakentajilta perehtymistä ja huolellisuutta. Oikein ja huolellisesti suoritettujen radonintorjuntatoimien merkitys korostuu varsinkin rakennettaessa nykyisistä perustamistavoista eniten käytetylle maanvaraiselle laatalle rakennettaessa, koska ilman tiivistämistoimia maaperän radonpitoinen ilma pääsee esteettä maasta asuntoon. Hollolan Salpakankaalla korkeimmat huoneilman radonpitoisuudet esiintyivät 1980-luvulla rakennetuissa taloissa. Mikäli radonintorjuntatoimia ei ollut suoritettu rakentamisen yhteydessä, korkeimmat huoneilman radonpitoisuudet Salpakankaalla olivat maanvaraiselle laatalle rakennetuissa pientaloissa ja kerrostalojen 1. kerrosten asunnoissa. Samalla perustamistavalla tai samalla vuosikymmenellä rakennettujen asuntalojen huoneilman radonpitoisuuden tilastoluvuissa oli eroja eri asuntoalueiden välillä. Hollolassa, Hämeenkoskella ja Kärkölässä tulisi radonturvallista rakentamista vaatia pääsääntöisesti kaikilla rakennusmailla, koska Tiirismaan kansanterveystyön kuntayhtymän jäsenkuntien alueelta ei todennäköisesti löydy alueita, joille rakennettaessa huoneilman radonpitoisuudet olisivat säännönmukaisesti alhaisia eli jotka alittaisivat uusien asuinrakennusten radonpitoisuuden suunnitteluarvon 200 Bq/m³. Myös kaavamääräyksissä asuntojen ja työpaikkojen radon tulisi ottaa huomioon. Lisäksi uudis- ja radonkorjausrakentamisen neuvonta ja valvonta vaatii rakennusvalvonnan

13 46 resursseja. Kaikkien kuntayhtymän alueella sijaitsevien työpaikkojen ja kokoontumishuoneistojen radonpitoisuus tulee mitata. Tämän selvitystyön valmistuttua Tiirismaan kansanterveystyön terveydensuojeluviranomainen on täyttänyt sille asetetun velvoitteen kartoittaa toimialueensa radontilanne ja tiedottaa siitä muun muassa kuntien rakennus- ja kaavoitusviranomaisia. Asuntojen radonkartoitus- ja torjuntaohjelman keinoin terveydensuojeluviranomainen jatkaa huoneilman radontilanteen kartoitustyötä tavoitteena löytää mahdollisimman moni korkean radonpitoisuuden asunto sekä talousvesiporakaivo. Neuvonnalla ja ohjauksella pyritään rakennusvalvontaviranomaisten kanssa yhteistyössä edistämään asuntojen radonkorjauksia ja estämään uusien ongelma-asuntojen rakentamista. 7 POHDINTA Tiirismaan kansanterveystyön kuntayhtymän alue on huoneilman radonin suhteen Suomen kriittisimpiä alueita. Hollolan, Hämeenkosken ja Kärkölän kuntien alueella huoneilman radon on keskeinen paikallinen, terveyteen vaikuttava ympäristötekijä, joten toimenpiteitä huoneilman radonille altistumisen vähentämiseksi tulee edelleen suorittaa. Radonhaittojen torjunta-, neuvonta- ja kartoitustyö on eri tahojen yhteistyötä. Tämän työn toimeksiantaja ja yhteistyökumppanit Tiirismaan kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto, kuntien rakennusvalvonnat ja kaavoitusosastot sekä Säteilyturvakeskus, ovat ne tahot, joiden tehtävänä on yhdessä pyrkiä vähentämään asuntojen radonhaittoja Hollolan, Hämeenkosken ja Kärkölän kuntien alueella. Tämän selvityksen aineisto koostui kaikista käytettävissä olevista alueella vuoteen 2000 mennessä suoritetuista asuntojen ensimmäisistä radonmittaustuloksista, joten tilannekartoituksen tuloksena saatiin kattava ja havainnollinen selvitys Tiirismaan kansanterveystyön kuntayhtymän alueen radontilanteesta. Selvityksen avulla voidaan laatia mahdollisia tarkempia huoneilman jatkomittaussuunnitelmia. Tiirismaan kansanterveystyön terveysviranomaisen toimesta suoritettava seuraava radontilanteen kartoitus voisi kohdistua talousveden radonin ja muiden talousveden

14 47 radioaktiivisten aineiden esiintymiseen kuntayhtymän jäsenkuntien alueella. Kyseisen tilannekartoituksen toteuttamisessa voisi käyttää, yhdistää ja hyödyntää tämän tilannekartoituksen tuloksia, Map Info -karttatyötilaa ja toteuttamistapaa.

TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu / js TIEDOTE 11.1.2011 TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Radonista ja radontilanteesta Radon

Lisätiedot

Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Kotien radonpitoisuudet ovat Suomessa korkeita. Radonia kannattaa torjua jo talon rakennusvaiheessa,

Lisätiedot

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto / MAALISKUU 2013 A Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto P. Vesterbacka, K. Vaaramaa Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / MAALISKUU 2013 Porakaivoveden

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Radon Pirkanmaalla, uudisrakentamisen radontorjunta ja radonkorjaukset

Radon Pirkanmaalla, uudisrakentamisen radontorjunta ja radonkorjaukset Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Tiedotustilaisuus 11.2. 2011 Radon Pirkanmaalla, uudisrakentamisen radontorjunta ja radonkorjaukset Hannu Arvela 1 Radon on radioaktiivinen kaasu syntyy jatkuvasti kaikessa

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Erkki Lehtinen Eero Nippala Liisa Jaakkonen Harri Nuuttila VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE Asuinrakennukset vuoteen

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Raksystems Anticimex Finland Tammikuu 2011 Sisällysluettelo YHTEENVETO. 4 SUOMI... 9 1. RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA... 9 1.1 RAKENNUKSISTA

Lisätiedot

Perusopetuksen erityisoppilaiden toisen asteen opinnot

Perusopetuksen erityisoppilaiden toisen asteen opinnot Valtiontalouden tarkastusvirasto Tuloksellisuustarkastus Työpaperi Perusopetuksen erityisoppilaiden toisen asteen opinnot Liittyy tarkastukseen: Erityisopetus perusopetuksessa Tekijät: Tanja Kirjavainen

Lisätiedot

Radontalkoiden asukasilta 27.8.2014

Radontalkoiden asukasilta 27.8.2014 Helsingin radontalkoot Radontalkoiden asukasilta 27.8.2014 1 Radonpitoisuus on mitattu yli 100 000 suomalaisessa pientaloasunnossa 2 Radontalkoot Talkoissa 2003-2014 mitattu 39 000 asuntoa, näistä 6800

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Kim Seppänen Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and Books 9/2010 Aducate Centre for Training and Development KIM SEPPÄNEN Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

VAALIPIIRIJAON MUUTTAMINEN: LAUSUNTOTIIVISTELMÄ

VAALIPIIRIJAON MUUTTAMINEN: LAUSUNTOTIIVISTELMÄ Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö 26.7.2012 OM 6/021/2011 Anne Rautiainen VAALIPIIRIJAON MUUTTAMINEN: LAUSUNTOTIIVISTELMÄ 1. Johdanto...2 2. Vaalilain muuttamista koskeva esitys...2 3.

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 2012 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA

RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 2012 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA RAPORTTEJA RAPPORTER REPORTS 211:6 RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 212 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA KIRSTI JYLHÄ TARGO KALAMEES HANNA TIETÄVÄINEN KIMMO RUOSTEENOJA JUHA JOKISALO REIJO

Lisätiedot

HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO

HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO Risto Peltola Juhani Väänänen MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 96 ISSN 1236-5084 ISBN 951-48-0183-0 MAANMITTAUSLAITOS Opastinsilta 12 C PL 84 00521 Helsinki Puh. 0205 41

Lisätiedot

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä FCG KONSULTOINTI Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P26251 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 1 (48) Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Tehtävän rajaus... 3 1.2 Selvityksessä

Lisätiedot

TEM raportteja 17/2014

TEM raportteja 17/2014 TEM raportteja 17/214 Suomen maakuntien taloudellisen kehityksen seuranta 196-212: Aidon kehityksen indikaattori (GPI) Jukka Hoffrén Eero Vatanen Alueosasto 9..214 Sisällysluettelo Esipuhe 1 Keskeiset

Lisätiedot

Matti Salminen. Yhteisten vesialueiden pinta-ala- ja osakaskiinteistöluokittelu -insinöörityön jatko-osa

Matti Salminen. Yhteisten vesialueiden pinta-ala- ja osakaskiinteistöluokittelu -insinöörityön jatko-osa Matti Salminen Yhteisten vesialueiden pinta-ala- ja osakaskiinteistöluokittelu -insinöörityön jatko-osa Selvitystyö Maanmittauslaitos 17.12.2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Matti Salminen

Lisätiedot

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 1 KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KEURUUN VÄKILUVUN KEHITYS... 4 1.2 VÄESTÖN IKÄRAKENNE... 5 1.3 VÄESTÖENNUSTE... 9 2 ASUMINEN KEURUULLA... 9 2.1 KAAVOITUS JA

Lisätiedot

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Karolina Örnmark Minttu Peuraniemi Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla... 5 3. Vaatimusten

Lisätiedot

Teollisuustuotannon teknologinen taso ja aluekehitys 1

Teollisuustuotannon teknologinen taso ja aluekehitys 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 2/2001 ARTIKKELEITA Teollisuustuotannon teknologinen taso ja aluekehitys 1 Timo Lautanen Ph.D. Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos 1. Johdanto S uomessa

Lisätiedot

Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet

Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet MAANMITTAUSLAITOS Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet Juhana Hiironen ja Saija Ettanen Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 113 MAANMITTAUSLAITOS KEHITTÄMISKESKUS Opastinsilta 12,

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys SISÄLLYS 1. JOHDANTO...4 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...4 1.2 Selvityksen toteutustapa ja aineisto...4 1.3

Lisätiedot

Asuntorakentamisen pysäköintinormit TEKNINEN KESKUS

Asuntorakentamisen pysäköintinormit TEKNINEN KESKUS Asuntorakentamisen pysäköintinormit 2006 TEKNINEN KESKUS TEKNINEN KESKUS Oulun kaupunki Tekninen keskus Asuntorakentamisen pysäköintinormit Lokakuu 2006 Tekninen keskus www.ouka.fi/tekninen Postiosoite:

Lisätiedot