Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority"

Transkriptio

1 Sisäilman radon Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

2 Sisäilman radon Kotien radonpitoisuudet ovat Suomessa korkeita. Radonia kannattaa torjua jo talon rakennusvaiheessa, mutta pitoisuutta voidaan alentaa kohtuullisin kustannuksin myös asuntoa korjaamalla. Radon aiheuttaa Suomessa noin 300 keuhkosyöpää vuosittain. Pahimmassa tapauksessa kodin tai työpaikan radon pitoi suus voi olla kymmeniä kertoja suurempi kuin enimmäis arvo. Radonia voidaan torjua mo nin keinoin sekä uutta rakennettaessa että vanhaa korjaamalla. Radonin torjunta voidaan tehdä lähes poikkeuksetta kohtuullisin kustannuksin. Mitä radon on? Radon on hajuton ja näkymätön radioaktiivinen jalokaasu. Sitä ei pysty mitenkään aistimaan. Se voidaan havaita ainoastaan eri koismittalaitteiden avulla. Radioaktiivisuuden yksikkö on becquerel (Bq), joka tarkoittaa yhden atomin hajoa mis ta sekunnissa. Sisäilman radonpitoisuus ilmoitetaan becquereleinä kuutiometrissä ilmaa (Bq/m 3 ). Radonia syntyy jatkuvasti maan kamarassa ja kaikessa kiviainek sessa. Se on yksi välituote, kun uraani hajoaa ja muuttuu lopulta lyijyksi. Radon on kaasu ja pääsee sen vuoksi liikkumaan helposti maaperän huokosissa ja kallioperän raoissa. Miksi radon on vaarallista? Ilmassa olevat radonin hajoamis tuotteet kulkeutuvat hengityksen mukana keuhkoihin. Itse radonkaasu poistuu pääosin uloshen g ityksen mukana. Rado nin kiinteät hajoamistuotteet tarttuvat keuhkojen sisäpintaan, missä ne lähettävät alfasäteilyä. Keuhkojen saama säteilyannos lisää keuhkosyöpäriskiä. Suomessa todetaan vuosittain noin 2000 keuhkosyöpää, joista radonin arvioidaan aiheuttavan noin 300. Tupakoitsijoilla radonista aiheutuva riski on suurempi kuin tupakoimattomilla. Pienikin säteilyannos voi aiheuttaa syövän, joskin todennäköisyys on tällöin pieni. Mitä kauemmin ja mitä suuremmassa radon pitoisuudessa oleskelee, sitä suurempi todennäköisyys on saada keuhkosyöpä. Radon ei nykytiedon mukaan aiheuta muita terveyshaittoja kuin keuhkosyöpää. Se ei aiheuta allergisia reaktioita, huimausta, väsymystä eikä muita sen kaltaisia tuntemuksia. Miten radon tulee sisäilmaan? Talon alla oleva maaperä on tärkein sisäilman radonin lähde. Rinnetalot sekä maan varaisen laatan ja kevytsoraharkkojen käyttö on yleistynyt voimakkaasti ja 1990-luvuilla. Tällaiset perustukset sisältävät runsaasti rakoja ja muita reittejä, joiden kautta radonpitoisen ilman on helppo päästä asuntoon. Ulko- ja sisälämpötilojen ero aiheuttaa alipaineen, joka imee radonpitoista ilmaa maaperästä sisätiloihin. Talvella radonia virtaa sisään Suomalaisen keskimääräinen säteilyannos on 3,2 millisievertiä vuodessa 0,03 msv/v 0,02 msv/v Sisäilman radon 0,45 msv/v 0,32 msv/v 0,33 msv/v 0,45 ms v/v 1,63 msv/v Ulkoinen säteily: maaperä ja rakennusmateriaalit Kosminen säteily avaruudesta Luonnon radioaktiiviset aineet ravinnon ja hengitysilman kautta Röntgentutkimukset Isotooppitutkimukset Ydinasekokeet ja Tšernobyl Noin puolet suomalaisen saamasta säteilyannoksesta on peräisin huoneilman radonista. Keskimääräinen radonpitoisuus suomalaisissa asunnoissa on noin 100 becquereliä kuutiometrissä. Se vastaa lähes kahden millisievertin säteilyannosta vuodessa. 2

3 enemmän kuin kesällä. Myös huono ilmanvaihto suurentaa radonpitoisuutta. Jos talossa on koneellinen poistoilmanvaihto eikä korvausilma venttiilejä ole riittävästi, voi talon alipaineisuus ja sen myötä myös radonpitoisuus kasvaa. Radonia tulee sisäilmaan jonkin verran myös rakennusmateriaaleista, esimerkiksi betonista ja tiilestä. Kerrostalojen ylemmissä kerroksissa radon ei yleensä tule maaperästä vaan lähes yksinomaan rakennusmateriaaleista. Niistä aiheutuva radonpitoisuus on yleensä pieni. Radonia voi vapautua huoneilmaan myös vedenkäytön yhteydessä. Erityisesti porakaivoveden radonpitoisuus voi olla niin suuri, että se nostaa sisäilman radon pitoisuutta. Radonia vapautuu herkästi etenkin suihkun, pyykinpesun ja astioiden pesun yhteydessä. Radonpitoisuus selviää mittaamalla Huoneilman radonpitoisuus mitataan radonmittauspurkeilla. Luotettavin arvio altistuksesta saadaan, kun mitataan kahdella radon mittauspurkilla asunnon eri huoneissa ja/tai kerroksissa. Pienissä asunnoissa voidaan käyttää yhtä purkkia. Mittausajaksi suositellaan vähintään kahta kuukautta marraskuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana. Vapaa-ajan asunnot Radonmittaus ei yleensä ole tarpeen kesämökillä, jos siellä oleskellaan pääasiassa vain kesällä, jolloin radonpitoisuus on yleensä alhainen. Jos vapaa-ajan asuntoa käytetään paljon muina vuodenaikoina, voi radonmittaus olla tarpeellinen myös vapaa-ajan asunnossa. Radon pientaloasunnoissa, keskiarvo Bq/m alle 10 mittausta Kartta perustuu sisäilman radonpitoisuuden mittauksiin pientaloasunnossa. Mittaukset on tehty Säteilyturvakeskuksen radonmittauspurkeilla. Työpaikat Jokainen työnantaja on velvollinen selvittämään työtilojensa radonpitoisuuden, jos on syytä epäillä, että enimmäisarvo ylittyy. Säteilyturvakeskuksen (STUK) internetsivuilla on listattuna ne kunnat, joissa radonmittaukset ovat pakollisia. Työpaikan radonpitoisuus määritetään marras huhtikuun aikana vähintään kaksi kuukautta kestävänä mittauksena käyttäen radonmittauspurkkia. Työpaikkojen radonmittauksissa käytettävien laitteiden ja menetelmien tulee olla STUKin hyväksymiä. Työpaikan radonpitoisuus mitataan rakennuksen alimmassa kerroksessa paikoissa, joissa työskennellään. Toimistoissa riittää yksi mittaus noin 200:aa neliömetriä kohti ja teollisuushalleissa 1 2 mittausta jokaisessa hallissa. Jokaisessa erillisessä rakennuksessa tehdään vähintään yksi mittaus. Enimmäisarvot Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (n:o 944/92) mukaan asunnon huoneilman radonpitoisuus ei saisi ylittää arvoa 400 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m 3 ). EU-direktiivin 2013/59/Euratom seurauksena enimmäisarvo tullaan vuoteen 2018 mennessä alentamaan tasolle 300 Bq/m 3 tai sen alapuolelle. Uusi asunto tulee suunnitella ja rakentaa siten, että radonpitoisuus ei ylittäisi arvoa 200 Bq/m 3. Edellä mainitut enimmäisarvot tarkoittavat radonpitoisuuden vuosikeskiarvoa. Asumisterveysohjeen mukaan radonpitoisuus ylittää 3

4 vuosikeskiarvon 200 Bq/m 2, kun talvella mitattu pitoisuus ylittää 240 Bq/m 3. Vastaavasti voidaan arvioida vuosikeskiarvon ylittävän 400 Bq/m 3, kun talvella mitattu pitoisuus ylittää 480 Bq/m 3. Radonpitoisuuden vuosikeskiarvon tarkkaa määritystä varten olisi tehtävä vuoden kestävä mittaus. Mikäli radonmittauksen tulos ylittää 400 Bq/m 3, STUK suosittelee toimenpiteitä radonpitoisuuden pienentämiseksi. Jos tulos on Bq/ m 3, STUK suosittelee tarkoituksenmukaisia, helposti tehtäviä korjauksia, joilla radonpitoisuutta voitaisiin alentaa. Huonetilan radonturvallisuus on riittävä, kun radonpitoisuus on alle 200 Bq/m 3. Säteilyasetuksessa on annettu toimenpidearvo työpaikkojen radonpitoisuudelle. Työpaikoilla, kouluissa, päiväkodeissa ja julkisissa tiloissa radonpitoisuus ei saa säännöllisessä työssä ylittää 400 Bq/m 3. Jos mitattu tai mittauksen perusteella arvioitu radonpitoisuus ylittää 400 Bq/m 3, on radonpitoisuutta pienennettävä. Radonia on eniten harjuilla Suomen keskimääräinen asuntojen radonpitoisuus 96 Bq/m 3 on Euroopan korkeimpia. Syyt korkeisiin radonpitoisuuksiin löytyvät geologiasta, rakennustekniikasta ja ilmastosta. Maaperässä olevien hiekka-, sora- ja savirakeiden välissä on ilmaa. Maaperän ilman radonpitoisuus on aina korkea, Bq/m 3. Pahimmilla radon alueilla on mitattu radonpitoisuuksia, jotka ovat jopa yli miljoona becquereliä kuutiometrissä. Graniittisen kivilajimme uraanipitoisuus on suurempi kuin muiden kivilajien keskimääräinen uraanipitoisuus. Hyvin ilmaa läpäisevät sora- ja hiekkaharjut ovat radonpitoisen ilman ehtymätön lähde. Harjuille rakennetuissa taloissa radonpitoisuudet ovatkin selvästi suurempia kuin lähiympäristön muille maalajeille rakennetuissa taloissa. Radonin kannalta pahimpia alueita ovat karkeasoraiset harjut, joita on runsaasti Etelä- Suomessa. Enimmäisarvon 400 Bq/m 3 ylittäviä asuntoja ja työpaikkoja voi olla kaikkialla Suomessa, mutta suurimmalla todennäköisyydellä niitä löytyy Kymenlaaksosta, Kanta-Hämeestä, Päijät-Hämeestä, Pirkanmaalta, Etelä-Karjalasta ja Uudenmaan itäosista. Tällä alueella sijaitsee lähes 80 prosenttia kaikista enimmäisarvon ylittävistä asunnoista. STUK on etsinyt korkeita huoneilman radonpitoi suuksia yhdessä kuntien terveydensuojeluviranomaisten kanssa vuodesta 1986 lähtien. Lisätietoa radonin esiintymisestä Suomessa ja radonkarttoja löytyy STUKin internetsivuilta. Tilastotietoa radonista Suomessa on noin asun toa, joissa radonpitoisuus ylittää enimmäisarvon 400 Bq/m 3 ja yli asunnossa ylittyy arvo 200 Bq/m 3. Radonpitoisuudet ovat korkeimpia ja 1990-luvuilla rakennetuissa taloissa. Niissä uusissa taloissa, joissa radonturvallisuuteen on kiinnitetty huomiota jo rakennusvaiheessa, pitoisuudet ovat pienempiä. Rakenna radonturvallisesti, korjaa tarvittaessa Huippuimuri Poistokanava Bitumikermi Radonpitoinen ilma virtaa maaperästä sisätiloihin. Putkisto Maanvarainen perustus tiivistetään bitumikermillä, joka estää radonpitoisen ilman virtauksen sisätiloihin. Lisäksi laatan alle asennetaan radonputkisto. Imukuoppa Radonimuri on tehokkain korjausmenetelmä. 4

5 Radonpitoisuuden vuodenaikaisvaihtelu ja vuorokausivaihtelu Radonpitoisuus on yleensä talvella suurempi kuin kesällä. Harjun laelle rakennetussa ta lossa vuodenaikaisvaihtelu on tavallista voimakkaampaa. Radonpitoisuus on tavallisesti aamuyöllä suurimmillaan. Sääolot, kuten lämpötila ja tuulisuus sekä asunnon ilmanvaihto, vaikuttavat radonpitoisuuteen. Suurimmat todetut radon pitoisuudet asunnoissa ovat olleet yli Bq/m 3 (koko vuoden keskiarvo). Hetkellisesti asuin- tai työ tiloissa on mitattu pitoisuuksia, jotka ylittävät jopa Bq/m 3. Maaperään rajoittuvissa työtiloissa esiintyy radonpitoisuuden ylityksiä yhtä usein kuin paikkakunnan pientaloasunnoissa. Ulkoilmassa radonpitoisuus on metrin korkeudella tyypillisesti alle 10 Bq/m 3. Jos radonpitoisuus on korkea Ennen kuin ryhdytään tekemään radonkorjauksia, on syytä tehdä kahden kuukauden mittaus talviaikana. Myös korjauksen lopullinen onnistuminen pitää varmistaa talvella tehdyllä kahden kuukauden mittauksella. Korjausmenetelmän valintaan vaikuttavat mitattu radonpitoisuus, rakennuksen alla oleva maaperä, täytemaa, talon rakenteet ja ilmanvaihto. Jos käytössä on porakaivo, on ennen korjausta selvitettävä myös veden radonpitoisuus. Radonin virtausta maasta rakenteiden läpi sisäilmaan voidaan pienentää. Radonimurin avulla voidaan alipaineistaa ja tuulettaa lattialaatan alapuolista täytesoraa. Radonkaivo voidaan tehdä talon ulkopuolelle. Radonkaivo soveltuu vain soraharjuille. Betonilaattojen sau mat ja halkeamat sekä radonia läpäisevien elementtien pinnat voidaan tiivistää. llmanvaihtoa voidaan parantaa niin asunnossa, kellarissa kuin ryömintätilassakin. Alipaineisuuden vähentämisellä on suuri merkitys kerrostalojen alimpien kerrosten radonkorjauksissa. Radonimuri ja radonkaivo ovat osoittautuneet tehokkaimmiksi menetelmiksi. Keskimääräiseksi radonkorjauksen kustannukseksi suomalaisissa pientaloissa on arvioitu euroa asuntoa kohti. Radonkorjauksissa voidaan hyödyntää kotitalousvähennystä (www.vero.fi). Rakentajan pitää ottaa radon huomioon koko maassa Suomen rakentamismääräysten mukaan rakennuspaikan radonriskit on otettava huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa. Pohjarakentamisesta annettujen ohjeiden mukaan radontekninen suunnittelu voidaan jättää tekemättä alueilla, joilla uusien asuntojen radonpitoisuudet ovat säännönmukaisesti enimmäisarvon 200 Bq/m 3 alapuolella. Tällaiset alueet ovat harvinaisia. Mikäli radonia ei huomioida suunnittelussa, kirjalliset perustelut tästä on liitettävä suunnitelma-asiakirjoihin. Radonin huomioiminen rakentamisen yhteydessä on edullisempaa ja tehokkaampaa kuin korjaaminen. Yksittäisen tontin radonselvitystä ei kannata yleensä tehdä selvityksen kalleuden vuoksi. Asunnon radonpitoisuuteen vai kuttavat aina sekä alkuperäismaan, paikalle tuotavien sorien tai murskeiden sekä talon perustuksen ominaisuudet. Perustustavan valinta vaikuttaa merkittävästi rakennuskohteessa tarvittaviin radonteknisiin toimenpiteisiin. Ryömintätilaisissa asunnoissa esiintyy huomattavasti vähemmän enimmäisarvon ylityksiä kuin maanvaraisissa asunnoissa. Ryömintätilaisen alapohjan tuuletusaukot tulee mitoittaa määräysten mukaisesti ja alapoh 5

6 jarakenteet ja läpiviennit on rakennettava tiiviiksi. Maanvastaisissa rakenteissa paras ratkaisu on mahdollisimman yhtenäinen ja tiivis alapohjaratkaisu, jossa on vähän tiivistettävää, kuten reunavahvistetussa laattaperustuksessa. Maanvaraisen laatan ja sokkelin ja muiden rakenneosien liittymien tiivistäminen tulee toteuttaa bitumikermin avulla. Läpiviennit tulee tiivistää ohjeiden mukaisesti asuintiloissa ja myös teknisissä tiloissa. Maanvaraisten kevytsoraharkoista tehtyjen seinien tiivistäminen on tärkeä ja vaativa tehtävä, joka tulee tehdä ohjeiden mukaisesti. Varmuuden vuoksi maanvaraisen lattialaatan alle salaojasoraan asennetaan rei itetty radonputkisto. Putkisto kannattaa jo rakennusvaiheessa kytkeä katolle asti ulottuvaan poistohormiin. Jos tiivistämistyö ei ole onnistunut ja radonpitoisuuden enimmäisarvo ylittyy tarkistusmittauksessa, kytketään putkistoon imuri. Sen avulla radonpitoisuus alenee tehokkaasti. Pientalon suunnittelijan kannattaa aina hankkia maanvaraisen laatan radonturvallisesta toteutuksesta julkaistu RT-ohjekortti. Porakaivovesi kannattaa mitata radonin varalta Jos talousvetenä käytetään porakaivovettä, kannattaa veden radonpitoisuus aina mitata. Vesi voi olla merkittävä radonlähde. Vesilaitosten sekä tavallisten rengas- ja lähdekaivojen vesissä radonpitoisuus on paljon alhaisempi. Lisätietoja veden radioaktiivisuudesta saa STUKin Juomaveden radioaktiivisuus -esitteestä sekä internetsivuilta. Radonongelma voidaan selvittää Säteilyturvakeskus tutkii radonin esiintymistä ja palvelee kansalaisia neuvomalla ja mittaamalla. STUK tarjoaa seuraavia palveluita: asuntojen radonmittaukset talousveden radioaktiivisuusmittaukset tuotteiden, muun muassa rakennusmateriaalien, radioaktiivisuusmääritykset. Kunnissa radonasioita hoitavat terveystarkastajat, rakennustarkastajat ja korjausneuvojat. Säteileekö kodissasi? RADONTALKOOT Säteilyturvakeskus järjestää yhdessä kuntien kanssa radontalkoita. Rakentajan muistilista Tuulettuva alapohja on radonturvallinen perustustapa, jolla varmistetaan sisäilman alhainen radonpitoisuus. Jos talon alapohjaksi tulee maanvarainen betonilaatta: tiivistä sokkelin ja laatan liitos bitumikermillä tiivistä läpiviennit tiivistä maanvastaiset harkkoseinät asenna radonputkisto ja poistoputki katolle. Tarkista sisäilman radonpitoisuus tekemällä mittaus lämmityskaudella marraskuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana. Mittausaika on vähintään kaksi kuukautta. Jos mittaustulos on yli 200 becquereliä kuutiometrissä, kytke radonputkistoon imuri. 6

7 KIRJALLISUUTTA AVUKSI Radonin esiintyminen Suomessa Mäkeläinen I, Kinnunen T, Reisbacka H, Valmari T, Arvela H. Radon suomalaisissa asunnoissa Otantatutkimus STUK-A242. Helsinki: Säteilyturvakeskus; Valmari T, Mäkeläinen I, Reisbacka H, Arvela H. Suomen radonkartasto 2010 Radonatlas över Finland 2010 Radon Atlas of Finland STUK-A245. Helsinki: Säteilyturvakeskus; Radonkorjaus Arvela H, Holmgren O, Reisbacka H. Asuntojen radonkorjaaminen. STUK-A252. Helsinki; Säteilyturvakeskus; 2012 Radon uudisrakentamisessa Arvela H, Mäkeläinen I, Holmgren O, Reisbacka H. Radon uudisrakentamisessa. Otantatutkimus STUK-A244. Helsinki: Säteilyturvakeskus; Rakennustieto Oy: RT-ohjekortti Radonin torjunta RT , LVI , KH Talousveden radon Vesterbacka P, Mäkeläinen I, Tarvainen T, Hatakka T, Arvela H. Kaivoveden luonnollinen radioaktiivisuus otantatutkimus STUK-A199. Helsinki: Säteilyturvakeskus; Vesterbacka P, Turtiainen T, Hämäläinen K, Salonen L, Arvela H. Talousveden radionuklidien poisto. STUK- A197. Helsinki: Säteilyturvakeskus; Vesterbacka P, Vaaramaa K. Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto. STUK-A256. Helsinki: Säteilyturvakeskus; Määräykset ja ohjeet Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriö. Oppaita 2003: 1. Edita Oy, Helsinki. Asumisterveysopas. Sosiaali- ja terveysministeriö. 3. korjattu painos. Ympäristö ja Terveys lehti. Pori Suomen rakentamismääräyskokoelma, D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet 2012, Ympäristöministeriö. Suomen rakentamismääräyskokoelma. B3 Pohjarakenteet. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö. Säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa. Ohje ST Säteilyturvakeskus ( ). Esitteet ja katsaukset Radon työpaikoilla. STUKin esite, Juomaveden radioaktiivisuus. STUKin katsaus, huhtikuu Säteily- ja ydinturvallisuuskirjasarja Roy Pöllänen (toim.). Säteily ympäristössä -kirja. Luku 4. Radon sisäilmassa. Säteilyturvakeskus Mäkeläinen I, Huikuri P, Salonen L, Markkanen M, Arvela H. Talousveden radioaktiivisuus - perusteita laatuvaatimuksille. STUK-A182. Helsinki: Säteilyturvakeskus; RT-ohjekortteja myy Rakennustieto Oy, puhelin STUKin julkaisuja voi tilata puhelimitse, (09) Suurin osa julkaisuista löytyy myös STUKin internetsviuilta. 7

8 Radon on radioaktiivinen kaasu, jota voi esiintyä sisäilmassa haitallisina pitoisuuksina. Talon alla oleva maaperä on tärkein radonin lähde. Asuntoon se kulkeutuu perustuksessa olevien rakojen kautta. Radonia ei voi mitenkään aistia, ja mittaaminen onkin ainoa tapa saada pitoisuus selville. Jos pitoisuus on liian korkea, voidaan radonpitoisuutta alentaa esimerkiksi radonimurilla. Helpointa radonin torjuminen on kuitenkin talon rakennusvaiheessa. Lisätietoa Tietoa sisäilman radonista kotona ja työpaikalla sekä keinoista, joilla radonpitoisuutta voidaan alentaa: tai Katsaukset: Juomaveden radioaktiivisuus (Huhtikuu 2008) Säteilyn terveysvaikutukset (Elokuu 2009) Ionisoiva säteily (Huhtikuu 2005) Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarja, osa 2: Säteily ympäristössä. Säteilyturvakeskus Kansikuva: Rodeo.fi. Taitto: Riikka Laitinen-Sorvari. Lokakuu Laippatie 4, Helsinki Puh. (09) , fax (09) Grano Oy, Helsinki 2014

TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu / js TIEDOTE 11.1.2011 TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Radonista ja radontilanteesta Radon

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto / MAALISKUU 2013 A Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto P. Vesterbacka, K. Vaaramaa Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / MAALISKUU 2013 Porakaivoveden

Lisätiedot

Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA

Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto Luonnosta

Lisätiedot

2/2007 vol. 36. Tässä numerossa. PÄÄKIRJOITUS: Muutakin kuin kuumaa vettä... 3. EDITORIAL: Beyond hot water production... 4. Uutisia...

2/2007 vol. 36. Tässä numerossa. PÄÄKIRJOITUS: Muutakin kuin kuumaa vettä... 3. EDITORIAL: Beyond hot water production... 4. Uutisia... 2/2007 vol. 36 Tässä numerossa PÄÄKIRJOITUS: Muutakin kuin kuumaa vettä... 3 EDITORIAL: Beyond hot water production... 4 Uutisia... 5 Jorma K. Mietinen ydinasioista kuultuna... 6 Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Kerrostalojen radonkorjaukset

Kerrostalojen radonkorjaukset Radonkorjauskoulutus Lahti 26.3.2015 Kerrostalojen radonkorjaukset Olli Holmgren Kerrostalojen radonkorjaukset Ongelma-asunnot lähes yksinomaan alimman kerroksen asuntoja, joissa lattialaatta on suorassa

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

Voimajohdot ympäristössämme

Voimajohdot ympäristössämme SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Voimajohdot ympäristössämme Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Voimajohdot ympäristössämme Voimajohtojen sähkö- ja

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Miksei ilmanvaihto toimi kunnolla? Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi

Miksei ilmanvaihto toimi kunnolla? Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi Ilmanvaihdon tulisi parantaa huoneilman laatua, mutta valitettavan usein se ei sitä kunnolla tee. Koneelliset ilmanvaihtolaitteet koetaan usein

Lisätiedot

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA Syyskuu 2013 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Yleistä homevaurion korjaamisesta...4 3 Rakennusmateriaalien Yleiset puhdistusohjeet...5

Lisätiedot

ASUMISTERVEYS. Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013. Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s.

ASUMISTERVEYS. Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013. Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s. ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013 Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s. 8 9 @home SISÄLTÖ 3 VIIKON VINKIT opastavat myyjää ja ostajaa 4 UUDISTUVA

Lisätiedot

Vesistöjen ja juomaveden 137. Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa

Vesistöjen ja juomaveden 137. Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa / JOULUKUU 2009 A Vesistöjen ja juomaveden Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa Ritva Saxén, Iisa Outola Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE Graafinen Teollisuus ry 2 Esipuhe Ajatus alakohtaisen räjähdyssuojausasiakirjaoppaan laatimisesta syntyi keväällä 2005 Graafinen Teollisuus ry:n

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko

Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko 1/2000 Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko Rakennutan hyvän ja taloudellisen talon Ruotsin eko-kylästä tuli energiatuhlari MotiVoittaja -kilpailu alkanut Muovia vai paperia tiivistykseen? 1 Asiantuntijana

Lisätiedot

Miten tulkita yleisimpien vesitutkimusten tuloksia?

Miten tulkita yleisimpien vesitutkimusten tuloksia? Miten tulkita yleisimpien vesitutkimusten tuloksia? Vesitutkimustulosten tulkinta 1 (6) AHe: Vesianalyysien Tulkinta A Miten tulkita yleisimpien vesitutkimusten tuloksia? TALOUSVEDEN MIKROBIOLOGISET JA

Lisätiedot

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta / KESÄKUU 2011 B Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta Vuosiraportti 2010 Erkki Rantanen (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / KESÄKUU

Lisätiedot

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN Haja-asutuksen jätevesien puhdistus katsaus maaperäkäsittelyyn Julkaisija Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh: (09) 694 2100 Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta:

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntojen ilmanvaihto-ongelmista

Helsinkiläisten asuntojen ilmanvaihto-ongelmista HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JULKAISUJA 6/2003 Helsinkiläisten asuntojen ilmanvaihto-ongelmista Sisällysluettelo Ikäheimo M Sisällysluettelo...1 Tiivistelmä...3 1. Johdanto...4 2. Asuntojen ilmanvaihdon

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot