LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta AIKA klo 18:05-20:30 PAIKKA Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Grundström Maria puheenjohtaja Melamies Päivi varapuheenjohtaja Jokela-Ylipiha Annu jäsen Kekkonen Jari jäsen Mether Cosmo jäsen Peltoluhta Vesa jäsen Rosenberg Thomas jäsen Sainomaa Tero jäsen Söderholm Li-Lo jäsen Boberg Maria Anderssonin varajäsen Kalleinen Kristiina Erikssonin varajäsen MUUT Liljestrand Tom kh:n pj Pere Nina kh:n edustaja Grönholm Thomas sivistysjohtaja Tenhunen Timo koulutuspäällikkö Träskelin Jerry nuorisovalt. ed. POISSA Andersson Otto jäsen Eriksson Sari jäsen Lindfors Leena kh:n edustaja Forssell Ilse varhaiskasvatuspäällikkö Mårtens Siv taloussuunnittelija ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Maria Grundström KÄSITELLYT ASIAT Timo Tenhunen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Loviisassa Päivi Melamies PÖYTÄKIRJA YLEI- Sivistyskeskus klo SESTI NÄHTÄVILLÄ Annu Jokela-Ylipiha Timo Tenhunen, sihteeri

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 22 Pöytäkirjantarkastajat 5 23 Kokoussihteerin valinta 6 24 Lausuntopyyntö ylikunnallisesta yhteistoiminnasta, Loviisan kaupunki/teutjärven koulu ja Kouvolan kaupunki/ratulan koulu 7 25 Irtisanominen, Jaana Lundan 9 26 Koulu- ja askartelutarvikkeiden hankinta lukuvuodelle Viranhaltijapäätökset Tiedoksi Koulunkäyntiavustajaresurssin käytön suunnitelma 16

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus SL 21 Päätös: Todettiin. ---

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Pöytäkirjantarkastajat SL 22 Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Melamies ja Annu Jokela-Ylipiha. ---

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Kokoussihteerin valinta SL 23 Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh Ehdotus: Päätös: Koska sivistyslautakunnan sihteeri Siv Mårtens ei ole läsnä, niin Timo Tenhunen valitaan kokouksen sihteeriksi. Kokouksen sihteeriksi valittiin Timo Tenhunen. ---

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Lausuntopyyntö ylikunnallisesta yhteistoiminnasta, Loviisan kaupunki/teutjärven koulu ja Kouvolan kaupunki/ratulan koulu 248/ /2013 SL 24 Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh Loviisan kaupunginvaltuusto on , 108 hyväksynyt Loviisan kaupungin kouluverkon kehittämissuunnitelman väliraportin vuosille Suunnitelmassa on tuotu esiin Loviisan ja Kouvolan kaupunkien ylikunnallisen yhteistyömahdollisuuksien hakemisen Teutjärven ja Ratulan koulujen osalta. Molemmat koulut ovat pieniä kaksiopettajaisia kouluja ja sijaitsevat n. viiden kilometrin päässä toisistaan. Suunnitelman mukaan koulujen yhdistäminen turvaisi koulutuspalvelujen säilymisen ja saatavuuden alueella ja loisi alueelle 3-4opettajaisen koulun, joka olisi riittävän suuri toiminnallinen kokonaisuus. Alla Teutjärven koulun oppilastilasto syksyn 2012 tilanteen mukaan Lukuvuosi 1-6 lk esikoulu -6 lk esikoulu 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk Ehdotus: Loviisan kaupungin sivistyslautakunta pyytää Kouvolan kaupungin lausuntoa mahdollisuudesta tehdä ylikunnallista kouluyhteistyötä koulutuspalveluiden säilyttämiseksi Ratula-Ruotsinkylä alueilla. Mikäli Kouvolan kaupunki on kiinnostunut yhteistyömahdollisuudesta, sivistyslautakunta pyytää vastausta/lausuntoa seuraaviin kysymyksiin: - Onko mahdollista käynnistää ylikunnalliset kouluyhteistyöneuvottelut tavoitteella, että alueelle muodostuisi yksi yhteinen koulu, Ratulan koulu tai Teutjärven koulu? - Millaisella aikataululla mahdolliseen yhteistyöhön voitaisiin pyrkiä?

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kouvolan kaupungin kannanottoa toivotaan huhtikuun loppuun mennessä. Pykälä tarkistetaan välittömästi. Päätös: Loviisan kaupungin sivistyslautakunta päätti pyytää Kouvolan kaupungin lausuntoa mahdollisuudesta tehdä ylikunnallista kouluyhteistyötä koulutuspalveluiden säilyttämiseksi Ratula-Ruotsinkylä alueilla. Mikäli Kouvolan kaupunki on kiinnostunut yhteistyömahdollisuudesta, sivistyslautakunta pyytää vastausta/lausuntoa seuraaviin kysymyksiin: - Onko mahdollista käynnistää ylikunnalliset kouluyhteistyöneuvottelut tavoitteella, että alueelle muodostuisi yksi yhteinen koulu, Ratulan koulu tai Teutjärven koulu? - Millaisella aikataululla mahdolliseen yhteistyöhön voitaisiin pyrkiä? Kouvolan kaupungin kannanottoa toivotaan huhtikuun loppuun mennessä. Pykälä tarkistettiin välittömästi. ---

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Irtisanominen, Jaana Lundan 863/ /2012 SL 25 Valmistelijat :henkilöstöpäällikkö Jan Rosenström, puh ja sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh SALASSAPIDETTÄVÄ (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) Asia sisältää henkilön terveystietoja ja on viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 621/1999, 24 :n 1 momentin 25) -kohdan mukaan salassa pidettävä. Jaana Lundan on lähtien toiminut Valkon kansalaisopiston (Vako) tietotekniikan opettajana ja apulaisrehtorina. Jaana Lundan on ollut tapaturmasta johtuvan sairauden takia työkyvyttömänä ja poissa työstä yhtäjaksoisesti lähtien. Toisin sanoen hän on työkyvyttömyyden takia ollut poissa töistä n 3,5 vuotta. Viimeisimmän lääkärintodistuksen perusteella sairaslomaa on myönnetty asti. Jaana Lundanin esimies eli Valkon kansalaisopiston rehtori on aktiivisesti keväällä 2010 ollut yhteydessä Lundaniin liittyen hänen mahdolliseen työhön paluuseen. Vuonna 2011 rehtori on mm. s-postin kautta tiedustellut Lundaniin vointia, työkokeilun sekä työhön paluun mahdollisuuksia. Jaana Lundanin kanssa on lisäksi syksyllä 2012 kahdesti yritetty järjestää ns. kolmikantaneuvottelu työkyvyn selvittämiseksi Lovisan työterveyshuollossa sekä työhön paluun mahdollisuudesta. Lundan kutsuttiin Loviisaan työterveyshuollon lääkärin vastaanotolle , mutta hän ei saapunut sovittuun neuvotteluun. Lundan ei tullut vastaanotolle myöskään seuraavalla kerralla kun kolmikantaneuvottelu yritettiin järjestää Jaana Lundanille on lähetetty kirje jossa hänelle on varattu mahdollisuus antaa on kirjallinen lausuma perusteluineen hänen työsuhteensa irtisanomisesityksen ja -perusteen johdosta (liite 1). Irtisanominen perustuu Jaana Lundanin työntekoedellytysten olennaisesta muutoksesta, minkä johdosta Lundan ei enää kykene selviytymään tehtävistään. Kirjallinen lausuma on pyydetty mennessä. Lundan on toimittanut lausuman, joka on saapunut sivistyskeskukseen (liite 2) Työnantaja pyrkii siihen, että kullakin työntekijällä on hänen koulutukselleen ja ominaisuuksilleen sopiva työ. Työnantajan

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ ensisijainen intressi on kuitenkin se, että henkilöt, jotka se on palkannut, myös tekevät työtä. Mikäli henkilö ei pitkäaikaisen sairautensa vuoksi pysty lainkaan tekemään työtä edes erityisjärjestelyin, ei työnantajalla ole enää mahdollisuutta jatkaa työsuhdetta. Tämän vuoksi esitetään, että Lundanin työsuhde irtisanotaan. Liljendalin, Loviisan, Pernajan ja Ruotsinpyhtään yhdistymissopimuksessa todetaan, että vakinaisen henkilöstön palvelussuhteet turvataan viideksi (5) vuodeksi lukien. Kuntajakolain (1698/2009) mukaan kuntin yhdistymistilanteessa työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa työntekijää viiteen vuoteen taloudellisilla tai tuotannollisilla irtisanomisperusteilla. Tässä tapauksessa kyseessä ei ole irtisanominen tuotannollisista tai taloudellisista syistä, vaan irtisanominen työntekijästä johtuvien syiden perusteella. Irtisanomisella ei etsitä säästöjä, sillä Valkon kansalaisopistoon on tarkoitus palkata päätoiminen opettaja vakinaiseen työsuhteeseen. Liite 1: Kuuleminen irtisanomisen johdosta Liite 2: Lausuma liittyen kuulemiseen irtisanomisen johdosta Esittelijä: sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh Ehdotus: 1. Sivistyslautakunta toteaa, että Jaana Lundanin määräajan jälkeen, , saapunut lausuma perusteluineen on huomioitu asian valmistelussa ja käsittelyssä. 2. Sivistyslautakunta toteaa, että Jaana Lundanin työntekoedellytykset ovat sairauden vuoksi muuttuneet olennaisesti, jonka vuoksi hän ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. Jaana Lundanin työkyky on vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, ettei Loviisan kaupungilta voida kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista. 3. Sivistyslautakunta päättää irtisanoa Jaana Lundanin työsuhde kuuden kuukauden irtisanomisajalla: - työsopimuslain (55/2001) 7 luvun 1 ja 2 :n 1 mom. ja 2 mom. 1) kohdan nojalla ja - OVTES:in (Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus) osion A luvun VIII luvun, 58 1 mom. nojalla Työsuhde Loviisan kaupunkiin päättyy täten

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Päätös: 1. Sivistyslautakunta totesi, että Jaana Lundanin määräajan jälkeen, , saapunut lausuma perusteluineen on huomioitu asian valmistelussa ja käsittelyssä. 2. Sivistyslautakunta totesi että Jaana Lundanin työntekoedellytykset ovat sairauden vuoksi muuttuneet olennaisesti, jonka vuoksi hän ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. Jaana Lundanin työkyky on vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, ettei Loviisan kaupungilta voida kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista. 3. Sivistyslautakunta päätti irtisanoa Jaana Lundanin työsuhde kuuden kuukauden irtisanomisajalla: - työsopimuslain (55/2001) 7 luvun 1 ja 2 :n 1 mom. ja 2 mom. 1) kohdan nojalla ja - OVTES:in (Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus) osion A luvun VIII luvun, 58 1 mom. nojalla Työsuhde Loviisan kaupunkiin päättyy täten

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Koulu- ja askartelutarvikkeiden hankinta lukuvuodelle / /2013 SL 26 Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh Loviisan kaupungin sivistyskeskus on pyytänyt tarjoukset päiväkotien, esi- ja peruskoulun ja lukioiden koulu- ja askartelutarvikkeista lukuvuodelle Sopimuskausi on Hankinta käsittää Loviisan kaupungin päiväkotien, esi- ja perusopetuksen ja lukioiden koulu- ja askartelutarvikehankinnat, joiden arvo sopimuskaudella on yhteensä verottomana noin euroa. Hankintamenettelynä on noudatettu avointa menettelyä ja hankintailmoitus on julkaistu HILMA-palvelussa Tarjoukset oli pyydetty toimittamaan klo.12 mennessä sivistyskeskukseen. Määräaikaan mennessä tarjouksen ovat jättäneet Lekolar/Printel Oy ja tarjoajayhtymä Staples Finland Ltd, Tevella Oy. Suljettujen tarjousasiakirjojen avaus suoritettiin Tarjousasiakirjojen avaustilaisuudessa ovat läsnä koulutuspäällikkö, suunnittelija ja sivistysjohtaja. Avaustilaisuudessa todettiin, että molemmat jätetyt tarjoukset olivat tarjouspyynnön sisällön vaatimusten mukaisessa muodossa, kaikki tiedot oli ilmoitettu pyydetyssä muodossa ja tarjouksen liitteet olivat tarjouspyynnön vaatimusten mukaisia. Liite 3: Tarjouspyyntö Ehdotus: Tarjousasiakirjojen avaustilaisuudessa, suoritetun pisteytyksen perusteella sivistyslautakunta valitsee Lekolar/Printel Oy:n Loviisan kaupungin päiväkotien, esi- ja perusopetuksen ja lukioiden koulu- ja askartelutarviketoimittajaksi lukuvuodelle

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Päätös: Tarjousasiakirjojen avaustilaisuudessa, suoritetun pisteytyksen perusteella sivistyslautakunta valitsi Lekolar/Printel Oy:n Loviisan kaupungin päiväkotien, esi- ja perusopetuksen ja lukioiden koulu- ja askartelutarviketoimittajaksi lukuvuodelle

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Viranhaltijapäätökset SL 27 Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Thomas Grönholm puh Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa päätöksistään: - sivistysjohtaja 4-7/ koulutuspäällikkö 15-30/ varhaiskasvatuspäällikkö 10-15/2013, /2013, 41-62/2013, /2013 Liite 4: viranhaltijapäätösluettelo Ehdotus: Päätös: Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja ilmoittaa, ettei se kuntalain 51 :n nojalla käytä otto-oikeuttaan. Sivistyslautakunta merkitsi päätökset tiedoksi ja ilmoittaa, ettei se kuntalain 51 :n nojalla käytä otto-oikeuttaan. ---

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Tiedoksi SL 28 Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Loviisan kaupungille euroa erityisavustusta koulutuksellista tasa- arvoa edistäviin toimenpiteisiin. Erityisavustus tulee käyttää vuosina 2013 ja Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Loviisan kaupungille euroa avustusta opetusryhmien pienentämiseen perusopetuksessa lukuvuodelle Ehdotus: Päätös: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. ---

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Koulunkäyntiavustajaresurssin käytön suunnitelma 250/ /2013 SL 29 Valmistelija: Koulutuspäällikkö Timo Tenhunen, puh Loviisan kaupunginvaltuusto hyväksyi koulutuksen talousarviosuunnitelmaan (tavoite 5, sivu 73) vuoden 2013 yhdeksi avaintavoitteeksi että määräaikaisia koulunkäyntiavustajia ei tule palkata yli henkilöstösuunnitelmassa annettua resurssia. Tavoitteena on pitää koulunkäyntiavustajaresurssin käytön suunnittelu siten, että määräaikaisia koulunkäyntiavustajia vähennetään ja uusia vakinaisia ei enää palkata. Suunnitelma tulee olla valmiina Tällä hetkellä Loviisan kaupungissa on 48 vakinaista koulunkäyntiavustajan tehtävää. Viikottainen työika vaihtelee avustajien kesken. Syy siihen on että avustajien työsopimukset tarkistettiin uuden Loviisan perustamisen myötä. Sama koskee avustajien tehtäväkohtaisia palkkoja. Tehtäväkohtaiset palkat vaihtelevat. Peruspalkat takistettiin kuitenkin niin että uudessa Loviisassa on kolme eri peruspalkkaryhmää mm riippuen tehtävän vaativuudesta. Palkkataso I, pienet alakoulut Palkkataso II, isot alakoulut ja yläkoulut Palkkataso III, erityiskoulut I palkkataso perustuu kunnallisen virkaehtosopimuksen mukaiseen peruspalkkaan. Tämän lisäksi vaikeasti kehitysvammaisten avustajat muodostavat neljännen palkkaryhmän, joka on tähän mennessä luotu palkkataso III lisätyllä TVA-korvauksella. Lukuvuonna osa määräaikaisista avustajatehtävistä vakinaistettiin niin että jokaisella koululla tällä hetkellä on vähintään yksi vakinainen avustaja. Syy tähän toimenpiteeseen oli että kaupungilla ei ollut tehtävän määräaikaisuudelle enää perustetta. Tästä lähtien uusien avustajien työsopimukseen kirjataan työaika joka on enintään 25 h/v. Työaika on sidottu oppilaiden viikkotuntimäärään joka vaihtelee h/v. Koulunkäyntiavustajat ovat Loviisan kaupungin palveluksessa sijoituspaikkana tietty koulu. Koulunkäyntiavustajapalveluihin ehdotettu avustajaresurssi ei ole sidottu tiettyyn kouluun. Työnantaja voi siis tarvittaessa siirtää avustajan toiseen sijoituspaikkaan.

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Avustajan työaika voi jakaantua kolmeen eri osaan; koulujen koulunkäyntiavustajatehtäviin, aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä päivähoitoon. Esikoulujen avustajaresurssi on liitetty koulujen resurssiin tai päivähoidon jo olemassa olevaan päivähoitajaresurssiin. Koulunkäyntiavustajien minimitarve kunnassa: 1. Vähintään yksi vakinainen koulunkäyntiavustaja/koulu 2. Erityiskouluilla on vähintään yksi avustaja/perusopetusryhmä 3. Vaikeasti kehityisvammasilla oppilailla on oikeus henkilökohtaisiin koulunkäyntiavustajapalveluihin 4. Erityishuolto-ohjelmassa mainituille oppilaille tulee varata koulunkäyntiavustajapalveluita 5. Osa avustajapalveluista vahvistetaan erityisen tuen päätöksessä (perustuen pedagogiseen selvitykseen) 6. Esikouluryhmään voidaan joutua lisäämään yksi avustaja jos ryhmän koko ylittää kolmetoista lasta 7. Muu resurssi määritellään tapauskohtaisesti koulun selvityksestä oppilaan diagnoosin, oppilaiden kolmiportaisen tuen tarpeen, opetusaineen tai opetusryhmän koostumisen perusteella Koulun tarpeisiin viitaten avustajien lukumäärä on tärkeämpi kuin avustajien työajan pituus. Henkilöstösuunnitelmassa lasketaan yleensä henkilötyövuodet 100% työajalla. Käytännössä määräaikaiset avustajat palkataan koulujen työpäivien ajaksi lisättynä virkaehtosopimuksessa määrättyyn vähintään kymmenen päivän vuosilomaan. Lukuvuonna aika oli Koulunkäyntiavustajien työaika voi muuttua lukuvuoden alussa. Viikottaiseen työmäärään voidaan lisätä tunteja koululle myönnetystä resurssista sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävillä. Vakinaisten avustajien työsopimuksessa mainittua tuntimäärää ei kuitenkaan voida vähentää ilman että työntekijän kanssa neuvotellaan. Toimenpiteet jolla avustajien lukumäärää/tunteja voidaan vähentää: 1. Jos vakinainen koulunkäyntiavustaja irtisanoutuu: a) selvitämme tarvitsemmeko uuden vakinaisen koulunkäyntiavustajan hänen tilalle? b) uuden tilalle palkataan määräaikainen avustaja lukuvuoden työpäiviksi jos määräaiakisuuden peruste on olemassa c) palkataan uusi vakinainen avustaja jonka työaika on korkeintaan 25 h/v 2. Jos määräaikainen koulunkäyntiavustaja irtisanoutuu: a) selvitämme tarvitsemmeko uuden määräaikaisen koulunkäyntiavustajan hänen tilalle?

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ b) palkataan uusi määräaikainen avustaja koululle myönnetyn resurssin puitteissa 3. Koulunkäyntiavustajien työsopimukseen lisätään omasta pyynnöstään mahdollisuus palkattomaan kesäkeskeytykseen tai keskeytykseen lomapäivien ajaksi. Tällöin avustajat ovat palkattomalla työvapaalla. Tätä mahdollisuutta käyttää yli puolet vakinaisista avustajista. 4. Vakinaisten koulunkäyntiavustajien työpäivä jaotellaan lukuvuoden alussa eri tehtäväosioihin: a) avustajatehtävät luokassa + yksi yhteissuunnnittelutunti b) mahdollisen materiaalin valmistelu b) odotusvalvonta (kirjataan myös työsopimukseen) d) aamu- ja iltapäivätoiminta tai aamu- ja iltapäivähoito Koulut laativat jokaisesta opetusryhmästään selvityksen missä ilmenee avustajatuntien tarve sekä avustajan tukea tarvitsevien oppilaiden lukumäärä. Selvitetään myös missä eri aineissa tukea tarvitaan, yhdysluokka ja ryhmäkoko. Jos tarve poikkeaa tästä koulu perustelee mihin avustajatuntiresurssia kohdennetaan. Ensi kädessä koulu suunnittelee toimintaa vakinaisen henkilökunnan tunneista. Koulutuspäällikkö myöntää koulun oman vakinaisen avustajatuntimäärän ylittävän resurssin. Avustajaresurssi lasketaan henkilötyövuosina eikä henkilöiden lukumääränä. Tällä hetkellä vakinainen avustajaresurssi on henkilösuunnitelman mukaan 42 henkilötyövuotta. Määräaikaisten resurssi on vastaavasti 6,2 henkilötyövuotta. Esittelijä: Sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh Ehdotus: Päätös: Tavoitteena on pitää koulunkäyntiavustajaresurssin käytön suunnittelu siten, että uusia henkilöstösuunnitelmasta poikkeavia vakinaisia koulunkäyntiavustajia ei enää palkata ja että määräaikaisten koulunkäyntiavustajien henkilötyövuodet eivät ylity. Sivistyslautakunta päätti, että tavoitteena on pitää koulunkäyntiavustajaresurssin käytön suunnittelu sellaisena, että uusia henkilöstösuunnitelmasta poikkeavia vakinaisia koulunkäyntiavustajia ei enää palkata ja että määräaikaisten koulunkäyntiavustajien henkilötyövuodet eivät ylity. ---

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kaupunginvaltuusto AIKA 11.02.2015 klo 18:00-20:16 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 252. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 252. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/205 252 Kaupunginhallitus AIKA 8.05.205 klo 7:30-2:25 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka Sakari

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt Muistioon on koottu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/2013 1 Yhtymähallitus 17.06.2013 Aika 17.06.2013 14:00-16:07 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136 Kaupunginvaltuusto AIKA 20.05.2015 klo 18:09-19:51 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.05.2014 Kokoustiedot Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69 Sivistyslautakunta 24.06.2014 AIKA 17:30-19:35 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 44 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 94 POIKKEAMINEN KOSKIEN LIESIPOUKAMA NIMISTÄ TILAA RN:O 2:127 HULIPPAAN KYLÄSSÄ... 216 95 VESIJOHTOVUOTOJEN LASKUTUSPERUSTEET... 218 96 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Opetuslautakunta nro 5/2010 17.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Opetuslautakunta nro 5/2010 17.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 74 OPLTK 75 OPLTK 76 Kokouksen järjestäytyminen jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Taloudellinen tilanne OPLTK 77 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJARESURSSIT

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.10.2014 klo 18:00-19:47 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Hagfors Kari II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

U U D E N O P E T T A J A N O P A S

U U D E N O P E T T A J A N O P A S UUDEN OPETTAJAN OPAS Työelämään!... 5 Opettajan työn hakeminen... 6 Opettajan työn hakeminen... 6 Kuka voi saada vakinaisen opettajan paikan?... 8 Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustaminen... 9 Kuinka

Lisätiedot

U U D E N O P E T T A J A N O P A S

U U D E N O P E T T A J A N O P A S UUDEN OPETTAJAN OPAS Työelämään!... 5 Opettajan työn hakeminen... 6 Opettajan työn hakeminen... 6 Kuka voi saada vakinaisen opettajan paikan?... 8 Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustaminen... 9 Kuinka

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2014 21

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2014 21 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2014 21 Sivistyslautakunta Aika Paikka 25.03.2014 klo 18:00-19:15 Savitaipaleen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Palvelussuhteiden päättäminen

Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteen päättyminen ilman irtisanomista Palvelussuhde voi päättyä useammasta eri syystä. Päättämisperusteet ja menettelytavat ovat erilaisia riippuen mm. siitä, kumpi

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80 Kaupunginhallitus AIKA 18.02.2013 klo 17:31-19:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.04.2015 klo 18:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot