TYÖELÄMÄN MUUTOKSEN TRENDIT JA MYYTTI Y-SUKUPOLVESTA. Anu Järvensivu, dosentti, vanhempi tutkija

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖELÄMÄN MUUTOKSEN TRENDIT JA MYYTTI Y-SUKUPOLVESTA. Anu Järvensivu, dosentti, vanhempi tutkija anu.jarvensivu@ttl.fi"

Transkriptio

1 TYÖELÄMÄN MUUTOKSEN TRENDIT JA MYYTTI Y-SUKUPOLVESTA Anu Järvensivu, dosentti, vanhempi tutkija

2 Murroskohta vai hidas muutos? Muutosta tapahtuu kaiken aikaa Harvoin selkeinä yksisuuntaisina trendeinä Ennemmin kehinä, kierteinä, ristivetoina Lisäksi historiassa murroskohtia, kuten teollinen "vallankumous" Kummasta kyse tällä hetkellä Sekä että? Käsillä oleva hetki osataan tulkita vasta tulevaisuudessa

3 Työjärjestelmä systeemisessä kriisissä? Korjausliike yhdessä pahentaa ongelmia toisessa työttömyyden vähentäminen nopeuttaa ihmisen elinolosuhteiden heikentymistä tuottavuuden parantaminen vähentää työllisyyttä ja lisää ympäristötuhoja ympäristötuhojen hidastaminen lisää työttömyyttä ja vähentää tuottavuutta jne. Kyseenalaistaa menneiden trendien jatkuvuuden kuvalainaus:

4 Murros kuin teollinen vallankumous (Jälki)teollisesta palkkatyöyhteiskunnasta minne? Työhön liittyvät käsitteet eivät enää tavoita arkea Mitä tarkoittavat tänään työntekijä, työyhteisö, työpaikka, työaika Perinteisillä tutkimusmenetelmillä ei tavoita todellisuutta moninaisuuden ja hajanaisuuden lisääntyessä keskimääräinen ei tavoitettavissa eikä kiinnostavaa edustavia otoksia kyselytutkimuksiin ei enää saa kohti liikkeen ja liikevoimien tutkimista? Teolliseen vallankumoukseen rinnastettavissa oleva työjärjestelmän siirtymä Toisin ajattelun paikka

5 Historiasta vertailukohta Teollisuusyhteiskuntaan siirtyminen Suomessa myöhäinen ja nopea 1940-luvulla 60 %:n elanto maa- ja metsätaloudesta 1980: 13 % ns. suuri muutto maalta kaupunkeihin työtä tekevä: pienyrittäjästä palkkatyöläinen työyhteisö: suurperheestä työporukaksi syntyi työaika (ja vapaa-aika) vastakkainasettelu työ vs. perhe/koti/harrastukset työsuhde erottelu työnantaja vs. työntekijä johtamislinja johtaja-esimies-alainen/työntekijä kasvuparadigma jne. => Uudessa murroksessa muuttuu yhtä paljon?

6 Muutoksia siinä, mitä työtä tehdään

7 Mikä on työllistänyt ihmisiä? Palvelut Jalostus Alkutuotanto Työvoimaosuudet alkutuotannossa, jalostuksessa ja palveluissa , %, (lähde: Tilastokeskus ja Etla). Kuviosta näkyvät trendien alku 1900 ja murroskohta

8 Mikä on uusi nouseva trendi(t)? Työvoimaosuudet alkutuotannossa, jalostuksessa, palveluissa ja uusissa elinkeinoissa Järvensivu & Kokkinen

9 Yhä enemmän työllistää kaikki se, mitä ei huomata työksi? Työntekijä tekee "vapaaehtoisesti": Harmaiden ylitöiden lisääntyminen mobiiliteknologian ja asennemuutosten myötä Asiakas tai yhteistyökumppani tekee: Asiakaslähtöinen innovaatiotoiminta Joukkoistaminen jne. Kuluttaja tekee: Itsepalvelun lisääntyminen, erityisesti netissä Harrastaja tekee: Joukkoistaminen Rajapintatyöskentelyä; ennen/jälkeen työsuhteen/yrittäjyyden Yhteinen piirre: työ siirtyy pois perinteisen palkkatyön kehyksestä ja irtoaa työnantaja-työntekijä suhteesta Toinen yhteinen piirre: digivälitteisyyden korostuminen "Virtuaalitalous"? Digitalous?

10 Mitä työtä tehdään murroksen jälkeen? Robotisaatio, automaatio vaihtaa ammatteja kadonnut rutiiniluonteisia "keskiluokkaisia" töitä (esim. siivous ei helposti automatisoitavissa) tulevaisuudessa automaatio korvaa paljon muunlaistakin työtä Puolet nykyisistä tehtävistä katoaa Yhdysvalloissa vuodessa Sosiaaliset taidot, moraali, tunteet, oivaltaminen ja luovuus säilyvät pisimpään ihmisen alana ja työnä? Villi kortti: digivälitteisyys, virtuaalitodellisuus, ubiikkiyhteiskunta milloin ja millaisena? etäläsnäolo robotin tai avatar-hahmon välityksellä 3D-, 4D-tulostus kielenkäännösrobotit vaikutukset työlle, ihmiselle, yhteisöille ja liikkumiselle erittäin suuria

11 Työn kohteena säilyy ihmisen tukeminen "Elämänvalmentajille" riittää kysyntää, koska moninaistuminen, hajautuminen ja yksilön vastuun lisääntyminen ovat (työ)elämän suuria muutostrendejä psykologien määrä tuplaantunut Suomessa vuodesta 1990 työnohjaajat, moninaiset terapeutit yms. auttavat ihmistä suunnistamaan mosaiikissa ja löytämään sopivia yhteisöjä liikkumisen ammattilaiset kysyttyjä kuitenkin tulossa myös "digitaalisia koutseja"

12 Työn kohteena lisääntyy ihmisen elinolosuhteiden turvaaminen Paljon työtä kohdistuu hyvän elämän tuottamiseen ja ihmisen hyvinvoinnin edellytysten palauttamiseen, koska ihminen on tuhonnut olemassaolonsa edellytykset 100 vuodessa uhkien havainnointia ja ennakointia ongelmanratkaisua katastrofien torjuntaa / jälkien korjaamista hyvän elämän rakentamista maailmanyhteiskunnan ja yhteisöjen tasoilla

13 Työnteon kehys: hyvä vai huono työn tulevaisuus?

14 (Työ)elämän huono tulevaisuus hyvinvoinnin näkökulmasta Työ ja toimeentulo pilkkoutuu yhä pienempiin palasiin globaali kilpailutus Työ vaatii jatkuvaa varuillaan oloa ja nopeaa reagointia (tarjous)pyyntöihin teknologia ohjaa ja hallitsee Työ on yksinäistä ajelehtimista kollektiivisia tukirakenteita ei ole Vaarana stressi, ylikuormittuminen oppimismahdollisuuksien kutistuminen, ammatillisen identiteetin ja itsetunnon rapautuminen Riskinä yhä useamman köyhtyminen ja syrjäytyminen ekologiset yms. katastrofit moninaiset psyko-fyysis-sosiaaliset sairaudet Soveltaen Gratton 2011

15 Työelämän hyvä tulevaisuus Globaali läpinäkyvyys ja lyhyet palauteketjut -> arvotietoiset valinnat ja empatia Työn subjektivoituminen -> mahdollisuudet osallistua mielekkääksi koetun yhteiskunnan rakentamiseen Syntyy yrityksiä ja porukoita, joissa tehdään inhimillisessä, sosiaalisessa, ekologisessa ja taloudellisessa mielessä luovaa ja kestävää työtä Työ ei välttämättä tapahdu työntekijän ja työnantajan välisen vaihdon kehyksessä eikä siinä tuoteta kulutettavaa kolmansille -> työ intohimoisena yhteisenä tekemisenä Soveltaen Gratton 2011

16 Yksille hyvä toisille huono tulevaisuus: polarisaatio HYVÄOSAISET VS. HUONO-OSAISET KESKILUOKKA EI ENÄÄ "LIIMANA" YHTEISÖIHIN INTEGROITUMINEN (LIITTYMINEN, KUULUMISEN KOKEMINEN) VAIKEAA SOSIAALISEN NOUSUN MAHDOLLISUUKSIEN VÄHENEMINEN VIE TOIVOA YKSILÖ AHDISTUU ALEMMAN KERROKSEN YHTEISÖT MELLAKKAHERKKIÄ IHMISKUNNAN EMPATIAN MÄÄRÄ RATKAISEE EI OLE OLLUT ERITYISEN ARVOSTETTUA TEOLLISEN PALKKATYÖYHTEISKUNNAN AIKANA: "TUNTEET POIS, JÄRKIRATKAISUT" Psykiatrit huomauttaneet nykytyöelämän "psykopaattiyhteensopivista" piirteistä HYVINVOINTIVALTIO KOMPENSOINUT

17 "Keskiluokan" kutistuminen palkkarakennetilastoissa Osuus työvoimasta 1995 (%) Osuus työvoimasta 2008 (%) Yritysten ja toimintayk sik öiden johtajat 3,56 3,5 Luonnontieteen ja tek niik an erityisasiantuntijat 4,99 8,02 Maa- ja metsätaloustieteen ja terveydenhuollon erityisasiantuntijat 1,29 0,63 Muiden alojen erityisasiantuntijat 2,4 5,08 Pienyritysten johtajat 0,035 0,074 Luonnontieteen ja tek niik an asiantuntijat 9,61 8,8 Liik ealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat 9,72 12,16 Maa- ja metsätalouden ja terveydenhuollon asiantuntijat 1,14 2,23 Korkeapalkkaiset ammatit yhteensä 31,67 38,26 Kuljettajat 4,12 2,72 Prosessityöntek ijät 6,3 4,34 Konepaja- ja valimotyöntek ijät sek ä asentajat ja k orjaajat 9,42 5,95 Hienomek aniik an ja taideteollisuuden työntek ijät 0,76 0,25 Toimistotyöntek ijät 8,45 7,71 Asiak aspalvelutyöntek ijät 3,95 2,97 Kaivos-, louhos- ja rak ennustyöntek ijät 2,45 3,25 Teollisuustuotteiden valmistajat 8,8 5,93 Muut valmistustyöntek ijät 1,85 0,82 Keskipalkkaiset ammatit yhteensä 46,1 33,94 Palvelu- ja suojelutyöntek ijät 4,19 7,24 Teollisuuden ja rak entamisen avustavat työntek ijät 4,4 4,35 Myyjät ja tuote-esittelijät 6,62 7,25 Muut palvelutyöntek ijät 4,71 4 Matalapalkkaiset ammatit yhteensä 19,92 22,84

18 Ennustettu työntekijöiden "tuleva" polarisaatio (sovellettu Gratton 2011) Generalisti Aktivisti Ahdistunut ajelehtija; ei tiedä, kuka on ja mitä tahtoo. Ei magnetoidu mahdollisuuksiin. Ei missiota eikä brändiä. Yksinäinen: ei verkostoidu. Työ pilkkoontunutta ja nopeaa reagointia. Joutuu kilpailemaan globaalisti hinnalla ja nopeudella. Työn mielekkyys ja merkityksellisyys vaarassa. Työ stressaavaa ja jatkuvaa valppaana oloa vaativaa. Teknologian armoilla; impulsseihin reagoija. Reflektoiva intohimotyöntekijä; tietää, kuka on ja mitä tahtoo. Muuttaa yhteiskuntaa työllään; merkityksellisyys. Työskentelee innostuneen uteliaasti ja oppii samalla. Verkostoituu aktiivisesti. Ei yksittäisten työnantajien armoilla. Voi valita mielenkiintoiset projektit ja yhteiskehittelyyhteisöt. Erilaisia rooleja työntekijänä, esimiehenä, yrittäjänä, asiakkaana, harrastajana jne.

19 Aktivistityö vs. turhauttava työ Profiilit löytyvät suomalaisesta työelämästä vaikea arvioida yleisyyttä tai osuuksia; limittäisyys Erottavat ulottuvuudet 1. työn tavoitteen syvämerkityksellisyys ja arvojen mukaisuus (itse, yhteisö ja yhteiskunta) 2. työn sisällöllinen ja ammatillinen mielekkyys (vs. näennäistyö, hallinnon tukeminen) 3. teknologisten järjestelmien rooli ja toimivuus työn tukena (vs. itsetarkoituksina tai työn rytmittäjinä) 4. ihmisen subjektiorientaatio ja pärjäämisusko 5. yhteisöllisyys ja verkosto-osaaminen 6. oman työn logiikka vs. palkkatyöläisorientaatio Työ ennemmin sisällöllisesti päämääräorientoitunutta kuin työnantajan ja työntekijän väliseen (vaihto)suhteeseen kiinnittynyttä / palkkatyöläisorientoitunutta

20 Työn tulevaisuus on jo täällä 1. Työn polarisaatio näkyy selvästi "kadonnut keskiluokka" "hyvä ja huono työ" tämän päivän Suomessa: aktivistityötä ja turhauttavaa työtä konkretisoituu näkyviin Y-sukupolvessa; polarisoitunut sukupolvi 2. Työn organisointitapa muuttunut uudenlainen työyhtei(sölli)syys; muuntuvat yhteisöt, työtilayhteisöt, virtuaaliyhteisöt työtä ei organisoida valmiiksi eikä johdeta "linjassa" 3. Teknologian rytmittävä syke vahva yli kolmasosan työ rytmittyy sähköpostityyppisin impulssein 4. Ihmiset monityösuhteisia ja moniroolisia useita työsuhteita, useita rooleja 5. Yksinäisyyden ja heikon sosiaalisen integraation vaarat jo todellisuutta näkyy selvimmin Y-sukupolvessa

21 Jo tapahtuneita muutoksia työnteon arjessa Anu Järvensivu 21

22 Arkista työtä ohjataan itse verkostosokkeloissa Linjajohtamisesta itse-/parvijohtamiseen Valmiiksi suunnitellusta työstä oman työn organisointiin Samankaltaisina toistuvista moninaisiin työprosesseihin 2/3 organisoi ja järjestää tehtävät itse ja työyhteisön kesken 1/3:lla työ projektimaista projektipäällikkyydet ristikkäisiä esimiestyö hajaantunut verkostoihin 75 %:lla työtä kontrolloivat useammat tahot 20 %:lla "lähiesimies" eri toimipaikassa

23 Käsitys työn organisoinnista ja johtamisesta Työssä tärkeä osaaminen kattaa myös kyvyn neuvotella työn organisoinnista ja työnteon tavoista 93 Työssä tärkeä osaaminen kattaa myös kyvyn rakentaa ja hallita sosiaalisia verkostoja ja yhteistyösuhteita 90 Työtäni kontrolloivat ja valvovat tavalla tai toisella useammat eri tahot (ei vain esimies) 76 Työtehtävien organisointi ja järjestely on työyhteisössäni huomattavalta osin työntekijän vastuulla ja työyhteisön kesken neuvoteltavissa 62 Työni rytmittyy suurelta osin yhteistyötahoilta ja työtovereilta tulevien reagointia edellyttävien "impulssien", kuten sähköpostiviestien perusteella 36 Väittämien kanssa täysin tai osittain samaa mieltä olleiden osuudet prosentteina. (Järvensivu ym. 2013)

24 Työyhteisöt ovat löyhiä ja liikkeessä Yhden työpaikan työyhteisöstä moninaisiin/vaihtuviin yhteistyösuhteisiin ja porukoihin Työyhteisöllisyydestä työyhteisyyteen; integraatio? ¼:lla "lähityöyhteisö" ylittää organisaatiorajat "e-nomadeja" Suomessa n % työskennellään kulkuneuvoissa, työtilayhteisöissä jne. etätyötä kotoa tekee n. 15 %; mutta ylempää toimihenkilötyötä/asiantuntijatyötä tekevistä n. 40 % yli 60 % voi vaikuttaa työnteon paikkoihin ja käyttää mahdollisuutta työ ylittää valtioiden rajoja ¼ työllisistä kommunikoi viikoittain vieraalla kielellä (valtiolla eniten) ¼ päivittäin tekemisissä muualta muuttaneen työtoverin kanssa työtoverisuhteet koetaan pääosin hyviksi 24

25 Työ tehdään digivälitteisesti työllä vahvasti virtuaalinen, digitaalinen luonne työnteon aika- ja paikkakäsitykset muuttuneet työ uudella tapaa sidoksissa toisten työhön ja koneisiin lähes 80 % suomalaisista vuotiaista päivittäin netissä yli 50 %:lla suomalaisista älypuhelin työssä käytössä tietokone ¾:lla naisilla enemmän pöytäkoneita töissä, miehillä mobiililaitteita 1/3:lla työ rytmittyy työyhteisöjen verkostoissa liikkuvin sähköpostityyppisin impulssein suomalaisten työ kansainvälisesti verraten vahvasti sidoksellista ja intensiteetiltään kovaa 25

26 Erilaisia työsuhteita ja (työ)rooleja on paljon Yhdestä työsuhteesta monityösuhteisuuteen Monityösuhteisuus = ihmisillä on sekä ylipäänsä työuran aikana että yhtäaikaisesti yhä useampia työsuhteita, yrittäjyyttä jne. Yhdestä organisatorisesta asemasta moniroolisuuteen Monityöntekijyys/-roolisuus = ihminen on useissa työn tekemiseen liittyvissä rooleissa, jopa yhtä aikaa

27 Muutosten hyvinvointivaikutuksia tunnetaan heikosti Keinoja vähentää kuormitusta ja lisätä hyvinvointia on kehitetty vasta vähäisesti 27

28 Työn terveysriskien muutos Tuki- ja liikuntaelinsairauksien, mielenterveyden häiriöiden ja kaikkien muiden sairauksien johdosta alkaneiden sairauspäivärahakausien määrien muutokset (lähde: Kela).

29 Suurimmat terveydelliset uhkatekijät: Liikkumattomuus eri asia kuin liikunnan puute istuminen suuri terveysriski tehottomuutta ajattelutyöhön aineenvaihdunnan vaikeutuessa ja vireystilan heiketessä jo puolessa tunnissa "Pään pettäminen" aivojen kuormittuminen jatkuvassa sykkeessä tilakustannuksilta edulliset avokonttorit usein tuottavuus- ja hyvinvointiongelma erityisesti huonokuuloisille (ikääntyneet) ja maahanmuuttajille jatkuvat keskeytykset työssä kuluttavia yhteisöllinen kiinnittyminen ja sosiaalisen tuen saanti vaikeutuneet työyhteisöjen vaihtuminen kilpailuttamistilanteiden lisääntyminen organisatoriset muutokset aiheuttavat monia sairauksia muutosvauhti liian kova "inhimilliselle hitaudelle" "Taustahälyn" huomattava lisääntyminen liialta infolta ja kontakteilta suojautumisen hankaluus eri tekijöiden yhteisvaikutuksia ei tunneta: monimutkaiset monikemikaalialtistumiset, ympäristö-, sähköyliherkkyydet yms.

30 Työ uudella tapaa sidoksellista Suomalaisten työ kansainvälisesti verraten vahvasti sidoksellista ja intensiteetiltään kovaa Työn sidoksellisuus toisten työhön ja koneisiin tunnistettu stressitekijäksi 50 vuotta sitten liukuhihnatyössä vähentää vapausasteita luo paineen tunnetta Ennen sidokset työpaikan sisällä tai melko pysyvissä työpaikkojen ketjuissa mahdollista puuttua ja kehittää Nyt sidokset muuntuvissa verkostorakenteissa työn etäsidoksisuus ja monisidoksisuus sekä kertaluonteinen sidoksisuus vaikea puuttua ja kehittää Sidos koneisiin ja niiden kautta toisten töihin: jatkuvasti muuttuvat ja hankalat tietojärjestelmät etenkin julkisella sektorilla nykytyön hajautuneet ja moninaiset liukuhihnat + mukana kannettu kone esim. kuka hallitsee sähköistä kalenteriasi?

31 Näkyvätkö murros ja työn tulevaisuus Y-sukupolvessa?

32 BB-X-Y vai jotain ihan muuta? Suuret ikäluokat, X-sukupolvi ja Y-sukupolvi amerikkalaiseen perhesukupolvinäkökulmaan pohjaava jako ei sovellu suomalaisen yhteiskunnan hahmottamiseen erityisesti x-sukupolvi rajattu epäsopivasti; vinouttaa kuvaa Yystä

33 Suomalaisen työelämän sukupolvijaottelu Taustalla sukupolviteoria + talouden suhdannevaihtelut Sukupolviteorioiden mukaan ihmisen mieli järjestyy uudelleen n. 17- vuotiaana kehityspsykologinen herkkyyskausi ihminen alkaa tarkastella itseään ulkoapäin, toisten silmin moraalitajun kehityskausi tuolloin koetusta ajan hengestä muodostuu sukupolven avainkokemus "ajanhenki tarttuu mielenmaisemaan" määrittelee jollain tapaa ihmisen ajattelua ja toimintaa työelämäratkaisujen ikäkausi Talouden aallot Talous vaihtelee aaltoina tai sykleinä nousut ja laskut vuorottelevat Yleinen arvo- ja asenneilmasto vaihtelee suhdanteiden mukaan -> pehmeä vs. kova ; poliittinen vs. poliittisesti vieraantunut

34 Työelämän sukupolvet Suuret ikäluokat syntyneet ennen 1954 Öljykriisin sukupolvi Hyvinvoinnin sukupolvi Lamasukupolvi Y-sukupolvi, eli diginatiivit Z-sukupolvi

35 TYÖELÄMÄN SUKUPOLVIAALLOT Työelämän sukupolvien aikuistuminen yleisen talous- ja työllisyystilanteen synnyttämissä aalloissa.

36 Nousun ja laskun sukupolvet Eroavat hienoisesti, mutta järjestelmällisesti toisistaan tietyillä ulottuvuuksilla "hieman enemmän kuin " tai "hieman vähemmän kuin " Nousukaudella aikuistuneet nuoruusvuosien ajanhenki: optimistinen, poliittinen aktiivisuus, pehmeät arvot luottavaisia, vaativia oikeuksien puolustajia; odotuksia yhteiskunnalle ja työnantajalle kykenevät irtiottoihin ja työtä kohtuullistaviin ratkaisuihin Laskukaudella aikuistuneet nuoruusvuosien ajanhenki: poliittinen vieraantuneisuus, kovat arvot tunnollisia puurtajia, yritteliäitä, pelkäävät "häviävänsä", menettävänsä työnsä korostavat oman itsensä varassa pärjäämistä; eivät luota yhteiskunnan tai työnantajan apuun

37 Mikä on Y-sukupolvi? Yksi kolmesta työelämässä olevasta nousun sukupolvesta Piirteissä näkyy samankaltaisuutta muihin nousukaudella aikuistuneisiin sukupolviin (suuret ikäluokat ja hyvinvoinnin sukupolvi) Toinen vain "uudessa työelämässä" (1990-luvun lamanjälkeisessä) työskennelleistä sukupolvista samankaltaisuutta lamasukupolven kanssa osaavat toimia nopeatempoisessa, katkoksellisessa ja virtuaalisperusteisessa työssä Niukasti täysin omia yksittäisiä piirteitä useimmissa asioissa samankaltaisuutta johonkin toiseen sukupolveen kuitenkin omaleimainen piirteiden (kokemusten, ajatusten, käytettyjen pärjäämisstrategioiden) yhdistelmä Sisäisesti yhtä heterogeeninen kuin muutkin sukupolvet, myös polarisoitunut korkeasti koulutettuja varakkaista taustoista vs. laman lapsina huonoosaisuuden uralle päätyneitä, nuorisotyöttömyyteen pudonneita Asema työmarkkinoilla Diginatiivius tuo joitakin osaamisetuja, vähäinen kokemus laskee arvoa Altavastaajina jo asemiaan betonoineiden sukupolvien suhteen

38 Y-sukupolven työelämäajatuksia ja kokemuksia I Arvotietoinen ja vaativa sukupolviko? Työn sisältö + merkityksellisyys + arvojenmukaisuus ei korostu Yyllä; ennemmin hyvinvoinnin sukupolvella Ei erityisesti vaadi palautetta eikä halua vaikuttaa; sen sijaan tyytyväisyys palkitsemiseen korostuu

39 Y-sukupolven työelämäajatuksia ja kokemuksia II Uuden työn logiikka ja piirteet hallussa; työn turhauttavat piirteetkään eivät haittaa Jatkuvat keskeytykset eivät haittaa keskittymistä yhtä paljon kuin muilla Jatkuvat muutokset eivät haittaa työntekoa yhtä paljon kuin muiden kohdalla Ongelmat teknisissä laitteissa ja järjestelmissä eivät yhtä pahoja aikasyöppöjä kuin muilla Työn dokumentointia ja raportointia ei pidetä yhtä pahana Oman ammattiosaamisen/työnkuvan ulkopuolisten tehtävien tekeminen ei turhauta ja vie motivaatiota yhtä paljon kuin muilla Työtehtäviä ei koeta olevan liikaa yhtä usein kuin muut kokevat Työn ei koeta rytmittyvän yhteistyötahoilta ja työtovereilta tulevien reagointia edellyttävien impulssien (sähköpostit jne.) perusteella yhtä paljon kuin muut

40 Y-sukupolven työelämäajatuksia ja kokemuksia III Tiukka työurakäsitys, ei kannata katkoksia Silti realistinen ymmärrys urien katkoksellisuudesta Työttömyys osuu nykytyöelämässä melko vääjäämättömästi jokaisen kohdalle jossain vaiheessa (58 %, muut vähintään 6 % vähemmän) Kolmen vuoden määräaikainen työsuhde on turvallisempi kuin toistaiseksi voimassa oleva työsuhde (42 %, muut vähintään 4 % vähemmän)

41 Y-sukupolven työelämäajatuksia ja kokemuksia IV Epävarma osaamisestaan Arvostaa ammattiosaamisensa fokusoimista ja kehittämistä Vähintään kahta osaamisaluetta hyvin hallitseva pärjää yhden alueen spesialistia paremmin (65 %, muut vähintään 12 % enemmän) Minua vaaditaan oppimaan vähintään jonkin verran sellaista, mitä en haluaisi (52 %, muut vähintään 7 % vähemmän, %) Voidakseni keskittyä paremmin ammattitehtäviini olen valmis vaihtamaan työpaikkaa (52 %, muut vähintään 12 % vähemmän) Voidakseni oppia uutta, olen valmis vaihtamaan työpaikkaa (72 %, muut vähintään 4 % vähemmän)

42 Yymäisiä pärjäämisstrategioita I Hakeneet JO apua ja tukea korostuneesti työpaikan ulkopuolelta / ei niinkään kollektiivisia pärjäämisstrategioita (uuden työn logiikka!) Ystäviltä (88 %, muut vähintään 7 % vähemmän) Terapeutilta / psykologilta (16 %, muut vähintään 3 % vähemmän) Työnvälityksestä (33 %, muut vähintään 8 % vähemmän) Eivät pidä yhtä tärkeänä ammattiyhdistykseltä, työterveydestä tai viranomaisilta saatavaa apua kuin muut (32 %, muut vähintään 9 % enemmän) Eivät pidä tärkeänä työpaikan kehittämistoimintaan osallistumista (sama lamasukupolvella)

43 Yymäisiä pärjäämisstrategioita II Käyttäneet pehmeyttä ilmentäviä pärjäämisstrategioita Haaveisiin tai unelmiin uppoutuminen työpaikalla (50 %, muut vähintään 22 % vähemmän) Someen (20 %) tai nettipelaamiseen (5 %) pakeneminen Itsekseen kirjoittaminen (21 %, muut vähintään 7 % vähemmän) Olon helpottaminen herkuttelemalla (51 %; myös lamasukupolvi erottuu) Sairaslomalle hakeutuminen (17 %, muut vähintään 3 % vähemmän) Uudenlaisten työsuhdemuotojen kehittelyä Etätyön tekemiseen siirtyminen (44 %, muut vähintään 10 % vähemmän) Uusien työmahdollisuuksien kehittely pitkällä aikavälillä uuden työnantajan palveluksessa tai yrittäjänä (45 %, muut vähintään 4 % vähemmän) Reflektointi, eli erilaisiin vaihtoehtoihin liittyvien etujen ja haittojen tarkka pohtiminen (70 %, muut vähintään 7 % vähemmän) Kuitenkin: eivät pidä tärkeänä strategiana tilanteen analysointia ja huolellista strategian laadintaa Tarkoittaako Y yksinäisyyttä? Kyselyn avovastauksissa korostui yksinäisyys, ulkopuolisuus, kaoottisuus, keinottomuus

44 Y on yhteiskuntakehityksen mukaan päivitetty ihmisversio Uuden työelämän logiikan ja pelisäännöt sisäistänyt sukupolvi muistuttaa tässä paljon lamasukupolvea peilaa yhteiskunnan ja työelämän piirteet näkyviin "polarisaatiomittari" sosiaalistuminen uuteen selkeä vahvuus Nousun sukupolvi = "pehmeä sukupolvi" samankaltainen hyvinvoinnin sukupolven ja suurten ikäluokkien kanssa iso kontrasti edeltävään, lamasukupolveen Suurelta osin hankalassa työmarkkina-asemassa, polarisoitunut Y-sukupolven pehmeys ja uuden työelämän kova-arvoisuus eivät ole paras mahdollinen yhdistelmä riskinä liian heikko / pinnallinen yhteisöllinen integraatio, jota työelämän yhteisöjen hajautuminen ja jatkuva muuntuvuus voimistavat: yksinäisyys, ahdistuneisuus, kyvyttömyys kirjoittaa omaa työelämäntarinaa "Yksin työskentely pitäisi kieltää lailla!" (Y-sukupolven nainen kyselyn avovastauksessa)

45 Hyvä vai huono työn tulevaisuus? Ihmisten oma toiveikkuus ja motivaatio hyvän tulevaisuuden tekemiseen ratkaisevat

46

47 Kiitos!

Yksilön, perheen ja yhteisöjen arki Pirkanmaalla. Anu Järvensivu, dosentti, vanhempi tutkija

Yksilön, perheen ja yhteisöjen arki Pirkanmaalla. Anu Järvensivu, dosentti, vanhempi tutkija Yksilön, perheen ja yhteisöjen arki Pirkanmaalla Anu Järvensivu, dosentti, vanhempi tutkija "Rohkee, mutta sopii sulle" Väitetty työjärjestelmän systeeminen kriisi: korjausliike yhdessä pahentaa ongelmia

Lisätiedot

Myytti Yystä: samanlainen vai erilainen kuin muut? Anu Järvensivu dosentti, Tampereen yliopisto vanhempi tutkija, Työterveyslaitos

Myytti Yystä: samanlainen vai erilainen kuin muut? Anu Järvensivu dosentti, Tampereen yliopisto vanhempi tutkija, Työterveyslaitos Myytti Yystä: samanlainen vai erilainen kuin muut? Anu Järvensivu dosentti, Tampereen yliopisto vanhempi tutkija, Työterveyslaitos Työelämän muutoksissa pärjääminen näkökulmana sukupolvi ja sukupuoli Rahoittaja:

Lisätiedot

MUUTTUVA TYÖELÄMÄ TYÖELÄMÄN JA KOULUTUKSEN YHTEISTYÖN HAASTEET. Anu Järvensivu, dosentti, vanhempi tutkija anu.jarvensivu@ttl.fi

MUUTTUVA TYÖELÄMÄ TYÖELÄMÄN JA KOULUTUKSEN YHTEISTYÖN HAASTEET. Anu Järvensivu, dosentti, vanhempi tutkija anu.jarvensivu@ttl.fi MUUTTUVA TYÖELÄMÄ TYÖELÄMÄN JA KOULUTUKSEN YHTEISTYÖN HAASTEET Anu Järvensivu, dosentti, vanhempi tutkija anu.jarvensivu@ttl.fi Työ ja terveys Suomessa 2012 Työterveyslaitos (2013) Toimituskunta: Timo

Lisätiedot

Tulevaisuuden työ - nousevia trendejä työelämän muutostutkimusten valossa

Tulevaisuuden työ - nousevia trendejä työelämän muutostutkimusten valossa Tulevaisuuden työ - nousevia trendejä työelämän muutostutkimusten valossa Anu Järvensivu, dosentti, vanhempi tutkija anu.jarvensivu@ttl.fi, 043 824 7370 Merkittäviä muutoskulkuja, joista ei paljon puhuta

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä KUKA UUTTA TYÖTÄ JOHTAA JA ORGANISOI? Anu Järvensivu, dosentti, vanhempi tutkija anu.jarvensivu@ttl.fi Tiedämme: Toimintaympäristö ja työ muuttuu. Emme tiedä, miten paljon ja milloin

Lisätiedot

Nuoret ja työllistymisen megatrendit. Anu Järvensivu, sosiologian dos., FT (aikuiskasvatus),

Nuoret ja työllistymisen megatrendit. Anu Järvensivu, sosiologian dos., FT (aikuiskasvatus), Nuoret ja työllistymisen megatrendit Anu Järvensivu, sosiologian dos., FT (aikuiskasvatus), anu.jarvensivu@uta.fi, 040-7081270 Uusi työ Tehtävät ja ammatit: hybridit, isoja muutoksia Ajat ja paikat: moniaika,

Lisätiedot

MITEN TYÖELÄMÄ MUUTTUU? Anu Järvensivu, dosentti, vanhempi tutkija anu.jarvensivu@ttl.fi Esityksen pitäjän Rauno Hanhela, Työterveyslaitos

MITEN TYÖELÄMÄ MUUTTUU? Anu Järvensivu, dosentti, vanhempi tutkija anu.jarvensivu@ttl.fi Esityksen pitäjän Rauno Hanhela, Työterveyslaitos MITEN TYÖELÄMÄ MUUTTUU? Anu Järvensivu, dosentti, vanhempi tutkija anu.jarvensivu@ttl.fi Esityksen pitäjän Rauno Hanhela, Työterveyslaitos Muutosten monikerroksisuus Työelämän ja yhteiskunnan muutokset

Lisätiedot

Työyhteisöjen rajat ja rajattomuudet

Työyhteisöjen rajat ja rajattomuudet Työyhteisöjen rajat ja rajattomuudet Minna Janhonen ja Anu Järvensivu Lappeenranta-seminaari 15.8.2013 16.8.2013 Janhonen ja Järvensivu 1 Rajoja rikkova työ ulkoistettu toiminta organisaation sisäinen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työelämän muutostrendit

Hyvinvointia työstä. Työelämän muutostrendit Hyvinvointia työstä Työelämän muutostrendit TYÖELÄMÄN MUUTOS ON MAHDOLLISUUS Anu Järvensivu, dosentti, vanhempi tutkija anu.jarvensivu@ttl.fi Muutosten monikerroksisuus Työelämän ja yhteiskunnan muutokset

Lisätiedot

Miten pärjätä kun työelämä, työsuhteet ja työyhteisöt muuttuvat?

Miten pärjätä kun työelämä, työsuhteet ja työyhteisöt muuttuvat? Miten pärjätä kun työelämä, työsuhteet ja työyhteisöt muuttuvat? FT, dos. Anu Järvensivu, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto anu.jarvensivu@uta.fi tai anu.jarvensivu@simppelisti.fi Kahdesta keskustelusta

Lisätiedot

Miten pärjätä kun työelämä, työsuhteet ja työyhteisöt muuttuvat?

Miten pärjätä kun työelämä, työsuhteet ja työyhteisöt muuttuvat? Miten pärjätä kun työelämä, työsuhteet ja työyhteisöt muuttuvat? FT, dos. Anu Järvensivu, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto anu.jarvensivu@uta.fi tai anu.jarvensivu@simppelisti.fi Kahdesta keskustelusta

Lisätiedot

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa Mika Valtanen Opteam 22.11.2016 Työelämä nyt ja tulevaisuudessa 22.11.2016 Opteam Rauma Nortamonkatu 18, 26100 Rauma 10 000 TYÖNTEKIJÄÄ 1 000VALMENNUSTA VUOSITTAIN 45 000 TYÖHAKEMUSTA VUOSITTAIN HENKILÖ-

Lisätiedot

Työelämä muuttuu - onko Suomi valmis siihen?

Työelämä muuttuu - onko Suomi valmis siihen? Työelämä muuttuu - onko Suomi valmis siihen? Timo Lindholm Sitra 11.9.2015 1 Työelämän ja markkinoiden muutoksia ICT:n laajeneva hyödyntäminen ja osin tehtävätasolle ulottuva kansainvälinen kilpailu hävittävät

Lisätiedot

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha Uusi työ on täällä Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä Kirsi Piha Dialogin missiona on parempi työelämä Dialogi mahdollistaa vuoropuhelun työnantajien ja nykyisten ja tulevien työntekijöiden välillä luo

Lisätiedot

ESIMIESTEN TYÖHYVINVOINTI. Anu Järvensivu FT, Erikoistutkija Työelämän tutkimuskeskus Tampereen yliopisto anu.jarvensivu@uta.fi

ESIMIESTEN TYÖHYVINVOINTI. Anu Järvensivu FT, Erikoistutkija Työelämän tutkimuskeskus Tampereen yliopisto anu.jarvensivu@uta.fi ESIMIESTEN TYÖHYVINVOINTI Anu Järvensivu FT, Erikoistutkija Työelämän tutkimuskeskus Tampereen yliopisto anu.jarvensivu@uta.fi Esimies ja työhyvinvointi Tavanomainen tarkastelukulma: Esimies alaisten työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Ydinryhmäilta. Rekrytoinnin haasteet. Pielavesi Oulun yliopisto

Ydinryhmäilta. Rekrytoinnin haasteet. Pielavesi Oulun yliopisto Ydinryhmäilta Pielavesi 30.11.2017 Rekrytoinnin haasteet Rekrytoinnin haasteet 2 Työelämän sukupolvet Kiinnittyy yhteiskunnan muutokseen -> muutos tuottaa sukupolvia. Jokaisella sukupolvella omanlaisensa

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Työelämän osaamistarpeet ja muutostrendit

Työelämän osaamistarpeet ja muutostrendit 3.4.2017 Koulutuksen kärki kohti osuvaa työllistymistä Työelämän osaamistarpeet ja muutostrendit Milma Arola, Työelämän taitekohdat Lahja Suomelle Eduskunta perusti Sitran lahjaksi 50-vuotiaalle itsenäiselle

Lisätiedot

Muuttuva työelämä millainen on työelämän tulevaisuus?

Muuttuva työelämä millainen on työelämän tulevaisuus? Muuttuva työelämä millainen on työelämän tulevaisuus? Hanna Kankainen, työkykyjohtaja, Varma 21.9.2017 Työ 2040 Skenaarioita työn tulevaisuudesta Työ 2040 Demos Helsingin ja Sitran yhteistyöhanke Kumppaneina:

Lisätiedot

Työ muuttuu muuttuvatko pelisäännöt ja asenteet? Timo Lindholm / SITRA

Työ muuttuu muuttuvatko pelisäännöt ja asenteet? Timo Lindholm / SITRA Työ muuttuu muuttuvatko pelisäännöt ja asenteet? Timo Lindholm / SITRA 7.9.2016 Kansan, maan ja työn vuotuisen tuoton arvoa ei voida lisätä millään muulla keinolla kuin lisäämällä joko sen tuottavien työläisten

Lisätiedot

Kuinka turvaat työllisyytesi?

Kuinka turvaat työllisyytesi? Kuinka turvaat työllisyytesi? Ida Mielityinen Akava Työurat ja osaaminen koetuksella 20.9.2016 Esimerkkejä tulevaisuuden ammateista ihmisten keinotekoisten kehonosien valmistajat nano-teknikot, geneettisten

Lisätiedot

Paneelikeskustelun pohjaksi ESAVIn kehittämispäivä Anna Kemppinen

Paneelikeskustelun pohjaksi ESAVIn kehittämispäivä Anna Kemppinen Paneelikeskustelun pohjaksi ESAVIn kehittämispäivä Anna Kemppinen 3.5.2017 Asenteet Turvallisuus Vuorovaikutus Osallistuminen kunnioitus ennakkoluulot ja mielikuvat luottamus monimuotoisuuden arvostaminen

Lisätiedot

TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI TURKU

TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI TURKU TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI 10.11.2016 TURKU TULEVAISUUDEN TYÖMARKKINAJÄRJESTELMÄ Sopiminen muutoksessa keskusjärjestöt, liitot, paikallisuus, henkilökohtaisuus Palkanmuodostus - Suomen malli

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Yksinkertainen olisi kaunista

Yksinkertainen olisi kaunista Hyvinvointia työstä Yksinkertainen olisi kaunista Anu Järvensivu, dosentti, vanhempi tutkija anu.jarvensivu@ttl.fi Työelämäennakointi - Lukemattomien erilaisten tekijöiden yhteen laskemista, painottamista,

Lisätiedot

Työmarkkinat murroksessa: Mitkä ovat tulevaisuuden työtehtäviä Suomessa?

Työmarkkinat murroksessa: Mitkä ovat tulevaisuuden työtehtäviä Suomessa? Työmarkkinat murroksessa: Mitkä ovat tulevaisuuden työtehtäviä Suomessa? Katariina Nilsson Hakkala Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT päivä 2.10.2013 Mikä on uutta nykyisessä rakennemuutoksessa?

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TYÖ & OSAAVAT TEKIJÄT

TULEVAISUUDEN TYÖ & OSAAVAT TEKIJÄT TULEVAISUUDEN TYÖ & OSAAVAT TEKIJÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDUN SEUTUFOORUMI 28.11.2017 LEENA ALANKO DEMOS HELSINKI @ALANKOLEENA DEMOS HELSINKI Riippumaton yhdistysmuotoinen ajatushautomo. Kaksi teema-aluetta:

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla http://smallbiztrends.com/2011/09/workshifting-changingway-we-work.html Kiinko Tulevaisuuden kaupunki - työ - asuminen - liikkuvuus 6.2.2014

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työllisyyden kehittäminen

Kaakkois-Suomen työllisyyden kehittäminen Kaakkois-Suomen työllisyyden kehittäminen Aki Keskinen 16.11.2015 Esityksen sisältö 1. Yleistä rakennemuutoksesta ja työllisyydestä Kaakkois-Suomessa 2. Työllisyyden kehittämisen nykytilanne 3. Lyhyesti

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehityskuvia

Työmarkkinoiden kehityskuvia Työmarkkinoiden kehityskuvia Heikki Räisänen, tutkimusjohtaja, dosentti Työ- ja elinkeinoministeriö Pirkanmaan liiton tulevaisuusfoorumi 7.11.2011, Tampere Sisältö 1. Lähtökohtia työmarkkinoiden toimintaan

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

X- ja Y-sukupolvien kohtaamisen tuoma murros tulevaisuuden työelämässä - keskiössä Y!

X- ja Y-sukupolvien kohtaamisen tuoma murros tulevaisuuden työelämässä - keskiössä Y! X- ja Y-sukupolvien kohtaamisen tuoma murros tulevaisuuden työelämässä - keskiössä Y! Tiina Tolvanen Tietotaito Group Suomi Oy on valtakunnallisesti toimiva suomalainen asiantuntijayritys, jonka toiminnan

Lisätiedot

Työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus. Talousneuvosto 13.4.2016 Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus. Talousneuvosto 13.4.2016 Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus Talousneuvosto Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Megatrendit Globalisaatio Isoin myllerrys tapahtunut myös Suomen kannalta Maailman

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900- luvulla avasivat tien digitaaliseen tietoyhteiskuntaan Transistori

Lisätiedot

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? To be or Wellbe 11.2.2010 Oulu Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM Nuoret työntekijät muuttavat työelämää: MEGATRENDIT

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Suomi palkkatyön yhteiskuntana Harri Melin Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Nopea muutos Tekninen muutos Globalisaatio Työmarkkinoiden joustot Globalisaatio ja demografinen muutos Jälkiteollisesta

Lisätiedot

Ikäjohtaminen-työntekijän hyvinvoinnnin tukemiseksi

Ikäjohtaminen-työntekijän hyvinvoinnnin tukemiseksi Ikäjohtaminen-työntekijän hyvinvoinnnin tukemiseksi ATERIA 14 tapahtuma, ammattiasiain toimitsija JHL edunvalvontalinja, työelämän laadun toimialue Ikäjohtaminen, määrittely Ikäjohtamiseksi kutsutaan eri-ikäisten

Lisätiedot

TYÖN MARKKINOILLA TOIMIMISEN TAIDOT -YHTEINEN PELIKENTTÄ. Mikko Kesä, vanhempi neuvonantaja, Sitra Työsteen Sillat

TYÖN MARKKINOILLA TOIMIMISEN TAIDOT -YHTEINEN PELIKENTTÄ. Mikko Kesä, vanhempi neuvonantaja, Sitra Työsteen Sillat TYÖN MARKKINOILLA TOIMIMISEN TAIDOT -YHTEINEN PELIKENTTÄ, vanhempi neuvonantaja, Sitra 26.9.2016 Työsteen Sillat Edistämme työelämän uudistumista talouden ja työmarkkinoiden haasteisiin ja tulevaisuuteen

Lisätiedot

Koulutuspäivän tavoite

Koulutuspäivän tavoite Työnohjauksesta nousevia asioita Kohtaamisia terveydenhuollon arjessa 23.5.2017 Työhyvinvointiylihoitaja, työnohjaaja KSSHP Koulutuspäivän tavoite Herättää ajatuksia ihmisten kohtaamisesta Muuttaa kohtaamisen

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys - kommenttipuheenvuoro

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys - kommenttipuheenvuoro Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys - kommenttipuheenvuoro Tuottavuus ja työhyvinvointi Toimihenkilöiden työsuhdepäivät 0.2.20 M/S Silja Symphony Johtaja Jukka Ahtela EK 2 3 Suomi on palvelutalous

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Kaikkien osaaminen käyttöön

Kaikkien osaaminen käyttöön Kaikkien osaaminen käyttöön miksi aihe on Sitralle ja Suomelle keskeinen ja miten Sitran Ratkaisu 100 -haastekilpailu vie asiaa eteenpäin? Kalle Nieminen Asiantuntija, Sitra 13.12.2016 Kaikkien osaaminen

Lisätiedot

Suomen täyttäessä 100-vuotta maailma on epävarmuuden tilassa. Miltä huominen pohjolassa näyttää?

Suomen täyttäessä 100-vuotta maailma on epävarmuuden tilassa. Miltä huominen pohjolassa näyttää? Suomen täyttäessä 100-vuotta maailma on epävarmuuden tilassa. Miltä huominen pohjolassa näyttää? Reaktiomme seuraavaan kolmeen trendiin määrittelee pohjoismaisen mallin suunnan. TYÖN JA TOIMEENTULON ARVOITUS

Lisätiedot

Miksi jokaisen osaaminen pitäisi saada hyödynnettyä?

Miksi jokaisen osaaminen pitäisi saada hyödynnettyä? 15.3. MAAHANMUUTTAJAT AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Miksi jokaisen osaaminen pitäisi saada hyödynnettyä? Kalle Nieminen, asiantuntija Miksi jokaisen osaaminen pitäisi saada hyödynnettyä? Megatrendit Kestävyyskriisi

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna 2.9.2010 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900-luvulla avasivat tien digitaaliseen

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19.-21.3.2012 Helsinki-Tukholma-Helsinki, M/S Silja Serenade Hallitusneuvos Merja

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asiassa VNS 6/2017 vp Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa: Jaettu ymmärrys työn murroksesta

Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asiassa VNS 6/2017 vp Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa: Jaettu ymmärrys työn murroksesta Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asiassa VNS 6/2017 vp Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa: Jaettu ymmärrys työn murroksesta 3.10.2017 Paula Laine Johtaja, ennakointi ja strategia Sitra

Lisätiedot

#UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra

#UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra #UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra Twitter: @keranenhenna Muuttuko työelämä työsuhteet? 200 Työsuhteiden tulevaisuus 190 180 Jatkuva osa-aikatyö 170

Lisätiedot

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 GRADUATES AT WORK Millaisia ajatuksia ja odotuksia nuorilla osaajilla on työelämästä? Nuoret Osaajat työelämässä -tutkimus on Studentworkin vuosittain toteuttama selvitys

Lisätiedot

Nuorten taloudellinen asema tulevaisuuden Suomessa

Nuorten taloudellinen asema tulevaisuuden Suomessa Seppo Honkapohja Suomen Pankki Nuorten taloudellinen asema tulevaisuuden Suomessa Nuoret ja talous tulevaisuuden Suomessa onko nuorten elintason kasvu pysähtymässä? - seminaari Helsinki 20.10.2016 20.10.2016

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

Johtamiskoulutuksen tarve. Simo Halonen 4.10.2007

Johtamiskoulutuksen tarve. Simo Halonen 4.10.2007 Johtamiskoulutuksen tarve Simo Halonen 4.10.2007 Sisältö Teknologiateollisuus ja Salon Konepaja Oy Johtamisosaamisen tarve Johtamisen erityishaasteita Suomessa Ammattikorkeakoulutuksen haasteita Päätoimialat

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi Hyvinvointia työstä KP Martimo: Työhyvinvoinnista 12.2.2014 Hyvinvointi työssä vai siitä huolimatta? Kari-Pekka Martimo, LT Johtava ylilääkäri Vaikuttava työterveyshuolto teemajohtaja KP Martimo: Työhyvinvoinnista

Lisätiedot

RIITTÄÄKÖ DIGITAALISESSA TALOUDESSA TYÖTÄ JA TOIMEENTULOA?

RIITTÄÄKÖ DIGITAALISESSA TALOUDESSA TYÖTÄ JA TOIMEENTULOA? RIITTÄÄKÖ DIGITAALISESSA TALOUDESSA TYÖTÄ JA TOIMEENTULOA? Ville-Veikko Pulkka ville-veikko.pulkka@helsinki.fi 09/05/2017 1 ALUSTUKSEN SISÄLTÖ 1) vaihtoehtoiset tulevaisuusskenaariot 2) maltillinen skenaario

Lisätiedot

Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen

Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen ESITYKSEN AGENDA Osa I: Kenestä oikein puhutaan Osa II: Työpaikkaa etsimässä, mielikuva rakentuu

Lisätiedot

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen Maarit Lahtonen, asiantuntija Työelämän innovaatiot ja kehittäminen DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen silmin

Lisätiedot

Globaali keskinäisriippuvuus kasvavat jännitteet

Globaali keskinäisriippuvuus kasvavat jännitteet Kestävyyskriisi nyt! Globaali keskinäisriippuvuus ja kasvavat jännitteet Teknologia muuttaa kaiken Megatrendit Suomen täyttäessä 100-vuotta maailma on epävarmuuden tilassa. Miltä huominen pohjolassa

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Elämän mullistavat muutokset Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Miksi haluan puhu muutoksista? Muutos lisää stressiä yksilölle, parille ja perheelle Stressi voi olla niin suuri, ettei meidän opitut

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä! Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä! Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä! Perhevapaalta työelämään paluun tukeminen - vertaisryhmätoiminnalla Pia Pulkkinen, tutkija, VTM Salla Toppinen-Tanner, tiimipäällikkö, PsT Synnyttäjät Lapsia syntyy vuosittain noin

Lisätiedot

KUVApuhelinhanke alkukyselyt:

KUVApuhelinhanke alkukyselyt: Liite 2 (1/5) KUVApuhelinhanke alkukyselyt: OSIO I: Taustatiedot, teknologiasuhtautuminen ja teknologiaosaaminen 1. Sukupuoli: Nainen, Mies 2. Ikä: vuotta 3. Sosiaali- ja terveysalan koulutus: 4. Työtehtävät

Lisätiedot

Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK

Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK Kaikki vastaajat, n=1177 Ikäryhmät Alle 35-vuotiaat, n=211 35-50 vuotiaat, n=427 51-65-vuotiaat, n=414 Sukupuoli Naiset, n=746 Miehet, n=422 Ammattiasema Työntekijä,

Lisätiedot

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen?

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? 2 2017 BR Teknologiateollisuus 2 Kone- ja tuotantotekniikan opiskelu Miksi teknologia!

Lisätiedot

Tulevaisuuskakku. Ryhmätöiden tuotoksia ja Sitran puheenvuorosta mieleen jääneitä asioita

Tulevaisuuskakku. Ryhmätöiden tuotoksia ja Sitran puheenvuorosta mieleen jääneitä asioita Tulevaisuuskakku Ryhmätöiden tuotoksia ja Sitran puheenvuorosta mieleen jääneitä asioita 1. Mitkä taidot ovat hyväksi tulevaisuuden ammatteihin suunnatessa? Kirjoitus ja lukutaito Luetun ymmärtäminen Kuuntelemisen

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23..2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta Vaikuttava kaksivaiheinen tulevaisuusselonteko Teemana työn murros ja tulevaisuuden työ 1. osa: Jaettu ymmärrys työn murroksesta

Lisätiedot

Nuoret työntekijät Asenteet ja motivaatio. Kaupan päivä 2014 KESKO

Nuoret työntekijät Asenteet ja motivaatio. Kaupan päivä 2014 KESKO Nuoret työntekijät Asenteet ja motivaatio Kaupan päivä 2014 KESKO Puheenjohtaja Ann Selin 20.1.2014 PAM lukuina Jäseniä 230 000 Ammattiosastoja 182 Luottamushenkilöitä noin 5 000 42 työehtosopimusta ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta Vaikuttava kaksivaiheinen tulevaisuusselonteko Teemana työn murros ja tulevaisuuden työ 1. osa: Jaettu ymmärrys työn murroksesta

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

SOVITTELIJAT APUNA TYÖPAIKAN KONFLIKTEISSA

SOVITTELIJAT APUNA TYÖPAIKAN KONFLIKTEISSA SOVITTELIJAT APUNA TYÖPAIKAN KONFLIKTEISSA Sovunrakennushanke Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Kirkon johtamisforum 2018 1 Hanke sovittelumenettelystä Hanke sovittelumenettelystä vuosina 2015 2016.

Lisätiedot

UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen

UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen Timo Lindholm / Sitra 22.8.2017 Lähtökohdat - Globaalit ilmiöt muokkaavat työelämää hävittävät ja luovat töitä. - Työn murroksen

Lisätiedot

Integroidut palvelut nuorille vai vaikuttava palvelusysteemi?

Integroidut palvelut nuorille vai vaikuttava palvelusysteemi? Integroidut palvelut nuorille vai vaikuttava palvelusysteemi? Soile Kuitunen, valt.tri, toimitusjohtaja 5.3.2015 1 Nuoret -50 000 koulutuksen ja työn ulkopuolella, ilman perusasteen jälkeistä koulutusta.

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

Mikko Kesä, TYÖN MUODOT TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄSSÄ

Mikko Kesä, TYÖN MUODOT TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄSSÄ Mikko Kesä, 20.09.2017 TYÖN MUODOT TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄSSÄ ESITYKSEN RAKENNE Työn muutoksen narratiivi 2017. Muuttuvan työelämän osa-alueita: Osaaminen Työpaikat ja työnsaanti Suhde työhön Globaali kilpailu

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1., n=350 2. n=485 3., n=497 4.,

Lisätiedot

Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn. Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto

Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn. Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto Missä JHL:n jäsen kohtaa vapaaehtoisen? Kotityöpalvelu Kiinteistönhoito

Lisätiedot

Muuttuva opettajuus 3 pointtia

Muuttuva opettajuus 3 pointtia Muuttuva opettajuus 3 pointtia Toimitusjohtaja Petri Lempinen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry @LempinenPetri #ammatillinenkoulutus #amke www.amke.fi 1. Ympäristön muuttuessa koulutus uudistuu

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014 Lue analyysi kyselyn tuloksista: www.nuoretlakimiehet.fi/0///nula-selvitti-tyooloja-sisalto-ennen-kompensaatiota-ja-glooriaa/ Taustatiedot Sukupuoli 0 8 6 6 Mies Nainen Kaikki (KA:.6, Hajonta:0.9) (Vastauksia:7)

Lisätiedot

Työelämän kehittämisen haasteet talouden ja tuotantoelämän murroksessa. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 18.3.2010 Harri Vainio

Työelämän kehittämisen haasteet talouden ja tuotantoelämän murroksessa. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 18.3.2010 Harri Vainio Työelämän kehittämisen haasteet talouden ja tuotantoelämän murroksessa Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 18.3.2010 Harri Vainio 1. 4.-luokkalaisten haaveammatit, TOP-16 Eläinlääkäri Taiteilija Opettaja

Lisätiedot