Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus"

Transkriptio

1 Tietoliikenneyhteydet 1 (36) Liittymismallit KanTa-palveluihin LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 KunTo

2 Tietoliikenneyhteydet 2 (36) Sisällys LYHENNELUETTELO JA TERMISTÖ Johdanto Tietoliikenneverkon toteutusmalli Yleiset vaatimukset Tietoliikenteen yleiset tietoturvavaatimukset Liikenteen salausvaatimukset liittyjän verkossa Käyttöönotettavien KanTa-palveluiden asettamat kapasiteettivaatimukset Verkon looginen rakenne Tausta Esitetty malli tietoliikenneratkaisusta Liittymismalliesimerkit Esimerkki Esimerkki Esimerkki Esimerkki Liittyminen runkoverkkopalveluun Toimenpiteet tietoliikenneoperaattorin suuntaan Toimenpiteet liittyjän tietoliikenneverkoissa (kahdennettu/kahdentamaton liittymä) Tietoliikenneyhteyksien mitoitus, laatuvaatimukset ja suositukset Yleistä Liittymäkapasiteetin suhde käytettävään siirtomediaan Mitoitusperusteet Mitoitusperusteet eresepti-palvelun tarpeisiin perustuen Huomiot mitoituksessa earkisto-palvelua varten Laatuvaatimukset ja suositukset Yleistä Palveluaika Käytettävyys Palveluvaste Liikenteen tekniset laatuluokitukset Esimerkkiliittymätyypit määritellyillä palvelutasoilla Esimerkki A: Toiminnaltaan kriittinen liittymätyyppi Esimerkki B: Toiminnaltaan vähemmän kriittinen liittymätyyppi Tietoliikenneyhteyksien ja palveluiden tuotannonaikainen valvonta Yleistä Valvonnan toteutus Liittymien perusvalvonta Liittymien kuormitusstatistiikan valvonta...36

3 Tietoliikenneyhteydet 3 (36) LYHENNELUETTELO JA TERMISTÖ BGP CE Core GLBP GW Host HSRP ICMP IP ITU-T KanTa Kela LAN Latenssi MPLS PING Border Gateway Protocol, tietoliikenneoperaattoreiden runkoverkoissa käyttämä tiedonsiirtoprotokolla Customer Equipment, operaattorin runkoverkkopalveluun liittyvän asiakaan asiakaslaite, joka on operaattorin ylläpidossa Tietoliikenneoperaattorin runkoverkko Gateway Load Balancing Protocol, lähiverkoissa hyödynnettävä, vikasietoisen reitityspisteen tarjoava protokolla Gateway, yhdyskäytävä Isäntäkone, esimerkiksi yksittäinen palvelinlaite Hot Standby Routing Protocol, lähiverkoissa hyödynnettävä, vikasietoisen reitityspisteen tarjoava protokolla Internet Control Message Protocol, protokolla, jonka avulla voidaan välittää informaatiota mm. tietoverkon häiriötilanteista Internet Protocol, internetprotokolla International Telecommunication Union Standardization sector, kansainvälinen standardointielin Kansallinen Terveysarkisto Kansaneläkelaitos Local Area Network, lähiverkko Viive (esimerkiksi sanoman kokema viive sen välittyessä tietoliikenneverkon lävitse) Multiprotocol Label Switching, hyvin yleinen menetelmä IP-pakettien nopeaan siirtoon tietoliikenneoperaattoreiden runkoverkoissa Packet Internet Groper, IP-verkon työkalu, jolla voidaan testata määrätyn isäntäkoneen saavutettavuutta. Hyödyntää ICMP-protokollaa

4 Tietoliikenneyhteydet 4 (36) PKI Probe RTT SP SLA SNMP SSL/TLS VLAN VoIP VPN VRF VRRP Public Key Infrastructure, julkisen avaimen infrastruktuuri Mittalaite, jota hyödynnetään verkon ja palveluiden laadun mittauksessa. Asennetaan liittyjän lähiverkkoon Round Trip Time, kiertoaikaviive Service Provider, palveluntarjoaja Service Level Agreement, palvelutasosopimus Simple Network Management Protocol, verkonhallintaprotokolla Secure Sockets Layer/ Transport Layer Security, protokollat tiedonsiirtoosapuolen autentikointiin ja siirrettävän tiedon salaukseen Virtual Local Area Network, kytkintekniikka, jonka avulla voidaan luoda toisistaan virtuaalisesti eriytettyjä lähiverkkoja kytkinverkon sisällä Voice over Internet Protocol, termi tekniikalle, jossa puheliikennettä välitetään IP-verkon ylitse IP-protokollaa hyödyntäen Virtual Private Network, virtuaalinen yksityisverkko, yleistermi tekniikalle, jossa tietoliikenneverkon osapuolten välinen kommunikointi välitetään julkisen tai muutoin jaetun verkon ylitse näennäisesti yksityisessä (suljetussa) verkossa VPN Routing and Forwarding, teknologia, joka mahdollistaa useiden reititys-tauluinstanssien samanaikaisen käytön reitittimessä. Reititystauluinstanssit ovat toisistaan täysin erillisiä ja mahdollistavat näin eriytettyjen verkkojen toteuttamisen. Käytetään yleisterminä kuvaamaan myös suljettua asiakasverkkoa tietoliikenneoperaattorin (MPLS)-runkoverkon sisällä. Virtual Router Redundancy Protocol, lähiverkoissa hyödynnettävä, redundanttisen reitityspisteen tarjoava protokolla

5 Tietoliikenneyhteydet 5 (36) 1 Johdanto Tämä dokumentti sisältää tiedonsiirtoyhteyksien järjestämiseen liittyviä ohjeita ja suosituksia KanTa-palveluihin liittyville organisaatioille. Dokumentti tarkentaa Kelan Liittymismallit KanTa-palveluihin -ohjetta, ja se on ensisijaisesti kirjoitettu KanTapalveluihin liittyville terveydenhuollon organisaatioille. Dokumentin tarkoituksena on esitellä ratkaisumalleja, joiden avulla erikokoiset Kan- Ta-liittyjät (ja niiden tietojärjestelmät) voivat liittyä KanTa-palveluihin tietoturvallisesti, toteuttaa tiedonsiirtoyhteydet ja niihin liittyvät ylläpitopalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti sekä varmistua yhteyksien skaalautuvuudesta KanTa-palveluiden tulevia vaiheita varten. KanTa-palveluilla tarkoitetaan terveydenhuollon valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluita, joita ovat sähköinen resepti (eresepti) sähköinen potilastiedon arkisto (earkisto) kansalaisten omien resepti- ja potilastietojen katselu verkossa tukipalvelut, kuten terveydenhuollon tunniste- ja varmennepalvelut sekä koodistopalvelu. KanTa-palvelut tuottaa Kela. Tunniste- ja varmennepalveluista vastaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja koodistoista Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Palveluihin liittyviä osapuolia on useita. Niihin kuuluvat eri terveydenhuollon toimijat (mm. kaupunkien terveyskeskukset, sairaalat, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kuntayhtymät ja yksityiset lääkäriasemat) sekä pääja sivuapteekit. Kokonaisliittyjämäärä on varsin suuri. Liittyjäorganisaatiot ovat kooltaan erisuuruisia ja organisaatioiden tietojärjestelmäympäristöt ovat keskenään vaihtelevia. KanTa-liittyjillä on käytössään useita eri tietojärjestelmiä, jotka liikennöivät KanTapalveluihin päin. Potilastietojärjestelmä voi liikennöidä KanTa-palveluihin joko suoraan tai erillisen integraatioratkaisun kautta. Liikennöintiä tapahtuu myös KanTapalveluista potilastietojärjestelmiin päin, esim. reseptin uudistamispyynnön lähettämisen yhteydessä. Tällaisista KanTa-liittyjän tarjoamista palveluista käytetään ohjeistuksessa nimitystä vastaanottopalvelut. Tämä dokumentti rajautuu potilastietojärjestelmän ja KanTa-palvelun välisiin tietoliikenneyhteyksiin, eikä siinä oteta kantaa esim. työasemien ja tietojärjestelmien välisiin yhteyksiin. Dokumentissa keskitytään ensisijaisesti eresepti-palvelun käyttöönoton ja käytön asettamiin vaatimuksiin. Kuitenkin keskeiset jatkokehitystarpeet, kuten liitty-

6 Tietoliikenneyhteydet 6 (36) mien ja yhteyksien skaalautuminen earkisto-palvelun tarpeisiin, on pyritty huomioimaan. Määrittelytyö toteutettiin marraskuun 2009 ja helmikuun 2010 välisenä aikana. Tämä dokumentti on esimerkinomainen ohje, jota KanTa-palveluihin liittyvä organisaatio voi halutessaan käyttää tietoliikenneyhteyksien suunnittelun tukena. Dokumentissa ei määritellä uusia liittyjiä tai tietoliikenneyhteyksien toteuttajia koskevia vaatimuksia, vaan kaikki dokumentissa viitatut tai esitetyt vaatimukset pohjautuvat Kelan ja muiden KanTa-palvelujen tuottajien sekä sosiaali- ja terveysministeriön asettamiin vaatimuksiin.

7 Tietoliikenneyhteydet 7 (36) 2 Tietoliikenneverkon toteutusmalli 2.1 Yleiset vaatimukset Tietoliikenteen yleiset tietoturvavaatimukset Kaikki potilastietojärjestelmien ja KanTa-palveluiden väliset tiedonsiirtoyhteydet on suojattava siten, ettei ulkopuolisilla ole mahdollisuutta päästä käsiksi siirrettävään tietoon. Liikenne liittyjän potilastieto- tai apteekkijärjestelmältä ulkoistetulle integraatioratkaisulle tulee salata vähintään vastaavan tasoisella menetelmällä kuin SSL 3.0 tai TLS 1.0 siltä osin, kun se kulkee muualla kuin organisaation sisäverkossa (esimerkiksi operaattorin runkoverkko, vaikka käytössä olisi operaattorin suljettu yhteys). Sanomaliikenteen kaikki osapuolet tulee tunnistaa luotettavasti. Tunnistaminen on pakollista organisaatioiden välisessä tiedonsiirrossa, kun käytetään muita kuin sisäverkon yhteyksiä. Jos tietojärjestelmien palvelimet sijaitsevat samassa konesaliympäristössä tai ympäristöissä välityspalvelun- tai tiedonsiirtoon osallistuvien mahdollisesti hyödynnettävien erillisten laitteistojen kanssa (kuormantasaajat, SSL-kiihdyttimet tms.) kanssa, ei varmennepohjainen tunnistaminen ole pakollista, edellyttäen kuitenkin että konesalin- ja käyttöympäristön sisäisestä tietoturvasta on huolehdittu vaatimusten mukaisesti. Autentikoinnin ja salauksen toteutuksessa käytetään KanTa-liitynnän osalta julkisen avaimen infrastruktuuria (PKI) ja palvelinvarmenteita. Kelan ja varmennepalveluiden tuottajien ohjeistuksessa on yksityiskohtaisempaa tietoa varmenteiden hankkimisesta ja varmentamisen teknisestä toteutuksesta Liikenteen salausvaatimukset liittyjän verkossa Tiedonsiirron suojaus- ja salausvaatimukset koskevat myös liittyjän verkossa/verkoissa toteutettavaa KanTa-palveluihin liitetyn potilastietojärjestelmän ulkoista tiedonsiirtoa niiltä osin, kun tiedonsiirto koskee KanTa-palveluihin tai -palveluista tapahtuvaa liikennöintiä. Liittyjän verkon tietoliikenteellä tarkoitetaan esimerkiksi potilastietojärjestelmän ja integraatioratkaisun välistä liikennöintiä (jos käytetään erillistä integraatioratkaisua). Tietojärjestelmien ja integraatioratkaisun välisiä yhteyksiä on esitetty loogisella tasolla kuvassa 1.

8 Tietoliikenneyhteydet 8 (36) Kuva 1. Potilastietojärjestelmien ja integraatioratkaisun (integraatiojärjestelmä) välinen liikennöinti. Kuvassa 1 liittyjien (Organisaatiot A,B,C ja D) KanTa-palveluihin näkyvä KanTaliityntäpiste sijaitsee integraatioratkaisussa, josta muodostettavat yhteydet on autentikoitu ja salattu hyödyntämällä Valviran palvelinvarmennetta. Integraatioratkaisu sijaitsee tässä esimerkissä liittyvän organisaation (Organisaatio D) lähiverkossa. Muiden alueellisten organisaatioiden tietojärjestelmät liikennöivät KanTa-palveluihin tämän välitysjärjestelmän kautta. Järjestelmien välinen verkko (kuvassa IP ) voi olla käytännössä mikä tahansa IP-protokollaa välittävä verkko tai useampi verkko. Asetettujen vaatimusten mukaisesti, potilastietojärjestelmän ja integraatioratkaisu välisillä yhteyksillä tulee myös käyttää molemminpuolista autentikointia sekä tiedonsiirron salausta vähintään niiltä osin, kun tiedonsiirtoon hyödynnetään muita kuin organisaation sisäverkon yhteyksiä (esimerkiksi operaattorin runkoverkko, vaikka käytössä olisi operaattorin suljettu yhteys).toteutustapana voidaan käyttää varmennepohjaista SSL/TLS-toteutusta tai tietoturvaltaan vastaavan tasoista teknologiaa. Toteutuksessa suositellaan hyödynnettävän Valviran palvelinvarmenteita, mutta tämä ei ole pakollista. Liikenteen salausta/autentikointia ei edellytetä, jos: potilastietojärjestelmän ja integraatioratkaisun välinen yhteys kulkee kokonaan saman konesaliverkon sisällä ja konesalin tietoturva on asianmukaisesti toteutettu

9 Tietoliikenneyhteydet 9 (36) potilastietojärjestelmän ja integraatioratkaisun välinen yhteys kulkee dedikoitua point-to-point -linkkiä (esim. vuokrakuitu) pitkin. Liikenteen salausvaihtoehdot ja eri liittyjätyypit kuvauksineen on esitetty kappaleessa Käyttöönotettavien KanTa-palveluiden asettamat kapasiteettivaatimukset Toimeksiannon lähtökohtana oli huomioida ensisijaisesti eresepti-palvelun käyttöönoton asettamat vaatimukset tiedonsiirtoratkaisuille sekä arvioida earkisto-palvelun käyttöönoton tuomia näihin tiedonsiirtoratkaisuihin kohdistuvia kehitys/ muutostarpeita. eresepti-palveluun sisältyvä liikenne on synkronista ja sanomapohjaista. Sanomat ovat kooltaan n kt (kilotavua). Jos käyttäjän toimenpide vaatii välitöntä palautetta Reseptikeskukselta, saa potilaskertomusjärjestelmän tai apteekin tietojärjestelmän käyttäjän kokema viive kommunikoitaessa reseptikeskuksen kanssa olla 90 %:ssa tapauksia 3 sekuntia ja lopuissa 10 %:ssa tapauksia enintään 10 sekuntia. Tämä asetettu kokonaislatenssivaatimus (maksimiaika) sisältää myös sanomaliikenteen ja palvelinten prosessointiajan. KanTa-tietoliikenneyhteyksien osalta suositellaan käytettävän tämän dokumentin luvun kolme mukaisia laatuluokituksia. Tehtyjen arviolaskelmien mukaan, n. 70 % eresepti-palvelun lääkemääräyksistä kirjoitetaan arkipäivisin klo Reseptien kirjoituksesta generoituva ruuhkahuippu valtakunnallisesti kaikki liittyjät huomioiden on n. 5 tapahtumaa/s. Reseptien lukutapahtumista generoituva liikennemäärä on arvioituna ruuhkahuipussa vastaavasti n. 5 tapahtumaa/s. Kappaleessa 3.3 on arvioitu eresepti-palvelun käytön mitoitusvaatimuksia tietoliikenteen kannalta.

10 Tietoliikenneyhteydet 10 (36) 2.2 Verkon looginen rakenne Tausta KanTa-palveluihin liitettävät tietojärjestelmät liitettävät tietojärjestelmineen sijaitsevat eri organisaatioiden ja toimittajien konesaliympäristöissä eri puolilla Suomea. Ohjeistuksessa pyritään siihen, että liittyjien hyödyntämät tietoliikenneratkaisut perustuvat yhteisesti sovittuihin liittymisvaihtoehtoihin, joiden käyttöönottomalleista on myös sovittu eri osapuolien välillä Esitetty malli tietoliikenneratkaisusta Tässä dokumentissa esitetyn ohjeistuksen runkona toimii suljettuihin asiakasverkkoyhteyksiin tai dedikoituihin yhteyksiin perustuva malli. Ohjeistuksessa on kuvattu myös liityntämalli, joka on toteutettu julkisen internetverkon ylitse. Julkisen terveydenhuollon organisaatioille suositellaan kuitenkin suljettuihin asiakasverkkoihin tai dedikoituihin ratkaisuihin perustuvia liityntämalleja. Suljetulla asiakasverkolla tarkoitetaan pelkästään jonkin asiakkaan käyttöön rakennettua virtuaalista yksityisverkkoa (asiakaskohtainen VPN, Virtual Private Network), joka rakennetaan laitteistokonfiguraatioiden avulla tietoliikenneoperaattorin runkoverkon päälle. Suljetun asiakasverkon sisällä välitetään ainoastaan asiakkaan dataa, eikä liikennöinti muista asiakasverkoista tai internetistä käsin ko. asiakasverkkoon ole mahdollista. Operaattorin suljettu asiakasverkko mahdollistaa siis liikenteen eriyttämisen muusta operaattorin verkossa siirrettävästä liikenteestä ja tarjoaa siten sovitun kaistan tarjoavan tiedonsiirtokanavan. Tietoliikenneoperaattorit hyödyntävät suljettujen asiakasverkkojen toteutuksissa nykyisin lähinnä MPLS VPN (Multiprotocol Label Switching VPN) ja VRF (VPN Routing and Forwarding) -teknologioita. Näillä teknologioilla siirrettävää liikennettä ei salata, vaan se siirretään muusta liikenteestä eriytetyssä virtuaaliverkossaan. Tekniikat mahdollistavat myös liikenteen priorisoinnin ja luokittelun runkoverkon sisällä, jos asiakas näin haluaa. Tässä suunnitelmassa ei kuitenkaan oteta tarkemmin vaatimuksena kantaa siihen, mitä teknologioita operaattori runkoverkossaan suljettujen asiakasverkkojen toteutukseen käyttää, koska nämä voivat tulevaisuudessa myös vaihtua. Dokumentin kuvauksissa kuitenkin viitataan selkeyden vuoksi nykyisin käytössä oleviin teknologioihin. Termiä VRF käytetään topologiakuvissa synonyyminä suljetulle asiakasverkolle esitysteknisistä syistä. Tämä on puhekielessä myös varsin usein käytetty termi suljetulle asiakasverkolle. Esitetyllä suljetulla asiakasverkkomallilla on edellytyksenä, että liikennöintiin osallistuvat osapuolet liittyvät valitun operaattorin asiakasverkkoon omilla runkoverkon liittymillään. Käytännössä Kelan palvelukeskukseen tulee siis toteuttaa oma runkoverkkoliittymänsä ja vastaavasti kullekin liittyjäorganisaatiolle tai organisaatioiden yhteis-

11 Tietoliikenneyhteydet 11 (36) toteutuksille omansa. Liittyjäorganisaatioiden liittymät voivat olla organisaatiokohtaisia tai organisaatioiden yhteenliittymälle toteutettuja. Tässä dokumentissa esitetyssä mallissa eri liittyjäorganisaatioiden tai yhteenliittymien on mahdollista hankkia (tai kilpailuttaa) yhteydet omilta runkoverkko-operaattoreilta paikallisesti mm. kustannus- ja saatavuussyistä johtuen. Suomessa on tällä hetkellä käytännössä neljä eri tietoliikenneoperaattoria, joilla on kyky tarjota runkoverkkopalvelua valtakunnallisesti. Kelan palvelukeskukseen toteutetaan ns. nieluliittymät vähintään näiden neljän operaattorin runkoverkkoon. Kukin liittyjä liikennöi KanTapalveluihin valitun runkoverkko-operaattorin runkoverkkoa pitkin, jonkin nieluliittymän lävitse. Tämä toteutusmalli on esitetty kuvassa 2. Kuva 2. Malli esitetystä tietoliikenneratkaisusta (huom. dedikoituja yhteyksiä ei ole kuvattu). Kuvassa 2 on käytetty liittyjän verkossa yksinkertaisuuden vuoksi vain potilastietojärjestelmiä, vaikka yhteys voidaan muodostaa myös integraatioratkaisun kautta. Kuvassa 2 on esitetty esimerkkityyppisesti neljän eri KanTa-liittyjän liikennöinti KanTapalveluihin eri operaattoreiden runkoverkkojen kautta. Kuvassa 2 esitetyt potilastietojärjestelmät voivat olla joko liittyjän omassa tai toimittajalle ulkoistetussa konesaliympäristössä. Kummassakin tilanteessa liittymistapa operaattorin suojattuun asiakas-

12 Tietoliikenneyhteydet 12 (36) verkkoon säilyy kuitenkin samana. Useampi liittyjäorganisaatio voi käyttää myös yhteistä liityntää runkoverkkopalveluun (kuvan esimerkissä Liittyjät A1 ja A2 ). Suositus onkin että KanTa-palveluiden käyttöönoton edellyttämät tietoliikenneyhteydet ja tietoliikenteeseen palvelut (esim. valvonta- ja hallinta, tietoliikenteen tietoturva) toteutetaan vähintään sairaanhoitopiirin alueen laajuisina yhteistoteutuksina, jolla voidaan varmistaa tiedonsiirtoyhteyksien sekä niihin liittyvien ylläpitopalveluiden kustannustehokas toteutus sekä yhteyksien skaalausmahdollisuudet KanTa-palveluiden myöhempien vaiheiden tarpeisiin. Toteutusta suunniteltaessa tulisi arvioida voidaanko olemassa olevia esim. alueellisia tiedonsiirtoratkaisuja hyödyntää KanTatietoliikenneyhteyksien toteuttamiseen. Kuvassa 2 kukin operaattori toteuttaa oman nieluliittymänsä Kelan palvelukeskukseen. Kelan palvelukeskuksessa kunkin operaattorin vastuu ulottuu palvelukeskuksen tiloissa sijaitseviin operaattorikohtaisiin CE-reitittimiin. Vastaavasti liittyjäpuolella liittyjän valitseman operaattorin vastuu ulottuu liittyjän tiloissa sijaitsevaan CEreitittimeen. Toteutusmallissa on pyritty siihen, että liittymät on toteutettu annetut vaihtoehdot huomioiden mahdollisimman yhdenmukaisella tavalla. Toteutusmallissa kukin liittyjä liittyy suljettuun asiakasverkkoon täysin vastaavalla toteutustavalla (operaattorista riippumatta). Mallin arkkitehtuuri on siis yhdenmukainen kaikille liittyjille, mutta siirtoteknologiat (kuitu-/ kupariyhteydet) ja yhteysnopeudet voivat poiketa toisistaan. Liittyjälle toteutettavan suljetun asiakasverkon liittymään sidotaan halutut kapasiteetti- ja laatuvaatimukset (sisältäen liittymän siirtokapasiteetin ja palvelutason). Nämä määräytyvät liittyjäkohtaisten tarpeiden mukaisesti. Näitä tarpeita käsitellään dokumentissa erikseen myöhemmin. Verkkoteknisesti suljetun asiakasverkon ulottaminen eri liittyjien lähiverkkoihin on melko suoraviivaista. Kelan palvelukeskukseen toteutettavat operaattoreiden runkoverkkoliitynnät (vikasietoisuuden vuoksi kahdennettua) toimivat verkon nieluliittyminä. Ne määritellään ja toteutetaan heti toteutustyön alkuvaiheessa ja pysyvät staattisina myös jatkossa. Niihin sidottuja kapasiteetti- ja laatumääreitä voidaan muokata ohjelmallisesti/sopimuksellisesti myös tulevaisuudessa. Kelan palvelukeskuksessa sijaitsevien KanTa-palveluiden lisäksi samaa KanTapalvelukeskusyhteyttä käytetään terveydenhuollon varmennepalveluihin sisältyvään attribuuttipalveluun tapahtuvaan liikennöintiin. Liittyjäorganisaatioiden ei tarvitse toisin sanoen järjestää erillistä liittymää kyseiseen palveluun. Varmennepalveluihin sisältyvään sulkulista-palveluun liikennöidään internetverkon yli, eli toisin sanoen siihen ei voida liikennöidä KanTa-palvelukeskusyhteyksien kautta. Toistaiseksi myös KanTa-

13 Tietoliikenneyhteydet 13 (36) palveluihin sisältyvään koodistopalveluun liikennöidään internetverkon kautta. Koodistopalvelua ei käytetä KanTa-palveluiden käytössä reaaliaikaisesti. Verkkoon lisätään uusia KanTa-liittyjiä tarpeen mukaan, jolloin operaattori tekee konfiguraatiotyön vastaavasti uuden liittyjän tietoliikenneliittymään. Uusi KanTa-liittyjä konfiguroidaan tietoliikenneoperaattorin toimesta automaattisesti (tilauksen mukaisesti) osaksi suljettua asiakasverkkoa. Operaattorin tulee ennen liittämistä kuitenkin varmistaa, että asiakas on oikeutettu liittymään KanTa-palveluiden käyttäjäksi. Kelalle tulee ilmoittaa asiakkaan liittämisestä ja pyydettäessä toimitettava listaus kaikista liitetyistä. Kuvattu looginen KanTa-liittyjän liittymistapa suljettuun asiakasverkkoon on täysin riippumaton seuraavista tekijöistä: toimijan koko potilastietojärjestelmien lukumäärä potilastietojärjestelmä hyödyntää/ ei hyödynnä erillistä integraatioratkaisua keskitetty/organisaatiokohtainen liityntäpiste (palvelinvarmenne) keskitetty/organisaatiokohtainen tietoliikenneliittymä. Runkoverkkojen ulottamisesta Kelan konesaleihin sekä liittymismalleista sovitaan ennakolta operaattoreiden kanssa Kelan toimesta.

14 Tietoliikenneyhteydet 14 (36) 2.3 Liittymismalliesimerkit Tässä dokumentissa käytetään esimerkkeinä neljää eri liittymismallia. Liittymismalliesimerkit on kuvattu seuraavissa kappaleissa. Kelan KanTa-liittymismallit -dokumentissa on myös kuvattu myös liittymismallivaihtoehtoja liittyvän organisaation näkökulmasta. Koska tässä luvussa kuvatut esimerkit on kuvattu ensisijassa liittymisratkaisun tietoliikennetoteutuksen näkökulmasta, eivät mallit ole täysin yhteneväisiä kahden dokumentin välillä. Alla on kuvattu Kelan Kan- Ta-liittymismallit -dokumentissa olevat liittymismallit sekä niitä lähinnä tässä dokumentissa vastaavat esimerkit. KanTa-liittymismallit -dokumentin Tämän dokumentin lähin vastaava esimerkki liittymismalli Liittyminen oman viestinvälitysratkaisun kautta esimerkki 3 Liittyminen suoraan omassa hallinnassa olevasta potilas-tieto- tai apteekki- esimerkki 1 järjestelmästä Liittyminen ulkoistetun liityntäpisteen esimerkki 2 kautta Ulkoistettu tietoliikenne esimerkki 1 Pienen organisaation liittyminen internetin kautta esimerkki Esimerkki 1 Esimerkissä 1 usea KanTa-liittyjä hyödyntää keskitettyä tietoliikenteen koontipistettä (CE-reititin) runkoverkkoon liittyessään. Malli soveltuu pienistä, keskisuurista tai suurista organisaatioista koostuville yhteenliittymille. Mallissa tyypillisesti yksi organisaatioista järjestää tietoliikenneyhteydet muille liittyjille tai tietoliikenneyhteydet kilpailutetaan yhteishankintana. Esimerkissä 1 KanTa-liityntäpisteet määritellään liittyjän puolella suoraan potilastietojärjestelmiin (tai näiden yhteyteen), jotka sijaitsevat organisaatioiden lähiverkoissa tai organisaation IT-palveluntarjoajan konesaliympäristössä. ( Organisaatio A, Organisaatio B, Organisaatio C, Organisaatio D ). Tällöin kukin tietojärjestelmä muodostaa SSL/ TLS-yhteyden suoraan KanTa-palveluihin. Tietoliikenneoperaattorin runkoverkkoon liitytään Organisaatio D:n verkon kautta. Esimerkin 1 mukainen liittymismalli on esitetty kuvassa 3.

15 Tietoliikenneyhteydet 15 (36) Kuva 3. Esimerkin 1 mukainen liittymismalli. Selvyyden vuoksi todettakoon, että kuvan 3 Operator MPLS tarkoittaa valitun operaattorin runkoverkkoa. Salattu yhteys välitetään edelleen operaattoriverkkoon toteutetun suljetun asiakasverkon sisällä. IP-verkko/IP-verkot organisaatioiden välillä voi olla toteutettu esim. jaettuja operaattorin runkoverkkoyhteyksiä (yhteyksillä välitetään usean asiakkaan liikennettä, toisistaan eriytettynä) pitkin. Erillistä tietoliikenteen salausta näiltä yhteyksiltä ei edellytetä, kun salaus toteutetaan sovellustasolla SSL /TLS:ää hyödyntäen.

16 Tietoliikenneyhteydet 16 (36) Esimerkki 2 Esimerkki 2 kuvaa usean KanTa-liittyjän yhteenliittymää, joka hyödyntää keskitettyä integraatioratkaisua KanTa-palveluihin liikennöidessään. Malli soveltuu pienistä, keskisuurista tai suurista organisaatioista koostuville yhteenliittymille. Mallissa tyypillisesti yksi organisaatioista järjestää tietoliikenneyhteydet ja integraatioratkaisun muille liittyjille tai tietoliikenneyhteydet ja integraatioratkaisu kilpailutetaan yhteishankintana samassa yhteydessä tai erillisesti. Integraatioratkaisu on ylläpidossa jollakin liittyjällä tai 3. osapuolen (ITpalveluntarjoaja) lähiverkossa. Tietoturvavaatimusten täyttymiseksi liittyjien puolella, kukin tietojärjestelmä muodostaa erikseen palvelinvarmenteisiin pohjautuvan SSL/ TLS-yhteyden (tai muun vastaavaa tietoturvatasoa toteuttavan yhteyden) integraatioratkaisulle. Integraatioratkaisusta muodostetaan edelleen oma salattu yhteytensä KanTa-palveluihin. Esimerkin 2 mukainen liittymismalli on esitetty kuvassa 4. Kuva 4. Esimerkin 2 mukainen liittymismalli. IP-verkko/ IP-verkot organisaatioiden välillä voi olla toteutettu esim. jaettuja operaattorin runkoverkkoyhteyksiä pitkin. Tietoliikenteen salausta näiltä yhteyksiltä ei edellytetä, jos se toteutetaan sovellustasolla SSL/TLS:ää hyödyntäen.

17 Tietoliikenneyhteydet 17 (36) Esimerkki 3 Esimerkki 3 kuvaa kooltaan keskikokoista KanTa-liittyjää tai usean liittyjän yhteistoteutusta, jossa integraatioratkaisu sijaitsee samassa lähiverkossa (konesaliympäristö) KanTa-palveluihin liitettävien potilastietojärjestelmien kanssa. Tapauksessa, jossa konesalin sisäisestä tietoturvasta on huolehdittu vaatimusten mukaisesti, ei Valviran varmenteella tapahtuva potilastietojärjestelmän ja integraatioratkaisun välisen tiedonsiirron autentikointi ja salaus ole pakollista. Liikenne organisaation konesalista Kelan palvelukeskukseen toteutetaan suljettua asiakasverkkoa pitkin. Esimerkin 3 mukainen liittymismalli on esitetty kuvassa 5. Kuva 5. Esimerkin 3 mukainen liittymismalli.

18 Tietoliikenneyhteydet 18 (36) Esimerkki 4 Esimerkin 4 liittymismalli soveltuu ainoastaan pienille yksittäisille liittyjäorganisaatioille. Tässä mallissa KanTa-liittyjä liikennöi KanTa-palveluihin julkisen Internet-liittymän ylitse (jolloin liittymää ei liitetä osaksi suljettua asiakasverkkoa). Yhteyden autentikointi ja salaus toteutetaan Valviran palvelinvarmenteella ja SSL/TLS-tekniikoita hyödyntäen niin, että liityntäpiste liittyjän verkossa määritellään suoraan tietojärjestelmään kuten esimerkin 1 tapauksessa. Jos tätä esimerkkiä käyttävä organisaatio tarjoaa vastaanottopalveluita (esim. uudistamispyyntöjen vastaanotto), tulee sillä olla käytössään kiinteä ja julkinen IP-osoite. Esimerkin 4 mukainen liittymismalli on esitetty kuvassa 6. Kuva 6. Esimerkin 4 mukainen liittymismalli.

19 Tietoliikenneyhteydet 19 (36) 2.4 Liittyminen runkoverkkopalveluun Toimenpiteet tietoliikenneoperaattorin suuntaan Kun uusi liittyjä haluaa liittyä osaksi suljettua asiakasverkkoa (tässä ei huomioida nyt liittymätyypin 4 tapauksia), hankkii liittyjien yhteenliittymä tai yksittäinen liittyjä tietoliikenneoperaattorilta uuden liittymän tai olemassa olevaan liittymään tilataan virtuaaliverkko, joka ulotetaan KanTa-palveluihin. Uusi liittymä liitetään olemassa olevaan suljettuun operaattorin asiakasverkkoon. Liittymä hankitaan halutulla palvelutasolla ja siirtokapasiteetilla joko kahdennettuna tai kahdentamattomana. Liittymään sidottava siirtokapasiteetti määräytyy KanTa-palveluiden tiedonsiirtotarpeisiin perustuen. Palvelutaso- ja siirtomääreitä käydään lävitse tarkemmin luvussa Toimenpiteet liittyjän tietoliikenneverkoissa (kahdennettu/kahdentamaton liittymä) Liittyjän verkossa tulee määritellä liikenne, joka halutaan asiakasverkkoon ja edelleen Kelan palveluihin päin välitettäväksi. Käytännössä liittyjän verkossa tulee hyödyntää VLAN- ja reititystekniikoita, jotta halutun liikenteen määritteleminen ja ohjaaminen asiakasverkkoon on mahdollista. Kuva 7 ja sen alla oleva selventävä teksti esittää tarvittavat toimenpiteet kahdentamattoman liittymän tapauksessa. Kuva esitetään karkealla tasolla, koska liittyjäorganisaatioiden verkkoympäristöt ovat toteutustavaltaan keskenään poikkeavia.

20 Tietoliikenneyhteydet 20 (36) Kuva 7. Liittyjän liittyminen suljettuun asiakasverkkoon (kahdentamaton toteutus). Tietojärjestelmällä on nykyisin käytössä jokin gateway (GW) -laite (reititin/ reitittävä kytkin/ palomuuri), joka välittää liikenteen muista verkoista tietojärjestelmään ja toisinpäin (kuvassa GW on palomuuri). Kun uusi liittymä otetaan käyttöön, tulee tietojärjestelmän KanTa-palveluihin kohdistuva sanomaliikenne reitittää tältä GW:ltä uudelle liittymälle. Käytännössä GW:llä tulee kertoa reitityssäännöllä, että Kelan palvelut löytyvät uuden CE-laitteen LAN-interfacen takaa. Reitityssäännössä kerrotaan joko yksittäisen Kelan palvelimen host-reitti tai vaihtoehtoisesti koko verkkoblokki. Nykyisen GW:n ja CE:n välille toteutetaan reititysverkko, joka on omassa VLANverkossaan.

21 Tietoliikenneyhteydet 21 (36) Tämän VLANin liikenne liitetään suljettuun asiakasverkkoon (VRF). Tietojärjestelmän GW:ksi voidaan määritellä halutessa myös suoraan CE-laite, jos halutaan, että liikenne ei kulje minkään nykyisen GW-laitteen kautta. Tämävaatii palvelimeen erikseen reittitiedon ja uuden fyysisen/virtuaalisen interfacen. On myös mahdollista, että potilastietojärjestelmän GW:n ja CE-laitteen välillä on useampia reitittäviä laitteistoja. Näissä tapauksissa GW:lle tehdään vastaavalla tavalla reitityssääntö, jossa kerrotaan next-hop -osoite johon liikenne välitetään Kelan palveluihin liikennöitäessä (ja vastaavasti muihin välin reitittäviin laitteisiin). Viimeisen reitittävän laitteen (ennen CE:tä) ja CE-laitteen välille toteutetaan aiemmin mainittu reititysverkko omassa VLAN:issaan. Kuva 8 ja sen alapuolinen selventävä teksti esittää liittyjän verkkoinfrastruktuurin toteutuksen kahdennetussa tapauksessa (kuva jälleen karkealla tasolla). Kuva 8. Liittyjän liittyminen suljettuun asiakasverkkoon (kahdennettu toteutus).

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

KanTa. Liittymismallit KanTa-palveluihin

KanTa. Liittymismallit KanTa-palveluihin Liittymismallit 1 (21) KanTa Liittymismallit KanTa-palveluihin Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 2.5 5.2.2010 KanTa-palveluryhmä, Kela 2.6 29.4.2010 KanTa-palveluryhmä, Kela

Lisätiedot

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Esityksen sisältö KanTa ja sen tausta Käyttöönotto ja tilanne nyt Mikä muuttuu eresepti earkisto Omien

Lisätiedot

Eurajoen Puhelin Osk. operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus

Eurajoen Puhelin Osk. operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus 01.01.2014 1(6) Eurajoen Puhelin Osk operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus 01.01.2014 1 01.01.2014 2(6) 1. YLEISTÄ...3 2. ETHERNET-LIITÄNTÄ...3 3. OPERAATTORI ETHERNET -LIITTYMÄ...3 4. VERKKOJEN YHTEEN

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Palvelun rajoitukset... 2. 1.2 Valvonta... 2. 1.3 Ylläpito... 2. 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Palvelun rajoitukset... 2. 1.2 Valvonta... 2. 1.3 Ylläpito... 2. 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Kanta Liittymisohje Kanta-asiakastestipalveluun

Kanta Liittymisohje Kanta-asiakastestipalveluun Kanta-asiakastestipalvelu 1 (21) Kanta Liittymisohje Kanta-asiakastestipalveluun Kanta-asiakastestipalvelu 2 (21) Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 3.9.2009 KanTa-palveluryhmä,

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0 Kela Liite auditointivaatimuksiin 1 (8) KanTa-palvelut Web-reseptisovellukset versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 31.10.2013 KanTa-palveluryhmä, Kela Ensimmäinen

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Omien tietojen katselu Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Aktiivisessa käytössä Omien tietojen katselu on aktiivinen sähköinen asiointipalvelu Kirjautumisia jo yli 750.000, yksittäisiä käyttäjiä vähemmän

Lisätiedot

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Sisältö Työn tausta & tavoitteet Käytetty metodiikka Työn lähtökohdat IEEE 802.11 verkkojen tietoturva Keskeiset tulokset Demonstraatiojärjestelmä Oman työn osuus

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Anvia Telecom Oy. Alueverkon Ethernet Palvelukuvaus

Anvia Telecom Oy. Alueverkon Ethernet Palvelukuvaus Teleoperaattoripalvelut Anvia Telecom Oy Alueverkon Ethernet Voimassa 20.2.2017 alkaen toistaiseksi Anvia Telecom Oy Anvia Telecom Ab Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Cirkelvägen 6, 65100 Vasa Puhelin/Telefon

Lisätiedot

Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä. Kumpi vaatimus on voimassa?

Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä. Kumpi vaatimus on voimassa? Kysymykset ja vastaukset koskien TAMLAn ja TELKin "Asianhallintajärjestelmä" hankintailmoitusta: Liite 3.3.2-vaatimukset.xlsx Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä.

Lisätiedot

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.7.2013 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET JOHDANTO Apteekin tulee varautua sähköisen reseptin toiminnassa mahdollisesti ilmeneviin häiriötilanteisiin. Koko apteekin henkilökunnan

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Toiminta häiriötilanteissa. 3/2013 v. 1.3

Toiminta häiriötilanteissa. 3/2013 v. 1.3 Toiminta häiriötilanteissa 3/2013 v. 1.3 Sisällys Käytönaikainen tuki häiriön käsittelyn vaiheet ja tehtävät Kelan Kanta-tuki 2 Toiminta häiriö- ja poikkeustilanteissa loppukäyttäjien tulee tietää mihin

Lisätiedot

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 1 Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 2 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijät Selite 1.0 10.5.2012 TV Ensimmäinen julkinen versio 1.1 6.6.2012 TV Välityssanoman lähetys muutetaan synkroniseksi

Lisätiedot

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)...

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... 3 3.2 Analoginen 2-johdinyhteys, erikoislaatu

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä?

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? Huoltovarmuuskeskuksen 10-vuotisjuhlaseminaari Helsinki, 26.2.2003 Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com HVK, 26.2.2003-1

Lisätiedot

Elisa Oyj. Kapasiteettipalveluiden Käsikirja

Elisa Oyj. Kapasiteettipalveluiden Käsikirja 1 (12) Elisa Oyj Kapasiteettipalveluiden Käsikirja voimassa 1.9.2008 alkaen 2 (12) 1 LYHENTEET...3 2 JOHDANTO...4 3 PALVELUT...5 3.1 ELISA WDM PALVELU...5 3.2 ELISA SIIRTOYHTEYS PALVELU...5 3.3 ELISA ETHERNET

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säädöstausta... 1 1.2 Sähköisen lääkemääräyksen säädöstausta... 1 2 Käsitteet...

Lisätiedot

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Diplomityöseminaari Ville Pursiainen Aalto-yliopiston tietotekniikkapalvelut Valvoja: Prof Patric Östergård, Ohjaajat: DI Jari Kotomäki, DI Tommi Saranpää 7.10.2016

Lisätiedot

Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset

Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset 1 (8) Sauli Kleemola / SK 18.4.2016 Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset HUOM! Sisältää olennaisia tarjouspyynnön täsmennyksiä ja tarkennuksia. 1) G20: Yksittäisen WLAN-kontrollerin kapasiteetti

Lisätiedot

Häiriö (tapahtuma tai incident) on normaalista poikkeava järjestelmän käyttäytyminen joka haittaa järjestelmän sovitun mukaista käyttöä.

Häiriö (tapahtuma tai incident) on normaalista poikkeava järjestelmän käyttäytyminen joka haittaa järjestelmän sovitun mukaista käyttöä. . 1. MÄÄRITELMÄT Tässä asiakirjassa käytetyt sopimustekstin määritelmät vastaavat sopimuksessa käytettyjä, ellei erikseen ole toisin nimenomaisesti sovittu Osapuolten kesken viittaamalla sopimuksen kyseiseen

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS ADSL - LIITTYMISTÄ OPERAATTOREILLE PVC -KANAVAPALVELU

PALVELUKUVAUS ADSL - LIITTYMISTÄ OPERAATTOREILLE PVC -KANAVAPALVELU 24.06.2009 1(6) PALVELUKUVAUS ADSL - LIITTYMISTÄ OPERAATTOREILLE PVC -KANAVAPALVELU 24.06.2009 1 24.06.2009 2(6) 1. YLEISTÄ... 3 2. ADSL -LIITTYMÄ... 3 3. VERKKOJEN YHTEEN LIITTÄMINEN... 3 4. PÄÄTELAITTEET...

Lisätiedot

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI. Terveydenhuollon toimikortit

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI. Terveydenhuollon toimikortit ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 14.10.2013 Terveydenhuollon toimikortit Ari Häkli Asiakkuuspäällikkö VRK Varmennepalvelut Toimikorttilogistiikan edellytykset Asiakassopimukset Ennen tuotantotoimituksia yksityisen

Lisätiedot

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Tietoturva- ja tietosuojatason selvittäminen, huomioiden valtakunnallisen sähköisen tietojärjestelmäpalvelun

Lisätiedot

Valokaistan jäsenasiakkaan verkkolaitteiden asennus

Valokaistan jäsenasiakkaan verkkolaitteiden asennus Valokaistan jäsenasiakkaan verkkolaitteiden asennus Liittymän mukana saat: Telco Gateway 232 valokuitukytkin / päätelaite Planet XRT-401D palomuurilaite / jakokytkin välikuitukaapeli (keltainen) valokuitupaneelin

Lisätiedot

METROETHERNET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN

METROETHERNET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN METROETHERNET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO 1.7.2016 ALKAEN Palvelukuvaus Kaisanet Oy (myöhemmin KAISA) Metro Ethernet operaattorituote yhdistää eri pisteissä sijaitsevat lähiverkot tai muut verkkoratkaisut

Lisätiedot

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja Siltojen haitat sillat puskuroivat ja aiheuttavat viivettä ei vuonsäätelyä => sillan kapasiteetti voi ylittyä kehysrakenteen muuttaminen => virheitä jää havaitsematta Yleisesti edut selvästi suuremmat

Lisätiedot

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa 4. Roolimallipalvelu 4.1 Tiedot palvelusta Palvelun nimi: Palvelun versio 01.01.00 Toteuttaa palvelun yksilöllistä palvelua (kts. M14.4.42) Roolimallipalvelu (Model role service) MYJ:lle, jotka toteuttavat

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset Lääkitysmäärittelyt 2016 1(18) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(18) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Kryptografiset vahvuusvaatimukset luottamuksellisuuden suojaamiseen - kansalliset suojaustasot

Kryptografiset vahvuusvaatimukset luottamuksellisuuden suojaamiseen - kansalliset suojaustasot Ohje 1 (5) Dnro: 11.11.2015 190/651/2015 Kryptografiset vahvuusvaatimukset luottamuksellisuuden suojaamiseen - kansalliset suojaustasot 1 Johdanto Tässä dokumentissa kuvataan ne kryptografiset vähimmäisvaatimukset,

Lisätiedot

Elisa teema-aamu 08.02.2005

Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa työministeriön tietoliikennepalveluiden kokonaistoimittaja Petri Heino senior account manager Elisa Oyj Visio 2010 Suomi on osaamiseen perustuva hyvinvointiyhteiskunta,

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys

IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys Jyrki Soini TeliaSonera 1 IPv6 toimi nyt IPv4 osoitteet loppumassa hyvää vauhtia keskusvarasto (IANA) jakoi viimeiset osoitelohkot 3.2.2011 RIPE arvioi

Lisätiedot

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimeen Kuituun!

Tervetuloa Avoimeen Kuituun! 23.12.2015 1 (6) Tervetuloa Avoimeen Kuituun! Kotisi on kytketty Avoimeen Kuituun ja pääset pian tilaamaan haluamiasi palveluja. Tämä opas kertoo sinulle, miten otat valokuituyhteyden käyttöön ja miten

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin Voimassa 1.9.2016 alkaen toistaiseksi. Hinnat koskevat Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n verkkoa ja palveluita. Oikeudet hinnan muutoksiin pidätetään. Hintamuutokset ilmoitetaan osoitteessa www.ksvv.fi.

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri viitearkkitehtuuri Yhteenveto 6.7.2015 Versio: 0.9 viitearkkitehtuurin yhteenveto 24.4.2015 2 (9) 1. Kansallisen palveluväylän tavoitteet Kansallisen palveluväylän käyttöönotto perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET... 2 2 OPERAATTORILAAJAKAISTA... 3 3 DATAYHTEYDET...

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET... 2 2 OPERAATTORILAAJAKAISTA... 3 3 DATAYHTEYDET... KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 Sisällysluettelo 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET... 2 2 OPERAATTORILAAJAKAISTA... 3 3 DATAYHTEYDET... 4 4 MUUT TUOTTEET JA VELOITUKSET... 5 2 Lounea Kiinteiden

Lisätiedot

Elisa Ethernet nielu- ja etäliittymä palvelu

Elisa Ethernet nielu- ja etäliittymä palvelu 1(9) Elisa Ethernet nielu- ja etäliittymä palvelu Elisa Ethernet nielu-etäliittymä palvelu on edistyksellinen tapa toteuttaa point-to-point tyyppisiä yhteyksiä. Nielu-etäliiittymä -palvelu toteuttaa ns.

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä. Palvelulupaus ja tiekartta 5.4.2016

Suomi.fi-palveluväylä. Palvelulupaus ja tiekartta 5.4.2016 Suomi.fi-palveluväylä Palvelulupaus ja tiekartta 5.4.2016 Sisältö Mitä palveluväylä tarjoaa? Mitä palveluväylä ei tarjoa? Suorituskyky ja suositukset Palveluväylän kehittämisen tiekartta 2016-2017 Suomi.fi-palveluväylä

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston liittymisen tukiprojekti (earkki) yksityisessä terveydenhuollossa

Potilastiedon arkiston liittymisen tukiprojekti (earkki) yksityisessä terveydenhuollossa Potilastiedon arkiston liittymisen tukiprojekti (earkki) yksityisessä terveydenhuollossa Projektin taustaa KanTa-palvelujen (www.kanta.fi) käyttöönotto etenee vaiheittain terveydenhuollossa. Laki sosiaali-

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri Versio Päiväys Tekijä Muutoksen kuvaus 1.0 6.3.2014 Tietohallintopäällikkö Sauli Kleemola 1.1 1.10.2014 Tietohallintopäällikkö Sauli Kleemola Muutettu

Lisätiedot

Elisa Ethernet nielu-etäliittymä -palvelu

Elisa Ethernet nielu-etäliittymä -palvelu 1(5) Elisa Ethernet nielu-etäliittymä -palvelu Elisa Ethernet nielu-etäliittymä palvelu on edistyksellinen tapa toteuttaa point-to-point tyyppisiä yhteyksiä. Nieluetäliiittymä-palvelu toteuttaa ns. hub-and-spoke-topologian,

Lisätiedot

Palvelusetelikokeilun tietojärjestelmäratkaisut

Palvelusetelikokeilun tietojärjestelmäratkaisut Palvelusetelikokeilun tietojärjestelmäratkaisut Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta tehnyt: Johtava konsultti Timo Siira, Salivirta & Partners Tietojärjestelmien valmiuksien kartoitus Eri järjestelmien

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä. Palvelulupaus ja tiekartta

Suomi.fi-palveluväylä. Palvelulupaus ja tiekartta Suomi.fi-palveluväylä Palvelulupaus ja tiekartta 18.11.2016 Sisältö Mitä palveluväylä tarjoaa? Mitä palveluväylä ei tarjoa? Suorituskyky ja suositukset Palveluväylän kehittämisen tiekartta 2016-2017 Suomi.fi-palveluväylä

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin HINNASTO Voimassa 1.9.2016 alkaen toistaiseksi. Hinnat koskevat Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n verkkoa ja palveluita. Oikeudet hinnan muutoksiin pidätetään. Hintamuutokset ilmoitetaan osoitteessa www.ksvv.fi.

Lisätiedot

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto 1(8) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Kapasiteettituotteet - hinnasto Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi 2(8) SISÄLLYSLUETTELO KAPASITEETTITUOTEHINNASTO... 3 1. SIIRTOVERKON YHTEYDET (TUOTERYHMÄ 4623)...

Lisätiedot

METROETHERNET-PALVELU OPERAATTOREILLE HINNASTO JA PALVELUKUVAUS

METROETHERNET-PALVELU OPERAATTOREILLE HINNASTO JA PALVELUKUVAUS 1 (6) MPY Palvelut Oyj Mikonkatu 16 50100 Mikkeli METROETHERNET-PALVELU OPERAATTOREILLE HINNASTO JA PALVELUKUVAUS 1.6.2015 MPY Palvelut Oyj Y-tunnus 1570688-2 Kotipaikka Mikkeli 2 (6) Sisällysluettelo

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma Virtu-kotiorganisaatiolle

Käyttöönottosuunnitelma Virtu-kotiorganisaatiolle Ohje 1 (6) Käyttöönottosuunnitelma -kotiorganisaatiolle Ohje 2 (6) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.0 11.12.2009 Mikael Linden käyttöönottohankkeen

Lisätiedot

Koulujen tietotekniikkapalveluiden (perusvarustus) arviointijärjestelmän aihio

Koulujen tietotekniikkapalveluiden (perusvarustus) arviointijärjestelmän aihio Liite artikkeliin: Hautala, R., Leviäkangas, P., Öörni, R. & Britschgi, V. 2011. Millaista on toimiva ja kustannustehokas opetuksen tietotekniikka? Teoksessa M. Kankaanranta & S. Vahtivuori-Hänninen (toim.)

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen JulkICTLab-projektihakemus v0.4 2 (6) DOKUMENTINHALLINTA Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö v0.4 3 (6) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 1. Työterveyslääkärin läsnäolo on 3 päivää tarjouspyynnön mukaisesti ja 4 päivää sopimusluonnoksen mukaisesti. Kumpi pätee? Vastaus: vähintään

Lisätiedot

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI. Toimikorttilogistiikka

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI. Toimikorttilogistiikka ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 24.4.2013 KLO 13.-15.30 SCANDIC CONTINENTAL Toimikorttilogistiikka Ari Häkli Asiakkuuspäällikkö VRK Varmennepalvelut Toimikorttilogistiikan edellytykset Asiakassopimukset Ennen

Lisätiedot

IKAALISTEN-PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ. OPERAATTORI xdsl -HINNASTO JA TUOTEKUVAUS

IKAALISTEN-PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ. OPERAATTORI xdsl -HINNASTO JA TUOTEKUVAUS 1 (1) IKAALISTEN-PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ OPERAATTORI xdsl -HINNASTO JA TUOTEKUVAUS VOIMASSA 22.8.2011 LÄHTIEN Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö, Kotipaikka: IKAALINEN, Y-tunnus: 0133011-6, Kauppakatu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Yleiset vaatimukset... 2 2 Latauspalvelun

Lisätiedot

KANTA-PALVELUJEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Liite 3

KANTA-PALVELUJEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Liite 3 KanTa-palvelujen yleiset toimitusehdot 1 KanTa-palvelujen yleiskuvaus KanTa-palvelujen tuottaja ylläpitää alla mainittuja KanTa-palveluja. Asiakas käyttää palveluja omalla tietojärjestelmällään. KanTa-palveluilla

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TOIMITILAPÄIVÄ 21.3.2013 Johtava asiantuntija Fyysinen turvallisuus ja varautuminen Marko Kalliokoski Verohallinto 020 612 5192 etunimi.sukunimi@vero.fi

Lisätiedot

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET OPERAATTORILAAJAKAISTA DATAYHTEYDET...

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET OPERAATTORILAAJAKAISTA DATAYHTEYDET... KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 Sisällysluettelo 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET... 2 2 OPERAATTORILAAJAKAISTA... 3 3 DATAYHTEYDET... 4 4 MUUT TUOTTEET JA VELOITUKSET... 5 2 Lounea Kiinteiden

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 Kanta-palvelut Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 1.7.2015 1(6) Sisällysluettelo 1 Palvelukuvaus 3 2 Kansallinen koodistopalvelu 4 3 Koodistopalvelun tuottajan vastuut ja velvollisuudet

Lisätiedot

Valtorin lokienhallinta- ja SIEM-ratkaisujen kilpailutus

Valtorin lokienhallinta- ja SIEM-ratkaisujen kilpailutus Pyyntö 1 (7) Tietopyyntö Valtorin lokienhallinta- ja SIEM-ratkaisujen kilpailutus Pyyntö 2 (7) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Hankinnan kohdeympäristön kuvaus... 3 2.1 Valtori... 3 2.2 Keskitetty lokienhallinta...

Lisätiedot

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Sisällys Nopea muistutus projektin tavoitteista Mitä on juuri nyt työn alla Kokemuksia FHIR-demoon

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Service Level Agreement. Service Level Agreement. Service Level Agreement. Palveluntarjoajan tavoitetila

Service Level Agreement. Service Level Agreement. Service Level Agreement. Palveluntarjoajan tavoitetila Lic.(Tech.) Marko Luoma (1/28) Lic.(Tech.) Marko Luoma (2/28) S-38.192 Verkkojen tuotanto S-38.192 Network Service Provisioning Lecture 11: Service Level greement Service Level greement Sopimus, jokaa

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri viitearkkitehtuuri Yhteenveto 10.11.2015 Versio: 1.99 viitearkkitehtuurin yhteenveto 10.11.2015 2 (9) 1. Kansallisen palveluväylän tavoitteet Kansallisen palveluväylän käyttöönotto perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Elisa Ethernet nielu-etäliittymä -palvelu

Elisa Ethernet nielu-etäliittymä -palvelu 1(5) Elisa Ethernet nielu-etäliittymä -palvelu Elisa Ethernet nielu-etäliittymä palvelu on edistyksellinen tapa toteuttaa point-to-point tyyppisiä yhteyksiä. Nieluetäliiittymä-palvelu toteuttaa ns. hub-and-spoke-topologian,

Lisätiedot

Yksityisen sektorin Kanta-liityntä

Yksityisen sektorin Kanta-liityntä Yksityisen sektorin Kanta-liityntä 1.9.2014 Maritta Korhonen Rekisterinpitäjyys ja arkistointipalvelu Huhti-kesäkuussa yhteistyö viranomaisten ja yksityisen sektorin edustajien välillä STM, THL, Kela,

Lisätiedot

Anvia Oyj. Alueverkon Ethernet Hinnasto

Anvia Oyj. Alueverkon Ethernet Hinnasto Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Alueverkon Ethernet Hinnasto Voimassa alkaen toistaiseksi 2(5) Alueverkon Ethernet -liittymän kytkentä- ja kk-maksut Tuotenro Alueverkon Ethernet -liittymä 21288 1M/1M

Lisätiedot

1. Tietokoneverkot ja Internet. 1. 1.Tietokoneesta tietoverkkoon. Keskuskone ja päätteet (=>-80-luvun alku) Keskuskone ja oheislaitteet

1. Tietokoneverkot ja Internet. 1. 1.Tietokoneesta tietoverkkoon. Keskuskone ja päätteet (=>-80-luvun alku) Keskuskone ja oheislaitteet 1. Tietokoneverkot ja Internet 1.1. Tietokoneesta tietoverkkoon 1.2. Tietoliikenneverkon rakenne 1.3. Siirtomedia 1.4. Tietoliikenneohjelmisto eli protokolla 1.5. Viitemallit: OSI-malli, TCP/IP-malli 1.6.

Lisätiedot

LPOnet Oy Ab Ethernet-access yhteydet voimassa 1.10.2013 alkaen toistaiseksi

LPOnet Oy Ab Ethernet-access yhteydet voimassa 1.10.2013 alkaen toistaiseksi ETH.HINNASTO 1/ 5 LPOnet Oy Ab Ethernet-access yhteydet voimassa 1.10.2013 alkaen toistaiseksi ETH.HINNASTO 2/ 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Saatavuusalue. 2. Operaattori Ethernet-access yhteydet tuotekuvaus

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

VTJkysely-palvelu. Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus

VTJkysely-palvelu. Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus VTJkysely-palvelu Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus 3.9.2014 2 (6) 3.9.2014 VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö 1.4 päivitetty yhteystiedot 3.9.2014/Kaija Riihijärvi 1.3 päivitetty yhteystiedot

Lisätiedot

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Mikko Huovila THL / Oper 26.9.2013 26.9.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1 Esityksen sisältö 1. Kokonaisarkkitehtuuri menetelmänä 2. Potilasturvallisuus kokonaisarkkitehtuurikehyksessä

Lisätiedot

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto 1(7) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Kapasiteettituotteet - hinnasto Voimassa 1.1.2010 alkaen toistaiseksi 2(7) SISÄLLYSLUETTELO KAPASITEETTITUOTEHINNASTO... 3 1. SIIRTOVERKON YHTEYDET (TUOTERYHMÄ 1206)...

Lisätiedot

Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari

Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari 17.5.2013 Viestintävirasto, Helsinki [Esittäjän nimi, titteli] [pvm] 1 Seminaariohjelma 9:00 9:30 Aamiainen 9:30 11:00 Telepalveluiden laadun ja saatavuuden

Lisätiedot

Järjestelmäraportti. X-Road.eu versio 5.x. Tiedoston nimi Järjestelmäraportti X-RoadEU.docx Tekijä. Mikael Puusa Hyväksyjä. Tuula Kanerva Tila

Järjestelmäraportti. X-Road.eu versio 5.x. Tiedoston nimi Järjestelmäraportti X-RoadEU.docx Tekijä. Mikael Puusa Hyväksyjä. Tuula Kanerva Tila X-Road.eu versio 5.x Tiedoston nimi Järjestelmäraportti X-RoadEU.docx Tekijä Mikael Puusa Hyväksyjä Tuula Kanerva Tila Hyväksytty Versio 0.3 Julkisuusluokka Tieran sisäinen (myös alihankkijoiden käytettävissä)

Lisätiedot

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö Komission asetus latauspalveluista 31.1.2012 Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö 1 Sisällys Verkkopalveluasetus ja yhteentoimivuusasetus Mitä aineistoja velvoite koskee? Kansallinen vs. yhteentoimiva muoto

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Palvelupäällikkö Timo Karppanen Käsiteltävät asiat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion jaettu tuotantoympäristö

Lisätiedot