Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus"

Transkriptio

1 Tietoliikenneyhteydet 1 (36) Liittymismallit KanTa-palveluihin LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 KunTo

2 Tietoliikenneyhteydet 2 (36) Sisällys LYHENNELUETTELO JA TERMISTÖ Johdanto Tietoliikenneverkon toteutusmalli Yleiset vaatimukset Tietoliikenteen yleiset tietoturvavaatimukset Liikenteen salausvaatimukset liittyjän verkossa Käyttöönotettavien KanTa-palveluiden asettamat kapasiteettivaatimukset Verkon looginen rakenne Tausta Esitetty malli tietoliikenneratkaisusta Liittymismalliesimerkit Esimerkki Esimerkki Esimerkki Esimerkki Liittyminen runkoverkkopalveluun Toimenpiteet tietoliikenneoperaattorin suuntaan Toimenpiteet liittyjän tietoliikenneverkoissa (kahdennettu/kahdentamaton liittymä) Tietoliikenneyhteyksien mitoitus, laatuvaatimukset ja suositukset Yleistä Liittymäkapasiteetin suhde käytettävään siirtomediaan Mitoitusperusteet Mitoitusperusteet eresepti-palvelun tarpeisiin perustuen Huomiot mitoituksessa earkisto-palvelua varten Laatuvaatimukset ja suositukset Yleistä Palveluaika Käytettävyys Palveluvaste Liikenteen tekniset laatuluokitukset Esimerkkiliittymätyypit määritellyillä palvelutasoilla Esimerkki A: Toiminnaltaan kriittinen liittymätyyppi Esimerkki B: Toiminnaltaan vähemmän kriittinen liittymätyyppi Tietoliikenneyhteyksien ja palveluiden tuotannonaikainen valvonta Yleistä Valvonnan toteutus Liittymien perusvalvonta Liittymien kuormitusstatistiikan valvonta...36

3 Tietoliikenneyhteydet 3 (36) LYHENNELUETTELO JA TERMISTÖ BGP CE Core GLBP GW Host HSRP ICMP IP ITU-T KanTa Kela LAN Latenssi MPLS PING Border Gateway Protocol, tietoliikenneoperaattoreiden runkoverkoissa käyttämä tiedonsiirtoprotokolla Customer Equipment, operaattorin runkoverkkopalveluun liittyvän asiakaan asiakaslaite, joka on operaattorin ylläpidossa Tietoliikenneoperaattorin runkoverkko Gateway Load Balancing Protocol, lähiverkoissa hyödynnettävä, vikasietoisen reitityspisteen tarjoava protokolla Gateway, yhdyskäytävä Isäntäkone, esimerkiksi yksittäinen palvelinlaite Hot Standby Routing Protocol, lähiverkoissa hyödynnettävä, vikasietoisen reitityspisteen tarjoava protokolla Internet Control Message Protocol, protokolla, jonka avulla voidaan välittää informaatiota mm. tietoverkon häiriötilanteista Internet Protocol, internetprotokolla International Telecommunication Union Standardization sector, kansainvälinen standardointielin Kansallinen Terveysarkisto Kansaneläkelaitos Local Area Network, lähiverkko Viive (esimerkiksi sanoman kokema viive sen välittyessä tietoliikenneverkon lävitse) Multiprotocol Label Switching, hyvin yleinen menetelmä IP-pakettien nopeaan siirtoon tietoliikenneoperaattoreiden runkoverkoissa Packet Internet Groper, IP-verkon työkalu, jolla voidaan testata määrätyn isäntäkoneen saavutettavuutta. Hyödyntää ICMP-protokollaa

4 Tietoliikenneyhteydet 4 (36) PKI Probe RTT SP SLA SNMP SSL/TLS VLAN VoIP VPN VRF VRRP Public Key Infrastructure, julkisen avaimen infrastruktuuri Mittalaite, jota hyödynnetään verkon ja palveluiden laadun mittauksessa. Asennetaan liittyjän lähiverkkoon Round Trip Time, kiertoaikaviive Service Provider, palveluntarjoaja Service Level Agreement, palvelutasosopimus Simple Network Management Protocol, verkonhallintaprotokolla Secure Sockets Layer/ Transport Layer Security, protokollat tiedonsiirtoosapuolen autentikointiin ja siirrettävän tiedon salaukseen Virtual Local Area Network, kytkintekniikka, jonka avulla voidaan luoda toisistaan virtuaalisesti eriytettyjä lähiverkkoja kytkinverkon sisällä Voice over Internet Protocol, termi tekniikalle, jossa puheliikennettä välitetään IP-verkon ylitse IP-protokollaa hyödyntäen Virtual Private Network, virtuaalinen yksityisverkko, yleistermi tekniikalle, jossa tietoliikenneverkon osapuolten välinen kommunikointi välitetään julkisen tai muutoin jaetun verkon ylitse näennäisesti yksityisessä (suljetussa) verkossa VPN Routing and Forwarding, teknologia, joka mahdollistaa useiden reititys-tauluinstanssien samanaikaisen käytön reitittimessä. Reititystauluinstanssit ovat toisistaan täysin erillisiä ja mahdollistavat näin eriytettyjen verkkojen toteuttamisen. Käytetään yleisterminä kuvaamaan myös suljettua asiakasverkkoa tietoliikenneoperaattorin (MPLS)-runkoverkon sisällä. Virtual Router Redundancy Protocol, lähiverkoissa hyödynnettävä, redundanttisen reitityspisteen tarjoava protokolla

5 Tietoliikenneyhteydet 5 (36) 1 Johdanto Tämä dokumentti sisältää tiedonsiirtoyhteyksien järjestämiseen liittyviä ohjeita ja suosituksia KanTa-palveluihin liittyville organisaatioille. Dokumentti tarkentaa Kelan Liittymismallit KanTa-palveluihin -ohjetta, ja se on ensisijaisesti kirjoitettu KanTapalveluihin liittyville terveydenhuollon organisaatioille. Dokumentin tarkoituksena on esitellä ratkaisumalleja, joiden avulla erikokoiset Kan- Ta-liittyjät (ja niiden tietojärjestelmät) voivat liittyä KanTa-palveluihin tietoturvallisesti, toteuttaa tiedonsiirtoyhteydet ja niihin liittyvät ylläpitopalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti sekä varmistua yhteyksien skaalautuvuudesta KanTa-palveluiden tulevia vaiheita varten. KanTa-palveluilla tarkoitetaan terveydenhuollon valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluita, joita ovat sähköinen resepti (eresepti) sähköinen potilastiedon arkisto (earkisto) kansalaisten omien resepti- ja potilastietojen katselu verkossa tukipalvelut, kuten terveydenhuollon tunniste- ja varmennepalvelut sekä koodistopalvelu. KanTa-palvelut tuottaa Kela. Tunniste- ja varmennepalveluista vastaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja koodistoista Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Palveluihin liittyviä osapuolia on useita. Niihin kuuluvat eri terveydenhuollon toimijat (mm. kaupunkien terveyskeskukset, sairaalat, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kuntayhtymät ja yksityiset lääkäriasemat) sekä pääja sivuapteekit. Kokonaisliittyjämäärä on varsin suuri. Liittyjäorganisaatiot ovat kooltaan erisuuruisia ja organisaatioiden tietojärjestelmäympäristöt ovat keskenään vaihtelevia. KanTa-liittyjillä on käytössään useita eri tietojärjestelmiä, jotka liikennöivät KanTapalveluihin päin. Potilastietojärjestelmä voi liikennöidä KanTa-palveluihin joko suoraan tai erillisen integraatioratkaisun kautta. Liikennöintiä tapahtuu myös KanTapalveluista potilastietojärjestelmiin päin, esim. reseptin uudistamispyynnön lähettämisen yhteydessä. Tällaisista KanTa-liittyjän tarjoamista palveluista käytetään ohjeistuksessa nimitystä vastaanottopalvelut. Tämä dokumentti rajautuu potilastietojärjestelmän ja KanTa-palvelun välisiin tietoliikenneyhteyksiin, eikä siinä oteta kantaa esim. työasemien ja tietojärjestelmien välisiin yhteyksiin. Dokumentissa keskitytään ensisijaisesti eresepti-palvelun käyttöönoton ja käytön asettamiin vaatimuksiin. Kuitenkin keskeiset jatkokehitystarpeet, kuten liitty-

6 Tietoliikenneyhteydet 6 (36) mien ja yhteyksien skaalautuminen earkisto-palvelun tarpeisiin, on pyritty huomioimaan. Määrittelytyö toteutettiin marraskuun 2009 ja helmikuun 2010 välisenä aikana. Tämä dokumentti on esimerkinomainen ohje, jota KanTa-palveluihin liittyvä organisaatio voi halutessaan käyttää tietoliikenneyhteyksien suunnittelun tukena. Dokumentissa ei määritellä uusia liittyjiä tai tietoliikenneyhteyksien toteuttajia koskevia vaatimuksia, vaan kaikki dokumentissa viitatut tai esitetyt vaatimukset pohjautuvat Kelan ja muiden KanTa-palvelujen tuottajien sekä sosiaali- ja terveysministeriön asettamiin vaatimuksiin.

7 Tietoliikenneyhteydet 7 (36) 2 Tietoliikenneverkon toteutusmalli 2.1 Yleiset vaatimukset Tietoliikenteen yleiset tietoturvavaatimukset Kaikki potilastietojärjestelmien ja KanTa-palveluiden väliset tiedonsiirtoyhteydet on suojattava siten, ettei ulkopuolisilla ole mahdollisuutta päästä käsiksi siirrettävään tietoon. Liikenne liittyjän potilastieto- tai apteekkijärjestelmältä ulkoistetulle integraatioratkaisulle tulee salata vähintään vastaavan tasoisella menetelmällä kuin SSL 3.0 tai TLS 1.0 siltä osin, kun se kulkee muualla kuin organisaation sisäverkossa (esimerkiksi operaattorin runkoverkko, vaikka käytössä olisi operaattorin suljettu yhteys). Sanomaliikenteen kaikki osapuolet tulee tunnistaa luotettavasti. Tunnistaminen on pakollista organisaatioiden välisessä tiedonsiirrossa, kun käytetään muita kuin sisäverkon yhteyksiä. Jos tietojärjestelmien palvelimet sijaitsevat samassa konesaliympäristössä tai ympäristöissä välityspalvelun- tai tiedonsiirtoon osallistuvien mahdollisesti hyödynnettävien erillisten laitteistojen kanssa (kuormantasaajat, SSL-kiihdyttimet tms.) kanssa, ei varmennepohjainen tunnistaminen ole pakollista, edellyttäen kuitenkin että konesalin- ja käyttöympäristön sisäisestä tietoturvasta on huolehdittu vaatimusten mukaisesti. Autentikoinnin ja salauksen toteutuksessa käytetään KanTa-liitynnän osalta julkisen avaimen infrastruktuuria (PKI) ja palvelinvarmenteita. Kelan ja varmennepalveluiden tuottajien ohjeistuksessa on yksityiskohtaisempaa tietoa varmenteiden hankkimisesta ja varmentamisen teknisestä toteutuksesta Liikenteen salausvaatimukset liittyjän verkossa Tiedonsiirron suojaus- ja salausvaatimukset koskevat myös liittyjän verkossa/verkoissa toteutettavaa KanTa-palveluihin liitetyn potilastietojärjestelmän ulkoista tiedonsiirtoa niiltä osin, kun tiedonsiirto koskee KanTa-palveluihin tai -palveluista tapahtuvaa liikennöintiä. Liittyjän verkon tietoliikenteellä tarkoitetaan esimerkiksi potilastietojärjestelmän ja integraatioratkaisun välistä liikennöintiä (jos käytetään erillistä integraatioratkaisua). Tietojärjestelmien ja integraatioratkaisun välisiä yhteyksiä on esitetty loogisella tasolla kuvassa 1.

8 Tietoliikenneyhteydet 8 (36) Kuva 1. Potilastietojärjestelmien ja integraatioratkaisun (integraatiojärjestelmä) välinen liikennöinti. Kuvassa 1 liittyjien (Organisaatiot A,B,C ja D) KanTa-palveluihin näkyvä KanTaliityntäpiste sijaitsee integraatioratkaisussa, josta muodostettavat yhteydet on autentikoitu ja salattu hyödyntämällä Valviran palvelinvarmennetta. Integraatioratkaisu sijaitsee tässä esimerkissä liittyvän organisaation (Organisaatio D) lähiverkossa. Muiden alueellisten organisaatioiden tietojärjestelmät liikennöivät KanTa-palveluihin tämän välitysjärjestelmän kautta. Järjestelmien välinen verkko (kuvassa IP ) voi olla käytännössä mikä tahansa IP-protokollaa välittävä verkko tai useampi verkko. Asetettujen vaatimusten mukaisesti, potilastietojärjestelmän ja integraatioratkaisu välisillä yhteyksillä tulee myös käyttää molemminpuolista autentikointia sekä tiedonsiirron salausta vähintään niiltä osin, kun tiedonsiirtoon hyödynnetään muita kuin organisaation sisäverkon yhteyksiä (esimerkiksi operaattorin runkoverkko, vaikka käytössä olisi operaattorin suljettu yhteys).toteutustapana voidaan käyttää varmennepohjaista SSL/TLS-toteutusta tai tietoturvaltaan vastaavan tasoista teknologiaa. Toteutuksessa suositellaan hyödynnettävän Valviran palvelinvarmenteita, mutta tämä ei ole pakollista. Liikenteen salausta/autentikointia ei edellytetä, jos: potilastietojärjestelmän ja integraatioratkaisun välinen yhteys kulkee kokonaan saman konesaliverkon sisällä ja konesalin tietoturva on asianmukaisesti toteutettu

9 Tietoliikenneyhteydet 9 (36) potilastietojärjestelmän ja integraatioratkaisun välinen yhteys kulkee dedikoitua point-to-point -linkkiä (esim. vuokrakuitu) pitkin. Liikenteen salausvaihtoehdot ja eri liittyjätyypit kuvauksineen on esitetty kappaleessa Käyttöönotettavien KanTa-palveluiden asettamat kapasiteettivaatimukset Toimeksiannon lähtökohtana oli huomioida ensisijaisesti eresepti-palvelun käyttöönoton asettamat vaatimukset tiedonsiirtoratkaisuille sekä arvioida earkisto-palvelun käyttöönoton tuomia näihin tiedonsiirtoratkaisuihin kohdistuvia kehitys/ muutostarpeita. eresepti-palveluun sisältyvä liikenne on synkronista ja sanomapohjaista. Sanomat ovat kooltaan n kt (kilotavua). Jos käyttäjän toimenpide vaatii välitöntä palautetta Reseptikeskukselta, saa potilaskertomusjärjestelmän tai apteekin tietojärjestelmän käyttäjän kokema viive kommunikoitaessa reseptikeskuksen kanssa olla 90 %:ssa tapauksia 3 sekuntia ja lopuissa 10 %:ssa tapauksia enintään 10 sekuntia. Tämä asetettu kokonaislatenssivaatimus (maksimiaika) sisältää myös sanomaliikenteen ja palvelinten prosessointiajan. KanTa-tietoliikenneyhteyksien osalta suositellaan käytettävän tämän dokumentin luvun kolme mukaisia laatuluokituksia. Tehtyjen arviolaskelmien mukaan, n. 70 % eresepti-palvelun lääkemääräyksistä kirjoitetaan arkipäivisin klo Reseptien kirjoituksesta generoituva ruuhkahuippu valtakunnallisesti kaikki liittyjät huomioiden on n. 5 tapahtumaa/s. Reseptien lukutapahtumista generoituva liikennemäärä on arvioituna ruuhkahuipussa vastaavasti n. 5 tapahtumaa/s. Kappaleessa 3.3 on arvioitu eresepti-palvelun käytön mitoitusvaatimuksia tietoliikenteen kannalta.

10 Tietoliikenneyhteydet 10 (36) 2.2 Verkon looginen rakenne Tausta KanTa-palveluihin liitettävät tietojärjestelmät liitettävät tietojärjestelmineen sijaitsevat eri organisaatioiden ja toimittajien konesaliympäristöissä eri puolilla Suomea. Ohjeistuksessa pyritään siihen, että liittyjien hyödyntämät tietoliikenneratkaisut perustuvat yhteisesti sovittuihin liittymisvaihtoehtoihin, joiden käyttöönottomalleista on myös sovittu eri osapuolien välillä Esitetty malli tietoliikenneratkaisusta Tässä dokumentissa esitetyn ohjeistuksen runkona toimii suljettuihin asiakasverkkoyhteyksiin tai dedikoituihin yhteyksiin perustuva malli. Ohjeistuksessa on kuvattu myös liityntämalli, joka on toteutettu julkisen internetverkon ylitse. Julkisen terveydenhuollon organisaatioille suositellaan kuitenkin suljettuihin asiakasverkkoihin tai dedikoituihin ratkaisuihin perustuvia liityntämalleja. Suljetulla asiakasverkolla tarkoitetaan pelkästään jonkin asiakkaan käyttöön rakennettua virtuaalista yksityisverkkoa (asiakaskohtainen VPN, Virtual Private Network), joka rakennetaan laitteistokonfiguraatioiden avulla tietoliikenneoperaattorin runkoverkon päälle. Suljetun asiakasverkon sisällä välitetään ainoastaan asiakkaan dataa, eikä liikennöinti muista asiakasverkoista tai internetistä käsin ko. asiakasverkkoon ole mahdollista. Operaattorin suljettu asiakasverkko mahdollistaa siis liikenteen eriyttämisen muusta operaattorin verkossa siirrettävästä liikenteestä ja tarjoaa siten sovitun kaistan tarjoavan tiedonsiirtokanavan. Tietoliikenneoperaattorit hyödyntävät suljettujen asiakasverkkojen toteutuksissa nykyisin lähinnä MPLS VPN (Multiprotocol Label Switching VPN) ja VRF (VPN Routing and Forwarding) -teknologioita. Näillä teknologioilla siirrettävää liikennettä ei salata, vaan se siirretään muusta liikenteestä eriytetyssä virtuaaliverkossaan. Tekniikat mahdollistavat myös liikenteen priorisoinnin ja luokittelun runkoverkon sisällä, jos asiakas näin haluaa. Tässä suunnitelmassa ei kuitenkaan oteta tarkemmin vaatimuksena kantaa siihen, mitä teknologioita operaattori runkoverkossaan suljettujen asiakasverkkojen toteutukseen käyttää, koska nämä voivat tulevaisuudessa myös vaihtua. Dokumentin kuvauksissa kuitenkin viitataan selkeyden vuoksi nykyisin käytössä oleviin teknologioihin. Termiä VRF käytetään topologiakuvissa synonyyminä suljetulle asiakasverkolle esitysteknisistä syistä. Tämä on puhekielessä myös varsin usein käytetty termi suljetulle asiakasverkolle. Esitetyllä suljetulla asiakasverkkomallilla on edellytyksenä, että liikennöintiin osallistuvat osapuolet liittyvät valitun operaattorin asiakasverkkoon omilla runkoverkon liittymillään. Käytännössä Kelan palvelukeskukseen tulee siis toteuttaa oma runkoverkkoliittymänsä ja vastaavasti kullekin liittyjäorganisaatiolle tai organisaatioiden yhteis-

11 Tietoliikenneyhteydet 11 (36) toteutuksille omansa. Liittyjäorganisaatioiden liittymät voivat olla organisaatiokohtaisia tai organisaatioiden yhteenliittymälle toteutettuja. Tässä dokumentissa esitetyssä mallissa eri liittyjäorganisaatioiden tai yhteenliittymien on mahdollista hankkia (tai kilpailuttaa) yhteydet omilta runkoverkko-operaattoreilta paikallisesti mm. kustannus- ja saatavuussyistä johtuen. Suomessa on tällä hetkellä käytännössä neljä eri tietoliikenneoperaattoria, joilla on kyky tarjota runkoverkkopalvelua valtakunnallisesti. Kelan palvelukeskukseen toteutetaan ns. nieluliittymät vähintään näiden neljän operaattorin runkoverkkoon. Kukin liittyjä liikennöi KanTapalveluihin valitun runkoverkko-operaattorin runkoverkkoa pitkin, jonkin nieluliittymän lävitse. Tämä toteutusmalli on esitetty kuvassa 2. Kuva 2. Malli esitetystä tietoliikenneratkaisusta (huom. dedikoituja yhteyksiä ei ole kuvattu). Kuvassa 2 on käytetty liittyjän verkossa yksinkertaisuuden vuoksi vain potilastietojärjestelmiä, vaikka yhteys voidaan muodostaa myös integraatioratkaisun kautta. Kuvassa 2 on esitetty esimerkkityyppisesti neljän eri KanTa-liittyjän liikennöinti KanTapalveluihin eri operaattoreiden runkoverkkojen kautta. Kuvassa 2 esitetyt potilastietojärjestelmät voivat olla joko liittyjän omassa tai toimittajalle ulkoistetussa konesaliympäristössä. Kummassakin tilanteessa liittymistapa operaattorin suojattuun asiakas-

12 Tietoliikenneyhteydet 12 (36) verkkoon säilyy kuitenkin samana. Useampi liittyjäorganisaatio voi käyttää myös yhteistä liityntää runkoverkkopalveluun (kuvan esimerkissä Liittyjät A1 ja A2 ). Suositus onkin että KanTa-palveluiden käyttöönoton edellyttämät tietoliikenneyhteydet ja tietoliikenteeseen palvelut (esim. valvonta- ja hallinta, tietoliikenteen tietoturva) toteutetaan vähintään sairaanhoitopiirin alueen laajuisina yhteistoteutuksina, jolla voidaan varmistaa tiedonsiirtoyhteyksien sekä niihin liittyvien ylläpitopalveluiden kustannustehokas toteutus sekä yhteyksien skaalausmahdollisuudet KanTa-palveluiden myöhempien vaiheiden tarpeisiin. Toteutusta suunniteltaessa tulisi arvioida voidaanko olemassa olevia esim. alueellisia tiedonsiirtoratkaisuja hyödyntää KanTatietoliikenneyhteyksien toteuttamiseen. Kuvassa 2 kukin operaattori toteuttaa oman nieluliittymänsä Kelan palvelukeskukseen. Kelan palvelukeskuksessa kunkin operaattorin vastuu ulottuu palvelukeskuksen tiloissa sijaitseviin operaattorikohtaisiin CE-reitittimiin. Vastaavasti liittyjäpuolella liittyjän valitseman operaattorin vastuu ulottuu liittyjän tiloissa sijaitsevaan CEreitittimeen. Toteutusmallissa on pyritty siihen, että liittymät on toteutettu annetut vaihtoehdot huomioiden mahdollisimman yhdenmukaisella tavalla. Toteutusmallissa kukin liittyjä liittyy suljettuun asiakasverkkoon täysin vastaavalla toteutustavalla (operaattorista riippumatta). Mallin arkkitehtuuri on siis yhdenmukainen kaikille liittyjille, mutta siirtoteknologiat (kuitu-/ kupariyhteydet) ja yhteysnopeudet voivat poiketa toisistaan. Liittyjälle toteutettavan suljetun asiakasverkon liittymään sidotaan halutut kapasiteetti- ja laatuvaatimukset (sisältäen liittymän siirtokapasiteetin ja palvelutason). Nämä määräytyvät liittyjäkohtaisten tarpeiden mukaisesti. Näitä tarpeita käsitellään dokumentissa erikseen myöhemmin. Verkkoteknisesti suljetun asiakasverkon ulottaminen eri liittyjien lähiverkkoihin on melko suoraviivaista. Kelan palvelukeskukseen toteutettavat operaattoreiden runkoverkkoliitynnät (vikasietoisuuden vuoksi kahdennettua) toimivat verkon nieluliittyminä. Ne määritellään ja toteutetaan heti toteutustyön alkuvaiheessa ja pysyvät staattisina myös jatkossa. Niihin sidottuja kapasiteetti- ja laatumääreitä voidaan muokata ohjelmallisesti/sopimuksellisesti myös tulevaisuudessa. Kelan palvelukeskuksessa sijaitsevien KanTa-palveluiden lisäksi samaa KanTapalvelukeskusyhteyttä käytetään terveydenhuollon varmennepalveluihin sisältyvään attribuuttipalveluun tapahtuvaan liikennöintiin. Liittyjäorganisaatioiden ei tarvitse toisin sanoen järjestää erillistä liittymää kyseiseen palveluun. Varmennepalveluihin sisältyvään sulkulista-palveluun liikennöidään internetverkon yli, eli toisin sanoen siihen ei voida liikennöidä KanTa-palvelukeskusyhteyksien kautta. Toistaiseksi myös KanTa-

13 Tietoliikenneyhteydet 13 (36) palveluihin sisältyvään koodistopalveluun liikennöidään internetverkon kautta. Koodistopalvelua ei käytetä KanTa-palveluiden käytössä reaaliaikaisesti. Verkkoon lisätään uusia KanTa-liittyjiä tarpeen mukaan, jolloin operaattori tekee konfiguraatiotyön vastaavasti uuden liittyjän tietoliikenneliittymään. Uusi KanTa-liittyjä konfiguroidaan tietoliikenneoperaattorin toimesta automaattisesti (tilauksen mukaisesti) osaksi suljettua asiakasverkkoa. Operaattorin tulee ennen liittämistä kuitenkin varmistaa, että asiakas on oikeutettu liittymään KanTa-palveluiden käyttäjäksi. Kelalle tulee ilmoittaa asiakkaan liittämisestä ja pyydettäessä toimitettava listaus kaikista liitetyistä. Kuvattu looginen KanTa-liittyjän liittymistapa suljettuun asiakasverkkoon on täysin riippumaton seuraavista tekijöistä: toimijan koko potilastietojärjestelmien lukumäärä potilastietojärjestelmä hyödyntää/ ei hyödynnä erillistä integraatioratkaisua keskitetty/organisaatiokohtainen liityntäpiste (palvelinvarmenne) keskitetty/organisaatiokohtainen tietoliikenneliittymä. Runkoverkkojen ulottamisesta Kelan konesaleihin sekä liittymismalleista sovitaan ennakolta operaattoreiden kanssa Kelan toimesta.

14 Tietoliikenneyhteydet 14 (36) 2.3 Liittymismalliesimerkit Tässä dokumentissa käytetään esimerkkeinä neljää eri liittymismallia. Liittymismalliesimerkit on kuvattu seuraavissa kappaleissa. Kelan KanTa-liittymismallit -dokumentissa on myös kuvattu myös liittymismallivaihtoehtoja liittyvän organisaation näkökulmasta. Koska tässä luvussa kuvatut esimerkit on kuvattu ensisijassa liittymisratkaisun tietoliikennetoteutuksen näkökulmasta, eivät mallit ole täysin yhteneväisiä kahden dokumentin välillä. Alla on kuvattu Kelan Kan- Ta-liittymismallit -dokumentissa olevat liittymismallit sekä niitä lähinnä tässä dokumentissa vastaavat esimerkit. KanTa-liittymismallit -dokumentin Tämän dokumentin lähin vastaava esimerkki liittymismalli Liittyminen oman viestinvälitysratkaisun kautta esimerkki 3 Liittyminen suoraan omassa hallinnassa olevasta potilas-tieto- tai apteekki- esimerkki 1 järjestelmästä Liittyminen ulkoistetun liityntäpisteen esimerkki 2 kautta Ulkoistettu tietoliikenne esimerkki 1 Pienen organisaation liittyminen internetin kautta esimerkki Esimerkki 1 Esimerkissä 1 usea KanTa-liittyjä hyödyntää keskitettyä tietoliikenteen koontipistettä (CE-reititin) runkoverkkoon liittyessään. Malli soveltuu pienistä, keskisuurista tai suurista organisaatioista koostuville yhteenliittymille. Mallissa tyypillisesti yksi organisaatioista järjestää tietoliikenneyhteydet muille liittyjille tai tietoliikenneyhteydet kilpailutetaan yhteishankintana. Esimerkissä 1 KanTa-liityntäpisteet määritellään liittyjän puolella suoraan potilastietojärjestelmiin (tai näiden yhteyteen), jotka sijaitsevat organisaatioiden lähiverkoissa tai organisaation IT-palveluntarjoajan konesaliympäristössä. ( Organisaatio A, Organisaatio B, Organisaatio C, Organisaatio D ). Tällöin kukin tietojärjestelmä muodostaa SSL/ TLS-yhteyden suoraan KanTa-palveluihin. Tietoliikenneoperaattorin runkoverkkoon liitytään Organisaatio D:n verkon kautta. Esimerkin 1 mukainen liittymismalli on esitetty kuvassa 3.

15 Tietoliikenneyhteydet 15 (36) Kuva 3. Esimerkin 1 mukainen liittymismalli. Selvyyden vuoksi todettakoon, että kuvan 3 Operator MPLS tarkoittaa valitun operaattorin runkoverkkoa. Salattu yhteys välitetään edelleen operaattoriverkkoon toteutetun suljetun asiakasverkon sisällä. IP-verkko/IP-verkot organisaatioiden välillä voi olla toteutettu esim. jaettuja operaattorin runkoverkkoyhteyksiä (yhteyksillä välitetään usean asiakkaan liikennettä, toisistaan eriytettynä) pitkin. Erillistä tietoliikenteen salausta näiltä yhteyksiltä ei edellytetä, kun salaus toteutetaan sovellustasolla SSL /TLS:ää hyödyntäen.

16 Tietoliikenneyhteydet 16 (36) Esimerkki 2 Esimerkki 2 kuvaa usean KanTa-liittyjän yhteenliittymää, joka hyödyntää keskitettyä integraatioratkaisua KanTa-palveluihin liikennöidessään. Malli soveltuu pienistä, keskisuurista tai suurista organisaatioista koostuville yhteenliittymille. Mallissa tyypillisesti yksi organisaatioista järjestää tietoliikenneyhteydet ja integraatioratkaisun muille liittyjille tai tietoliikenneyhteydet ja integraatioratkaisu kilpailutetaan yhteishankintana samassa yhteydessä tai erillisesti. Integraatioratkaisu on ylläpidossa jollakin liittyjällä tai 3. osapuolen (ITpalveluntarjoaja) lähiverkossa. Tietoturvavaatimusten täyttymiseksi liittyjien puolella, kukin tietojärjestelmä muodostaa erikseen palvelinvarmenteisiin pohjautuvan SSL/ TLS-yhteyden (tai muun vastaavaa tietoturvatasoa toteuttavan yhteyden) integraatioratkaisulle. Integraatioratkaisusta muodostetaan edelleen oma salattu yhteytensä KanTa-palveluihin. Esimerkin 2 mukainen liittymismalli on esitetty kuvassa 4. Kuva 4. Esimerkin 2 mukainen liittymismalli. IP-verkko/ IP-verkot organisaatioiden välillä voi olla toteutettu esim. jaettuja operaattorin runkoverkkoyhteyksiä pitkin. Tietoliikenteen salausta näiltä yhteyksiltä ei edellytetä, jos se toteutetaan sovellustasolla SSL/TLS:ää hyödyntäen.

17 Tietoliikenneyhteydet 17 (36) Esimerkki 3 Esimerkki 3 kuvaa kooltaan keskikokoista KanTa-liittyjää tai usean liittyjän yhteistoteutusta, jossa integraatioratkaisu sijaitsee samassa lähiverkossa (konesaliympäristö) KanTa-palveluihin liitettävien potilastietojärjestelmien kanssa. Tapauksessa, jossa konesalin sisäisestä tietoturvasta on huolehdittu vaatimusten mukaisesti, ei Valviran varmenteella tapahtuva potilastietojärjestelmän ja integraatioratkaisun välisen tiedonsiirron autentikointi ja salaus ole pakollista. Liikenne organisaation konesalista Kelan palvelukeskukseen toteutetaan suljettua asiakasverkkoa pitkin. Esimerkin 3 mukainen liittymismalli on esitetty kuvassa 5. Kuva 5. Esimerkin 3 mukainen liittymismalli.

18 Tietoliikenneyhteydet 18 (36) Esimerkki 4 Esimerkin 4 liittymismalli soveltuu ainoastaan pienille yksittäisille liittyjäorganisaatioille. Tässä mallissa KanTa-liittyjä liikennöi KanTa-palveluihin julkisen Internet-liittymän ylitse (jolloin liittymää ei liitetä osaksi suljettua asiakasverkkoa). Yhteyden autentikointi ja salaus toteutetaan Valviran palvelinvarmenteella ja SSL/TLS-tekniikoita hyödyntäen niin, että liityntäpiste liittyjän verkossa määritellään suoraan tietojärjestelmään kuten esimerkin 1 tapauksessa. Jos tätä esimerkkiä käyttävä organisaatio tarjoaa vastaanottopalveluita (esim. uudistamispyyntöjen vastaanotto), tulee sillä olla käytössään kiinteä ja julkinen IP-osoite. Esimerkin 4 mukainen liittymismalli on esitetty kuvassa 6. Kuva 6. Esimerkin 4 mukainen liittymismalli.

19 Tietoliikenneyhteydet 19 (36) 2.4 Liittyminen runkoverkkopalveluun Toimenpiteet tietoliikenneoperaattorin suuntaan Kun uusi liittyjä haluaa liittyä osaksi suljettua asiakasverkkoa (tässä ei huomioida nyt liittymätyypin 4 tapauksia), hankkii liittyjien yhteenliittymä tai yksittäinen liittyjä tietoliikenneoperaattorilta uuden liittymän tai olemassa olevaan liittymään tilataan virtuaaliverkko, joka ulotetaan KanTa-palveluihin. Uusi liittymä liitetään olemassa olevaan suljettuun operaattorin asiakasverkkoon. Liittymä hankitaan halutulla palvelutasolla ja siirtokapasiteetilla joko kahdennettuna tai kahdentamattomana. Liittymään sidottava siirtokapasiteetti määräytyy KanTa-palveluiden tiedonsiirtotarpeisiin perustuen. Palvelutaso- ja siirtomääreitä käydään lävitse tarkemmin luvussa Toimenpiteet liittyjän tietoliikenneverkoissa (kahdennettu/kahdentamaton liittymä) Liittyjän verkossa tulee määritellä liikenne, joka halutaan asiakasverkkoon ja edelleen Kelan palveluihin päin välitettäväksi. Käytännössä liittyjän verkossa tulee hyödyntää VLAN- ja reititystekniikoita, jotta halutun liikenteen määritteleminen ja ohjaaminen asiakasverkkoon on mahdollista. Kuva 7 ja sen alla oleva selventävä teksti esittää tarvittavat toimenpiteet kahdentamattoman liittymän tapauksessa. Kuva esitetään karkealla tasolla, koska liittyjäorganisaatioiden verkkoympäristöt ovat toteutustavaltaan keskenään poikkeavia.

20 Tietoliikenneyhteydet 20 (36) Kuva 7. Liittyjän liittyminen suljettuun asiakasverkkoon (kahdentamaton toteutus). Tietojärjestelmällä on nykyisin käytössä jokin gateway (GW) -laite (reititin/ reitittävä kytkin/ palomuuri), joka välittää liikenteen muista verkoista tietojärjestelmään ja toisinpäin (kuvassa GW on palomuuri). Kun uusi liittymä otetaan käyttöön, tulee tietojärjestelmän KanTa-palveluihin kohdistuva sanomaliikenne reitittää tältä GW:ltä uudelle liittymälle. Käytännössä GW:llä tulee kertoa reitityssäännöllä, että Kelan palvelut löytyvät uuden CE-laitteen LAN-interfacen takaa. Reitityssäännössä kerrotaan joko yksittäisen Kelan palvelimen host-reitti tai vaihtoehtoisesti koko verkkoblokki. Nykyisen GW:n ja CE:n välille toteutetaan reititysverkko, joka on omassa VLANverkossaan.

21 Tietoliikenneyhteydet 21 (36) Tämän VLANin liikenne liitetään suljettuun asiakasverkkoon (VRF). Tietojärjestelmän GW:ksi voidaan määritellä halutessa myös suoraan CE-laite, jos halutaan, että liikenne ei kulje minkään nykyisen GW-laitteen kautta. Tämävaatii palvelimeen erikseen reittitiedon ja uuden fyysisen/virtuaalisen interfacen. On myös mahdollista, että potilastietojärjestelmän GW:n ja CE-laitteen välillä on useampia reitittäviä laitteistoja. Näissä tapauksissa GW:lle tehdään vastaavalla tavalla reitityssääntö, jossa kerrotaan next-hop -osoite johon liikenne välitetään Kelan palveluihin liikennöitäessä (ja vastaavasti muihin välin reitittäviin laitteisiin). Viimeisen reitittävän laitteen (ennen CE:tä) ja CE-laitteen välille toteutetaan aiemmin mainittu reititysverkko omassa VLAN:issaan. Kuva 8 ja sen alapuolinen selventävä teksti esittää liittyjän verkkoinfrastruktuurin toteutuksen kahdennetussa tapauksessa (kuva jälleen karkealla tasolla). Kuva 8. Liittyjän liittyminen suljettuun asiakasverkkoon (kahdennettu toteutus).

Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) Elisa Yrityskaista 4.4.2013 Yritysasiakkaat versio 2.1. Elisa Yrityskaista

Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) Elisa Yrityskaista 4.4.2013 Yritysasiakkaat versio 2.1. Elisa Yrityskaista Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) -palvelu liittää yrityksen yhden toimipisteen Internetiin. sisältää reitittimen ja Internet-yhteyden sekä näiden ylläpidon ja huoltopalvelut. Palvelu tarjoaa kiinteän kaksisuuntaisen

Lisätiedot

Tietotekniikkapalveluiden palvelukäsikirja Liite 2 - Palvelutuotannon mittarit: Tietoliikenne- ja pilvipalvelut

Tietotekniikkapalveluiden palvelukäsikirja Liite 2 - Palvelutuotannon mittarit: Tietoliikenne- ja pilvipalvelut Tietotekniikkapalveluiden palvelukäsikirja Liite 2 - Palvelutuotannon mittarit: Tietoliikenne- ja pilvipalvelut Versiotieto: 1.0 / 2017-10-05 VERSIOHISTORIA Versionumero: Päivämäärä: Muokkaaja: Tehdyt

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

KanTa. Liittymismallit KanTa-palveluihin

KanTa. Liittymismallit KanTa-palveluihin Liittymismallit 1 (21) KanTa Liittymismallit KanTa-palveluihin Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 2.5 5.2.2010 KanTa-palveluryhmä, Kela 2.6 29.4.2010 KanTa-palveluryhmä, Kela

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Liite 9 PROMAS Tarjouspyyntö Palvelutasovaatimukset PALVELUTASOT

Liite 9 PROMAS Tarjouspyyntö Palvelutasovaatimukset PALVELUTASOT Liite 9 PROMAS Tarjouspyyntö Palvelutasovaatimukset PALVELUTASOT 1 Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja toimii asiakkaan vaatimusmäärittelynä Promas-tarjouspyynnön mukaisten palveluiden palvelutasojen määrittelyssä.

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Tiera Sähköinen arkistointi. Palvelun käytettävyys ja sanktiot. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta

Tiera Sähköinen arkistointi. Palvelun käytettävyys ja sanktiot. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta Sopimus -palvelusta Salon kaupunki Saapunut 9.12.2014 34/02.08.00.01.08/2014 24.6.2014 Liite 1.1, Palvelun käytettävyys ja sanktiot Palvelun käytettävyys ja sanktiot Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Esityksen sisältö KanTa ja sen tausta Käyttöönotto ja tilanne nyt Mikä muuttuu eresepti earkisto Omien

Lisätiedot

Eurajoen Puhelin Osk. operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus

Eurajoen Puhelin Osk. operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus 01.01.2014 1(6) Eurajoen Puhelin Osk operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus 01.01.2014 1 01.01.2014 2(6) 1. YLEISTÄ...3 2. ETHERNET-LIITÄNTÄ...3 3. OPERAATTORI ETHERNET -LIITTYMÄ...3 4. VERKKOJEN YHTEEN

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Palvelun rajoitukset... 2. 1.2 Valvonta... 2. 1.3 Ylläpito... 2. 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Palvelun rajoitukset... 2. 1.2 Valvonta... 2. 1.3 Ylläpito... 2. 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 1.2.1 Suodatettava liikenne... 3 1.3 Palvelun rajoitukset...

Lisätiedot

Kanta Liittymisohje Kanta-asiakastestipalveluun

Kanta Liittymisohje Kanta-asiakastestipalveluun Kanta-asiakastestipalvelu 1 (21) Kanta Liittymisohje Kanta-asiakastestipalveluun Kanta-asiakastestipalvelu 2 (21) Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 3.9.2009 KanTa-palveluryhmä,

Lisätiedot

Anvia Oyj. Alueverkon Ethernet Palvelukuvaus. Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi

Anvia Oyj. Alueverkon Ethernet Palvelukuvaus. Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi Anvia Oyj Alueverkon Ethernet Palvelukuvaus Voimassa alkaen toistaiseksi 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 PALVELUN TOTEUTUS... 3 2.1 RUNKOVERKON ETHERNET LIITÄNTÄ... 4 2.2 ALUEVERKON ETHERNET -LIITTYMÄ...

Lisätiedot

Tietohallinto. Risto Laakkonen, Tuotantopäällikkö. Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä.

Tietohallinto. Risto Laakkonen, Tuotantopäällikkö. Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. Tietohallinto, Tuotantopäällikkö Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. Sisältö Mitä tarkoittaa palvelutason hallinta? CASE HUS TIETOHALLINTO Palvelutasonhallinnan osa-alueet Tietohallinto 2012

Lisätiedot

Miten liitytään Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

Miten liitytään Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Miten liitytään Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Kanta-palvelut... 1 1.2 Kanta-palveluun liittyjät... 1 1.3 Kanta-liittyjä... 1 2 Liittymisen valtakunnallinen ja alueellinen

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0 Kela Liite auditointivaatimuksiin 1 (8) KanTa-palvelut Web-reseptisovellukset versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 31.10.2013 KanTa-palveluryhmä, Kela Ensimmäinen

Lisätiedot

SecGo. Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö. Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com

SecGo. Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö. Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com SecGo Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com Turvallinen Sähköinen Tiedonkulku Tunnistetut käyttäjät tietojärjestelmiin Pääsyoikeudet

Lisätiedot

PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus

PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus 1 (7) PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus 18.04.2005 2 (7) Sisällysluettelo 1 REITTi -varmmennuspalvelun palvelukuvaus... 3 1.1 REITTi -varmennuspalvelu... 3 2 Tekninen toteutus... 4

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö

Lisätiedot

xdsl Operaattorihinnasto

xdsl Operaattorihinnasto 1. Alajärven Puhelinosuuskunnan xdsl -operaattorilaajakaistayhteydet... 2 1.1 xdsl -yhteyksien tuotekuvaus... 2 1.2 Tuotteiden toimitusaika... 3 1.3 Tuotteiden hinnoittelu... 3 1.3.1 ATM/ETHERNET-alueverkon

Lisätiedot

Kansallisen terveysarkiston liityntäpisteen suunnittelu

Kansallisen terveysarkiston liityntäpisteen suunnittelu Kansallisen terveysarkiston liityntäpisteen suunnittelu Sami Teräväinen 18.5.2017 Espoo Valvoja: Prof. Jukka Manner (Aalto-yliopisto) Ohjaaja: DI Juha Järvinen (Commit; Oy) Sisältö Taustaa Ongelman asettelu

Lisätiedot

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut Organisaation muutostilanteet Kela, Kanta-palvelut 28.9.2017 Valmistautuminen organisaatiomuutoksiin Kartoita vaikutukset Kanta-palveluiden liittymisiin Tuleeko uusi/uusia liittyjiä? Lopettaako liittyjä

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Omien tietojen katselu Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Aktiivisessa käytössä Omien tietojen katselu on aktiivinen sähköinen asiointipalvelu Kirjautumisia jo yli 750.000, yksittäisiä käyttäjiä vähemmän

Lisätiedot

Tietoverkkoprojekti 1, 5 OP

Tietoverkkoprojekti 1, 5 OP Tietoverkkoprojekti 1, 5 OP 3-periodi 2012 Tavoite Tietoverkkoprojektin ensimmäisen osan tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa pienimuotoinen operaattoriverkko. Kokonaisuudessaan tietoverkkotekniikan

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN. Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN. Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Käsitteet... 1 3 Kanta-palveluun liittyjät... 2 3.1 Potilastiedon arkistoon liittyjät... 2 3.2 Sähköiseen reseptiin liittyjät...

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

KanTa. Liittyjät -ohje v. 1.0

KanTa. Liittyjät -ohje v. 1.0 1 (20) KanTa Liittyjät -ohje v. 1.0 2 (20) Sisältö Säädöstausta... 3 1 Liittymään velvoitetut terveydenhuollon organisaatiot ja apteekit... 4 2 Terveydenhuollon toimintayksikkö... 6 1. Kansanterveyslain

Lisätiedot

Pilvi 9.0. Arkkitehtuuri. Esimerkki arkkitehtuurit

Pilvi 9.0. Arkkitehtuuri. Esimerkki arkkitehtuurit Esimerkki arkkitehtuurit Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Termejä... 3 2. Web hosting ilman kuormantasausta... 4 3. Web hosting kuormatasaus ja bastion... 5 3.1.... 5 3.2. Kuvaus... 5 4.

Lisätiedot

KYMP OY Verkkoliiketoiminta. Metro Ethernet palvelut

KYMP OY Verkkoliiketoiminta. Metro Ethernet palvelut KYMP OY Verkkoliiketoiminta Metro Ethernet palvelut 2 (6) Sisältö 1. KUVAUS -PALVELUSTA...3 2. PALVELUN SISÄLTÖ...4 3. VLAN...4 4. HINNAT...5 4.1. PÄÄTELAITEVUOKRA...5 4.2. MUUTOKSET JA VERKKOPÄÄTTEEN

Lisätiedot

KanTa-palvelujen tilannekatsaus. Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010

KanTa-palvelujen tilannekatsaus. Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010 KanTa-palvelujen tilannekatsaus Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010 KanTa-palvelut 25.5.2010 2 Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille:

Lisätiedot

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen Laajakaistaverkot kaikille Juha Parantainen Liittymät Laajakaistaliittymät Suomessa 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Mobiili (3G / 4G) Langaton (@450, WiMax) Kaapelimodeemi Kiinteistöliittymä DSL Valokuitu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

Valopolkujen menestystarinoita

Valopolkujen menestystarinoita Valopolkujen menestystarinoita Tunniste Funetin Parhaat käytännöt-raportti Versio 1.0 Tila Valmis Päiväys 12.9.2012 Otsikko Valopolkujen menestystarinoita Työryhmä AccessFunet Laatijat Juha Hopia/CSC,

Lisätiedot

DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS

DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS TIEDOTE 1 (5) DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS Kohderyhmä dna Laajakaista soveltuu yksittäisen PC:n liikennöimiseen internetiin. Tyypillisin käyttäjäryhmä yksityistaloudet. Pääasiallinen käyttötarkoitus Yksityishenkilön

Lisätiedot

Kauanko verkot kestävät? Pilvipalveluiden haasteet verkon kannalta - mitkä asiat oltava kunnossa?

Kauanko verkot kestävät? Pilvipalveluiden haasteet verkon kannalta - mitkä asiat oltava kunnossa? Kauanko verkot kestävät? Pilvipalveluiden haasteet verkon kannalta - mitkä asiat oltava kunnossa? Pilvipalvelut ja verkko ISP kehityskaari 1.0..5.0? ISP 1.0 Internet-liittymät (POTS,ISDN..) ISP 2.0 Palvelintarjonta

Lisätiedot

Kansallinen terveysarkisto (KanTa)

Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansallinen terveysarkisto (KanTa) 28.1.2013 STM, esote Potilastietojärjestelmien kehitys 2 28.1.2013 Text HL7 RIS Potilaskertomus HIS Text HL7 Potilaskertomus HIS Varausten hallinta Text HL7 Pictures

Lisätiedot

Nebula pilvi 9.0 saatavuusalueiden välinen verkkoliikenne

Nebula pilvi 9.0 saatavuusalueiden välinen verkkoliikenne Nebula pilvi 9.0 saatavuusalueiden välinen verkkoliikenne Sivu 2/9 1. Sisällysluettelo 2. Esipuhe 3 2.1. Saatavuusalueet 3 2.1.1. Taustaverkko missä instanssit ovat suoraan fyysisellä liitännällä kiinni

Lisätiedot

LIITE 1, Sivu 1/5. Tarjouspyyntö Jämsän seudun tietoliikenneverkosta. LIITE 1

LIITE 1, Sivu 1/5. Tarjouspyyntö Jämsän seudun tietoliikenneverkosta. LIITE 1 IITE 1, Sivu 1/5 Tarjouspyyntö Jämsän seudun tietoliikenneverkosta. IITE 1 aadullisesti pisteytettävät kohdat on merkitty sinisellä tekstillä sekä merkitty B-sarakkeeseen merkinnällä '' ja vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S INTERNET-yhteydet IP-osoite IP-osoitteen tarkoituksena on yksilöidä laite verkossa. Ip-osoite atk-verkoissa on sama kuin puhelinverkossa puhelinnumero Osoite on muotoa xxx.xxx.xxx.xxx(esim. 192.168.0.1)

Lisätiedot

KanTa-palvelut, earkisto Terveydenhuollon ATK-päivät 19.-20.5.2008 Lahti. Erkki Aaltonen

KanTa-palvelut, earkisto Terveydenhuollon ATK-päivät 19.-20.5.2008 Lahti. Erkki Aaltonen KanTa-palvelut, earkisto Terveydenhuollon ATK-päivät 19.-20.5.2008 Lahti Erkki Aaltonen Esityksen sisältö: ekela Taustaa KanTa lyhyesti Sertifiointi lyhyesti Liikennöinti KanTaan, esimerkkejä Aikataulu

Lisätiedot

Kriittisen tietoliikenteen suojaukseen

Kriittisen tietoliikenteen suojaukseen Kriittisen tietoliikenteen suojaukseen Kotimainen STIII-hyväksytty -ratkaisu Salausratkaisu korkean turvatason organisaatioille Joustava ratkaisu erilaisiin käyttökohteisiin Insta on -salausratkaisu (Virtual

Lisätiedot

Diplomityöseminaari 21.5.2002

Diplomityöseminaari 21.5.2002 Diplomityöseminaari.5. Nimi: Aihe: Valvoja: Ohjaaja: Teettäjä: Leimakytkentää hyödyntävien virtuaaliverkkojen vertailu Prof. Raimo Kantola DI Jarno Salmela Sonera Oyj.5. Diplomityöseminaari Esityksen rakenne

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Sähköisen lääkemääräyksen testauspalvelun suunnitelma. versio 1.0

KanTa-palvelut. Sähköisen lääkemääräyksen testauspalvelun suunnitelma. versio 1.0 Kela Testauspalvelusuunnitelma 1 (7) KanTa-palvelut Sähköisen lääkemääräyksen testauspalvelun suunnitelma versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 11.11.2011 KanTa-palveluryhmä,

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 Vasteaika... 4 2.4 IP- osoitteet...

Lisätiedot

The administrative process of a cluster. Santtu Rantanen Valvoja: Prof. Jorma Jormakka

The administrative process of a cluster. Santtu Rantanen Valvoja: Prof. Jorma Jormakka The administrative process of a cluster Santtu Rantanen Valvoja: Prof. Jorma Jormakka Sisällysluettelo Johdanto Yleistä HA klustereista Tietoturva klustereissa Hallintaprosessi Johtopäätökset Johdanto

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite L: Teknisten ympäristöjen kuvaus SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite L: Teknisten ympäristöjen kuvaus VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi

Lisätiedot

Toiminta häiriötilanteissa. 3/2013 v. 1.3

Toiminta häiriötilanteissa. 3/2013 v. 1.3 Toiminta häiriötilanteissa 3/2013 v. 1.3 Sisällys Käytönaikainen tuki häiriön käsittelyn vaiheet ja tehtävät Kelan Kanta-tuki 2 Toiminta häiriö- ja poikkeustilanteissa loppukäyttäjien tulee tietää mihin

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Palvelujen käyttöönoton aikataulut Sähköinen resepti käytössä Apteekeissa ja sivuapteekeissa

Lisätiedot

Anvia Telecom Oy. Alueverkon Ethernet Palvelukuvaus

Anvia Telecom Oy. Alueverkon Ethernet Palvelukuvaus Teleoperaattoripalvelut Anvia Telecom Oy Alueverkon Ethernet Voimassa 20.2.2017 alkaen toistaiseksi Anvia Telecom Oy Anvia Telecom Ab Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Cirkelvägen 6, 65100 Vasa Puhelin/Telefon

Lisätiedot

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Sisältö Työn tausta & tavoitteet Käytetty metodiikka Työn lähtökohdat IEEE 802.11 verkkojen tietoturva Keskeiset tulokset Demonstraatiojärjestelmä Oman työn osuus

Lisätiedot

Tietoliikennekatkos sairaalassa vaikutukset ja riskienhallinta

Tietoliikennekatkos sairaalassa vaikutukset ja riskienhallinta Tietoliikennekatkos sairaalassa vaikutukset ja riskienhallinta Petri Varjolampi VSSHP, ICT-yksikkö VSSHP:n verkon yleiskatsaus VSSHP ky:n teknisten palveluiden tulosyksikön alla oleva ICT-yksikkö vastaa

Lisätiedot

Toiminta häiriötilanteissa. Versio

Toiminta häiriötilanteissa. Versio Toiminta häiriötilanteissa Versio 2.0 6.8.2015 Sisällys Toiminta häiriö- ja poikkeustilanteissa Kanta-palvelun häiriökriteerit Kelan Kanta-tuki Häiriöilmoitus Kanta-tukeen Häiriöviestintä Vaaratilanneilmoitus

Lisätiedot

1/6. LIITE 7 Palvelutaso

1/6. LIITE 7 Palvelutaso 1/6 LIITE 7 Palvelutaso 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. NEUVONTA... 2 3. VIRHEIDEN KORJAAMINEN... 3 4. KIIREELLISYYSLUOKAT VASTEAIKA... 3 5. ALUSTAN YLLÄPITO... 4 6. ALUSTAN KEHITTÄMINEN... 4 7. PALVELUVASTEAIKOJEN

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö,

Lisätiedot

Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä

Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä Sivu 1/5 Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä Laskelma HomePNA-tekniikkaa hyödyntävästä kiinteästä laajakaistaisesta internet-ratkaisusta taloyhtiöille. Ympäristönä voi olla erityyppiset

Lisätiedot

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 1.5.9, 5)

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.7.2013 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä. Kumpi vaatimus on voimassa?

Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä. Kumpi vaatimus on voimassa? Kysymykset ja vastaukset koskien TAMLAn ja TELKin "Asianhallintajärjestelmä" hankintailmoitusta: Liite 3.3.2-vaatimukset.xlsx Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä.

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 14.10.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 5. Hanke-ehdotuslomake

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 14.10.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 5. Hanke-ehdotuslomake HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 14.10.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 5. Hanke-ehdotuslomake Tiedot hankkeesta ja hanke-ehdotuksen laatijasta Hankkeen nimi ja kunta Hämeenlinnan Hauhon laajakaistahanke,

Lisätiedot

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä. Mallisopimus Sopimus e-reseptipalveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja itsenäinen ammatinharjoittaja ("Ammatinharjoittaja") sopivat e-reseptipalveluun

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

Yhden megan laajakaista kaikille

Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Kuluttajalla ja yrityksellä on 1.7.2010 alkaen oikeus saada yhden megan laajakaistaliittymä vakituiseen asuinpaikkaan tai yrityksen sijaintipaikkaan.

Lisätiedot

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja Lääkäriaseman tiloissa toimiva lääkäripalveluyhtiö

Lisätiedot

Tietotekniikkapalveluiden saatavuudenhallinnan kehittäminen

Tietotekniikkapalveluiden saatavuudenhallinnan kehittäminen Tietotekniikkapalveluiden saatavuudenhallinnan kehittäminen Diplomityöseminaari 4.3.2009 Tekijä: Jussi Repo Valvoja: Prof. Raimo Kantola Ohjaaja: DI Jari Alasuvanto, Noval Networks Esityksen sisältö Työn

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säädöstausta... 1 1.2 Sähköisen lääkemääräyksen säädöstausta... 1 2 Käsitteet...

Lisätiedot

Vain testaamalla voit voittaa! Markku Selin Kehitysjohtaja

Vain testaamalla voit voittaa! Markku Selin Kehitysjohtaja Vain testaamalla voit voittaa! Markku Selin Kehitysjohtaja Lyhyesti: Suomessa ja Baltiassa Liikevaihto 29,25 (noin 50) milj. Euroa Henkilöstöä Suomessa 46 (115) Juuret vuonna 1989 perustetussa Santa Monica

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET JOHDANTO Apteekin tulee varautua sähköisen reseptin toiminnassa mahdollisesti ilmeneviin häiriötilanteisiin. Koko apteekin henkilökunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus Liite 1 Palvelutasoluokitus

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus Liite 1 Palvelutasoluokitus JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus Liite 1 Palvelutasoluokitus Versio: 1.3 Julkaistu: 10.12.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Palvelutasoluokitusten soveltamisala...

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylän siirtokyvykkyys 12.6.2017 Hannu Hakala Tuoteomistaja, Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palvelualusta Palveluväylä alustana sähköisten palveluiden tarjoamisessa Nykyiset ja tulevat

Lisätiedot

REKISTERIPALVELUT POSTIYRITYKSILLE

REKISTERIPALVELUT POSTIYRITYKSILLE 1 (5) 1.9.2015 Versio 1.1 REKISTERIPALVELUT POSTIYRITYKSILLE ULKOINEN Postintaival 7 A PL 1, 00011 POSTI 2 (5) Sisällysluettelo 1. Palvelun kuvaus... 3 1.1. Palvelu lyhyesti... 3 1.2. Palvelussa toimitettavat

Lisätiedot

Verkkopalkan palvelukuvaus

Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 1 (6) Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Verkkopalkka-palvelun toiminta palkanmaksajalle... 3 3 Verkkopalkan käyttöönotto... 4 4 Verkkopalkka-palvelun

Lisätiedot

Internet-yhteydet maanläheisesti Combi Cool talvipäivät 2010

Internet-yhteydet maanläheisesti Combi Cool talvipäivät 2010 Internet-yhteydet maanläheisesti Combi Cool talvipäivät 2010 1 Sisältö Sisällysluettelo: IP-osoite Erilaisia internet liittymiä Muuttuva IP-osoite (dynaaminen) Kiinteä IP-osoite (staattinen) Port forwarding

Lisätiedot

Liikenneteorian tehtävä

Liikenneteorian tehtävä J. Virtamo 38.3141Teleliikenneteoria / Johdanto 1 Liikenneteorian tehtävä Määrää kolmen eri tekijän väliset riippuvuudet palvelun laatu järjestelmä liikenne Millainen käyttäjän kokema palvelun laatu on

Lisätiedot

Yhdysliikennejärjestelyt suomessa sekä tekniikan kuvaus

Yhdysliikennejärjestelyt suomessa sekä tekniikan kuvaus Page 1 of 7 03.04.2008 Yhdysliikennejärjestelyt suomessa sekä tekniikan kuvaus Yleistä Yhdysliikenne järjestetään tällä hetkellä kolmella Ethernet-kytkimellä, joista kaksi sijaitsee pääkaupunkiseudulla:

Lisätiedot

OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA

OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA Ohje 2/2017 1(5) OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Henna Koli, Kela KanTa-palvelut Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien

Lisätiedot

MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO VASTAUKSIA TARJOUSPYYNTÖÖN LIITTYVIIN KYSYMYKSIIN

MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO VASTAUKSIA TARJOUSPYYNTÖÖN LIITTYVIIN KYSYMYKSIIN MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO VASTAUKSIA TARJOUSPYYNTÖÖN LIITTYVIIN KYSYMYKSIIN Mikkelin kaupungin tarjouspyynnössä Mikkelin ja Pieksämäen seutujen alueverkosta ilmoitettiin mahdollisuudesta

Lisätiedot

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)...

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... 3 3.2 Analoginen 2-johdinyhteys, erikoislaatu

Lisätiedot

Maailman ensimmäinen Plug & Go etäyhteyslaite

Maailman ensimmäinen Plug & Go etäyhteyslaite Maailman ensimmäinen Plug & Go etäyhteyslaite PATENTOITU RATKAISU» Suojattu patenteilla laitejärjestely sekä yhteydenmuodostus menetelmä ONGELMA» Sisäverkossa verkkolaitteiden käyttäminen on helppoa» Kun

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Sähköisen reseptin vaatimusmäärittelyt. Terveydenhuollon Atk-päivät 19.-20.5.2008 Sibelius-talo, Lahti Markku Kiiski, Kela

Sähköisen reseptin vaatimusmäärittelyt. Terveydenhuollon Atk-päivät 19.-20.5.2008 Sibelius-talo, Lahti Markku Kiiski, Kela Sähköisen reseptin vaatimusmäärittelyt Terveydenhuollon Atk-päivät 19.-20.5.2008 Sibelius-talo, Lahti Markku Kiiski, Kela Keväällä 2006 Kela nimettiin kansalliseksi toimijaksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

METROETHERNET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN

METROETHERNET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN METROETHERNET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO 1.7.2016 ALKAEN Palvelukuvaus Kaisanet Oy (myöhemmin KAISA) Metro Ethernet operaattorituote yhdistää eri pisteissä sijaitsevat lähiverkot tai muut verkkoratkaisut

Lisätiedot

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä?

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? Huoltovarmuuskeskuksen 10-vuotisjuhlaseminaari Helsinki, 26.2.2003 Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com HVK, 26.2.2003-1

Lisätiedot

KArkisto2-hanke - kokemuksia earkiston pilotoinnista Kuopiossa ja InterSystemsin Ensemblestä KanTa-liityntäpisteenä

KArkisto2-hanke - kokemuksia earkiston pilotoinnista Kuopiossa ja InterSystemsin Ensemblestä KanTa-liityntäpisteenä KArkisto2-hanke - kokemuksia earkiston pilotoinnista Kuopiossa ja InterSystemsin Ensemblestä KanTa-liityntäpisteenä 7.5.2013 Mauri Kaatrasalo Heikki Koivulehto Julkaisuhistoria Versio Päivä Laatija(t)

Lisätiedot

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Tietoturva- ja tietosuojatason selvittäminen, huomioiden valtakunnallisen sähköisen tietojärjestelmäpalvelun

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA Ohje 9/2015 1(6) PÄIVITETTY OHJE: SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA Kohderyhmät: Voimassaolo: Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Häiriö (tapahtuma tai incident) on normaalista poikkeava järjestelmän käyttäytyminen joka haittaa järjestelmän sovitun mukaista käyttöä.

Häiriö (tapahtuma tai incident) on normaalista poikkeava järjestelmän käyttäytyminen joka haittaa järjestelmän sovitun mukaista käyttöä. . 1. MÄÄRITELMÄT Tässä asiakirjassa käytetyt sopimustekstin määritelmät vastaavat sopimuksessa käytettyjä, ellei erikseen ole toisin nimenomaisesti sovittu Osapuolten kesken viittaamalla sopimuksen kyseiseen

Lisätiedot

Service Level Agreement. Service Level Agreement. IP verkkopalvelu. S 38.192 Verkkopalvelujen tuotanto Luento 1: Service Level Agreement

Service Level Agreement. Service Level Agreement. IP verkkopalvelu. S 38.192 Verkkopalvelujen tuotanto Luento 1: Service Level Agreement Lic.(Tech.) Marko Luoma (1/20) Lic.(Tech.) Marko Luoma (2/20) Service Level greement S 38.192 Verkkojen tuotanto Luento 1: Service Level greement Sopimus, jokaa kuvaa tuotettua a ja siitä maksettavaa korvausta

Lisätiedot

Tähtikuitu Oy Yritystuotteet

Tähtikuitu Oy Yritystuotteet Tähtikuitu Oy Yritystuotteet Palvelukuvaukset ja hinnasto Voimassa alkaen: 1.1.2014 TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi

Lisätiedot