Valopolkujen menestystarinoita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valopolkujen menestystarinoita"

Transkriptio

1 Valopolkujen menestystarinoita

2 Tunniste Funetin Parhaat käytännöt-raportti Versio 1.0 Tila Valmis Päiväys Otsikko Valopolkujen menestystarinoita Työryhmä AccessFunet Laatijat Juha Hopia/CSC, Jani Savolainen/Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Erkki Vänskä/Itä-Suomen yliopisto (UEF), Jukka-Pekka Metsälammi/Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) Vastuutaho Juha Hopia/CSC Tyyppi Raportti Sisällysluettelo 1. Johdanto Käyttötarkoituksia valopoluille Tietoliikenneyhteistyö Lapin korkeakoulukonsernin piirissä Kuopion ja Joensuun yliopistojen yhdistyminen Itä-Suomen yliopistoksi SAMK:n kampusten yhdistäminen ja tietoliikenneyhteyksien varmentaminen Valopolun käyttöönotto Tietoliikenneyhteistyö Lapin korkeakoulukonsernin piirissä Kuopion ja Joensuun yliopistojen yhdistyminen Itä-Suomen yliopistoksi SAMK:n kampusten yhdistäminen ja tietoliikenneyhteyksien varmentaminen Mietteitä valopoluista ja tulevista tarpeista Tietoliikenneyhteistyö Lapin korkeakoulukonsernin piirissä Kuopion ja Joensuun yliopistojen yhdistyminen Itä-Suomen yliopistoksi SAMK:n kampusten yhdistäminen ja tietoliikenneyhteyksien varmentaminen Yhteenveto ja johtopäätöksiä... 9 Linkkejä Lyhenteet

3 1. Johdanto Funet valopolku [1] on oma erillinen ruuhkaton tiedonsiirtokanava, joka voi olla Suomen sisäinen tai yltää tarvittaessa organisaatioiden välisenä yhteistyönä Eurooppaan tai muualle maailmaan. Kyseessä on erillisyhteys, joka mahdollistaa suuret yhteysnopeudet esimerkiksi jäsenorganisaation toimipisteiden yhdistämiseen ja maantieteellisesti hajautetun IT-infrastruktuurin rakentamiseen. Dokumentissa esitellään lyhyesti kolme erilaista valopolkujen menestystarinaa Funetjäsenorganisaatioiden kertomana ja heidän näkökulmastaan. Näistä valopolkuprojekteista kerrotaan taustat miksi ja mihin valopolkuja tarvittiin, käydään läpi teknistä toteutusta, kokemuksia prosessin eri vaiheista (suunnittelu, toteutus, käyttöönotto ja operatiivinen toiminta), johtopäätökset ja opit sekä valopolkujen tulevaisuuden näkymät jäsenorganisaatioiden kannalta. Lapin Yliopisto (LAY), Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (RKK) aloittivat tiiviin yhteistyön muun muassa yhteisten yksiköiden ja palvelualueiden muodossa ja [2] ja tämän seurauksena esiintyi tarve keskinäisille kampusten välisille yhteyksille (kolme kampusta kahdella paikkakunnalla), johon käytettiin ratkaisuna Funetin valopolkupalvelua [3]. Kuopion ja Joensuun yliopistot yhdistyivät Itä-Suomen yliopistoksi (UEF) [4] ja kaksi isoa kampusta kyseisillä paikkakunnilla sekä sivukampus Savonlinnassa yhdistettiin valopolkujen avulla. Funetin valopolkupalvelun avulla varmistettiin myös Satakunnan AMK:n (SAMK) [5] tietoliikenneyhteydet kahden eri paikkakunnan kampusten välillä. 2. Käyttötarkoituksia valopoluille 2.1 Tietoliikenneyhteistyö Lapin korkeakoulukonsernin piirissä Lapissa on vuodesta 2009 lähtien tehty Lapin korkeakoulukonsernin myötä yhteistyötä tietoliikenteen osalta Lapin yliopiston, Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ja Kemi- Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian kesken. Yhteistyön tarkoituksena on tarjota nopeat ja luotettavat tietoliikenneyhteydet oppilaitosten käytännön yhteistoimintaa ja yhteisesti toteutettavia palveluja (mm. aktiivihakemisto ja sähköposti) varten. Toimipisteitä yhteistyön osapuolilla on ympäri Lappia mutta suurimmat kampukset sijaitsevat Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa. Näihin kaupunkeihin on myös keskitetty tietoliikenteen solmupisteet ja palvelinsalit. Ensimmäiset yhteydet Rovaniemen ja Kemi-Tornion välille toteutettiin VPN-tunneleilla loppuvuodesta Vaikka VPN-tunnelit toimivatkin, todettiin ne pian vikaherkiksi ja hankaliksi ylläpidettäviksi varsinkin tilanteessa jossa verkkoympäristöihin tuli paljon muutoksia. Myös 3

4 yhteisesti toteutettavien palveluiden lisääntyessä VPN-tunneleiden suorituskykyä pidettiin mahdollisena ongelmalähteenä. Pohdittaessa vaihtoehtoja yhteyksien kehittämiseen nousi Funetin rakenteilla oleva DWDM-verkko esille parhaana vaihtoehtona. Valopolut päätettiin ottaa käyttöön heti uuden Funet-runkoverkon valmistuttua Kemiin ja Rovaniemelle. 2.2 Kuopion ja Joensuun yliopistojen yhdistyminen Itä-Suomen yliopistoksi Itä-Suomen yliopisto syntyi 2010 Joensuun ja Kuopion yliopistojen yhdistyessä. Yliopistolla on toimintaa Joensuun ja Kuopion pääkampusten lisäksi Savonlinnan sivukampuksella ja Mekrijärven tutkimusasemalla Ilomantsissa. Yliopistolla on verkossaan noin 5000 työasemaa. Palvelimet on sijoitettu pääosin Joensuuhun ja Kuopioon, mutta myös Savonlinnassa on palvelimia. Molempien yliopistojen Funet-liittymät [6] ovat edelleen käytössä pääkampuksilla. Savonlinna ja Mekrijärvi oli yhdistetty Joensuun pääkampukseen kaupallisen operaattorin 100 Mbit/s yhteydellä. Heti yliopistojen yhdistymisen alkutaipaleella ilmaantui tarve Joensuun ja Kuopion kampusten väliselle sisäverkkoyhteydelle. Funetin verkkopäivitys ja valopolut olivat tuolloin vasta tulossa, joten aluksi väliaikaisena ratkaisuna Itä-Suomen yliopistossa toteutettiin kapasiteetiltaan rajatumpi sisäverkon yhteys GRE-tunneloinnilla. 2.3 SAMK:n kampusten yhdistäminen ja tietoliikenneyhteyksien varmentaminen SAMK:lla on neljä kampusta Raumalla ja kolme Porissa sekä lisäksi Huittisissa ja Kankaanpäässä on toimipisteet. SAMK toteutti runkoverkkouudistuksen vuonna 2011, jossa runkoverkon kytkimet vaihdettiin Ciscosta Extremeen ja samalla otettiin käyttöön Funetin valopolkuja toimipisteiden yhdistämiseen. SAMK:n yhteys Porin ja Rauman välillä oli aiemmin toteutettu Turun yliopiston (UTU) koordinoimassa ja useamman organisaation käyttämässä kuituyhteydessä (yksi kuitu ja dedikoidut aallonpituudet). Sopimus kuidusta oli tehty kaupallisen operaattorin kanssa ja suuret kustannukset yhteydestä jakaantuivat organisaatioiden kesken. Käyttäjien poistuessa muiden kustannukset kasvoivat. 4

5 3. Valopolun käyttöönotto 3.1 Tietoliikenneyhteistyö Lapin korkeakoulukonsernin piirissä Ensimmäisiä valopolkuja otettiin käyttöön Funetin DWDM-verkon saavutettua Kemin alkukesästä Koulutuskuntayhtymä Lappiassa oltiin tekemässä verkon solmupisteen muuttoa Kemin keskustasta Kivikankaan kampukselle ja muuton yhteydessä päätettiin liittää Lappian Funet-yhteys valopolkua hyödyntäen Funetin uuteen reititinverkkoon. DWDM-verkon saavutettua Rovaniemen alettiin toteuttaa myös ensimmäistä valopolkua välille Kemi-Rovaniemi. Suurimman haasteen ensimmäisissä toteutuksissa aiheutti Kemin keskustassa sijaitsevan Funet DWDM-verkon liityntäpisteen ja Lappian Kivikankaan kampuksen välisen yhteyden toteuttaminen. Lappialla oli jo kyseisellä välillä vuokrakuitu käytössä toimipisteiden välisiä yhteyksiä varten mutta välille haluttiin myös toinen kuituyhteys yhteyksien kahdentamista varten. Funet neuvotteli tälle välille kuidun vuokralle kaupalliselta operaattorilta ja yhteyksien rakentamisen kanssa päästiin etenemään. Funetin DWDM-verkon liityntäpisteen ja Kivikankaan kampuksen välinen yhteys toteutettiin CWDM-tekniikalla. Funet toimitti yhteydelle tarvittavat CWDM-muxit ja yhteysväli saatiin rakennettua valmiiksi. Ensimmäinen valopolku otettiin käyttöön Lappian Kivikankaan kampukselta Kemin keskustassa sijaitsevan Funet DWDM-verkon liityntäpisteen kautta Oulussa sijaitsevalle Funetin reitittimelle kesä- heinäkuun vaihteessa Itse yhteyden käyttöönotto sujui ongelmitta, optisia tehotasoja kuitenkin säädettiin vielä myöhemmin asentamalla kuituihin vaimentimia. Hyvin pian tämän jälkeen alettiin toteuttaa myös ensimmäistä Kemi-Rovaniemi valopolkua. Kemissä oli jo valmiina CWDM-yhteys Funetin DWDM-verkon liityntäpisteestä Lappian Kiveliönkankaan kampukselle. Rovaniemellä Funetin DWDM-laitteisto sijaitsi jo valmiina yliopiston kampuksella joten siellä ei ollut tarvetta lisäyhteyksien rakentamiselle. Valopolku Kemi- Rovaniemi välille saatiin toimintaan ilman suurempia ongelmia elokuussa Valopolkua pidettiin koekäytössä alkuvuoteen 2011 saakka kunnes Funetin DWDM-verkon laajennettua saatiin toteutettua Kemi-Rovaniemi välille kahdennus Oulun ja Kajaanin kautta. Vuoden vaihteessa myös Lapin yliopisto ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä yhdistivät verkkonsa. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ja Lapin yliopiston väliset kahdennetut yhteydet toteutettiin CWDMtekniikalla. Myös tässä tapauksessa Funet oli mukana vuokrakuidun hankinnassa. Kahdennuksen valmistuttua Kemi-Rovaniemi välillä käytössä olleet VPN-tunnelit poistuivat käytöstä ja Kemi- Rovaniemi välinen liikenne siirtyi kahdennettujen valopolkujen päälle maaliskuussa Ensimmäisten valopolkujen käyttöönotosta saatujen hyvien kokemusten pohjalta oli helppo lähteä ottamaan käyttöön lisää valopolkuyhteyksiä varsinkin kun haasteellisimmaksi koettu Kemin keskustan ja Kivikankaan välinen yhteys oli valmis ja kyseisellä välillä oli CWDM-aallonpituuksia vapaana käytettäväksi. Koulutuskuntayhtymä Lappiassa on toteutettu Kemi-Tornio välisen yhteyden kahdentaminen valopolulla CWDM-tekniikkaa hyödyntäen. Funet oli yhteyden rakentamisessa mukana neuvottelemalla vuokrakuidun kyseiselle välille ja toimittamalla tarvittavat CWDM-muxit. Lapin yliopiston ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän verkosta on myös toteutettu 5

6 yhteys Sodankylään valopolkuja hyödyntäen. Yhteistyötä sopivan kuitureitin löytämiseen tehtiin muun muassa Sodankylän kunnan kanssa. Edellisten lisäksi on valopolkuja hyödyntäen toteutettu sekä Rovaniemen (Lapin yliopisto ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä) että koulutuskuntayhtymä Lappian Funet-liittymien kahdennus. Tekniikan tultua tutuksi on sekä Rovaniemellä että Kemi-Torniossa toteutettu muun muassa toimipisteiden välisten yhteyksien kahdennuksia CWDM-tekniikkaa hyödyntäen. Kuva 1. Lapin korkeakoulukonsernin käytössä olevat valopolut. 3.2 Kuopion ja Joensuun yliopistojen yhdistyminen Itä-Suomen yliopistoksi Funetin verkkopäivityksen valmistuttua syyskuussa 2010 Itä-Suomen yliopistossa käyttöönotettiin ensimmäinen 1Gbit/s valopolku Joensuun ja Kuopion välille. Valopolku määriteltiin Funetin DWDM-laitteisiin ja kuidut liitettiin Joensuussa ja Kuopiossa kampusten runkolaitteista DWDMlaitteisiin. Itä-Suomen-yliopisto teki kampusten runkolaitteiden portteihin tarvittavat asetukset ja yhteys toimi heti ongelmitta. Itä-Suomen yliopiston kannalta yhteyden kytkeminen vastasi tilannetta, jossa kampusten runkolaitteet on kytketty valokuidulla suoraan toisiinsa. Kapasiteettitarpeen kasvaessa välille lisättiin myöhemmin toinen 1 Gbit/s valopolku ja valopolut yhdistettiin yhdeksi siirtotieksi kampusten runkolaitteiden LACP-protokollaa käyttäen. Funetin DWDM-verkon laajenemisen myötä tuli mahdollisuus liittää myös Savonlinnan sivukampus (n. 500 työasemaa verkossa) valopolkuyhteydelle ja 1 Gbit/s valopolku Joensuu- Savonlinna välille otettiinkin käyttöön maaliskuussa Joensuun ja Savonlinnan välisen yhteyden varmennus on 6

7 toteutettu optisesti. Yhteyden katketessa tapahtuu uudelleenreititys automaattisesti toiselle reitille Savonlinnasta Funetin runkoverkossa (katso kuva 2). Aluksi Itä-Suomen yliopiston suunnitelmana oli vain yhdistää kampusten runkolaitteet valopoluilla yliopiston sisäisen reitityksen tarvitsemien yhteyksien rakentamiseksi. Itä-Suomen yliopisto on jatkossa luopumassa toisesta Funet-liittymästä, ja sisäverkossa on muutenkin yhdistetty ja yhtenäistetty palveluita ja toimintoja. Tämä loi alkuperäisen suunnitelman lisäksi tarpeen myös kytkentäisten 2-tason verkkojen levittämisestä valopolkujen yli. Ensimmäisenä laajennettiin DMZalueen VLAN Kuopiosta Joensuuhun ja testaus toteutettiin yhdellä palvelimella Joensuussa. 2-tason verkkojen käyttöä on onnistuneen testin jälkeen laajennettu muun muassa palvelinten hallintaverkon ja langattomien vierailijaverkkojen levittämisellä valopolkujen yli. Osa verkoista toimii kahdella, osa kaikilla kolmella kampuksella. Kuva 2. Itä-Suomen yliopistolla käytössä olevat valopolut. 3.3 SAMK:n kampusten yhdistäminen ja tietoliikenneyhteyksien varmentaminen Runkoverkkouudistuksen yhteydessä rakennettiin vikasietoiset yhteydet Porin toimipisteiden ja Porin ja Rauman kampusten välille (layer 2). Reititys tapahtuu yhdessä pisteessä Porissa ja kriittinen yhteys on välillä Pori-Rauma. Vikasietoisuus edellyttää valokuitulenkkejä Porissa ja Raumalla sekä Porissa SAMK:n verkkolaitteiden sijoittamista laitetilaan, jossa liityttiin Funetin valopolkulaitteistoon. 7

8 Funet uudisti sopivassa ajankohdassa valopolkuverkkoaan ja myös Raumalle toteutettiin Funet valopolkunoodi. Valopolut olivat kilpailukykyisiä ja ne mahdollistivat vikasietoisuuden Porin ja Rauman väliselle kriittiselle yhteydelle. SAMK varasi Funetilta Pori-Rauma välille kaksi kappaletta valopolkuja ja yhteydet rakennettiin yhteistyössä yhdessä sovitulla aikataululla vanhan yhteyden rinnalle, jonka irtisanomisen jälkeen yliheitto Funetin valopoluille sujuikin ongelmitta. Tämä vaati Raumalla kuituyhteyksien muutostöitä, joita teki SAMK:n yhteyksien operaattori Raumalla. Fyysinen yliheitto toteutettiin erillisenä työnä. Kuva 3. SAMKilla käytössä olevat valopolut. 4. Mietteitä valopoluista ja tulevista tarpeista 4.1 Tietoliikenneyhteistyö Lapin korkeakoulukonsernin piirissä Yleisesti ottaen valopolkujen käyttöönotto on sujunut hyvin ja ilman suurempia ongelmia. Haastavinta on ollut vuokrakuitujen saaminen paikallisille yhteyksille, mutta Funet on auttanut neuvottelemalla kaupallisilta operaattoreilta vuokrakuituja käyttöön. Funet on tukenut myös teknisissä asioissa. Näillä seikoilla on ollut suuri merkitys, kun on oltu Funet-jänenille uuden tekniikan kanssa tekemisissä. Kuituvaimentimia on jouduttu asentamaan jonkin verran, mutta muuten valopolut on saatu käyttöön melkeinpä vain kytkemällä. 8

9 Valopolkuyhteydet ovat toimineet käyttöönoton jälkeen varmasti. Ainoastaan kerran ovat varmennetut yhteydet olleet lyhyen aikaa poikki ja tällöin syynä oli Kemissä pieleen menneen sähkökeskuksen huoltotyö. Huollon yhteydessä Funetin molemmat varmennetut sähkönsyötöt katkesivat, jolloin tasasuuntaajalaitteistot jäivät ilman sähköä aiheuttaen koko Kemin DWDMlaitteiston sammumisen. Toiveena on yhteistyössä Funetin kanssa kehittää yhteyksiä niin, ettei vastaavaa katkoa pääse uudelleen tapahtumaan. Valopolkuihin on oltu tyytyväisiä ja niitä pidetään kustannustehokkaana ja varmana vaihtoehtona myös tulevaisuudessa tietoliikenneyhteyksiä toteutettaessa. Myös muutosten toteuttaminen jo olemassa olevaan ympäristöön on tapahtunut ongelmitta hyvässä yhteistyössä Funetin henkilöstön kanssa. 4.2 Kuopion ja Joensuun yliopistojen yhdistyminen Itä-Suomen yliopistoksi Tulevaisuudessa Itä-Suomen yliopisto siirtynee yhteen 10 Gbit/s valopolkuun välillä Joensuu- Kuopio, mutta tämä vaatii kampusten runkolaitteiden päivityksen. Funetin valopolut ovat tarjonneet Itä-Suomen yliopistolle helpon tavan liittää yhteen kampusten verkot tavalla joka sopii heidän tarpeisiinsa. Etuina ovat olleet yhteyden nopeus, edullisuus, toimintavarmuus ja käytön helppous. 4.3 SAMK:n kampusten yhdistäminen ja tietoliikenneyhteyksien varmentaminen Funetin valopolut ovat osoittautuneet luotettaviksi ja niiden käyttöä on tarkoitus jatkaa SAMK:ssa myös tulevaisuudessa. Hyvissä ajoin saapuvat ilmoitukset valopolkujen ylläpitotöistä nähdään tärkeäksi asiaksi ja toimintaan on oltu tyytyväisiä. BGP-reitityksen käyttö tulevaisuudessa kiinnostaa SAMK:ia. Tällöin reititykseen saataisiin vikasietoisuutta ja manuaalinen määrittelytyö vähenisi mahdollisten kuitukatkojen yhteydessä. 5. Yhteenveto ja johtopäätöksiä Funet-jäsenorganisaatioiden kokemusten pohjalta voidaan todeta, etteivät erilaiset VPN- tai muut tunnelointiratkaisut ole olleet hyvä ratkaisu korkeakouluympäristössä järeiden kapasiteettia vaativien yhteyksien toteuttamiseen. Valopolut sopivat erinomaisesti kampusten ja toimipisteiden sekä konesalien yhdistämiseen maantieteellistä sijannista välittämättä. Funetin jäsenorganisaatiot hyödyntävät valopolkuja myös organisaatioiden välisiin yhteyksiin esim. eri oppilaitosten välillä. Valopolkujen kautta on mahdollista levittää L2-tason verkkoa kampusten välillä. Esimerkiksi hallintaverkkoja ja langattomia vierailijaverkkoja levitetään valopolkuja pitkin toisille kampuksille. Valopolut koetaan lisäksi oivalliseksi ratkaisuksi tietoliikenneyhteyksien varmentamiseen ja vikasietoisen verkon toteuttamiseen. Osassa Funet-verkkoa on käytössä uutena tekniikkana ns. 9

10 optinen varmennus. Tämä tarkoittaa sitä, että DWDM-laitteiden välinen valopolku reitittyy automaattisesti eri reitille mutta samojen laitteiden välille jos alkuperäinen reitti katkeaa. Tämä tekniikka on hyvä lisäominaisuus kun halutaan varmistettuja yhteyksiä. Paras mahdollinen varmennus saadaan reitittimien kahdentamisella ja BGP-reitityksellä. Funet-jäsenorganisaation reititys voidaan hoitaa jäsenorganisaation toimesta tai se voidaan sisällyttää Funetreunareitinpalveluun, jolloin Funet huolehtii siitä. Funet-liittymien kahdentamiseen käytetään usein valopolkutekniikkaa. Yleisesti Funetin valopolkupalvelu nähdään kilpailukykyisenä, kustannustehokkaana ja luotettavana tapana toteuttaa suuria nopeuksia vaativia ruuhkattomia tietoliikenneyhteyksiä. Valopolkujen toimitusprosessin ja operatiiviseen toiminnan sujuvuus on erityisen tärkeää. Myös tekninen tukitoiminta koetaan oleelliseksi osaksi valopolkupalvelua. Valopolut nähdään ratkaisuna, johon Funet-jäsenorganisaatiot tulevat myös jatkossa panostamaan. 10Gbit/s valopoluille nähdään tarvetta lisääntyneen käytön myötä ja näissä tapauksissa jäsenorganisaatioiden on myös hyvä huomioida sisäverkon mahdolliset päivitystarpeet. Jatkossa toivotaan enemmän automatisointia määrittelytyöhön (konfigurointiin) mahdollisissa kuitukatkoksissa, joiden vaikutukset on erittäin tärkeä pystyä ajallisesti minimoimaan. Linkkejä [1] Funet valopolku, Funet valopolut tekninen esite (pdftiedosto) [2] Lapin korkeakoulukonserni, [3] Funetin valopolkupalvelu, Funet valopolut esite (pdftiedosto) [4] Itä-Suomen yliopisto, [5] Satakunnan ammattikorkeakoulu, [6] Funet-liittymä, Lyhenteet AMK BGP ammattikorkeakoulu border dateway protocol 10

11 CWDM DWDM DMZ GRE LACP LAY SAMK UEF UTU VLAN VPN coarse wavelenght division multiplexing dense wavelenght division multiplexing demilitiarized zone generic routing encapsulation link aggregation protocol Lapin Yliopisto Satakunnan ammattikorkeakoulu University of Eastern Finland University of Turku virtual local area network virtual private network 11

Valopolkujen käyttö kampusverkoissa Parhaat käytännöt dokumentti

Valopolkujen käyttö kampusverkoissa Parhaat käytännöt dokumentti CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Valopolkujen käyttö kampusverkoissa Parhaat käytännöt dokumentti CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy 2 Sisällysluettelo 1. Valopolut... 3 2. DWDM/kuitujen tekniikkaa...

Lisätiedot

Aalto-yliopiston verkkopalveluiden arkkitehtuuri

Aalto-yliopiston verkkopalveluiden arkkitehtuuri Aalto-yliopiston verkkopalveluiden arkkitehtuuri Diplomityöseminaari 1.6.2010 Tommi Saranpää Valvoja: Professori Heikki Hämmäinen Ohjaaja: DI Petri Makkonen IT-palvelukeskus Sisältö Tausta Tutkimus Palvelut

Lisätiedot

Tietoverkkoprojekti 1, 5 OP

Tietoverkkoprojekti 1, 5 OP Tietoverkkoprojekti 1, 5 OP 3-periodi 2012 Tavoite Tietoverkkoprojektin ensimmäisen osan tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa pienimuotoinen operaattoriverkko. Kokonaisuudessaan tietoverkkotekniikan

Lisätiedot

Opinnäytetyön Loppuseminaari 18.4.2013 klo 8

Opinnäytetyön Loppuseminaari 18.4.2013 klo 8 Opinnäytetyön Loppuseminaari 18.4.2013 klo 8 Opinnäytetyön nimi: CWDM-migraatio SimuNetiin Joonas Hasu TI09TIVE Toimeksiantaja yritys: KYMP Oy Ohjaava opettaja: Martti Kettunen Työ liittyy hankkeeseen:

Lisätiedot

Kampusverkon reunalaite

Kampusverkon reunalaite Kampusverkon reunalaite Funet parhaat käytännöt dokumentti Tila: valmis Päiväys: 2.5.2011 Otsikko: Kampusverkon reunalaite Työryhmä: AccessFunet Laatijat: Kaisa Haapala, Jani Myyry, Janne Niemi, Janne

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

Pilvi 9.0. Arkkitehtuuri. Esimerkki arkkitehtuurit

Pilvi 9.0. Arkkitehtuuri. Esimerkki arkkitehtuurit Esimerkki arkkitehtuurit Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Termejä... 3 2. Web hosting ilman kuormantasausta... 4 3. Web hosting kuormatasaus ja bastion... 5 3.1.... 5 3.2. Kuvaus... 5 4.

Lisätiedot

Funet... IT2011 Funetin tekniset päivät 2.11.2011 Janne Kanner. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd.

Funet... IT2011 Funetin tekniset päivät 2.11.2011 Janne Kanner. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Funet... IT2011 Funetin tekniset päivät 2.11.2011 Janne Kanner CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. tänään Funet Ruuhkaton ja luotettava, suurtehokäytön mahdollistava tietoliikenneverkko

Lisätiedot

HP Networking. Martti Saramies, HP Networking, myynti

HP Networking. Martti Saramies, HP Networking, myynti HP Networking Martti Saramies, HP Networking, myynti Puheenaiheet Oikeaoppinen 802.1x pääsynvalvontaratkaisu Edistyksellistä vikasietoisuutta kytkinverkkoon Puheenaiheet Oikeaoppinen 802.1x pääsynvalvontaratkaisu

Lisätiedot

Funetin palvelukatsaus. IT2012 31.10.2012 Janne Kanner Harri Kuusisto

Funetin palvelukatsaus. IT2012 31.10.2012 Janne Kanner Harri Kuusisto Funetin palvelukatsaus IT2012 31.10.2012 Janne Kanner Harri Kuusisto Funet Ruuhkaton ja luotettava, suurtehokäytön mahdollistava tietoliikenneverkko korkeakoulujen ja tutkimusyhteisön erityistarpeisiin

Lisätiedot

Muutosten vuosi 2013. Johtajan terveiset

Muutosten vuosi 2013. Johtajan terveiset Vuosikatsaus 2013 Muutosten vuosi 2013 Johtajan terveiset HALTIKin kuudes toimintavuosi oli työntäyteinen. Muun muassa hallinnon turvallisuusverkkohanke (TUVE) saatiin onnistuneesti maaliin ja samalla

Lisätiedot

Sairaalan saneeraus ja uudisrakentaminen

Sairaalan saneeraus ja uudisrakentaminen SAIRAALALIITTO XV Valtakunnalliset terveydenhuollon atk-päivät 23. - 24.5.1989 hotelli Meri-Yyteri, Pori Käyttöpäällikkö Keijo Kallio Satakunnan keskussairaala Sairaalan saneeraus ja uudisrakentaminen

Lisätiedot

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.7.2013 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri Versio Päiväys Tekijä Muutoksen kuvaus 1.0 6.3.2014 Tietohallintopäällikkö Sauli Kleemola 1.1 1.10.2014 Tietohallintopäällikkö Sauli Kleemola Muutettu

Lisätiedot

Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän suunnittelu ja hankinta

Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän suunnittelu ja hankinta Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän suunnittelu ja hankinta Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting.fi AGENDA 1. Orbion Consulting 2. Kohde, lähtötilanne

Lisätiedot

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2008 Mikko Mäkelä & JHH

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2008 Mikko Mäkelä & JHH Tietojärjestelmät Metropoliassa Mikko Mäkelä & JHH Tietohallinnon palvelujen toimintaperiaatteet Asiakaslähtöisyys palveluissa. Tarjotaan mahdollisimman paljon palvelua kasvokkain ja ollaan näkyvässä roolissa

Lisätiedot

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2009 Mikko Mäkelä & JHH

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2009 Mikko Mäkelä & JHH Tietojärjestelmät Metropoliassa 28.08.2009 Mikko Mäkelä & JHH Tietohallinnon palvelujen toimintaperiaatteet Asiakaslähtöisyys palveluissa. Kaikille opiskelijoille tarjotaan samat peruspalvelut koulutusalasta

Lisätiedot

Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus. Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting.

Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus. Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting. Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting.fi Orbionin esittely Pohjoismainen, riippumaton, tietoliikennealan

Lisätiedot

Tietoverkkoprojekti. Metropolia Ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma

Tietoverkkoprojekti. Metropolia Ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma Metropolia Ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoverkkoprojekti Työryhmä: Pyry Koskinen Iiro Auvinen Ville Laitinen Otso Vasara Joonas Korvala Ohjausryhmä: Matti Puska Erik Pätynen 31.1.2012

Lisätiedot

Yhdysliikennejärjestelyt suomessa sekä tekniikan kuvaus

Yhdysliikennejärjestelyt suomessa sekä tekniikan kuvaus Page 1 of 7 03.04.2008 Yhdysliikennejärjestelyt suomessa sekä tekniikan kuvaus Yleistä Yhdysliikenne järjestetään tällä hetkellä kolmella Ethernet-kytkimellä, joista kaksi sijaitsee pääkaupunkiseudulla:

Lisätiedot

Kriittisen tietoliikenteen suojaukseen

Kriittisen tietoliikenteen suojaukseen Kriittisen tietoliikenteen suojaukseen Kotimainen STIII-hyväksytty -ratkaisu Salausratkaisu korkean turvatason organisaatioille Joustava ratkaisu erilaisiin käyttökohteisiin Insta on -salausratkaisu (Virtual

Lisätiedot

Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta

Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta AMK-kirjastopäivät 10.6.2010 Maija Koponen ja Marjatta Puustinen Lapin korkeakoulukirjasto Lapin korkeakoulukonserni Korkeakouluyhteisö, jossa mukana

Lisätiedot

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa!

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Onregon DPS-työpajat ovat Microsoft Enterprise Agreement asiakkaille sopivia työpajoja, joiden maksamiseen voi

Lisätiedot

Anvia Oyj. Alueverkon Ethernet Palvelukuvaus. Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi

Anvia Oyj. Alueverkon Ethernet Palvelukuvaus. Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi Anvia Oyj Alueverkon Ethernet Palvelukuvaus Voimassa alkaen toistaiseksi 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 PALVELUN TOTEUTUS... 3 2.1 RUNKOVERKON ETHERNET LIITÄNTÄ... 4 2.2 ALUEVERKON ETHERNET -LIITTYMÄ...

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

Hätäkeskusuudistuksen eteneminen

Hätäkeskusuudistuksen eteneminen Hätäkeskusuudistuksen eteneminen Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos www. Uudet hätäkeskukset Oulun hätäkeskus v.2011 Ensisijainen toiminta-alue Pohjois-Suomi ja Lapin lääni Vaasan

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Palvelun rajoitukset... 2. 1.2 Valvonta... 2. 1.3 Ylläpito... 2. 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Palvelun rajoitukset... 2. 1.2 Valvonta... 2. 1.3 Ylläpito... 2. 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Elisa Oyj. Kapasiteettipalveluiden Käsikirja

Elisa Oyj. Kapasiteettipalveluiden Käsikirja 1 (12) Elisa Oyj Kapasiteettipalveluiden Käsikirja voimassa 1.9.2008 alkaen 2 (12) 1 LYHENTEET...3 2 JOHDANTO...4 3 PALVELUT...5 3.1 ELISA WDM PALVELU...5 3.2 ELISA SIIRTOYHTEYS PALVELU...5 3.3 ELISA ETHERNET

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi Hätäkeskusuudistus Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos www. Sisäasiainministeriön 15.5.2009 päätöksen mukaisesti hätäkeskustoimintaa kehitetään vuoteen 2015 mennessä seuraavin

Lisätiedot

Vain testaamalla voit voittaa! Markku Selin Kehitysjohtaja

Vain testaamalla voit voittaa! Markku Selin Kehitysjohtaja Vain testaamalla voit voittaa! Markku Selin Kehitysjohtaja Lyhyesti: Suomessa ja Baltiassa Liikevaihto 29,25 (noin 50) milj. Euroa Henkilöstöä Suomessa 46 (115) Juuret vuonna 1989 perustetussa Santa Monica

Lisätiedot

Valokuituverkko: huippunopea, varmatoiminen ja pitkäikäinen verkko

Valokuituverkko: huippunopea, varmatoiminen ja pitkäikäinen verkko 27.2.2014 Pekka Neittaanmäki Jukka Valkonen Valokuituverkko: huippunopea, varmatoiminen ja pitkäikäinen verkko Valokuituverkko edustaa varmatoimista ja pitkäikäistä huipputeknologiaa. Kuituverkossa tiedot

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014 Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä Otto Lehtipuu 19.2.2014 Matkustajamäärät Lähteneet ja saapuneet asemittain Matkat 2013 Matkat 2012 Muutos % Kemi 169 251 168 820 0,3 % Kemijärvi 25 103 26

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimeen Kuituun!

Tervetuloa Avoimeen Kuituun! 23.12.2015 1 (6) Tervetuloa Avoimeen Kuituun! Kotisi on kytketty Avoimeen Kuituun ja pääset pian tilaamaan haluamiasi palveluja. Tämä opas kertoo sinulle, miten otat valokuituyhteyden käyttöön ja miten

Lisätiedot

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta 26.11.2015 klo 12.00. Asiantuntijan kuuleminen ja kirjallinen asiantuntijalausunto

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta 26.11.2015 klo 12.00. Asiantuntijan kuuleminen ja kirjallinen asiantuntijalausunto Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta 26.11.2015 klo 12.00 Asiantuntijan kuuleminen ja kirjallinen asiantuntijalausunto Saimaan Kuitu Oy toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen Asia: HE 116/2015 vp Hallituksen

Lisätiedot

TIEDONKULKU. PROJEKTITYÖ Tik-76.115 Wclique

TIEDONKULKU. PROJEKTITYÖ Tik-76.115 Wclique TIEDONKULKU PROJEKTITYÖ Tik-76.115 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Versiohistoria... 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Tämän dokumentin tarkoitus... 3 1.2 Projekti... 3 2. Tiedonkulku... 3 2.1 Yleistä... 3

Lisätiedot

ICT-ratkaisuja näkemyksellä

ICT-ratkaisuja näkemyksellä Kriittisten Otsikko Vintor 2013 asiakaspalvelujärjestelmien toteuttaminen Etunimi Sukunimi Etunimi Jussi Laukkanen Sukunimi Vintor Oy ICT-ratkaisuja näkemyksellä Vintor lyhyesti Vuonna 2007 perustettu

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

Kauanko verkot kestävät? Pilvipalveluiden haasteet verkon kannalta - mitkä asiat oltava kunnossa?

Kauanko verkot kestävät? Pilvipalveluiden haasteet verkon kannalta - mitkä asiat oltava kunnossa? Kauanko verkot kestävät? Pilvipalveluiden haasteet verkon kannalta - mitkä asiat oltava kunnossa? Pilvipalvelut ja verkko ISP kehityskaari 1.0..5.0? ISP 1.0 Internet-liittymät (POTS,ISDN..) ISP 2.0 Palvelintarjonta

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

OPERAATTORILAAJAKAISTA HINNASTO JA PALVELUKUVAUS 1.6.2015

OPERAATTORILAAJAKAISTA HINNASTO JA PALVELUKUVAUS 1.6.2015 1 (11) MPY Palvelut Oyj Mikonkatu 16 50100 Mikkeli OPERAATTORILAAJAKAISTA HINNASTO JA PALVELUKUVAUS 1.6.2015 MPY Palvelut Oyj Y-tunnus 1570688-2 Kotipaikka Mikkeli 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskuvaus...

Lisätiedot

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 %

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 % Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan 20 15 10 5 Diakonia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Hlökunnan kv liikkuvuus /päätoim. opettajat ja tki henkilökunta Haaga Helia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Humanistinen

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2011 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Kuntarekry.fi. case: pilvipalvelut 13.2.2014. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen

Kuntarekry.fi. case: pilvipalvelut 13.2.2014. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen case: pilvipalvelut 13.2.2014 KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen 1 11.2.2014 Pilvipalveluiden luokittelusta 1. Yksityinen pilvipalvelu, (Private cloud) Organisaation oma tai vuokrattu palvelu, jolloin resurssit

Lisätiedot

TIETOKONEET JA VERKOT. 15.5.2013 v.1.4

TIETOKONEET JA VERKOT. 15.5.2013 v.1.4 Asiakkaanne Paten Bitti Oy on nopeasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka on laajentanut toimintaansa erityisesti kotimaassaan ja tällä kertaa Joensuuhun. Paten Bitti tuottaa sovelluksia pääasiallisesti

Lisätiedot

Kunnan hallintokuntien yhteinen palautejärjestelmä päätöksenteon tukena

Kunnan hallintokuntien yhteinen palautejärjestelmä päätöksenteon tukena Kunnan hallintokuntien yhteinen palautejärjestelmä päätöksenteon tukena Kuntatalo, 19.11.2013 Joni Kemppi Tekla Oy Mallipohjaisia ohjelmistotuotteita asiakkaille rakentamisessa sekä energia- ja infratoimialoilla

Lisätiedot

The administrative process of a cluster. Santtu Rantanen Valvoja: Prof. Jorma Jormakka

The administrative process of a cluster. Santtu Rantanen Valvoja: Prof. Jorma Jormakka The administrative process of a cluster Santtu Rantanen Valvoja: Prof. Jorma Jormakka Sisällysluettelo Johdanto Yleistä HA klustereista Tietoturva klustereissa Hallintaprosessi Johtopäätökset Johdanto

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

LUC Tietohallinto & Kokonaisarkkitehtuuri. IT2010 Joensuu 12-13 Lokakuuta 2010 Kauko Karppinen

LUC Tietohallinto & Kokonaisarkkitehtuuri. IT2010 Joensuu 12-13 Lokakuuta 2010 Kauko Karppinen LUC Tietohallinto & Kokonaisarkkitehtuuri IT2010 Joensuu 12-13 Lokakuuta 2010 Kauko Karppinen ASIALISTA Lapin Korkeakoulukonserni (LUC) Konsernin tietohallinnon kehitys Kokonaisarkkitehtuuri - pilotti

Lisätiedot

Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Interaktiiviset yhteydet iftp-yhteydet

Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Interaktiiviset yhteydet iftp-yhteydet Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Interaktiiviset yhteydet iftp-yhteydet 15.11.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.2 Interaktiivinen FTP-yhteystapa... 3 1.3 Linkki aineistosiirtopalveluun liittyvät dokumentit...

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 Ammattikorkeakoulujen toinen yhteinen kirjaston asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 14.3.-13.4.2006 lähes samansisältöisenä kuin vuonna 2004. Vastausten

Lisätiedot

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301 5 opintopistettä Petri Nuutinen 5 opintopistettä Petri Nuutinen Storage Storage hallinnassa tärkeää saatavuus laajentaminen turvaaminen optimointi Storagen

Lisätiedot

BLC-KONSERNI TUTUKSI. www.blcwireless.fi

BLC-KONSERNI TUTUKSI. www.blcwireless.fi BLC-KOSERI TUTUKSI www.blcwireless.fi BLC Telecom BLC Turva BLC Wireless Liikevaihtotaso noin 34 Me Henkilöstömäärä n. 250 Toimipaikat: Savonlinna, Helsinki, Espoo, Joensuu, Kuopio, Lappeenranta, Seinäjoki,

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tunnusten/visuaalisen ilmeen käyttöperiaatteet korkeakoulujen viestintämateriaaleissa ja korkeakoulujen tunnusten/visuaalisen

Lisätiedot

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Tasa-arvosuunnitelma Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 1.2. 7a Tavoitteena tasa-arvoinen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia tekemään

Lisätiedot

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Taustaa LVM:n työryhmän raportti 38/2003 Valtakunnallisesti merkittävät liikenneverkot ja terminaalit. Lausuntokierros. 20.2.200 työryhmä määrittämään

Lisätiedot

Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) Elisa Yrityskaista 4.4.2013 Yritysasiakkaat versio 2.1. Elisa Yrityskaista

Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) Elisa Yrityskaista 4.4.2013 Yritysasiakkaat versio 2.1. Elisa Yrityskaista Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) -palvelu liittää yrityksen yhden toimipisteen Internetiin. sisältää reitittimen ja Internet-yhteyden sekä näiden ylläpidon ja huoltopalvelut. Palvelu tarjoaa kiinteän kaksisuuntaisen

Lisätiedot

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)...

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... 3 3.2 Analoginen 2-johdinyhteys, erikoislaatu

Lisätiedot

Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa. Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto

Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa. Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto Esityksen kulku Esittely ja taustaa Virtualisoinnin vaiheet ja käyttöhuomiot Laitteistot ja yhteenveto Kankaanpää: 12 136 asukasta

Lisätiedot

Sadan megan Suomi. Juha Parantainen. liikenne- ja viestintäministeriö

Sadan megan Suomi. Juha Parantainen. liikenne- ja viestintäministeriö Sadan megan Suomi Juha Parantainen liikenne- ja viestintäministeriö 2 Tietoliikenneyhteyksien valtatekniikoiden kehitys korkeammille nopeuksille on aina syntynyt palveluja Mbit/s kaapeli-tv valokuitu 25-100

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite L: Teknisten ympäristöjen kuvaus SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite L: Teknisten ympäristöjen kuvaus VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Kuntayhtymähallitus 26.02.2016. 2/2016 Sivu 5 23 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI.

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Kuntayhtymähallitus 26.02.2016. 2/2016 Sivu 5 23 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI. OTE PÖYTÄKIRJASTA Kuntayhtymähallitus 26.02.2016 2/2016 Sivu 5 23 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI Kehitysjohtaja: Lapin yliopisto on syksyn 2015 aikana lähestynyt Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

xdsl Operaattorihinnasto

xdsl Operaattorihinnasto 1. Alajärven Puhelinosuuskunnan xdsl -operaattorilaajakaistayhteydet... 2 1.1 xdsl -yhteyksien tuotekuvaus... 2 1.2 Tuotteiden toimitusaika... 3 1.3 Tuotteiden hinnoittelu... 3 1.3.1 ATM/ETHERNET-alueverkon

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET... 2 2 OPERAATTORILAAJAKAISTA... 3 3 DATAYHTEYDET...

Sisällysluettelo KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET... 2 2 OPERAATTORILAAJAKAISTA... 3 3 DATAYHTEYDET... KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINNASTO OPERAATTOREILLE 1 Sisällysluettelo 1 TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYDET... 2 2 OPERAATTORILAAJAKAISTA... 3 3 DATAYHTEYDET... 4 4 MUUT TUOTTEET JA VELOITUKSET... 5 2 Lounea Kiinteiden

Lisätiedot

Diplomityöseminaari 21.5.2002

Diplomityöseminaari 21.5.2002 Diplomityöseminaari.5. Nimi: Aihe: Valvoja: Ohjaaja: Teettäjä: Leimakytkentää hyödyntävien virtuaaliverkkojen vertailu Prof. Raimo Kantola DI Jarno Salmela Sonera Oyj.5. Diplomityöseminaari Esityksen rakenne

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. MUISTIO 1.10.2009 LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika 1.10.2009 kello 9.30-13.00 Paikka Läsnä, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila

Lisätiedot

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 1.5.9, 5)

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Pilottiprojektin loppuraportti julkinen versio 1 Juha Hietaoja Raportin sisältö Pilotin tarkoitus, kesto ja osapuolet

Lisätiedot

1 TELINEPAIKAT... 2 2 VIRRANSYÖTTÖ JA JÄÄHDYTYS... 3 3 TOIMITUS JA KÄYTTÖÖNOTTO... 3 4 KAAPELIREITIT LAITETILAAN... 4 5 KULKU LAITETILAAN...

1 TELINEPAIKAT... 2 2 VIRRANSYÖTTÖ JA JÄÄHDYTYS... 3 3 TOIMITUS JA KÄYTTÖÖNOTTO... 3 4 KAAPELIREITIT LAITETILAAN... 4 5 KULKU LAITETILAAN... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 TELINEPAIKAT... 2 2 VIRRANSYÖTTÖ JA JÄÄHDYTYS... 3 3 TOIMITUS JA KÄYTTÖÖNOTTO... 3 4 KAAPELIREITIT LAITETILAAN... 4 5 KULKU LAITETILAAN... 5 6 VUOKRAUKSEN EHDOT... 6

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Tietokone kytketään huoneistossa olevaan ATK-rasiaan

Lisätiedot

Sonera ODSL Ethernet. Palvelukuvaus 1.12.2013

Sonera ODSL Ethernet. Palvelukuvaus 1.12.2013 1 (11) Sonera ODSL Ethernet Palvelukuvaus Yritystiedot TeliaSonera Finland Oyj Teollisuuskatu 15, 00510 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus 1475607-9, ALV REK Yhteystiedot Vaihde 020401 www.sonera.fi/operaattoreille

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Ukkoverkot Oy. 100% Internettiä - 0% Puhetta 19.8.2015. CC-BY-SA Ukkoverkot Oy, 2015.

Ukkoverkot Oy. 100% Internettiä - 0% Puhetta 19.8.2015. CC-BY-SA Ukkoverkot Oy, 2015. Ukkoverkot Oy 100% Internettiä - 0% Puhetta 19.8.2015 Saarijärvi Ukkonet 4G LTE Band 38, 2.6GHz Tukiasemapaikat ja peittoennusteet 2 Selvityksen kohteet 3 Keskustaajaman ulkopuolella, asukasluvun perusteella

Lisätiedot

Tietoaineistoseminaari Rethinking 11.3.2013

Tietoaineistoseminaari Rethinking 11.3.2013 Tietoaineistoseminaari Rethinking 11.3.2013 Ammattikorkeakoulut myllerryksessä - näkökulmia kirjastolaisten arkeen Case TAMK Taina Peltonen Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla

Lisätiedot

LUC Service Desk. Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen

LUC Service Desk. Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen LUC Service Desk Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen Taustaa IT-palvelut ovat osa konsernin tukipalvelukeskusta IT-henkilöstöä noin 70 IT-palveluja tarjotaan seuraaville asiakkaille

Lisätiedot

Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 02/2015. Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu, Tiivistelmä 02/2015

Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 02/2015. Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu, Tiivistelmä 02/2015 Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu, Tiivistelmä 02/2015 17.02.2015 Mbit/s Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 02/2015 Tiivistelmä Oy Omnitele Ab on DNA Oy:n tilauksesta suorittanut

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle

Suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle Suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2015 Saatteeksi: Kilpailukalenterista on varattu sitovasti viikonloput SM-kilpailuille. Niitä saatetaan pelata joko lyhyempinä tai pidempinä riippuen

Lisätiedot

Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja

Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja Tavaraliikenteessä 25%:n markkinaosuus Yhtenäiset 25 tonnin akselipainon reitit tärkeitä esim. tehtaalta satamaan (Jämsänkoski Rauma) Tavaraliikennemarkkina

Lisätiedot

TW- EAV510: PORTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON

TW- EAV510: PORTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON TWEAV510: PORTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON Laitteessa tulee olla ohjelmisto 5.00.49 tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite OPERAATTORIN IPOSOITE Jotta valvontakameran

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Nebula pilvi 9.0 saatavuusalueiden välinen verkkoliikenne

Nebula pilvi 9.0 saatavuusalueiden välinen verkkoliikenne Nebula pilvi 9.0 saatavuusalueiden välinen verkkoliikenne Sivu 2/9 1. Sisällysluettelo 2. Esipuhe 3 2.1. Saatavuusalueet 3 2.1.1. Taustaverkko missä instanssit ovat suoraan fyysisellä liitännällä kiinni

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot