Valokuidusta voimaa Kivistöön

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.pwc.fi Valokuidusta voimaa Kivistöön 14.6.2013"

Transkriptio

1 Valokuidusta voimaa Kivistöön

2 Termistö Valokuitu tekee mahdolliseksi nopeat laajakaistayhteydet Valokuidulla tarkoitetaan fyysistä kuitua, jolla pystytään välittämään optista tiedonsiirtoa Nopea laajakaistayhteys - langaton tai langallinen yhteys Tarkoitetaan vähintään 100 Mbit/s välityskyvyn omaavia yhteyksiä. Nämä toteutetaan pääsääntöisesti valokuituyhteyksillä Nopea tietoliikenneyhteys Ks. edellä kohta 2. NGT (next generation access) Seuraavan sukupolven verkkorajapinta FTTH, Fibre-to-the-home Kuitu tuodaan yksittäisen kotitalouden talojakamoon. FTTC, Fibre-to-the-curb Kuitu tuodaan kuitukaivantoon (alueelle) siten, että se voidaan kytkeä langattomiin ja langallisiin paikallisverkon ratkaisuihin yhteenliittämispisteessä. FTTB, Fibre-to-the-building tuodaan rakennuksen, esim. kerrostalon tai kauppakeskuksen talojakamoon, josta se välitetään sisäjohtoverkon kautta käyttäjille eri teknologioita hyväksi käyttäen. Open access Avoimet, kaikkien käytössä olevat verkkorajapinnat Open data Julkiset, käytettävissä olevat tietovarastot Autentikointi Tunnistaminen Marjaverkko Vantaan alueellinen yhteistyömalli Smart City LBS Moderni kaupunki, jossa koostetaan tieto- ja viestintätekniikan kasvavaa merkitystä. Location based services eli paikantamiseen liittyvät palvelukokonaisuudet Streaming-palvelut Bittivirtana tuotettavat palvelut, jotka tarjotaan ladattavaksi verkossa eri päätelaitteilla verkkoyhteyksien kautta (esim. spotify-musiikkipalvelu) Redudanttisuus Yhden yhteyden välityksen estyessä liikenne voidaan välittää toista reittiä. 2

3 Sisällys Johdanto Asukkaiden näkökulma Miten monipuoliset palvelut tulevat mahdollisiksi Kivistön alueella? Minkälaisia palveluja kaupunkilaisille tulisi tarjota? Esimerkkejä lähialueilta ja maailmalta Business case Kivistön valokuitu Miten laajakaistaverkko tulisi toteuttaa ja kuinka sitä tulisi hallinnoida? Millaisia uusia palvelumahdollisuuksia nopea tietoverkko voi tarjota? Yhteenveto 3

4 Johdanto 4

5 Kivistöstä toimintamalli tulevaisuuden yhteisöön? Ne kunnat ja alueet, jotka panostavat vahvasti teknologiseen kehitykseen, tulevat rakentamaan elinvoimaisia, yhteisöllisiä ja toimivia alueita. Tulevaisuuden yhteisöjen ja asuinalueiden toimintamallia ja infrastruktuurihankkeita sekä kaupunkien toiminnallista suunnittelua voidaan rakentaa ja mallintaa nykyaikaisen teknologian ja toimintaperiaatteiden kautta. Tulevaisuuden yhteisöt tulevat jakautumaan ICTinfrastruktuurin ja muun infrarakentamisen osalta voittajiin ja häviäjiin. Ne kunnat ja alueet, jotka panostavat vahvasti teknologiseen kehitykseen, tulevat rakentamaan elinvoimaisia, yhteisöllisiä ja toimivia alueita. Ne kunnat ja alueet, jotka eivät halua tai kykene panostamaan em. kehitykseen, tulevat olemaan toiminnallisesti taantuvia alueita ja myös alueellinen keskittäminen tulee vaikuttamaan alueen kehittämiseen. Tämä tulee vaikuttamaan myös ns. taajama-alueiden sisällä tapahtuvaan kehitykseen. Monilla alueilla, joissa operaattorit eivät ole rakentaneet uuden sukupolven nopeaa tietoliikenneyhteyttä, käyttäjät ovat perustaneet osuuskuntia ja liittäneet itsensä tietoyhteiskunnan ytimeen. Nopeisiin tietoliikenneyhteyksiin panostamalla pystytään myös varmistamaan tulevaisuuden kilpailukyky sekä tehokas toimintamalli, jossa asukkaat ja julkisten palvelujen käyttäjät saavat hyvää palvelua sähköisten toimintamallien avulla ja palvelujen sisältöön voidaan panostaa. Tässä selvityksessä kartoitetaan vaihtoehtoja tulevaisuuden toimintamalliksi Kivistössä. Kehityksen keihäänkärjessä ovat nopeat tietoliikenneyhteydet ja uuden teknologian mahdollisuudet. Uusi asuinympäristö Kivistöön ollaan toteuttamassa uutta asuinympäristöä, jossa halutaan tarjota monipuoliset palvelut alueen asukkaille ja muille toimijoille laajakaistaverkon avulla. Tavoitteena on, että alueen palvelut lisäävät alueen asumismukavuutta, turvallisuutta, yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä. Käyttäjien tulisi voida löytää tarvitsemansa palvelut helposti ja käyttää niitä vaivattomasti. Vastaavasti palveluntuottajien ja muiden toimijoiden tulee voida tuoda palvelunsa ja tuotteensa käyttäjien tietoisuuteen tehokkaasti ja kattavasti. Lisäksi tavoitteena on, että kaupunki voi tarjota esim. sosiaali- ja terveyssektorin palveluita kaupunkilaisille laajakaistaverkon avulla ja että tämä tuo säästöjä sekä kaupungille että käyttäjille. Asukkaat tulevat olemaan tyytyväisiä uusiin innovatiivisiin palveluihin, jotka tulevat mahdollisiksi nopeiden laajakaistayhteyksien avulla. Kivistön keskusta uutena asuinalueena 3 4 neliökilometriä asunnot noin uudelle asukkaalle ja muutama tuhat uutta työpaikkaa Asuntomessualue asuntoa Tiivistä kaupunkimaista asutusta Nopeat kulkuyhteydet kehäradan myötä 5

6 Työn tavoitteet Tämä selvitys on tehty Vantaan Innovaatioinstituutin tilauksesta tukemaan uuden asuinalueen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvää päätöksentekoa, jota voidaan myöhemmin käyttää minkä tahansa uuden alueen suunnittelun välineenä. Työn tavoitteena on selvittää: 1. Miten monipuoliset palvelut tulevat mahdollisiksi Kivistön alueella 2. Minkälaisia palveluita kaupunkilaisille tulisi tarjota 3. Millaisia uusia palvelumahdollisuuksia nopea tietoverkko voi tarjota 4. Miten laajakaistaverkko tulisi toteuttaa ja kuinka sitä tulisi hallinnoida 6

7 Asukkaiden näkökulma 7

8 Asukaskysely Asukasilta ja sähköinen kysely Kysyimme asukkailta ja käyttäjiltä asukkaiden näkemyksiä elinympäristön kehittämisestä Kivistön nykyisille asukkaille suunnatussa asukaskyselyssä selvitettiin asukkaiden näkemyksiä elinympäristön kehittämisestä ja tietoliikenneyhteyksien merkityksestä. Kyselyssä lähestyttiin laajakaistayhteyksien vaatimuksia tarvenäkökulmasta: vastaajan voi olla vaikea kuvitella kaikkia mahdollisia palveluita, jotka nopea tietoliikenneyhteys tekee mahdollisiksi, mutta useimmat pystyvät kuvaamaan eri elinympäristön osa-alueisiin liittyviä tarpeita ja huolia. Osaan näihin tarpeista voidaan vastata palveluilla, jotka tulevat mahdollisiksi nopeilla tietoliikenneyhteyksillä. Alla on esitetty elinympäristöä koskevia osa-alueita, joita selvitettiin asukaskyselyllä. Jaolla pyritään kattamaan arkielämän tärkeimmät osiot. Seuraavilla sivuilla on esitelty kyselyn tuloksia osaalueittain. Kyselyyn vastasi yhteensä yhdeksän Kivistössä pidettyyn asukasiltaan osallistunutta henkilöä. Pieni otos vähentää kyselyn tuloksien yleistettävyyttä, mutta havainnollistavat asukkaiden kokemusta elinympäristöstään. Turvallisuus Terveellisyys Yhteisöllisyys Kivistö elinympäristönä Palvelujen saavutettavuus Arjen sujuvuus Muu mahdollistaminen 8

9 Asukaskyselyn tulokset Kyselyn vastauksista on nostettu esiin toistuvat pääteemat koskien asukkaiden tarpeita ja huolenaiheita arkielämässä. Vastaajat ehdottivat aktiivisesti, miten arkielämän osa-alueita voisi parantaa käyttäen hyödyksi sähköisiä viestintäyhteyksiä. Kyselyn vastaajissa erottui kaksi ryhmää: odotuskannalla olevat ja teknisien ratkaisujen mahdollisuuksiin lievästi perehtyneet, sekä tietoliikennepalvelujen aktiiviset käyttäjät, jotka tunnistivat nopeiden tietoliikenneyhteyksien palvelumahdollisuudet. Alla olevasta taulukosta ilmenee, että tietoliikenneyhteydet ja palvelut eivät ole vanhalla alueella riittävän hyvät. Viesti on sama kuin muilla alueilla toteutetuissa kyselytutkimuksissa. Turvallisuus Huolestuttaa Murrot ja ilkivalta Ympäristövaarat Paloturvallisuus Miten parantaisi? Automaattiset hälytysjärjestelmät yleisiin varoituksiin ja kiinteistöihin Valvontakamerat Viranomaisnäkyvyys Etäluku ja ohjaus Yhteisöllisyys Lisää yhteisiä tapahtumia Päivittäispalvelujen läheisyys Tiloja ja kohtaamispaikkoja Innostuneita toiminnanvetäjiä Sähköinen alueen oma infokanava Palvelut Kauppa-, terveys- ja liikuntapalveluiden etäisyys Julkisten palveluiden jonot Nettiyhteyden nopeus Kulkuyhteydet Alueellista ajankohtaistietoa yksityistä ja julkisista palveluista Julkisten palveluiden saavutettavuus sähköisesti Arjen sujuvuus Kulkuyhteydet Kauppapalvelujen puute Osa jää odottelemaan tarjontaa Palveluiden tilaus sähköisesti Terveellisyys Terveyspalvelujen saatavuus Etälääkäripalvelut Sähköinen ajanvaraus Mahdollistaminen Julkisen liikenteen reaaliaikainen aikataulu Puhelinjonotuksen poistaminen Juna-, bussi- ja lentotiedot, ruuhka-tiedot sekä varoitukset Viihdepalvelut 9

10 Johtopäätöksiä asukaskyselystä Nopeat yhteydet koetaan perusedellytykseksi Yhä useammat asukkaat pitävät perusolettamuksena, että nopeat tietoliikenneyhteydet ovat saatavilla. Yhteyksien toimimattomuus ja hitaus aiheuttavat turhautumista ja vaikuttavat - ainakin puheissa - asuinpaikan valintaan. Palveluinnovaatiot syntyvät hyvän ympäristön välityksellä. Esimerkiksi pienyrittäjät, jotka pyörittävät yhden miehen yritystä, voivat hyvien videokonferenssiyhteyksien, kohtuuhintaisten yhteiskäyttöisten toimistohotellien sekä kotiyhteyksien kautta pyörittää varsin laajaa verkostotaloutta ja näin rakentaa toiminnalle järkevät edellytykset Asukkaan maksama hinta liittymisestä on usein kynnyskysymys Asukkaat eivät ole valmiita hankkimaan yhteyttä hinnalla millä hyvänsä. Hinnan ja yhteyden laadun epätasainen jakautuminen taajaman ja hajaasutuksen välillä aiheuttaa voimakkaita tunteita. Tämä alueellinen jakautuminen voi tapahtua myös kaupunkialueilla, joten on äärimmäisen tärkeää pitää kaupallisten toimijoiden kynnys palveluiden tarjoamiseen matalana. Tämä johtaa useiden kilpailevien palvelujen monipuoliseen tarjontaan ja kohtuuhintaisiin palveluihin. Viesti on sama kuin muilla alueilla toteutetuissa kyselytutkimuksissa. miten arkielämän osa-alueita voisi parantaa käyttäen hyödyksi sähköisiä viestintäyhteyksiä, sillä palvelut vanhalla alueella eivät ole tyydyttävällä tasolla. Laajakaistan käyttö jakaantuu eri nopeuksia vaativiin palveluihin Useat käyttötapaukset toimivat hitaammillakin yhteyksillä (pankkiasiointi, sähköposti yms.), mutta myös laajempien palveluiden käyttäjiä löytyy runsaasti (viihdepalvelut, etätyö, yrittäjät, videoneuvottelut). Yhteyksien nopeuden ja laadun koetaan rajoittavan palveluiden käyttöä ja valinnanvaraa. Julkista puolta halutaan osalliseksi kuiturakentamiseen Monet vastaajat kaipaavat julkisen vallan avustusta nopeiden yhteyksien rakentamiseen. Yhteistyö yksityisen ja julkisen toimijan sekä paikallisyhteisön välillä nähdään luonnollisen ja hyödyllisenä. Suurin osa Euroopassa rakennettavista laajakaistaverkoista rakennetaankin julkisen ja yksityisen toimijan yhteistyönä. 10

11 Miten monipuoliset palvelut tulevat mahdollisiksi Kivistön alueella? 11

12 Monipuolisten palveluiden mahdollistaminen Vantaan Kivistössä haluttaisiin ennakkoluulottomasti rakentaa tulevaisuuden tietoyhteiskuntaan liittyvää palveluverkostoa. Tältä pohjalta on tehty ehdotuksia, joiden pohjalta alueella pystyttäisiin toteuttamaan jo rakentamisvaiheessa huippunopeisiin tietoliikenneyhteyksiin perustuvia palvelukokonaisuuksia. Eräässä tutkimuksessa* todettiin, että palveluiden sähköistämisellä ja digitaalisella asioinnilla tulee olemaan merkittävä vaikutus julkisiin palveluihin, joita kaupunkilaisille tarjotaan. (Paving the way to the next generation services -julkaisu) Toisaalta digitaalinen toimintaympäristö tuottaa mahdollisuuden hallita kaupungistumista ja sen kasvun tuomia lieveilmiöitä. Tämä asettaa osaltaan myös kaupungeille entistä suurempia vaatimuksia toiminnallisessa strategiassa sekä kaupungin toimintamallien rakentamisessa. Edellä mainituista syistä Kivistö voi hyvin toimia alueena, jossa mallinnetaan palvelu- ja toimintaverkostoja pilottimaisesti. Näitä kokemuksia hyödyntämällä voidaan koko Vantaan kaupungin alueelle laatia toimintaohjelma, joka täyttää tulevaisuuden digitaalisen toimintaympäristön vaatimukset (tietoliikenneyhteyksien käytettävyys erilaisilta päätelaitteilta; matkapuhelin, tabletti, äly-televisio jne). Monipuolisten palveluiden mahdollistaminen edellyttää toimintakulttuurin muutosta sekä asettaa tietoteknisiä vaatimuksia verkolle ja toimintamallille. Tulevaisuuden toimintamallien ja valintojen osalta on elintärkeää, että tehtävät päätökset tukevat digitaalisuuden vaatimuksia ja Vantaan kaupungin elinkeinostrategian tavoitteita. On myös vältettävä kaavamaisesti kopioimasta muiden kaupunkien hyviä kokemuksia. Perusedellytyksenä onnistuneelle lopputulokselle on Vantaan Kivistön ja koko kaupungin erityispiirteiden tunnistaminen sekä niiden perusteella tehdyt päätökset. Lähivuosina toteutettava kaavoitus sekä erityisesti tuleva asuntomessualue tulevat olemaan merkittävässä roolissa uusien innovatiivisten palveluiden esilletuomisessa. Digitaalista strategiaa toteutettaessa on tyypillistä hakea uusia, innovatiivisia palveluita ja palvelurakenteita. Lisäksi usein korostetaan markkinaehtoisia toimintatapoja, joissa esimerkiksi teleoperaattorit rakentavat toimintaympäristöjä omien palvelu- ja investointisuunnitelmiensa mukaisesti. Tällöin kaupunkien ja alueiden ei tarvitsisi investoida infran rakentamiseen muutoin kuin kaavoituksen ja lakisääteisten velvoitteiden osalta. Käytännössä julkinen sektori osallistuu kuitenkin varsin kattavasti ICT-infrastruktuuriin kohdistuviin investointeihin. Omat nopeat tietoliikenneyhteydet tuovat kaupungille lisäarvoa (käyttöönoton helppous ja nopeus) sekä säästöjä (yhteyskulut pienenevät). Monipuoliset palvelut edellyttävät: myönteistä asennetta * :n tutkimus liittyen kanadalaisten käyttämiin julkisiin palveluihin riittävää tekniikkaa Toimintamallit Tietotekniikka hyviä toiminta- tapoja t Toimintakulttuuri 12

13 Monipuolisen palvelutarjonnan edellytykset Monipuolisten palveluiden mahdollistamiselle on toimintakulttuuriin liittyviä vaatimuksia Toimintakulttuurin vaatimukset Vantaan kaupunkistrategiassa taloudellisen kestävyyden visiona on lisätä sähköistä palvelua ja asiointia. Sähköisen asioinnin lisääminen toteuttaa myös Vantaan strategiaa ja arvoja innovatiivisuuden, kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden näkökulmasta. Vantaan kaupunkistrategiassa taloudellisen kestävyyden visiona on lisätä sähköistä palvelua ja asiointia. Vantaan kaupunki ei ole toistaiseksi tehnyt sähköisen palvelun strategiaa. Uusien palveluiden toteutuminen uudella asuinalueella edellyttää: Useiden kaupungin palveluntarjoajien myönteistä suhtautumista pilottihankkeisiin Toimijoiden sitouttaminen sähköisten palveluiden kehitykseen mahdollisista alkuvaiheen vaikeuksista huolimatta Kaupungin henkilöstön avointa suhtautumista tiedon jakamiseen yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa palvelukehityksen mahdollistamiseksi Toimintakulttuuri Tehokasta viestintää uusien palveluiden käyttömahdollisuuksista asukkaille, mukaan lukien testikäyttäjien aktiivinen rekrytointi Kaupungin johdon menestyksekästä etukäteisja reaktiivista työtä toimintakulttuurin kipukohtien käsittelemiseksi Vantaan sähköisten palvelujen strategiatyö on mahdollinen väline toimintakulttuurin muutokseen ja sähköisen palvelukehityksen suuntaviivojen kommunikoimiseen. Tieto-tekniikka Toimintamallit 13

14 Monipuolisen palvelutarjonnan edellytykset Tietotekniikka Tekniset vaatimukset Valokuidun etäisyysvaimennus ja suuri kaistanleveys tekevät mahdollisiksi nopeat ja laadukkaat yhteydet. Valo vaimenee kuidussa hitaammin kuin sähköisillä signaaleilla ja valopulssit ovat immuuneja ulkoisille häiriöille (ukonilmat, avaruusmyrskyt). Valokuitu on käyttövarma ja pitkäikäinen (25 40 v.) ratkaisu. Monipuoliset sähköiset palvelut vaativat tietoliikenneinfrastruktuurilta riittävää varmuutta, kapasiteettia ja tietoturvaa. Alla on esitetty erilaisten palveluiden suositeltuja kaistanleveyksiä tyydyttävän palvelukokemuksen saavuttamiseksi. Toteutettavan verkon tulee tukea erilaisia käyttöalustoja ja liittymälaitteita: uudet palvelut voivat perustua esineiden, rakennusten ja kulkuvälineiden älyratkaisuihin normaalin loppukäyttäjäkäytön lisäksi. Palvelut, jotka vaativat nopeaa yhteyttä Palvelut, jotka hyötyvät nopeasta yhteydestä Palvelut, jotka eivät vaadi nopeaa yhteyttä Vaativa etätoimisto (videoneuvottelut, tuotannon etähallinta), IPTV (ml. etävideovuokraus, 3D-TV), etävalvonta, huippunopea internet, pilvipalvelut, etätallennus (mm. tv-ohjelmien tallentaminen, tulevaisuudessa kaikki tv-tuotanto tulee mahdollisesti olemaan internetissä) ja varmistuspalvelut, kehittyneet etäkoulutuspalvelut, kehittyneet etälääkäripalvelut Nettivideot, internetin yleinen selailu (internetsivujen raskaus kasvaa interaktiivisuuden ja mediasisällön lisääntyessä) Sähköposti, tavanomainen internetin selailu, ei-aikasidonnaiset etäkäyttöpalvelut, nettipankki Palveluiden määrä Tietotekniikka Skype Youtube 3D-TV HDTV Videolääkäripalvelut Etätyö pilvessä? Nopeus 100 Mbit/s 50 Mbit/s 20 Mbit/s 10 Mbit/s 2 Mbit/s ADSL* Kaapeli* Valokuitu *) Kuparitekniikalla tiedonsiirtonopeus hidastuu etäisyyden kasvaessa lähimpään keskukseen. 14

15 Monipuolisen palvelutarjonnan edellytykset Toimintamallin vaatimukset Toimintamallin vaatimukset Niin julkisen, yksityisen kuin kolmannenkin sektorin tarjoamien palvelujen ehtona on toiminnan houkuttelevuus. Houkuttelevuus voidaan jakaa: Toiminnan aloittamisen vaivattomuuteen (tiedon, taidon ja resurssien saatavuus, investointitarve ja tasapuolisuus eri toimijoille, markkinoiden rakenne ja kypsyys, tuet, palvelukehityksen nopeus, rajoitteet) Toiminnan taloudelliseen kannattavuuteen (asiakaskunnan tarpeet ja maksukyky, tuotantokustannukset, julkisissa palveluissa kustannushyöty tai tehokkuus) Vantaan kaupunki voi vaikuttaa monipuolisten palveluiden kehittymiseen Kivistössä erityisesti madaltamalla toiminnan aloittamisen kynnystä. Alla on esitelty toimintamalleja, jotka edesauttavat palvelukehitystä ja käyttöönottoa alueella. Palvelujen käyttäminen edellyttää, että niiden käyttäminen on helppoa ja houkuttelevaa. Toimintamalli Tekijä Tiedon, taidon ja resurssien saatavuus Investointitarve ja tasapuolisuus eri toimijoille Markkinoiden rakenne ja kypsyys Toimintamalli Vantaan avoin data, palvelutarpeiden kommunikointi innovaatiotoimijoille Verkkomaksujen tasapuolisuus ja pienuus Palvelumonopolien estäminen, uusien palvelujen käyttöönoton kannustaminen, mm. päätelaitteita asukkaille Palvelukehityksen nopeus Rajoitteet Tuet Innovaatiotoiminnan tukeminen Byrokratian helpottaminen, mm. verkkosopimusten helppous Yhteiskehitysprojektit a ja taloudelliset Toimintamallit tuet uusille yrittäjille 15

16 Minkälaisia palveluita kaupunkilaisille tulisi tarjota? 16

17 Kaupunki, asukkaat ja yritykset Palvelut toimijoiden rajapinnoissa Tässä raportissa nopeiden tietoliikenneyhteyksien mahdollistamia palveluita lähestytään kolmesta suunnasta: Kaupungin toiminnan, asukkaiden tarpeiden sekä yritysten ja 3. sektorin näkökulmien kautta Palvelut asukkaille Tämä ryhmä sisältää sähköiset palvelut, joita Vantaan kaupunki voi tarjota Kivistön asukkaille ja jotka voivat parantaa asukkaan arkielämää. Palvelut tuottavat hyötyä asukkaalle ja ne voidaan toteuttaa monin tavoin. Kaupungin on pyrittävät tuottamaan palvelut tehokkaasti ja kestävästi. Yritysten ja kolmannen sektorin palvelut asukkaille Palvelut Yritysten ja kolmannen sektorin palvelut pitävät sisällään valokuituverkon mahdollistamat kuluttajapalvelut. Tässä ryhmässä korostuvat erityisesti yksityiset viihde- ja operaattoripalvelut. Toisaalta nopeat tietoliikenneyhteydet vaikuttavat työntekijöiden ja työnantajien toimintaan mahdollistamalla uudenlaisia työntekomuotoja. Yksityisen sektorin yhteistoiminta Yritykset Kaupunki Kaupungin tuottamat palvelut mahdollistavat monia asioita yksityiselle sektorille ja sitä kautta lisäävät palveluntarjontaa niin asukkaille kuin kunnallekin. Tässä osiossa arvioidaan millä tavoin kaupungin päätökset voivat lisätä yrittäjyyttä ja palveluinnovaatioita alueella. Asukkaat Palvelut syntyvät ja toteutuvat toimijoiden rajapinnoissa. Hyödyt ja kustannukset syntyvät palvelun osapuolille. 17

18 Yritykset Kaupunki Palvelut asukkaille Sujuva arki Asukkaat Tietoliikenneyhteys on kilpailutekijä nopea yhteys on etu! Asukkaan näkökulmasta nopeat yhteydet mahdollistavat asumismukavuuden, yhteisöllisyyden, turvallisuuden ja viihtyvyyden parantumiseen liittyviä asioita. Pääosin myönteinen kokemus liittyy ylivertaiseen käytettävyyteen. Valokuitupohjaiset yhteydet tekevät mahdollisiksi sekä langattomat että langalliset ratkaisut. Nopean tietoliikenneyhteyden olemassaolo on alueen kilpailutekijä uusien asukkaiden silmissä. Nopea tietoliikenneyhteys tekee mahdolliseksi useiden modernien palveluiden saatavuuden kotoa, kuten esimerkiksi entistä monipuolisemmat vanhustenhuoltopalvelut. Seuraavassa taulukossa esitetään asukkaan kannalta tärkeitä asioita ja palveluita, joiden avulla ne voidaan saavuttaa. Arjen sujuvuus Turvallisuus Yhteisöllisyys Viihtyvyys Etätyömahdollisuudet, esim. Teollinen tuotannonvalvonta, valvontakeskus kotona Yrityshotelli paikallinen työyhteisö eri aloilta ja yrityksistä Valvonta, esim. Valvontakamerat Asuinalueovipuhelin videokuvalla Paikallisuus, esim. Paikalliset tiedotuskanavat Kotialueohjelmat Paikalliset palvelut Palvelut Läheisyys Helppo saavutettavuus Kattavuus Varmuus Päiväkodit ja koulut, esim. Virtuaaliluokat: harvinaiset kielet etäluokkaopetuksena Lähikoulussa udmurttia Tsekkaa lapsesi leikit päiväkodissa -palvelu. Varma etäyhteys Lähiomaisiin, Muihin läheisiin Viranomaisiin Terveydenhuoltoon Yhteys omassa yhteisössä Yhteys sisaralueisiin Elämykset Interaktiivisuus Taide-elämykset Kotialueohjelmat Yhteys alueen eri tapahtumiin, esim. koulun kevätjuhlaan Terveydenhuolto Nopeus Helppous Läheisyys Turvallisuussuunnitelma Naapuriapu voidaan toteuttaa myös digitaalisesti ja esimerkiksi lääkitys, kuntoutus ym. Voidaan toteuttaa yhteisöllisesti Kotihoito mahdollistaa asukkaille viihtyisän ja tutun palveluympäristön Julkinen liikenne Reaaliaikaisuus Valvonta, mm. etävalvonta luo turvallisuutta Kimppakyydit ja tiedot kuka liikkuu missäkin (Kivistön trip advisor) Julkiseen liikenteeseen voi liittää streamattuja palveluja Oma auto parkkihallitunnistus Etävalvonta mahdollista Kimppakyydeillä voidaan vahvistaa yhteisöllisiä toimintaperiaatteita Käytön helppous 18

19 Yritykset Kaupunki Palvelut asukkaille Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Asukkaat Terveydenhuolto: Terveydenhuollon palvelut ovat liikkumassa kohti kuluttajaa ja maailmalla on jo nähtävissä malleja, joissa terveydenhuollon palveluita tarjotaan kauppakeskuksissa sekä kausiluonteisissa palvelupisteissä. Näin voidaan helpottaa ruuhkahuippuja terveysasemilla. Esimerkki: terveyskioski tai yhteispalvelupiste Säästö: terveysasemakäynnin kustannus./. terveyskioskikäynnin kustannus = säästö* Terveys ja hyvinvointi kotona: Terveyden ylläpitoon ja kroonisten sairauksien hallintaan on tarjolla kasvava määrä palveluita, jotka mahdollistavat terveydentilan kustannustehokkaan seurannan kotona. Esimerkki: Kroonisen sairauden jatkuva seuranta kotona ja konsultaatiot videolla Säästö: Laitospäivän kustannus./.kotihoitopäivän kustannus = säästö * Vanhustenpalvelut: Kotona asuvien vanhusten tai kotihoidon piirissä olevien turvallisuutta ja hoitoa voidaan parantaa videoyhteyksiä hyödyntävien palveluiden kautta. Vanhusten suurin huoli on yksinäisyys ja turvattomuuden tunne molemmat asioita joihin moderneilla palveluilla voidaan tarjota kustannustehokkaita ratkaisuja. Esimerkki: Jumalanpalveluksiin osallistuminen reaaliajassa. Päiväkahvit videoyhteydellä. Avun hälyttäminen naapurista. Tämän sivun esimerkit eivät ole mahdollisia ilman nopeaa tietoliikenneverkkoa. Säästö: Laitospäivän kustannus./. Kotihoidon kustannus = säästö* *Säästön määrään vaikuttaa investointien suuruus, pitkällä aikavälillä säästön määrä kasvaa. 19

20 Palvelut asukkaille Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Esimerkkinä kotihoito Kotihoidon tehostaminen ja laadukkuus Etätyöskentely ja kenttätyön optimointi Kotisairaanhoidon kenttätyössä hoitajan työjärjestyksen optimointi on merkittävää kokonaistehokkuuden kannalta. Asiakaskäyntejä voidaan tehostaa parantamalla kommunikaatiota hoitajien ja aluepäällikön välillä. Nopea langaton yhteyspääte hoitajilla mahdollistaa reagoinnin töiden muutoksiin kesken kierroksen tehokkaammin kuin puhelimella. Hoitajat pystyvät hakemaan nopealla yhteydellä kotihoidon asiakkaan lääkitys- ja terveystiedot, jolloin hoitohenkilökunta tietää aina asiakkaan terveystilanteen. Tämä vähentää lääkityksessä tapahtuvia virheitä sekä turhia käyntejä terveysasemalla, erityisesti muistisairaiden hoidossa. Reaaliaikaisella kotihoitajan havaintojen kirjauksella varmistetaan, että pienetkin havainnot asiakkaan terveydentilassa saavuttavat hoitavan lääkärin. Aikaisella puuttumisella toimintakyvyn muutoksiin voidaan estää ennenaikainen laitoshoito. Kenttätyön optimoinnin lisäksi osa käynneistä voidaan korvata etäyhteydellä. Juankoskella Pohjois-Savossa kotipalvelu on ottanut käyttöön näköpuhelimet : helppokäyttöisten kosketusnäyttötietokoneiden avulla kotihoidon henkilöstö voi vierailla syrjäseuduilla asuvien asukkaiden luona myös virtuaalisesti. Saman palvelun piirissä olevat vanhukset voivat ottaa videopuheluyhteyksiä myös ikätovereihinsa sekä omaisiinsa. (LVM, Vauhtia verkkoon Sadan megan Suomi) Langaton teknologia mahdollistaa päivittäiset työnteon tehostamisen kotihoidossa, sekä parantaa potilasturvallisuutta paremman tiedonjaon kautta. Kun hoitajilla on langaton yhteyspääte, he voivat reagoida työtilanteen muutoksiin välittömästi ja tehokkaasti. 20

21 Palvelut asukkaille Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Esimerkkinä aikaisempi kotiuttaminen ja etäkuntoutus Aikaisempi kotiuttaminen Kotiutustyön tehostuminen Tehokkaassa kotiutuksessa ovat avainasemassa moniammatillinen kotiutustiimi ja kotiutushoitaja. Järjestely vähentää erikoissairaanhoidon siirtoviivepäiviä ja nopeuttaa paluuta kotiin. Vantaalla työskentelee useita kotiutushoitajia. Hoitohenkilökunta voi kotiuttaa hoidossa olleen kaupunkilaisen aikaisemmin, kun nopea tietoliikenneyhteys mahdollistaa videoyhteydellä tapahtuvat seurannan ja kuntoutuksen. Videoyhteys hoitajaan tai lääkäriin tarvittaessa lisää myös asiakkaan turvallisuudentunnetta kotona. Norrbottenin läänissä videokonferensseja käytetään kotiutustiimin työn apuna, jolloin asiantuntijoiden saavutettavuus on huomattavasti parempi kuin perinteisissä kotiutuskokouksissa, joissa eri alueiden osaajien pitää matkustaa kokoontumispaikalle. Norrbottenissa on koettu hyödylliseksi myös laajemman asiantuntijajoukon osallistuminen kotiutukseen, mikä sitouttaa hoidon jatkuvuuteen. Esimerkkilaskelma videokonferenssin mahdollistamista säästöistä on esitelty seuraavalla sivulla. Etäkuntoutus Leikkaushoitojen potilas tarvitsee usein kuntoutusta. Videokuntoutuksen avulla fysioterapeutti voi vetää kuntoutustunteja suuremmalle ryhmälle asiakkaita etäkuntoutuksena. Asiakkaan ei tarvitse saapua terveysasemalle, mikä on usein haastavaa ja vaatii taksikuljetusta. Norrbottenissa etäkuntoutuksen säästöiksi on arvioitu noin euroa/potilas. Erityisesti heikkokuntoisten vanhusten ylimääräiset päivät vuodeosastoilla johtavat usein toimintakyvyn romahtamiseen lihaskunnon heiketessä ja tämän myötä laitoshoitoon. Norrbottenissa, Ruotsissa etäkuntoutuksen on arvioitu tuovan jopa euron säästöt kuntoutuspotilasta kohden. Interaktiivinen hoito edellyttää nopeita tietoliikenneyhteyksiä. 21

22 Palvelut asukkaille Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Esimerkkinä aikaisempi kotiuttaminen ja etäkuntoutus Säästöpotentiaali on arviolta euroa/vuosi. Aikaisempi kotiuttaminen laskelma suorista säästöistä Kotiutuva potilas on leikattu Peijaksessa. Häntä ollaan siirtämässä joko kotiin Kivistöön tai vuodeosastolle, riippuen tarpeesta. Kotiuttaminen arvioidaan haastavaksi. Potilas tarvitsee väliaikaisesti hoitoa ja kuntoutusta. Kotiutumissuunnittelu järjestetään Myyrmäen terveysasemalla. Johtuen aikataulukiireistä kokoontuminen viivästyy yhdellä päivällä aiheuttaen siirtoviivepäivän (à 600 euroa, HUS 2013). Kotiutussuunnitteluun osallistuvat: Lähtöpaikka Matka (km) Aika Tuntihinta Hinta (edestakaisin) Kotiuttava lääkäri Peijaksen sairaala min Kuntoutustyöryhmän edustaja Fysioterapeutti Kotiutushoitaja Kotihoidon edustaja Myyrmäen sosiaali- ja terveysasema Myyrmäen sosiaali- ja terveysasema Asiakaskäynniltä Pähkinärinteestä Kotihoidon toimisto, Laajaniityntie ,5 20 min min Omainen Kivistön asuinalue min 0 - Matkakustannukset yhteensä Siirtoviivepäivä (1 kpl) 1,25 h Yhteensä 770 /kotiutus Vuodessa 2oo vastaavaa kotiutusta vie matka-aikoina 500 h työntekijöiden aikaa ja aiheuttaa palkkakustannuksia euroa. Jos neljäsosassa tapauksista aiheutuu siirtoviivepäivä, lisäkustannuksia syntyy euroa, yhteensä yli euroa vuodessa. Videokonferenssilla matkakustannukset voidaan eliminoida ja kokousten aikatauluttaminen helpottuu matkustusajan poistuessa. Tehokas kotiutustiimin toiminta mahdollistaa usein suoran kotiutumisen kotiin, ilman perusterveydenhuollon vuodeosastojaksoa. 200 haastavassa kotiutuksessa säästöpotentiaali on arviolta euroa/vuosi. 22

23 Palvelut asukkaille Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Esimerkkinä kroonisten sairauksien hoito Kroonisten sairauksien hoito Diabeteshoito Diabetes aiheuttaa jopa 10 % kaikista terveydenhuollon kustannuksista ja huonontaa potilaan elämänlaatua. Vantaan kaupungilla on pilottikäytössä sähköinen Forsante-järjestelmä, mikä mahdollistaa tekstipohjaiset palvelut ja palvelupyynnöt, mutta ei videoyhteyttä tai opastusmateriaalin jakamista. Kontrolli-, koulutuskäynnit Kontrollikäyntejä järjestetään diabetesasteen mukaisesti vuosittain, kuukausittain tai jopa viikoittain. Nopeat ja varmat tietoliikenneyhteydet voivat tukea sairauden omahoitoa eri vaiheissa: Muistisairauksien hoito Luotettavat ja nopeat yhteydet mahdollistavat uudenlaisen kotihoidon tuen. Muistisairaiden potilaiden kotihoidossa tärkeää on toimiva monitorointi ja ratkaisujen huomaamattomuus. Valokuituverkon avulla pystytään toteuttamaan monitorointiratkaisut korkealla tietoturvalla. Etämonitorointi-ratkaisuja ovat mm. älylattia, joka tunnistaa kaatumiset, ja ulko-ovien etävalvonta. Videoyhteys mahdollistaa omaishoitajien ja terveydenhuollon henkilöstön tiiviimmän kommunikaation, mikä tukee omaishoitajien jaksamista. Omaishoitajan uupuminen aiheuttaa ennenaikaista laitoshoitoa. Diabetespotilaiden koulutusta voidaan järjestää suurelle joukolle etäyhteydellä. Yhteys mahdollistaa samantyyppisen kanssakäymisen kuin luokkahuoneessa. Kontrollikäyntejä voidaan osittain hoitaa etäyhteydellä. Yhteydenpitoa voidaan lisätä asiakkaisiin, jotka tarvitsevat tukea omahoitoonsa. Vaikeiden haavojen hoidosta etäyhteyden avulla on hyviä kokemuksia. Diabetes altistaa vaikeille ja hitaasti paraneville haavaumille. Tulevat palvelumallit hyödyntävät useita teknologioita integraatioalustojen avulla. 23

24 Palvelut asukkaille Perusopetus Esimerkkinä opetustoimen palvelut Peruskoulun toiminnan tehostaminen ja palveluiden parantaminen Harvinaisten kielten opetus Vantaan peruskouluverkosto voi tehostaa harvinaisten kielten opettamista ja tarjota paremman kielivalikoiman myös pienissä kouluissa. Kielivalikoima on vanhemmille peruste valita lastensa koulupaikka, joten hyvällä tarjonnalla voidaan houkutella lapsiperheitä alueelle. Opetuksen mahdollisuudet ovat vanhemmille peruste valita lastensa koulupaikka Norrbottenin alueella on käytössä kouluissa 220 etäopetukseen soveltuvaa videoyhteyspäätettä varusteineen. Kieltenopettajat antavat oppitunteja kaikkialta Ruotsin alueelta. Puhe- ja tukiopetus Vantaan kaupunki pystyy tarjoamaan tukea erityisryhmille tehokkaasti toimivien etäopetusratkaisujen avulla: muun muassa puheterapiaa voidaan antaa etänä kotiin vähentäen matkakustannuksia, lisäten terapiakapasiteettia matka-aikojen vähentyessä ja koko alueen terapeuttien hyödyntämisen kautta. Erityisryhmien palveluissa videoyhteydet mahdollistavat palveluostot tarvittaessa myös kaupungin rajojen ulkopuolelta, mikä helpottaa kapasiteetinhallintaa. Sähköisen opetuksen tukipalvelut Vantaan opetustoimella on käytössä mm. Frontersähköinen oppimisympäristö sekä Microsoft pilvipalveluympäristö. Olemassaolevat sähköiset palvelut hyötyvät yhteyksien nopeutumisesta ja käyttökokemus lähestyy työpöytäympäristöä. Samalla yhä kehittyneempien opetuspalveluiden- ja pelien tarjonta mahdollistuu. Ruotsin Norrbottenissa etäopetusta käytetään erityisesti harvinaisiin kieliin. 24

Laajakaistan toimeenpano-ohjelma ja digitaalisen infrastruktuurin strategia. Ari-Pekka Manninen 1.11.

Laajakaistan toimeenpano-ohjelma ja digitaalisen infrastruktuurin strategia. Ari-Pekka Manninen 1.11. Laajakaistan toimeenpano-ohjelma ja digitaalisen infrastruktuurin strategia Ari-Pekka Manninen 1.11. 1 Tulevaisuuden Suomi on digitaalinen Suomesta hyvä toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja

Lisätiedot

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen Laajakaistaverkot kaikille Juha Parantainen Liittymät Laajakaistaliittymät Suomessa 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Mobiili (3G / 4G) Langaton (@450, WiMax) Kaapelimodeemi Kiinteistöliittymä DSL Valokuitu

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin

Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin 1. Mihin valokuitua tarvitaan 2. Valokuitu vs kilpailevat teknologiat 3.

Lisätiedot

Viisi keinoa tuottavuuden parantamiseksi

Viisi keinoa tuottavuuden parantamiseksi Terveydenhuollon Atk-päivät 28.-29.5.2013, Turku Sessio 10 Viisi keinoa tuottavuuden parantamiseksi i k i Miten hyödyntää uutta teknologiaa terveydenhuollon asiantuntijakonsultaatioissa? 29.5.2013 Kari

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Juha-Pekka Kettunen, Myyntijohtaja Yritysasiakkaat, Elisa Oyj 1 Lahti 19.-20.5.2008 Terveydenhuollon ATK-päivät Sisältö Kanssakäymistä tehostavat

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 8/2012. Kotitalouksien laajakaistaliittymät. Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen

MARKKINAKATSAUS 8/2012. Kotitalouksien laajakaistaliittymät. Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen MARKKINAKATSAUS 8/2012 Kotitalouksien laajakaistaliittymät Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto Kotisairaanhoito Harmonia Oy Pienestä suureksi v.2001-2010 Tuotteet: Kotihoidon palvelut Kaikki palvelut samasta osoitteesta.

Lisätiedot

Laajakaista informaatioteknologian vuosisadan strateginen investointi Jyväskylä. Dekaani, professori Pekka Neittaanmäki 23.2.2014

Laajakaista informaatioteknologian vuosisadan strateginen investointi Jyväskylä. Dekaani, professori Pekka Neittaanmäki 23.2.2014 Laajakaista informaatioteknologian vuosisadan strateginen investointi Jyväskylä Dekaani, professori Pekka Neittaanmäki 23.2.2014 Kansallinen kehittäminen: Laajakaista kaikille Suomi on sitoutunut EU:n

Lisätiedot

Laajakaista kaikille. Juha Parantainen Liikenne- ja viestintäministeriö WWW.LVM.FI 11.5.2009 1

Laajakaista kaikille. Juha Parantainen Liikenne- ja viestintäministeriö WWW.LVM.FI 11.5.2009 1 Laajakaista kaikille Juha Parantainen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Haja-asutusalueiden 200 milj. laajakaistahankkeen työllistävyys Vaikutukset työllisyyteen Nopeat laajakaistayhteydet kaikkien ulottuvilla

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Valokuidun saanti on ongelma myös taajamissa. (c) Verkko-osuuskunta Oulunseudun Laajakaista Tommi Linna

Valokuidun saanti on ongelma myös taajamissa. (c) Verkko-osuuskunta Oulunseudun Laajakaista Tommi Linna Valokuidun saanti on ongelma myös taajamissa Verkko-osuuskunta n hallituksen puheenjohtaja Internet-operaattorin toimitusjohtaja lähes 10 vuotta Netplaza Oy, Talonetti Kokemusta Internet-teknologioista

Lisätiedot

Lukiolaisten, väestön ja lääkärien näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta

Lukiolaisten, väestön ja lääkärien näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta Lukiolaisten, väestön ja lääkärien näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta 10.7.2017 Yli puolet suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveydenhuollon digitalisaatioon Kyselyt terveydenhuollon tulevaisuudesta

Lisätiedot

Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot

Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot Risto Carlson, ICT-johtaja, Digita Oy We deliver your content Suomen EDI-Leidit 27.9.2007 1 Agenda 1. Johdanto 2. Internetin historiaa 3. Langattomat

Lisätiedot

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta?

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? Kokeilusta käytäntöön seminaari Holiday Club Saimaa, 19.4.2017 Hankkeen tavoitteet Alkavaa muistisairautta

Lisätiedot

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi Vauhtia verkkoon Sadan megan Suomi 1 Sisältö 1. Mikä 100 megan laajakaista? sivu 2-3 4. Mitä kaikkea valokuidulla saa? sivu 6 2. Tee sijoitus tulevaisuuteen sivu 4 5. Tilaa huippunopea laajakaista kotiisi

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Navitas. ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen tiedonvälitykseen. Aluetietojärjestelmän ytimessä

Navitas. ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen tiedonvälitykseen. Aluetietojärjestelmän ytimessä Navitas ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen tiedonvälitykseen Aluetietojärjestelmän ytimessä Terveydenhuollon ATK-päivät 2003 Elisa Solutions Oy Navitas Aluetietojärjestelmän ytimessä Navitas

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon Savukosken kunta ja Kuitua Pohjoiseen-hanke ovat käynnistäneet kartoituksen kiinnostuksesta liittyä alueelle mahdollisesti rakennettavaan valokuituverkkoon. Kyselyyn vastaaminen ei sido mihinkään. Kyseessä

Lisätiedot

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan:

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan: 3.3.1 Miten eri maissa lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut tuotetaan eri hallintokuntien kuten sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteistyöllä? Koko: 100 000 Aikajänne: 3/2016

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved.

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved. Digitaalisuuden edistäjä TERVETULOA Yhtiökokous 1.4.2014 1. Teleste lyhyesti VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 2.Tilinpäätös

Lisätiedot

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 ICT - HYPAKE Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 Mitä näkyvissä? Väestörakenteen muutos Globalisaatio Kaupungistuminen Ilmastonmuutos Digitalisaatio

Lisätiedot

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA -tavoitteet - sisältö - toteutus Avausseminaari 25.11.2003 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja SUOMI TIETOYHTEISKUNTANA MILLAINEN ON TIETOYHTEISKUNTA? tieto

Lisätiedot

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Seppo Kalli Digital Media Finland Selvitys Suomalainen pilvimaisema Liikenne- ja viestintäministeriö Julkaisuja

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

Etälääkäripalvelut kokemuksia entä tulevaisuus? Olavi Timonen LT Ylilääkäri Oulunkaaren kuntayhtymä 14.9.2010

Etälääkäripalvelut kokemuksia entä tulevaisuus? Olavi Timonen LT Ylilääkäri Oulunkaaren kuntayhtymä 14.9.2010 Etälääkäripalvelut kokemuksia entä tulevaisuus? Olavi Timonen LT Ylilääkäri Oulunkaaren kuntayhtymä 14.9.2010 Esityksen sisältö Etäkonsultaatiot Etävastaanotot Diabetes etävastaanotto Verkkopalvelut Videopuhelin

Lisätiedot

ETÄPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHOIDOSSA NYT JA TULEVAISUUDESSA HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

ETÄPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHOIDOSSA NYT JA TULEVAISUUDESSA HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA ETÄPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHOIDOSSA NYT JA TULEVAISUUDESSA HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 14.9.2010 Kuntayhtymän johtaja, TtL Kirsti Ylitalo 2010 Case: Oulunkaari Kuntien väkiluku 31.12.2009

Lisätiedot

Äänekoski Laajakaista Kaikille 2014

Äänekoski Laajakaista Kaikille 2014 Äänekoski Laajakaista Kaikille 2014 Teliasonera/Seppo Kuusisto /Relation/Identifier 0.1 Draft Äänekoski 2013 rakennetut ja 2014 rakennettavat rungot 50 % Vuonna 2014 rakennettava osuus liittymiä tarjotaan

Lisätiedot

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 1/7 LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 2/7 Sisällysluettelo Palveluiden hallinta- ja toimintamallit Aluepalveluyhtiö Jatkuva elinkaaren hallinta ja kehittäminen

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Tiedon avaamisen työpaja 6.5.

Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Kouluttajina Jari Salo ja Jyrki Kasvi TIEKEstä (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus). Päivän aiheet: Tiedon avaaminen Standardit ja tietomuodot Rajapinnat ja tiedonsiirto Juridiikka

Lisätiedot

MIKSI SÄHKÖISIÄ KOKOUKSIA JA PÄÄTÖKSENTEKOA?

MIKSI SÄHKÖISIÄ KOKOUKSIA JA PÄÄTÖKSENTEKOA? MIKSI SÄHKÖISIÄ KOKOUKSIA JA PÄÄTÖKSENTEKOA? 22.5.2017 SÄHKÖISTEN PALVELUJEN ERI MUODOT 1. Etäpalvelut. Uusien palvelumallien avulla asiakas voi saada palvelua etänä, esim. kotoaan, kun erilaisia asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

Äänekoski. Laajakaista kaikille 2013-2014 tilanne. Seppo Kuusisto

Äänekoski. Laajakaista kaikille 2013-2014 tilanne. Seppo Kuusisto Äänekoski Laajakaista kaikille 2013-2014 tilanne Seppo Kuusisto Rakennetut ja rakennettavat reitit Äänekoskella 2013 2014 Rakennetaan vain jos 50% vakituisista asunnoista tilaa liittymän Rakennettu vuonna

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 26 4.5 Yksityisen sektorin asema Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Lisätiedot

Ikäteknologiakeskus - ikäihmisen hyvän arjen tukena

Ikäteknologiakeskus - ikäihmisen hyvän arjen tukena Ikäteknologiakeskus - ikäihmisen hyvän arjen tukena Sanna Kaijanen 1.12.2016 www.valli.fi Vallin Ikäteknologiakeskus Ikäteknologiakeskus on 2015 perustettu asiantuntijakeskus. Vaikutamme siihen, että iäkkäiden

Lisätiedot

VIDEOVISIT PALVELUT TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN JUHANA OJALA

VIDEOVISIT PALVELUT TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN JUHANA OJALA VIDEOVISIT PALVELUT TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN 11.8.2016 JUHANA OJALA VideoVisit Oy VideoVisit Oy on suomalainen kansainvälisesti toimiva videoasiointi- ja videohoivapalveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Turvallisesti kotona Arvoa asiakkaalle ja hukka pois Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Espoolaisten toimintakyky,

Lisätiedot

Ajankohtaista sähköisessä asioinnissa. Jorma Flinkman 20.2.2014

Ajankohtaista sähköisessä asioinnissa. Jorma Flinkman 20.2.2014 Ajankohtaista sähköisessä asioinnissa Jorma Flinkman 20.2.2014 Maatila ICT hanke lyhyesti Etelä-Savon Maatila ICT -hanke on maakunnallinen, vuosina 2013 2014 toteutettava tiedonvälityshanke, jonka keskeisinä

Lisätiedot

Sonera Avoin Kuitu Alueellisia valokuituverkkoja ja valinnanvapautta pientaloalueille

Sonera Avoin Kuitu Alueellisia valokuituverkkoja ja valinnanvapautta pientaloalueille Sonera Avoin Kuitu Alueellisia valokuituverkkoja ja valinnanvapautta pientaloalueille Syysseminaari, Turku 4.11.2015 Markus Näkki, Development Manager, Sonera Operator Business 1. Miten valokuitua koko

Lisätiedot

Videra Visual Communications

Videra Visual Communications Videra Visual Communications Maximum productivity. Zero jet lag. Erja Kantola Asiakkuuspäällikkö Videra Oy Videoneuvotteluratkaisuja vuodesta 1993 Markkinajohtaja Suomessa ja johtava toimija Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Satu Karppanen TAVOITTEET Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouden internet - toivelista! Edulliset käyttökustannukset! Helppo, edullinen käyttöönotto! Kiinteä internet-yhteys! Toimiva!

Lisätiedot

ICT- infrastruktuuri osana Salon tulevaisuuden kilpailukykyä

ICT- infrastruktuuri osana Salon tulevaisuuden kilpailukykyä ICT- infrastruktuuri osana Salon tulevaisuuden kilpailukykyä Kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa 24.5.2011 Esko Miikkulainen SSP Yhtiöt Oy Miksi tietoliikenne kuuluu liikenneseminaariin Liikenteen merkitys

Lisätiedot

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi - ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit Tieteiden talo 18.5.2010 Arto Huuskonen, DI TUTKIMUKSEN TAUSTATEKIJÄT Väestö ikääntyy ja palvelutarpeet muuttuvat Ikääntyvä väestö viettää enemmän

Lisätiedot

Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä. Digiagenda esitys. Syyskuu/2017

Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä. Digiagenda esitys. Syyskuu/2017 Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä Digiagenda esitys Syyskuu/2017 18.9.2017 Mitä digitalisaatio ja digitalisointi on? Digitalisaatio on ennen kaikkea muutosjohtajuutta, jossa johdon osallistuminen ja

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston ja Fiksu Kalasataman nopeat kokeilut Nopeiden kokeilujen kevään 2017 tarjouskierros

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston ja Fiksu Kalasataman nopeat kokeilut Nopeiden kokeilujen kevään 2017 tarjouskierros Helsingin sosiaali- ja terveysviraston ja Fiksu Kalasataman nopeat kokeilut Nopeiden kokeilujen kevään 2017 tarjouskierros 4.5.2017 Lars Rosengren Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Päätösten vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten arviointi Päätösten vaikutusten arviointi Arvioinnin kohde: Viljakkalan terveysaseman muuttaminen palvelupisteeksi Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan onko ko. päätöksellä ollut alla olevia vaikutuksia (rasti ruutuun).

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali]

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] TAUSTA Kainuu harvaanasuttuna maakuntana on suurten haasteiden edessä: palvelujen järjestämisessä yritysten toimintaedellytysten parantamisessa

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET Leila Mukkala projektipäällikkö / Ikäihminen toimijana hanke 6.11.2014 GERIATRIN ETÄKONSULTAATIOPALVELUT Tavoitteena Geriatrian erikoislääkärinpalvelut

Lisätiedot

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Palvelualusta pilvessä välittää ja visualisoi tietoa eri lähteistä Hyötyjen ja hyödyntäjien tunnistaminen ja palveleminen Liikenne Sää WiFi Ilman

Lisätiedot

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 BigData - liikenne esimerkkinä Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 Public Dig Data & Internet of Things Liikenne esimerkkinä Tieto Corporation Public @LeilaLehtinen Leila.Lehtinen@tieto.com

Lisätiedot

Valokuituselvitys, kevät 2015

Valokuituselvitys, kevät 2015 Valokuituselvitys, kevät 2015 Pälkäneen kunta Harri Pinola, Timo Ojala, Aleksi Saukkoriipi 3.6.2015 1. Johdanto Kiinteitä, nopeita laajakaistayhteyksiä on selvitetty Pälkäneen kunnassa useiden hankkeiden

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 30.5.2012 2011/0299(COD) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Pekka Maijala pekka.maijala@vtt.fi Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa Suomessa on jo toista miljoonaa yli 65 -vuotiasta

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Ajankohtaista sähköisessä asioinnissa. Jorma Flinkman 12.2.2015

Ajankohtaista sähköisessä asioinnissa. Jorma Flinkman 12.2.2015 Ajankohtaista sähköisessä asioinnissa Jorma Flinkman 12.2.2015 Maatila ICT hanke lyhyesti Etelä-Savon Maatila ICT -hanke on maakunnallinen, vuosina 2013 2015 toteutettava tiedonvälityshanke, jonka keskeisinä

Lisätiedot

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR)

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) Metropolia, Hyto Tuula Mikkola Projektipäällikkö 28.2..2013 1 HEA pähkinän kuoressa Kesto 2.5 vuotta: 9/11 2/14 hankekokonaisuus, jossa

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot

Etäterveydenhuolto todellisuutta, mahdollisuus vai utopiaa? Tiina Vuononvirta, TtT, ft

Etäterveydenhuolto todellisuutta, mahdollisuus vai utopiaa? Tiina Vuononvirta, TtT, ft Etäterveydenhuolto todellisuutta, mahdollisuus vai utopiaa? Tiina Vuononvirta, TtT, ft 5.6.2013 Etäterveydenhuolto terveyspalveluiden tuottamista ja terveyteen liittyvän tiedon välittämistä tieto- ja viestintäteknologian

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Pysyvä toimintatapamuutos keskushallinnon uudistuksella - seminaari Riikka Pellikka

Pysyvä toimintatapamuutos keskushallinnon uudistuksella - seminaari Riikka Pellikka Pysyvä toimintatapamuutos keskushallinnon uudistuksella - seminaari 9.3.2017 Riikka Pellikka Uudistamme julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla.

Lisätiedot

Työn tekemisen tapa muuttuu Lapin digiaika-seminaari

Työn tekemisen tapa muuttuu Lapin digiaika-seminaari Työn tekemisen tapa muuttuu Lapin digiaika-seminaari 27.4.2017 Maarit Hoppula Vs. johtava hoitaja/fm/oda-projektipäällikkö Minustako omaishoitaja? Kohderyhmä: Yli 65-vuotiasta läheistään hoitavan henkilön

Lisätiedot

Digitaalinen transformaatio muuttaa asiakkaidemme liiketoimintaa

Digitaalinen transformaatio muuttaa asiakkaidemme liiketoimintaa Strateginen suunta Digitaalinen transformaatio muuttaa asiakkaidemme liiketoimintaa mobiili Liiketoimintaprosessien ja asioinnin digitalisoituminen on merkittävä globaali trendi Digitalisaatio luo uusia

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki projektipäällikkö Paulina Koivuniemi ja projektityöntekijä Terttu Teppo

Rovaniemen kaupunki projektipäällikkö Paulina Koivuniemi ja projektityöntekijä Terttu Teppo Case: Tiera mobiilikotihoito Rovaniemen kaupunki projektipäällikkö Paulina Koivuniemi ja projektityöntekijä Terttu Teppo Suuri pinta ala Rovaniemi 31.12.2012 Väestö 60 877 asukasta pinta-ala 8 017,2 km

Lisätiedot

Uusia eväitä verkkoon Pertunmaa 15.04.2011

Uusia eväitä verkkoon Pertunmaa 15.04.2011 Uusia eväitä verkkoon Pertunmaa 15.04.2011 Simo Tanner simo.tanner@kuntaliitto.fi Esityksen sisältö Kunnat ja tietoyhteiskunta Verkoista ja kehityksestä Uusia palvelukanavia? Kysymyksiä ja keskustelua

Lisätiedot

Pohjois-Savo. Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin

Pohjois-Savo. Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin Pohjois-Savo Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin 248 000 Maakunnan 21 kunnasta seitsemän on kaupunkia Pohjois-Savossa on väljä ja luonnonläheinen asuinympäristö,

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta 2017-2021 23.3.2017 Digikuntakokeilun tukiryhmä Marjukka Saarijärvi Julkisen hallinnon ICT-osasto Digitalisaatio ja julkinen hallinto strateginen

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

SOINTU ENNAKOIVUUTTA, TEHOKKUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOTIHOITOON.

SOINTU ENNAKOIVUUTTA, TEHOKKUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOTIHOITOON. SOINTU ENNAKOIVUUTTA, TEHOKKUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOTIHOITOON. MIKÄ ON SOINTU? Anturiteknologiaan perustuva kotihoidon järjestelmä Auttaa suunnittelemaan, ennakoimaan, priorisoimaan ja kehittämään kotihoidon

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2015 Vuosi 2014 kohti kasvua Strategian toteutus jatkuu suunnitellusti Hyvä kehitys IT-palveluissa Vakaa kehitys kohti 10 %:n liikevoittomarginaalia Palveluja

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja ICT:n hyödyntäminen

Sähköinen asiointi ja ICT:n hyödyntäminen Sähköinen asiointi ja ICT:n hyödyntäminen - Kohti uutta ICT-strategiaa Oppijan verkkopalvelut -seminaari 13.12.2011 Yksikön päällikkö Ville-Veikko Ahonen Sähköinen asiointi (eservices): Sähköisellä asioinnilla

Lisätiedot

Digitalisaatio liikenteessä

Digitalisaatio liikenteessä Digitalisaatio liikenteessä Johtaja Risto Murto 3.11.2015 Tampere LVM 1.1.2016 www.lvm.fi 4.11.2015 2 EU:n komission liikenteen valkoinen kirja 3/2011 Komissio toteaa, että nykyisen kaltainen liikennepolitiikka

Lisätiedot