Valokuidusta voimaa Kivistöön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.pwc.fi Valokuidusta voimaa Kivistöön 14.6.2013"

Transkriptio

1 Valokuidusta voimaa Kivistöön

2 Termistö Valokuitu tekee mahdolliseksi nopeat laajakaistayhteydet Valokuidulla tarkoitetaan fyysistä kuitua, jolla pystytään välittämään optista tiedonsiirtoa Nopea laajakaistayhteys - langaton tai langallinen yhteys Tarkoitetaan vähintään 100 Mbit/s välityskyvyn omaavia yhteyksiä. Nämä toteutetaan pääsääntöisesti valokuituyhteyksillä Nopea tietoliikenneyhteys Ks. edellä kohta 2. NGT (next generation access) Seuraavan sukupolven verkkorajapinta FTTH, Fibre-to-the-home Kuitu tuodaan yksittäisen kotitalouden talojakamoon. FTTC, Fibre-to-the-curb Kuitu tuodaan kuitukaivantoon (alueelle) siten, että se voidaan kytkeä langattomiin ja langallisiin paikallisverkon ratkaisuihin yhteenliittämispisteessä. FTTB, Fibre-to-the-building tuodaan rakennuksen, esim. kerrostalon tai kauppakeskuksen talojakamoon, josta se välitetään sisäjohtoverkon kautta käyttäjille eri teknologioita hyväksi käyttäen. Open access Avoimet, kaikkien käytössä olevat verkkorajapinnat Open data Julkiset, käytettävissä olevat tietovarastot Autentikointi Tunnistaminen Marjaverkko Vantaan alueellinen yhteistyömalli Smart City LBS Moderni kaupunki, jossa koostetaan tieto- ja viestintätekniikan kasvavaa merkitystä. Location based services eli paikantamiseen liittyvät palvelukokonaisuudet Streaming-palvelut Bittivirtana tuotettavat palvelut, jotka tarjotaan ladattavaksi verkossa eri päätelaitteilla verkkoyhteyksien kautta (esim. spotify-musiikkipalvelu) Redudanttisuus Yhden yhteyden välityksen estyessä liikenne voidaan välittää toista reittiä. 2

3 Sisällys Johdanto Asukkaiden näkökulma Miten monipuoliset palvelut tulevat mahdollisiksi Kivistön alueella? Minkälaisia palveluja kaupunkilaisille tulisi tarjota? Esimerkkejä lähialueilta ja maailmalta Business case Kivistön valokuitu Miten laajakaistaverkko tulisi toteuttaa ja kuinka sitä tulisi hallinnoida? Millaisia uusia palvelumahdollisuuksia nopea tietoverkko voi tarjota? Yhteenveto 3

4 Johdanto 4

5 Kivistöstä toimintamalli tulevaisuuden yhteisöön? Ne kunnat ja alueet, jotka panostavat vahvasti teknologiseen kehitykseen, tulevat rakentamaan elinvoimaisia, yhteisöllisiä ja toimivia alueita. Tulevaisuuden yhteisöjen ja asuinalueiden toimintamallia ja infrastruktuurihankkeita sekä kaupunkien toiminnallista suunnittelua voidaan rakentaa ja mallintaa nykyaikaisen teknologian ja toimintaperiaatteiden kautta. Tulevaisuuden yhteisöt tulevat jakautumaan ICTinfrastruktuurin ja muun infrarakentamisen osalta voittajiin ja häviäjiin. Ne kunnat ja alueet, jotka panostavat vahvasti teknologiseen kehitykseen, tulevat rakentamaan elinvoimaisia, yhteisöllisiä ja toimivia alueita. Ne kunnat ja alueet, jotka eivät halua tai kykene panostamaan em. kehitykseen, tulevat olemaan toiminnallisesti taantuvia alueita ja myös alueellinen keskittäminen tulee vaikuttamaan alueen kehittämiseen. Tämä tulee vaikuttamaan myös ns. taajama-alueiden sisällä tapahtuvaan kehitykseen. Monilla alueilla, joissa operaattorit eivät ole rakentaneet uuden sukupolven nopeaa tietoliikenneyhteyttä, käyttäjät ovat perustaneet osuuskuntia ja liittäneet itsensä tietoyhteiskunnan ytimeen. Nopeisiin tietoliikenneyhteyksiin panostamalla pystytään myös varmistamaan tulevaisuuden kilpailukyky sekä tehokas toimintamalli, jossa asukkaat ja julkisten palvelujen käyttäjät saavat hyvää palvelua sähköisten toimintamallien avulla ja palvelujen sisältöön voidaan panostaa. Tässä selvityksessä kartoitetaan vaihtoehtoja tulevaisuuden toimintamalliksi Kivistössä. Kehityksen keihäänkärjessä ovat nopeat tietoliikenneyhteydet ja uuden teknologian mahdollisuudet. Uusi asuinympäristö Kivistöön ollaan toteuttamassa uutta asuinympäristöä, jossa halutaan tarjota monipuoliset palvelut alueen asukkaille ja muille toimijoille laajakaistaverkon avulla. Tavoitteena on, että alueen palvelut lisäävät alueen asumismukavuutta, turvallisuutta, yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä. Käyttäjien tulisi voida löytää tarvitsemansa palvelut helposti ja käyttää niitä vaivattomasti. Vastaavasti palveluntuottajien ja muiden toimijoiden tulee voida tuoda palvelunsa ja tuotteensa käyttäjien tietoisuuteen tehokkaasti ja kattavasti. Lisäksi tavoitteena on, että kaupunki voi tarjota esim. sosiaali- ja terveyssektorin palveluita kaupunkilaisille laajakaistaverkon avulla ja että tämä tuo säästöjä sekä kaupungille että käyttäjille. Asukkaat tulevat olemaan tyytyväisiä uusiin innovatiivisiin palveluihin, jotka tulevat mahdollisiksi nopeiden laajakaistayhteyksien avulla. Kivistön keskusta uutena asuinalueena 3 4 neliökilometriä asunnot noin uudelle asukkaalle ja muutama tuhat uutta työpaikkaa Asuntomessualue asuntoa Tiivistä kaupunkimaista asutusta Nopeat kulkuyhteydet kehäradan myötä 5

6 Työn tavoitteet Tämä selvitys on tehty Vantaan Innovaatioinstituutin tilauksesta tukemaan uuden asuinalueen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvää päätöksentekoa, jota voidaan myöhemmin käyttää minkä tahansa uuden alueen suunnittelun välineenä. Työn tavoitteena on selvittää: 1. Miten monipuoliset palvelut tulevat mahdollisiksi Kivistön alueella 2. Minkälaisia palveluita kaupunkilaisille tulisi tarjota 3. Millaisia uusia palvelumahdollisuuksia nopea tietoverkko voi tarjota 4. Miten laajakaistaverkko tulisi toteuttaa ja kuinka sitä tulisi hallinnoida 6

7 Asukkaiden näkökulma 7

8 Asukaskysely Asukasilta ja sähköinen kysely Kysyimme asukkailta ja käyttäjiltä asukkaiden näkemyksiä elinympäristön kehittämisestä Kivistön nykyisille asukkaille suunnatussa asukaskyselyssä selvitettiin asukkaiden näkemyksiä elinympäristön kehittämisestä ja tietoliikenneyhteyksien merkityksestä. Kyselyssä lähestyttiin laajakaistayhteyksien vaatimuksia tarvenäkökulmasta: vastaajan voi olla vaikea kuvitella kaikkia mahdollisia palveluita, jotka nopea tietoliikenneyhteys tekee mahdollisiksi, mutta useimmat pystyvät kuvaamaan eri elinympäristön osa-alueisiin liittyviä tarpeita ja huolia. Osaan näihin tarpeista voidaan vastata palveluilla, jotka tulevat mahdollisiksi nopeilla tietoliikenneyhteyksillä. Alla on esitetty elinympäristöä koskevia osa-alueita, joita selvitettiin asukaskyselyllä. Jaolla pyritään kattamaan arkielämän tärkeimmät osiot. Seuraavilla sivuilla on esitelty kyselyn tuloksia osaalueittain. Kyselyyn vastasi yhteensä yhdeksän Kivistössä pidettyyn asukasiltaan osallistunutta henkilöä. Pieni otos vähentää kyselyn tuloksien yleistettävyyttä, mutta havainnollistavat asukkaiden kokemusta elinympäristöstään. Turvallisuus Terveellisyys Yhteisöllisyys Kivistö elinympäristönä Palvelujen saavutettavuus Arjen sujuvuus Muu mahdollistaminen 8

9 Asukaskyselyn tulokset Kyselyn vastauksista on nostettu esiin toistuvat pääteemat koskien asukkaiden tarpeita ja huolenaiheita arkielämässä. Vastaajat ehdottivat aktiivisesti, miten arkielämän osa-alueita voisi parantaa käyttäen hyödyksi sähköisiä viestintäyhteyksiä. Kyselyn vastaajissa erottui kaksi ryhmää: odotuskannalla olevat ja teknisien ratkaisujen mahdollisuuksiin lievästi perehtyneet, sekä tietoliikennepalvelujen aktiiviset käyttäjät, jotka tunnistivat nopeiden tietoliikenneyhteyksien palvelumahdollisuudet. Alla olevasta taulukosta ilmenee, että tietoliikenneyhteydet ja palvelut eivät ole vanhalla alueella riittävän hyvät. Viesti on sama kuin muilla alueilla toteutetuissa kyselytutkimuksissa. Turvallisuus Huolestuttaa Murrot ja ilkivalta Ympäristövaarat Paloturvallisuus Miten parantaisi? Automaattiset hälytysjärjestelmät yleisiin varoituksiin ja kiinteistöihin Valvontakamerat Viranomaisnäkyvyys Etäluku ja ohjaus Yhteisöllisyys Lisää yhteisiä tapahtumia Päivittäispalvelujen läheisyys Tiloja ja kohtaamispaikkoja Innostuneita toiminnanvetäjiä Sähköinen alueen oma infokanava Palvelut Kauppa-, terveys- ja liikuntapalveluiden etäisyys Julkisten palveluiden jonot Nettiyhteyden nopeus Kulkuyhteydet Alueellista ajankohtaistietoa yksityistä ja julkisista palveluista Julkisten palveluiden saavutettavuus sähköisesti Arjen sujuvuus Kulkuyhteydet Kauppapalvelujen puute Osa jää odottelemaan tarjontaa Palveluiden tilaus sähköisesti Terveellisyys Terveyspalvelujen saatavuus Etälääkäripalvelut Sähköinen ajanvaraus Mahdollistaminen Julkisen liikenteen reaaliaikainen aikataulu Puhelinjonotuksen poistaminen Juna-, bussi- ja lentotiedot, ruuhka-tiedot sekä varoitukset Viihdepalvelut 9

10 Johtopäätöksiä asukaskyselystä Nopeat yhteydet koetaan perusedellytykseksi Yhä useammat asukkaat pitävät perusolettamuksena, että nopeat tietoliikenneyhteydet ovat saatavilla. Yhteyksien toimimattomuus ja hitaus aiheuttavat turhautumista ja vaikuttavat - ainakin puheissa - asuinpaikan valintaan. Palveluinnovaatiot syntyvät hyvän ympäristön välityksellä. Esimerkiksi pienyrittäjät, jotka pyörittävät yhden miehen yritystä, voivat hyvien videokonferenssiyhteyksien, kohtuuhintaisten yhteiskäyttöisten toimistohotellien sekä kotiyhteyksien kautta pyörittää varsin laajaa verkostotaloutta ja näin rakentaa toiminnalle järkevät edellytykset Asukkaan maksama hinta liittymisestä on usein kynnyskysymys Asukkaat eivät ole valmiita hankkimaan yhteyttä hinnalla millä hyvänsä. Hinnan ja yhteyden laadun epätasainen jakautuminen taajaman ja hajaasutuksen välillä aiheuttaa voimakkaita tunteita. Tämä alueellinen jakautuminen voi tapahtua myös kaupunkialueilla, joten on äärimmäisen tärkeää pitää kaupallisten toimijoiden kynnys palveluiden tarjoamiseen matalana. Tämä johtaa useiden kilpailevien palvelujen monipuoliseen tarjontaan ja kohtuuhintaisiin palveluihin. Viesti on sama kuin muilla alueilla toteutetuissa kyselytutkimuksissa. miten arkielämän osa-alueita voisi parantaa käyttäen hyödyksi sähköisiä viestintäyhteyksiä, sillä palvelut vanhalla alueella eivät ole tyydyttävällä tasolla. Laajakaistan käyttö jakaantuu eri nopeuksia vaativiin palveluihin Useat käyttötapaukset toimivat hitaammillakin yhteyksillä (pankkiasiointi, sähköposti yms.), mutta myös laajempien palveluiden käyttäjiä löytyy runsaasti (viihdepalvelut, etätyö, yrittäjät, videoneuvottelut). Yhteyksien nopeuden ja laadun koetaan rajoittavan palveluiden käyttöä ja valinnanvaraa. Julkista puolta halutaan osalliseksi kuiturakentamiseen Monet vastaajat kaipaavat julkisen vallan avustusta nopeiden yhteyksien rakentamiseen. Yhteistyö yksityisen ja julkisen toimijan sekä paikallisyhteisön välillä nähdään luonnollisen ja hyödyllisenä. Suurin osa Euroopassa rakennettavista laajakaistaverkoista rakennetaankin julkisen ja yksityisen toimijan yhteistyönä. 10

11 Miten monipuoliset palvelut tulevat mahdollisiksi Kivistön alueella? 11

12 Monipuolisten palveluiden mahdollistaminen Vantaan Kivistössä haluttaisiin ennakkoluulottomasti rakentaa tulevaisuuden tietoyhteiskuntaan liittyvää palveluverkostoa. Tältä pohjalta on tehty ehdotuksia, joiden pohjalta alueella pystyttäisiin toteuttamaan jo rakentamisvaiheessa huippunopeisiin tietoliikenneyhteyksiin perustuvia palvelukokonaisuuksia. Eräässä tutkimuksessa* todettiin, että palveluiden sähköistämisellä ja digitaalisella asioinnilla tulee olemaan merkittävä vaikutus julkisiin palveluihin, joita kaupunkilaisille tarjotaan. (Paving the way to the next generation services -julkaisu) Toisaalta digitaalinen toimintaympäristö tuottaa mahdollisuuden hallita kaupungistumista ja sen kasvun tuomia lieveilmiöitä. Tämä asettaa osaltaan myös kaupungeille entistä suurempia vaatimuksia toiminnallisessa strategiassa sekä kaupungin toimintamallien rakentamisessa. Edellä mainituista syistä Kivistö voi hyvin toimia alueena, jossa mallinnetaan palvelu- ja toimintaverkostoja pilottimaisesti. Näitä kokemuksia hyödyntämällä voidaan koko Vantaan kaupungin alueelle laatia toimintaohjelma, joka täyttää tulevaisuuden digitaalisen toimintaympäristön vaatimukset (tietoliikenneyhteyksien käytettävyys erilaisilta päätelaitteilta; matkapuhelin, tabletti, äly-televisio jne). Monipuolisten palveluiden mahdollistaminen edellyttää toimintakulttuurin muutosta sekä asettaa tietoteknisiä vaatimuksia verkolle ja toimintamallille. Tulevaisuuden toimintamallien ja valintojen osalta on elintärkeää, että tehtävät päätökset tukevat digitaalisuuden vaatimuksia ja Vantaan kaupungin elinkeinostrategian tavoitteita. On myös vältettävä kaavamaisesti kopioimasta muiden kaupunkien hyviä kokemuksia. Perusedellytyksenä onnistuneelle lopputulokselle on Vantaan Kivistön ja koko kaupungin erityispiirteiden tunnistaminen sekä niiden perusteella tehdyt päätökset. Lähivuosina toteutettava kaavoitus sekä erityisesti tuleva asuntomessualue tulevat olemaan merkittävässä roolissa uusien innovatiivisten palveluiden esilletuomisessa. Digitaalista strategiaa toteutettaessa on tyypillistä hakea uusia, innovatiivisia palveluita ja palvelurakenteita. Lisäksi usein korostetaan markkinaehtoisia toimintatapoja, joissa esimerkiksi teleoperaattorit rakentavat toimintaympäristöjä omien palvelu- ja investointisuunnitelmiensa mukaisesti. Tällöin kaupunkien ja alueiden ei tarvitsisi investoida infran rakentamiseen muutoin kuin kaavoituksen ja lakisääteisten velvoitteiden osalta. Käytännössä julkinen sektori osallistuu kuitenkin varsin kattavasti ICT-infrastruktuuriin kohdistuviin investointeihin. Omat nopeat tietoliikenneyhteydet tuovat kaupungille lisäarvoa (käyttöönoton helppous ja nopeus) sekä säästöjä (yhteyskulut pienenevät). Monipuoliset palvelut edellyttävät: myönteistä asennetta * :n tutkimus liittyen kanadalaisten käyttämiin julkisiin palveluihin riittävää tekniikkaa Toimintamallit Tietotekniikka hyviä toiminta- tapoja t Toimintakulttuuri 12

13 Monipuolisen palvelutarjonnan edellytykset Monipuolisten palveluiden mahdollistamiselle on toimintakulttuuriin liittyviä vaatimuksia Toimintakulttuurin vaatimukset Vantaan kaupunkistrategiassa taloudellisen kestävyyden visiona on lisätä sähköistä palvelua ja asiointia. Sähköisen asioinnin lisääminen toteuttaa myös Vantaan strategiaa ja arvoja innovatiivisuuden, kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden näkökulmasta. Vantaan kaupunkistrategiassa taloudellisen kestävyyden visiona on lisätä sähköistä palvelua ja asiointia. Vantaan kaupunki ei ole toistaiseksi tehnyt sähköisen palvelun strategiaa. Uusien palveluiden toteutuminen uudella asuinalueella edellyttää: Useiden kaupungin palveluntarjoajien myönteistä suhtautumista pilottihankkeisiin Toimijoiden sitouttaminen sähköisten palveluiden kehitykseen mahdollisista alkuvaiheen vaikeuksista huolimatta Kaupungin henkilöstön avointa suhtautumista tiedon jakamiseen yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa palvelukehityksen mahdollistamiseksi Toimintakulttuuri Tehokasta viestintää uusien palveluiden käyttömahdollisuuksista asukkaille, mukaan lukien testikäyttäjien aktiivinen rekrytointi Kaupungin johdon menestyksekästä etukäteisja reaktiivista työtä toimintakulttuurin kipukohtien käsittelemiseksi Vantaan sähköisten palvelujen strategiatyö on mahdollinen väline toimintakulttuurin muutokseen ja sähköisen palvelukehityksen suuntaviivojen kommunikoimiseen. Tieto-tekniikka Toimintamallit 13

14 Monipuolisen palvelutarjonnan edellytykset Tietotekniikka Tekniset vaatimukset Valokuidun etäisyysvaimennus ja suuri kaistanleveys tekevät mahdollisiksi nopeat ja laadukkaat yhteydet. Valo vaimenee kuidussa hitaammin kuin sähköisillä signaaleilla ja valopulssit ovat immuuneja ulkoisille häiriöille (ukonilmat, avaruusmyrskyt). Valokuitu on käyttövarma ja pitkäikäinen (25 40 v.) ratkaisu. Monipuoliset sähköiset palvelut vaativat tietoliikenneinfrastruktuurilta riittävää varmuutta, kapasiteettia ja tietoturvaa. Alla on esitetty erilaisten palveluiden suositeltuja kaistanleveyksiä tyydyttävän palvelukokemuksen saavuttamiseksi. Toteutettavan verkon tulee tukea erilaisia käyttöalustoja ja liittymälaitteita: uudet palvelut voivat perustua esineiden, rakennusten ja kulkuvälineiden älyratkaisuihin normaalin loppukäyttäjäkäytön lisäksi. Palvelut, jotka vaativat nopeaa yhteyttä Palvelut, jotka hyötyvät nopeasta yhteydestä Palvelut, jotka eivät vaadi nopeaa yhteyttä Vaativa etätoimisto (videoneuvottelut, tuotannon etähallinta), IPTV (ml. etävideovuokraus, 3D-TV), etävalvonta, huippunopea internet, pilvipalvelut, etätallennus (mm. tv-ohjelmien tallentaminen, tulevaisuudessa kaikki tv-tuotanto tulee mahdollisesti olemaan internetissä) ja varmistuspalvelut, kehittyneet etäkoulutuspalvelut, kehittyneet etälääkäripalvelut Nettivideot, internetin yleinen selailu (internetsivujen raskaus kasvaa interaktiivisuuden ja mediasisällön lisääntyessä) Sähköposti, tavanomainen internetin selailu, ei-aikasidonnaiset etäkäyttöpalvelut, nettipankki Palveluiden määrä Tietotekniikka Skype Youtube 3D-TV HDTV Videolääkäripalvelut Etätyö pilvessä? Nopeus 100 Mbit/s 50 Mbit/s 20 Mbit/s 10 Mbit/s 2 Mbit/s ADSL* Kaapeli* Valokuitu *) Kuparitekniikalla tiedonsiirtonopeus hidastuu etäisyyden kasvaessa lähimpään keskukseen. 14

15 Monipuolisen palvelutarjonnan edellytykset Toimintamallin vaatimukset Toimintamallin vaatimukset Niin julkisen, yksityisen kuin kolmannenkin sektorin tarjoamien palvelujen ehtona on toiminnan houkuttelevuus. Houkuttelevuus voidaan jakaa: Toiminnan aloittamisen vaivattomuuteen (tiedon, taidon ja resurssien saatavuus, investointitarve ja tasapuolisuus eri toimijoille, markkinoiden rakenne ja kypsyys, tuet, palvelukehityksen nopeus, rajoitteet) Toiminnan taloudelliseen kannattavuuteen (asiakaskunnan tarpeet ja maksukyky, tuotantokustannukset, julkisissa palveluissa kustannushyöty tai tehokkuus) Vantaan kaupunki voi vaikuttaa monipuolisten palveluiden kehittymiseen Kivistössä erityisesti madaltamalla toiminnan aloittamisen kynnystä. Alla on esitelty toimintamalleja, jotka edesauttavat palvelukehitystä ja käyttöönottoa alueella. Palvelujen käyttäminen edellyttää, että niiden käyttäminen on helppoa ja houkuttelevaa. Toimintamalli Tekijä Tiedon, taidon ja resurssien saatavuus Investointitarve ja tasapuolisuus eri toimijoille Markkinoiden rakenne ja kypsyys Toimintamalli Vantaan avoin data, palvelutarpeiden kommunikointi innovaatiotoimijoille Verkkomaksujen tasapuolisuus ja pienuus Palvelumonopolien estäminen, uusien palvelujen käyttöönoton kannustaminen, mm. päätelaitteita asukkaille Palvelukehityksen nopeus Rajoitteet Tuet Innovaatiotoiminnan tukeminen Byrokratian helpottaminen, mm. verkkosopimusten helppous Yhteiskehitysprojektit a ja taloudelliset Toimintamallit tuet uusille yrittäjille 15

16 Minkälaisia palveluita kaupunkilaisille tulisi tarjota? 16

17 Kaupunki, asukkaat ja yritykset Palvelut toimijoiden rajapinnoissa Tässä raportissa nopeiden tietoliikenneyhteyksien mahdollistamia palveluita lähestytään kolmesta suunnasta: Kaupungin toiminnan, asukkaiden tarpeiden sekä yritysten ja 3. sektorin näkökulmien kautta Palvelut asukkaille Tämä ryhmä sisältää sähköiset palvelut, joita Vantaan kaupunki voi tarjota Kivistön asukkaille ja jotka voivat parantaa asukkaan arkielämää. Palvelut tuottavat hyötyä asukkaalle ja ne voidaan toteuttaa monin tavoin. Kaupungin on pyrittävät tuottamaan palvelut tehokkaasti ja kestävästi. Yritysten ja kolmannen sektorin palvelut asukkaille Palvelut Yritysten ja kolmannen sektorin palvelut pitävät sisällään valokuituverkon mahdollistamat kuluttajapalvelut. Tässä ryhmässä korostuvat erityisesti yksityiset viihde- ja operaattoripalvelut. Toisaalta nopeat tietoliikenneyhteydet vaikuttavat työntekijöiden ja työnantajien toimintaan mahdollistamalla uudenlaisia työntekomuotoja. Yksityisen sektorin yhteistoiminta Yritykset Kaupunki Kaupungin tuottamat palvelut mahdollistavat monia asioita yksityiselle sektorille ja sitä kautta lisäävät palveluntarjontaa niin asukkaille kuin kunnallekin. Tässä osiossa arvioidaan millä tavoin kaupungin päätökset voivat lisätä yrittäjyyttä ja palveluinnovaatioita alueella. Asukkaat Palvelut syntyvät ja toteutuvat toimijoiden rajapinnoissa. Hyödyt ja kustannukset syntyvät palvelun osapuolille. 17

18 Yritykset Kaupunki Palvelut asukkaille Sujuva arki Asukkaat Tietoliikenneyhteys on kilpailutekijä nopea yhteys on etu! Asukkaan näkökulmasta nopeat yhteydet mahdollistavat asumismukavuuden, yhteisöllisyyden, turvallisuuden ja viihtyvyyden parantumiseen liittyviä asioita. Pääosin myönteinen kokemus liittyy ylivertaiseen käytettävyyteen. Valokuitupohjaiset yhteydet tekevät mahdollisiksi sekä langattomat että langalliset ratkaisut. Nopean tietoliikenneyhteyden olemassaolo on alueen kilpailutekijä uusien asukkaiden silmissä. Nopea tietoliikenneyhteys tekee mahdolliseksi useiden modernien palveluiden saatavuuden kotoa, kuten esimerkiksi entistä monipuolisemmat vanhustenhuoltopalvelut. Seuraavassa taulukossa esitetään asukkaan kannalta tärkeitä asioita ja palveluita, joiden avulla ne voidaan saavuttaa. Arjen sujuvuus Turvallisuus Yhteisöllisyys Viihtyvyys Etätyömahdollisuudet, esim. Teollinen tuotannonvalvonta, valvontakeskus kotona Yrityshotelli paikallinen työyhteisö eri aloilta ja yrityksistä Valvonta, esim. Valvontakamerat Asuinalueovipuhelin videokuvalla Paikallisuus, esim. Paikalliset tiedotuskanavat Kotialueohjelmat Paikalliset palvelut Palvelut Läheisyys Helppo saavutettavuus Kattavuus Varmuus Päiväkodit ja koulut, esim. Virtuaaliluokat: harvinaiset kielet etäluokkaopetuksena Lähikoulussa udmurttia Tsekkaa lapsesi leikit päiväkodissa -palvelu. Varma etäyhteys Lähiomaisiin, Muihin läheisiin Viranomaisiin Terveydenhuoltoon Yhteys omassa yhteisössä Yhteys sisaralueisiin Elämykset Interaktiivisuus Taide-elämykset Kotialueohjelmat Yhteys alueen eri tapahtumiin, esim. koulun kevätjuhlaan Terveydenhuolto Nopeus Helppous Läheisyys Turvallisuussuunnitelma Naapuriapu voidaan toteuttaa myös digitaalisesti ja esimerkiksi lääkitys, kuntoutus ym. Voidaan toteuttaa yhteisöllisesti Kotihoito mahdollistaa asukkaille viihtyisän ja tutun palveluympäristön Julkinen liikenne Reaaliaikaisuus Valvonta, mm. etävalvonta luo turvallisuutta Kimppakyydit ja tiedot kuka liikkuu missäkin (Kivistön trip advisor) Julkiseen liikenteeseen voi liittää streamattuja palveluja Oma auto parkkihallitunnistus Etävalvonta mahdollista Kimppakyydeillä voidaan vahvistaa yhteisöllisiä toimintaperiaatteita Käytön helppous 18

19 Yritykset Kaupunki Palvelut asukkaille Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Asukkaat Terveydenhuolto: Terveydenhuollon palvelut ovat liikkumassa kohti kuluttajaa ja maailmalla on jo nähtävissä malleja, joissa terveydenhuollon palveluita tarjotaan kauppakeskuksissa sekä kausiluonteisissa palvelupisteissä. Näin voidaan helpottaa ruuhkahuippuja terveysasemilla. Esimerkki: terveyskioski tai yhteispalvelupiste Säästö: terveysasemakäynnin kustannus./. terveyskioskikäynnin kustannus = säästö* Terveys ja hyvinvointi kotona: Terveyden ylläpitoon ja kroonisten sairauksien hallintaan on tarjolla kasvava määrä palveluita, jotka mahdollistavat terveydentilan kustannustehokkaan seurannan kotona. Esimerkki: Kroonisen sairauden jatkuva seuranta kotona ja konsultaatiot videolla Säästö: Laitospäivän kustannus./.kotihoitopäivän kustannus = säästö * Vanhustenpalvelut: Kotona asuvien vanhusten tai kotihoidon piirissä olevien turvallisuutta ja hoitoa voidaan parantaa videoyhteyksiä hyödyntävien palveluiden kautta. Vanhusten suurin huoli on yksinäisyys ja turvattomuuden tunne molemmat asioita joihin moderneilla palveluilla voidaan tarjota kustannustehokkaita ratkaisuja. Esimerkki: Jumalanpalveluksiin osallistuminen reaaliajassa. Päiväkahvit videoyhteydellä. Avun hälyttäminen naapurista. Tämän sivun esimerkit eivät ole mahdollisia ilman nopeaa tietoliikenneverkkoa. Säästö: Laitospäivän kustannus./. Kotihoidon kustannus = säästö* *Säästön määrään vaikuttaa investointien suuruus, pitkällä aikavälillä säästön määrä kasvaa. 19

20 Palvelut asukkaille Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Esimerkkinä kotihoito Kotihoidon tehostaminen ja laadukkuus Etätyöskentely ja kenttätyön optimointi Kotisairaanhoidon kenttätyössä hoitajan työjärjestyksen optimointi on merkittävää kokonaistehokkuuden kannalta. Asiakaskäyntejä voidaan tehostaa parantamalla kommunikaatiota hoitajien ja aluepäällikön välillä. Nopea langaton yhteyspääte hoitajilla mahdollistaa reagoinnin töiden muutoksiin kesken kierroksen tehokkaammin kuin puhelimella. Hoitajat pystyvät hakemaan nopealla yhteydellä kotihoidon asiakkaan lääkitys- ja terveystiedot, jolloin hoitohenkilökunta tietää aina asiakkaan terveystilanteen. Tämä vähentää lääkityksessä tapahtuvia virheitä sekä turhia käyntejä terveysasemalla, erityisesti muistisairaiden hoidossa. Reaaliaikaisella kotihoitajan havaintojen kirjauksella varmistetaan, että pienetkin havainnot asiakkaan terveydentilassa saavuttavat hoitavan lääkärin. Aikaisella puuttumisella toimintakyvyn muutoksiin voidaan estää ennenaikainen laitoshoito. Kenttätyön optimoinnin lisäksi osa käynneistä voidaan korvata etäyhteydellä. Juankoskella Pohjois-Savossa kotipalvelu on ottanut käyttöön näköpuhelimet : helppokäyttöisten kosketusnäyttötietokoneiden avulla kotihoidon henkilöstö voi vierailla syrjäseuduilla asuvien asukkaiden luona myös virtuaalisesti. Saman palvelun piirissä olevat vanhukset voivat ottaa videopuheluyhteyksiä myös ikätovereihinsa sekä omaisiinsa. (LVM, Vauhtia verkkoon Sadan megan Suomi) Langaton teknologia mahdollistaa päivittäiset työnteon tehostamisen kotihoidossa, sekä parantaa potilasturvallisuutta paremman tiedonjaon kautta. Kun hoitajilla on langaton yhteyspääte, he voivat reagoida työtilanteen muutoksiin välittömästi ja tehokkaasti. 20

21 Palvelut asukkaille Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Esimerkkinä aikaisempi kotiuttaminen ja etäkuntoutus Aikaisempi kotiuttaminen Kotiutustyön tehostuminen Tehokkaassa kotiutuksessa ovat avainasemassa moniammatillinen kotiutustiimi ja kotiutushoitaja. Järjestely vähentää erikoissairaanhoidon siirtoviivepäiviä ja nopeuttaa paluuta kotiin. Vantaalla työskentelee useita kotiutushoitajia. Hoitohenkilökunta voi kotiuttaa hoidossa olleen kaupunkilaisen aikaisemmin, kun nopea tietoliikenneyhteys mahdollistaa videoyhteydellä tapahtuvat seurannan ja kuntoutuksen. Videoyhteys hoitajaan tai lääkäriin tarvittaessa lisää myös asiakkaan turvallisuudentunnetta kotona. Norrbottenin läänissä videokonferensseja käytetään kotiutustiimin työn apuna, jolloin asiantuntijoiden saavutettavuus on huomattavasti parempi kuin perinteisissä kotiutuskokouksissa, joissa eri alueiden osaajien pitää matkustaa kokoontumispaikalle. Norrbottenissa on koettu hyödylliseksi myös laajemman asiantuntijajoukon osallistuminen kotiutukseen, mikä sitouttaa hoidon jatkuvuuteen. Esimerkkilaskelma videokonferenssin mahdollistamista säästöistä on esitelty seuraavalla sivulla. Etäkuntoutus Leikkaushoitojen potilas tarvitsee usein kuntoutusta. Videokuntoutuksen avulla fysioterapeutti voi vetää kuntoutustunteja suuremmalle ryhmälle asiakkaita etäkuntoutuksena. Asiakkaan ei tarvitse saapua terveysasemalle, mikä on usein haastavaa ja vaatii taksikuljetusta. Norrbottenissa etäkuntoutuksen säästöiksi on arvioitu noin euroa/potilas. Erityisesti heikkokuntoisten vanhusten ylimääräiset päivät vuodeosastoilla johtavat usein toimintakyvyn romahtamiseen lihaskunnon heiketessä ja tämän myötä laitoshoitoon. Norrbottenissa, Ruotsissa etäkuntoutuksen on arvioitu tuovan jopa euron säästöt kuntoutuspotilasta kohden. Interaktiivinen hoito edellyttää nopeita tietoliikenneyhteyksiä. 21

22 Palvelut asukkaille Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Esimerkkinä aikaisempi kotiuttaminen ja etäkuntoutus Säästöpotentiaali on arviolta euroa/vuosi. Aikaisempi kotiuttaminen laskelma suorista säästöistä Kotiutuva potilas on leikattu Peijaksessa. Häntä ollaan siirtämässä joko kotiin Kivistöön tai vuodeosastolle, riippuen tarpeesta. Kotiuttaminen arvioidaan haastavaksi. Potilas tarvitsee väliaikaisesti hoitoa ja kuntoutusta. Kotiutumissuunnittelu järjestetään Myyrmäen terveysasemalla. Johtuen aikataulukiireistä kokoontuminen viivästyy yhdellä päivällä aiheuttaen siirtoviivepäivän (à 600 euroa, HUS 2013). Kotiutussuunnitteluun osallistuvat: Lähtöpaikka Matka (km) Aika Tuntihinta Hinta (edestakaisin) Kotiuttava lääkäri Peijaksen sairaala min Kuntoutustyöryhmän edustaja Fysioterapeutti Kotiutushoitaja Kotihoidon edustaja Myyrmäen sosiaali- ja terveysasema Myyrmäen sosiaali- ja terveysasema Asiakaskäynniltä Pähkinärinteestä Kotihoidon toimisto, Laajaniityntie ,5 20 min min Omainen Kivistön asuinalue min 0 - Matkakustannukset yhteensä Siirtoviivepäivä (1 kpl) 1,25 h Yhteensä 770 /kotiutus Vuodessa 2oo vastaavaa kotiutusta vie matka-aikoina 500 h työntekijöiden aikaa ja aiheuttaa palkkakustannuksia euroa. Jos neljäsosassa tapauksista aiheutuu siirtoviivepäivä, lisäkustannuksia syntyy euroa, yhteensä yli euroa vuodessa. Videokonferenssilla matkakustannukset voidaan eliminoida ja kokousten aikatauluttaminen helpottuu matkustusajan poistuessa. Tehokas kotiutustiimin toiminta mahdollistaa usein suoran kotiutumisen kotiin, ilman perusterveydenhuollon vuodeosastojaksoa. 200 haastavassa kotiutuksessa säästöpotentiaali on arviolta euroa/vuosi. 22

23 Palvelut asukkaille Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Esimerkkinä kroonisten sairauksien hoito Kroonisten sairauksien hoito Diabeteshoito Diabetes aiheuttaa jopa 10 % kaikista terveydenhuollon kustannuksista ja huonontaa potilaan elämänlaatua. Vantaan kaupungilla on pilottikäytössä sähköinen Forsante-järjestelmä, mikä mahdollistaa tekstipohjaiset palvelut ja palvelupyynnöt, mutta ei videoyhteyttä tai opastusmateriaalin jakamista. Kontrolli-, koulutuskäynnit Kontrollikäyntejä järjestetään diabetesasteen mukaisesti vuosittain, kuukausittain tai jopa viikoittain. Nopeat ja varmat tietoliikenneyhteydet voivat tukea sairauden omahoitoa eri vaiheissa: Muistisairauksien hoito Luotettavat ja nopeat yhteydet mahdollistavat uudenlaisen kotihoidon tuen. Muistisairaiden potilaiden kotihoidossa tärkeää on toimiva monitorointi ja ratkaisujen huomaamattomuus. Valokuituverkon avulla pystytään toteuttamaan monitorointiratkaisut korkealla tietoturvalla. Etämonitorointi-ratkaisuja ovat mm. älylattia, joka tunnistaa kaatumiset, ja ulko-ovien etävalvonta. Videoyhteys mahdollistaa omaishoitajien ja terveydenhuollon henkilöstön tiiviimmän kommunikaation, mikä tukee omaishoitajien jaksamista. Omaishoitajan uupuminen aiheuttaa ennenaikaista laitoshoitoa. Diabetespotilaiden koulutusta voidaan järjestää suurelle joukolle etäyhteydellä. Yhteys mahdollistaa samantyyppisen kanssakäymisen kuin luokkahuoneessa. Kontrollikäyntejä voidaan osittain hoitaa etäyhteydellä. Yhteydenpitoa voidaan lisätä asiakkaisiin, jotka tarvitsevat tukea omahoitoonsa. Vaikeiden haavojen hoidosta etäyhteyden avulla on hyviä kokemuksia. Diabetes altistaa vaikeille ja hitaasti paraneville haavaumille. Tulevat palvelumallit hyödyntävät useita teknologioita integraatioalustojen avulla. 23

24 Palvelut asukkaille Perusopetus Esimerkkinä opetustoimen palvelut Peruskoulun toiminnan tehostaminen ja palveluiden parantaminen Harvinaisten kielten opetus Vantaan peruskouluverkosto voi tehostaa harvinaisten kielten opettamista ja tarjota paremman kielivalikoiman myös pienissä kouluissa. Kielivalikoima on vanhemmille peruste valita lastensa koulupaikka, joten hyvällä tarjonnalla voidaan houkutella lapsiperheitä alueelle. Opetuksen mahdollisuudet ovat vanhemmille peruste valita lastensa koulupaikka Norrbottenin alueella on käytössä kouluissa 220 etäopetukseen soveltuvaa videoyhteyspäätettä varusteineen. Kieltenopettajat antavat oppitunteja kaikkialta Ruotsin alueelta. Puhe- ja tukiopetus Vantaan kaupunki pystyy tarjoamaan tukea erityisryhmille tehokkaasti toimivien etäopetusratkaisujen avulla: muun muassa puheterapiaa voidaan antaa etänä kotiin vähentäen matkakustannuksia, lisäten terapiakapasiteettia matka-aikojen vähentyessä ja koko alueen terapeuttien hyödyntämisen kautta. Erityisryhmien palveluissa videoyhteydet mahdollistavat palveluostot tarvittaessa myös kaupungin rajojen ulkopuolelta, mikä helpottaa kapasiteetinhallintaa. Sähköisen opetuksen tukipalvelut Vantaan opetustoimella on käytössä mm. Frontersähköinen oppimisympäristö sekä Microsoft pilvipalveluympäristö. Olemassaolevat sähköiset palvelut hyötyvät yhteyksien nopeutumisesta ja käyttökokemus lähestyy työpöytäympäristöä. Samalla yhä kehittyneempien opetuspalveluiden- ja pelien tarjonta mahdollistuu. Ruotsin Norrbottenissa etäopetusta käytetään erityisesti harvinaisiin kieliin. 24

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin

Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin 1. Mihin valokuitua tarvitaan 2. Valokuitu vs kilpailevat teknologiat 3.

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Valokuidun saanti on ongelma myös taajamissa. (c) Verkko-osuuskunta Oulunseudun Laajakaista Tommi Linna

Valokuidun saanti on ongelma myös taajamissa. (c) Verkko-osuuskunta Oulunseudun Laajakaista Tommi Linna Valokuidun saanti on ongelma myös taajamissa Verkko-osuuskunta n hallituksen puheenjohtaja Internet-operaattorin toimitusjohtaja lähes 10 vuotta Netplaza Oy, Talonetti Kokemusta Internet-teknologioista

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan:

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan: 3.3.1 Miten eri maissa lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut tuotetaan eri hallintokuntien kuten sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteistyöllä? Koko: 100 000 Aikajänne: 3/2016

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 26 4.5 Yksityisen sektorin asema Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon Savukosken kunta ja Kuitua Pohjoiseen-hanke ovat käynnistäneet kartoituksen kiinnostuksesta liittyä alueelle mahdollisesti rakennettavaan valokuituverkkoon. Kyselyyn vastaaminen ei sido mihinkään. Kyseessä

Lisätiedot

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA -tavoitteet - sisältö - toteutus Avausseminaari 25.11.2003 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja SUOMI TIETOYHTEISKUNTANA MILLAINEN ON TIETOYHTEISKUNTA? tieto

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET Leila Mukkala projektipäällikkö / Ikäihminen toimijana hanke 6.11.2014 GERIATRIN ETÄKONSULTAATIOPALVELUT Tavoitteena Geriatrian erikoislääkärinpalvelut

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

VIDEOVISIT PALVELUT TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN JUHANA OJALA

VIDEOVISIT PALVELUT TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN JUHANA OJALA VIDEOVISIT PALVELUT TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN 11.8.2016 JUHANA OJALA VideoVisit Oy VideoVisit Oy on suomalainen kansainvälisesti toimiva videoasiointi- ja videohoivapalveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Etäterveydenhuolto todellisuutta, mahdollisuus vai utopiaa? Tiina Vuononvirta, TtT, ft

Etäterveydenhuolto todellisuutta, mahdollisuus vai utopiaa? Tiina Vuononvirta, TtT, ft Etäterveydenhuolto todellisuutta, mahdollisuus vai utopiaa? Tiina Vuononvirta, TtT, ft 5.6.2013 Etäterveydenhuolto terveyspalveluiden tuottamista ja terveyteen liittyvän tiedon välittämistä tieto- ja viestintäteknologian

Lisätiedot

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Palvelualusta pilvessä välittää ja visualisoi tietoa eri lähteistä Hyötyjen ja hyödyntäjien tunnistaminen ja palveleminen Liikenne Sää WiFi Ilman

Lisätiedot

Digitalisaatio liikenteessä

Digitalisaatio liikenteessä Digitalisaatio liikenteessä Johtaja Risto Murto 3.11.2015 Tampere LVM 1.1.2016 www.lvm.fi 4.11.2015 2 EU:n komission liikenteen valkoinen kirja 3/2011 Komissio toteaa, että nykyisen kaltainen liikennepolitiikka

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 BigData - liikenne esimerkkinä Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 Public Dig Data & Internet of Things Liikenne esimerkkinä Tieto Corporation Public @LeilaLehtinen Leila.Lehtinen@tieto.com

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Pohjois-Savo. Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin

Pohjois-Savo. Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin Pohjois-Savo Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin 248 000 Maakunnan 21 kunnasta seitsemän on kaupunkia Pohjois-Savossa on väljä ja luonnonläheinen asuinympäristö,

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely

Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely Kyselyn tarkoitus Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa Terveyspalvelualan yritysten käsityksiä hankintalainsäädännön uudistamisesta Vastaajia 37 kpl

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Ulla Kuittu selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia edistetään terveyttä ja

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Pälkäneen Valokuitu Oy

Pälkäneen Valokuitu Oy INFO 15.09.2016 INFO 16.09.2016 Tervetuloa Pälkäneen Valokuitu Oy:n järjestämään infotilaisuuteen valokuituverkon rakentamisesta ja verkossa tarjottavista palveluista Pälkäneen kunnan alueelle Pälkäneen

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Kevätseminaari 2016 Suomen Seutuverkot ry Silja Symphony

Kevätseminaari 2016 Suomen Seutuverkot ry Silja Symphony Kevätseminaari 2016 Suomen Seutuverkot ry Silja Symphony Mikko Kurtti toimitusjohtaja, CEO Kaisanet Oy mikko.kurtti@kaisanet.fi 044 7344 240 22.4.2016 Kurtti Mikko 1 Omistus ja hallinto Kaisanet Oy jatkaa

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Kansallinen palveluarkkitehtuuri 3.11.2015 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Kärkihanke: Digitalisoidaan julkiset palvelut Toimenpide: Yhden luukun palvelumalli ja tiedonhallintalainsäädäntö

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti

Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti Sosiaalialan tiedonhallinnan Kansa-koulun koulutus Haartman-instituutin luentosali 2, Meilahti, Helsinki 22.1.2016 Veli-Pekka Lehtonen,

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen. Päivitetty Pirjo Onkalo

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen. Päivitetty Pirjo Onkalo Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Päivitetty 8.10.2015 Pirjo Onkalo Yleistä laajakaistojen rahoittamisesta Ohjelmakaudella 2014-2020 kyläverkkoja voidaan edelleen rahoittaa Maaseuturahastosta, runkoverkkoja

Lisätiedot

Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.

Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5. Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07)

Lisätiedot

Savon Kuituverkko Oy:n lausunto laajakaistahankkeen toisen väliarvioinnin keskustelumuistiosta

Savon Kuituverkko Oy:n lausunto laajakaistahankkeen toisen väliarvioinnin keskustelumuistiosta Savon Kuituverkko Oy:n lausunto laajakaistahankkeen toisen väliarvioinnin keskustelumuistiosta Lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin olemme antaneet seuraavia näkemyksiä sekä ehdotuksia: 1. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta

Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta Olavi Kurola, Pohjolan Osuuspankki 14.2.2017 OP on asiakkaidensa omistama finanssiryhmä. Edistämme

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

Pääyhteistyökumppanit & menossa mukana

Pääyhteistyökumppanit & menossa mukana Pääyhteistyökumppanit & menossa mukana 140 osallistujaa (+ 27% viime vuodesta) 37% (52) Rakennuttajat 21% (29) Toimittajat (aktiivi / passiivikomponentit) 17% (24) Urakoitsijat (suunnittelu / rakentaminen)

Lisätiedot

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio,

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, normit ja kokeilut 1.9.2015 STRATEGINEN PAINOPISTEALUE:

Lisätiedot

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään HYVÄ -hankeryhmä Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM/HYVÄ Joensuu 23.1.2014 Sisältö Keskeiset muutokset

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen 2004 2007 Esitteitä 2004:9 Turvallisuus on perusoikeus Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turvallisuutta. Lisäksi

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? 11.10.2016 Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Mikä ihmeen palveluseteli? Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy

Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi 24.1.2017 Pasi Nurmela Seniortek Oy Seniortek Oy riippumaton, yksityinen ja 100% Suomalainen yritys perustettu Rovaniemellä 2005 kehittää innovatiivisia ja toimittaa

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Varma olo omasta voinnista ja terveydestä, tietää minne hakeutua ja mitä tehdä jos ongelmia ilmenee

Varma olo omasta voinnista ja terveydestä, tietää minne hakeutua ja mitä tehdä jos ongelmia ilmenee DIGILOIKKA-YÖRUKKASN HDOUS DIGILOIKKA-RYHMÄN YÖOHJLMAKSI 29.1.2016 yörukkanen on kokoontunut 4 kertaa. yöskentelyyn ovat osallistuneet: Kari Nuuttila (kokoonkutsuja), Paula Luoma, Maria-Liisa Nurmi ja

Lisätiedot