Valokuidusta voimaa Kivistöön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.pwc.fi Valokuidusta voimaa Kivistöön 14.6.2013"

Transkriptio

1 Valokuidusta voimaa Kivistöön

2 Termistö Valokuitu tekee mahdolliseksi nopeat laajakaistayhteydet Valokuidulla tarkoitetaan fyysistä kuitua, jolla pystytään välittämään optista tiedonsiirtoa Nopea laajakaistayhteys - langaton tai langallinen yhteys Tarkoitetaan vähintään 100 Mbit/s välityskyvyn omaavia yhteyksiä. Nämä toteutetaan pääsääntöisesti valokuituyhteyksillä Nopea tietoliikenneyhteys Ks. edellä kohta 2. NGT (next generation access) Seuraavan sukupolven verkkorajapinta FTTH, Fibre-to-the-home Kuitu tuodaan yksittäisen kotitalouden talojakamoon. FTTC, Fibre-to-the-curb Kuitu tuodaan kuitukaivantoon (alueelle) siten, että se voidaan kytkeä langattomiin ja langallisiin paikallisverkon ratkaisuihin yhteenliittämispisteessä. FTTB, Fibre-to-the-building tuodaan rakennuksen, esim. kerrostalon tai kauppakeskuksen talojakamoon, josta se välitetään sisäjohtoverkon kautta käyttäjille eri teknologioita hyväksi käyttäen. Open access Avoimet, kaikkien käytössä olevat verkkorajapinnat Open data Julkiset, käytettävissä olevat tietovarastot Autentikointi Tunnistaminen Marjaverkko Vantaan alueellinen yhteistyömalli Smart City LBS Moderni kaupunki, jossa koostetaan tieto- ja viestintätekniikan kasvavaa merkitystä. Location based services eli paikantamiseen liittyvät palvelukokonaisuudet Streaming-palvelut Bittivirtana tuotettavat palvelut, jotka tarjotaan ladattavaksi verkossa eri päätelaitteilla verkkoyhteyksien kautta (esim. spotify-musiikkipalvelu) Redudanttisuus Yhden yhteyden välityksen estyessä liikenne voidaan välittää toista reittiä. 2

3 Sisällys Johdanto Asukkaiden näkökulma Miten monipuoliset palvelut tulevat mahdollisiksi Kivistön alueella? Minkälaisia palveluja kaupunkilaisille tulisi tarjota? Esimerkkejä lähialueilta ja maailmalta Business case Kivistön valokuitu Miten laajakaistaverkko tulisi toteuttaa ja kuinka sitä tulisi hallinnoida? Millaisia uusia palvelumahdollisuuksia nopea tietoverkko voi tarjota? Yhteenveto 3

4 Johdanto 4

5 Kivistöstä toimintamalli tulevaisuuden yhteisöön? Ne kunnat ja alueet, jotka panostavat vahvasti teknologiseen kehitykseen, tulevat rakentamaan elinvoimaisia, yhteisöllisiä ja toimivia alueita. Tulevaisuuden yhteisöjen ja asuinalueiden toimintamallia ja infrastruktuurihankkeita sekä kaupunkien toiminnallista suunnittelua voidaan rakentaa ja mallintaa nykyaikaisen teknologian ja toimintaperiaatteiden kautta. Tulevaisuuden yhteisöt tulevat jakautumaan ICTinfrastruktuurin ja muun infrarakentamisen osalta voittajiin ja häviäjiin. Ne kunnat ja alueet, jotka panostavat vahvasti teknologiseen kehitykseen, tulevat rakentamaan elinvoimaisia, yhteisöllisiä ja toimivia alueita. Ne kunnat ja alueet, jotka eivät halua tai kykene panostamaan em. kehitykseen, tulevat olemaan toiminnallisesti taantuvia alueita ja myös alueellinen keskittäminen tulee vaikuttamaan alueen kehittämiseen. Tämä tulee vaikuttamaan myös ns. taajama-alueiden sisällä tapahtuvaan kehitykseen. Monilla alueilla, joissa operaattorit eivät ole rakentaneet uuden sukupolven nopeaa tietoliikenneyhteyttä, käyttäjät ovat perustaneet osuuskuntia ja liittäneet itsensä tietoyhteiskunnan ytimeen. Nopeisiin tietoliikenneyhteyksiin panostamalla pystytään myös varmistamaan tulevaisuuden kilpailukyky sekä tehokas toimintamalli, jossa asukkaat ja julkisten palvelujen käyttäjät saavat hyvää palvelua sähköisten toimintamallien avulla ja palvelujen sisältöön voidaan panostaa. Tässä selvityksessä kartoitetaan vaihtoehtoja tulevaisuuden toimintamalliksi Kivistössä. Kehityksen keihäänkärjessä ovat nopeat tietoliikenneyhteydet ja uuden teknologian mahdollisuudet. Uusi asuinympäristö Kivistöön ollaan toteuttamassa uutta asuinympäristöä, jossa halutaan tarjota monipuoliset palvelut alueen asukkaille ja muille toimijoille laajakaistaverkon avulla. Tavoitteena on, että alueen palvelut lisäävät alueen asumismukavuutta, turvallisuutta, yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä. Käyttäjien tulisi voida löytää tarvitsemansa palvelut helposti ja käyttää niitä vaivattomasti. Vastaavasti palveluntuottajien ja muiden toimijoiden tulee voida tuoda palvelunsa ja tuotteensa käyttäjien tietoisuuteen tehokkaasti ja kattavasti. Lisäksi tavoitteena on, että kaupunki voi tarjota esim. sosiaali- ja terveyssektorin palveluita kaupunkilaisille laajakaistaverkon avulla ja että tämä tuo säästöjä sekä kaupungille että käyttäjille. Asukkaat tulevat olemaan tyytyväisiä uusiin innovatiivisiin palveluihin, jotka tulevat mahdollisiksi nopeiden laajakaistayhteyksien avulla. Kivistön keskusta uutena asuinalueena 3 4 neliökilometriä asunnot noin uudelle asukkaalle ja muutama tuhat uutta työpaikkaa Asuntomessualue asuntoa Tiivistä kaupunkimaista asutusta Nopeat kulkuyhteydet kehäradan myötä 5

6 Työn tavoitteet Tämä selvitys on tehty Vantaan Innovaatioinstituutin tilauksesta tukemaan uuden asuinalueen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvää päätöksentekoa, jota voidaan myöhemmin käyttää minkä tahansa uuden alueen suunnittelun välineenä. Työn tavoitteena on selvittää: 1. Miten monipuoliset palvelut tulevat mahdollisiksi Kivistön alueella 2. Minkälaisia palveluita kaupunkilaisille tulisi tarjota 3. Millaisia uusia palvelumahdollisuuksia nopea tietoverkko voi tarjota 4. Miten laajakaistaverkko tulisi toteuttaa ja kuinka sitä tulisi hallinnoida 6

7 Asukkaiden näkökulma 7

8 Asukaskysely Asukasilta ja sähköinen kysely Kysyimme asukkailta ja käyttäjiltä asukkaiden näkemyksiä elinympäristön kehittämisestä Kivistön nykyisille asukkaille suunnatussa asukaskyselyssä selvitettiin asukkaiden näkemyksiä elinympäristön kehittämisestä ja tietoliikenneyhteyksien merkityksestä. Kyselyssä lähestyttiin laajakaistayhteyksien vaatimuksia tarvenäkökulmasta: vastaajan voi olla vaikea kuvitella kaikkia mahdollisia palveluita, jotka nopea tietoliikenneyhteys tekee mahdollisiksi, mutta useimmat pystyvät kuvaamaan eri elinympäristön osa-alueisiin liittyviä tarpeita ja huolia. Osaan näihin tarpeista voidaan vastata palveluilla, jotka tulevat mahdollisiksi nopeilla tietoliikenneyhteyksillä. Alla on esitetty elinympäristöä koskevia osa-alueita, joita selvitettiin asukaskyselyllä. Jaolla pyritään kattamaan arkielämän tärkeimmät osiot. Seuraavilla sivuilla on esitelty kyselyn tuloksia osaalueittain. Kyselyyn vastasi yhteensä yhdeksän Kivistössä pidettyyn asukasiltaan osallistunutta henkilöä. Pieni otos vähentää kyselyn tuloksien yleistettävyyttä, mutta havainnollistavat asukkaiden kokemusta elinympäristöstään. Turvallisuus Terveellisyys Yhteisöllisyys Kivistö elinympäristönä Palvelujen saavutettavuus Arjen sujuvuus Muu mahdollistaminen 8

9 Asukaskyselyn tulokset Kyselyn vastauksista on nostettu esiin toistuvat pääteemat koskien asukkaiden tarpeita ja huolenaiheita arkielämässä. Vastaajat ehdottivat aktiivisesti, miten arkielämän osa-alueita voisi parantaa käyttäen hyödyksi sähköisiä viestintäyhteyksiä. Kyselyn vastaajissa erottui kaksi ryhmää: odotuskannalla olevat ja teknisien ratkaisujen mahdollisuuksiin lievästi perehtyneet, sekä tietoliikennepalvelujen aktiiviset käyttäjät, jotka tunnistivat nopeiden tietoliikenneyhteyksien palvelumahdollisuudet. Alla olevasta taulukosta ilmenee, että tietoliikenneyhteydet ja palvelut eivät ole vanhalla alueella riittävän hyvät. Viesti on sama kuin muilla alueilla toteutetuissa kyselytutkimuksissa. Turvallisuus Huolestuttaa Murrot ja ilkivalta Ympäristövaarat Paloturvallisuus Miten parantaisi? Automaattiset hälytysjärjestelmät yleisiin varoituksiin ja kiinteistöihin Valvontakamerat Viranomaisnäkyvyys Etäluku ja ohjaus Yhteisöllisyys Lisää yhteisiä tapahtumia Päivittäispalvelujen läheisyys Tiloja ja kohtaamispaikkoja Innostuneita toiminnanvetäjiä Sähköinen alueen oma infokanava Palvelut Kauppa-, terveys- ja liikuntapalveluiden etäisyys Julkisten palveluiden jonot Nettiyhteyden nopeus Kulkuyhteydet Alueellista ajankohtaistietoa yksityistä ja julkisista palveluista Julkisten palveluiden saavutettavuus sähköisesti Arjen sujuvuus Kulkuyhteydet Kauppapalvelujen puute Osa jää odottelemaan tarjontaa Palveluiden tilaus sähköisesti Terveellisyys Terveyspalvelujen saatavuus Etälääkäripalvelut Sähköinen ajanvaraus Mahdollistaminen Julkisen liikenteen reaaliaikainen aikataulu Puhelinjonotuksen poistaminen Juna-, bussi- ja lentotiedot, ruuhka-tiedot sekä varoitukset Viihdepalvelut 9

10 Johtopäätöksiä asukaskyselystä Nopeat yhteydet koetaan perusedellytykseksi Yhä useammat asukkaat pitävät perusolettamuksena, että nopeat tietoliikenneyhteydet ovat saatavilla. Yhteyksien toimimattomuus ja hitaus aiheuttavat turhautumista ja vaikuttavat - ainakin puheissa - asuinpaikan valintaan. Palveluinnovaatiot syntyvät hyvän ympäristön välityksellä. Esimerkiksi pienyrittäjät, jotka pyörittävät yhden miehen yritystä, voivat hyvien videokonferenssiyhteyksien, kohtuuhintaisten yhteiskäyttöisten toimistohotellien sekä kotiyhteyksien kautta pyörittää varsin laajaa verkostotaloutta ja näin rakentaa toiminnalle järkevät edellytykset Asukkaan maksama hinta liittymisestä on usein kynnyskysymys Asukkaat eivät ole valmiita hankkimaan yhteyttä hinnalla millä hyvänsä. Hinnan ja yhteyden laadun epätasainen jakautuminen taajaman ja hajaasutuksen välillä aiheuttaa voimakkaita tunteita. Tämä alueellinen jakautuminen voi tapahtua myös kaupunkialueilla, joten on äärimmäisen tärkeää pitää kaupallisten toimijoiden kynnys palveluiden tarjoamiseen matalana. Tämä johtaa useiden kilpailevien palvelujen monipuoliseen tarjontaan ja kohtuuhintaisiin palveluihin. Viesti on sama kuin muilla alueilla toteutetuissa kyselytutkimuksissa. miten arkielämän osa-alueita voisi parantaa käyttäen hyödyksi sähköisiä viestintäyhteyksiä, sillä palvelut vanhalla alueella eivät ole tyydyttävällä tasolla. Laajakaistan käyttö jakaantuu eri nopeuksia vaativiin palveluihin Useat käyttötapaukset toimivat hitaammillakin yhteyksillä (pankkiasiointi, sähköposti yms.), mutta myös laajempien palveluiden käyttäjiä löytyy runsaasti (viihdepalvelut, etätyö, yrittäjät, videoneuvottelut). Yhteyksien nopeuden ja laadun koetaan rajoittavan palveluiden käyttöä ja valinnanvaraa. Julkista puolta halutaan osalliseksi kuiturakentamiseen Monet vastaajat kaipaavat julkisen vallan avustusta nopeiden yhteyksien rakentamiseen. Yhteistyö yksityisen ja julkisen toimijan sekä paikallisyhteisön välillä nähdään luonnollisen ja hyödyllisenä. Suurin osa Euroopassa rakennettavista laajakaistaverkoista rakennetaankin julkisen ja yksityisen toimijan yhteistyönä. 10

11 Miten monipuoliset palvelut tulevat mahdollisiksi Kivistön alueella? 11

12 Monipuolisten palveluiden mahdollistaminen Vantaan Kivistössä haluttaisiin ennakkoluulottomasti rakentaa tulevaisuuden tietoyhteiskuntaan liittyvää palveluverkostoa. Tältä pohjalta on tehty ehdotuksia, joiden pohjalta alueella pystyttäisiin toteuttamaan jo rakentamisvaiheessa huippunopeisiin tietoliikenneyhteyksiin perustuvia palvelukokonaisuuksia. Eräässä tutkimuksessa* todettiin, että palveluiden sähköistämisellä ja digitaalisella asioinnilla tulee olemaan merkittävä vaikutus julkisiin palveluihin, joita kaupunkilaisille tarjotaan. (Paving the way to the next generation services -julkaisu) Toisaalta digitaalinen toimintaympäristö tuottaa mahdollisuuden hallita kaupungistumista ja sen kasvun tuomia lieveilmiöitä. Tämä asettaa osaltaan myös kaupungeille entistä suurempia vaatimuksia toiminnallisessa strategiassa sekä kaupungin toimintamallien rakentamisessa. Edellä mainituista syistä Kivistö voi hyvin toimia alueena, jossa mallinnetaan palvelu- ja toimintaverkostoja pilottimaisesti. Näitä kokemuksia hyödyntämällä voidaan koko Vantaan kaupungin alueelle laatia toimintaohjelma, joka täyttää tulevaisuuden digitaalisen toimintaympäristön vaatimukset (tietoliikenneyhteyksien käytettävyys erilaisilta päätelaitteilta; matkapuhelin, tabletti, äly-televisio jne). Monipuolisten palveluiden mahdollistaminen edellyttää toimintakulttuurin muutosta sekä asettaa tietoteknisiä vaatimuksia verkolle ja toimintamallille. Tulevaisuuden toimintamallien ja valintojen osalta on elintärkeää, että tehtävät päätökset tukevat digitaalisuuden vaatimuksia ja Vantaan kaupungin elinkeinostrategian tavoitteita. On myös vältettävä kaavamaisesti kopioimasta muiden kaupunkien hyviä kokemuksia. Perusedellytyksenä onnistuneelle lopputulokselle on Vantaan Kivistön ja koko kaupungin erityispiirteiden tunnistaminen sekä niiden perusteella tehdyt päätökset. Lähivuosina toteutettava kaavoitus sekä erityisesti tuleva asuntomessualue tulevat olemaan merkittävässä roolissa uusien innovatiivisten palveluiden esilletuomisessa. Digitaalista strategiaa toteutettaessa on tyypillistä hakea uusia, innovatiivisia palveluita ja palvelurakenteita. Lisäksi usein korostetaan markkinaehtoisia toimintatapoja, joissa esimerkiksi teleoperaattorit rakentavat toimintaympäristöjä omien palvelu- ja investointisuunnitelmiensa mukaisesti. Tällöin kaupunkien ja alueiden ei tarvitsisi investoida infran rakentamiseen muutoin kuin kaavoituksen ja lakisääteisten velvoitteiden osalta. Käytännössä julkinen sektori osallistuu kuitenkin varsin kattavasti ICT-infrastruktuuriin kohdistuviin investointeihin. Omat nopeat tietoliikenneyhteydet tuovat kaupungille lisäarvoa (käyttöönoton helppous ja nopeus) sekä säästöjä (yhteyskulut pienenevät). Monipuoliset palvelut edellyttävät: myönteistä asennetta * :n tutkimus liittyen kanadalaisten käyttämiin julkisiin palveluihin riittävää tekniikkaa Toimintamallit Tietotekniikka hyviä toiminta- tapoja t Toimintakulttuuri 12

13 Monipuolisen palvelutarjonnan edellytykset Monipuolisten palveluiden mahdollistamiselle on toimintakulttuuriin liittyviä vaatimuksia Toimintakulttuurin vaatimukset Vantaan kaupunkistrategiassa taloudellisen kestävyyden visiona on lisätä sähköistä palvelua ja asiointia. Sähköisen asioinnin lisääminen toteuttaa myös Vantaan strategiaa ja arvoja innovatiivisuuden, kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden näkökulmasta. Vantaan kaupunkistrategiassa taloudellisen kestävyyden visiona on lisätä sähköistä palvelua ja asiointia. Vantaan kaupunki ei ole toistaiseksi tehnyt sähköisen palvelun strategiaa. Uusien palveluiden toteutuminen uudella asuinalueella edellyttää: Useiden kaupungin palveluntarjoajien myönteistä suhtautumista pilottihankkeisiin Toimijoiden sitouttaminen sähköisten palveluiden kehitykseen mahdollisista alkuvaiheen vaikeuksista huolimatta Kaupungin henkilöstön avointa suhtautumista tiedon jakamiseen yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa palvelukehityksen mahdollistamiseksi Toimintakulttuuri Tehokasta viestintää uusien palveluiden käyttömahdollisuuksista asukkaille, mukaan lukien testikäyttäjien aktiivinen rekrytointi Kaupungin johdon menestyksekästä etukäteisja reaktiivista työtä toimintakulttuurin kipukohtien käsittelemiseksi Vantaan sähköisten palvelujen strategiatyö on mahdollinen väline toimintakulttuurin muutokseen ja sähköisen palvelukehityksen suuntaviivojen kommunikoimiseen. Tieto-tekniikka Toimintamallit 13

14 Monipuolisen palvelutarjonnan edellytykset Tietotekniikka Tekniset vaatimukset Valokuidun etäisyysvaimennus ja suuri kaistanleveys tekevät mahdollisiksi nopeat ja laadukkaat yhteydet. Valo vaimenee kuidussa hitaammin kuin sähköisillä signaaleilla ja valopulssit ovat immuuneja ulkoisille häiriöille (ukonilmat, avaruusmyrskyt). Valokuitu on käyttövarma ja pitkäikäinen (25 40 v.) ratkaisu. Monipuoliset sähköiset palvelut vaativat tietoliikenneinfrastruktuurilta riittävää varmuutta, kapasiteettia ja tietoturvaa. Alla on esitetty erilaisten palveluiden suositeltuja kaistanleveyksiä tyydyttävän palvelukokemuksen saavuttamiseksi. Toteutettavan verkon tulee tukea erilaisia käyttöalustoja ja liittymälaitteita: uudet palvelut voivat perustua esineiden, rakennusten ja kulkuvälineiden älyratkaisuihin normaalin loppukäyttäjäkäytön lisäksi. Palvelut, jotka vaativat nopeaa yhteyttä Palvelut, jotka hyötyvät nopeasta yhteydestä Palvelut, jotka eivät vaadi nopeaa yhteyttä Vaativa etätoimisto (videoneuvottelut, tuotannon etähallinta), IPTV (ml. etävideovuokraus, 3D-TV), etävalvonta, huippunopea internet, pilvipalvelut, etätallennus (mm. tv-ohjelmien tallentaminen, tulevaisuudessa kaikki tv-tuotanto tulee mahdollisesti olemaan internetissä) ja varmistuspalvelut, kehittyneet etäkoulutuspalvelut, kehittyneet etälääkäripalvelut Nettivideot, internetin yleinen selailu (internetsivujen raskaus kasvaa interaktiivisuuden ja mediasisällön lisääntyessä) Sähköposti, tavanomainen internetin selailu, ei-aikasidonnaiset etäkäyttöpalvelut, nettipankki Palveluiden määrä Tietotekniikka Skype Youtube 3D-TV HDTV Videolääkäripalvelut Etätyö pilvessä? Nopeus 100 Mbit/s 50 Mbit/s 20 Mbit/s 10 Mbit/s 2 Mbit/s ADSL* Kaapeli* Valokuitu *) Kuparitekniikalla tiedonsiirtonopeus hidastuu etäisyyden kasvaessa lähimpään keskukseen. 14

15 Monipuolisen palvelutarjonnan edellytykset Toimintamallin vaatimukset Toimintamallin vaatimukset Niin julkisen, yksityisen kuin kolmannenkin sektorin tarjoamien palvelujen ehtona on toiminnan houkuttelevuus. Houkuttelevuus voidaan jakaa: Toiminnan aloittamisen vaivattomuuteen (tiedon, taidon ja resurssien saatavuus, investointitarve ja tasapuolisuus eri toimijoille, markkinoiden rakenne ja kypsyys, tuet, palvelukehityksen nopeus, rajoitteet) Toiminnan taloudelliseen kannattavuuteen (asiakaskunnan tarpeet ja maksukyky, tuotantokustannukset, julkisissa palveluissa kustannushyöty tai tehokkuus) Vantaan kaupunki voi vaikuttaa monipuolisten palveluiden kehittymiseen Kivistössä erityisesti madaltamalla toiminnan aloittamisen kynnystä. Alla on esitelty toimintamalleja, jotka edesauttavat palvelukehitystä ja käyttöönottoa alueella. Palvelujen käyttäminen edellyttää, että niiden käyttäminen on helppoa ja houkuttelevaa. Toimintamalli Tekijä Tiedon, taidon ja resurssien saatavuus Investointitarve ja tasapuolisuus eri toimijoille Markkinoiden rakenne ja kypsyys Toimintamalli Vantaan avoin data, palvelutarpeiden kommunikointi innovaatiotoimijoille Verkkomaksujen tasapuolisuus ja pienuus Palvelumonopolien estäminen, uusien palvelujen käyttöönoton kannustaminen, mm. päätelaitteita asukkaille Palvelukehityksen nopeus Rajoitteet Tuet Innovaatiotoiminnan tukeminen Byrokratian helpottaminen, mm. verkkosopimusten helppous Yhteiskehitysprojektit a ja taloudelliset Toimintamallit tuet uusille yrittäjille 15

16 Minkälaisia palveluita kaupunkilaisille tulisi tarjota? 16

17 Kaupunki, asukkaat ja yritykset Palvelut toimijoiden rajapinnoissa Tässä raportissa nopeiden tietoliikenneyhteyksien mahdollistamia palveluita lähestytään kolmesta suunnasta: Kaupungin toiminnan, asukkaiden tarpeiden sekä yritysten ja 3. sektorin näkökulmien kautta Palvelut asukkaille Tämä ryhmä sisältää sähköiset palvelut, joita Vantaan kaupunki voi tarjota Kivistön asukkaille ja jotka voivat parantaa asukkaan arkielämää. Palvelut tuottavat hyötyä asukkaalle ja ne voidaan toteuttaa monin tavoin. Kaupungin on pyrittävät tuottamaan palvelut tehokkaasti ja kestävästi. Yritysten ja kolmannen sektorin palvelut asukkaille Palvelut Yritysten ja kolmannen sektorin palvelut pitävät sisällään valokuituverkon mahdollistamat kuluttajapalvelut. Tässä ryhmässä korostuvat erityisesti yksityiset viihde- ja operaattoripalvelut. Toisaalta nopeat tietoliikenneyhteydet vaikuttavat työntekijöiden ja työnantajien toimintaan mahdollistamalla uudenlaisia työntekomuotoja. Yksityisen sektorin yhteistoiminta Yritykset Kaupunki Kaupungin tuottamat palvelut mahdollistavat monia asioita yksityiselle sektorille ja sitä kautta lisäävät palveluntarjontaa niin asukkaille kuin kunnallekin. Tässä osiossa arvioidaan millä tavoin kaupungin päätökset voivat lisätä yrittäjyyttä ja palveluinnovaatioita alueella. Asukkaat Palvelut syntyvät ja toteutuvat toimijoiden rajapinnoissa. Hyödyt ja kustannukset syntyvät palvelun osapuolille. 17

18 Yritykset Kaupunki Palvelut asukkaille Sujuva arki Asukkaat Tietoliikenneyhteys on kilpailutekijä nopea yhteys on etu! Asukkaan näkökulmasta nopeat yhteydet mahdollistavat asumismukavuuden, yhteisöllisyyden, turvallisuuden ja viihtyvyyden parantumiseen liittyviä asioita. Pääosin myönteinen kokemus liittyy ylivertaiseen käytettävyyteen. Valokuitupohjaiset yhteydet tekevät mahdollisiksi sekä langattomat että langalliset ratkaisut. Nopean tietoliikenneyhteyden olemassaolo on alueen kilpailutekijä uusien asukkaiden silmissä. Nopea tietoliikenneyhteys tekee mahdolliseksi useiden modernien palveluiden saatavuuden kotoa, kuten esimerkiksi entistä monipuolisemmat vanhustenhuoltopalvelut. Seuraavassa taulukossa esitetään asukkaan kannalta tärkeitä asioita ja palveluita, joiden avulla ne voidaan saavuttaa. Arjen sujuvuus Turvallisuus Yhteisöllisyys Viihtyvyys Etätyömahdollisuudet, esim. Teollinen tuotannonvalvonta, valvontakeskus kotona Yrityshotelli paikallinen työyhteisö eri aloilta ja yrityksistä Valvonta, esim. Valvontakamerat Asuinalueovipuhelin videokuvalla Paikallisuus, esim. Paikalliset tiedotuskanavat Kotialueohjelmat Paikalliset palvelut Palvelut Läheisyys Helppo saavutettavuus Kattavuus Varmuus Päiväkodit ja koulut, esim. Virtuaaliluokat: harvinaiset kielet etäluokkaopetuksena Lähikoulussa udmurttia Tsekkaa lapsesi leikit päiväkodissa -palvelu. Varma etäyhteys Lähiomaisiin, Muihin läheisiin Viranomaisiin Terveydenhuoltoon Yhteys omassa yhteisössä Yhteys sisaralueisiin Elämykset Interaktiivisuus Taide-elämykset Kotialueohjelmat Yhteys alueen eri tapahtumiin, esim. koulun kevätjuhlaan Terveydenhuolto Nopeus Helppous Läheisyys Turvallisuussuunnitelma Naapuriapu voidaan toteuttaa myös digitaalisesti ja esimerkiksi lääkitys, kuntoutus ym. Voidaan toteuttaa yhteisöllisesti Kotihoito mahdollistaa asukkaille viihtyisän ja tutun palveluympäristön Julkinen liikenne Reaaliaikaisuus Valvonta, mm. etävalvonta luo turvallisuutta Kimppakyydit ja tiedot kuka liikkuu missäkin (Kivistön trip advisor) Julkiseen liikenteeseen voi liittää streamattuja palveluja Oma auto parkkihallitunnistus Etävalvonta mahdollista Kimppakyydeillä voidaan vahvistaa yhteisöllisiä toimintaperiaatteita Käytön helppous 18

19 Yritykset Kaupunki Palvelut asukkaille Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Asukkaat Terveydenhuolto: Terveydenhuollon palvelut ovat liikkumassa kohti kuluttajaa ja maailmalla on jo nähtävissä malleja, joissa terveydenhuollon palveluita tarjotaan kauppakeskuksissa sekä kausiluonteisissa palvelupisteissä. Näin voidaan helpottaa ruuhkahuippuja terveysasemilla. Esimerkki: terveyskioski tai yhteispalvelupiste Säästö: terveysasemakäynnin kustannus./. terveyskioskikäynnin kustannus = säästö* Terveys ja hyvinvointi kotona: Terveyden ylläpitoon ja kroonisten sairauksien hallintaan on tarjolla kasvava määrä palveluita, jotka mahdollistavat terveydentilan kustannustehokkaan seurannan kotona. Esimerkki: Kroonisen sairauden jatkuva seuranta kotona ja konsultaatiot videolla Säästö: Laitospäivän kustannus./.kotihoitopäivän kustannus = säästö * Vanhustenpalvelut: Kotona asuvien vanhusten tai kotihoidon piirissä olevien turvallisuutta ja hoitoa voidaan parantaa videoyhteyksiä hyödyntävien palveluiden kautta. Vanhusten suurin huoli on yksinäisyys ja turvattomuuden tunne molemmat asioita joihin moderneilla palveluilla voidaan tarjota kustannustehokkaita ratkaisuja. Esimerkki: Jumalanpalveluksiin osallistuminen reaaliajassa. Päiväkahvit videoyhteydellä. Avun hälyttäminen naapurista. Tämän sivun esimerkit eivät ole mahdollisia ilman nopeaa tietoliikenneverkkoa. Säästö: Laitospäivän kustannus./. Kotihoidon kustannus = säästö* *Säästön määrään vaikuttaa investointien suuruus, pitkällä aikavälillä säästön määrä kasvaa. 19

20 Palvelut asukkaille Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Esimerkkinä kotihoito Kotihoidon tehostaminen ja laadukkuus Etätyöskentely ja kenttätyön optimointi Kotisairaanhoidon kenttätyössä hoitajan työjärjestyksen optimointi on merkittävää kokonaistehokkuuden kannalta. Asiakaskäyntejä voidaan tehostaa parantamalla kommunikaatiota hoitajien ja aluepäällikön välillä. Nopea langaton yhteyspääte hoitajilla mahdollistaa reagoinnin töiden muutoksiin kesken kierroksen tehokkaammin kuin puhelimella. Hoitajat pystyvät hakemaan nopealla yhteydellä kotihoidon asiakkaan lääkitys- ja terveystiedot, jolloin hoitohenkilökunta tietää aina asiakkaan terveystilanteen. Tämä vähentää lääkityksessä tapahtuvia virheitä sekä turhia käyntejä terveysasemalla, erityisesti muistisairaiden hoidossa. Reaaliaikaisella kotihoitajan havaintojen kirjauksella varmistetaan, että pienetkin havainnot asiakkaan terveydentilassa saavuttavat hoitavan lääkärin. Aikaisella puuttumisella toimintakyvyn muutoksiin voidaan estää ennenaikainen laitoshoito. Kenttätyön optimoinnin lisäksi osa käynneistä voidaan korvata etäyhteydellä. Juankoskella Pohjois-Savossa kotipalvelu on ottanut käyttöön näköpuhelimet : helppokäyttöisten kosketusnäyttötietokoneiden avulla kotihoidon henkilöstö voi vierailla syrjäseuduilla asuvien asukkaiden luona myös virtuaalisesti. Saman palvelun piirissä olevat vanhukset voivat ottaa videopuheluyhteyksiä myös ikätovereihinsa sekä omaisiinsa. (LVM, Vauhtia verkkoon Sadan megan Suomi) Langaton teknologia mahdollistaa päivittäiset työnteon tehostamisen kotihoidossa, sekä parantaa potilasturvallisuutta paremman tiedonjaon kautta. Kun hoitajilla on langaton yhteyspääte, he voivat reagoida työtilanteen muutoksiin välittömästi ja tehokkaasti. 20

21 Palvelut asukkaille Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Esimerkkinä aikaisempi kotiuttaminen ja etäkuntoutus Aikaisempi kotiuttaminen Kotiutustyön tehostuminen Tehokkaassa kotiutuksessa ovat avainasemassa moniammatillinen kotiutustiimi ja kotiutushoitaja. Järjestely vähentää erikoissairaanhoidon siirtoviivepäiviä ja nopeuttaa paluuta kotiin. Vantaalla työskentelee useita kotiutushoitajia. Hoitohenkilökunta voi kotiuttaa hoidossa olleen kaupunkilaisen aikaisemmin, kun nopea tietoliikenneyhteys mahdollistaa videoyhteydellä tapahtuvat seurannan ja kuntoutuksen. Videoyhteys hoitajaan tai lääkäriin tarvittaessa lisää myös asiakkaan turvallisuudentunnetta kotona. Norrbottenin läänissä videokonferensseja käytetään kotiutustiimin työn apuna, jolloin asiantuntijoiden saavutettavuus on huomattavasti parempi kuin perinteisissä kotiutuskokouksissa, joissa eri alueiden osaajien pitää matkustaa kokoontumispaikalle. Norrbottenissa on koettu hyödylliseksi myös laajemman asiantuntijajoukon osallistuminen kotiutukseen, mikä sitouttaa hoidon jatkuvuuteen. Esimerkkilaskelma videokonferenssin mahdollistamista säästöistä on esitelty seuraavalla sivulla. Etäkuntoutus Leikkaushoitojen potilas tarvitsee usein kuntoutusta. Videokuntoutuksen avulla fysioterapeutti voi vetää kuntoutustunteja suuremmalle ryhmälle asiakkaita etäkuntoutuksena. Asiakkaan ei tarvitse saapua terveysasemalle, mikä on usein haastavaa ja vaatii taksikuljetusta. Norrbottenissa etäkuntoutuksen säästöiksi on arvioitu noin euroa/potilas. Erityisesti heikkokuntoisten vanhusten ylimääräiset päivät vuodeosastoilla johtavat usein toimintakyvyn romahtamiseen lihaskunnon heiketessä ja tämän myötä laitoshoitoon. Norrbottenissa, Ruotsissa etäkuntoutuksen on arvioitu tuovan jopa euron säästöt kuntoutuspotilasta kohden. Interaktiivinen hoito edellyttää nopeita tietoliikenneyhteyksiä. 21

22 Palvelut asukkaille Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Esimerkkinä aikaisempi kotiuttaminen ja etäkuntoutus Säästöpotentiaali on arviolta euroa/vuosi. Aikaisempi kotiuttaminen laskelma suorista säästöistä Kotiutuva potilas on leikattu Peijaksessa. Häntä ollaan siirtämässä joko kotiin Kivistöön tai vuodeosastolle, riippuen tarpeesta. Kotiuttaminen arvioidaan haastavaksi. Potilas tarvitsee väliaikaisesti hoitoa ja kuntoutusta. Kotiutumissuunnittelu järjestetään Myyrmäen terveysasemalla. Johtuen aikataulukiireistä kokoontuminen viivästyy yhdellä päivällä aiheuttaen siirtoviivepäivän (à 600 euroa, HUS 2013). Kotiutussuunnitteluun osallistuvat: Lähtöpaikka Matka (km) Aika Tuntihinta Hinta (edestakaisin) Kotiuttava lääkäri Peijaksen sairaala min Kuntoutustyöryhmän edustaja Fysioterapeutti Kotiutushoitaja Kotihoidon edustaja Myyrmäen sosiaali- ja terveysasema Myyrmäen sosiaali- ja terveysasema Asiakaskäynniltä Pähkinärinteestä Kotihoidon toimisto, Laajaniityntie ,5 20 min min Omainen Kivistön asuinalue min 0 - Matkakustannukset yhteensä Siirtoviivepäivä (1 kpl) 1,25 h Yhteensä 770 /kotiutus Vuodessa 2oo vastaavaa kotiutusta vie matka-aikoina 500 h työntekijöiden aikaa ja aiheuttaa palkkakustannuksia euroa. Jos neljäsosassa tapauksista aiheutuu siirtoviivepäivä, lisäkustannuksia syntyy euroa, yhteensä yli euroa vuodessa. Videokonferenssilla matkakustannukset voidaan eliminoida ja kokousten aikatauluttaminen helpottuu matkustusajan poistuessa. Tehokas kotiutustiimin toiminta mahdollistaa usein suoran kotiutumisen kotiin, ilman perusterveydenhuollon vuodeosastojaksoa. 200 haastavassa kotiutuksessa säästöpotentiaali on arviolta euroa/vuosi. 22

23 Palvelut asukkaille Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Esimerkkinä kroonisten sairauksien hoito Kroonisten sairauksien hoito Diabeteshoito Diabetes aiheuttaa jopa 10 % kaikista terveydenhuollon kustannuksista ja huonontaa potilaan elämänlaatua. Vantaan kaupungilla on pilottikäytössä sähköinen Forsante-järjestelmä, mikä mahdollistaa tekstipohjaiset palvelut ja palvelupyynnöt, mutta ei videoyhteyttä tai opastusmateriaalin jakamista. Kontrolli-, koulutuskäynnit Kontrollikäyntejä järjestetään diabetesasteen mukaisesti vuosittain, kuukausittain tai jopa viikoittain. Nopeat ja varmat tietoliikenneyhteydet voivat tukea sairauden omahoitoa eri vaiheissa: Muistisairauksien hoito Luotettavat ja nopeat yhteydet mahdollistavat uudenlaisen kotihoidon tuen. Muistisairaiden potilaiden kotihoidossa tärkeää on toimiva monitorointi ja ratkaisujen huomaamattomuus. Valokuituverkon avulla pystytään toteuttamaan monitorointiratkaisut korkealla tietoturvalla. Etämonitorointi-ratkaisuja ovat mm. älylattia, joka tunnistaa kaatumiset, ja ulko-ovien etävalvonta. Videoyhteys mahdollistaa omaishoitajien ja terveydenhuollon henkilöstön tiiviimmän kommunikaation, mikä tukee omaishoitajien jaksamista. Omaishoitajan uupuminen aiheuttaa ennenaikaista laitoshoitoa. Diabetespotilaiden koulutusta voidaan järjestää suurelle joukolle etäyhteydellä. Yhteys mahdollistaa samantyyppisen kanssakäymisen kuin luokkahuoneessa. Kontrollikäyntejä voidaan osittain hoitaa etäyhteydellä. Yhteydenpitoa voidaan lisätä asiakkaisiin, jotka tarvitsevat tukea omahoitoonsa. Vaikeiden haavojen hoidosta etäyhteyden avulla on hyviä kokemuksia. Diabetes altistaa vaikeille ja hitaasti paraneville haavaumille. Tulevat palvelumallit hyödyntävät useita teknologioita integraatioalustojen avulla. 23

24 Palvelut asukkaille Perusopetus Esimerkkinä opetustoimen palvelut Peruskoulun toiminnan tehostaminen ja palveluiden parantaminen Harvinaisten kielten opetus Vantaan peruskouluverkosto voi tehostaa harvinaisten kielten opettamista ja tarjota paremman kielivalikoiman myös pienissä kouluissa. Kielivalikoima on vanhemmille peruste valita lastensa koulupaikka, joten hyvällä tarjonnalla voidaan houkutella lapsiperheitä alueelle. Opetuksen mahdollisuudet ovat vanhemmille peruste valita lastensa koulupaikka Norrbottenin alueella on käytössä kouluissa 220 etäopetukseen soveltuvaa videoyhteyspäätettä varusteineen. Kieltenopettajat antavat oppitunteja kaikkialta Ruotsin alueelta. Puhe- ja tukiopetus Vantaan kaupunki pystyy tarjoamaan tukea erityisryhmille tehokkaasti toimivien etäopetusratkaisujen avulla: muun muassa puheterapiaa voidaan antaa etänä kotiin vähentäen matkakustannuksia, lisäten terapiakapasiteettia matka-aikojen vähentyessä ja koko alueen terapeuttien hyödyntämisen kautta. Erityisryhmien palveluissa videoyhteydet mahdollistavat palveluostot tarvittaessa myös kaupungin rajojen ulkopuolelta, mikä helpottaa kapasiteetinhallintaa. Sähköisen opetuksen tukipalvelut Vantaan opetustoimella on käytössä mm. Frontersähköinen oppimisympäristö sekä Microsoft pilvipalveluympäristö. Olemassaolevat sähköiset palvelut hyötyvät yhteyksien nopeutumisesta ja käyttökokemus lähestyy työpöytäympäristöä. Samalla yhä kehittyneempien opetuspalveluiden- ja pelien tarjonta mahdollistuu. Ruotsin Norrbottenissa etäopetusta käytetään erityisesti harvinaisiin kieliin. 24

Huippunopea kiinteä laajakaistaverkko - informaatioteknologian strateginen infrastruktuuri-investointi

Huippunopea kiinteä laajakaistaverkko - informaatioteknologian strateginen infrastruktuuri-investointi Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja No. 13/2014 Martti Lehto, Pekka Neittaanmäki Huippunopea kiinteä laajakaistaverkko - informaatioteknologian strateginen infrastruktuuri-investointi Informaatioteknologian

Lisätiedot

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi. Tietoa palveluista

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi. Tietoa palveluista Vauhtia verkkoon Sadan megan Suomi Tietoa palveluista Sisältö Vauhtia verkkoon 4 Mikä on laajakaista-tv? 7 Terveyskulut kuriin ja palvelut kotiin 10 Tukea, turvaa ja virikkeitä ikäihmisille 13 Laajakaista

Lisätiedot

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 50/2003 /V Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 Liikenne- ja viestintäministeriölle Tietoyhteiskunnan toimivuus

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa Teksti: Ari Paanala Kansikuva: Irma Toivanen muokannut teoksesta Näytön paikka (Markku

Lisätiedot

Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet

Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 10/2003 /V Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä.

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä. Sitran selvityksiä 92 Huomisen sote Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään meidän tulisi pyrkiä ja miten se tehdään Huhtikuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 92 ISBN 978-951-563-913-4 (nid.)

Lisätiedot

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA OMAKOTILIITON OPAS 2 TERVETULOA OMAKOTILIITON OPPAAN PARIIN Tähän oppaaseen on kerätty asioita, joita taajama-alueen pientaloasukkaan on hyvä tiedostaa harkitessaan tai tehdessään toimenpiteitä laajakaistayhteyksien

Lisätiedot

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Loppuraportti 9.12.2013 HMV Service Economy Oy i Esipuhe Etäpalvelun kotikäytön esiselvityksen tavoite oli tehdä hallinnon nykytilaa ja valmiuksia yhteen kokoava kartoitus

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan Tietoyhteiskuntastrategia 2018

Länsi-Uudenmaan Tietoyhteiskuntastrategia 2018 1 Länsi-Uudenmaan Tietoyhteiskuntastrategia 2018 Työryhmä: Kristian Lindholm, Puhti Lea Blomberg, Kirkkonummi Markku Heinonen, Siuntio Carl-Johan Backman, Inkoo Thomas Kalander, Raasepori Pertti Kiiski,

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

Varsinais-Suomen laajakaistastrategia. -laajakaista kaikille, kaikkialla

Varsinais-Suomen laajakaistastrategia. -laajakaista kaikille, kaikkialla Varsinais-Suomen laajakaistastrategia -laajakaista kaikille, kaikkialla Varsinais-Suomen laajakaistastrategia Julkaisija: Varsinais-Suomen liitto ISBN 951-9054-84-7 2004 Kansikuva: Helkama Bica Hanko,

Lisätiedot

Huippunopean laajakaistan taloudelliset vaikutukset yhteiskunnassa. Selvitys

Huippunopean laajakaistan taloudelliset vaikutukset yhteiskunnassa. Selvitys Huippunopean laajakaistan taloudelliset vaikutukset yhteiskunnassa Selvitys Julkaisuja 22/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus

Lisätiedot

Keski-Suomen laajakaistastrategia

Keski-Suomen laajakaistastrategia Keski-Suomen laajakaistastrategia Keski-Suomen liitto Maakuntahallitus 20.10.2004 2 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277 Yhteydet:

Lisätiedot

Kuntien avainhetki. Muutoksesta menestyksen eväät

Kuntien avainhetki. Muutoksesta menestyksen eväät Kuntien avainhetki Muutoksesta menestyksen eväät Kuntien avainhetki Muutoksesta menestyksen eväät Sisältö Esipuhe 3 Kuntien uusi rooli: monitoimijasta kapellimestariksi 4 Mitä yrityksillä on tarjota kuntalaisille

Lisätiedot

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut Kiinnostavat kilpailuesitykset Mikkelin kaupunki. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu 2013. Yhteenvedot kilpailuesityksistä. Tamora Oy Mitä

Lisätiedot

Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland. SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö

Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland. SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö Varsinais-Suomen tietoyhteiskuntastrategian päivitys 2010+ Esipuhe Elämme aikaa,

Lisätiedot

PALVELEVA TIETOVERKKO kehittämisprojekti Nurmon kunnan Kouran kylässä Loppuraportti

PALVELEVA TIETOVERKKO kehittämisprojekti Nurmon kunnan Kouran kylässä Loppuraportti PALVELEVA TIETOVERKKO kehittämisprojekti Nurmon kunnan Kouran kylässä Loppuraportti Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Juho Lahti DOIP-Center Oy Heikki Siltala 1. HANKKEEN TAUSTA... 3 2. HANKKEEN

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN LAAJAKAISTASTRATEGIA

ETELÄ-POHJANMAAN LAAJAKAISTASTRATEGIA ETELÄ-POHJANMAAN LAAJAKAISTASTRATEGIA LAAJAKAISTAISET TIETOLIIKENNEYHTEYDET MAAKUNTAAN Etelä-Pohjanmaan liitto 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. KESKEISET KÄSITTEET JA LYHENTEET...4 2. KANSALLINEN LAAJAKAISTASTRATEGIA...6

Lisätiedot

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4 Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2 2 Kuitu kotiin asti... 4 3 Valokuitu ja sen vaihtoehdot miksi juuri kuitu eikä langaton yhteys?... 6 3.1 Mikä valokuitu ja mikä valokuituverkko?...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013 Työyhteisöjen palautteet palvelulinjausten 2. luonnoksesta (3.6.2013) Palaute 39 työyhteisöltä ajalta 9. 6. 20.8. (palautteet pyydetty 16.8. mennessä) Kokoaja Pirjo Tuosa

Lisätiedot

Uusi maaseutualueiden palvelukeskusmalli maaseutuyrittäjyyden ja -palvelujen kehittäjänä - Case Vuolenkosken kyläkeskus

Uusi maaseutualueiden palvelukeskusmalli maaseutuyrittäjyyden ja -palvelujen kehittäjänä - Case Vuolenkosken kyläkeskus Uusi maaseutualueiden palvelukeskusmalli maaseutuyrittäjyyden ja -palvelujen kehittäjänä - Case Vuolenkosken kyläkeskus Logistiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Laura Fieldhouse 2009 Liiketoiminnan teknologian

Lisätiedot

Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa

Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa KUVA TÄHÄN Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa Kainuun ennakointihanke Heli Paavola, Ramboll Management Consulting 1 B:9 Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa 2015 B:9 2

Lisätiedot

Katsaus Viestintäviraston TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN

Katsaus Viestintäviraston TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN Katsaus Viestintäviraston TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN 2012 2016 Sisällys Johdanto 3 MUUTOSTEKIJÄT 4... Poliittiset muutostekijät 5... Taloudelliset muutostekijät 7... Sosiaaliset muutostekijät 9... Teknologiset

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN KUNTAPALVELUIDEN KUSTANNUSHYÖTYANALYYSI 2014. - Tietoa päätöksenteon tueksi -

SÄHKÖISTEN KUNTAPALVELUIDEN KUSTANNUSHYÖTYANALYYSI 2014. - Tietoa päätöksenteon tueksi - SÄHKÖISTEN KUNTAPALVELUIDEN KUSTANNUSHYÖTYANALYYSI 2014 - Tietoa päätöksenteon tueksi - SISÄLLYS 1 Johdanto.. 3 2 Julkishallinnon sähköiset palvelut esimerkkejä mahdollisuuksista 7 3 Kustannus-hyötyjen

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Ohjelmia ja strategioita 1/2008

Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2008 ISBN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Keskitetyn ja hajautetun järjestelmän soveltuvuus julkisissa palveluissa

Keskitetyn ja hajautetun järjestelmän soveltuvuus julkisissa palveluissa TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS20A9000 Kandidaatintyö ja seminaari Toimitusketjun johtaminen Keskitetyn ja hajautetun järjestelmän soveltuvuus julkisissa palveluissa Applicability

Lisätiedot