Päätösten vaikutusten arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätösten vaikutusten arviointi"

Transkriptio

1 Päätösten vaikutusten arviointi Arvioinnin kohde: Viljakkalan terveysaseman muuttaminen palvelupisteeksi Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan onko ko. päätöksellä ollut alla olevia vaikutuksia (rasti ruutuun). Tämän jälkeen toisessa vaiheessa arvioidaan lyhyesti sanallisesti ne kohteet, joiden osalta on ensimmäisessä vaiheessa todettu olevan vaikutuksia. Kuntalaisvaikutukset Terveys ja hyvinvointi Etäisyys palvelupisteeseen on lisääntynyt, tämä voi osaltaan hidastaa joidenkin kuntalaisten hoitoon hakeutumista pääterveysasemalle. Osa tämän väestöalueen potilaista on siirtynyt muiden kuntien perusterveydenhuollon asiakkaiksi. Kuitenkin pääterveysasemalla mm. lab. ja rtg palveluidenläheisyys, moniammatillinen toimintaympäristö mahdollistavat nopeamman diagnosoinnin ja hoitolinjaukset. On vaikutuksia Ei ole vaikutuksia Yhdenvertaisuus ja osallisuus Pääterveysaseman palveluiden käyttö kuten muutkin kuntalaiset vastaanottokäynnin yhteydessä. Työllisyys ja työelämä Paikallinen apteekki on vähentänyt henkilökuntaa. Tietoyhteiskuntataidot

2 Turvallisuus (ml. tietoturva) Potilaiden arkistopaperit ovat Viljakkalassa. Myös uusien potilaiden paperit/lausunnot ym. lähetetään Viljakkalaan arkistoitavaksi. Tämä hankaloittaa ajantasaisen arkiston ylläpitoa ja tiedon hallintaa. Ajantasainen tieto ei ole aina saatavilla vastaanoton yhteydessä. Tällä on vaikutusta potilasturvallisuuteen. Papereiden edestakaisin kuljettaminen Ylöjärven ja Viljakkalan toimipisteen välillä on tietosuojariski. Palvelujen ja sosiaaliturvan taso, kattavuus ja saatavuus myös kunnan eri alueilla ja kielillä Jokin muu, mikä: Asiakaspalaute, matkakulut vastaanotolle Muutoksen jälkeen asiakaspalautetta (positiivista /negatiivista) ei ole tullut yksikön esimiehille. Elokaaren potilaat tai heidän omaisensa eivät ole antaneet asian tiimoilta palautetta. Asiakaspalautetta on tullut Karhen keskustelutilaisuudessa. Matkakustannukset asiakkailla ovat lisääntyneet. Ympäristövaikutukset Ihmisten elinolot, terveys ja viihtyvyys Maaperä, luonnon monimuotoisuus, ilmasto Perusturvalautakunnan arvionti

3 Jokin muu, mikä Henkilöstöja organisaatiovaikutukset Organisaatioiden keskinäiset toimivaltamuutokset Uudenlaiset palvelujen tuottamistavat (esim. tilaaja-tuottajamalli, palvelusetelin käyttö jne.) Organisaation tehtävien määrä, laatu tai menettelytavat Ammattilaisen poissa ollessa sijaisjärjestelyt onnistuvat helpommin avosairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa. Henkilöstön määrä, asema ja osallisuus Henkilökunta on kiinteämmin yhteydessä muihin ammattilaisiin, jolloin konsultoinnin ja osaamisen jakaminen on nopeampaa. Organisaation raportointi-, tiedottamis- ja selvitysvelvoitteet ja muut uudet hallinnolliset tehtävät Tiedottaminen ja tiedonkulu ovat helpompaa toimipisteiden etäisyyksien vähentyessä. Muutos tapahtuu nopeammin ja

4 yhtenäisemmin. Jokin muu: Työviihtyvyys Yhdessä yksiköissä työviihtyvyys on laskenut ja poissaolojen määrä lisääntynyt. Taloudelliset vaikutukset Hankinta- tai investointikustannukset sekä henkilöstön palkkauskustannukset Lähipalvelupäivän vuoksi maksetaan vuokraa tiloista Viljakkalan terveysasemalla myös ajalta, joina tilat ovat käyttämättä. Tilojen uudelleenjärjestely on mahdollistanut Elokaaren asumispalveluyksikköön 6 asiakaspaikan lisäämisen. Työhuoneita on otettu käyttöön avosairaanhoidon vapautuneista tiloista. Terveyskeskusavustajan toimen muutoksen myötä tuli yhden hlön palkkakustannusten säästö perusturvaan. Henkilö siirtyi vapaana olevaan tekstinkäsittelijän toimeen. 1 terveyskeskusavustajan palkka sotuineen n (henkilö siirtyi tekstinkäsittelijäksi, joten ei tältä osin kustannussäästöjä koko perusturvan osalta) Väestöryhmien ja kotitalouksien asema ja käyttäytyminen Osa on siirtynyt terveyspalveluiden valinnanvapauden myötä asiakkaaksi Hämeenkyrön terveysasemalle. Yritysten toiminta, niiden välinen kilpailu ja kansainvälinen kilpailukyky ja markkinoiden toimivuus

5 Perusturvalautakunnan arvionti Kunnallistalouden yhteisöjen rahoitus, voimavarojen jako, työllisyys ja tuottavuus Palvelutuotannon muutos Perusterveydenhuollon palveluiden vaihto-oikeutta käyttäneiden määrästä johtuen voi kunnalle kertyvät kustannukset lisääntyä merkittävästi. Omana tuotantona esim. terveyskeskussairaalahoito olisi ollut edullisempaa kokonaisuutena. Terveyspalvelujen valinnanvapauden myötä tullutta kustannusvaikutusta on vaikea arvioida tässä vaiheessa. Jokin muu, mikä