T Edistymisraportti. ExtraTerrestriaLs PP iteraatio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T-76.115 Edistymisraportti. ExtraTerrestriaLs PP iteraatio 2.11.2004"

Transkriptio

1 T Edistymisraportti ExtraTerrestriaLs PP iteraatio

2 Agenda Projektin tilanne Projektin esittely Projektin tavoitteet ja nykyinen tilanne Työn tulokset PP iteraation tuotokset Tehtävien toteutuma Ajankäyttö ja arvio tulevasta Laadunarviointi Riskienhallinta Esimerkki tuotoksista Projektisuunnitelma Käytetyt työtavat 2

3 Projektin esittely ETL-työkalu ETL tarkoittaa tiedon varastoinnissa käytettävää prosessia Tiedot haetaan lähdejärjestelmistä, niille tehdään muokkauksia ja ne talletetaan tietovarastoon ETL-työkalun on oltava kevyt, yksinkertainen ja fokusoitu väline Kehitettävän järjestelmän on toteutettava ETL-työkalun perusominaisuudet Toimenpiteet, jotka muokkaavat tietoa Oliot, jotka ovat toimenpiteiden syötteitä tai tuloksia, sisältävät tietoa ja kuvataan usein relaatiokannan tauluina Prosessi, joka koostuu toimenpiteistä, joilla on yksi tai useampi syöte ja tulos Kuvauskieli, joka kuvaa prosessit ETL-moottori, joka suorittaa prosessin kuvauskielen pohjalta Dokumentaation generointi Aihetta voidaan pitää vaativana Hyvä tietotaito tietokannoista tarpeellinen Tietovarastoinnin tarpeet ymmärrettävä 3

4 Iteraation tavoitteiden saavuttaminen Tavoite 1: Aihealueeseen tutustuminen Ryhmän käytössä ollut alan kirjallisuutta ja asiakkaalta saatua materiaalia => yleistuntemus ETL-järjestelmistä Vaatimusten ja teknisten ratkaisujen perusteiden tuntemus vaatii lisää tutustumista, koska vain osa ryhmästä ollut tiiviisti mukana vaatimusmäärittelyssä. Tavoite: 2 Projektin tavoitteiden määrittely OK, projektisuunnitelma ja vaatimusmäärittely on käyty läpi tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa Tavoite 2: Työskentelytavoista sopiminen OK, tapaamis- ja kommunikointikäytännöt on otettu menestyksekkäästi käyttöön. Seuraavassa vaiheessa tarkennetaan osittain mm. testaukseen liittyviä käytäntöjä. Tavoite 3: Sopimuksen tekeminen asiakkaan kanssa PUUTTUU. Sopimusluonnos on asiakkaan lakimiehen käsittelyssä, eikä tarkoista ehdoista ole vielä neuvoteltu 4

5 PP-vaiheen tuotosten tilanne Projektisuunnitelma OK, paitsi: Kappale 1.4 (Terminologia) on hieman keskeneräinen. Kappale 4 (Resurssit): tuntimääräarvioita ei ole tarkistettu PP-vaiheen toteutuneiden tuntien mukaan. Vaatimusmäärittely OK Riskienhallinta OK 5

6 Tehtävien toteutuma (1/2) Syyt eroavaisuuksiin suunniteltuihin tunteihin ja toteutuneisiin PP-iteraation suunnitelman tehtävät määritelty liian yleisellä tasolla. Tästä johtuen suunniteltuja tunteja ei voitu yhdistää toteuttamisessa käytettyihin tehtäviin. PP-vaiheen etenemistahti hieman eri kuin arvioitu; Saimme hyvän pohjan projektisuunnitelmalle, mutta itse teknistä spesifikaation määrittely jäi vähemmälle kuin arvioitu. Toteutuneiden tuntien jakauma Suunnittelu & opiskelu 77 h Dokumenttien kirjoitus 75 h Tapaamiset 120 h Projektin organisointi & ylläpito 17 h 6

7 Tehtävien toteutuma (2/2) Kokemuksia PP-vaiheen tehtävien jakautumisesta Yllättävintä paljon aikaa vieneet tapaamiset Aiheen vaativuus toi paljon painotusta opiskeluun ja suunnitteluun Suunnitellulle teknisen määrittelyn toteuttamiselle jäi oletettua vähemmän aikaa (tosin se ei ollut vaatimuksena vielä tässä vaiheessa) Toteutuneet tunnit oikeaan suuntaan painottuneita, ottaen huomioon aiheen vaativuuden Dokumenttien kirjoitus 26 % Tapaamiset 41 % Suunnittelu & opiskelu 27 % Organisointi 6 % 7

8 Työtunnit per ryhmän jäsen (1/8) Toteutuneet tunnit PP-vaiheessa Toteutunut Suunniteltu Ero Mikko 2 Jani H -12 Jani M 1 Risto -29 Mika -4 Teemu -3 Timo -14 Yhteensä -59 Teemu %16 Mika %14 Timo %12 Ris to %7 Mikko %20 Jani M %17 Jani H %14 Ryhmän jäsenien vastuualueet määrittelivät paljon työn jakautumista Vaatimusmäärittelyryhmälle kertyi tunteja paljon johtuen ahkerasta kehitystyöstä yhdessä asiakkaan kanssa Muut työt odottivat tuloksia vaatimusmäärittelystä ennen kuin niitä pysyttiin toteuttamaan 8

9 Työtunnit per ryhmän jäsen (2/8) Mikko: Toteutuneet tunnit PP-vaiheessa Tunnit toteutuivat aika tarkkaan suunnitelmien mukaan, eroa vain pari tuntia. Projektipäällikkönä projektin aloittaminen vaati työtä paljon ja se näkyy toteutuneissa tunneissa Tapaamisiin ja kokouksiin kului runsaasti aikaa Myös organisointiin liittyvään työhön kului paljon aikaa 9

10 Työtunnit per ryhmän jäsen (3/8) Jani H: Toteutuneet tunnit PP-vaiheessa Käytin projektiin PP-vaiheessa jonkin verran vähemmän aikaa kuin oli suunniteltu. Vastuualueenani oli arkkitehtuuri ja tarkoitus oli käyttää siihen runsaasti aikaa jo alkuvaiheessa. Kuitenkin vaatimusten kerääminen asiakkaalta sujui hitaasti, emmekä siksi päässeet suunnittelutyössäkään kovin nopeasti eteenpäin. 10

11 Työtunnit per ryhmän jäsen (4/8) Jani M: Toteutuneet tunnit PP-vaiheessa Työmäärä näytti pitävän aika tarkkaan paikkaansa (50 h oli arvio). Olisin voinut käyttää aikaa enemmänkin jos olisin viimeisellä viikolla osallistunut kaikkiin palavereihin (työkiireen vuoksi en päässyt) ja luentoihin. Aikaa upposi eniten vaatimusmäärittelyn kirjoitukseen sekä asiakaspalavereihin. 11

12 Työtunnit per ryhmän jäsen (5/8) Risto: Toteutuneet tunnit PP-vaiheessa Tunteja kului huomattavasti budjetoitua vähemmän. Alunperin ajateltiin, että testisuunnitelmaan kuluu PPvaiheessa enemmän aikaa, mutta aihe kuuluikin enemmän I1 alkuvaiheeseen. Lisäksi työkiireet verottivat osallistumista joihinkin ryhmän palavereihin sekä luentoihin. 12

13 Työtunnit per ryhmän jäsen (6/8) Mika: Toteutuneet tunnit PP-vaiheessa Aika-arvio piti varsin hyvin paikkansa, vain muutaman tunnin virheellä Eniten aikaa kului luennoilla, sillä kävin lähes jokaisella Myös erilaiset tapaamiset veivät huomattavasti aikaa. Toisaalta varsinainen tekninen suunnittelu jäi hyvin vähälle, vaikka sitäkin oli alunperin suunniteltu tehtäväksi. Jatkossa luennot jäävät kokonaan pois ja kenties tapaamisia tulee vähemmän. Tämä tekee ajankäytöstä tuottavampaa jatkossa. 13

14 Työtunnit per ryhmän jäsen (7/8) Teemu: Toteutuneet tunnit PP-vaiheessa Aikaa kului hieman enemmän kuin mitä oli suunniteltu (45 h). Kävin lähes kaikilla luennoilla. ETL on aiheena uusi ja outo, joten sen opiskelemiseen kului paljon aikaa. Toisaalta relevanttia informaatiota oli osittain hankala löytää. Myös palavereihin saatiin palamaan paljon aikaa, etenkin dokumenttien läpikäymiseen. Paljon harmia koitui dokumenttien formaattien epäyhteensopivuudesta (MS Office <-> OO.org) 14

15 Työtunnit per ryhmän jäsen (8/8) Timo: Toteutuneet tunnit PP-vaiheessa Tunteja kului n. 25% suunniteltua vähemmän. Tähän vaikutti osaltaan se, etten aikatauluongelmien takia päässyt osallistumaan luennoille, mitä ei huomioitu alkuperäisessä budjetissa. Toisaalta tämän hetkisen työjaon mukaiset tehtäväni painottunevat arvioitua enemmän projektin myöhempiin iteraatiovaiheisiin. 15

16 Arvio tulevista työmääristä Toteutuneet tunnit PP-vaiheessa Toteutunut Suunniteltu Ero Mikko 2 Jani H -12 Jani M 1 Risto -29 Mika -4 Teemu -3 Timo -14 Yhteensä -59 Projektin sisältö nyt paremmin tiedossa Parempi huomiointi ko. henkilön vastuualueiden mukaan Aikatauluissa huomioitu pitkä joululoma Uusin arvio tulevista työmääristä PP I1 I2 FD Yht Mikko Jani H Jani M Risto Mika Teemu Timo Yhteensä Punaisella on merkitty muuttuneet tiedot 16

17 Laadun arviointi (1/3) - Bugimetriikat Bugimittausta PP I1 I2 DE Total Reported Closed 0 0 Open 10 Blockers Critical Major Minor Trivial Total Total open This iteration reported Projektin suunnitteluvaiheessa ei kerätty systemaattisesti tietoa suunnitelmista havaituista puutteista tai virheistä Määrät ovat arvioita pöytäkirjamerkinnöistä sekä uutisryhmä keskusteluista Eivät vertailukelpoisia Avoinna olevat asiat Ei kriittisiä eikä pysäyttäviä 17

18 Laadunarviointi (2/3) - Kommentteja Toteutuneita dokumenttien laatutavoitteita voidaan havainnollistaa vertaamalla löytyneitä virheitä kahden eri katselmointitilaisuuden välillä Kuvaajassa on vaatimusmäärittelydokumentista löytyneet virheet jokaista dokumentin kappaletta kohden. Keltainen alue kuvaa järjestettyä katselmointia punainen alue kuvaa järjestettyä katselmointia sininen alue kuvaa järjestettyä katselmointia Virheiden määrän näyttäisi laskevan jokaisessa katselmoidussa kappaleessa Katselmointitilaisuuksissa ei välttämättä noudatettu samoja kriteereitä Kuvaaja ei välttämättä todista mitään Löytyneet virheet kappaleittain Kappale 2 Kappale 3 Kappale 4 Kappale 5 Kappale 6 Kappale 7 18

19 Laadunarviointi (3/3) - Dokumentit Dokumentti Laajuus Laatu Projektisuunnitelma 2 Riskienhallintadokumentti 2 Vaatimusmäärittelydokumentti 3 PP-vaiheen iterointisuunnitelma 1 Edistymisraportti 1 Laajuus: 0 = Ei mitään 1 = Vaati jonkin verran työtä 2 = Vaati melko paljon työtä 3 = Vaati paljon työtä Laatu: = Laatu on hyvä = Ei varmuutta = Laatu on huono Kaikki projektin suunnitteluvaiheen dokumentit tulivat tehdyiksi Tarkastimme ne useamman henkilön avulla ja uskomme, että tämän vuoksi niiden laatu on myös hyvä. 19

20 Muutokset projektiin PP-vaiheen aiheen opiskelu ja suunnittelu antoivat paremman kuvan tavoitteista ja haasteista. Mitään isompia muutoksia projektiin ei ole tehty. Tärkeimpänä, ja jo aikaisemmin mainittuina muutoksena ovat työmäärien parempi määrittely tuleville vaiheille. 20

21 Riskienhallinta (1/2) Tavoitteena: tunnistaa ja hallita tärkeimmät projektin riskit suunnitella toimenpiteitä riskien torjumiseksi ja riskitapahtumasta toipumiseksi jo etukäteen kommunikoida tilanne riskien suhteen projektin osapuolille ylläpitää tilannetta riskien suhteen koko projektin ajan Keinoina: tunnistuspalaverit jokaisessa iteraatiossa seurannan ja hallinnan vastuuttaminen palaverit riskien toteutuessa projektiryhmän ja tarvittaessa ohjausryhmän kanssa 21

22 Riskienhallinta (2/2) Tärkeimmät riskit Vaatimusmäärittely Hyvin keskeisessä asemassa projektin onnistumisen kannalta Panostettu PP vaiheessa Henkilöriskit Liikaa töitä muut kurssit, työssä käynti vaativat aikaa Sairastumiset avainhenkilö yllättäen poissa, kenties pitkäänkin Varaudutaan varamiesmenettelyllä joka asiasta vähintään kaksi jäsentä hyvin selvillä Tekniset ongelmat Varsin todennäköisiä; nyt jo pieniä ongelmia mm. dokumenttien yhteensopivuudessa ja news viestien säilymisessä Nämä riskit ovat kuitenkin vaikutukseltaan yleensä vähäisiä ja hallittavia 22

23 Iteraation tuotokset Iteraation tuotokset Projektisuunnitelma Vaatimusmäärittely Riskienhallintasuunnitelma SEPA-dokumentit Pareittain tehtdyt SEPA-aiheet PM SEPA Edistymisraportti 23

24 Projektisuunnitelma (1/2) Projektin tavoitteet Jatkokehityskelpoinen ETL-työkalun runko ETL-kuvauskieli Onko työkalun toteuttaminen itse järkevää? Ryhmän jäsenten tutustuminen ohjelmistoprojektin läpiviemiseen Tavoitteiden verifikointikriteerit Saadaanko asiakkaan tarve tyydytettyä Asiakkaan ja mentorin arvio projektin onnistuneisuudesta Arvostelu Itsearvio projektin onnistuneisuudesta Resurssit 1400 henkilötyötuntia, 7 henkilöä Laitteistot/ohjelmistot Versionhallinta News, Web, (kommunikointi) Ryhmän jäsenten kotitietokoneet TKK:n tietokoneluokat Ei-maksulliset ohjelmistot 24

25 Projektisuunnitelma (2/2) Käytännöt ja työkalut Palaverit viikoittain Kotisivut Agenda, sihteeri, kokousmuistio Kokousmuistiot, viikkoraportit, tehtävälistat, kurssin palautukset News-palvelin (progress.tky.hut.fi) SSH-tunnelointi (tietoturva) Iteratiivinen kehitys (Tehtävät pieniksi kokonaisuuksiksi) Ajankäytön raportointi Joka sunnuntai päivitys Trapoliin Virheiden seuranta Atlassian JIRA Smoke testing Versionhallinta: CVS Ohjelmointi Sun Microsystems koodikäytännöt Eclipse IDE Dokumentointi doc- ja sxw-formaatit Dokumenteilla vastuuhenkilöt 25

26 Käytetyt työtavat Uutisryhmä Uutisryhmää on käytetty kommunikointiin sekä tiedostojen jakoon Ei suurempia ongelmia Jatkossa uutisryhmä jaetaan useampaan osaan, jotta käsiteltävät asia pysyvät paremmin järjestyksessä Dokumenttien katselmointi Dokumentit on käyty läpi useamman henkilön ryhmissä Katselmointi ei ole aina ollut tehokasta, ja aikaa on mennyt hukkaan Jatkossa pyritään katselmointimenetelmän tehokkaampaan käyttöön Tuntikirjanpito (Trapoli) Käytetyistä työtunneista on tehty merkintä Trapolin tuntikirjanpitoon Ei ongelmia Seuraavissa iteraatiossa mukaan otettavat työtavat Bugiraportointi (JIRA) Testausmenetelmät CVS 26

T-76.115 Projektisuunnitelma

T-76.115 Projektisuunnitelma T-76.115 Projektisuunnitelma ETL-työkalu Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus 0.1 20.10.2004 Timo Sallinen Ensimmäinen versio 1.0 22.10.2004 Timo Sallinen Korjauksia, lisätty 1.4 ja 5.3 1.1 26.10.2004 Mikko

Lisätiedot

COTOOL dokumentaatio Projektisuunnitelma

COTOOL dokumentaatio Projektisuunnitelma Table of Contents 1 Johdanto.................................................................................. 1 1.1 Versiohistoria...........................................................................

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa. Antti Kantola

Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa. Antti Kantola Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa Antti Kantola Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Timo Poranen Syyskuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2 Projektisuunnitelma Luuppi verkkoportaali versio 1.2 Petri Ikävalko Panu Tunttunen Eero Jaakonaho Mikko Kuivanen Kari Jussila Julius Torkkeli Johannes Lampela Luuppi Projektisuunnitelma 2 / 19 Versiohistoria

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0. Projektiryhmä

LOPPURAPORTTI. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0. Projektiryhmä LOPPURAPORTTI Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite H Projektimenetelmät 1 / 70 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.2015 3.0 Tarjouspyynnön liite Hanketoimisto 3.01 Tarjouspyynnön liite Korjattu

Lisätiedot

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä Riku Venno Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu-tutkielma Ohjaaja: Pirkko

Lisätiedot

KETTERÄ PROJEKTINHALLINTA PMBOK:IN JA CMMI:N NÄKÖKULMASTA

KETTERÄ PROJEKTINHALLINTA PMBOK:IN JA CMMI:N NÄKÖKULMASTA Noora Plattonen KETTERÄ PROJEKTINHALLINTA PMBOK:IN JA CMMI:N NÄKÖKULMASTA Tietojärjestelmätieteen kandidaatin tutkielma 8. kesäkuuta 2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA CARE- AAL-EU-HANKKEEN OSAPROJEKTISSA

PROJEKTINHALLINTA CARE- AAL-EU-HANKKEEN OSAPROJEKTISSA Opinnäytetyö (AMK) Tietotekniikka Hyvinvointiteknologia 2011 Petteri Soininen PROJEKTINHALLINTA CARE- AAL-EU-HANKKEEN OSAPROJEKTISSA projektipäällikön tehtävät OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1. Projektiryhmä

PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1. Projektiryhmä PROJEKTISUUNNITELMA Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi

Lisätiedot

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä HUT / SoberIT 2004 Kevät T-76.650 Ohjelmistotuotannon seminaari 1 Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä Erkka Halme Abstrakti Asiakaskohtaisia järjestelmiä kehitettäessä järjestelmän laatuun

Lisätiedot

Projektinhallinta Project Management

Projektinhallinta Project Management 8.1.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Projektinhallinta Project Management Kandidaatintyö Kimmo Heinonen TIIVISTELMÄ Tekijät: Kimmo Heinonen

Lisätiedot

Projektinhallinta Hermes

Projektinhallinta Hermes Projektinhallinta Hermes Ohjelmistotuotantovälineet seminaari Tommi Kaituri Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos 30.10.2000 HERMES Hermes on Nokia Networksin Switching Platform yksikössä

Lisätiedot

Minna Porali, Annamari Riekkinen, Pentti Pohjolainen, Juha Mykkänen, Tanja Toroi, Tarja-Liisa Kärkkäinen, Anne Eerola

Minna Porali, Annamari Riekkinen, Pentti Pohjolainen, Juha Mykkänen, Tanja Toroi, Tarja-Liisa Kärkkäinen, Anne Eerola PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT Minna Porali, Annamari Riekkinen, Pentti Pohjolainen, Juha Mykkänen, Tanja Toroi, Tarja-Liisa Kärkkäinen, Anne Eerola

Lisätiedot

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU Diplomityö Tarkastaja: professori Kaisa Väänänen- Vainio-Mattila Ohjaajat: DI Jarmo Palviainen, KTM Matti Myllymäki Tarkastaja

Lisätiedot

ERP-järjestelmän käyttöönottoprojekti ja sen haasteet

ERP-järjestelmän käyttöönottoprojekti ja sen haasteet Miikka Lukkarinen ERP-järjestelmän käyttöönottoprojekti ja sen haasteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu 2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Projektien kehitysmenetelmän valinnasta

Projektien kehitysmenetelmän valinnasta Projektien kehitysmenetelmän valinnasta LuK-tutkielma TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojenkäsittelytiede Kalle Hjerppe 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

PROJEKTIKÄSIKIRJAN LAATIMINEN MIKKELIN KAUPUNGILLE

PROJEKTIKÄSIKIRJAN LAATIMINEN MIKKELIN KAUPUNGILLE Mikko Kokko PROJEKTIKÄSIKIRJAN LAATIMINEN MIKKELIN KAUPUNGILLE Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.5.2010 Tekijä(t) Mikko Kokko Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA. Käyttäjälähtöinen suunnittelu

PROJEKTINHALLINTA. Käyttäjälähtöinen suunnittelu PROJEKTINHALLINTA Käyttäjälähtöinen suunnittelu PROJEKTINHALLINTA OSANA KURSSIA Opettaja: Tomi Jokitulppo email: Tomi.Jokitulppo@metropolia.fi puhelin: 040 5430197 4 opetuskertaa: 2.10., 9.10., 16.10.

Lisätiedot

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa Tommi Kaipainen Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Koulutusohjelma Raportin palautuksen tai esityksen päivämäärä

Lisätiedot

Erja Nikunen. Tekemällä oppien ohjelmisto ammattilaiseksi. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Erja Nikunen. Tekemällä oppien ohjelmisto ammattilaiseksi. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja 1 Erja Nikunen Tekemällä oppien ohjelmisto ammattilaiseksi Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Erja Nikunen Tekemällä oppien ohjelmistoammattilaiseksi Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003 Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 TAUSTA... 1 1.1.1 Aikaisempi kehitys... 1 1.1.2 Nykytilanne...

Lisätiedot

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Satu Toija HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Case: Yritys X Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Satu Toija Opinnäytetyön nimi HR-järjestelmien kartoitus

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot