T Projektisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T-76.115 Projektisuunnitelma"

Transkriptio

1 T Projektisuunnitelma ETL-työkalu Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus Timo Sallinen Ensimmäinen versio Timo Sallinen Korjauksia, lisätty 1.4 ja Mikko Ruokojoki Korjauksia Teemu Nousiainen 5.1, kommunikointi Mikko Ruokojoki & Katselmointien muokkaus Teemu Nousiainen 5.3 täydennystä Teemu Nousiainen Katselmoinnissa löydetyt virheet Timo Sallinen muutoksia Teemu Nousiainen Kappaleasettelu oikeaksi Mikko Ruokojoki Asiakkaan topten päivitetty Teemu Nousiainen Dokumenttien yhdistely Mikko Ruokojoki 3. kappaletta päivitetty Mikko Ruokojoki Korjattu kappale Timo Sallinen Korjattu 4.3 & 3, pieniä viilauksia Mikko Ruokojoki Päivitetty työarvioita ja pieniä viilauksia Mika Suvanto Oikolukua, laadunvarmistus viitteeksi Timo Sallinen Oikolukua, korjattu 3. kappale Mikko Ruokojoki Päivitetty tuntikirjanpito Sivu 1 / 21

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Projektin tarkoitus ja laajuus Järjestelmät ja ympäristö Oikeudet tuotteeseen Termistö Projektin organisaatio Projektiryhmä Muut sidosryhmät Tavoitteet Asiakkaan tavoitteet Ryhmän tavoitteet Projektin keskeyttämisen kriteerit Projektin lopettamisen kriteerit Resurssit ja budjetti Henkilöstö- ja aikaresurssit Laite- ja ohjelmistoresurssit Budjetti Työskentelytavat ja työkalut Käytännöt Ryhmän SEPA-aiheet Laadunvarmistuksen suunnitelma Työvälineet Standardit Vaiheistus Aikataulu Riskiloki Dokumentin hyväksyntä Liitteet Johdanto 1.1 Projektin tarkoitus ja laajuus Projektin tarkoitus on suunnitella ja toteuttaa ETL-työkalu Aureolis Oy:lle osana Teknillisen korkeakoulun Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö (T ) kurssia. Projekti kestää koko lukuvuoden ja sisältää neljä eri vaihetta, suunnittelun (PP), kaksi toteutuskierrosta (I1 ja I2) ja viimeistely/toimitusvaiheen (FD). Jokaisen vaiheen sisällä työt pilkotaan pienemmiksi, iteratiivisiksi prosesseiksi. Projektin aihe, ETL-työkalu, tulee sanoista Extract-Transform-Load. Kyseessä on tiedon poiminta, sen käsittely eri tavoin ja tiedon lataaminen tietovarastoon. Tietovarastoinnissa tarvitaan työkalua, jonka avulla tietoa voidaan muokata mahdollisimman automaattisesti erilaisin toimenpitein. Yleinen esimerkki on tiedon denormalisointi, jonka avulla Sivu 2 / 21

3 helpotetaan tiedon jalostamisen ja raportoinnin tarpeita. Projekti vaatii laajaa tietämystä tietokannoista ja tietovarastoinnista. Työ toteutetaan seitsemän hengen opiskelijaryhmässä. Työmäärä on kiinnitetty 1400 työtuntiin. Projektiryhmän työtä ohjaa ja vetää ryhmän keskuudestaan valitsema projektipäällikkö. Hän on pääasiallinen vastuuhenkilö myös asiakkaan suuntaan projektin onnistumisesta. Teknillisen korkeakoulun puolelta työtä ohjaa mentor. Opiskelijoiden tarkoituksena on oppia laajan ohjelmistoprojektin läpikäymistä ja asiakasta kiinnostaa lopputuloksena syntyvä, omassa liiketoiminnassaan hyödyllinen ohjelmisto. Asiakkaan eli Aureoliksen puolelta työssä avustavat tekninen asiantuntija ja tekninen johtaja. 1.2 Järjestelmät ja ympäristö Ohjelmisto toteutetaan käyttöjärjestelmästä ja laitealustasta riippumattomaksi pääosin Java- ohjelmointikielellä. Taustalla olevia järjestelmiä ovat erilaiset tietovarastot ja operatiiviset tietokannat. Ohjelmisto on tarkoitettu lähinnä asiakkaan asiantuntijoiden käyttöön. Tulevaisuudessa on mahdollista, että käyttäjiä ovat myös Aureoliksen asiakkaat. Olennainen osa ohjelmistoa on kuvauskieli, jonka avulla voidaan kuvata ETL-työkalun sisältämiä prosesseja ja niiden suhteita toisiinsa. Prosesseista voidaan luoda verkkomainen kuvaus, jolloin eri aliprosessit voivat toimia rinnakkaisesti. Ohjelmistoon suunnitellaan useita rajapintoja, joiden tarkoituksena on käsitellä erimuotoista tietoa ja mahdollistaa prosesseihin liitettävien toimenpiteiden luonti: Erilaisten syötteiden käsittelyrajapinnat (eri tietokantatyypit, eri tiedostotyypit) Prosesseihin liitettävien toimenpiteiden rajapinta 1.3 Oikeudet tuotteeseen Tekijänoikeuksista on sovittu erillisellä sopimuksella. Sivu 3 / 21

4 1.4 Termistö Suomeksi Englanniksi Selitys DW, tietovarasto DW, data warehouse Kohdetietokanta, johon tallennetaan kunkin ETLprosessin suorituksesta saatu lopputulos. Tietovarastoa ei juuri muokata (paitsi silloin kun suoritetaan ETL-prosessi), vaan siihen tehdään ainoastaan kyselyjä. ETL-prosessi (myös ETT tai ETM) ETL process Datan lukeminen lähdeaineistosta (extract), muokkaaminen (transformation) ja tallentaminen tietovarastoon (load / transportation / move) Osaprosessi, tehtävä Subprocess, task ETL-prosessiin kuuluva yksittäinen datan muokkaus-, kopiointi- tai muu toimenpide. Mentor Mentor Projektiryhmän tukihenkilö ja ohjaaja PP-vaihe Project Planning Projektin suunnitteluvaihe. Muita vaiheita esim. toteutusvaihe I ja toteutusvaihe II Iteraatio Iteration Tietyn pituinen aikajakso, jonka kuluessa ohjelmaa kehitetään eteenpäin suunnitelman mukaisesti. Syöte Input Osaprosessin saama syöte, josta tulos muodostetaan. Tulos Output Osaprosessin syötteestä muodostama tulos. Toimenpide Ks. osaprosessi Operaatio Operation Toimenpide. Ks. osaprosessi Taulukko 1: Termistö Sivu 4 / 21

5 Kaavio 1- Projektin osapuolet ja organisaatio 2 Projektin organisaatio 2.1 Projektiryhmä Sivu 5 / 21

6 Nimi: Rooli / vastuu: Kiinnostuksen aiheet: Mikko Ruokojoki Projektipäällikkö, riskienhallinta - Oppia projektijohtamista ohjelmistoprojekteissa - Oppia toimimaan hyvänä asiakasrajapintana projektissa - Oppia projektin ajanseurantaa, toteutumisseurantaa - Tulla tutuksi projektihallinnan työkaluihin Puhelin: Sähköposti: mikko.ruokojoki(at)nomenal.fi Nimi: Rooli / vastuu: Kiinnostuksen aiheet: Risto Kunnas Testaus, dokumentointi - Tavoitteena tulla paremmaksi Javaohjelmoijaksi - Tavoitteena syventää tietämystä testauksesta Puhelin: Sähköposti: Nimi: Rooli / vastuu: Kiinnostuksen aiheet: rkunnas(at)cc.hut.fi Mika Suvanto Riskienhallinta Tavoitteinani on ensisijaisesti saada kokemusta ohjelmistokehityksestä vähän suuremmassa ryhmässä, sillä aiemmin olen työskennellyt lähinnä 2-4 hengen ryhmissä. Tarkoitus olisi myöskin kerätä kokemusta hieman hallitummasta projektin läpiviennistä ja tässä hyödyllisistä käytännöistä ja työkaluista. Toki tavoitteisiin kuuluu kurssin läpäiseminen siihen varatuilla resursseilla ja lopputulos, joka tyydyttää koko ryhmää sekä asiakasta. Puhelin: Sähköposti: mika.suvanto(at)hut.fi Sivu 6 / 21

7 Nimi: Rooli / vastuut: Kiinnostuksen aiheet: Teemu Nousiainen Pääohjelmoija, testaus Tärkeimpänä oppimispäämääränä kurssilla on selkeän kokonaiskuvan saaminen ohjelmistoprojektista. Aikaisempi kokemukseni ohjelmistoprojektin läpiviemisestä on vähäistä, joten yritän saada mahdollisimman paljon käytännön kokemusta. Keskityn testaamisen suunnitteluun ja testauksen toteuttamiseen. Puhelin: Sähköposti: Nimi: Rooli / vastuut: Kiinnostuksen aiheet: tnousiai(at)cc.hut.fi Timo Sallinen Dokumentointi -Kokemuksen saaminen laajemmassa projektiryhmässä toimimisesta -Henkilökohtaisten ohjelmistokehitysmetodien kehittäminen ja kokonaiskuvan saaminen ohjelmistotuotannon formaaleista menetelmistä Puhelin: Sähköposti: timo.sallinen(at)hut.fi Nimi: Rooli / vastuut: Kiinnostuksen aiheet: Jani Malmi Vaatimusmäärittely, muutosten hallinta Tavoitteenani on oppia uusia asioita tiimityöskentelystä vähän isommassa ryhmässä. Harvinainen tilanne, että näin monta työskentelee saman ohjelmiston parissa. Haluna oppia myös uusia asioita ohjelmistotuotannosta sekä jotain uutta testauksesta ja erilaisista järjestelmistä. Haluna myös läpäistä kurssi ja tehdä hyvää työtä. Puhelin: Sähköposti: jani.malmi(at)tietoenator.fi Sivu 7 / 21

8 Nimi: Rooli / vastuut: Kiinnostuksen aiheet: Jani Honkanen Arkkitehtuuri, vaatimusmäärittely, muutosten hallinta. - kokemusta projektityöskentelystä - kokemusta oikean asiakkaan vaatimusten huomioinnista - kokemusta arkkitehtuurisuunnittelusta - kurssin läpäisy (pakollinen) - merkintä kurssista CV:hen Puhelin: Sähköposti: jmhonka2(at)cc.hut.fi 2.2 Muut sidosryhmät Asiakas: Arto Arffman, Tekninen johtaja / Aureolis Oy arto.arffman(at)aureolis.com puh Markus Rautopuro, Tekninen asiantuntija/ Aureolis Oy markus.rautopuro(at)aureolis.com puh Kurssihenkilökunta: Petri Saloma, Mentori psaloma(at)cc.hut.fi 3 Tavoitteet Tässä kappaleessa kuvaillaan projektin tavoitteita eri näkökulmista. Varsinaiset vaatimukset on kuvattu vaatimustenmäärittelydokumentissa. 3.1 Asiakkaan tavoitteet Alla olevassa taulukossa on kuvattu asiakkaan Top-10 tavoitteet projektista: Sivu 8 / 21

9 Taulukko 2: Asiakkaan tavoitteet Tavoite Toiminnoiltaan karsittu ETL-työkalu, jonka perusteella voimme päättää jatketaanko oman ETL-työkalun kehitystä ETL-työkalun kuvauskieli, joka on laajennettavissa tarpeen mukaan Riittävä operaatioiden rajapinta, jotta sitä voidaan käyttää myöhemmin toteutettavien operaatioiden toteuttamiseen Versio ETL-työkalusta, josta voidaan jatkojalostaa käyttökelpoinen kehittynyt versio (ohjelman perustukset tehty huolella) ETL-työkalu toimii vaatimusten mukaisesti. ETL-työkalun prosessien dokumentointitoiminnosta prototyyppitasoinen versio ETL-työkaluun liittyvien, uusien tekniikoiden testaus käytännössä Tietovarastopuolen kehittäminen Tarjota parempia palveluita asiakkaille Asiakaskunnan kasvattaminen uuden työkalun avustuksella Arviointikriteeri Työkalu täyttää vähintään sille asetetut kriittiset ja korkeat vaatimukset. Voidaan käyttää toteutettujen toimenpiteiden osalta ETL-prosessien ajamiseen. Kuvauskielellä voidaan määritellä toimiva ETL-prosessi. Rakenteellisia muutoksia ei vaadita uusia toimenpiteitä lisättäessä. Rajapinnat ja arkkitehtuuri mahdollistavat uusien toimenpidekomponenttien suoraviivaisen lisäämisen ilman muutoksia muihin sovelluksen osiin. Ohjelman arkkitehtuuri ja rajapinnat on suunniteltu huomioonottaen myös tulevat vaatimukset, joita ei toteuteta projektin aikana. ETL-työkalun moottori pystyy suorittamaan prosessin ja toimimaan virhetilanteissa määrittelyjen mukaisesti ETL-prosessista voidaan luoda automaattisesti kuvaus, josta käy ilmi vähintään toimenpiteiden syötteet/tulokset ja keskinäiset suhteet. Toteutettu vähintään prototyyppitasoinen versio tekniikoista. Asiakas arvioi projektin tulosten sovelluskelpoisuuden perusteella. Asiakas arvioi projektien tulosten sovelluskelpoisuuden perusteella. Asiakas arvioi työkalun toiminnallisuuden ja jatkokehityskelpoisuuden perusteella. Muut tavoitteet Näiden lisäksi Aureolis asettaa hankkeelle kokonaisuudessaan seuraavia tavoitteita: 1. Oman ETL-työkalun järkevyyden arviointi 2. Kaupallisia työkaluja paremman välineistön kehittäminen. (ominaisuuksien painotus ETL:n kehittämisen näkökulmasta ja käytännössä havaittujen puutteiden "paikkaus") 3. Kannoista ja käyttöjärjestelmistä riippumattoman sekä hinnaltaan skaalautuvan välineen saaminen käyttöön 4. Uudet tekniikat ja menetelmät Sivu 9 / 21

10 5. Oma väline -> kontrolli hinnoitteluun -> järkevä hinnoittelumalli tuotteeseen integroitaessa tai myytäessä ratkaisuja pienille asiakkaille (lisäarvon myynti) 6. Kehittämisen ja ylläpidon kustannustehokkuuden parantaminen 7. Kehityksen nopeuttaminen 8. Ratkaisujen uudelleenkäytettävyyden helpottaminen 9. Riippuvuuden vähentäminen välinetoimittajista 10.Yrityskuvan muuttaminen/parantaminen (välineen ja projektiryhmän kautta) 3.2 Ryhmän tavoitteet Projektiryhmän tavoitteita ovat: Tavoite Kehittää jatkokehityskelpoinen tietovarastointijärjestelmän runko. Oppia työskentelemään ja kehittää taitojaan ohjelmistoprojektissa. Oppia toimimaan osana ohjelmistokehitysryhmää ja kehittää omaa tietotaitoa asian tiimoilta Kurssin menestyksellinen suoritus annettujen rajoitteiden puitteissa (tuntimäärät). Arviointikriteeri Arvioidaan suhteessa vaatimusten toteutusasteeseen ja arkkitehtuurisuunnittelun huolellisuuteen. Ryhmän jäsenet arvioivat suhteessa henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa. Ryhmän jäsenet ovat päässeet tutustumaan mahdollisimman laajasti eri tehtäviin ja haasteisiin, joita hajautetussa ryhmätyöskentelyssä tulee vastaan. Arvioidaan projektin lopputuloksen ja käytettyjen resurssien perusteella. Taulukko 3: Ryhmän tavoitteet 3.3 Projektin keskeyttämisen kriteerit Riippuen ongelmien vakavuudesta, on mahdollista, että projekti joudutaan keskeyttämään ennen sen loppumista. Tällaisia riskejä on kuvattu erikseen riskienhallinnan dokumentissa ja ne ovat luokiteltu kriittisiksi. Näitä ovat esimerkiksi tilanne, jossa useampi ryhmän jäsen joutuu jättämään projektin kesken. Tällöin on syytä harkita projektin keskeyttämistä. Kriiteerit keskeyttämiselle ovat seuraavat: Muutoksista johtuva töiden lisäys tulee ylivoimaiseksi nykyisille ryhmän jäsenille toteuttaa kurssin antamassa aikataulussa Asiakkaan puolelta tullut pyyntö lopettaa kehitystyöt Projektin keskeyttämisestä keskustellaan yhdessä asiakkaan, mentorin ja ryhmän jäsenten kesken ja sovitaan asiaan liittyvistä tehtävistä. Voidaan kuitenkin todeta, että projektin keskeyttäminen ei ole tarkoitus ja syiden pitää olla painavia, jotta kyseistä toimenpidettä tehdään. Sivu 10 / 21

11 3.4 Projektin lopettamisen kriteerit Projektin lopettamisen kriteerit määritellään, jotta voidaan todeta milloin projekti on syytä lopettaa. Kurssi määrittelee projektille aikarajat, jonka sisällä projektin toteutus pitää tehdä. Sitä ei kuitenkaan ole estetty, etteikö kehitystyö voisi jatkua seuraavassa projektissa, asiakkaan järjestelmänä. Projekti loppuu jos jokin seuraavista toteutuu: Kurssin määrittelemät aikarajat toteutukselle umpeutuvat Sovitut tavoitteet asiakkaan, ryhmän ja kurssin puolelta ovat saavutettu Projektin lopettaminen hyväksytään kurssin ja asiakkaan puolelta. Tällöin keskustelua käydään tavoitteiden onnistumisesta ja tuloksien sisällöstä. 4 Resurssit ja budjetti 4.1 Henkilöstö- ja aikaresurssit Kurssin laajuudeksi on määritelty 5 opintoviikkoa, joka vastaa noin 190 h työtä per opiskelija. Ryhmässämme on 7 henkilöä, jolloin yhteinen työmäärä on 1330 miestyötuntia. Alla on määritelty tarkemmin jokaisen henkilön arvio työtunneista ja niiden jakautumisesta projektin aikana. Vaihe Mikko Jani H Jani M Risto Mika Teemu Timo PP I I DE Taulukko 4: Henkilöstö- ja aikaresurssit päivitetty Työmääräarviot jäsenten kesken Työtunneista on laskettu yhteensä 190 tuntia, koska kurssin puolelta on arvioitu SEPAaiheiden työstämiseen kuluvan erikseen 10h/henkilö. Työmäärät perustuvat ryhmän jäsenien eri vastuualueisiin ja heidän henkilökohtaisiin toiveisiinsa. Alla on määritelty tarkemmin painotuksien syitä. Henkilö Mikko Jani H Työmäärien painotuksien syyt Projektipäällikön työt vaikuttavat paljon työmääriin. Projektin käynnistäminen, suunnitelmien teko ja rutiinien hiominen työllistävät alkuvaiheessa enemmän. Vastuualueena arkkitehtuuri, painotusta alkupuolelle. Varamiehenä vaatimusmäärittelyissä. Sivu 11 / 21

12 Henkilö Jani M Risto Mika Teemu Timo Työmäärien painotuksien syyt Vastuualueena vaatimusmäärittelyt, painotus alkupuolelle. Varamiehen arkkitehtuurissa. Vastuualueena testaus ja laadunvalvonta, painotusta toteutusvaiheisiin. Varamiehenä dokumentoinnissa. Vastuualueena riskienhallinta, painotusta alkupuolelle ja toteutusvaiheisiin. Pääohjelmoija ja panostusta työkalujen ylläpitoon ja toteutukseen, varamiehenä testauksessa ja laadunvalvonnassa. Vastuualueena dokumentointi, painotusta loppupuolelle. Taulukko 5: Työmääräarviot jäsenten kesken 4.2 Laite- ja ohjelmistoresurssit Työn toteutuksessa ryhmän jäsenet käyttävät omia kotitietokoneitaan ja tarvittaessa Teknillisen korkeakoulun tarjoamia tietokoneluokkia. Ohjelmistoresurssit ovat kaikki saatavilla ilman maksullisia lisenssejä. Mikäli tarvetta maksullisille ohjelmistoille ilmenee, asiasta sovitaan asiakkaan kanssa 4.3 Budjetti Projektin ollessa opiskelutyö, ei työtunteja laskuteta asiakkaalta. Mielenkiinnon vuoksi kuitenkin oheisena on laskettu arvio projektin toteuttamisesta todellisuutta lähellä olevilla hinnoilla. Kyseisessä tilanteessa ohjelmiston toteutus tilattaisiin yritykseltä, joka toteuttaisi työn tuntilaskutuksen perusteella. Näin tilauksen tehneen yrityksen ei tarvitse huolehtia työntekijöiden työkaluista tai työtiloista. Arvio perustuu olettamuksiin, että tuntilaskutushinnat eri osaamistasoille ovat seuraavat: Titteli Hinta/tunti Projektipäällikkö 90 Vanhempi suunnittelija/ohjelmoija 55 Suunnittelija/ohjelmoija 45 Jonka perusteella asiakkaan hinta koko projektille olisi seuraava: Titteli Hlömäärä Tunnit Yhteensä Projektipäällikkö h Vanhempi suunnittelija/ohjelmoija h Suunnittelija/ohjelmoija h Yhteensä h Projektin toteuttavan yrityksen sisäinen laskutus perustuisi seuraaviin palkkoihin: 1330 h = 177,3 htp / 7 työntekijällä = 25,3 työpäivää / henkilö. Keskimäärin kuitenkin voidaan olettaa, että tehokasta työaikaa 7,5 tunnista on noin 5,5 tuntia, jolloin työpäivien Sivu 12 / 21

13 määräksi tulee 34,5. Tämä taas vastaa noin 1,5 kuukauden työtä. Palkkaus on kuukausitasolla: Titteli Palkka/kk Todelliset kustannukset yritykselle (~=palkka * 1.5 * hlömäärä) Henkilömäärä Projektipäällikkö ,00 1 Vanhempi suunnittelija/ohjelmoija ,00 4 Suunnittelija/ohjelmoija ,00 2 Joista laskemalla saadaan 1,5 kuukauden palkkamenoiksi Tämän lisäksi pitää laskea laitehankinnat työntekijöille, työtilojen vuokrat ja mahdolliset muut henkilöstöetujen maksut. Laskukaava on hieman optimistinen, sillä siinä ei huomioida työntekijöihin liittyviä riskejä, taustatyötä tekevien ihmisten palkkoja jne. Perimmäinen tarkoitus, eli budjetoinnin havainnollistaminen kuitenkin selviää yllä olevista laskelmista. 5 Työskentelytavat ja työkalut Projektiryhmä on sopinut työskentelytavoista projektin alussa. Ne sisältävät mm. kokous-, kommunikaatio-, koodaus- ja testauskäytännöt. Yhteisesti sovittujen tapojen tarkoituksena on helpottaa ryhmätyöskentelyä ja madaltaa käytännön esteitä kommunikoinnille, suunnittelulle ja kehitystyölle. 5.1 Käytännöt Palaverit Projektiryhmän työskentelytapoihin kuuluvat viikottaiset palaverit, joita varten projektipäällikkö tekee agendan. Palaverissa sihteeriksi valittu tekee kokousmuistion, joka julkaistaan agendan kanssa projektin kotisivulla. Koko ryhmää koskevat palaverit järjestetään pääsääntöisesti torstaisin, sillä tämä päivä todettiin parhaiten sopivaksi. Tämän lisäksi eri vastuualueiden pienemmät ryhmät pitävät tarvittaessa omia tapaamisia. Asiakkaan kanssa ollaan yhteyksissä vähintään viikottain (viikkoraportti, ks ). Kommunikointi Projektiryhmällä on kotisivut osoitteessa Sivuilla julkaistaan: Kokousmuistiot Viikkoraportit Työtehtävälistat Sivu 13 / 21

14 Kurssin palautukset Tapaamisten kalvot Kotisivujen päivittämisestä vastaa Teemu. Projektiryhmän uutispalvelin toimii tietopankkina ja ryhmän sisäisenä dokumenttien levityskanavana sekä keskusteluvälineenä. Ryhmällä on käytössään myös web-pohjainen kalenteri, johon kirjataan ryhmää koskevat aikataulut ja tapaamiset. Ryhmällä on käytössään Internet News-palvelin (snntpd, progress.tky.hut.fi), jota käytetään SSH-tunnelin yli tietoturvan takaamiseksi. Se on ryhmän pääasiallinen keskustelukanava ja sinne lähetetään myös uusimmat aineistot ja keskustellaan tilanteesta. Keskustelun ahkeruutta kuvaa se, että uutisryhmään on mennessä tullut 130 viestiä. Muita kommunikointitapoja ovat sähköposti ja MSN Messenger. Sähköpostia käytetään vain kiireelliseen ja henkilökohtaiseen kommunikointiin. Tällä pyritään välttämään sähköpostitulvaa ja sitä, että tärkeä viesti jäisi huomaamatta Iteratiivinen kehitystyö Työn pilkkominen riittävän pieniksi tehtäviksi ja kehitysvaiheiden iterointi on tärkeää suuren kokonaisuuden hallitsemiseksi. Iterointia toteutetaan erityisesti jokaisen vaiheen alussa läpikäymällä sovitut tehtävät vaiheelle ja pilkkomalla ne pieniksi kokonaisuuksiksi viikottain. Tehtävän sopiva koko arvioidaan niin, että sen voi tehdä yksi henkilö alle viikossa (kurssin työviikkona, n. 10 h). Laadun takaamiseksi työn tuloksia katselmoidaan ryhmissä ja laaditaan tärkeille kokonaisuuksille useita iterointikierroksia Neuvottelut asiakkaan kanssa Projekti sisältää neljä eri vaihetta ja jokaisen vaiheen jälkeen on syytä keskustella asiakkaan kanssa edellisen vaiheen tuloksista. Samoin tutkitaan, mitä uutta seuraavassa vaiheessa pitää ottaa huomioon: Mietteet edellisestä vaiheesta ja mahdolliset parannus/muutosehdotukset Vaatimusmäärittelyiden paikkaansapitävyys ja mahdolliset korjaukset Riskienhallinnan tilanne ja mahdolliset uudet riskit Mahdollisuuksien kartoitus ja niiden kirjaaminen (positiiviset riskit) Asiakkaan kanssa keskustelu asiasta tehdään jo osittain palautetilaisuudessa, joka on pakollinen kurssin puolelta. Tämän lisäksi on hyvä pitää erillinen kokous, jossa voidaan keskustella lisää yllä olevista aiheista Vaatimusmäärittelyn hallinta Vaatimusmäärittelyn luonti tehdään kolmella viikon kestävällä iterointikierroksella PPvaiheessa. Tämä jälkeen vaatimusmäärittelyä käydään läpi vaiheiden alussa ja Sivu 14 / 21

15 keskustellaan muutoksista asiakkaan kanssa. Kaikki muutokset sovitaan kirjallisesti ja niiden aiheuttamat lisätyöt/poistot arvioidaan. Vaatimushallintaa hoitaa vastuuhenkilönä Jani Malmi Arkkitehtuurin hallinta Ohjelmistoarkkitehtuurin määrittely luodaan pääosin I1-vaiheessa, mutta sitä ylläpidetään jatkuvasti toteutusvaiheiden aikana. Muutoksien vaikutukset selvitetään ennen muutoksia ja kaikista oleellisista muutoksista neuvotellaan asiakkaan kanssa ensin. Vastuuhenkilönä arkkitehtuurissa on Jani Honkanen. Muutostenhallinta tullaan suorittamaan formaalisti Testauksen hallinta Testaussuunnitelmat tehdään alustavasti PP-vaiheessa, mutta varsinainen tarkempi suunnittelu toteutetaan toteutusvaiheissa. Testaukselle on määritelty oma vastuuhenkilö (Risto), joka pitää kirjaa tilanteesta ja ilmoittaa projektipäällikölle ja riskienhallinnasta vastaavalle mahdollisista ongelmista. Testaus on hyvin tärkeässä osassa, sillä työkalun toimintaan pitää ehdottomasti pystyä luottamaan Iteraatiovaiheiden suunnittelu Vaiheiden tarkempi suunnittelu tehdään aina ennen vaiheen alkua. PP-vaiheessa kuitenkin luodaan alustavat pohjat kaikelle toiminnalle projektin aikana. Suunnittelu tehdään asiakkaan ja ryhmän yhteisten sopimusten pohjalta kussakin tilanteessa Ajankäytön raportointi ja tehtävien jako Ajankäytön raportointiin ryhmä käyttää kurssin puolelta annettua Trapoli -järjestelmää. Projektipäällikkö tekee asiakkaalle ja mentorille viikoittain viikkoraportin, jossa käydään läpi edellisen viikon tehdyt työt ja työmäärät. Samoin arvioidaan tulevan viikon ohjelmaa ja työmääriä. Vaiheiden lopuksi arvioidaan työmäärien toteutuminen verrattuna suunnitelmiin. Työtehtävien jako on pääasiallisesti projektipäällikön vastuulla. Ryhmällä on viikoittaiset palaverit, joiden yhteydessä läpikäydään viikon aikana tehdyt työt. Samalla jaetaan uusia työtehtäviä seuraavalle viikolle. Projektin eri aihealueet ovat vastuutettu ryhmän jäsenille. Näiden kyseisten vastuualueiden tehtäväjakoa tekee myös kyseessä oleva vastuuhenkilö. Viikoittain ylläpidetään työtehtävälistaa, josta kukin ryhmän jäsen näkee hänelle tarkoitetut työt ja niiden tarkat määräajat. Jos suunnitelmiin tulee muutoksia, niin projektipäällikkö tai aihealueen vastuuhenkilö siirtää tarvittaessa työtehtävän toiselle henkilölle Virheiden seuranta Virheistä pidetään kirjaa asiakkaan järjestämällä JIRA-sovelluksella. Virhetietokantaan on pääsy sekä projektiryhmän jäsenillä että asiakkaalla. Virheen kirjaaminen on aina virheen löytäjän vastuulla. Mikäli virhe löytyy smoke test -testauksella tai automaattisella testauksella ja virhe pystytään saman tien korjaamaan, sitä ei kuitenkaan Sivu 15 / 21

16 merkitä tietokantaan Dokumentointi Kaikki dokumentaatio tuotetaan doc- ja sxw-formaatissa yhteensopivuusongelmien välttämiseksi. Dokumentteihin luodaan yhtenäinen tyylipohja, joilla ulkoasu saadaan yhtenäiseksi. Jokaisella dokumentilla on vastuuhenkilö, joka vastaa lopullisen dokumentin tuottamisesta. Kaikki tuotettu dokumentaatio käydään läpi katselmusmenettelyllä. Dokumentti Projektisuunnitelma Riskienhallintadokumentti Vaatimusmäärittely Tekninen spesifikaatio Testaussuunnitelma Testausraportti Käyttöohjeet Loppuraportti Taulukko 6: Dokumenttien vastuuhenkilöt Projektin katselmoinnit Vastuuhenkilö Timo Mika Jani Malmi Jani Honkanen Risto Risto Jani Honkanen Mikko Katselmoinnit toteutetaan aina vaiheen lopussa. Kyseisessä tilaisuudessa käydään läpi menneen vaiheen tulokset ja nykyinen tilanne tehtävien ja työmäärien kannalta. Katselmointiaineisto luodaan ryhmän kesken jakamalla osatehtäviä ja luomalla yhteinen dokumentti. Pääasiallisesti katselmoinnin sisällöstä on vastuussa projektipäällikkö, joka esittelee tuotokset tilaisuudessa. Katselmointi eroaa hieman projektissa muuten käytettävästä, formaalista katselmoinnista, josta puhutaan laadunvarmistusdokumentissa [2]. Projektin katselmoinnissa on mukana asiakkaan edustajat, mentor, kurssin puolelta edustaja(t) ja ryhmän jäsenet Vaatimustenhallinta Pyrimme keskustelemaan projektin eri vaiheessa vaatimuksista asiakkaan kanssa niin paljon kuin tarpeellista, jotta saamme todelliset vaatimukset tuotua esille. Asiakkaan kanssa kommunikoi vaatimuksista kolmen hengen ryhmä: Jani Honkanen, Mikko Ruokojoki ja Jani Malmi. Tarvittaessa myös muut voivat osallistua näihin tapaamisiin. Pyrimme analysoimaan ja validoimaan vaatimukset myös useamman henkilön avulla, mutta päävastuussa tästä ja vaatimusten hallinnasta on Jani Malmi. Luokittelemme vaatimukset kurssin suosittamalla tavalla seuraavasti: toiminnalliset vaatimukset ei-toiminnalliset vaatimukset rajoitteet Sivu 16 / 21

17 käyttäjävaatimukset (käyttötapaukset). Muutenkin noudatamme kurssin vaatimustenmäärittelyn suosituksia ja ainoastaan tiettyjen taulukoiden rakenteen kohdalla olemme tehneet omia valintojamme. Tulemme päivittämään viikottain vaatimustenmäärittelydokumenttia sen vaatimusten statusten suhteen. Samoin tarkkailemme vaatimusten muutoksia viikottain. Mikäli asiakas haluaa lisätä jonkun uuden vaatimuksen, tulemme tarkastelemaan asiaa vähintään kolmen hengen ryhmässä ja miettimään uuden vaatimuksen aiheuttamaa työmäärän lisäystä. Muutokset vaatimuksiin hyväksytään niiden ollessa järkeviä ja mahdollisia projektin kannalta. Muuten ne hylätään. Mikäli koemme omalta osaltamme tarpeelliseksi muuttaa vaatimuksia, tulemme keskustelemaan niistä asiakkaan kanssa hyvissä ajoin Versionhallinta Versionhallintaan käytetään CVS:ää. Sääntönä on, että vain kääntyvää koodia saa viedä kantaan. Muutoslokiin tulee aina kirjata tehdyt muutokset tiiviisti, mutta mahdollisimman kuvaavasti. Jokainen iteraatiopalautus leimataan leimalla muotoa: ITER_X_Y, jossa X on iteraation numero ja Y iteraation sisäinen juokseva numero. Leimaamisen ja muut CVS:ään liittyvät suuremmat operaatiot hoitaa keskitetysti Pääohjelmoija (Teemu) Ohjelmointikäytännöt Käytämme Sun Microsystemsin virallisia koodikäytäntöjä (ks. Suurin osa kehitystyöstä tehdään Eclipse IDE:llä, johon on määritelty Sunin koodikäytännöt. Hyödynnämme sen automaattisia koodin generointi- ja muotoiluominaisuuksia Riskienhallinta Riskienhallinnasta on erillinen dokumentti, joka on tämän projektisuunnitelman liitteenä [1] Vertaistestaus Vertaistestauksen järjestämisestä sovitaan yhdessä asiakkaan ja vertaisryhmän kanssa. Vertaisryhmän testauksesta saadaan eniten irti, jos vertaisryhmä keskittyy destruktiiviseen testaukseen. Yleisesti ottaen negatiivisia testitapauksia on helpompi keksiä, jos ei tunne järjestelmää kovin hyvin. Vertaisryhmän tekemistä testeistä kerätään talteen syötteet ja tulosteet, jotta voidaan jälkeenpäin analysoida mitä testattiin. Monimutkaisessa prosessissa ei ole aina itsestään selvää, oliko ohjelman toiminta virheellistä vai ei. 5.2 Ryhmän SEPA-aiheet SEPA (Software Engineering Practice Assignment) on jaettu ryhmän kesken seuraavasti: Sivu 17 / 21

18 Työmäärät / vaihe Pari Vastuuhlö SEPA-aihe PP I1 I2 DE Jani H & Mika Jani H Design patterns 60% 40% Jani M & Teemu Teemu Test automation on system test level 20% 40% 40% Risto & Timo Timo Static Methods 20% 60% 20% Mikko Mikko Progress tracking and control 30% 25% 20% 25% SEPA-päiväkirja kuuluu kurssin vaatimuksiin. 5.3 Laadunvarmistuksen suunnitelma Laadunvarmistuksen suunnitelma on erillinen dokumentti, joka on tämän projektisuunnitelman liitteenä [2]. 5.4 Työvälineet Käytettävät kehitystyökalut Ohjelmointi: Eclipse 3.0, Java SDK 1.4 Kaavioiden suunnittelu: MS Visio, Poseidon (tarvittaessa) Versionhallinta: Concurrent Versions System (CVS), eri client-versioita ja implementaatioita, mm. WinCVS Virhetietokanta: Atlassian JIRA 5.5 Standardit Projektissa käytämme seuraavia standardeja: J2EE (Java 2 Enterprise Edition) XML (Extensible Markup Language) UML (Unified Modeling Language) HTML (HyperText Markup Language) Sunin Code Conventions for the Java Programming Language Jyrki Kontion kehittämä RiskIt-mentelmä (Riskienhallinnan osalta osittain) 6 Vaiheistus Vaihe 1 projektin suunnittelu (PP) Tavoitteet Projektin suunnittelu Sivu 18 / 21

19 Asiakkaaseen tutustuminen Asiakkaan tarpeisiin tutustuminen Aiheeseen tutustuminen (ETL) Ryhmän jäsenten tutustuminen toisiinsa Työtavoista ja työkaluista sopiminen Ohjelmiston arkkitehtuurin suunnittelu Ohjelmiston rajapintojen suunnittelu Kommunikointi asiakkaan, mentorin ja ryhmän välillä Kommunikointi ryhmän sisällä Käyttötapauksien määrittely Vaatimusmäärittelyt Riskienhallinnan arviointi ja sovitut tavat seurata riskien kehitystä SEPA aiheiden valinta pareittain Toimitettava aineisto Projektisuunnitelma Vaatimusmäärittely Riskienhallinta Kokouspöytäkirjat ja viikoittaiset tilanneraportit Edistymisraportti (kalvoina) SEPA-päiväkirjat Vaihe 2 Toteutus 1 (I1) Tavoitteet Työtapojen ja työajan optimointi o Kokouksien vähentäminen o Kokouksien osallistujajoukon vähentäminen o Kommunikoinnin parantaminen Jatkaa arkkitehtuurista suunnittelua Aloittaa tekninen määrittely Aloittaa ohjelman toteuttaminen Toimitettava aineisto Päivitetty projektisuunnitelma Sivu 19 / 21

20 Päivitetty vaatimusmäärittely Tekninen spesifikaatio Testaussuunnitelma o Testausraportti o Testatut toiminnot Edistymisraportti Päivitetyt SEPA-päiväkirjat Näiden lisäksi asiakkaalle toimitetaan ensimmäinen versio ohjelmasta sisältäen tärkeimpiä perustoimintoja. Tarkempi suunnitelma I1 vaiheen sisällöstä ja iteraatiosta tehdään PP vaiheen lopussa. Vaihe 3 Toteutus 2 (I2) Tässä vaiheessa on tarkoitus edetä ohjelman toteuttamisessa seuraaviksi tärkeimpiin käyttötilanteisiin ja toteuttaa ne. Käyttöohjeiden laadinta aloitetaan ja arvioidaan nykytilanne vaatimusmäärittelyn ja toteutuneiden työaikojen tiedot. Tarkempi tämän vaiheen suunnittelu tehdään I1 vaiheen lopulla. Toimitettava aineisto Päivitetty projektisuunnitelma Päivitetty vaatimusmäärittely Päivitetty tekninen spesifikaatio Päivitetty testaussuunnitelma o Testausraportti o Testatut toiminnot Edistymisraportti Päivitetyt SEPA-päiväkirjat Käyttöohjeiden esiversio Näiden lisäksi asiakkaalle toimitetaan toinen versio ohjelmasta sisältäen uusia ominaisuuksia. Vaihe 4 Viimeistely/toimitus (FD) Tässä vaiheessa vertaisryhmän testituloksien mukaan korjataan ohjelmassa mahdollisesti esiin tulleet viat ja ongelmat. Viimeistellään käyttöohjeet, luodaan loppuraportti ja valmistellaan tuotteen toimitus asiakkaalle. Tarkempi vaiheen suunnittelu tehdään I2- vaiheen lopulla. Toimitettava aineisto Päivitetty projektisuunnitelma Päivitetty vaatimusmäärittely Päivitetty tekninen spesifikaatio Päivitetty testaussuunnitelma o Testausraportti o Testatut toiminnot Edistymisraportti Päivitetyt SEPA-päiväkirjat Sivu 20 / 21

T-76.115 Projektisuunnitelma

T-76.115 Projektisuunnitelma T-76.115 Projektisuunnitelma ETL-työkalu Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus 0.1 20.10.2004 Timo Sallinen Ensimmäinen versio 1.0 22.10.2004 Timo Sallinen Korjauksia, lisätty 1.4 ja 5.3 1.1 26.10.2004 Mikko

Lisätiedot

T Projektisuunnitelma. ETL-työkalu

T Projektisuunnitelma. ETL-työkalu T-76.115 Projektisuunnitelma ETL-työkalu ExtraTerrestriaLs Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus 0.1 20.10.2004 Timo Sallinen Ensimmäinen versio 1.0 22.10.2004 Timo Sallinen Korjauksia, lisätty 1.4 ja 5.3 1.1

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3 AgilElephant SEPA Diary Petri Kalsi 55347A Heikki Salminen 51137K Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: PK&HS Sivu 1 / 7 Dokumenttihistoria Revisiohistoria Revision päiväys: 29.11.2004 Seuraavan

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

SEPA: Projektin edistymisen seuranta ja hallinta

SEPA: Projektin edistymisen seuranta ja hallinta T-76.115 Ryhmä ExtraTerrestriaLs SEPA-päiväkirja Sivu 1 (10) SEPA: Projektin edistymisen seuranta ja hallinta Mikko Ruokojoki, 45959V Versio Päiväys Kuvaus 0.1 27.10.2004 Ensimmäinen versio 0.2 1.11.2004

Lisätiedot

T Testitapaukset TC-1

T Testitapaukset TC-1 T-76.115 Testitapaukset TC-1 ETL-työkalu ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy Versio Päivämäärä Tekijä Muutos 1.0 18.11.2004 Risto Kunnas Testitapaukset ensimmäistä iteraatiota varten 1.1 26.11.2004 Risto Kunnas

Lisätiedot

T Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (9)

T Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (9) T-76.115 Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (9) T-76.115 Riskienhallintadokumentti ExtraTerrestriaLs Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 Mika Suvanto Alustava versio 0.9.10.2004 Mika Suvanto

Lisätiedot

T-76.115 Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (12)

T-76.115 Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (12) T-76.115 Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (12) T-76.115 Riskienhallintadokumentti ExtraTerrestriaLs Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.8.10.2004 Mika Suvanto Alustava versio 0.9.10.2004

Lisätiedot

A4.1 Projektityö, 5 ov.

A4.1 Projektityö, 5 ov. A4.1 Projektityö, 5 ov. Kurssin esitietovaatimuksia Kurssin tavoitteista Kurssin sisällöstä Luentojen tavoitteista Luentojen sisällöstä Suoritustavoista ja -vaatimuksista Arvostelukriteereistä Motivointia

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Projektiryhmä Tete Work-time Attendance Software. Henkilökohtainen SE harjoitus: loppuraportti

Projektiryhmä Tete Work-time Attendance Software. Henkilökohtainen SE harjoitus: loppuraportti Projektiryhmä Tete Work-time Attendance Software Henkilökohtainen SE harjoitus: loppuraportti Projektin etenemisen seuranta ja kontrollointi Niilo Fredrikson T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 2(8)

Lisätiedot

Tietotekniikan Sovellusprojektit

Tietotekniikan Sovellusprojektit Tietotekniikan Sovellusprojektit Jukka-Pekka Santanen Tietotekniikan laitos 16.2.2010 Tavoitteena taitoja ja kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöstä, projektin hallinnasta ja johtamisesta,

Lisätiedot

SEPA: Projektin edistymisen seuranta ja hallinta

SEPA: Projektin edistymisen seuranta ja hallinta T-76.115 Ryhmä ExtraTerrestriaLs SEPA-päiväkirja Sivu 1 (16) SEPA: Projektin edistymisen seuranta ja hallinta Mikko Ruokojoki, 45959V Versio Päiväys Kuvaus 0.1 27.10.2004 Ensimmäinen versio 0.2 1.11.2004

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 VIIME KERRALLA MENETELMIÄ Musta laatikko Valkea laatikko Harmaa laatikko Regressio Automaatio Rasitus (kuormitus)

Lisätiedot

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant AgilElephant Testausraportti I1 Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: Testausraportti Sivu 1 / 5 Dokumentti Historia Muutoshistoria Revision Numero Revision Päiväys Yhteenveto muutoksista Revision

Lisätiedot

T Edistymisraportti. ExtraTerrestriaLs I1 iteraatio

T Edistymisraportti. ExtraTerrestriaLs I1 iteraatio T-76.115 Edistymisraportti ExtraTerrestriaLs I1 iteraatio 30.11.2004 Agenda Projektin tilanne (10 min) Projektin esittely, jos paikalla uusia henkilöitä I1-vaiheen tavoitteiden saavuttaminen Projektin

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Viulu

Projektisuunnitelma Viulu Projektisuunnitelma Viulu Kuusela Johannes Sjöblom Teemu Suominen Osma Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 23.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Versiohistoria Päivämäärä Versio

Lisätiedot

Convergence of messaging

Convergence of messaging Convergence of messaging Testaussuunnitelma The Converge Group: Mikko Hiipakka Anssi Johansson Joni Karppinen Olli Pettay Timo Ranta-Ojala Tea Silander Helsinki 20. joulukuuta 2002 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation.

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 2 2 Yleistä katselmoinneista...

Lisätiedot

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria Sivu: 1 / 10 Testausdokumentti Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto Versiohistoria Versio Päivitykset 0.4 Lisätty mod_form.php -tiedostoon liittyvät testit 0.5 Lisätty johdanto 1.0 Dokumentti

Lisätiedot

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu (4op)

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu (4op) 581361 Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu (4op) Ohjelmistojärjestelmien syventävien opintojen kurssi Myös ohjelmistotekniikan profiilin pakollinen kurssi eli ohjelmistotekniikka-aiheisen gradun

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 11, 7.12. Viime viikolla... Oliosuunnittelun yleiset periaatteet Single responsibility eli luokilla vain yksi vastuu Program to an interface, not to concrete implementation,

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet Projektisuunnitelma Projektin tavoitteet Projektin tarkoituksena on tunnistaa erilaisia esineitä Kinect-kameran avulla. Kinect-kamera on kytkettynä tietokoneeseen, johon projektissa tehdään tunnistuksen

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Monimutkaisuus: Mahdoton ymmärtää kaikki ohjelman tilat Uusien toimintojen lisääminen voi olla vaikeaa Ohjelmista helposti vaikeakäyttöisiä Projektiryhmän sisäiset kommunikointivaikeudet

Lisätiedot

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004 Tarkastusmenettelyt ja katselmukset tsoft Vesa Tenhunen 4.2.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisessa on puutteiden aikainen havaitseminen

Lisätiedot

Yhteenvetodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Yhteenvetodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Yhteenvetodokumentti Boa Open Access Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

CSE-C2610 Software Project I ja Accenture Luento

CSE-C2610 Software Project I ja Accenture Luento CSE-C2610 Software Project I ja Accenture 2015-2016 Luento 9.9.2015 Accenture yleisesti Maailmanlaajuisesti: henkilömäärä: ~ 320 000 toimistoja yli 200 kaupungissa, 56 maassa liikevaihto 30 mrd. USD (31.8.2015)

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0. A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma Koskelo Helsinki 16.12.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Tom Bertell Johan

Lisätiedot

Kehitysohje. ETL-työkalu. ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy

Kehitysohje. ETL-työkalu. ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy Kehitysohje ETL-työkalu Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 15.1.2005 Timo Sallinen Ensimmäinen versio 0.2 26.1.2005 Timo Sallinen Täydenetty pohjaa 0.3 06.02.2005 Mika Suvanto Pieniä täydennyksiä ja oikolukua

Lisätiedot

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma TKK/DISKO/Tik-76.115 WCLIQUE Projektiryhmä Clique http://www.hut.fi/jekahkon/wclique/testplan.html WCLIQUE Ohjelmistoprojekti Projektiryhmä Clique: Janne Dufva, 75008T, email: janne.dufva@nokia.com, 75014C,

Lisätiedot

T Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (11)

T Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (11) T-76.115 Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (11) T-76.115 Riskienhallintadokumentti ExtraTerrestriaLs Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 Mika Suvanto Alustava versio 0.9.10.2004 Mika

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus Lehmus, Auvinen, Pihamaa Johdanto Käyttäjätestauksella tarkoitetaan tuotteen tai sen prototyypin testauttamista todellisilla käyttäjillä. Kehittäjät

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Projektisuunnitelma. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Projektisuunnitelma Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 1.0 19.10.2007 Johannes Suanto Esitetty Iteraatiodemossa,

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Boa Open Access. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma. Boa Open Access. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma Boa Open Access Helsinki 4.2.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno Valmistelu Suunnittelu ja organisointi Aloitus Toteutus Päätös Projektiidea, tarjous ja into tehdä! Valmentajan / ohjaavan opettajan nimeäminen Projektitiimin kokoaminen / roolit Sopimus toimeksiantajan

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testausraportti Smartmeeting opponointi

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testausraportti Smartmeeting opponointi Testausraportti Smartmeeting opponointi Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testitapaukset Smartmeeting...4 2.1 Yritä kirjautua järjestelmään väärällä salasanalla...4 2.2 Lisää uusi käyttäjä...4 2.3 Lisää

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Labra

Testaussuunnitelma Labra Testaussuunnitelma Labra Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Anssi Kapanen,

Lisätiedot

Automaattinen yksikkötestaus

Automaattinen yksikkötestaus Teknillinen Korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Automaattinen yksikkötestaus Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä

Lisätiedot

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika

11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA. Jyväskylän Yliopisto Tietotekniikan laitos CONCEPT-projekti Paikka ja aika Paikka ja aika Kokoustila Ag C223.1 tiistai klo 13:33-16:07 Läsnä Jouni Kallio(JK), liikuntabiologian laitoksen edustaja Lari Kannisto(LK), vastaava ohjaaja Petteri Kela(KELA), tekninen ohjaaja Pekka Kuuva(PK),

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

Suunnitteluvaihe prosessissa

Suunnitteluvaihe prosessissa Suunnittelu Suunnitteluvaihe prosessissa Silta analyysin ja toteutuksen välillä (raja usein hämärä kumpaankin suuntaan) Asteittain tarkentuva Analyysi -Korkea abstraktiotaso -Sovellusläheiset käsitteet

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, Ohjelmistotuotannon työkaluista

Ohjelmistotekniikan menetelmät, Ohjelmistotuotannon työkaluista 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, Ohjelmistotuotannon työkaluista 1 Ohjelmistotuotannon työkaluuista Projektinhallintatyökalut (ei käsitellä tällä kurssilla) CASE- ja mallinnustyökalut (esim. Poseidon)

Lisätiedot

T-76.115 Software Project: FASTAXON

T-76.115 Software Project: FASTAXON T-76.115 Software Project: FASTAXON Personal Assignment: Communication Practices Group: Muuntaja 0 Version History Owner of the document: Tero Leppänen Version Date Author(s) Description 0.1 26.11.2003

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys Hankesuunnitelma v.0.1 06.08.2012 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen

Lisätiedot

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio Testiraportti 26.2.2006 1/5 - Noheva II Testiraportti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.0 26.2.2006 Tikkanen varsinainen versio 1 Yleistä Toteutusvaiheen 2 virallinen testaus on muodostunut automaattisista

Lisätiedot

T Loppuraportti Sivu 1 (19) Loppuraportti. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Asiakas Aureolis Oy

T Loppuraportti Sivu 1 (19) Loppuraportti. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Asiakas Aureolis Oy T-76.115 Loppuraportti Sivu 1 (19) Loppuraportti Ryhmä ExtraTerrestriaLs Asiakas Aureolis Oy Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 8.3.2005 Mikko Ruokojoki Alustava pohja 0.2 13.3.2005 Jani Malmi Lisätty vaatimusten

Lisätiedot

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö Testaus 30.3.2009 Tuntiop. Sami Nikander sami.nikander@helsinki.fi 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö, Sami Nikander 30.3.2009 1 Testaus Ohjelman systemaattista tutkimista

Lisätiedot

T Projektisuunnitelma

T Projektisuunnitelma T-76.115 Projektisuunnitelma Team Tubeless Muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 3.10.2005 Kekkonen Ensimmäinen mallipohjaan täytetty versio 0.2 11.10.2005 Kekkonen Projektisuunnitelman täydennystä

Lisätiedot

Ylläpito. Ylläpito. Ylläpidon lajeja Ohjelmistotuotanto, syksy 1998 Ylläpito

Ylläpito. Ylläpito. Ylläpidon lajeja Ohjelmistotuotanto, syksy 1998 Ylläpito Kaikki ohjelmistoon sen julkistamisen jälkeen kohdistuvat muutostoimenpiteet jopa 70-80% ohjelmiston elinkaarenaikaisista kehityskustannuksista Ylläpidon lajeja korjaava ylläpito (corrective) testausvaiheessa

Lisätiedot

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen S14 09 Sisäpeltorobotti AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt Antti Kulpakko, Mikko Ikonen 1. Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on toteuttaa ohjelmisto sisäpeltorobottiin seuraavien

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta: Asiakasrekisteri. Tarjousten vertailu. Tiivistelmä

Talous- ja velkaneuvonta: Asiakasrekisteri. Tarjousten vertailu. Tiivistelmä Talous- ja velkaneuvonta: Asiakasrekisteri Tiivistelmä Versio 1.0 23.03.2012 HELSINGIN KAUPUNKI Asiakasrekisteri 2 / 5 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tarjouskilpailun pisteytys... 3 1.1 Yhteenveto ja lopputulos...

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Arto Teräs Avoimen lähdekoodin ohjelmistot teknisessä laskennassa -työpaja CSC, 25.5.2009 Avoimen lähdekoodin kehitysmallit / Arto Teräs 2009-05-25

Lisätiedot

Dokumentin nimi LOGO:) Tampereen teknillinen yliopisto. Ryhmä XXX: Projektiryhmän nimi Projektin nimi

Dokumentin nimi LOGO:) Tampereen teknillinen yliopisto. Ryhmä XXX: Projektiryhmän nimi Projektin nimi Tampereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikan laitos OHJ-3500 Ohjelmistotuotannon projektityö LOGO:) Ryhmä XXX: Projektiryhmän nimi Projektin nimi Dokumentin nimi Jakelu: (Ryhmä) (Kurssihenkilökunta)

Lisätiedot

Valmistusprosessin kehittäminen/abb

Valmistusprosessin kehittäminen/abb Timi Tamminen, Toni Taavila ja Konsta Kilponen Valmistusprosessin kehittäminen/abb Metropolia Ammattikorkeakoulu Energiatekniikka Projektisuunnitelma 5.5.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 2 Projektin

Lisätiedot

Kontrollipolkujen määrä

Kontrollipolkujen määrä Testaus Yleistä Testaus on suunnitelmallista virheiden etsimistä Tuotantoprosessissa ohjelmaan jää aina virheitä, käytettävistä menetelmistä huolimatta Hyvät menetelmät, kuten katselmoinnit pienentävät

Lisätiedot

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY PROJEKTIN SUDENKUOPAT f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Mitä sudenkuoppia esiintyy projektin eri prosesseissa (vaiheissa)? Miten ne voitaisiin välttää? Jouni Huotari 19.3.2012 2 Sudenkuoppia

Lisätiedot

SOA & Ajax Sanahelinää vai toimivaa käytäntöä sähköisessä asioinnissa? Fenix hankejohtaja Harri Juuti Projektipäällikkö Teemu Karvonen

SOA & Ajax Sanahelinää vai toimivaa käytäntöä sähköisessä asioinnissa? Fenix hankejohtaja Harri Juuti Projektipäällikkö Teemu Karvonen SOA & Ajax Sanahelinää vai toimivaa käytäntöä sähköisessä asioinnissa? Fenix hankejohtaja Harri Juuti Projektipäällikkö Teemu Karvonen Agenda Fenix-hankkeen esittely Arkkitehtuuri lyhyesti Kuntalaistili

Lisätiedot

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tervetuloa kurssille! 2 Kurssin yleisinfo Kurssin tausta Katsaus luentoihin Aloitusluennon agenda Luennoitsijoiden esittely Harjoitustyön läpikäynti Muut käytännön

Lisätiedot

käyttötapaukset mod. testaus

käyttötapaukset mod. testaus käyttötapaukset Jari Ojasti Nokia email : jari.ojasti@nokia.com puh : 040 5926 312 Kartta hyväksyntä määrittely suunnittelu suunnittelu mod. testaus integrointi sys. testaus Ylläpito koodaus (toteutus)

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi Pekka Kallioniemi pekka.kallioniemi@uta.fi

Lisätiedot

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen 1 AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen Projektisuunnitelma Tommi Salminen, Hanna Ukkola, Olli Törmänen 19.09.2014 1 Projektin

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden testausinfo

Vakuutusyhtiöiden testausinfo Vakuutusyhtiöiden testausinfo ATJ:n ulkoisten liittymien testaaminen Jonna Hannukainen ja Markku Noukka 12. ja 17.5.2006 (Päivitetty 18.5.2006) ATJ:n integraatiotestaus vakuutusyhtiöiden kanssa Testauksen

Lisätiedot

Tik Projektiryhmä: TeamAhma. Projektin HAYABUSA opponointi. Opponointisuunnitelma

Tik Projektiryhmä: TeamAhma.  Projektin HAYABUSA opponointi. Opponointisuunnitelma TeamAhma Projektin HAYABUSA opponointi Opponointisuunnitelma Päivitetty 25.3.2001 klo 12:08 Projektin HAYABUSA opponointi Mikko Viljainen 2 (5) Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. YMPÄRISTÖ...3 3. HENKILÖSTÖ...4

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Ohjelmistotuotantoprojektin tietojärjestelmä OhtuTie

Projektisuunnitelma. Ohjelmistotuotantoprojektin tietojärjestelmä OhtuTie Projektisuunnitelma Ohjelmistotuotantoprojektin tietojärjestelmä OhtuTie Helsinki 12.7.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI 27.4.2016 Päivän ohjelma 12:00 Avaus / Pekka Äikäs 12:30 Johdon katsaus / Kati Kettunen 12:45 Funidata Oy / Jorma Hänninen ja Mika Peura 13:45 Kahvi 14:15 Aallon käyttöönottoprojekti

Lisätiedot

Dokumentti: SEPA_diary_JK.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant Versio: V1.0

Dokumentti: SEPA_diary_JK.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant Versio: V1.0 T-76.115 SEPA-päiväkirja Juha Kaarlas 49473U Aihe: Sivu 1 of 8 Dokumentin Historia Revisio Historia Revision päiväys: 22.10.2004 Revision Numero Revision Päiväys Yhteenveto muutoksista Muutokset merkitty

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, Johdatus ohjelmistotuotantoon

Ohjelmistojen mallintaminen, Johdatus ohjelmistotuotantoon 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, Johdatus ohjelmistotuotantoon 1 Lyhyt johdatus ohjelmistotuotantoon Ohjelmistotuotanto, ohjelmistoprojektit Miten ohjelmistojen tuottaminen eroaa teollisesta tuotannosta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Harjoitustyöinfo kevät TU-A1100 Tuotantotalous 1

Harjoitustyöinfo kevät TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitustyöinfo kevät 2016 TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitustyö Kurssin harjoitustyö on kokonaisuus, joka etenee vaiheittain viikkoharjoituksissa eli harjoitustyön ohjaustilaisuuksissa kurssin luentojen

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, kurssikoe esimerkkivastauksia

Ohjelmistojen mallintaminen, kurssikoe esimerkkivastauksia Ohjelmistojen mallintaminen, kurssikoe 15.12. esimerkkivastauksia Tehtävä 1 a: Ohjelmistotuotantoprosessi sisältää yleensä aina seuraavat vaiheet: määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus ja ylläpito.

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

T SEPA - STAATTISET MENETELMÄT Tuomas Tolvanen, 55382U Timo Töyry, 58578B

T SEPA - STAATTISET MENETELMÄT Tuomas Tolvanen, 55382U Timo Töyry, 58578B T-76.5158 SEPA - STAATTISET MENETELMÄT Tuomas Tolvanen, 55382U Timo Töyry, 58578B T-76.5158 SEPA - Pariohjelmointi 2 (7) VERSION HALLINTA Versio Päivä Tekijä Kuvaus 0.1 5.12.2006 Tuomas Tolvanen Ensimmäinen

Lisätiedot

Hybridivalvomon tilatiedon hallinnan kehittäminen

Hybridivalvomon tilatiedon hallinnan kehittäminen AS- 0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt 23.9.2014 Projektisuunnitelma Työn suorittaja: Niklas Paganus Työn ohjaaja: Leena Salo Hybridivalvomon tilatiedon hallinnan kehittäminen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tieran toiminta perustuu osaamisverkoston rakentamiseen, mikä

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tiera on vuonna 2010 perustettu yli 200:n kuntatoimijan omistama

Lisätiedot

Tik Harjoitustyö

Tik Harjoitustyö Tik-76.612 Harjoitustyö Harjoitustyön uusi aikataulu Ti 12.3 Kurssin aloitus Harjoitustyön läpikäynti To 14.3 Ti 19.3 Projektin synty Projektisuunnitelma Ryhmien muodostuminen To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti

Lisätiedot

Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari

Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Kemira GrowHow: Paikallisen vaihtelun korjaaminen kasvatuskokeiden tuloksissa 21.2.2008 Ilkka Anttila Mikael Bruun Antti Ritala Olli Rusanen Timo Tervola

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely

Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely 1 Vaatimukset ja käyttötapaukset Vaiheittainen mallintaminen ja abstraktiotasot Järjestelmän rajaaminen sidosryhmäkaaviolla

Lisätiedot