T Projektisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T-76.115 Projektisuunnitelma"

Transkriptio

1 T Projektisuunnitelma ETL-työkalu Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus Timo Sallinen Ensimmäinen versio Timo Sallinen Korjauksia, lisätty 1.4 ja Mikko Ruokojoki Korjauksia Teemu Nousiainen 5.1, kommunikointi Mikko Ruokojoki & Katselmointien muokkaus Teemu Nousiainen 5.3 täydennystä Teemu Nousiainen Katselmoinnissa löydetyt virheet Timo Sallinen muutoksia Teemu Nousiainen Kappaleasettelu oikeaksi Mikko Ruokojoki Asiakkaan topten päivitetty Teemu Nousiainen Dokumenttien yhdistely Mikko Ruokojoki 3. kappaletta päivitetty Mikko Ruokojoki Korjattu kappale Timo Sallinen Korjattu 4.3 & 3, pieniä viilauksia Mikko Ruokojoki Päivitetty työarvioita ja pieniä viilauksia Mika Suvanto Oikolukua, laadunvarmistus viitteeksi Timo Sallinen Oikolukua, korjattu 3. kappale Mikko Ruokojoki Päivitetty tuntikirjanpito Sivu 1 / 21

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Projektin tarkoitus ja laajuus Järjestelmät ja ympäristö Oikeudet tuotteeseen Termistö Projektin organisaatio Projektiryhmä Muut sidosryhmät Tavoitteet Asiakkaan tavoitteet Ryhmän tavoitteet Projektin keskeyttämisen kriteerit Projektin lopettamisen kriteerit Resurssit ja budjetti Henkilöstö- ja aikaresurssit Laite- ja ohjelmistoresurssit Budjetti Työskentelytavat ja työkalut Käytännöt Ryhmän SEPA-aiheet Laadunvarmistuksen suunnitelma Työvälineet Standardit Vaiheistus Aikataulu Riskiloki Dokumentin hyväksyntä Liitteet Johdanto 1.1 Projektin tarkoitus ja laajuus Projektin tarkoitus on suunnitella ja toteuttaa ETL-työkalu Aureolis Oy:lle osana Teknillisen korkeakoulun Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö (T ) kurssia. Projekti kestää koko lukuvuoden ja sisältää neljä eri vaihetta, suunnittelun (PP), kaksi toteutuskierrosta (I1 ja I2) ja viimeistely/toimitusvaiheen (FD). Jokaisen vaiheen sisällä työt pilkotaan pienemmiksi, iteratiivisiksi prosesseiksi. Projektin aihe, ETL-työkalu, tulee sanoista Extract-Transform-Load. Kyseessä on tiedon poiminta, sen käsittely eri tavoin ja tiedon lataaminen tietovarastoon. Tietovarastoinnissa tarvitaan työkalua, jonka avulla tietoa voidaan muokata mahdollisimman automaattisesti erilaisin toimenpitein. Yleinen esimerkki on tiedon denormalisointi, jonka avulla Sivu 2 / 21

3 helpotetaan tiedon jalostamisen ja raportoinnin tarpeita. Projekti vaatii laajaa tietämystä tietokannoista ja tietovarastoinnista. Työ toteutetaan seitsemän hengen opiskelijaryhmässä. Työmäärä on kiinnitetty 1400 työtuntiin. Projektiryhmän työtä ohjaa ja vetää ryhmän keskuudestaan valitsema projektipäällikkö. Hän on pääasiallinen vastuuhenkilö myös asiakkaan suuntaan projektin onnistumisesta. Teknillisen korkeakoulun puolelta työtä ohjaa mentor. Opiskelijoiden tarkoituksena on oppia laajan ohjelmistoprojektin läpikäymistä ja asiakasta kiinnostaa lopputuloksena syntyvä, omassa liiketoiminnassaan hyödyllinen ohjelmisto. Asiakkaan eli Aureoliksen puolelta työssä avustavat tekninen asiantuntija ja tekninen johtaja. 1.2 Järjestelmät ja ympäristö Ohjelmisto toteutetaan käyttöjärjestelmästä ja laitealustasta riippumattomaksi pääosin Java- ohjelmointikielellä. Taustalla olevia järjestelmiä ovat erilaiset tietovarastot ja operatiiviset tietokannat. Ohjelmisto on tarkoitettu lähinnä asiakkaan asiantuntijoiden käyttöön. Tulevaisuudessa on mahdollista, että käyttäjiä ovat myös Aureoliksen asiakkaat. Olennainen osa ohjelmistoa on kuvauskieli, jonka avulla voidaan kuvata ETL-työkalun sisältämiä prosesseja ja niiden suhteita toisiinsa. Prosesseista voidaan luoda verkkomainen kuvaus, jolloin eri aliprosessit voivat toimia rinnakkaisesti. Ohjelmistoon suunnitellaan useita rajapintoja, joiden tarkoituksena on käsitellä erimuotoista tietoa ja mahdollistaa prosesseihin liitettävien toimenpiteiden luonti: Erilaisten syötteiden käsittelyrajapinnat (eri tietokantatyypit, eri tiedostotyypit) Prosesseihin liitettävien toimenpiteiden rajapinta 1.3 Oikeudet tuotteeseen Tekijänoikeuksista on sovittu erillisellä sopimuksella. Sivu 3 / 21

4 1.4 Termistö Suomeksi Englanniksi Selitys DW, tietovarasto DW, data warehouse Kohdetietokanta, johon tallennetaan kunkin ETLprosessin suorituksesta saatu lopputulos. Tietovarastoa ei juuri muokata (paitsi silloin kun suoritetaan ETL-prosessi), vaan siihen tehdään ainoastaan kyselyjä. ETL-prosessi (myös ETT tai ETM) ETL process Datan lukeminen lähdeaineistosta (extract), muokkaaminen (transformation) ja tallentaminen tietovarastoon (load / transportation / move) Osaprosessi, tehtävä Subprocess, task ETL-prosessiin kuuluva yksittäinen datan muokkaus-, kopiointi- tai muu toimenpide. Mentor Mentor Projektiryhmän tukihenkilö ja ohjaaja PP-vaihe Project Planning Projektin suunnitteluvaihe. Muita vaiheita esim. toteutusvaihe I ja toteutusvaihe II Iteraatio Iteration Tietyn pituinen aikajakso, jonka kuluessa ohjelmaa kehitetään eteenpäin suunnitelman mukaisesti. Syöte Input Osaprosessin saama syöte, josta tulos muodostetaan. Tulos Output Osaprosessin syötteestä muodostama tulos. Toimenpide Ks. osaprosessi Operaatio Operation Toimenpide. Ks. osaprosessi Taulukko 1: Termistö Sivu 4 / 21

5 Kaavio 1- Projektin osapuolet ja organisaatio 2 Projektin organisaatio 2.1 Projektiryhmä Sivu 5 / 21

6 Nimi: Rooli / vastuu: Kiinnostuksen aiheet: Mikko Ruokojoki Projektipäällikkö, riskienhallinta - Oppia projektijohtamista ohjelmistoprojekteissa - Oppia toimimaan hyvänä asiakasrajapintana projektissa - Oppia projektin ajanseurantaa, toteutumisseurantaa - Tulla tutuksi projektihallinnan työkaluihin Puhelin: Sähköposti: mikko.ruokojoki(at)nomenal.fi Nimi: Rooli / vastuu: Kiinnostuksen aiheet: Risto Kunnas Testaus, dokumentointi - Tavoitteena tulla paremmaksi Javaohjelmoijaksi - Tavoitteena syventää tietämystä testauksesta Puhelin: Sähköposti: Nimi: Rooli / vastuu: Kiinnostuksen aiheet: rkunnas(at)cc.hut.fi Mika Suvanto Riskienhallinta Tavoitteinani on ensisijaisesti saada kokemusta ohjelmistokehityksestä vähän suuremmassa ryhmässä, sillä aiemmin olen työskennellyt lähinnä 2-4 hengen ryhmissä. Tarkoitus olisi myöskin kerätä kokemusta hieman hallitummasta projektin läpiviennistä ja tässä hyödyllisistä käytännöistä ja työkaluista. Toki tavoitteisiin kuuluu kurssin läpäiseminen siihen varatuilla resursseilla ja lopputulos, joka tyydyttää koko ryhmää sekä asiakasta. Puhelin: Sähköposti: mika.suvanto(at)hut.fi Sivu 6 / 21

7 Nimi: Rooli / vastuut: Kiinnostuksen aiheet: Teemu Nousiainen Pääohjelmoija, testaus Tärkeimpänä oppimispäämääränä kurssilla on selkeän kokonaiskuvan saaminen ohjelmistoprojektista. Aikaisempi kokemukseni ohjelmistoprojektin läpiviemisestä on vähäistä, joten yritän saada mahdollisimman paljon käytännön kokemusta. Keskityn testaamisen suunnitteluun ja testauksen toteuttamiseen. Puhelin: Sähköposti: Nimi: Rooli / vastuut: Kiinnostuksen aiheet: tnousiai(at)cc.hut.fi Timo Sallinen Dokumentointi -Kokemuksen saaminen laajemmassa projektiryhmässä toimimisesta -Henkilökohtaisten ohjelmistokehitysmetodien kehittäminen ja kokonaiskuvan saaminen ohjelmistotuotannon formaaleista menetelmistä Puhelin: Sähköposti: timo.sallinen(at)hut.fi Nimi: Rooli / vastuut: Kiinnostuksen aiheet: Jani Malmi Vaatimusmäärittely, muutosten hallinta Tavoitteenani on oppia uusia asioita tiimityöskentelystä vähän isommassa ryhmässä. Harvinainen tilanne, että näin monta työskentelee saman ohjelmiston parissa. Haluna oppia myös uusia asioita ohjelmistotuotannosta sekä jotain uutta testauksesta ja erilaisista järjestelmistä. Haluna myös läpäistä kurssi ja tehdä hyvää työtä. Puhelin: Sähköposti: jani.malmi(at)tietoenator.fi Sivu 7 / 21

8 Nimi: Rooli / vastuut: Kiinnostuksen aiheet: Jani Honkanen Arkkitehtuuri, vaatimusmäärittely, muutosten hallinta. - kokemusta projektityöskentelystä - kokemusta oikean asiakkaan vaatimusten huomioinnista - kokemusta arkkitehtuurisuunnittelusta - kurssin läpäisy (pakollinen) - merkintä kurssista CV:hen Puhelin: Sähköposti: jmhonka2(at)cc.hut.fi 2.2 Muut sidosryhmät Asiakas: Arto Arffman, Tekninen johtaja / Aureolis Oy arto.arffman(at)aureolis.com puh Markus Rautopuro, Tekninen asiantuntija/ Aureolis Oy markus.rautopuro(at)aureolis.com puh Kurssihenkilökunta: Petri Saloma, Mentori psaloma(at)cc.hut.fi 3 Tavoitteet Tässä kappaleessa kuvaillaan projektin tavoitteita eri näkökulmista. Varsinaiset vaatimukset on kuvattu vaatimustenmäärittelydokumentissa. 3.1 Asiakkaan tavoitteet Alla olevassa taulukossa on kuvattu asiakkaan Top-10 tavoitteet projektista: Sivu 8 / 21

9 Taulukko 2: Asiakkaan tavoitteet Tavoite Toiminnoiltaan karsittu ETL-työkalu, jonka perusteella voimme päättää jatketaanko oman ETL-työkalun kehitystä ETL-työkalun kuvauskieli, joka on laajennettavissa tarpeen mukaan Riittävä operaatioiden rajapinta, jotta sitä voidaan käyttää myöhemmin toteutettavien operaatioiden toteuttamiseen Versio ETL-työkalusta, josta voidaan jatkojalostaa käyttökelpoinen kehittynyt versio (ohjelman perustukset tehty huolella) ETL-työkalu toimii vaatimusten mukaisesti. ETL-työkalun prosessien dokumentointitoiminnosta prototyyppitasoinen versio ETL-työkaluun liittyvien, uusien tekniikoiden testaus käytännössä Tietovarastopuolen kehittäminen Tarjota parempia palveluita asiakkaille Asiakaskunnan kasvattaminen uuden työkalun avustuksella Arviointikriteeri Työkalu täyttää vähintään sille asetetut kriittiset ja korkeat vaatimukset. Voidaan käyttää toteutettujen toimenpiteiden osalta ETL-prosessien ajamiseen. Kuvauskielellä voidaan määritellä toimiva ETL-prosessi. Rakenteellisia muutoksia ei vaadita uusia toimenpiteitä lisättäessä. Rajapinnat ja arkkitehtuuri mahdollistavat uusien toimenpidekomponenttien suoraviivaisen lisäämisen ilman muutoksia muihin sovelluksen osiin. Ohjelman arkkitehtuuri ja rajapinnat on suunniteltu huomioonottaen myös tulevat vaatimukset, joita ei toteuteta projektin aikana. ETL-työkalun moottori pystyy suorittamaan prosessin ja toimimaan virhetilanteissa määrittelyjen mukaisesti ETL-prosessista voidaan luoda automaattisesti kuvaus, josta käy ilmi vähintään toimenpiteiden syötteet/tulokset ja keskinäiset suhteet. Toteutettu vähintään prototyyppitasoinen versio tekniikoista. Asiakas arvioi projektin tulosten sovelluskelpoisuuden perusteella. Asiakas arvioi projektien tulosten sovelluskelpoisuuden perusteella. Asiakas arvioi työkalun toiminnallisuuden ja jatkokehityskelpoisuuden perusteella. Muut tavoitteet Näiden lisäksi Aureolis asettaa hankkeelle kokonaisuudessaan seuraavia tavoitteita: 1. Oman ETL-työkalun järkevyyden arviointi 2. Kaupallisia työkaluja paremman välineistön kehittäminen. (ominaisuuksien painotus ETL:n kehittämisen näkökulmasta ja käytännössä havaittujen puutteiden "paikkaus") 3. Kannoista ja käyttöjärjestelmistä riippumattoman sekä hinnaltaan skaalautuvan välineen saaminen käyttöön 4. Uudet tekniikat ja menetelmät Sivu 9 / 21

10 5. Oma väline -> kontrolli hinnoitteluun -> järkevä hinnoittelumalli tuotteeseen integroitaessa tai myytäessä ratkaisuja pienille asiakkaille (lisäarvon myynti) 6. Kehittämisen ja ylläpidon kustannustehokkuuden parantaminen 7. Kehityksen nopeuttaminen 8. Ratkaisujen uudelleenkäytettävyyden helpottaminen 9. Riippuvuuden vähentäminen välinetoimittajista 10.Yrityskuvan muuttaminen/parantaminen (välineen ja projektiryhmän kautta) 3.2 Ryhmän tavoitteet Projektiryhmän tavoitteita ovat: Tavoite Kehittää jatkokehityskelpoinen tietovarastointijärjestelmän runko. Oppia työskentelemään ja kehittää taitojaan ohjelmistoprojektissa. Oppia toimimaan osana ohjelmistokehitysryhmää ja kehittää omaa tietotaitoa asian tiimoilta Kurssin menestyksellinen suoritus annettujen rajoitteiden puitteissa (tuntimäärät). Arviointikriteeri Arvioidaan suhteessa vaatimusten toteutusasteeseen ja arkkitehtuurisuunnittelun huolellisuuteen. Ryhmän jäsenet arvioivat suhteessa henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa. Ryhmän jäsenet ovat päässeet tutustumaan mahdollisimman laajasti eri tehtäviin ja haasteisiin, joita hajautetussa ryhmätyöskentelyssä tulee vastaan. Arvioidaan projektin lopputuloksen ja käytettyjen resurssien perusteella. Taulukko 3: Ryhmän tavoitteet 3.3 Projektin keskeyttämisen kriteerit Riippuen ongelmien vakavuudesta, on mahdollista, että projekti joudutaan keskeyttämään ennen sen loppumista. Tällaisia riskejä on kuvattu erikseen riskienhallinnan dokumentissa ja ne ovat luokiteltu kriittisiksi. Näitä ovat esimerkiksi tilanne, jossa useampi ryhmän jäsen joutuu jättämään projektin kesken. Tällöin on syytä harkita projektin keskeyttämistä. Kriiteerit keskeyttämiselle ovat seuraavat: Muutoksista johtuva töiden lisäys tulee ylivoimaiseksi nykyisille ryhmän jäsenille toteuttaa kurssin antamassa aikataulussa Asiakkaan puolelta tullut pyyntö lopettaa kehitystyöt Projektin keskeyttämisestä keskustellaan yhdessä asiakkaan, mentorin ja ryhmän jäsenten kesken ja sovitaan asiaan liittyvistä tehtävistä. Voidaan kuitenkin todeta, että projektin keskeyttäminen ei ole tarkoitus ja syiden pitää olla painavia, jotta kyseistä toimenpidettä tehdään. Sivu 10 / 21

11 3.4 Projektin lopettamisen kriteerit Projektin lopettamisen kriteerit määritellään, jotta voidaan todeta milloin projekti on syytä lopettaa. Kurssi määrittelee projektille aikarajat, jonka sisällä projektin toteutus pitää tehdä. Sitä ei kuitenkaan ole estetty, etteikö kehitystyö voisi jatkua seuraavassa projektissa, asiakkaan järjestelmänä. Projekti loppuu jos jokin seuraavista toteutuu: Kurssin määrittelemät aikarajat toteutukselle umpeutuvat Sovitut tavoitteet asiakkaan, ryhmän ja kurssin puolelta ovat saavutettu Projektin lopettaminen hyväksytään kurssin ja asiakkaan puolelta. Tällöin keskustelua käydään tavoitteiden onnistumisesta ja tuloksien sisällöstä. 4 Resurssit ja budjetti 4.1 Henkilöstö- ja aikaresurssit Kurssin laajuudeksi on määritelty 5 opintoviikkoa, joka vastaa noin 190 h työtä per opiskelija. Ryhmässämme on 7 henkilöä, jolloin yhteinen työmäärä on 1330 miestyötuntia. Alla on määritelty tarkemmin jokaisen henkilön arvio työtunneista ja niiden jakautumisesta projektin aikana. Vaihe Mikko Jani H Jani M Risto Mika Teemu Timo PP I I DE Taulukko 4: Henkilöstö- ja aikaresurssit päivitetty Työmääräarviot jäsenten kesken Työtunneista on laskettu yhteensä 190 tuntia, koska kurssin puolelta on arvioitu SEPAaiheiden työstämiseen kuluvan erikseen 10h/henkilö. Työmäärät perustuvat ryhmän jäsenien eri vastuualueisiin ja heidän henkilökohtaisiin toiveisiinsa. Alla on määritelty tarkemmin painotuksien syitä. Henkilö Mikko Jani H Työmäärien painotuksien syyt Projektipäällikön työt vaikuttavat paljon työmääriin. Projektin käynnistäminen, suunnitelmien teko ja rutiinien hiominen työllistävät alkuvaiheessa enemmän. Vastuualueena arkkitehtuuri, painotusta alkupuolelle. Varamiehenä vaatimusmäärittelyissä. Sivu 11 / 21

12 Henkilö Jani M Risto Mika Teemu Timo Työmäärien painotuksien syyt Vastuualueena vaatimusmäärittelyt, painotus alkupuolelle. Varamiehen arkkitehtuurissa. Vastuualueena testaus ja laadunvalvonta, painotusta toteutusvaiheisiin. Varamiehenä dokumentoinnissa. Vastuualueena riskienhallinta, painotusta alkupuolelle ja toteutusvaiheisiin. Pääohjelmoija ja panostusta työkalujen ylläpitoon ja toteutukseen, varamiehenä testauksessa ja laadunvalvonnassa. Vastuualueena dokumentointi, painotusta loppupuolelle. Taulukko 5: Työmääräarviot jäsenten kesken 4.2 Laite- ja ohjelmistoresurssit Työn toteutuksessa ryhmän jäsenet käyttävät omia kotitietokoneitaan ja tarvittaessa Teknillisen korkeakoulun tarjoamia tietokoneluokkia. Ohjelmistoresurssit ovat kaikki saatavilla ilman maksullisia lisenssejä. Mikäli tarvetta maksullisille ohjelmistoille ilmenee, asiasta sovitaan asiakkaan kanssa 4.3 Budjetti Projektin ollessa opiskelutyö, ei työtunteja laskuteta asiakkaalta. Mielenkiinnon vuoksi kuitenkin oheisena on laskettu arvio projektin toteuttamisesta todellisuutta lähellä olevilla hinnoilla. Kyseisessä tilanteessa ohjelmiston toteutus tilattaisiin yritykseltä, joka toteuttaisi työn tuntilaskutuksen perusteella. Näin tilauksen tehneen yrityksen ei tarvitse huolehtia työntekijöiden työkaluista tai työtiloista. Arvio perustuu olettamuksiin, että tuntilaskutushinnat eri osaamistasoille ovat seuraavat: Titteli Hinta/tunti Projektipäällikkö 90 Vanhempi suunnittelija/ohjelmoija 55 Suunnittelija/ohjelmoija 45 Jonka perusteella asiakkaan hinta koko projektille olisi seuraava: Titteli Hlömäärä Tunnit Yhteensä Projektipäällikkö h Vanhempi suunnittelija/ohjelmoija h Suunnittelija/ohjelmoija h Yhteensä h Projektin toteuttavan yrityksen sisäinen laskutus perustuisi seuraaviin palkkoihin: 1330 h = 177,3 htp / 7 työntekijällä = 25,3 työpäivää / henkilö. Keskimäärin kuitenkin voidaan olettaa, että tehokasta työaikaa 7,5 tunnista on noin 5,5 tuntia, jolloin työpäivien Sivu 12 / 21

13 määräksi tulee 34,5. Tämä taas vastaa noin 1,5 kuukauden työtä. Palkkaus on kuukausitasolla: Titteli Palkka/kk Todelliset kustannukset yritykselle (~=palkka * 1.5 * hlömäärä) Henkilömäärä Projektipäällikkö ,00 1 Vanhempi suunnittelija/ohjelmoija ,00 4 Suunnittelija/ohjelmoija ,00 2 Joista laskemalla saadaan 1,5 kuukauden palkkamenoiksi Tämän lisäksi pitää laskea laitehankinnat työntekijöille, työtilojen vuokrat ja mahdolliset muut henkilöstöetujen maksut. Laskukaava on hieman optimistinen, sillä siinä ei huomioida työntekijöihin liittyviä riskejä, taustatyötä tekevien ihmisten palkkoja jne. Perimmäinen tarkoitus, eli budjetoinnin havainnollistaminen kuitenkin selviää yllä olevista laskelmista. 5 Työskentelytavat ja työkalut Projektiryhmä on sopinut työskentelytavoista projektin alussa. Ne sisältävät mm. kokous-, kommunikaatio-, koodaus- ja testauskäytännöt. Yhteisesti sovittujen tapojen tarkoituksena on helpottaa ryhmätyöskentelyä ja madaltaa käytännön esteitä kommunikoinnille, suunnittelulle ja kehitystyölle. 5.1 Käytännöt Palaverit Projektiryhmän työskentelytapoihin kuuluvat viikottaiset palaverit, joita varten projektipäällikkö tekee agendan. Palaverissa sihteeriksi valittu tekee kokousmuistion, joka julkaistaan agendan kanssa projektin kotisivulla. Koko ryhmää koskevat palaverit järjestetään pääsääntöisesti torstaisin, sillä tämä päivä todettiin parhaiten sopivaksi. Tämän lisäksi eri vastuualueiden pienemmät ryhmät pitävät tarvittaessa omia tapaamisia. Asiakkaan kanssa ollaan yhteyksissä vähintään viikottain (viikkoraportti, ks ). Kommunikointi Projektiryhmällä on kotisivut osoitteessa Sivuilla julkaistaan: Kokousmuistiot Viikkoraportit Työtehtävälistat Sivu 13 / 21

14 Kurssin palautukset Tapaamisten kalvot Kotisivujen päivittämisestä vastaa Teemu. Projektiryhmän uutispalvelin toimii tietopankkina ja ryhmän sisäisenä dokumenttien levityskanavana sekä keskusteluvälineenä. Ryhmällä on käytössään myös web-pohjainen kalenteri, johon kirjataan ryhmää koskevat aikataulut ja tapaamiset. Ryhmällä on käytössään Internet News-palvelin (snntpd, progress.tky.hut.fi), jota käytetään SSH-tunnelin yli tietoturvan takaamiseksi. Se on ryhmän pääasiallinen keskustelukanava ja sinne lähetetään myös uusimmat aineistot ja keskustellaan tilanteesta. Keskustelun ahkeruutta kuvaa se, että uutisryhmään on mennessä tullut 130 viestiä. Muita kommunikointitapoja ovat sähköposti ja MSN Messenger. Sähköpostia käytetään vain kiireelliseen ja henkilökohtaiseen kommunikointiin. Tällä pyritään välttämään sähköpostitulvaa ja sitä, että tärkeä viesti jäisi huomaamatta Iteratiivinen kehitystyö Työn pilkkominen riittävän pieniksi tehtäviksi ja kehitysvaiheiden iterointi on tärkeää suuren kokonaisuuden hallitsemiseksi. Iterointia toteutetaan erityisesti jokaisen vaiheen alussa läpikäymällä sovitut tehtävät vaiheelle ja pilkkomalla ne pieniksi kokonaisuuksiksi viikottain. Tehtävän sopiva koko arvioidaan niin, että sen voi tehdä yksi henkilö alle viikossa (kurssin työviikkona, n. 10 h). Laadun takaamiseksi työn tuloksia katselmoidaan ryhmissä ja laaditaan tärkeille kokonaisuuksille useita iterointikierroksia Neuvottelut asiakkaan kanssa Projekti sisältää neljä eri vaihetta ja jokaisen vaiheen jälkeen on syytä keskustella asiakkaan kanssa edellisen vaiheen tuloksista. Samoin tutkitaan, mitä uutta seuraavassa vaiheessa pitää ottaa huomioon: Mietteet edellisestä vaiheesta ja mahdolliset parannus/muutosehdotukset Vaatimusmäärittelyiden paikkaansapitävyys ja mahdolliset korjaukset Riskienhallinnan tilanne ja mahdolliset uudet riskit Mahdollisuuksien kartoitus ja niiden kirjaaminen (positiiviset riskit) Asiakkaan kanssa keskustelu asiasta tehdään jo osittain palautetilaisuudessa, joka on pakollinen kurssin puolelta. Tämän lisäksi on hyvä pitää erillinen kokous, jossa voidaan keskustella lisää yllä olevista aiheista Vaatimusmäärittelyn hallinta Vaatimusmäärittelyn luonti tehdään kolmella viikon kestävällä iterointikierroksella PPvaiheessa. Tämä jälkeen vaatimusmäärittelyä käydään läpi vaiheiden alussa ja Sivu 14 / 21

15 keskustellaan muutoksista asiakkaan kanssa. Kaikki muutokset sovitaan kirjallisesti ja niiden aiheuttamat lisätyöt/poistot arvioidaan. Vaatimushallintaa hoitaa vastuuhenkilönä Jani Malmi Arkkitehtuurin hallinta Ohjelmistoarkkitehtuurin määrittely luodaan pääosin I1-vaiheessa, mutta sitä ylläpidetään jatkuvasti toteutusvaiheiden aikana. Muutoksien vaikutukset selvitetään ennen muutoksia ja kaikista oleellisista muutoksista neuvotellaan asiakkaan kanssa ensin. Vastuuhenkilönä arkkitehtuurissa on Jani Honkanen. Muutostenhallinta tullaan suorittamaan formaalisti Testauksen hallinta Testaussuunnitelmat tehdään alustavasti PP-vaiheessa, mutta varsinainen tarkempi suunnittelu toteutetaan toteutusvaiheissa. Testaukselle on määritelty oma vastuuhenkilö (Risto), joka pitää kirjaa tilanteesta ja ilmoittaa projektipäällikölle ja riskienhallinnasta vastaavalle mahdollisista ongelmista. Testaus on hyvin tärkeässä osassa, sillä työkalun toimintaan pitää ehdottomasti pystyä luottamaan Iteraatiovaiheiden suunnittelu Vaiheiden tarkempi suunnittelu tehdään aina ennen vaiheen alkua. PP-vaiheessa kuitenkin luodaan alustavat pohjat kaikelle toiminnalle projektin aikana. Suunnittelu tehdään asiakkaan ja ryhmän yhteisten sopimusten pohjalta kussakin tilanteessa Ajankäytön raportointi ja tehtävien jako Ajankäytön raportointiin ryhmä käyttää kurssin puolelta annettua Trapoli -järjestelmää. Projektipäällikkö tekee asiakkaalle ja mentorille viikoittain viikkoraportin, jossa käydään läpi edellisen viikon tehdyt työt ja työmäärät. Samoin arvioidaan tulevan viikon ohjelmaa ja työmääriä. Vaiheiden lopuksi arvioidaan työmäärien toteutuminen verrattuna suunnitelmiin. Työtehtävien jako on pääasiallisesti projektipäällikön vastuulla. Ryhmällä on viikoittaiset palaverit, joiden yhteydessä läpikäydään viikon aikana tehdyt työt. Samalla jaetaan uusia työtehtäviä seuraavalle viikolle. Projektin eri aihealueet ovat vastuutettu ryhmän jäsenille. Näiden kyseisten vastuualueiden tehtäväjakoa tekee myös kyseessä oleva vastuuhenkilö. Viikoittain ylläpidetään työtehtävälistaa, josta kukin ryhmän jäsen näkee hänelle tarkoitetut työt ja niiden tarkat määräajat. Jos suunnitelmiin tulee muutoksia, niin projektipäällikkö tai aihealueen vastuuhenkilö siirtää tarvittaessa työtehtävän toiselle henkilölle Virheiden seuranta Virheistä pidetään kirjaa asiakkaan järjestämällä JIRA-sovelluksella. Virhetietokantaan on pääsy sekä projektiryhmän jäsenillä että asiakkaalla. Virheen kirjaaminen on aina virheen löytäjän vastuulla. Mikäli virhe löytyy smoke test -testauksella tai automaattisella testauksella ja virhe pystytään saman tien korjaamaan, sitä ei kuitenkaan Sivu 15 / 21

16 merkitä tietokantaan Dokumentointi Kaikki dokumentaatio tuotetaan doc- ja sxw-formaatissa yhteensopivuusongelmien välttämiseksi. Dokumentteihin luodaan yhtenäinen tyylipohja, joilla ulkoasu saadaan yhtenäiseksi. Jokaisella dokumentilla on vastuuhenkilö, joka vastaa lopullisen dokumentin tuottamisesta. Kaikki tuotettu dokumentaatio käydään läpi katselmusmenettelyllä. Dokumentti Projektisuunnitelma Riskienhallintadokumentti Vaatimusmäärittely Tekninen spesifikaatio Testaussuunnitelma Testausraportti Käyttöohjeet Loppuraportti Taulukko 6: Dokumenttien vastuuhenkilöt Projektin katselmoinnit Vastuuhenkilö Timo Mika Jani Malmi Jani Honkanen Risto Risto Jani Honkanen Mikko Katselmoinnit toteutetaan aina vaiheen lopussa. Kyseisessä tilaisuudessa käydään läpi menneen vaiheen tulokset ja nykyinen tilanne tehtävien ja työmäärien kannalta. Katselmointiaineisto luodaan ryhmän kesken jakamalla osatehtäviä ja luomalla yhteinen dokumentti. Pääasiallisesti katselmoinnin sisällöstä on vastuussa projektipäällikkö, joka esittelee tuotokset tilaisuudessa. Katselmointi eroaa hieman projektissa muuten käytettävästä, formaalista katselmoinnista, josta puhutaan laadunvarmistusdokumentissa [2]. Projektin katselmoinnissa on mukana asiakkaan edustajat, mentor, kurssin puolelta edustaja(t) ja ryhmän jäsenet Vaatimustenhallinta Pyrimme keskustelemaan projektin eri vaiheessa vaatimuksista asiakkaan kanssa niin paljon kuin tarpeellista, jotta saamme todelliset vaatimukset tuotua esille. Asiakkaan kanssa kommunikoi vaatimuksista kolmen hengen ryhmä: Jani Honkanen, Mikko Ruokojoki ja Jani Malmi. Tarvittaessa myös muut voivat osallistua näihin tapaamisiin. Pyrimme analysoimaan ja validoimaan vaatimukset myös useamman henkilön avulla, mutta päävastuussa tästä ja vaatimusten hallinnasta on Jani Malmi. Luokittelemme vaatimukset kurssin suosittamalla tavalla seuraavasti: toiminnalliset vaatimukset ei-toiminnalliset vaatimukset rajoitteet Sivu 16 / 21

17 käyttäjävaatimukset (käyttötapaukset). Muutenkin noudatamme kurssin vaatimustenmäärittelyn suosituksia ja ainoastaan tiettyjen taulukoiden rakenteen kohdalla olemme tehneet omia valintojamme. Tulemme päivittämään viikottain vaatimustenmäärittelydokumenttia sen vaatimusten statusten suhteen. Samoin tarkkailemme vaatimusten muutoksia viikottain. Mikäli asiakas haluaa lisätä jonkun uuden vaatimuksen, tulemme tarkastelemaan asiaa vähintään kolmen hengen ryhmässä ja miettimään uuden vaatimuksen aiheuttamaa työmäärän lisäystä. Muutokset vaatimuksiin hyväksytään niiden ollessa järkeviä ja mahdollisia projektin kannalta. Muuten ne hylätään. Mikäli koemme omalta osaltamme tarpeelliseksi muuttaa vaatimuksia, tulemme keskustelemaan niistä asiakkaan kanssa hyvissä ajoin Versionhallinta Versionhallintaan käytetään CVS:ää. Sääntönä on, että vain kääntyvää koodia saa viedä kantaan. Muutoslokiin tulee aina kirjata tehdyt muutokset tiiviisti, mutta mahdollisimman kuvaavasti. Jokainen iteraatiopalautus leimataan leimalla muotoa: ITER_X_Y, jossa X on iteraation numero ja Y iteraation sisäinen juokseva numero. Leimaamisen ja muut CVS:ään liittyvät suuremmat operaatiot hoitaa keskitetysti Pääohjelmoija (Teemu) Ohjelmointikäytännöt Käytämme Sun Microsystemsin virallisia koodikäytäntöjä (ks. Suurin osa kehitystyöstä tehdään Eclipse IDE:llä, johon on määritelty Sunin koodikäytännöt. Hyödynnämme sen automaattisia koodin generointi- ja muotoiluominaisuuksia Riskienhallinta Riskienhallinnasta on erillinen dokumentti, joka on tämän projektisuunnitelman liitteenä [1] Vertaistestaus Vertaistestauksen järjestämisestä sovitaan yhdessä asiakkaan ja vertaisryhmän kanssa. Vertaisryhmän testauksesta saadaan eniten irti, jos vertaisryhmä keskittyy destruktiiviseen testaukseen. Yleisesti ottaen negatiivisia testitapauksia on helpompi keksiä, jos ei tunne järjestelmää kovin hyvin. Vertaisryhmän tekemistä testeistä kerätään talteen syötteet ja tulosteet, jotta voidaan jälkeenpäin analysoida mitä testattiin. Monimutkaisessa prosessissa ei ole aina itsestään selvää, oliko ohjelman toiminta virheellistä vai ei. 5.2 Ryhmän SEPA-aiheet SEPA (Software Engineering Practice Assignment) on jaettu ryhmän kesken seuraavasti: Sivu 17 / 21

18 Työmäärät / vaihe Pari Vastuuhlö SEPA-aihe PP I1 I2 DE Jani H & Mika Jani H Design patterns 60% 40% Jani M & Teemu Teemu Test automation on system test level 20% 40% 40% Risto & Timo Timo Static Methods 20% 60% 20% Mikko Mikko Progress tracking and control 30% 25% 20% 25% SEPA-päiväkirja kuuluu kurssin vaatimuksiin. 5.3 Laadunvarmistuksen suunnitelma Laadunvarmistuksen suunnitelma on erillinen dokumentti, joka on tämän projektisuunnitelman liitteenä [2]. 5.4 Työvälineet Käytettävät kehitystyökalut Ohjelmointi: Eclipse 3.0, Java SDK 1.4 Kaavioiden suunnittelu: MS Visio, Poseidon (tarvittaessa) Versionhallinta: Concurrent Versions System (CVS), eri client-versioita ja implementaatioita, mm. WinCVS Virhetietokanta: Atlassian JIRA 5.5 Standardit Projektissa käytämme seuraavia standardeja: J2EE (Java 2 Enterprise Edition) XML (Extensible Markup Language) UML (Unified Modeling Language) HTML (HyperText Markup Language) Sunin Code Conventions for the Java Programming Language Jyrki Kontion kehittämä RiskIt-mentelmä (Riskienhallinnan osalta osittain) 6 Vaiheistus Vaihe 1 projektin suunnittelu (PP) Tavoitteet Projektin suunnittelu Sivu 18 / 21

19 Asiakkaaseen tutustuminen Asiakkaan tarpeisiin tutustuminen Aiheeseen tutustuminen (ETL) Ryhmän jäsenten tutustuminen toisiinsa Työtavoista ja työkaluista sopiminen Ohjelmiston arkkitehtuurin suunnittelu Ohjelmiston rajapintojen suunnittelu Kommunikointi asiakkaan, mentorin ja ryhmän välillä Kommunikointi ryhmän sisällä Käyttötapauksien määrittely Vaatimusmäärittelyt Riskienhallinnan arviointi ja sovitut tavat seurata riskien kehitystä SEPA aiheiden valinta pareittain Toimitettava aineisto Projektisuunnitelma Vaatimusmäärittely Riskienhallinta Kokouspöytäkirjat ja viikoittaiset tilanneraportit Edistymisraportti (kalvoina) SEPA-päiväkirjat Vaihe 2 Toteutus 1 (I1) Tavoitteet Työtapojen ja työajan optimointi o Kokouksien vähentäminen o Kokouksien osallistujajoukon vähentäminen o Kommunikoinnin parantaminen Jatkaa arkkitehtuurista suunnittelua Aloittaa tekninen määrittely Aloittaa ohjelman toteuttaminen Toimitettava aineisto Päivitetty projektisuunnitelma Sivu 19 / 21

20 Päivitetty vaatimusmäärittely Tekninen spesifikaatio Testaussuunnitelma o Testausraportti o Testatut toiminnot Edistymisraportti Päivitetyt SEPA-päiväkirjat Näiden lisäksi asiakkaalle toimitetaan ensimmäinen versio ohjelmasta sisältäen tärkeimpiä perustoimintoja. Tarkempi suunnitelma I1 vaiheen sisällöstä ja iteraatiosta tehdään PP vaiheen lopussa. Vaihe 3 Toteutus 2 (I2) Tässä vaiheessa on tarkoitus edetä ohjelman toteuttamisessa seuraaviksi tärkeimpiin käyttötilanteisiin ja toteuttaa ne. Käyttöohjeiden laadinta aloitetaan ja arvioidaan nykytilanne vaatimusmäärittelyn ja toteutuneiden työaikojen tiedot. Tarkempi tämän vaiheen suunnittelu tehdään I1 vaiheen lopulla. Toimitettava aineisto Päivitetty projektisuunnitelma Päivitetty vaatimusmäärittely Päivitetty tekninen spesifikaatio Päivitetty testaussuunnitelma o Testausraportti o Testatut toiminnot Edistymisraportti Päivitetyt SEPA-päiväkirjat Käyttöohjeiden esiversio Näiden lisäksi asiakkaalle toimitetaan toinen versio ohjelmasta sisältäen uusia ominaisuuksia. Vaihe 4 Viimeistely/toimitus (FD) Tässä vaiheessa vertaisryhmän testituloksien mukaan korjataan ohjelmassa mahdollisesti esiin tulleet viat ja ongelmat. Viimeistellään käyttöohjeet, luodaan loppuraportti ja valmistellaan tuotteen toimitus asiakkaalle. Tarkempi vaiheen suunnittelu tehdään I2- vaiheen lopulla. Toimitettava aineisto Päivitetty projektisuunnitelma Päivitetty vaatimusmäärittely Päivitetty tekninen spesifikaatio Päivitetty testaussuunnitelma o Testausraportti o Testatut toiminnot Edistymisraportti Päivitetyt SEPA-päiväkirjat Sivu 20 / 21

T-76.115 Projektisuunnitelma

T-76.115 Projektisuunnitelma T-76.115 Projektisuunnitelma ETL-työkalu Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus 0.1 20.10.2004 Timo Sallinen Ensimmäinen versio 1.0 22.10.2004 Timo Sallinen Korjauksia, lisätty 1.4 ja 5.3 1.1 26.10.2004 Mikko

Lisätiedot

T Projektisuunnitelma. ETL-työkalu

T Projektisuunnitelma. ETL-työkalu T-76.115 Projektisuunnitelma ETL-työkalu ExtraTerrestriaLs Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus 0.1 20.10.2004 Timo Sallinen Ensimmäinen versio 1.0 22.10.2004 Timo Sallinen Korjauksia, lisätty 1.4 ja 5.3 1.1

Lisätiedot

T-76.115 Edistymisraportti. ExtraTerrestriaLs PP iteraatio 2.11.2004

T-76.115 Edistymisraportti. ExtraTerrestriaLs PP iteraatio 2.11.2004 T-76.115 Edistymisraportti ExtraTerrestriaLs PP iteraatio 2.11.2004 Agenda Projektin tilanne Projektin esittely Projektin tavoitteet ja nykyinen tilanne Työn tulokset PP iteraation tuotokset Tehtävien

Lisätiedot

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen Muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 24.10.2005 Elina Kontro Laatuasiat siirretty omaan dokumenttiin jatkotyöstetty 0.2 27.10.2005 Santeri Saarinen Bugien elinkaari yms. asioita jatkettu 0.3 28.10.2005

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen suunnitelma. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy

Laadunvarmistuksen suunnitelma. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy Laadunvarmistuksen suunnitelma Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.0 8.11.2004 Risto Kunnas Ensimmäinen versio 1.1 8.11.2004 Risto Kunnas Korjauksia 1.2 9.11.2004 Mika Suvanto

Lisätiedot

T 76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Hirviöryhmä loppukatselmointi. Hirviö. Projektikatselmointi

T 76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Hirviöryhmä loppukatselmointi. Hirviö. Projektikatselmointi Hirviö Projektikatselmointi Mikä Hirviö on? Hajautettu muistikirja Professoreille Muistiinpanoja keskusteluista opiskelijan kanssa Diplomitöiden ja jatko opintojen seuranta Raportointi Opetushenkilökunnalle

Lisätiedot

T Loppukatselmus

T Loppukatselmus T-76.115 Loppukatselmus REILU 16.3.2005 Agenda Johdanto (5min) Tuotteen esittely (10 min) Käyttötarkoitus Vaatimukset Ohjelmiston rakenne Demosovellus Projektin arviointi (15 min) Iteraatiot Tavoitteiden

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS PROJEKTITOIMINNAN PERUSTEET TENTTI 28.4.2001 Tonja Molin-Juustila Kustakin tehtävästä max 6 pistettä. Vastaukset arvostellaan 0,5 pisteen tarkkuudella. Oikeat vastaukset

Lisätiedot

T Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (9)

T Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (9) T-76.115 Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (9) T-76.115 Riskienhallintadokumentti ExtraTerrestriaLs Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 Mika Suvanto Alustava versio 0.9.10.2004 Mika Suvanto

Lisätiedot

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Järjestelmäprojekti 1 projektisuunnitelma ICT4TN007-2 SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Versio 0.1 Tekijät Keijo Nykänen Tarkastanut Hyväksynyt HAAGA-HELIA

Lisätiedot

SEPA: Projektin edistymisen seuranta ja hallinta

SEPA: Projektin edistymisen seuranta ja hallinta T-76.115 Ryhmä ExtraTerrestriaLs SEPA-päiväkirja Sivu 1 (10) SEPA: Projektin edistymisen seuranta ja hallinta Mikko Ruokojoki, 45959V Versio Päiväys Kuvaus 0.1 27.10.2004 Ensimmäinen versio 0.2 1.11.2004

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3 AgilElephant SEPA Diary Petri Kalsi 55347A Heikki Salminen 51137K Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: PK&HS Sivu 1 / 7 Dokumenttihistoria Revisiohistoria Revision päiväys: 29.11.2004 Seuraavan

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

T-76.115 Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (12)

T-76.115 Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (12) T-76.115 Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (12) T-76.115 Riskienhallintadokumentti ExtraTerrestriaLs Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.8.10.2004 Mika Suvanto Alustava versio 0.9.10.2004

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Ohjelmistoprojektin hallinta 1 Sisältö Projektiorganisaatio ja sidosryhmät Ohjelmistoprojektin kulku Projektin suunnittelu Ositus Osallistujat Työmäärän arviointi

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

T Testitapaukset TC-1

T Testitapaukset TC-1 T-76.115 Testitapaukset TC-1 ETL-työkalu ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy Versio Päivämäärä Tekijä Muutos 1.0 18.11.2004 Risto Kunnas Testitapaukset ensimmäistä iteraatiota varten 1.1 26.11.2004 Risto Kunnas

Lisätiedot

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista apj2014 Projektisuunnitelma 1 (6) Projektisuunnitelma SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista Versio 1.0 Muutoshistoria umero Pvm Selitys Tekijä(t) 0.1 12.2.2014 Projektisuunnitelmaluonnos

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Loppuraportti LITA/TIKO/PAPERIKONEKILTA 1 (14) 18.5.2009 LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Tekijät: Jaakko Karhunen Jani Hyvönen TIKO, IT-Dynamo 5.kerros Osoite: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti

Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti Sisällysluettelo 1. Projektin tila...3 1.1. Suoritetut tehtävät...4 1.2. Käytetyt menetelmät...5 1.3. Ongelmat...6 1.4. Jatkosuunnitelmat...6 Versio- ja muutoshistoria

Lisätiedot

T-76.115 Ryhmä ExtraTerrestriaLs SEPA-päiväkirja Sivu 2 (13)

T-76.115 Ryhmä ExtraTerrestriaLs SEPA-päiväkirja Sivu 2 (13) T-76.115 Ryhmä ExtraTerrestriaLs SEPA-päiväkirja Sivu 1 (13) SEPA: Projektin edistymisen seuranta ja hallinta Mikko Ruokojoki, 45959V Versio Päiväys Kuvaus 0.1 27.10.2004 Ensimmäinen versio 0.2 1.11.2004

Lisätiedot

SEPA: Projektin edistymisen seuranta ja hallinta

SEPA: Projektin edistymisen seuranta ja hallinta T-76.115 Ryhmä ExtraTerrestriaLs SEPA-päiväkirja Sivu 1 (16) SEPA: Projektin edistymisen seuranta ja hallinta Mikko Ruokojoki, 45959V Versio Päiväys Kuvaus 0.1 27.10.2004 Ensimmäinen versio 0.2 1.11.2004

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 POHDINTAA Mitä asioita projektissa seurataan? Kuka vastaa ohjauksesta? Millä tavoin projektia seurataan ja ohjataan? Mitä asioita ohjaukseen kuuluu?

Lisätiedot

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet Copyright by Haikala Ohjelmistotuotannon osa-alueet Ohjelmiston elinkaari 1. Esitutkimus, tarvekartoitus, kokonaissuunnittelu, järjestelmäsuunnittelu (feasibility study, requirement study, preliminary

Lisätiedot

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit. Vesiputousmalli ELINKAARIMALLEISTA. Ohjelmiston elinkaari Ohjelmiston elinkaarella (life cycle) tarkoitetaan aikaa, joka kuluu ohjelmiston kehittämisen aloittamisesta

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI Vesa Tenhunen Tarkastusmenettelyt Keino etsiä puutteita ohjelmakoodeista, dokumenteista ym. ohjelmistoprosessissa syntyvästä materiaalista Voidaan käyttää kaikissa

Lisätiedot

Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Riskienhallintasuunnitelma

Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Riskienhallintasuunnitelma Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö/ 2(6) Muutoshistoria Versio PVM Tekijä Kuvaus 0.10 14.10.2003 Miikka Lötjönen Dokumenttipohja (projektisuunnitelman

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Prosessiajattelu Sisään Prosessi Ulos ohjaus mittaus Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät määrittelevät sen, mitkä prosessit täytyy olla määritelty ei sitä,

Lisätiedot

Ylläpitodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Ylläpitodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Ylläpitodokumentti Boa Open Access Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

T Edistymisraportti. ExtraTerrestriaLs I1 iteraatio

T Edistymisraportti. ExtraTerrestriaLs I1 iteraatio T-76.115 Edistymisraportti ExtraTerrestriaLs I1 iteraatio 30.11.2004 Agenda Projektin tilanne (10 min) Projektin esittely, jos paikalla uusia henkilöitä I1-vaiheen tavoitteiden saavuttaminen Projektin

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Testauksen loppuraportti v. 1.0 Päivitetty 23.4.2001 klo 19:05 Mikko Viljainen 2 (14) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

Työn ositusmalleista. Luennon tavoitteista. Motivointia. Walker Royce, Software Project Management, A Unified Framework

Työn ositusmalleista. Luennon tavoitteista. Motivointia. Walker Royce, Software Project Management, A Unified Framework Työn ositusmalleista Luennon tavoitteista Luennon sisällöstä Motivointia Lähteinä: Walker Royce, Software Project Management, A Unified Framework 1 Tavoitteista Luentojen jälkeen opiskelijan tulisi osata:

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus

Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus Kari Alho Solution Architect Nohau Solutions, Finland Sisältö Mitä on vaatimuspohjainen testaus? Vaatimusten ymmärtämisen haasteet Testitapausten generointi Työkalujen

Lisätiedot

T Ohjelmistokehitysprojekti I - Iteraatiosuunnitelma (I2)

T Ohjelmistokehitysprojekti I - Iteraatiosuunnitelma (I2) T-76.4110 Ohjelmistoprojekti I 25.2.2006 T-76.4115 Ohjelmistokehitysprojekti I - Iteraatiosuunnitelma (I2) Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 2.0 25.2.2006 Markus Kattilamäki Päivämäärien tarkennus, viimeistely

Lisätiedot

Projektiryhmä Tete Work-time Attendance Software. Henkilökohtainen SE harjoitus: loppuraportti

Projektiryhmä Tete Work-time Attendance Software. Henkilökohtainen SE harjoitus: loppuraportti Projektiryhmä Tete Work-time Attendance Software Henkilökohtainen SE harjoitus: loppuraportti Projektin etenemisen seuranta ja kontrollointi Niilo Fredrikson T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 2(8)

Lisätiedot

A4.1 Projektityö, 5 ov.

A4.1 Projektityö, 5 ov. A4.1 Projektityö, 5 ov. Kurssin esitietovaatimuksia Kurssin tavoitteista Kurssin sisällöstä Luentojen tavoitteista Luentojen sisällöstä Suoritustavoista ja -vaatimuksista Arvostelukriteereistä Motivointia

Lisätiedot

EDISTYMISRAPORTTI - PS Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

EDISTYMISRAPORTTI - PS Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 EDISTYMISRAPORTTI - PS Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. PROJEKTIN TILA 2 2. SUORITETUT TEHTÄVÄT 3 Projektisuunnitelma 3 Vaatimusmäärittely

Lisätiedot

Lego Mindstorms anturit

Lego Mindstorms anturit Lego Mindstorms anturit Metropolia Ammattikorkeakoulu Projektisuunnitelma Tomi Ilonen KA09 Tommi Nuotiomaa KA09 Matias Pitkänen KA09 20.1.2012 Insinöörityö Päivämäärä Sisällys 1 Projektin kuvaus 1 1.1

Lisätiedot

Ohjelmistojen suunnittelu

Ohjelmistojen suunnittelu Ohjelmistojen suunnittelu 581259 Ohjelmistotuotanto 154 Ohjelmistojen suunnittelu Software design is a creative activity in which you identify software components and their relationships, based on a customer

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta

Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta Luennot ja projekti synty suunnittelu käynnistys ohjaus päätös operointi Ti 12.3 To 14.3 Ti 19.3 To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti 9.4 To 11.4 Ti 16.4 Ti 18.4 To 23.4 Kurssin

Lisätiedot

T Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (11)

T Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (11) T-76.115 Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (11) T-76.115 Riskienhallintadokumentti ExtraTerrestriaLs Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 Mika Suvanto Alustava versio 0.9.10.2004 Mika

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

CS-C2130 / CS-C2140 / CS-E4910 Software Project 1 / 2 / 3 ja Accenture Luento

CS-C2130 / CS-C2140 / CS-E4910 Software Project 1 / 2 / 3 ja Accenture Luento CS-C2130 / CS-C2140 / CS-E4910 Software Project 1 / 2 / 3 ja Accenture 2016-2017 Luento 14.9.2016 Accenture yleisesti Maailmanlaajuisesti: henkilömäärä: ~ 375 000 toimistoja yli 200 kaupungissa, 120 maassa

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML

Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML 1 Mallintaminen ja UML Ohjelmistojen mallintamisesta ja kuvaamisesta Oliomallinnus ja UML Käyttötapauskaaviot Luokkakaaviot Sekvenssikaaviot 2 Yleisesti

Lisätiedot

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant AgilElephant Testausraportti I1 Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: Testausraportti Sivu 1 / 5 Dokumentti Historia Muutoshistoria Revision Numero Revision Päiväys Yhteenveto muutoksista Revision

Lisätiedot

PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio

PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio Kuopio, PS-vaiheen edistymisraportti, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 1.0 30.10.2001 Ossi Jokinen Kuopio2001, vain kurssin T-76.115 arvostelun

Lisätiedot

T Loppuraportti Sivu 1 (19) Loppuraportti. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Asiakas Aureolis Oy

T Loppuraportti Sivu 1 (19) Loppuraportti. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Asiakas Aureolis Oy T-76.115 Loppuraportti Sivu 1 (19) Loppuraportti Ryhmä ExtraTerrestriaLs Asiakas Aureolis Oy Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 8.3.2005 Mikko Ruokojoki Alustava pohja 0.2 13.3.2005 Jani Malmi Lisätty vaatimusten

Lisätiedot

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä?

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Se edullisempi tietokanta Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Rasmus Johansson rasmus.johansson@microsoft.com Ratkaisumyyntipäällikkö (Sovellusalusta) Microsoft Oy Miten

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 VIIME KERRALLA MENETELMIÄ Musta laatikko Valkea laatikko Harmaa laatikko Regressio Automaatio Rasitus (kuormitus)

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen Luku 2: Prosessimallit - miten spiraalimalliin päädyttiin - spiraalimallista (R)UP malliin - oman ammattitaidon kehittäminen; PSP ja TSP mallit 1 Luento

Lisätiedot

Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet. (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus

Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet. (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus Yhteenveto Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet Monimutkaisuus Näkymättömyys (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus Muunnettavuus Epäjatkuvuus virhetilanteissa Skaalautumattomuus Copyright

Lisätiedot

T Projektisuunnitelma

T Projektisuunnitelma T-76.115 Projektisuunnitelma Team Tubeless Muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 3.10.2005 Kekkonen Ensimmäinen mallipohjaan täytetty versio 0.2 11.10.2005 Kekkonen Projektisuunnitelman täydennystä

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Projektisuunnitelma. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Projektisuunnitelma Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 1.0 19.10.2007 Johannes Suanto Esitetty Iteraatiodemossa,

Lisätiedot

Matematiikan oppifoorumi Projektisuunnitelma

Matematiikan oppifoorumi Projektisuunnitelma Matematiikan oppifoorumi Projektisuunnitelma Carl Johansson Jukka Kariola Outi Marttila Helena Venäläinen Sampsa Virtanen Ohjaaja Jukka Eskola Asiakas Mikko Mäkelä Ohjelmistotuotantoprojekti 29.10.1999

Lisätiedot

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena 1 Työkalut ohjelmistokehityksen tukena Johdanto 2 Työkaluja eli ohjelmistotyötä tukevia ohjelmistoja käytetään ohjelmistoalan yrityksissä nykypäivänä paljon. Työkalut auttavat ohjelmistoalan ihmisiä suunnittelemaan

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation.

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston

Lisätiedot

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma TKK/DISKO/Tik-76.115 WCLIQUE Projektiryhmä Clique http://www.hut.fi/jekahkon/wclique/testplan.html WCLIQUE Ohjelmistoprojekti Projektiryhmä Clique: Janne Dufva, 75008T, email: janne.dufva@nokia.com, 75014C,

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTIRAPORTTI LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

Tapahtuipa Testaajalle...

Tapahtuipa Testaajalle... Tapahtuipa Testaajalle... - eli testaus tosielämässä 09.10.2007 Juhani Snellman Qentinel Oy 2007 Agenda Minä ja mistä tulen Testauksen konteksti Tapauksia tosielämästä ja työkaluja 2 Minä Juhani Snellman

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Nero-ryhmä

Projektisuunnitelma Nero-ryhmä Projektisuunnitelma Nero-ryhmä Kuusela Johannes Muukkonen Jyrki Sjöblom Teemu Sundberg Ville Suominen Osma Tuohenmaa Timi Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 9.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Convergence of messaging

Convergence of messaging Convergence of messaging Testaussuunnitelma The Converge Group: Mikko Hiipakka Anssi Johansson Joni Karppinen Olli Pettay Timo Ranta-Ojala Tea Silander Helsinki 20. joulukuuta 2002 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testausdokumentti Kivireki Helsinki 17.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Anu Kontio Ilmari

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Boa Open Access. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma. Boa Open Access. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma Boa Open Access Helsinki 4.2.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

Tietotekniikan Sovellusprojektit

Tietotekniikan Sovellusprojektit Tietotekniikan Sovellusprojektit Jukka-Pekka Santanen Tietotekniikan laitos 16.2.2010 Tavoitteena taitoja ja kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöstä, projektin hallinnasta ja johtamisesta,

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma Koskelo Helsinki 16.12.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Tom Bertell Johan

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 2 2 Yleistä katselmoinneista...

Lisätiedot

T SEPA - päiväkirja: Design Patterns. ETL työkalu

T SEPA - päiväkirja: Design Patterns. ETL työkalu T-76.115 SEPA - päiväkirja: Design Patterns ETL työkalu Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus 1.0 25.10.2004 Jani Honkanen PP-vaiheen jälkeinen versio 1,1 26.11.2004 Mika Suvanto I1- vaiheen kokemuksia lisätty

Lisätiedot

Hajautettu Ohjelmistokehitys

Hajautettu Ohjelmistokehitys Hajautettu Ohjelmistokehitys Maria Paasivaara Hajautuksen muotoja Yrityksen sisäinen hajautus Maan sisällä Maiden välillä, esim. offshore Yritysten välinen hajautus Alihankinta Lisenssointi Partnershipit

Lisätiedot

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Monimutkaisuus: Mahdoton ymmärtää kaikki ohjelman tilat Uusien toimintojen lisääminen voi olla vaikeaa Ohjelmista helposti vaikeakäyttöisiä Projektiryhmän sisäiset kommunikointivaikeudet

Lisätiedot

Kehitysohje. ETL-työkalu. ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy

Kehitysohje. ETL-työkalu. ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy Kehitysohje ETL-työkalu Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 15.1.2005 Timo Sallinen Ensimmäinen versio 0.2 26.1.2005 Timo Sallinen Täydenetty pohjaa 0.3 06.02.2005 Mika Suvanto Pieniä täydennyksiä ja oikolukua

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Syksy 2008

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Syksy 2008 Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2008 Kai Koskimies 1 Tervetuloa Kuopion yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto, Tampereen teknillinen

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

T Projektikatselmus

T Projektikatselmus T-76.115 Projektikatselmus Projektityöryhmä GenCode I2-iteraatio 11.2.2004 Agenda Tavoitteiden toteutuminen (5 min) Resurssien käyttö (5 min) Iteraation tulokset (10 min) Riskit (5min) Työskentelymenetelmistä

Lisätiedot

4.12.2005. SEPA REFAKTOROINTI Antti Ahvenlampi, 57408L Erik Hakala, 57509T

4.12.2005. SEPA REFAKTOROINTI Antti Ahvenlampi, 57408L Erik Hakala, 57509T SEPA REFAKTOROINTI Antti Ahvenlampi, 57408L Erik Hakala, 57509T SEPA: REFAKTOROINTI 2 (9) SEPA: REFAKTOROINTI 3 (9) VERSIOHISTORIA Version Date Author Description 0.1 2.12.2005 Erik Hakala Ensimmäinen

Lisätiedot

Yhteenvetodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Yhteenvetodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Yhteenvetodokumentti Boa Open Access Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria Sivu: 1 / 10 Testausdokumentti Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto Versiohistoria Versio Päivitykset 0.4 Lisätty mod_form.php -tiedostoon liittyvät testit 0.5 Lisätty johdanto 1.0 Dokumentti

Lisätiedot

CSE-C2610 Software Project I ja Accenture Luento

CSE-C2610 Software Project I ja Accenture Luento CSE-C2610 Software Project I ja Accenture 2015-2016 Luento 9.9.2015 Accenture yleisesti Maailmanlaajuisesti: henkilömäärä: ~ 320 000 toimistoja yli 200 kaupungissa, 56 maassa liikevaihto 30 mrd. USD (31.8.2015)

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Viulu

Projektisuunnitelma Viulu Projektisuunnitelma Viulu Kuusela Johannes Sjöblom Teemu Suominen Osma Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 23.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Versiohistoria Päivämäärä Versio

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto/KMO Kaupunkimittausosasto PL 2205 FI-00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto/KMO Kaupunkimittausosasto PL 2205 FI-00099 HELSINGIN KAUPUNKI 10.01.2014 Vastaanottaja: Timo Tolkki Viite: Keskustelut Tolkki-Kivelä joulukuu 2013 Tarjoamme teille oheisen palvelukuvauksen sisällön ja ehtojen mukaista konsultointipalvelua Stella Map Ajantasakaavasovelluksen

Lisätiedot

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu (4op)

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu (4op) 581361 Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu (4op) Ohjelmistojärjestelmien syventävien opintojen kurssi Myös ohjelmistotekniikan profiilin pakollinen kurssi eli ohjelmistotekniikka-aiheisen gradun

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Labra

Testaussuunnitelma Labra Testaussuunnitelma Labra Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Anssi Kapanen,

Lisätiedot

T-76.115 Software Project: FASTAXON

T-76.115 Software Project: FASTAXON T-76.115 Software Project: FASTAXON Personal Assignment: Communication Practices Group: Muuntaja 0 Version History Owner of the document: Tero Leppänen Version Date Author(s) Description 0.1 26.11.2003

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004 Tarkastusmenettelyt ja katselmukset tsoft Vesa Tenhunen 4.2.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisessa on puutteiden aikainen havaitseminen

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Opetushallitus. Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden. Projektisuunnitelma

Opetushallitus. Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden. Projektisuunnitelma Opetushallitus Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden hops-palvelun vaatimusmäärittelyn tueksi Projektisuunnitelma Päivitetty 12.2.2014 Sisällysluettelo 1 Projektin yleiskuvaus... 3 1.1 Projektin

Lisätiedot

Project-TOP QUALITY GATE

Project-TOP QUALITY GATE Project-TOP QUALITY GATE FOR SUCCESSFUL COMPANIES TYÖKALU ERP- JÄRJESTELMIEN TESTAUKSEEN PROJECT-TOP QUALITY GATE Quality Gate on työkalu ERP-järjestelmien testaukseen Huonosti testattu ERP- järjestelmä

Lisätiedot

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN 3 Sisällysluettelo ESIPUHE 7 OSA I PROJEKTIN HALLINTA PROJEKTITASOLLA 1 JOHDANTO 11 1.1 Projektiohjelmien

Lisätiedot

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja Versio: 1.0 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio Testiraportti 26.2.2006 1/5 - Noheva II Testiraportti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.0 26.2.2006 Tikkanen varsinainen versio 1 Yleistä Toteutusvaiheen 2 virallinen testaus on muodostunut automaattisista

Lisätiedot