T Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (12)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T-76.115 Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (12)"

Transkriptio

1 T Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (12) T Riskienhallintadokumentti ExtraTerrestriaLs Versio Pvm Tekijä Kuvaus Mika Suvanto Alustava versio Mika Suvanto Riskilokia täytetty Mika Suvanto Kosmeettisia muutoksia Mika Suvanto Kirjoitusvirheitä ym. korjattu Riston kommenttien perusteella Timo Sallinen Lisätty hallintakeinoja, korjauksia Mikko Ruokojoki Muokattu ulkonäköä ja lisätty vastuut riskeihin Mikko Ruokojoki Versio Mika Suvanto Riskiloki päivitetty ja lokin muutokset -taulukko lisätty Mika Suvanto Riskiloki päivitetty I2 vaiheen palaverin pohjalta Sisältö 1. Dokumentin tarkoitus Riskienhallinnan osapuolet ja vastuut Riskienhallintaprosessi Prosessin kuvaus Riskiloki Seuranta Seurantaprosessi Toimenpiteistä päättäminen Lähteet Dokumentin tarkoitus Tämä dokumentti määrittelee ExtraTerrestrials ryhmän riskienhallintaprosessin Teknillisen korkeakoulun kurssin T ohjelmistoprojektissa. Tarkempi kuvaus ohjelmistoprojektista löytyy projektisuunnitelmasta [1]. Dokumentin keskeistä sisältöä ovat erityisesti riskienhallintaprosessin kuvaus, jossa kerrotaan kuinka ryhmä hallitsee projektiin luontaisesti kuuluvaa epävarmuutta, sekä riskiloki, jossa yksittäiset riskit on eritelty, analysoitu ja vastuutettu. Tätä dokumenttia päivitetään tarpeen mukaan projektin edetessä. Tämä sisältää tarpeellisiksi koetut muutokset prosessiin sekä toistuvat päivitykset riskilokiin aina uusia riskejä tunnistettaessa tai kun jo tunnistetuista riskeistä saadaan lisää tietoa.

2 T Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 2 (12) 2. Riskienhallinnan osapuolet ja vastuut n sisäisen työnjaon mukaisesti riskienhallinnasta on päävastuussa Mika Suvanto. Projektipäällikkö Mikko Ruokojoki toimii tässä varahenkilönä. Heidän tehtäviään riskienhallinnassa ovat: prosessin määrittäminen riskienhallinnan dokumentointi riskien analysointi riskien seuranta Koko projektiryhmä osallistuu myös riskienhallintaan: riskien tunnistaminen toimenpiteistä päättäminen Muut riskienhallinnan osapuolet: asiakas mentor ja mentor muodostavat projektin ohjausryhmän. 3. Riskienhallintaprosessi 3.1. Prosessin kuvaus Käyttämämme riskienhallinnan prosessi pohjautuu Jyrki Kontion RiskIt menetelmään [2, 3]. Emme kuitenkaan sovella menetelmää koko laajuudessaan, vaan pyrimme toteuttamaan menetelmää tarpeisiimme soveltuvin osin. Tähän päädyttiin projektin suhteellisen pienuuden ja vähäisten resurssien takia. Kuvassa on esitetty iteratiivinen riskienhallintaprosessi, jota sovellamme projektissa. Keskeistä on riskienhallinnan iterointi projektivaiheissa. Jokaisen vaiheen alussa pidetään palaveri, jossa tunnistamme ja analysoimme mahdollisia uusia riskejä ja muutostarpeita riskienhallintaprosessiin. Mikäli projektissa tapahtuu suuria muutoksia esimerkiksi tavoitteiden osalta, palaveri voi olla syytä pitää myös tällöin. Tapaamisten tuloksena syntyneet muutokset päivitetään tähän dokumenttiin. Riskejä tunnistetaan kolmen neljän hengen työryhmässä. n kokoonpanoon kuuluvat riskienhallinnan vastuuhenkilöt sekä mahdollisesti vaihtuva kolmas (ja neljäs) jäsen. Työryhmän tarkoitus on tunnistaa projektiin liittyvät riskit, analysoida ne, määrätä vastuuhenkilöt riskien seurantaan, suunnitella toimenpiteet riskin toteutuessa ja kirjata tulokset riskilokiin. Palaverin jälkeen riskienhallinnan vastuuhenkilöt käyttävät tarkistuslistamenetelmää varmistuakseen tulosten kattavuudesta. Koko projektin ajan koko ryhmä voi tunnistaa uusia riskejä ja esittää muutoksia nämä pyritään käsittelemään välittömästi. Projektin ensimmäisen vaiheen riskintunnistuksessa käytetään myös hyväksi edellisten vuosien projektiraportteja näissä voi olla konkreettista tietoa projekteja kohdanneista riskeistä. Riskienhallinnassa keskitytään ennen kaikkea suurimpiin riskeihin, ja nämä pyritään tunnista-

3 T Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 3 (12) maan ja analysoimaan varhaisessa vaiheessa. Kaikkia pienempiä riskejä tuskin pystymme edes tunnistamaan ja niihin keskittyminen ei ole tehokasta; projektiin liittyy kuitenkin normaalia epävarmuutta. Prosessissa onkin keskeistä, että projektin kannalta tärkeimpiä riskitekijöitä hallitaan ja seurataan säännöllisesti. Kuva Riskienhallintaprosessi 4. Riskiloki Riskien luokittelussa olennaista on kaksi tekijää riskin vakavuus ja riskin toteutumisen todennäköisyys. Nämä käsitteet on määritelty taulukoissa 4.1 ja 4.2. Varsinainen riskiloki on taulukossa 4.4. Riskit on jaettu eri kategorioihin niiden tyypin mukaan. Näitä kategorioita ovat: henkilöriskit (projektiryhmä, asiakas, kurssihenkilökunta) infrastruktuuririskit (laitteistot, työkalut ym.) sopimusriskit (oikeuksista sopiminen ym.) suunnitteluriskit (ohjelmistosuunnittelu) laaturiskit (tuotteiden laatu) force majeure (katastrofit, sodat ym. Näihin ei varauduta ollenkaan.)

4 T Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 4 (12) vaatimusmäärittelyriskit (vaatimusmäärittelyn taso) Taulukko 4.3 kuvaa todennäköisyyden ja vakavuuden suhdetta. Tärkeimmät riskit kuuluvat oikeaan ylänurkkaan (merkitty punaisella) ja vähäisimmät riskit vasempaan alanurkkaan (merkitty vaaleansinisellä). Taulukko kertoo myös todennäköisyyden ja vakavuuden pisteytyksen, joita käytetään riskilokissa vastaavissa sarakkeissa. Vakavuus Kriittinen Kohtalainen Matala Kuvaus Tapahtuma aiheuttaa toteutuessaan suuria ongelmia projektin suorittamiselle tavoitteiden mukaisesti, jopa vaarantaen koko projektin. Tapahtuma aiheuttaa toteutuessaan paljon työtä ja vaatii huomiota useilta ryhmän jäseniltä. Matalan prioriteetin vaatimukset vaarantuvat. Tapahtuma aiheuttaa lähinnä ylimääräistä työtä ja vaatii huomiota, mutta ei vaaranna projektiin kohdistuvia vaatimuksia. Vaikutukset kapeaalaisia; vähän työtä tai vaikuttaa vain yhteen kahteen henkilöön. Taulukko 4.1. Vakavuuden määritelmä Todennäköisyys Suuri Kohtalainen Pieni Kuvaus Tapahtuma toteutumista voidaan pitää hyvin todennäköisenä projektin aikana, muttei kuitenkaan varmana. Tapahtuman toteutuminen on varsin mahdollista. Tapahtuma on varsin epätodennäköinen, mutta kuitenkin mahdollinen projektin aikana. Taulukko 4.2. Todennäköisyyden määritelmä Vakavuus Matala (1) Kohtalainen (2) Kriittinen (3) Todennäköisyys Suuri (3) Kohtalainen (2) Pieni (1) Taulukko 4.3. Todennäköisyys / Vakavuus 5. Seuranta 5.1 Seurantaprosessi Riskienhallinnan vastuuhenkilöt vastaavat riskien seurannasta. Seuranta käsittää: toteutuneiden riskien havainnoinnin valittujen toimenpiteiden vaikutusten seurannan

5 T Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 5 (12) tapahtumasta opittujen asioiden analysoinnin ja kirjaamisen dokumentoinnin päivittämisen Jokaisen ryhmän jäsenen vastuulla on uusien riskien tunnistaminen ja oman vastuualueensa riskien ennakointi ja toimenpiteiden seuranta. Riskien seurannan tuloksena riskilokiin tulleet muutokset kirjataan taulukkoon 4.5. Tässä taulukossa esitetään muuttuneet kohdat sekä toteutuneet riskit ja reagointi niihin. 5.2 Toimenpiteistä päättäminen Riskitapahtuman toteutuessa seuraukset riippuvat riskin vakavuusasteesta: matala Työryhmä / projektipäällikkö päättää toimenpiteet kohtalainen Päätetään koko ryhmän tapaamisessa kriittinen Päätetään yhdessä ohjausryhmän kanssa, välitön raportointi kaikille projektin osapuolille Toimenpiteistä päätettäessä pohjaudutaan riskilokissa määriteltyihin toimintatapoihin. Kuitenkin on todennäköistä, että näitä on tarpeellista soveltaa vielä yksityiskohtaisemmin. Toteutuneista riskeistä on kaikissa tapauksissa raportoitava riskienhallinnan vastuuhenkilöille seurantaa varten. 6. Lähteet [1] ExtraTerrestrials ryhmän projektisuunnitelma [2] J. Kontio: The Riskit Method for Software Risk Management, version 1.00, viitattu [3] Jyrki Kontio, Risk management intro, T lecture slides, viitattu

6 ID Kategoria Vakavuus R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Vaatimus Suunnittelu Todennä köisyys 3 2 Altistavat tekijät Yksi ryhmän jäsen jättää kurssin kesken Useampi ryhmän jäsen jättää kurssin kesken Vaatimusten määrittely ei onnistu Projektipäällikkö ja vaatimusmäärittelyn vastuuhlö Arkkitehtuurin vastuuhlö ja projektipäällikkö Suunnitteluvirhe Asiakkaan henkilöresurssit puutteelliset Versionhallinta palvelin vikaantuu News/kalenteri kone vikaantuu Riskitapahtuma Vaikutus Omistaja Hallintakeinot Vastuu Päivitetty viimeksi n henkilöresurssit vähenevät n henkilöresurssit vähenevät olennaisesti Vaatimusmäärittel yyn jää olennaisia puutteita Valitaan väärä toteutustekniikka Kommunikointi asiakkaan kanssa jää liian vähälle Versionhallinta ei ole käytettävissä Newssit / kalenteri ei ole käytettävissä Projektin laajuus supistuu tai työmäärä lisääntyy Projektin laajuus ja läpivienti joudutaan miettimään uudestaan Lopputulos ei vastaa asiakkaan tarpeita Joudutaan tekemään asioita uudelleen / työmäärä lisääntyy Lopputulos ei vastaa asiakkaan tarpeita, ryhmän motivaatio kärsii Ohjelmointi / dokumentointi viivästyy n kommunikointi vaikeutuu Tehtävien uudelleenjako, tarvittaessa muutoksia projektin laajuuteen. Neuvotellaan asiakkaan kanssa projektin laajuuden supistamisesta, mahdollisesti asiakkaan tiiviimpi osallistuminen. Tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa vaatimusmäärittelyä tehdessä. Riittävä yhteistyö asiakkaan teknisen asiantuntijan kanssa merkittävistä teknisistä ratkaisuista. Tiedustellaan asiakkaalta ulkopuolisia tietolähteitä. Tehdään määrittelyistä riittävän tarkat ryhmän mahdollisimman itsenäisen työskentelyn mahdollistamiseksi. Siirretään versionhallinta koulun palvelimelle riskin toteutuessa Varaudutaan varmuuskopioinnilla, hoidetaan kommunikointi sähköpostitse tai siirrytään TikiWikiin riskin toteutuessa Projektipäällikkö Projektipäällikkö Projektipäällikkö Projektipäällikkö ja ko. asiasta vastaava News-vastaava

7 ID Kategoria Vakavuus R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 Sopimus Sopimus Todennä köisyys Altistavat tekijät n keskeinen kommunikointi ei toimi n tavoitteet epäselviä Lisenssien kanssa ongelmia Oikeuksista sopiminen ei onnistu SoberIT:llä laiteongelmia SoberIT sivut alhaalla ATK-keskuksella laiteongelmia ATK-keskuksella / muilla ISP:llä ongelmia sähköpostin kanssa n jäsenellä laiteongelmia Motivaatio-ongelmia Riskitapahtuma Vaikutus Omistaja Hallintakeinot Vastuu Päivitetty viimeksi Erimielisyyksiä, väärinymmärryksiä Erimielisyyksiä, väärinymmärryksiä Jotain lisämoduulia ei voida käyttää ohjelmistossa Projektin kotisivut alhaalla Sähköpostiongelmat kohtainen tietokone hajoaa Projekti ei kiinnosta Motivaatio kärsii, työmäärä lisääntyy Motivaatio kärsii, työmäärä lisääntyy Toimintoja joudutaan karsimaan ja/tai tekemään itse Projekti ei käytännössä pääse käyntiin Dokumenttien teko viivästyy tai vaikeutuu Kotisivut tilapäisesti poissa käytöstä Sähköposti ei kulje tai kulkee hyvin hitaasti Työnteko vaikeutuu, osa tehdystä työstä menetetään, aikaa kuluu Työt viivästyvät, laatu heikkenee, arvosanat putoavat / Mentor Mietitään kommunikointikäytännö t uusiksi, lisätään jäsenten välisiä tapaamisia. Selkeä ja säännöllinen viestintä tehtävistä töistä, ja näiden jaosta. Selvitetään etukäteen asiakkaan kanssa minkälaiset lisenssit ovat mahdollisia ulkopuolisissa moduuleissa. Otetaan lokaalit kopioit kurssisivujen materiaalista. Tarvittaessa sivut voidaan helposti siirtää muualle, pidetään sisältö CVS:ssä Käytetään muita palveluntarjoajia (mm. työpaikat) ja puhelinta riskin toteutuessa Pidetään kaikki koodi ja dokumentit CVS:ssä, tarvittaessa käytetään koulun tarjoamia koneita Neuvotellaan ryhmän kesken henkilökohtaisita tavoitteista, mahdollinen tehtävien uudelleenjärjestely. Projektipäällikkö Projektipäällikkö Työkaluista vastaava Projektipäällikkö SoberIT atk HUT atk HUT atk ko. ryhmän jäsen Projektipäällikkö

8 ID Kategoria Vakavuus R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 Todennä köisyys Laatu Vaatimus R24 / Vaatimus R25 R26 Laatu Kaikki Altistavat tekijät Liian paljon töitä Sairastumiset SoberIT:llä laiteongelmia Liian korkeat tavoitteet resursseihin nähden Testaus ei riittävän laadukasta Asioiden piilottelu ja peittely, tahallinen / tahaton Asiakkaan vaatimukset muuttuvat toistuvasti Kommunikointi asiakkaan suhteen ei toimi Dokumentoinnin laatu heikkoa Asioista sovitaan vain suullisesti Riskitapahtuma Vaikutus Omistaja Hallintakeinot Vastuu Päivitetty viimeksi Projektille ei pystytä järjestämään riittävästi aikaa Projektille ei pystytä järjestämään riittävästi aikaa Trapoli alhaalla Työmäärä arvioidaan liian pieneksi Virheet ja puutteet jäävät löytämättä Tieto ongelmista ei kulje Toistuvat muutokset vaatimuksiin t eivät tule toimeen keskenään Dokumentoinnin hyöty vähäistä Päätökset unohtuvat Työt viivästyvät, viivästyttää myös muiden työtä, arvosanat putoavat Työt viivästyvät, tärkeä henkilö poissa Tuntiraportteja ei saada ajoissa Hommat jäävät puolitiehen Laatu alhainen Ongelmat tulevat esille liian myöhään Suunnittelu ja töiden jakaminen vaikeutuu, työnteko hidastuu, tehdään vääriä asioita Suunnittelu ja töiden jakaminen vaikeutuu, työnteko hidastuu, tehdään vääriä asioita tyytymätön, ohjelman jatkokäyttö vaarassa Pidetään turhia palavereja, tehdään turhaa työtä, sovittuja asioita jää hoitamatta Tehtäviä jaetaan uudelleen, riittävä osaamisen jakaminen varmistettava. Riittävä redundanssi jokaisen projektin osaalueen osaamisessa. Tehtävien uudelleenjako. Otetaan raportit riittävän ajoissa (2 päivää ennen) Neuvotellaan asiakkaan kanssa ajoissa tavoitteiden muuttamisesta. Otetaan käyttöön systemaattiset testausprosessit. Viikoittaiset raportit edistymisestä, edistymättömyydestä. Määrittelyt käydään riittävän selvästi läpi asiakkaan kanssa, jotta epäselvyyksiä ei tule. Kokeillaan vaihtoehtoisia kommunikointitapoja, muutetaan yhteystiheyttä. Pidetään katselmuksia tärkeimmistä dokumenteista Laaditaan muistiot jokaisesta tapaamisesta, dokumentoidaan sovitut asiat n jäsenet ja projektipäällikkö Projektipäällikkö Projektipäällikkö n jäsen, joka on työmäärät arvioinut Testausvastaav a ja projektipäällikkö Testausvastaav a ja projektipäällikkö Projektipäällikkö ja vaatimusmääritt elyn vastuuhlö Projektipäällikkö Katselmointiva staava Kokouksen sihteeri

9 ID Kategoria Vakavuus R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 Suunnittelu Suunnittelu Laatu Todennä köisyys Altistavat tekijät Puutteellinen tietotaito ryhmällä Tekniset ongelmat muiden (lähde-) järjestelmien suhteen kemia ryhmän kesken ei toimi Rajapinnat huonosti määritelty tai kommunikointi ohjelmoijien välillä puutteellista Siirtyminen suunnittelusta toteutukseen hidasta Arkkitehdillä tuntimäärä varsin suuri Muutamalla ryhmän jäsenellä varsin vähän tunteja Koodin laatu heikkoa Riskitapahtuma Vaikutus Omistaja Hallintakeinot Vastuu Päivitetty viimeksi Tekniset haasteet osoittautuvat liian suuriksi Löytyy bugeja tms. ominaisuuksia joihin ei voida vaikuttaa Tavoiteltua toiminnallisuutta ei pystytä toteuttamaan Tavoiteltua toiminnallisuutta ei pystytä toteuttamaan, työmäärä lisääntyy, suunnitelmia täytyy tarkistaa Yhteistyö ei suju Motivaatio kärsii Järjestelmäintegrointi eri moduulien välillä vaikeaa Arkkitehtuuri kärsii, suunnittelua ja ohjelmointia joudutaan miettimään uudelleen Toteutus viivästyy Toteutus viivästyy Arkkitehti ei osallistu aktiivisesti I2 ja FD -vaiheisiin Vaikeuksia löytää tarpeeksi aikaa myöhemmissä vaiheissa Ohjelman toimintaa ei ymmärretä Toteutus vaikeutuu, muut joutuvat ottamaan vastuuta enemmän Tuntimäärät voivat ko. henkilöiden osalta jäädä vajaiksi, seurauksena heikompi lopputulos Jatkokehitys vaikeaa, muiden ryhmän jäsenten vaikea saada selvää / Haetaan asiakkaalta opastusta, tarvittaessa muutoksia projektin laajuuteen. Ratkaisuja ei sidota tiettyyn järjestelmään. kohtainen panostus, riittävä ajanvaraus projektille. UML-kaaviot ja/tai kirjalliset määrittelyt kaikista rajapinnoista ryhmän saataville. Pyritään jakamaan toteutusvastuuta ryhmälle, pidetään aivoriihi aiheesta Vastuutetaan tehtäviä uudelleen (johtuu osittain projektin luonteesta, mm. testausta ei olla pystytty juurikaan tekemään) Jaetaan itsenäisiä tehtäviä mm. joululoman ajaksi Pidetään koodikatselmointeja, käytetään suunnittelumalleja Projektipäällikkö Arkkitehtuurista vastaava ja projektipäällikkö n jäsen yhdessä projektipäällikön kanssa Arkkitehtuurista vastaava Projektipäällikkö organisoi työt Projektipäällikkö, arkkitehtuurista vastaava Projektipäällikkö, ko. henkilöt Katselmointivast aava, arkkitehtuurista vastaava

10 ID Kategoria Vakavuus R35 Laatu Todennä köisyys Taulukko 4.4. Riskiloki Altistavat tekijät Keskeneräistä koodia jää ohjelmaan Riskitapahtuma Vaikutus Omistaja Hallintakeinot Vastuu Päivitetty viimeksi Koodia luullaan valmiiksi Jatkokehitys vaikeaa / Dokumentointiin panostettava Projektipäällikkö, dokumentoinnin vastaava Muuttun ut kohta Muutos Tilanne Toteutetut / päätetyt toimenpiteet Päivämäärä R1 Laskettu todennäköisyys 2 -> 1 Ei merkkejä toteutumisesta - R3 - Osittain toteutunut pieniä puutteita löydetty R6 - Osittain toteutunut versiohallinnan kanssa pieniä ongelmia Päätetty tehostaa muutostenhallintaa toimii ok. Pidetään yllä valmiutta siirtää CVS progress:iin R7 - - Varmuuskopiointi on järjestetty. R8 - Osittain toteutunut informaatiotulva ongelmana, kaikki eivät ole päässeet kokouksiin kenties riittävästi R11 - Lisenssistä / salassapidosta ei ole saatu sopimusta aikaan R12 - Osittain toteutunut aiheuttanut ylimääräistä odottelua palautuksen aikoihin R15 Nostettu todennäköisyys 1 -> 2 Toteutunut nettiyhteys poikki, bussilakko vaikeuttanut koulun koneiden käyttöä - Projektipäällikkö on yhteydessä asiakkaaseen välittömästi Projektipäällikkö määrittelee lokaalin kopion teon kurssisivuista jollekin tehtäväksi -

11 Muuttun ut kohta Muutos Tilanne Toteutetut / päätetyt toimenpiteet Päivämäärä R16 Nostettu todennäköisyys 1 -> 2 Todennäköisesti pienissä määrin esiintyy jokaisella projektin aikana R17 Nostettu todennäköisyys 2 -> 3 Muut kiireet ovat rajoittaneet osallistumista projektiin R26 Nostettu todennäköisyys 1 -> 2 Muutama tehtävä unohtunut / viivästynyt, epävirallisimmissa työpalavereissa luvattuja asioita ei aina muista, kokouksen sihteeri ei huomaa kirjata kaikkia päätöksiä R30 - Osittain toteutunut kaikki eivät ole täysin selvillä miten edetä toteutuksessa - - Jokaisen pyrittävä kiinnittämään tähän enemmän huomiota Pidetään aivoriihi toteutuksesta?? R31 Uusi riski - - R32 Uusi riski - - R33 Uusi riski - - R34 Uusi riski - PP viestittää vielä ohjeita vastuujaosta ja tehtävistä R1 Laskettu vakavuus 2 -> R2 Laskettu vakavuus 3 -> R3 - Osittain toteutunut Epäselviä asioita kerättävä palaveriin perjantaiksi R5 Laskettu vakavuus 3 -> R11 Ei enää ajankohtainen Osittain toteutunut - R13 Ei enää ajankohtainen - - R18 Laskettu vakavuus ja todennäköisyys 2 -> R19 Nostettu todennäköisyys 1 -> R20 Nostettu todennäköisyys 1 -> 2 Osittain toteutunut -

12 Muuttun ut kohta Muutos Tilanne Toteutetut / päätetyt toimenpiteet Päivämäärä R21 Nostettu todennäköisyys 1 -> 2 Katselmoinnin tulosten perusteella osittain toteutunut. Testaus järkevällä työmäärällä on vaikeaa (erit. yksikkötestaus) - R24 Laskettu vakavuus 3 -> R25 Nostettu vakavuus ja todennäköisyys 1 -> R29 Laskettu vakavuus 3 -> R30 Nostettu todennäköisyys 1 -> 2 Pieniä ongelmia ollut johtuen paljolti kommunikointiongelmista Pariohjelmointia on kokeiltu ja todettu toimivaksi integrointivaiheessa. R31 Ei enää ajankohtainen - - R34 Nostettu todennäköisyys 1 -> 2 Tällä hetkellä osittain toteutunut. Parannetaan koodia katselmoinnin perusteella myös muissa vastaavissa luokissa, pyritään refaktoroimaan tarvittaessa R35 Uusi riski Tällä hetkellä osittain toteutunut Panostetaan dokumentointiin erityisesti viimeisessä iteraatiossa Taulukko 4.5. Riskilokin muutokset

T Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (9)

T Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (9) T-76.115 Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (9) T-76.115 Riskienhallintadokumentti ExtraTerrestriaLs Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 Mika Suvanto Alustava versio 0.9.10.2004 Mika Suvanto

Lisätiedot

T Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (11)

T Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (11) T-76.115 Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (11) T-76.115 Riskienhallintadokumentti ExtraTerrestriaLs Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 Mika Suvanto Alustava versio 0.9.10.2004 Mika

Lisätiedot

T Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (12)

T Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (12) T-76.115 Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (12) T-76.115 Riskienhallintadokumentti ExtraTerrestriaLs Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 Mika Suvanto Alustava versio 0.2 19.10.2004 Mika

Lisätiedot

COTOOL dokumentaatio Riskiloki

COTOOL dokumentaatio Riskiloki Table of Contents 1 Johdanto.................................................................................. 1 1.1 Versiohistoria...........................................................................

Lisätiedot

Data Sailors - COTOOL dokumentaatio Riskiloki

Data Sailors - COTOOL dokumentaatio Riskiloki Table of Contents 1 Johdanto.................................................................................... 1 1.1 Versiohistoria...........................................................................

Lisätiedot

Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Riskienhallintasuunnitelma

Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Riskienhallintasuunnitelma Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö/ 2(6) Muutoshistoria Versio PVM Tekijä Kuvaus 0.10 14.10.2003 Miikka Lötjönen Dokumenttipohja (projektisuunnitelman

Lisätiedot

T-76.115 Edistymisraportti. ExtraTerrestriaLs PP iteraatio 2.11.2004

T-76.115 Edistymisraportti. ExtraTerrestriaLs PP iteraatio 2.11.2004 T-76.115 Edistymisraportti ExtraTerrestriaLs PP iteraatio 2.11.2004 Agenda Projektin tilanne Projektin esittely Projektin tavoitteet ja nykyinen tilanne Työn tulokset PP iteraation tuotokset Tehtävien

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Viulu

Projektisuunnitelma Viulu Projektisuunnitelma Viulu Kuusela Johannes Sjöblom Teemu Suominen Osma Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 23.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Versiohistoria Päivämäärä Versio

Lisätiedot

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe T1. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T1

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe T1. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T1 T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tästä dokumentista ilmenee T1-vaiheessa suoritettu testaus, sen tulokset ja poikkeamat testisuunnitelmasta. Päivämäärä 1.12.2002 Projektiryhmä Keimo keimo-dev@list.hut.fi

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma KotKot Helsinki 22.9.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 + 1 op) Projektiryhmä Tuomas Puikkonen

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen suunnitelma. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy

Laadunvarmistuksen suunnitelma. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy Laadunvarmistuksen suunnitelma Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.0 8.11.2004 Risto Kunnas Ensimmäinen versio 1.1 8.11.2004 Risto Kunnas Korjauksia 1.2 9.11.2004 Mika Suvanto

Lisätiedot

T-76.115 Projektisuunnitelma

T-76.115 Projektisuunnitelma T-76.115 Projektisuunnitelma ETL-työkalu Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus 0.1 20.10.2004 Timo Sallinen Ensimmäinen versio 1.0 22.10.2004 Timo Sallinen Korjauksia, lisätty 1.4 ja 5.3 1.1 26.10.2004 Mikko

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet Projektisuunnitelma Projektin tavoitteet Projektin tarkoituksena on tunnistaa erilaisia esineitä Kinect-kameran avulla. Kinect-kamera on kytkettynä tietokoneeseen, johon projektissa tehdään tunnistuksen

Lisätiedot

Projektiryhmä Tete Work-time Attendance Software. Henkilökohtainen SE harjoitus: loppuraportti

Projektiryhmä Tete Work-time Attendance Software. Henkilökohtainen SE harjoitus: loppuraportti Projektiryhmä Tete Work-time Attendance Software Henkilökohtainen SE harjoitus: loppuraportti Projektin etenemisen seuranta ja kontrollointi Niilo Fredrikson T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 2(8)

Lisätiedot

VERSIONHALLINTA. PARIOHJELMOINTI Lari Ahti, 62634M Antti Kauppinen, 58390D

VERSIONHALLINTA. PARIOHJELMOINTI Lari Ahti, 62634M Antti Kauppinen, 58390D VERSIONHALLINTA PARIOHJELMOINTI Lari Ahti, 62634M Antti Kauppinen, 58390D Versio Päivä Tekijä Kuvaus 0.1 26.10.2005 Kaarlo Lahtela Ensimmäinen versio 0.2 10.12.2006 Lauri Kiiski Suomennettu 3 (8 ) SISÄLLYS

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Testauksen loppuraportti v. 1.0 Päivitetty 23.4.2001 klo 19:05 Mikko Viljainen 2 (14) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Ryhmä (11) Numeropankki

Ryhmä (11) Numeropankki Tampereen teknillinen yliopisto Tietotekniikan laitos TIE-13100 Tietotekniikan projektityö Ryhmä (11) Numeropankki Projektisuunnitelma Tommi Blomster Jari Laaksonen Petri Tahvanainen Eemil Väisänen (vastaa

Lisätiedot

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno Valmistelu Suunnittelu ja organisointi Aloitus Toteutus Päätös Projektiidea, tarjous ja into tehdä! Valmentajan / ohjaavan opettajan nimeäminen Projektitiimin kokoaminen / roolit Sopimus toimeksiantajan

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen suunnitelma. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy

Laadunvarmistuksen suunnitelma. Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy Laadunvarmistuksen suunnitelma Ryhmä ExtraTerrestriaLs Aureolis Oy Versi Päiväys Tekijä Kuvaus o 1.0 8.11.2004 Risto Kunnas Ensimmäinen versio 1.1 8.11.2004 Risto Kunnas Korjauksia 1.2 9.11.2004 Mika Suvanto

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTIRAPORTTI LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

Verkkopokerijärjestelmä. Loppuraportti Ryhmä Kanat Ohjelmistotuotantoprojekti, syksy 2008

Verkkopokerijärjestelmä. Loppuraportti Ryhmä Kanat Ohjelmistotuotantoprojekti, syksy 2008 Verkkopokerijärjestelmä Loppuraportti Ryhmä Kanat Ohjelmistotuotantoprojekti, syksy 2008 Projektiryhmä Samuli Aalto-Setälä Jukka Kekälainen Jarno Kyykkä Mika Mielonen Mårten Smeds Otto Waltari Ohjaaja

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

GroupDesk Toiminnallinen määrittely

GroupDesk Toiminnallinen määrittely GroupDesk Toiminnallinen määrittely Tilanne: Paikallinen oppilaitos, kuvitteellinen WAMK, tarvitsee ryhmätyöhön soveltuvan sähköisen asioiden hallintajärjestelmän ja ryhmätyöohjelmiston, jonka ajatuksena

Lisätiedot

T Loppukatselmus

T Loppukatselmus T-76.115 Loppukatselmus REILU 16.3.2005 Agenda Johdanto (5min) Tuotteen esittely (10 min) Käyttötarkoitus Vaatimukset Ohjelmiston rakenne Demosovellus Projektin arviointi (15 min) Iteraatiot Tavoitteiden

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena 1 Työkalut ohjelmistokehityksen tukena Johdanto 2 Työkaluja eli ohjelmistotyötä tukevia ohjelmistoja käytetään ohjelmistoalan yrityksissä nykypäivänä paljon. Työkalut auttavat ohjelmistoalan ihmisiä suunnittelemaan

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Yhteenvetodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Yhteenvetodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Yhteenvetodokumentti Boa Open Access Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteen hallinnasta

Ohjelmistotuotteen hallinnasta Ohjelmistotuotteen hallinnasta Luennon tavoitteista Luennon sisällöstä Motivointia Lähteinä: Haikala ja Märijärvi, Ohjelmistotuotanto Royce, Software Project Management, A Unified Framework 1 Tavoitteista

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi Pekka Kallioniemi pekka.kallioniemi@uta.fi

Lisätiedot

Harjoitus 3 Case Face Wash. Raine Mäki, Laura Takkinen, Marika Östman, Otto Kataja

Harjoitus 3 Case Face Wash. Raine Mäki, Laura Takkinen, Marika Östman, Otto Kataja Harjoitus 3 Case Face Wash Raine Mäki, Laura Takkinen, Marika Östman, Otto Kataja Tunnistettuja ongelmia Katastrofaaliset ongelmat Kommunikointi Projektisuunnitelman puuttuminen Projektia ei aikataulutettu

Lisätiedot

T Testitapaukset TC-1

T Testitapaukset TC-1 T-76.115 Testitapaukset TC-1 ETL-työkalu ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy Versio Päivämäärä Tekijä Muutos 1.0 18.11.2004 Risto Kunnas Testitapaukset ensimmäistä iteraatiota varten 1.1 26.11.2004 Risto Kunnas

Lisätiedot

Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä

Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä Opinnollinen kuntoutus Aija Lund 2007 Ryhmän teemat: Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet (Jukka Nevala ja Marjukka Peltonen) Tekstinymmärtäminen ja sen

Lisätiedot

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen Muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 24.10.2005 Elina Kontro Laatuasiat siirretty omaan dokumenttiin jatkotyöstetty 0.2 27.10.2005 Santeri Saarinen Bugien elinkaari yms. asioita jatkettu 0.3 28.10.2005

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Projektisuunnitelma. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Projektisuunnitelma Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 1.0 19.10.2007 Johannes Suanto Esitetty Iteraatiodemossa,

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI Vesa Tenhunen Tarkastusmenettelyt Keino etsiä puutteita ohjelmakoodeista, dokumenteista ym. ohjelmistoprosessissa syntyvästä materiaalista Voidaan käyttää kaikissa

Lisätiedot

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tämä on dokumentti esittelee tietokonegrafiikkaalgoritmien visualisointijärjestelmän kehitysprojektissa käytettävän vaatimustenhallintamenetelmän. Päivämäärä

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 POHDINTAA Mitä asioita projektissa seurataan? Kuka vastaa ohjauksesta? Millä tavoin projektia seurataan ja ohjataan? Mitä asioita ohjaukseen kuuluu?

Lisätiedot

Kuopio. Testitapausluettelo: Projektit-osakokonaisuus

Kuopio. Testitapausluettelo: Projektit-osakokonaisuus Kuopio Testitapausluettelo: Projektit-osakokonaisuus Kuopio, testitapausluettelo, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 19.3.2002 Matti Peltomäki Kriittisen prioriteetin testitapaukset

Lisätiedot

EDISTYMISRAPORTTI - T2 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.2

EDISTYMISRAPORTTI - T2 Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.2 EDISTYMISRAPORTTI - T2 Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. PROJEKTIN TILA 2 1.1. Yleistä 2 1.2. Resurssit 2 1.3. Laatu 4 2. SUORITETUT

Lisätiedot

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-85-7 1(7) Periaatteet standardien

Lisätiedot

T Projektikatselmus

T Projektikatselmus T-76.115 Projektikatselmus Projektityöryhmä GenCode I3-iteraatio 17.3.2004 Agenda Tavoitteiden toteutuminen (5 min) Resurssien käyttö (5 min) Iteraation tulokset (10 min) Riskit (5min) +Kokemuksia työskentelymenetelmistä

Lisätiedot

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004 Tarkastusmenettelyt ja katselmukset tsoft Vesa Tenhunen 4.2.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisessa on puutteiden aikainen havaitseminen

Lisätiedot

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Järjestelmäprojekti 1 projektisuunnitelma ICT4TN007-2 SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Versio 0.1 Tekijät Keijo Nykänen Tarkastanut Hyväksynyt HAAGA-HELIA

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1 SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1. YLEISTÄ Työnantaja ja pääsopijajärjestöt tekivät sopimuksen yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan kehittämisestä, toteuttamistavoista

Lisätiedot

Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari

Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Kemira GrowHow: Paikallisen vaihtelun korjaaminen kasvatuskokeiden tuloksissa 21.2.2008 Ilkka Anttila Mikael Bruun Antti Ritala Olli Rusanen Timo Tervola

Lisätiedot

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Nero-ryhmä

Projektisuunnitelma Nero-ryhmä Projektisuunnitelma Nero-ryhmä Kuusela Johannes Muukkonen Jyrki Sjöblom Teemu Sundberg Ville Suominen Osma Tuohenmaa Timi Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 9.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

T-76.115 Projektisuunnitelma

T-76.115 Projektisuunnitelma T-76.115 Projektisuunnitelma ETL-työkalu Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus 0.1 20.10.2004 Timo Sallinen Ensimmäinen versio 1.0 22.10.2004 Timo Sallinen Korjauksia, lisätty 1.4 ja 5.3 1.1 26.10.2004 Mikko

Lisätiedot

Työn ositusmalleista. Luennon tavoitteista. Motivointia. Walker Royce, Software Project Management, A Unified Framework

Työn ositusmalleista. Luennon tavoitteista. Motivointia. Walker Royce, Software Project Management, A Unified Framework Työn ositusmalleista Luennon tavoitteista Luennon sisällöstä Motivointia Lähteinä: Walker Royce, Software Project Management, A Unified Framework 1 Tavoitteista Luentojen jälkeen opiskelijan tulisi osata:

Lisätiedot

Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto. Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena?

Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto. Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena? Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena? Uudisrakentamisen tarve ja tavoitteet Vanhan arviointi ja uuden perustelut Vertailut, messut,

Lisätiedot

Project group Tete Work-time Attendance Software

Project group Tete Work-time Attendance Software Project group Tete Work-time Attendance Software Henkilökohtainen SE harjoitus: etenemisraportti Projektin etenemisen seuranta ja kontrollointi Niilo Fredrikson T-76.115 Software project 2(5) Muutosloki

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011

LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011 LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Määrittele laatu Mitä riskien hallintaan kuuluu? Jouni Huotari & Esa Salmikangas 2 LAATU JA LAADUNVARMISTUS

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 29 Seulonta, murskaus ja jauhatus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI, ESA SALMIKANGAS

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI, ESA SALMIKANGAS PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI, ESA SALMIKANGAS PROJEKTIN JOHTAMINEN ON YKSINKERTAISTA PUUHAA Projektin suunnittelua Projektin toteutusta Listaa tehtävät Tehkää tehtävät Projektin ohjausta

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet

Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma (TETS) Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet TETS-yhdyshenkilöpäivä 1.12.2011 Lähtökohtia

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Convergence of messaging

Convergence of messaging Convergence of messaging Testaussuunnitelma The Converge Group: Mikko Hiipakka Anssi Johansson Joni Karppinen Olli Pettay Timo Ranta-Ojala Tea Silander Helsinki 20. joulukuuta 2002 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_RI.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant Versio: V0.2

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_RI.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant Versio: V0.2 AgilElephant SEPA Diary Pasi Kallioniemi 49477B Rauli Ikonen 51051V Tekijä: Kallioniemi&Ikonen Omistaja: ElectricSeven Aihe: RI & PK Sivu 1 of 7 Dokumenttihistoria Muutoshistoria Revision päiväys: 1.11.2004

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ IMS Business Solutions Oy, J Moisio 10/ 2016 2.10.2016 IMS Business Solutions Oy 2 ISO 9001:2015 PROSESSIEN AUDITOINTIKYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin pois lukien palvelinympäristön virtualisointi työn perustana

Lisätiedot

SEPA: Projektin edistymisen seuranta ja hallinta

SEPA: Projektin edistymisen seuranta ja hallinta T-76.115 Ryhmä ExtraTerrestriaLs SEPA-päiväkirja Sivu 1 (16) SEPA: Projektin edistymisen seuranta ja hallinta Mikko Ruokojoki, 45959V Versio Päiväys Kuvaus 0.1 27.10.2004 Ensimmäinen versio 0.2 1.11.2004

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Järjestätkö itse performanssiesi taltioinnin (videokuvauksen, dokumentoinnin valokuvaamalla tms)?

Järjestätkö itse performanssiesi taltioinnin (videokuvauksen, dokumentoinnin valokuvaamalla tms)? vastaajia vastaamattomia? 4% Kysely - Toukokuu 214 - Performanssitaidetta tekeviltä kysyttiin hdän käytännöistään ja näkemyksistään dokumentaatiosta, tekijänoikeuksista ja arkistoinnista, jakaminen jaetun

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

EDISTYMISRAPORTTI - PS Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

EDISTYMISRAPORTTI - PS Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 EDISTYMISRAPORTTI - PS Edited by Checked by Approved by Antti Tuomaala Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. PROJEKTIN TILA 2 2. SUORITETUT TEHTÄVÄT 3 Projektisuunnitelma 3 Vaatimusmäärittely

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1. Itkonen Jonne (saapui 9.25) Santanen Jukka Pekka (saapui 9.35)

Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1. Itkonen Jonne (saapui 9.25) Santanen Jukka Pekka (saapui 9.35) 3. PROJEKTIPALAVERI, Aika: Tiistai 17.2.2004 klo 8:30 9:40 Paikka: Läsnäolijat: Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1 Aarniovuori Timo (puheenjohtaja) Alasalmi Teija (sihteeri) Hyvärinen

Lisätiedot

CS-C2130 / CS-C2140 / CS-E4910 Software Project 1 / 2 / 3 ja Accenture Luento

CS-C2130 / CS-C2140 / CS-E4910 Software Project 1 / 2 / 3 ja Accenture Luento CS-C2130 / CS-C2140 / CS-E4910 Software Project 1 / 2 / 3 ja Accenture 2016-2017 Luento 14.9.2016 Accenture yleisesti Maailmanlaajuisesti: henkilömäärä: ~ 375 000 toimistoja yli 200 kaupungissa, 120 maassa

Lisätiedot

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Haasteena verkoston toimintavarmuuden kehittäminen Ohjaus heikkenee Häiriö toimijan toiminnassa vaikuttaa verkoston toiminnan jatkuvuuteen 2 Vaatimuksia

Lisätiedot

Aivojen hyvinvointi työssä

Aivojen hyvinvointi työssä Aivojen hyvinvointi työssä Virpi Kalakoski, PsT, erikoistutkija Työterveyslaitos, Helsinki 14.3.2011 Salon muistiyhdistys Aivojen kuormittuminen - kaikille tuttu ongelma Työ ja terveys 2009 tutkimus (TTL)

Lisätiedot

PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso <jaksonumero, alkupäivä - päättymispäivä>

PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso <jaksonumero, alkupäivä - päättymispäivä> PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso -projekti PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTIN

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

Project group Tete Work-time Attendance Software

Project group Tete Work-time Attendance Software Project group Tete Work-time Attendance Software Henkilökohtainen SE harjoitus: etenemisraportti Versionhallinta BitKeeper-työkalun avulla Tuomas Heino Muutosloki Versio Pvm Tekijä Kuvaus 1.0 01.12.2003

Lisätiedot

LAATURAPORTTI Iteraatio 1

LAATURAPORTTI Iteraatio 1 LAATURAPORTTI Iteraatio 1 LAATURAPORTTI 2 (7) VERSION HALLINTA Versio Päivä Tekijä Kuvaus 0.1 9.12.2006 Kaarlo Lahtela Ensimmäinen versio 0.2 Kaarlo Lahtela Korjauksia 1.0 Lauri Kiiski Katselmointi ja

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tervetuloa kurssille! 2 Kurssin yleisinfo Kurssin tausta Katsaus luentoihin Aloitusluennon agenda Luennoitsijoiden esittely Harjoitustyön läpikäynti Muut käytännön

Lisätiedot

T-76.115 Software Project: FASTAXON

T-76.115 Software Project: FASTAXON T-76.115 Software Project: FASTAXON Personal Assignment: Communication Practices Group: Muuntaja 0 Version History Owner of the document: Tero Leppänen Version Date Author(s) Description 0.1 26.11.2003

Lisätiedot

Laaturaportti [iteraatio 2] Ryhmä 14

Laaturaportti [iteraatio 2] Ryhmä 14 Laaturaportti [iteraatio 2] Ryhmä 14 Versio Pvm Tekijä Kuvaus 1.0 2.3.2008 Luukkonen Ensimmäinen versio Sisältö 1. Käytetyt laatumenetelmät... 1 1.1 Automaattiset yksikkötestit, tutkiva testaus ja jatkuva

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Loppuraportti LITA/TIKO/PAPERIKONEKILTA 1 (14) 18.5.2009 LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Tekijät: Jaakko Karhunen Jani Hyvönen TIKO, IT-Dynamo 5.kerros Osoite: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Jyrki Kullaa ohjaava opettaja. Mika Miettinen puheenjohtaja

Jyrki Kullaa ohjaava opettaja. Mika Miettinen puheenjohtaja TKI-Projekti: /3 Aloituskokous Aika 6..204 klo.00 Paikka Metropolia AMK, Eerikinkatu 36, Helsinki Läsnä Sebastian Gumenius sihteeri Jyrki Kullaa ohjaava opettaja Mika Miettinen puheenjohtaja. Kokouksen

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot