Projektisuunnitelma. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektisuunnitelma. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14"

Transkriptio

1 Projektisuunnitelma Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14

2 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos Johannes Suanto Esitetty Iteraatiodemossa, päivitetty versioksi Johannes Suanto Päivitetty katselmointikommenttien perusteella Johannes Suanto Päivitetty kohta 2-5.4, Johannes Suanto Päivitetty kohtia 6, 6.1 ja 6.2 mentorin ja asiakkaan palautteen pohjalta Johannes Suanto Päivitetty kohtia 2, 3.1 ja Mikko Luukkonen Päivitetty kohtia 3.2, Johannes Suanto Päivitetty layouttia sekä kohtia 1, 2, 6, 6.1, Matti Eerola Pieniä korjauksia ja kappaleen 5 kirjoittelua Johannes Suanto Ensimmäinen versio

3 Sisällysluettelo 1. Johdanto Sidosryhmät ja henkilöstö Tavoitteet Projektin tavoitteet Henkilökohtaiset oppimistavoitteet Resurssit ja budjetti Henkilöstön ajan resursointi Materiaalit Budjetti Käytännöt ja työkalut Käytännöt Iteratiivinen kehitys Iteraatioiden suunnittelu Dokumentointi Riskienhallinta Työajan seuraaminen Kommunikointi Iteraatiodemo Vikojen seuraaminen Versionhallinta Ohjelmointistandardit Prosessin kehitys Vaatimustenhallinta Suunnittelu Laadunvarmistussuunnitelma Työkalut Standardit Vaiheistus Aikataulut...12

4 6.2. Projektisuunnittelu (PP-iteraatio) Tavoitteet Tuotokset Tehtävät Riskit Implementaatio Implementaatio Riskit...16

5 1. Johdanto Tämän projektin tarkoituksena on toteuttaa "Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan". Projektin tilaaja on Innofactor Oy ja projektin tuottajana toimii Teknillinen Korkeakoulu. 2. Sidosryhmät ja henkilöstö Projekti toteutetaan osana Teknillisen Korkeakoulun tarjoamaa "T and T Software Development Project I and II" kurssia. Projektiryhmän jäsenet ovat kurssin opiskelijoita ja toimivat projektin kaikissa rooleissa. Asiakkaana toimii Innofactor Oy, joka on tilannut kurssilta "Ratkaisun ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan". Innofactor on nimennyt projektista vastaavan henkilön omassa organisaatiossaan (Mikko Lampi) sekä erillisen yhteyshenkilön (Juha Kauppi) projektia varten. Lisäksi Juha Kauppi toimii asiakkaan teknisenä asiantuntijana, joka tarvittaessa ottaa mukaan myös muita asiakkaan asiantuntijoita. Varsinaiset ohjelmistotuotelinjan loppukäyttäjät ovat myös eräs sidosryhmä, joka kuitenkin tässä tapauksessa sisällytetään Innofactorin toimintaan. Näin toimitaan koska projektiryhmällä ei ole missään vaiheessa suoraa kosketusta loppukäyttäjiin, vaan Innofactorin asiantuntijat edustavat heitä tässä projektissa. Teknillisen Korkeakoulun puolelta kurssihenkilökunta toimii myös yhtenä sidosryhmänä. Eritoten kurssin vastaava Jari Vanhanen sekä projektiryhmän mentorina toimiva Seppo Sahi ovat aktiivisesti mukana projektin etenemisessä. Lisäksi sidosryhmiksi voidaan laskea muut projektiryhmät, koska kurssin aikana vaihdetaan kokemuksia projektiryhmien välillä, sekä Accenturen konsultit, jotka seuraavat projektiryhmien etenemistä laadunvarmistusnäkökulmasta. Alla on kuvattu projektin varsinainen organisaatiokaavio. 1 / 17

6 Kuva 1. Organisaatiokaavio Projektiryhmä koostuu seuraavista Teknillisen Korkeakoulun opiskelijoista ja työntekijöistä. Taulukko 1. Projektiryhmän jäsenet Rooli Nimi Sähköposti Puhelin Projektipäällikkö Johannes Suanto Johannes.Suanto[##]tkk.fi Arkkitehti Matti Eerola mveerol2[##]cc.hut.fi Laadunvarmistuspäällikkö Mikko Luukkonen Mikko.Luukkonen[##]tkk.fi Kehittäjä Aleksi Tolvanen atolvane[##]cc.hut.fi Kehittäjä Arto Tolonen arto.tolonen[##]tkk.fi Kehittäjä Eero Klami eklami[##]cc.hut.fi Kehittäjä Lauri Helkkula lhelkkul[##]cc.hut.fi Kehittäjä Otto Miettinen ojmietti[##]cc.hut.fi Projektiryhmän mentor Seppo Sahi seppo.sahi##google.com Projektiryhmän www-sivut löytyvät osoitteesta: 2 / 17

7 3. Tavoitteet 3.1. Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on tarkentaa olemassa olevat monikielisyyden hallinnan määritelmät ja suunnitelmat toteuttamista edellyttävälle tasolle. Lisäksi tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa ohjelmistokomponentti sekä varmistaa toteutetun komponentin laadukkuus, toiminta osana varioitavaa tuotelinjaa ja dokumentoida se. Toteutettava ohjelmistokomponentti koostuu tietomallista, yleiskäyttöisestä kirjastosta, jota ohjelmistokehittäjät käyttävät ja jota käytetään kielitermien eli monikielisten tekstien esittämiseen käyttöliittymäkerroksella sekä käyttöliittymästä, jolla monikielisyyttä voidaan hallita (tekstien kääntäminen, muokkaaminen jne.). Ohjelmistokomponentin toteutustekniikkoina käytetään.net ja SQL Server 2005:a. Projektin projektisuunnitteluiteraatiossa on tarkoitus tuottaa projektisuunnitelma, alustava aikataulu ja arkkitehtuuri. Tämän iteraation aikana tutustutaan myös asiakkaan toimintaympäristöön, terminologiaan ja käytössä olevaan, projektin kannalta oleelliseen, ohjeistukseen. Iteraatio 1 vaiheessa tuotetaan ohjelmistokomponentin ensimmäinen toimiva ja testattu versio, joka toteuttaa asiakkaan priorisoimat perustoiminnot. Iteraatio 2 vaiheessa ohjelmistokomponentin toimintaa parannetaan ja siihen lisätään mahdollisuuksien mukaan sellaisia asiakkaan toivomia toimintoja joita ei ehditty toteuttaa iteraatio 1:ssä. Toteutettavassa ohjelmistokomponentissa on erityisesti kiinnitettävä huomioita suorituskykyyn, skaalautuvuuteen, helppokäyttöisyyteen ja ylläpidettävyyteen. Asiakkaan kanssa käytyjen keskustelujen aikana tavoitteet priorisoitiin seuraavasti. Taulukko 2: Asiakkaan priorisoidut tavoitteet Nro Kriteeri Hallittavuus: Termistön suuren koon ja vaihtelevan käytön vuoksi hallittavuus on noussut ehdottomaksi tärkeimmäksi kriteeriksi. Suorituskyky ja skaalautuvuus: Suuren ja kasvavan käyttäjämäärän vuoksi on tärkeää että ratkaisu on suorituskykyinen ja kykenee skaalautumaan hyvin myös tulevaisuudessa Käytettävyys: Käyttäjät ovat tällä hetkellä kehittäjiä, projektipäälliköitä tai muita asiantuntijoita, joten käyttöliittymän on ennemmin oltava tehokas kuin käyttäjää ohjaava työkalu. Tavoitteiden täyttymiskriteerejä ei ole vielä tarkennettu asiakkaan kanssa. Ne tarkennetaan kun asiakas on priorisoinut funktionaaliset toiminnot, jolloin kriteerit merkitään alla olevaan taulukkoon jokaisen tavoitteen osalta. 3 / 17

8 Taulukko 3. Tavoitteiden täyttymiskriteerit Tavoite 1. Hallittavuus 2. Suorituskyky 3. Skaalautuvuus 4. Käytettävyys Täyttymiskriteeri 3.2. Henkilökohtaiset oppimistavoitteet Kurssin tavoitteisiin kuuluu myös henkilökohtaisten oppimistavoitteiden asettaminen, seuraaminen ja saavuttaminen projektiryhmän kaikille opiskelijajäsenille. Nämä oppimistavoitteet on merkitty projektin alussa alla olevaan taulukkoon ja niiden täyttymistä seurataan projektin aikana. Taulukko 4 Henkilökohtaiset oppimistavoitteet Henkilö Oppimistavoitteet - Oppia johtamaan projektia paremmin - Tutustua uusiin prosesseihin ja tekniikoihin Johannes Suanto ohjelmistokehityksen saralta - Arkkitehtina toimiminen. - Erilaisten laatukäytäntöjen toteuttaminen Matti Eerola käytännössä - Vaatimustenmäärittelyn ja laadunvarmistuksen oppiminen teorian ja työkalujen tasolla. - Arkkitehtuurin suunnittelusta toteutukseen etenemisen ymmärtäminen. ASP.NET:iin Mikko Luukkonen tutustuminen. - Oppia toimimaan ryhmässä aiheeseen liittyen; ryhmän jäsenille sopivien työtapojen etsiminen, kommunikointi ryhmän jäsenten kanssa paljolti hajautetussa projektissa ("etätyöstä" syntyvät haasteet), vastuualueiden jakautuminen eri jäsenten välillä ja muut suuren ryhmän ja projektin hallintaan liittyvät probleemat. - Kehitysympäristö on jo melko tuttu, joten tekniikoiden oppiminen ei ole niin tärkeällä sijalla. Kuitenkin mielenkiintoista on nähdä joidenkin työkalujen, kuten Wikin ja Bugzillan hyödyllisyys ja käytettävyys tällaisessa projektissa. - Yleisesti kaikki asiat mitä ei teoriakursseilla opi vaan vain ja ainoastaan kantapään kautta. Vaikka olen kehittäjänä, niin nyt on mahdollisuus myös nähdä vähän pintaa syvemmälle eli nähdä myös hieman koodaamisen ulkopuolelle. Töissä Aleksi Tolvanen 4 / 17

9 kehittäjänä ei oikein ehdi eikä pysty muuta kuin liukuhihnalta koodata asioita mitä pyydetään. Kurssilla pystynee paremmin keskittymään kaikkeen ohjelmiston suunnittelusta ohjelmiston toimitukseen asti. Lisäksi ohjelmiston kunnollinen testaus eri tekniikoita käyttäen. Töissä kun se jää monesti aika vähälle lähinnä ajanpuutteen takia. - Käytettävien teknologioiden (.net, c#, jne.) oppiminen - Käytettävien metodit ja prosessit (TDD, jne.) oppiminen - Koko projektin seuraaminen ja ymmärtäminen alusta loppuun Arto Tolonen - Käsitys expertti trion hommista - C#/.NET ympäristön oppiminen - Ohjelmistoprojektin koko elinkaaren näkeminen ja osallistuminen alusta Eero Klami toimitukseen asti. - saada opetetusta teoriasta käytännön kokemuksia - saada parempi yleiskuva koko projektin Lauri Helkkula elinkaaresta - Oppia projektissa käytetyt ohjelmointikielet, jotka tulevat minulle melko uusina tuttavuuksina, sille tasolle, että ne voi hyvällä omatunnolla mainita osaavansa. - Oppia toimimaan projektissa, jossa täytyy opetella paljon uutta pystyäkseen toteuttamaan annetut tehtävät - Oppia lisää projektin ohjauspuolestakin - Lisätä kokemusta ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelusta Otto Miettinen 4. Resurssit ja budjetti Projektille on resursoitu henkilöitä seuraavasti. 1kpl projektipäällikkö (Suanto) 1kpl laadunvarmistuspäällikkö (Luukkonen) 1kpl arkkitehti (Eerola) 5kpl kehittäjiä (Helkkula, Klami, Miettinen, Tolonen, Tolvanen) Projektin työmääräksi on arvioitu 150 tuntia jokaisen henkilön osalta. Tämän lisäksi kurssin vanhaa versiota suorittavat henkilöt (Luukkonen, Eerola, Helkkula) toteuttavat projektiin kuuluvan "Software Engineering Practice Assignment" (SEPA) osion aiheesta "Automated Unit Testing". SEPA osion 5 / 17

10 tekemiseen on laskettu kuluvan noin 40 tuntia / henkilö yli kurssin normaalin 150 tuntia/henkilö arvion. Tämän johdosta SEPAa suorittaville henkilöille on resursoitu kokonaisuudessaan 190 tuntia tämän projektin tekemiseen (150h + 40h) Henkilöstön ajan resursointi Projektin alussa henkilöiden ajankäytölle laaditaan arvio, jota päivitetään jokaisen iteraation jälkeen. Arviointiin lasketaan mukaan kaikki erilliset tehtävät sekä "yleiset tehtävät" kuten kokoukset, uusien asioiden opiskelu, infrastruktuurin ylläpito ja viestinnän seuranta. Alla olevaan taulukkoon on merkitty projektisuunnittelu-iteraation aikana tehdyt arviot henkilöiden ajankäytöstä eri iteraatioiden aikana. Taulukkoa päivitetään jokaisen iteraation alussa. 6 / 17

11 Taulukko 5: Ajankäytön arvio, SEPA mukaan lukien Henkilö PP I1 I2 Yhteensä Suanto Luukkonen Eerola Helkkula Klami Miettinen Tolonen Tolvanen Total Materiaalit Projektissa käytetään seuraavia Teknillisen Korkeakoulun MSDN Academic Alliance-lisenssin kautta hankittuja ohjelmistoja: Microsoft Visual Studio Pro 2005 Microsoft Project 2007 Teknillisen Korkeakoulun kautta on saatu käyttöön myös seuraavia sovelluksia CVS MediaWiki Bugzilla MagicDraw UML Lisäksi käytetään seuraavia vapaasti satavilla olevia ohjelmistoja Microsoft SQL Server 2005 Management Studio Express NUnit 7 / 17

12 4.3. Budjetti Projektilla ei ole varsinaista budjettia vaan kaikki projektiryhmän tekemä työ tehdään opintojen puitteissa ja käytetyt materiaalit ovat joko vapaasti saatavilla olevia tai Teknillisen Korkeakoulun kautta hankittuja. Jokaisen iteraation lopuksi tehdään kuitenkin arvio siitä mitä vastaava työ olisi tullut maksamaan kaupallisen toimittajan tekemänä. Hintaperusteena käytetään jonkin suuren suomessa toimivan ITtoimittajan henkilötyöpäivän (htp) hintaa. 5. Käytännöt ja työkalut 5.1. Käytännöt Alla kuvataan projektissa käytetyt käytännöt ja työkalut Iteratiivinen kehitys Iteratiivisella kehityksellä tarkoitetaan kehitystä joka tapahtuu syklisesti, jolloin ensimmäisen kierroksen lopputulos toimii seuraavan kierroksen lähtöpisteenä. Jokaisen iteraation alussa pidetään asiakkaan kanssa iteraatiosuunnittelukokous jonka perusteella luodaan iteraatiosuunnitelma. Tässä suunnitelmassa määritellään mitä toimia iteraation aikana tehdään. Näitä toimia voivat olla mm. vaatimusmäärittely, ohjelmiston suunnittelu, ohjelmointi ja testaus. Samalla päätetään mitä toiminnallisuutta iteraation aikana ohjelmistoon toteutetaan. Asiakas pidetään ajan tasalla viikoittaisilla edistymisraporteilla sekä jokaisen iteraation lopussa pidettävällä iteraatiodemolla, jossa esitellään iteraation tuotokset. Lisäksi asiakkaan kanssa pidetään kokouksia tarpeen mukaan Iteraatioiden suunnittelu Jokaisen iteraation alussa pidetään asiakkaan kanssa iteraation suunnittelukokous, missä asiakkaan kanssa päätetään mitä toiminnallisuuksia toteutetaan tämän iteraation aikana. Päätettyjen tehtävien lisäksi sekä asiakas että projektiryhmä keksii todennäköisesti iteraatioiden aikana lisää tehtäviä. Mikäli nämä eivät ole olemassa olevien tehtävien tarkentamista otetaan ne käsittelyyn vasta seuraavan iteraation suunnittelukokouksessa. Iteraation suunnittelukokoukseen vaaditaan valmistautumista. Projektiryhmän on käytävä läpi jäljellä olevat toiminnallisuusvaatimukset / tehtävät ja annettava niille arvio niiden vaatimasta työmäärästä ja vaikuttavuudesta arkkitehtuuriin, jotta asiakas voi huomioida nämä tiedot omassa priorisoinnissaan Dokumentointi Projektisuunnitelma, projektin hallintaan sekä asiakkaan kanssa kommunikointiin liittyvät dokumentit ovat projektipäällikön vastuulla. Projektipäällikkö myös kokoaa ja muuttaa pdf muotoon iteraatiodemoon 8 / 17

13 tarvittavat dokumentit yhdessä dokumenteista vastaavien henkilöiden kanssa. Arkkitehti on vastuussa arkkitehtuurikuvauksesta sekä muista suoraan arkkitehtuuriin liittyvistä kuvauksista (esim. use caset). Laadunvarmistuspäällikkö vastaa laadunvarmistusohjeistuksesta, vaatimusmäärittelydokumentista sekä näihin liittyvistä muista kuvauksista. Jokainen kehittäjä on omalta osaltaan vastuussa kirjoittamastaan koodin kommentoinnista sekä mahdollisista käytön- ja käyttöohjeista. Vastuuhenkilön lisäksi dokumenttien laadinnassa käytetään muiden projektiryhmäläisten asiantuntemusta ja aikaa mahdollisuuksien mukaan työtaakan tasaamiseksi ja tiedon levittämiseksi projektiryhmässä. Dokumentit pyritään katselmoimaan projektiryhmän sisällä ja tärkeimmät dokumentit katselmoitutetaan myös asiakkaalla. Pääasiallisena katselmoinnin organisoijana toimii projektipäällikkö. Aikataulujen niin vaatiessa myös muut voivat käynnistää katselmoinnit. Dokumentit luodaan sopivalla toimisto-ohjelmalla (esim. Microsoft Office). Hajautetusti päivitettävien dokumenttien osalta käytetään Google-Docs palvelua, joka mahdollistaa monen käyttäjän samanaikaisetkin editoinnit dokumenteille sekä säilyttää dokumenttien revisiohistorian Riskienhallinta Riskit tunnistetaan aluksi ohjelmistoasiantuntijoiden toimesta ja ne kirjataan riskilokiin tämän projektisuunnitelman kohdassa 7. Projektin aikana riskejä kartoitetaan jatkuvasti eri tapaamisissa sekä projektiryhmän jäsenten normaalissa työssä. Kun jokin riski havaitaan siitä ilmoitetaan ohjelmistoasiantuntijoille, ja tarvittaessa koko projektiryhmälle. Projektipäällikkö huolehtii siitä että tunnistetut riskit tulee merkittyä ja päivitettyä projektisuunnitelmaan. Riskejä käsitellään myös osana muita kokouksia, sekä projektiryhmän sisällä että asiakkaan kanssa. Riskien kirjaaminen ja päivittäminen projektisuunnitelmaan tapahtuu myös tällöin projektipäällikön toimesta Työajan seuraaminen Työaika seurataan 0,25 tunnin tarkkuudella, siten että raportointijakso on yksi viikko. Projektipäällikkö ylläpitää tuntitaulukkoa (Excel), johon on kirjattu avoinna olevat tehtävät, niiden arvioidut tuntimäärät, henkilöille suunnitellut tehtävät tunteineen sekä toteutuneet tunnit. Projektiryhmäläiset raportoivat jokaisena maanantaina klo 18 mennessä sähköpostitse projektipäällikölle edellisenä viikkona käyttämänsä tunnit. Raportoinnissa käytetään projektipäällikön luomaa ja ylläpitämää mallipohjaa, josta käy ilmi avoinna olevat tehtävät, joihin on mahdollista käyttää tunteja. Tuntitaulukkoon ja siitä tuntiraportointimallipohjaan, luodaan uusia tehtäviä projektipäällikön toimesta sitä mukaa kun tunnistetaan tarpeita uusille tehtäville. Kaikki projektiryhmäläiset voivat luonnollisesti ehdottaa uusien tehtävien luomista tilanteen niin vaatiessa. Käytetty työaika raportoidaan asiakkaalle viikoittaisessa raportissa sekä jokaisen iteraation lopussa pidettävässä iteraatiodemossa. Projektiryhmäläiset voivat seurata tilannetta projektipäällikön Google Docsissa ylläpitämästä tuntitaulukosta. 9 / 17

14 Kommunikointi Projektiryhmällä on käytössään IRC-kanava jonka kautta on mahdollista kysyä ja saada vastauksia ad-hoctapaan. Teknillisen Korkeakoulun tarjoamaan MediaWikiä käytetään projektiryhmän sisäisten ohjeiden (infrastruktuurin yms. asennusohjeet) luomiseen ja ylläpitoon. Järjestelmän avoimuuden vuoksi se ei kuitenkaan sovellu luottamuksellisen tiedon säilyttämiseen. Sähköpostia käytetään normaaliin kommunikaatioon projektiryhmän jäsenten kesken sekä ensisijaisena kommunikaatiokanavana asiakkaaseen päin sekä virallisempien asioiden kuten työaikaraporttien toimittamiseen. Kokousten järjestämisessä käytetään apuvälineenä -palvelua, jonka kautta on mahdollista sopia parhaiten kaikille sopiva aika. Kokouksia pyritään järjestämään tilanteeseen sopivalla kokoonpanolla. Asiakkaan kanssa pyritään pitämään kokouksia tarvittaessa, eritoten iteraatioiden alussa ja lopussa Iteraatiodemo Projektipäällikkö kokoaa iteraatiodemoon tarvittavan dokumentaation ja muuntaa sen pdf-muotoon mahdollisuuksien mukaan. Valmisteleva työ pyritään saattamaan valmiiksi viimeistään demotilaisuutta edeltämänä päivänä. Arkkitehti puolestaan valmistelee ohjelmistojen demot Vikojen seuraaminen Vikojen seurantaan käytetään koulun tarjoamaa Bugzillaa, joka on käyttäjätunnuksen ja salasanan takana. Tarkemmat ohjeistukset käytöstä tulevat laadunvarmistussuunnitelmaan Versionhallinta Versionhallintaan käytetään CVS:ää. Tarkempi kuvaus eri työkaluista löytyy kohdasta 5.3 Työkalut. Koodi tulisi hakea versionhallinnasta aina kun aloittaa työskentelyn ja viedä takaisin työskentelyn päätteeksi. Versionhallinnasta hakeminen ja sinne vieminen voi tapahtua useamminkin ja se olisi hyödyllistä, jos useampi ohjelmoija muokkaa samaa toiminnallisuutta. Versionhallintaan viennin yhteydessä on suositeltavaa kirjoittaa jokin muutoksia kuvaava viesti, joka tallennetaan CVS:ään. Arkkitehti merkitsee (tag) jokaisen kehitysiteraation puolivälissä ja lopussa kaikki versionhallinnan alaiset tiedostot. Versionhallinnan alaisia tiedostoja ovat ohjelmiston ja testien lähdekoodi ja arkkitehtuurityökalujen tuottamat tiedostot Ohjelmointistandardit Koodausstandardina käytetään Innofactor Oy:n ohjelmointistandardeja, jotka ovat pitkälti yleisten C# ohjelmoinnin käytäntöjen mukaisia. Jokainen ryhmän jäsen on saanut kopion Innofactorin ohjelmointiohjeesta, jossa selitetään Innofactorilla käytettäviä ohjelmointikäytäntöjä. Lisäksi ryhmän jäsenillä on kopio ohjelmakoodin kommentointi -ohjeesta. 10 / 17

15 Prosessin kehitys Jokaisen projekti-iteraation päätteeksi projektiryhmä kokoontuu miettimään miten iteraatio meni ja miten seuraavassa iteraatiossa tulisi, toimia jotta se menisi paremmin. Näihin kokouksiin pyritään saamaan mukaan myös ryhmän mentor. Muut prosessinkehitystoimet on kuvattu laadunvarmistusohjeistuksessa (ks. kohta 5.2) Vaatimustenhallinta Vaatimustenhallinta on kuvattu laadunvarmistussuunnitelmassa (ks. kohta 5.2) Suunnittelu Arkkitehtuurin suunnittelu on luonnollisesti arkkitehdin vastuulla. Kehittäjät osallistuvat arkkitehtuurin suunnitteluun siltä osin kuin suunnittelusta voi erottaa sopivan kokoisia alueita kehittäjille. Arkkitehtuuria pyritään suunnittelemaan samalla työkalulla kuin millä alemman tason suunnittelu tehdään. Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista. Alemman tason suunnittelun tehtävät lisätään tehtävälistaan aina kun tarvetta suunnitteluun tulee. Tehtävälistasta suunnittelutehtävät jaetaan eteenpäin normaalin käytännön mukaisesti Laadunvarmistussuunnitelma Laadunvarmistussuunnitelma on eriytetty erilliseksi dokumentikseen, joka valmistuu 2.11 mennessä Työkalut Ohjelmistokehitysympäristönä käytetään Microsoft Visual Studio 2005 Pro -ohjelmaa. CVS on tuttu kaikille kehittäjille ja he saavat käyttää omavalintaistaan ohjelmistoa CVS:n käyttöön. Kehitysympäristöön on esimerkiksi tarjolla lisäosa, jolla sen saa toimimaan suoraan CVS:n kanssa ( Voi myös käyttää erillistä ohjelmaa kuten WinCVS. Todennäköisesti helpoin vaihtoehto on käyttää WinCVS:ää, jonka voi ladata ilmaiseksi osoitteesta (versio ). Arkkitehtuurin ja alemman tason suunnitteluun käytetään MagicDraw UML -ohjelmistoa. Tietokannan rakenteen suunnittelussa käytetään Microsoftin Visual Studio SQL Management Studio - ohjelmistoista löytyvää tietokantadiagrammi -työkalua Standardit Projektissa käytetään asiakkaan ohjelmointi- ja dokumentointiohjeita. 11 / 17

16 6. Vaiheistus Projekti on vaiheistettu kolmeen erilliseen vaiheeseen; Projektin suunnittelu, Iteraatio 1 ja Iteraatio 2. Ensimmäiseen Projektin suunnittelu vaiheeseen kuuluu varsinaisen projektisuunnittelun lisäksi mm. projektiin tutustuminen, työtavoista sopiminen ja muu projektiin liittyvä valmistelutyö kuten infrastruktuurin ja työkalujen valinta ja käyttöönotto. Iteraatioiden 1 ja 2 aikana tehdään suurin osa varsinaisesta projektityöstä, eli ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallinnan ratkaisun toteuttamisesta tilaajalle Aikataulut Projektilla on sekä ulkoisia että sisäisiä virstanpylväitä. Alla on listattu kaikki projektin kannalta tärkeät päivämäärät kuten iteraatioiden päättymiset, sisäiset aikarajat, tapaamiset asiakkaan kanssa jne. Aikataulua täydennetään ja tarkennetaan jatkuvasti. Taulukko 6: Aikataulu Päivämäärä Tehtävä Status Ohjelmistoasiantuntijatiimien kokoaminen OK Asiakasinfo, ensimmäinen tapaaminen asiakkaan edustajan kanssa OK Kaikki kehittäjät rekrytoitu ryhmään OK Asiantuntijatiimin ensimmäinen suunnittelukokous OK Vaihe "Projektisuunnittelu" alkaa Luento kurssilla käytettävästä prosessikehyksestä OK Ensimmäinen suunnittelukokous koko ryhmällä. Mentor mukana OK Ensimmäinen suunnittelukokous asiakkaan kanssa. OK Projektisuunnittelu iteraation suunnitelman deadline; tämän asiakirjan kohtien 6.1 ja 6.2 toimittaminen asiakkaalle ja mentorille OK Arkkitehtuurin suunnittelukokous OK Arkkitehtuurikokous asiakkaan kanssa OK Päivitetty versio iteraatiosuunnitelmasta, Infrastruktuurin asennuskokous Työn alla Suunnittelukokous Projektisuunnittelu iteraation dokumenttien palauttaminen, Iteraatiodemo Työn alla Vaihe "Implementaatio 1" alkaa Iteraatio 1-vaiheen iteraatiosuunnitelman deadline (tämän asiakirjan kohdat 6.1, 6.3 sekä laadunvarmistusdokumentti) 12 / 17

17 Iteraatio 1-vaiheen dokumenttien palauttaminen Iteraatiodemo Vaihe "Implementaatio 2" alkaa Iteraatio 2-vaiheen iteraatiosuunnitelman deadline (tämän asiakirjan kohdat 6.1, 6.4 sekä laadunvarmistusdokumentti) Varaa demo asiakkaan ja mentorin kanssa, osoitettava nähtävissä olevaa edistystä Lopullisen version ja testausohjeiden toimittaminen vertaisryhmälle testausta varten Vertaisryhmän projektin testitulosten raportoiminen vertaisryhmälle Dokumenttien palauttaminen Iteraatiodemo 6.2. Projektisuunnittelu (PP-iteraatio) Projektisuunnittelu-iteraation tarkoituksena on, varsinaisen projektisuunnitelman tekemisen lisäksi, mahdollistaa ryhmän muodostuminen, työprosesseista sopiminen, työkalujen hankkiminen ja muiden varsinaista projektia edeltävien toimien tekeminen Tavoitteet Projektisuunnittelu-iteraation tärkeimmät tavoitteet ovat: Projektisuunnitelman luominen ja saattaminen sellaiselle valmiusasteelle, että sen perusteella on mahdollista ja turvallista aloittaa varsinaisen projektin tekeminen. Tähän kuuluu mm. asiakkaaseen ja tehtävään tutustuminen, karkea aikataulutus ja tehtävien määrittely, käytettävissä olevien resurssien karkea jako sekä prosessien alustava dokumentointi. Toimintakentän ymmärtäminen siten että projektiin osallistuvat ymmärtävät asiakkaan toimintakenttää riittävästi, jotta asiakkaan tarpeet ja käyttämä kieli sekä terminologia ymmärretään oikein alkavaa projektia ajatellen. Vaatimusmäärittely yleisellä tasolla sekä projektin konkreettisten tavoitteiden asettaminen yhdessä asiakkaan kanssa. Tähän kuuluu asiakkaalle tärkeimpien funktionaalisten vaatimusten ja priorisointien selvittäminen. Lisäksi arkkitehtuurisesti tärkeiden käyttötapausten kuvaaminen siten, että ne tarkentavat yllä mainittuja vaatimuksia ja tuovat mahdollisesti esiin uusia tavoitteita. Tässä nimenomaisessa projektissa suuri osa tavoitteista on jo määritelty etukäteen asiakkaan luomassa arkkitehtuurikuvauksessa (Diplomityö: J. Kauppi) Toimintatapojen suunnittelu ja jalkautus. Projektisuunnittelu iteraation aikana projektin laadunvarmistusohjeisto luodaan ja siihen kirjataan projektissa käytettävät toimintatavat, kuten ohjelmointi-, dokumentointi- ja testausstandardit. Ohjeistossa määriteltyjen toimintatapojen jalkauttaminen aloitetaan myös projektin tässä vaiheessa ja sitä jatketaan koko projektin ajan Tuotokset Projektisuunnittelu-iteraation tärkeimmät konkreettiset tuotokset esitellään iteraatiodemossa / 17

18 Niihin kuuluvat seuraavat dokumentit: Projektisuunnitelma, joskin sen kohdan 5.2 Laadunvarmistussuunnitelma ei vielä tarvitse olla tarkentunut lopulliseen muotoonsa. Vaatimusmäärittelydokumentti sillä tarkkuudella kun se on mahdollista projektin tässä vaiheessa. Edistymisraportti, joka kuvaa projektin edistymistä, siihen liittyviä tehtäviä ja niihin käytettyä aikaa Tehtävät Projektisuunnittelu-iteraatioon kuuluu tässä iteraatiossa alla mainitut tehtävät. Niiden kuormittavuus on arvioitu projektisuunnittelu-iteraation alussa, taulukossa merkityllä tavalla. Tämä tulee tarkentumaan iteraation mittaan. Taulukko 7: Projektisuunnittelu iteraation tehtävät ID Tehtävä 1 Projektiin tutustuminen (kaikille pakollinen tehtävä, perus arkkitehtuuri-dokumenttiin ja tehtävänantoon tutustuminen) Suunnitellut tunnit 34 2 Projektisuunnitelman tekeminen Asiakkaan tarpeiden kartoittaminen, vaihe 1 Arkkitehtuurin jalostaminen (annetusta arkkitehtuurista eteenpäin) Laadunvarmistusohjeistukseen tutustuminen (koodaus- ja dokumentointistandardit) Projektin laadunvarmistusohjeiston tarkentaminen (ohjeiden kokoaminen yhteen tätä projektia varten) Laadunvarmistusprosessin jatkuva päivitys 8 Arkkitehtuurin jatkuva päivitys 7 9 Projektisuunnitelman jatkuva päivitys / 17

19 Projektin hallinnointi (tuntiseuranta, projektin 10 etenemisen seuraaminen ja ohjaus, raportointi asiakkaalle) 14 Lisäksi tulee iteraation lopuksi tehtävät: Iteraatiodemoon valmistautuminen: 12 tuntia Iteraatiodemo tilaisuus: 12 tuntia Lisäksi yleisiin tehtäviin on varattu aikaa seuraavasti: Kokoukset: 66 tuntia Infrastruktuurin perustaminen ja ylläpito: 23 tuntia Uusien asioiden opiskelu: 34 tuntia Viestinnän seuranta: 16 tuntia Projektisuunnittelu-iteraatioon on siis suunniteltu käytettävän 139 tuntia yleisiin tehtäviin sekä 145 tuntia varsinaisiin tehtäviin ja iteraatiodemoon. Yhteensä siis 284 tuntia Osa projektilaisista suorittaa kurssin vanhemman version johon kuuluu myös erillinen SEPA (Software Engineering Practice Assignment) osio, aiheena "automated unit testing". Tähän liittyvät tehtävät tullaan myös merkitsemään projektiin kuuluviksi, kunhan tehtävät selkiytyvät siten, että kurssin vanhaa versiota suorittavilla on käytettävissään 40 ylimääräistä tuntia SEPA-tehtävien tekemiseen verrattuna kurssin uudempaa versiota suorittaviin. Tehtävien keskinäinen tärkeysjärjestys ja keskinäinen riippuvuus on tässä vaiheessa vielä suhteellisen alkeellinen. Ensimmäisenä, ja tärkeimpänä tehtävänä, on luonnollisesti (1) Projektiin tutustuminen. Tämän pohjalta voidaan aloittaa tehtävät (2) "Projektisuunnitelman tekeminen", (3) "Asiakkaan tarpeiden kartoittaminen, vaihe 1", (4) "Arkkitehtuurin jalostaminen" ja (5) "Laadunvarmistusohjeistukseen tutustuminen". Näiden tehtävien pohjalta syntyy dokumentaation ensimmäiset versiot, joita aletaan jatkojalostamaan välittömästi tehtävissä (6), (7), (8) ja (9). Alkumetreiltä asti aina loppuun asti kestävä tehtävänä on (10) "Projektin hallinnointi". Lisäksi aikaa kuluu projektin eri vaiheissa "yleisiin" tehtäviin kuten kokouksiin, infrastruktuurin luomiseen ja ylläpitoon, uusien asioiden opiskeluun sekä viestinnän seurantaan Riskit Riskit kuvataan tarkemmin tämän projektisuunnitelman kappaleessa 7. "Riskit". Lyhyenä yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, että suurin osa nyt tunnistetuista riskeistä liittyy asiakkaan tarpeiden riittävän hyvään ymmärtämiseen (ymmärretäänkö mikä on asiakkaalle oikeasti tärkeää), tarpeeksi selkeän arkkitehtuurin tuottamiseen (saadaanko aikaan niin selvä ja realistinen tavoitetilan kuva, että sen pohjalta on mahdollista aloittaa toteutus) tai projektin resurssitilanteen muuttumiseen (henkilöiden 15 / 17

20 sairastuminen, keskeyttäminen jne.). Riskejä pyritään vähentämään asiakkaan kanssa käydyllä avoimella kommunikaatiolla, projektin tavoitteiden selkeällä määrittelyllä yhdessä asiakkaan kanssa sekä projektitiimin motivoitumisen ylläpitämisellä keskinäisin tapaamisin sekä painottamalla projektista saatavia hyötyjä asiakkaalle ja projektiin osallistuville Implementaatio 1 Implementaatio 1:n tarkempi suunnittelu tapahtuu projektisuunnittelu iteraation päätyttyä, jolloin tämä kohta tarkennetaan Implementaatio 2 Implementaatio 2:n tarkempi suunnittelu tapahtuu Iteraatio 1:n päätyttyä, jolloin tämä kohta tarkennetaan. 7. Riskit Alla kuvataan suurimmat tunnistetut riskit. Taulukko 8: Riskiloki (Todennäköisyys 1=pienin, 3=suurin, Vaikuttavuus 1= pienin, 3=suurin). ID Riski Tod. Vaik. Vaikutukset Korjaavat toimet Vastuu 1 Kehittäjä lopettaa kesken projektin 2 3 Tärkeää tietoa katoaa Projektin laajuutta joudutaan pienentämään Yhteishengen luominen ja ylläpito. (riskin välttäminen) Kriittisten osien kehityksessä on mukana enemmän kuin yksi henkilö (vaikutuksen minimointi) Läheinen yhteistyö asiakkaan kanssa (välttäminen) Projektipäällikkö 2 Asiakkaan tarpeiden riittämätön ymmärtäminen 1 2 Toteutettava ohjelmisto ei vastaa asiakkaan toiveita Ohjelmiston vaatimusten katselimoituttaminen tarpeeksi usein jotta korjaavat toimet ovat mahdollisia (minimointi) Ohjelmistoasiantuntijat 16 / 17

21 3 4 5 N Tuotettu arkkitehtuuri ei ole niin selvä, että sen pohjalta voitaisiin ryhtyä ohjelmoimaan 1 3 asiakkaan realistinen tavoitetila 2 2 Aikataulu osoittautuu liian kireäksi 2 3 Ohjelmointi on tehotonta ja joudutaan korjaamaan sekä muokkaamaan jo tehtyä materiaalia asiakas olettaa että projektin lopputulos on huomattavasti laajempi kuin mitä projekti ryhmä olettaa Joudutaan jättämään jotain toimintoja pois tai toimintoja ei saada valmiiksi läheinen yhteistyö asiakkaan arkkitehtuurivastaavien kanssa (välttäminen) selkeä arkkitehtuuri dokumentaatio (minimointi) tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa, vaatimusmäärittelyn katselmointi asiakkaalla (välttäminen) Tavoitetilan seuraaminen ja siihen vaikuttaminen projektin aikana (minimointi) Tavoitteiden priorisointi ja viikoittainen edistyksen seuranta (välttäminen) Arkkitehti, laadunvarmistus päällikkö projektipäällikkö, arkkitehti kaikki Viitteet 17 / 17

Projektisuunnitelma. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 <JULKINEN>

Projektisuunnitelma. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 <JULKINEN> Projektisuunnitelma Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 2.0 5.12.2007 Johannes Suanto Päivitetty dokumentti

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 <JULKINEN>

Projektisuunnitelma. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 <JULKINEN> Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 3.0 2.3.2008 Johannes Suanto Päivitetty dokumentti projektin lopun

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen Muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 24.10.2005 Elina Kontro Laatuasiat siirretty omaan dokumenttiin jatkotyöstetty 0.2 27.10.2005 Santeri Saarinen Bugien elinkaari yms. asioita jatkettu 0.3 28.10.2005

Lisätiedot

Loppuraportti. Ryhmä 14. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan. Innofactor Oy

Loppuraportti. Ryhmä 14. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan. Innofactor Oy Loppuraportti Ryhmä 14 Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Version Date Author Description 0.1 29.2.2008 Suanto Ensimmäinen versio Sisällysluettelo T-76.4115 / T76.5115

Lisätiedot

COTOOL dokumentaatio Riskiloki

COTOOL dokumentaatio Riskiloki Table of Contents 1 Johdanto.................................................................................. 1 1.1 Versiohistoria...........................................................................

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet Projektisuunnitelma Projektin tavoitteet Projektin tarkoituksena on tunnistaa erilaisia esineitä Kinect-kameran avulla. Kinect-kamera on kytkettynä tietokoneeseen, johon projektissa tehdään tunnistuksen

Lisätiedot

Data Sailors - COTOOL dokumentaatio Riskiloki

Data Sailors - COTOOL dokumentaatio Riskiloki Table of Contents 1 Johdanto.................................................................................... 1 1.1 Versiohistoria...........................................................................

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 2 2 Yleistä katselmoinneista...

Lisätiedot

Laaturaportti [iteraatio 2] Ryhmä 14

Laaturaportti [iteraatio 2] Ryhmä 14 Laaturaportti [iteraatio 2] Ryhmä 14 Versio Pvm Tekijä Kuvaus 1.0 2.3.2008 Luukkonen Ensimmäinen versio Sisältö 1. Käytetyt laatumenetelmät... 1 1.1 Automaattiset yksikkötestit, tutkiva testaus ja jatkuva

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

T Loppukatselmus

T Loppukatselmus T-76.115 Loppukatselmus REILU 16.3.2005 Agenda Johdanto (5min) Tuotteen esittely (10 min) Käyttötarkoitus Vaatimukset Ohjelmiston rakenne Demosovellus Projektin arviointi (15 min) Iteraatiot Tavoitteiden

Lisätiedot

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 1.0 19.10.2007 Suanto 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2 17.10.2007

Lisätiedot

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena 1 Työkalut ohjelmistokehityksen tukena Johdanto 2 Työkaluja eli ohjelmistotyötä tukevia ohjelmistoja käytetään ohjelmistoalan yrityksissä nykypäivänä paljon. Työkalut auttavat ohjelmistoalan ihmisiä suunnittelemaan

Lisätiedot

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Järjestelmäprojekti 1 projektisuunnitelma ICT4TN007-2 SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Versio 0.1 Tekijät Keijo Nykänen Tarkastanut Hyväksynyt HAAGA-HELIA

Lisätiedot

T 76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Hirviöryhmä loppukatselmointi. Hirviö. Projektikatselmointi

T 76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Hirviöryhmä loppukatselmointi. Hirviö. Projektikatselmointi Hirviö Projektikatselmointi Mikä Hirviö on? Hajautettu muistikirja Professoreille Muistiinpanoja keskusteluista opiskelijan kanssa Diplomitöiden ja jatko opintojen seuranta Raportointi Opetushenkilökunnalle

Lisätiedot

KOODAAKO PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ?

KOODAAKO PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ? KOODAAKO PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ? - ROOLIODOTUKSET KETTERISSÄ OHJELMISTOPROJEKTEISSA Mikko Viskari Development Manager Ohjelmistoprojektikokemusta vuodesta 2005 Teknisen projektipäällikön roolissa vuodesta 2011

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Loppuraportti LITA/TIKO/PAPERIKONEKILTA 1 (14) 18.5.2009 LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Tekijät: Jaakko Karhunen Jani Hyvönen TIKO, IT-Dynamo 5.kerros Osoite: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen

Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen Toiminnallinen määrittely: Työsuunnitelma TYÖSUUNNITELMAN TIEDOT Versio 0.1 Laatija Ulla Angervo Laatimispäivämäärä Hyväksyjä Hyväksymispäivämäärä

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTIRAPORTTI LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen Luku 2: Prosessimallit - miten spiraalimalliin päädyttiin - spiraalimallista (R)UP malliin - oman ammattitaidon kehittäminen; PSP ja TSP mallit 1 Luento

Lisätiedot

Yhteenvetodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Yhteenvetodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Yhteenvetodokumentti Boa Open Access Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

Ryhmä (11) Numeropankki

Ryhmä (11) Numeropankki Tampereen teknillinen yliopisto Tietotekniikan laitos TIE-13100 Tietotekniikan projektityö Ryhmä (11) Numeropankki Projektisuunnitelma Tommi Blomster Jari Laaksonen Petri Tahvanainen Eemil Väisänen (vastaa

Lisätiedot

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/ PLA-32820 Mobiiliohjelmointi Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/ 1. Luento 2 Suoritus vaatimukset Kurssin sisältö Kirjallisuus Mobiiliohjelmointi Mobiililaitteita...

Lisätiedot

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi Pekka Kallioniemi pekka.kallioniemi@uta.fi

Lisätiedot

T Ohjelmistokehitysprojekti I - Iteraatiosuunnitelma (I2)

T Ohjelmistokehitysprojekti I - Iteraatiosuunnitelma (I2) T-76.4110 Ohjelmistoprojekti I 25.2.2006 T-76.4115 Ohjelmistokehitysprojekti I - Iteraatiosuunnitelma (I2) Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 2.0 25.2.2006 Markus Kattilamäki Päivämäärien tarkennus, viimeistely

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka - Luento 2

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Luku 2: Prosessimallit - miten spiraalimalliin päädyttiin - spiraalimallista (R)UP malliin - oman ammattitaidon kehittäminen; PSP ja TSP mallit 1 Luento 2: Prosessimallit

Lisätiedot

T-76.5158 SEPA päiväkirja

T-76.5158 SEPA päiväkirja T-76.5158 SEPA päiväkirja Ryhmä 14 Automatisoitu yksikkötestaus Mikko Luukkonen, 60549T Lauri Helkkula, 62820H Matti Eerola, 60686A Versiohistoria Versio Pvm Tekijä(t) Kuvaus 0.3 25.11.2007 Luukkonen,

Lisätiedot

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno Valmistelu Suunnittelu ja organisointi Aloitus Toteutus Päätös Projektiidea, tarjous ja into tehdä! Valmentajan / ohjaavan opettajan nimeäminen Projektitiimin kokoaminen / roolit Sopimus toimeksiantajan

Lisätiedot

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2015/

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2015/ PLA-32820 Mobiiliohjelmointi Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_205/ . Luento 2 Suoritus vaatimukset Kurssin sisältö Kirjallisuus Mobiiliohjelmointi Mobiililaitteita...

Lisätiedot

T-76.4115 Ohjelmistokehitysprojekti I Projektisuunnitelma (PP)

T-76.4115 Ohjelmistokehitysprojekti I Projektisuunnitelma (PP) T-76.4115 Ohjelmistokehitysprojekti I Projektisuunnitelma (PP) Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 1.50 16.10.2005 Kattilamäki Kattilamäki Palautettava versio 1.00 02.10.2005 Rönkkö Rönkkö Lisätty muutosloki

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 11, 7.12. Viime viikolla... Oliosuunnittelun yleiset periaatteet Single responsibility eli luokilla vain yksi vastuu Program to an interface, not to concrete implementation,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ TEEMU JAUHIAINEN, JONI NORDSTRÖM TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ Metropolia Ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA Projektisuunnitelma 19.3.2014 Sisällys Lyhenteet 1 Johdanto 1 2 Projektin tavoitteet 1 3

Lisätiedot

T-76.115 Software Project: FASTAXON

T-76.115 Software Project: FASTAXON T-76.115 Software Project: FASTAXON Personal Assignment: Communication Practices Group: Muuntaja 0 Version History Owner of the document: Tero Leppänen Version Date Author(s) Description 0.1 26.11.2003

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS PROJEKTITOIMINNAN PERUSTEET TENTTI 28.4.2001 Tonja Molin-Juustila Kustakin tehtävästä max 6 pistettä. Vastaukset arvostellaan 0,5 pisteen tarkkuudella. Oikeat vastaukset

Lisätiedot

Lego Mindstorms anturit

Lego Mindstorms anturit Lego Mindstorms anturit Metropolia Ammattikorkeakoulu Projektisuunnitelma Tomi Ilonen KA09 Tommi Nuotiomaa KA09 Matias Pitkänen KA09 20.1.2012 Insinöörityö Päivämäärä Sisällys 1 Projektin kuvaus 1 1.1

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3 AgilElephant SEPA Diary Petri Kalsi 55347A Heikki Salminen 51137K Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: PK&HS Sivu 1 / 7 Dokumenttihistoria Revisiohistoria Revision päiväys: 29.11.2004 Seuraavan

Lisätiedot

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus:

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus: Dokumentaatio, osa 1 Tehtävämäärittely Kirjoitetaan lyhyt kuvaus toteutettavasta ohjelmasta. Kuvaus tarkentuu myöhemmin, aluksi dokumentoidaan vain ideat, joiden pohjalta työtä lähdetään tekemään. Kuvaus

Lisätiedot

AS Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt - Projektisuunnitelma

AS Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt - Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt - Projektisuunnitelma PiccSIM - TrueTime integrointi Henri Öhman 31.1.2012 1. Projektityön tavoite PiccSIM on Aalto-yliopistolla kehitetty simulointiympäristö,

Lisätiedot

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation.

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston

Lisätiedot

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Kevät Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu. Projektinhallinnan laadunvarmistus

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Kevät Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu. Projektinhallinnan laadunvarmistus LAADUNVARMISTUS 135 Projektinhallinnan laadunvarmistus Projektinhallinnan laadunvarmistus tukee ohjelmistoprojektien ohjaus- ja ylläpitotehtäviä. Projektinhallinnan laadunvarmistustehtäviin kuuluvat seuraavat:

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Viulu

Projektisuunnitelma Viulu Projektisuunnitelma Viulu Kuusela Johannes Sjöblom Teemu Suominen Osma Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 23.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Versiohistoria Päivämäärä Versio

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteen hallinnasta

Ohjelmistotuotteen hallinnasta Ohjelmistotuotteen hallinnasta Luennon tavoitteista Luennon sisällöstä Motivointia Lähteinä: Haikala ja Märijärvi, Ohjelmistotuotanto Royce, Software Project Management, A Unified Framework 1 Tavoitteista

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma KotKot Helsinki 22.9.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 + 1 op) Projektiryhmä Tuomas Puikkonen

Lisätiedot

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä Liite 2. Alustava projektisuunnitelma JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä 16.10.2013 Versio: 0.4 Laatija: Kirsi Pispa 1 Sisältö

Lisätiedot

T-76.115 Projektisuunnitelma

T-76.115 Projektisuunnitelma T-76.115 Projektisuunnitelma ETL-työkalu Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus 0.1 20.10.2004 Timo Sallinen Ensimmäinen versio 1.0 22.10.2004 Timo Sallinen Korjauksia, lisätty 1.4 ja 5.3 1.1 26.10.2004 Mikko

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Määrittelyvaihe. Projektinhallinta

Määrittelyvaihe. Projektinhallinta Määrittelyvaihe Projektinhallinta testaus määrittely suunnittelu ohjelmointi käyttöönotto, testaus tuotteenhallinta laadunvarmistus dokumentointi vaatimustenhallinta Määrittely Määrittely, eli kansanomaisesti

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

SEPA päiväkirja. BetaTeam. Juho Mäkinen, 57796V, Jari Leppä, 42710V, Versio Pvm Tekijä Kuvaus

SEPA päiväkirja. BetaTeam. Juho Mäkinen, 57796V, Jari Leppä, 42710V, Versio Pvm Tekijä Kuvaus SEPA päiväkirja BetaTeam Juho Mäkinen, 57796V, jvmakine@cc.hut.fi Jari Leppä, 42710V, jleppa@cc.hut.fi Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 10.11.2005 Juho Mäkinen Johdanto 1. 0.2 11.11.2005 J.Mäkinen, Käytäntöön

Lisätiedot

Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Riskienhallintasuunnitelma

Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Riskienhallintasuunnitelma Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö/ 2(6) Muutoshistoria Versio PVM Tekijä Kuvaus 0.10 14.10.2003 Miikka Lötjönen Dokumenttipohja (projektisuunnitelman

Lisätiedot

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004 Tarkastusmenettelyt ja katselmukset tsoft Vesa Tenhunen 4.2.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisessa on puutteiden aikainen havaitseminen

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Good Minton Sulkapalloliiton kilpailutoiminnan rekisteriohjelma

Projektisuunnitelma Good Minton Sulkapalloliiton kilpailutoiminnan rekisteriohjelma Projektisuunnitelma Good Minton Sulkapalloliiton kilpailutoiminnan rekisteriohjelma Versio Päivämäärä Tekijä Selitys 0.1 2006 10 04 Tuomo Mäkelä Pohja luotu 0.2 2006 10 06 Tuomo Mäkelä Kirjoitettu tekstiä

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

I1 Iteraatiosuunnitelma. CoSCA-simulaattorin jatkokehitysprojekti. TeamDC

I1 Iteraatiosuunnitelma. CoSCA-simulaattorin jatkokehitysprojekti. TeamDC I1 Iteraatiosuunnitelma CoSCA-simulaattorin jatkokehitysprojekti TeamDC Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 1.1 Tavoitteet 3 1.2 Tuotokset 4 1.3 Tehtävät ja työmääräarviot 6 1.4 Vaiheistus ja aikataulutus 9

Lisätiedot

Työn ositusmalleista. Luennon tavoitteista. Motivointia. Walker Royce, Software Project Management, A Unified Framework

Työn ositusmalleista. Luennon tavoitteista. Motivointia. Walker Royce, Software Project Management, A Unified Framework Työn ositusmalleista Luennon tavoitteista Luennon sisällöstä Motivointia Lähteinä: Walker Royce, Software Project Management, A Unified Framework 1 Tavoitteista Luentojen jälkeen opiskelijan tulisi osata:

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 VIIME KERRALLA MENETELMIÄ Musta laatikko Valkea laatikko Harmaa laatikko Regressio Automaatio Rasitus (kuormitus)

Lisätiedot

Luku 6 Projektisuunnitteluvaihe

Luku 6 Projektisuunnitteluvaihe Luku 6 Projektisuunnitteluvaihe Projektisuunnittelu Project Planning Projektin Project Definition määrittely and ja Planning suunnittelu Projektin Initiate käynnistäminen andja organisointi Project Organize

Lisätiedot

T Projektikatselmus

T Projektikatselmus T-76.115 Projektikatselmus Projektityöryhmä GenCode I3-iteraatio 17.3.2004 Agenda Tavoitteiden toteutuminen (5 min) Resurssien käyttö (5 min) Iteraation tulokset (10 min) Riskit (5min) +Kokemuksia työskentelymenetelmistä

Lisätiedot

24.2.2007. T-76.5158 SEPA - CALIBERRM Aleksi Airola, 39054L Kaarlo Lahtela, 61439P

24.2.2007. T-76.5158 SEPA - CALIBERRM Aleksi Airola, 39054L Kaarlo Lahtela, 61439P T-76.5158 SEPA - CALIBERRM Aleksi Airola, 39054L Kaarlo Lahtela, 61439P T-76.5158 SEPA - CaliberRM 2 (9) VERSION HALLINTA Versio Päivä Tekijä Kuvaus 0.1 26.10.2006 Kaarlo Lahtela Ensimmäinen versio 0.2

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS 2.8 Toteutus- ja käyttöönottoprojektien suunnitelma 1 / 17 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

T-76.115 Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (12)

T-76.115 Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (12) T-76.115 Riskienhallintadokumentti ETL-työkalu (Aureolis Oy) Sivu 1 (12) T-76.115 Riskienhallintadokumentti ExtraTerrestriaLs Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.8.10.2004 Mika Suvanto Alustava versio 0.9.10.2004

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma TKK/DISKO/Tik-76.115 WCLIQUE Projektiryhmä Clique http://www.hut.fi/jekahkon/wclique/testplan.html WCLIQUE Ohjelmistoprojekti Projektiryhmä Clique: Janne Dufva, 75008T, email: janne.dufva@nokia.com, 75014C,

Lisätiedot

Johdatus ohjelmointiin

Johdatus ohjelmointiin Johdatus ohjelmointiin EXAM tentin liitetiedostojen lataaminen, käyttäminen ja palauttaminen Kerro mahdolliset puutteet tai parannusehdotukset: pietari.heino@tut.fi Tällä sivulla on selitetty lyhyesti

Lisätiedot

Laadunvarmistusdokumentti

Laadunvarmistusdokumentti Laadunvarmistusdokumentti Dokumentin historia Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus Hyväksytty 1.10 07.11.2005 Rönkkö Kirsi Erotettu omaksi dokumentikseen Sisällysluettelo 1. Koko projektissa...2 1.1. Tavoitteet...2

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö raportointiratkaisun toimittamisesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset

Tarjouspyyntö raportointiratkaisun toimittamisesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset Raportointialustan kilpailutus 1 (6) Hankintayksikkö 10.5.2016 Tarjouspyyntö raportointiratkaisun toimittamisesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset Voiko järjestelmää

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_RI.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant Versio: V0.2

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_RI.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant Versio: V0.2 AgilElephant SEPA Diary Pasi Kallioniemi 49477B Rauli Ikonen 51051V Tekijä: Kallioniemi&Ikonen Omistaja: ElectricSeven Aihe: RI & PK Sivu 1 of 7 Dokumenttihistoria Muutoshistoria Revision päiväys: 1.11.2004

Lisätiedot

Projektinhallinta SFS-ISO mukaan

Projektinhallinta SFS-ISO mukaan Projektinhallinta SFS-ISO 21500 mukaan (Ohjeita projektinhallinnasta, 2012) 13.4.2017 Panu Kiviluoma Osaamistavoitteet Luennon jälkeen osaat selittää, mitä tarkoitetaan Projektilla Projektinhallinnalla

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML

Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML 1 Mallintaminen ja UML Ohjelmistojen mallintamisesta ja kuvaamisesta Oliomallinnus ja UML Käyttötapauskaaviot Luokkakaaviot Sekvenssikaaviot 2 Yleisesti

Lisätiedot

T SEPA - STAATTISET MENETELMÄT Tuomas Tolvanen, 55382U Timo Töyry, 58578B

T SEPA - STAATTISET MENETELMÄT Tuomas Tolvanen, 55382U Timo Töyry, 58578B T-76.5158 SEPA - STAATTISET MENETELMÄT Tuomas Tolvanen, 55382U Timo Töyry, 58578B T-76.5158 SEPA - Pariohjelmointi 2 (7) VERSION HALLINTA Versio Päivä Tekijä Kuvaus 0.1 5.12.2006 Tuomas Tolvanen Ensimmäinen

Lisätiedot

SOVELLUSALUEEN KUVAUS

SOVELLUSALUEEN KUVAUS Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu SOVELLUSALUEEN KUVAUS LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

LAATURAPORTTI Iteraatio 1

LAATURAPORTTI Iteraatio 1 LAATURAPORTTI Iteraatio 1 LAATURAPORTTI 2 (7) VERSION HALLINTA Versio Päivä Tekijä Kuvaus 0.1 9.12.2006 Kaarlo Lahtela Ensimmäinen versio 0.2 Kaarlo Lahtela Korjauksia 1.0 Lauri Kiiski Katselmointi ja

Lisätiedot

Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö

Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö Menetelmäohje Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö Riku Hurmalainen, 24.3.2002 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Termit...4 3. Toteutus...5 3.1. Yleiskuvaus...5 3.2. Tekninen ratkaisu...5 3.3. Tietoturva...6

Lisätiedot

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ IMS Business Solutions Oy, J Moisio 10/ 2016 2.10.2016 IMS Business Solutions Oy 2 ISO 9001:2015 PROSESSIEN AUDITOINTIKYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015

Lisätiedot

T Projektikatselmus

T Projektikatselmus T-76.115 Projektikatselmus Projektityöryhmä GenCode I2-iteraatio 11.2.2004 Agenda Projektin tilanne (10 min) Tavoitteiden toteutuminen Iteraation tunnusluvut Käytetyt työskentelymenetelmät (5min) Iteraation

Lisätiedot

A4.1 Projektityö, 5 ov.

A4.1 Projektityö, 5 ov. A4.1 Projektityö, 5 ov. Kurssin esitietovaatimuksia Kurssin tavoitteista Kurssin sisällöstä Luentojen tavoitteista Luentojen sisällöstä Suoritustavoista ja -vaatimuksista Arvostelukriteereistä Motivointia

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot

T Projektikatselmus

T Projektikatselmus T-76.115 Projektikatselmus Projektityöryhmä GenCode I2-iteraatio 11.2.2004 Agenda Tavoitteiden toteutuminen (5 min) Resurssien käyttö (5 min) Iteraation tulokset (10 min) Riskit (5min) Työskentelymenetelmistä

Lisätiedot

Power Steering for ATV

Power Steering for ATV AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Power Steering for ATV 27.1.2014 Juuso Meriläinen Antti Alakiikonen Aleksi Vulli Meriläinen, Vulli, Alakiikonen 1/6 Projektin tavoite Projektityössä

Lisätiedot

Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti

Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti Sisällysluettelo 1. Projektin tila...3 1.1. Suoritetut tehtävät...4 1.2. Käytetyt menetelmät...5 1.3. Ongelmat...6 1.4. Jatkosuunnitelmat...6 Versio- ja muutoshistoria

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma 7.1.2014 Liite 1 Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.2 7.1.2014 Jyväskylän seudun kunnat Valtiovarainministeriö 2 (16) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Käyttöönoton Roll-Out Planning suunnittelu- & Preparation ja valmistelu Design Tiedon- Data Conversion muunnos- prosessien Processes suunnittelu Toimipisteiden

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tervetuloa kurssille! 2 Kurssin yleisinfo Kurssin tausta Katsaus luentoihin Aloitusluennon agenda Luennoitsijoiden esittely Harjoitustyön läpikäynti Muut käytännön

Lisätiedot

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen S14 09 Sisäpeltorobotti AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt Antti Kulpakko, Mikko Ikonen 1. Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on toteuttaa ohjelmisto sisäpeltorobottiin seuraavien

Lisätiedot

T-76.115 Edistymisraportti. ExtraTerrestriaLs PP iteraatio 2.11.2004

T-76.115 Edistymisraportti. ExtraTerrestriaLs PP iteraatio 2.11.2004 T-76.115 Edistymisraportti ExtraTerrestriaLs PP iteraatio 2.11.2004 Agenda Projektin tilanne Projektin esittely Projektin tavoitteet ja nykyinen tilanne Työn tulokset PP iteraation tuotokset Tehtävien

Lisätiedot

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu Luento 0: Kurssin esittely TIE-20200 Samuel Lahtinen 1 Mitäs tänään on tarjolla? Käytännön juttuja: Mistä tietoa löytyy Kurssin henkilökunta Kurssin rakenne Käytännönjärjestelyt

Lisätiedot

Tietotekniikan opiskelijaprojektien kehitys

Tietotekniikan opiskelijaprojektien kehitys Tietotekniikan opiskelijaprojektien kehitys Projektiopetuspäivä, perjantai 18.4.2008, AgAud2 Sisältö Jukka-Pekka Santanen Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Opiskelijaprojektien kehitysvaiheet

Lisätiedot

Visma Software Oy

Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on kielletty ilman :n

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Lokalisointitestaus. Matti Vuori, www.mattivuori.net 1(17) 26.3.2009

Lokalisointitestaus. Matti Vuori, www.mattivuori.net 1(17) 26.3.2009 Lokalisointitestaus Lokalisointitestauksella varmistetaan se, että ohjelmisto toimii halutussa kohdemaassa oikein ja halutulla laatutasolla. Lokalisointitestaus ei ole pelkkää käännösten testausta, vaan

Lisätiedot