Vastuullisuusasiat laatujärjestelmään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastuullisuusasiat laatujärjestelmään"

Transkriptio

1 Vastuullisuusasiat laatujärjestelmään ISO standardin käyttöönotto Kiilto Oy:ssä Armi Mehto, tiedottaja, Kiilto Family Oy SFS-projektin päätösseminaari

2 Kiilto Oy suomalaista liima-alan erityisosaamista vuodesta 1919 Suomalainen kemian tehdas. Liiketoimintana liimojen ja niihin läheisesti liittyvien tuotteiden kehitys, valmistus ja markkinointi. Perustettu Tampereella 1919 Lempäälään Perheyhtiö koko toimintansa ajan saman suvun omistuksessa. Tuotannolla Avainlippu-merkki. KIILTO OY 2

3 Tuotejärjestelmät pohjasta pintaan - Rakentamiseen, remontointiin - Teollisuuden liimauksiin Pohjustusaineet Tasoitteet Vedeneristeet Laastit Liimat Massat Parkettilakat Ohenteet Valimotuotteet KIILTO OY 3

4 Kiilto Suomessa Tuotantolaitokset Lempäälä kemiantehdas 1970 laasti- ja tasoitetehdas 2006 polymerointilaitos 1981/2006 Aluevarastot Vantaa 1982 Kuopio 1989 Oulu 1984 Raakaainevarasto Rauma 1984 KIILTO OY 4

5 Kiilto maailmankartalla Latvia Liettua Puola Viro Valko-Venäjä Venäjä Ukraina Kazakstan KIILTO OY 5

6 Kiilto Family -konserni Kiilto Family Oy Vuoden Perheyritys 2010 Pirkanmaan Palkinto 2012 Kiilto Oy KiiltoClean Oy Ramport Oy Kiiltoplast Oy Intermedius Oy Metalpak Oy Ulkomaiset tytäryhtiöt Ulkomaiset tytäryhtiöt Tunnuslukuja vuodelta 2012 Liikevaihto 152,2 milj. Omavaraisuusaste 75,2 % Henkilökunnan määrä 802 Toimipisteitä 10 maassa KIILTO OY 6

7 Vastuu liiketoiminnan perustana näytetään hyvää esimerkkiä tehdään tervettä tulosta osallistutaan elämänlaadun parantamiseen tuotetaan lisäarvoa sidosryhmille varmistetaan resurssien riittävyys noudatetaan lakeja ja säädöksiä Tuoteturvallisuus Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu KIILTO OY 7

8 Vastuullisuus- ja järjestelmätyön taustaa 1991 Kemianteollisuuden Tiedä ja tiedota ympäristönsuojelusta -kampanja 1992 Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelma 1993 ISO sertifiointi; 'Kiillon laajennettu laatujärjestelmä' 1997 Ympäristöesite» ympäristövaikutukset ja -toimenpiteet 1999 Ympäristö- ja turvallisuusselonteko» standardien mukainen rakenne, 3 v jaksotus 2002 ISO 14001, BS 8800/OHSAS integrointi laatujärjestelmään 2003 ISO 9001:2000; prosessijohtaminen Yhteiskuntavastuun / Yritysvastuun selonteko» yhteiskuntavastuun elementit, kolmijako, kestävä kehitys -käsite 2012 ISO esittelytilaisuus, uusi tarkastelukulma; CSV-käsite 2012 Yritysvastuun selonteko» viittaus ISO standardiin; sidosryhmäkysely; karkealla tasolla GRI-vertailu» Vastuullinen Kiilto -verkkosivusto 2012 SFS:n ISO projekti; 'koko kentän' ottaminen tarkasteluun; kytkeminen hallintajärjestelmään 2015 ISO 9001 uudistuu» sidosryhmien ja toimintaympäristön määrittely» riskien tunnistaminen, muutosten hallinta KIILTO OY 8

9 Miksi standardoituun yhteiskuntavastuumalliin? Standardin myötä asian globaalius, tärkeys, julkisuus ja 'kysyntä' kasvaa Tarkentaa ja avaa käsitteitä ja näkökulmia Tuo uusia ulottuvuuksia ja huomiointeja tarkasteluihin Tuo yhdenmukaisuutta ja vertailtavuutta, toimii sateenvarjomallina --> auttaa tunnistamaan, määrittämään, todentamaan, mittaamaan ja viestimään yhteiskuntavastuuta omassa toiminnassa --> integroi yhteiskuntavastuun kattavammin osaksi kaikkea toimintaa --> tuo lisää tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta --> antaa lisää työkaluja ja kaksisuuntaista ajattelua kumppanuustyöhön --> on rakenteellisesti kytkettävissä olemassaoleviin käytäntöihin ja 'yksiin kansiin' ++ vahvistaa (yhdenmukaista) ymmärrystä, osaamista ja toiminnan hallintaa ++ vahvistaa mielikuvaa, mainetta, arvostusta ++ vahvistaa uskottavuutta, luottamusta, kumppanuutta ++ vahvistaa liiketoimintaa ja kilpailukykyä KIILTO OY 9

10 Miksi laatujärjestelmään? Yksi yhteinen hallintajärjestelmä vastuullisuuden seurantaan Vastuullisuus = sisältyy laatuun KIILTO OY 10

11 ISO käyttöönotto Kiilto Oy:ssä Käytäntöjen kartoitus, kuvaus ja koostaminen - mitä on, mitä puuttuu (myös lähdekirjastot, viiteasiakirjat) Liittäminen / täydentäminen nykyisiin rakenteisiin laatujärjestelmän prosessit, kuvaukset ja ohjeistukset organisaatiot, tarkastelut, ohjelmat, tavoitteet, mittarit, auditoinnit, raportoinnit strategiat, vuositeemat 'kirjanpito' tehdyistä uudistuksista ja kehitystoimista Yrityskohtaisesti sopiva kokonaisuus, olennaisuudet, vaihe kerrallaan Ensimmäiset toimet 2/ > kokonaisuus valmis 2014 loppuun mennessä Malli muille konserniyhtiöille Hyödynnys viestinnällisissä ja kumppanuusyhteyksissä Uusi rakenne selontekoon 2015, yhteys GRI-ISO KIILTO OY 11

12 Mistä liikkeelle? 'Yhteiskuntavastuun yleiskuvaus' laatujärjestelmään yhteiskuntavastuun periaatteet, ydinaiheet ja käsitteet, riittävästi avaten, käytännön esimerkkejä vaiheittain huomiointi muihin kuvauksiin ja ohjeistuksiin 'Laatupolitiikka', 'Laatuperiaatteet' --> kuvaustäydennykset 'Sidosryhmäkäytännöt' --> päivitys/kuvaus laatujärjestelmään tunnistamis- ja määrittelyperusteet, odotukset, mittarit, vuoropuhelukäytännöt Ydinaiheiden kysymysten käsittely; kuvaukset Viestintä Vastuussa 2012 s. 1 asiakaslehti 2013, muu media tarpeen mukaan esittelymateriaalit sisäiset esittelyt, visualisoinnit, koulutusmateriaali KIILTO OY 12

13 Työskentely Vastuuhenkilö (1 hlö), ydinryhmä (4 hlö), johtoryhmä, ympäristö- ja turvallisuusvastuuryhmä, muut asiantuntijaryhmät; apuna mm. korkeakouluopiskelijat, viestintäharjoittelija, viestintätoimisto Toimenpidesuunnitelma ja aikataulu laadittu; seuraavia toimia mm. sidosryhmäkyselyjen laajentaminen (henkilöstö, yhteisötahot) sidosryhmäkokonaisuuden visualisointi keskeiset asiakirjat, viiteaineisto kirjastoksi (visualisoituja) esimerkkejä ydinaiheiden toteutumisesta 1. ydinaiheen ohjeistus- ja mittaritäydennykset, huomiointi sisäisissä auditoinneissa 2014 liittäminen strategiaan 2014 raportoinnin rakenteen uudistaminen KIILTO OY 13

14 Ydinaiheiden olennaisuuksien arviointi Arvioitiin ydinaiheiden merkittävyyttä standardin ohjeistuksen mukaisesti Kiilto Oy:n toiminnan puitteissa Kartoitettiin alustavasti nykyiset huomiointikäytännöt kaikkien ydinaiheiden osalta (sekä alustavasti parannustarpeita) Organisaation hallintatapa, Työelämän käytännöt, Ympäristö Kuluttaja-asiat, Yhteisön toimintaan osallistuminen Ihmisoikeudet, Oikeudenmukaiset toimintatavat - laajasti kuvattu - tarkennettavaa - kartoitettavaa Priorisoitiin alustavasti ydinaiheiden työstöjärjestys Otetaan käsittelyyn kunkin ydinaiheen piirissä ne kysymykset/toimenpiteet ja odotukset, jotka Kiillon liiketoimintaa, toimintaympäristöä, vaikutuspiiriä ja vallitsevia olosuhteita ajatellen tuntuvat merkityksellisiltä, usein toistuvilta, jo toteutuksessa tai toteutettavissa olevilta. Jos näissä seikoissa tapahtuu muutoksia, käsittelytarvetta voidaan arvioida uudelleen. KIILTO OY 14

15 Ydinaihe 1./7: Yhteisön toimintaan osallistuminen ja yhteisön kehittäminen Miten 'yhteisö' ymmärretään (paikalliset, aihekohtaiset), miten toimintaan osallistutaan ja mihin yhteistyöllä tähdätään? Yhteisön arvon tunnustaminen; myös kaksisuuntainen sidosryhmäluonne 'Organisaatio (Kiilto) on yhteisön sidosryhmä, jolla on yhteisiä intressejä yhteisön kanssa. CSV Lähtötilanne ja kehitystarpeet/tavoitteet: Ei juurikaan kuvattuja/ohjeistettuja käytäntöjä, kriteereitä eikä mittareita Kuitenkin runsaasti aktiivista toimintaa, monipuolinen kenttä, toiminnallisesti mukana monessa eri prosessissa, molemmin puolin tavoitteita ja hyötyjä Suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus, mitattavuus ja seurattavuus enemmän esiin Tiedon jakaminen muiden toimijoiden kesken, palautekäytännöt Avaa/laajentaa merkitystä liiketoiminnan kannalta Avaa/laajentaa merkitystä yhteiskunnan kannalta Tietoisuus valintakriteereistä, johdonmukaisuus Viestinnällinen hyödynnys KIILTO OY 15

16 Yhteisön toimintaan osallistuminen --> teknologian kehittäminen ja saavutettavuus; koulutus ja kulttuuri --> tutkimus-, tiede- ja opetusyhteistyö panostukset kustannukset mielikuvat kemiasta kemian alan opinnot stipendit kemian alan työpaikkakehitys harjoittelupaikat lopputyöt tutkimustieto julkaisut teollisuuden kilpailukyky rakentamisen laatuongelmat työvoima sertifioinnit luokitusperusteet energia- ja materiaalisäästöt kustannussäästöt innovaatiot uusi tieto/teknologia patentit rahoitukset omat koulutukset KIILTO OY 16

17 Yhteisön toimintaan osallistuminen --> työpaikkojen luominen ja valmiuksien kehittäminen --> työvoima- ja oppilaitosyhteistyö avoimet työpaikat kesätyöntekijät kausityöntekijät harjoittelijat siirtymätyöntekijät oppisopimukset ammattitutkinnot kemian arvostus työpaikkana henkilöstömäärän kehitys oman työpaikan arvostus työviihtyvyys ulkoistukset työssäolovuodet osaamisen kehitys työvoimakehitys kustannukset osaamisresurssit KIILTO OY 17

18 Yhteisön toimintaan osallistuminen --> terveys; kulttuuri; yhteiskunnallinen sijoittaminen --> tuoteprosessit, kannanotot, yhteistyöhankkeet y/t-indikaattorit, mm. tuoteluokitukset panostukset kustannukset hankkeiden menestyminen KIILTO OY 18

19 Kiitos! KIILTO OY 19

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 3 Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa 1. Luennon aihesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä

Lisätiedot

1 astuuraportti 201 V

1 astuuraportti 201 V Vastuuraportti 2011 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2500 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön

Lisätiedot

VASTUU RAPORTTI 2013 1

VASTUU RAPORTTI 2013 1 VASTUURAPORTTI 2013 1 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2900 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön

Lisätiedot

Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin.

Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin. Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja

Lisätiedot

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion. Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2013 15.4.2014 Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.fi 2/77 Orion-konsernin GRI:n mukainen yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 21.6.2010 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internet-sivuilla osoitteessa www.orion.fi/vastuullisuus 2/84

Lisätiedot

Lindströmin vastuuraportti

Lindströmin vastuuraportti VASTUURAPORTTI 2014 Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE Pro gradu -tutkielma Talousjohtamisen maisteriohjelma Syksy 2012 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Askeleita vastuullisuuteen

Askeleita vastuullisuuteen Marianne Ekonen Ritva Pyykkönen Juha Timonen Jaana Teriö Anne Törn Askeleita vastuullisuuteen Esimerkkejä vastuullisen liiketoiminnan kehittämisestä pk-yrityksissä JYväskylän ammattikorkeakoulu Jamk.fi

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita?

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita? STORA ENSO 2006 Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin Täytä lomake ja kerro meille kommenttisi Yritysvastuu 2006 -raportista. Voit myös täyttää lomakkeen osoitteessa www.storaenso.com/sustainability/feedback

Lisätiedot

YRITYKSEN MAINEEN RAKENTUMINEN REKRYTOINTIVIESTINNÄSSÄ VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN KÄSITTEIDEN AVULLA

YRITYKSEN MAINEEN RAKENTUMINEN REKRYTOINTIVIESTINNÄSSÄ VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN KÄSITTEIDEN AVULLA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos YRITYKSEN MAINEEN RAKENTUMINEN REKRYTOINTIVIESTINNÄSSÄ VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN KÄSITTEIDEN AVULLA Yrityksen hallinto Pro gradu tutkielma Heinäkuu 2008 Ohjaaja:

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma DIPLOMITYÖ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA Tarkastajat:

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUU SFS-ISO 26000

YHTEISKUNTAVASTUU SFS-ISO 26000 YHTEISKUNTAVASTUU SFS-ISO 26000 Yhteiskuntavastuuopas ISO (International Organization for Standardization) ISO on kansainvälinen standardisoimisjärjestö, jonka jäseninä on 164 kansallista standardisoimisjärjestöä.

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

Aiheitamme tänään Tampereella:

Aiheitamme tänään Tampereella: Aiheitamme tänään Tampereella: 1. Tilaisuuden avaus, yhteistyökumppani Tredean tervehdys Niina Immonen, kehityspäällikkö, www.tredea.fi, niina.immonen@tredea.fi 2. ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 uudistukset

Lisätiedot

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5

Lisätiedot

www.orion.fi/yv-raportti-2011

www.orion.fi/yv-raportti-2011 Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2011 25.4.2012 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden 2011 raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internetsivulla osoitteessa www.orion.fi/yv-raportti-2011

Lisätiedot

Atrian yritysvastuuraportti 2010 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI

Atrian yritysvastuuraportti 2010 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI n yritysvastuuraportti 21 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI Hyvä lukija Tässä raportissa kerrotaan, kuinka (1 vaikuttaa toimintaympäristössään ja koko yhteiskunnassa, ja kuinka ottaa vastuullisuuden huomioon toiminnassaan

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin verkkosivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin verkkosivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion. Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2014 9.4.2015 Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin verkkosivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.fi 2/80 Orion-konsernin GRI G3:n mukainen yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS 2012 FCG Koulutus ja konsultointi Oy Snellmaninkatu 10, 53100 Lappeenranta Puh. 010 4090, fax 010 409 2181, www.fcg.fi Y-tunnus 2474033-7 Kotipaikka Helsinki FCG KOULUTUS

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

KOKONAISVALTAINEN RISKIENHALLINTA ENERGIA-ALAN KONSERNISSA

KOKONAISVALTAINEN RISKIENHALLINTA ENERGIA-ALAN KONSERNISSA KOKONAISVALTAINEN RISKIENHALLINTA ENERGIA-ALAN KONSERNISSA 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu, Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 5.3.2010 Soile Heinonen TEKNILLINEN KORKEAKOULU,

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan SFS-tiedotus STANDARDISOIMISLIITON ASIANTUNTIJALEHTI 3 2013 Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia CASE: Parma Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot