EnergiaTehokkuusJärjestelmän. sisältö ja käyttöönotto yrityksissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EnergiaTehokkuusJärjestelmän. sisältö ja käyttöönotto yrityksissä"

Transkriptio

1 EnergiaTehokkuusJärjestelmän sisältö ja käyttöönotto yrityksissä JaPa2 työryhmä EVT energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Page 1

2 Esityksen sisältö Toimeksianto ja tausta EnergiaTehokkuusJärjestelmän sisältö EnergiaTehokkuusJärjestelmän käyttöönoton pilotointi Pilotoinnin tulokset Käyttöönotto yrityksissä Yhteenveto Page 2

3 Toimeksianto ja tausta JaPa1 (Jatkuva Parantaminen) työryhmä on TESS-johtoryhmän toimeksiannosta laatinut EnergiaTehokkuusJärjestelmän (ETJ) minimivaatimukset - ryhmässä oli 3 tehtaan ja Motivan edustajat - ETJ on johtamisjärjestelmä ja sen ISO yhteensopivuus varmennettiin esipilotoinnilla viidessä tehtaassa elokuussa 2006 TESS -johtoryhmä on hyväksynyt ehdotetun EnergiaTehokkuusJärjestelmän (ETJ) minimivaatimus -dokumentin tehdaskohtaisen pilotoinnin pohjaksi Motivan toimesta on koottu 6:n tehtaan ryhmä pilotointiin - ryhmästä käytetään nimeä JaPa2 (Jatkuva Parantaminen) - pilotointi on suoritettu 2007 TESS = Teollisuuden EnergianSäästöSopimuksen johtoryhmä Page 3

4 Pilotoinnilla selvitettiin ETJ:n minimivaatimusten määrittelyjen aukottomuus Viimeisteltiin tekstin sisältö muotoon, joka tulkitaan yhdenmukaisesti teollisuudessa - pilotoinnin päätteeksi tekstiin on ehdotettu muutamia muutoksia - kyseinen versio 1 on jaettu tämän infotilaisuuden osallistujille Toteutettavuus energiavaltaisessa teollisuudessa - ja erillisenä projektina energiateollisuudessa (4 voimalaitosta) Page 4

5 Pilotointiin osallistuneet tehtaat, JaPa2 ryhmä M-real Tako Board Tampere Metsä Tissue Mänttä Rautaruukki Hämeenlinnan tehdas Outokumpu Tornion terästehdas Ovako Ovako Bar Oy Imatra Borealis Borealis Polymers Oy Porvoo TVO Olkiluoto (ei tehdaspilottia) Lisäksi Motiva, Metsäteollisuus Ry,Energiateollisuus Ry Yritysten konserniedustajia Ryhmän Pj., Borealis ja sihteeri Hille Hyytiä, Motiva Page 5

6 ETJ:n sisältö EU ja CEN (European Comittee for Standardization) ovat hiljakkoin käynnistäneet hankkeen energiatehokkuusjärjestelmän (Energy Management System) vaatimusten ja standardin luomiseksi. ETJ:n sisältö on hyvin saman kaltainen CEN:in luonnoksen kanssa - CEN työryhmä TF 189 ETJ: sisällön pääkohdat ovat seuraavilla sivuilla Page 6

7 ETJ:n minimivaatimukset Page 7

8 ETJ:n kappalenumerointi 4.1 Yleistä 4.2 Energiapolitiikka 4.3 Suunnittelu Energianäkökohtien analysointi ja tunnistaminen Lakisääteiset ja muut vaatimukset Päämäärät ja tavoitteet 4.4 Järjestelmän toteuttaminen ja toiminta Organisaatio ja vastuullisuus Koulutus, tietoisuus ja pätevyydet Viestintä ETJ:n dokumentointi Asiakirjojen hallinta Toiminnan ohjaus 4.5 Tarkkailu ja korjaavat toimenpiteet Tarkkailu ja mittaukset Vaatimusten täyttämisen arviointi Poikkeamat, korjaavat toimenpiteet ja ehkäiset toimenpiteet Tallenteiden hallinta Sisäinen auditointi 4.6 Johdon katselmus Page 8

9 EnergiaTehokkuusJärjestelmä Jatkuvan Parantamisen malli Plan > Do > Check > Act periaate 5. Johdon katselmus - Arvioidaan energiatehokkuusjärj. tarkoituksenmukaisuus riittävyys ja tehokkuus 4. Tarkkailu ja korjaavat toimenpiteet - Energian mittaus ja raportointi - Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet - Sisäinen auditointi 1. Energiapolitiikka - Energia sisällytetään yrityksen politiikkaan - Sitoutuminen energiatehokkuuteen 2. Suunnittelu - Energianäkökohtien analysointi ja tunnistaminen - Lakisääteiset ja muut vastuut - Päämäärien ja tavoitteiden asettaminen - Energia otetaan huomioon investoinneissa 3. Toteuttaminen - Organisaatio ja energia-asioiden vastuuhenkilöt - Henkilöstön koulutus ja energia-asioiden pätevyydet - Energiatehokkuusjärjestelmän ylläpito - Energiatehokkuus laitehankinnoissa Page 9

10 Kuva havainnollistaa energiatehokkuusjärjestelmän vaatimusten suhdetta ISO standardiin Pakollinen taso Minimivaatimukset Page 10

11 ETJ:n toteutettavuuden arviointi Kevään 2007 aikana pilotointiryhmä on suorittanut tehtaillaan ETJ:n käyttöönoton alkukartoituksen ja arvioinut eroanalyysillä minkälaisia toimenpiteitä kukin tehdas joutuisi suorittamaan integroidessaan ETJ:n nykyiseen tehdaskohtaiseen johtamisjärjestelmään Kaikissa tehtaissa oli Ympäristöjärjestelmä ISO käytössä ja alkukartoituksella on selvitty ETJ:n toteutuksen puuttuvat osat - yrityksissä ISO 14001:n ja ISO 9001 järjestelmät on linkitetty Yrityksissä sisäiseen selvitykseen ovat osallistuneet - laatupäällikkö - ympäristöinsinööri/päällikkö - energia-asiantuntija ja linjavastuisia Page 11

12 Mitä puuttuu? Page 12

13 Pilotoinnin tulokset Johdon ja henkilöstön sitoutuminen energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen perusasia Yrityksillä on hyvä yleisvalmius toteuttaa ETJ ETJ:n sisältö ja siihen pohjautuva yrityksen rakentama johtamisjärjestelmä antaa hyvän pohjan energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen Page 13

14 Pilotoinnin, jatkoa Toteutuksen suurin työkuorma kohdistuu seuraaviin asioihin 1. Energiaan liittyvän ohjeistuksen täydentäminen ja aukoton dokumentointi 2. Henkilöstön kouluttaminen 3. Energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen suunnittelu ja toteutus - energianäkökohtien vuosittainen tarkastelu - energiankäytön tehostamissuunnitelman vuosittainen päivittäminen - toteutus: parhaat käytännöt, laitosten uudistaminen 4. Vastuiden määrittäminen ja kirjaaminen järjestelmään Page 14

15 Pilotoinnin, jatkoa Toteutus on vietävä lattiatasolle asti ja sisäisellä tarkastustoiminnalla varmennettava järjestelmän toimivuus Karkea aika-arvio Järjestelmän rakentaminen ja liittäminen olemassa olevaan johtamisjärjestelmään noin 1 vuosi Sisäisen auditointikäytännön luominen ja johdon katselmuksella järjestelmän toimivuuden varmentaminen 2 vuoden aikana Page 15

16 Käyttöönotosta Yrityskohtaisten ETJ -rajojen ja sisällön määrittäminen - minimivaatimukset antaa karkean raamituksen Integroidaan ympäristöjärjestelmään ISO (ensisijainen valinta) Alkukartoituksella ja eroanalyysilla määritellään puutteet Laaditaan ETJ:n toteutuksen toimenpidesuunnitelma Tarvittavat resurssit: laatu, ympäristö, energia ja tuotantoyksiköistä nimetyt Yritysorganisaatiot muuttuvat kaiken aikaa, resursseja järjestellään uudelleen ja huomioitava toteutukseen mahdollisesti osallistuvien uusien avainhenkilöiden perehdytys Aikataulutus yrityksen resurssien mukaisesti, pilotoinnista aika-arvion kehys Page 16

17 Lopuksi ETJ:n versio 1 on käytettävissä EVT-TOPO luonnos on käytettävissä JaPa2 ryhmä suosittelee, että energiavaltainen teollisuus käynnistää 2007 vuoden puolella tehdaskohtaisen työn EnergiaTehokkuusJärjestelmän toteuttamiseksi Mitä aikaisempi toteutus sitä nopeammin parannamme energiatehokkuutta ja saavutamme kustannussäästöjä Page 17

Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) Energy Efficiency System (EES)

Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) Energy Efficiency System (EES) 4.12.2007 / Versio 1 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiavaltaisen teollisuuden ja energian tuotannon toimenpideohjelmien

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen yrityksissä

Energiatehokkuuden parantaminen yrityksissä Energiatehokkuuden parantaminen yrityksissä Yrittäjän energia- ja ilmastoseminaari 17.9.2009 Päivi Laitila, Motiva Oy Sisältö Motiva Lähtökohtia energiatehokkuuden kehittämiseen Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Energiatehokkuuden työkalut ja julkisten hankintojen energiatehokkuus Oulu Seppo Silvonen seppo.silvonen@motiva.fi Motiva Oy Sisältö TEMin ohjeet energiatehokkuuden huomioon ottamisesta hankinnoissa Neuvontaa

Lisätiedot

ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA Sisältö: 1. Lakeaharjun esittely 3 2. Soveltamisala ja ympäristöjärjestelmän rakenne 4 3. Yleiset vaatimukset 5 4. Ympäristöpolitiikka 5 5. Suunnittelu

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

Ympäristökäsikirja Ympäristöjärjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto

Ympäristökäsikirja Ympäristöjärjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Ympäristökäsikirja Ympäristöjärjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto 1. Soveltamisala... 3 2. Standardien ja suositusten soveltaminen... 3 3. Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto 1. Soveltamisala... 3 2. Standardien ja suositusten soveltaminen... 3 3. Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

Johdon ja koko yrityksen sitoutuminen energiatehokkuuden edistämiseen on onnistumisen edellytys. Energiatehokkuusjärjestelmä ohjaa yritystä laatimaan

Johdon ja koko yrityksen sitoutuminen energiatehokkuuden edistämiseen on onnistumisen edellytys. Energiatehokkuusjärjestelmä ohjaa yritystä laatimaan Johdon ja koko yrityksen sitoutuminen energiatehokkuuden edistämiseen on onnistumisen edellytys. Energiatehokkuusjärjestelmä ohjaa yritystä laatimaan toimintamallit, joilla energiatehokkuus viedään strategiasta

Lisätiedot

ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus

ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus 1 Energiatehokkuusdirektiivi 2012/27/EU energiansäästötavoite on yksi EU:n vuodelle 2020 20/20/20 tavoitteista, joista kaksi muuta ovat kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 3 Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa 1. Luennon aihesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä

Lisätiedot

SAAJOS OY LAATUKÄSIKIRJA TULENKESTÄVÄ TYÖNLAATU SFS-EN ISO 9001:2008. Palo- ja turvaovien sekä profiilituotteiden valmistus

SAAJOS OY LAATUKÄSIKIRJA TULENKESTÄVÄ TYÖNLAATU SFS-EN ISO 9001:2008. Palo- ja turvaovien sekä profiilituotteiden valmistus LAATUKÄSIKIRJAN LYHENNELMÄ 1 (20) LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2008 SAAJOS OY TULENKESTÄVÄ TYÖNLAATU Palo- ja turvaovien sekä profiilituotteiden valmistus LAATUKÄSIKIRJAN LYHENNELMÄ 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma DIPLOMITYÖ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA Tarkastajat:

Lisätiedot

SQUARE - Laatujärjestelmä kerrostalojen matalaenergiakorjauksia varten

SQUARE - Laatujärjestelmä kerrostalojen matalaenergiakorjauksia varten SQUARE - Laatujärjestelmä kerrostalojen matalaenergiakorjauksia varten Laatujärjestelmä sisäilman laadun parantamiseksi ja energiakulutuksen vähentämiseksi asuinkerrostalojen peruskorjauksen yhteydessä

Lisätiedot

Kokemuksia energianhallintajärjestelmän. käyttöönotosta - Case Parma - Sami Purtola, Tuotantojohtaja, Parma Oy sami.purtola@parma.

Kokemuksia energianhallintajärjestelmän. käyttöönotosta - Case Parma - Sami Purtola, Tuotantojohtaja, Parma Oy sami.purtola@parma. Kokemuksia energianhallintajärjestelmän käyttöönotosta - Case Parma - Sami Purtola, Tuotantojohtaja, Parma Oy sami.purtola@parma.fi Esityksen sisältö Parma Kokemukset alussa Etenemisvaihtoehdon valinta

Lisätiedot

PIENI OPAS HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖJOHTAMISESTA

PIENI OPAS HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖJOHTAMISESTA PIENI OPAS HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖJOHTAMISESTA SISÄLTÖ 1. Esipuhe 3 2. Miksi ympäristöjohtamista? 4 3. Kaupungin johtamisjärjestelmä 5 4. Kaupungin ympäristöjohtaminen 6 5. Ympäristöjohtamisen askeleet

Lisätiedot

ISO 9001 -standardi. Standardisarjan standardeja

ISO 9001 -standardi. Standardisarjan standardeja ISO 9001 -standardi ISO-laatustandardeja Perusajatuksia Minimivaatimuksia Standardin sisältö Sertifiointi Käytäntö Kokemuksia 1 Standardisarjan standardeja SFS-EN ISO 9000:2005 -- Laadunhallintajärjestelmät.

Lisätiedot

Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle

Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle Suomen Pesuteollisuusliitto ry:n julkaisu 1/04 1 Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle Johdanto Laatujärjestelmien kehitystyötä

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

Taustaselvitys energiatehokkuudesta ympäristölupamenettelyssä

Taustaselvitys energiatehokkuudesta ympäristölupamenettelyssä Suomen ympäristö 454 Eero Siitonen, Mika Pohjonen, Lea Gynther, Pertti Koski Taustaselvitys energiatehokkuudesta ympäristölupamenettelyssä HELSINKI 2001 Ympäristöministeriö 1... YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Suomen

Lisätiedot

Seuranta ja vaikutukset

Seuranta ja vaikutukset Seuranta ja vaikutukset Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmus- ja analyysi Uusiutuva energia Viestintä ja tiedonvaihto EU-hankkeet Energiatyöohjelma Loppuraportti 2014 Loppuraportti: Energiatyöohjelma

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Toimintakäsikirja 1. Johdanto... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Standardien ja suositusten soveltaminen WinNovan toimintajärjestelmässä... 3 1.2.1. Merenkulkualan koulutuksen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma Lauri Juurijoki VIRANOMAISNÄKEMYKSET TURVALLISUUSJOHTAMISESTA Merikapteenin työ 2010 2 ESIPUHE Tämä opinnäytetyö on osa Kymenlaaksossa toteutettua

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmän itsearviointi

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmän itsearviointi 2015 Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmän itsearviointi Riittamaija Pulli Kanneljärven Opisto 13/05/2015 13 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...2 2. KANNELJÄRVEN OPISTON LAADUNHALLINJÄRJESTELMÄN KUVAUS...2

Lisätiedot

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti 2012 Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimuksen tavoitteet, liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille VUOKKO NIEMITALO SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe....3 1. Pieni laatusanasto...4 2. Laadun portaat....5 3. Laatujärjestelmän hyödyt...7 4. Laatujärjestelmän

Lisätiedot

Ympäristöjohtamisen standardit

Ympäristöjohtamisen standardit Ympäristöjohtamisen standardit ISO 14000 Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2015 Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämä luentoaineisto on suunnattu ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot