Laajennetun työssäoppimisen projekti Pirkanmaan ammattiopistossa. Opetushallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laajennetun työssäoppimisen projekti Pirkanmaan ammattiopistossa. Opetushallitus"

Transkriptio

1 Pirkanmaan ammattiopistossa Opetushallitus Ensimmäisen vaiheen toteutussuunnitelma ajalle 08/ /2009

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Versionhallinta Projektin tavoitteet Hankkeen toteutussuunnitelma Projektin hallinnointi ja ohjaaminen mallin suunnittelu Pirkanmaan koulutuskonsernissa Pilotointiin sisältyvä vastuuopettajien opetussuunnitelmatyö Opiskelijoiden rekrytointi ja opiskelusuunnitelmien laadinta Mallin pilotointi käytännössä Mallin arviointi, korjaaminen ja raportointi Budjetti 2+1 -mallin ensimmäisestä toimintavuodesta Rahoituslaskelma... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty Henkilöstöresurssit Projektiorganisaatio Riskianalyysi Tiedottaminen ja viestintä Kohderyhmät Tiedottamisen välineet ja tavat / 14

3 1. Versionhallinta Versio Laatija Kuvaus muutoksesta Luonnos projektihakemuksen pohjalta 0.2 Tarkistus in kanssa 0.3 Salminen/Achrén Tarkistus 0.4 Tarkistus virallisen projektipäätöksen mukaisesti 1.0 Tarkastus johtotiimissä 2. Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on kehittää toimiva malli opiskelijoiden viimeisen opintovuoden opintojen suorittamiseksi vaihtoehtoisella tavalla oppisopimuksella opiskellen. Tiettyjen alojen ammatillisesti koulutetun työvoiman pula Pirkanmaalla on johtanut siihen, että yhä useampi opintojen päättövaiheessa oleva opiskelija siirtyy työelämään ennen ammatillisen perustutkinnon suorittamista. Lisäksi ikäluokalta puuttuu ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja, jolloin osa nuorista on vaarassa syrjäytyä. Nämä molemmat seikat edellyttävät pikaisia toimia. Pirkanmaan ammattiopistossa kehitetään vaihtoehtoista ammatillisen perustutkinnon suorittamistapaa soveltaen ns. 2+1-mallia. Mallia toteutettaessa viimeinen opintovuosi opiskellaan oppisopimuksella, jolloin opiskelijat siirtyvät työelämään varhaisemmin. Mallia on sovellettu pienimuotoisesti ammattiopiston hotelli- ja ravintola-alalla (Åkerlundin toimipiste), jonka kokemuksia käytetään hyväksi projektisuunnittelussa. Pirkanmaan ammattiopiston tavoitteena on, että tammikuussa 2009 ammattiopistosta on siirtynyt 70 opiskelijaa suorittamaan viimeisen opintovuoden opintoja oppisopimuksella. Näin ollen viimeisen opintovuoden työssä oppimisen laajuus vaihtelee yksilöittäin / tutkinnoittain opintoviikon välillä, joten perustutkintoihin sisältyvä työssäoppimisen osuus laajenee tutkinnosta riippuen 50-80%. Syyskuussa 2009 opiskelijamäärätavoite oppisopimukseen siirtyneiden opiskelijoiden osalta on / 14

4 Projektiin osallistuu vähintään 9 tutkintoalakohtaista vastuuopettajaa ja 5 koulutustarkastajaa. Se kattaa ensisijaisesti seuraavat perustutkinnot: autoalan, hotelli-, ravintola- ja catering-alan, kone- ja metallialan, kiinteistö-, toimitila- ja kotityöpalveluiden, logistiikan, rakennusalan, sosiaali- ja terveysalan, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä talotekniikan perustutkinnot. Lisäksi mallia sovelletaan pienimuotoisesti elintarvikealan, käsi- ja taideteollisuusalan, liiketalouden, matkailualan, muovi- ja kumialan, tietojenkäsittelyn sekä turvallisuusalan perustutkinnoissa. Ammattiopistolta on myös pyydetty suunnitelmaa laajennetun työssäoppimisen hankkeiden valtakunnallisesta koordinoimisesta yhdessä Lapin ammattiopiston kanssa. Alustava suunnitelma ja rahoitushakemus koordinaattorina toimimisesta on jätetty Opetushallitukseen 26. syyskuuta Hankkeen päätavoitteena on kehittää toimiva malli 2+1, oppisopimuksella viimeinen vuosi koulutukselle. Mallin kehittämiseen sisältyvät seuraavat osatavoitteet ja tulokset: - mallin soveltamisen edellyttämät yritysten valintakriteerit - työpaikkakouluttajiksi rekrytoitujen yritysten pankki - toimintaan valmennetut työpaikkakouluttajat - työvaltaiseen koulutukseen soveltuvat opetussuunnitelmien toteuttamissuunnitelmat. - laadintaperiaatteet yrityskohtaisiin opetussuunnitelmiin, jotka sisältävät suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta - periaatteet isompien tutkintoalojen (n=9) oppisopimusopiskelijoiden henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien laadintaan - käytössä yhtenäiset periaatteet opintojen henkilökohtaistamisessa - opiskelijoiden rekrytointi- ja tutustuttamismateriaali ja ohjeistus - oppimistehtävä- ja materiaalipankki toimintaa varten - opiskelijoiden ohjausmallin periaatteet 4 / 14

5 - opettajien työelämäyhteistyövalmiudet paranevat (työturvallisuus, työpaikkakouluttajien valmennus, osaamisen arviointi, uudenlaiset yhteistyömuodot) - alueellinen työelämäyhteistyö parantuu ja vakiintuu - ilman tutkintoa työelämään siirtyneiden opiskelijoiden tutkintojen loppuunsaattaminen - ammatillisen opiskelun tukeminen ja tutkinnon suorittamisen varmistaminen niille, joille työvaltainen opiskelu on toimivampi opiskelutapa kuin koulussa opiskelu - opiskelijoiden saattaminen työelämään aiemmin aloilla, joilla esiintyy jatkuvaa työvoimapulaa Tässä hankesuunnitelmassa kuvataan 2+1-mallin pilotoinnin vaiheet Pirkanmaan ammattiopistossa vuosina sekä vaiheisiin sisältyvät konkreettiset toteutussuunnitelmat. Koska mallin suunnittelu ja toteutus tapahtuvat yhtäaikaisesti, muodostuu prosessin kuluessa käsitys jokaisen toiminnon toimivuudesta ja samalla myös parantamiskeinoista. Projektiin osallistuvien tutkintoalojen rooli vaihtelee seuraavasti: a. Ensisijaiset osallistujat, ts. ammattiopiston isot tutkintoalat: yhteisten toimintaohjeiden ja periaatteiden sekä yleisen toimintamallin kehittäminen ja testaaminen b. Yksittäiset caset ammattiopiston pienillä tutkintoaloilla: mallin testaaminen soveltaen opiskelijakohtaisesti räätälöityjä ratkaisuja. Projektin nimi on 2+1 oppisopimuksella viimeinen vuosi. Pirkanmaan ammattiopistossa on päädytty tarjoamaan opiskelijoille mahdollisuutta opiskella viimeinen opintovuosi oppisopimuksella sen vuoksi, että ammattiopiston opetussuunnitelman mukaan tutkintoon sisältyvät yhteiset opinnot (20 ov) sijoittuvat kahdelle ensimmäiselle opintovuodelle. Menettelytapa turvaa sen, että opiskelija on suorittanut yhteiset opinnot ja saavuttanut jatko-opintokelpoisuuden ennen viimeistä opintovuottaan. Yksi oppisopimukseen siirtymisen kriteereistä onkin se, että opiskelija on suorittanut hyväksytysti yhteiset opinnot. Muita kriteereitä ovat itseohjautuvuus, itsenäisyys ja jo saavutetut työelämävalmiudet sekä aloitteellisuus yrityksen ja työpaikkakouluttajan löytämisessä. Työssäoppimisen osuus lisääntyy alasta ja opiskelijasta riippuen jopa % (mittari: henkilökohtaisissa 5 / 14

6 opiskelusuunnitelmissa esiintyvien työssäoppimisviikkojen määrän keskiarvo tutkinnoittain suhteutettuna kyseisen tutkinnon ammattiopiston opetussuunnitelman tutkintokohtaisen osan työssäoppimisviikkomäärään). Hankkeen ensimmäinen vuosi koostuu seuraavista toiminnoista - mallin suunnittelu Pirkanmaan ammattiopiston ja oppisopimustoimiston yhteistyönä - ensimmäisen vuoden pilotointiin sisältyvä vastuuopettajien opetussuunnitelmatyö yhteistyössä koulutustarkastajien ja yritysten edustajien kanssa - opiskelijoiden rekrytointi ja henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien laadinta - mallin pilotointi käytännössä - mallin arviointi ja korjaaminen sekä raportointi 6 / 14

7 3. Hankkeen toteutussuunnitelma Toteutussuunnitelmassa määritellään hankkeen ensimmäisen vuoden toteutuksen päävaiheet, aikataulu ja vastuuhenkilöt. 2+1-hanke etenee seuraavien vaiheiden mukaan: suunnittelu, opetussuunnitelmatyö, opiskelijoiden opiskelusuunnitelmien henkilökohtaistaminen, käytännön pilotointi, arviointi, korjaaminen ja ensimmäisen vuoden raportointi ja korjausehdotukset. Seuraavissa taulukoissa on esitelty toteutuksen aikataulu päävaiheiden osalta: 3.1. Projektin hallinnointi ja ohjaaminen Toimenpide / Vaihe Vastuuhenkilö ja keskeiset Aikataulu toimijat Suunnittelu ja hanketoimijoiden rekrytointi, muut koulutuspäälliköt käynnistynyt 5/2008, jatkuu Tarkennetun hankesuunnitelman ja Armi 11/2008 laatiminen Salminen Kirjanpidon avaaminen, kustannuspaikan Ammattiopiston johto Pirkko 11/2008 perustaminen, talousvastuun määrittely Achrénin esityksestä Hankkeen kustannusten dokumentoinnin, 12/2008 ja seurannan pelisääntöjen sekä toiminnan välitarkastuspisteiden määrittely ja tiedottaminen muut koulutuspäälliköt Toimijoiden perehdyttäminen 1/2009 Toimintavuoden tietojen Projektisihteeri 10-11/2009 kerääminen Toimintavuoden raportointi Projektisihteeri ja projektin vetäjä 12/ mallin suunnittelu Pirkanmaan koulutuskonsernissa Mallin suunnittelussa Pirkanmaan koulutuskonsernissa tehdään tiivistä yhteistyötä Pirkanmaan oppisopimuskeskuksen kanssa. Oppisopimuskeskuksen koulutustarkastajat 7 / 14

8 ovat myös suunnittelemassa opiskelijoiden henkilökohtaisia opiskelusuunnitelmia yhdessä tutkintoalojen vastuuopettajien kanssa, näin varmistetaan toiminnan molemminpuolinen sujuvuus ja opiskelijoiden opintojen eteneminen aikataulussa. Toimenpide / Vaihe Vastuuhenkilö ja keskeiset toimijat Aikataulu Suunnittelu- ja koordinointityö Suunnittelutyö ensisijaisilla tutkintoaloilla Tiina Hevonkorpi,, Armi Salminen Ensisijaisten tutkintoalojen koulutuspäälliköt ja sekä projektin vetäjä Tiina Hevonkorpi alkanut 5/2008, jatkuu, valmis 5/2009 alkanut 8/2008, jatkuu, valmis 5/2009 Suunnittelutyö oppisopimustoimistossa Suunnittelutyö pienemmillä tutkintoaloilla Oppisopimustoimiston vastuuhenkilö alkanut 5/2008, jatkuu, valmis 5/2009 Tutkintoalojen koulutuspäälliköt ja Valmis 11/2009 sekä projektin vetäjä Tiina Hevonkorpi 3.3. Pilotointiin sisältyvä vastuuopettajien opetussuunnitelmatyö Toimenpide / Vaihe Vastuuhenkilö ja keskeiset toimijat Aikataulu Hankkeen vetäjän Projektin vetäjä Valmis 11/2009 koordinointityö Vastuuopettajien ja koulutustarkastajien yrityskäynnit Ensisijaisten tutkintoalojen ja koulutustarkastajat Valmis 11/2009 Vastuuopettajien yrityskohtainen opetussuunnitelmatyö tavoitteena työvaltaisen oppimisen toteutussuunnitelma ensisijaisille tutkintoaloille Yritysten valintakriteereiden luominen Ensisijaisten tutkintoalojen Ensisijaisten tutkintoalojen ja alojen koulutuspäälliköt Valmis 11/2009 Valmis 11/ / 14

9 3.4. Opiskelijoiden rekrytointi ja opiskelusuunnitelmien laadinta Toimenpide / Vaihe Henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien laadinta, ensisijaiset alat Henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien laadinta, ensisijaiset alat Jatkuva tiedotus opiskelijoille ja koteihin Vastuuhenkilö ja keskeiset toimijat Ensisijaisten tutkintoalojen Pienten tutkintoalojen Opinto-ohjaajat ja Aikataulu Valmis 11/2009 Valmis 11/2009 Valmis 11/ Mallin pilotointi käytännössä Toimenpide / Vaihe Oppimistehtävien ja materiaalien laadinta opiskelijaa varten Verkkoympäristön kokoaminen edellisestä aiheesta Työpaikkakouluttajien jatkuva valmentaminen Opiskelijoiden ohjaus työpaikoilla Vastuuhenkilö ja keskeiset toimijat Tutkintoalojen Projektisihteeri ja projektin vetäjä Tiina Hevonkorpi Tutkintoalojen Tutkintoalojen Aikataulu alkanut 8/2008, valmis 10/ /2009 alkanut 8/2008, valmis 10/2009 alkanut 8/2008, valmis 10/ Mallin arviointi, korjaaminen ja raportointi Toimenpide / Vaihe Tiedon keruu, analysointi ja arviointi Johtopäätösten teko, parannusehdotukset ja raportointi Tiedottaminen toiminnasta Vastuuhenkilö ja keskeiset toimijat Projektin vetäjä ja tutkintoalojen Projektin vetäjä ja tutkintoalojen Projektin vetäjä, tutkintoalojen Aikataulu 10-11/ / /2008, jatkuu 9 / 14

10 4. Budjetti 2+1 mallin ensimmäisestä toimintavuodesta Menot ja tulot ryhmittäin Kustannus- tai tulotyyppi meno tulo Suunnittelu, kehittäminen tai koordinointi materiaali-, matka- ja kokouskulut raportointi- ja tiedotuskulut OPH:n määräraha Oppisopimuskeskuksen kehittämisraha Pirkanmaan koulutuskonsernin omarahoitusosuus Yhteensä Henkilöstöresurssit Projektin suunnittelussa ovat olleet mukana - apulaisrehtori Seppo Huhtiniemi - koulutuspäällikkö - koulutuspäällikkö - eri alojen koulutuspäälliköt ja opettaja-asiantuntijat - oppisopimuskeskuksen kehittämiskoordinaattori Jani Nieminen ja koulutustarkastajat Projektissa ensisijaisesti mukana oleville aloille on nimetty, jotka ovat kuluvana lukuvuonna : auto- ja logistiikka-ala Heikki Lielahti, Petri Jäminki, Veijo Leppänen hotelli-, ravintola- ja cateringala Tiina Hevonkorpi kone- ja metalliala Kimmo Murtonen kiinteistö-, toimitila- ja kotityöpalvelut Tiina Rajala rakennus- ja talotekniikka Matti Pajula sosiaali- ja terveysala Marja Toivonen sähköala Juha-Pekka Niininen Lisäksi kaikkien alojen opinto-ohjaajat toimivat projektin ohjeiden mukaan ohjatessaan opiskelijoiden henkilökohtaisia opiskelusuunnitelmia. 10 / 14

11 Pienemmillä aloilla mukana suunnittelussa ovat tarvittaessa Esko Lovikka (käsi- ja taideteollisuus), Veli-Pekka Vilkko (liiketalous), Petteri Järvinen (tietojenkäsittely) Projektille on tarkoitus palkata osa-aikainen projektisihteeri, joka on myös muiden projektien ja hankkeiden käytössä ja jonka palkkakustannukset allokoidaan eri hankkeille niiden vaatimusten mukaisesti. 11 / 14

12 5. Projektiorganisaatio ammattiopiston rehtori apulaisrehtori koulutuspäällikkö projektinvetäjä projektisihteeri vastuuopettaja vastuuopettaja vastuuopettaja Apulaisrehtori seuraa projektin edistymistä, päättää resurssien käytöstä ja hyväksyy tulokset. 12 / 14

13 6. Riskianalyysi Projektin suurimmat riskit ovat opiskelijoiden innokkuuden puute ja työpaikkojen löytymisen vaikeus. Molempiin voidaan vaikuttaa riittävän selkeällä ja asianmukaisella tiedotuksella. Taloussuhdanteiden kehitys syksyllä 2008 voi kuitenkin aiheuttaa sen, että määrällisiä tavoitteita joudutaan arvioimaan uudelleen suhdanneherkillä aloilla. Opiskelu ja valmistuminen tapahtuvat opetussuunnitelmaperusteisesti, joten opiskelutapa turvaa jatko-opintokelpoisuuden samalla tavalla kuin perinteinen opiskelu. Opiskelijalle turvataan mahdollisuus palata suorittamaan opintojaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, mikäli oppisopimusopiskelu ei osoittaudu oikeaksi vaihtoehdoksi opiskelijalle. Opiskelijat valitaan oppisopimusopiskelijoiksi tiettyjen kriteerien mukaan (s.5). Menettelytavalla pyritään turvaamaan työnantajien uskoa ja halukkuutta tämänlaatuiseen toimintaan malli on tulevaisuudessa hyvä keino saada osaavaa ja yritykseen toimintamalliin tottunutta ja sitoutunutta työvoimaa myös tulevaisuudessa työvoimapulan vaivaamille aloille. 13 / 14

14 7. Tiedottaminen ja viestintä Tiedottamisessa on erityisesti huomioitava tiedottamisen eri kohderyhmät. Tärkeimmät projektin aikaiset tiedotettavat asiat liittyvät lähinnä opetussuunnitelmien kehittämiseen ja oppisopimusopiskelijan itseopiskelua varten laadittavaan materiaaliin. Myös opiskelijoiden vanhempiin on tärkeää olla yhteyksissä alaikäisten opiskelijoiden opintojen suunnitteluvaiheessa, vaikka oppisopimukseen valikoituvien opiskelijoiden yksi valintakriteeri onkin täysi-ikäisyys Kohderyhmät Projektin toteutuksen aikaisen tiedotuksen tärkeimmät kohderyhmät ovat: - Opettajat ja opinto-ohjaajat - Opiskelijat ja vanhemmat - Yksityiset ja julkiset yritykset - Oppisopimuskeskus - Muut oppilaitokset 7.2. Tiedottamisen välineet ja tavat Tiedottamisen keskeiset välineet ja tavat ovat: - Henkilökohtainen viestintä: tiedotustilaisuudet ja palaverit ym. - Kohdennettu viestintä: sähköposti ja koulutustilaisuudet 14 / 14

Laajennetun työssäoppimisen projekti Pirkanmaan ammattiopistossa

Laajennetun työssäoppimisen projekti Pirkanmaan ammattiopistossa Pirkanmaan ammattiopistossa Opetushallitus Toisen vaiheen toteutussuunnitelma ajalle 1/2010-12/2010 (31.5.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. Versionhallinta...3 2. Projektin tavoitteet...3 3. Hankkeen toteutussuunnitelma...6

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT Vuonna 2008 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden väliraporttien yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Nina Eskola

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET Vuonna 2009 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden alkukartoitusten yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Sirpa

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet* Hankkeen kuvaus*

Hankkeen tavoitteet* Hankkeen kuvaus* Painopisteet* Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet* 1.Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto 2.Pedagogiset mallit opiskelijaryhmän yksilöllisistä opintopoluista Hankkeen tavoitteet*

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työssäoppimisen käytäntöjä

Tarja Frisk. Työssäoppimisen käytäntöjä Tarja Frisk Työssäoppimisen käytäntöjä Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty lukuunottamatta Suomen valtion

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA SYKSYLLÄ 2008

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA SYKSYLLÄ 2008 TIEDOTE 10.10.2008 53/ 2008 Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset AJANKOHTAISTA AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA SYKSYLLÄ 2008 1. TUTKINNOT JA TUTKINTOJEN PERUSTEET UUDISTUVAT Kaikkien

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no.

LOPPURAPORTTI. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no.84534 LOPPURAPORTTI 30.1.2008 Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä 1. Yhteenveto projektin

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA Raportit ja selvitykset 2011:18 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ Raportit

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA

OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA Hallitus 25.3.2009 Johtoryhmä 17.3.2009 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Opiskelijahuoltosuunnitelma sisältää seuraavat osat: 1. YLEINEN OSA 2. OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: 85159 Tavoiteohjelma:

Lisätiedot

LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN LAPIN AMMATTIOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2012

LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN LAPIN AMMATTIOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2012 Alkuperäinen malli - Maarit Kuosa, Salpaus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN LAPIN AMMATTIOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2012 Toimintasuunnitelmapohja on laadittu niin, että se sisältää väli- ja loppuraportissa

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala, kokki 1 SISÄLLYSLUETTELO NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto 1 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto Laajennetun työssäoppimisen kokeilut hanke Hankkeen 4 vaihe, syksy 2011 - lukuvuosi 2012 1. Hankkeen tavoitteet Koulutuksen

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS MONISTE 3/2008 TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS TAUSTASELVITYS Kirsti Stenvall Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 978-952-13-3543-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3544-0

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI Ajatuksia ja kokemuksia projektin ohjaamisesta Mari Räkköläinen, Petri Kallionpää, Paula Kilpeläinen, Pauli Koivusaari, Erja Kotimäki, Kirsti Salo Opetushallitus

Lisätiedot

MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A

MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A Toimintamalleja opintopolkujen ja palveluohjauksen rakentamiseen oppilaitoksessa

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 1 OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Hyväksytty SSKKY johtoryhmässä 6.2.2014 2 TAKUULLA PARHAITA TEKIJÖITÄ 3 SISÄLLYS OSA I KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTALINJAUKSET 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSALLINEN

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot