Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta"

Transkriptio

1 Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 1) nainen 1 ) mies. Ikäni vuosina Vastaajien määrä: 1 9

2

3 9 1. Työkokemus opettajana vuosina Vastaajien määrä:

4

5 1 1 1, ½ ,. Aiempi opetettavan ammattialan työkokemus vuosina Vastaajien määrä:

6 ,

7 ,

8 . Tutkintoala, jonka opiskelijoita opetan/ ohjaan Vastaajien määrä: Ravintolakokko, Suurtalouskokki Kone ja metalli, koneenasennus Käsi ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani Yhteiset aineet (ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat) Sosiaali ja terveysala sosiaalija terveysalan perustutkinto liiketalouden perustutkinto, merkonomi, informaatiojakitjastopalvelujen koulutusohjelma tietojenkäsittelyn perustutkinto terveydenhuoltoala Puhdistuspalvelut Puualan perustutkinto Logistiikka maarakennusala Matkailu, ravitsemis ja talousala Konejametalli Luonto ja ympäristöalan pt Kone ja metallitekniikka Laivanrakennus Talonrakennus Luontoja ympäristöala, Porotalous Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Käsi ja taideteollisuus, kultasepänala, kultaseppäartesaanit, hopeaseppäartesaanit ja kaivertajaartesaanit Matkailuala Liiketalous sosiaali ja terveysala, lähihoitajat Hiusala Puuala Liliketalous Liiketalous sos terveys Vaatetusompelija Artesaani, kultasepänala Sähkö Sähkö ja automaatio Kone ja metalli/ Laivanrakentaja Soteala Lähitoitaja sosiaali ja terveysala Auto kone ja metalli kone ja metalli catering Sähköala cateringala Kone ja metalli Talotekniikka Catering MaRaTa Sähkö

9 Sähköala Talonrakentaja Kone ja metalliala hiusala Matkailu ja ravitsemisala marata Sähköalan perustutkinto Matkailu, ravistemis ja talousala tekniikka ja liikenne Talotekniikka Majoitu,ravitsemis ja cateringala matkailuja ravitsemisala rakennusala hotelli, ravintoa ja catering Matkailuravitsemistalousala Pintakäsittely Hotelliravintola ja cateringala Marata lähihoitaja Rakenusalan perustutkinto Sähköala tekniikka ja liikenne. Veneenrakennuksen perustutkinto Pintakäsittely Lähihoitaja hotelli,ravintola ja cateringala kotityö ja puhdistuspalvelu Liiketalous ja hallinto Pintakäsittely Pintakäsittely Sosiaali, terveys ja liikunta Liiketalous Autoala Sosiaali ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Matkailualan perustutkinto autoasentaja Lähihoitaja Kone ja metalli Tekniikka hiusala LOG/AUTOASENTAJA Tekniikka Lähihoitaja Lähihoitaja Koneja metallialan perustutkinto Lähihoitaja attoaineet (äidinkieli, taide & kulttuuri, yhteiskunta, yritys ja työelämätieto) autoala auto Liiketalous Liiketalouden perustutkinto

10 Cateringala Painoviestintä Sosiaali jaterveysala, lähihoitaja lähihoitaja puu Kotitalous ja kuluttajanpalvelujen perustukinto sosiaali ja terveysala logistiikka käyttäytymistieteet sosiaali ja terveysala Matkailuala

11 . Oppilaitos, jonka opiskelijoita opetan / ohjaan Vastaajien määrä: ) Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ) Hyria koulutus ) Kainuun ammattiopisto ) Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä ) KeskiPohjanmaan koulutusyhtymä ) Pirkanmaan ammattiopisto (PIRKO) ) WinNova Rauman ammattiopisto ) Lapin ammattiopisto 9) Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland ) Koulutuskeskus Sedu 11) Svenska yrkesinstitutet 1) TTSkoulutus 1) Turun Ammattiopistosäätiö 1) Turun Ammattiinstituutti 1) Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 1) Helsingin Kaupunki Helpa ja Hesote 1) Koulutuskeskus Tavastia 1) Vantaan ammattiopisto Varia 19) YläSavon ammattiopisto ) Salon seudun ammattiopisto 1) Koulutuskeskus Salpaus

12 . Opiskelija, jonka työssäoppimista ohjaan on laajennetun työssäoppimisen kokeilussa Vastaajien määrä: 9 1)kyllä )ei ) en tiedä. Työpaikan koko. Henkilöstömäärä työpaikalla, jossa ohjaamani opiskelija oli työssäoppimassa. (Työpaikan koolla tarkoitetaan koko työpaikan henkilömäärää, ei ainoastaan yksittäisen osaston tai toimipisteen henkilöstöä.) Vastaajien määrä: ) maksimissaan henkeä ) 19 henkeä ) 99 henkeä ) yli henkeä ) En tiedä 9. Sektori, johon kuuluvassa työpaikassa ohjaamani opiskelija oli työssäoppimassa Vastaajien määrä:

13 1 1)Teollisuus )Yksityiset palvelut )Valtio )Kunta )En tiedä. Kyseisen työssäoppimisjakson pituus opintoviikkoina Vastaajien määrä: 9 1 9

14 ov 1,

15 Kyseisen työssäoppimisjakson pituus kalenteriviikkoina Vastaajien määrä: ,

16 viikkoa

17 Työssäoppimisen kokonaismäärä opintoviikkoina tutkintoalalla, jonka opiskelijoita ohjaan Vastaajien määrä: 1 1

18 1 ov

19 1 1 n 1 9

20 1. Näkemykseni laajennetun työssäoppimisen suunnittelusta (vastaa tähän vain, jos olet mukana laajennetun työssäoppimisen kokeilussa) Vastaajien määrä: Minulla on ollut mahdollisuus osallistua laajennetun työssäoppimisen suunnitteluun Näkemystäni työssäoppimisen laajentamisen tarpeeseen on kysytty tai muutoin kartoitettu Näkemystäni työssäoppimisen laajentamisen mahdollisuuteen on kysytty tai muutoin ) 1) ) ) ) en jokseen täysin jokseen täysin osaa kin Yhteensä Keskiarvo eri kin eri samaa sanoa samaa mieltä mieltä mieltä mieltä, ,9 9,9 kartoitettu Tuentarvettani laajennettuun työssäoppimiseen liittyen on kysytty tai muulla tavoin kartoitettu Työpaikalla ja oppilaitoksessa tapahtuvan oppimisen vuorottelu oli hyvin suunniteltu Olen tietoinen työpaikalla ja oppilaitoksessa tapahtuvan oppimisen aikatauluista Laajennettuun työsäoppimiseen liittyvät kirjalliset ohjeet ja lomakkeet ovat mielestäni 1 1 1, ,1 1,1, helposti luettavat ja ymmärrettävät Laajennetun työssäoppimisen suunnitteluun oli varattu riittävästi aikaa Laajennetun työssäoppimisen suunnitteluun liittyen oli mahdollista riittävästi käydä vuoropuhelua työelämän ja oppilaitoksen 1,, edustajien välillä Yhteensä ,

21 1. Näkemykseni työssäoppimiseen valmentamisesta ja perehdyttämisestä Vastaajien määrä: 1) täysin eri mieltä ) jokseen kin eri mieltä ) en osaa sanoa ) jokseen kin samaa mieltä ) täysin samaa mieltä Yhteensä Keskiarvo Opiskelijat saivat riittävästi tietoa ja valmennusta työssäoppimisen toteutuksesta , ennen työssäoppimisen alkua Työpaikkaohjaajat saivat riittävästi tietoa ja tukea työssäoppimisen toteutuksesta ennen, työssäoppimisen alkua Opiskelijan perehdyttämiseen käytettiin riittävästi aikaa ennen työssäoppimisjakson 1 1 1, alkua Opiskelijan perehdyttämiseen oli varattu riittävästi aikaa ennen työssäoppimisjakson alkua Opiskelijat perehdytettiin riittävästi työssäoppimisen tavoitteisiin Työpaikkaohjaajat perehdytettiin riittävästi työssäoppimisen tavoitteisiin Tiesin itseäni koskevat oikeudet, velvollisuudet ja vastuut työssäoppimiseen liittyen Keskustelin opiskelijan kanssa työelämän toimintatavoista / pelisäännöistä Kerroin opiskelijalle työpaikasta ja työtehtävistä ennen jakson alkua Perehdytin opiskelijat työturvallisuusasioihin ennen jakson alkua Opiskelijan saapumisesta työssäoppimaan oli tiedotettu työssäoppimispaikkaan Minulla oli mahdollisuus riittävästi kertoa työssäoppimiseen tulevista opiskelijasta 1 1 1, 11, 1 9 1, 1 1,, 1 1 9,9 1 1, 1, 9 1, työpaikkaohjaajille Oppimisen ja osaamisen arvioinnin sisällöstä ja toteutuksesta sovittiin työssäoppimisjakson 1,1 alussa Yhteensä ,

22 1. Näkemykseni työssäoppimisen toteutuksesta Vastaajien määrä: ) 1) ) ) ) en jokseen täysin jokseen täysin osaa kin Yhteensä Keskiarvo eri kin eri samaa sanoa samaa mieltä mieltä mieltä mieltä Työssäoppimisjakson ajankohta oli hyvä 1 9 1,1 Työssäoppimisjakso oli sopivan mittainen 1 9,1 Opiskelijalla oli riittävästi tietoa, taitoa ja 1 9,9 motivaatiota jakson alkaessa Työssäoppimisen tavoitteet vastasivat oikeita, työelämän tehtäviä ja toimintakokonaisuuksia Opiskelijan ohjaamiseen oli varattu riittävästi , aikaa työssäoppimisen aikana Ohjasin riittävästi opiskelijaa työssäoppimisen , aikana Huomioin opiskelijan omat lähtökohdat ja tavoitteet ohjauksessani työssäoppimisenaikana Ohjaaminen tuki työssäoppimisen tavoitteiden saavuttamista Henkilökohtaisen ohjaamisen tueksi oli laadittu riittävästi muuta materiaalia (lomakkeet, 1, , , ohjeistot, verkkomateriaalit) Opiskelija sai työpaikalla tehdä työssäoppimisen tavoitteiden mukaisia työtehtäviä Opiskelijalle annetut työtehtävät vastasivat hänen taitojaan Annoin riittävästi tukea työpaikkaohjaajalle työssäoppimisen aikana Työssäoppimisjakso tuki opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman 9, 1, , 1 1, toteutumista Työpaikkaohjaajat olivat riittävästi perehtyneitä 1 1 1, tehtäviinsä Yhteensä ,1

23 1. Näkemykseni työssäoppimisen määrästä tutkinnossani Vastaajien määrä: 9 Työssäoppimista, tutkintoalalla, jonka opiskelijoita ohjaan on mielestäni Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen 1)aivan )aivan )liian )sopiv )liian liian liian Yhteensä Keskiarvo vähän asti paljon vähän paljon 9, myötä työssäoppimisen määrä on mielestäni kasvanut (vastaa vain, jos ohjaamasi opiskelija 1 99 on mukana laajennetun työssäoppimisne kokeilussa) Yhteensä 9,9 1. Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen myötä (vastaa vain, jos ohjaamasi opiskelija on mukana laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeessa) Vastaajien määrä: 9 1)eivät )en )jonkin )erittäi lainkaa osaa )paljon Yhteensä Keskiarvo verran n paljon n sanoa Opiskelijoiden valinnanmahdollisuudet 1 9,9 opintojen suorittamisen suhteen on lisääntynyt Opiskelijoiden motivaatio opintojen loppuun 1 9, suorittamiseen on lisääntynyt Yhteensä ,1

24 1. Näkemykseni työssäoppimisen arviointi ja palautteenantokäytänteistä Vastaajien määrä: ) 1) ) ) ) en jokseen täysin jokseen täysin osaa kin Yhteensä Keskiarvo eri kin eri samaa sanoa samaa mieltä mieltä mieltä mieltä Annoin riittävästi palautetta opiskelijalle 1,1 työssäoppimisen aikana Arvioinnin kriteerit olivat kaikkien osapuolien, tiedossa (opiskelija, opettaja, työpaikkaohjaaja) Työpaikalla toteutuneiden opintojen arviointi oli, tavoitteisiin perustuvaa Työpaikalla toteutuneiden opintojen arviointi oli, oikeudenmukaista Työpaikalla toteutuneiden opintojen ,1 arviointikäytäntö oli selkeä Koin arviointi ja palautekeskustelut 1 1, hyödylliseksi Osallistuin aktiivisena osapuolena, työssäoppimisen arviointikeskusteluun Arviointiin oli varattu riittävästi aikaa 1 1 9, Annoin työpaikkaohjaajalle riittävästi palautetta 1 1 1,1 ohjaustyöstään Yhteensä ,1 19. Näkemykseni työpaikalla tapahtuvan oppimisen merkityksestä ja yhteistyöstä eri osapuolten kesken Vastaajien määrä: ) 1) ) ) ) en jokseen täysin jokseen täysin osaa kin Yhteensä Keskiarvo eri kin eri samaa sanoa samaa mieltä mieltä mieltä mieltä Yhteistyö työpaikkaohjaajan kanssa oli sujuvaa 1,9 Yhteistyö opiskelijan kanssa oli sujuvaa 9, Työssäoppimisjakson aikana opiskelija kehittyi 9, ammattilaisena Työssäoppimisjakso lisäsi opiskelijoiden halua ,1 työllistyä alalle Työpaikka hyötyi työssäoppijan ottamisesta 1,9 työpaikalle Minulla on ollut mahdollisuus antaa kehittämisehdotuksia laajennettuun 1 1,19 työssäoppimiseen liittyen

25 Yhteensä 1 1 9,

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset -

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - Nina Eskola Petra Palo-oja Sirpa Pursiainen Pirkanmaan ammattiopisto Kevät 2012 2 Sisällysluettelo 1. Kokeiluhankkeen tausta ja

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET Vuonna 2009 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden alkukartoitusten yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Sirpa

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Hakuryhmä Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt W.O.R.K.-työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen yhteisöllinen kehittäminen Länsirannikon koulutus Oy, WinNova

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT Vuonna 2008 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden väliraporttien yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Nina Eskola

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Valmennettuna maailmalle:

Valmennettuna maailmalle: Valmennettuna maailmalle: Ulkomaan työssäoppimisjakson valmennus Valmennettuna maailmalle: Ulkomaan työssäoppimisjakson valmennus Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2009 Kansikuva:

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2013 2015

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2013 2015 1(21) Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2013 2015 Hyväksytty 21.5.2013 21 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden johtokunta

Lisätiedot

Ohjaavan ja valmistavan. helmikuu 2009. koulutuksen väliraporteista koottua 2007-2008. Opetushallitus Ammattikoulutuksen kehittäminen

Ohjaavan ja valmistavan. helmikuu 2009. koulutuksen väliraporteista koottua 2007-2008. Opetushallitus Ammattikoulutuksen kehittäminen Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen väliraporteista koottua Opetushallitus Ammattikoulutuksen kehittäminen helmikuu 2009 2007-2008 2 1. Koulutuksen järjestäjän nimi... 4 2. Koulutuksen toteuttava(t) oppilaitos

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen projekti Pirkanmaan ammattiopistossa

Laajennetun työssäoppimisen projekti Pirkanmaan ammattiopistossa Pirkanmaan ammattiopistossa Opetushallitus Toisen vaiheen toteutussuunnitelma ajalle 1/2010-12/2010 (31.5.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. Versionhallinta...3 2. Projektin tavoitteet...3 3. Hankkeen toteutussuunnitelma...6

Lisätiedot

Omnian arvot ovat: Omnia on latinaa ja tarkoittaa kaikki. Omnia on takuu osaamisesta ja asenteesta.

Omnian arvot ovat: Omnia on latinaa ja tarkoittaa kaikki. Omnia on takuu osaamisesta ja asenteesta. OPISKELIJAN OPAS Omnian ammattiopisto 2011 2012 Omnia on latinaa ja tarkoittaa kaikki Omnian toimintaa on Kirkkonummella ja useissa toimipisteissä Espoossa Opiskelijoita koko Omniassa on noin 10 000 ja

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS 16.3.2009 KOKEILUOHJELMA. Laajennetun työssäoppimisen kokeilut

OPETUSHALLITUS 16.3.2009 KOKEILUOHJELMA. Laajennetun työssäoppimisen kokeilut OPETUSHALLITUS 16.3.2009 KOKEILUOHJELMA Kokeilun nimi: Laajennetun työssäoppimisen kokeilut Koulutuskokeilussa mukana olevat koulutusalat: yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnonala, tekniikan

Lisätiedot

Miten ohjaat työssäoppijoita

Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Terttu-projekteissa kehitetty koulutusmateriaali työpaikkojen ja yritysten työpaikkaohjaajille Pirjo Lehtoranta Harri Leivo Seija Haapasalo Miten

Lisätiedot

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: 85159 Tavoiteohjelma:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3

SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. OPISKELU... 5 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat... 5 Koulutus- ja opintoalat... 5 Ammatillisen perustutkinnon rakenne... 8 Opiskelun eteneminen... 9 Opiskelijan

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työssäoppimisen käytäntöjä

Tarja Frisk. Työssäoppimisen käytäntöjä Tarja Frisk Työssäoppimisen käytäntöjä Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty lukuunottamatta Suomen valtion

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä

Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä Minkälaista on hyvä työpaikkaohjaus? SuPer 26.3.2014 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lähtökohdat hyvälle työpaikkaohjaukselle =>

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA SYKSYLLÄ 2008

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA SYKSYLLÄ 2008 TIEDOTE 10.10.2008 53/ 2008 Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset AJANKOHTAISTA AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA SYKSYLLÄ 2008 1. TUTKINNOT JA TUTKINTOJEN PERUSTEET UUDISTUVAT Kaikkien

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015

Opiskelijan opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 1. YHTEYSTIEDOT... 5 2. OPISKELU... 6 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat...6 Koulutus- ja opintoalat...7 Ammatillisen perustutkinnon rakenne... 9 Opiskelun eteneminen...11

Lisätiedot

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS Maailma on täynnä ammatteja. Opi omasi. SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 4 Oppisopimuskoulutus Suomen koulutusjärjestelmässä... 5 Yrittäjän oppisopimuskoulutus... 6 Perusasioita...

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

Antila P, Frisk T & Hätönen H. 2004.Työpaikkaohjaajien koulutuksen hyvä käytäntöjä. Koonta & Levitys. Educa-instituutin julkaisuja.

Antila P, Frisk T & Hätönen H. 2004.Työpaikkaohjaajien koulutuksen hyvä käytäntöjä. Koonta & Levitys. Educa-instituutin julkaisuja. Kirjallisuutta ja lähdemeriaalia Antila P, Frisk T & Hätönen H. 2004.Työpaikkaohjaajien koulutuksen hyvä käytäntöjä. Koonta & Levitys. Educainstituutin julkaisuja. Helsinki: Edita Prima Oy. Lehtoranta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA HELTECH 1.8.2009 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 JOHDANTO... 5 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Ennakoiva ohjaus työelämässä ENO-hankkeen hyvät käytännöt ja ohjauspalvelutuotteet

Ennakoiva ohjaus työelämässä ENO-hankkeen hyvät käytännöt ja ohjauspalvelutuotteet Ennakoiva ohjaus työelämässä ENO-hankkeen hyvät käytännöt ja ohjauspalvelutuotteet Ennakoiva ohjaustyö elämässä Sisällysluettelo AMIEDU 4 EDUPOLI 5 FAKTIA 6 HYRIA 9 KIIPULA 11 KOULUVOLAN AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS

Lisätiedot

PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO 1(8) PAM RY. Alue- ja järjestöpalvelut/sto/jy 9.9.2003 TYÖSSÄOPPIMISEN TOTEUTUMINEN PALVELUALOJEN TYÖPAIKOILLA

PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO 1(8) PAM RY. Alue- ja järjestöpalvelut/sto/jy 9.9.2003 TYÖSSÄOPPIMISEN TOTEUTUMINEN PALVELUALOJEN TYÖPAIKOILLA PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO 1(8) TYÖSSÄOPPIMISEN TOTEUTUMINEN PALVELUALOJEN TYÖPAIKOILLA Yhteenveto työssäoppimiskyselystä kaupan- sekä majoitus- ja ravitsemisalojen luottamusmiehille keväällä 2003 Taustaksi

Lisätiedot

Välinehuollon, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian koulutuskokeilut 2014 2018

Välinehuollon, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian koulutuskokeilut 2014 2018 Välinehuollon, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian koulutuskokeilut 2014 2018 VÄLIRAPORTTI VUODELTA 2014 JA TOTEUTUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2015 2018 Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto Tampereen ammattiopisto, Aikuiskoulutus

Lisätiedot