Liite 1: Metsäpalveluyrittäjän kasvuohjelma Metsätietojärjestelmä, Maastotallenninlaitteiden kuvaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 1: Metsäpalveluyrittäjän kasvuohjelma Metsätietojärjestelmä, Maastotallenninlaitteiden kuvaus"

Transkriptio

1 1(25) Metsäpalveluyrittäjän kasvuhjelma Maasttallenninlaitteiden

2 2(25) 1. Yleistä Tässä dkumentissa n kuvattu metsäpalveluyrittäjän tietjärjestelmän maastkäyttöön tarkitetulta laitteelta vaadittavia minaisuuksia. Lisäksi dkumentissa n kerrttu Metsäpalveluyrittäjän kasvuhjelma - hankkeen aikana tehdystä erilaisten laitteiden kkeilutiminnasta ja siinä tehdyistä havainnista. Dkumentissa annetaan myös perustellut susitukset laitteista ja laitetyypeistä, jtka sveltuvat metsäpalveluyrittäjälle maastkäyttöön. Kska elektrniikka vanhenee nykyään npeasti, tämän dkumentin päätavitteena n pyrkimys antaa neuvja laitteen valitsemiseen nstamaan esiin niitä seikkja, jtka vat metsäpalveluyrittäjille merkityksellisiä. Tällöin dkumentti n tivttavasti ainakin sittain käyttökelpinen myös tulevaisuudessa. Dkumentissa pitäydytään ammattimaiseen käyttöön suunnitelluissa laitteissa. Metsäpalveluyrittäjällä n tarve tehdä työtä maastssa. Nrmaalit timistkäyttöön suunnitellut kannettavat tietkneet tai kuluttajakäyttöön suunnatut matkapuhelimet eivät svellu maastssa käytettäviksi kaikissa niissä tilanteissa, jissa metsäpalveluyrittäjä tietjärjestelmäänsä käyttää. Laitteiden säänkest, akkukapasiteetti ja tietkneiden khdalla myös fyysinen kk vat keskeisimmät tekijät, jtka estävät tavanmaisten IT-työasemien käytön maasttöissä. Yleisenä vaatimuksena metsäpalveluyrittäjän maasttallentimen n ltava riittävän säänkestävä, jtta sitä vi käyttää ksteissa ja kylmissä lsuhteissa. Tinen keskeinen edellytys maastssa käytettävälle laitteelle ja svellukselle n se, että työskentelyä vidaan jatkaa siitä hulimatta, vaikka internetyhteyttä ei le käytettävissä kk työskentelyn ajan. Lisäksi laitteen n syytä lla riittävän kevyt ja pienikkinen, jtta työskentely ei mudstu liian raskaaksi ja hankalaksi. Laitteen akun lisi syytä kestää n. 8 tuntia tai akun tulisi lla helpsti vaihdettavissa. Maastkäyttöön suunniteltuja ja sveltuvia laitteita n markkinilla periaatteessa klmenlaisia. Ensimmäisen ryhmän mudstavat ns. maasttabletit. Nämä tietkneet vastaavat käytännössä surituskyvyltään ja hjelmistltaan tavanmaista PC-tietknetta. Laitteissa n tyypillisesti nin 7-10 ksketusnäyttö, eikä fyysistä näppäimistöä le käytettävissä lainkaan. Ammattikäyttöön tarkitetuissa laitteissa n tyypillisesti nrmaali Windws Prfessinal -käyttöjärjestelmä, mikä mahdllistaa kaikkien nrmaalien PC-svellusten käytön myös maasttietkneella. Osaan ammattilaitteista n saatavilla myös Andrid -käyttöjärjestelmä. Tablettilaitteiden surituskyky n nykyisin hyvin lähellä nrmaalia kannettavaa tietknetta. Suritin n erityisesti mbiilikäyttöön tarkitettu, jllin se kuluttavaa vain vähän virtaa. Kiintlevy n nykyään käytännössä aina npeasti timiva SSD-levy, jnka virrankulutus n niin ikään pieni. Ns. maasttablettien teht vatkin viimeaikina kasvaneet niin paljn, että laitteisiin n juduttu rakentamaan tuulettimiin perustuvia jäähdytyksiä.

3 3(25) 10 Maasttabletit Panasnic FZ-G1 ja HHCS Algiz 10x GPS -testissä. Kestävä ja laadukas PDA-laite, Hneywell Dlhin 99 EX lumihangessa. Tinen metsäpalveluyrittäjän maastkäyttöön sveltuvan laiteryhmän mudstavat ns. PDA -laitteet. Tähän ryhmään kuuluvissa laitteissa n useimmiten Windws Mbile -tuteperheeseen kuuluva käyttöjärjestelmä ja nin 3,5 4,5 näyttö. Tablettilaitteisiin verrattuna tämän laiteryhmän surituskyky n merkittävästi heikmpi. Tähän ryhmään kuuluvissa laitteissa n tyypillisesti fyysinen näppäimistö, mutta nykyään tämänkin ryhmän laitteita n saatavilla pelkästään ksketusnäytöllä varustettuina. Nämä laitteet vat tyypillisesti hyvin sääsujattuja ja erittäin kestäviä. Fyysisestä näppäimistöstä n testien perusteella hyötyä erityisesti sillin, kun syötetään paljn numerita, kuten esimerkiksi kuviittaisessa arviinnissa.

4 4(25) Metsäpalveluyrittäjä Aap Palnen työskentelemässä ruggeridulla Panasnic CF-10 -kannettavalla tietkneella. Humaa erityisesti tukeva kantteline. Klmannen laiteryhmän mudstavat ns. ruggeridut kannettavat, jtka vastaavat minaisuuksiltaan tavanmaisia kannettavia tietkneita, mutta niissä n kunnlliset sujaukset. Ruggeriduissa kannettavissa tietkneissa n usein myös ksketusnäyttö. Maastkäyttöön tämän tyyppiset laitteet vat melk raskaita, jten niissä täytyy lla kunnllinen kantvarustus. On humattavaa, että sa metsäpalveluyrittäjien maastlaitetarpeesta vidaan tyydyttää myös kuluttajakäyttöön suunnatuilla älypuhelin ja tabletti PC -laitteilla varsinkin js ne varustetaan kunnllisilla sääsujuksilla. Tällaisia sääsujuksia n nykyään saatavilla helpsti ja edullisesti. Kuluttajalaitteiden ngelma kuitenkin erityisesti äly -matkapuhelimissa n vähäinen akkukapasiteetti, jka mahdllistaa vain lyhytaikaisen työskentelyn varsinkin kylmissä lsuhteissa. Tämän vuksi tässä dkumentissa keskitytään pääasiassa ammattikäyttöön suunnattuihin laitteisiin. On myös humattavaa, että kuluttajakäyttöön tarkitetuissa laitteissa n tyypillisesti kuluttajakäyttöön tarkitetut käyttöjärjestelmät, jihin ei vi asentaa kaikkia metsäpalveluyrittäjille tarpeellisia hjelmistja. 2. Ammattimaiseen maastkäyttöön tarkitetun laitteen hjelmistvaatimukset Tässä hankkeessa kuvattu metsäpalveluyrittäjän tietjärjestelmä kstuu eri käyttötarkituksiin tteutettavista mduuleista. Kaikkia järjestelmän mduuleita ei yleensä le tarve käyttää maastssa. Tämän vuksi maasttallenninlaitteella ei le välttämättä tarvetta pystyä käyttämään kaikkia metsäpalveluyrittäjän tietjärjestelmän minaisuuksia. Näin llen maastlaitteen surituskyky vi ainakin nykyisin lla timisttyöasemaa vähäisempi. Hankkeen aikana n havaittu, että tdennäköisesti tarkituksenmukaisin menettely n tehdä erilliset maastlaitetta varten hjelmidut mbiiliversit metsäpalveluyrittäjän tietjärjestelmän niiden mduulien minaisuuksista, jita n tarve käyttää maastssa. Tällä hetkellä jitain yksinkertaisia työajan kirjaukseen ja tteutettujen töiden kuittaukseen tarkitettuja timintja pystyy käyttämään nrmaalilla älypuhelimella. On syytä lettaa, että tekniikan kehittyessä entistä useampaa svellusta vidaan käyttää yksinkertaisilla mbiilikäyttöjärjestelmillä. Kuitenkin varsinainen metsäsuunnittelu tiednkeruulmakkeineen ja karttineen edellyttää yleensä laitteelta tisenlaista käytettävyyttä, kuin mihin nykyiset älypuhelimet pystyvät.

5 5(25) Tällä hetkellä suuri sa ammattimaiseen maastkäyttöön tarkitetuista metsäsvelluksista n rakennettu timimaan Windws -ympäristössä. Tämän vuksi tyypillisimmät käyttöjärjestelmät tablettilaitteissa vat Windws 7 ja Windws 8 pr. Ns. PDA-laitteissa tyypillisin käyttöjärjestelmä n Windws Mbile - tuteperheeseen kuuluva käyttöjärjestelmä. Tulevaisuudessa hjelmistt vat lisääntyvässä määrin selainsvelluksia tai muuten alustariippumattmia, jllin esimerkiksi Andrid ja ios -käyttöjärjestelmien käyttäminen maastlaitteessa n mahdllista. 1. Ammattimaiseen käyttöön tarkitetulta maastlaitteelta edellytettävät keskeiset minaisuudet Seuraavassa n kuvattu keskeisiä vaatimuksia metsäpalveluyrittäjän ammattimaisessa käytössä levalle maastlaitteelle. Ammattimaisella käytöllä tarkitetaan sitä, että laitetta käytetään tavanmaisissa sumalaisissa säälsuhteissa ympäri vuden. Laitteen käytön letetaan levan päivittäistä. Kyseiset vaatimukset kannattaa pitää mielessä, kun suunnittelee maastlaitteen hankintaa. Vaatimukset määriteltiin yhteistyössä metsäpalveluyrittäjien kanssa vunna Käyttötapauksesta riippuu, tarvitaank lisäksi muitakin minaisuuksia ja vidaank jistain minaisuuksista tinkiä. Ksteudenkest Laitteen n syytä lla ksteudenkestltaan sellainen, että se kestää hetkellisen uptuksen veteen. Laitteen tulee kestää vähintään riskevesi ja sade. Laitetta hankkiessa kannattaa kiinnittää humita erityisesti siihen nk laitteen liittimissä kunnlliset sujat ja/tai vatk sujaamattmat liittimet aidsti vedenpitäviä. Pölykest Laitteen ja erityisesti sen liittimien n syytä lla sujattu pölyltä siten, että haitallisia pölykertymiä ei synny laitteen liittimiin, akkuktelihin ym. Kuten vedenpitävyyden arviinnissa, myös pölynkestn arviinnissa kannattaa kiinnittää humita liittimien sujaukseen. Pakkasenkest Alhaisia lämpötilja laitteen n syytä kestää n. -20 asteeseen saakka. Pakkasenkesta arviitaessa kannattaa kiinnittää humita seuraaviin seikkihin. 1. Näyttö: Timiik ksketusnäyttö myös kylmässä. Hidastuuk näyttö kylmässä ilmassa? 2. Akust: Akkutekniikka vaikuttaa surituskykyyn kylmässä. Esimerkiksi Litiuminiakut kestävät kylmää merkittävästi paremmin kuin nikkeli metallihybridiakut 3. Vik akut vaihtaa helpsti? Onk saatavilla tehakkua? Iskunkest Iskunkestltaan laitteen n syytä kestää pudttaminen kvalle alustalle n. 1,5 metrin krkeudelta. Iskunkesta n melk vaikea arviida käytännössä, sillä vaikka laitteen kuri iskun kestäisikin, vat laitteensisäiset vaurit

6 6(25) aina mahdllisia. Niiden syntymiseen vaikutta laitteen sisäinen rakenne, jnka arviinti n hyvin vaikeaa. Iskunkesta kuitenkin parantaa esim. laitteen kulmissa levat kumisujat ja kantvarustus. Akunkest Akun n syytä kestää täydellä näytön kirkkaudella vähintään 5 tuntia, js laitteessa n lennsta vaihdettava akku tai vähintään 8 tuntia, js laitteessa ei le lennsta vaihdettavaa akkua. Lennsta vaihdettavalla akulla varustetulla laitteella tarkitetaan sellaista laitetta, jta ei tarvitse sammuttaa akunvaihdn ajaksi. Kska akkujen kapasiteetti alenee niitä käytettäessä, n akun helpp vaihdettavuus jka tapauksessa hyödyllinen minaisuus. Laite jnka akkua ei vi vaihtaa itse, ei työkäytössä le kvin pitkäikäinen. Laadukas näyttö Riittävä näytön kirkkaus n tärkeää, jtta laitetta vi käyttää kirkkaassa auringnpaisteessa. Suuri näyttö helpttaa karttatyöskentelyä, mutta laitteen suuri kk saattaa haitata muiden mittavälineiden käyttöä. Laitteen ksketusnäytön n mahdllistettava kynällä tapahtuva digitinti. Maastlaitteiden näyttöjä n tteutettu nykyisin käytännössä kahdella päätekniikalla. Laitteissa puhutaan yleensä resistiivisistä ja kapasitiivisista näytöistä. Resistiivistä ksketusnäyttöä vi tökkiä millä tahansa esineellä kuten kynällä tai srmella. Kapasitiivista näyttöä täytyy kskettaa sähkö jhtavalla esineelle, kuten srmella tai erityisellä kynällä. Näyttöä ei vi käyttää esimerkiksi nrmaalilla kynällä, mikä kannattaa pitää mielessä laitetta hankkiessa. Tallennuskapasiteetti Laitteessa n syytä lla tallennustilaa riittävästi. Tallennuksen pitää timia npeasti. Laitteen käytettävyyttä parantaa, js muistikapasiteettia vi laajentaa itse. Nykyisissä laitteissa ei enää käytännössä le pyöriviä kiintlevyjä, vaan SSD-muistit vat vähitellen syrjäyttämässä ne. Tämä n kestävyyden kannalta hyvä asia. Internetyhteys Laitteessa n syytä lla matkapuhelinverkn kautta timiva internetyhteys. WLAN yhteyden lemassal lisää laitteen käytettävyyttä. Periaatteessa maasttyöskentelyyn sveltuu myös USB prtin kautta pääjärjestelmän kanssa tietja vaihtava laite, mutta langattman yhteyden puuttuminen rajittaa merkittävästi laitteen käytettävyyttä. Laitteessa tulisi lla vähintään 3G-tasinen mbiiliyhteysvalmius. Satelliittipaikannus GPS-paikannus n metsäpalveluyrittäjän maastlaitteelle lähes välttämätön minaisuus. GPS -minaisuuksien n mahdllistettava sijainnin näyttäminen sekä ns. GPS -piirt. GPS-paikannuksen tulee timia npeasti ja lutettavasti. Kantvarustus

7 7(25) Jtta myös mittalaitteiden käyttö lisi mahdllista, n laitteen lisävarusteena ltava kantvarustus. Kantvarustuksen n mahdllistettava se, että laiteen käyttäjä vi npeasti vapauttaa mlemmat kätensä muiden välineiden käyttöön. Hullettavuus Laitetta tulee vida hultaa. Käytännössä kannattaa varmistaa, että laitteen myyjä tarjaa riittävät hultpalvelut ja varasien saatavuus n varmistettu ainakin jitain vusia. Tyypillisesti ensimmäisenä laitteesta kuluvia sia vat akut, jiden kapasiteetti vähitellen heikkenee. Edellä mainittuihin minaisuuksiin kiinnitettiin erityistä humita laitteita testattaessa. 3. Maasttallenninlaitteiden kestävyyslukitukset Maastkäyttöön tarkitetuissa laitteiden esitteissä viitataan usein erilaisiin kestävyysstandardeihin, jista yleisimmät vat MIL-STD-810 -standandardi ja IP -lukitus. IP-lukitus kuvaa laitteen tiiviyttä ksteutta ja pölyä vastaan. IP-lukitukseen kuuluu myös klmas numer, jka kert laitteen mekaanisesta iskunkeststa. Tätä numera käytännössä hyvin harvin esitetään, vaan laitevalmistajat kuvaavat laitteen mekaanista kestävyyttä yleensä MIL-STD-810:llä, jka n Yhdysvaltjen armeijalle kehitetty testausmenetelmä. Metsäpalveluyrittäjän valitessa spivaa maastlaitetta n hyvä tutustua etukäteen IP -lukitukseen ja MIL - standardiin. Usein ne kertvat ainakin jtain laitteen sveltuvuudesta maastkäyttöön. Lukituksia ei kuitenkaan kannata skeasti tuijttaa. IP-lukitus (Wikipediaa mukaillen): Maasttallenninlaiteiden tiiviys määritellään Eurpassa standardin IEC mukaan. IP-merkintä kstuu tekstistä (Internatinal Prtectin), numerista ja vapaaehtisista kirjainmerkinnöistä. Ensimmäinen numer kert laitteen sujauksen pölyä vastaan ja tinen laitteen sujauksesta ksteutta vastaan. Pölysujauksessa n käytössä seuraavat lukat: 0. Ei sujausta. 1. Sujaus suuria kappaleita vastaan, halkaisija 50 mm tai enemmän. 2. Sujaus keskikkisia kappaleita vastaan, halkaisija yli 12,5 mm. 3. Sujaus pieniä kappaleita vastaan, halkaisija yli 2,5 mm. 4. Sujaus erittäin pieniä kappaleita vastaan, halkaisija yli 1 mm. 5. Sujattu pölyltä. Ei edellytä täydellistä tiiveyttä, mutta haitallisia pölykertymiä ei saa syntyä. 6. Täydellinen sujaus. Pölytiivis. Ksteussujauksessa n käytössä seuraavat lukat: 0. Ei sujausta vettä vastaan. 1. Sujaus suraan ylhäältä tulevaa vettä vastaan 2. Sujaus ylhäältä +/-15 astetta tulevaa vettä vastaan.

8 8(25) 3. Sujaus ylhäältä +/-60 astetta tulevaa vettä vastaan. 4. Sujaus vesiriskeita vastaan. 5. Kestää vesiruiskun jka suunnasta. 6. Kestää suurella paineella tulevan ruiskun. 7. Kestää hetkellisen uptuksen veteen. 8. Kestää pysyvän uptuksen. Lisämerkintänä vi lla suurin sallittu asennussyvyys. MIL-STD-810 (Hand Held. se:tä mukaillen) Mil-STD-810 eri versiineen n Yhdysvaltain armeijassa kehitetty testausstandardi, jta käytetään myös siviilikäyttöön tarkitettujen laitteiden testaukseen. Standardissa n määritelty 24 erilaista testiä, jissa testataan kestävyyttä muun muassa ksteutta, pölyä, painetta, matalaa ja krkeaa painetta, sekä tärinää vastaan. Tyypillisesti maasttallenninlaitteissa MIL-STD-810 standardiin viittaava testauksella krstetaan laitteen kestävyyttä esimerkiksi pudtuksia ja ksteutta vastaan, eikä kyseiseen standardiin viittaaminen tarkita sitä, että laite lisi testattu kaikilla 24 testillä. Jitakin maastlaitteita n testattu 8-10:llä MILstandardin mukaisella testillä. 4. Laitetestaus Metsäpalveluyrittäjän kasvuhjelma -hankkeen aikana testattiin lukuisia maasttyöhön sveltuvia tallenninlaitteita. Laitteiden testauksessa havaittiin, että laitteiden käytettävyydessä n merkittäviä erja. Osa käytettävyyserista jhtuu laitteiden fyysisistä erista ja sa laitteissa levien käyttöjärjestelmien erista. Laitteiden asetuksien valinta n jskus erittäin vaikeaa, ja pienikin virhe asetuksissa vähintään hankalittaa tai jpa kknaan estää käytön. Testauksen aikana havaittiin, että useimmiten laitteet vat eri minaisuuksien suhteen kmprmisseja, jista käyttäjän tulee valita maan käyttötarkitukseen parhaiten sveltuva laite. Seuraavassa n kuvattu jitain laitteita, jita hankeen aikana erityisesti testattiin. Laitteet saatiin jällleenmyyjiltä testiin yleensä vain muutamiksi päiviksi, jten kvin kattavaa testausta ei vitu tehdä. Muutamia laitteita testattiin hieman pidempään. Näitä laitteita livat mm. Panasnic FZ-G1, HHCS Algiz 7 ja Hneywell Dlphin 99EX. Yleisiä havaintja laitteista Metsäpalveluyrittäjien käytön kannalta erityisen ngelmallista n, että sama käyttöjärjestelmä vaatii eri laitteissa erilaiset asetukset, jtta siihen asennettu svellus timisi ikein. Esimerkiksi verkkyhteyksien mudstaminen edellyttää tietynlaisia asetuksia, jtka vat riippuvaisia tallenninlaitteen ja käyttöjärjestelmän lisäksi myös verkkyhteyden tarjavasta puhelinperaattrista. Uudemmissa PC-laitteissa nämä asiat n kuitenkin tehty helpmmiksi kuin esimerkiksi PDA -laitteissa. Tinen esimerkki muuttuvista asetuksista vat laitteiden GPS -asetukset. Js laitteessa n sisään integritu GPS, tarvitsee käyttäjän valita ainastaan kyseiselle GPS -laitteelle spiva COM-prtti ja yhteysnpeus. Laitteiden käytössä ngelma kuitenkin usein n, että ikeaa COM-prttia ja yhteysnpeutta ei tiedetä, ja mahdllisten asetusyhdistelmien määrä n niin suuri, ettei kaikkien yhdistelmien käytännön testaaminen le mahdllista. Tällöin nämä prttiasetukset täytyy selvittää laitteen sisäisistä asetuksista, jka n jskus erittäin

9 9(25) vaikeaa. Js laitteessa käytetään bluetth-gps:ää, ei sekään le aina kvin yksinkertaista. Helpimmalla metsäpalveluyrittäjä pääseekin, kun staa laitteen sellaiselta tahlta, jka ainakin alkuvaiheessa vi tarjta kattavan käytöntuen. Sumessa n näihin päiviin saakka käytetty pääasiassa ns. raskaita PDA-laitteita maasttiedn keruussa. Tämän laiteryhmän edustajista tämän hankkeen aikana testattiin Hneywell Dlphin 99EX ja Psin Wrkabut Pr 3 C -tallenninlaitteita. Näissä laitteissa n edelleen mat etunsa. Havaintjen mukaan ne sveltuvat erityisen hyvin järjestelmälliseen metsäsuunnittelutiednkeruuseen. Harjaantunut käyttäjä pystyy keräämään metsävaratieta tällaisella laitteella kdistja ja fyysistä näppäimistöä käyttäen erittäin npeasti. Laitteet vat myös fyysisesti kestäviä, ja ne sveltuvat jpa talvikäyttöön. Tämän laiteryhmän ngelma kuitenkin n pieni näyttö, melk vaatimatn surituskyky ja kallis hinta. Tämän hankkeen aikana tutustuttiin myös kevyempiin PDA-laitteisiin. Tästä laiteryhmästä testattiin muun muassa Psin- ja Pidin, HHCS Nautiz X4 -tallentimia. Näiden laitteiden etuja vat pieni kk, keveys ja edullisuus. Heikkuksia vat pieni teh, heikmpi fyysinen sujaus ja melk pieni akkukapasiteetti. Järeät tabletti PC:t vat tällä hetkellä vimakkaasti yleistyvä ja kasvava ryhmä. Tähän ryhmään kuuluvia laitteita tulee jatkuvasti lisää. Tämän laiteryhmän edustajissa ei le useinkaan fyysistä näppäimistöä, vaan tiedn syöttäminen n puhtaasti virtuaalinäppäimistön varassa. Tämän hankkeen aikana testattiin tähän ryhmään kuuluvista laitteista muun muassa HHCS Algiz 7, Panasnic FZ-G1 ja HHCS Algiz 10x -laitteita. GPS -minaisuuksien testaus Metsäpalveluyrittäjän kasvuhjelma -hankkeen maastlaitetestissä käytettiin paljn aikaa eri laitteiden GPS -vastaanttimien testaamiseen ja vertailuun. Testejä tehtiin mm. vertailemalla eri laitteiden kykyä seurata satelliitteja liikkuvassa ajneuvssa. Testeissä havaittiin, että GPS - minaisuuksissa n merkittäviä erja myös periaatteessa samaa GPS-siruteknlgiaa käyttävien laitteiden välillä. Laitteiden kyvyssä löytää ja seurata satelliitteja li siis merkittäviä erja. Yleisesti testissä kuitenkin havaittiin, että erityisesti tablettilaitteiden sisäisissä GPS -vastaanttimissa n vielä paljn kehitettävää. Perinteisemmissä ns. raskaissa PDA -laitteissa GPS -vastaanttimet timivat humattavasti paremmin. Laitteiden sisäisten GPS -vastaanttimien ngelmat jhtuvat tdennäköisesti siitä, että GPS -antennin sijittaminen ahtaan ja hyvin sujatun laitekteln sisälle n jkseenkin haastavaa. Glbalsat BT-368 Bluetth GPS testattavana

10 10(25) Laitetestauksen yhteydessä kkeiltiin myös ulkisia GPS -vastaanttimia. Testissä li sekä USB-jhdlla päälaitteeseen kytkettävä GPS vastaantin että Bluetth -yhteyden avulla varustettu GPS. Kummallakin ulkisella GPS:llä saavutettiin erittäin hyvä ja lutettava sijaintitarkkuus. Tarkempaa maasttyötä ainakin väliaikaisesti tekevälle metsäpalveluyrittäjälle ulkinen GPS n kuitenkin erittäin susiteltava hankinta, sillä ulkiset GPS -laitteet maksavat vain jitain kymmeniä eurja. USB-jhdlla kytkettävä GPS -vastaantin n tietysti siinä mielessä ngelmallinen, että laitteen liitinsujien täytyy sitä käytettäessä lla auki ja että jht n jatkuvasti käyttäjän tiellä. Hyvä puli taas n varmasti timiva yhteys. Testin aikana tdettiin, että ulkisessa Bluetth GPS:ssäkin yhteys timi varsin lutettavasti. Testauksessa havaittiin, että ulkinen GPS -vastaantin vi löytää jpa kaksinkertaisen määrän satelliitteja maastlaitteen sisäiseen GPS:ään verrattuna. Lisäksi ulkisen GPS:n kyky seurata satelliitteja n humattavasti parempi kuin laitteiden sisäisten GPS - vastaanttimien erityisesti peitteisessä maastssa. Kantvarustuksen testaus Metsäpalvelurittäjän kasvuhjelma -hankkeen aikana testattiin jnkin verran erilaisia maastlaitteiden kantvarusteita. Pääasiassa testatut kantvarustukset livat erilaisia laitekhtaisia kantlaukkuja, jita kkemuksien mukaan vidaan kyllä susitella kaikkiin laitteisiin pienimpiä taskuun mahtuvia PDA-laitteita lukuun ttamatta. Käytännössä jnkinlainen kantvarustus n täysin pakllinen, mikäli laitteella aitaan tehdä tehkasta maasttyötä. Panasnic FZ-G1 kantlaukussa.

11 11(25) 5. Kkemuksia maastlaitteista HHCS Algiz 7 HHCS Algiz 7 n Windws 7 -käyttöjärjestelmällä varustettu IP65 -sujattu tabletti PC. Laitteesta n lemassa erilaisia kehitysversiita, jista testattiin tällä hetkellä j vanhentunutta mallia. Algiz laitteet n suunniteltu Rutsissa. Laite tdettiin timivaksi työkaluksi metsäpalveluyrittäjälle. Muihin tabletteihin verrattuna kne n khtuullisen paksu. Laite n silti melk kevyt. Kumisujat kulmissa ja liittimien päällä lisäävät luttamusta laitteen kestävyyden pulesta. Vanhemman sukuplven Algiz-laitteissa sisäinen GPS n melk heikklaatuinen, jten Bluetth GPS:n käyttö n susiteltavaa. Laitteen resisitiivinen näyttö havaittiin kirkkaaksi ja helpplukuiseksi. Resistiivistä näyttöä n myös mahdllisuus tökkiä muillakin kuin erityisillä ksketuskynillä. Kyseinen laite li akkukapasiteetin kannalta hyvä, sillä akkupaikkja n kaksi ja tehakuilla käyttöaika li pitkä, yli 10 tuntia. Nrmaaliakut eivät kestä kk työpäivää, jten tehakkujen hankinta n susiteltavaa. Laitteen akut pystyy kuitenkin vaihtamaan lennsta, mikä myös helpttaa käyttöä ratkaisevasti. Vanhempien Algiz-7 laitteiden ngelma n tdella hankalasti sijitettu SIM-krttipaikka, mutta tämä ngelma n ilmeisesti krjaantunut uudempien mallien myötä. Tilavan laitekteln ansista laitteen jäähdytys n vita järjestää ilman tuuletinta, mikä n merkittävä etu maastkäyttöä ajatellen. Lisävarustetarjnta n khtuullisen hyvä, ja varsinkin kantlaukku tdettiin tukevaksi. Algiz 7 -laitteen budjetäärinen hinta ilman lisävarusteita n nin Hultpalveluja luvataan levan saatavilla myös Sumessa. Laitteen maahantuja n Hand Held Finland Oy. HHCS Algiz 10X HHCS Algiz 10X n resistiivisellä 10 tuuman näytöllä varustettu Windws 7 -tabletti. Malli n teknisesti jnkin verran uudempi kuin Algiz 7. Laite saatiin testattavaksi vain muutamaksi päiväksi, jten kkemukset siitä jäivät melk vähäisiksi. Laitetta ehdittiin testata muutaman päivän aikana jnkin verran, ja erityisesti GPS:n tdettiin edustavan tablettien parhaimmista. Laite n tukeva ja vaikuttaa kestävältä. Liittimet n sujattu kunnllisilla kumeilla.

12 12(25) Algiz 10x -laitteen 10 tuuman näyttö tdettiin kirkkaaksi ja laadukkaaksi. Näyttö n resistiivinen, eli sitä vidaan käyttää ilman ksketusnäyttökynää. Tisin kuin Algiz 7 -laitteessa, n Algiz 10x:ssä vain yksi akku. Kapasiteetti ei llut vakiakulla kvin hyvä, jten tehakun hankinta n susiteltavaa. Lisävarusteita ja hultpalveluita n saatavilla maahantujan kautta. Laite vaikutti spivalta metsäpalveluyrittäjän käyttöön. Khtuullisen suuren kteln ansista laitteen jäähdytys n vitu järjestää ilman tuuletinta. Telakan kanssa Algiz 10x vi krvata khtuullisesti myös timist PC:n. Panasnic FZ-G1 Panasnic FZ-G1 n 10 kapasitiivisellä näytöllä varustettu maastkäyttöön sveltuva laite, jta testattiin Metsäpalveluyrittäjän kasvuhjelma -hankkeen aikana runsaasti. Laite n IP-54 lukiteltu ja n testattu MIL- STD-810G:n mukaisilla pudtus-, lämpötila- ja tärinätesteillä. Panasnic FZ-G1 n saatavilla sekä Windws 8 pr että Windws 7 pr -käyttöjärjestelmillä. Panasnic FZ-G1 n laitteena melk kevyt ja hut, varsinkin js siinä n kiinni ainastaan vakiakku. Vakiakulla timinta-aika n vajaa työpäivä, jten tehakun hankinta n susiteltavaa. Khtuullisesti hinnitellun tehakun käyttö vaatii myös kumisten kulmasujien vaihdn, mikä jnkin verran suurentaa laitteen kka. Lisävarusteita n saatavilla kattavasti, jten laitetta vi räätälöidä miin tarpeisiin. Panasnic FZ-G1 n varustettu kapasitiivisellä näytöllä, jten näyttöä vi tökkiä srmella tai laitteen mukana tulevalla

13 13(25) ksketuskynällä. Laitteen suritin n niin tehkas, että laitteeseen n täytynyt lisätä erillinen tuuletin jäähdytyksestä hulehtimaan. Tuuletin taas tarkittaa reikiä laitteen ktelssa, mikä saattaa käyttäjää epäilyttää. Laite nkin vain IP 54-lukiteltu, eli se ei le yhtä hyvin sujattu kuin Algiz -laitteet. Panasnic FZ-G1 n varsin yleinen laite Sumessa mm. viranmaiskäytössä, jten maahantujana timivan Kaukmarkkinat Oy:n hultpalvelujen visi lettaa timivan hyvin. Armr x7et Armr x7et n 7 tuuman näytöllä varustettu Windws 7 -tabletti PC. Testissä llut laite li valitettavasti maanantaikappale, sillä mm. sen akku ei timinut kunnlla ja laitetta täytyi pitää jatkuvasti latauksessa. Lisäksi näyttö li himmeä, jten ulkna työskentely n vähintäänkin arveluttavaa. Lisäksi laitteessa ei llut lainkaan USB-prttia. Tämän dkumentin kstamisen hetkellä saatiin tiet, että laitetta ei le enää saatavilla. Hneywell Dlphin 99EX Hneywell Dlphin 99EX n tukeva näppäimistöllä varustettu IP-67 -lukitettu PDA - laite. Laite n varustettu 3,7 tuuman resistiivisellä näytöllä ja Windws Embedded Handheld 6.5 -käyttöjärjestelmällä. Laitetta testattiin hankkeen aikana ja se tdettiin maastkelpiseksi ja kestäväksi. Laitteen näyttö n sijitettu syvään kuppaan, jten se ei liene kvin herkkä rikkntumisille. IP-lukituksen perusteella n syytä lettaa laitteen levan myös fyysisesti kestävä. Numernäppäimistö tdettiin hyväksi numeriden syöttämisessä ja kantktelssa laitetta n helpp kuljettaa lkapäällä maastssa. Surituskyvyltään laite n tavanmainen PDA, eli tabletti PC-kneisiin verrattuna metsähjelmat timivat hitaammin varsinkin pitkissä valikissa. Laitteen GPS tdettiin hyväksi ja se seuraa satelliitteja myös peitteisemmässä maastssa. Tietliikenneyhteydet vat PDA -laitteeksi khtuullisen hyvät. Laitteeseen n saatavilla kattavasti lisävarusteita ja hult nnistuu myös Sumessa. Pidin PIB 5000 black Pidin PIB 5000 black n pienikkinen, vain hieman puhelinta suurempi Windws Mbile 6,1 -käyttöjärjestelmällä varustettu PDA-laite. Testeissä havaittiin, että 3,5 tuuman resistiivinen näyttö n kirkas ja ksketustuntumaltaan hyvä. Laitteessa n myös fyysinen näppäimistö, jlla numeriden syöttäminen käy kätevästi. Laitetta testattiin kesällä, jten kylmätimivuudesta n vaikea antaa tarkempaa arvita. Kesäkäytössä akku kesti hyvin ja sen vi vaihtaa myös lennsta.

14 14(25) Surituskyvyn pulesta Pidin ei llut kvin hyvä, sillä laitteen timinta li melk jähmeää. Tietliikenneyhteydet livat vain GPRS -tasa, eli 3G -yhteyttä ei le saatavilla. Nykyaikaisilla tiednsiirttarpeilla tämä n melkinen ngelma. Laitteen GPS tdettiin heikksi, ja sen kyky seurata satelliitteja ei vakuuttanut. Pidin PIB 5000 Black n edullinen PDA-laite, jka sveltuu khtuullisesti satunnaiseen tiednkeruuseen maastssa. Pienen kknsa vuksi sitä n helpp kuljettaa mukana. (kuva: Hneywell Dlphin 7800 Hneywell Dlphin 7800 n keskisuuri Windws Embedded Handheld käyttöjärjestelmällä varustettu IP 64 -lukitettu PDA-laite. Laitteessa n fyysinen näppäimistö ja hyvät tietliikenneyhteydet. Khtuullisen kknsa vuksi laite sveltuu hyvin taskussa kuljetettavaksi. Testissä laite sittautui hyväksi. Digitintituntuma li kunnssa ja näppäimistön käyttö n helppa. Tsin näppäimet vat melk pienet esimerkiksi hanskat kädessä käyttöä ajatellen. Surituskyvyltään laite tdettiin khtuullisen hyväksi. Timinnt tapahtuvat nrmaalissa metsäsuunnittelukäytössä riittävän rivakasti. Testattavassa hjelmistssa lleen ngelman vuksi GPS:ää ei päästy testaamaan. Akkukapasiteetti riitti hyvin vajaan päivän käyttöön. Laitetta vi susitella myös jatkuvampaan metsäsuunnittelukäyttöön. (Kuva: Pidin BM-170 Pidin BM-170 n pienikkinen älypuhelinta muistuttava IP 42 PDA-laite. Laitetta testattiin kevättalvella Laitteen etuja vat keveys, edullisuus ja pieni kk. Laajamittaisempaan maastkäyttöön surituskyky ei kunnlla riitä. Esimerkiksi metsäsuunnittelu pienellä ksketusnäytöllä ilman fyysistä näppäimistöä n melk vaikeaa. Laite n melk muvinen, jten se sveltuu esimerkiksi satunnaiseen metsäsuunnitteluun ja leimikn päivittämiseen. (Kuva:

15 15(25) Nautiz X4 Nautix X4 n pienikkinen IP65 lukitettu Windws Embedded Handheld 6.5 -käyttöjärjestelmällä varustettu PDA. Laitetta n testattu myös MIL-STD- 810G -testeillä. Metsäpalveluyrittäjän kasvuhjelma -hankkeessa laitetta testattiin kesällä Kapasitiivinen näyttö n kltaan 3,5 tuumaa ja se n hyvin kirkas. Lyhyen testin perusteella laite tdettiin tdella vakuuttavaksi. Se n kevyt, kestävä, npea, siinä n laadukas GPS ja hyvät tietliikenneyhteydet. Laitetta vi susitella varauksetta metsäpalveluyrittäjän käyttöön.

16 16(25) 6. Yhteenveta markkinilla levista laitteista Nämä tiedt n pimittu sumalaisten laitemyyjien esitteistä vusina 2013 ja Kuvat n pimittu laitevalmistajien Internet -sivulta. Hinnat n saatu laitteiden jälleenmyyjiltä. Pidin BM-170 Pieni semirugged PDA-laite 3,5" resistiivisellä ksketusnäytöllä Windws Mbile 6.1/6.5 käyttöjärjestelmä Keskusmuisti: 128 MB RAM Massamuisti: 1 GB Flash Kk: 72 mm x 131 mm x 17 mm Pain: 193 g Sujauslukitus: IP42 Käyttölämpötila C Budjetaarinen hinta 800 Pidin HM50 Pieni ja kestävä PDA-laite 3,5" resistiivisellä ksketusnäytöllä Windws Embedded Handheld 6.5 käyttöjärjestelmä Keskusmuisti: MB RAM Massamuisti: mikr sd-muistikrtti Kk: 75.8 mm x 154 mm x 28.6 mm Pain: 385 g Sujauslukitus: IP67 Käyttölämpötila C Budjetaarinen hinta 1100

17 (25) Metsäpalveluyrittäjän kasvuhjelma Metsätietjärjestelmä Hneywell 70e Black Rugged phne / PDA 4,2" kapasitiivisella ksketusnäytöllä Windws Embedded Handheld 6.5 Pr - käyttöjärjestelmä Keskusmuisti: 512 MB RAM Massamuisti: 1 GB Flash Kk: 132 mm x 70 mm x 17.5 mm Pain: 250 g Sujauslukitus: IP67 Käyttölämpötila C Budjetaarinen hinta 1200 HHCS Nautiz X5 Kestävä PDA-laite 3,5" ksketusnäytöllä Windws Mbile 6.1 käyttöjärjestelmä Keskusmuisti: 256 MB RAM Massamuisti: 512 MB Flash Kk: 160 mm x 80 mm x 35,5 mm Pain: 390 g Sujauslukitus: IP65 Käyttölämpötila C Budjetaarinen hinta 1195 Psin EP10 Pieni ja kestävä PDA-laite 3,7" ksketusnäytöllä Windws Embedded Handheld 6.5 käyttöjärjestelmä Keskusmuisti: 256 MB RAM Massamuisti: sd-muistikrtti Kk: 158mm x 78mm x 30.6mm Pain: 345 g Sujauslukitus: IP54 Käyttölämpötila C Budjetaarinen hinta 1400

18 (25) Metsäpalveluyrittäjän kasvuhjelma Metsätietjärjestelmä Hneywell Dlphin 7800 Pieni ja kestävä PDA-laite 3,5" ksketusnäytöllä Windws Embedded Handheld 6.5 käyttöjärjestelmä Keskusmuisti: 256 MB RAM Massamuisti: sd-muistikrtti Kk: 157mm x 76 mm x 28/33 mm Pain: 324 g Sujauslukitus: IP64 Käyttölämpötila C 30 tai 46 näppäimiset versit saatavilla Budjetaarinen hinta 1600 Getac PS336 Pieni ja erittäin kestävä PDA-laite 3,5" resistiivisellä ksketusnäytöllä Windws Embedded Handheld 6.5 käyttöjärjestelmä Keskusmuisti: 512 MB RAM Massamuisti: 8 GB + mikr sd-muistikrtti Kk: 88,9 mm x 175,3 mm x 30,0 mm Pain: 527 g Sujauslukitus: IP68 Käyttölämpötila C Budjetaarinen hinta 1600

19 (25) Metsäpalveluyrittäjän kasvuhjelma Metsätietjärjestelmä Psin Wrkabut Pr 3 C Kestävä PDA-laite 3,7" ksketusnäytöllä Windws Mbile 6.1 käyttöjärjestelmä Keskusmuisti: 256 MB RAM Massamuisti: 1 GB Flash Kk: 223 mm x 75/100 mm x 31/42 mm Pain: 455 g Sujauslukitus: IP65 Käyttölämpötila C Budjetaarinen hinta 1600 Mtrla MC67 Pieni ja kestävä PDA-laite 3,5" resistiivisellä ksketusnäytöllä Windws Embedded Handheld 6.5 käyttöjärjestelmä Keskusmuisti: 512 MB RAM Massamuisti: sd-muistikrtti Kk: mm x 77 mm x 33.5 mm Pain: 385 g Sujauslukitus: IP67 Käyttölämpötila C Budjetaarinen hinta 2100 Hneywell Dlphin 99EX Kestävä PDA-laite 3,7" ksketusnäytöllä Windws Embedded Handheld 6.5 käyttöjärjestelmä Keskusmuisti: 256 MB RAM Massamuisti: sd-muistikrtti Kk: 215 mm x 69 mm x 39/45 mm Pain: 505 g Sujauslukitus: IP67 Käyttölämpötila C Budjetaarinen hinta 2150

20 (25) Metsäpalveluyrittäjän kasvuhjelma Metsätietjärjestelmä HHCS Algiz 7 Kestävä WIN 7 tabletti 7"näytöllä ja mnipulisilla I/O liitännöillä varustettu tabletti Keskusmuisti: 2 GB DDR2 RAM Massamuisti: 64 GB SSD-levy Kk: 140 mm x 230 mm x 40 mm Pain: 1,1 kg Sujauslukitus: IP65 Käyttölämpötila: C Budjetaarinen hinta: 2200 HHCS Algiz 10X Kestävä WIN 7 tabletti (tulssa markkinille) 10,1"näytöllä ja mnipulisilla I/O liitännöillä varustettu tabletti Keskusmuisti: 4 GB DDR3 RAM Massamuisti: 64 GB SSD-levy Kk: 275 mm x 171 mm x 32 mm Pain: 1,3 kg Sujauslukitus: IP65 Käyttölämpötila: C Budjetaarinen hinta: 2500

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet MViE- svelluksen käyttöhjeet Yleistä tieta: MViE- palvelua vidaan käyttää mbiililaitteilla jk käyttämällä laitteessa levaa selainhjelmaa tai lataamalla laitteeseen ma MViE- svellus Svelluksen kautta vidaan

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia Sivu 1/5 Vastaanttajat EGLO-raprtit, LVM Versit Nr Pvm Muuts Laatija 1.0 23.5.2006 Julkinen versi Antti Virkkunen Raprtti RFID-tunnistus rengastutannssa piltin kkemuksia Yhteyshenkilöt: Antti Virkkunen

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE

PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE 1PEBBELL 2 WATERPROOF 2LAITTEEN LATAAMINEN Pebbell 2 Waterprf paikannuslaite n varustettu ladattavalla akulla. Akun kest vi vahdella riippuen GPS and GSM

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus.

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. Sisäkrvaistutteen saaneiden lasten kuntutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. ---------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012-

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- Ystävän apuri Palveluihin hjaamisen pasvihk ikäihmisen ystävälle Ystävätiminnan alueellisen tuen kehittämisprjekti 2012- TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN Oppaan sisällöstä: Opas n tarkitettu Punaisen Ristin

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

CALPEX Aluelämpöputkisto Putkijärjestelmä, joka maksaa itsensä takaisin

CALPEX Aluelämpöputkisto Putkijärjestelmä, joka maksaa itsensä takaisin CALPEX Aluelämpöputkist Putkijärjestelmä, jka maksaa itsensä takaisin Kestävää laatua CALPEX Testaus ja valvnta Tutant Kiepitys CALPEX n krkealaatuinen aluelämpöverkn lämmitys- ja käyttövesiputkijärjestelmä:

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Antti Vähälummukka 2010. Lähde: http://www.ratol.fi/opensource/lahiverkot/ ja muita

Antti Vähälummukka 2010. Lähde: http://www.ratol.fi/opensource/lahiverkot/ ja muita Antti Vähälummukka 2010 Lähde: http://www.ratl.fi/pensurce/lahiverkt/ ja muita Sillat 31.8.2010 Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 2 Aktiivilaitteiksi santaan laitteita jtka sisältävät jtain elektrniikkaa,

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

Nimensä mukaisesti älykäs ja luotettava hoitajakutsujärjestestelmä. Astu nykyaikaan!

Nimensä mukaisesti älykäs ja luotettava hoitajakutsujärjestestelmä. Astu nykyaikaan! Nimensä mukaisesti älykäs ja lutettava hitajakutsujärjestestelmä Astu nykyaikaan! Justava ja mnipulinen järjestelmä, lukuisilla lisäminaisuuksilla! BEST Intellegentia n täysin väyläphjainen ja PC-hjelmitava

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Motiva Oy on valtion kokonaan omistama asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön.

Motiva Oy on valtion kokonaan omistama asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Mtiva Oy Mtiva Oy n valtin kknaan mistama asiantuntijayritys, jka kannustaa energian ja materiaalien tehkkaaseen ja kestävään käyttöön. Lämmitystapjen vertailulaskuri Pientaln lämmitystapjen vertailulaskuri

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa;

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa; VITAPIIIASKUT II Tarkastellaan sinimutista vaihtjännitettä ja vaihtvirtaa; u sin π ft ja i sin π ft sekä vaihtvirtapiiriä, jssa n sarjaan kytkettyinä vastus, käämi ja kndensaattri (-piiri) ulkisen vastuksen

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki OrSi yhdistää hyvät ideat ja tteuttajat Organisaatiidenvälinen sidsryhmäviestintä Algplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki Hyvät ideat ja tteuttajat khtaavat tisensa Intranet/extranet vi sisältää

Lisätiedot

Moottoroidun B-ryhmän varjoliitimen koulutusohjelma

Moottoroidun B-ryhmän varjoliitimen koulutusohjelma Mttridun B- varjliitimen kulutushjelma Tämä kulutushjelma n Sumen ilmailuliitt (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä kulutushjelma, jka tulee 1.1.2012 päivätyn mttridun varjliitimen kulutushjeen rinnalle.

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

XN - KETJUNOSTIMET. nostovälineet Lukkokatu 2, Hyvinkää puh fax

XN - KETJUNOSTIMET. nostovälineet Lukkokatu 2, Hyvinkää puh fax XN - KETJUNOSTIMET Knecranes n maailman jhtava nsturi sekä ketjunstin valmistajia. Knecranesin XN ketjunstimet tarjavat kustannustehkkaan ja lutettavan ratkaisun erilaisiin nsttarpeisiin. Tekninen ylivima

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Katsastustoimipaikan laitevaatimukset

Katsastustoimipaikan laitevaatimukset Ohje 1 (5) TRAFI/ Antpäivä: 28.12.2011 Vimaantulpäivä: 2.1.2012 Vimassa: tistaiseksi Säädösperusta: LiikMp ajneuvjen katsastusluvista (1099/1998) 2 Muutstiedt: Kumaa hjeen 237/121/2001 Sveltamisala: Katsastustimipaikat

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna ARD-Technlgy Oy Elektrniikan tutekehitys ideasta ylläpitn elinkaaripalveluna REFERENSSEJÄ Kne Oyj n maailman jhtava hissien ja liukuprtaiden valmistaja. Esmi Oy n sa kansainvälistä Esmi knsernia ja n edelläkävijä

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto 1 Varsinais-Sumen palvelupisteaineist - hjeet käyttöön (versi 16.12.2013) Varsinais-Sumen palvelupisteaineist Ohjeet käyttöön Lyhyesti: Varsinais-Sumesta kerätään ja pidetään ajan tasalla palveluihin liittyvää

Lisätiedot

VASTAUS 85 Toimittajien huoltomiehillä tulee olla sähköasennuksiin tarvittavat koulutukset sekä toimintaan kuuluvat oikeudet sekä kortit.

VASTAUS 85 Toimittajien huoltomiehillä tulee olla sähköasennuksiin tarvittavat koulutukset sekä toimintaan kuuluvat oikeudet sekä kortit. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN Lisäkysymyksiä ja vastauksia 1 (5) SIIVOUSAINEET JA -VÄLINEET TARJOUSPYYNTÖ nr 20/2012, 15.8.2012 KYSYMYS 83 Js peritään rahti "pudtusmaksuna", nk tämä vaikuttava tekijä

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Arto Luukkainen 24.3.2014

Arto Luukkainen 24.3.2014 Arto Luukkainen 24.3.2014 2 Agenda Kaukomarkkinat ja Panasonic Toughbook Trendit mobiilipäätteissä ammattikäytössä Tablet trouble tutkimus Panasonic Toughpad tietokoneet Lisävarusteet 3 Kaukomarkkinat

Lisätiedot

Sekoittimen puhdistus piikkaamalla

Sekoittimen puhdistus piikkaamalla Sekittimen puhdistus piikkaamalla 2012 Työntekijä li sekittimen sisäpulella piikkaamassa, kun avinna llut tyhjennysluukku meni äkkiä kiinni Työntekijän tinen kantapää leikkautui irti Työn aikaista käyttövimasta

Lisätiedot

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen UBIIKKI HELSINKI-VANTAA, PILOTTI 2 VAIHTOMATKUSTAJAPROSESSIN OHJAUS Airprt Cluster Finland pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön mukaisesti Helsinki-Vantaan lentasemalla piltitavasta visuaalisesta matkustajahjauskrtista

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

https://www.youtube.com/watch?v=7pvwchboqzm (Pandan mainos) https://www.youtube.com/watch?v=sdpxdddzxfe (Novalabs mainos)

https://www.youtube.com/watch?v=7pvwchboqzm (Pandan mainos) https://www.youtube.com/watch?v=sdpxdddzxfe (Novalabs mainos) Tim Ranta-Ojala Tämän tietturvamnisteen phjana n Kimm Ruskun kirja Kyberturvapas (Talentum 2014) Kaiken timinnan taustalla n sujattava tiet Käyttäjän tekemät timenpiteet mudstavat merkittävän san kknaistietturvasta

Lisätiedot

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus Yrityksen maksut -palvelu Palvelukuvaus Sisällys 1 Sanmakuvaukset... 3 1.1 Maksutimeksiant asiakkaalta pankkiin... 3 1.2 Palaute pankista asiakkaalle... 3 1.3 Maksun peruutuspyyntö... 4 2 Edellytykset...

Lisätiedot

Luento 1. Tiistai 8.9.2015 Tällä luennolla taustaa harjoitukseen 1:

Luento 1. Tiistai 8.9.2015 Tällä luennolla taustaa harjoitukseen 1: Luent 1 Tiistai 8.9.2015 Tällä luennlla taustaa harjitukseen 1: 1. Perustieta käyttöjärjestelmistä 2. Ylipistn mikrlukista 3. Windws 7 4. Tiedstjen tallennus 5. Ruudunkaappaus 1. PERUSTIETOA KÄYTTÖJÄRJESTELMISTÄ

Lisätiedot

kylmä lialle hienovarainen pinnoille professional kuivajääpuhallus jääpellettikone

kylmä lialle hienovarainen pinnoille professional kuivajääpuhallus jääpellettikone kylmä lialle hienvarainen pinnille prfessinal kuivajääpuhallus jääpellettikne kuivajääpuhallus kuivajääpuhallus - hienvarainen puhdistusmenetelmä Tehkas ja hienvarainen puhdistusmenetelmä tellisuuden puhdistusngelmiin.

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan IT-Alueen vakiomallit 2017

Keski-Pohjanmaan IT-Alueen vakiomallit 2017 Keski-Phjanmaan IT-Alueen vakimallit 2017 HINNAT SAATTAVAT MUUTTUA, KYSY IT-ALUEKESKUKSESTA TÄMÄN HETKINEN HINTA! Optiita valittaessa tilaus autmaattisesti tehdastimitus = timitusaika minimissään 3 viikka

Lisätiedot

Flexomix S. Patteri MIE-CL. Yleistä. Rakenne. Erittely. Lisävarusteet. Muut lisävarusteet

Flexomix S. Patteri MIE-CL. Yleistä. Rakenne. Erittely. Lisävarusteet. Muut lisävarusteet Patteri MI-CL Sissaan kuuluu asennuskiskt ja kteln etulevyn, jtka n svitettu lmminvesipatterille höyrypatterille LS, kylmvesipatterille LBC, surahöyrystinpatterille LBD ja lmmöntalteenttpatterille LX/LXF.

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Tietoturvaohjeita henkilöstölle

Tietoturvaohjeita henkilöstölle Tietturvahjeita henkilöstölle 1 SISÄLLYSLUETTELO KESKEISET OHJEET TIETOTURVASTA... 3 YLEISET ASIAT... 3 KÄYTTÄYTYMINEN SEURAKUNNAN TILOISSA... 3 OMA TIETOKONE... 3 INTERNET... 4 LUOTTAMUKSELLINEN TIETO...

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen Asiakkuudenhallintajärjestelmän tteutus ja arviinti - case Asianajtimist Mäkital Rantanen & C Oy Hnkaniemi, Pii 2012 Leppävaara Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Leppävaara Asiakkuudenhallintajärjestelmän

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa Kielistrategia 1. Periaatelinjaukset 1.1 Jhdant Ylipistlain 46 :n mukaan Aalt-ylipistn ylippilaskunnan kielet vat sumi ja rutsi. Lisäksi ylippilaskunnan jäsenistä merkittävä suus, vunna 2010 nin 10 prsenttia,

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot