Liite 1: Metsäpalveluyrittäjän kasvuohjelma Metsätietojärjestelmä, Maastotallenninlaitteiden kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 1: Metsäpalveluyrittäjän kasvuohjelma Metsätietojärjestelmä, Maastotallenninlaitteiden kuvaus"

Transkriptio

1 1(25) Metsäpalveluyrittäjän kasvuhjelma Maasttallenninlaitteiden

2 2(25) 1. Yleistä Tässä dkumentissa n kuvattu metsäpalveluyrittäjän tietjärjestelmän maastkäyttöön tarkitetulta laitteelta vaadittavia minaisuuksia. Lisäksi dkumentissa n kerrttu Metsäpalveluyrittäjän kasvuhjelma - hankkeen aikana tehdystä erilaisten laitteiden kkeilutiminnasta ja siinä tehdyistä havainnista. Dkumentissa annetaan myös perustellut susitukset laitteista ja laitetyypeistä, jtka sveltuvat metsäpalveluyrittäjälle maastkäyttöön. Kska elektrniikka vanhenee nykyään npeasti, tämän dkumentin päätavitteena n pyrkimys antaa neuvja laitteen valitsemiseen nstamaan esiin niitä seikkja, jtka vat metsäpalveluyrittäjille merkityksellisiä. Tällöin dkumentti n tivttavasti ainakin sittain käyttökelpinen myös tulevaisuudessa. Dkumentissa pitäydytään ammattimaiseen käyttöön suunnitelluissa laitteissa. Metsäpalveluyrittäjällä n tarve tehdä työtä maastssa. Nrmaalit timistkäyttöön suunnitellut kannettavat tietkneet tai kuluttajakäyttöön suunnatut matkapuhelimet eivät svellu maastssa käytettäviksi kaikissa niissä tilanteissa, jissa metsäpalveluyrittäjä tietjärjestelmäänsä käyttää. Laitteiden säänkest, akkukapasiteetti ja tietkneiden khdalla myös fyysinen kk vat keskeisimmät tekijät, jtka estävät tavanmaisten IT-työasemien käytön maasttöissä. Yleisenä vaatimuksena metsäpalveluyrittäjän maasttallentimen n ltava riittävän säänkestävä, jtta sitä vi käyttää ksteissa ja kylmissä lsuhteissa. Tinen keskeinen edellytys maastssa käytettävälle laitteelle ja svellukselle n se, että työskentelyä vidaan jatkaa siitä hulimatta, vaikka internetyhteyttä ei le käytettävissä kk työskentelyn ajan. Lisäksi laitteen n syytä lla riittävän kevyt ja pienikkinen, jtta työskentely ei mudstu liian raskaaksi ja hankalaksi. Laitteen akun lisi syytä kestää n. 8 tuntia tai akun tulisi lla helpsti vaihdettavissa. Maastkäyttöön suunniteltuja ja sveltuvia laitteita n markkinilla periaatteessa klmenlaisia. Ensimmäisen ryhmän mudstavat ns. maasttabletit. Nämä tietkneet vastaavat käytännössä surituskyvyltään ja hjelmistltaan tavanmaista PC-tietknetta. Laitteissa n tyypillisesti nin 7-10 ksketusnäyttö, eikä fyysistä näppäimistöä le käytettävissä lainkaan. Ammattikäyttöön tarkitetuissa laitteissa n tyypillisesti nrmaali Windws Prfessinal -käyttöjärjestelmä, mikä mahdllistaa kaikkien nrmaalien PC-svellusten käytön myös maasttietkneella. Osaan ammattilaitteista n saatavilla myös Andrid -käyttöjärjestelmä. Tablettilaitteiden surituskyky n nykyisin hyvin lähellä nrmaalia kannettavaa tietknetta. Suritin n erityisesti mbiilikäyttöön tarkitettu, jllin se kuluttavaa vain vähän virtaa. Kiintlevy n nykyään käytännössä aina npeasti timiva SSD-levy, jnka virrankulutus n niin ikään pieni. Ns. maasttablettien teht vatkin viimeaikina kasvaneet niin paljn, että laitteisiin n juduttu rakentamaan tuulettimiin perustuvia jäähdytyksiä.

3 3(25) 10 Maasttabletit Panasnic FZ-G1 ja HHCS Algiz 10x GPS -testissä. Kestävä ja laadukas PDA-laite, Hneywell Dlhin 99 EX lumihangessa. Tinen metsäpalveluyrittäjän maastkäyttöön sveltuvan laiteryhmän mudstavat ns. PDA -laitteet. Tähän ryhmään kuuluvissa laitteissa n useimmiten Windws Mbile -tuteperheeseen kuuluva käyttöjärjestelmä ja nin 3,5 4,5 näyttö. Tablettilaitteisiin verrattuna tämän laiteryhmän surituskyky n merkittävästi heikmpi. Tähän ryhmään kuuluvissa laitteissa n tyypillisesti fyysinen näppäimistö, mutta nykyään tämänkin ryhmän laitteita n saatavilla pelkästään ksketusnäytöllä varustettuina. Nämä laitteet vat tyypillisesti hyvin sääsujattuja ja erittäin kestäviä. Fyysisestä näppäimistöstä n testien perusteella hyötyä erityisesti sillin, kun syötetään paljn numerita, kuten esimerkiksi kuviittaisessa arviinnissa.

4 4(25) Metsäpalveluyrittäjä Aap Palnen työskentelemässä ruggeridulla Panasnic CF-10 -kannettavalla tietkneella. Humaa erityisesti tukeva kantteline. Klmannen laiteryhmän mudstavat ns. ruggeridut kannettavat, jtka vastaavat minaisuuksiltaan tavanmaisia kannettavia tietkneita, mutta niissä n kunnlliset sujaukset. Ruggeriduissa kannettavissa tietkneissa n usein myös ksketusnäyttö. Maastkäyttöön tämän tyyppiset laitteet vat melk raskaita, jten niissä täytyy lla kunnllinen kantvarustus. On humattavaa, että sa metsäpalveluyrittäjien maastlaitetarpeesta vidaan tyydyttää myös kuluttajakäyttöön suunnatuilla älypuhelin ja tabletti PC -laitteilla varsinkin js ne varustetaan kunnllisilla sääsujuksilla. Tällaisia sääsujuksia n nykyään saatavilla helpsti ja edullisesti. Kuluttajalaitteiden ngelma kuitenkin erityisesti äly -matkapuhelimissa n vähäinen akkukapasiteetti, jka mahdllistaa vain lyhytaikaisen työskentelyn varsinkin kylmissä lsuhteissa. Tämän vuksi tässä dkumentissa keskitytään pääasiassa ammattikäyttöön suunnattuihin laitteisiin. On myös humattavaa, että kuluttajakäyttöön tarkitetuissa laitteissa n tyypillisesti kuluttajakäyttöön tarkitetut käyttöjärjestelmät, jihin ei vi asentaa kaikkia metsäpalveluyrittäjille tarpeellisia hjelmistja. 2. Ammattimaiseen maastkäyttöön tarkitetun laitteen hjelmistvaatimukset Tässä hankkeessa kuvattu metsäpalveluyrittäjän tietjärjestelmä kstuu eri käyttötarkituksiin tteutettavista mduuleista. Kaikkia järjestelmän mduuleita ei yleensä le tarve käyttää maastssa. Tämän vuksi maasttallenninlaitteella ei le välttämättä tarvetta pystyä käyttämään kaikkia metsäpalveluyrittäjän tietjärjestelmän minaisuuksia. Näin llen maastlaitteen surituskyky vi ainakin nykyisin lla timisttyöasemaa vähäisempi. Hankkeen aikana n havaittu, että tdennäköisesti tarkituksenmukaisin menettely n tehdä erilliset maastlaitetta varten hjelmidut mbiiliversit metsäpalveluyrittäjän tietjärjestelmän niiden mduulien minaisuuksista, jita n tarve käyttää maastssa. Tällä hetkellä jitain yksinkertaisia työajan kirjaukseen ja tteutettujen töiden kuittaukseen tarkitettuja timintja pystyy käyttämään nrmaalilla älypuhelimella. On syytä lettaa, että tekniikan kehittyessä entistä useampaa svellusta vidaan käyttää yksinkertaisilla mbiilikäyttöjärjestelmillä. Kuitenkin varsinainen metsäsuunnittelu tiednkeruulmakkeineen ja karttineen edellyttää yleensä laitteelta tisenlaista käytettävyyttä, kuin mihin nykyiset älypuhelimet pystyvät.

5 5(25) Tällä hetkellä suuri sa ammattimaiseen maastkäyttöön tarkitetuista metsäsvelluksista n rakennettu timimaan Windws -ympäristössä. Tämän vuksi tyypillisimmät käyttöjärjestelmät tablettilaitteissa vat Windws 7 ja Windws 8 pr. Ns. PDA-laitteissa tyypillisin käyttöjärjestelmä n Windws Mbile - tuteperheeseen kuuluva käyttöjärjestelmä. Tulevaisuudessa hjelmistt vat lisääntyvässä määrin selainsvelluksia tai muuten alustariippumattmia, jllin esimerkiksi Andrid ja ios -käyttöjärjestelmien käyttäminen maastlaitteessa n mahdllista. 1. Ammattimaiseen käyttöön tarkitetulta maastlaitteelta edellytettävät keskeiset minaisuudet Seuraavassa n kuvattu keskeisiä vaatimuksia metsäpalveluyrittäjän ammattimaisessa käytössä levalle maastlaitteelle. Ammattimaisella käytöllä tarkitetaan sitä, että laitetta käytetään tavanmaisissa sumalaisissa säälsuhteissa ympäri vuden. Laitteen käytön letetaan levan päivittäistä. Kyseiset vaatimukset kannattaa pitää mielessä, kun suunnittelee maastlaitteen hankintaa. Vaatimukset määriteltiin yhteistyössä metsäpalveluyrittäjien kanssa vunna Käyttötapauksesta riippuu, tarvitaank lisäksi muitakin minaisuuksia ja vidaank jistain minaisuuksista tinkiä. Ksteudenkest Laitteen n syytä lla ksteudenkestltaan sellainen, että se kestää hetkellisen uptuksen veteen. Laitteen tulee kestää vähintään riskevesi ja sade. Laitetta hankkiessa kannattaa kiinnittää humita erityisesti siihen nk laitteen liittimissä kunnlliset sujat ja/tai vatk sujaamattmat liittimet aidsti vedenpitäviä. Pölykest Laitteen ja erityisesti sen liittimien n syytä lla sujattu pölyltä siten, että haitallisia pölykertymiä ei synny laitteen liittimiin, akkuktelihin ym. Kuten vedenpitävyyden arviinnissa, myös pölynkestn arviinnissa kannattaa kiinnittää humita liittimien sujaukseen. Pakkasenkest Alhaisia lämpötilja laitteen n syytä kestää n. -20 asteeseen saakka. Pakkasenkesta arviitaessa kannattaa kiinnittää humita seuraaviin seikkihin. 1. Näyttö: Timiik ksketusnäyttö myös kylmässä. Hidastuuk näyttö kylmässä ilmassa? 2. Akust: Akkutekniikka vaikuttaa surituskykyyn kylmässä. Esimerkiksi Litiuminiakut kestävät kylmää merkittävästi paremmin kuin nikkeli metallihybridiakut 3. Vik akut vaihtaa helpsti? Onk saatavilla tehakkua? Iskunkest Iskunkestltaan laitteen n syytä kestää pudttaminen kvalle alustalle n. 1,5 metrin krkeudelta. Iskunkesta n melk vaikea arviida käytännössä, sillä vaikka laitteen kuri iskun kestäisikin, vat laitteensisäiset vaurit

6 6(25) aina mahdllisia. Niiden syntymiseen vaikutta laitteen sisäinen rakenne, jnka arviinti n hyvin vaikeaa. Iskunkesta kuitenkin parantaa esim. laitteen kulmissa levat kumisujat ja kantvarustus. Akunkest Akun n syytä kestää täydellä näytön kirkkaudella vähintään 5 tuntia, js laitteessa n lennsta vaihdettava akku tai vähintään 8 tuntia, js laitteessa ei le lennsta vaihdettavaa akkua. Lennsta vaihdettavalla akulla varustetulla laitteella tarkitetaan sellaista laitetta, jta ei tarvitse sammuttaa akunvaihdn ajaksi. Kska akkujen kapasiteetti alenee niitä käytettäessä, n akun helpp vaihdettavuus jka tapauksessa hyödyllinen minaisuus. Laite jnka akkua ei vi vaihtaa itse, ei työkäytössä le kvin pitkäikäinen. Laadukas näyttö Riittävä näytön kirkkaus n tärkeää, jtta laitetta vi käyttää kirkkaassa auringnpaisteessa. Suuri näyttö helpttaa karttatyöskentelyä, mutta laitteen suuri kk saattaa haitata muiden mittavälineiden käyttöä. Laitteen ksketusnäytön n mahdllistettava kynällä tapahtuva digitinti. Maastlaitteiden näyttöjä n tteutettu nykyisin käytännössä kahdella päätekniikalla. Laitteissa puhutaan yleensä resistiivisistä ja kapasitiivisista näytöistä. Resistiivistä ksketusnäyttöä vi tökkiä millä tahansa esineellä kuten kynällä tai srmella. Kapasitiivista näyttöä täytyy kskettaa sähkö jhtavalla esineelle, kuten srmella tai erityisellä kynällä. Näyttöä ei vi käyttää esimerkiksi nrmaalilla kynällä, mikä kannattaa pitää mielessä laitetta hankkiessa. Tallennuskapasiteetti Laitteessa n syytä lla tallennustilaa riittävästi. Tallennuksen pitää timia npeasti. Laitteen käytettävyyttä parantaa, js muistikapasiteettia vi laajentaa itse. Nykyisissä laitteissa ei enää käytännössä le pyöriviä kiintlevyjä, vaan SSD-muistit vat vähitellen syrjäyttämässä ne. Tämä n kestävyyden kannalta hyvä asia. Internetyhteys Laitteessa n syytä lla matkapuhelinverkn kautta timiva internetyhteys. WLAN yhteyden lemassal lisää laitteen käytettävyyttä. Periaatteessa maasttyöskentelyyn sveltuu myös USB prtin kautta pääjärjestelmän kanssa tietja vaihtava laite, mutta langattman yhteyden puuttuminen rajittaa merkittävästi laitteen käytettävyyttä. Laitteessa tulisi lla vähintään 3G-tasinen mbiiliyhteysvalmius. Satelliittipaikannus GPS-paikannus n metsäpalveluyrittäjän maastlaitteelle lähes välttämätön minaisuus. GPS -minaisuuksien n mahdllistettava sijainnin näyttäminen sekä ns. GPS -piirt. GPS-paikannuksen tulee timia npeasti ja lutettavasti. Kantvarustus

7 7(25) Jtta myös mittalaitteiden käyttö lisi mahdllista, n laitteen lisävarusteena ltava kantvarustus. Kantvarustuksen n mahdllistettava se, että laiteen käyttäjä vi npeasti vapauttaa mlemmat kätensä muiden välineiden käyttöön. Hullettavuus Laitetta tulee vida hultaa. Käytännössä kannattaa varmistaa, että laitteen myyjä tarjaa riittävät hultpalvelut ja varasien saatavuus n varmistettu ainakin jitain vusia. Tyypillisesti ensimmäisenä laitteesta kuluvia sia vat akut, jiden kapasiteetti vähitellen heikkenee. Edellä mainittuihin minaisuuksiin kiinnitettiin erityistä humita laitteita testattaessa. 3. Maasttallenninlaitteiden kestävyyslukitukset Maastkäyttöön tarkitetuissa laitteiden esitteissä viitataan usein erilaisiin kestävyysstandardeihin, jista yleisimmät vat MIL-STD-810 -standandardi ja IP -lukitus. IP-lukitus kuvaa laitteen tiiviyttä ksteutta ja pölyä vastaan. IP-lukitukseen kuuluu myös klmas numer, jka kert laitteen mekaanisesta iskunkeststa. Tätä numera käytännössä hyvin harvin esitetään, vaan laitevalmistajat kuvaavat laitteen mekaanista kestävyyttä yleensä MIL-STD-810:llä, jka n Yhdysvaltjen armeijalle kehitetty testausmenetelmä. Metsäpalveluyrittäjän valitessa spivaa maastlaitetta n hyvä tutustua etukäteen IP -lukitukseen ja MIL - standardiin. Usein ne kertvat ainakin jtain laitteen sveltuvuudesta maastkäyttöön. Lukituksia ei kuitenkaan kannata skeasti tuijttaa. IP-lukitus (Wikipediaa mukaillen): Maasttallenninlaiteiden tiiviys määritellään Eurpassa standardin IEC mukaan. IP-merkintä kstuu tekstistä (Internatinal Prtectin), numerista ja vapaaehtisista kirjainmerkinnöistä. Ensimmäinen numer kert laitteen sujauksen pölyä vastaan ja tinen laitteen sujauksesta ksteutta vastaan. Pölysujauksessa n käytössä seuraavat lukat: 0. Ei sujausta. 1. Sujaus suuria kappaleita vastaan, halkaisija 50 mm tai enemmän. 2. Sujaus keskikkisia kappaleita vastaan, halkaisija yli 12,5 mm. 3. Sujaus pieniä kappaleita vastaan, halkaisija yli 2,5 mm. 4. Sujaus erittäin pieniä kappaleita vastaan, halkaisija yli 1 mm. 5. Sujattu pölyltä. Ei edellytä täydellistä tiiveyttä, mutta haitallisia pölykertymiä ei saa syntyä. 6. Täydellinen sujaus. Pölytiivis. Ksteussujauksessa n käytössä seuraavat lukat: 0. Ei sujausta vettä vastaan. 1. Sujaus suraan ylhäältä tulevaa vettä vastaan 2. Sujaus ylhäältä +/-15 astetta tulevaa vettä vastaan.

8 8(25) 3. Sujaus ylhäältä +/-60 astetta tulevaa vettä vastaan. 4. Sujaus vesiriskeita vastaan. 5. Kestää vesiruiskun jka suunnasta. 6. Kestää suurella paineella tulevan ruiskun. 7. Kestää hetkellisen uptuksen veteen. 8. Kestää pysyvän uptuksen. Lisämerkintänä vi lla suurin sallittu asennussyvyys. MIL-STD-810 (Hand Held. se:tä mukaillen) Mil-STD-810 eri versiineen n Yhdysvaltain armeijassa kehitetty testausstandardi, jta käytetään myös siviilikäyttöön tarkitettujen laitteiden testaukseen. Standardissa n määritelty 24 erilaista testiä, jissa testataan kestävyyttä muun muassa ksteutta, pölyä, painetta, matalaa ja krkeaa painetta, sekä tärinää vastaan. Tyypillisesti maasttallenninlaitteissa MIL-STD-810 standardiin viittaava testauksella krstetaan laitteen kestävyyttä esimerkiksi pudtuksia ja ksteutta vastaan, eikä kyseiseen standardiin viittaaminen tarkita sitä, että laite lisi testattu kaikilla 24 testillä. Jitakin maastlaitteita n testattu 8-10:llä MILstandardin mukaisella testillä. 4. Laitetestaus Metsäpalveluyrittäjän kasvuhjelma -hankkeen aikana testattiin lukuisia maasttyöhön sveltuvia tallenninlaitteita. Laitteiden testauksessa havaittiin, että laitteiden käytettävyydessä n merkittäviä erja. Osa käytettävyyserista jhtuu laitteiden fyysisistä erista ja sa laitteissa levien käyttöjärjestelmien erista. Laitteiden asetuksien valinta n jskus erittäin vaikeaa, ja pienikin virhe asetuksissa vähintään hankalittaa tai jpa kknaan estää käytön. Testauksen aikana havaittiin, että useimmiten laitteet vat eri minaisuuksien suhteen kmprmisseja, jista käyttäjän tulee valita maan käyttötarkitukseen parhaiten sveltuva laite. Seuraavassa n kuvattu jitain laitteita, jita hankeen aikana erityisesti testattiin. Laitteet saatiin jällleenmyyjiltä testiin yleensä vain muutamiksi päiviksi, jten kvin kattavaa testausta ei vitu tehdä. Muutamia laitteita testattiin hieman pidempään. Näitä laitteita livat mm. Panasnic FZ-G1, HHCS Algiz 7 ja Hneywell Dlphin 99EX. Yleisiä havaintja laitteista Metsäpalveluyrittäjien käytön kannalta erityisen ngelmallista n, että sama käyttöjärjestelmä vaatii eri laitteissa erilaiset asetukset, jtta siihen asennettu svellus timisi ikein. Esimerkiksi verkkyhteyksien mudstaminen edellyttää tietynlaisia asetuksia, jtka vat riippuvaisia tallenninlaitteen ja käyttöjärjestelmän lisäksi myös verkkyhteyden tarjavasta puhelinperaattrista. Uudemmissa PC-laitteissa nämä asiat n kuitenkin tehty helpmmiksi kuin esimerkiksi PDA -laitteissa. Tinen esimerkki muuttuvista asetuksista vat laitteiden GPS -asetukset. Js laitteessa n sisään integritu GPS, tarvitsee käyttäjän valita ainastaan kyseiselle GPS -laitteelle spiva COM-prtti ja yhteysnpeus. Laitteiden käytössä ngelma kuitenkin usein n, että ikeaa COM-prttia ja yhteysnpeutta ei tiedetä, ja mahdllisten asetusyhdistelmien määrä n niin suuri, ettei kaikkien yhdistelmien käytännön testaaminen le mahdllista. Tällöin nämä prttiasetukset täytyy selvittää laitteen sisäisistä asetuksista, jka n jskus erittäin

9 9(25) vaikeaa. Js laitteessa käytetään bluetth-gps:ää, ei sekään le aina kvin yksinkertaista. Helpimmalla metsäpalveluyrittäjä pääseekin, kun staa laitteen sellaiselta tahlta, jka ainakin alkuvaiheessa vi tarjta kattavan käytöntuen. Sumessa n näihin päiviin saakka käytetty pääasiassa ns. raskaita PDA-laitteita maasttiedn keruussa. Tämän laiteryhmän edustajista tämän hankkeen aikana testattiin Hneywell Dlphin 99EX ja Psin Wrkabut Pr 3 C -tallenninlaitteita. Näissä laitteissa n edelleen mat etunsa. Havaintjen mukaan ne sveltuvat erityisen hyvin järjestelmälliseen metsäsuunnittelutiednkeruuseen. Harjaantunut käyttäjä pystyy keräämään metsävaratieta tällaisella laitteella kdistja ja fyysistä näppäimistöä käyttäen erittäin npeasti. Laitteet vat myös fyysisesti kestäviä, ja ne sveltuvat jpa talvikäyttöön. Tämän laiteryhmän ngelma kuitenkin n pieni näyttö, melk vaatimatn surituskyky ja kallis hinta. Tämän hankkeen aikana tutustuttiin myös kevyempiin PDA-laitteisiin. Tästä laiteryhmästä testattiin muun muassa Psin- ja Pidin, HHCS Nautiz X4 -tallentimia. Näiden laitteiden etuja vat pieni kk, keveys ja edullisuus. Heikkuksia vat pieni teh, heikmpi fyysinen sujaus ja melk pieni akkukapasiteetti. Järeät tabletti PC:t vat tällä hetkellä vimakkaasti yleistyvä ja kasvava ryhmä. Tähän ryhmään kuuluvia laitteita tulee jatkuvasti lisää. Tämän laiteryhmän edustajissa ei le useinkaan fyysistä näppäimistöä, vaan tiedn syöttäminen n puhtaasti virtuaalinäppäimistön varassa. Tämän hankkeen aikana testattiin tähän ryhmään kuuluvista laitteista muun muassa HHCS Algiz 7, Panasnic FZ-G1 ja HHCS Algiz 10x -laitteita. GPS -minaisuuksien testaus Metsäpalveluyrittäjän kasvuhjelma -hankkeen maastlaitetestissä käytettiin paljn aikaa eri laitteiden GPS -vastaanttimien testaamiseen ja vertailuun. Testejä tehtiin mm. vertailemalla eri laitteiden kykyä seurata satelliitteja liikkuvassa ajneuvssa. Testeissä havaittiin, että GPS - minaisuuksissa n merkittäviä erja myös periaatteessa samaa GPS-siruteknlgiaa käyttävien laitteiden välillä. Laitteiden kyvyssä löytää ja seurata satelliitteja li siis merkittäviä erja. Yleisesti testissä kuitenkin havaittiin, että erityisesti tablettilaitteiden sisäisissä GPS -vastaanttimissa n vielä paljn kehitettävää. Perinteisemmissä ns. raskaissa PDA -laitteissa GPS -vastaanttimet timivat humattavasti paremmin. Laitteiden sisäisten GPS -vastaanttimien ngelmat jhtuvat tdennäköisesti siitä, että GPS -antennin sijittaminen ahtaan ja hyvin sujatun laitekteln sisälle n jkseenkin haastavaa. Glbalsat BT-368 Bluetth GPS testattavana

10 10(25) Laitetestauksen yhteydessä kkeiltiin myös ulkisia GPS -vastaanttimia. Testissä li sekä USB-jhdlla päälaitteeseen kytkettävä GPS vastaantin että Bluetth -yhteyden avulla varustettu GPS. Kummallakin ulkisella GPS:llä saavutettiin erittäin hyvä ja lutettava sijaintitarkkuus. Tarkempaa maasttyötä ainakin väliaikaisesti tekevälle metsäpalveluyrittäjälle ulkinen GPS n kuitenkin erittäin susiteltava hankinta, sillä ulkiset GPS -laitteet maksavat vain jitain kymmeniä eurja. USB-jhdlla kytkettävä GPS -vastaantin n tietysti siinä mielessä ngelmallinen, että laitteen liitinsujien täytyy sitä käytettäessä lla auki ja että jht n jatkuvasti käyttäjän tiellä. Hyvä puli taas n varmasti timiva yhteys. Testin aikana tdettiin, että ulkisessa Bluetth GPS:ssäkin yhteys timi varsin lutettavasti. Testauksessa havaittiin, että ulkinen GPS -vastaantin vi löytää jpa kaksinkertaisen määrän satelliitteja maastlaitteen sisäiseen GPS:ään verrattuna. Lisäksi ulkisen GPS:n kyky seurata satelliitteja n humattavasti parempi kuin laitteiden sisäisten GPS - vastaanttimien erityisesti peitteisessä maastssa. Kantvarustuksen testaus Metsäpalvelurittäjän kasvuhjelma -hankkeen aikana testattiin jnkin verran erilaisia maastlaitteiden kantvarusteita. Pääasiassa testatut kantvarustukset livat erilaisia laitekhtaisia kantlaukkuja, jita kkemuksien mukaan vidaan kyllä susitella kaikkiin laitteisiin pienimpiä taskuun mahtuvia PDA-laitteita lukuun ttamatta. Käytännössä jnkinlainen kantvarustus n täysin pakllinen, mikäli laitteella aitaan tehdä tehkasta maasttyötä. Panasnic FZ-G1 kantlaukussa.

11 11(25) 5. Kkemuksia maastlaitteista HHCS Algiz 7 HHCS Algiz 7 n Windws 7 -käyttöjärjestelmällä varustettu IP65 -sujattu tabletti PC. Laitteesta n lemassa erilaisia kehitysversiita, jista testattiin tällä hetkellä j vanhentunutta mallia. Algiz laitteet n suunniteltu Rutsissa. Laite tdettiin timivaksi työkaluksi metsäpalveluyrittäjälle. Muihin tabletteihin verrattuna kne n khtuullisen paksu. Laite n silti melk kevyt. Kumisujat kulmissa ja liittimien päällä lisäävät luttamusta laitteen kestävyyden pulesta. Vanhemman sukuplven Algiz-laitteissa sisäinen GPS n melk heikklaatuinen, jten Bluetth GPS:n käyttö n susiteltavaa. Laitteen resisitiivinen näyttö havaittiin kirkkaaksi ja helpplukuiseksi. Resistiivistä näyttöä n myös mahdllisuus tökkiä muillakin kuin erityisillä ksketuskynillä. Kyseinen laite li akkukapasiteetin kannalta hyvä, sillä akkupaikkja n kaksi ja tehakuilla käyttöaika li pitkä, yli 10 tuntia. Nrmaaliakut eivät kestä kk työpäivää, jten tehakkujen hankinta n susiteltavaa. Laitteen akut pystyy kuitenkin vaihtamaan lennsta, mikä myös helpttaa käyttöä ratkaisevasti. Vanhempien Algiz-7 laitteiden ngelma n tdella hankalasti sijitettu SIM-krttipaikka, mutta tämä ngelma n ilmeisesti krjaantunut uudempien mallien myötä. Tilavan laitekteln ansista laitteen jäähdytys n vita järjestää ilman tuuletinta, mikä n merkittävä etu maastkäyttöä ajatellen. Lisävarustetarjnta n khtuullisen hyvä, ja varsinkin kantlaukku tdettiin tukevaksi. Algiz 7 -laitteen budjetäärinen hinta ilman lisävarusteita n nin Hultpalveluja luvataan levan saatavilla myös Sumessa. Laitteen maahantuja n Hand Held Finland Oy. HHCS Algiz 10X HHCS Algiz 10X n resistiivisellä 10 tuuman näytöllä varustettu Windws 7 -tabletti. Malli n teknisesti jnkin verran uudempi kuin Algiz 7. Laite saatiin testattavaksi vain muutamaksi päiväksi, jten kkemukset siitä jäivät melk vähäisiksi. Laitetta ehdittiin testata muutaman päivän aikana jnkin verran, ja erityisesti GPS:n tdettiin edustavan tablettien parhaimmista. Laite n tukeva ja vaikuttaa kestävältä. Liittimet n sujattu kunnllisilla kumeilla.

12 12(25) Algiz 10x -laitteen 10 tuuman näyttö tdettiin kirkkaaksi ja laadukkaaksi. Näyttö n resistiivinen, eli sitä vidaan käyttää ilman ksketusnäyttökynää. Tisin kuin Algiz 7 -laitteessa, n Algiz 10x:ssä vain yksi akku. Kapasiteetti ei llut vakiakulla kvin hyvä, jten tehakun hankinta n susiteltavaa. Lisävarusteita ja hultpalveluita n saatavilla maahantujan kautta. Laite vaikutti spivalta metsäpalveluyrittäjän käyttöön. Khtuullisen suuren kteln ansista laitteen jäähdytys n vitu järjestää ilman tuuletinta. Telakan kanssa Algiz 10x vi krvata khtuullisesti myös timist PC:n. Panasnic FZ-G1 Panasnic FZ-G1 n 10 kapasitiivisellä näytöllä varustettu maastkäyttöön sveltuva laite, jta testattiin Metsäpalveluyrittäjän kasvuhjelma -hankkeen aikana runsaasti. Laite n IP-54 lukiteltu ja n testattu MIL- STD-810G:n mukaisilla pudtus-, lämpötila- ja tärinätesteillä. Panasnic FZ-G1 n saatavilla sekä Windws 8 pr että Windws 7 pr -käyttöjärjestelmillä. Panasnic FZ-G1 n laitteena melk kevyt ja hut, varsinkin js siinä n kiinni ainastaan vakiakku. Vakiakulla timinta-aika n vajaa työpäivä, jten tehakun hankinta n susiteltavaa. Khtuullisesti hinnitellun tehakun käyttö vaatii myös kumisten kulmasujien vaihdn, mikä jnkin verran suurentaa laitteen kka. Lisävarusteita n saatavilla kattavasti, jten laitetta vi räätälöidä miin tarpeisiin. Panasnic FZ-G1 n varustettu kapasitiivisellä näytöllä, jten näyttöä vi tökkiä srmella tai laitteen mukana tulevalla

13 13(25) ksketuskynällä. Laitteen suritin n niin tehkas, että laitteeseen n täytynyt lisätä erillinen tuuletin jäähdytyksestä hulehtimaan. Tuuletin taas tarkittaa reikiä laitteen ktelssa, mikä saattaa käyttäjää epäilyttää. Laite nkin vain IP 54-lukiteltu, eli se ei le yhtä hyvin sujattu kuin Algiz -laitteet. Panasnic FZ-G1 n varsin yleinen laite Sumessa mm. viranmaiskäytössä, jten maahantujana timivan Kaukmarkkinat Oy:n hultpalvelujen visi lettaa timivan hyvin. Armr x7et Armr x7et n 7 tuuman näytöllä varustettu Windws 7 -tabletti PC. Testissä llut laite li valitettavasti maanantaikappale, sillä mm. sen akku ei timinut kunnlla ja laitetta täytyi pitää jatkuvasti latauksessa. Lisäksi näyttö li himmeä, jten ulkna työskentely n vähintäänkin arveluttavaa. Lisäksi laitteessa ei llut lainkaan USB-prttia. Tämän dkumentin kstamisen hetkellä saatiin tiet, että laitetta ei le enää saatavilla. Hneywell Dlphin 99EX Hneywell Dlphin 99EX n tukeva näppäimistöllä varustettu IP-67 -lukitettu PDA - laite. Laite n varustettu 3,7 tuuman resistiivisellä näytöllä ja Windws Embedded Handheld 6.5 -käyttöjärjestelmällä. Laitetta testattiin hankkeen aikana ja se tdettiin maastkelpiseksi ja kestäväksi. Laitteen näyttö n sijitettu syvään kuppaan, jten se ei liene kvin herkkä rikkntumisille. IP-lukituksen perusteella n syytä lettaa laitteen levan myös fyysisesti kestävä. Numernäppäimistö tdettiin hyväksi numeriden syöttämisessä ja kantktelssa laitetta n helpp kuljettaa lkapäällä maastssa. Surituskyvyltään laite n tavanmainen PDA, eli tabletti PC-kneisiin verrattuna metsähjelmat timivat hitaammin varsinkin pitkissä valikissa. Laitteen GPS tdettiin hyväksi ja se seuraa satelliitteja myös peitteisemmässä maastssa. Tietliikenneyhteydet vat PDA -laitteeksi khtuullisen hyvät. Laitteeseen n saatavilla kattavasti lisävarusteita ja hult nnistuu myös Sumessa. Pidin PIB 5000 black Pidin PIB 5000 black n pienikkinen, vain hieman puhelinta suurempi Windws Mbile 6,1 -käyttöjärjestelmällä varustettu PDA-laite. Testeissä havaittiin, että 3,5 tuuman resistiivinen näyttö n kirkas ja ksketustuntumaltaan hyvä. Laitteessa n myös fyysinen näppäimistö, jlla numeriden syöttäminen käy kätevästi. Laitetta testattiin kesällä, jten kylmätimivuudesta n vaikea antaa tarkempaa arvita. Kesäkäytössä akku kesti hyvin ja sen vi vaihtaa myös lennsta.

14 14(25) Surituskyvyn pulesta Pidin ei llut kvin hyvä, sillä laitteen timinta li melk jähmeää. Tietliikenneyhteydet livat vain GPRS -tasa, eli 3G -yhteyttä ei le saatavilla. Nykyaikaisilla tiednsiirttarpeilla tämä n melkinen ngelma. Laitteen GPS tdettiin heikksi, ja sen kyky seurata satelliitteja ei vakuuttanut. Pidin PIB 5000 Black n edullinen PDA-laite, jka sveltuu khtuullisesti satunnaiseen tiednkeruuseen maastssa. Pienen kknsa vuksi sitä n helpp kuljettaa mukana. (kuva: Hneywell Dlphin 7800 Hneywell Dlphin 7800 n keskisuuri Windws Embedded Handheld käyttöjärjestelmällä varustettu IP 64 -lukitettu PDA-laite. Laitteessa n fyysinen näppäimistö ja hyvät tietliikenneyhteydet. Khtuullisen kknsa vuksi laite sveltuu hyvin taskussa kuljetettavaksi. Testissä laite sittautui hyväksi. Digitintituntuma li kunnssa ja näppäimistön käyttö n helppa. Tsin näppäimet vat melk pienet esimerkiksi hanskat kädessä käyttöä ajatellen. Surituskyvyltään laite tdettiin khtuullisen hyväksi. Timinnt tapahtuvat nrmaalissa metsäsuunnittelukäytössä riittävän rivakasti. Testattavassa hjelmistssa lleen ngelman vuksi GPS:ää ei päästy testaamaan. Akkukapasiteetti riitti hyvin vajaan päivän käyttöön. Laitetta vi susitella myös jatkuvampaan metsäsuunnittelukäyttöön. (Kuva: Pidin BM-170 Pidin BM-170 n pienikkinen älypuhelinta muistuttava IP 42 PDA-laite. Laitetta testattiin kevättalvella Laitteen etuja vat keveys, edullisuus ja pieni kk. Laajamittaisempaan maastkäyttöön surituskyky ei kunnlla riitä. Esimerkiksi metsäsuunnittelu pienellä ksketusnäytöllä ilman fyysistä näppäimistöä n melk vaikeaa. Laite n melk muvinen, jten se sveltuu esimerkiksi satunnaiseen metsäsuunnitteluun ja leimikn päivittämiseen. (Kuva:

15 15(25) Nautiz X4 Nautix X4 n pienikkinen IP65 lukitettu Windws Embedded Handheld 6.5 -käyttöjärjestelmällä varustettu PDA. Laitetta n testattu myös MIL-STD- 810G -testeillä. Metsäpalveluyrittäjän kasvuhjelma -hankkeessa laitetta testattiin kesällä Kapasitiivinen näyttö n kltaan 3,5 tuumaa ja se n hyvin kirkas. Lyhyen testin perusteella laite tdettiin tdella vakuuttavaksi. Se n kevyt, kestävä, npea, siinä n laadukas GPS ja hyvät tietliikenneyhteydet. Laitetta vi susitella varauksetta metsäpalveluyrittäjän käyttöön.

16 16(25) 6. Yhteenveta markkinilla levista laitteista Nämä tiedt n pimittu sumalaisten laitemyyjien esitteistä vusina 2013 ja Kuvat n pimittu laitevalmistajien Internet -sivulta. Hinnat n saatu laitteiden jälleenmyyjiltä. Pidin BM-170 Pieni semirugged PDA-laite 3,5" resistiivisellä ksketusnäytöllä Windws Mbile 6.1/6.5 käyttöjärjestelmä Keskusmuisti: 128 MB RAM Massamuisti: 1 GB Flash Kk: 72 mm x 131 mm x 17 mm Pain: 193 g Sujauslukitus: IP42 Käyttölämpötila C Budjetaarinen hinta 800 Pidin HM50 Pieni ja kestävä PDA-laite 3,5" resistiivisellä ksketusnäytöllä Windws Embedded Handheld 6.5 käyttöjärjestelmä Keskusmuisti: MB RAM Massamuisti: mikr sd-muistikrtti Kk: 75.8 mm x 154 mm x 28.6 mm Pain: 385 g Sujauslukitus: IP67 Käyttölämpötila C Budjetaarinen hinta 1100

17 (25) Metsäpalveluyrittäjän kasvuhjelma Metsätietjärjestelmä Hneywell 70e Black Rugged phne / PDA 4,2" kapasitiivisella ksketusnäytöllä Windws Embedded Handheld 6.5 Pr - käyttöjärjestelmä Keskusmuisti: 512 MB RAM Massamuisti: 1 GB Flash Kk: 132 mm x 70 mm x 17.5 mm Pain: 250 g Sujauslukitus: IP67 Käyttölämpötila C Budjetaarinen hinta 1200 HHCS Nautiz X5 Kestävä PDA-laite 3,5" ksketusnäytöllä Windws Mbile 6.1 käyttöjärjestelmä Keskusmuisti: 256 MB RAM Massamuisti: 512 MB Flash Kk: 160 mm x 80 mm x 35,5 mm Pain: 390 g Sujauslukitus: IP65 Käyttölämpötila C Budjetaarinen hinta 1195 Psin EP10 Pieni ja kestävä PDA-laite 3,7" ksketusnäytöllä Windws Embedded Handheld 6.5 käyttöjärjestelmä Keskusmuisti: 256 MB RAM Massamuisti: sd-muistikrtti Kk: 158mm x 78mm x 30.6mm Pain: 345 g Sujauslukitus: IP54 Käyttölämpötila C Budjetaarinen hinta 1400

18 (25) Metsäpalveluyrittäjän kasvuhjelma Metsätietjärjestelmä Hneywell Dlphin 7800 Pieni ja kestävä PDA-laite 3,5" ksketusnäytöllä Windws Embedded Handheld 6.5 käyttöjärjestelmä Keskusmuisti: 256 MB RAM Massamuisti: sd-muistikrtti Kk: 157mm x 76 mm x 28/33 mm Pain: 324 g Sujauslukitus: IP64 Käyttölämpötila C 30 tai 46 näppäimiset versit saatavilla Budjetaarinen hinta 1600 Getac PS336 Pieni ja erittäin kestävä PDA-laite 3,5" resistiivisellä ksketusnäytöllä Windws Embedded Handheld 6.5 käyttöjärjestelmä Keskusmuisti: 512 MB RAM Massamuisti: 8 GB + mikr sd-muistikrtti Kk: 88,9 mm x 175,3 mm x 30,0 mm Pain: 527 g Sujauslukitus: IP68 Käyttölämpötila C Budjetaarinen hinta 1600

19 (25) Metsäpalveluyrittäjän kasvuhjelma Metsätietjärjestelmä Psin Wrkabut Pr 3 C Kestävä PDA-laite 3,7" ksketusnäytöllä Windws Mbile 6.1 käyttöjärjestelmä Keskusmuisti: 256 MB RAM Massamuisti: 1 GB Flash Kk: 223 mm x 75/100 mm x 31/42 mm Pain: 455 g Sujauslukitus: IP65 Käyttölämpötila C Budjetaarinen hinta 1600 Mtrla MC67 Pieni ja kestävä PDA-laite 3,5" resistiivisellä ksketusnäytöllä Windws Embedded Handheld 6.5 käyttöjärjestelmä Keskusmuisti: 512 MB RAM Massamuisti: sd-muistikrtti Kk: mm x 77 mm x 33.5 mm Pain: 385 g Sujauslukitus: IP67 Käyttölämpötila C Budjetaarinen hinta 2100 Hneywell Dlphin 99EX Kestävä PDA-laite 3,7" ksketusnäytöllä Windws Embedded Handheld 6.5 käyttöjärjestelmä Keskusmuisti: 256 MB RAM Massamuisti: sd-muistikrtti Kk: 215 mm x 69 mm x 39/45 mm Pain: 505 g Sujauslukitus: IP67 Käyttölämpötila C Budjetaarinen hinta 2150

20 (25) Metsäpalveluyrittäjän kasvuhjelma Metsätietjärjestelmä HHCS Algiz 7 Kestävä WIN 7 tabletti 7"näytöllä ja mnipulisilla I/O liitännöillä varustettu tabletti Keskusmuisti: 2 GB DDR2 RAM Massamuisti: 64 GB SSD-levy Kk: 140 mm x 230 mm x 40 mm Pain: 1,1 kg Sujauslukitus: IP65 Käyttölämpötila: C Budjetaarinen hinta: 2200 HHCS Algiz 10X Kestävä WIN 7 tabletti (tulssa markkinille) 10,1"näytöllä ja mnipulisilla I/O liitännöillä varustettu tabletti Keskusmuisti: 4 GB DDR3 RAM Massamuisti: 64 GB SSD-levy Kk: 275 mm x 171 mm x 32 mm Pain: 1,3 kg Sujauslukitus: IP65 Käyttölämpötila: C Budjetaarinen hinta: 2500

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE

PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE 1PEBBELL 2 WATERPROOF 2LAITTEEN LATAAMINEN Pebbell 2 Waterprf paikannuslaite n varustettu ladattavalla akulla. Akun kest vi vahdella riippuen GPS and GSM

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa;

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa; VITAPIIIASKUT II Tarkastellaan sinimutista vaihtjännitettä ja vaihtvirtaa; u sin π ft ja i sin π ft sekä vaihtvirtapiiriä, jssa n sarjaan kytkettyinä vastus, käämi ja kndensaattri (-piiri) ulkisen vastuksen

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

kylmä lialle hienovarainen pinnoille professional kuivajääpuhallus jääpellettikone

kylmä lialle hienovarainen pinnoille professional kuivajääpuhallus jääpellettikone kylmä lialle hienvarainen pinnille prfessinal kuivajääpuhallus jääpellettikne kuivajääpuhallus kuivajääpuhallus - hienvarainen puhdistusmenetelmä Tehkas ja hienvarainen puhdistusmenetelmä tellisuuden puhdistusngelmiin.

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

Tuloste: Omistajien yhteystietoja

Tuloste: Omistajien yhteystietoja Määrittely (kierrs 1) 1(5) KIOStp/mä-prjekti Versi 0.1 Tulste: Omistajien yhteystietja 1 Yleiskuvaus Tute, jlla luetellaan annettujen kiinteistöjen tai määräaljen mistajien nimet ja sitteet. Tutteen saa

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

YLEISOVIPUHELIN ACET-ELKESAN 22506.2

YLEISOVIPUHELIN ACET-ELKESAN 22506.2 (25) A Paljärven Metsätie 00, 02880 Veikkla 5.7.203 D0000503A.dcx YLEISOVIPUHELIN ACET-ELKESAN 22506.2 203, versi 2.0 E/3.5.203 ELKESAN OY Paljärven Metsätie 00 02880 Veikkla Tel: +358 (0)20 798 060 Faksi

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens. Käyttö HiPath 3000 OpenStage 15 T Käyttöhje Cmmunicatin fr the pen minded Siemens Enterprise Cmmunicatins www.siemens.fi/enterprise Tärkeitä hjeita Tärkeitä hjeita Q Turvallisuussyistä puhelimen virransyöttö

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI 4.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY LUONNOS Muutslista 4.9.2015 OIK OIK AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

YLEISOVIPUHELIN ACET-ELKESAN 22506.2

YLEISOVIPUHELIN ACET-ELKESAN 22506.2 1(33) A Paljärven Metsätie 100, 02880 Veikkla 20.5.2014 D10000503F.dcx YLEISOVIPUHELIN ACET-ELKESAN 22506.2 Malli 2013, versi final 2.0 F/20.5.2014 ELKESAN OY Paljärven Metsätie 100 02880 Veikkla Tel:

Lisätiedot

- ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET

- ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET RATTJUOPUMUKSEN ALKOHOLMAARTYKSET SUOMESSA - ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET P,]T.]R T]RKSSON Alkhlihumala heikentää ajtaita j a aiheuttaa nnettmuuksia. Humala-asteen nustessa riskit kasvavat. Aikaisemmin

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 4 GPal Navigatr -versi 4 Sisällysluettel LUKU 1. JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

Arcanol-vierintälaakerirasvat

Arcanol-vierintälaakerirasvat Arcanl-vierintälaakerirasvat Vitelun salaisuus n sen laadussa Tekniset tutetiedt Olemme harmnisineet INA- ja FAG-tutemerkkien tilausmerkintäjärjestelmän. Tässä esitteessä käytetään uusia merkintöjä, jtka

Lisätiedot

Rokkotaudit ja raskaus. Tammikuun kihlaus 29.1.2016 Minttu Lahtinen Erikoistuva lääkäri, K-SKS Naistentaudit ja synnytykset

Rokkotaudit ja raskaus. Tammikuun kihlaus 29.1.2016 Minttu Lahtinen Erikoistuva lääkäri, K-SKS Naistentaudit ja synnytykset Rkktaudit ja raskaus Tammikuun kihlaus 29.1.2016 Minttu Lahtinen Erikistuva lääkäri, K-SKS Naistentaudit ja synnytykset Vesirkk Vihurirkk Parvrkk Tuhkarkk Vauvarkk Enterrkk Rkktaudit Rkktaudit Tarttuvia

Lisätiedot

LUUNTIHEYSMITTAUS. www.pkssk.fi

LUUNTIHEYSMITTAUS. www.pkssk.fi 1 (5) LUUNTIHEYSMITTAUS Hakusanat/synnyymit: fysilgia, steprsi, luukat, DEXA, DXA, luuntiheys, murtuma, lnkkamurtuma, T-scre, Z-scre, murtumariski, seulnta, D-vitamiini. 1. YLEISTÄ Osteprsi eli luukat

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

SUOMEN BULLTERRIERIYHDISTYKSEN KASVATTAJAPÄIVÄT ITU:n maja 14.5.2016

SUOMEN BULLTERRIERIYHDISTYKSEN KASVATTAJAPÄIVÄT ITU:n maja 14.5.2016 SUOMEN BULLTERRIERIYHDISTYKSEN KASVATTAJAPÄIVÄT ITU:n maja 14.5.2016 LISÄÄNTYMISONGELMAT LISÄÄNTYMÄSSÄ? Merja Dahlblm ELT, lisääntymistieteen ja pieneläinsairauksien erikiseläinlääkäri, Dipl.E CAR Lajin

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET Tekijän nimi LuK -tutkielma Ympäristötiede Kupin ylipist, ympäristötieteen laits Helmikuu 2007 2 Kupin ylipist ympäristötieteen laits LuK -tutkielma KUOPION YLIOPISTO, Lunnntieteiden

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni PAKKAUSSELOSTE Livensa 300 mikrgrammaa/24 tuntia deptlaastari Teststerni Lue tämä pakkausselste hulellisesti, ennen kuin alitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausselste. Vit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Kansantaludellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 5/2010 1(13) Kdistpalvelun jhtryhmän kkus Aika Maanantai 7.6.2010 kl 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvinnin laits (THL), Kkushune Tiira, 8. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjhtaja

Lisätiedot

Liite III. Muutoksia valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin

Liite III. Muutoksia valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin Hum! Liite III Muutksia valmisteyhteenvedn ja pakkausselsteen tiettyihin khtiin Kyseessä levat valmisteyhteenvedn ja pakkausselsteen khdat vat lausuntpyyntömenettelyn tulksia. Jäsenvaltin timivaltaiset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Hakuhje Talussi ja budjetinlasku 2012/13 INTENSIIVIKURSSIN TALOUSSÄÄNNÖT Intensiivikurssin tuen piiriin laskettavat kulut n vitava tdeta jälkikäteen

Lisätiedot

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN PKS-SEHYK Esp Helsinki Kauniainen Kirkknummi Vantaa Suun erikishidn yksikkö (09) 310 47475, Mannerheimintie 172, 00300 Helsinki POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet,

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet, 1(7) Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdllisuudet, 31.5.2016 Suunnittelu ja päätöksentek Ryhmä 1 Ossi Ah Helena Alatarvas Ask Alppi Henry Haglund Eila Henrikssn Maisa Hietikk Sirpa Sulku pj Anja Nr,

Lisätiedot

APD710T Käyttöohje. o o. o o. o o. o o. o o o o

APD710T Käyttöohje. o o. o o. o o. o o. o o o o APD710T Käyttöhje Index 1. Käyttötarkitus 2. Turvallisuus 2.1. Tämän käyttöppaan tarrat 2.2. Yleiset turvallisuushjeet 3. Käyttööntn valmistelu 3.1. Pakkauksesta purkaminen 3.2. Pakkauksen sisältö 4. Asennus

Lisätiedot

RUOKASUOLA- JA RASVAPITOISUUS OULULAISTEN KOULUJEN YM. VASTAAVIEN LAITOSKEITTIÖiDEN LAATIKKORUOASSA 1994

RUOKASUOLA- JA RASVAPITOISUUS OULULAISTEN KOULUJEN YM. VASTAAVIEN LAITOSKEITTIÖiDEN LAATIKKORUOASSA 1994 RUOKASUOLA- JA RASVAPTOSUUS OULULASTEN KOULUJEN YM. VASTAAVEN LATOSKETTÖiDEN LAATKKORUOASSA 1994 kaupunki Ympäristövirast Raprtti 2 /1994. - Oulun Oulu 1 RUOKASUOlA- JA RASVAPTOSUUS OULUlASTEN KOULUJEN

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja n tutkintkhtainen sa Kne- ja metallialan perustutkint 2015 Kneistaja Levyseppähitsaaja Oph määräys 50/011/2014 Luksian hallitus 12.6.2015 Sisältö 1 Kne-ja metallialan kuvaus ja arvperusta sekä perustutkinnn

Lisätiedot