Liite 1: Metsäpalveluyrittäjän kasvuohjelma Metsätietojärjestelmä, Maastotallenninlaitteiden kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 1: Metsäpalveluyrittäjän kasvuohjelma Metsätietojärjestelmä, Maastotallenninlaitteiden kuvaus"

Transkriptio

1 1(25) Metsäpalveluyrittäjän kasvuhjelma Maasttallenninlaitteiden

2 2(25) 1. Yleistä Tässä dkumentissa n kuvattu metsäpalveluyrittäjän tietjärjestelmän maastkäyttöön tarkitetulta laitteelta vaadittavia minaisuuksia. Lisäksi dkumentissa n kerrttu Metsäpalveluyrittäjän kasvuhjelma - hankkeen aikana tehdystä erilaisten laitteiden kkeilutiminnasta ja siinä tehdyistä havainnista. Dkumentissa annetaan myös perustellut susitukset laitteista ja laitetyypeistä, jtka sveltuvat metsäpalveluyrittäjälle maastkäyttöön. Kska elektrniikka vanhenee nykyään npeasti, tämän dkumentin päätavitteena n pyrkimys antaa neuvja laitteen valitsemiseen nstamaan esiin niitä seikkja, jtka vat metsäpalveluyrittäjille merkityksellisiä. Tällöin dkumentti n tivttavasti ainakin sittain käyttökelpinen myös tulevaisuudessa. Dkumentissa pitäydytään ammattimaiseen käyttöön suunnitelluissa laitteissa. Metsäpalveluyrittäjällä n tarve tehdä työtä maastssa. Nrmaalit timistkäyttöön suunnitellut kannettavat tietkneet tai kuluttajakäyttöön suunnatut matkapuhelimet eivät svellu maastssa käytettäviksi kaikissa niissä tilanteissa, jissa metsäpalveluyrittäjä tietjärjestelmäänsä käyttää. Laitteiden säänkest, akkukapasiteetti ja tietkneiden khdalla myös fyysinen kk vat keskeisimmät tekijät, jtka estävät tavanmaisten IT-työasemien käytön maasttöissä. Yleisenä vaatimuksena metsäpalveluyrittäjän maasttallentimen n ltava riittävän säänkestävä, jtta sitä vi käyttää ksteissa ja kylmissä lsuhteissa. Tinen keskeinen edellytys maastssa käytettävälle laitteelle ja svellukselle n se, että työskentelyä vidaan jatkaa siitä hulimatta, vaikka internetyhteyttä ei le käytettävissä kk työskentelyn ajan. Lisäksi laitteen n syytä lla riittävän kevyt ja pienikkinen, jtta työskentely ei mudstu liian raskaaksi ja hankalaksi. Laitteen akun lisi syytä kestää n. 8 tuntia tai akun tulisi lla helpsti vaihdettavissa. Maastkäyttöön suunniteltuja ja sveltuvia laitteita n markkinilla periaatteessa klmenlaisia. Ensimmäisen ryhmän mudstavat ns. maasttabletit. Nämä tietkneet vastaavat käytännössä surituskyvyltään ja hjelmistltaan tavanmaista PC-tietknetta. Laitteissa n tyypillisesti nin 7-10 ksketusnäyttö, eikä fyysistä näppäimistöä le käytettävissä lainkaan. Ammattikäyttöön tarkitetuissa laitteissa n tyypillisesti nrmaali Windws Prfessinal -käyttöjärjestelmä, mikä mahdllistaa kaikkien nrmaalien PC-svellusten käytön myös maasttietkneella. Osaan ammattilaitteista n saatavilla myös Andrid -käyttöjärjestelmä. Tablettilaitteiden surituskyky n nykyisin hyvin lähellä nrmaalia kannettavaa tietknetta. Suritin n erityisesti mbiilikäyttöön tarkitettu, jllin se kuluttavaa vain vähän virtaa. Kiintlevy n nykyään käytännössä aina npeasti timiva SSD-levy, jnka virrankulutus n niin ikään pieni. Ns. maasttablettien teht vatkin viimeaikina kasvaneet niin paljn, että laitteisiin n juduttu rakentamaan tuulettimiin perustuvia jäähdytyksiä.

3 3(25) 10 Maasttabletit Panasnic FZ-G1 ja HHCS Algiz 10x GPS -testissä. Kestävä ja laadukas PDA-laite, Hneywell Dlhin 99 EX lumihangessa. Tinen metsäpalveluyrittäjän maastkäyttöön sveltuvan laiteryhmän mudstavat ns. PDA -laitteet. Tähän ryhmään kuuluvissa laitteissa n useimmiten Windws Mbile -tuteperheeseen kuuluva käyttöjärjestelmä ja nin 3,5 4,5 näyttö. Tablettilaitteisiin verrattuna tämän laiteryhmän surituskyky n merkittävästi heikmpi. Tähän ryhmään kuuluvissa laitteissa n tyypillisesti fyysinen näppäimistö, mutta nykyään tämänkin ryhmän laitteita n saatavilla pelkästään ksketusnäytöllä varustettuina. Nämä laitteet vat tyypillisesti hyvin sääsujattuja ja erittäin kestäviä. Fyysisestä näppäimistöstä n testien perusteella hyötyä erityisesti sillin, kun syötetään paljn numerita, kuten esimerkiksi kuviittaisessa arviinnissa.

4 4(25) Metsäpalveluyrittäjä Aap Palnen työskentelemässä ruggeridulla Panasnic CF-10 -kannettavalla tietkneella. Humaa erityisesti tukeva kantteline. Klmannen laiteryhmän mudstavat ns. ruggeridut kannettavat, jtka vastaavat minaisuuksiltaan tavanmaisia kannettavia tietkneita, mutta niissä n kunnlliset sujaukset. Ruggeriduissa kannettavissa tietkneissa n usein myös ksketusnäyttö. Maastkäyttöön tämän tyyppiset laitteet vat melk raskaita, jten niissä täytyy lla kunnllinen kantvarustus. On humattavaa, että sa metsäpalveluyrittäjien maastlaitetarpeesta vidaan tyydyttää myös kuluttajakäyttöön suunnatuilla älypuhelin ja tabletti PC -laitteilla varsinkin js ne varustetaan kunnllisilla sääsujuksilla. Tällaisia sääsujuksia n nykyään saatavilla helpsti ja edullisesti. Kuluttajalaitteiden ngelma kuitenkin erityisesti äly -matkapuhelimissa n vähäinen akkukapasiteetti, jka mahdllistaa vain lyhytaikaisen työskentelyn varsinkin kylmissä lsuhteissa. Tämän vuksi tässä dkumentissa keskitytään pääasiassa ammattikäyttöön suunnattuihin laitteisiin. On myös humattavaa, että kuluttajakäyttöön tarkitetuissa laitteissa n tyypillisesti kuluttajakäyttöön tarkitetut käyttöjärjestelmät, jihin ei vi asentaa kaikkia metsäpalveluyrittäjille tarpeellisia hjelmistja. 2. Ammattimaiseen maastkäyttöön tarkitetun laitteen hjelmistvaatimukset Tässä hankkeessa kuvattu metsäpalveluyrittäjän tietjärjestelmä kstuu eri käyttötarkituksiin tteutettavista mduuleista. Kaikkia järjestelmän mduuleita ei yleensä le tarve käyttää maastssa. Tämän vuksi maasttallenninlaitteella ei le välttämättä tarvetta pystyä käyttämään kaikkia metsäpalveluyrittäjän tietjärjestelmän minaisuuksia. Näin llen maastlaitteen surituskyky vi ainakin nykyisin lla timisttyöasemaa vähäisempi. Hankkeen aikana n havaittu, että tdennäköisesti tarkituksenmukaisin menettely n tehdä erilliset maastlaitetta varten hjelmidut mbiiliversit metsäpalveluyrittäjän tietjärjestelmän niiden mduulien minaisuuksista, jita n tarve käyttää maastssa. Tällä hetkellä jitain yksinkertaisia työajan kirjaukseen ja tteutettujen töiden kuittaukseen tarkitettuja timintja pystyy käyttämään nrmaalilla älypuhelimella. On syytä lettaa, että tekniikan kehittyessä entistä useampaa svellusta vidaan käyttää yksinkertaisilla mbiilikäyttöjärjestelmillä. Kuitenkin varsinainen metsäsuunnittelu tiednkeruulmakkeineen ja karttineen edellyttää yleensä laitteelta tisenlaista käytettävyyttä, kuin mihin nykyiset älypuhelimet pystyvät.

5 5(25) Tällä hetkellä suuri sa ammattimaiseen maastkäyttöön tarkitetuista metsäsvelluksista n rakennettu timimaan Windws -ympäristössä. Tämän vuksi tyypillisimmät käyttöjärjestelmät tablettilaitteissa vat Windws 7 ja Windws 8 pr. Ns. PDA-laitteissa tyypillisin käyttöjärjestelmä n Windws Mbile - tuteperheeseen kuuluva käyttöjärjestelmä. Tulevaisuudessa hjelmistt vat lisääntyvässä määrin selainsvelluksia tai muuten alustariippumattmia, jllin esimerkiksi Andrid ja ios -käyttöjärjestelmien käyttäminen maastlaitteessa n mahdllista. 1. Ammattimaiseen käyttöön tarkitetulta maastlaitteelta edellytettävät keskeiset minaisuudet Seuraavassa n kuvattu keskeisiä vaatimuksia metsäpalveluyrittäjän ammattimaisessa käytössä levalle maastlaitteelle. Ammattimaisella käytöllä tarkitetaan sitä, että laitetta käytetään tavanmaisissa sumalaisissa säälsuhteissa ympäri vuden. Laitteen käytön letetaan levan päivittäistä. Kyseiset vaatimukset kannattaa pitää mielessä, kun suunnittelee maastlaitteen hankintaa. Vaatimukset määriteltiin yhteistyössä metsäpalveluyrittäjien kanssa vunna Käyttötapauksesta riippuu, tarvitaank lisäksi muitakin minaisuuksia ja vidaank jistain minaisuuksista tinkiä. Ksteudenkest Laitteen n syytä lla ksteudenkestltaan sellainen, että se kestää hetkellisen uptuksen veteen. Laitteen tulee kestää vähintään riskevesi ja sade. Laitetta hankkiessa kannattaa kiinnittää humita erityisesti siihen nk laitteen liittimissä kunnlliset sujat ja/tai vatk sujaamattmat liittimet aidsti vedenpitäviä. Pölykest Laitteen ja erityisesti sen liittimien n syytä lla sujattu pölyltä siten, että haitallisia pölykertymiä ei synny laitteen liittimiin, akkuktelihin ym. Kuten vedenpitävyyden arviinnissa, myös pölynkestn arviinnissa kannattaa kiinnittää humita liittimien sujaukseen. Pakkasenkest Alhaisia lämpötilja laitteen n syytä kestää n. -20 asteeseen saakka. Pakkasenkesta arviitaessa kannattaa kiinnittää humita seuraaviin seikkihin. 1. Näyttö: Timiik ksketusnäyttö myös kylmässä. Hidastuuk näyttö kylmässä ilmassa? 2. Akust: Akkutekniikka vaikuttaa surituskykyyn kylmässä. Esimerkiksi Litiuminiakut kestävät kylmää merkittävästi paremmin kuin nikkeli metallihybridiakut 3. Vik akut vaihtaa helpsti? Onk saatavilla tehakkua? Iskunkest Iskunkestltaan laitteen n syytä kestää pudttaminen kvalle alustalle n. 1,5 metrin krkeudelta. Iskunkesta n melk vaikea arviida käytännössä, sillä vaikka laitteen kuri iskun kestäisikin, vat laitteensisäiset vaurit

6 6(25) aina mahdllisia. Niiden syntymiseen vaikutta laitteen sisäinen rakenne, jnka arviinti n hyvin vaikeaa. Iskunkesta kuitenkin parantaa esim. laitteen kulmissa levat kumisujat ja kantvarustus. Akunkest Akun n syytä kestää täydellä näytön kirkkaudella vähintään 5 tuntia, js laitteessa n lennsta vaihdettava akku tai vähintään 8 tuntia, js laitteessa ei le lennsta vaihdettavaa akkua. Lennsta vaihdettavalla akulla varustetulla laitteella tarkitetaan sellaista laitetta, jta ei tarvitse sammuttaa akunvaihdn ajaksi. Kska akkujen kapasiteetti alenee niitä käytettäessä, n akun helpp vaihdettavuus jka tapauksessa hyödyllinen minaisuus. Laite jnka akkua ei vi vaihtaa itse, ei työkäytössä le kvin pitkäikäinen. Laadukas näyttö Riittävä näytön kirkkaus n tärkeää, jtta laitetta vi käyttää kirkkaassa auringnpaisteessa. Suuri näyttö helpttaa karttatyöskentelyä, mutta laitteen suuri kk saattaa haitata muiden mittavälineiden käyttöä. Laitteen ksketusnäytön n mahdllistettava kynällä tapahtuva digitinti. Maastlaitteiden näyttöjä n tteutettu nykyisin käytännössä kahdella päätekniikalla. Laitteissa puhutaan yleensä resistiivisistä ja kapasitiivisista näytöistä. Resistiivistä ksketusnäyttöä vi tökkiä millä tahansa esineellä kuten kynällä tai srmella. Kapasitiivista näyttöä täytyy kskettaa sähkö jhtavalla esineelle, kuten srmella tai erityisellä kynällä. Näyttöä ei vi käyttää esimerkiksi nrmaalilla kynällä, mikä kannattaa pitää mielessä laitetta hankkiessa. Tallennuskapasiteetti Laitteessa n syytä lla tallennustilaa riittävästi. Tallennuksen pitää timia npeasti. Laitteen käytettävyyttä parantaa, js muistikapasiteettia vi laajentaa itse. Nykyisissä laitteissa ei enää käytännössä le pyöriviä kiintlevyjä, vaan SSD-muistit vat vähitellen syrjäyttämässä ne. Tämä n kestävyyden kannalta hyvä asia. Internetyhteys Laitteessa n syytä lla matkapuhelinverkn kautta timiva internetyhteys. WLAN yhteyden lemassal lisää laitteen käytettävyyttä. Periaatteessa maasttyöskentelyyn sveltuu myös USB prtin kautta pääjärjestelmän kanssa tietja vaihtava laite, mutta langattman yhteyden puuttuminen rajittaa merkittävästi laitteen käytettävyyttä. Laitteessa tulisi lla vähintään 3G-tasinen mbiiliyhteysvalmius. Satelliittipaikannus GPS-paikannus n metsäpalveluyrittäjän maastlaitteelle lähes välttämätön minaisuus. GPS -minaisuuksien n mahdllistettava sijainnin näyttäminen sekä ns. GPS -piirt. GPS-paikannuksen tulee timia npeasti ja lutettavasti. Kantvarustus

7 7(25) Jtta myös mittalaitteiden käyttö lisi mahdllista, n laitteen lisävarusteena ltava kantvarustus. Kantvarustuksen n mahdllistettava se, että laiteen käyttäjä vi npeasti vapauttaa mlemmat kätensä muiden välineiden käyttöön. Hullettavuus Laitetta tulee vida hultaa. Käytännössä kannattaa varmistaa, että laitteen myyjä tarjaa riittävät hultpalvelut ja varasien saatavuus n varmistettu ainakin jitain vusia. Tyypillisesti ensimmäisenä laitteesta kuluvia sia vat akut, jiden kapasiteetti vähitellen heikkenee. Edellä mainittuihin minaisuuksiin kiinnitettiin erityistä humita laitteita testattaessa. 3. Maasttallenninlaitteiden kestävyyslukitukset Maastkäyttöön tarkitetuissa laitteiden esitteissä viitataan usein erilaisiin kestävyysstandardeihin, jista yleisimmät vat MIL-STD-810 -standandardi ja IP -lukitus. IP-lukitus kuvaa laitteen tiiviyttä ksteutta ja pölyä vastaan. IP-lukitukseen kuuluu myös klmas numer, jka kert laitteen mekaanisesta iskunkeststa. Tätä numera käytännössä hyvin harvin esitetään, vaan laitevalmistajat kuvaavat laitteen mekaanista kestävyyttä yleensä MIL-STD-810:llä, jka n Yhdysvaltjen armeijalle kehitetty testausmenetelmä. Metsäpalveluyrittäjän valitessa spivaa maastlaitetta n hyvä tutustua etukäteen IP -lukitukseen ja MIL - standardiin. Usein ne kertvat ainakin jtain laitteen sveltuvuudesta maastkäyttöön. Lukituksia ei kuitenkaan kannata skeasti tuijttaa. IP-lukitus (Wikipediaa mukaillen): Maasttallenninlaiteiden tiiviys määritellään Eurpassa standardin IEC mukaan. IP-merkintä kstuu tekstistä (Internatinal Prtectin), numerista ja vapaaehtisista kirjainmerkinnöistä. Ensimmäinen numer kert laitteen sujauksen pölyä vastaan ja tinen laitteen sujauksesta ksteutta vastaan. Pölysujauksessa n käytössä seuraavat lukat: 0. Ei sujausta. 1. Sujaus suuria kappaleita vastaan, halkaisija 50 mm tai enemmän. 2. Sujaus keskikkisia kappaleita vastaan, halkaisija yli 12,5 mm. 3. Sujaus pieniä kappaleita vastaan, halkaisija yli 2,5 mm. 4. Sujaus erittäin pieniä kappaleita vastaan, halkaisija yli 1 mm. 5. Sujattu pölyltä. Ei edellytä täydellistä tiiveyttä, mutta haitallisia pölykertymiä ei saa syntyä. 6. Täydellinen sujaus. Pölytiivis. Ksteussujauksessa n käytössä seuraavat lukat: 0. Ei sujausta vettä vastaan. 1. Sujaus suraan ylhäältä tulevaa vettä vastaan 2. Sujaus ylhäältä +/-15 astetta tulevaa vettä vastaan.

8 8(25) 3. Sujaus ylhäältä +/-60 astetta tulevaa vettä vastaan. 4. Sujaus vesiriskeita vastaan. 5. Kestää vesiruiskun jka suunnasta. 6. Kestää suurella paineella tulevan ruiskun. 7. Kestää hetkellisen uptuksen veteen. 8. Kestää pysyvän uptuksen. Lisämerkintänä vi lla suurin sallittu asennussyvyys. MIL-STD-810 (Hand Held. se:tä mukaillen) Mil-STD-810 eri versiineen n Yhdysvaltain armeijassa kehitetty testausstandardi, jta käytetään myös siviilikäyttöön tarkitettujen laitteiden testaukseen. Standardissa n määritelty 24 erilaista testiä, jissa testataan kestävyyttä muun muassa ksteutta, pölyä, painetta, matalaa ja krkeaa painetta, sekä tärinää vastaan. Tyypillisesti maasttallenninlaitteissa MIL-STD-810 standardiin viittaava testauksella krstetaan laitteen kestävyyttä esimerkiksi pudtuksia ja ksteutta vastaan, eikä kyseiseen standardiin viittaaminen tarkita sitä, että laite lisi testattu kaikilla 24 testillä. Jitakin maastlaitteita n testattu 8-10:llä MILstandardin mukaisella testillä. 4. Laitetestaus Metsäpalveluyrittäjän kasvuhjelma -hankkeen aikana testattiin lukuisia maasttyöhön sveltuvia tallenninlaitteita. Laitteiden testauksessa havaittiin, että laitteiden käytettävyydessä n merkittäviä erja. Osa käytettävyyserista jhtuu laitteiden fyysisistä erista ja sa laitteissa levien käyttöjärjestelmien erista. Laitteiden asetuksien valinta n jskus erittäin vaikeaa, ja pienikin virhe asetuksissa vähintään hankalittaa tai jpa kknaan estää käytön. Testauksen aikana havaittiin, että useimmiten laitteet vat eri minaisuuksien suhteen kmprmisseja, jista käyttäjän tulee valita maan käyttötarkitukseen parhaiten sveltuva laite. Seuraavassa n kuvattu jitain laitteita, jita hankeen aikana erityisesti testattiin. Laitteet saatiin jällleenmyyjiltä testiin yleensä vain muutamiksi päiviksi, jten kvin kattavaa testausta ei vitu tehdä. Muutamia laitteita testattiin hieman pidempään. Näitä laitteita livat mm. Panasnic FZ-G1, HHCS Algiz 7 ja Hneywell Dlphin 99EX. Yleisiä havaintja laitteista Metsäpalveluyrittäjien käytön kannalta erityisen ngelmallista n, että sama käyttöjärjestelmä vaatii eri laitteissa erilaiset asetukset, jtta siihen asennettu svellus timisi ikein. Esimerkiksi verkkyhteyksien mudstaminen edellyttää tietynlaisia asetuksia, jtka vat riippuvaisia tallenninlaitteen ja käyttöjärjestelmän lisäksi myös verkkyhteyden tarjavasta puhelinperaattrista. Uudemmissa PC-laitteissa nämä asiat n kuitenkin tehty helpmmiksi kuin esimerkiksi PDA -laitteissa. Tinen esimerkki muuttuvista asetuksista vat laitteiden GPS -asetukset. Js laitteessa n sisään integritu GPS, tarvitsee käyttäjän valita ainastaan kyseiselle GPS -laitteelle spiva COM-prtti ja yhteysnpeus. Laitteiden käytössä ngelma kuitenkin usein n, että ikeaa COM-prttia ja yhteysnpeutta ei tiedetä, ja mahdllisten asetusyhdistelmien määrä n niin suuri, ettei kaikkien yhdistelmien käytännön testaaminen le mahdllista. Tällöin nämä prttiasetukset täytyy selvittää laitteen sisäisistä asetuksista, jka n jskus erittäin

9 9(25) vaikeaa. Js laitteessa käytetään bluetth-gps:ää, ei sekään le aina kvin yksinkertaista. Helpimmalla metsäpalveluyrittäjä pääseekin, kun staa laitteen sellaiselta tahlta, jka ainakin alkuvaiheessa vi tarjta kattavan käytöntuen. Sumessa n näihin päiviin saakka käytetty pääasiassa ns. raskaita PDA-laitteita maasttiedn keruussa. Tämän laiteryhmän edustajista tämän hankkeen aikana testattiin Hneywell Dlphin 99EX ja Psin Wrkabut Pr 3 C -tallenninlaitteita. Näissä laitteissa n edelleen mat etunsa. Havaintjen mukaan ne sveltuvat erityisen hyvin järjestelmälliseen metsäsuunnittelutiednkeruuseen. Harjaantunut käyttäjä pystyy keräämään metsävaratieta tällaisella laitteella kdistja ja fyysistä näppäimistöä käyttäen erittäin npeasti. Laitteet vat myös fyysisesti kestäviä, ja ne sveltuvat jpa talvikäyttöön. Tämän laiteryhmän ngelma kuitenkin n pieni näyttö, melk vaatimatn surituskyky ja kallis hinta. Tämän hankkeen aikana tutustuttiin myös kevyempiin PDA-laitteisiin. Tästä laiteryhmästä testattiin muun muassa Psin- ja Pidin, HHCS Nautiz X4 -tallentimia. Näiden laitteiden etuja vat pieni kk, keveys ja edullisuus. Heikkuksia vat pieni teh, heikmpi fyysinen sujaus ja melk pieni akkukapasiteetti. Järeät tabletti PC:t vat tällä hetkellä vimakkaasti yleistyvä ja kasvava ryhmä. Tähän ryhmään kuuluvia laitteita tulee jatkuvasti lisää. Tämän laiteryhmän edustajissa ei le useinkaan fyysistä näppäimistöä, vaan tiedn syöttäminen n puhtaasti virtuaalinäppäimistön varassa. Tämän hankkeen aikana testattiin tähän ryhmään kuuluvista laitteista muun muassa HHCS Algiz 7, Panasnic FZ-G1 ja HHCS Algiz 10x -laitteita. GPS -minaisuuksien testaus Metsäpalveluyrittäjän kasvuhjelma -hankkeen maastlaitetestissä käytettiin paljn aikaa eri laitteiden GPS -vastaanttimien testaamiseen ja vertailuun. Testejä tehtiin mm. vertailemalla eri laitteiden kykyä seurata satelliitteja liikkuvassa ajneuvssa. Testeissä havaittiin, että GPS - minaisuuksissa n merkittäviä erja myös periaatteessa samaa GPS-siruteknlgiaa käyttävien laitteiden välillä. Laitteiden kyvyssä löytää ja seurata satelliitteja li siis merkittäviä erja. Yleisesti testissä kuitenkin havaittiin, että erityisesti tablettilaitteiden sisäisissä GPS -vastaanttimissa n vielä paljn kehitettävää. Perinteisemmissä ns. raskaissa PDA -laitteissa GPS -vastaanttimet timivat humattavasti paremmin. Laitteiden sisäisten GPS -vastaanttimien ngelmat jhtuvat tdennäköisesti siitä, että GPS -antennin sijittaminen ahtaan ja hyvin sujatun laitekteln sisälle n jkseenkin haastavaa. Glbalsat BT-368 Bluetth GPS testattavana

10 10(25) Laitetestauksen yhteydessä kkeiltiin myös ulkisia GPS -vastaanttimia. Testissä li sekä USB-jhdlla päälaitteeseen kytkettävä GPS vastaantin että Bluetth -yhteyden avulla varustettu GPS. Kummallakin ulkisella GPS:llä saavutettiin erittäin hyvä ja lutettava sijaintitarkkuus. Tarkempaa maasttyötä ainakin väliaikaisesti tekevälle metsäpalveluyrittäjälle ulkinen GPS n kuitenkin erittäin susiteltava hankinta, sillä ulkiset GPS -laitteet maksavat vain jitain kymmeniä eurja. USB-jhdlla kytkettävä GPS -vastaantin n tietysti siinä mielessä ngelmallinen, että laitteen liitinsujien täytyy sitä käytettäessä lla auki ja että jht n jatkuvasti käyttäjän tiellä. Hyvä puli taas n varmasti timiva yhteys. Testin aikana tdettiin, että ulkisessa Bluetth GPS:ssäkin yhteys timi varsin lutettavasti. Testauksessa havaittiin, että ulkinen GPS -vastaantin vi löytää jpa kaksinkertaisen määrän satelliitteja maastlaitteen sisäiseen GPS:ään verrattuna. Lisäksi ulkisen GPS:n kyky seurata satelliitteja n humattavasti parempi kuin laitteiden sisäisten GPS - vastaanttimien erityisesti peitteisessä maastssa. Kantvarustuksen testaus Metsäpalvelurittäjän kasvuhjelma -hankkeen aikana testattiin jnkin verran erilaisia maastlaitteiden kantvarusteita. Pääasiassa testatut kantvarustukset livat erilaisia laitekhtaisia kantlaukkuja, jita kkemuksien mukaan vidaan kyllä susitella kaikkiin laitteisiin pienimpiä taskuun mahtuvia PDA-laitteita lukuun ttamatta. Käytännössä jnkinlainen kantvarustus n täysin pakllinen, mikäli laitteella aitaan tehdä tehkasta maasttyötä. Panasnic FZ-G1 kantlaukussa.

11 11(25) 5. Kkemuksia maastlaitteista HHCS Algiz 7 HHCS Algiz 7 n Windws 7 -käyttöjärjestelmällä varustettu IP65 -sujattu tabletti PC. Laitteesta n lemassa erilaisia kehitysversiita, jista testattiin tällä hetkellä j vanhentunutta mallia. Algiz laitteet n suunniteltu Rutsissa. Laite tdettiin timivaksi työkaluksi metsäpalveluyrittäjälle. Muihin tabletteihin verrattuna kne n khtuullisen paksu. Laite n silti melk kevyt. Kumisujat kulmissa ja liittimien päällä lisäävät luttamusta laitteen kestävyyden pulesta. Vanhemman sukuplven Algiz-laitteissa sisäinen GPS n melk heikklaatuinen, jten Bluetth GPS:n käyttö n susiteltavaa. Laitteen resisitiivinen näyttö havaittiin kirkkaaksi ja helpplukuiseksi. Resistiivistä näyttöä n myös mahdllisuus tökkiä muillakin kuin erityisillä ksketuskynillä. Kyseinen laite li akkukapasiteetin kannalta hyvä, sillä akkupaikkja n kaksi ja tehakuilla käyttöaika li pitkä, yli 10 tuntia. Nrmaaliakut eivät kestä kk työpäivää, jten tehakkujen hankinta n susiteltavaa. Laitteen akut pystyy kuitenkin vaihtamaan lennsta, mikä myös helpttaa käyttöä ratkaisevasti. Vanhempien Algiz-7 laitteiden ngelma n tdella hankalasti sijitettu SIM-krttipaikka, mutta tämä ngelma n ilmeisesti krjaantunut uudempien mallien myötä. Tilavan laitekteln ansista laitteen jäähdytys n vita järjestää ilman tuuletinta, mikä n merkittävä etu maastkäyttöä ajatellen. Lisävarustetarjnta n khtuullisen hyvä, ja varsinkin kantlaukku tdettiin tukevaksi. Algiz 7 -laitteen budjetäärinen hinta ilman lisävarusteita n nin Hultpalveluja luvataan levan saatavilla myös Sumessa. Laitteen maahantuja n Hand Held Finland Oy. HHCS Algiz 10X HHCS Algiz 10X n resistiivisellä 10 tuuman näytöllä varustettu Windws 7 -tabletti. Malli n teknisesti jnkin verran uudempi kuin Algiz 7. Laite saatiin testattavaksi vain muutamaksi päiväksi, jten kkemukset siitä jäivät melk vähäisiksi. Laitetta ehdittiin testata muutaman päivän aikana jnkin verran, ja erityisesti GPS:n tdettiin edustavan tablettien parhaimmista. Laite n tukeva ja vaikuttaa kestävältä. Liittimet n sujattu kunnllisilla kumeilla.

12 12(25) Algiz 10x -laitteen 10 tuuman näyttö tdettiin kirkkaaksi ja laadukkaaksi. Näyttö n resistiivinen, eli sitä vidaan käyttää ilman ksketusnäyttökynää. Tisin kuin Algiz 7 -laitteessa, n Algiz 10x:ssä vain yksi akku. Kapasiteetti ei llut vakiakulla kvin hyvä, jten tehakun hankinta n susiteltavaa. Lisävarusteita ja hultpalveluita n saatavilla maahantujan kautta. Laite vaikutti spivalta metsäpalveluyrittäjän käyttöön. Khtuullisen suuren kteln ansista laitteen jäähdytys n vitu järjestää ilman tuuletinta. Telakan kanssa Algiz 10x vi krvata khtuullisesti myös timist PC:n. Panasnic FZ-G1 Panasnic FZ-G1 n 10 kapasitiivisellä näytöllä varustettu maastkäyttöön sveltuva laite, jta testattiin Metsäpalveluyrittäjän kasvuhjelma -hankkeen aikana runsaasti. Laite n IP-54 lukiteltu ja n testattu MIL- STD-810G:n mukaisilla pudtus-, lämpötila- ja tärinätesteillä. Panasnic FZ-G1 n saatavilla sekä Windws 8 pr että Windws 7 pr -käyttöjärjestelmillä. Panasnic FZ-G1 n laitteena melk kevyt ja hut, varsinkin js siinä n kiinni ainastaan vakiakku. Vakiakulla timinta-aika n vajaa työpäivä, jten tehakun hankinta n susiteltavaa. Khtuullisesti hinnitellun tehakun käyttö vaatii myös kumisten kulmasujien vaihdn, mikä jnkin verran suurentaa laitteen kka. Lisävarusteita n saatavilla kattavasti, jten laitetta vi räätälöidä miin tarpeisiin. Panasnic FZ-G1 n varustettu kapasitiivisellä näytöllä, jten näyttöä vi tökkiä srmella tai laitteen mukana tulevalla

13 13(25) ksketuskynällä. Laitteen suritin n niin tehkas, että laitteeseen n täytynyt lisätä erillinen tuuletin jäähdytyksestä hulehtimaan. Tuuletin taas tarkittaa reikiä laitteen ktelssa, mikä saattaa käyttäjää epäilyttää. Laite nkin vain IP 54-lukiteltu, eli se ei le yhtä hyvin sujattu kuin Algiz -laitteet. Panasnic FZ-G1 n varsin yleinen laite Sumessa mm. viranmaiskäytössä, jten maahantujana timivan Kaukmarkkinat Oy:n hultpalvelujen visi lettaa timivan hyvin. Armr x7et Armr x7et n 7 tuuman näytöllä varustettu Windws 7 -tabletti PC. Testissä llut laite li valitettavasti maanantaikappale, sillä mm. sen akku ei timinut kunnlla ja laitetta täytyi pitää jatkuvasti latauksessa. Lisäksi näyttö li himmeä, jten ulkna työskentely n vähintäänkin arveluttavaa. Lisäksi laitteessa ei llut lainkaan USB-prttia. Tämän dkumentin kstamisen hetkellä saatiin tiet, että laitetta ei le enää saatavilla. Hneywell Dlphin 99EX Hneywell Dlphin 99EX n tukeva näppäimistöllä varustettu IP-67 -lukitettu PDA - laite. Laite n varustettu 3,7 tuuman resistiivisellä näytöllä ja Windws Embedded Handheld 6.5 -käyttöjärjestelmällä. Laitetta testattiin hankkeen aikana ja se tdettiin maastkelpiseksi ja kestäväksi. Laitteen näyttö n sijitettu syvään kuppaan, jten se ei liene kvin herkkä rikkntumisille. IP-lukituksen perusteella n syytä lettaa laitteen levan myös fyysisesti kestävä. Numernäppäimistö tdettiin hyväksi numeriden syöttämisessä ja kantktelssa laitetta n helpp kuljettaa lkapäällä maastssa. Surituskyvyltään laite n tavanmainen PDA, eli tabletti PC-kneisiin verrattuna metsähjelmat timivat hitaammin varsinkin pitkissä valikissa. Laitteen GPS tdettiin hyväksi ja se seuraa satelliitteja myös peitteisemmässä maastssa. Tietliikenneyhteydet vat PDA -laitteeksi khtuullisen hyvät. Laitteeseen n saatavilla kattavasti lisävarusteita ja hult nnistuu myös Sumessa. Pidin PIB 5000 black Pidin PIB 5000 black n pienikkinen, vain hieman puhelinta suurempi Windws Mbile 6,1 -käyttöjärjestelmällä varustettu PDA-laite. Testeissä havaittiin, että 3,5 tuuman resistiivinen näyttö n kirkas ja ksketustuntumaltaan hyvä. Laitteessa n myös fyysinen näppäimistö, jlla numeriden syöttäminen käy kätevästi. Laitetta testattiin kesällä, jten kylmätimivuudesta n vaikea antaa tarkempaa arvita. Kesäkäytössä akku kesti hyvin ja sen vi vaihtaa myös lennsta.

14 14(25) Surituskyvyn pulesta Pidin ei llut kvin hyvä, sillä laitteen timinta li melk jähmeää. Tietliikenneyhteydet livat vain GPRS -tasa, eli 3G -yhteyttä ei le saatavilla. Nykyaikaisilla tiednsiirttarpeilla tämä n melkinen ngelma. Laitteen GPS tdettiin heikksi, ja sen kyky seurata satelliitteja ei vakuuttanut. Pidin PIB 5000 Black n edullinen PDA-laite, jka sveltuu khtuullisesti satunnaiseen tiednkeruuseen maastssa. Pienen kknsa vuksi sitä n helpp kuljettaa mukana. (kuva: Hneywell Dlphin 7800 Hneywell Dlphin 7800 n keskisuuri Windws Embedded Handheld käyttöjärjestelmällä varustettu IP 64 -lukitettu PDA-laite. Laitteessa n fyysinen näppäimistö ja hyvät tietliikenneyhteydet. Khtuullisen kknsa vuksi laite sveltuu hyvin taskussa kuljetettavaksi. Testissä laite sittautui hyväksi. Digitintituntuma li kunnssa ja näppäimistön käyttö n helppa. Tsin näppäimet vat melk pienet esimerkiksi hanskat kädessä käyttöä ajatellen. Surituskyvyltään laite tdettiin khtuullisen hyväksi. Timinnt tapahtuvat nrmaalissa metsäsuunnittelukäytössä riittävän rivakasti. Testattavassa hjelmistssa lleen ngelman vuksi GPS:ää ei päästy testaamaan. Akkukapasiteetti riitti hyvin vajaan päivän käyttöön. Laitetta vi susitella myös jatkuvampaan metsäsuunnittelukäyttöön. (Kuva: Pidin BM-170 Pidin BM-170 n pienikkinen älypuhelinta muistuttava IP 42 PDA-laite. Laitetta testattiin kevättalvella Laitteen etuja vat keveys, edullisuus ja pieni kk. Laajamittaisempaan maastkäyttöön surituskyky ei kunnlla riitä. Esimerkiksi metsäsuunnittelu pienellä ksketusnäytöllä ilman fyysistä näppäimistöä n melk vaikeaa. Laite n melk muvinen, jten se sveltuu esimerkiksi satunnaiseen metsäsuunnitteluun ja leimikn päivittämiseen. (Kuva:

15 15(25) Nautiz X4 Nautix X4 n pienikkinen IP65 lukitettu Windws Embedded Handheld 6.5 -käyttöjärjestelmällä varustettu PDA. Laitetta n testattu myös MIL-STD- 810G -testeillä. Metsäpalveluyrittäjän kasvuhjelma -hankkeessa laitetta testattiin kesällä Kapasitiivinen näyttö n kltaan 3,5 tuumaa ja se n hyvin kirkas. Lyhyen testin perusteella laite tdettiin tdella vakuuttavaksi. Se n kevyt, kestävä, npea, siinä n laadukas GPS ja hyvät tietliikenneyhteydet. Laitetta vi susitella varauksetta metsäpalveluyrittäjän käyttöön.

16 16(25) 6. Yhteenveta markkinilla levista laitteista Nämä tiedt n pimittu sumalaisten laitemyyjien esitteistä vusina 2013 ja Kuvat n pimittu laitevalmistajien Internet -sivulta. Hinnat n saatu laitteiden jälleenmyyjiltä. Pidin BM-170 Pieni semirugged PDA-laite 3,5" resistiivisellä ksketusnäytöllä Windws Mbile 6.1/6.5 käyttöjärjestelmä Keskusmuisti: 128 MB RAM Massamuisti: 1 GB Flash Kk: 72 mm x 131 mm x 17 mm Pain: 193 g Sujauslukitus: IP42 Käyttölämpötila C Budjetaarinen hinta 800 Pidin HM50 Pieni ja kestävä PDA-laite 3,5" resistiivisellä ksketusnäytöllä Windws Embedded Handheld 6.5 käyttöjärjestelmä Keskusmuisti: MB RAM Massamuisti: mikr sd-muistikrtti Kk: 75.8 mm x 154 mm x 28.6 mm Pain: 385 g Sujauslukitus: IP67 Käyttölämpötila C Budjetaarinen hinta 1100

17 (25) Metsäpalveluyrittäjän kasvuhjelma Metsätietjärjestelmä Hneywell 70e Black Rugged phne / PDA 4,2" kapasitiivisella ksketusnäytöllä Windws Embedded Handheld 6.5 Pr - käyttöjärjestelmä Keskusmuisti: 512 MB RAM Massamuisti: 1 GB Flash Kk: 132 mm x 70 mm x 17.5 mm Pain: 250 g Sujauslukitus: IP67 Käyttölämpötila C Budjetaarinen hinta 1200 HHCS Nautiz X5 Kestävä PDA-laite 3,5" ksketusnäytöllä Windws Mbile 6.1 käyttöjärjestelmä Keskusmuisti: 256 MB RAM Massamuisti: 512 MB Flash Kk: 160 mm x 80 mm x 35,5 mm Pain: 390 g Sujauslukitus: IP65 Käyttölämpötila C Budjetaarinen hinta 1195 Psin EP10 Pieni ja kestävä PDA-laite 3,7" ksketusnäytöllä Windws Embedded Handheld 6.5 käyttöjärjestelmä Keskusmuisti: 256 MB RAM Massamuisti: sd-muistikrtti Kk: 158mm x 78mm x 30.6mm Pain: 345 g Sujauslukitus: IP54 Käyttölämpötila C Budjetaarinen hinta 1400

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen Asiakkuudenhallintajärjestelmän tteutus ja arviinti - case Asianajtimist Mäkital Rantanen & C Oy Hnkaniemi, Pii 2012 Leppävaara Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Leppävaara Asiakkuudenhallintajärjestelmän

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Kaija Rensujeff. "Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!"* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa

Kaija Rensujeff. Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Kaija Rensujeff "Uusia mahdllisuuksia ja pieniä läpimurtja!"* - taitelijat vuden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Työpapereita - Wrking Papers 42 Taiteen keskustimikunta - Arts Cuncil f Finland

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

hammas teknikko Biokulta kaikkeen metallokeramiaan Tässä numerossa: hammasteknisen alan erikoislehti 3/97 Nopea suulaen levitys s.

hammas teknikko Biokulta kaikkeen metallokeramiaan Tässä numerossa: hammasteknisen alan erikoislehti 3/97 Nopea suulaen levitys s. hammas teknikk hammasteknisen alan erikislehti 3/97 Tässä numerssa: Bikulta kaikkeen metallkeramiaan Npea suulaen levitys s. 10-13 ikmishidn kjeet s. 14-15 Hammasteknikk lehden sisältö 1990 -> s.22-23

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys... 1 CD/DVD-levyn sisältö... 1 Järjestelmävaatimukset... 3 Käytännöt tässä käsikirjassa...

Lisätiedot

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic)

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic) JALOSTUSNEUVOJIEN JATKOKURSSI 10.-11.4.2010 Jyväskylä Yhdistelty seuraavista luennista: KÄYTTÄYTYMISEN GENEETTINEN POHJA Riitta Liimatainen (Jalstusagrnmi, MMM, Opaskirakulun jhtaja, Kennelliitn MH-kuvaaja

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Selvitys Mikkelin seudun yhteistiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Asiakaslähtöisten palvelurakenteiden ja palvelujen näkymiä Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimessa

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA Opinnäytetyö (AMK) Liiketaluden kulutushjelma Talushallint 2013 Svitlana Strelets ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalus

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen Mä n nyt nline! Lasten mediaympäristö muutksessa Elina Nppari, Niina Uusital, Reij Kupiainen, Heikki Lustarinen Tampereen ylipist Tiedtuspin laits Julkaisuja / Publicatins Sarja / Series A 104/2008 SARJA

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisivastaanttimissa YLE lähettää neljää (4) televisipalvelua: YLE TV1, YLE TV2, YLE FST5 ja YLE TEEMA ja klmea (3) radipalvelua: YLE Puhe, YLEN KLASSINEN ja YLE

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta 7. Učni načrti p psameznih učnih entah Attachment 3 MedInt: Terveydenhultalan tulkkauksen alustava petussuunnitelma englanninkielisen yhteisen petussuunnitelmamallin phjalta Tampereen ylipist Maaliskuu

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä Raprtti 24.2.2015 Väkivaltainen ekstremismi Sumessa tilannekatsaus 1/2015 Tiivistelmä Väkivaltaista ääriajattelua ja siihen viittaavia merkkejä havaitaan sumalaisissa lukiissa ja ammattikuluissa. Varsinaisia

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA. Lauri Joronen 2014

PARAISTEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA. Lauri Joronen 2014 PARAISTEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Lauri Jrnen 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET... 2 3 POHJAVESIALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN JA SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

KOKOELMAPOLITIIKKA. Savonlinnan kaupunginkirjasto. Päivitetty 25.4.2014. Sisällysluettelo

KOKOELMAPOLITIIKKA. Savonlinnan kaupunginkirjasto. Päivitetty 25.4.2014. Sisällysluettelo Savnlinnan kaupunginkirjast KOKOELMAPOLITIIKKA Päivitetty 25.4.2014 Sisällysluettel JOHDANTO... 2 Kkelmaplitiikan perusteet ja tavitteet... 2 Vastuuhenkilöt ja ylläpit... 3 Kirjastn palvelupisteet ja sastt...

Lisätiedot

Antti Vähälummukka 2010. Lähde: http://www.ratol.fi/opensource/lahiverkot/ ja muita

Antti Vähälummukka 2010. Lähde: http://www.ratol.fi/opensource/lahiverkot/ ja muita Antti Vähälummukka 2010 Lähde: http://www.ratl.fi/pensurce/lahiverkt/ ja muita Sillat 31.8.2010 Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 2 Aktiivilaitteiksi santaan laitteita jtka sisältävät jtain elektrniikkaa,

Lisätiedot