5 6/2008. Neuvontahortonomi Pirjetta Sipiläinen-Salo: Nauttikaa kesän vihreydestä UUSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5 6/2008. Neuvontahortonomi Pirjetta Sipiläinen-Salo: Nauttikaa kesän vihreydestä UUSI"

Transkriptio

1 5 6/2008 Neuvontahortonomi Pirjetta Sipiläinen-Salo: Nauttikaa kesän vihreydestä UUSI

2 sisältö Pääkirjoitus... 5 Kohti uusia visioita Uutisia... 6 Kolumni... 8 Yhdentymisen loppukiri edessä Puheenjohtajan palsta... 9 UIL tulevaisuuden turvaa Hyvänolon teemasta Puutarhan vehreys rauhoittaa mielen Pyri nautinnollisempaan elämään Lopeta jalkojen kahlitseminen Etätyön mahdollisuudet jäävät hyödyntämättä asenteiden takia Satakunnan Vihertietokeskuksen neuvontahortonomi Pirjetta Sipiläinen-Salo antaa työkseen neuvoja puutarhanhoidossa. Iso osa asiakkaista on tavallisia ihmisiä kotipihansa ongelmineen. 16 Kun 10 vapautat ja voimistat jalkojasi, niin kaikki hyvä seuraa myöhemmin, sanoo Hannes Karppinen, joka kohtaa päivittäin vastaanotollaan mitä ihmeellisempiä jalkavaivoja. Totta ja tutkittua Tutkimustietoa insinöörien työhyvinvoinnista Maailmalta Kiina maailman konepaja Osaaminen WeMe-verkosto auttaa naisia verkostoitumaan Insinööri Afrikassa Kiusaaja keskellämme Edunvalvontaa Edustajakokous visioi vuoteen 2015 Sitran Esko Aho: Ennakkoluulottomuutta ja riskinottokykyä kehiin Etlan Sixten Korkman: Pohjoismaisen hyvinvointimallin turvaaminen edellyttää pidempiä työuria ja lisää tehokuutta Työsuojelu kuuluu myös ylemmille toimihenkilöille Luottamusmieskurssilla oppii paljon Tekniikkaa Innovatiivinen pulmapallo Oikeutta Toimintaohjeita työpaikkakiusaamisen varalta Opiskelija-asiaa Neuvottelu-uutisia Mennen tullen Järjestöyhteydet Jäsenasiaa Kannen kuva: Jussi Partanen Uuden Insinööriliiton toimisto palvelee Sinua myös kesällä! Jäsentietopalvelu: klo tai Työelämän oikeudelliset palvelut: klo 9-14 ajalla Opiskelija-asiat: 2

3 12.6. numero 5 6/2008 Insinöörien, insinööriopiskelijoiden ja muiden tekniikan ammattilaisten järjestölehti. Aikakauslehtien liiton jäsen. Julkaisija Uusi Insinööriliitto UIL ry Nya Ingenjörsförbundet IF rf Osoite Ratavartijankatu 2, 8. krs Helsinki Puhelin, vaihde Faksi Päätoimittaja Suvi Veramo Toimitussihteeri Ilona Mäenpää Toimittaja Päivi-Maria Isokääntä Edustajakokous visioi vuoteen 2015 ja päätti uusista strategioista. Taitto Kaaripiste Oy Ilmestymispäivät , 18.9., , ja Tarkastettu levikki kpl ( ) Painos Osoitteenmuutokset puh opiskelijat Painopaikka Acta Print Oy Verkkolehti: 38 Luottamusmieskurssilla oppii aina uutta ja hyödyllistä edunvalvonnasta, Tenho Kiljander tietää. Ilmoitushinnat Aukeama mv / 4-väri Sivu mv / 4-väri /2 sivu mv / 4-väri /4 sivu mv / 4-väri Tilaushinta 50 /vuosikerta Ilmoitukset ja tilaukset Sinikka Aho-Salomaa ISSN UUSI Insinööri 3

4 Käytä vartti vakuutustesi tuumailuun. Tuumaustauko Pohjolassa vie sinulta vartin. Varmistat, että kodin ja perheen vakuutusturva on kattava ja tarkoituksenmukainen. Keskittämällä vakuutuksesi saat monia etuja. Jos olet OP-bonusasiakas, saat vielä lisää etuja ja voit käyttää bonuksiasi Pohjolan vakuutusten maksuun. Vakuutukset ja korvaukset mutkattomasti numerosta OP-bonuksia saa sellainen Osuuspankin omistajajäsen tai Helsingin OP Pankin asiakas, jonka oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on vähintään euroa kuukaudessa,

5 kesäkuu 2008 pääkirjoitus Suvi Veramo Kohti uusia visioita Uudella Insinööriliitolla on takanaan työntäyteinen muutosten vuosi. Viime kesänä ja syksynä käytiin neuvottelut usealla alalla. Työtaisteluiltakaan ei vältytty, kun YTN:n suunnittelu- ja konsulttialalla insinöörien oli tartuttava lakkoaseeseen. Koneisto testattiin. Liiton pitkäaikainen puheenjohtaja siirtyi viime vuoden toukokuussa Akavaan ja liittoa johdettiin kolmisen kuukautta tilapäisjärjestelyin, kunnes elokuun lopussa UIL sai uuden puheenjohtajan ylimääräisessä edustajakokouksessa. Marraskuussa hänet valittiin uudelleen. Uuden puheenjohtajan myötä uudistettiin liiton missio, visiot ja strategiat, jotka hyväksyttiin toukokuun edustajakokouksessa. Myös viestintästrategia saatettiin uuden strategian linjan mukaiseksi käyttäen apuna yhteisökuvatutkimuksia. Jäsenyysstrategia ja henkilöstöstrategia ovat työn alla. Koneisto on rasvattu. Työtä on tehty, mutta sitä on paljon myös edessä. Liiton strategia on vielä saatettava teoriasta käytäntöön. Siihen tarvitaan koko organisaatio luottamushenkilöistä, aktiiveista, hallinnosta ja henkilökunnasta lähtien. Jotta jäsen tuntee olonsa entistä turvatummaksi tulevaisuudessa, hänelle on oltava kristallin kirkasta, mitä UIL tekee, miten se vaikuttaa ja mitkä ovat sen tavoitteet. Koneisto on valmiina. Turvallista tulevaisuutta ja miellyttävää kesää! UUSI Insinööri 5

6 uutisia A-lomien hallitus toimikaudeksi n Lomajärjestö A-lomat ry:n hallituksen puheenjohtajaksi toimikaudelle on valittu Eila Malmström Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentiasta. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Jorma Tilanderia Suomen Lakimiesliitosta. Mikko Wikstedt Uudesta Insinööriliitosta valittiin hallituksen jäseneksi. Työmarkkinakeskusjärjestöt haluavat turvata työmarkkinoiden vakautta n Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat sopineet yhteisestä menettelystä, jolla seurataan ja ennakoidaan järjestörakenteissa ja sopimusrajoissa tapahtuvia muutoksia. Sopimuksen allekirjoittaneiden järjestöjen (Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos, Kunnallinen työmarkkinalaitos, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ja Valtion työmarkkinalaitos) tavoitteena on välttää järjestörajaongelmia ja turvata työmarkkinakentän vakautta ja täydentää virallista työriitojen sovittelumenettelyä. Menettely on kaksivaiheinen. Työmarkkinakeskusjärjestöjen pysyvä työryhmä seuraa sopimusjärjestelmän ja työmarkkinakentän muutoksia ja pyrkii ennakoimaan muutosten vaikutuksia. Mahdollisissa ongelmatilanteissa muutosten kohteena olevat osapuolet kokoontuvat käsittelemään asiaa ja voivat tarvittaessa etsiä tapauskohtaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Akava: Tekijänoikeus työsuhteessa kuuluu työntekijälle n Tekijänoikeuden aikaansaava teos on niin kiinteässä yhteydessä tekijänsä persoonaan, ettei tämän yhteyden lakisääteinen hajottaminen ole Akavan mielestä perusteltua. Tieteen, taiteen ja teknologian osaaminen ei ole sidoksissa työaikaan tai työtehtäviin, vaan kunkin yksilön vapauteen käyttää omaa luovuuttaan. Erityisesti elinkeinoelämä vaatii osaa tekijänoikeuteen kuuluvista oikeuksista työnantajalle ilman nimenomaista sopimusta. Akavan mukaan tekijänoikeuden taustalla oleva luovuus työelämässä voi kasvaa ja lisätä tuottavuutta vain, mikäli siitä saatava hyöty jakautuu sekä työnantajalle että palkansaajalle. Näin voi tapahtua vain, mikäli työntekijä itse saa päättää, missä laajuudessa hän siirtää työnantajalle päätösvallan käyttää henkisen työnsä tuloksena syntynyttä teosta. Tekijänoikeuden siirtäminen vastoin tekijän tahtoa työnantajalle johtaa luovuuden vähenemiseen yhteiskunnassamme. Yhä yksilöllisemmät palkat haaste tasa-arvolle n Yksityisen sektorin koulutettujen naisten ja miesten tasa-arvon edistämisessä on kiinnitettävä huomiota tasa-arvoiseen urakehitykseen. Tähän johtopäätökseen ovat tulleet Ylempien toimihenkilöiden YTN:n edustaja kehityspäällikkö Anja Uljas Suomen Ekonomiliitosta ja tutkimuspäällikkö Eugen Koev Akavasta tuoreen ETLA:n tutkimuksen Sukupuolten väliset palkkaerot Suomessa tulosten perusteella. Uljaksen ja Koevin mukaan tutkimustulokset ovat haaste tasa-arvopolitiikalle, koska ne osoittavat, ettei ole yhteisiä mies- ja naispalkkoja, vaan sekä miehet että naiset saavat erilaisia ja entistä yksilöllisemmin määräytyviä palkkoja. Tämä koskee erityisesti ylempiä toimihenkilöitä. Naisten väliset palkkaerot yksityissektorilla ovat kasvaneet nopeammin kuin miesten väliset palkkaerot, eritoten teollisuuden toimihenkilöiden ryhmässä ja palvelualoilla. Varsinaisen palkan päälle maksettavien lisien, kuten tulospalkkioiden, yleistyminen kasvattaa sekä saman sukupuolen sisäistä palkkahajontaa että naisten ja miesten välistä palkkaeroa. Työeläkeote pienistäkin kertymistä n Eläketurvakeskus lähettää työeläkeotteen niillekin, jotka eivät rekisteritietojen mukaan ole olleet ansiotyössä tai jotka täyttävät tänä vuonna 18 vuotta eivätkä ole ehtineet ansaita vaadittua euroa. Tällaisia tyhjiä työeläkeotteita on lähetetty tähän mennessä Otteessa voi olla merkintä pelkästään palkattomilta jaksoilta, kuten opiskelusta tai eräiden sosiaalivakuutusetujen perusteella kertyneestä eläketurvasta. Eläketurvakeskus lähettää lähiaikoina tällaisia otteita noin henkilölle. Osa heistä on voinut työskennellä pelkästään julkisen työnantajan palveluksessa. Inkeroinen EK:n työmarkkinasektorin johtajaksi n Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n hallitus on nimittänyt apulaisjohtaja Eeva-Liisa Inkeroisen (45) EK:n työmarkkinasektorin johtajaksi. Inkeroinen otti uuden tehtävän vastaan kesäkuun alusta. Tehtävää pitkään hoitanut Seppo Riski jää eläkkeelle kesän aikana. Inkeroisen vastuulle kuuluvat sopimustoiminta, työehtosopimusneuvottelujen koordinointi, työrauhajärjestelmä, työelämän kehittäminen sekä jäsenliittojen ja -yritysten neuvonta näissä asioissa. Inkeroinen on toiminut EK:n työmarkkinasektorin apulaisjohtajana syksystä Sitä ennen hän oli työmarkkinoista vastaavana johtajana Palvelutyönantajissa. Suomi ei pärjää nykytasoisella insinöörikoulutuksella n Uuden Insinööriliiton puheenjohtaja Pertti Porokarin mukaan Suomi ei pärjää kansainvälisessä kilpailussa tämänhetkisellä insinöörikoulutuksen tasolla. 6

7 Aloituspaikkoja on uskallettava vähentää edelleen ja kohdentaa uudelleen. Pienenevien ikäluokkien ja nopeasti muuttuvan elinkeinoelämän rakenteet on otettava huomioon myös mahdollistamalla nykyistä joustavampi nuorisoasteen ja aikuiskoulutuksen yhteensovittaminen, jolloin reagointi nopeutuu ja oppilaitosten resurssit saadaan tehokkaampaan käyttöön. Terve kilpailu opiskelijoista ja hyvistä tuloksista palkitseva rahoitusjärjestelmä puolestaan kannustaisivat ammattikorkeakouluja laadukkaaseen koulutukseen, toteaa Pertti Porokari. Porokarin mielestä oppilaitosten on kiireesti lunastettava olemassaolonsa oikeutus. Jos tuloksiin ei muuten päästä, on edessä väistämättä tilanne, jossa jopa kokonaisia oppilaitoksia joudutaan lakkauttamaan. Kemianteollisuuden innovaatiopalkinto St1 Biofuels Oy:lle n St1 Biofuels Oy:n hajautettu etanolin valmistusteknologia on palkittu kymmenennellä kemianteollisuuden innovaatiopalkinnolla. Uudella menetelmällä valmistetaan ajoneuvokäyttöön tarkoitettua etanolia jäteraaka-aineesta. Näin alennetaan liikenteen hiilidioksidipäästöjä ja öljyriippuvuutta. Menetelmä myös edistää jätteiden hyödyntämistä. St1 Biofuels Oy vie pienet tuotantolaitokset lähelle jäteraaka-aineen tuottajaa, ja tuote väkevöidään keskitetysti. Laitosten tarvitsema lämpöenergia tuotetaan biopolttoaineilla, yksiköt ovat energiatehokkaita ja sivutuotteet voidaan hyödyntää tehokkaasti. Tieteellinen neuvottelukunta piti palkittua ratkaisua esimerkkinä innovaatio- toiminnasta, jota Suomesta pitäisi löytyä enemmänkin. Teknologisella osaamisella, tuotannollisilla ratkaisuilla ja yrittäjyydellä on tässä tartuttu ilmasto- ja energiahaasteeseen. UIL aloittaa yt-neuvottelut n Uusi Insinööriliitto UIL ry käynnisti yt-neuvottelut. Uusi yhteistoimintalaki velvoittaa myös yhdistyksiä käymään ytmenettelyn. UIL tehostaa ja virtaviivaistaa toimintaansa ja järjestelee toimenkuvia uudelleen. Tavoitteena on tehostaa ja osin kohdentaa uudelleen henkilöstöresursseja painotetusti liiton edunvalvontatoimintoihin ja vastata näin muuttuvaan työmarkkinakenttään ja tarjota jäsenistölle entistä parempaa ja tehokkaampaa jäsenpalvelua. Kuva: SASK Liittomme teltan edessä soittaa kuubalaisia rumbarytmejä suomalainen Los Elementos. UIL Maailma Kylässä -festivaaleilla n Pekingin olympialaiset, ihmisoikeudet ja urheiluvälinetuotannon eettisyys olivat näkyvästi esillä Maailma Kylässä -festivaaleilla Helsingissä toukokuuta. Festivaaleilla kävi noin henkeä. Kansainvälistä Play Fair kampanjaa kävivät Kaisaniemen kentän kupeeseen rakennetussa olympiakylässä mm. Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ja ammattiliitot UIL, JHL ja PAM. UUSI Insinööri 7

8 kolumni Kari Tirronen on UIL:n järjestökoordinaattori Yhdentymisen loppukiri edessä Insinööriliiton ja Kuntien teknisten parivuotinen yhteiselo alkaa olla jonkinasteisessa kulminaatiopisteessään. Vaikka kaikkea mahdollista ja tarvittavaa ei olekaan vielä tehty, paljon on saatu aikaankin. Erilaisia sääntöjä ja ohjeita on yhteen sovitettu, jäsenistöä informoitu ja henkilöstöä koulutettu. Järjestöjen koosta, jäsenistön koulutustaustasta ja työnantajasektoreista sekä erilaisista toimintakulttuureista huolimatta yhdentymisestä voidaan jo puhua isolla Y:llä. Tekniikan taitajat ovat jälleen osoittaneet tehokkuutensa. Yhteisen tulevaisuuden tihrustelu on aloitettu. Uuden Insinööriliiton edustajakokous hyväksyi liitolle mission, visiot vuoteen 2015 ja niitä tukevat strategiset valinnat. UIL:n viestintä on vakaalla pohjalla samoin hyväksytyn viestintästrategian suojeluksessa. Henkilöstö- ja jäsenyysstrategioita hiotaan vielä tämän vuoden aikana. Kun kaikki nämä taulun raamit ovat kasassa, alkavat konkreettiset siveltimien heilahdukset, joilla raamien keskelle saadaan mahdollisimman näyttävä kuva. UIL:n missio lupaa tulevaisuuden turvaa. Tähän tähdätään viidellä visiolla koskien liiton edunvalvontaa, jäsenyyttä, innovatiivisuutta, voimavaroja ja mainetta. Järjestöllisestä näkövinkkelistä kiinnittelen lukijoiden huomiota kahteen asiaan: jäsenhankintaan ja aluetoimintaan. Näitä pohditaan mm. jäsenyysstrategiaa valmisteltaessa. Jäsenhankinta on totta maar kaiken A ja Ö. Liitto on saatava niin houkuttelevaksi, että sen jäseneksiliittymislomakkeita suorastaan jonottavat niin alan opiskelijat, työssä uurastavat kuin päivätyönsä jo tehneetkin. Insinööriopiskelijaliitto on saanut kiitettävästi insinööriopiskelijat järjestäytymään IOL:ään. Määrän lisäksi se on tavoitellut myös laatua valistamalla opiskelijoita ammattiliittoon kuulumisen merkityksestä. Halvalla saaduilla hyvillä jäseneduilla on ollut myös kuoppansa. Tähän kuoppaan on pudonnut liian monta valmistunutta insinööriä siinä vaiheessa kun jäsenyyttä olisi pitänyt jatkaa täydellä jäsenmaksulla. Tälle sillalle valmistumisesta työelämään ja UIL:n jäsenyyteen pitää saada enemmän liikennettä. Ja tietty kuoppaan pudonneet nostettava. Yksikään, joka UIL:ään uskoo, ei vajoa järjestäytymättömyyden suohon. Uuden Insinööriliiton ilosanomaa odottaa kiihkeästi myös moni työnsä kanssa painiskeleva. Heitä pitää lähestyä. Jos liittomme ei näy työpaikoilla, jäämme järjestöorganisaation norsunluutorneihin harhaileviksi byrokraateiksi. Eikä jäsenhankinta ole mikään luottamusmiesten etuoikeus. Sitä voivat oman työnsä ohella tehdä kaikki: työkaverit, tuttavat, golfkamut tai kuka tahansa, jolla on sana hallussaan. Ammattiliittoon kuuluminen on kansalaisten perusoikeus. Ei sitä saa eikä tarvitse hävetä. Keskustasolla entiset illiläiset ja ktklaiset tuntevat toisensa jo kohtuullisesti uillilaisiksi, mutta Yhteistyössä Teknisten Voimin YTV -liike on vielä hajanainen. Paikallinen ja alueellinen yhteistyö vaihtelee alueittain. Jossain sitä tehdään, jossain viritellään ja jossain ihmetellään. UIL:n on kuitenkin saatava yhtenäinen ääni, kun se ottaa paikallisesti tai alueellisesti kantaa. Tällaisen organisaation tulee kuitenkin olla Ammattiliittoon kuuluminen on kansalaisten perusoikeus. Ei sitä saa eikä tarvitse hävetä. kevyt ja joustava sekä edustettava oikeudenmukaisesti kaikkia alueella olevia ryhmittymiä. Vaikka jäsenistö on tärkein elementti järjestölle, ei sovi unohtaa henkilöstöäkään. Henkilöstö on se porukka, joka on arkipäivisin, usein myös -iltaisin sekä viikonloppuisin tekemisissä jäsenistön kanssa. Osaava ja sitoutunut henkilöstö pitää UIL-moottorin tasalämpöisenä. 8

9 kesäkuu 2008 puheenjohtajan palsta Pertti Porokari UIL tulevaisuuden turvaa Tulevaisuuden turvaa on liiton uusi missio. Se kuvaa hyvin liiton tarjoamia palveluja ja tukea jäsenille. Edustajakokous hyväksyi myös visiot ja niihin johtavat strategiat. Tällä asiakirjalla viitoitetaan liiton toimintaa aina vuoteen 2015 saakka. Asiakirja ei ole kuitenkaan kiveen hakattu, vaan kevätedustajakokoukset voivat tarkastella sitä ja tehdä siihen tarvittaessa muutoksia. Seuraavaksi suunnitellaan toimenpiteet ja aloitetaan asiakirjan jalkautus, jotta siitä ei tule vain mappi pölyttymään hyllyyn. Asiakirjan teossa on alussa ollut henkilöstö mukana ja loppuvaiheessa se on kiertänyt kaksi kertaa kommentoinnilla jäsenyhdistyksissä. Tästä syystä asiakirjaan on helppo sitoutua. STTK on esittänyt puheenjohtajansa suulla yhdistymishaluja Akavan kanssa. Kun työnantajapuoli tiivistää rivejään ja SAK:ssa puuhataan suurliitto TEAM:iä, on akavalaistenkin syytä katsoa ympärilleen. Jotta kannattaa yhdistyä, on oltava jotain yhteistä, jotta voi saada synergiaetua. STTK:laisten liittojen tulisi ensin tiedostaa, ketkä ovat heidän potentiaalisia jäseniään. Tilanteessa, jossa kilpaillaan samoista jäsenistä, ei voida ajatella yhteistä tulevaisuutta. Keskusjärjestöjen yhdentyminen tulee lähteä liitoista. UIL on kaikkien insinöörien liitto niin julkisen alan kuin yksityisenkin ja insinööriyrittäjien ja meidän liitossa on tilaa myös muille tekniikan alan ammattilaiselle. Hyvää ja rentouttavaa kesää! Insinööri UUSI 9

10 Teksti: Soila Ojanen n Kuvat: Jussi Partanen Puutarhan vehreys rauhoittaa mielen Puutarha on oikein suunniteltu, kun siitä istuu nauttimassa rauhoittunut ihminen. Ajatukset viilettävät muualla kuin kuokkimisessa. Mieli lepää. 10

11 Tarhakylmänkukka loistossaan. Satakunnan Vihertietokeskuksen neuvontahortonomi Pirjetta Sipiläinen-Salo antaa ihmisille työkseen vinkkejä puutarhanhoidosta. Se ei tarkoita vain pihojen koristelua tai puuntaimen istutusohjeita, vaan neuvontapakki kattaa koko puutarha-alan. Kysymyksiä voi tulla vaikkapa kotitarveviljelystä, hyötykasvien hoidosta tai kasvinsuojelusta. Joku kyselee leikkokukkien hoito-ohjeita, toinen vinkkejä ikkunanlaudan viherkasveista. Neuvon- tateemat ovat todella laajoja, neuvontahortonomi kuvailee. Ensin puut pääosassa Vihertietokeskuksessa on hiljainen aamupäivä, sillä neuvonta on kiinni. Silti takaovesta sisään luikahtaa asiakas. Mies on rivitalo-osakeyhtiön rakennuttaja ja rakentaja, joka on talon kohta valmistuessa äkkiä hoksannut, että pihakin on saatava kuntoon. Piha kuuluu pakettiin, mutta se muistui mieleen vasta nyt. En oikein tiedä, mitä asukkaat edes haluavat sinne pitäisikö niiltäkin kysyä, empii mies. Tilanne on neuvontahortonomille tuttu. Pirjetta Sipiläinen-Salo selvittää asiakkaalleen nopeasti peruskuvion. Ensiksi kysyt asukkailta, mitä puita he pihoihinsa haluavat. Nyt viis kukkapenkeistä, tärkeimpiä ovat puut. Keskity asukkaita miellyttäviin havupuihin. Puita pitää olla tonteilla runsaasti, vähintään yksi puu aaria kohden. Istutuksia pitää olla sekä asukkaiden omilla että yhteisillä alueilla, hän muistuttaa. Mies kiittelee nopeasti saamistaan neuvoista ja poistuu tekemään asiakaskyselyä. Neuvontahortonomi toimii rakennusvalvonnassa viherasioiden erikoisasiantuntijana, joten hänen tehtävänään on hyväksyä pihojen suunnitelmat. Moni rakentaja unohtaa, että ennen lopputarkastusta pitää on olla valmis pihasuunnitelma ja sen mukaiset kasvit istutettuina. Joskus on käynyt niinkin, että aamupäivällä ennen luovutusta joku äkkää, että piha on mulloksena. Jos hyvin > > > UUSI Insinööri 11

12 käy, olen täällä ja ehdin tarkastamaan suunnitelman. Sitten tulee äkkilähtö taimikauppaan, istutukset saa ehkä tehtyä ennen lopputarkastusta, Sipiläinen-Salo naurahtaa. Puhetta, vaan ei papereita Iso osa vihertietokeskuksen asiakkaista on kuitenkin tavallisia ihmisiä kotipi- Ay-aktiivi rakastaa koulutusta Puutarhan alan ammattilaista Pirjetta Sipiläinen-Saloa kiinnostaa ammattiyhdistystoiminta. Olen ollut aina motivoitunut ay-asioista. Kun on yhdessä sovitut selvät pelisäännöt, on helppo tehdä töitä turvallisessa ilmapiirissä. Ja muunlaisessa tilanteessa on edes vaikea ajatella innovatiivisesti, kuvaa ay-aktiivi. Hän toimii Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL:n liiton hallituksessa ja on Satakunnan yhdistyksen puheenjohtaja. Hän on puheenjohtajana myös KTN:n Porin seudun paikallisyhdistyksessä ja Uuden Insinööriliiton Satakunnan toimintarenkaassa. Pirjetta Sipiläinen-Salon harrastuksiin kuuluu myös Satakunnan puutarhaseura ja sen puheenjohtajuus. Opintoja on hänellä enemmän kuin monella maisterilla. Harjun puutarhurikoulun jälkeen hän suoritti Lepaan opistossa viljely- ja markkinointialan hortonomitutkinnon. Hän kävi ensimmäisissä hortonomien ja miljöörakentamisen jatkokoulutuksissa. Ammattikorkeakoulun kokeilussa Sipiläinen-Salo suoritti puutarhatalouden linjan. Olen myös maisemasuunnittelun hortonomi ammattikorkeasta eli amk-tutkintojakin on kaksi kappalein. Ja keväällä 2009 saan valmiiksi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Hämeenlinnasta. hansa ongelmineen. Esimerkiksi puunkaatoluvat hoidetaan keskuksen kautta asemakaava-alueella puita ei saa kaataa ilman lupaa. Tavallinen tilanne on, että Pirjetta Sipiläinen-Salo menee asiakkaansa luokse. Asiakkaalla on haluja pihan kunnostukseen, muttei selkeää kuvaa siitä, mitä puutarhassa voisi tehdä. Kerron suullisesti vinkkini pihanlaittoon. Minulta saa puhetta, muttei varsinaisia paperille tehtyjä pihasuunnitelmia niihin ei yksikertaisesti ole aikaa. Asiakas tekee itse muistiinpanot tapaamisesta ja voi noudattaa niitä sitten haluamassaan tahdissa. Kevät on usein aikaa, jolloin ihmiset havahtuvat miettimään pihan kunnostusta. Keväällä tehdään ratkaisuja kiireellä, mutta tohinalla tehdyt työt ovat usein melko kosmeettisia. Ihmiset hankkivat kesäkukkia ja rentoja ruukkuja, mutta kesällä moni ryhtyy tuumailemaan kriittisemmin pihan ilmettä. Lomalla on aikaa pysähtyä: silloin voi tulla syvällisiä ideoita. Järjestelyä mylläyksen sijaan Neuvontahortonomin asiakkaita ovat muun muassa uudisrakentajat, uuteen kotiin muuttaneet tai vanhaa pihaansa uudistavat. Usein pihasta löytyy jo valmiina hyvät ainekset. Vanhassakaan pihassa kaikkea ei kannata myllätä kerralla, vaan jo olemassa olevista elementeistä saa ilmettä aikaa. Joskus riittää pelkkä ison kukkamaan uudelleen järjestely ja muutos. Yritän yleensä toppuutella suururakkaa suunnittelevia, Pirjetta Sipiläinen-Salo kuvaa puutarhanhoidon filosofiaansa. Hän myöntää olevansa nuuka ja säästäväinen myös asiakkaan pihassa. Harvoin kaikkea kannattaa uusia kerralla. Ja sillä pienellä budjetilla voi saada ihmeitä aikaan, kun unohtaa asenteen, jossa uudistetaan pelkän uudistamisen takia. Ja kun viherpeukalo löytää kiinnos- 12

13 tavan kasvin, sen nimi kannattaa ottaa visusti talteen. Harva pystyy kuvailemaan kasvin niin hyvin, että jälkibongaus onnistuu. Latinankielinen tieteellinen versio on varmin, sillä kasvien nimien suomennoksissa on häilyvyyttä. Aina joku tulee ja haluaa niitä rakastavaisia. Kesti jonkin aikaa, että selvisi rakastavaisten tarkoittavan särkyneitäsydämiä. Olohuone muuttaa ulos Puutarhan nykytrendi on, että piha halutaan valjastaa kodin oleskelutilojen jatkeeksi. Pihakalusteet alkavat muistuttaa entistä enemmän olohuoneen sohvaryhmiä. Moni haluaa pihahuonekalujen yksityiskohtien ja kukkien värien sointuvat toisiinsa: pöytäliinat, toppaukset ja kesäkukat soivat samoissa sävyissä. Pihaan valitaan juuri niitä oikeanvärisiä ja -muotoisia ruukkuja. Niissäkin kannattaa kysyä asiantuntijalta, miten kasvi viihtyy tietynlaisessa ruukussa. Joskus tuntuu, että olen sisustussuunnittelija, Pirjetta Sipiläinen-Salo myöntää nauraen. Hän on iloinen siitä, että monissa lapsiperheissä elvytetään nykyään kotitarveviljelyä. Vaikkei ihan perunoita istutetakaan, viljellään pihassa jotain nopeasti kasvavia yrttejä ja maustekasveja. Lapset saavat kosketuspintaa kasvien maailmaan. Marjapensaitakin nykypihaan halutaan ainakin sen verran, että niitä voi syödä suoraan pensaasta. Omena- ja kirsikkapuut ovat kauniita keväisine kukkineen. Suosittelen niitä lämpimästi. Jos omenoiden säilöntärynnistys pelottaa, voi puut valita eri aikaan kypsyvistä lajikkeista. Niin saa maistella monia makuja, eikä yhteen yhtä aikaan kypsyvään lajikkeeseen ehdi kyllästyä, hän kannustaa. Toisaalta hyötykasveista on tullut hauskoja koristeellisia versioita: amppeliin voi ostaa mansikkaa tai tomaatintaimia. Nauttikaa vihreydestä! Pirjetta Sipiläinen-Salo kehottaa jokaista nauttimaan kesän vihreydestä. Vaikkei olisi edes omaa puutarhaa, voi vihreyden keskellä ulkoilla muutenkin. Se jos mikä laukaisee stressiä. Kun heti aamulla näkee vaikkapa kerrostalokotinsa ikkunasta vihreää, tulee päivästä heti toisenlainen. Omassa puutarhassakin pitää antaa ajatusten lentää, eikä juuttua siihen kitkemättömään kukkapenkkiin. Kaunis kukka on aina ihmeellinen. Neuvontahortonomi suosittelee jokaiselle kotiin viherkasviryhmää. Nojatuolissa istuen viherkasveja katsoen mieli rauhoittuu. Se on ihan erilaista kuin esimerkiksi koriste-esineisiin ajatuksin uppoutuminen. Nehän piristävät, mutta kasvit rauhoittavat. n Valtakunnallinen Vihervuosi 2008: Vireyttä vihreästä Valtakunnallinen Vihervuosi kutsuu hakemaan vihreää voimaa lähipuistoista luonnonpuistoista, kaupunkipuistoista, kartanopuistoista, kansallispuistoista, kukkatarhoista, luontopoluilta, luomutiloilta. Helsingin alppiruusupuistossa kukkii kesäkuussa komeimmillaan 3000 alppiruusua ja 1500 puistoatsaleaa 5 hehtaarin alalla. Puisto sijaitsee Etelä-Haagassa. Puulajipuisto Arboretum Yltöisen 25 hehtaarin laajuisessa puulajipuistossa kasvaa 200 puu- ja pensaslajia eri puolilta maailmaa, joukossa myös harvinaisuuksia. Arboretum Yltöinen on osa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) puutarhatuotannon tutkimusaluetta Piikkiössä. Huovilan puisto Kärkölässä on huvimajoineen ja lampineen Suomessa ainutlaatuinen englantilaistyylinen maisemapuisto, jonka rakennutti insinööri Carl Collin lukujen vaihteessa. Aunen Kukkapihasta avautuu huikaiseva maisema Pieliselle ja Kolin vaaroille. Puutarhassa on noin 1500 erilaista perennaa, 100 omajuurisen ruusun kokoelma, yrttejä, pensaita sekä jaloja lehti- ja havupuita. Aunen Kukkapiha sijaitsee Juuassa. Suomen Puutarhaliiton sivuilta www. puutarhaliitto.fi > Hakemisto > Suomen puutarhamatkailukohteet löytyy enemmän tietoa näistä ja muista tutustumisen arvoisista puistoista. Vihervuoden tapahtumia löytyy netistä UUSI Insinööri 13

14 Teksti: Kari Tirronen n Kuva: Corbis/SKOY Minulla oli ihana elämä. Kunpa olisin tajunnut sen vähän aikaisemmin. Näin on todennut joku viisas kuuluisuus kuolinvuoteellaan. Hyvinvointikouluttaja Marika Borgin mukaan stressi ja kiire ovat ikäviä elämänkumppaneita. Ne happamoittavat ihmissuhteemme. Uupuessamme emme viihdy edes itsemme kanssa. Kongressi tapahtuma Finlandia-talossa NAUTINNOLLISEMPAAN ELÄMÄÄN Lao Tsun mukaan tietä iloon ei ole. Ilo on se tie. Onnelliset ihmiset ovat epäitsekkäitä ihmisiä. He pystyvät auttamaan muita. Yleensäkin ystävällisyys on hyvä juttu. Se ei maksa mitään ja tuottaa aina hyvän mielen. Mietipä, syttyvätkö valot, kun sinä tulet huoneeseen vai vasta kun lähdet huoneesta. Myös hymyä kannattaa kokeilla. Sillä pääsee pidemmälle ja hauskemmin perille. Sanovat, että jopa tekohymy tehoaa, kun on ihan pakko. Hymyillä voi myös itselleen. Oscar Wilden mukaan näin voit saada ilmaista hupia 365 päivää vuodessa. Marika Borgin mukaan kannattaa myös tehdä jotain itseään isompaa. Anna enemmän kuin otat. Stressi katoaa kummasti, kun keskitymme välittämään toisista ihmisistä. Välittäminen ei ole kuitenkaan kynnysmatoksi muuttumista. Kiinnitä myös huomiota siihen, mihin kiinnität huomiota. Erilaisuus on hyvä juttu ja rikastaa ympäristöä. Vai haluatko ihan varmasti itsestäsi kuusi miljardia kopiota? Äläkä unohda hengittää! Kadonneen työn ilon metsästys Kadonnutta työn iloa metsästi toimitusjohtaja Kristiina Palmgren alustuksessaan Työhyvinvoinnista kokonaisvaltaiseen työn iloon. Hän testasi kuulijansa heti alkuun kysymyksellä: Onko yrityksenne arvona työn ilo? Työn iloon vaikuttavat monille tutut muutokset yhteiskunnassamme: ilmas- Useat työn stressitekijät kiinni johtajuuden puutteesta ja esimiestyön häilyvyydestä Työturvallisuuskeskuksen kunta-alan asiantuntija Timo Suurnäkki pitää kysymystä toimihenkilöiden työn kuormitustekijöistä hyvin haasteellisena. Toimihenkilöillä on monenlaisia työtehtäviä, jotka myös sisältävät erilaisia kuormitustekijöitä, vaatimuksia, työntekijöille. Mitkä ovat suurimmat stressin aiheuttajat toimihenkilöillä? Timo Suurnäkki luettelee keskeisimmiksi stressin aiheuttajiksi kiireen tunteen, joka tulee suuren ja laajan työmäärän seurauksena ja tunteen, ettei ennätä saada töitä valmiiksi, kun jo tulee seuraavia tehtäviä tiukalla aikataululla. Huonot mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä ja sen tekemiseen sekä pitkät työpäivät ja runsaat ylityöt ovat myös stressaavia. Myös kyvyttömyys käsitellä keskinäisiä ristiriitoja työpaikalla ja työyhteisössä koettu epäoikeudenmukainen kohtelu rassaavat. Useimmat edellä mainituista ongelmista liittyvät johtajuuden puutteeseen, esimiestyön häilyvyyteen ja työyhteisön yhteisten pelisääntöjen epäselvyyteen. Onko stressin aiheuttajilla merkittäviä eroja eri muuttujien suhteen? Ylempien toimihenkilöiden ja erityisasiantuntijoiden sekä muiden toimihenkilöiden eron Suurnäkki kertoo heijastuvan siten, että tehtävän mukainen toimivalta, päätösvalta sekä näiden mukainen asema työyhteisössä osoittaa kunkin toimihenkilöryhmän edustajan aseman, paikan. Samalla ne näyttävät myös vastuun ja velvoitteet suhteessa työn hallinnan ja stressinkin hallinnan kannalta keskeiseen tekijään johtajuuteen työyhteisössä. Vaikka yksityinen vs. julkinen sektori ei sinänsä aiheuta eroja, ovat tehtävät ja asiakkuus sekä asiakassuhteiden peruslaatu julkisella ja yksityisellä sektorilla erilaiset. Esimerkiksi julkisen sektorin terveydenhuolto(henkilöstö) tarjoaa, tuottaa ensisijaisesti lakisääteisiä terveyspalveluja kuntalaisille. Sen sijaan yksityisen sektorin terveydenhuolto(henkilöstö) tarjoaa, tuottaa ensisijaisesti markkinaehtoisia 14

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Seinäjoen Lääkäritalo Yksityinen täyden palvelun lääkärikeskus Etelä- Pohjanmaalla, Seinäjoella Ammatinharjoittajien vastaanotot Työterveyshuolto

Lisätiedot

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä.

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Osio 1 - Taustatiedot Toimitko esimiestehtävissä? Kyllä En Osio 2 - Fiilikset Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Ihan ok, tässähän

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi Hyvinvointia työstä KP Martimo: Työhyvinvoinnista 12.2.2014 Hyvinvointi työssä vai siitä huolimatta? Kari-Pekka Martimo, LT Johtava ylilääkäri Vaikuttava työterveyshuolto teemajohtaja KP Martimo: Työhyvinvoinnista

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko ETÄTYÖN EDISTÄMINEN Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä Mari Raininko Tutkimuksen taustaa Etätyöstä ja sen hyödyistä puhuttu paljon, mutta hyödyntäminen ei ole toteutunut odotetulla tavalla

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI TURKU

TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI TURKU TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI 10.11.2016 TURKU TULEVAISUUDEN TYÖMARKKINAJÄRJESTELMÄ Sopiminen muutoksessa keskusjärjestöt, liitot, paikallisuus, henkilökohtaisuus Palkanmuodostus - Suomen malli

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Strategiatyön eteneminen Strategiaperusta 2015 Toimintaympäristön (työelämän) muutosvoimat Globalisaatio (Globaali) taloustaantuma /lama Ikääntyminen

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014 Lue analyysi kyselyn tuloksista: www.nuoretlakimiehet.fi/0///nula-selvitti-tyooloja-sisalto-ennen-kompensaatiota-ja-glooriaa/ Taustatiedot Sukupuoli 0 8 6 6 Mies Nainen Kaikki (KA:.6, Hajonta:0.9) (Vastauksia:7)

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha Uusi työ on täällä Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä Kirsi Piha Dialogin missiona on parempi työelämä Dialogi mahdollistaa vuoropuhelun työnantajien ja nykyisten ja tulevien työntekijöiden välillä luo

Lisätiedot

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt 24.4.2013 Hilkka Myllymäki Hollolan kunta Hyvä mieli on osa työhyvinvointia. Mistä se rakentuu ja kuka siihen voi vaikuttaa? HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

Toimihenkilöbarometri 2013

Toimihenkilöbarometri 2013 Toimihenkilöbarometri 2013 Seppo Nevalainen 2 7. 11. 2 0 1 3 Vastanneet jäsenliitoittain Yhteensä N = 1288 Miehet N = 307 Naiset N = 979 Naisten osuus, % Vastausprosentti Painokerroin Ammattiliitto PRO

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana Ääni toimitukselle Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana TOIMI-hanke, päätösseminaari 6.11.2014 Aurora Airaskorpi Projektitutkija, Media Concepts Research Group @aairaskorpi auroraairaskorpi.com

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Hyväksytty yhtymähallituksessa xx.xx.2015 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Sopiminen etätyön tekemisestä... 2 4 Työvälineet ja tietoturva... 2 5

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta

Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta Isto Kujala Palopäällystöpäivät 21.3.2015, Tampere Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry Työturvallisuus pelastusalalla Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

SAK:n työolobarometri Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys. työpaikoilla

SAK:n työolobarometri Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys. työpaikoilla SAK:n työolobarometri 2012 Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys SAK:laisilla työpaikoilla 1 SAK:n työolobarometri 2012 Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys SAK:laisilla työpaikoilla ISBN 978-951-714-281-6

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Kaupan työ ja tulevaisuus seminaari 8.11.2007 Finlandia-talo, Helsinki. Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Kaupan työ ja tulevaisuus seminaari 8.11.2007 Finlandia-talo, Helsinki. Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 1 Kaupan työ ja tulevaisuus seminaari 8.11.2007 Finlandia-talo, Helsinki Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Tästä eteenpäin ammattiliiton eväät Arvoisa Tasavallan Presidentti,

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Ikäjohtamisen seminaari Tampereen yliopisto, 20.3.2012 Lars-Mikael Bjurström 21.3.2012 Taustaa linjausten valmistelulle Työsuojelustrategia 1998

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Maahanmuuttajien saaminen työhön

Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien kotoutumisessa kielitaito ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ovat merkittävässä roolissa oikeiden koulutuspolkujen löytämiseksi ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014.

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. TAUSTAA Ilmarinen ja Yrittäjänaiset selvittivät verkkokyselyllä naisyrittäjien arkea ja jaksamista Tulokset julkaistiin

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 KESKEISET TULOKSET Henkilöt jäivät eläkkeelle ensisijaisesti, koska tunsivat tehneensä osuutensa työelämässä. Eläkkeelle jääneet

Lisätiedot

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa TIEDOTE 1 (5) Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa Työpaikoilla naiset valikoituvat harvemmin esimiestehtäviin ja sellaisiin työnkuviin, jotka mahdollistavat etenemisen

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke

Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Prosessiteollisuuden kesäkoulutuspäivät Uusikaupunki 2.6.2015 Petri Pakkanen Taustatietoja

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry JÄSENTUTKIMUS 2015/Yhteenvetoraportti 13.4.2015 Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Jäsentutkimus Tutkimusprosessi ja rakenne Jäsentyytyväisyystutkimuksessa vastaajaa

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Vuokratyöntekijätutkimuksen toteutus Sisältö Toisto vuoden 2007 vuokratyöntekijätutkimuksesta Aihealueet:

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 1 Sisältö Valmistu töihin! valtakunnallisen kyselyn päätulokset Lukiolaiset ja työelämä koottuja tuloksia lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmista Kyselyn toteutus: Valmistu

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajia tarvitaan v. 2030 mennessä työikäisiä on 300 000 henkeä vähemmän kuin

Lisätiedot

Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja. Erkki Auvinen, STTK

Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja. Erkki Auvinen, STTK Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja, STTK 7.5.2015 Vastaajat Henkilöstön edustaja -barometriin vastasi 1 941 STTK:laista luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua Puolet kyselyyn vastanneista

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa 1 Sisällys Perustiedot... 3 Sukupuoli... 3 Jäsenyys Lakimiesliitossa... 3 Työnantaja ja työsuhde... 4 Toimialajakauma... 4 Yrityksen koko... 4 Työsuhteen kesto... 5 Työsuhteen laatu... 5 Palkka... 6 Palkkausmuoto...

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMISEN VERKKOAIVORIIHI Esitys on osa Työterveyslaitoksen koordinoimaa Sosiaali- ja terveysministeriön Työ ja perhe-elämä -ohjelmaa. Marja Etunimi

Lisätiedot

Toimihenkilötyön tuottavuus. 7.2.2013 EK - STTK Tuottavuusseminaari 7.-9.2.2013

Toimihenkilötyön tuottavuus. 7.2.2013 EK - STTK Tuottavuusseminaari 7.-9.2.2013 Toimihenkilötyön tuottavuus 7.2.2013 EK - STTK Tuottavuusseminaari 7.-9.2.2013 TTK liittojen tuottavuustyön tukena Työturvallisuuskeskus TTK:n toiminnan tavoitteena on parantaa työturvallisuuden työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä ja käsittelystä ja työpaikoilla Riskirajoilla? -seminaari Helsinki, 16.9.2015 Jan Schugk Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suosituksen

Lisätiedot

Työmarkkinat murroksessa: Mitkä ovat tulevaisuuden työtehtäviä Suomessa?

Työmarkkinat murroksessa: Mitkä ovat tulevaisuuden työtehtäviä Suomessa? Työmarkkinat murroksessa: Mitkä ovat tulevaisuuden työtehtäviä Suomessa? Katariina Nilsson Hakkala Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT päivä 2.10.2013 Mikä on uutta nykyisessä rakennemuutoksessa?

Lisätiedot

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista 1 KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA - yhteenveto tuloksista Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen syysseminaari Tampere 15.10.2013 Hanna Gorschelnik

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle?

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Timo Räikkönen, kehitys- ja markkinointijohtaja, YIT Jari Niemelä, toimitusjohtaja, Workspace Oy #HENRYFoorumi / #HF_2014 #yitkehitys HR erilaisten muutosten keskellä

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Media ja edunvalvonta Kari Klemm KLEMM.IT Julkisuus on päivän sana * Media * Mediassa * Median kanssa Media(kin) on muutoksen kourissa *runsaat 2000 toimittajaa irtisanottu

Lisätiedot

Puutarhakoulutuksen markkinointi ja vetovoimaaisuus

Puutarhakoulutuksen markkinointi ja vetovoimaaisuus Puutarhakoulutuksen markkinointi ja vetovoimaaisuus Jyrki Jalkanen PUUTARHA&Kauppa Millaisena meidät ehkä nähdään? Vihreän ympäristön tekijöitä Terveellisen ruoan tuottajina Kaupunkien inhimillistäjinä&puhdistajana

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? To be or Wellbe 11.2.2010 Oulu Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM Nuoret työntekijät muuttavat työelämää: MEGATRENDIT

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari 8.4.2013, Helsinki. Verkosta voimaa- ammattiliittona TTK:n toiminnassa

Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari 8.4.2013, Helsinki. Verkosta voimaa- ammattiliittona TTK:n toiminnassa Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari 8.4.2013, Helsinki Verkosta voimaa- ammattiliittona TTK:n toiminnassa Työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Tarja Korkalainen p. 0500-504120 tarja.korkalainen@proliitto.fi

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011 Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Tiivistelmä 2011 Tervetuloa tutustumaan lukiolaisten arvoihin ja asenteisiin jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Lukiolaistutkimus

Lisätiedot

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen Muuton tuki ja yhteisöllisyys Pirjo Valtonen Muutto ja muutos Muutto ja muutos ovat isoja asioita, joissa koetaan epävarmuutta. Omalta mukavuusalueelta poistuminen on ahdistavaa. Muutos tuo aina haasteita

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2015

Työhyvinvointikysely 2015 Työhyvinvointikysely 2015 Vakuutusväen Liitto VvL ry kyseli työoloista edellisen kerran vuonna 2012. Silloin kaikkien vakuutusalan työntekijöiden oli mahdollista vastata. Vastaajia oli yli 3.300, joista

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 TAUSTATIEDOT TUTKIMUKSEN TOTEUTUS & TIETOA VASTAAJISTA! Sähköpostikutsu Päihteet työelämässä - tutkimukseen

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot