Kansantalouden perusteet / Avoin yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansantalouden perusteet / Avoin yliopisto"

Transkriptio

1 Hannu Piekkola, Hannu Törmä, Petri Kuosmanen, Mikko Lintamo Kansantalouden perusteet / Avoin yliopisto Kevät 2011 Vaasa

2 KANS1001 Kansantaloustieteen perusteet S2010 Luentorunko Hannu Törmä Vaihdanta ja suhteellisen edun periaate, mikrotaloustiede, yrityksen teoria, kysyntäfunktio, yritys kilpailullisilla markkinoilla (kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino, markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi, julkisen vallan rooli) Mankiw & Taylor luvut 1-12, Lauri Uotila kansantalous pe klo Törmä *sali A201 la klo Törmä *sali A201 to klo Törmä *sali C209 la klo Törmä *sali C209 Hannu Piekkola BKT, Talouskasvu ja tuottavuus, aineeton pääoma, finanssikriisi Mankiw & Taylor luvut 23-26, ma 7.3. klo Piekkola *sali C209 ti 8.3. klo Piekkola *sali C209 Mikko Lintamo Työmarkkinat Mankiw & Taylor luvut ti klo Lintamo *sali C209 Petri Kuosmanen ke klo Kuosmanen *sali A201 to klo Kuosmanen *sali A University of Vaasa 2

3 Seminaari ma klo seminaari Levón-auditoriossa Talouden haasteet ja uusi hallitus: Yritysten menestystekijät ja muistioita tulevalle hallitukselle SEMINAARIN AVAUS JA ALUSTUS Dekaani Vesa Suutari (tilaisuuden puheenjohtaja) YRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT: SUOMALAISTEN YRITYSTEN AINEETON PÄÄOMA Professori Hannu Piekkola, Tekesin projektin "Aineeton pääoma kansainvälisessä vertailussa" ja EU 7. puiteohjelman projektin tuloksia PUHEENVUORO JA KESKUSTELU Toimitusjohtaja Bengt Jansson, Pohjanmaan kauppakamari TAUKO/PAUS OMDEN EKONOMISKA POLITIKEN FÖR VÅR NÄSTA REGERING (Muistioita seuraavan hallituksen talouspolitiikalle) Verkställande direktör Sixten Korkman, ETLA KOMMENTARER OCH DISKUSSION Universitetslärare, dr Anders Kjellman, Hanken SEMINAARIN YHTEENVETO Seminaarialustuksia kommentoi päätoimittaja Kalle Heiskanen, Pohjalainen. University of Vaasa

4 Kuulustelut KANS1001 Kansantaloustieteen perusteet Kuulustelu esseekysymyksiä Ilmoittaudu tenttiin: https://eforms.uwasa.fi/lomakkeet/189/lomake.html. Vaasan yliopiston tutkintoopiskelijat voivat ilmoittautua Avoimen tentteihin Oodissa. Tentit ovat lauantaisin klo auditoriossa A202 (Levón) Vaasan yliopiston päärakennuksessa (Wolffintie 34, Palosaari). Mahdolliset salimuutokset ilmoitetaan pääoven läheisyydessä. Lisätietoa: University of Vaasa

5 KANS1001 Kansantaloustieteen perusteet Alustava sisältö: 0 Opintojen aluksi 1 Taloustieteen kymmenen perusperiaatetta - "stand-up"-ekonomistin tulkinta (linkki) 2 Vaihdanta ja suhteellisen edun periaate Mikrotaloustiede: 3 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino 4 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi 5 Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia 6 Julkisen vallan rooli markkinataloudessa 7 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset 8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla 9 Tuottavuus ja kilpailukyky 10 Monopoli 11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu University of Vaasa

6 KANS1001 Kansantaloustieteen perusteet Makrotaloustiede: 12 Kansantuotteen ja elinkustannusten mittaamisesta 13 Elintaso, hyvinvointi ja onnellisuus 14 Talouskasvu ja tuottavuus 15 Talouskasvun teoriaa ja empiriaa 16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä 17 Työmarkkinat ja työttömyys 18 Raha ja inflaatio 19 Avotalouden makroteoriaa 20 Suhdannevaihtelut 21 Raha- ja finanssipolitiikka 22 Työttömyys ja inflaatio lyhyellä aikavälillä 23 Havaintoja nykyisestä talouskriisistä 24 Lopuksi University of Vaasa

7 Kansantaloustieteen perusteet / Piekkolan osuus BKT määritelmä, talouskasvu, luku Understanding National Accounts Lequiller & Blades, luku 1 BKT:n eriä ja aineeton pääoma Talouskasvu ja tuottavuus Mankiw & Taylor luku Finanssikriisi, Euroopan rahaliitto luku University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 7

8 BKT Understanding National Accounts Lequiller&Blades, luku 1 GDP combines in a single figure, and with no double counting, all the output (or production) carried out by all the firms, non-profit institutions, government bodies and households in a given country during year or quarter (even monthly) BKT=YKSITYINEN KULUTUS+JULKINEN KULUTUS+INVESTOINNIT+VIENTI-TUONTI Tämä määrittely on yksi kolmesta tavasta määritellä BKT ja sitä kutsutaan BKT-määrittelyn lopputuotemenetelmäksi G(ross)D(omestic)P(roduct) Gross=kiinteän pääoman kulutus (investoinnit, kulumista ei vähennetä) Domestic=maan (tai alueen) sisällä tapahtuva kotimainen ja ulkomainen tuotanto Product=päämääränä mitata tuotantoa (arvonlisää) G(ross)N(ational)I(ncome) (kansantulo): income of all economic agents residing within the territory University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 8

9 BKT Understanding National Accounts Lequiller & Blades, luku 1 Yhden yrityksen tuotanto hyödykeittäin helposti laskettavissa Kuinka paljon pastaa pizzeria myy Kansantalouden tuotanto komplisoitu: laskettava yritysten arvonlisät Kaikkien ruokapaikkojen tuottaman pastan laskemisessa yhteen ei järkeä koska tuotettu kovin eri tavoin Arvonlisä Pasta ravintola Mylly (jauhot) Vuosi Vuosi (liikevaihto ) Vuonna 1 jauhot tehdään itse, vuonna 2 pasta ravintola osaa jauhot myllyltä, aikaisemmin jauhot tehtiin itse. Tuotanto (liikevaihto) kasvaa 30%, mutta arvonlisä pysyy samana $ , välituote jauhot myllyltä eivät lisää arvonlisää University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 9

10 BKT mitä sisältyy Tuotantorintama Mitä ostetaan lopputuotteina (ei välituotekäyttöä) Julkishallinto: palveluja joita ei tyypillisesti osteta eli ei ole markkinahintaa 15-25% BKT:sta Asumistulo Omistusasuntojen implisiittinen vuokra + vuokra-asuntojen vuokra Oma tuotanto imputoituna Maanviljelijöiden omaan käyttöön tuottama vilja ja käyttöesineet (esim. kehitysmaissa) Kotitaloustyö ei mukana: kokonaistyöaika 60 t kotityön osuus t Kaikki kodin piirissä tehtävä työ jää pois: siivous, ruuanlaitto, lastenhoito Kunnon ekonomisti ei tee mene siivoojansa kanssa naimisiin, se alentaa BKT:ta Harmaa talous 2%-15% BKT:sta OECD maissa University of Vaasa Department of Economics 10

11 Bruttokansantuote University of Vaasa Department of Economics 11

12 Vienti University of Vaasa Department of Economiics 12

13 Julkiset kulutusmenot University of Vaasa Department of Economics 13

14 Kotitalouksien kulutus Kulutuksen muutos kohti vapaa-ajan hyödykkeitä ja palveluita Perushyödykkeiden osuus kulutuksesta laskenut ruoka, alkoholi, tupakka, vaatetus Yhteydessä tulotason nousuun Perushyödykkeiden tulojousto alempi kuin palveluiden Jousto (100+palveluiden kasvuaste)/(100+tulojen kasvuaste) Terveyspalvelut ja koulutus luokitellaan julkiseksi kulutukseksi University of Vaasa Department of Economics 14

15 Yksityiset kulutusmenot University of Vaasa Department of Economics 15

16 Kestävät kulutustavarat University of Vaasa Department of Economics 16

17 Rakennusinvestoinnit University of Vaasa Department of Economics 17

18 Koneet, laitteet, kuljetusvälineet University of Vaasa Department of Economics 18

19 Teollisuus University of Vaasa Department of Economics 19

20 BKT Understanding National Accounts Lequiller&Blades, luku 1 Irlanti BKT Ensitulo muualta Ensitulo muualle 2003 Suomi Saksa Luxemburg Kansantulo GNI (netto) Erotus -0.8% -0.7% -11.5% -16.2% G(ross)N(ational)I(ncome): income of all economic agents residing within the territor University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 20

21 Omaisuustulot ja tuotannon ja tuonnin verot ulkomailta, netto viitevuosi

22 Harmaa talous University of Vaasa Department of Economics 22

23 Harmaan talouden arvioitu osuus v % kehitysmaissa 21-30% kehittyvissä talouksissa (Venäjä 44%) 14-16% kehittyneissä talouksissa (US 10%) Source: F Schneider and D. Enste Hiding in the Shadows: the Growth of the Underground Economy IMF Economic Issues 30, Washington DC 2002

24 Size of the shadow economy (% GDP) Country Austria 5 11 Belgium Canada Denmark Germany Greece France 9 15 Ireland Italy Netherlands Norway Spain Sweden Switzerland 7 9 UK USA 7 9 Source: F. Schneider, The value added of underground activities: size and measurement of the shadow economies of 110 countries all over the world, June 2002, see:

25 Harmaan talouden aiheuttajat ja ehkäiseminen Aiheuttajia: Korkea verotus ja oikeudenmukaisuuden puute Voimakas säännöstely Korkea työttömyys yhdistettynä korkeaan työttömyyskorvaukseen Jäykkä työlainsäädäntö Kulttuurilliset ja henkilökohtaiset käyttäytymisominaisuudet Ehkäiseminen: Verotuksen alentaminen ja veroperustan laajentaminen Lainsäädännön parantaminen Valvonta ja kansainvälinen yhteistyö

26 Hintaindeksin valinta Kiinteähintainen indeksi, Laspeyres indeksi p0q0 p0q1 p0q t,..., p hinta, q määrä p q p q p q Additiivinen esim autojen ja kuorma-autojen volyymi (määrä) yhdessä on sama kuin nämä erikseen ja summattuna yhteen Vääristää kun hintasuhteet muuttuvat yli ajan, esim. tietokoneiden hinnat ovat laskeneet rajusti ja vanhalla hinnalla arvottaminen johtaa liian suureen arvoon University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 26

27 Ketjutettu, Laspeyres ketjut Määrä (volyymi) ja hinta 1. Muutokset määrissä edellisen vuoden eikä perusvuoden hinnoin 2. Muutokset ketjutetaan eli kerrotaan nykyinen seuraavalla, saadaan kasvuasteet 3. Vertailuvuosi vaihtuu joka viides vuosi USA ja Kanada, USA BKT kasvu %, olisi 4.3% kiinteähintaisella indeksillä, selittyy tietokoneilla Selittyy tietokoneiden käytön yleistymisellä p1q0 p2q1 ptqt 1 X X, p hinta, q määrä p q p q p q t 1 t 1 kukin termi kertoo kuinka paljon hinnat ovat nousseet periodien t-1 ja t välissä. kerrottaessa keskenään kertovat hinnan nousun ajasta t=0 lähtien University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 27

28 Määrä (volyymi) ja hinta Laspeyres ketju Ei ole mahdollista muodostaa volyymin aggregaattia esim. toimiala D teollisuus laskemalla yhteen volyymit teollisuuden toimialoittain DA, DB, DC jne. SNA system of national account eli kansantalouden tilinpito 1993 ketjutus ei useammin kuin kerran vuodessa Lyhyellä aikavälilä suhteellisissa hinnanmuutoksissa satunnaisuutta (esim. otannan (sampling ) vaihtelu kausivaihtelut) Laspeyres ketjun lisäksi vielä Fisher ketju käyttää vuosiparien hintojen keskiarvoa, ero Laspeyres ketjuun suhteellisen vähäinen Muissa maissa Fisher ketju ei käytössä koska eivät additiivisia missään suhteessa University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 28

29 Ketjuten ja kiinteähintaisen hintaindeksin erot: tietokoneet University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 29

30 Tuotannon ja hinnan muutokset University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 30

31 BKT:n menopuoli Understanding National Accounts Lequiller Blades, luku 5 s. 96 Loppukäyttö final use (lopputuotteet ja hyödykkeet) Välituotekäyttö ovat hyödykkeet ja palvelut jotka kulutetaan (käytetään loppuun) tuotantoprosessissa alueella vuoden sisällä; lopputuotteita ovat kaikki muut Kuluttajat ostavat aina lopputuotteita koska he eivät käytä niitä tuotantoon, niinpä ne oletetaan aina kulutetuksi samana vuonna kun ne on ostettu Yritysten menot on välituotteiden käyttöä paitsi varastojen kasvu ja investoinnit Investointien kulutus (tai arvon aleneminen, depreciation) jakautuu usealle vuodelle Aineelliset investoinnit: koneet, laitteet, kuljetusvälineet, rakennukset, infrastruktuuri (tiestö, vesihuolto) Aineettomat investoinnit: tietokannat, ohjelmistot kansantalouden tilinpidossa ei ole mukana T&K toimintaa, organisaatioinvestointeja yms. tutki näitä Vienti-Tuonti (onko sitten lopputuotteita tai ei) University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 31

32 Tuotanto yhteenveto Tuotantorintama Markkinatuotanto (tavarat ja palvelut jotka tarkoitettu myyntiin) Ei-markkinatuotanto: julkinen hallinto ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Kotitalouksien tuotanto omaan käyttöön ja yksityisen sektorin pääomahyödykkeiden tuotanto Asumistulo Markkinatuotanto käyvin hinnoin Liikevaihto ja varastojen muutos (valmiit ja keskeneräiset tuotteet) Ei-markkinatuotanto kustannusten mukaan Välituotteiden kulutus, palkansaajamaksut, kiinteän pääoman kuluminen (kulutus) ja muut verot tuotannolle Pankkien tuotanto Saatujen korkotulojen ja korkomenojen erotus (korkokate) ja suoraan laskutettujen palveluiden myynti (välityspalkkiot, pankkikulut) University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 32

33 Arvonlisä tuotanto omaan käyttöön Tuotanto - Välituotteiden kulutus Myynti - Ostot + Varastojen muutos Kassavirrasta Palkat ja SOTU-maksut Käyttökate ja investoinnit (koneiden ja laitteiden jälleenhankinta-arvo) Verot vähennettynä saadut tulipalkkiot Velkojen korot Osingot osakkeenomistajille Uusien koneiden ja laitteiden osto Säästäminen (financial saving) University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 33

34 BKT ja investoinnit BKT kasvussa investoinnit olennainen tekijä Säästämisellä aikaan saadaan pitkän aikavälin kasvua Kehittyneissä maissa säästämisaste 20% lähellä optimaalista tasoa kehitysmaissa paljon alhaisempi Pääomalla vähenevä rajatuotto Kehitysmaissa investoinneilla saadaan paljon aikaan koska on paljon kiinni kurottavaa, ns. catching up Koulutuspääoma ns. human capital tärkeä puuttuva tuotannontekijä Rikkaat maat lähempänä tuotantomahdollisuuksia Kasvun edellyttää uusia aineettomia investointeja: tutkimus- ja kehitystoiminta, ICT investoinnit ja infrastruktuuri, työn organisointi ns. organisaatiopääoma Corrado Hulten Sichel ei kansantalouden tilinpidossa: organisaatioosaaminen (johtamiskulut), yrityskoulutus, T&K toiminta, Brändi (mainonta), muotoilu, mineraalien etsintä

35 Kuva 1 BKT:n kasvu ja investoinnit Copyright 2010 South-Western

36

37 Aineeton pääoma Aineellinen (tangible) pääoma Koneet, laitteet, kuljetusvälineet Rakennukset, infrastuktuuri investoinnit Aineeton (intangible) pääoma Kaikki se mitä ei kuluteta samana vuonna kun tuotetaan on investointia tulevaisuuteen Kansantalouden tilinpitossa: database, software Corrado Hulten Sichel CHS uusi aineeton pääoma T&K Tutkimus ja kehitystoiminta, uudet finanssituotteet, muotoilu Taloudellinen kyvykkyys (economic competence) Organisaatiopääoma: johtaminen, markkinatutkimus Yritysten tarjoama koulutus Brändi (markkinointi, mainoskulut)

38 Aineeton pääoma ICT työntekijät ICT työntekijöitä paljon tietyillä toimialoilla, suunnittelevat myös pidemmälle horisonttiin INNODRIVE projekti T&K pääomaa ja ICT pääomaa mitataan käytettyjen resurssien perusteella (expenditure-based approach) Organisaatiopääoma Tietty osa johtamis- ja markkinointikuluista katsotaan investoinniksi (Innodrive projektissa 20% + välituotteiden ja pääoman käyttö 15%) Tuotto-vaikutusten arviointi (performance-based approach): pitkän aikavälin johdon suunnittelu tuottavampaa kuin mitä maksetut palkat antavat ymmärtää, esim. toimitusjohtaja päättää hyvin laajoista asioista yrityksissä joiden tuottovaikutus on moninkertainen palkkaan nähden, tai bonus on vain osa tuotosta Tuotantofunktioestimointi, jossa johdon ja markkinoinnin tuottavuutta eikä palkkaa verrataan muihin työntekijöihin University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 38

39 Aineeton pääoma Kiinteä pääoma on materiaalista (kiinteä fixed tarkoittaa että sitä ei voi käyttää varastoon vaan kaikki on käytössä) Liikennevälineet, koneet, toimistot, varastot, tehtaat, insinöörivoimin rakennetut laitteet Lisää BKT:ta ja siten kasvua Aineeton pääoma kansantalouden tilinpidossa Ohjelmistot, lisenssit Ohjelmistoyhtiöt kuten Microsoft pitää kuluina, koska epävarma tuotto (varovaisuusperiaate tilinpidossa) ja voi heti vähentää kuluina Mineraalien etsintä Aikaisemmin ajateltiin tiedon hankinnaksi, mutta nykyisin mineraaleja löydetään varsin ennustettavalla todennäköisyydellä eli pääomanmuodostus ennustettavaa Viihdeteollisuus: kirjat, elokuvat, CD-Rom arvoa vain tekijänoikeuksien suojin University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 39

40 Aineeton pääoma Aineeton pääoma joka ei kansantalouden tilinpidossa Tutkimus- ja kehitystoiminta Suunnitteilla tilinpitoon 2012 eteenpäin 80% työkustannuksia Taloudellinen kompetenssi (economic competence) Ovatko ainoastaan insinöörit tuottavia yli ajan: ei johtajat ja markkinointi mukaan Johtohenkilöt suunnittelevat myös pitkää horisonttia, Corrado-Hulten- Sichel ja Innodrive olettavat että 20% management kuluista aineettomia investointeja Brandaus, markkinointikulut, yrityksen tarjoama koulutus Insinööri- ja suunnittelutoimistot University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 40

41 Country-level expenditures of intangible investment and capital Official data sources homogeneous across countries (mainly Eurostat surveys, national accounts data and supply and use tables, data from National Statistical Institutes) to guarantee reproducibility and international comparability (LUISS). New Intangible investment not included in national accounts (Corrado Hulten Sichel type) 5.5% of GDP Market research New financial products Training Advertisement OC purchased OC management Architectural design R&D New intangibles GDP shares

42 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.5 % 0.6 % 0.3 % 0.5 % 0.2 % 0.2 % 0.8 % 0.3 % 0.6 % 0.2 % 1.6 % 1.6 % 1.3 % 0.8 % 0.4 % 1.1 % 1.2 % 0.9 % 0.8 % 1.1 % 1.2 % 0.9 % 1.2 % 2.2 % 2.2 % 2.6 % 2.6 % 1.6 % 1.7 % 1.7 % 2.5 % 2.2 % 2.6 % 2.4 % 0.9 % 0.8 % 2.1 % 3.3 % 2.6 % 3.3 % 1.8 % 1.9 % 2.5 % 3.9 % 2.3 % 2.5 % 2.9 % 1.0 % 2.7 % 2.7 % 1.3 % 1.5 % 2.3 % 2.8 % 2.5 % 4.4 % 1.7 % 2.5 % 1.8 % 1.9 % 2.2 % 5.2 % 2.2 % 1.5 % 2.5 % 3.0 % 2.9 % 2.2 % 3.9 % 3.9 % 4.1 % 4.3 % 2.6 % 3.2 % 4.3 % 4.7 % 2.8 % 4.8 % 3.0 % 10 % Figure 1: Intangibles as share of GDP (%) 2005: EU 27 countries (and Norway) 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Scientific R&D investment Organizational competence excl. training Other Source:

43 2.1 % 4.7 % 3.2 % 5.7 % 4.7 % 4.1 % 5.2 % 4.4 % 4.7 % 4.7 % 7.5 % 7.2 % 7.3 % 7.6 % 7.7 % 7.1 % 6.5 % 6.4 % 6.4 % 5.1 % 4.5 % 4.3 % 9.2 % 8.2 % 9.1 % 8.0 % 2.9 % 4.5 % 2.7 % 4.3 % 5.3 % 4.6 % 5.5 % 6.8 % 7.4 % 3.8 % 4.4 % 5.6 % 5.8 % 6.0 % 7.1 % 8.1 % 8.5 % 8.6 % 10.1 % 5.9 % 7.1 % 7.3 % 15.6 % 11.4 % 22 % Figure 2. Tangible and Intangible Investment as share of GDP (%) 2005: EU 27 countries (and Norway) 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Intangible investment Tangible investment tangible investment: machinery, equipment, transport Source:

44 Aineeton pääoma per työntekijä 1000, 2010 hinnoin 60 Aineeton pääoman keskittymät: Aineeton pääoma työntekijää kohti Organisaatio Tutkimus- ja kehitystoiminta Informaatioteknologia Source:

45 Aineettomat investoinnit yrityksissä Oma aineeton pääoma ns. own-account production Vain jos käytetään investointina, investointitavaraa on sellainen jota voidaan käyttää pidemmän ajan, rajana on yleensä vuosi Ulkoistamisen ja sisäistämisen kuilu Table 1. Osuus organisaatio, T&K ja ICT työstä jolla tuotetaan investointeja (www.innodrive.org) ICT R&D OC Osuus työstä jolla tuottoa yli vuoden Aineettomaan pääomaan välituotteiden ja pääomakulut kyseisten hyödykkeiden tuottamiseen panos-tuote taulukot toimialoilta: Computer and related activities (Nace 72) as proxy for ICT goods, Research and development (Nace 73) as proxy for R&D goods, and Other business activities (Nace 74) as proxy for OC goods University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 45

46 Tobinin q ja aineeton pääoma suomalaiset pörssiyritykset Tobinin q=markkinaarvo/ fyysinen pääoma Tobinin q sis. aineeton pääoma=markkina-arvo / (fyysinen+aineeton pääoma) Aineeton pääoma: Organisaatiopääoma, T&K pääoma ICT pääoma Arvioitu tuottavuuden mukaan Tobin's q Tobin's q including intangibles Year University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE Kick-off meeting 46

47 TUOTTAVUUDEN KASVU Työn tuottavuus on kasvanut vuosittain 1%, mutta koulutustaso ei enää nouse ja ikärakenne muuttuu epäedulliseksi Aineeton pääoma edelleen lisää työn tuottavuuden kasvua, mutta vähemmän 2000-luvulla Kokonaistuottavuus parempi hyvinvoinnin kasvun mitta Osa tuotannosta menee pääomakannan uusiutumiseen Kun aineeton pääoma otetaan huomioon selittämätön osuus vähenee tekniseksi kehitykseksi luullusta suurempi osa on investointeja aineettomaan pääomaan Aineeton pääoma kuluu nopeammin kuin aineellinen pääoma: ylläpito edellyttää jatkuvia investointeja Tuottavuusvaikutukset näkyvät usean vuoden päästä, esim. tutkimus- ja tuotekehitys Yritysten dilemma: miten investoida kun tuotot eivät heti mitattavissa ja sijoittajat kärsimättömiä, vrt. Nokian Microsoft-yhteistyö University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 47

48 Y TUOTANTO Understanding National Accounts Lequiller Blades, luku 4 s. 96 logy log A log f ( L, K ), missä Kolme tuotannontekijää: työ L, aineellinen ja aineeton pääoma K=K tan +K IC ja välituotteet (intermediate input) Y tuotanto, joskus arvonlisä (value added) eli välituotteet poistettu Työ mitattuna työtunnit eri koulutustasolla Pääomakanta kerryttämällä investointeja I t jossa on r kuluminen, depreciation K t =I t +(1-r)K t-1 Kokonaistuottavuus arvonlisän osa jota ei selitä työ ja pääoma, etenkin USA ja Pohjoismaat Tuotantokuilu A f ( L, K ) logy log y log y ( y y ) / y t t 1 t t 1 t 1 Mikä on maksimaalinen BKT (=arvonlisän) kasvu joka ei kiihdytä inflaatiota University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 48

49 Työn tuottavuuden log( Y/ L) ja sen osatekijöiden muutokset valtion sektorilla % Lähde VATT

50 Tuottavuus Olli Savela TK: Palvelujen tuottavuutta ei aina kannata parantaa Terveydenhuollon henkilöstön ammattijärjestön Tehyn työehtosopimuksessa mainitaan tuloksellisuuden edistäminen. Sopimukseen sisältyy vuoden 2011 toukokuussa maksettava kahden prosentin järjestelyerä, jos sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kokonaismäärä pysyy ennallaan tai vähenee vuodesta 2006 vuoteen Jos henkilöstön määrä kasvaa enintään 1 300:lla vuodessa, järjestelyerä on yksi prosentti palkkasummasta. Kuvio Työn tuottavuuden %-muutos vuosina

51 Työn tuottavuuden muutos Yˆ t K ICt K TANt (1 ) Lt IC Lt IC Lt Yˆ =value added including intangible investment ln ln ln t IC IC L t L labour, K intangiblecapital, K =fixed capital, t ICt TANt A marginal productivity (residual) =r K / Yˆ, =r K / Yˆ income from capital/value added IC ICt IC A Year Labour productivity LP=Y/L Intangible capital deepening CD IC =K IC /L Organizational R&D ICT Tangible capital deepening CD TAN =K/L A Intangibles 0.8 % 0.2 % 0.1 % 0.1 % 0.3 % 0.1 % No intangibles 0.9 % 0.5 % 0.5 %

52 Kokonaistuottavuuden A muutos A LP KD KD IC TAN A=kokonaistuottavuus, LP= työn tuottavuus Y/L, ja KD= pääomaintensiteetti (IC=aineeton, TAN=aineellinen) Aineettoman investoinnit lisäävät työn tuottavuutta, mutta pääomakannan kasvu (capital deepening) selittää osan tekniseksi kehitykseksi luullusta kasvusta A. Kokonaistuottavuuden kasvu laskee jos pääomakannan kasvun vaikutus dominoi University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 52

53 TUOTANTO Kokonaistuottavuuden kasvua on selitetty panostukselle T&K:hon ja ICT (information and technology) investointeihin Työn laadun paranemisella (ikärakenne ja koulutus) enää vähän vaikutusta tuottavuuden kasvuun Suomessa ja muualla Van Ark et al. (2008) arvioi ICT pääomaa mutta ei T&K and organisaatiopääomaa (joita ei raportoitu kansantalouden tilinpidossa) Työn tuottavuuden vuotuinen kasvukontribuutio 0.5% University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 53

54 38 Euroopan rahaliitto Copyright 2010 Cengage Learning

55 RAHALIITTO Maantieteellinen yhden valuutan alue Yleisesti hyväksytty vaihdon välineeksi Jäsenet hyötyvät Keskinäinen kauppa vilkasta Transaktiokustannukset alemmat Ei valuuttakurssiepävarmuutta Haitat Rahapolitiikan itsenäisyys menetetään Valuuttakurssi eivät jousta epäsymmetristen shokkien iskiessä päälle Lyhyen aikavälin sopeutumismekanismit muuttuvat Palkkajoustavuus, työvoiman liikkuvuus ja pääomamarkkinoiden integraatio vähentävät haittoja Vapaamatkustajavaltiot velkaantumisessa Liian alhainen korko velkaantumiselle, esim. Kreikka, Irlanti: sure bailout University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 55

56 Table 1 Imports Plus Exports of 15 EU Countries From and To Other EU Countries as a % of GDP Copyright 2010 South-Western

57 Figure 3 Growth Rates in Germany, France and the Whole Euro Area Copyright 2010 South-Western

58 Figure 4 Growth Rates in Ireland and the Whole Euro Area Copyright 2010 South-Western

59 Kuva 1 Asymmetrinen shokki: hyödykkeiden kysyntä Saksasta Ranskaan Copyright 2010 South-Western Täydellinen kilpailu: Saksassa tuotanto alas: hinnat laskevat kunnes tuotanto palautuu ennalleen Epätäydellinen kilpailu: 1. Tasapainotuotanto alempi eli pitkän aikavälin aggregaattitarjontakäyrä AS (Long-run aggregate supply) vasemmalle 2. Sopeutuminen enemmän tuotannon ja työllisyyden muutosten kautta (hintajäykkyys ja palkkajäykkyys, price and wage rigidities)

60 Kuva 2 Vastaava kulutustottumusten muutos joustavien valuuttakurssien vallitessa Copyright 2010 South-Western Saksassa hyödykkeiden alentunut kysyntä: kauppataseen alijäämä ja valuuttakurssi heikkenee kunnes tuotanto ja kysyntä palautuvat ennalleen.

61 PIGS maat ongelmissa Vienti.intensiiviset Saksa ja Suomi toipuvat lamasta nopeammin Suomessa julkinen velka keskimääräistä alempi mutta kasvussa PIGS maat ongelmissa

62 PIGS maat euro ylilvahva, budjettivaje 8-10%:n luokkaa Suomi: reaalinen efektiivinen valuuttakurssi 93 eli kurssi vahvistuisi 7% suhteessa euroon jos valuutta päästettäisin kellumaan, budjettivaje 8 mrd euroa

63 Lähde HS University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE Kick-off meeting 63

64 RAHOITUSKRIISISTÄ GLOBAALIIN TALOUSKRIISIIN Maailmankauppa Kehittyneiden maiden tuonti Kehittyvien talouksien tuonti Määräindeksi 2000= Lähde: CPB Netherlands. Globalisaatio ja Vaasa Pari miljardia ihmistä tuli lisää kansainvälisen kaupan piiriin Työnjako Maailmankauppa Tieto- ja viestintäteknologian kehitys Välimatkojen merkityksen väheneminen Metropolien merkityksen kasvu University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 64

65 FINANSSIKRIISIN JUURET Rahamarkkinoiden säätelyn purkaminen 1980-luvulta alkaen 2000-luvun kasvuoptimismi: uusia tuottoisia kohteita Alhainen reaalikorko: toteutunut korko inflaatio 1% tai 0% USA Pankkien antalainaus/omat varat suhde 25/1 tai 33/1, aikaisemmin 10/1 3% antolainauksen arvon lasku syö kaikki omat varat 33/1 suhteella Muussa yritystoiminnassa 2/1 suhde yleensä hyväksyttävä Kiina osti Yhdysvaltojen valtionlainoja Ei renminbin vahvistumista Kotitalouksien velan suhde käytettävissä oleviin tuloihin 150% US - 190% UK University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 65

66 FINANSSIKRIISIN JUURET USA:ssa Originate-to-distribute (eikä to-hold) eli pääomittaminen vallitsevaksi Laina myydään eteenpäin toiselle pankille, joka yhdistää sen muihin lainoihin luoden CDO collaterilised debt obligation Jo ennen kaupantekoa hinnoissa oli ilmaa Riskien suojaus uusilla tuotteilla esim. CDS credit default swaps Sub-prime markkinat laajenivat nopeasti Yhdysvalloissa Asuntomarkkinoiden ylikuumeneminen Pääomittaminen, kansainväliset rahoituskanavat

67 Figure 4 US Federal Funds and Inflation, Korkojen nousu inflaation hillitsemiseksi asuntojen hintakupla puhkesi Pankkien väliset luottomarkkinat tukossa Lehman brothers konkurssiin Copyright 2010 Cengage Learning

68 Figure 8 Global GDP (Constant Prices) Broken Down, Talouden taantuma Copyright 2010 Cengage Learning

69 USA: lainojen pääomittaminen Lähde: Adrian Buckley Financial Crises Causes, Context and Consequences Prentice Hall MBS packaged mortgage debt Lainojen riskiarviointi S&P AAA vähiten riskiä, velan takaisinmaksukyky erittäin vahva AA,A velan maksukyky hyvin tai vahva mutta herkempi olosuhteille BBB riittävä velanmaksukyky mutta olosuhteiden heikkeneminen voi alentaa velan takaisinmaksukykyä, BB,CCC,CC,C ja D (default) Useiden toisistaan riippumattomien lainojen niputtaminen yhteen vähentää kokonaisriskiä: subprime lainoista näin suuri osuus sai AAA reittauksen

70 USA: Credit Default Swap sopimukset Lähde: Adrian Buckley Financial Crises Causes, Context and Consequences Prentice Hall CDS Myyjän tai ostajan ei tarvitse omistaa lainaa, velkaa tai bondia: yrityksen 100 miljoona veloilla voi tehdä vaikka 500 miljoonan edestä CDS sopimuksia Ei julkista kaupankäyntipaikkaa, säännökset vähäisiä Markkinat 60 $trillion, subprime lainamarkkinat 1.5 $trillion (tuhat miljardia), USA BKT 14.2 $trillion 2009, Kiinan dollarimääräiset varat 1.2 $trillion Ei tappioita konkurssista jos ei omista Säännöllisen väliajoin arvonmuutosten arviointi vaikuttaen suoraan voittoihin ja pääomareserviin: aiheuttaa suuria heilahteluja Sopimuksen arvo perustuu etukäteen määrättyihin vakuutusmaksuihin, mitätöimisen riskin kasvaessa arvon muuttuu negatiiviseksi: toxic asset CDS sopimusten avulla subprime lainojen riskiä alennettiin edelleen

71 USA: Collaterised Debt Obligation CDO Lähde: Adrian Buckley Financial Crises Causes, Context and Consequences Prentice Hall

Aineeton pääoma avain menestykseen

Aineeton pääoma avain menestykseen HANNU PIEKKOLA Aineeton pääoma avain menestykseen VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 169 VAASA 2011 III Esipuhe Tekesin rahoittaman projektin Aineeton pääoma kansainvälisessä vertailussa

Lisätiedot

Aineeton pääoma talouskasvun ytimessä *

Aineeton pääoma talouskasvun ytimessä * Kansantaloudellinen aikakauskirja 108. vsk. 1/2012 Aineeton pääoma talouskasvun ytimessä * Hannu Piekkola Professori Vaasan yliopisto 1. Johdanto Jos organisaation kehittämiseen, T&K-toimintaan ja ohjelmistojen

Lisätiedot

OSA III Julkisen talouden rahoitus

OSA III Julkisen talouden rahoitus OSA III Julkisen talouden rahoitus Verotusvoima on merkittävin seikka, joka erottaa julkisen yksityisestä sektorista Verojen osuus on kasvanut kehittyneissä maissa varsin yhtäjaksoisesti aina näihin päiviin

Lisätiedot

Kansantaloustieteen perusteet*

Kansantaloustieteen perusteet* Hannu Piekkola, Hannu Törmä, Pekka Mannonen, Mikko Lintamo Kansantaloustieteen perusteet* Syyskuu 2010 Vaasa *Hannu Törmän ja Hannu Piekkolan luentomonisteet perustuvat Matti Pohjolan Aalto yliopiston

Lisätiedot

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA 1 Ensio Tikkanen Pentti Vartia TALOUDELLISTA PÄÄOMAA Johdatus kansantalouteen 2 Kansi: Mainos Mayday Oy, Vantaa Valokuvat: Lehtikuva Oy (paitsi kuva sivulla 8 Kimmo Aaltonen) Tekijät ja Taloustieto Oy

Lisätiedot

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 Tiivistelmän johdanto... iii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

ANTAA VALOJEN PALAA. Teollisuutta tarvitaan. Timo Nikinmaa. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy

ANTAA VALOJEN PALAA. Teollisuutta tarvitaan. Timo Nikinmaa. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy ANTAA VALOJEN PALAA Teollisuutta tarvitaan Timo Nikinmaa Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Kannen valokuva: Shutterstock.com ETLA B249 ISBN 978-951-628-516-3 ISBN 978-951-628-523-1

Lisätiedot

2 Ekonometria keskittyy verotuksen vaikutuksiin talouden toimintaan.

2 Ekonometria keskittyy verotuksen vaikutuksiin talouden toimintaan. 2014 TALOUSTIETEEN OPPIKIRJA Väittämät 1Yksittäisten kotitalouksien ja yritysten tekemiin päätöksiin ja toimintaan markkinoilla kohdistuvaa tutkimusta kutsutaan makrotaloustieteeksi. 2 Ekonometria keskittyy

Lisätiedot

Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle

Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Ennen kuin aloitat... ii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2

Lisätiedot

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos: I Keskusteluaiheita Discussion Papers 19.8.2011 No 1255 Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Paavo Suni * Pekka Ylä-Anttila ** * ETLA

Lisätiedot

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe ARITAKE-WILD Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010 Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe Suomi Kansallinen asiakirja Kirjoittaja: Eckhard Voss, Wilke,

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Esipuhe... iii 6 Markkinoiden tasapaino... 1 7 Markkinat ja hyvinvointi...

Lisätiedot

Tampere 2005. Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006

Tampere 2005. Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006 Tampere 2005 Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006 Alkusanat Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus esitutkimus oli toimialajärjestöjen yhteinen hanke, jossa perehdyttiin toimialatason

Lisätiedot

Harjoitustehtävien vastaukset

Harjoitustehtävien vastaukset Harjoitustehtävien vastaukset Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden rakenne... 7 4 Hyödykemarkkinat...

Lisätiedot

Globalisaatio, yritysten kansainvälistyminen ja työmarkkinat

Globalisaatio, yritysten kansainvälistyminen ja työmarkkinat Globalisaatio, yritysten kansainvälistyminen ja työmarkkinat Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 31/2008 Hannu Piekkola Globalisaatio, yritysten kansainvälistyminen ja työmarkkinat

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 125 VATT RESEARCH REPORTS. Tiina Teppala KULUTUSVEROTUS TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN VAIKUTTAAKO ARVONLISÄVEROTUS KULUTTAJAHINTOIHIN?

VATT-TUTKIMUKSIA 125 VATT RESEARCH REPORTS. Tiina Teppala KULUTUSVEROTUS TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN VAIKUTTAAKO ARVONLISÄVEROTUS KULUTTAJAHINTOIHIN? VATT-TUTKIMUKSIA 125 VATT RESEARCH REPORTS Tiina Teppala KULUTUSVEROTUS TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN VAIKUTTAAKO ARVONLISÄVEROTUS KULUTTAJAHINTOIHIN? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT

TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT 1. Tuotantomahdollisuuksien käyrä ja suhteellisen edun periaate 1. 2. a. Tehokkaita ovat c, d, g, h, i. b. Saavutettavissa ovat kaikki paitsi m. c. Maidon vek =

Lisätiedot

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg TASAVERO Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä Martti Nyberg www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Working Paper Yksityisten palveluaojen kansainvälinen tuottavuusvertailu

Working Paper Yksityisten palveluaojen kansainvälinen tuottavuusvertailu econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ: MARKKINA-, TEKNOLOGIA- JA LOGISTIIKKAYMPÄRISTÖJEN KEHITYSNÄKYMÄT JA NIIDEN VAIKUTUS TOIMITUSKETJUUN

TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ: MARKKINA-, TEKNOLOGIA- JA LOGISTIIKKAYMPÄRISTÖJEN KEHITYSNÄKYMÄT JA NIIDEN VAIKUTUS TOIMITUSKETJUUN KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ: MARKKINA-, TEKNOLOGIA- JA LOGISTIIKKAYMPÄRISTÖJEN KEHITYSNÄKYMÄT JA NIIDEN VAIKUTUS TOIMITUSKETJUUN Petrus Paldanius Diplomityö, jonka aihe

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Kevät 2015

Taloudellinen katsaus Kevät 2015 Taloudellinen katsaus Kevät 215 Valtiovarainministeriön julkaisu 17a/215 Talousnäkymät Taloudellinen katsaus Kevät 215 Valtiovarainministeriön julkaisu 17a/215 Talousnäkymät 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY?

MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY? 1 MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY? Toimittaneet Ari Hyytinen ja Petri Rouvinen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 214) Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2005 2 Kansi: Veera Aalto, Indicio

Lisätiedot

Likviditeettiansa talouden selittäjänä

Likviditeettiansa talouden selittäjänä TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Likviditeettiansa talouden selittäjänä Kansantaloustiede Pro Gradu tutkielma Huhtikuu 2012 Ohjaaja Matti Tuomala Outi Siitonen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Working Paper Suomen ulkomaankaupan erikoistuminen: Keiden kanssa kilpailemme?

Working Paper Suomen ulkomaankaupan erikoistuminen: Keiden kanssa kilpailemme? econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

Julkaisut 59. Talouden rakenteet 2011. Aki Kangasharju Outi Kröger Timo Rauhanen. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Julkaisut 59. Talouden rakenteet 2011. Aki Kangasharju Outi Kröger Timo Rauhanen. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Julkaisut 59 Aki Kangasharju Outi Kröger Timo Rauhanen (toim.) Julkaisut 59 joulukuu 211 VATT JULKAISUT 59 Talouden rakenteet 211 Toimittaneet Aki Kangasharju Outi

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 12 Helsinki Finland Tel. 358-9-69 9 Telefax 358-9-61 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Euroalueen velkakriisi ja talouspolitiikka

Euroalueen velkakriisi ja talouspolitiikka Kansantaloudellinen aikakauskirja 108. vsk. 4/2012 Euroalueen velkakriisi ja talouspolitiikka Juha Tervala Yliopistonlehtori Helsingin yliopisto Tämä artikkeli käsittelee talouspolitiikkaa euroalueen talouskriisissä.

Lisätiedot

Working Paper Kiina maailmantaloudessa: Globaalitalouden kasvu ja teollisen työnjaon muutos

Working Paper Kiina maailmantaloudessa: Globaalitalouden kasvu ja teollisen työnjaon muutos econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Suni, Paavo

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologian. tuottavuusvaikutuksista Suomen liike-elämässä

Tieto- ja viestintäteknologian. tuottavuusvaikutuksista Suomen liike-elämässä Kansantaloudellinen aikakauskirja 99. vsk. 2/2003 ARTIKKELEITA Tieto- ja viestintäteknologian tuottavuusvaikutukset Suomen liike-elämässä* Mika Maliranta Tutkimuspäällikkö ETLA Petri Rouvinen Tutkimusjohtaja

Lisätiedot