Suomen kansantalous Osa II

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen kansantalous Osa II"

Transkriptio

1 Hannu Piekkola Suomen kansantalous Osa II Syyskuu 2010 Vaasa

2 Luentorunko KANS2001 Suomen kansantalous S2010 Wolff Sali B201 Luennoille pakollinen osallistuminen!!! Ma Hannu Piekkola: Avaus, talouden ennustaminen Ti Jaakko Kiander, Seija Ilmakunnas, Markus Sovala Valtiot konkurssissa seminaari Ma 9-12 Petri Kuosmanen: Rahatalous Ti 8-12 Hannu Piekkola: Suomen kansantalous Ke 8-12 Hannu Piekkola: Suomen kansantalous, aiheiden ilmoittaminen Ti Esitelmiä, aiheiden ilmoittaminen jatkuu Opettajat: Hannu Piekkola, Petri Kuosmanen University of 2 Vaasa

3 Luennon sisältö Osa I BKT kansantalouden tilinpidossa Tuottavuus Osa II Talouskasvun ennustaminen Osa III Aineeton pääoma Osa IV Panos-Tuotos analyysi University of 3 Vaasa

4 BKT Understanding National Accounts Lequiller & Blades, luku 1 GDP combines in a single figure, and with no double counting, all the output (or production) carried out by all the firms, non-profit institutions, government bodies and households in a given country during year or quarter (even monthly) G(ross)D(omestic)P(roduct) Gross=kiinteän pääoman kulutus (kulumista ei vähennetä) Domestic=maan (tai alueen) sisällä tapahtuva kotimainen ja ulkomainen tuotanto Product=päämääränä mitata tuotantoa (käyttäen arvonlisän mittaa) BKT=YKSITYINEN KULUTUS+JULKINEN KULUTUS+INVESTOINNIT+VIENTI-TUONTI Tämä määrittely on yksi kolmesta tavasta määritellä BKT ja sitä kutsutaan BKT-määrittelyn lopputuotemenetelmäksi G(ross)N(ational)I(ncome) (kansantulo): income of all economic agents residing within the territory University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 4

5 BKT Understanding National Accounts Lequiller & Blades, luku 1 Irlanti BKT Ensitulo muualta Ensitulo (netto) muualle 2003 Suomi Saksa Luxemburg Kansantulo GNI Erotus -0.8% -0.7% -11.5% -16.2% G(ross)N(ational)I(ncome): income of all economic agents residing within the territor University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 5

6 Neljännesvuositilinpito Tilastokeskus julkistaa joka neljännes kansantalouden tilinpidon luvut BKT Q1 kesäkuu Q2 syyskuu jne. BTK erät kulutus, investoinnit, vienti, tuonti Perustuu: lähdeaineistoindikaattorit ja kansantalouden vuositilinpidon tasot (matemaattisten ja tilastotieteellisten laskentamenetelmien avulla). Kuukausikuvaajat: sotu-maksujen perusteella arvonlisän kehitys Epäsuoraa laskentatapaa käytetään neljännesvuositilinpidon laatimiseen useimmissa maissa, koska tarpeeksi kattavia lähdeaineistoja koko kansantaloudesta ei ole saatavilla neljännesvuosittain University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 6

7 Bloem, A., R.J. University Dippelsman of Vaasa and Department N.Mæhle: of Economics Quarterly INNODRIVE National Accounts Manual - Concepts, data sources and 7 compilation. IMF,

8

9 BKT Understanding National Accounts Lequiller & Blades, luku 1 Yhden yrityksen tuotanto hyödykeittäin helposti laskettavissa Kuinka paljon pastaa pizzeria myy Kansantalouden tuotanto komplisoitu: laskettava yritysten arvonlisät Kaikkien pizzapaikkojen tuottaman pastan laskemisessa yhteen ei järkeä koska tuotettu kovin eri tavoin Vuosi 1 Yritys A Tuotanto $ Vuosi 2 Yritys A Yritys B(jauhot) Tuotanto $ $ Vuonna 2 pasta yrityksen jauhot ostetaan yritykseltä B, aikaisemmin jauhot tehtiin itse. Tuotanto kasvaa 30%, mutta arvonlisä pysyy samana $ , välituote jauhot yritykseltä B eivät lisää arvonlisää University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 9

10 Arvonlisä tuotanto omaan käyttöön Tuotanto - Välituotteiden kulutus Myynti - Ostot + Varastojen muutos Kassavirrasta: noin palkkamenot+käyttökate Palkat ja SOTU-maksut Verot vähennettynä saadut tulipalkkiot Koneiden ja laitteiden jälleenhankinta-arvo Velkojen korot Osingot osakkeenomistajille Uusien koneiden ja laitteiden osto Säästäminen (financial saving) University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 10

11 Hintaindeksin valinta Kiinteähintainen indeksi, Laspeyres indeksi p0q0 p0q1 p0q t,..., p hinta, q määrä p q p q p q Additiivinen esim autojen ja kuorma-autojen volyymi (=määrä) yhdessä on sama kuin nämä erikseen ja summattuna yhteen Vääristää kun hintasuhteet muuttuvat yli ajan, esim. tietokoneiden hinnat ovat laskeneet rajusti ja vanhalla hinnalla arvottaminen johtaa liian suureen arvoon University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 11

12 Ketjutettu, Laspeyres ketjut Määrä (volyymi) ja hinta 1. Muutokset määrissä edellisen vuoden eikä perusvuoden hinnoin 2. Muutokset ketjutetaan eli kerrotaan nykyinen seuraavalla, saadaan kasvuasteet 3. Sarjat kerrotaan vertailuvuoden hinnoin, joka vaihtuu joka viides vuosi p1q0 p2q1 pnqn 1 X X, p hinta, q määrä p q p q p q n 1 n 1 kukin termi kertoo kuinka paljon hinnat ovat nousseet periodien t ja t välissä. Kerrottaessa keskenään n-1 n kertovat myös hinnan nousun ajasta t=0 lähtien University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 12

13 Tuotannon ja hinnan muutokset University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 13

14 Tuotannon ja hinnan muutokset University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 14

15 Määrä (volyymi) ja hinta Ei ole enää mahdollista muodostaa volyymin aggregaattia esim toimiala D teollisuus laskemalla yhteen volyymit teollisuuden toimialoittain DA, DB, DC jne. Vielä sofistikoidumpi Fisher ketju käyttää vuosiparien hintojen keskiarvoa, ero Laspeyres ketjuun suhteellisen vähäinen USA ja Kanada, USA BKT kasvu % olisi 4.3% kiinteähintaisella indeksillä Selittyy tietokoneiden käytön yleistymisellä Muissa maissa ei käytössä koska eivät additiivisia missään suhteessa University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 15

16 Määrä (volyymi) ja hinta SNA 1993 Chain-linking should not be done more frequently than annually. This is mainly because short-term volatility in relative prices (e.g. caused by sampling errors and seasonal effects) can cause substantial drift in volume measures that are chain-linked more frequently than annually University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 16

17 Bloem, A., R.J. University Dippelsman of Vaasa and Department N.Mæhle: of Economics Quarterly INNODRIVE National Accounts Manual - Concepts, data sources and 17 compilation. IMF,

18 BKT mitä sisältyy Tuotantorintama Mitä ostetaan Kotitaloustyö: kokonaistyöaika 60 t josta kotityötä tuntia? Julkishallinto: palveluja joita ei osteta 15-25% BKT:sta Asumistulo Omistusasuntojen implisiittinen vuokra + vuokra-asuntojen vuokra Oma tuotanto imputoituna Maanviljelijöiden omaan käyttöön tuottama vilja ja käyttöesineet (esim. kehitysmaissa) Harmaa talous 2%-15% BKT:sta OECD maissa University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 18

19 Tuotanto yhteenveto Tuotantorintama Markkinatuotanto (tavarat ja palvelut jotka tarkoitettu myyntiin) Ei-markkinatuotanto: julkinen hallinto ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Kotitalouksien tuotanto omaan käyttöön ja yksityisen sektorin pääomahyödykkeiden Asumistulo Markkinatuotanto käyvin hinnoin Liikevaihto ja varastojen muutos (valmiit ja keskeneräiset tuotteet) Ei-markkinatuotanto kustannusten mukaan Välituotteiden kulutus, palkansaajamaksut, kiinteän pääoman kuluminen (kulutus) ja muut verot tuotannolle Pankkien tuotanto Saatujen korkotulojen ja korkomenojen erotus (korkokate) ja suoraan laskutettujen palveluiden myynti (välityspalkkiot, pankkikulut) University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 19

20 Harmaa talous University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 20

21 Kuvio 1a. Toimialojen osuus bruttokansantuotteesta 1975 Kuvio 1b. Toimialojen osuus bruttokansantuotteesta 2000*

22 BKT:n menopuoli Understanding National Accounts Lequiller Blades, luku 5 s. 96 Loppukäyttö final use (lopputuotteet ja hyödykkeet) Välituotekäyttö ovat hyödykkeet ja palvelut jotka kulutetaan (käytetään loppuun) tuotantoprosessissa alueella vuoden sisällä; lopputuotteita ovat kaikki muut Kuluttajat ostavat aina lopputuotteita koska he eivät käytä niitä tuotantoon, niinpä ne oletetaan aina kulutetuksi samana vuonna kun ne on ostettu Yritysten menot on välituotteiden käyttöä paitsi varastojen kasvu ja investoinnit Investointien kulutus (tai arvon aleneminen depreciation) jakautuu usealle vuodelle Vienti-Tuonti (onko sitten lopputuotteita tai ei) University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 22

23 Kotitalouksien kulutus Kulutuksen muutos kohti vapaa-ajan hyödykkeitä ja palveluita Perushyödykkeiden osuus kulutuksesta laskenut ruoka, alkoholi, tupakka, vaatetus Yhteydessä tulotason nousuun Perushyödykkeiden tulojousto alempi kuin palveluiden Jousto (100+palveluiden kasvuaste)/(100+tulojen kasvuaste) Terveyspalvelut ja koulutus luokitellaan julkiseksi kulutukseksi University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 23

24 BKT ennustaminen Understanding National Accounts Lequiller Blades, s. 28 Taso: GDP C G I Var Muutos: Menetelmä a) DGDP DC DG DI DVar DGDP DC DG DI DVar GDP GDP t 1 t 1 Menetelmä b) DGDP DC DG DI DVar a a a GDP C G I GDP a t t t t t C, t 1 G, t 1 I, t 1 t 1 t 1 t 1 t 1 t 1 t t t t t t 1 C, t 1 G, t 1 GDPt 1 t t t t t t t t t t C, a G GDP t 1 t 1 It, 1 t 1 GDPt 1 C=kulutus, G=julkinen kulutus, I=investoinnit, DVar=varastojen muutos University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 24, a I

25 PT Ennusteiden vertailus

26 TUOTANTO Understanding National Accounts Lequiller Blades, luku 4 s. 96 DY D[ f ( L, K ) x MFP ] Kt It (1 r) Kt 1 Kolme tuotannontekijää: L työ, K pääoma, M välituotteet (intermediate input) Arvonlisä value added Y: välituotteet poistettu Pääomakannan K laskeminen kerryttämällä investointeja I, r=kuluminen Tuotantokuilu Mikä on maksimaalinen BKT kasvu joka ei kiihdytä inflaatiota Tehdyt työtunnit eri koulutustasolla University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 26

27 TFP and private consumption Kokonaistuottavuus MFP: se osa arvonlisästä jota ei voi selittää työllä ja pääomalla Y/L=työn tuottavuus Yhteydessä hyvinvointiin kulutus per capita MFP selittää suuren osan kasvusta USA:ssa ja Pohjoismaissa Private consumption and factor productivity Average for 19 countries, % change MFP Y wl (1 ) K L Y 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 Innodrive project / Jorgen Mortensen 2,0 1,5 1,0 0,5 0, CEPS, 1 Place du Congrès

28 Long-term productivity trends Capital/output ratios and productivity, United States Source: Angus Maddison Capital/output ratio: Machinery and equipment Non-residential structures Productivity (% change) Labour productivity Total factor productivity Effect of capital deepening CEPS, 1 Place du Congrès 1000, Bruxelles ,

29 Living standards Pronounced slowdown of growth of private consumption per capita since 1960 High correlation between TFP growth and PC growth, but a persistent gap But much of the gap may be due to a pronounced decline in household saving rate What is the role of the demographic dependency ratio? Is the gap due to measurement errors? CEPS, 1 Place du Congrès

30 Per capita consumption TFP and C growth Consumption and productivity, % change, 10 year averages, 19 countries 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0-1,0 Total factor productivity CEPS, 1 Place du Congrès

31 Tentative projection Likely slowdown of TFP growth due to an increase in capital deepening Increasing role of intangibles = further capital deepening Rising dependency ratio Change in the external balance?? = pronounced decline in the growth of living standards CEPS, 1 Place du Congrès

32 Mainettaan parempi tuottavuusohjelma? Katsaus valtion virastojen ja laitosten työn tuottavuuteen ja työhyvinvointiin VATT-tutkimuksia 159 Valtionsektoria kokonaisuutena tarkasteltaessa työtyytyväisyys näyttää hivenen lisääntyneen ja tuottavuus kasvaneen tuottavuusohjelman aikana Kuvio Työn tuottavuuden %-muutos vuosina valtion sektorilla

33 Työn tuottavuus ja sairauspoissaolot ja työtyytyväisyys valtion sektorilla Sairauspoissaolot vaihtelevat enemmän, mutta niidenkin taso on pysynyt hämmästyttävän vakiona. Vuosien 2007 ja 200 korkeammat poissaolot ovat linjassa sen kanssa, että sairauspoissaolot noudattavat suhdannevaihtelua: niiden määrä kasvaa nousukaudella, kun pelko työpaikan menettämisestä on alhaisempi.

34 Tuottavuus Aki Kangasharju ja Jenni Pääkkönen VATT: Valtion tuottavuusohjelma ei ole pilannut työhyvinvointia Työhyvinvointia mitattiin valtion työmarkkinalaitoksen keräämällä yleisellä työtyytyväisyystilastolla sekä sairauspoissaolojen määrällä. Tilastokeskuksen työn tuottavuus: tuotoksen ja työpanoksen suhde. Työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin väliltä ei löydy tilastollista yhteyttä (kuva 1). Jäännöstermien suhde kun kontrollimuuttujin suhdanteet valtionlaitoksen koko ks. seuraava sivu Kuva 1 Työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kontrolloitu suhde

35 Hullu tulos: kannattaa lisätä yli 60v osuutta koska tuottavuus paranee? Ehkä työn tuottavuuden kasvu = väen vähentäminen Kuvio Selitettävä työn tuottavuuden muutos, selittäjät tasomuuttujia 35

36 Tuottavuus Olli Savela TK: Palvelujen tuottavuutta ei aina kannata parantaa Väite: julkiset palvelut eivät ole yhtään tuottamattomampia kuin vastaavat yksityiset palvelut. Yhteiskunnalliset palvelut tuotetaan aloilla, joiden tuottavuutta on vaikea parantaa. Kuvio Työn tuottavuuden %-muutos vuosina

37 Tuottavuus Olli Savela TK: Palvelujen tuottavuutta ei aina kannata parantaa Vuosina kaupanalan työn tuottavuus parani virallisesti pari prosenttia vuodessa. Jos ostoksiin käytetty aika lisätään kaupan työntekijöiden työtunteihin ajankäyttötutkimusten osoittamalla tavalla, ei työn tuottavuus tuona aikana parantunut juuri lainkaan Maaliikenteen työn tuottavuuden kasvu on ollut lähinnä rautatie- ja kuorma-autoliikenteen varassa Useimpien liike-elämän palvelujen työn tuottavuus on pysynyt melko vakaana Tilitoimistojen tuottavuus paranee tietotekniikan avulla, mutta miten parantaa työnsä tuottavuutta konsultti, mainosten ideoija tai vartija Yksityisten koulutuspalvelujen tuottavuus on parantunut vain hieman, koska niin autokouluissa, atk-kursseilla kuin kielikouluissakin tarvitaan opettajia. Yksityisten terveyspalvelujen työn tuottavuus on jopa heikentynyt pitkällä aikavälillä

38 Tuottavuus Olli Savela TK: Palvelujen tuottavuutta ei aina kannata parantaa Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottavuus on parantunut selvästi. Tässä tapauksessa kysymys lienee rakennemuutoksesta; ainakin vähäisen arvonlisäyksen yksityinen perhepäivähoito on vähentynyt. Tarkastelun epävarmuutta lisää se, että alan työpanostiedot ovat epävarmoja Henkilöpalvelualalla tuottavuutta vaikea parantaa ravitsemis- ja majoituspalveluissa tuottavuus on parantunut - tosin vain prosentin vuodessa. Monien julkisten palveluiden kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalveluiden tuotosta mitataan pääosin suoritteilla. Suoritteita ovat esimerkiksi hoitopäivät, hoitojaksot, terveyskeskuskäynnit ja oppilaiden määrä Tuottavuus heikkenee, jos lasten hyvinvointiin halutaan panostaa enemmän ja ryhmäkokoja pienennetään Tuottavuuden paraneminen organisoinnissa ja prosesseissa aikaansaaduista myönteisistä muutoksista

39 Tuottavuus Olli Savela TK: Palvelujen tuottavuutta ei aina kannata parantaa Terveydenhuollon henkilöstön ammattijärjestön Tehyn työehtosopimuksessa mainitaan tuloksellisuuden edistäminen. Sopimukseen sisältyy vuoden 2011 toukokuussa maksettava kahden prosentin järjestelyerä, jos sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kokonaismäärä pysyy ennallaan tai vähenee vuodesta 2006 vuoteen Jos henkilöstön määrä kasvaa enintään 1 300:lla vuodessa, järjestelyerä on yksi prosentti palkkasummasta. Kuvio Työn tuottavuuden %-muutos vuosina

40 Aineellinen (tangible) ja aineeton (intangible) pääoma Kiinteä pääoma on materiaalista (kiinteä fixed tarkoittaa että sitä ei voi käyttää varastoon tai kaikki on käytössä) Liikennevälineet, koneet, tietokoneet, toimistot, varastot, tehtaat, insinöörivoimin rakennetut laitteet Lisää BKT:ta ja siten kasvua Aineeton pääoma tilinpidossa (toimintaa joka tuottaa yli vuoden) Ohjelmistot, lisenssit Vaikea mitata: ohjelmistoyhtiöt kuten Microsoft pitää kuluina: (i) epävarma tuotto (varovaisuusperiaate tilinpidossa) (ii) vähentää veronalaista tuloa Mineraalien etsintä Aikaisemmin ajateltiin tiedon hankinnaksi, mutta nykyisin mineraaleja löydetään varsin ennustettavalla todennäköisyydellä eli pääomanmuodostus ennustettavaa Viihdeteollisuus: kirjat, elokuvat, CD-Rom arvoa vain tekijänoikeuksien suojin University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 40

41 Aineeton pääoma Aineeton pääoma joka ei kansantalouden tilinpidossa Tutkimus- ja kehitystoiminta Suunnitteilla tilinpitoon 2012 eteenpäin Noin 70-80% työkustannuksia, onko ainoastaan insinöörit tuottavia yli ajan jos organisaatio- ja ICT-pääoma unohdetaan Taloudellinen kompetenssi (economic competence) Johtohenkilöt suunnittelevat myös pitkää horisonttia, Corrado-Hulten- Sichel olettavat että 20% management kuluista aineettomia investointeja Brandaus, markkinointikulut, yrityksen tarjoama koulutus Insinööri- ja suunnittelutoimistot Yrityksen tarjoama koulutus? University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 41

42 Aineeton pääoma INNODRIVE projekti T&K pääomaa ja ICT pääomaa mitataan käytettyjen resurssien perusteella (expenditure-based approach) Organisaatiopääoma Tietty osa johtamis- ja markkinointikuluista katsotaan investoinniksi (projektissa 20%) (expenditure-based approach) Tuotto-vaikutusten arviointi (performance-based approach): pitkän aikavälin johdon suunnittelu tuottavampaa kuin mitä maksetut palkat antavat ymmärtää, esim. toimitusjohtaja päättää hyvin laajoista asioista yrityksissä joiden tuottovaikutus on moninkertainen palkkaan nähden, tai bonus on vain osa tuotosta Tuotantofunktioestimointi, jossa johdon ja markkinoinnin tuottavuutta verrataan muihin työntekijöihin ICT työntekijöitä paljon tietyillä toimialoilla, suunnittelevat myös pidemmälle horisonttiin (expenditure-based approach) University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 42

43 Tuotanto omaan käyttöön ja aineeton pääoma Ulkoistamisen ja sisäistämisen kuilu Ei tuotanto omaan käyttöön ns. own-account production Vain jos käytetään investointina, investointitavaraa on sellainen jota voidaan käyttää pidemmän ajan, rajana on yleensä vuosi Table 1. Share of intangible-related labour costs dedicated to the production of intangible goods, INNODRIVE ICT-työ R&D-työ OC-työ (management, marketing) Share of labour input with expected life over year the value of intermediate and capital costs related to labour costs using those industries, which are engaged in market production of comparable type of goods: Computer and related activities (Nace 72) as proxy for ICT goods, Research and development (Nace 73) as proxy for R&D goods, and Other business activities (Nace 74) as proxy for OC goods University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 43

44 Type of intangible ICT R&D OC Table 3: Combined multiplier in relation to labour costs for calculating total production costs of intangible assets INNODRIVE (EU KLEMS 2000) industry proxy Nace 72 Nace 73 Nace 74 Total factor² Related intermediate costs - Labour costs=1 Related capital costs¹ - Labour costs=1 Germany UK Finland Czech Republic Slovenia Assumptions in Innodrive Share of labour input (costs) Innodrive factor based on EU KLEMS data Weights: GER 0.40, UK 0.30, FIN 0.15, Germany CZ 0.075, SL UK Finland Czech Republic

45 Figure 5. Organizational, R&D and ICT capital per new value added in Finland YNEWt Yt IOCt IRNDt IICTt 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Organizational capital R&D capital Organizational capital (EXP) ICT capital

46 Figure 6. Intangibles and net plant, property and equipment and tangible capital in SNA per value added in Finland 140 % 130 % 120 % 110 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Intangible capital Net plant, property, investment Other machinery and equipment SNA

47 Kokonaistuottavuuden muutos MFP Y wl (1 ) K L Y If the inclusion of intangible capital increases the rate of capital deepening by more than it increases the rate of labour productivity growth, MFP growth will fall LP= työn tuottavuus VA/L, ja KD= pääomaintensiteetti K/L KD capital deepening includes intangibles. Intangibles increase labour productivity, implied higher capital deepening explains part of the former unexplained growth attributed to technical improvement and marginal productivity growth. DMFP DLP DKD University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 47

48 Growth Accounting Yˆ NEWt K ICt K t (1 ) Lt IC Lt Lt where Yˆ Y I I I D ln D ln D ln D IC IC L t NEWt t OCt RNDt ICTt MACRO: The relative contribution of capital deepening and MFP to labour productivity growth changed considerably after the inclusion of all intangibles, with the rate of capital deepening increasing and the growth of MFP decreasing. MICRO and MACRO hypothesis: intangibles have not grown at the same pace in 2000s as before TFP 48

49 Kasvu ja aineeton pääoma Kokonaistuottavuuden kasvua on selitetty panostuksella T&K:hon ja ICT investointeihin Eli arvonlisän kasvu merkittävämpää kuin pääomaintensiteetin kasvu DMFP DLP DKD 0 Changes in labour composition through age structure and education have had modest effect on productivity growth in in Finland as well as in most of the other countries. Van Ark et al. (2008) controlled ICT capital but the two other major components of intangibles: R&D and organisational capital were not included. ICT capital has contributed to labour productivity growth by around 0.5%, the figure of which is comparable to the contribution in other countries ICT capital is assessed from hardware and database expenditures that are currently recorded in system of national accounts University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 49

50 Kasvu ja aineeton pääoma Innodrive Aineeton pääoma lisännyt työn tuottavuutta mutta myös pääomaintensiteettiä Labour productivity growth has been on average 1.6%. As expected, intangibles contribute positively to labour productivity growth. The labour productivity growth would have been close to zero if the contribution of intangibles to output would have been ignored. Marginal factor productivity growth has been close to zero 0.3% in Marginal productivity growth is close the same 1% when excluding intangibles. Thus intangibles have improved labour productivity as much as is the direct effect to capital deepening University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 50

51 Kasvu ja aineeton pääoma ICT tilinpidossa Growth accounting in selected countries, source: van Ark, O'Mahoney, and Timmer (2008) University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 51

52 Growth Accounting Innodrive national statistics Figure x. Growth Accounting Average over the years Country Value Added per Labour TFP Capital Organization capital R&D capital ICT capital Czech Republic 8.8 % 7.6 % -0.5 % 0.0 % 1.1 % 0.0 % Finland 1.0 % 1.6 % 0.1 % -0.1 % -0.6 % -0.1 % Germany 6.6 % 0.9 % 0.7 % 4.7 % 0.1 % 0.1 % Norway 3.1 % -0.7 % 0.1 % 0.6 % 2.9 % 0.0 % Slovenia -5.3 % -1.1 % 0.7 % 0.0 % -6.5 % 0.0 % United Kingdom 3.4 % 0.2 % 0.2 % 1.6 % 0.9 % 0.0 % Average 2.9 % 1.4 % 0.2 % 1.1 % -0.4 % 0.0 % On average labour productivity has grown 2.9% but large variation between the countries. Labour productivity has exhibited strong growth in Czech Republic and Germany, while productivity growth has been small in Finland (due to 2007 ) or even negative in Slovenia. Intangibles have had relatively little effect on productivity growth except for organisation capital in Germany and R&D capital in Norway. 52

53 Kasvulaskenta mikroaineistosta Year Labour productivity MFP Tangible capital Organization capital R&D capital ICT capital % 7.9 % -3.3 % 1.4 % -2.2 % -0.5 % % 2.4 % -4.4 % 1.2 % -1.6 % 0.1 % % -1.4 % -1.1 % 2.8 % -1.9 % -0.2 % % -7.5 % 6.2 % 1.4 % 2.3 % 0.2 % % -3.3 % 0.7 % 2.5 % 1.1 % 0.6 % % -2.1 % -1.2 % 2.7 % 3.2 % 0.4 % % -0.7 % -0.2 % -2.2 % 3.8 % -0.2 % Avg % -0.6 % -0.5 % 1.4 % 0.7 % 0.0 % Työn tuottavuus kasvanut 1%, Mikroaineistojen perusteella organisaatiopääoma on merkittävä selittäjä. 53

54 Yritysten sisäinen (within) ja yritysten välinen (between) tuottavuuden kasvu Capital Aggregate Within Between Entry Exit % 1.7 % -1.5 % -3.3 % 0.4 % % -9.5 % 2.6 % -0.9 % 0.7 % % 3.7 % 2.2 % -2.2 % 1.6 % % -1.1 % -1.8 % -2.2 % 0.5 % % 1.0 % -1.5 % 0.2 % 1.4 % % 5.3 % 2.9 % -1.6 % 1.5 % % -0.1 % -1.4 % -0.6 % 1.5 % % 2.5 % 1.8 % -0.7 % 1.2 % % 1.4 % -2.0 % 0.4 % 2.4 % Average % 0.5 % 0.1 % -1.2 % 1.3 % Työn tuottavuus kasvanut 0-7-1%, Tuottavuus kasvanut yritysten sisällä, korkean tuottavuuden yritysten osuus ei kasvanut (between effect), markkinoilta poistunut alhaisen tuottavuuden yrityksiä (exit effect)

55 PANOS-TUOTOS-taulut Understanding National Accounts Lequiller Blades, luku 4 s. 96 Hyödykkeiden tarjonta ja käyttö -taulut (472 hyödykettä Ranskassa) Yhtälö 1 Tuotanto + Tuonti = Tarjonta = Välituotteiden ja palveluiden kulutus + Loppukulutus + GFCF + Varastojen muutos + Vienti Markkinatuotanto liikevaihtotilastoista perushinnoin Kulutus markkinahinnoin Tullitilastot tavaroiden viennille ja tuonnille, palveluvirrat Suomen Pankilta Kaupan ja liikenteen marginaalit ovat erotettu tuotannossa ja verot (vähennettynä tuilla) vielä mukana yhtälön vasemmalla puolella Kotimaan markkinat: tuotanto + tuonti - vienti Investointihöydykkeet GFCF Kotitalouden kulutus Välituotteiden kulutus University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 55 Terveyspalvelut ja koulutus luokitellaan julkiseksi kulutukseksi

56 Tarjontataulukko University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 56

57 Loppukäyttö taulukko University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 57

58 Välituotekäyttö taulukko Vaakarivillä yhden tuotteen välituotekäyttö eri toimialoilla, pystyrivillä vastaava yhdellä toimialalla 58

59 Kotitalouksien kulutus käyttökohteen mukaan

60 PANOS-TUOTOS-taulut Understanding National Accounts Lequiller Blades, luku 4 s. 96 Tekninen kerroin a X / x, X välituotteiden kulutus, toimiala i tuote j ij ij ij ij j j 1 j 2 tuotanto esim. yksi tonni terästä vaatii 5 tonnia hiiltä, 3 tonnia rautaa, 10 megawattia energiaa (1) x X X... X x ij hyödykkeen j tuotanto on sen käyttö välituotteena kaikilla j j 1 1 j 2 2 jn 2 j y toimialoilla 1...n ja lopputuotekulutus y, käyttäen a X / x (2) x a x a x... a x y (3) [x] [A].[x] + [y] matriisimuodossa jn University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 60 j j ji ji i

61 PANOS-TUOTOS-taulut Understanding National Accounts Lequiller Blades, luku 4 s. 96 Tuotanto voidaan ilmaista suhteessa lopputuotekäyttöön 1 (4) [x] [ I A] [y] jossa I=diagonaalimatriisi, Olettaen että tekniset kertoimet ovat kiinteät 1 (5) [ Dx] [ I A] [ Dy] Dx kertoo muutoksen kunkin hyödykkeen tuotannossa kun lopputuotteen tuotanto muuttuu Dy Kun toimialojen arvonlisät on laskettu perushinnoin ne summautuvat yhdessä (netto)verojen jälkeen BKT:ksi University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 61

62 Aineistot Understanding National Accounts Lequiller Blades, luku University of Vaasa Department of Economics INNODRIVE 62

63 Sopivia seminaarityön aiheita Suomen kansantalouden pitkän aikavälin kasvun vahvuudet ja heikkoudet: toimialoittaiset katsaukset Kansantalouden kasvu ja ennusteet VM ja Ennustelaitokset: ETLA, Palkansaajien tutkimuslaitos, PTT tutkimuslaitos Oma ennuste Aineeton pääoma (intangible capital) Euroopassa ja Yhdysvalloissa (Corrado Hulten Sichel, Jonathan Haskel, Conference Board) Suomi ja ulkomaankauppa / maailmantalous / integroituminen Julkinen sektori Suomessa; Eläkejärjestelmä ja sen rahoítus Suhdanteet, inflaatio ja sen torjunta Rahoitusmarkkinat, pankkikriisi ja sen opetukset Suomen energiatalous ja ilmastonmuutos University of Vaasa 63

64 Sopivia seminaarityön aiheita Ministry of Finance katsauksia talouksien kehityksestä eri maissa Vuosi 2010, 2011, pitkä aikaväli Inflaatio, vienti, rahoitusmarkkinat Työmarkkinat, työllisyyden ja työttömyyden kehitys: TEM:n tilastot, Tilastokeskus Rahoituskriisi Yhdysvalloissa / Velkakriisi Euroopassa Luottamusindeksit Suomessa ja muualla: EK, Tilastokeskus Kuluttajat (luottamus omaan talouteen, yleinen), Yritykset (tuotanto, investoinnit, tilauskanta) OECD katsauksista aihepohja esim. ikääntyminen, Measuring Globalisation: OECD Economic Globalisation Indicators 2010 Setting tax policies that support the Nordic model Economic surveys on Finland, policy recommendations University of Vaasa 64

Kansantalouden perusteet / Avoin yliopisto

Kansantalouden perusteet / Avoin yliopisto Hannu Piekkola, Hannu Törmä, Petri Kuosmanen, Mikko Lintamo Kansantalouden perusteet / Avoin yliopisto Kevät 2011 Vaasa KANS1001 Kansantaloustieteen perusteet S2010 Luentorunko Hannu Törmä Vaihdanta ja

Lisätiedot

Aineeton pääoma talouskasvun ytimessä *

Aineeton pääoma talouskasvun ytimessä * Kansantaloudellinen aikakauskirja 108. vsk. 1/2012 Aineeton pääoma talouskasvun ytimessä * Hannu Piekkola Professori Vaasan yliopisto 1. Johdanto Jos organisaation kehittämiseen, T&K-toimintaan ja ohjelmistojen

Lisätiedot

Aineeton pääoma avain menestykseen

Aineeton pääoma avain menestykseen HANNU PIEKKOLA Aineeton pääoma avain menestykseen VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 169 VAASA 2011 III Esipuhe Tekesin rahoittaman projektin Aineeton pääoma kansainvälisessä vertailussa

Lisätiedot

Working Paper Yksityisten palveluaojen kansainvälinen tuottavuusvertailu

Working Paper Yksityisten palveluaojen kansainvälinen tuottavuusvertailu econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

ICT JA PALVELUT NÄKÖKULMIA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN. Laura Castrén Antti Kauhanen Martti Kulvik Silja Kulvik-Laine Antti Lönnqvist Sirpa Maijanen

ICT JA PALVELUT NÄKÖKULMIA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN. Laura Castrén Antti Kauhanen Martti Kulvik Silja Kulvik-Laine Antti Lönnqvist Sirpa Maijanen ICT JA PALVELUT NÄKÖKULMIA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Laura Castrén Antti Kauhanen Martti Kulvik Silja Kulvik-Laine Antti Lönnqvist Sirpa Maijanen Olli Martikainen Miikka Palvalin Ilona Peltonen Paula

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

OSA III Julkisen talouden rahoitus

OSA III Julkisen talouden rahoitus OSA III Julkisen talouden rahoitus Verotusvoima on merkittävin seikka, joka erottaa julkisen yksityisestä sektorista Verojen osuus on kasvanut kehittyneissä maissa varsin yhtäjaksoisesti aina näihin päiviin

Lisätiedot

Lapuan kaupungin Simpsiö- ja NovaPark-hankkeiden aluetaloudelliset vaikutukset

Lapuan kaupungin Simpsiö- ja NovaPark-hankkeiden aluetaloudelliset vaikutukset 1 Hannu Törmä Juha Honkatukia Lapuan kaupungin Simpsiö- ja NovaPark-hankkeiden aluetaloudelliset vaikutukset Raportteja 2 2 3 Lapuan kaupungin Simpsiö- ja NovaPark-hankkeiden aluetaloudelliset vaikutukset

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 12 Helsinki Finland Tel. 358-9-69 9 Telefax 358-9-61 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Julkisen talouden. rahoituksellinen kestävyys Suomessa. I Keskusteluaiheita Discussion Papers. No 1237. Jukka Lassila * Tarmo Valkonen ** 11.1.

Julkisen talouden. rahoituksellinen kestävyys Suomessa. I Keskusteluaiheita Discussion Papers. No 1237. Jukka Lassila * Tarmo Valkonen ** 11.1. Julkisen talouden rahoituksellinen kestävyys Suomessa I Keskusteluaiheita Discussion Papers 11.1. 2011 No 1237 Julkisen talouden rahoituksellinen kestävyys Suomessa Jukka Lassila * Tarmo Valkonen ** *

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologian. tuottavuusvaikutuksista Suomen liike-elämässä

Tieto- ja viestintäteknologian. tuottavuusvaikutuksista Suomen liike-elämässä Kansantaloudellinen aikakauskirja 99. vsk. 2/2003 ARTIKKELEITA Tieto- ja viestintäteknologian tuottavuusvaikutukset Suomen liike-elämässä* Mika Maliranta Tutkimuspäällikkö ETLA Petri Rouvinen Tutkimusjohtaja

Lisätiedot

Palkat ja työvoimakustannukset 2013

Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Löner och arbetskraftskostnader Wages, salaries and labour costs Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Wages, salaries and labour costs Palkat ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

Digitaalinen Suomi 2020

Digitaalinen Suomi 2020 Digitaalinen Suomi 2020 Älykäs tie menestykseen Hannu Hernesniemi (toim.) Digitaalinen Suomi 2020 Digitaalinen Suomi 2020 Älykäs tie menestykseen Hannu Hernesniemi (toim.) Tämän teoksen osittainenkin kopiointi

Lisätiedot

Working Paper Suomen ulkomaankaupan erikoistuminen: Keiden kanssa kilpailemme?

Working Paper Suomen ulkomaankaupan erikoistuminen: Keiden kanssa kilpailemme? econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

Suomen talouden kansainvälistyminen. rahoitus- ja maksutasetilastojen

Suomen talouden kansainvälistyminen. rahoitus- ja maksutasetilastojen Suomen talouden kansainvälistyminen 2000-luvulla rahoitus- ja maksutasetilastojen valossa Yleistajuiset selvitykset A:112 2008 J o r m a H i l p i n e n ( t o i m. ) Suomen talouden kansainvälistyminen

Lisätiedot

TEM-analyyseja 16/2009

TEM-analyyseja 16/2009 TEM-analyyseja 16/2009 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN LYHYEN AIKAVÄLIN TALOUS- JA TYÖMARKKINAENNUSTE Syksy 2009 Johanna Alatalo - Ilkka Nio Mika Tuomaala ISSN 1797-5271 ISBN 978-952-227-258-4 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Rakennuskustannusindeksi 2000=100 Käyttäjän käsikirja Building Cost Index 2000=100 User s Handbook

Rakennuskustannusindeksi 2000=100 Käyttäjän käsikirja Building Cost Index 2000=100 User s Handbook Käsikirjoja 42 Handbooks Rakennuskustannusindeksi 2000=100 Käyttäjän käsikirja Building Cost Index 2000=100 User s Handbook 23.5.2001, 13:00 Käsikirjoja 42 Handböcker Handbooks Rakennuskustannusindeksi

Lisätiedot

Innovointi ja luova tuho - erot maiden, toimialojen ja yritysryhmien välillä

Innovointi ja luova tuho - erot maiden, toimialojen ja yritysryhmien välillä Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 1/2014 Innovointi ja luova tuho - erot maiden, toimialojen ja yritysryhmien välillä Mika Maliranta Koko kansantalouden kokonaistuottavuuden kasvu on hyvinvoinnin

Lisätiedot

212 KOTITALOUKSILLE SUUNNATTUJEN PALVELUJEN ARVONLISÄ- VEROKANNAN ALENTAMINEN

212 KOTITALOUKSILLE SUUNNATTUJEN PALVELUJEN ARVONLISÄ- VEROKANNAN ALENTAMINEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 212 KOTITALOUKSILLE SUUNNATTUJEN PALVELUJEN ARVONLISÄ- VEROKANNAN ALENTAMINEN Timo Rauhanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for

Lisätiedot

Miksi kestävyysvajelaskelmat eroavat toisistaan? Hoito- ja hoivamenoista tehtyjen oletusten vaikutus tuloksiin

Miksi kestävyysvajelaskelmat eroavat toisistaan? Hoito- ja hoivamenoista tehtyjen oletusten vaikutus tuloksiin Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 20 Miksi kestävyysvajelaskelmat eroavat toisistaan? Hoito- ja hoivamenoista tehtyjen oletusten vaikutus tuloksiin Jan Klavus Jenni Pääkkönen Valmisteluraportit

Lisätiedot

VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOS, TUOTTAVUUS JA KASVU

VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOS, TUOTTAVUUS JA KASVU PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA N:o 198 PELLERVO ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE REPORTS No. 198 VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOS, TUOTTAVUUS JA KASVU Janne Huovari Jaakko Kiander Raija Volk Helsinki

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 154 Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Juha Honkatukia Jussi Ahokas Kimmo Marttila VATT Tutkimukset 154 helmikuu 2010 VATT TUTKIMUKSET

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 125 VATT RESEARCH REPORTS. Tiina Teppala KULUTUSVEROTUS TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN VAIKUTTAAKO ARVONLISÄVEROTUS KULUTTAJAHINTOIHIN?

VATT-TUTKIMUKSIA 125 VATT RESEARCH REPORTS. Tiina Teppala KULUTUSVEROTUS TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN VAIKUTTAAKO ARVONLISÄVEROTUS KULUTTAJAHINTOIHIN? VATT-TUTKIMUKSIA 125 VATT RESEARCH REPORTS Tiina Teppala KULUTUSVEROTUS TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN VAIKUTTAAKO ARVONLISÄVEROTUS KULUTTAJAHINTOIHIN? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kehittyminen Suomessa. Arviot menneisyydestä ja tulevaisuudesta

Energiatehokkuuden kehittyminen Suomessa. Arviot menneisyydestä ja tulevaisuudesta SEARCH 180 O HL I G H T S VI S I Göran Koreneff Leena Grandell Antti Lehtilä Tiina Koljonen & Nils-Olof Nylund G Arviot menneisyydestä ja tulevaisuudesta HI NS SC I E N CE T RE Energiatehokkuuden kehittyminen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUS EKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUS EKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 108 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 108 AJANKOHTAISTA MAATALOUS EKONOMIAA CURRENT TOPICS IN AGRICULTURAL

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Kevät 2015

Taloudellinen katsaus Kevät 2015 Taloudellinen katsaus Kevät 215 Valtiovarainministeriön julkaisu 17a/215 Talousnäkymät Taloudellinen katsaus Kevät 215 Valtiovarainministeriön julkaisu 17a/215 Talousnäkymät 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita

Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita N:o 104 (December 2007) AINEETTOMAT INVESTOINNIT SUOMEN YRITYKSISSÄ VUONNA 2004: KOKEILU YRITYSAINEISTOILLA

Lisätiedot

Viennin rakennemuutos kohti palveluita osassa OECD-maita

Viennin rakennemuutos kohti palveluita osassa OECD-maita DEPARTMENT OF ECONOMICS WORKING PAPERS 20 EERO KOSOLA Viennin rakennemuutos kohti palveluita osassa OECD-maita VAASA 2013 ISBN 978 952 476 494 0 (painettu) ISBN 978 952 476 495 7 (verkkojulkaisu) ko VIENNIN

Lisätiedot

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 214. Pellervo Economic Research Institute Reports 214

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 214. Pellervo Economic Research Institute Reports 214 Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 214 Pellervo Economic Research Institute Reports 214 YRITYSTEN MENESTYMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY Helsinki 2009 Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot