Elintarvikkeiden hintataso ja hintojen kehitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elintarvikkeiden hintataso ja hintojen kehitys 12.9.2011"

Transkriptio

1 ja hintojen kehitys

2 Elintarvikkeiden kuluttajahinnat Suhteessa maan yleiseen hintatasoon on elintarvikkeiden hinta Suomessa Euroopan alhaisimpia. Arvonlisäverottomilla hinnoilla laskettuna elintarvikkeiden hintataso Suomessa olisi hieman keskimääräistä eurooppalaista hintatasoa alhaisempi. Elintarvikkeiden ALV on Suomessa kuitenkin edelleen merkittävästi (63 %) eurooppalaista keskiarvoa korkeammalla tasolla. Tämän seurauksena elintarvikkeiden hintataso Suomessa oli vuonna 2010 noin 7 % korkeampi kuin keskimäärin Euroopassa (). Suomen suhteellinen hintataso on merkittävästi alhaisempi kuin muissa Pohjoismaissa (Norjassa +56 % verrattuna eurooppalaiseen tasoon, Tanskassa +29 % ja Ruotsissa +10 %). Elintarvikkeiden hinnannousu vuosina on ollut Suomessa vähäisempää kuin muissa EU-maissa keskimäärin. Elintarvikkeiden voimakas kuluttajahintojen nousu ei ole ainoastaan suomalainen ilmiö. Elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti 2000-luvulla myös muissa Euroopan maissa. Elintarvikkeisiin käytetyn rahan määrä on säilynyt varsin samalla tasolla 2000-luvulla. Elintarvikkeisiin käytetyn rahan osuus Suomessa on samaa tasoa kuin muissa EU-maissa. Sivu 2

3 Elintarvikeketjun tuottavuus ETLAn vuoden 2005 tilastoaineistolla tehdyn analyysin mukaan suomalainen elintarviketeollisuus ja kauppa ovat kansainvälisesti melko kilpailukykyisiä. Maatalouden kilpailukyky on heikko, johtuen epäedullisista luonnonolosuhteista ja pienestä tilakoosta. Saman ETLAn tutkimuksen mukaan Suomen kaupan tuottavuus EU 15 -alueen keskitasoa ja lähes Yhdysvaltojen vähittäiskaupan tuottavuuden tasolla. Suomen kaupan hyvä tuottavuus on keskeinen selittäjä sille, että Suomen kauppa on palveluiden hinnoilla ja tuotannon yksikkökustannuksilla tarkastellen melko kilpailukykyinen suhteessa läntisiin teollisuusmaihin. Kaupan sääntely on Suomessa kansainvälisesti verraten erittäin voimakasta. Sääntelyn vapautuminen on ollut Suomessa huomattavasti muita maita hitaampaa ja vähäisempää. OECD:n analyysin perusteella sääntelyllä on negatiivisia vaikutuksia kilpailuun ja hintatasoon. Elintarvikekaupan osuus Suomen elintarviketalouden kokonaisrahavirroista oli MTT:n tutkimuksen mukaan 11 % vuonna Sivu 3

4 Suhteessa maan yleiseen hintatasoon, on elintarvikkeiden hinta Suomessa Euroopan edullisimpia =100, 2010 Kokonaishintaindeksi 1 Ruoka ja eialkoholipit. juomat 2 Alkoholi ja tupakka 3 Ravintolat ja hotellit 4 Sveitsi Norja Tanska Ruotsi Irlanti Ranska Belgia Itävalta Alankomaat Saksa Italia Iso-Britannia Espanja Kreikka Portugali Viro Latvia Liettua Bulgaria Ruokaindeksi / kokonaisindeksi Bulgaria 129 Latvia 120 Liettua 111 Norja 111 Viro 107 Itävalta 107 Saksa 106 Belgia 103 Portugali 102 Kreikka 102 Italia 102 Iso-Britannia 101 Irlanti 101 Sveitsi 100 Ranska 97 Espanja 97 Ruotsi 96 Tanska Alankomaat Lähde: Eurostat, Comparative price level indices. 1 Household final consumption expenditure. 2 Food and non-alcoholic beverages. 3 Alcoholic beverages, tobacco and narcotics. 4 Restaurants and hotels. Sivu 4

5 Suomessa elintarvikkeiden hinta ilman arvonlisäveroa on alle EU:n keskiarvon Ruoka- ja ei-alkoholipitoiset juomat ilman ALV:tä * =100, 2010 Irlanti Luxemburg Tanska Belgia Itävalta Ranska Ruotsi Saksa Iso-Britannia Italia Alankomaat Espanja Kreikka Portugali Latvia Viro Liettua ,6 120 Arvonlisäverolla oli selkeä vaikutus ruoan hintaan Suomessa vuonna 2010 Mikäli elintarvikkeiden hinnoista poistetaan erilaisten arvonlisäverokantojen merkitys, elintarvikkeiden hinta Suomessa olisi ollut 0,4% alhaisempi kuin - maissa keskimäärin. Suomen -maita korkeampi hintataso selittyy siis kokonaan keskimääräistä suuremmalla arvonlisäveroprosentilla Lähde: Eurostat, Comparative price level indices, Food and non-alcoholic beverages. = ns vanhat EU maat, eli ennen vuotta 2004 jäseneksi tulleet. * Kunkin maan yleisin ruoan ALV-%. Lähde: Euroopan Komissio: VAT Rates applied in the Member States of the European Union (2011). Sivu 5

6 Elintarvikkeiden arvonlisävero on Suomessa edelleen selkeästi eurooppalaista keskiarvoa korkeampi Yleisin elintarvikkeiden arvonlisävero EU-maissa %, 2011 Tanska Latvia Liettua Viro Kreikka Ruotsi Itävalta Saksa Portugali Alankomaat Belgia Ranska Espanja Italia Iso-Britannia Irlanti , Lähde: Euroopan Komissio: VAT Rates applied in the Member States of the European Union (2011). Sivu 6

7 Elintarvikkeiden hinta Suomessa on muita Pohjoismaita alhaisempi Ruoka- ja ei-alkoholipitoiset juomat hintaindeksi (=100), 2010 Norja Sveitsi Tanska Irlanti Ruotsi Belgia Itävalta Saksa Ranska Italia Iso-Britannia Kreikka Alankomaat Espanja Portugali Latvia Viro Liettua Bulgaria Lähde: Eurostat, Comparative price level indices, Food and non-alcoholic beverages. = ns vanhat EU maat, eli ennen vuotta 2004 jäseneksi tulleet. Sivu 7

8 Elintarvikkeiden kuluttajahinnat ovat Suomessa nousseet hieman keskitasoa vähemmän vuodesta 2005 Ruuan kuluttajahintojen nousu maittain 2005=100, 1/ /2010 Latvia Liettua Bulgaria Viro Iso-Britannia Belgia Tanska Ruotsi Itävalta Italia Espanja Saksa Norja Alankomaat Ranska Portugali Irlanti Lähde: Eurostat, Food supply chain monitor, food consumer price index, 2005=100. laskettu painottamattomana keskiarvona Sivu 8

9 Suomessa käytetään elintarvikkeisiin yhtä suuri osuus kokonaiskulutuksesta kuin muuallakin Euroopassa 14% Elintarvikkeiden kulutuksen osuus kokonaiskulutuksesta %, EU27 13% 12% 11% Lähde: Eurostat: Final consumption expenditure of households by consumption purpose, COICOP Food and non alcoholic beverages. Sivu 9

10 Suomen kaupan tuottavuus on kansainvälisesti verraten hyvällä tasolla Tuottavuus vuonna 1980 Tuottavuuden kasvu Tuottavuuden kasvu Tuotos 1000 vuoden 2005 hinnoin työntekijää kohden vuodessa MAATALOUS EU-15 Yhdysvallat ELINTARVIKETEOLLISUUS EU-15 Yhdysvallat KAUPPA EU-15 Yhdysvallat Lähde: ETLA Julkaisu: Kotilainen, Koski, Mankinen, Rantala; Elintarvikkeiden hinnanmuodostus ja markkinoiden toimivuus. 10

11 Kaupan haitallinen sääntely oli vuonna 2008 Suomessa EU 15 -maista viidenneksi tiukinta Luxembourg Belgia Itävalta Kreikka Ranska Portugali Tanska Espanja Italia Yhdysvallat Japani Saksa Alankomaat Iso-Britannia Viro Irlanti Ruotsi 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Lähde: Indicators of regulatory conditions in the retail distribution sector, OECD, Mittarit keskittyvät kilpailuun ja kustannuksiin vaikuttavaan sääntelyyn. Sivu 11

12 Kaupan osuus on noin 11 % elintarviketalouden rahavirroista Suomessa Tuoteverot 4,6 mrd. (19%) Elintarviketalouden rahavirrat Suomessa 2009 Elintarvikkeiden tuonti ja muu panostuonti 4,4 mrd. (18%) Ravitsemistoiminta 1,9 mrd. (8%) Maatalous 3,2 mrd. (13%) Rahavirrat yhteensä 24,3 mrd Elintarviketeollisuus 2,6 mrd. (11%) Elintarvikekauppa 2,7 mrd. (11%) Muut alat (maatalouskauppa, liikeelämän palvelut, kuljetus jne) 4,8 mrd. (20%) Elintarvikekauppa muodosti vuonna % Suomen elintarviketalouden rahavirroista. MTT:n mukaan Suomen elintarvikeketjun rahavirtojen suuruus on 24,3 mrd. Luku sisältää sekä kansantalouden tilinpidon mukaiset, elintarvikkeiden ja juomien kulutusmenot kotona ja kodin ulkopuolella (20,2 mrd ), sekä elintarvikkeiden viennistä ja maataloustuista koostuvat rahavirrat (4,1 mrd ). Rahavirroista 35 % kohdentuu elintarvikekaupalle, -teollisuudelle ja maataloudelle niiden tuottaman arvonlisäyksen (osuus BKT:stä) mukaisesti. Merkittävä osuus (19 %) rahavirroista menee tuoteveroihin, jotka pitävät sisällään sekä arvonlisäveron että valmisteverot. Muut liiketoiminnan alat palvelevat koko elintarvikeketjua MTT:n laskelmien mukaan yhteensä 4,8 mrd. arvosta muodostaen 20 % elintarviketalouden rahavirroista. Lähde: MTT: Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot 2011 Sivu 12

13 Elintarvikkeiden kuluttajahinnat ovat nousseet selkeästi palkkojen ja maatalouden tuottajahintojen nousua vähemmän Elintarvikeketjun hintaindeksien sekä bruttopalkkojen kehitys /2010 * 2005 =100 Bruttopalkat Maatalouden tuottajahinnat¹ Elintarviketeollisuuden hinnat² Elintarvikkeiden kuluttajahinnat³ Lähteet: Eurostat: Aggregates by branch: gross wages and salaries, NACE_R1: TOTAL. Food supply chain - Price indices (2005=100) Hintaindeksien osalta laskettu painottamattomana keskiarvona. ¹ Vuoden 2010 arvo = joulukuu 2010 ² Luxembourg & Portugal ei mukana arvossa (tietoa ei saatavilla). Vuoden arvo = joulukuu 2010 ³ Vuoden 2011 arvo = joulukuu 2010 Sivu 13

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Helmikuu 2015

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Helmikuu 2015 Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa Helmikuu 2015 Sisältö 1. Elintarvikkeiden verotus Suomessa 2. Ruoan hintataso ja sen kehitys Suomessa Tausta Työn on laatinut Päivittäistavarakauppa ry:n

Lisätiedot

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Elokuu 2013

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Elokuu 2013 Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa Elokuu 2013 Sisältö 1. Elintarvikkeiden verotus Suomessa 2. Ruoan hintataso Suomessa Tausta Työn on laatinut Päivittäistavarakauppa ry:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kansainvälinen hintavertailu 2012

Kansainvälinen hintavertailu 2012 Hinnat ja kustannukset 2013 Kansainvälinen hintavertailu 2012 Ruoka ja alkoholittomat juomat Suomessa 19 prosenttia EU:n keskitasoa kalliimpia Vuoden 2012 keväällä tehdyn ruoan ja alkoholittomien juomien

Lisätiedot

Keskusteluaiheita Discussion papers. No. 1069. Olavi Rantala PALVELUALOJEN KILPAILU JA HINNANMUODOSTUS KANSAINVÄLISESSÄ VERTAILUSSA

Keskusteluaiheita Discussion papers. No. 1069. Olavi Rantala PALVELUALOJEN KILPAILU JA HINNANMUODOSTUS KANSAINVÄLISESSÄ VERTAILUSSA ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hintakehitys Suomessa

Elintarvikkeiden hintakehitys Suomessa Elintarvikkeiden hintakehitys Suomessa 30.11.2009 Jarkko Kivistö ekonomisti rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Elintarvikkeiden hinnat nousivat nopeasti vuosina 2007 ja 2008 eri puolilla maailmaa. Hintojen

Lisätiedot

Toimialoittainen työkustannuskehitys teollisuuden kustannusrakenteen näkökulmasta

Toimialoittainen työkustannuskehitys teollisuuden kustannusrakenteen näkökulmasta Toimialoittainen työkustannuskehitys teollisuuden kustannusrakenteen näkökulmasta 9.5.03 Työvoimakustannusten kasvu tehdasteollisuudelle välituotteita tuottavilla toimi aloilla on vuosina 999 0 ollut Suomessa

Lisätiedot

Palveluiden ulkomaankauppa

Palveluiden ulkomaankauppa BoF Online 5 2009 Palveluiden ulkomaankauppa Suomessa Timo Hirvonen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahapolitiikka-

Lisätiedot

Suomen työmarkkinat 2004

Suomen työmarkkinat 2004 Suomen työmarkkinat 2004 Palkkojen, työvoimakustannusten ja työaikojen kansainvälinen vertailu Syyskuu 2004 Suomen työmarkkinat 2004 Palkkojen, työvoimakustannusten ja työaikojen kansainvälinen vertailu

Lisätiedot

Working Paper Yksityisten palveluaojen kansainvälinen tuottavuusvertailu

Working Paper Yksityisten palveluaojen kansainvälinen tuottavuusvertailu econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

parempaa sääntelyä lisää kilpailua ja ostovoimaa

parempaa sääntelyä lisää kilpailua ja ostovoimaa parempaa sääntelyä lisää kilpailua ja ostovoimaa päivittäistavarakaupan hallitusohjelmatavoitteet 2015 2019 Lähivuosien suuria haasteita Suomelle ovat kuluttajien ostovoiman ja kansantalouden kehityksen

Lisätiedot

LIHASEKTORIN HINTARAKENTEET

LIHASEKTORIN HINTARAKENTEET PTT työpapereita 160 PTT Working Papers 160 LIHASEKTORIN HINTARAKENTEET Ari Peltoniemi* Kyösti Arovuori** Jyrki Niemi*** Perttu Pyykkönen** Helsinki 2014 *Kuluttajatutkimuskeskus ** Pellervon taloustutkimus

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ARVONLISÄVEROKANNAN ALENTAMISEN VAIKUTUKSET

ELINTARVIKKEIDEN ARVONLISÄVEROKANNAN ALENTAMISEN VAIKUTUKSET PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA 200 PELLERVO ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE REPORTS 200 ELINTARVIKKEIDEN ARVONLISÄVEROKANNAN ALENTAMISEN VAIKUTUKSET Pasi Holm Jaakko Kiander Timo Rauhanen

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen ajanoja 10.1.01 Suomen kilpailukyky on rahaliiton aikana heikentynyt, kun kilpailukyvyllä tarkoitetaan talouden ulkoisen tasapainon edellytyksiä. Avoimen sektorin

Lisätiedot

Working Paper Teollisuusmaiden suhteellinen etu ja sen panosintensiivisyys

Working Paper Teollisuusmaiden suhteellinen etu ja sen panosintensiivisyys econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

Verottaja ostajan kukkarolla

Verottaja ostajan kukkarolla 50 4.10.2007 Verottaja ostajan kukkarolla - kulutusverot Suomessa ja muissa maissa M i n n a P u n a k a l l i o Hinta, % 100 80 60 40 20 0 ALV Valmistevero Nettohinta 1 TIIVISTELMÄ Kulutusverot lohkaisevat

Lisätiedot

Yritykset ja yrittäjyys

Yritykset ja yrittäjyys Yritykset ja yrittäjyys Suomen Yrittäjät 5.10.2006 1 250 000 Yritysten määrän kehitys 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 218140 215799 211474 203358 213230 219273219515 222817224847226593 232305 228422

Lisätiedot

Julkaisut 59. Talouden rakenteet 2011. Aki Kangasharju Outi Kröger Timo Rauhanen. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Julkaisut 59. Talouden rakenteet 2011. Aki Kangasharju Outi Kröger Timo Rauhanen. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Julkaisut 59 Aki Kangasharju Outi Kröger Timo Rauhanen (toim.) Julkaisut 59 joulukuu 211 VATT JULKAISUT 59 Talouden rakenteet 211 Toimittaneet Aki Kangasharju Outi

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

Kansainvälinen hintavertailu 2013

Kansainvälinen hintavertailu 2013 Hinnat ja kustannukset 2014 Kansainvälinen hintavertailu 2013 Eurooppalaisten kuluttajien maksamissa hinnoissa isot erot vuonna 2013 Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso vaihteli suuresti Euroopan maiden

Lisätiedot

Kone- ja metallituoteteollisuuden

Kone- ja metallituoteteollisuuden ETLA Raportit ETLA Reports 23.5.214 No 28 Kone- ja metallituoteteollisuuden visio 225 Timo Nikinmaa * * ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, timo.nikinmaa@etla.fi Suositeltava lähdeviittaus: Nikinmaa,

Lisätiedot

Elintasoerot Euroopan unionin alueella

Elintasoerot Euroopan unionin alueella Tuotantotalouden osasto Kansainväliset toiminnot ja markkinointi Tu6000050 Kandidaatintyö ja seminaari KANDIDAATINTYÖ Elintasoerot Euroopan unionin alueella Kevät 2007 Leena Hiekkala 0263972 Mikko Luokkamäki

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2/2011

Markkinakatsaus 2/2011 Markkinakatsaus 2/2011 Telepalvelujen hintataso Suomessa 2010 Viestintävirasto 2011 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomalainen palkkataso EUvertailussa

Suomalainen palkkataso EUvertailussa Mari Kangasniemi Pekka Sauramo Ozan Yanar Suomalainen palkkataso EUvertailussa RAPORTTEJA 29 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS SUOMALAINEN PALKKATASO EU-VERTAILUSSA Mari Kangasniemi Pekka Sauramo Ozan Yanar

Lisätiedot

Working Paper Itsehoitolääkkeiden kaupan vapauttamisen merkitys kuluttajille ja kaupalle

Working Paper Itsehoitolääkkeiden kaupan vapauttamisen merkitys kuluttajille ja kaupalle econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Mankinen,

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2/2010. Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009. Markkinakatsaus 2/2010

Markkinakatsaus 2/2010. Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009. Markkinakatsaus 2/2010 Markkinakatsaus 2/2010 Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009 Markkinakatsaus 2/2010 Markkinakatsaus 2/2010 - Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009 30.6.2010 Viestintävirasto 2010 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi

Lisätiedot

Elintarvikekauppa elintarvikesektorin osana

Elintarvikekauppa elintarvikesektorin osana Kansantaloudellinen aikakauskirja 111. vsk. 1/2015 Elintarvikekauppa elintarvikesektorin osana Marja Knuuttila Elintarvikekaupan tuotosta ei tiedetä, sillä elintarvikekauppa ei ole toimialana kansantalouden

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 12 Helsinki Finland Tel. 358-9-69 9 Telefax 358-9-61 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Suomen kulttuuri eurooppalaisessa vertailussa

Suomen kulttuuri eurooppalaisessa vertailussa Opetusministeriö Ministry of Education Opetusministeriön politiikka-analyysejä 2009:5 Suomen kulttuuri eurooppalaisessa vertailussa Kulttuurialan kansainvälinen vertailu on hyvin haasteellinen tehtävä,

Lisätiedot

Kansainvälinen hintavertailu 2014

Kansainvälinen hintavertailu 2014 Hinnat ja kustannukset 2015 Kansainvälinen hintavertailu 2014 Euroopan maiden kuluttajahinnoissa suuria eroja vuonna 2014 Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso vaihteli suuresti Euroopan maiden välillä

Lisätiedot