Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg"

Transkriptio

1 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-18:40 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala / Sockengården Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Oksanen Ari 16:30-18:40 pj / ordf. Lindqvist Kaj 16:30-18:40 I varapj / I viceprdf. Lindqvist Clara 16:30-18:40 II varapj / II viceordf. Abrahamsson Anna 16:30-18:40 jäsen/medlem Elfgren Thomas 16:30-18:40 jäsen/medlem Grönqvist Kjell 16:30-18:40 jäsen/medlem Hursti Jari 16:30-18:40 jäsen/medlem Lindroos Kicka 16:30-18:40 jäsen/medlem Manninen-Ollberg 16:30-18:40 jäsen/medlem Marja Rope Maarit 16:30-18:40 jäsen/medlem Liljeström Christel 16:30-18:40 valt. pj./fullm. ordf. Grannas Mikael 16:30-18:40 kunn.joht/kd Stenvall Peter 16:30-18:40 pöytäk.pitäjä/protokol Muu/Övriga Laitasalo Pekka 16:30-18:40 asiantuntija/sakkunnig Soosalu Merja 16:30-18:40 asiantuntija/sakkunnig Söyrilä Pekka 16:30-18:05 asiantuntija/sakkunnig Kanerva Matti 16:30-18:00 asiantuntija/sakkunnig Horelli Johanna 16:30-17:50 asiantuntija/sakkunnig Poissa/Frånvarande Björkell Rolf jäsen/medlem Vestman Heikki valt.i v.pj./fullm.i v.of. Suominen Mia valt.ii v.pj./fullm.ii v.of. Haapaniemi Rauno valt.iii v.pj./fullm.iii v.of. Päivämäärä Datum Allekirjoitukset Underskrift Käsitellyt asiat Ärenden Päivämäärä Datum Pöytäkirjan tarkastus justering Pöytäkirja nähtävänä et framlagt Puheenjohtaja/Ordförande Ari Oksanen Pöytäkirjantarkastaja/juste rare Anna Abrahamsson Pöytäkirjanpitäjä/förare Peter Stenvall Pöytäkirjantarkastaja/justera re Thomas Elfgren

2 15/ Luettelo käsitellyistä asioista/ärendeförteckning Otsikko/Rubrik Sivu/Sida 302 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan Eräitä virkasuhteita koskevia muutoksia / Ändringar som gäller vissa tjänsteförhållanden 306 Box2 Boxin työpaikka-alueen asemakaava / Box2 Detaljplan för Box arbetsplansområde 307 Taasjärvi III asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 572 tontit 1 ja 2 As Oy Sipoon Vienokki / Tomtförsäljning på Tasträsk III detaljplaneområde, kvarter 572 tomt 1 och 2, As Oy Sipoon Vienokki 308 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-aluella, K1523 T3, / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1523 T3, Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Immersbyn osayleiskaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä tehdyistä valituksista/pirjo Vanhanen, Vivan ja Esa Makkonen / Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol om besvären som anförts över beslutet om godkännande av delgeneralplanen för Immersby/Pirjo Vanhanen, Vivan ja Esa Makkonen 310 Valitus etuosto-oikeuden käyttämisestä/riebacken ja Karlslund / Besvär gällande utnyttjande av förköpsrätten/riebacken och Karlslund Kunnan etuosto-oikeus/ivars / Kommunens förköpsrätt/ivars Uusyrityspalvelujen osto vuonna 2017 / Köp av nyföretagartjänster år Vanhusneuvoston toimintasäännön hyväksyminen / Godkännande av verksamhetsstadga för äldrerådet 314 Sipoon kunnanvaltuuston valtuutettujen lukumäärä / Antalet ledamöter i kommunfullmäktige i Sibbo 315 Anomus kiinteistöveron määrää vastaavasta avustuksesta/gumbontalo Oy / Anhållan om bidrag som motsvarar fastighetsskattens storlek/gumbohuset Ab 316 Ohje palkkiosäännön soveltamiseksi / Direktiv om tillämpningen av arvodesstadgan 317 Jäsenen ja varajäsenen valinta Sipoon palvelutalosäätiön hallitukseen kaudeksi / Val av ledamot och ersättare till styrelsen för

3 15/ Servicehusstiftelsen i Sibbo för perioden Osallistuminen Uudenmaan maakuntaparlamenttiin 2016 / Deltagande i Nylands landskapsparlament Anhållan om understöd för fiberbrojekt/kitö vattenandelslag / Avustushakemus kuituprojektia varten/kitön vesiosuuskunta 320 Valtuuston kokouksessa pidetyn pöytäkirjan tarkastaminen / Granskning av fullmäktiges protokoll från sammanträdet Ilmoitusasiat / Delgivningar Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut 45

4 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet KH 302 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Todettiin, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört.

5 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare KH 303 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna Abrahamsson ja Thomas Elfgren. Till protokolljusterare valdes Anna Abrahamsson och Thomas Elfgren.

6 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan KH 304 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Kunnanhallitus päätti poistaa asia 7 esityslistalta. Muuten esityslista hyväksyttiin yksimielisesti. Kommunstyrelsen beslutade avföra ärende 7 från föredragningslistan. I övrigt godkändes föredragningslistan enhälligt.

7 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Eräitä virkasuhteita koskevia muutoksia / Ändringar som gäller vissa tjänsteförhållanden 1725/ /2016 KH 305 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: henkilöstöpäällikkö / personalchef Merja Soosalu, merja.soosalu(at)sipoo.fi Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. On tullut tarvetta tehdä seuraavat muutokset: Sosiaali- ja terveysosasto Vakanssi , etuuskäsittelijän toimi muutetaan lukien sosiaaliohjaajan viraksi. Perustelut: Tulevan sosiaaliohjaajan työhön kuuluu virkavastuulla tehtävää päätöksentekoa. Siten on perusteltua, että tehtävässä toimitaan virassa. Talous- ja hallintokeskus Vakanssi , asumispalvelusihteerin virka muutetaan taloussihteerin viraksi lukien. Perustelut: Talouspalveluiden tehtäväjärjestelyiden myötä on tehty muutoksia työntekijöiden tehtävissä. Asumispalvelusihteerin tehtävä on siirtynyt osaksi taloussihteerin tehtävää. Tehtävään kuuluu virkavastuulla tehtävää päätöksentekoa. Siten on perusteltua, että tehtävässä toimitaan virassa. Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää tehdä yllä olevat muutokset. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar göra ovan nämnda ändringar. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

8 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Box2 Boxin työpaikka-alueen asemakaava / Box2 Detaljplan för Box arbetsplansområde 1058/ /2015 MAAJAOS 64 Maankäyttöjaosto / Valmistelija / Beredare: kaavoituspäällikkö / planläggningschef Matti Kanerva, matti.kanerva(at)sipoo.fi Kaavan tarkoitus Boxin työpaikka-alueen asemakaavan tarkoituksena on tarjota yritystoiminnan käyttöön tontteja, joita voidaan hyödyntää esim. logistiikka-alueina. Kaava-alueen sijainti Noin ha:n suuruinen suunnittelualue sijaitsee Porvoonväylän ja Uuden Porvoontien välisellä alueella aivan Kilpilahden eritasoliittymän tuntumassa Porvoon kaupungin rajan läheisyydessä. Kaavatyön vaihe Boxin työpaikka-alueen asemakaava kuulutettiin vireille ja kaavatyöstä informoiva osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville. Asemakaava viedään suoraan ehdotuksena päätöksentekokäsittelyyn, koska ylempiasteiset kaavat (Maakuntakaava, Sipoon yleiskaava 2025 ja Boxin osayleiskaava) tukevat alueen asemakaavoittamista työpaikka-alueeksi. Asemakaavasta on valmisteluvaiheessa laadittu perusselvitykset ja tavoitteet -raportti, joka selvittää oas:ia tarkemmin kaavatyön lähtökohtia. Raportti tulee työn myöhemmässä vaiheessa olemaan osa laadittavaa kaavaselostusta. Liite/Bilaga 1/ 64. MAAJAOS: Perusselvitykset ja tavoitteet Vt. kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto merkitsee tiedoksi Boxin työpaikka-alueen asemakaavaa (kaava Box2) varten laaditun perusselvitykset ja tavoitteet -raportin.

9 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Tf. utvecklingsdirektörens förslag antecknar till sin kännedom rapporten över grundutredningarna och målsättningarna för detaljplanen för Box arbetsplatsområde (plan Box2). Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Förslaget godkändes enhälligt. MAAJAOS 28 Maankäyttöjaosto / Valmistelija / Beredare: kaavoituspäällikkö / planläggningschef Matti Kanerva, matti.kanerva(at)sipoo.fi Suunnittelutilanne Kaavatyö on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaavan valmisteluvaiheessa laadittiin selvitykset (hulevedet ja pinnantasaus, luontoselvitys ja liikenneselvitys), perusselvitykset ja tavoitteet-raportti sekä alustava kaavaluonnos. Suunnittelualue Suunnittelualue on osa Porvoon ja Sipoon rajalle sijoittuvaa työpaikka-aluetta Uudenmaan maakuntakaavan, Sipoon yleiskaava 2025:n ja Boxin kyläosayleiskaavan mukaisesti. Boxin työpaikka-alueen asemakaava on ensimmäinen alueelle laadittava asemakaava. Alue sijaitsee erinomaisten liikenneyhteyksien varrella ja asemakaava mahdollistaa sen rakentamisen yleiskaavan ja maakuntakaavan edellyttämällä tavalla. Noin 29,5 ha:n suunnittelualue on pääosin rakentamatonta metsämaata, jonka puusto on suurimmaksi osaksi hakattu. Kaavasuunnitelma Alueelle on suunniteltu työpaikka-alue, joka on pääosin tarkoitettu logistiikkatoiminnoille. Pääosa alueesta on osoitettu 3:lle ohjeelliselle tontille teollisuus- ja varastorakennusten (T-5) korttelialueelle tehokkuudella e=0,40.

10 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen T-5 -korttelialueiden kokonaisrakennusoikeus on k-m2. Tonttien pinta-alat ovat välillä 7,56-9,15 ha ja tonttikohtainen rakennusoikeus kem2. Korttelialuetta ympäröi suojaviheralue (EV-1), jolla maisemointi on sallittua ja jossa voidaan käsitellä hulevesiä. Loppuosa alueesta on yleisen tien aluetta (LT), jolta on osoitettu alueelle 2 ajoneuvoliittymää. Alueelle ei ole osoitettu katuja vaan tonteille ajetaan yleisiltä teiltä ja tonteilla sisäisten ajoyhteyksien välityksellä. Tämä mahdollistaa myös korttelialueen toteuttamisen yhden toimijan kokonaisuutena. Suunnittelualueella ei ole kunnallistekniikkaa. Lähin viemärilinja sijaitsee Boxin kylätaajamassa Spjutsundintien eritasoliittymän tuntumassa ja lähin vesijohto mt 170 varressa noin 200 metriä länteen päin. Alue tullaan liittämään kunnallistekniikkaan ja siellä tullee alustavien arvioiden mukaan sen valmistuessa työskentelemään noin 300 henkilöä. Liitteet / Bilagor Liite 1/28. MAAJAOS: Kaavakartta ja -määräykset Liite 2/28. MAAJAOS: Kaavaselostus Liite 3/28. MAAJAOS: Havainnekuva Liite 4/28. MAAJAOS: Liikenneselvitys Liite 5/28. MAAJAOS: Luontoselvitys Liite 6/28. MAAJAOS: Pinnantasaus ja hulevedet Liite 7/28. MAAJAOS: Selostuksen liitteet Vt. kehitysjohtajan ehdotus: Maankäyttöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa Boxin työpaikka-alueen asemakaavaehdotuksen, kaavan BOX 2, MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarpeelliset lausunnot. Tf. utvecklingsdirektörens förslag: beslutar föreslå kommunstyrelsen att planförslaget för detaljplan för Box arbetsplatsområden, plan BOX 2, läggs fram offentlig i enlighet med MBL 65 och MBF 27 samt att begära nödvändiga utlåtanden angående detaljplanen.

11 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. godkände enhälligt föredragandens förslag. KH 182 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Liitteet / Bilagor Liite 1/ 182 KH: Kaavakartta ja -määräykset Liite 2/ 182 KH: Kaavaselostus Liite 3/ 182 KH: Havainnekuva Liite 4/ 182 KH: Liikenneselvitys Liite 5/ 182 KH: Luontoselvitys Liite 6/ 182 KH: Pinnantasaus ja hulevedet Liite 7/ 182 KH: Selostuksen liitteet Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää asettaa Boxin työpaikka-alueen asemakaavaehdotuksen, kaavan BOX 2, MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarpeelliset lausunnot. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar att planförslaget för detaljplan för Box arbetsplatsområden, plan BOX 2, läggs fram offentlig i enlighet med MBL 65 och MBF 27 samt begär nödvändiga utlåtanden angående detaljplanen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. MAAJAOS 87 Maankäyttöjaosto /

12 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: kaavoituspäällikkö / planläggningschef Matti Kanerva, matti.kanerva(at)sipoo.fi Suunnittelutilanne Boxin työpaikka-alueen asemakaavaehdotus oli MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta saatiin yksi (1) lausunto (Uudenmaan Ely-keskus). Muistutuksia ei tullut yhtään. Lausunnosta tehty vastine on selostuksen liitteessä (7/4), liite 5. Liitteet / Bilagor Liite 1/87. MAAJAOS: Kaavakartta ja -määräykset Liite 2/87. MAAJAOS: Selostus Liite 3/87. MAAJAOS: Havainnekuva Liite 4/87. MAAJAOS: Liikenneselvitys Liite 5/87. MAAJAOS: Luontoselvitys Liite 6/87. MAAJAOS: Pinnantasus ja hulevedet Liite 6a/87. MAAJAOS: Pinnantasaus ja hulevedet, liitteet Liite 7/87. MAAJAOS: Selostuksen liitteet Vt. kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy lausunnosta tehdyn vastineen ja esittää Boxin työpaikka-alueen asemakaavan, kaavan BOX 2, kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Tf. utvecklingsdirektörens förslag beslutar föreslå kommunstyrelsen att den beslutar godkänna bemötandet till utlåtandet och att den beslutar föreslå fullmäktige att godkänna detaljplan för Box arbetsplatsområde, plan BOX 2. Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. godkände enhälligt föredragandens förslag.

13 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen KH 306 Kunnanhallitus Liitteet / Bilagor Liite 1/306. KH: Kaavakartta ja -määräykset Liite 2/306. KH: Selostus Liite 3/306. KH: Havainnekuva Liite 4/306. KH: Liikenneselvitys Liite 5/306. KH: Luontoselvitys Liite 6/306. KH: Pinnantasus ja hulevedet Liite 6a/306. KH: Pinnantasaus ja hulevedet, liitteet Liite 7/306. KH: Selostuksen liitteet Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy lausunnosta tehdyn vastineen ja esittää Boxin työpaikka-alueen asemakaavan, kaavan BOX 2, valtuuston hyväksyttäväksi. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen godkänner bemötandet till utlåtandet och föreslår för fullmäktige att detaljplanen för Box arbetsplatsområde, plan BOX 2, godkänns. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

14 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Taasjärvi III asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 572 tontit 1 ja 2 As Oy Sipoon Vienokki / Tomtförsäljning på Tasträsk III detaljplaneområde, kvarter 572 tomt 1 och 2, As Oy Sipoon Vienokki 640/ /2014 KH 307 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö / mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä, pekka.soyrila (at) sipoo.fi Sisco Oyj:n (omistaa As Oy Sipoon Vienokin) ja Sipoon kunnan kesken on neuvoteltu Taasjärvi III asemakaava-alueen korttelin 572 tonttien 1 ja 2 myymisestä. Neuvottelut ovat siinä vaiheessa, että kaupoista voidaan tehdä päätös. Taasjärvi III asemakaavan kortteli 572 on varattu asuinrakennuksille (A-1). Korttelissa on kolme tonttia, joissa jokaisessa on rakennusoikeutta 1200 k-m2. Maksimikerrosluku on 2. Sipoon kunta tilasi Newsec Valuation Oy:ltä arvion Taasjärvi III asemakaava-alueen tonttien markkina-arvosta. Arvion päivämäärä on Arvion mukaan korttelin 572 tonttien 1 ja 2 rakennusoikeuden (2400 k-m2) markkina-arvo on 190 euroa/k-m2 eli tonttien hinnaksi tulee euroa. Lisäksi kunta perii lohkomismaksuina 2 x 660 euroa. Liite - Bilaga Liite 1/307. KH: Kartta alueesta Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Sipoon kunta myy kiinteistöt K572T ja K572T As Oy Sipoon Vienokille. Kauppahinta on euroa. Tämän lisäksi ostaja maksaa lohkomiskustannuksina 1320 euroa. Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Pekka Söyrilä ja mittausteknikko Vidar Lindqvist valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja. Kauppakirja on allekirjoitettava ja kauppasumma maksettava viimeistään Muussa tapauksessa tämä päätös raukeaa. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar att Sibbo kommun säljer fastigheterna K572T och K572T till As Oy Sipoon Vienokki. Köpesumman är euro och därtill

15 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen betalar köparen styckningskostnaderna 1320 euro. Mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä och mätningstekniker Vidar Lindqvist befullmäktigas att underteckna köpebrevet. Köpebrevet måste undertecknas och köpesumman betalas senast den I annat fall förfaller detta beslut. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

16 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-aluella, K1523 T3, / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1523 T3, / /2016 MAAJAOS 90 Maankäyttöjaosto / Valmistelija / Beredare: mittausteknikko/mätningstekniker Vidar Lindqvist, vidar.lindqvist (at) sipoo.fi Akram Maher haluaa vuokrata kiinteistön K1523 T3, Kartanonrinteen asemakaava-alueella. Kiinteistön pinta-ala on 921 m² ja myyntihinta on euroa. Kunnanhallitus on päättänyt, että vuosivuokra on 6 % alueen käyvästä hinnasta. Vt kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että Sipoon kunta vuokraa K1523 T3 -nimisen kiinteistön Akram Maherille. Vuokra, joka sidotaan elinkustannusindeksiin, on 4 144,50 euroa vuodessa. Vuokra-aika on 50 vuotta. Vuokralaisella on oikeus ostaa nyt vuokrattua kiinteistöä vuokrasopimuksen voimassaoloaikana. Kauppahinta määräytyy ostohetken hintatason mukaan. Vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään ja tontin varausmaksu 500 euroa on maksettava tämän päätöksen saatua lainvoiman, muutoin tämä päätös raukeaa. Varausmaksu hyvitetään ensimmäisessä vuokramaksussa. Kunta laskuttaa varausmaksun. Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Pekka Söyrilä, maanmittausinsinööri Anna-Leena Rouhiainen ja mittausteknikko Vidar Lindqvist valtuutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen, kaksi yhdessä Tf. utvecklingsdirektörens förslag beslutar föreslå för kommunstyrelsen att Sibbo kommun arrenderar fastigheten K1523 T3, åt Akram Maher. Arrendet, som binds till levnadskostnadsindexet, är 4 144,50 euro/år. Arrendetiden är 50 år. Arrendetagaren har rätt att köpa den nu arrenderade fastigheten under den tid arrendeavtalet är i kraft. Köpesumman bestäms enligt prisnivån vid köptillfället. Arrendeavtalet bör undertecknas senast och reserveringsavgiften 500 euro bör betalas då detta beslut vunnit laga kraft, annars förfaller beslutet. Reserveringsavgiften gottgörs i första arrendebetalningen. Kommunen fakturerar reserveringsavgiften.

17 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä, lantmäteriingenjör Anna-Leena Rouhiainen och mätningstekniker Vidar Lindqvist befullmäktigas att underteckna arrendeavtalet, två tillsammans. Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. godkände enhälligt föredragandens förslag. KH 308 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Sipoon kunta vuokraa K1523 T3 -nimisen kiinteistön Akram Maherille. Vuokra, joka sidotaan elinkustannusindeksiin, on 4 144,50 euroa vuodessa. Vuokra-aika on 50 vuotta. Vuokralaisella on oikeus ostaa nyt vuokrattu kiinteistö vuokrasopimuksen voimassaoloaikana. Kauppahinta määräytyy ostohetken hintatason mukaan. Vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään ja tontin varausmaksu 500 euroa on maksettava tämän päätöksen saatua lainvoiman, muutoin tämä päätös raukeaa. Varausmaksu hyvitetään ensimmäisessä vuokramaksussa. Kunta laskuttaa varausmaksun. Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Pekka Söyrilä, maanmittausinsinööri Anna-Leena Rouhiainen ja mittausteknikko Vidar Lindqvist valtuutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen, kaksi yhdessä Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar att Sibbo kommun arrenderar fastigheten K1523 T3, åt Akram Maher. Arrendet, som binds till levnadskostnadsindexet, är 4 144,50 euro/år. Arrendetiden är 50 år. Arrendetagaren har rätt att köpa den nu arrenderade fastigheten under den tid arrendeavtalet är i kraft. Köpesumman bestäms enligt prisnivån vid köptillfället. Arrendeavtalet bör undertecknas senast och reserveringsavgiften 500 euro bör betalas då detta beslut vunnit laga kraft, annars förfaller beslutet. Reserveringsavgiften gottgörs i första arrendebetalningen. Kommunen fakturerar reserveringsavgiften. Mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä, lantmäteriingenjör Anna-Leena Rouhiainen och mätningstekniker Vidar Lindqvist

18 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen befullmäktigas att underteckna arrendeavtalet, två tillsammans. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

19 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Immersbyn osayleiskaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä tehdyistä valituksista/pirjo Vanhanen, Vivan ja Esa Makkonen / Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol om besvären som anförts över beslutet om godkännande av delgeneralplanen för Immersby/Pirjo Vanhanen, Vivan ja Esa Makkonen 232/ /2012 KH 309 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: vt. kehitysjohtaja / tf. utvecklingsdirektör Pekka Söyrilä, pekka.soyrila(at)sipoo.fi Sipoon kunnanvaltuusto on hyväksynyt Immersbyn osayleiskaavan kokouksessaan , päätös 112. Pirjo Vanhanen on valittanut Helsingin hallinto-oikeudelle päivätyllä valituksella Dnr:o 07170/16 Sipoon kunnanvaltuuston em. päätöksestä. Samoin Vivan ja Esa Makkonen ovat valittaneet Helsingin hallinto-oikeudelle päivätyllä valituksella Dnr:o 07496/16 kyseisestä Sipoon kunnanvaltuuston päätöksestä. Pirjo Vanhasen valitus koskee hänen omistamansa Immersbyssä sijaitsevan omakotikiinteistön Kivimäki RN:o käyttämään rasitetiehen sekä osayleiskaavan pohjakarttaan ja valmisteluaineistoon liittyviä seikkoja. Pirjo Vanhasen muistutus kaavaehdotuksesta koski pääosin samaa aihepiiriä. Ehdotusvaiheen muistutukseen on annettu kunnanvaltuuston hyväksymä vastine. Vivan ja Esa Makkosen valitus koskee Immersbyssä sijaitsevien Vivan Makkosen omistamien maatilakiinteistöjen Nybondas RN:o ja Bys-Bertas RN:o emäkiinteistön rakennusoikeuksia, maanomistajien yhdenvertaista kohtelua kaavoituksessa, Fiskträskin rantarakentamista ja siihen eri aikoina liittyneitä hankevisioita, maatilan vanhan päärakennuksen sr merkintää, avoimen niittyalueen maankäyttöluokkaa (MA), eräiden suoalueiden inventointimerkintää (luo-), ja ulkoilureittien esittämistä osayleiskaavassa. Vivan ja Esa Makkosen ilmaisema mielipide osayleiskaavan luonnosvaiheessa ja heidän muistutuksensa ko. kaavan ehdotusvaiheessa käsittivät pääosin samoja aihepiirejä. Mielipiteeseen ja muistutukseen on annettu jo ko. kaavaprosessin vaiheissa varsin perusteelliset, hyväksytyt vastineet. Helsingin hallinto-oikeus on varannut Sipoon kunnalle tilaisuuden antaa lausuntonsa Pirjo Vanhasen ja Vivan ja Esa Makkosen valituksista. Immersbyn osayleiskaavaa koskevista hallintovalituksista Sipoon kunnan lausunnon antaa kunnanhallitus.

20 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Liitteet / Bilagor Liite 1/309. KH: Lausunto Pirjo Vanhasen valitukseen Liite 2/309. KH: Lausunto Vivan ja Esa Makkosen valitukseen Liite 3/309. KH: Pirjo Vanhasen valitus Liite 4/309. KH: Vivan ja Esa Makkosen valitus Kunnanjohtajan ehdotus Sipoon kunta päättää antaa asiasta liitteen 1 mukaisen lausunnon Pirjo Vanhasen valituksen johdosta, ja liitteen 2 mukaisen lausunnon Vivan ja Esa Makkosen valituksesta. Sipoon kunnanhallitus toteaa, että Immersbyn osayleiskaava on laadittu kaikilta osin Maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen sekä muiden asiaan liittyvien lainsäädösten mukaisesti. Valituksissa ei ole tuotu esiin mitään sellaista seikkaa tai erityistä syytä, jonka perusteella Immersbyn osayleiskaavan hyväksymistä koskevaa päätöstä tulisi muuttaa. Kunnanhallitus katsoo, että molemmat valitukset tulee kaikilta osin perusteettomana hylätä. Lisäksi Sipoo kunta varaa mahdollisuuden antaa vielä vastineensa asiasta annettuihin vastaselityksiin. Kommundirektörens förslag Sibbo kommun beslutar ge utlåtande över Pirjo Vanhanen besvär i enlighet med bilaga 1 och över Vivan och Esa Makkonens besvär i enlighet med bilaga 2. Kommunstyrelsen i Sibbo konstaterar att Immersby delgeneralplan helt och hållet har uppgjorts i enlighet med Markanvändnings och bygglagen och förordningen. I besvären har inte framförts några sådana faktorer eller speciella orsaker som skulle föranleda att den godkända delgeneralplanen för Immersby borde ändras. Kommunstyrelsen anser att båda besvären saknar grund och bör förkastas. Därtill förbehåller sig kommunen rätten att ge utlåtande över motförklaringar som ges i ärendet. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

21 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Valitus etuosto-oikeuden käyttämisestä/riebacken ja Karlslund / Besvär gällande utnyttjande av förköpsrätten/riebacken och Karlslund / /2015 MAAJAOS 48 Maankäyttöjaosto / Valmistelija / Beredare: mittausteknikko/mätningstekniker Vidar Lindqvist, vidar.lundqvist (at) sipoo.fi Etuostolain mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Jos kunta päättää käyttää etuosto-oikeuttaan myytyyn kiinteistöön, sen tulee kirjallisesti ilmoittaa tästä ostajalle, myyjälle ja sille kirjaamisviranomaiselle, jonka toimialueella kiinteistö on. on tehtävä ja siitä ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona tiedoksi ostajalle ja myyjälle siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Rakentamattomat kiinteistöt Riebacken (1,0260 ha) ja Karlslund (2,8311 ha) myytiin Kauppahinta oli euroa (1,24 /m²). Östersundomin yhteisen yleiskaavan (ehdotuksena ollut nähtävillä ) mukaan kiinteistöt kuuluvat kaupunkipientalovaltaiseen tai pientalovaltaiseen alueeseen sekä virkistysalueeseen. Perusteena etuosto-oikeuden käyttämiselle on maan hankkiminen yhdyskuntarakentamista varten. Liitteet: Liite 1/ 48. MAAJAOS: Kauppakirja Liite 2/ 48. MAAJAOS: Kartta Vt. kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että Sipoon kunta käyttää etuosto-oikeuttaan tehdyssä kiinteistökaupassa, joka koskee Sipoon kunnassa sijaitsevia

22 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen kiinteistöjä Riebacken ja Karlslund Tf. utvecklingsdirektörens förslag besluter föreslå kommunstyrelsen att Sibbo kommun använder sin förköpsrätt i fastighetsaffären som gjorts gällande fastigheterna Riebacken och Karlslund Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Förslaget godkändes enhälligt. KH 145 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Liitteet: Liite 1/145 KH: Kauppakirja Liite 2/145 KH: Kartta Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Sipoon kunta käyttää etuostooikeuttaan tehdyssä kiinteistökaupassa, joka koskee Sipoon kunnassa sijaitsevia kiinteistöjä Riebacken ja Karlslund Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar att Sibbo kommun använder sin förköpsrätt i fastighetsaffären som gjorts gällande fastigheterna Riebacken och Karlslund i Sibbo kommun. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

23 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen KH 178 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare mittaus- ja kiinteistöpäällikkö / mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä, pekka.soyrila (at) sipoo.fi Ostaja on valittanut päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, valitus liitteenä. Hallinto-oikeus on pyytänyt Sipoon kunnan lausuntoa asiasta mennessä. Liitteet Liite 1/178 KH: Valitus Litte 2/178 KH: Sipoon kunnan lausunto liitteineen Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar ge ett utlåtande enligt bilaga. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. KH 310 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi etuosto-oikeuden käyttämispäätöksestä tehdyn valituksen päätöksellään , diaarinumero 05499/15/4/4302. Carl-Gustav Söderling valitti hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus pyytää Sipoon kunnalta selitystä valitukseen.

24 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Liitteet / Bilagor Liite 1/310. KH: Helsingin hallinto-oikeuden päätös Liite 2/310. KH: Carl-Gustav Söderlingin valitus Liite 3/310. KH: Sipoon kunnan selitys Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa liitteen mukaisen selityksen. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar ge en förklaring enligt bilaga. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

25 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnan etuosto-oikeus/ivars / Kommunens förköpsrätt/ivars / /2016 KH 311 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: mittausteknikko/mätningstekniker Vidar Lindqvist, vidar.lindqvist (at) sipoo.fi Fastighetens ägare anhåller om förhandsbesked om Sibbo kommun kommer att använd förköpsrätten vid försäljning av två outbrutna områden av fastigheten Ivars Det ena området (område A) är ca 12,5 ha och säljs för euro och det andra området (område B) är ca 7,5 ha och säljs för euro. Båda områden är obebyggda. Förköpsrätten kan utnyttjas för förvärv av mark för samhällsbyggande samt för rekreations- och skyddsändamål. Enligt förköpslagen kan kommunen, på fastighetsägarens begäran, på förhand meddela att kommunen inte kommer att använda sin förköpsrätt om fastigheten säljs på de uppgivna villkoren inom två år, räknat från kommunens beslut. Enligt landskapsplanen ingår båda områden i tätortsfunktionernas utvidgningsområde (A/r). Enligt generalplanen för Sibbo 2025 ingår område B i glesbygdsområde (MTH) och område A är utanför planen (ingen generalplan). Enligt utkastet till Sibbesborgs delgeneralplan, som varit till påseende ingår båda områden i område för jord- och skogsbruksområde med särskilda miljövärden (MY). Bilaga / Liite Bilaga / Liite 1/311. KH: Karta över området Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar att Sibbo kommun inte använder sin förköpsrätt i fastighetsaffärerna där fastighetens ägare säljer ett 12,5 ha stort outbrutet område för euro och ett ca 7,5 ha stort outbrutet område för euro av fastigheten Ivars Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää, ettei Sipoon kunta tule käyttämään etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupoissa, missä kiinteistön omistajat myyvät noin 12,5 ha:n määrä-alan euron kauppahinnalla ja noin 7,5 ha:n määräalan euron kauppahinnalla kiinteistöstä

26 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Ivars Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

27 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Uusyrityspalvelujen osto vuonna 2017 / Köp av nyföretagartjänster år / /2016 KH 312 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: elinkeinopäällikkö/näringschef Rauno Tiainen, rauno.tiainen(at)sipoo.fi, Keski-Uudenmaan uusyrityskeskuksen toiminta-ajatuksena on olla yritysneuvontapalvelu, joka on henkilökohtaista ja maksutonta yrittäjäksi aikovalle. Neuvontapalvelu on kaikkien jäsenkuntien asukkaiden käytettävissä, perusti sitten yrityksen tai ei. Uusyrityskeskus toimii osana seudullista yrityspalvelupistettä. Toiminta rahoitetaan pääosin kuntien maksuin ja jäsenyritysten jäsenmaksuin, starttirahalausuntojen laskutuksella sekä erillishankkeiden tuomalla tukirahoituksella. Vuodesta 2014 lähtien Sipoon kunta on ostanut yrityspalveluja Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry:ltä. Vuonna 2017 Sipoon osuus olisi noin euroa. Liite / Bilaga Liite 1/312. KH: Keski-Uudenmaan uusyrityksen toimintasuunnitelma 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää ostaa uusyrityspalveluja Keski-UudenmaanUusyrityskeskus ry:ltä noin eurolla vuonna Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar köpa nyföretagartjänster av Keski-Uudenmaan usyrityskeskus ry för ca euro år Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

28 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Vanhusneuvoston toimintasäännön hyväksyminen / Godkännande av verksamhetsstadga för äldrerådet 1712/ /2016 KH 313 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: kunnansihteeri / kommunsekreterare Peter Stenvall Sipoon kunnassa on toiminut vanhusneuvosto 1980-luvun alusta lähtien. Kunnanhallitus on asettanut neuvoston toimikaudelleen. Neuvostolla ei ole ollut varsinaista toimintasääntöä. Vuoden 2014 alusta vanhusneuvosto on ollut lakisääteinen toimielin. Muun muassa uudessa kuntalaissa 27 on vanhusneuvostoa koskevia säännöksiä. Vanhusneuvosto on laatinut ehdotuksen toimintasäännöksi, liite. Säännökseen sisältyy määräyksiä vanhusneuvoston tarkoituksesta, kokoonpanosta, tehtävistä ja kokouksista. I Sibbo kommun har det funnits ett äldreråd sedan början av 1980-talet. Kommunstyrelsen har tillsatt rådet för sin verksamhetsperiod. Rådet har inte haft någon egentlig verksamhetsstadga. Från och med början av år 2014 har äldrerådet varit ett lagstadgat organ. I bl.a. nya kommunallagen 27 ingår stadganden om äldrerådet. Äldrerådet har uppgjort ett förslag till verksamhetsstadga, bilaga. I stadgan ingår bestämmelser om äldrerådets ändamål, sammansättning, uppgifter och sammanträden. Liite / Bilaga Liite / Bilaga 1/313. KH: Sipoon kunnan vanhusneuvoston toimintasääntö / Verksamhetsstadga för äldrerådet i Sibbo kommun Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy vanhusneuvoston toimintasäännon liitteen 1 mukaisesti. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsstadgan för äldrerådet i enlighet med bilaga 1. Kunnanjohtajan muutettu ehdotus

29 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus hyväksyy vanhusneuvoston toimintasäännön liitten 1 mukaisesti, kuitenkin niin, että 4 :n viimeinen lause formuloidaan seuraavalla tavalla "Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle, jos enemmistö jäsenistä sitä pyytää." Kommundirektörens ändrade förslag Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsstadgan för äldrerådet i enlighet med bilaga 1, dock så att sista meningen i 4 formuleras på följande sätt: "Ordföranden måste sammankalla ett möte om majoriteten av medlemmarna ber om det." Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens ändrade förslag.

30 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Sipoon kunnanvaltuuston valtuutettujen lukumäärä / Antalet ledamöter i kommunfullmäktige i Sibbo 1715/ /2016, 1732/ /2016 KH 314 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: kunnansihteeri / kommunsekreterare Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Kuntalain (410/2015) 16. :n mukaan valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella seuraavasti: Asukasluku Valtuutettuja vähintään enintään yli Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Sipoon asukasluku oli asukasta. Näin ollen asukkaan raja tulee todennäköisesti ylittymään vuodenvaihteen tienoilla. Hallintosääntötoimikunta esittää, että Sipoon kunnanvaltuustossa on 43 valtuutettua. Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Sipoon kunnanvaltuutettujen lukumäärä tulevana valtuustokautena on 43. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att Sibbo har 43 fullmäktigeledamöter under den kommande fullmäktigeperioden. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

31 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

32 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Anomus kiinteistöveron määrää vastaavasta avustuksesta/gumbontalo Oy / Anhållan om bidrag som motsvarar fastighetsskattens storlek/gumbohuset Ab 1687/ /2016 KH 315 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: kunnansihteeri / kommunsekretrare Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Gumbontalo Oy:stä on saapunut anomus kiinteistöveroa vastaavasta avustuksesta vuodelle 2016, liite. Gumbontalon kiinteistövero vuonna 2016 on euroa. Sipoon kunta ei ole määritellyt alhaisempaa kiinteistöveroa yleishyödyllisessä käytössä oleville kiinteistöille. Kaikilta kiinteistönomistajilta peritään normaali kiinteistövero. Kunnassa on sen sijaan ollut käytäntönä myöntää yleishyödyllisiksi rekisteröidyille yhdistyksille kiinteistöveron määrää vastaavaa taloudellista avustusta. Tällaisia yhdistyksiä ovat kiinteistöjä omistavat urheilu-, nuoriso- ja palokuntayhdistykset. Kunta ei ole myöntänyt kiinteistöveroa varten avustusta yrityksille, säätiöille tai muille vastaaville tahoille. Asiasta on aikaisemmin keskusteltu mm. Sipoon palvelutalosäätiön ja Sipoon Jäähalli Oy:n tiimoilta. Gumbontalon tapaan myös nämä yhteisöt myyvät palveluja kunnalle. Kunta ostaa Gumbontalolta vuosittain palveluja Gumbostrand skolan tarpeisiin. Jos kunta päättäisi myöntää kiinteistöveron määrää vastaavaa avustusta, tämä pitäisi nimenomaisesti huomioida hinnoiteltaessa palveluita, joita kunta ostaa tukea anovilta yrityksiltä ja yhteisöiltä. Gumbohuset Ab har inkommit med en anhållan om ett bidrag motsvarande fastighetsskattens storlek år 2016, bilaga. Gumbohusets fastighetsskatt år 2016 är euro. Sibbo kommun har inte fastställt någon lägre fastighetsskattesats för fastigheter som är i allmännyttigt bruk. Normal fastighetsskatt uppbärs av alla fastighetsägare. Kommunen har i stället haft som praxis att bevilja allmännyttiga registrerade föreningar ekonomiska bidrag som motsvarar fastighetsskattens storlek. Sådana föreningar är idrotts-, ungdoms-, kultur- och brandkårsföreningar som äger fastigheter. Kommunen har inte gått in för att bevilja bidrag för fastighetsskatten åt bolag, stiftelser och liknande. Diskussioner har tidigare förts

33 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen gällande bl.a. Servicehusstiftelsen i Sibbo och Sibbo Ishall Ab. Dessa samfund liksom också Gumbohuset säljer tjänster till kommunen. Av Gumbohuset köper kommunen årligen tjänster för Gumbostrands skolas behov. Om kommunens skulle gå in för att bevilja bidrag motsvarande fastighetsskatten borde detta uttryckligen beaktas i prissättningen för de tjänster som kommunen köper av bolag och samfund som anhållan gäller. Liite / Bilaga Liite / Bilaga 1/315. KH: Anomus - Anhållan Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää yllä esitetyin perusteluin olla myöntämättä Gumbontalo Oy:lle kiinteistöveron määrää vastaavaa avustusta. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar med ovan framförda motivering att inte bevilja bidrag motsvarande fastighetsskattens storlek till Gumbohuset Ab. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

34 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Ohje palkkiosäännön soveltamiseksi / Direktiv om tillämpningen av arvodesstadgan 2/ /2013 KH 316 Kunanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: kunnansihteeri / kommunsekreterare Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Kunnan palkkiosäännössä 11. on määräys, jonka mukaan luottamushenkilölle suoritetaan kultakin alkavalta tunnilta korvaus säännöllisen työajan ansionmenetyksestä. Korvaus suoritetaan enintään kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä lasketaan määritellystä kuukausipalkasta, joka tarkistetaan yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopimuskorotusten mukaisesti. On ilmennyt, että vanhempainlomalla olevat henkilöt, jotka osallistuvat kunnan luottamustehtäviin ja saavat kokouspalkkiota, menettävät vanhempainrahansa joko kokonaan tai osittain. Tämä johtuu siitä, että Kela tulkitsee kokouspalkkion palkaksi. On mahdollista päättää soveltaa palkkiosääntöä niin, että kunta suorittaa luottamushenkilölle korvauksen vanhempainrahan menetyksestä vastaavalla tavalla kuin työajan ansionmenetyksestä. Kunnan palkkiosäännön 14. mukaan kunnanhallitus antaa tarkemmat ohjeet säännön soveltamisesta. I kommunens arvodesstadga 11 ingår en bestämmelse att åt en förtroendevald erläggs för varje påbörjad timme ersättning för förlust av förtjänst under regelbunden arbetstid. Ersättning erläggs för högst 8 timmar per kalenderdygn. Timersättningens maximibelopp uträknas utgående från en fastställd månadslön som justeras enligt avtalsjusteringarna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Det har nu framkommit att personer som är föräldralediga och samtidigt deltar i kommunala förtroendeuppdrag och får mötesarvode går miste om föräldrapenningen helt eller delvis. Detta beror på att FPA tolkar mötesarvoden som lön. Det är möjligt att besluta tillämpa arvodesstadgan så att kommunen åt förtroendevalda erlägger ersättning för förlust av föräldrapenning på ett liknande sätt som för förlust av arbetsförtjänst. Enligt 14 i kommunens arvodesstadga ger kommnustyrelsen direktiv angående tillämpningen av stadgan.

35 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää, että kunnan palkkiosääntöä voidaan soveltaa niin, että kunnan luottamushenkilöt lähtien ovat oikeutettuja saamaan korvausta menetetystä Kelan vanhempainrahasta. Suoritettavan korvauksen määrä vastaa henkilön normaalisti saaman vanhempainrahan ja kokouspalkkiopäivien vanhempainrahan erotusta. Kunnan suorittaman korvauksen enimmäismäärä vastaa määrää, joka voidaan maksaa ansionmenetyksestä kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Korvaus maksetaan vahvistettua hakemusta vastaan. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar att kommunens arvodesstadga kan tillämpas så att kommunala förtroendevalda från har rätt att få ersättning för förlust av FPA:s föräldrapenning. Ersättning erläggs till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den föräldrapenning som personen normalt erhåller och den som erläggs för de dagar då personen erhållit mötesarvode. Maximibeloppet för den ersättning som kommunen erlägger motsvarar det beloppet som kan betalas för förlust av arbetsförtjänst under 8 timmar per kalenderdygn. Ersättningen betalas mot verifierad anhållan. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

36 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Jäsenen ja varajäsenen valinta Sipoon palvelutalosäätiön hallitukseen kaudeksi / Val av ledamot och ersättare till styrelsen för Servicehusstiftelsen i Sibbo för perioden / /2012 KH 317 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: kunnansihteeri/kommunsekreterare Peter Stenvall Sipoon palvelutalosäätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu viisi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Sipoon kunta Sipoon seurakuntayhtymä Yhteisöt 1 jäsen ja 1 varajäsen 1 jäsen ja 1 varajäsen 3 jäsentä ja 3 varajäsentä Jäsenet ja varajäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Sipoon kunnalla ja Sipoon seurakuntayhtymällä on nyt vuoro valita jäsenet ja varajäsenet kaudeksi Enligt stadgarna för Servicehusstiftelsen i Sibbo består styrelsen av fem ledamöter med personliga ersättare. Sibbo kommun 1 ledamot och 1 ersättare Sibbo kyrkliga samfällighet 1 ledamot och 1 ersättare Samfunden 3 ledamöter och 3 ersättare Ledamöterna och ersättarna väljs för tre kalenderår åt gången. Sibbo kommun och Sibbo kyrkliga samfällighet är i tur att välja ledamöter och ersättare för perioden Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus nimeää yhden jäsenen ja yhden varajäsenen Sipoon palvelutalosäätiön hallitukseen kaudeksi Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen utser en ledamot och en ersättare till styrelsen för Servicehusstiftelsen i Sibbo för perioden

37 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus nimesi Janica Sundbäckin varsinaiseksi jäseneksi ja Monika Hämäläisen varajäseneksi Sipoon palvelutalosäätiön hallitukseen kaudeksi Kommunstyrelsen utsåg Janica Sundbäck till ordinarie ledamot och Monika Hämäläinen till ersättare i styrelsen för Servicehusstiftelsen i Sibbo under perioden

38 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Osallistuminen Uudenmaan maakuntaparlamenttiin 2016 / Deltagande i Nylands landskapsparlament 2016 KH 318 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: kunnansihteeri / kommunsekreterare Peter Stenvall Uudenmaan maakuntaparlamentti järjestetään tänä vuonna Parlamentti käynnistyy uudessa Clarion Hotel Helsingissä Jätkäsaaressa ja jatkuu risteillen Tallinnaan. Voi osallistua joko vain maissa pidettävään osuuteen tai koko ohjelmaan risteilyineen. Maakuntaparlamentin hinta on euroa/henkilö. Nylands landskapsparlament ordnas i år Parlamentet inled på nya Clarion Hotel Helsinki på Busholmen och fortsätter som en kryssning till Tallinn. Man kan delta enbart i programmet på land eller i hela programmet inklusive kryssningen. Priset för landskapsparlamentet är euro/person. Liite / Bilaga Liite / Bilaga 1/318. KH: Seminaariohjelma / Seminarieprogram Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus valitsee edustajat Uudenmaan maakuntaparlamenttiin Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen utser representanter till Nylands landskapsparlament Kunnanhallitus valitsi seuraavat edustajat Uudenmaan makuntaparlamenttiin 2016: Rolf Björkell, Kjell Grönqvist, Maarit Rope ja Ari Oksanen. Kommunstyrelsen valde följande representanter till Nylands landskapsparlament 2016: Rolf Björkell, Kjell Grönqvist, Maarit Rope och Ari Oksanen.

39 15/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Anhållan om understöd för fiberbrojekt/kitö vattenandelslag / Avustushakemus kuituprojektia varten/kitön vesiosuuskunta 262/ /2012 KH 319 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: kunnanjohtaja / kommundirektör Mikael Grannas, mikael.grannas(at)sipoo.fi Kitö Vattenandelslag planerar utföra nästa steg i utbyggnaden av infraprojektet i Spjutsund och Löparö byar. Tidigare har man byggt och tagit i drift 26 km vatten-, avlopps- och fiberlinjer på Kitö, Löparö och Näset. På detta område har man ca 125 aktiva anslutningar. NTM-stöden sammanlagt , var avgörande för att realisera det projektet. Det nya projektet, som till tekniken och omfånget är detsamma, består av ca 16 km linjer på Storudden och Spjutsund by. Antalet anslutningar kommer att vara minst 70, varav 60 ägare redan gjort anslutningsavtal. Andelslagets finansieringsstrategi är, att investeringen skall täckas till 100 % av anslutningsavgifter för vatten och avlopp och fiber, NTM-stöd för fiber samt Kervo Energi Oy:s deltagande i grävkostnaderna. Investeringskostnader kan inte finansieras från bidraget av vattenförsäljning. Finansieringspaketet är färdigt, förutom NTM-stödet för fibern. Andelslaget har godkännbara entreprenadanbud och är redo att starta byggandet vi årsskiftet Andelslaget sände sin stödansökan, till NTM centralen NTM centralengodkände inte ansökan med motiveringarna: 1. Kitö Vattenandelslag har redan fått mycket stöd för sina projekt. 2. Andelslagets ansökan utgjorde ca 30 % av NTM:s medel för denna ansökningsperiod. 3. Sibbo kommun har inte direkt stött detta investeringsprojekt i överenstämmelse med NTM-centralens instuktioner. Kitö Vattenandelslag anhåller om att Sibbo kommun deltar i finansieringen av utbyggnaden av fibernätet med ett stöd om , samt meddelar skriftligen därom till Nylands NTM-central i god tid före den , vilket är sista inlämningsdag för vattenandelslagets nya ansökan. Vattenandelslagen framför följande motiveringar till sin anhållan om kommunens stöd:

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 64 23.09.2015

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 106 09.12.2015 265 15.12.2015 43 20.04.2016 214 26.04.2016

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 9 29.01.2014 43 11.02.2014 72 27.08.2014 6 09.09.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 41 31.01.2012 7 15.01.2013 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Saariston ja rannikon osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätetyistä

Lisätiedot

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ 96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Pähkinälehdon

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 8/2016 1 Aika/Tid 26.09.2016, Klo/Kl. 17:00-17:40 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2

Aika/Tid , Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 6/2017 1 Aika/Tid 25.04.2017, Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

8 29.01.2014 42 11.02.2014

8 29.01.2014 42 11.02.2014 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 8 29.01.2014 42 11.02.2014 Tontinvaraushakemus asumisoikeus- ja vuokra-asuntojen rakentamista varten/avain Yhtiöt / Ansökan om

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 4/2017 1 Aika/Tid 19.04.2017, Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 7/2016 1 Aika/Tid 29.08.2016, Klo/Kl. 17:00-19:40 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 1/2017 1 Aika/Tid 23.01.2017, Klo/Kl. 17:00-18:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Rope Maarit 16:30-19:35 jäsen/medlem Nyberg Kasper 16:30-19:35 varajäsen/suppleant

Rope Maarit 16:30-19:35 jäsen/medlem Nyberg Kasper 16:30-19:35 varajäsen/suppleant 5/2017 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 28.03.2017, Klo/Kl. 16:30-19:35 Paikka/Plats Kuntala / Sockengården Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Oksanen Ari 16:30-19:35

Lisätiedot

Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2

Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2 1/2017 1 Elinkeinojaosto/Näringssektionen Aika/Tid 29.08.2017, Klo/Kl. 17:00-18:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2 Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 15 06.03.2017 63 14.03.2017 Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi / Utlåtande

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 4/2017 1 Aika/Tid 10.04.2017, Klo/Kl. 17:08-18:09 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Sote talo 3 krs. Sali Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Virpiö Sami 17:08-18:09 pj./ordf. Liljeström Maria

Lisätiedot

Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret

Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 66 08.06.2016 265 21.06.2016 Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret 1600/10.00.00/2016

Lisätiedot

E4 Jontaksen puutarhakylän asemakaava / Detaljplan för Jontas trädgårdsby

E4 Jontaksen puutarhakylän asemakaava / Detaljplan för Jontas trädgårdsby Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen 15 17.02.2016 24 16.03.2016 E4 Jontaksen puutarhakylän asemakaava / Detaljplan för Jontas trädgårdsby 1264/10.02.03/2015

Lisätiedot

Hansaksen asemakaava-alueen tontinmyynti / Tomtförsäljning på Hansas detaljplaneområde

Hansaksen asemakaava-alueen tontinmyynti / Tomtförsäljning på Hansas detaljplaneområde Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti 167 28.04.2010 onen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 175 25.05.2010 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 270 14.09.2010 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 282 28.09.2010 Hansaksen

Lisätiedot

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto / Planläggninssektionen

Lisätiedot

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh- mötesrum

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh- mötesrum 4/2017 1 Aika/Tid 23.05.2017, Klo/Kl. 17:30-18:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh- mötesrum Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sundbäck Janica 17:30-18:15

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-18:45 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs. / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån.

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-18:45 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs. / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. 7/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 26.04.2016, Klo/Kl. 16:30-18:45 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs. / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. Osallistujat/Deltagare

Lisätiedot

Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010

Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010 Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010 Takauspäätös/Oy Sipoon Jäähalli - Sibbo Ishall Ab/Lausunto valituksen johdosta / Borgensbeslut/Oy

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 68 23.09.2015 194 06.10.2015 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen Immersbyn osayleiskaava-alue / Förlägning av

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

T7B Sipoonlahden koulukeskuksen asemakaavamuutos / T7B Detaljplaneändring för Sibbovikens skolcentrum

T7B Sipoonlahden koulukeskuksen asemakaavamuutos / T7B Detaljplaneändring för Sibbovikens skolcentrum Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 18 13.02.2017 42 28.02.2017 107 09.05.2017 T7B Sipoonlahden koulukeskuksen asemakaavamuutos /

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 9/2017 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 20.06.2017, Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala / Sockengården Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lindqvist Kaj 16:30-19:10

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 8/2015 1 Aika/Tid 18.11.2015, Klo/Kl. 17:00-18:56 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

6 20.01.2016 25 02.02.2016

6 20.01.2016 25 02.02.2016 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 6 20.01.2016 25 02.02.2016 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettaminen Pohjois-Paippisten osayleiskaava-alueelle / Utfärdande

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen RAKENNUSKIELLON JA TOIMENPIDERAJOITUKSEN JATKAMINEN/BOX JA VÄSTERSKOG / FÖRLÄNGNING AV BYGGNADSFÖRBUD OCH ÅTGÄRDSBEGRÄNSNING/BOX OCH VÄSTERSKOG TEYMPLTK 95 Tekniikka- ja ympäristölautakunta / Nämnden för

Lisätiedot

Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad

Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad Valtuusto 95 16.05.2016 Kunnanhallitus/Kommunstyrel 250 07.06.2016 sen Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad 1293/10.00.02/2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011 Kunnan ilmoitusten tiedoksisaattaminen vuosina 2011-2012/Selitys Helsingin hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä jätetyn valituksen johdosta / Sättet

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 16/2017 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 31.10.2017, Klo/Kl. 16:30-18:30 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala / Sockengården Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lindqvist Kaj 16:30-18:30

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 12/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 21.06.2016, Klo/Kl. 16:30-20:05 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala, II krs / Kommunstyrelsens mötesrum., Sockengården, II vån. Osallistujat/Deltagare

Lisätiedot

2/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1

2/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 2/2015 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 09.03.2015, Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Rope Maarit

Lisätiedot

KH kokoushuone, Kuntala II krs. / KST mötesrum, Sockengården II vån.

KH kokoushuone, Kuntala II krs. / KST mötesrum, Sockengården II vån. 9/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 24.05.2016, Klo/Kl. 16:30-18:05 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare KH kokoushuone, Kuntala II krs. / KST mötesrum, Sockengården II vån. Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Kaavoitus- ja kaavamuutosaloitteet / Planläggnings- och planändringsinitiativ 2015

Kaavoitus- ja kaavamuutosaloitteet / Planläggnings- och planändringsinitiativ 2015 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 92 18.11.2015 240 01.12.2015 Kaavoitus- ja kaavamuutosaloitteet / Planläggnings- och planändringsinitiativ 2015 1333/10.02/2015

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:45 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:45 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 9/2016 1 Aika/Tid, Klo/Kl. 17:00-17:45 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Kankfelt Tim 17:00-17:45 pj./ordf.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 7/2015 1 Kokouskutsu Möteskallelse Päivämäärä Datum Klo Kl. 17:0 Paikka Plats Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum Sipoossa Sibbo 18.11.2015 Pöytäkirja nähtävänä

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Söderkullan osayleiskaavan 2015 kumoaminen, ehdotus / Planeförslag för upphävande av Söderkulla delgeneralplan 2015 310/10.02.02/2013 MAAJAOS 70 Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 28.8.2013 Valmistelija/Beredare:

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:00-16:35 Paikka/Plats Kungsvägens skola, Iso Kylätie 8/Stora Byvägen 8. Luokkahuone/Klassrum H 109

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:00-16:35 Paikka/Plats Kungsvägens skola, Iso Kylätie 8/Stora Byvägen 8. Luokkahuone/Klassrum H 109 18/2015 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 14.12.2015, Klo/Kl. 16:00-16:35 Paikka/Plats Kungsvägens skola, Iso Kylätie 8/Stora Byvägen 8. Luokkahuone/Klassrum H 109 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

87 22.10.2014 275 25.11.2014 21 18.03.2015 87 31.03.2015. Kaavoitusohjelma 2015-2018, päivitetty / Planläggningsprogram 2015-2018, uppdaterat

87 22.10.2014 275 25.11.2014 21 18.03.2015 87 31.03.2015. Kaavoitusohjelma 2015-2018, päivitetty / Planläggningsprogram 2015-2018, uppdaterat Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 87 22.10.2014 275 25.11.2014 21 18.03.2015 87 31.03.2015

Lisätiedot

5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan

5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan Valtuusto 119 13.11.2017 Kunnanhallitus/Kommunstyrel 5 28.11.2017 sen 5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020 322/02.02.00/2017 KH 267 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 3/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 3/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto 3/2016 1 Aika/Tid 25.04.2016, klo/kl. 17:00-18:35 Paikka/Plats Kuntala, Kunnanhallituksen kokoushuone 2 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV.

Lisätiedot

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh-mötes rum

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh-mötes rum 3/2017 1 Aika/Tid 26.04.2017, Klo/Kl. 17:30-18:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh-mötes rum Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sundbäck Janica 17:30-18:15

Lisätiedot

Sundman Richard 18:00-19:40 sijainen/ersättare Virpiö Sami 18:00-19:40 sijainen/ersättare

Sundman Richard 18:00-19:40 sijainen/ersättare Virpiö Sami 18:00-19:40 sijainen/ersättare 19/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 29.11.2016, Klo/Kl. 18:00-19:40 Paikka/Plats Ingman Group Oy Ab Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Oksanen Ari 18:00-19:40

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 3/2017 1 Sipoon Vesi - Sibbo Vatten -liikelaitoksen johtokunta Aika/Tid 04.04.2017, Klo/Kl. 17:00-17:10 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 1 Ärenden som skall behandlas vid ordinarie stämma (14 ) Osuuskunnan varsinainen kokous (14 ) 1. Väljes ordförande och sekreterare

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 7/2016 1 Aika/Tid 24.08.2016, Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Kankfelt Tim 17:00-17:50

Lisätiedot

Esitys Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Framställning om att överföra en del av Sibbo kommun till Vanda stad

Esitys Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Framställning om att överföra en del av Sibbo kommun till Vanda stad Valtuusto 114 13.06.2016 Kunnanhallitus/Kommunstyrel 346 01.11.2016 sen Esitys Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Framställning om att överföra en del av Sibbo kommun till Vanda stad

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån.

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. 1/2015 1 Aika/Tid 28.01.2015, Klo/Kl. 17:00-18:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä

Lisätiedot

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 319 11.12.2012 14 04.06.2013 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån.

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. 6/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 12.04.2016, Klo/Kl. 16:30-17:20 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården

Lisätiedot

Kokoushuone 2 (KEKE), Kuntala II krs / Mötesrum 2 (KEKE), Sockengården II våningen

Kokoushuone 2 (KEKE), Kuntala II krs / Mötesrum 2 (KEKE), Sockengården II våningen 9/2015 1 Aika/Tid 09.12.2015, Klo/Kl. 16:30-17:45 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kokoushuone 2 (KEKE), Kuntala II krs / Mötesrum 2 (KEKE), Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Aika/Tid 20.10.2014 Klo/Kl. 9:15-18:45 / 21.10.2014, Klo/Kl. 9:00-14:00 Paikka/Plats Hotelli Korpilampi, Espoo / Esbo 20.-21.10.

Aika/Tid 20.10.2014 Klo/Kl. 9:15-18:45 / 21.10.2014, Klo/Kl. 9:00-14:00 Paikka/Plats Hotelli Korpilampi, Espoo / Esbo 20.-21.10. 17/2014 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 20.10.2014 Klo/Kl. 9:15-18:45 / 21.10.2014, Klo/Kl. 9:00-14:00 Paikka/Plats Hotelli Korpilampi, Espoo / Esbo 20.-21.10.2014 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden vuokraaminen / Utarrendering av fast egendom / Karinkiertäjät ry / Bastuholmen

Kiinteän omaisuuden vuokraaminen / Utarrendering av fast egendom / Karinkiertäjät ry / Bastuholmen Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti 121 18.11.2009 onen Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti 134 16.12.2009 onen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 13 19.01.2010 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen / Utarrendering

Lisätiedot

Kerava-Nikkilä radan henkilöraideliikenteen tarveselvitys / Behovsutredning över persontrafik på Kervo-Nickby-banan

Kerava-Nikkilä radan henkilöraideliikenteen tarveselvitys / Behovsutredning över persontrafik på Kervo-Nickby-banan Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 101 09.12.2015 5 12.01.2016 Kerava-Nikkilä radan henkilöraideliikenteen tarveselvitys / Behovsutredning över persontrafik på Kervo-Nickby-banan

Lisätiedot

Valtuusto S24 Sipoonlahden ranta, asemakaavamuutos 895/ /2014

Valtuusto S24 Sipoonlahden ranta, asemakaavamuutos 895/ /2014 Valtuusto 135 07.11.2016 S24 Sipoonlahden ranta, asemakaavamuutos 895/10.02.03/2014 MAAJAOS 31 Maankäyttöjaosto 15.4.2015 Valmistelija: kaavoituskoordinaattori Pilvi Nummi-Sund, pilvi.nummi-sund(at)sipoo.fi,

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 6/2016 1 Aika/Tid 08.06.2016, Klo/Kl. 17:00-19:20 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 23.03.2015 Sivu 1 / 1 399/10.02.03/2015 Kaupunginhallitus 88 2.3.2015 46 Högnäs, asemakaavan kumoaminen ja palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi oikaisukehotuksen johdosta, alue 633000, 65.

Lisätiedot

JA ARVIOINTISUUNNITELMA , MUUTETTU

JA ARVIOINTISUUNNITELMA , MUUTETTU KH 6.6.2017 Liite 2 1 PYHÄRANTA RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Pyhärannan Kukolan Salmelan ym tilat OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2016, MUUTETTU 25.4.2017 Tämä ranta-asemakaavanmuutos koskee Pyhärannan,

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 20.10.2014 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

Elinkeinoneuvonnan järjestäminen Sipoon kunnassa / Ordnande av näringslivsrådgivning i Sibbo kommun

Elinkeinoneuvonnan järjestäminen Sipoon kunnassa / Ordnande av näringslivsrådgivning i Sibbo kommun Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 277 28.09.2010 Elinkeinoneuvonnan järjestäminen Sipoon kunnassa / Ordnande av näringslivsrådgivning i Sibbo kommun 1378/00.02.00/2010 KH 277 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 5/2016 1 Aika/Tid 11.05.2016, Klo/Kl. 17:00-19:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot 10/2012 1 Aika/Tid 26.11.2012, klo/kl. 18:00-20:25 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 2 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV. Wikström Anders 18:00-20:25

Lisätiedot

Kunnan hallintosäännön uudistaminen / Förnyande av kommunens förvaltningsstadga

Kunnan hallintosäännön uudistaminen / Förnyande av kommunens förvaltningsstadga Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 261 08.10.2012 276 23.10.2012 Kunnan hallintosäännön uudistaminen / Förnyande av kommunens förvaltningsstadga KH 261 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-17:45 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs. / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån.

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-17:45 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs. / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. 4/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 08.03.2016, Klo/Kl. 16:30-17:45 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs. / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. Osallistujat/Deltagare

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 17/2015 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 15.12.2015, Klo/Kl. 16:30-17:50 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Söderkullan kartano / Söderkulla Gård Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Oksanen

Lisätiedot

Söderkullan Kartano, Söderkullantie 701 / Söderkulla Gård, Söderkullavägen 701

Söderkullan Kartano, Söderkullantie 701 / Söderkulla Gård, Söderkullavägen 701 5/2017 1 Aika/Tid 15.05.2017, Klo/Kl. 17:40-19:35 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Söderkullan Kartano, Söderkullantie 701 / Söderkulla Gård, Söderkullavägen 701 Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 166 09.06.2009

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 166 09.06.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 166 09.06.2009 Palvelutalon rakentaminen Nikkilään/Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen hyväksyminen, tontin myynti sekä hallituksen jäsenen valinta / Byggande av ett servicehus

Lisätiedot

Aika/Tid 29.08.2012, klo/kl. 17:00-18:25 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 / Kommunstyrelsens mötesrum 1

Aika/Tid 29.08.2012, klo/kl. 17:00-18:25 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 / Kommunstyrelsens mötesrum 1 6/2012 1 Aika/Tid 29.08.2012, klo/kl. 17:00-18:25 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 / Kommunstyrelsens mötesrum 1 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 3/2016 1 Kokouskutsu Möteskallelse Päivämäärä Datum Klo Kl. 17:30 Paikka Plats Kuntala, kokoushuone 2 (KEKE) / Sockengården, mötesrum 2 (KEKE) Sipoossa Sibbo 21.4.2016 Pöytäkirja nähtävänä Protokollet

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 10/2016 1 Aika/Tid 21.11.2016, Klo/Kl. 17:05-20:16 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Willa Söder, Taasjärventie 1, SÖDERKULLA

Willa Söder, Taasjärventie 1, SÖDERKULLA 5/2017 1 Aika/Tid 29.05.2017, Klo/Kl. 17:00-17:30 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Willa Söder, Taasjärventie 1, 01150 SÖDERKULLA Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:00-17:30

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

131 27.01.2010 TONTINVARAUS- JA YHTEISTOIMINTASOPIMUS / TOMTRESERVERING OCH SAMARBETSAVTAL /BASTUKÄRR

131 27.01.2010 TONTINVARAUS- JA YHTEISTOIMINTASOPIMUS / TOMTRESERVERING OCH SAMARBETSAVTAL /BASTUKÄRR Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 112 25.04.2006 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 295 27.11.2007 Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 131 27.01.2010 TONTINVARAUS- JA YHTEISTOIMINTASOPIMUS / TOMTRESERVERING

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot. Keski-Oja Mervi 18:00-20:10 esittelijä/föredragand e Iijalainen Anne 18:00-19:00 asiantuntija

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot. Keski-Oja Mervi 18:00-20:10 esittelijä/föredragand e Iijalainen Anne 18:00-19:00 asiantuntija 8/2012 1 Aika/Tid 17.09.2012, klo/kl. 18:00-20:10 Paikka/Plats Kuntala, kokoushuone 2 (KEKE, toinen kerros) OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV. Wikström Anders

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit 1000 1038, 1041 1046 ja 1068) II- vaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET Sipoon kunnan hallintosääntö V OSA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET 18 Luku Palkkiosääntö 157 Säännössä tarkoitetut palkkiot ja korvaukset Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 09:00-16:50 Paikka/Plats Mustion Linna / Svartå Slott ( ) kl 9-15:15

Aika/Tid , Klo/Kl. 09:00-16:50 Paikka/Plats Mustion Linna / Svartå Slott ( ) kl 9-15:15 16/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 17.10.2016, Klo/Kl. 09:00-16:50 Paikka/Plats Mustion Linna / Svartå Slott (17-18.10.2016) 18.10.2016 kl Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Nimi/Namn klo/kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn klo/kl. Tehtä vä/uppg 9/2013 1 Aika/Tid 27.11.2013, klo/kl. 17:00-19:45 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala Kh-kokoushuone Nimi/Namn klo/kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Virpiö Sami 17:00-19:45 pj./ordf. Ollikainen Hannu

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ Sodankylän kunta

MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ Sodankylän kunta MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ Sodankylän kunta Haemme nyt reippaaseen joukkoomme Teknisen toimen toimialalle vakituiseen virkaan MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖÄ vastaamaan maankäytön vastuualueen toiminnasta ja kehittämisestä.

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen

Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen Perusturvalautakunta 9 0.03.07 Kunnanhallitus 00 0.03.07 Vanhusneuvosto 4 09.05.07 Kunnanhallitus 80 5.05.07 Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen.6.07 alkaen 786/00.0.0/06 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Valtuusto Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen. Kantatilaperiaatetta koskeva aloite/kaikki valtuustoryhmät

Valtuusto Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen. Kantatilaperiaatetta koskeva aloite/kaikki valtuustoryhmät Valtuusto 14 26.01.2015 Maankäyttöjaosto/ 38 20.05.2015 Markanvändningssektionen Kantatilaperiaatetta koskeva aloite/kaikki valtuustoryhmät 942/10.00.00/2015 KV 14 Valtuusto 26.1.2015 Kaikki valtuustoryhmät

Lisätiedot