Työhyvinvointi lähihoitajan työssä Merja Hanhela

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työhyvinvointi lähihoitajan työssä. 28.4.2015 Merja Hanhela"

Transkriptio

1 Työhyvinvointi lähihoitajan työssä Merja Hanhela

2 Kouluttaja tulee TJS Opintokeskuksesta Akavan ja STTK:n yhteinen palveluorganisaatio, joka tarjoaa koulutus-, kehittämis- ja kulttuuripalveluja jäsenliitoille ja yhdistyksille sekä työpaikoille Toiminta Koulutukset, koulutustarvekartoitukset (mm. henkilöstön edustajien koulutus) Kehityshankkeet ammattijärjestöjen kanssa Myönnämme TJS-tukea ammattiyhdistysten koulutusten järjestämiseen Toimihenkilöjärjestöjen historiahanke

3 Mikä syö sinun työhyvinvointiasi? Mieti itseksesi ja kirjaa vaikka ylös pari-kolme asiaa. Katsotaan, osasiko kouluttaja edes kuvitella lähelle teidän arkeanne.

4 Viimeisimmässä työhyvinvointikoulutuksessa nousseet asiat - tärkeysjärjestyksessä 1. Työmäärä on liian iso Kiire 2. Työrauhan puute eli jatkuvat työn keskeytymiset 3. Töiden priorisointipakko 4. Tiedonkulku tökkii 5. Epäjärkevät ja jatkuvasti muuttuvat ja lisääntyvät ohjeet ja määräykset 6. Nopeat muutokset, jotka vaativat opiskelua, mutta siihen ei varata aikaa. 7. Eri työntekijäsukupolvien erilaiset arvot ja työmoraali tuottavat hankausta. 8. Riittämättömyyden tunne 9. Työn vaativuus ja kasvanut vastuu 10.Riittämätön tai kokonaan puuttuva perehdytys 11.Karu johtaminen

5 Työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman laadinta 1. Jaetaan työyhteisö niin moneen ryhmään kuin kuormitustekijöitä priorisoitiin 2. Jokainen ryhmä määrittelee yhteen kuormitustekijään ratkaisusuunnitelman 3. Ryhmät esittelevät tuotokset muille ja työt arvioidaan 4. Sovitaan, kuinka työtä jatketaan 5. Seurataan suunnitelman toteutumista

6 Kehittämisen esimerkkiapu Tavoitteet Toiminnot/ Panokset/ Tuotokset Tulokset keinot resurssit Mitä tehdään? Kuka tekee? Konkreettiset Pitkällä aikavälillä Poissaolot uupumisen vuoksi vähenevät 1. Kartoitetaan uupumisen syitä 2. Vaaditaan nollatoleranssia burnout-lomille 3. Laaditaan yhdessä johdon kanssa suunnitelma näiden syiden vähentämiseksi 1. Työsuojelutoimikunta 2. Työhuonekunta 3. Työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö 1. Dokumentoitu kartoitus 2. Kirjallinen esitys johdolle 3. Henkisen työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma 1. Tunnistetaan työnteon riskit ja vaaratekijät 2. Työhyvinvoinnista huolehditaan joka tasolla 3. Työhyvinvoinnin parantamista seurataan ja arvioidaan

7 Työyhteisön konflikteista

8 Muutokset työssä Muutokset nykyisin jatkuvia ja kiivastahtisia. Muutos voi johtua organisaation omista ja/tai ulkoisen toimintaympäristön muutoksista. Jaksamisongelmat kasautuvat työn murroskohtiin. Muutos voi heikentää jaksamista myös osaamisen vanhenemisen kautta.

9 Muutos kuormittaa, koska se Vie työaikaa perustehtävältä! Opittava mm. uudet toimintatavat, prosessit, kollegat, esimiehet, Perustehtävä saattaa kadota koko organisaatiolta. Kyseenalaistaa työhön liittyvät arvomme. Vaatii osaamisen kehittämistä. Ristiriitoja

10 Ongelman ylläpito ja paheneminen Tilaisuuden nimi tulee tähän 10

11 Ongelman synty, selvittäminen ja perustehtävään palaaminen Tilaisuuden nimi tulee tähän 11

12 Osaamisen merkityksestä

13 Muutokseen sitoutuminen ja esimiehen toimet (Arikoski, Sallinen 2007) näkyvissä piilossa pinnan alla VIHA 2. Vastustaminen EM: Kuuntele, kestä kritiikkiä ja hyödynnä sitä 3. Luopuminen EM: Anna ihmisille aikaa oppia, valmenna ja kouluta 6. Toiminta EM: Kannusta yhteistyöhön aika ILO 8. Sitoutuminen EM: Anna esimerkki 7.Yhteistyö EM: Seuraa, palkitse ja anna palautetta PELKO 1. Sabotointi EM: Jalkaudu, jaa faktaa, katkaise huhuilta siivet 4. Neutraali suhtaututuminen EM: Tue ihmisiä, ota heidät mukaan ja luo yhteisiä tavoitteitaan SURU 5. Hyväksyminen EM: Jalkaudu, havaitse hiljaiset hyväksyjät ja aktivoi heidät

14 Työnantajan vastuu työn kuormittavuudesta Työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtiloista, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät (Työturvallisuuslaki 20012, 10 ) Työantajan on seurattava työn kuormittavuutta ja ryhdyttävä toimiin kuormittavuuden vähentämiseksi (http://www.tyosuojelu.fi/fi/kohtelu) Reilu Peli koulutus

15 Työntekijän velvollisuus Työntekijä on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan vaarakohdista työnantajalle, jos ei itse pysty vaaraa poistamaan. (19 ) Osallistua työhyvinoinnin kehittämiseen Reilu Peli koulutus

16 Mikä on työpaikalla epäasiallista käyttäytymistä? Määrittelyt käännetään asialliseksi käyttäytymiseksi. Pelisäännöt! Laaditaan asiallisen käyttäytymisen juliste/asiakirja laitettavaksi jokaisen työntekijän työpisteeseen. Tilaisuuden nimi tulee tähän 16

17 Yhden porukan työpaikan pelisäännöt tärkeysjärjestyksessä Epäasiallista käyttäytymistä Selän takana puhuminen Toisen ammattitaidon kyseenalaistaminen + vähättely Riitely potilaan tai hänen omaistensa läsnä ollessa Ulkopuolelle jättäminen + kuppikunnat Töiden valikointi tai jättämättä tekeminen Syyllisten etsiminen Epäasialliset ilmeet ja ääntelyt sekä vihjailu ja piikittely Meidän pelisääntömme: Meillä ei puhuta selän takana: palautetta annetaan sovitun mukaisesti Me emme kyseenalaista toistemme ammattitaitoa. Arviointi kuuluu esimiehelle Me esiinnymme asiallisesti potilaiden tai heidän omaistensa läsnä ollessa. Ristiriidat selvitetään Pyydämme kaikki mukaan sosiaalisiin tilanteisiimme Jokainen huolehtii omista töistään eikä valikoi yksikön työt kuuluvat kaikille Meillä ei ole syyllisiä vain prosessit tökkivät Esitämme asiamme selkeästi ja suoraan puhumalla

18 Sitten sovitaan yhdessä Toimintatapa, jos epäasiallisuuksia ilmenee (yt-menettely) Kirjataan ylös Tiedotetaan koko henkilöstölle Talletetaan paikkaan, josta sopimus löytyy Liitetään sopimus perehdytysaineistoon Tilaisuuden nimi tulee tähän 18

19 Miten toimitaan tilanteessa, jossa potilaan hoitotilanteessa omaisen läsnä ollessa kaksi hoitajaa huutavat toisilleen? 1. Pidä oma malttisi. 2. Keskeytä tilanne - Tulisitteko ystävällisesti tänne toiseen huoneeseen? - ja pyydä tarvittaessa joku kaveriksesi. Realisoi huono käytös eli kerro osapuolille, ettei ko. käytös ole asiallista. 3. Turvaa potilaan hoito. Huolehdi myös, ettei hänelle tai omaisille jäänyt turvaton olo. 4. Vaadi jatkoselvittelyä sekä riitelijöiden että potilaan ja hänen omaistensa kanssa siitä, että mitä tapahtui, missä ja kuinka vastaava voidaan jatkossa estää. 5. Tee tarvittaessa potilasturvallisuusilmoitus. 19

20 Pari esimerkkiä toimintatavoista epäasiallisten tilanteiden selvittämiseksi Sosiaaliala: 1. Mikä sinun on, kun puhut noin? 2. Onko kotona vaikeaa, kun jatkat? 3. Juttelisitko voinnistasi tiimissäsi, kun jatkat epäasiallisuuksia? 4. Nyt siirrän esimiehelle selvitettäväksi, miksi kiukuttelet. 5. Selvitetään työterveyshuollossa, mikä sinua kuormittaa, kun 6. Tiedätkö, että epäasiallinen käyttäytymisesi voi johtaa huomautukseen? 11. Sinut irtisanotaan nyt. Teollisuustoimihenkilöt: 1. Tuo oli epäasiallista. Lopeta! Kerron esimiehelle. 2. Epäasiallinen käyttäytymisesi toistui. Saat huomautuksen. 3. Taas toistit sen. Saat varotuksen ja seuraavasta kerrasta sinut irtisanotaan. 4. Jatkoit epäasiallista käyttäytymistäsi. Sinut irtisanotaan nyt.

21 Työsuojeluviranomaisten määritelmä Häirintä on useimmiten järjestelmällistä ja jatkuvaa toista alistavaa toimintaa tai käyttäytymistä. Häirintää on esimerkiksi toistuva uhkailu, pelottelu, ilkeät ja vihjailevat viestit, väheksyvät ja pilkkaavat puheet, työnteon jatkuva perusteeton arvostelu ja vaikeuttaminen, maineen tai aseman kyseenalaistaminen, työyhteisöstä eristäminen ja seksuaalinen häirintä. Tällainen toiminta voi aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle. Häirintään voi liittyä myös työnjohto-oikeuden väärinkäyttöä. Tällaista voi olla toistuva perusteeton puuttuminen työntekoon, työtehtävien laadun tai määrän perusteeton muuttaminen, sovittujen työehtojen muuttaminen laittomin perustein, epäasiallinen työnjohtovallan käyttö tai nöyryyttävä käskyjen antaminen. (http://www.tyosuojelu.fi/fi/kohtelu)

22 Epäasiallisen kohtelun tilanteen selvittely - Epäasiallista kohtelua kokeva

23 Epäasiallisen kohtelun tilanteen selvittely - Epäasiallista kohtelua kokeva

24 Millainen on hyvä työntekijä?

25 Arvoista työpaikalla ja koko suomalaisessa työelämässä Työpaikoilla valitettavan usein ristiriidassa: arvopuheet ja käytäntö Mitä työpaikalla kunnioitetaan? Onko todellisuutta tehokkuus, tuottavuus, kilpailussa pärjääminen tai Kyllä tänne tulijoita on. asenne? Miten elää loukkaantumatta eli kuinka suojata itseä arvoristiriidoilta? Puhutaan myös identiteettiloukkauksesta, jolloin oman tahdon vastaisesti ulkopäin määritellään omaa ammatti-identiteettiä. (Esim. virkamiehet ovat laiskoja, poliisit tunteettomia, lakimiehet ahneita jne.) Kun arvoristiriidat kohtaavat, ihminen kuormittuu ja voi kehittää jopa kyynisen asenteen? Miten ylläpidät luottamusta hyvään ihmisessä? Miten opettelet katsomaan itseäsi ja muita lempeästi?

26 Teette arvokasta työtä! TJS Opintokeskus Opintojohtaja Merja Hanhela S-posti: Puh

Työhyvinvointi muutoksessa

Työhyvinvointi muutoksessa Työhyvinvointi muutoksessa Työpaja 4 Leo Junno TJS Opintokeskus Opintokeskuspäivä 14.11.2014 Hotel Arthur TJS Opintokeskus AKAVAn ja STTK:n yhteinen palveluorganisaatio, joka tarjoaa koulutus-, kehittämis-

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Tavoitteet Tämä diaesitys auttaa epäasiallisen käyttäytymisen puheeksi ottamisessa työpaikalla. Tavoitteena on luoda yhteinen näkemys siitä,

Lisätiedot

Epäasiallinen kohtelu

Epäasiallinen kohtelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Työsuojeluhallinto Epäasiallinen kohtelu Ohjeita häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Uudenmaan

Lisätiedot

Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun

Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun 1. Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä... 1 2. Epäasiallisen käyttäytymisen ehkäiseminen...

Lisätiedot

KERIMÄKI. Kerimäen kunta TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI. Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 51 sivu 96

KERIMÄKI. Kerimäen kunta TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI. Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 51 sivu 96 Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 51 sivu 96 KERIMÄKI Kerimäen kunta TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI Työsuojelutoimikunta 12.12.2011 17 Kunnanhallitus 14.02.2012 51 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI 4.12.2013 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädäntö... 1 2.1 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609 sekä voimaan

Lisätiedot

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun käsittely LUONNOS 26.5.2014

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun käsittely LUONNOS 26.5.2014 Sopua ja sovittelua työyhteisöjen arkeen. Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun käsittely LUONNOS 26.5.2014 Tähän kuva www.nurmijarvi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE 2. TERVE JA TOIMIVA TYÖYHTEISÖ EHKÄISEE

Lisätiedot

Sosiaalisen median työkäyttö. Työsuojelunäkökulma

Sosiaalisen median työkäyttö. Työsuojelunäkökulma Sosiaalisen median työkäyttö Työsuojelunäkökulma Sisällysluettelo Some ja työ....................................... 3 Suunnitellen someen................................... 4 Ohjeet ja säännöt....................................

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7)

TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7) TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7) 2 (7) Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Mikä on häirintää ja mikä ei? 3 3. Ristiriitatilanteiden

Lisätiedot

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä Hyvä kohtelu tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä HYVÄ KOHTELU PPSHP:SSÄ 2009 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ KOHTELU POHJOIS-POHJAANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ... 3 Ohjeen käyttötarkoitus sanoista

Lisätiedot

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty?

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Super_kimpassa2012_esite_jatko.indd 1 28.8.2012 9.39 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...s.2 2 Kuormitus...s. 4 2.1 Fyysinen ja psyykkinen kuormitus...s. 4 2.2 Kuormittumisen

Lisätiedot

Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen - ohjeita henkilöstön edustajille JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen - ohjeita henkilöstön edustajille JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen - ohjeita henkilöstön edustajille JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto 1 Sisältö Lukijalle...3 1. Lainsäädäntö...4

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

Toimiva työilmapiiri. Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali. Marjut Joki

Toimiva työilmapiiri. Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali. Marjut Joki Toimiva työilmapiiri Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali Marjut Joki Työyhteisö olemassa jonkin tehtävän suorittamista varten pitää sisällään erilaisia rooleja jäsenet ovat vuorovaikutuksessa keskenään

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Sujuvaa työpäivää! Toimintaohje työpaikkahäirinnän ja ristiriitatilanteiden varalle

Sujuvaa työpäivää! Toimintaohje työpaikkahäirinnän ja ristiriitatilanteiden varalle Sujuvaa työpäivää! Toimintaohje työpaikkahäirinnän ja ristiriitatilanteiden varalle Sisällys 3 Toimintaohjeen tarkoitus 4 Häirintä 4 Mitä häirinnällä tarkoitetaan 4 Miten häirintä ilmenee 5 Mitä häirintä

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1 / 2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONTA

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.2007 7 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...4 1. HENKINEN HYVINVOINTI...5 1.1 TYÖAIKAKIRJANPITO...5

Lisätiedot

Työpaikkakiusaaminen Häirintä. Raili Perimäki Työympäristöasiantuntija

Työpaikkakiusaaminen Häirintä. Raili Perimäki Työympäristöasiantuntija Työpaikkakiusaaminen Häirintä Epäasiallinen kohtelu Raili Perimäki Työympäristöasiantuntija Työterveyshuolto Häirintä Syrjintä Työturvallisuus Työsuojeluviranomainen Tasapuolinen kohtelu Työnantaja Työntekijä

Lisätiedot

Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot. Vanhempi konsultti Maija Vattulainen

Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot. Vanhempi konsultti Maija Vattulainen Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot ehkäistä ja vähentää epäasiallista a sta kohtelua Vanhempi konsultti Maija Vattulainen Työpaikkakiusaamisen määritelmä Kiusaaminen

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Perehdyttämisen monet osapuolet

Perehdyttämisen monet osapuolet Perehdyttämisen monet osapuolet Tämä esite perustuu TJS Opintokeskuksessa vuonna 2009 toteutettuun perehdyttämisen hankkeeseen ja siinä tunnistettuihin perehdyttämisen eri puoliin. Hanke sai Tykesohjelman

Lisätiedot

HENKINEN VÄKIVALTA JA RISTIRIITATILANTEET

HENKINEN VÄKIVALTA JA RISTIRIITATILANTEET HENKINEN VÄKIVALTA JA RISTIRIITATILANTEET Toimintaohje tilanteiden ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi Tuula Collin, osastonhoitaja Tommi Hautaniemi, psykologi Leena Huhtamäki, työsuojeluvaltuutettu Liisa

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

Huono kohtelu työssä. Valvonnan suuntaaminen. Juha Keinänen & Kirsi Häkkinen. Työsuojelujulkaisuja 68. Uudenmaan työsuojelupiiri

Huono kohtelu työssä. Valvonnan suuntaaminen. Juha Keinänen & Kirsi Häkkinen. Työsuojelujulkaisuja 68. Uudenmaan työsuojelupiiri Työsuojelujulkaisuja 68 Juha Keinänen & Kirsi Häkkinen Huono kohtelu työssä Valvonnan suuntaaminen Uudenmaan työsuojelupiiri SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2003 3 ISBN 952-00-1274-5

Lisätiedot

YLEISET TOIMINTAOHJEET

YLEISET TOIMINTAOHJEET RAUTAVAARAN KUNTA (1k (% 0.2 Petri Kettunen 24.10.2013 Yhteistyökomitea muutokset 0.1 Petri Kettunen 23.10.2013 Luonnos Versio Tekijä Pvm Muutoksen kohde Versiohistoria Työpaikalla esiintyviin tilanteisiin

Lisätiedot

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty Hyvä käytös sallittu epäasiallinen kohtelu kielletty Ohjeita työpaikoille epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi Työnantajan on lain mukaan puututtava epäasialliseen

Lisätiedot