Loppuraportti OPE-OKAII

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti OPE-OKAII"

Transkriptio

1 Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OKA2) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, Vaasa Projektikoodi: 212/816/99TM Projektin lähtökohdat Tämä projekti oli jatkoprojekti aikaisemmin tänä vuonna toteutetulle ESR-projektille 212/816/99TM ja sen aikana toteutettiin kaksi samansisältöistä koulutusta Pohjanmaan molemmissa TE-keskuksissa. Kuten aikaisemmassa raportissa todettiin, kehitetty menetelmä on ensisijaisesti tarkoitettu yritysten käyttöön ja työvälineeksi niiden tulevaisuuden suunnitteluun. TE-keskusten työvoima- ja yritysosastojen selkeä rooli menetelmän hyväksikäytössä on toisaalta ymmärtää sen mahdollisuudet ja toisaalta kannustaa yrityksiä käyttämään sitä osaamistarpeittensa muutosten selvittämiseen. Tavoitteet Projektin tavoitteena on antaa keväällä aikatauluvaikeuksien vuoksi estyneille henkilöille mahdollisuus osallistua koulutustilaisuuksiin. Koulutuksen tavoitteina, joita osallistujille edellisten tilaisuuksien palautteen perusteella vielä selvennettiin, oli antaa osallistujille valmius ymmärtää pk-yrityksen systemaattista suunnittelua ja miten osaamisen muutostarve siinä määritellään. Tavoitteena oli kahdessa järjestettävässä koulutustilaisuudessa kouluttaa henkilöä. Kohderyhmä Projektin kohderyhmäksi sovittiin TE-keskusten yhdyshenkilöiden kanssa Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan TE-keskusten eri osastojen henkilökunta ja ESR ennakointiprojektit ja oppilaitokset. Projektin toimintamalli Projektissa järjestettiin yksi koulutustilaisuus molemmissa TE-keskuksissa niin että työvoimaosasto vastasi kutsuista ja tilajärjestelyistä ja Nelikon Oy konsultteineen koulutuksesta. Yhdyshenkilöinä toimivat kehitysneuvos Tapio Lehto, Pohjanmaan TE-keskus ja ylitarkastaja Markku Tammilehto, Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksesta. Koulutuksen toteuttaneet konsultit olivat Seppo Tuominen, LJK, CMC Nelikon Oy ja Erkki Petäjä, LJK Solutum Oy. 1

2 Koulutus toteutettiin yhden päivän tiiviinä koulutuksena, jossa oli luentoja ja runsaasti ryhmätyönä toteutettuja harjoitustöitä. Päiväohjelma liitteessä 1. Koulutuspäivän aikana käytiin pk-yrityksen tulevaisuuden suunnittelun (=strategian prosessi) (kuva 1) ja sen osana osaamismuutostarpeiden arviointi vaiheittain läpi. Kuva 1. PK-yrityksen analyysin prosessikaavio YRITYS JA SEN LIIKE-TOIMINTA- ALUEET (LA) LA:N OSTO- KRITEERIT MENESTYS- TEKIJÄT MENESTYS- TEKIJÖIDEN HALLINTA (KILPAILUASEMA) KILPAILU- YMPÄRISTÖN KEHITTYMINEN (SWOT) TARKISTETUT TAVOITTEET KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET (STRATEGIAT) OSAAMISEN JA TEKNOLOGIAN TARPEET LIIIKETOIMINTA- STRATEGIA OSAAMINEN / TEKNOLOGIA KOHTEET JA SUUNNITELMA Ryhmätöitä oli entisestään uudistettu siten, että yritysesimerkin kuvausta oli täydennetty ja tarkennettu niin että harjoitusosio voi toimia myös itsenäisenä ja myös alkuperäisen tavoitteen mukaisesti täydentämässä luentoja ja syventää osallistujien näkemystä yrityksen analysointiprosessin eri vaiheista. Ryhmätöiden painotus sovittiin heti koulutuksen aluksi osallistujien mukaan. Koulutuksen päätteeksi osallistujille jaettiin prosessin kuvaus mallivastauksineen. Osallistujat Projektiin osallistui Pohjanmaan TE-keskuksen alueelta 13 henkeä ja Etelä-Pohjanmaan TEkeskuksen alueelta 9 eli 22 henkilöä. Suurin osallistujaryhmä olivat työvoimatoimistot ja ammatilliset oppilaitokset. Tiedottaminen Koulutuksesta laadittiin kutsujen mukana jaettu esittelykirje. Projektista on aktiivisesti tiedotettu molempien TE-keskusten kaikille osastoille. 2

3 Yhteydet muihin hankkeisiin Projektissa on pidetty yhteyttä muutamiin Työministeriön paikallisiin hankkeisiin, jotka ovat halunneet arvioida menetelmän soveltuvuutta tarpeisiinsa ja he ovat lähettäneet projektihenkilöitään koulutustilaisuuksiin. Lisätietopyyntojä on tullut ESR-ennakointiryhmän välityksellä Lappeenrannasta ja Tampereelta. Tulokset ja niiden hyödynnettävyys sekä projektin innovatiiviset elementit Kerätyn palautteen mukana koulutukseen osallistujat korostivat koulutuksen antavan selkeän kuvan pk-yrityksen suunnitteluprosessin monitahoisuudesta ja osaamisen kehittämistarpeiden liittymistä siihen. Moni näki hyviä mahdollisuuksia hyödyntää koulutusta ja menetelmää myös omassa työssään. Erityistä kiitosta sai Pohjanmaan TE-keskuksen yritysosaston panos harjoitustöiden aikana ja tehtävien purkuvaiheessa käydyissä ryhmäkeskusteluissa. Tämä voitaneen tulkita niin, että osastojen yhteisiä koulutustilaisuuksia esim. ennakoinnista kaivataan. Osa piti menetelmää kiinnostavana, mutta korosti että yritysten pitää tehdä analyysi itse ja muiden vain tukea sitä. Osa esitti kurssimateriaalin muokkaamista itsearvioinnin suuntaan ja toimittamista kirjaksi, jota voisi jakaa yrityksille tai vaikka työvoimatoimiston työnantajapalveluun tuleville uusille henkilöille. Menetelmän innovatiivisiksi osiksi mainittiin edelleen käytännönläheiset esimerkit ja systemaattinen lähestymistapa sekä koulutuksesta useampien osastojen mukaantulo ja syntynyt ajatustenvaihto. Tavoitteiden saavuttaminen Projekti saavutti lähes tavoitteena olleen henkilömäärän. Osallistujat edustivat melko hyvin suunniteltua kohderyhmää. Saadun palautteen perusteella myös laadulliset tavoitteet saavutettiin hyvin ja pk-yrityksen strategiaprosessin osana tehtävä osaamisen kehittämisarvioprosessi sekä sen tulosten käyttö ennakoinnissa selvitettiin. Ongelmat ja suositukset Koulutustilaisuuksia vaivasivat runsaat poisjäännit, joista järjestäjä ei tiennyt ennalta. Erityisesti ryhmätöihin voitiin näin ollen käyttää enemmän aikaa ja syventää aiheiden käsittelyä. Osallistujien yrityssuunnittelun tuntemus osoittautui tasoltaan varsin vaihtelevaksi ja keskeisen opetusmenetelmän, ryhmätöiden, toimivuuden pelasti yritysosaston osallistujien 3

4 aktiivisuus. Se, että ryhmien jäsenet eivät ennestään tunteneet toisiaan hidasti myös ryhmätöitä. Koulutuksen esittelyssä uudistettu kuvaus menetelmän käyttöön tarvittavasta perus- /konsulttiosaamisesta näytti menevän perille. Tällä kertaa joukossa ei ollut osallistujia, jotka odottivat saavansa yhden päivän kestävällä koulutuksella valmiuden tehdä analyysejä. Kehittämissuositukset PK-OKA menetelmän keskeisen osion, osaamisen muutostarpeiden esiinsaamista, tulee vieläkin korostaa kaikessa materiaalissa, ehkä erityisesti jaettavassa menetelmäkuvauksessa. Yritysesimerkin täydennys ja muu koulutusmateriaalin uusiminen näytti tuovan tarvittavan selkeyden ja toimivan hyvin. Luentomateriaalin ja ryhmätöiden painotusta tulee mietiä tapauskohtaisesti niin, että tärkeimmät asiat, kuten strategioiden riippuvuus markkinoista ja asetetuista tavoitteista, osaamistarpeiden muutoksien yhteys toisaalta olemassa oleviin resursseihin ja toisalta asetettuihin tavoitteisin/strategioihin selitetään ensin mahdollisella ennakkomateriaalilla ja kerrataan luennoilla ja ymmärtäminen varmistetaan ryhmätöillä. Opitimiryhmäkoko olisi 12 henkilöä ja organisaatioiden esim. TE-keskusten sisäisiä koulutustilaisuuksia kannattaisi harkita. Samoin koko aineiston toimittaminen jaettavaksi kirjaksi olisi suositeltavaa. Vaasassa Nelikon Oy Seppo Tuominen toim. joht. 4

5 Koulutuspäivän ohjelma Klo 8.30 Päivän avaus TE-keskuksen edustaja Klo 8.40 Osanottajien esittäytyminen Klo 9.00 Koulutuksen tavoitteet Konsultit Mihin tietoa osaamisen muutoksesta tarvitaan ja miten sitä nyt kootaan? PK-OKA-osaamisanalyysi prosessina Ensimmäinen yrityskäynti Ryhmätyöt I-II Klo Lounas Klo Toinen yrityskäynti Ryhmätyö III Kolmas yrityskäynti Ryhmätyö III-IV Loppuraportti Osaamisen arvioinnin kehittäminen Ryhmätyö V-VI (Aihe osallistujien mukaan) esim. Yhteistyö yritys-työvoimaneuvoja-kouluttaja Klo Päivän päätös TE-keskuksen edustaja 5

Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle

Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle Kehityshankkeen loppuraportti 4.6.27 Hannu Virokannas 1), Maiju Österman 1, 2), Tuomas Kopperoinen 1, 2), Hannu Anttonen 3), Timo Leino

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 20.04.2011 Diaarinumero 11/2008 Käsittelijä Ville Roslakka Puhelinnumero 0505920404 Projektikoodi A30102 Tila Valmis

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.06.2011 Diaarinumero SATELY/208/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.02.2012 Diaarinumero KAS 553/05.02.07/2010 Käsittelijä Merja Rossi Puhelinnumero 040 761 3565 Projektikoodi S11416

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Raportti vertaisarvioinnista 2010 Opin Ovi Pirkanmaa Urabaarista eteenpäin Varsinais-Suomen OpinOvi OpinOvi L-U

Raportti vertaisarvioinnista 2010 Opin Ovi Pirkanmaa Urabaarista eteenpäin Varsinais-Suomen OpinOvi OpinOvi L-U Raportti vertaisarvioinnista 2010 Opin Ovi Pirkanmaa Urabaarista eteenpäin Varsinais-Suomen OpinOvi OpinOvi L-U Toteutus Maija Pekkanen, Opin Ovi Pirkanmaa Tiina Jakobsson, Urabaarista eteenpäin Pirkko

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Marraskuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TERTTU HARAKKA Tässä on JÄRKEÄ! Koulutusta lähelläsi. Kevät JÄRJEN kirkastaa! JÄRKEÄ päähän! JÄRJESTÄ MENESTYSTÄ! JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TÄSSÄ ON JÄRKEÄ! Vaasan yliopiston avoin

Lisätiedot

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011 Itsearviointi 28.11. 2011 Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Sisältö 1. Osuke-hankkeen itsearvioinnin tavoitteet... 3 1.1 Tiivistelmä

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Päijät-Hämeen pilotti Osaamisen ennakointi hyvinvointipalveluissa Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Kaarinan kaupunki Paimion

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen 13.3.2007 Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus Näyttötutkintomestari

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 LAURA HÄMÄLÄINEN Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Case Yrityksen verkkotietoiskut Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 Turun ammattikorkeakoulu Turku

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

YLIOPISTORAATI. Kandidaatin ja maisterin opintojen sujuvoittaminen LOPPURAPORTTI 25.9.2012, 26.9.2012 & 3.10.2012

YLIOPISTORAATI. Kandidaatin ja maisterin opintojen sujuvoittaminen LOPPURAPORTTI 25.9.2012, 26.9.2012 & 3.10.2012 YLIOPISTORAATI Kandidaatin ja maisterin opintojen sujuvoittaminen 25.9.2012, 26.9.2012 & 3.10.2012 LOPPURAPORTTI Projektinvetäjän puheenvuoro Ensimmäinen yliopistoraati järjestettiin Vaasan yliopistolla

Lisätiedot

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI 2012 Keimo Sillanpää, Tommi Ålander, Sirpa Korhonen & Jouni Ponnikas ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI TK-Eval Arviointiraportti 29.8.2012 1 2 SISÄLTÖ 1 ORDER-PROJEKTI... 4 2 ARVIOINTITEHTÄVÄ... 5 2.1

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.11.2011 Diaarinumero EPOELY/346/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Seija Mahlamäki-Kultanen Kim Byholm Jorma Kärppä Ari Orelma Juha Vaso Päivi Kamppi Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Med svenska

Lisätiedot

E-työn hyvät. käytännöt 13/07. Hyvät. käytännöt

E-työn hyvät. käytännöt 13/07. Hyvät. käytännöt E-työn hyvät käytännöt Minna Harju Päivi Tiihonen Marja Salonen Timo Ovaskainen Riikka Ahlgren Selvitys työhallinnon työttömille suunnattujen ESR-projektien yksilöpohjaisesta työllisyysvaikuttavuudesta

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2012 Diaarinumero 563/05.02.07/2010 Käsittelijä Jaana Niemi Puhelinnumero 040 747 2301 Projektikoodi S10018

Lisätiedot