ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 Taustatiedot ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Projektin nimi ETELÄ-AMERIKAN LIIKETOIMINTAPOTENTIAALIEN ENNAKOINTI Yhteystiedot Seinäjoen ammattikorkeakoulu Kaupan alan amk-yksikkö Koulukatu SEINÄJOKI Puh Fax Projektipäällikkö Ville-Pekka Mäkeläinen Projektikoordinaattori Julio Vallejo Medina Puh Puh Gsm Gsm Projektisihteeri Anne Riihimäki Puh Gsm Projektikoodi Dnro 7397/0552/97TM Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä Etelä-Amerikan mahdollisuuksia markkina-alueena ei ole täysimittaisesti hyödynnetty ja tutkittu Suomessa. Erityisesti Etelä-Amerikan maiden kulttuuriin ja liiketoimintakulttuuriin liittyvää tietoutta on maailmanlaajuisestikin tutkittu melko vähän. Tähän on varmasti syynä alueen heikko tuntemus, mikä johtunee pitkästä maantieteellisestä etäisyydestä ja kulttuurin erilaisuudesta. Koska Etelä-Amerikasta ennustetaan Aasian ohella seuraavan vuosikymmenen merkittävintä talousaluetta, olisi suomalaisten yritysten ja koulutusyhteisöjen toimintavalmiuksia alueen suhteen kehitettävä. Etelä-Amerikan liiketoimintapotentiaalien ennakointi-projektin ( ) ensisijaisena tavoitteena on paikata Etelä-Amerikan markkinoihin liittyvää tiedontarvetta ja innostaa suomalaisia yrityksiä kaupankäyntiin ko. markkina-alueen maiden kanssa. Samalla pyritään lisäämään yritysten toimintavalmiuksia ko. markkinoilla. Alun perin oli tarkoitus tutkia myös tangoa ja sen merkitystä Suomen ja Argentiinan kauppasuhteiden rakentamisessa, mutta projektin aikataulussa sitä ei 1

2 pystytty toteuttamaan. Hanke otetaan tulevaisuudessa uudelleenkäsittelyyn omana erillisenä hankkeenaan. Kärjistäen voidaan sanoa, että Argentiina, Brasilia ja Chile (ABC-maat) ovat Etelä-Amerikan kehittyneimmät ja kaupankäynnin kannalta lupaavimmat markkinat. Resurssien puitteissa projekti keskittyi kahden valtion eli Argentiinan ja Brasilian markkinalähtöiseen tutkimiseen. Projekti keskittyi vahvasti suomalaisten yritysten tarpeisiin, mutta sen tutkimustulokset mahdollistavat hyödynnettävyyden ja jatkotutkimukset myös koulutusyhteisöissä (yliopistot, kauppakorkeakoulut, ammattikorkeakoulut, opistotasoiset oppilaitokset jne). Yhteistyö Projektin toimintamalli ja eri tahojen yhteistyö sekä osallistujien ja yritysten valinta Projektin ohjausryhmä koostui Etelä-Pohjanmaan elinkeinoelämän vaikutusvaltaisista edustajista sekä Seinäjoen kaupan alan amk-yksikön henkilökunnasta. Ohjausryhmään kuului Seinäjoen kaupan ja tekniikan alan amk-yksiköiden johtaja Kalevi Karjanlahti (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Antero Auranen Etelä-Pohjanmaan kauppakamarista, toimitusjohtaja Reijo Pitkäkoski Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:stä, vientiasiamies Rainer Vainionkulma Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksesta sekä koulutuspäällikkö Ari Virkamäki Seinäjoen kaupan alan amk-yksiköstä. Varsinaisen projektiryhmän muodostivat projektipäällikkö Ville-Pekka Mäkeläinen (yliopettaja Seinäjoen kaupan alan amk-yksiköstä), projektikoordinaattori Julio Vallejo Medina ja projektisihteeri Anne Riihimäki. Projektiryhmä teetti osan tutkimustyöstä alihankkijoilla, mm. Finpron Buenos Airesin (Argentiina) ja São Paulon (Brasilia) vientikeskuksilla, joiden kanssa projektiryhmä oli koko projektin ajan läheisessä yhteistyössä. Tutkimusaineistoa tuottivat lisäksi Seinäjoen kaupan alan amk-yksikön tradenomiopiskelijat opinnäyte- ja harjoitustöinään (Essi Kylmäluoma, Liisa Kyrö, Tiina Peltola, Mira Peuru ja Jaana Sirkka). Projektin aikana järjestettiin Argentiinan ja Chilen vientipäivä sekä Brasilian vientipäivä Vientipäivissä luennoivat mm. ko. maiden kaupalliset sihteerit Buenos Airesista, São Paulosta ja Santiago de Chilestä. Vientipäivien tarkoituksena oli saada Pohjanmaan ja sen lähiseudun yritykset näkemään maiden tarjoamia kaupankäyntimahdollisuuksia. Tilaisuuksiin osallistui muun yleisön lisäksi muutama yritysedustaja. Kutsuja lähetettiin noin 50 Pohjanmaan ja sen lähiympäristön yritykselle. Vähäinen osallistumismäärä viestii siitä, että tällä nimenomaisella alueella ei vielä nähdä ABC-maita potentiaalisina markkina-alueina. Työnjako ja vastuukysymyksien toimivuus Projektiryhmä, alihankkijat (Buenos Airesin ja São Paulon vientikeskukset, professori Liisa Salo- Lee) ja tradenomiopiskelijat vastasivat tutkimustyöstä ja kirjallisten tuotosten tekemisestä. Projektiryhmän töiden edistymistä ja tavoitteiden täyttymistä seurattiin tarpeen tullen järjestetyillä ohjausryhmän kokouksilla. Periaatteena oli, että kaikki tärkeät päätökset hyväksytettiin ennen täytäntöönpanoa ohjausryhmässä. Julkisuus ja tiedottaminen Projektin aikana hankittiin julkisuutta erilaisin keinoin. Projektin alkuvaiheessa järjestettiin lehdistötilaisuus, jossa tiedotettiin projektista ja sen tarkoituksesta. Tästä kertova artikkeli julkaistiin ainakin sanomalehti Ilkassa, jossa se esiteltiin otsikolla Kulttuurinvaihto kaupallista yhteistyötä 2

3 vauhdittamaan. Seinäjoella edistetään Etelä-Amerikan ja Suomen kauppasuhteita. Projektiin aikana järjestetyistä vientipäivistä ilmoitettiin ESR-tunnuksilla varustetuin ilmoituksin. Projektia varten painatettiin lisäksi oma lomakepaperinsa ja projektiryhmän käyntikortit ESRlogolla varustettuna. Lomakkeita ja käyntikortteja käytettiin kaikenlaisessa yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa käydyssä viestinnässä. Projektin henkilökunta osallistui erilaisiin seminaareihin, joissa käsiteltiin projektin aihepiiriin liittyviä asioita ja joissa tavattiin alan asiantuntijoita, konsultteja, yritysedustajia jne. Jakamalla käyntikortteja tällaisissa tilanteissa saatiin projektin sanomaa levitettyä laajemmalle. Projektille tehtiin oma kotisivu verkkoon osoitteeseen <http://www.seamk.fi/kaupanala/tutkimusjakehitys.htm>. Kotisivu linkitettiin Buenos Airesin vientikeskuksen kotisivulle osoitteeseen <http://www.finembue.com.ar/comercia/comframes.htm> (Finland in Internet -> Trade -> South American Business Project). Projektista pidetään päätöstilaisuus lehdistötilaisuuksineen loka- tai marraskuussa. Projektin yhteys muihin hankkeisiin (verkottuminen, yhteistyö) Projekti poiki Seinäjoen ammattikorkeakoulun kaupan alan amk-yksikössä erilaisia tutkimus- ja koulutushankkeita mm. Tango kurssin, joka järjestetään kaupan alan amk-yksikössä Kurssin tavoitteena on perehtyä suomalaiseen ja argentiinalaiseen tangokulttuuriin ja auttaa löytämään tangoon liittyvät mahdollisuudet uuden vuosituhannen liiketoiminnassa. Tangoosaamisen suunnittelussa ja toteutuksessa ollaan yhteistyössä Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n kanssa. Koulutuksen toteuttamiseen osallistuu myös tangokuningatar Arja Koriseva yritys- ja kulttuuriyhteistyön vauhdittajana ja kouluttajana. Projektin ajan oltiin tiiviissä yhteistyössä Finpron vientikeskusten kanssa, joilta saatiin aktuellia markkinatietoa ja opastusta. Argentiinalaissyntyisen projektikoordinaattori Julio Vallejo Medinan kautta päästiin käsiksi paikallisiin tietolähteisiin yms. ja säilytettiin realistinen käsitys tutkittavista markkina-alueista. Tulokset ja hyödynnettävyys Projektin toteutuneet tulokset ja arvio tavoitteiden toteutumisesta Projektin tuloksena tuotettiin kaksi kirjallista tuotosta: 1) Vallejo Medina, J., Mäkeläinen, V-P & Riihimäki, A. (1999). Maakatsaus: Argentiina ja Brasilia markkina-alueina. (Sisältää mm. klusterianalyysit valikoiduista Argentiinan ja Brasilian toimialoista, tutkimuksen Argentiinan ja Brasilian vientiin liittyvistä käytännön ongelmista suomalaisissa yrityksissä sekä tutkimuksen argentiinalaisesta ja brasilialaisesta liiketoimintakulttuurista.) 2) Vallejo Medina, J. (1999). Argentiinan ja Brasilian kulttuuri. Projektin ohjausryhmä totesi, että projektin päättymisen jälkeen Argentiinan ja Brasilian maakatsauksesta tehdään tiivistetty versio, joka nimetään vientioppaaksi. Koska vientiopas syntyy projektin aikana tuotetun materiaalin perusteella, toimitetaan se myös ikään kuin projektiin 3

4 kuuluvana osana työministeriölle (=tilaaja). Projektin muita tuloksia on vaikea arvioida määrällisesti ja suoraan yrityskohtaisesti, sillä projektin tavoitteet liittyivät kirjallisten tuotosten lisäksi myös asennetason tekijöihin pyrittiin saamaan yritykset oivaltamaan, että Argentiina ja Brasilia ovat erittäin varteenotettavat markkinat. Samalla pyrittiin kertomaan niistä mahdollisuuksista, joita markkinat tarjoavat liiketoiminnallisesti suomalaisille yrityksille. Tavoitteena ei siis suoranaisesti ollut tiettyjen yritysten viennin käynnistäminen Argentiinaan ja/tai Brasiliaan, vaan tarkoituksena oli tarjota edellytykset tähän toimintaan tiedon ja asiantuntemuksen avulla. Näin ollen kaikki projektin tulokset eivät ole suoraan mitattavissa ja niiden vaikutukset näkyvät vuosien kuluttua muiden kerrannaisvaikutusten lisäksi. Työllistämisvaikutuksetkin tulevat siten vasta myöhemmin näkyviin. Projektin innovatiiviset elementit Projektin innovatiiviset elementit ovat sen kirjalliset tuotokset sekä yrityksille suunnattu pohjustustyö. Argentiinaa, Brasiliaa tai koko Etelä-Amerikkaa käsittelevää kirjallisuutta on Suomessa ja maanlaajuisestikin vähän, joten tuotokset oletettavasti ovat tarpeen. Seinäjoen kaupan alan amk-yksikössä aiotaan Tango 2000-kurssin ja muihin aiheeseen liittyvien kurssien lisäksi panostaa jatkotutkimuksiin ja projekteihin. Etelä-Amerikan liiketoimintapotentiaalien ennakointi-projektin voidaankin katsoa toimineen päänavaajana ja promoottorina tulevaisuuden tutkimuksille ja projekteille. Mitä voidaan siirtää/levittää muiden toimijoiden esim. pk-yritysten, oppilaitosten tai viranomaisten käyttöön Muille toimijoille siirrettäviä konkreettisia elementtejä ovat kirjalliset tuotokset ja kaupan alan amkyksikön aiheeseen liittyvä asiantuntemus. Ongelmat ja suositukset Projektin heikkoudet, ongelmat projektin toteutuksessa Suurin ongelma projektin toteutuksessa oli, että aiheeseen liittyvää kirjallisuutta oli todella vähän. Kirjallisuutta hankittiin internetin avulla maailmanlaajuisesti, mutta havaittiin, että sitä on niukasti. Näin ollen suurin osa tiedosta oli etsittävä ja tuotettava itse kvantitatiivisin ja kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin. Suositukset projektien toimeenpanon kehittämiseksi Hankesopimuksessa olisi pyrittävä ottamaan huomioon kaikki epäselvyystilanteet ja määritellä selkeästi kaikki sovittavat asiat. Näin on pitkälti tehtykin, mutta erityisesti raportoinnista (väliraportti, loppuraportti) pitäisi olla erityisen selkeä ohje. Jos halutaan esimerkiksi ennen projektin päättymistä loppuraportti, olisi hyvä, jos hankesopimuksessa tai muussa asiakirjassa määriteltäisiin, mikä loppuraportti on ja mitä asioita sen pitää sisältää. Kun tällainen asia selvitetään esim. puhelimitse ja sovitaan tietystä menettelystä, voi jälkikäteen tulla tulkitsemiseroja siitä, mitä onkaan sovittu. Loppuraportin laatija ja pvm 4

5 Anne Riihimäki

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Kaupan alan amk-yksikkö. Julio Vallejo Medina Ville-Pekka Mäkeläinen Anne Riihimäki Rainer Vainionkulma VIENTIOPAS

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Kaupan alan amk-yksikkö. Julio Vallejo Medina Ville-Pekka Mäkeläinen Anne Riihimäki Rainer Vainionkulma VIENTIOPAS SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Kaupan alan amk-yksikkö Julio Vallejo Medina Ville-Pekka Mäkeläinen Anne Riihimäki Rainer Vainionkulma VIENTIOPAS Argentiina ja Brasilia Seinäjoki 1999 ALKUSANAT Seinäjoen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.12.2011 Diaarinumero SATELY/253/05.02.0772010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.11.2011 Diaarinumero EPOELY/346/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Nuoret, liikunta ja doping -projektin loppuraportti

Nuoret, liikunta ja doping -projektin loppuraportti Nuoret, liikunta ja doping -projektin loppuraportti Elämä On Parasta Huumetta EOPH ry Projektipäällikkö VTL Tuuli Salospohja SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1 Projektihakemus RAY:lle 2004 1 1.2 Projektin loppuselvitys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007 Taito Craftnet -projekti 2004-2007 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista,

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä

Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Tietotekniikkavalmiudet kuntoon pk-yrityksissä Sisältö 1 JOHDANTO...2 2 TIIVISTELMÄ...3 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS...4 3.1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 2 / 29 1 Tiivistelmä Stuuva-hankkeen tavoitteena oli levittää Satamien turvallisuustietokanta hankkeessa kehitetyn

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET Hankkeen nimi AER TAMPERE 2008 Hankenumero 114042 Pirkanmaan liitto Toteutusaika: 15.12.2006-28.02.2009

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Sitran teknologia-arviointihanke Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Osaraport t i 1 Jarmo Viteli (toim.), Seppo

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Liite 2

LOPPURAPORTTI Liite 2 LOPPURAPORTTI Liite 2 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Ohjelma Toimintalinja Projektityyppi Minä ja Vesijärvi - Tiedotus ja valistus kestävän vesienhoidon tukena Etelä-Suomi 3: Alueiden saavutettavuuden

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot