TARKENNETTU PROJEKTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARKENNETTU PROJEKTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 TARKENNETTU PROJEKTISUUNNITELMA Rucola Plus/Internet markkinointi ja myynti -toteutus Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelma (OSKE)

2 SISÄLLYS 1 Yhteenveto Rucola Plus/Internet-markkinointi ja myynti Yritysten Venäjän verkkonäkyvyyden lähtötason määrittely Kuntopuntarimittaukset Tavoitteen määrittely Aloitusseminaarit ja Roadmap-sessiot Venäjän Internet-markkinoinin pilotointi Venäjän Internet-markkinoinnin työkirja Loppuseminaari Yhteystiedot ja yhteyshenkilö... 7

3 1 Yhteenveto Tarkennettu projektisuunnitelma, Rucola Plus/Internet markkinointi ja myynti 2 Rucola Plus/Internet-markkinointi ja myynti Mediatalo Toimelias Oy toteuttaa asiantuntijapalveluja Rucola Plus hankkeen Internetmarkkinointi ja myynti osion toteuttamiseksi. Toimenpiteet koostuvat seuraavista osaalueista: Yrityskohtaiset Venäjän Internet-markkinoinnin strategiat Yrityskohtaiset Venäjän Internet-markkinoinnin lähtötason määrittelyt Yrityskohtaiset Venäjän Internet-markkinoinnin Road-mapit Venäjän Internet-markkinoinnin työkirja Rucola Plus loppuseminaari Hankkeeseen osallistuu yhteensä matkailualan yritystä kolmelta eri alueelta. Jokaiselle hankkeeseen osallistuvalle yritykselle laaditaan Venäjän Internet-markkinoinnin ja myynnin strategia ja markkinointisuunnitelma (Roadmap), jossa kuvataan yrityksen tavoitteet, etenemismallit sekä konkreettisiin toimenpiteisiin tarvittavat työ- ja aikaresurssit sekä kustannukset. Yrityksille laadittavat Roadmapit toimivat jatkossa yritysten Venäjän Internet-markkinoinnin ja myynnin työkirjoina. Yrityskohtaisten Venäjän Internet-markkinoinnin strategioiden viitekehyksenä toimii venäjän Internet-markkinoinnin porrasmalli (kuva 1), jossa määritellään: 1) vaiheittain ja kuluttajalähtöisesti markkinoitavat tuotteet, kampanjoiden sesongit ja kohderyhmät 2) markkinoinnin ja myynnin kanavat (yrityksen omat kanavat, sosiaalisen median kanavat sekä b2b), myynnin prosessit online- ja offlinessa 3) myyntiä tukevat asiakaspalvelun ja jälkimarkkinoinnin muodot, seuranta ja systemaattinen kehittäminen. Kuva 1. Venäjän Internet-markkinoinnin porrasmalli

4 3 Yritysten Venäjän verkkonäkyvyyden lähtötason määrittely 3.1 Kuntopuntarimittaukset Mediatalo Toimelias Oy mittaa kaikkien Rucola Plus/Internetmarkkinointi ja myynti hankkeeseen osallistuvien yritysten Venäjän hakukone- ja sosiaalisen median näkyvyyden Kuntopuntari työkalulla. Kuntopuntarilla tehtävällä mittaamisella saadaan selville numeerinen arvo yrityksen verkkosivujen ja brändin Venäjän Internet-näkyvyydelle. Lisäksi Kuntopuntarilla voidaan jäljittää ne sivustot, joilla hankkeeseen osallistuvista yrityksistä ja heidän brändeistä keskustellaan. Numeerisen mittaamisen lisäksi Toimeliaan Venäjän markkinoinnin asiantuntijat analysoivat yritysten verkkosivujen ja brändin verkkonäkyvyyden kvalitatiivisesti, jolloin analysoidaan yritysten tuotteita ja brändejä koskettavat keskustelut markkina-alueiden tärkeimmissä sosiaalisen median kanavissa. Analyysi sisältää seuraavat osa-alueet: Keskustelusisällöt: mitä meistä keskustellaan ja missä kanavissa Laadullinen analyysi: mitä meistä sanotaan ja miten; kuinka asiakkaat meitä arvostavat Kilpailija-analyysi: mitä vastaavia ja kilpailevia brändejä nousee esiin samoissa keskusteluissa ja kanavissa Hiljaiset signaalit: markkina-aluekohtaiset nousevat trendit, asiakkaiden kiinnostusten kohteet ja kulutuskäyttäytymisen muutokset Mediatalo Toimelias Oy toteuttaa Kuntopuntarimittaukset alkaen, eikä tämä työvaihe edellytä toimenpiteitä yrityksiltä. 3.2 Tavoitteen määrittely Kuntopuntari-mittausten jälkeen Toimeliaan asiantuntijat ottavat puhelimitse yhteyttä hankkeeseen osallistuviin yrityksiin. Puhelinkeskusteluissa käydään läpi yrityksen Venäjän liiketoiminnan tavoitteet, kohderyhmät, toimintaperiaatteet ja Venäjän toimintoihin liittyvät resurssit. Kuntopuntarimittausten ja puhelinkeskustelun pohjalta Toimelias määrittää yrityksen Venäjän sähköisen markkinoinnin lähtötason ja kehityslinjat. 4 Aloitusseminaarit ja Roadmap-sessiot Rucola Plus/Internetmarkkinointi hanke järjestää alueilla (Helsinki-Turku, Jyväskylä- Savonlinna ja Rovaniemi) aloitusseminaarit, jossa käydään läpi hankkeen käytännön eteneminen avataan yritysten Venäjän Internetmarkkinoinnin lähtötason mittauksissa esille nousseita asioita ja teemoja (ongelmat ja mahdollisuudet). Aloitusseminaarit kestää puoli päivää, jonka jälkeen Toimelias aloittaa välittömästi yrityskohtaiset Venäjän Internet-markkinoinnin Roadmap-sessiot. Yrityskohtaisissa tapaamissa käydään läpi yritysten Venäjän Internet markkinoinnin lähtötasoon perustuvat

5 strategiat, suunnitelmat, toteutettavat toimenpiteet ja käytettävät resurssit. Jokaiselle yritykselle varataan aikaa noin puoli päivää/yritys. Tapaamisen pohjalta Toimelias laatii yritykselle Venäjän Internet-markkinoinnin Roadmapin, jossa on kuvatty yrityksen Venäjän Internet-markkinoinnin strategian jalkauttaminen. Yrityksille laadittavat Roadmapit sisältää seuraavat osa-alueet: yrityksen myyntikanavien kehittäminen (mm. verkkokaupat, oma myynti online/offline synergia, välitysmyyjät, b2b) markkinointikeinojen ja -kanavien määrittely: markkinointisuunnitelmat aikatauluineen, markkinoinnin budjettiesitys, yrityskohtaiset markkinoinnin toimenpiteet, markkinoinnin sisällöntuotannon ohjeistus ( alla kuva 3) sosiaalisen median käytön tavoitteet, valitut työvälineet ja käyttötavat, tarvittava resursointi markkinointi- ja myyntitoimenpiteiden tehoa mittaavat mittarit (ROI), seurantamenetelmät sekä ohjeistus käytöstä ja tulosten tulkinnassa. avainhenkilöiden ja johdon ohjeistaminen sekä tarvittaessa koulutusmateriaalin tuottaminen Kuva 3. Esimerkki Road-mapiin sisältyvästä markkinointisuunnitelmasta. Road-mapien sisältämä Venäjän Internet-markkinoinnin ja myynnin toimenpide-ehdotusten viitekehyksenä toimii Mediatalo Toimelias Oy:n käyttämä verkkonäkyvyyden kehittämisen malli (kuva 4.) oman, ostetun ja ansaitun näkyvyyden alueilla. 1) Omalla näkyvyydellä tarkoitetaan yrityksen omaa ja itse ylläpidettävää näkyvyyttä (mm. verkkosivustot). 2) Ostettu näkyvyys tulee partnerien ja välitysmyyjien kautta sekä markkinoinnin (esim. maksulliset hakusanat, booking.com) kautta. 3) Ansaittu näkyvyys on mm. sosiaalisen median keskusteluja, asiakasarviointeja ja suosituksia (Vkontakte, TripAdvisor, YouTube, Wikipedia).

6 Ansaittu näkyvyys Ostettu näkyvyys Oma näkyvyys Kuva 4. Verkkonäkyvyyden kehittämisen Aloitusseminaarien ja Roadmap-sessioiden suunnitellut toteutusajankohdat: Helsinki-Turku: viikolla 6 ( ) Jyväskylä: viikolla 7 ( ) Rovaniemi: viikko 11 ( ) Yrityksistä Roadmap-sessioon tulee osallistua henkilö, joka vastaa Venäjän Internetmarkkinoinnin toimenpiteistä ja jolla on valtuudet sitoa markkinointitoimenpiteisiin tarvittavat resurssit (yrityksen työntekijöiden työaikaa, markkinoinnin kulut). Roadmapsession jälkeen yrityksellä on selkeä kuva siitä, miten yritys etenee Venäjän Internetmarkkinoinnissa. 5 Venäjän Internet-markkinoinin pilotointi Yrityksille laadittavat Roadmapit sisältävät yrityskohtaiset ohjeet ja toimenpiteet Internetmarkkinoinnin pilotoimiseksi. 6 Venäjän Internet-markkinoinnin työkirja Kohdissa esitettyjen toimenpiteiden ja yrityskohtaisten business case:n pohjalta laaditaan Rucola Plus hankkeen Internet-markkinoinin ja myynnin -osion työkirja, joka sisältää Venäjän Internet-markkinoinnin piirteiden kuvauksen, ohjeita Internet-markkinoinin toteuttamiseksi Roadmapin laadinnan ja kampanjoiden pilotoinneissa esille nousseiden yritysesimerkkien pohjalta. Työkirjan sisältö toimitetaan elo-syyskuussa Loppuseminaari Rucola Plus/Internetmarkkinointi ja myynti hanke järjestää hankkeen loppuseminaarin lokakuussa Seminaari on kaikille avoin ja siellä käydään läpi mm. laaditun työkirjan sisältö esimerkkien kautta (yritysesimerkit projektista), esitellään käytetyt työkalut ja saadut opit sekä parhaat käytänteet ja esimerkit tehdyistä muutoksista ja tuloksista. Seminaarin sisältö ja esitys laaditaan siten, että se on jaettavissa myös tallenteena ja webinaariin osalistuville.

7 8 Yhteystiedot ja yhteyshenkilö Mediatalo Toimelias Oy:n osalta hankkeen yhteyshenkilönä toimii Mika Tonder p Mediatalo Toimelias Oy Laserkatu Lappeenranta

Rucola Plus Venäjää edelläkävijöille ohjelman päätösseminaari. 16.10.2013 Marika Levomäki Matkailun ja elämystuotannon OSKE

Rucola Plus Venäjää edelläkävijöille ohjelman päätösseminaari. 16.10.2013 Marika Levomäki Matkailun ja elämystuotannon OSKE Rucola Plus Venäjää edelläkävijöille ohjelman päätösseminaari 16.10.2013 Marika Levomäki Matkailun ja elämystuotannon OSKE Päivän ohjelma 12:00 Seminaarin avaus ja hankkeen puheen vuoro (Mediatalo Toimelias

Lisätiedot

Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla. RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit

Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla. RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit 1. JOHDANTO... 3 1.1. VENÄJÄN SÄHKÖINEN MARKKINOINTI TAUSTAA... 4 1.2. SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTAPROSESSI... 6 1.3.

Lisätiedot

STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN

STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN VENÄJÄÄ EDELLÄKÄVIJÖILLE: RUCOLA+ Miikka Raulo Matkailun ja elämystuotannon OSKE Miksi? Matkailu Venäjältä kasvoi 27% vuonna 2011, markkina, jonka saavutettavuus paranee edelleen.

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4

Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4 Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4 Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusterin tarjoamat palvelut ideoiden jatkotyöstöön Lisää liikevaihtoa ja uusia asiakkaita venäläisistä

Lisätiedot

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007 Taito Craftnet -projekti 2004-2007 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista,

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Uusien palvelujen ja konseptien markkinointiprässi

Uusien palvelujen ja konseptien markkinointiprässi Uusien palvelujen ja konseptien markkinointiprässi Mika Tonder Mediatalo Toimelias Oy 16.5.2013 Mediatalo Toimelias Oy 1 Mediatalo Toimelias Oy Missiomme on: Kuluttaja-asiakkaiden sekä vähittäiskaupan

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

DIGITAALISET ASIAKKUUDET

DIGITAALISET ASIAKKUUDET ASML WHITE PAPER 11-2012 DIGITAALISET ASIAKKUUDET Mittaamalla menestykseen Digitaalisuus on tuonut mittaamisen entistä enemmän asiakkuuden hallinnan keskiöön. Systemaattiseen mittaamiseen perustuvan asiakasymmärryksen

Lisätiedot

Verkkomarkkinoinnin opas

Verkkomarkkinoinnin opas Verkkomarkkinoinnin opas 1 Modernia markkinointia verkossa Tämä opas on tehty sinulle, verkkomarkkinoinnista kiinnostunut yrittäjä, olet sitten vasta-alkaja tai jo konkari. Alkavalla yrittäjällä on harvoin

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Some-suunnitelma/ strategia. Seppo Kainulainen, Karelia-amk

Some-suunnitelma/ strategia. Seppo Kainulainen, Karelia-amk Some-suunnitelma/ strategia Seppo Kainulainen, Karelia-amk Lähde: http://www.tuplaamo.fi Huomionarvoisia asioita Somen käyttöönotossa - Tutustu palveluihin ja seuraa niitä, ennen kuin päätät siirtää toimintasi

Lisätiedot

Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä

Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä ASIANTUNTIJA - Karpalomedia Hanke Hankkeen toteutuksen pääsisällöt Ajankohta yrityksen kilpailukykyyn, Meisenet 1. Workshop päivä: WWW- strategia ja sisältökonsepti 14.5.2013 2. Workshop päivä: Web- käyttäjäkokemus

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

Sosiaalinen media teollisuudessa

Sosiaalinen media teollisuudessa Esiselvitysraportti Harri Lakkala Sisällysluettelo 1 Raportin tiivistelmä 1 Tärkeimmät löydökset 3 -selvitys Selvityksen tausta ja tavoitteet 3 Tarve selvitykselle 3 Selvityksen toteuttaminen 4 6 Verkkokyselyn

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Ongelman rajaus ja kiteytys Ratkaisut: Palvelupakettien toteuttaminen Verkkokaupparatkaisut

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015 Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Johdanto 3 Arvioinnin asetelma, arviointikysymykset ja johtopäätökset - kolme näkökulmaa 4 Suositukset toiminalle ja ehdotus vastuutahoista

Lisätiedot

Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla

Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla Uusia mahdollisuuksia ammatilliseen opetus- ja kehittämistyöhön Päivi Hanni-Vaara, Outi Kähkönen ja Minttu Merivirta 2012 rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Sillman, Laura 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Laura Sillman Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.12.2011 Diaarinumero SATELY/253/05.02.0772010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Tietojärjestelmän prosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 TIETOJÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus

Lisätiedot