Maatilatalouden koulutusohjelma ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen ajoittuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatilatalouden koulutusohjelma ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen ajoittuminen"

Transkriptio

1 LOMAKE I Ammattiosaamisen näyttöjen ajoittuminen 12. kesäkuuta 2009 Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtaisen suunnitelman perusmalli kolmen vuoden opintoajalle Opiskelija- ja työpaikkakohtaisesti suunnitelma saattaa muuttua HOPS voi muuttaa opintojen kestoa ja näyttöjen ajoittumista (esim. yo-pohja, aikaisempi ammatillinen tutkinto, ammattilukio, työvaltainen opiskelu) Maatilatalouden koulutusohjelma ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen ajoittuminen 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi I II III IV V I II III IV V I II III IV V TO vk 6-8 TO: vk TO: vk TO vk Näyttö 1 ja Näyttö 2 Näyttö 3 Näyttö 4 Näyttö 6 Näyttö 7 Näyttö 5 Näytöt suoritetaan tutkinnon osittain työssäoppimispaikassa, opiston käytännön opetuksen ympäristöissä tai muussa mahdollisimman hyvin maatalousalan yritystä vastaavassa paikassa. Näytön ajankohta eri jaksoille tarkentuu tapauskohtaisesti ja opiskelijan HOPS:n laadinnan yhteydessä. Ammatilliset tutkinnon osat: Työskentely maatalousalalla 10 ov (Näyttö 1:traktorin käyttäminen maataloustöissä, koulutilalla kesäjaksolla vk aikana) Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen 20 ov (Näyttö 2: kasvinviljelytöiden, koulutilalla kesäjaksolla vk aikana) Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 20 ov (Näyttö 3, osanäyttö: tuotantoeläinten hoitaminen TO-paikassa ja Näyttö 4, osanäyttö: ruokinnan suunnittelu, oppilaitoksella/to-paikassa) Rehukasvien tuottaminen 10 ov (Näyttö 5: kasvinviljelytöiden TO-paikassa) Metsien hyödyntäminen 10 ov tai Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 10 ov (Näyttö 6: maatalouskoneiden korjaus- ja kunnossapitotyöt tai metsäsuunnitelman mukainen metsän hoito- tai hakkuutyö) Maaseutuyrittäminen 10 ov (Näyttö 7: liiketoimintasuunnitelman ja esittäminen, oppilaitoksella) Maatalousalan perustutkinto, maatilatalous

2 MAATALOUSKONEIDEN JA LAITTEIDEN KÄYTTÄMINEN, HUOLTAMINEN JA KORJAAMINEN 30 ov kokonaan Maatalouskoneiden huolto- ja korjaustehtävän suunnitteleminen ja toteuttaminen Kestävän kehityksen mukainen toiminta maatalouskoneiden huolto- ja korjaustehtävissä Maatalouskoneiden ja -laitteiden varaosien hankkiminen Maatalouskoneiden ja -laitteiden korjauksen kustannusarvion Maatalouskoneiden ja -laitteiden varaosien hankkiminen Maatalouskoneiden ja -laitteiden korjauksen kustannusarvion Maatalouskoneiden ja -laitteiden hitsaus-, metallirakenne- ja koneistustöiden Maatalouskoneiden ja -laitteiden moottorin määräaikaishuoltotöiden Maatalouskoneiden ja -laitteiden moottorin määräaikaishuoltotöiden Maatalouskoneiden ja -laitteiden perusmittauksien Maatalouskoneiden ja -laitteiden tehonsiirron ja hydrauliikan sekä, maatalouskoneiden sähkölaitteiden vianmääritysten Maatalouskoneiden ja -laitteiden perusmittauksien Maatalouskoneiden ja -laitteiden tehonsiirron ja hydrauliikan sekä, maatalouskoneiden sähkölaitteiden vianmääritysten Palvelujen hyödyntäminen maatalouskoneiden ja -laitteiden huoltotöissä Työkoneiden ja traktorien rakenteiden ja järjestelmien toimintaperiaatteiden tunteminen ja soveltaminen maatalouskoneiden käytössä ja huoltamisessa Moottorin, tehonsiirron, hydrauliikan termien ja sähkölaitteiden suureiden tunteminen ja soveltaminen maatalouskoneiden käytössä ja huoltamisessa Työkoneiden ja traktorien rakenteiden ja järjestelmien toimintaperiaatteiden tunteminen ja soveltaminen maatalous- koneiden käytössä ja huoltamisessa Moottorin, tehonsiirron, hydrauliikan termien ja sähkölaitteiden suureiden tunteminen ja soveltaminen maatalouskoneiden käytössä ja huoltamisessa Maatalouskoneissa ja korjauksessa käytettävät materiaalien ja aineiden sekä niiden ominaisuuksien hyödyntäminen maatalouskoneiden käytössä ja huoltamisessa Maatalouskoneiden huolto- ja korjaustehtävän suunnitteleminen ja toteuttaminen (sisällettävä moottorin, voimansiirron, hydrauliikan ja sähkötekniikan mittauksia, säätöjä ja korjauksia). Oppilaitos tai työssäoppimispaikka Arviointikeskusteluun osallistuvat alan opettaja ja työelämän edustaja. Arvosanan päättävät alan opettaja ja työelämän edustaja Opintojen 2. vuoden jaksolla 2 tai 3 Ammattietiikka Terveys, turvallisuus, toimintakyky 2 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Palvelujen hyödyntäminen maatalouskoneiden ja laitteiden huoltotöissä: portfolio Maatalouskoneiden ja -laitteiden hitsaus-, metallirakenne- ja koneistustöiden : työsuorituksen arviointi ja välitön palautekeskustelu Maatalouskoneissa ja korjauksessa käytettävät materiaalien ja aineiden sekä niiden ominaisuuksien hyödyntäminen maatalouskoneiden käytössä ja huoltamisessa: kirjallinen koe Mikäli opiskelijan opinnäyte liittyy tähän tutkinnon osaan, sisältyy se ammattiosaamisen näytön ja / tai muun osaamisen arviointiin Maatalousalan perustutkinto, maatalousteknologian ko

3 MAATALOUS- JA MAANRAKENNUSKONEIDEN HYÖDYNTÄMINEN 20 ov Koneurakointi-palvelun suunnitteleminen ja toteutus Maatalouskaupassa toimiminen ja asiakkaiden palvelu Kestävällä tavalla toiminen koneurakoinnissa tai maatalouskaupan palveluksessa Kasvinviljelytöiden Kiinteistönhuoltotöiden Maanrakennustöiden Maatalouskaupassa työskentely Metalli-, huolto-, ja korjaustöiden Teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen koneurakoinnissa tai maatalouskaupassa Peruskoneiden säätö -, testaus - ja valvontajärjestelmien Maatalouskoneiden rakenteiden ja toimintaperiaatteiden huomioon ottaminen Urakointisopimusten laatiminen 1. Työprosessin Koneurakointipalvelun suunnitteleminen ja toteutus tai vaihtoehtoisesti Maatalouskaupassa toimiminen ja asiakkaiden palvelu Kestävällä tavalla toiminen koneurakoinnissa tai maatalouskaupan palveluksessa 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Kasvinviljelytöiden Maanrakennustöiden Metalli-, huolto-, ja korjaustöiden Maatalouskaupassa työskentely 3. Työn perustana olevan tiedon Maatalouskoneiden rakenteiden ja toimintaperiaatteiden huomioon ottaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Osanäyttö 1: Maanrakennustöiden sekä esim. hitsaus-, hionta-, huolto tai korjaustöiden Osanäyttö 2: Maatalousurakointitöiden säilörehun korjuu- tai puintitöissä tai vaihtoehtoisesti maatalouskaupassa toimiminen ja asiakkaiden palvelu Osanäyttö 1: oppilaitos / työssäoppimispaikka Osanäyttö 2: työssäoppimispaikka Arviointikeskusteluun osallistuvat näytössä 1 alan opettajat, näytössä 2 työpaikkaohjaaja ja opettaja Arvosanasta päättävät näytössä 1 alan opettajat, näytössä 2 työpaikkaohjaaja ja opettaja Näyttö 1 2. vuoden jakso 5, näyttö 2 vaihtoehtoisesti 2. vuoden kesällä tai 3. vuoden jaksolla 1 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Kiinteistönhuoltotöiden : opettaja arvioi osaamisen kiinteistön huoltotöiden jakson loppuvaiheessa Teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen koneurakoinnissa tai maatalouskaupassa: urakointisopimuksen laatiminen ja koneellistamissuunnitelman 3. Työn perustana olevan tiedon Peruskoneiden säätö -, testaus - ja valvontajärjestelmien : testi Urakointisopimusten laatiminen: sopimuksen arviointi Mikäli opiskelijan opinnäyte liittyy tähän tutkinnon osaan, sisältyy se ammattiosaamisen näytön ja / tai muun osaamisen arviointiin Maatalousalan perustutkinto, maatalousteknologian ko

4 AUTOMAATIOIN HYÖDYNTÄMINEN MAATALOUDESSA 10 ov Työtä helpottavan automaatiotekniikan käyttöönoton suunnitteleminen ja hyödyntäminen maataloudessa Automaation hyödyntäminen maataloudessa Kestävän kehityksen mukainen toiminta automaation hyödyntämisessä maataloudessa (automaation mahdollistamat ympäristökuormituksen väheneminen, automaation vaikutus työnmenekkiin ja työn sisällön muutokseen, automaation vaikutus tilakoon muutokseen tai erilaisten tilojen ja viljelijöiden mahdollisuudet hyödyntää automaatiota maataloudessa) Automaation käyttäminen (esim. ilmanvaihdon säätöjärjestelmää, päisteautomatiikkaa tai GPSpaikannukseen perustuvaa ajo-opastinta) Tuotannonohjaus-järjestelmien käyttäminen Tuotannonohjausjärjestelmien ohjelmointi, testaaminen, huoltaminen ja säätäminen Tuotantoprosessien vaiheiden tunnistaminen ja tarkastelu Automaation seuranta ja kannattavuustekijöiden laskeminen Kasvien ja eläinten biologisten ominaisuuksien ja rajojen huomioon ottaminen Automaation käyttömahdollisuuksien ja tulevaisuuden kehityksen hyödyntäminen ja seuraaminen kokonaan kokonaan Tuotantoprosessien vaiheiden tunnistaminen ja tarkastelu Kasvinviljely- tai eläintenhoitotöiden tuotannonohjausautomatiikkaa hyödyntäen tai muu työkoneiden tai tuotantotilojen automaation hyödyntämiseen liittyvä työtehtäväkokonaisuus Työssäoppimispaikka tai opiston koulutila Arviointikeskusteluun osallistuvat opettaja, työpaikkaohjaaja / työelämän edustaja ja opiskelija Arvosanasta päättävät opettaja ja työpaikkaohjaaja / työelämän edustaja Näyttö tehdään 3. vuoden jaksolla 5 Automaation seuranta ja kannattavuustekijöiden laskeminen Kasvien ja eläinten biologisten ominaisuuksien ja rajojen huomioon ottaminen Automaation käyttömahdollisuuksien ja tulevaisuuden kehityksen hyödyntäminen ja seuraaminen Koe tai tehtävä Mikäli opiskelijan opinnäyte liittyy tähän tutkinnon osaan, sisältyy se ammattiosaamisen näytön ja / tai muun osaamisen arviointiin Maatalousalan perustutkinto, maatalousteknologian ko

5 MAATALOUSKONEIDEN HUOLTAMINEN JA KORJAAMINEN 10 ov 1. Työprosessin Maatalouskoneiden korjaus- ja kunnossapitotöiden suunnitteleminen ja Kestävän kehityksen mukainen toiminta maatalouskoneiden huolto- ja korjaustehtävissä 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Maatalouskoneiden huolto- ja korjaustöiden Työvälineiden ja työkalujen käyttäminen Hitsaus- ja metallitöiden Varaosien hankinta Moottorin määräaikaishuoltotöiden, perusmittauksien, tehonsiirron ja hydrauliikan vianmäärityksien sekä maatalouskoneiden sähkölaitteiden vianmäärityksien Korjauksen kustannusarvion 3. Työn perustana olevan tiedon Maatalouskoneiden ja -laitteiden toimintaperiaatteiden soveltaminen huolto- ja korjaustöissä Maatalouskoneissa käytettävien sähköisten ja hydraulisten järjestelmien toimintaperiaatteiden soveltaminen huolto- ja korjaustöissä Kone- ja rakennepiirroksien tulkinta, moottorin, tehonsiirron ja hydrauliikan termien sekä sähkölaitteiden suureiden soveltaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan kokonaan Maatalouskoneiden ja -laitteiden toimintaperiaatteiden soveltaminen huolto- ja korjaustöissä Maatalouskoneiden huolto ja korjaustöiden työssäoppimispaikka tai oppilaitoksen korjaamo ja metalliverstas Arviointikeskusteluun osallistuvat alan opettaja(t) ja / tai työpaikkaohjaaja Arvosanan päättävät alan opettaja(t) ja / tai työpaikkaohjaaja 3. vuoden jakso 5 3. Työn perustana olevan tiedon Maatalouskoneissa käytettävien sähköisten ja hydraulisten järjestelmien toimintaperiaatteiden soveltaminen huolto- ja korjaustöissä: testit Kone- ja rakennepiirroksien tulkinta, moottorin, tehonsiirron ja hydrauliikan termien sekä sähkölaitteiden suureiden soveltaminen: testit Mikäli opiskelijan opinnäyte liittyy tähän tutkinnon osaan, sisältyy se ammattiosaamisen näytön ja / tai muun osaamisen arviointiin Maatalousalan perustutkinto, maatalousteknologian ko

6 LOMAKE I Ammattiosaamisen näyttöjen ajoittuminen 12. kesäkuuta 2009 Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtaisen suunnitelman perusmalli kolmen vuoden opintoajalle Opiskelija- ja työpaikkakohtaisesti suunnitelma saattaa muuttua HOPS voi muuttaa opintojen kestoa ja näyttöjen ajoittumista (esim. yo-pohja, aikaisempi ammatillinen tutkinto, ammattilukio, työvaltainen opiskelu) Ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen ajoittuminen 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi I II III IV V I II III IV V I II III IV V TO vk TO vk ja vk TO vk TO vk Näyttö 1 Näyttö 2 Näyttö 3 Näyttö 4 Näyttö 5 Näyttö 6 ja 7 Näytöt suoritetaan tutkinnon osittain työssäoppimispaikassa, opiston käytännön opetuksen ympäristöissä tai muussa mahdollisimman hyvin maatalous- ja maatalousteknologia-alan yritystä vastaavassa paikassa. Näytön ajankohta eri jaksoille tarkentuu tapauskohtaisesti ja opiskelijan HOPS:n laadinnan yhteydessä. Työskentely maatalousalalla 10 ov (Näyttö 1: traktorin käyttäminen maataloustöissä, koulutilalla) Maaseutuyrittäminen 10 ov (Näyttö 5: liiketoimintasuunnitelma, oppilaitos) Maatalouskoneiden ja laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen 30 ov (Näyttö 2: maatalouskoneiden käyttäminen ja huolto ja / tai korjaustöiden, oppilaitoksen konehallilla tai to-paikassa) Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen 20 ov (Näyttö 3, osanäyttö: maanrakennustyöt sekä metalli-, huolto tai korjaustöiden oppilaitoksella tai to-paikassa, Näyttö 4, osanäyttö: säilörehun korjuu tai puintityöt tai maatalouskaupassa toimiminen to-paikassa) Automaatioin hyödyntäminen maataloudessa 10 ov (Näyttö 6: automaation hyödyntämiseen maataloudessa liittyvä työtehtäväkokonaisuus) Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 10 ov (Näyttö 7: maatalouskoneiden huolto- ja korjaustöiden ) Maatalousalan perustutkinto, maatalousteknologian ko.

7 TYÖSKENTELY MAATALOUSALALLA, 10 ov Maatilan tai maaseutuyrityksen työtehtävien Traktorin turvallinen käyttäminen Eläinten päivittäinen hoitaminen Pienimuotoisten rakennustöiden Metsänuudistushoitotöiden Maatilan tai muun maaseutuyrityksen jätehuollon järjestäminen Maa- ja metsätaloustöiden vuosikiertoon liittyvien työtehtävien Maatalousalan keskeisen työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön ja ohjeiden noudattaminen Traktorin ajoonlähtötarkastukseen liittyvän perustekniikan Kasvi- ja eläinlajien tunnistaminen Työvälineiden ja rakennusmateriaalien tunnistaminen ja käyttäminen Kasvupaikkaluokat ja metsätyyppien tunnistaminen Maatilan ja maaseutuyrityksen jätehuollon järjestäminen kokonaan Traktorin turvallinen käyttäminen Traktorin ajoonlähtötarkastukseen liittyvän perustekniikan Maataloustöiden traktorilla Koulun maatila Arviointikeskusteluun osallistuvat maatilan työnohjaaja ja koneopettaja Arvosanasta päättävät maatilan työnohjaaja ja koneopettaja Ensimmäisen vuoden kesäjaksolla (esim. muokkausja kylvötyöt, sadonkorjuutyöt) maatilatalouden ja maatalousteknologian koulutusohjemissa, muissa koulutusohjelmissa syys- tai kevätlukukauden aikana sopivana ajankohtana 1. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Eläinten päivittäinen hoitaminen arvioidaan päivittäisten hoitotöiden tekemistä koulutilan navetassa tai turkistilalla työvuoron aikana, vuosikiertokoe Pienimuotoisten rakennustöiden arvioidaan rakennustöiden tekemistä oppilaitoksen rakennuskohteessa annetun työtehtävän avulla Metsän uudistushoitotöiden arvioidaan metsien uudistus- ja hoitotöiden tekemistä Maatilan tai muun maaseutuyrityksen jätehuollon järjestäminen kysellään / havainnoidaan eläinten päivittäisten hoitotöiden yhteydessä työvuoron aikana 2. Työn perustana olevan tiedon Maa- ja metsätaloustöiden vuosikiertoon liittyvien työtehtävien kirjallinen tehtävä: laatii maatilan / turkistilan töiden vuosikellon ja pohtii oman osaamisen kehittämisalueita Maatalousalan keskeisen työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön ja ohjeiden noudattaminen työturvallisuuskoe Kasvi- ja eläinlajien tunnistaminen ruuansulatusanatomia koe kasvion (tärkeimmät peltoviljelykasvit ja rikkakasvit) puulajikoe Työvälineiden ja rakennusmateriaalien tunnistaminen ja käyttäminen arvioidaan rakennustöiden tekemisen yhteydessä havainnoimalla ja kyselemällä Kasvupaikkaluokkien ja metsätyyppien tunnistaminen arvioidaan metsien uudistustöiden tekemisen yhteydessä kyselemällä 3. Maatilan tai maaseutuyrityksen jätehuollon järjestäminen ympäristölupakoe

8 MAASEUTUYRITTÄMINEN 10 ov kokonaan Maaseutuyrityksen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta maatilan tai maaseutuyrityksen toiminnan suunnittelemisessa 2 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin kokonaan Mikäli opiskelijan opinnäyte liittyy tähän tutkinnon osaan, sisältyy se ammattiosaamisen näytön ja / tai muun osaamisen arviointiin. Yrityksen perustaminen kokonaan Tuotannon suunnittelun ja kustannustehokkaan toiminnan arvioiminen Tuotteen tai palvelun hinnoitteleminen Yrityksen tuotteiden markkinoinnin suunnitteleminen Yrityksen toiminnan riskien arvioiminen Liiketoimintasuunnitelman Maatilan sukupolvenvaihdosta tai maaseutuyrityksen perustamista koskevien säädöksien noudattaminen Itsearvioinnin ja esittäminen Kirjanpitoa ja verotusta koskevan lainsäädännön ja ohjeistuksien noudattaminen sekä verosuunnittelu tikeskustelu Esityksen palautekeskustelu ja arvioin- Kannattavuuslaskennan hyödyntäminen maaseutuyrityksen toiminnan suunnittelussa Luokkahuone Työnantajan ja työntekijän velvollisuuksia käsittelevän lainsäädännön noudattaminen Arviointikeskusteluun osallistuu opet- Markkinointi ja markkinaosaaminen taja ja opiskelija Maaseutualan keskeisen työterveyteen ja työturvallisuuteen Arvosanan päättää opettaja oppilaan liittyvän lainsäädännön ja ohjeiden noudattaminen näytön, itsearvioinnin ja palautekeskustelun perusteella Näyttö tehdään kolmannen vuoden Ammattietiikka viimeisellä jaksolla

9 MAAN KASVUKUNNON JA TUOTANTOYMPÄRISTÖN HOITAMINEN 30 ov Pelto- ja metsätöiden suunnittelu ja Kestävän kehityksen mukainen toiminta pelto- ja metsätöissä (Esim. ravinteiden huuhtoutumista vähentävät ja maan kuntoa parantavat toimenpiteet, monimuotoisuutta lisäävät toimenpiteet ja torjunta-aineidenkäyttömäärää vähentävät toimenpiteet) Ympäristöhaittojen arviointi ja vähentäminen kasvinviljelyssä.(esim. maan rakenteeseen vaikuttavat toimenpiteet ja niiden ajoitus, esimerkiksi muokkaus ja suorakylvö, luomuviljely, geenimuunneltujen lajikkeiden haitat ja riskit, ympäristöä säästävä kasvinsuojelun ruiskutustekniikka) Maan viljelykunnon arviointi Maan vesitaloudesta huolehtiminen Kasvinviljelytöiden Maatilan rakennusten, koneiden ja laitteiden käyttö ja huolto Metsän hoitotöiden Kasvien tunnistaminen Ilmastollisten kasvutekijöiden ja kasvifysiologian huomioon ottaminen kasvinviljelytöissä Elävän maan rakenteen muodostuminen ja hoitaminen Maalajien viljelyominaisuuksien tunnistaminen ja viljavuustutkimuksen tulkitseminen Kasvien vesitalouden perusasioiden huomioon ottaminen peltoviljelytöissä. Alueellisesti tärkeiden viljelykasvien viljelytekniikan Metsämaan hoitaminen Vuorovaikutus, yhteistyö Ammattietiikka kokonaan 2 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Kasvinviljelytöiden Kasvien tunnistaminen Maalajien viljelyominaisuuksien tunnistaminen Viljavuustutkimuksen tulkitseminen Kasvinviljelytöiden Koulutila Maatilan henkilökunta ja opettaja Kuka / ketkä päättää arvosanan: Opettaja ja maatilan henkilökunta Ensimmäisen vuoden kesäjakson aikana (sääolot huomioon ottaen) Niiltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavia ammattitaitovaatimuksia ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa täydennetään sitä muulla osaamisen arvioinnilla. Maan viljelykunnon arviointi, maaperä -koe Maan vesitaloudesta huolehtiminen, kasvutekijät -koe Maatilan rakennusten, koneiden ja laitteiden käyttö ja huolto: o Korjaushitsaustesti o Traktorin tai muun maatalouskoneen määräaikaishuolto o Rakennsuten kunnossapitotehtävä Metsän hoitotöiden : o Metsänhoitotöiden metsäsuunnitelman perusteella Ilmastollisten kasvutekijöiden ja kasvifysiologian huomioon ottaminen kasvinviljelytöissä, kasvutekijät -koe Elävän maan rakenteen muodostuminen ja hoitaminen, maaperä -koe Kasvien vesitalouden perusasioiden huomioon ottaminen peltoviljelytöissä, kasvutekijät -koe Alueellisesti tärkeiden viljelykasvien viljelytekniikan, viljelytekniikka -koe Metsämaan hoitaminen, metsämaan hoitaminen -koe Mikäli opiskelijan opinnäyte liittyy tähän tutkinnon osaan, sisältyy se ammattiosaamisen näytön ja / tai muun osaamisen arviointiin.

10 TUOTANTOELÄINTEN HOITAMINEN JA HYVINVOINNISTA HUOLEHTIMINEN 20 OV Tuotantoeläinten hoidon suunnitteleminen ja hoitotöiden Kestävällä tavalla toimiminen tuotantoeläinten hoitotöissä Eläinten tarkkailu, käsittely ja hoitaminen tuotanto- ja lisääntymiskierron eri vaiheissa Tuotantoeläinten ruokinta Laadun seuranta ja edistäminen Tuotantoeläinten hoidossa tarvittavien koneiden ja laitteiden sekä automaation käyttäminen Tuotantorakennusten olosuhteiden arviointi ja kunnossapito Eläinten hyvinvoinnin ja lajinmukaisen käyttäytymisen huomioon ottaminen eläinten hoitotöissä Eläinten sairauksien tunnistaminen ja terveydenhoidon edistäminen Tuotantoeläinten ruokinnan suunnitteleminen Tuotantoeläinten jalostustyön hyödyntäminen eläinten valinnassa Tuotannon seurantaan ja kannattavuuteen vaikuttavien tekijöiden huomioon ottaminen Vuorovaikutus ja viestintä Ammattietiikka kokonaan kokonaan tuotantoeläinten ruokinnan suunnitteleminen Osanäyttö 1: Opiskelija tekee viikon ajan tuotantoeläinten hoitoon liittyviä työtehtäviä. Hän suunnittelee yksikön toiminnan ko. ajanjaksolle ja siihen liittyen omat tehtävänsä ja ajankäyttönsä. Osanäyttö2: Opiskelija tekee lypsykarjan ruokinnan suunnitteluun liittyvän tehtävän joko itsenäisesti tai asiantuntijan kanssa sekä soveltaa valmista ruokintasuunnitelmaa. Osanäyttö1: työssäoppimispaikan tuotantoeläintiloissa Osanäyttö2: oppilaitoksella tai työssäoppimispaikassa Ketkä osallistuvat arviointikeskusteluun? osanäytössä 1 työpaikkaohjaaja ja alan opettaja ja osanäytössä 2 alan opettaja tai opettaja ja työpaikkaohjaaja Kuka / ketkä päättää arvosanan? osanäytössä 1 työpaikkaohjaaja ja opettaja ja osanäytössä 2 opettaja tai opettaja ja työpaikkaohjaaja osanäyttö 1 ja 2: koulutusohjelmakohtaisesti sopivana ajankohtana: maatilatalouden koulutusohjelmassa osanäyttö1 2. vuoden kesällä ja osanäyttö2 3. vuoden jaksolla 2. a. Eläinten hyvinvoinnin ja lajinmukaisen käyttäytymisen huomioon ottaminen eläinten hoitotyössä: Navetan olosuhteiden ja hoito-käytäntöjen tarkastelu eläinsuojelulain ja eettisten periaatteiden kannalta. Nimettävä kolme kehittämiskohdetta. Tehdään pääsääntöisesti työssäoppimispaikalla. Kirjallinen raportti. Palautus viimeistään 2. vuoden kesän työssäoppimisen jälkeen. b. Eläinten sairauksien tunnistaminen ja terveydenhoidon edistäminen: Oppimispäiväkirjan liittyen toisen vuoden opintojen navettavuorojen aikana esiin tulleisiin eläinten sairastapauksiin. Palautus ennen 2. vuoden kesän työssäoppimisjaksoa. c. Tuotantoeläinten jalostustyön hyödyntäminen eläinten valinnassa: Jalostuskoe. Palautus ennen 2. vuoden kesän työssäoppimisjaksoa. d. Tuotannon seurantaan ja kannattavuuteen vaikuttavien tekijöiden huomioon ottaminen: Tuotannon seurannan kausi- ja vuosiraporttien perusteella tehtävä selvitys tuotannon kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Kirjallinen raportti. Palautus ennen 2. vuoden kesän työssäoppimisjaksoa. Mikäli opiskelijan opinnäyte liittyy tähän tutkinnon osaan, sisältyy se ammattiosaamisen näytön ja / tai muun osaamisen arviointiin.

11 REHUKASVIEN TUOTTAMINEN 10 ov ( paikallisesti valitun kasvin tuottaminen) Valitun kasvin viljelyn suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisvalmiudet Valitun kasvin tuottaminen Valitun kasvien tuottaminen kestävän kehityksen mukaisesti (Esim. tasapainoinen lannoitus; lajikkeen valinta, kestävyys ja monimuotoisuus; viljelymenetelmät torjunta-aineidenkäyttömäärää vähentävät toimenpiteet ja koneiden yhteiskäyttö) Valitun kasvin viljelysuunnitelman laatiminen Viljely-/, varastointi-/,kauppakunnostus-/ tai jatkojalostustöiden Tuotantoon liittyvien koneiden ja laitteiden käyttö sekä huolto Laatujärjestelmän mukainen toiminta Tuotteiden markkinointi 3. Työn perustana olevan tiedon Valitun kasvin viljelytekniikan valitseminen Viljelysopimusten periaatteiden ja laatuhinnoittelujärjestelmän huomioon ottaminen valitun kasvin viljelyssä Kasvin / tuotteen kannattavuustekijöiden vertailu kasvin viljelyssä ja markkinointi 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattietiikka kokonaan kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta valitun kasvin viljelytekniikan valitseminen Valitun kasvin viljelytöiden Työssäoppimispaikka Näytön arviointiin osallistuvat työpaikkaohjaaja ja/tai opettaja Kuka / ketkä päättää arvosanan? Työpaikkaohjaaja ja/tai opettaja päättävät yhdessä ammattiosaamisen näytön arvosanasta Työssäoppimisjaksolla opintojen toisena kesänä 3.1 Kasvin / tuotteen kannattavuustekijöiden vertailu kasvin viljelyssä ja markkinointi - opiskelija tekee tuotantokustannuslaskelman valitsemastaan kasvista ja esittää perusteltuja kehittämisehdotuksia 3.2 Viljelysopimusten periaatteiden ja laatuhinnoittelujärjestelmän huomioon ottaminen - opiskelija tekee kirjallisen työn viljelysopimusten periaatteista ja laatuhinnoittelujärjestelmästä Mikäli opiskelijan opinnäyte liittyy tähän tutkinnon osaan, sisältyy se ammattiosaamisen näytön ja / tai muun osaamisen arviointiin.

12 METSIEN HYÖDYNTÄMINEN, 10 ov Työnjälki ja oman työn arviointi ja kehittäminen Metsien hyödyntäminen kestävällä tavalla (esim. liikkumisen minimointi, herkkien kohteiden ja ajankohtien huomioiminen, ennaltaehkäistään laiteviat ja varaudutaan rikkoontumiseen maastossa 2 Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin Moottori- ja/tai raivaussahalla työskentely Koneiden, laitteiden ja välineiden huoltotöiden Nuoren metsän hoitotöiden Metsäsuunnitelman käyttäminen metsänhoitotöissä, puukaupassa ja metsäverotuksessa Metsien kasvukunnon, maisemantuotannon huomioon ottaminen ja terveydentilan tunnistaminen Metsätalouden tukimuotojen hyödyntäminen kokonaan 2 Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin moottori-ja/raivaussahalla työskentely kokonaan määrittää metsäsuunnitelmasta hoito- tai hakkuukohteen ja tekee esitetyt työvaiheet metsä työssäoppimispaikassa tai oppilaitoksella työnohjaaja, opiskelija ja opettaja 3. lukuvuosi/4..jakso a. koneiden, laitteiden ja välineiden huoltotöiden työtehtävä ja haastattelu Mikäli opiskelijan opinnäyte liittyy tähän tutkinnon osaan, sisältyy se ammattiosaamisen näytön ja / tai muun osaamisen arviointiin. kerrotaan opiskelijalle keskustelussa, jossa opiskelija myös itse arvioi osaamistaan ja hänellä on mahdollisuus tuoda esiin näkemyksensä saamastaan arvosanasta.

13 MAATALOUSKONEIDEN HUOLTAMINEN JA KORJAAMINEN 10 ov Maatalouskoneiden korjaus- ja kunnossapitotöiden suunnitteleminen ja Kestävän kehityksen mukainen toiminta maatalouskoneiden huolto- ja korjaustehtävissä Maatalouskoneiden huolto- ja korjaustöiden Työvälineiden ja työkalujen käyttäminen Hitsaus- ja metallitöiden Varaosien hankinta Moottorin määräaikaishuoltotöiden, perusmittauksien, tehonsiirron ja hydrauliikan vianmäärityksien sekä maatalouskoneiden sähkölaitteiden vianmäärityksien Korjauksen kustannusarvion Maatalouskoneiden ja -laitteiden toimintaperiaatteiden soveltaminen huolto- ja korjaustöissä Maatalouskoneissa käytettävien sähköisten ja hydraulisten järjestelmien toimintaperiaatteiden soveltaminen huolto- ja korjaustöissä Kone- ja rakennepiirroksien tulkinta, moottorin, tehonsiirron ja hydrauliikan termien sekä sähkölaitteiden suureiden soveltaminen kokonaan kokonaan Maatalouskoneiden ja -laitteiden toimintaperiaatteiden soveltaminen huolto- ja korjaustöissä Maatalouskoneiden huolto ja korjaustöiden Työssäoppimispaikka tai oppilaitoksen korjaamo ja metalliverstas Arviointikeskusteluun osallistuvat alan opettaja(t) ja / tai työpaikkaohjaaja Arvosanan päättävät alan opettaja(t) ja / tai työpaikkaohjaaja 3. vuoden jakso 4 Maatalouskoneissa käytettävien sähköisten ja hydraulisten järjestelmien toimintaperiaatteiden soveltaminen huolto- ja korjaustöissä: testit Kone- ja rakennepiirroksien tulkinta, moottorin, tehonsiirron ja hydrauliikan termien sekä sähkölaitteiden suureiden soveltaminen: testit Mikäli opiskelijan opinnäyte liittyy tähän tutkinnon osaan, sisältyy se ammattiosaamisen näytön ja / tai muun osaamisen arviointiin.

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Maatalousalan perustutkinto 2015 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto 2014

Maatalousalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Maatalousalan perustutkinto 2014 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Maatalousalan perustutkinto Maatilatalouden koulutusohjelma, maaseutuyrittäjä

Opetussuunnitelma. Maatalousalan perustutkinto Maatilatalouden koulutusohjelma, maaseutuyrittäjä Opetussuunnitelma Maatalousalan perustutkinto Maatilatalouden koulutusohjelma, maaseutuyrittäjä Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 5.0/22.1.2014 2 (128)

Lisätiedot

Ops näyttötutkinto 1

Ops näyttötutkinto 1 Ops näyttötutkinto 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. MAATALOUSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 3 3. MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 4 4. PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA... 6 4.1. Yleistä

Lisätiedot

AHLMANIN AMMATTIOPISTO ELÄINTENHOITAJA

AHLMANIN AMMATTIOPISTO ELÄINTENHOITAJA AHLMANIN AMMATTIOPISTO ELÄINTENHOITAJA OPETUSSUUNNITELMA Maatalousalan perustutkinto Eläintenhoidon koulutusohjelma Eläintenhoitaja Hyväksytty johtokunnassa 23.3.2010 1 Sisällysluettelo 1 TUTKINNON MUODOSTUMINEN...

Lisätiedot

Puutarhatalouden perustutkinto

Puutarhatalouden perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Puutarhatalouden perustutkinto 2015 Puutarhatuotannon osaamisala, puutarhuri Viheralan osaamisala, puutarhuri Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala, puutarhuri

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0./13.8.2013 2 (123) Sisällysluettelo 1... 4 1.1 Tavoitteet... 4 1.2 Opetussuunnitelma...

Lisätiedot

Puutarhatalouden perustutkinto 2014

Puutarhatalouden perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Puutarhatalouden perustutkinto 2014 Puutarhatuotannon osaamisala, puutarhuri Viheralan osaamisala, puutarhuri Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala, puutarhuri Määräys

Lisätiedot

AHLMANIN AMMATTIOPISTO PUUTARHURI

AHLMANIN AMMATTIOPISTO PUUTARHURI AHLMANIN AMMATTIOPISTO PUUTARHURI OPETUSSUUNNITELMA Puutarhatalouden perustutkinto Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarhuri Hyväksytty johtokunnassa 25.5.2010 1 Sisällysluettelo 1 TUTKINNON

Lisätiedot

PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINTO, PUUTARHURI TOIMINTA... 1 1 PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINNON (PUUTARHURI) TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN...

PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINTO, PUUTARHURI TOIMINTA... 1 1 PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINNON (PUUTARHURI) TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... TOIMINTA... 1 1 PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINNON (PUUTARHURI) TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 1 1.1 PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 1 1.2 PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINNON (120 OV)

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 30.04.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. AUTOALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 AUTOALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN... 5 1.4 TUTKINNON

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

VILJELIJÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Haapajärven ammattiopisto

VILJELIJÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Haapajärven ammattiopisto VILJELIJÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Haapajärven ammattiopisto 2 3 Sisällys 1. VILJELIJÄN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1. NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2. VALMISTAVAN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja

Opetussuunnitelma. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Opetussuunnitelma Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 1.0/24.6.2010 2 (125) Sisällysluettelo 1... 4 1.1 Tavoitteet... 4 1.2

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä autoalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hiusalan perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hiusalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. HIUSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 HIUSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 HIUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN... 5 1.4 TUTKINNON

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja

Opetussuunnitelma. Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Opetussuunnitelma Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (109) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Puutarhatalouden

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010. KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010. KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Parturi-kampaajan koulutusohjelma HIUSALAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013 Ammatillisen koulutuksen johtaja

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2015 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI, ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN SEKÄ TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMAT. Hyväksytty ohjausryhmän

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puutarhatalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puutarhatalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puutarhatalouden perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä puutarhatalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja

AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 16.4.2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Autoalan

Lisätiedot