Maatilatalouden koulutusohjelma ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen ajoittuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatilatalouden koulutusohjelma ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen ajoittuminen"

Transkriptio

1 LOMAKE I Ammattiosaamisen näyttöjen ajoittuminen 12. kesäkuuta 2009 Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtaisen suunnitelman perusmalli kolmen vuoden opintoajalle Opiskelija- ja työpaikkakohtaisesti suunnitelma saattaa muuttua HOPS voi muuttaa opintojen kestoa ja näyttöjen ajoittumista (esim. yo-pohja, aikaisempi ammatillinen tutkinto, ammattilukio, työvaltainen opiskelu) Maatilatalouden koulutusohjelma ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen ajoittuminen 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi I II III IV V I II III IV V I II III IV V TO vk 6-8 TO: vk TO: vk TO vk Näyttö 1 ja Näyttö 2 Näyttö 3 Näyttö 4 Näyttö 6 Näyttö 7 Näyttö 5 Näytöt suoritetaan tutkinnon osittain työssäoppimispaikassa, opiston käytännön opetuksen ympäristöissä tai muussa mahdollisimman hyvin maatalousalan yritystä vastaavassa paikassa. Näytön ajankohta eri jaksoille tarkentuu tapauskohtaisesti ja opiskelijan HOPS:n laadinnan yhteydessä. Ammatilliset tutkinnon osat: Työskentely maatalousalalla 10 ov (Näyttö 1:traktorin käyttäminen maataloustöissä, koulutilalla kesäjaksolla vk aikana) Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen 20 ov (Näyttö 2: kasvinviljelytöiden, koulutilalla kesäjaksolla vk aikana) Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 20 ov (Näyttö 3, osanäyttö: tuotantoeläinten hoitaminen TO-paikassa ja Näyttö 4, osanäyttö: ruokinnan suunnittelu, oppilaitoksella/to-paikassa) Rehukasvien tuottaminen 10 ov (Näyttö 5: kasvinviljelytöiden TO-paikassa) Metsien hyödyntäminen 10 ov tai Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 10 ov (Näyttö 6: maatalouskoneiden korjaus- ja kunnossapitotyöt tai metsäsuunnitelman mukainen metsän hoito- tai hakkuutyö) Maaseutuyrittäminen 10 ov (Näyttö 7: liiketoimintasuunnitelman ja esittäminen, oppilaitoksella) Maatalousalan perustutkinto, maatilatalous

2 MAATALOUSKONEIDEN JA LAITTEIDEN KÄYTTÄMINEN, HUOLTAMINEN JA KORJAAMINEN 30 ov kokonaan Maatalouskoneiden huolto- ja korjaustehtävän suunnitteleminen ja toteuttaminen Kestävän kehityksen mukainen toiminta maatalouskoneiden huolto- ja korjaustehtävissä Maatalouskoneiden ja -laitteiden varaosien hankkiminen Maatalouskoneiden ja -laitteiden korjauksen kustannusarvion Maatalouskoneiden ja -laitteiden varaosien hankkiminen Maatalouskoneiden ja -laitteiden korjauksen kustannusarvion Maatalouskoneiden ja -laitteiden hitsaus-, metallirakenne- ja koneistustöiden Maatalouskoneiden ja -laitteiden moottorin määräaikaishuoltotöiden Maatalouskoneiden ja -laitteiden moottorin määräaikaishuoltotöiden Maatalouskoneiden ja -laitteiden perusmittauksien Maatalouskoneiden ja -laitteiden tehonsiirron ja hydrauliikan sekä, maatalouskoneiden sähkölaitteiden vianmääritysten Maatalouskoneiden ja -laitteiden perusmittauksien Maatalouskoneiden ja -laitteiden tehonsiirron ja hydrauliikan sekä, maatalouskoneiden sähkölaitteiden vianmääritysten Palvelujen hyödyntäminen maatalouskoneiden ja -laitteiden huoltotöissä Työkoneiden ja traktorien rakenteiden ja järjestelmien toimintaperiaatteiden tunteminen ja soveltaminen maatalouskoneiden käytössä ja huoltamisessa Moottorin, tehonsiirron, hydrauliikan termien ja sähkölaitteiden suureiden tunteminen ja soveltaminen maatalouskoneiden käytössä ja huoltamisessa Työkoneiden ja traktorien rakenteiden ja järjestelmien toimintaperiaatteiden tunteminen ja soveltaminen maatalous- koneiden käytössä ja huoltamisessa Moottorin, tehonsiirron, hydrauliikan termien ja sähkölaitteiden suureiden tunteminen ja soveltaminen maatalouskoneiden käytössä ja huoltamisessa Maatalouskoneissa ja korjauksessa käytettävät materiaalien ja aineiden sekä niiden ominaisuuksien hyödyntäminen maatalouskoneiden käytössä ja huoltamisessa Maatalouskoneiden huolto- ja korjaustehtävän suunnitteleminen ja toteuttaminen (sisällettävä moottorin, voimansiirron, hydrauliikan ja sähkötekniikan mittauksia, säätöjä ja korjauksia). Oppilaitos tai työssäoppimispaikka Arviointikeskusteluun osallistuvat alan opettaja ja työelämän edustaja. Arvosanan päättävät alan opettaja ja työelämän edustaja Opintojen 2. vuoden jaksolla 2 tai 3 Ammattietiikka Terveys, turvallisuus, toimintakyky 2 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Palvelujen hyödyntäminen maatalouskoneiden ja laitteiden huoltotöissä: portfolio Maatalouskoneiden ja -laitteiden hitsaus-, metallirakenne- ja koneistustöiden : työsuorituksen arviointi ja välitön palautekeskustelu Maatalouskoneissa ja korjauksessa käytettävät materiaalien ja aineiden sekä niiden ominaisuuksien hyödyntäminen maatalouskoneiden käytössä ja huoltamisessa: kirjallinen koe Mikäli opiskelijan opinnäyte liittyy tähän tutkinnon osaan, sisältyy se ammattiosaamisen näytön ja / tai muun osaamisen arviointiin Maatalousalan perustutkinto, maatalousteknologian ko

3 MAATALOUS- JA MAANRAKENNUSKONEIDEN HYÖDYNTÄMINEN 20 ov Koneurakointi-palvelun suunnitteleminen ja toteutus Maatalouskaupassa toimiminen ja asiakkaiden palvelu Kestävällä tavalla toiminen koneurakoinnissa tai maatalouskaupan palveluksessa Kasvinviljelytöiden Kiinteistönhuoltotöiden Maanrakennustöiden Maatalouskaupassa työskentely Metalli-, huolto-, ja korjaustöiden Teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen koneurakoinnissa tai maatalouskaupassa Peruskoneiden säätö -, testaus - ja valvontajärjestelmien Maatalouskoneiden rakenteiden ja toimintaperiaatteiden huomioon ottaminen Urakointisopimusten laatiminen 1. Työprosessin Koneurakointipalvelun suunnitteleminen ja toteutus tai vaihtoehtoisesti Maatalouskaupassa toimiminen ja asiakkaiden palvelu Kestävällä tavalla toiminen koneurakoinnissa tai maatalouskaupan palveluksessa 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Kasvinviljelytöiden Maanrakennustöiden Metalli-, huolto-, ja korjaustöiden Maatalouskaupassa työskentely 3. Työn perustana olevan tiedon Maatalouskoneiden rakenteiden ja toimintaperiaatteiden huomioon ottaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Osanäyttö 1: Maanrakennustöiden sekä esim. hitsaus-, hionta-, huolto tai korjaustöiden Osanäyttö 2: Maatalousurakointitöiden säilörehun korjuu- tai puintitöissä tai vaihtoehtoisesti maatalouskaupassa toimiminen ja asiakkaiden palvelu Osanäyttö 1: oppilaitos / työssäoppimispaikka Osanäyttö 2: työssäoppimispaikka Arviointikeskusteluun osallistuvat näytössä 1 alan opettajat, näytössä 2 työpaikkaohjaaja ja opettaja Arvosanasta päättävät näytössä 1 alan opettajat, näytössä 2 työpaikkaohjaaja ja opettaja Näyttö 1 2. vuoden jakso 5, näyttö 2 vaihtoehtoisesti 2. vuoden kesällä tai 3. vuoden jaksolla 1 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Kiinteistönhuoltotöiden : opettaja arvioi osaamisen kiinteistön huoltotöiden jakson loppuvaiheessa Teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen koneurakoinnissa tai maatalouskaupassa: urakointisopimuksen laatiminen ja koneellistamissuunnitelman 3. Työn perustana olevan tiedon Peruskoneiden säätö -, testaus - ja valvontajärjestelmien : testi Urakointisopimusten laatiminen: sopimuksen arviointi Mikäli opiskelijan opinnäyte liittyy tähän tutkinnon osaan, sisältyy se ammattiosaamisen näytön ja / tai muun osaamisen arviointiin Maatalousalan perustutkinto, maatalousteknologian ko

4 AUTOMAATIOIN HYÖDYNTÄMINEN MAATALOUDESSA 10 ov Työtä helpottavan automaatiotekniikan käyttöönoton suunnitteleminen ja hyödyntäminen maataloudessa Automaation hyödyntäminen maataloudessa Kestävän kehityksen mukainen toiminta automaation hyödyntämisessä maataloudessa (automaation mahdollistamat ympäristökuormituksen väheneminen, automaation vaikutus työnmenekkiin ja työn sisällön muutokseen, automaation vaikutus tilakoon muutokseen tai erilaisten tilojen ja viljelijöiden mahdollisuudet hyödyntää automaatiota maataloudessa) Automaation käyttäminen (esim. ilmanvaihdon säätöjärjestelmää, päisteautomatiikkaa tai GPSpaikannukseen perustuvaa ajo-opastinta) Tuotannonohjaus-järjestelmien käyttäminen Tuotannonohjausjärjestelmien ohjelmointi, testaaminen, huoltaminen ja säätäminen Tuotantoprosessien vaiheiden tunnistaminen ja tarkastelu Automaation seuranta ja kannattavuustekijöiden laskeminen Kasvien ja eläinten biologisten ominaisuuksien ja rajojen huomioon ottaminen Automaation käyttömahdollisuuksien ja tulevaisuuden kehityksen hyödyntäminen ja seuraaminen kokonaan kokonaan Tuotantoprosessien vaiheiden tunnistaminen ja tarkastelu Kasvinviljely- tai eläintenhoitotöiden tuotannonohjausautomatiikkaa hyödyntäen tai muu työkoneiden tai tuotantotilojen automaation hyödyntämiseen liittyvä työtehtäväkokonaisuus Työssäoppimispaikka tai opiston koulutila Arviointikeskusteluun osallistuvat opettaja, työpaikkaohjaaja / työelämän edustaja ja opiskelija Arvosanasta päättävät opettaja ja työpaikkaohjaaja / työelämän edustaja Näyttö tehdään 3. vuoden jaksolla 5 Automaation seuranta ja kannattavuustekijöiden laskeminen Kasvien ja eläinten biologisten ominaisuuksien ja rajojen huomioon ottaminen Automaation käyttömahdollisuuksien ja tulevaisuuden kehityksen hyödyntäminen ja seuraaminen Koe tai tehtävä Mikäli opiskelijan opinnäyte liittyy tähän tutkinnon osaan, sisältyy se ammattiosaamisen näytön ja / tai muun osaamisen arviointiin Maatalousalan perustutkinto, maatalousteknologian ko

5 MAATALOUSKONEIDEN HUOLTAMINEN JA KORJAAMINEN 10 ov 1. Työprosessin Maatalouskoneiden korjaus- ja kunnossapitotöiden suunnitteleminen ja Kestävän kehityksen mukainen toiminta maatalouskoneiden huolto- ja korjaustehtävissä 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Maatalouskoneiden huolto- ja korjaustöiden Työvälineiden ja työkalujen käyttäminen Hitsaus- ja metallitöiden Varaosien hankinta Moottorin määräaikaishuoltotöiden, perusmittauksien, tehonsiirron ja hydrauliikan vianmäärityksien sekä maatalouskoneiden sähkölaitteiden vianmäärityksien Korjauksen kustannusarvion 3. Työn perustana olevan tiedon Maatalouskoneiden ja -laitteiden toimintaperiaatteiden soveltaminen huolto- ja korjaustöissä Maatalouskoneissa käytettävien sähköisten ja hydraulisten järjestelmien toimintaperiaatteiden soveltaminen huolto- ja korjaustöissä Kone- ja rakennepiirroksien tulkinta, moottorin, tehonsiirron ja hydrauliikan termien sekä sähkölaitteiden suureiden soveltaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan kokonaan Maatalouskoneiden ja -laitteiden toimintaperiaatteiden soveltaminen huolto- ja korjaustöissä Maatalouskoneiden huolto ja korjaustöiden työssäoppimispaikka tai oppilaitoksen korjaamo ja metalliverstas Arviointikeskusteluun osallistuvat alan opettaja(t) ja / tai työpaikkaohjaaja Arvosanan päättävät alan opettaja(t) ja / tai työpaikkaohjaaja 3. vuoden jakso 5 3. Työn perustana olevan tiedon Maatalouskoneissa käytettävien sähköisten ja hydraulisten järjestelmien toimintaperiaatteiden soveltaminen huolto- ja korjaustöissä: testit Kone- ja rakennepiirroksien tulkinta, moottorin, tehonsiirron ja hydrauliikan termien sekä sähkölaitteiden suureiden soveltaminen: testit Mikäli opiskelijan opinnäyte liittyy tähän tutkinnon osaan, sisältyy se ammattiosaamisen näytön ja / tai muun osaamisen arviointiin Maatalousalan perustutkinto, maatalousteknologian ko

6 LOMAKE I Ammattiosaamisen näyttöjen ajoittuminen 12. kesäkuuta 2009 Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtaisen suunnitelman perusmalli kolmen vuoden opintoajalle Opiskelija- ja työpaikkakohtaisesti suunnitelma saattaa muuttua HOPS voi muuttaa opintojen kestoa ja näyttöjen ajoittumista (esim. yo-pohja, aikaisempi ammatillinen tutkinto, ammattilukio, työvaltainen opiskelu) Ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen ajoittuminen 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi I II III IV V I II III IV V I II III IV V TO vk TO vk ja vk TO vk TO vk Näyttö 1 Näyttö 2 Näyttö 3 Näyttö 4 Näyttö 5 Näyttö 6 ja 7 Näytöt suoritetaan tutkinnon osittain työssäoppimispaikassa, opiston käytännön opetuksen ympäristöissä tai muussa mahdollisimman hyvin maatalous- ja maatalousteknologia-alan yritystä vastaavassa paikassa. Näytön ajankohta eri jaksoille tarkentuu tapauskohtaisesti ja opiskelijan HOPS:n laadinnan yhteydessä. Työskentely maatalousalalla 10 ov (Näyttö 1: traktorin käyttäminen maataloustöissä, koulutilalla) Maaseutuyrittäminen 10 ov (Näyttö 5: liiketoimintasuunnitelma, oppilaitos) Maatalouskoneiden ja laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen 30 ov (Näyttö 2: maatalouskoneiden käyttäminen ja huolto ja / tai korjaustöiden, oppilaitoksen konehallilla tai to-paikassa) Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen 20 ov (Näyttö 3, osanäyttö: maanrakennustyöt sekä metalli-, huolto tai korjaustöiden oppilaitoksella tai to-paikassa, Näyttö 4, osanäyttö: säilörehun korjuu tai puintityöt tai maatalouskaupassa toimiminen to-paikassa) Automaatioin hyödyntäminen maataloudessa 10 ov (Näyttö 6: automaation hyödyntämiseen maataloudessa liittyvä työtehtäväkokonaisuus) Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 10 ov (Näyttö 7: maatalouskoneiden huolto- ja korjaustöiden ) Maatalousalan perustutkinto, maatalousteknologian ko.

7 TYÖSKENTELY MAATALOUSALALLA, 10 ov Maatilan tai maaseutuyrityksen työtehtävien Traktorin turvallinen käyttäminen Eläinten päivittäinen hoitaminen Pienimuotoisten rakennustöiden Metsänuudistushoitotöiden Maatilan tai muun maaseutuyrityksen jätehuollon järjestäminen Maa- ja metsätaloustöiden vuosikiertoon liittyvien työtehtävien Maatalousalan keskeisen työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön ja ohjeiden noudattaminen Traktorin ajoonlähtötarkastukseen liittyvän perustekniikan Kasvi- ja eläinlajien tunnistaminen Työvälineiden ja rakennusmateriaalien tunnistaminen ja käyttäminen Kasvupaikkaluokat ja metsätyyppien tunnistaminen Maatilan ja maaseutuyrityksen jätehuollon järjestäminen kokonaan Traktorin turvallinen käyttäminen Traktorin ajoonlähtötarkastukseen liittyvän perustekniikan Maataloustöiden traktorilla Koulun maatila Arviointikeskusteluun osallistuvat maatilan työnohjaaja ja koneopettaja Arvosanasta päättävät maatilan työnohjaaja ja koneopettaja Ensimmäisen vuoden kesäjaksolla (esim. muokkausja kylvötyöt, sadonkorjuutyöt) maatilatalouden ja maatalousteknologian koulutusohjemissa, muissa koulutusohjelmissa syys- tai kevätlukukauden aikana sopivana ajankohtana 1. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Eläinten päivittäinen hoitaminen arvioidaan päivittäisten hoitotöiden tekemistä koulutilan navetassa tai turkistilalla työvuoron aikana, vuosikiertokoe Pienimuotoisten rakennustöiden arvioidaan rakennustöiden tekemistä oppilaitoksen rakennuskohteessa annetun työtehtävän avulla Metsän uudistushoitotöiden arvioidaan metsien uudistus- ja hoitotöiden tekemistä Maatilan tai muun maaseutuyrityksen jätehuollon järjestäminen kysellään / havainnoidaan eläinten päivittäisten hoitotöiden yhteydessä työvuoron aikana 2. Työn perustana olevan tiedon Maa- ja metsätaloustöiden vuosikiertoon liittyvien työtehtävien kirjallinen tehtävä: laatii maatilan / turkistilan töiden vuosikellon ja pohtii oman osaamisen kehittämisalueita Maatalousalan keskeisen työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön ja ohjeiden noudattaminen työturvallisuuskoe Kasvi- ja eläinlajien tunnistaminen ruuansulatusanatomia koe kasvion (tärkeimmät peltoviljelykasvit ja rikkakasvit) puulajikoe Työvälineiden ja rakennusmateriaalien tunnistaminen ja käyttäminen arvioidaan rakennustöiden tekemisen yhteydessä havainnoimalla ja kyselemällä Kasvupaikkaluokkien ja metsätyyppien tunnistaminen arvioidaan metsien uudistustöiden tekemisen yhteydessä kyselemällä 3. Maatilan tai maaseutuyrityksen jätehuollon järjestäminen ympäristölupakoe

8 MAASEUTUYRITTÄMINEN 10 ov kokonaan Maaseutuyrityksen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta maatilan tai maaseutuyrityksen toiminnan suunnittelemisessa 2 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin kokonaan Mikäli opiskelijan opinnäyte liittyy tähän tutkinnon osaan, sisältyy se ammattiosaamisen näytön ja / tai muun osaamisen arviointiin. Yrityksen perustaminen kokonaan Tuotannon suunnittelun ja kustannustehokkaan toiminnan arvioiminen Tuotteen tai palvelun hinnoitteleminen Yrityksen tuotteiden markkinoinnin suunnitteleminen Yrityksen toiminnan riskien arvioiminen Liiketoimintasuunnitelman Maatilan sukupolvenvaihdosta tai maaseutuyrityksen perustamista koskevien säädöksien noudattaminen Itsearvioinnin ja esittäminen Kirjanpitoa ja verotusta koskevan lainsäädännön ja ohjeistuksien noudattaminen sekä verosuunnittelu tikeskustelu Esityksen palautekeskustelu ja arvioin- Kannattavuuslaskennan hyödyntäminen maaseutuyrityksen toiminnan suunnittelussa Luokkahuone Työnantajan ja työntekijän velvollisuuksia käsittelevän lainsäädännön noudattaminen Arviointikeskusteluun osallistuu opet- Markkinointi ja markkinaosaaminen taja ja opiskelija Maaseutualan keskeisen työterveyteen ja työturvallisuuteen Arvosanan päättää opettaja oppilaan liittyvän lainsäädännön ja ohjeiden noudattaminen näytön, itsearvioinnin ja palautekeskustelun perusteella Näyttö tehdään kolmannen vuoden Ammattietiikka viimeisellä jaksolla

9 MAAN KASVUKUNNON JA TUOTANTOYMPÄRISTÖN HOITAMINEN 30 ov Pelto- ja metsätöiden suunnittelu ja Kestävän kehityksen mukainen toiminta pelto- ja metsätöissä (Esim. ravinteiden huuhtoutumista vähentävät ja maan kuntoa parantavat toimenpiteet, monimuotoisuutta lisäävät toimenpiteet ja torjunta-aineidenkäyttömäärää vähentävät toimenpiteet) Ympäristöhaittojen arviointi ja vähentäminen kasvinviljelyssä.(esim. maan rakenteeseen vaikuttavat toimenpiteet ja niiden ajoitus, esimerkiksi muokkaus ja suorakylvö, luomuviljely, geenimuunneltujen lajikkeiden haitat ja riskit, ympäristöä säästävä kasvinsuojelun ruiskutustekniikka) Maan viljelykunnon arviointi Maan vesitaloudesta huolehtiminen Kasvinviljelytöiden Maatilan rakennusten, koneiden ja laitteiden käyttö ja huolto Metsän hoitotöiden Kasvien tunnistaminen Ilmastollisten kasvutekijöiden ja kasvifysiologian huomioon ottaminen kasvinviljelytöissä Elävän maan rakenteen muodostuminen ja hoitaminen Maalajien viljelyominaisuuksien tunnistaminen ja viljavuustutkimuksen tulkitseminen Kasvien vesitalouden perusasioiden huomioon ottaminen peltoviljelytöissä. Alueellisesti tärkeiden viljelykasvien viljelytekniikan Metsämaan hoitaminen Vuorovaikutus, yhteistyö Ammattietiikka kokonaan 2 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Kasvinviljelytöiden Kasvien tunnistaminen Maalajien viljelyominaisuuksien tunnistaminen Viljavuustutkimuksen tulkitseminen Kasvinviljelytöiden Koulutila Maatilan henkilökunta ja opettaja Kuka / ketkä päättää arvosanan: Opettaja ja maatilan henkilökunta Ensimmäisen vuoden kesäjakson aikana (sääolot huomioon ottaen) Niiltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavia ammattitaitovaatimuksia ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa täydennetään sitä muulla osaamisen arvioinnilla. Maan viljelykunnon arviointi, maaperä -koe Maan vesitaloudesta huolehtiminen, kasvutekijät -koe Maatilan rakennusten, koneiden ja laitteiden käyttö ja huolto: o Korjaushitsaustesti o Traktorin tai muun maatalouskoneen määräaikaishuolto o Rakennsuten kunnossapitotehtävä Metsän hoitotöiden : o Metsänhoitotöiden metsäsuunnitelman perusteella Ilmastollisten kasvutekijöiden ja kasvifysiologian huomioon ottaminen kasvinviljelytöissä, kasvutekijät -koe Elävän maan rakenteen muodostuminen ja hoitaminen, maaperä -koe Kasvien vesitalouden perusasioiden huomioon ottaminen peltoviljelytöissä, kasvutekijät -koe Alueellisesti tärkeiden viljelykasvien viljelytekniikan, viljelytekniikka -koe Metsämaan hoitaminen, metsämaan hoitaminen -koe Mikäli opiskelijan opinnäyte liittyy tähän tutkinnon osaan, sisältyy se ammattiosaamisen näytön ja / tai muun osaamisen arviointiin.

10 TUOTANTOELÄINTEN HOITAMINEN JA HYVINVOINNISTA HUOLEHTIMINEN 20 OV Tuotantoeläinten hoidon suunnitteleminen ja hoitotöiden Kestävällä tavalla toimiminen tuotantoeläinten hoitotöissä Eläinten tarkkailu, käsittely ja hoitaminen tuotanto- ja lisääntymiskierron eri vaiheissa Tuotantoeläinten ruokinta Laadun seuranta ja edistäminen Tuotantoeläinten hoidossa tarvittavien koneiden ja laitteiden sekä automaation käyttäminen Tuotantorakennusten olosuhteiden arviointi ja kunnossapito Eläinten hyvinvoinnin ja lajinmukaisen käyttäytymisen huomioon ottaminen eläinten hoitotöissä Eläinten sairauksien tunnistaminen ja terveydenhoidon edistäminen Tuotantoeläinten ruokinnan suunnitteleminen Tuotantoeläinten jalostustyön hyödyntäminen eläinten valinnassa Tuotannon seurantaan ja kannattavuuteen vaikuttavien tekijöiden huomioon ottaminen Vuorovaikutus ja viestintä Ammattietiikka kokonaan kokonaan tuotantoeläinten ruokinnan suunnitteleminen Osanäyttö 1: Opiskelija tekee viikon ajan tuotantoeläinten hoitoon liittyviä työtehtäviä. Hän suunnittelee yksikön toiminnan ko. ajanjaksolle ja siihen liittyen omat tehtävänsä ja ajankäyttönsä. Osanäyttö2: Opiskelija tekee lypsykarjan ruokinnan suunnitteluun liittyvän tehtävän joko itsenäisesti tai asiantuntijan kanssa sekä soveltaa valmista ruokintasuunnitelmaa. Osanäyttö1: työssäoppimispaikan tuotantoeläintiloissa Osanäyttö2: oppilaitoksella tai työssäoppimispaikassa Ketkä osallistuvat arviointikeskusteluun? osanäytössä 1 työpaikkaohjaaja ja alan opettaja ja osanäytössä 2 alan opettaja tai opettaja ja työpaikkaohjaaja Kuka / ketkä päättää arvosanan? osanäytössä 1 työpaikkaohjaaja ja opettaja ja osanäytössä 2 opettaja tai opettaja ja työpaikkaohjaaja osanäyttö 1 ja 2: koulutusohjelmakohtaisesti sopivana ajankohtana: maatilatalouden koulutusohjelmassa osanäyttö1 2. vuoden kesällä ja osanäyttö2 3. vuoden jaksolla 2. a. Eläinten hyvinvoinnin ja lajinmukaisen käyttäytymisen huomioon ottaminen eläinten hoitotyössä: Navetan olosuhteiden ja hoito-käytäntöjen tarkastelu eläinsuojelulain ja eettisten periaatteiden kannalta. Nimettävä kolme kehittämiskohdetta. Tehdään pääsääntöisesti työssäoppimispaikalla. Kirjallinen raportti. Palautus viimeistään 2. vuoden kesän työssäoppimisen jälkeen. b. Eläinten sairauksien tunnistaminen ja terveydenhoidon edistäminen: Oppimispäiväkirjan liittyen toisen vuoden opintojen navettavuorojen aikana esiin tulleisiin eläinten sairastapauksiin. Palautus ennen 2. vuoden kesän työssäoppimisjaksoa. c. Tuotantoeläinten jalostustyön hyödyntäminen eläinten valinnassa: Jalostuskoe. Palautus ennen 2. vuoden kesän työssäoppimisjaksoa. d. Tuotannon seurantaan ja kannattavuuteen vaikuttavien tekijöiden huomioon ottaminen: Tuotannon seurannan kausi- ja vuosiraporttien perusteella tehtävä selvitys tuotannon kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Kirjallinen raportti. Palautus ennen 2. vuoden kesän työssäoppimisjaksoa. Mikäli opiskelijan opinnäyte liittyy tähän tutkinnon osaan, sisältyy se ammattiosaamisen näytön ja / tai muun osaamisen arviointiin.

11 REHUKASVIEN TUOTTAMINEN 10 ov ( paikallisesti valitun kasvin tuottaminen) Valitun kasvin viljelyn suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisvalmiudet Valitun kasvin tuottaminen Valitun kasvien tuottaminen kestävän kehityksen mukaisesti (Esim. tasapainoinen lannoitus; lajikkeen valinta, kestävyys ja monimuotoisuus; viljelymenetelmät torjunta-aineidenkäyttömäärää vähentävät toimenpiteet ja koneiden yhteiskäyttö) Valitun kasvin viljelysuunnitelman laatiminen Viljely-/, varastointi-/,kauppakunnostus-/ tai jatkojalostustöiden Tuotantoon liittyvien koneiden ja laitteiden käyttö sekä huolto Laatujärjestelmän mukainen toiminta Tuotteiden markkinointi 3. Työn perustana olevan tiedon Valitun kasvin viljelytekniikan valitseminen Viljelysopimusten periaatteiden ja laatuhinnoittelujärjestelmän huomioon ottaminen valitun kasvin viljelyssä Kasvin / tuotteen kannattavuustekijöiden vertailu kasvin viljelyssä ja markkinointi 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattietiikka kokonaan kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta valitun kasvin viljelytekniikan valitseminen Valitun kasvin viljelytöiden Työssäoppimispaikka Näytön arviointiin osallistuvat työpaikkaohjaaja ja/tai opettaja Kuka / ketkä päättää arvosanan? Työpaikkaohjaaja ja/tai opettaja päättävät yhdessä ammattiosaamisen näytön arvosanasta Työssäoppimisjaksolla opintojen toisena kesänä 3.1 Kasvin / tuotteen kannattavuustekijöiden vertailu kasvin viljelyssä ja markkinointi - opiskelija tekee tuotantokustannuslaskelman valitsemastaan kasvista ja esittää perusteltuja kehittämisehdotuksia 3.2 Viljelysopimusten periaatteiden ja laatuhinnoittelujärjestelmän huomioon ottaminen - opiskelija tekee kirjallisen työn viljelysopimusten periaatteista ja laatuhinnoittelujärjestelmästä Mikäli opiskelijan opinnäyte liittyy tähän tutkinnon osaan, sisältyy se ammattiosaamisen näytön ja / tai muun osaamisen arviointiin.

12 METSIEN HYÖDYNTÄMINEN, 10 ov Työnjälki ja oman työn arviointi ja kehittäminen Metsien hyödyntäminen kestävällä tavalla (esim. liikkumisen minimointi, herkkien kohteiden ja ajankohtien huomioiminen, ennaltaehkäistään laiteviat ja varaudutaan rikkoontumiseen maastossa 2 Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin Moottori- ja/tai raivaussahalla työskentely Koneiden, laitteiden ja välineiden huoltotöiden Nuoren metsän hoitotöiden Metsäsuunnitelman käyttäminen metsänhoitotöissä, puukaupassa ja metsäverotuksessa Metsien kasvukunnon, maisemantuotannon huomioon ottaminen ja terveydentilan tunnistaminen Metsätalouden tukimuotojen hyödyntäminen kokonaan 2 Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin moottori-ja/raivaussahalla työskentely kokonaan määrittää metsäsuunnitelmasta hoito- tai hakkuukohteen ja tekee esitetyt työvaiheet metsä työssäoppimispaikassa tai oppilaitoksella työnohjaaja, opiskelija ja opettaja 3. lukuvuosi/4..jakso a. koneiden, laitteiden ja välineiden huoltotöiden työtehtävä ja haastattelu Mikäli opiskelijan opinnäyte liittyy tähän tutkinnon osaan, sisältyy se ammattiosaamisen näytön ja / tai muun osaamisen arviointiin. kerrotaan opiskelijalle keskustelussa, jossa opiskelija myös itse arvioi osaamistaan ja hänellä on mahdollisuus tuoda esiin näkemyksensä saamastaan arvosanasta.

13 MAATALOUSKONEIDEN HUOLTAMINEN JA KORJAAMINEN 10 ov Maatalouskoneiden korjaus- ja kunnossapitotöiden suunnitteleminen ja Kestävän kehityksen mukainen toiminta maatalouskoneiden huolto- ja korjaustehtävissä Maatalouskoneiden huolto- ja korjaustöiden Työvälineiden ja työkalujen käyttäminen Hitsaus- ja metallitöiden Varaosien hankinta Moottorin määräaikaishuoltotöiden, perusmittauksien, tehonsiirron ja hydrauliikan vianmäärityksien sekä maatalouskoneiden sähkölaitteiden vianmäärityksien Korjauksen kustannusarvion Maatalouskoneiden ja -laitteiden toimintaperiaatteiden soveltaminen huolto- ja korjaustöissä Maatalouskoneissa käytettävien sähköisten ja hydraulisten järjestelmien toimintaperiaatteiden soveltaminen huolto- ja korjaustöissä Kone- ja rakennepiirroksien tulkinta, moottorin, tehonsiirron ja hydrauliikan termien sekä sähkölaitteiden suureiden soveltaminen kokonaan kokonaan Maatalouskoneiden ja -laitteiden toimintaperiaatteiden soveltaminen huolto- ja korjaustöissä Maatalouskoneiden huolto ja korjaustöiden Työssäoppimispaikka tai oppilaitoksen korjaamo ja metalliverstas Arviointikeskusteluun osallistuvat alan opettaja(t) ja / tai työpaikkaohjaaja Arvosanan päättävät alan opettaja(t) ja / tai työpaikkaohjaaja 3. vuoden jakso 4 Maatalouskoneissa käytettävien sähköisten ja hydraulisten järjestelmien toimintaperiaatteiden soveltaminen huolto- ja korjaustöissä: testit Kone- ja rakennepiirroksien tulkinta, moottorin, tehonsiirron ja hydrauliikan termien sekä sähkölaitteiden suureiden soveltaminen: testit Mikäli opiskelijan opinnäyte liittyy tähän tutkinnon osaan, sisältyy se ammattiosaamisen näytön ja / tai muun osaamisen arviointiin.

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä maatalousalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Maatalousteknologia. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli

Maatalousteknologia. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli Maatalousteknologia Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli Maatalousteknologia - opintopiste (op): 18 1. Maatalouskoneet ja traktorit 4 op 2. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 4

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2012

Opetussuunnitelma 2012 Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2012 Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian koulutusohjelma Hyväksytty 52 / 20.5.2013 Hellevi Lassila apulaisjohtaja, Koulutuskeskus Sedu

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

tutkinnon perusteiden uudistus

tutkinnon perusteiden uudistus Luonnonvara- ja ympäristöalan tutkinnon perusteiden uudistus Susanna Tauriainen OPH Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Tavoitteet kuvataan tutkintokohtaistettuna

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 MAASEUTUYRITTÄJÄN TUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Valitun kasvin tuottamisteknologia. Viljojen kasvatus moduli. Valitun kasvin tuottamisteknologia - opintopiste (op): 18

Valitun kasvin tuottamisteknologia. Viljojen kasvatus moduli. Valitun kasvin tuottamisteknologia - opintopiste (op): 18 Valitun kasvin tuottamisteknologia Viljojen kasvatus moduli Valitun kasvin tuottamisteknologia - opintopiste (op): 18 1. Kasvituotannon perusteet ja ravinteet 2 op 2. Viljojen kasvatus 4 op 3. 4 op 4.

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Osaamisalan pakollinen tutkinnon osa Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä

Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä Maatilatalouden osaamisala Maatalousteknologian osaamisala Hyväksytty 24.5.2016 Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2012

Opetussuunnitelma 2012 Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2012 Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä Maatilatalouden koulutusohjelma Hyväksytty 51 / 20.5.2013 Hellevi Lassila apulaisjohtaja, Koulutuskeskus Sedu 1

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 19.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 10.11.2015 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Opiskelijat ja työelämä Maarit

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Maaseutuyrittäjä Hyväksytty:19.5.2015 Sisällys 2.1 PAKOLLISET TUTKINNON

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 25.5.2016 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla.

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit-

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit- Hyväksymismerkinnät 1 (5) Pientalon ilmavaihtotyöt Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä osallistumalla pientalon ilmanvaihtotöiden asennuksiin työkohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa,

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen. Hän

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

Liite NAYTTO

Liite NAYTTO Liite NAYTTO 29.9.2016 Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön numero Hyväksymispäivä Hyväksytty

Lisätiedot

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot 15 osp Ammattitaitovaatimukset tekee tilauksia tuotantokeittiöön vastaanottaa ruoka-aineita, ruokia ja tarvikkeita kuumentaa tai valmistaa tarvittaessa ruokia tai lisäkkeitä

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 10.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne Ruokapalveluissa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: kunnostaa asiakas- tai työtiloja suurentaa ja pienentää ohjeita muuntaa ohjeita erityisruokavalioihin (laktoositon,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien toimialueen

Lisätiedot

LIITE NAYTTO

LIITE NAYTTO LIITE NAYTTO 24.11.2016 Ammatillinen perustutkinto Osaamisala Tutkintonimike Tutkinnon nimi Pintakäsittelyalan perustutkinto Osaamisalan nimi M etallituotemaalaus Tutkintonimikkeen nimi pintakäsittelijä

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 15.10.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2015 Maatalousalan perustutkinto

Opetussuunnitelma 2015 Maatalousalan perustutkinto Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2015 Maatalousalan perustutkinto Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Hyväksytty

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto turvallisuusalan perustutkinto Osaamisala Turvallisuusvalvojan osaamisala Tutkintonimike Turvallisuusvalvoja

Ammatillinen perustutkinto turvallisuusalan perustutkinto Osaamisala Turvallisuusvalvojan osaamisala Tutkintonimike Turvallisuusvalvoja Ammatillinen perustutkinto turvallisuusalan perustutkinto Osaamisala Turvallisuusvalvojan osaamisala Tutkintonimike Turvallisuusvalvoja Näytön numero Suunniteltu suoritusajankohta /hyväksymispäivä 1 1

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonvara-alan näyttötutkinnoista. Tutkintotoimikuntien infotilaisuus Anne Liimatainen

Ajankohtaista luonnonvara-alan näyttötutkinnoista. Tutkintotoimikuntien infotilaisuus Anne Liimatainen Ajankohtaista luonnonvara-alan näyttötutkinnoista Tutkintotoimikuntien infotilaisuus 14.11.2014 Anne Liimatainen www.nayttotutkintohaku.fi www.sokexamen.fi Tutkinto- ja opintoalahaulla löytää tahot, joilla

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA LUKUVUOSI

TYÖSSÄOPPIMISEN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA LUKUVUOSI TYÖSSÄOPPIMISEN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA LUKUVUOSI 2013-2014 Maaseutuopiston neuvottelukunta 21.3.2013 SISÄLLYS 1. LUONTO- JA YMPÄRISTÖALA... 1 2. MAATILATALOUS... 2 3. METSÄTALOUS... 4 4. PUUTARHATALOUS...

Lisätiedot

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset Majoitus- ja ravitsemispalveluissa 30 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta

Lisätiedot