Maatilatalouden koulutusohjelma ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen ajoittuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatilatalouden koulutusohjelma ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen ajoittuminen"

Transkriptio

1 LOMAKE I Ammattiosaamisen näyttöjen ajoittuminen 12. kesäkuuta 2009 Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtaisen suunnitelman perusmalli kolmen vuoden opintoajalle Opiskelija- ja työpaikkakohtaisesti suunnitelma saattaa muuttua HOPS voi muuttaa opintojen kestoa ja näyttöjen ajoittumista (esim. yo-pohja, aikaisempi ammatillinen tutkinto, ammattilukio, työvaltainen opiskelu) Maatilatalouden koulutusohjelma ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen ajoittuminen 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi I II III IV V I II III IV V I II III IV V TO vk 6-8 TO: vk TO: vk TO vk Näyttö 1 ja Näyttö 2 Näyttö 3 Näyttö 4 Näyttö 6 Näyttö 7 Näyttö 5 Näytöt suoritetaan tutkinnon osittain työssäoppimispaikassa, opiston käytännön opetuksen ympäristöissä tai muussa mahdollisimman hyvin maatalousalan yritystä vastaavassa paikassa. Näytön ajankohta eri jaksoille tarkentuu tapauskohtaisesti ja opiskelijan HOPS:n laadinnan yhteydessä. Ammatilliset tutkinnon osat: Työskentely maatalousalalla 10 ov (Näyttö 1:traktorin käyttäminen maataloustöissä, koulutilalla kesäjaksolla vk aikana) Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen 20 ov (Näyttö 2: kasvinviljelytöiden, koulutilalla kesäjaksolla vk aikana) Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 20 ov (Näyttö 3, osanäyttö: tuotantoeläinten hoitaminen TO-paikassa ja Näyttö 4, osanäyttö: ruokinnan suunnittelu, oppilaitoksella/to-paikassa) Rehukasvien tuottaminen 10 ov (Näyttö 5: kasvinviljelytöiden TO-paikassa) Metsien hyödyntäminen 10 ov tai Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 10 ov (Näyttö 6: maatalouskoneiden korjaus- ja kunnossapitotyöt tai metsäsuunnitelman mukainen metsän hoito- tai hakkuutyö) Maaseutuyrittäminen 10 ov (Näyttö 7: liiketoimintasuunnitelman ja esittäminen, oppilaitoksella) Maatalousalan perustutkinto, maatilatalous

2 MAATALOUSKONEIDEN JA LAITTEIDEN KÄYTTÄMINEN, HUOLTAMINEN JA KORJAAMINEN 30 ov kokonaan Maatalouskoneiden huolto- ja korjaustehtävän suunnitteleminen ja toteuttaminen Kestävän kehityksen mukainen toiminta maatalouskoneiden huolto- ja korjaustehtävissä Maatalouskoneiden ja -laitteiden varaosien hankkiminen Maatalouskoneiden ja -laitteiden korjauksen kustannusarvion Maatalouskoneiden ja -laitteiden varaosien hankkiminen Maatalouskoneiden ja -laitteiden korjauksen kustannusarvion Maatalouskoneiden ja -laitteiden hitsaus-, metallirakenne- ja koneistustöiden Maatalouskoneiden ja -laitteiden moottorin määräaikaishuoltotöiden Maatalouskoneiden ja -laitteiden moottorin määräaikaishuoltotöiden Maatalouskoneiden ja -laitteiden perusmittauksien Maatalouskoneiden ja -laitteiden tehonsiirron ja hydrauliikan sekä, maatalouskoneiden sähkölaitteiden vianmääritysten Maatalouskoneiden ja -laitteiden perusmittauksien Maatalouskoneiden ja -laitteiden tehonsiirron ja hydrauliikan sekä, maatalouskoneiden sähkölaitteiden vianmääritysten Palvelujen hyödyntäminen maatalouskoneiden ja -laitteiden huoltotöissä Työkoneiden ja traktorien rakenteiden ja järjestelmien toimintaperiaatteiden tunteminen ja soveltaminen maatalouskoneiden käytössä ja huoltamisessa Moottorin, tehonsiirron, hydrauliikan termien ja sähkölaitteiden suureiden tunteminen ja soveltaminen maatalouskoneiden käytössä ja huoltamisessa Työkoneiden ja traktorien rakenteiden ja järjestelmien toimintaperiaatteiden tunteminen ja soveltaminen maatalous- koneiden käytössä ja huoltamisessa Moottorin, tehonsiirron, hydrauliikan termien ja sähkölaitteiden suureiden tunteminen ja soveltaminen maatalouskoneiden käytössä ja huoltamisessa Maatalouskoneissa ja korjauksessa käytettävät materiaalien ja aineiden sekä niiden ominaisuuksien hyödyntäminen maatalouskoneiden käytössä ja huoltamisessa Maatalouskoneiden huolto- ja korjaustehtävän suunnitteleminen ja toteuttaminen (sisällettävä moottorin, voimansiirron, hydrauliikan ja sähkötekniikan mittauksia, säätöjä ja korjauksia). Oppilaitos tai työssäoppimispaikka Arviointikeskusteluun osallistuvat alan opettaja ja työelämän edustaja. Arvosanan päättävät alan opettaja ja työelämän edustaja Opintojen 2. vuoden jaksolla 2 tai 3 Ammattietiikka Terveys, turvallisuus, toimintakyky 2 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Palvelujen hyödyntäminen maatalouskoneiden ja laitteiden huoltotöissä: portfolio Maatalouskoneiden ja -laitteiden hitsaus-, metallirakenne- ja koneistustöiden : työsuorituksen arviointi ja välitön palautekeskustelu Maatalouskoneissa ja korjauksessa käytettävät materiaalien ja aineiden sekä niiden ominaisuuksien hyödyntäminen maatalouskoneiden käytössä ja huoltamisessa: kirjallinen koe Mikäli opiskelijan opinnäyte liittyy tähän tutkinnon osaan, sisältyy se ammattiosaamisen näytön ja / tai muun osaamisen arviointiin Maatalousalan perustutkinto, maatalousteknologian ko

3 MAATALOUS- JA MAANRAKENNUSKONEIDEN HYÖDYNTÄMINEN 20 ov Koneurakointi-palvelun suunnitteleminen ja toteutus Maatalouskaupassa toimiminen ja asiakkaiden palvelu Kestävällä tavalla toiminen koneurakoinnissa tai maatalouskaupan palveluksessa Kasvinviljelytöiden Kiinteistönhuoltotöiden Maanrakennustöiden Maatalouskaupassa työskentely Metalli-, huolto-, ja korjaustöiden Teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen koneurakoinnissa tai maatalouskaupassa Peruskoneiden säätö -, testaus - ja valvontajärjestelmien Maatalouskoneiden rakenteiden ja toimintaperiaatteiden huomioon ottaminen Urakointisopimusten laatiminen 1. Työprosessin Koneurakointipalvelun suunnitteleminen ja toteutus tai vaihtoehtoisesti Maatalouskaupassa toimiminen ja asiakkaiden palvelu Kestävällä tavalla toiminen koneurakoinnissa tai maatalouskaupan palveluksessa 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Kasvinviljelytöiden Maanrakennustöiden Metalli-, huolto-, ja korjaustöiden Maatalouskaupassa työskentely 3. Työn perustana olevan tiedon Maatalouskoneiden rakenteiden ja toimintaperiaatteiden huomioon ottaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Osanäyttö 1: Maanrakennustöiden sekä esim. hitsaus-, hionta-, huolto tai korjaustöiden Osanäyttö 2: Maatalousurakointitöiden säilörehun korjuu- tai puintitöissä tai vaihtoehtoisesti maatalouskaupassa toimiminen ja asiakkaiden palvelu Osanäyttö 1: oppilaitos / työssäoppimispaikka Osanäyttö 2: työssäoppimispaikka Arviointikeskusteluun osallistuvat näytössä 1 alan opettajat, näytössä 2 työpaikkaohjaaja ja opettaja Arvosanasta päättävät näytössä 1 alan opettajat, näytössä 2 työpaikkaohjaaja ja opettaja Näyttö 1 2. vuoden jakso 5, näyttö 2 vaihtoehtoisesti 2. vuoden kesällä tai 3. vuoden jaksolla 1 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Kiinteistönhuoltotöiden : opettaja arvioi osaamisen kiinteistön huoltotöiden jakson loppuvaiheessa Teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen koneurakoinnissa tai maatalouskaupassa: urakointisopimuksen laatiminen ja koneellistamissuunnitelman 3. Työn perustana olevan tiedon Peruskoneiden säätö -, testaus - ja valvontajärjestelmien : testi Urakointisopimusten laatiminen: sopimuksen arviointi Mikäli opiskelijan opinnäyte liittyy tähän tutkinnon osaan, sisältyy se ammattiosaamisen näytön ja / tai muun osaamisen arviointiin Maatalousalan perustutkinto, maatalousteknologian ko

4 AUTOMAATIOIN HYÖDYNTÄMINEN MAATALOUDESSA 10 ov Työtä helpottavan automaatiotekniikan käyttöönoton suunnitteleminen ja hyödyntäminen maataloudessa Automaation hyödyntäminen maataloudessa Kestävän kehityksen mukainen toiminta automaation hyödyntämisessä maataloudessa (automaation mahdollistamat ympäristökuormituksen väheneminen, automaation vaikutus työnmenekkiin ja työn sisällön muutokseen, automaation vaikutus tilakoon muutokseen tai erilaisten tilojen ja viljelijöiden mahdollisuudet hyödyntää automaatiota maataloudessa) Automaation käyttäminen (esim. ilmanvaihdon säätöjärjestelmää, päisteautomatiikkaa tai GPSpaikannukseen perustuvaa ajo-opastinta) Tuotannonohjaus-järjestelmien käyttäminen Tuotannonohjausjärjestelmien ohjelmointi, testaaminen, huoltaminen ja säätäminen Tuotantoprosessien vaiheiden tunnistaminen ja tarkastelu Automaation seuranta ja kannattavuustekijöiden laskeminen Kasvien ja eläinten biologisten ominaisuuksien ja rajojen huomioon ottaminen Automaation käyttömahdollisuuksien ja tulevaisuuden kehityksen hyödyntäminen ja seuraaminen kokonaan kokonaan Tuotantoprosessien vaiheiden tunnistaminen ja tarkastelu Kasvinviljely- tai eläintenhoitotöiden tuotannonohjausautomatiikkaa hyödyntäen tai muu työkoneiden tai tuotantotilojen automaation hyödyntämiseen liittyvä työtehtäväkokonaisuus Työssäoppimispaikka tai opiston koulutila Arviointikeskusteluun osallistuvat opettaja, työpaikkaohjaaja / työelämän edustaja ja opiskelija Arvosanasta päättävät opettaja ja työpaikkaohjaaja / työelämän edustaja Näyttö tehdään 3. vuoden jaksolla 5 Automaation seuranta ja kannattavuustekijöiden laskeminen Kasvien ja eläinten biologisten ominaisuuksien ja rajojen huomioon ottaminen Automaation käyttömahdollisuuksien ja tulevaisuuden kehityksen hyödyntäminen ja seuraaminen Koe tai tehtävä Mikäli opiskelijan opinnäyte liittyy tähän tutkinnon osaan, sisältyy se ammattiosaamisen näytön ja / tai muun osaamisen arviointiin Maatalousalan perustutkinto, maatalousteknologian ko

5 MAATALOUSKONEIDEN HUOLTAMINEN JA KORJAAMINEN 10 ov 1. Työprosessin Maatalouskoneiden korjaus- ja kunnossapitotöiden suunnitteleminen ja Kestävän kehityksen mukainen toiminta maatalouskoneiden huolto- ja korjaustehtävissä 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Maatalouskoneiden huolto- ja korjaustöiden Työvälineiden ja työkalujen käyttäminen Hitsaus- ja metallitöiden Varaosien hankinta Moottorin määräaikaishuoltotöiden, perusmittauksien, tehonsiirron ja hydrauliikan vianmäärityksien sekä maatalouskoneiden sähkölaitteiden vianmäärityksien Korjauksen kustannusarvion 3. Työn perustana olevan tiedon Maatalouskoneiden ja -laitteiden toimintaperiaatteiden soveltaminen huolto- ja korjaustöissä Maatalouskoneissa käytettävien sähköisten ja hydraulisten järjestelmien toimintaperiaatteiden soveltaminen huolto- ja korjaustöissä Kone- ja rakennepiirroksien tulkinta, moottorin, tehonsiirron ja hydrauliikan termien sekä sähkölaitteiden suureiden soveltaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan kokonaan Maatalouskoneiden ja -laitteiden toimintaperiaatteiden soveltaminen huolto- ja korjaustöissä Maatalouskoneiden huolto ja korjaustöiden työssäoppimispaikka tai oppilaitoksen korjaamo ja metalliverstas Arviointikeskusteluun osallistuvat alan opettaja(t) ja / tai työpaikkaohjaaja Arvosanan päättävät alan opettaja(t) ja / tai työpaikkaohjaaja 3. vuoden jakso 5 3. Työn perustana olevan tiedon Maatalouskoneissa käytettävien sähköisten ja hydraulisten järjestelmien toimintaperiaatteiden soveltaminen huolto- ja korjaustöissä: testit Kone- ja rakennepiirroksien tulkinta, moottorin, tehonsiirron ja hydrauliikan termien sekä sähkölaitteiden suureiden soveltaminen: testit Mikäli opiskelijan opinnäyte liittyy tähän tutkinnon osaan, sisältyy se ammattiosaamisen näytön ja / tai muun osaamisen arviointiin Maatalousalan perustutkinto, maatalousteknologian ko

6 LOMAKE I Ammattiosaamisen näyttöjen ajoittuminen 12. kesäkuuta 2009 Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtaisen suunnitelman perusmalli kolmen vuoden opintoajalle Opiskelija- ja työpaikkakohtaisesti suunnitelma saattaa muuttua HOPS voi muuttaa opintojen kestoa ja näyttöjen ajoittumista (esim. yo-pohja, aikaisempi ammatillinen tutkinto, ammattilukio, työvaltainen opiskelu) Ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen ajoittuminen 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi I II III IV V I II III IV V I II III IV V TO vk TO vk ja vk TO vk TO vk Näyttö 1 Näyttö 2 Näyttö 3 Näyttö 4 Näyttö 5 Näyttö 6 ja 7 Näytöt suoritetaan tutkinnon osittain työssäoppimispaikassa, opiston käytännön opetuksen ympäristöissä tai muussa mahdollisimman hyvin maatalous- ja maatalousteknologia-alan yritystä vastaavassa paikassa. Näytön ajankohta eri jaksoille tarkentuu tapauskohtaisesti ja opiskelijan HOPS:n laadinnan yhteydessä. Työskentely maatalousalalla 10 ov (Näyttö 1: traktorin käyttäminen maataloustöissä, koulutilalla) Maaseutuyrittäminen 10 ov (Näyttö 5: liiketoimintasuunnitelma, oppilaitos) Maatalouskoneiden ja laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen 30 ov (Näyttö 2: maatalouskoneiden käyttäminen ja huolto ja / tai korjaustöiden, oppilaitoksen konehallilla tai to-paikassa) Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen 20 ov (Näyttö 3, osanäyttö: maanrakennustyöt sekä metalli-, huolto tai korjaustöiden oppilaitoksella tai to-paikassa, Näyttö 4, osanäyttö: säilörehun korjuu tai puintityöt tai maatalouskaupassa toimiminen to-paikassa) Automaatioin hyödyntäminen maataloudessa 10 ov (Näyttö 6: automaation hyödyntämiseen maataloudessa liittyvä työtehtäväkokonaisuus) Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 10 ov (Näyttö 7: maatalouskoneiden huolto- ja korjaustöiden ) Maatalousalan perustutkinto, maatalousteknologian ko.

7 TYÖSKENTELY MAATALOUSALALLA, 10 ov Maatilan tai maaseutuyrityksen työtehtävien Traktorin turvallinen käyttäminen Eläinten päivittäinen hoitaminen Pienimuotoisten rakennustöiden Metsänuudistushoitotöiden Maatilan tai muun maaseutuyrityksen jätehuollon järjestäminen Maa- ja metsätaloustöiden vuosikiertoon liittyvien työtehtävien Maatalousalan keskeisen työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön ja ohjeiden noudattaminen Traktorin ajoonlähtötarkastukseen liittyvän perustekniikan Kasvi- ja eläinlajien tunnistaminen Työvälineiden ja rakennusmateriaalien tunnistaminen ja käyttäminen Kasvupaikkaluokat ja metsätyyppien tunnistaminen Maatilan ja maaseutuyrityksen jätehuollon järjestäminen kokonaan Traktorin turvallinen käyttäminen Traktorin ajoonlähtötarkastukseen liittyvän perustekniikan Maataloustöiden traktorilla Koulun maatila Arviointikeskusteluun osallistuvat maatilan työnohjaaja ja koneopettaja Arvosanasta päättävät maatilan työnohjaaja ja koneopettaja Ensimmäisen vuoden kesäjaksolla (esim. muokkausja kylvötyöt, sadonkorjuutyöt) maatilatalouden ja maatalousteknologian koulutusohjemissa, muissa koulutusohjelmissa syys- tai kevätlukukauden aikana sopivana ajankohtana 1. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Eläinten päivittäinen hoitaminen arvioidaan päivittäisten hoitotöiden tekemistä koulutilan navetassa tai turkistilalla työvuoron aikana, vuosikiertokoe Pienimuotoisten rakennustöiden arvioidaan rakennustöiden tekemistä oppilaitoksen rakennuskohteessa annetun työtehtävän avulla Metsän uudistushoitotöiden arvioidaan metsien uudistus- ja hoitotöiden tekemistä Maatilan tai muun maaseutuyrityksen jätehuollon järjestäminen kysellään / havainnoidaan eläinten päivittäisten hoitotöiden yhteydessä työvuoron aikana 2. Työn perustana olevan tiedon Maa- ja metsätaloustöiden vuosikiertoon liittyvien työtehtävien kirjallinen tehtävä: laatii maatilan / turkistilan töiden vuosikellon ja pohtii oman osaamisen kehittämisalueita Maatalousalan keskeisen työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön ja ohjeiden noudattaminen työturvallisuuskoe Kasvi- ja eläinlajien tunnistaminen ruuansulatusanatomia koe kasvion (tärkeimmät peltoviljelykasvit ja rikkakasvit) puulajikoe Työvälineiden ja rakennusmateriaalien tunnistaminen ja käyttäminen arvioidaan rakennustöiden tekemisen yhteydessä havainnoimalla ja kyselemällä Kasvupaikkaluokkien ja metsätyyppien tunnistaminen arvioidaan metsien uudistustöiden tekemisen yhteydessä kyselemällä 3. Maatilan tai maaseutuyrityksen jätehuollon järjestäminen ympäristölupakoe

8 MAASEUTUYRITTÄMINEN 10 ov kokonaan Maaseutuyrityksen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta maatilan tai maaseutuyrityksen toiminnan suunnittelemisessa 2 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin kokonaan Mikäli opiskelijan opinnäyte liittyy tähän tutkinnon osaan, sisältyy se ammattiosaamisen näytön ja / tai muun osaamisen arviointiin. Yrityksen perustaminen kokonaan Tuotannon suunnittelun ja kustannustehokkaan toiminnan arvioiminen Tuotteen tai palvelun hinnoitteleminen Yrityksen tuotteiden markkinoinnin suunnitteleminen Yrityksen toiminnan riskien arvioiminen Liiketoimintasuunnitelman Maatilan sukupolvenvaihdosta tai maaseutuyrityksen perustamista koskevien säädöksien noudattaminen Itsearvioinnin ja esittäminen Kirjanpitoa ja verotusta koskevan lainsäädännön ja ohjeistuksien noudattaminen sekä verosuunnittelu tikeskustelu Esityksen palautekeskustelu ja arvioin- Kannattavuuslaskennan hyödyntäminen maaseutuyrityksen toiminnan suunnittelussa Luokkahuone Työnantajan ja työntekijän velvollisuuksia käsittelevän lainsäädännön noudattaminen Arviointikeskusteluun osallistuu opet- Markkinointi ja markkinaosaaminen taja ja opiskelija Maaseutualan keskeisen työterveyteen ja työturvallisuuteen Arvosanan päättää opettaja oppilaan liittyvän lainsäädännön ja ohjeiden noudattaminen näytön, itsearvioinnin ja palautekeskustelun perusteella Näyttö tehdään kolmannen vuoden Ammattietiikka viimeisellä jaksolla

9 MAAN KASVUKUNNON JA TUOTANTOYMPÄRISTÖN HOITAMINEN 30 ov Pelto- ja metsätöiden suunnittelu ja Kestävän kehityksen mukainen toiminta pelto- ja metsätöissä (Esim. ravinteiden huuhtoutumista vähentävät ja maan kuntoa parantavat toimenpiteet, monimuotoisuutta lisäävät toimenpiteet ja torjunta-aineidenkäyttömäärää vähentävät toimenpiteet) Ympäristöhaittojen arviointi ja vähentäminen kasvinviljelyssä.(esim. maan rakenteeseen vaikuttavat toimenpiteet ja niiden ajoitus, esimerkiksi muokkaus ja suorakylvö, luomuviljely, geenimuunneltujen lajikkeiden haitat ja riskit, ympäristöä säästävä kasvinsuojelun ruiskutustekniikka) Maan viljelykunnon arviointi Maan vesitaloudesta huolehtiminen Kasvinviljelytöiden Maatilan rakennusten, koneiden ja laitteiden käyttö ja huolto Metsän hoitotöiden Kasvien tunnistaminen Ilmastollisten kasvutekijöiden ja kasvifysiologian huomioon ottaminen kasvinviljelytöissä Elävän maan rakenteen muodostuminen ja hoitaminen Maalajien viljelyominaisuuksien tunnistaminen ja viljavuustutkimuksen tulkitseminen Kasvien vesitalouden perusasioiden huomioon ottaminen peltoviljelytöissä. Alueellisesti tärkeiden viljelykasvien viljelytekniikan Metsämaan hoitaminen Vuorovaikutus, yhteistyö Ammattietiikka kokonaan 2 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Kasvinviljelytöiden Kasvien tunnistaminen Maalajien viljelyominaisuuksien tunnistaminen Viljavuustutkimuksen tulkitseminen Kasvinviljelytöiden Koulutila Maatilan henkilökunta ja opettaja Kuka / ketkä päättää arvosanan: Opettaja ja maatilan henkilökunta Ensimmäisen vuoden kesäjakson aikana (sääolot huomioon ottaen) Niiltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavia ammattitaitovaatimuksia ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa täydennetään sitä muulla osaamisen arvioinnilla. Maan viljelykunnon arviointi, maaperä -koe Maan vesitaloudesta huolehtiminen, kasvutekijät -koe Maatilan rakennusten, koneiden ja laitteiden käyttö ja huolto: o Korjaushitsaustesti o Traktorin tai muun maatalouskoneen määräaikaishuolto o Rakennsuten kunnossapitotehtävä Metsän hoitotöiden : o Metsänhoitotöiden metsäsuunnitelman perusteella Ilmastollisten kasvutekijöiden ja kasvifysiologian huomioon ottaminen kasvinviljelytöissä, kasvutekijät -koe Elävän maan rakenteen muodostuminen ja hoitaminen, maaperä -koe Kasvien vesitalouden perusasioiden huomioon ottaminen peltoviljelytöissä, kasvutekijät -koe Alueellisesti tärkeiden viljelykasvien viljelytekniikan, viljelytekniikka -koe Metsämaan hoitaminen, metsämaan hoitaminen -koe Mikäli opiskelijan opinnäyte liittyy tähän tutkinnon osaan, sisältyy se ammattiosaamisen näytön ja / tai muun osaamisen arviointiin.

10 TUOTANTOELÄINTEN HOITAMINEN JA HYVINVOINNISTA HUOLEHTIMINEN 20 OV Tuotantoeläinten hoidon suunnitteleminen ja hoitotöiden Kestävällä tavalla toimiminen tuotantoeläinten hoitotöissä Eläinten tarkkailu, käsittely ja hoitaminen tuotanto- ja lisääntymiskierron eri vaiheissa Tuotantoeläinten ruokinta Laadun seuranta ja edistäminen Tuotantoeläinten hoidossa tarvittavien koneiden ja laitteiden sekä automaation käyttäminen Tuotantorakennusten olosuhteiden arviointi ja kunnossapito Eläinten hyvinvoinnin ja lajinmukaisen käyttäytymisen huomioon ottaminen eläinten hoitotöissä Eläinten sairauksien tunnistaminen ja terveydenhoidon edistäminen Tuotantoeläinten ruokinnan suunnitteleminen Tuotantoeläinten jalostustyön hyödyntäminen eläinten valinnassa Tuotannon seurantaan ja kannattavuuteen vaikuttavien tekijöiden huomioon ottaminen Vuorovaikutus ja viestintä Ammattietiikka kokonaan kokonaan tuotantoeläinten ruokinnan suunnitteleminen Osanäyttö 1: Opiskelija tekee viikon ajan tuotantoeläinten hoitoon liittyviä työtehtäviä. Hän suunnittelee yksikön toiminnan ko. ajanjaksolle ja siihen liittyen omat tehtävänsä ja ajankäyttönsä. Osanäyttö2: Opiskelija tekee lypsykarjan ruokinnan suunnitteluun liittyvän tehtävän joko itsenäisesti tai asiantuntijan kanssa sekä soveltaa valmista ruokintasuunnitelmaa. Osanäyttö1: työssäoppimispaikan tuotantoeläintiloissa Osanäyttö2: oppilaitoksella tai työssäoppimispaikassa Ketkä osallistuvat arviointikeskusteluun? osanäytössä 1 työpaikkaohjaaja ja alan opettaja ja osanäytössä 2 alan opettaja tai opettaja ja työpaikkaohjaaja Kuka / ketkä päättää arvosanan? osanäytössä 1 työpaikkaohjaaja ja opettaja ja osanäytössä 2 opettaja tai opettaja ja työpaikkaohjaaja osanäyttö 1 ja 2: koulutusohjelmakohtaisesti sopivana ajankohtana: maatilatalouden koulutusohjelmassa osanäyttö1 2. vuoden kesällä ja osanäyttö2 3. vuoden jaksolla 2. a. Eläinten hyvinvoinnin ja lajinmukaisen käyttäytymisen huomioon ottaminen eläinten hoitotyössä: Navetan olosuhteiden ja hoito-käytäntöjen tarkastelu eläinsuojelulain ja eettisten periaatteiden kannalta. Nimettävä kolme kehittämiskohdetta. Tehdään pääsääntöisesti työssäoppimispaikalla. Kirjallinen raportti. Palautus viimeistään 2. vuoden kesän työssäoppimisen jälkeen. b. Eläinten sairauksien tunnistaminen ja terveydenhoidon edistäminen: Oppimispäiväkirjan liittyen toisen vuoden opintojen navettavuorojen aikana esiin tulleisiin eläinten sairastapauksiin. Palautus ennen 2. vuoden kesän työssäoppimisjaksoa. c. Tuotantoeläinten jalostustyön hyödyntäminen eläinten valinnassa: Jalostuskoe. Palautus ennen 2. vuoden kesän työssäoppimisjaksoa. d. Tuotannon seurantaan ja kannattavuuteen vaikuttavien tekijöiden huomioon ottaminen: Tuotannon seurannan kausi- ja vuosiraporttien perusteella tehtävä selvitys tuotannon kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Kirjallinen raportti. Palautus ennen 2. vuoden kesän työssäoppimisjaksoa. Mikäli opiskelijan opinnäyte liittyy tähän tutkinnon osaan, sisältyy se ammattiosaamisen näytön ja / tai muun osaamisen arviointiin.

11 REHUKASVIEN TUOTTAMINEN 10 ov ( paikallisesti valitun kasvin tuottaminen) Valitun kasvin viljelyn suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisvalmiudet Valitun kasvin tuottaminen Valitun kasvien tuottaminen kestävän kehityksen mukaisesti (Esim. tasapainoinen lannoitus; lajikkeen valinta, kestävyys ja monimuotoisuus; viljelymenetelmät torjunta-aineidenkäyttömäärää vähentävät toimenpiteet ja koneiden yhteiskäyttö) Valitun kasvin viljelysuunnitelman laatiminen Viljely-/, varastointi-/,kauppakunnostus-/ tai jatkojalostustöiden Tuotantoon liittyvien koneiden ja laitteiden käyttö sekä huolto Laatujärjestelmän mukainen toiminta Tuotteiden markkinointi 3. Työn perustana olevan tiedon Valitun kasvin viljelytekniikan valitseminen Viljelysopimusten periaatteiden ja laatuhinnoittelujärjestelmän huomioon ottaminen valitun kasvin viljelyssä Kasvin / tuotteen kannattavuustekijöiden vertailu kasvin viljelyssä ja markkinointi 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattietiikka kokonaan kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta valitun kasvin viljelytekniikan valitseminen Valitun kasvin viljelytöiden Työssäoppimispaikka Näytön arviointiin osallistuvat työpaikkaohjaaja ja/tai opettaja Kuka / ketkä päättää arvosanan? Työpaikkaohjaaja ja/tai opettaja päättävät yhdessä ammattiosaamisen näytön arvosanasta Työssäoppimisjaksolla opintojen toisena kesänä 3.1 Kasvin / tuotteen kannattavuustekijöiden vertailu kasvin viljelyssä ja markkinointi - opiskelija tekee tuotantokustannuslaskelman valitsemastaan kasvista ja esittää perusteltuja kehittämisehdotuksia 3.2 Viljelysopimusten periaatteiden ja laatuhinnoittelujärjestelmän huomioon ottaminen - opiskelija tekee kirjallisen työn viljelysopimusten periaatteista ja laatuhinnoittelujärjestelmästä Mikäli opiskelijan opinnäyte liittyy tähän tutkinnon osaan, sisältyy se ammattiosaamisen näytön ja / tai muun osaamisen arviointiin.

12 METSIEN HYÖDYNTÄMINEN, 10 ov Työnjälki ja oman työn arviointi ja kehittäminen Metsien hyödyntäminen kestävällä tavalla (esim. liikkumisen minimointi, herkkien kohteiden ja ajankohtien huomioiminen, ennaltaehkäistään laiteviat ja varaudutaan rikkoontumiseen maastossa 2 Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin Moottori- ja/tai raivaussahalla työskentely Koneiden, laitteiden ja välineiden huoltotöiden Nuoren metsän hoitotöiden Metsäsuunnitelman käyttäminen metsänhoitotöissä, puukaupassa ja metsäverotuksessa Metsien kasvukunnon, maisemantuotannon huomioon ottaminen ja terveydentilan tunnistaminen Metsätalouden tukimuotojen hyödyntäminen kokonaan 2 Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin moottori-ja/raivaussahalla työskentely kokonaan määrittää metsäsuunnitelmasta hoito- tai hakkuukohteen ja tekee esitetyt työvaiheet metsä työssäoppimispaikassa tai oppilaitoksella työnohjaaja, opiskelija ja opettaja 3. lukuvuosi/4..jakso a. koneiden, laitteiden ja välineiden huoltotöiden työtehtävä ja haastattelu Mikäli opiskelijan opinnäyte liittyy tähän tutkinnon osaan, sisältyy se ammattiosaamisen näytön ja / tai muun osaamisen arviointiin. kerrotaan opiskelijalle keskustelussa, jossa opiskelija myös itse arvioi osaamistaan ja hänellä on mahdollisuus tuoda esiin näkemyksensä saamastaan arvosanasta.

13 MAATALOUSKONEIDEN HUOLTAMINEN JA KORJAAMINEN 10 ov Maatalouskoneiden korjaus- ja kunnossapitotöiden suunnitteleminen ja Kestävän kehityksen mukainen toiminta maatalouskoneiden huolto- ja korjaustehtävissä Maatalouskoneiden huolto- ja korjaustöiden Työvälineiden ja työkalujen käyttäminen Hitsaus- ja metallitöiden Varaosien hankinta Moottorin määräaikaishuoltotöiden, perusmittauksien, tehonsiirron ja hydrauliikan vianmäärityksien sekä maatalouskoneiden sähkölaitteiden vianmäärityksien Korjauksen kustannusarvion Maatalouskoneiden ja -laitteiden toimintaperiaatteiden soveltaminen huolto- ja korjaustöissä Maatalouskoneissa käytettävien sähköisten ja hydraulisten järjestelmien toimintaperiaatteiden soveltaminen huolto- ja korjaustöissä Kone- ja rakennepiirroksien tulkinta, moottorin, tehonsiirron ja hydrauliikan termien sekä sähkölaitteiden suureiden soveltaminen kokonaan kokonaan Maatalouskoneiden ja -laitteiden toimintaperiaatteiden soveltaminen huolto- ja korjaustöissä Maatalouskoneiden huolto ja korjaustöiden Työssäoppimispaikka tai oppilaitoksen korjaamo ja metalliverstas Arviointikeskusteluun osallistuvat alan opettaja(t) ja / tai työpaikkaohjaaja Arvosanan päättävät alan opettaja(t) ja / tai työpaikkaohjaaja 3. vuoden jakso 4 Maatalouskoneissa käytettävien sähköisten ja hydraulisten järjestelmien toimintaperiaatteiden soveltaminen huolto- ja korjaustöissä: testit Kone- ja rakennepiirroksien tulkinta, moottorin, tehonsiirron ja hydrauliikan termien sekä sähkölaitteiden suureiden soveltaminen: testit Mikäli opiskelijan opinnäyte liittyy tähän tutkinnon osaan, sisältyy se ammattiosaamisen näytön ja / tai muun osaamisen arviointiin.

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOIN NIN SUUNNITELMA 23.2.2010

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOIN NIN SUUNNITELMA 23.2.2010 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOIN NIN SUUNNITELMA 23.2.2010 HEVOSTENHOITO JA HYVINVOINNISTA HUOLEHTIMINEN, 10 ov 1.Työprosessin hallinta kokonaan oman työn suunnitteleminen ja töiden tekeminen

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Maatalousalan perustutkinto 2015 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLINEN TUTKINNON OSA, PAIKALLISESTI VALITUN ELÄINLAJIN TUOTANTO TAI HOITO JA HYVINVOINNISTA HUOLEHTIMINEN: Lypsykarjan hoitaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä maatalousalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Maatalousteknologia. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli

Maatalousteknologia. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli Maatalousteknologia Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli Maatalousteknologia - opintopiste (op): 18 1. Maatalouskoneet ja traktorit 4 op 2. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 4

Lisätiedot

2. Työvälineiden, materiaalien ja menetelmien hallinta

2. Työvälineiden, materiaalien ja menetelmien hallinta Työskentely maatalousalalla 1. Työprosessin hallinta Maatilan tai maaseutuyrityksen työtehtävien tekeminen Tyydyttävä T1 noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti suhtautuu myönteisesti

Lisätiedot

Hevostalouden perustutkinnon ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen ajoittuminen

Hevostalouden perustutkinnon ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen ajoittuminen LOMAKE I Ammattiosaamisen näyttöjen ajoittuminen 27.10.2009 Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtaisen suunnitelman perusmalli kolmen vuoden opintoajalle Opiskelija- ja työpaikkakohtaisesti suunnitelma saattaa

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2012

Opetussuunnitelma 2012 Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2012 Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian koulutusohjelma Hyväksytty 52 / 20.5.2013 Hellevi Lassila apulaisjohtaja, Koulutuskeskus Sedu

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

tutkinnon perusteiden uudistus

tutkinnon perusteiden uudistus Luonnonvara- ja ympäristöalan tutkinnon perusteiden uudistus Susanna Tauriainen OPH Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Tavoitteet kuvataan tutkintokohtaistettuna

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 MAASEUTUYRITTÄJÄN TUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto 2014

Maatalousalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Maatalousalan perustutkinto 2014 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto Maatalousalan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat... 3 2.1.1 Työskentely maatalousalalla... 3 2.1.2 Maaseutuyrittäminen... 5 2.2 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä... 7 2.2.1

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Osaamisalan pakollinen tutkinnon osa Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön

Lisätiedot

Valitun kasvin tuottamisteknologia. Viljojen kasvatus moduli. Valitun kasvin tuottamisteknologia - opintopiste (op): 18

Valitun kasvin tuottamisteknologia. Viljojen kasvatus moduli. Valitun kasvin tuottamisteknologia - opintopiste (op): 18 Valitun kasvin tuottamisteknologia Viljojen kasvatus moduli Valitun kasvin tuottamisteknologia - opintopiste (op): 18 1. Kasvituotannon perusteet ja ravinteet 2 op 2. Viljojen kasvatus 4 op 3. 4 op 4.

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto 2014

Maatalousalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Maatalousalan perustutkinto 2014 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskeli arvioi oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta.

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009 OHJAAJUUS 20 OV Oman työn tavoitteellinen suunnittu ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista Tuloksellinen toiminta Oman työn kehittäminen Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä

Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä Maatilatalouden osaamisala Maatalousteknologian osaamisala Hyväksytty 24.5.2016 Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto maaseutuyrittäjä

Maatalousalan perustutkinto maaseutuyrittäjä Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Maatalousalan perustutkinto maaseutuyrittäjä Maatilatalouden osaamisala Hyväksytty 4.9.2017 Maatalousteknologian osaamisala Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2012

Opetussuunnitelma 2012 Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2012 Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä Maatilatalouden koulutusohjelma Hyväksytty 51 / 20.5.2013 Hellevi Lassila apulaisjohtaja, Koulutuskeskus Sedu 1

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO 2009

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO 2009 Ammattiopisto Livia / Peimarin kky MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO 2009 MAATILATALOUDEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, MAASEUTUYRITTÄJÄ 2 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1 MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 Tutkinnon osa: ksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaidon osoittamistavat: työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta opiskelijan ohjaamisen, oppimisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Prosessiteollisuuden perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Paikalliset valmistusprosessit 15 osp, valinnainen, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa ARVIOINNIN

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä maatalousalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Liite NAYTTO

Liite NAYTTO Liite NAYTTO 18.5.2017 Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake 1 1. lukuvuoden 4.1.1 Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp työprosessin hallinta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Maatalousalan

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Maatalousalan perustutkinto, MAASEUTUYRITTÄJÄ

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Maatalousalan perustutkinto, MAASEUTUYRITTÄJÄ OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Maatalousalan perustutkinto, MAASEUTUYRITTÄJÄ Yhtymähallitus 22.9.2009 2 SISÄLLYSLUETTELO...Virhe. Kirnmerkkiä ei ole määritetty. 1. JOHDANTO... 4 2. MAATALOUSALAN

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Maaseutuyrittäjä Hyväksytty:19.5.2015 Sisällys 2.1 PAKOLLISET TUTKINNON

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Luonnonvara- ja ympäristöala Maatalousalan perustutkinto Maatilatalouden koulutusohjelma/osaamisala Eläintenhoidon koulutusohjelma/osaamisala Opetushallituksen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KOULUTUSOHJELMA

MAATILATALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TOIMINTA... 1 1 MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 1 1.1 MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 1 1.2 MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNON (120 OV) MUODOSTUMINEN... 2 1.3

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä automaation perustaitoihin kuuluvia työtehtäviä työpaikkaolosuhteissa. Työtä tehdään

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (hiusalan ja maatalousalan vertailut) Anu Räisänen Helsinki 2013 ARVIOINTIASETELMA

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Sähköalan perustutkinto Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 19.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot