Maatalousalan perustutkinto maaseutuyrittäjä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatalousalan perustutkinto maaseutuyrittäjä"

Transkriptio

1 Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Maatalousalan perustutkinto maaseutuyrittäjä Maatilatalouden osaamisala Hyväksytty Maatalousteknologian osaamisala Koulutus tekee hyvää!

2 SISÄLTÖ JOHDANTO... 5 Maatalousalan perustutkinnon toteutus ammatillisena peruskoulutuksena Savon ammatti ja aikuisopistossa... 8 Tutkinnon osien suorittamisjärjestys Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp Pakolliset tutkinnon osat, 35 osp Työskentely maatalousalalla, 15 osp (2.30.) Maaseutuyrittäminen, 20 osp (2.9.) Maatilatalouden osaamisalan, maaseutuyrittäjä, pakollinen tutkinnon osa, 40 osp Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen, 40 osp (2.8.) Maatalousteknologian osaamisalan, maaseutuyrittäjä, pakollinen tutkinnon osa, 40 osp Maatalouskoneiden ja laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen, osp (2.12.) Valinnaiset tutkinnon osat Peltokasvien tuottaminen, 30 osp (2.18.) Kasvilajikohtainen tuottaminen, 15 osp (2.6.) Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta, 30 osp (2.14.) Maatalous ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen, 30 osp (2.10.) Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen, 20 osp (2.11.) Automaation hyödyntäminen maataloudessa, 20 osp (2.1.) Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 30 osp (2.23.) Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 15 osp (2.3.) Luomutuotteiden tuottaminen, 15 osp (2.7.) Palveluiden tuottaminen maaseudulla, 15 osp (2.17.) Maataloustuotteiden jatkojalostus, 15 osp (2.13.) Metsien hyödyntäminen, 15 osp (2.16.) Rakentaminen maatilalla, 15 osp (2.20.) Bioenergian tuottaminen, 15 osp (2.2.) Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp (2.34.) Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp (2.29.) Yrityksessä toimiminen, 15 osp (2.33.) Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (2.5.) Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp... 78

3 3.1 Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp (2.31.) Äidinkieli Äidinkieli, suomi, pakollinen, 5 osp Äidinkieli, suomi, valinnainen, 0 3 osp Äidinkieli, suomi toisena kielenä, pakollinen, 5 osp Äidinkieli, suomi toisena kielenä, valinnainen, 0 3 osp Toinen kotimainen kieli, ruotsi Ruotsi, pakollinen, 1 osp Ruotsi, valinnainen, 0 3 osp Vieraat kielet Vieras kieli, Englanti Englanti, pakollinen, 2 osp Englanti, valinnainen, 0 3 osp Venäjä, valinnainen, 0 3 osp Saksa, valinnainen, 0 3 osp Ranska, valinnainen, 0 3 osp Espanja, valinnainen, 0 3 osp Matemaattis luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp (2.15.) Matematiikka Matematiikka, pakollinen, 3 osp Matematiikka, valinnainen, 0 3 osp Fysiikka ja kemia Fysiikka ja kemia, pakollinen, 2 osp Fysiikka ja kemia, valinnainen, 0 3 osp Tieto ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Tieto ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, pakollinen, 1 osp Tieto ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, valinnainen, 0 3 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp (2.32.) Yhteiskuntataidot Yhteiskuntataidot, pakollinen, 1 osp Yhteiskuntataidot, valinnainen, 0 3 osp Työelämätaidot Työelämätaidot, pakollinen, 1 osp Työelämätaidot, valinnainen, 0 3 osp Yrittäjyys ja yritystoiminta Yrittäjyys ja yritystoiminta, pakollinen, 1 osp Yrittäjyys ja yritystoiminta, valinnainen, 0 3 osp Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, pakollinen, 2 osp

4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, valinnainen, 0 3 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp (2.21.) Kulttuurien tuntemus, valinnainen, 0 3 osp Taide ja kulttuuri, valinnainen, 0 3 osp Etiikka, valinnainen, 0 3 osp Psykologia, valinnainen, 0 3 osp Ympäristöosaaminen, valinnainen, 0 3 osp Osa alueita kohdista , valinnainen, 0 7 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia Ammattitaitoa syventäviä ja laajentavia opintoja työssäoppien, 1 10 osp

5 5 JOHDANTO Savon ammatti ja aikuisopiston ammatillisten perustutkintojen tutkintokohtainen opetussuunnitelma on osa koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaa. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteisessä osassa on linjattu opetuksen toteuttamiseen liittyviä asioita. Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osien tavoitteet ovat samat riippumatta siitä, suorittaako opiskelija tutkinnon ammatillisena peruskoulutuksena (opetussuunnitelmaperusteisena) tai näyttötutkintona. Tarvittaessa näyttötutkinnon suorittaja hankkii puuttuvan osaamisen osallistumalla tutkintoon valmistavaan koulutukseen. OPH:n tutkinnon perusteet: Maatalousalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen ammatillisena peruskoulutuksena Ammatillisen perustutkinnon laajuus ammatillisessa peruskoulutuksessa on 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista 135 (osp), yhteisistä tutkinnon osista 35 (osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista 10 (osp). Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy työssäoppimista vähintään 30 osaamispistettä. Opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi tutkintoa. Ammatillisen peruskoulutuksen tutkintokohtainen opetussuunnitelma sisältää kuvan tutkinnon rakenteesta; ammatilliset tutkinnon osat, yhteiset tutkinnon osat sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat. Opetussuunnitelmassa on kuvattu tutkinnon suorittamisjärjestyksen periaatteet. Ammatilliset tutkinnon osat sisältävät ammattitaitovaatimukset, teemat, oppimisen ja osaamisen arvioinnin. Ammatillisten tutkinnon osien ammattiosaamisen näyttöjen toteutus ja arviointisuunnitelmat on hyväksynyt ammattiosaamisen toimielin. Yhteisissä tutkinnon osissa osaamisen hankkiminen, oppimisen ja osaamisen arviointi on kirjattu yhteisten tutkinnon osien asiakirjan alkuun. Tutkinnon osien osa alueet sisältävät osaamistavoitteet ja keskeisen sisällön. Ammatillisten ja yhteisten tutkinnonosien opintojen integrointi on kirjattu tutkinnon osiin. Opiskelijan opintoihin ja työelämään valmistautumista sekä oppimisvalmiuksia selvitetään ja niitä tuetaan opintojen alussa ja niiden aikana huomioimalla opetuksessa seuraavat asiat: oppimisympäristö, toimintakulttuuri opiston esittely, toiminnan arvopohja, järjestyssäännöt ja kurinpitoasiat tutkinnon rakenne, tutkinnon osan toteuttaminen, sisältö ja arviointi osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen lähtötasotestit, tulokysely Wilman käyttö opetuksen ja oppimisen tukena ryhmäytyminen ja ryhmätyöskentelytaidot

6 6 oppimaan oppimisen perusasiat: oppimismotivaatio, oppimistyyli, opiskelutekniikat, tavoitteellisuus ja itseohjautuva oppiminen tietotekniikan perustaidot sisäinen yrittäjyys turvakävely ja turvallisuus opintojen tukitoimet opiskelijahuollon palvelut ja tukipalvelut erityistuen tarpeet mahdollisuudet ryhmänvanhintoiminta, tutortoiminta ammattijärjestöt, opiskelijajärjestöt kansainvälisyysinfo työturvallisuus ja työhyvinvointiohjeet Opiskelijan oppimisen arviointi on oppimisen etenemisen seuraamista, opiskelijan itsearviointitaitojen kehittämistä, ammatillisen kasvun tukemista sekä oppimisen motivointia ja innostamista. Se on oppimista tukevaa, pedagogista ohjausta ja keskustelua, havainnointia ja jatkuvaa vuorovaikutukseen perustuvaa palautetta, joka ohjaa oppilasta ymmärtämään tavoitteet ja mahdollisuudet edistää omaa oppimistaan. Ammatillisissa tutkinnon osissa opiskelijan saavuttama osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöissä. Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Yhteisissä tutkinnon osissa osaaminen arvioidaan osa alue ja tutkinnon osa tasoilla ja osaamisen arvioinnin tekee osa alueen opettaja. Tutkinnon osan arvosanan antavat opettaja/opettajat tutkinnon osan sisältämien osa alueiden arvosanojen pohjalta. Opiskelijalla on oikeus uusia hylätty osaamisen arviointi ja korottaa hyväksytty osaamisen arvioinnin arvosana. Arvioinnin toteuttaminen ja dokumentointi sekä vastuut on kuvattu Savon ammatti ja aikuisopiston Arviointiohjeet asiakirjassa. Savon ammatti ja aikuisopistossa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Ammattiosaajan työkykypassi, joka sisältyy ammatillisiin ja yhteisiin tutkinnon osiin. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan opiskelun aikana ja sen jälkeen. Osa Työkykypassista suoritetaan vapaa ajan toimintana.

7 7 Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa koulutuksen aikana seuraavia opintopolkuja omien tavoitteidensa mukaisesti: kansainvälisyyspolku, yrittäjyyspolku, jatko opintopolku, huippuosaamisen polku ja urheilupolku. Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Näyttötutkintona suoritettavan perustutkinnon valmistavan koulutuksen ammattitaitovaatimukset ovat samat kuin ammatillisen peruskoulutuksen. Osaamispisteytystä ei kuitenkaan käytetä näyttötutkintona suoritettavan perustutkinnon yhteydessä. Tutkintokohtaisissa näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnitelmissa ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmissa kuvataan näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisen toteutus. Valmistavan koulutuksen suunnitelmaa ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmaa ohjaavat valtakunnalliset tutkintojen perusteet. Kuhunkin tutkintoon laadittava valmistavan koulutuksen suunnitelma sisältää tarvittavan ammattitaidon sisällöt ja toteutustavat. Valmistavien koulutusten aloituksista, hakuajoista, pääsyvaatimuksista ja hakumenettelyistä sekä tutkinnon suorittamismahdollisuuksista informoidaan ajantasaisesti oppilaitoksen nettisivuilla ja esitteissä. Näyttötutkintona suoritettavaa ammatillista perustutkintoa ohjeistetaan ammatillista aikuiskoulutusta koskevan lainsäädännön perusteella Savon ammatti ja aikuisopiston asiakirjoissa Opetussuunnitelman yhteinen osa ja Näyttötutkintotoiminnan suunnitelma.

8 8 Maatalousalan perustutkinto 180 osp Työskentely maatalousalalla, 15 osp Maaseutuyrittäminen, 20 osp Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Pakolliset tutkinnon osat, 35 osp Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Yhteiset tutkinnon osat 35 osp Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen, 40 osp Pakollinen tutkinnon osa Valinnaiset tutkinnon osat Valittava yhteensä 60 osp Maatalouskoneiden ja laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen, 40 osp Pakollinen tutkinnon osa Peltokasvien tuottaminen, 30 osp Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp Kasvilajikohtainen tuottaminen, 15 osp Tutkinnon osa ammatillisesta perus Maatilatalouden tuotantoteknologian tutkinnosta, osp hallinta, 30 osp Tutkinnon osa ammatti tai erikois Maatalous ja maanrakennuskoneiden ammattitutkinnosta, 15 osp hyödyntäminen, 30 osp Tutkinnon osa ammattikorkeakoulu Maatalouskoneiden huoltaminen ja kor opinnoista, 15 osp jaaminen, 20 osp Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, Automaation hyödyntäminen maatalou 5 osp dessa, 20 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoin Huippuosaajana toimiminen, 15 osp nista huolehtiminen, 30 osp Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen 5 15 osp ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 15 osp Tutkinnon osa vapaasti valittavista Luomutuotteiden tuottaminen, 15 osp tutkinnon osista, 5 15 osp Palveluiden tuottaminen maaseudulla, 15 osp Maataloustuotteiden jatkojalostus, 15 osp Metsien hyödyntäminen, 15 osp Rakentaminen maatilalla, 15 osp Bioenergian tuottaminen, 15 osp Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Yhteiskunnassa ja työelämäs sä tarvittava osaaminen, 8 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Kuvio 1. Maatalousalan perustutkinnon toteutus ammatillisena peruskoulutuksena Savon ammatti ja aikuisopistossa

9 9 Maatilatalouden osaamisala Tutkinnon osien suorittamisjärjestys Vuosi 1 Yhteiset tutkinnon osat, 15 osp Työskentely maatalousalalla, 15 osp (TOP 6 osp, TTO 3 osp) Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen, 40 osp (TOP 20 osp, TTO 5 OSP) Yhteensä 70 osp Vuosi 2 Yhteiset tutkinnon osat, 10 osp Maaseutuyrittäminen, 10 osp Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat, 40 osp (TOP 20 osp,tto 10 osp) Yhteensä 60 osp Vuosi 3 Yhteiset tutkinnon osat, 5 osp Maaseutuyrittäminen, 10 osp (TOP 6 OSP) Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat, 25 osp (TOP 15 osp, TTO 6 osp) Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp (TOP 10 osp) Yhteensä 50 osp Maatalousteknologian osaamisala Tutkinnon osien suorittamisjärjestys Vuosi 1 Yhteiset tutkinnon osat, 15 osp Työskentely maatalousalalla, 15 osp (TOP 6 osp, TTO 3 osp) Maatalouskoneiden ja laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen, 40 osp (TOP 20 osp, TTO 5 OSP) Yhteensä 70 osp Vuosi 2 Yhteiset tutkinnon osat, 10 osp Maaseutuyrittäminen, 10 osp (TTO 3 osp) Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat, 40 osp (TOP 20 osp, TTO 10 osp) Yhteensä 60 osp Vuosi 3 Yhteiset tutkinnon osat, 5 osp Maaseutuyrittäminen, 10 osp (TOP 6 OSP) Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat, 25 osp (TOP 15 osp, TTO 6 osp) Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp (TOP 10 osp) Yhteensä 50 osp TOP = sisältää työssäoppimista vähintään 77 osp TTO =sisältää muuta työssäoppimista keskimäärin 27 osp.

10 10 2 Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 35 osp Työskentely maatalousalalla, 15 osp (2.30.) AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa käyttää traktoria maataloustöissä tehdä tuotantoeläinten päivittäisiä hoitotöitä tehdä metsän uudistustöitä käyttää maatilan tai maaseutuyrityksen työkaluja tehdä pienimuotoisia rakennustöitä huolehtia työtehtäviinsä kuuluvista maatilan tai maaseutuyrityksen jätehuollosta tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden ylläpitää työkykyä käyttää työtehtäväänsä kuuluvia suojaimia. TEEMAT Traktorin käyttö traktorin ajoonlähtötarkastuksen tekeminen, työkoneen/perävaunun kytkeminen ja traktorin työssä käyttäminen Eläinten päivittäisten hoitotöiden tekeminen eläimien ruokkiminen, niiden terveydentilan tarkkaileminen ja puhdistustöiden tekeminen Metsän uudistaminen metsän uudistamisketjun töiden tekeminen (hakkuualan raivaus, kylvö/istutus, heinäntorjunta, varhaisperkaus) Rakennustöiden tekeminen pienimuotoisten rakennusten korjaus ja kunnossapitotöiden tekeminen OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen lähiopetus: teoria, ryhmä ja parityöskentely oppimistehtävät

11 11 verkko opiskelu käytännön työt Työpaikalla tapahtuva oppiminen yksilöllistä työssäoppimista 6 osp muu työpaikalla tapahtuva oppiminen, 3 osp asiakaskohteissa tapahtuva työskentely opettajan ohjauksessa vierailukäynnit yrityksissä ja työpaikoilla opintomatkat esim. alan messuille ja tapahtumiin. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä maataloustöitä traktorilla työturvallisuustekijät huomioiden maaseutuyrityksessä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Näyttö on jaettu kahteen eri osanäyttöön erilaisten näyttöympäristöjen takia. a) Kasvinviljely tai rehunsiirtotöiden tekeminen traktorilla tai pienkuormaajalla ja b) tuotantoeläinten päivittäisten hoitotöiden tekeminen. Perustelu: Tutkinnon osa on pakollinen ja yhteinen osaamisaloille. Kahdella osanäytöllä varmistetaan peruskonetöiden osaamisen lisäksi tuotantoeläinten päivittäinen perushoitotaito kaikille alan opiskelijoille tutkintovaatimusten mukaisesti. Näyttöympäristö Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan etupäässä työssäoppimispaikoissa tai muissa maaseutuyrityksissä. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: maatilan tai maaseutuyrityksen työtehtävien tekeminen Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: traktorin turvallinen käyttäminen

12 12 tuotantoeläinten päivittäinen hoitaminen pienimuotoisten rakennustöiden tekeminen metsänuudistushoitotöiden tekeminen maatilan tai muun maaseutuyrityksen jätehuollon järjestäminen Työn perustana olevan tiedon hallinta: maa ja metsätaloustöiden vuosikiertoon liittyvien työtehtävien hallinta maatalousalan keskeisen työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvä lainsäädännön ja ohjeiden noudattaminen traktorin ajoonlähtötarkastukseen liittyvän perustekniikan hallinta kasvi ja eläinlajien tunnistaminen työvälineiden ja rakennusmateriaalien tunnistaminen ja käyttäminen kasvupaikkaluokkien ja metsätyyppien tunnistaminen maatilan tai maaseutuyrityksen jätehuollon järjestäminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: terveys, turvallisuus ja toimintakyky HUOMIOITAVAA Muu osaamisen arviointi Metsän uudistustyöt ja rakennustyövälineiden käyttö voidaan opiskella tutkinnon osassa: Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen. Kuljettajalta edellytettävä T luokan ajolupaa (traktorikortti).

13 Maaseutuyrittäminen, 20 osp (2.9.) AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa ottaa huomioon toiminnan vastuullisuuden tuottaessaan maataloustuotteita elintarvikkeiksi tai tarjotessaan maaseutupalveluja arvostaa ammattiaan sekä maaseudun elinvoimaisuuden ja kulttuurin edistämistä kehittää liikeideoita ja perustaa yrityksen hakea tietoa alalta ja elinkeinoaan koskevista määräyksistä ja lainsäädännöstä suunnitella tuotannon ja toiminnan kannattavuutta järjestää rahoituksen ja vertailla investointien kannattavuutta huolehtia maatilan tuotantotukien hausta laatia maatilan veroilmoituksen kilpailuttaa ja laatia tarjouksia toimia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa verkostoitua muiden yrittäjien kanssa seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia käyttää työterveyshuollon palveluja edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. TEEMAT Kirjanpidon tekeminen tuotantotukijärjestelmän hyödyntäminen maatilan taloussuunnittelun sovelluksien käyttäminen kirjanpidon periaatteiden tunteminen, maatilan veroilmoituksen laatiminen Kustannuslaskennan ja hinnoittelun tekeminen tuotteiden ja palvelujen hinnoitteleminen laskun ja tarjouksen laatiminen kustannus ja kannattavuuslaskennan perusasioiden selvittäminen ja laskeminen eri rahoitusvaihtoehtojen kartoittaminen Yrittäjyys maaseutuyrityksen toiminnan suunnitteleminen maatilan sukupolvenvaihdokseen tai maaseutuyrityksen perustamiseen liittyvän prosessin ja asiakirjojen selvittäminen riskien arvioinnin laatiminen oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksien arvioiminen tietotekniikan hyödyntäminen tilan toiminnan kehittäminen rationaalisesti työtään koskevien laatuvaatimuksien selvittä ja kestävän kehityksen mukaisen ympäristöratkaisujen arvioiminen SWOT:in eli nelikenttäanalyysin osaaminen yritysmuotojen tunteminen ja valmiudet yrityksen perustamiseen markkinointisuunnitelman laatiminen yritykselle

14 14 tarjouksen laatiminen tiedon hakeminen alalta ja elinkeinoa koskevista määräyksistä työnantajana tai työntekijänä toimiminen kestävän kehityksen huomioiminen. OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen lähiopetus: teoria, ryhmä ja parityöskentely. oppimistehtävät verkko opiskelu Työpaikalla tapahtuva oppiminen Yksilöllistä työssäoppimista 6 osp (laskelmien ja liiketoimintasuunnitelman tekeminen kotitilalle) Työpaikalla tapahtuvaa oppimista ovat myös verkostoituminen, työterveyshuollon käyttäminen, kestävän kehityksen huomioiminen, työntekijänä toimiminen sekä elinkeinoa koskevien määräysten noudattaminen 3 osp. Tai NY harjoitusyrityksessä toimiminen 10 osp. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä maatilan, maaseutuyrityksen tai muun yrityksen kehittämis tai liiketoimintasuunnitelman. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Lisäksi näytössä keskustellaan aihealueesta aihekysymyksien avulla. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Vaihtoehtoisesti toiminta tapahtuu NY yrityksessä. NY yritys perustetaan omaan tai tulevaan maaseutualan yritykseen. Näyttöympäristö: Ammattiosaamisen näyttö tehdään työelämään tai tarvittaessa, mikäli työelämäyhteyttä ei synny, voidaan näyttö antaa kouluympäristössä esimerkkiyritykseen. Tyypillisesti näyttö tehdään kotimaatiloille. Esimerkki tilanteesta, jossa maaseutuyrittäminen tehdään kouluympäristöön, on tilanne, että opiskelija ei ole maatilataustainen eli kotimaatila ei ole. Lisäksi voi käydä niin, ettei ulkopuolinen työssäoppimispaikka anna yritystalouden tietoja opiskelukäyttöön tietojen arkaluontoisuuden takia. Ammattiosaamisen näytön arviointi

15 15 Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: maaseutuyrityksen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta maatilan tai maaseutuyrityksen toiminnan suunnittelemisessa Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: yrityksen perustaminen tuotannon suunnittelun ja kustannustehokkaan toiminnan arvioiminen tuotteen tai palvelun hinnoitteleminen yrityksen tuotteiden markkinoinnin suunnitteleminen yrityksen toiminnan riskien arvioiminen Työn perustana olevan tiedon hallinta: maatilan sukupolvenvaihdosta tai maaseutuyrityksen perustamista koskevien säädöksien noudattaminen kirjanpitoa ja verotusta koskevan lainsäädännön ja ohjeistuksien noudattaminen sekä verosuunnittelu kannattavuuslaskennan hyödyntäminen maaseutuyrityksen toiminnan suunnittelussa työnantajan ja työntekijän velvollisuuksia käsittelevän lainsäädännön noudattaminen markkinointi ja markkinaosaaminen maaseutualan keskeisen työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön ja ohjeiden noudattaminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka HUOMIOITAVAA Muu osaamisen arviointi Matematiikkaan integrointi (3.2.1).

16 Maatilatalouden osaamisalan, maaseutuyrittäjä, pakollinen tutkinnon osa, 40 osp Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen, 40 osp (2.8.) AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa ylläpitää pelto ja metsämaan kasvukuntoa ja maan rakennetta vaikuttaa kasvien kasvutekijöihin suunnitella oman työnsä ohjeiden, suunnitelmien ja sääolosuhteet huomioon ottaen tehdä muokkaus, kylvö ja sadonkorjuutöitä viljellä alueellisesti tärkeimpiä viljelykasveja käyttää ja huoltaa yleisimpiä maatalouden koneita ja laitteita hyödyntää maatilan rakennuksia tuotannossa sekä ylläpitää maatilan rakennusten kuntoa tehdä metsän hoitotöitä (uudistustyöt, nuoren metsän hoitaminen) hoitaa pelto ja metsämaisemaa toimia muuttuvissa olosuhteissa käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot edistää kestävän kehityksen toimintatapoja verkostoitua alan muiden toimijoiden kanssa. TEEMAT Pellon ja metsän kasvutekijät maanäytteiden ottaminen viljavuustutkimusta varten ja viljavuustutkimuksen tietojen tulkitseminen perusteiden ja vaikutuskeinojen tunteminen, millä ylläpidetään pellon ja metsän vesi ja ravinnetaloutta ja muuta kasvukuntoa tavallisimpien pelto, metsä ja rikkakasvien tunteminen Työsuunnittelu ja viljelytöiden toteuttaminen viljely sekä metsäsuunnitelman tulkitseminen ja töiden suunnitteleminen niihin perustuen tavallisimpien kasvinviljelykoneiden (muokkaus, kylvö ja sadonkorjuukoneet) käyttäminen ja huoltaminen työturvallisuuden ja ergonomian huomioiminen Rakennuksien huoltaminen ja kunnossapito rakennusten korjaus ja kunnossapitotöiden tekeminen Metsänhoitotöiden toteuttaminen

17 17 metsänuudistamisketjun töiden tekeminen (kylvö/istutus, heinäntorjunta, varhaisperkaus) raivaus ja/tai moottorisahaa käyttäminen nuoren metsän hoidossa työvälineiden kunnossapitäminen OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen lähiopetus: teoria, ryhmä ja parityöskentely oppimistehtävät verkko opiskelu käytännön työt Työpaikalla tapahtuva oppiminen Yksilöllistä työssäoppimista 20 osp Lisäksi muu työpaikalla tapahtuva oppiminen keskimäärin 5 osp. Yhteistyö työelämän kanssa, esim. asiantuntijaluennot yrityksissä, yritysvierailut, asiakaskohteissa tapahtuva työskentely opettajan ohjauksessa. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä ajankohtaisia kasvukauteen liittyviä kasvinviljelytöitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Lisäksi näytössä keskustellaan aihealueesta aihekysymyksien avulla. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Näyttö on jaettu kahteen eri osanäyttöön erilaisten näyttöympäristöjen takia. a) Kasvinviljelytöiden tekeminen traktorilla ja b) taimikon tai nuoren metsän hoitaminen raivaus tai moottorisahalla. Näyttöympäristö Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan ensisijaisesti työssäoppimispaikoissa tai muissa maaseutuyrityksissä. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä.

18 18 Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: pelto ja metsätöiden suunnitteleminen ja tekeminen kestävän kehityksen mukainen toiminta pelto ja metsätöissä (esim. ravinteiden huuhtoutumista vähentävät ja maan kuntoa parantavat toimenpiteet, monimuotoisuutta lisäävät toimenpiteet ja torjunta aineiden käyttömäärää vähentävät toimenpiteet) ympäristöhaittojen arviointi ja vähentäminen kasvinviljelyssä (esim. maan rakenteeseen vaikuttavat toimenpiteet ja niiden ajoitus, esimerkiksi muokkaus ja suorakylvö, luomuviljely, geenimuunneltujen lajikkeiden haitat ja riskit, ympäristöä säästävä kasvinsuojelun ruiskutustekniikka) Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: maan viljelykunnon arvioiminen maan vesitaloudesta huolehtiminen kasvinviljelytöiden tekeminen maatilan rakennusten, koneiden ja laitteiden käyttäminen ja huoltaminen metsän hoitotöiden tekeminen Työn perustana olevan tiedon hallinta: kasvien tunnistaminen ilmastollisten kasvutekijöiden ja kasvifysiologian huomioon ottaminen kasvinviljelytöissä elävän maan rakenteen muodostuminen ja hoitaminen maalajien viljelyominaisuuksien tunnistaminen ja viljavuustutkimuksen tulkitseminen kasvien vesitalouden perusasioiden huomioon ottaminen peltoviljelytöissä alueellisesti tärkeiden viljelykasvien viljelytekniikan hallinta metsämaan hoitaminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky Muu osaamisen arviointi

19 19 HUOMIOITAVAA Tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot. Integrointi Äidinkieleen ( ) Matematiikkaan (3.2.1), Fysiikkaan ja kemiaan (3.2.2).

20 Maatalousteknologian osaamisalan, maaseutuyrittäjä, pakollinen tutkinnon osa, 40 osp Maatalouskoneiden ja laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen, 40 osp (2.12.) AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa käyttää työtehtävissään maatalouskoneita ja huoltotiloja määrittää maatalouskoneiden ja laitteiden vikoja sekä määrittää niiden korjaustarpeen käyttää, hoitaa ja säilyttää perus ja erikoistyövälineitä tehdä työkoneiden perussäädöt tehdä korjaushitsaus ja metallitöitä arvioida omaa työtään / työmenetelmiään ja tarvittaessa muuttaa niitä lajitella syntyneet ongelma ja muut jätteet ja säilyttää niitä käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot tekee maatalouskoneiden ja laitteiden kustannusarvioita hyödyntää tietotekniikkaa työssään ja tiedon etsinnässä edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. TEEMAT Maatalouskoneiden ja laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen tavanomaisten maatalouskoneiden käyttäminen sekä niiden säätäminen tarkoituksenmukaisella tavalla maatalouskoneiden huoltamiseen käytettävien työtilojen sekä niissä käytettävän tekniikan käyttötuntemus koneen vian aiheuttajan määrittäminen ja korjaustarpeen arvioiminen tavanomaisten maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen korjaamon tai huoltotilan käsi, erikois ja sähkötyökalujen käyttäminen hitsauslaitteiden käyttäminen koneiden korjaustöissä. oman työtavan ja toiminnan seuraaminen sekä kehittäminen työssä syntyneiden jätteiden lajittelu sekä asianmukainen kierrätys huolto ja korjaustoiminnassa tarvittavien henkilökohtaisten suojainten asianmukainen käyttäminen oman työkyvyn seuranta ja arviointi toiminnan turvallisuus korjaus ja huoltotöissä toiminnan vastuullisuus; turvallisuuteen liittyvien huomioiden tekeminen sekä turvallisuuteen liittyvien vikojen tms. tuominen opettajan tai esimiehen tietoon konehankinnan kannattavuuden arviointi koneen korjaamisen kannattavuuden arviointi koneen käyttöön liittyvien kustannusten arviointi tietotekniikan käyttäminen em. arvioiden tekemisessä Internetin hyödyntäminen tiedon etsinnässä; esim. tiedustelut, tarjoukset ja tilaukset säh

21 21 köpostitse. OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen lähiopetus: teoria, ryhmä ja parityöskentely oppimistehtävät verkko opiskelu käytännön työt Työpaikalla tapahtuva oppiminen Yksilöllistä työssäoppimista 20 osp Lisäksi muu työpaikalla tapahtuva oppiminen vähintään 5 osp. Yhteistyö työelämän kanssa, esim. asiantuntijaluennot yrityksissä, yritysvierailut, asiakaskohteissa tapahtuva työskentely opettajan ohjauksessa. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä käyttämällä maatalouskoneita ja tekemällä maatalouskoneiden huolto ja/tai korjaustöitä ryhmässä tai yksin maatilalla tai maaseutuyrityksessä tai muussa yrityksessä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. a) Ajankohtaisten töiden tekeminen maatalouskoneella ja b) traktorin vuosihuollon tekeminen. Näyttöympäristö Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan ensisijaisesti työssäoppimispaikoissa tai muissa maaseutuyrityksissä. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön ja arvioinnista arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: maatalouskoneiden huolto ja korjaustehtävän suunnitteleminen ja toteutta

22 22 minen kestävän kehityksen mukainen toiminta maatalouskoneiden huolto ja korjaustehtävissä Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: maatalouskoneiden ja laitteiden varaosien hankkiminen maatalouskoneiden ja laitteiden korjauksen kustannusarvion tekeminen maatalouskoneiden ja laitteiden hitsaus, metallirakenne ja koneistustöiden tekeminen maatalouskoneiden ja laitteiden moottorin määräaikaishuoltotöiden tekeminen maatalouskoneiden ja laitteiden perusmittauksien tekeminen maatalouskoneiden ja laitteiden tehonsiirron ja hydrauliikan sekä, maatalouskoneiden sähkölaitteiden vianmääritysten tekeminen palvelujen hyödyntäminen maatalouskoneiden ja laitteiden huoltotöissä Työn perustana olevan tiedon hallinta: työkoneiden ja traktorien rakenteiden ja järjestelmien toimintaperiaatteiden tunteminen ja soveltaminen maatalouskoneiden käytössä ja huoltamisessa moottorin, tehonsiirron, hydrauliikan termien ja sähkölaitteiden suureiden tunteminen ja soveltaminen maatalouskoneiden käytössä ja huoltamisessa maatalouskoneissa ja korjauksessa käytettävät materiaalien ja aineiden sekä niiden ominaisuuksien hyödyntäminen maatalouskoneiden käytössä ja huoltamisessa Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky HUOMIOITAVAA Muu osaamisen arviointi Tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot. Integrointi Äidinkieleen ( ) Matematiikkaan (3.2.1), Fysiikkaan ja kemiaan (3.2.2).

23 Valinnaiset tutkinnon osat Peltokasvien tuottaminen, 30 osp (2.18.) AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa laatia maatilan viljelysuunnitelman suunnitella viljelykierron noudattaa tilan laatujärjestelmää muokata, lannoittaa, kylvää ja korjata satoa tehdä lajikevalinnan ottaen huomioon viljelyolosuhteet valita eri tilanteisiin sopivat kasvinsuojelumenetelmät valita tarkoituksenmukaiset torjunta aineet tekee kasvinsuojelutyöt noudattaen kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevaa lainsäädäntöä opiskelijalla on ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen tutkinto tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään säätää kasvinviljelykoneita, tehdä käyttöönotto ja säilytyshuollot ylläpitää rakennusten kuntoa vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta markkinoida sadon käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden edistää kestävän kehityksen toimintatapoja tehdä yhteistyötä muiden viljelijöiden ja sidosryhmien kanssa. TEEMAT Viljelyn suunnittelu viljelysuunnitelman laatiminen (lajikevalinta, ravinnetalous, kasvinsuojelu ym.) tietokoneohjelmalla ja arvioi viljelyn kannattavuutta kustannuslaskelmien avulla pakollisten koulutuksien (kasvinsuojelu ja ympäristökoulutukset) suorittaminen Kasvinviljelytöiden tekeminen tavallisimpia kasvinviljelytöiden, (muokkaus, kylvö, kasvinsuojelu ja sadonkorjuu ja sadonkäsittely) sekä koneisiin tarvittavien säätöjen tekeminen. Tilan laatujärjestelmien mukaisesti toimiminen. tukijärjestelmien ja ympäristösäädösten viljelylle asettamia vaatimuksia noudattaminen sekä tekee viljelyn vaatimien kirjausten tekeminen kasvinviljelykoneita huoltaminen ja korjaaminen jätehuollon hoitaminen säädösten mukaisesti

24 24 rakennusten huolto ja korjaustöiden tekeminen OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen lähiopetus: teoria, ryhmä ja parityöskentely oppimistehtävät verkko opiskelu käytännön työt Työpaikalla tapahtuva oppiminen Yksilöllistä työssäoppimista 20 osp Lisäksi muu työpaikalla tapahtuva oppiminen, keskimäärin 5 osp yhteistyö työelämän kanssa, esim. asiantuntijaluennot yrityksissä. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja tekemällä maatilan tai tutkimustilan ajankohtaisia kylvö tai sadonkorjuutöitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Lisäksi näytössä keskustellaan aihealueesta aihekysymyksien avulla. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Näyttöympäristö: Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan ensisijaisesti työssäoppimispaikoissa tai muissa maaseutuyrityksissä. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: viljelysuunnitelmaan perustuvan kasvituotannon prosessien mukainen työskentely peltoviljelytöiden tekeminen ja kehittäminen peltokasvien tuottaminen kestävän kehityksen mukaisesti (esim. tasapainoinen lannoitus; lajikkeen valinta, kestävyys ja monimuotoisuus; viljelymenetelmät ja koneiden yhteiskäyttö)

25 25 Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: muokkaus, lannoitus, kylvö kasvinsuojelu, sadonkorjuu ja varastointitöiden sekä viljelymuistiinpanojen tekeminen kasvinviljelykoneiden säätöjen, käyttöönotto ja säilytyshuoltojen tekeminen viljelykierto ja viljelysuunnitelmien laatiminen laatujärjestelmän mukainen toiminta Työn perustana olevan tiedon hallinta: peltokasvien laatuvaatimusten huomioon ottaminen niiden viljelyssä kasvilajin ja lajikkeen valinta niiden lajikevaatimuksien ja ominaisuuksien perusteella muokkauksen, lannoituksen ja kylvön tavoitteiden asettaminen ja työtekniikan valitseminen kasvinsuojelumenetelmien ja aineiden valinta ja käyttäminen sadonkorjuu ja varastointi peltokasvien tuotannon kannattavuuden vertailu viljelysopimusten periaatteiden ja laatuhinnoittelujärjestelmän huomioon ottaminen peltokasvien tuotannossa tuotteiden markkinointi Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky HUOMIOITAVAA Muu osaamisen arviointi Opiskelijalla on oltava ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen tutkinto.

26 Kasvilajikohtainen tuottaminen, 15 osp (2.6.) AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa suunnitella valitun kasvilajin kasvituotannon tuotantoprosessit tehdä viljely, varastointi, kauppakunnostus tai jatkojalostustöitä huoltaa ja käyttää tuotantoketjun koneita ja laitteita tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään noudattaa tuotannon laatujärjestelmää vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta markkinoida sadon seurata alansa kehitystä käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden tehdä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. TEEMAT Viljelyn suunnittelu viljelysuunnitelman (lajikevalinta, ravinnetalous, kasvinsuojelu ym.) laatiminen tietokoneohjelmalla ja viljelyn kannattavuuden arviointi kustannuslaskelmien avulla pakollisten koulutusten (kasvinsuojelu ja ympäristökoulutukset) suorittaminen Kasvinviljelytöiden tekeminen tavallisimpien kasvinviljelytöiden, (muokkaus, kylvö, kasvinsuojelu ja sadonkorjuu ja sadonkäsittely) sekä tekee koneisiin tarvittavien säätöjen tekeminen. Tilan laatujärjestelmien mukaisesti toimiminen tukijärjestelmien ja ympäristösäädösten viljelylle asettamia vaatimuksien noudattaminen sekä viljelyn vaatimien kirjauksien tekeminen kasvinviljelykoneiden huoltaminen ja korjaaminen jätehuollon hoitaminen säädösten mukaisesti rakennusten huolto ja korjaustöiden tekeminen. OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen lähiopetus: teoria, ryhmä ja parityöskentely oppimistehtävät verkko opiskelu käytännön työt

27 27 Työpaikalla tapahtuva oppiminen Yksilöllistä työssäoppimista 8 osp Lisäksi muu työpaikalla tapahtuva oppiminen, keskimäärin 3 osp yhteistyö työelämän kanssa, esim. asiantuntijaluennot yrityksissä. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja tekemällä ajankohtaisia kasvin viljelyyn, sadon käsittelyyn/jatkojalostukseen liittyviä töitä, tilojen puhtaana ja kunnossapitotöitä sekä mahdollisesti asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Näyttöympäristö: Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan ensisijaisesti työssäoppimispaikoissa tai muissa maaseutuyrityksissä. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: valitun kasvin tuottaminen kestävän kehityksen mukaisesti (esim. tasapainoinen lannoitus; lajikkeen valinta, kestävyys ja monimuotoisuus; viljelymenetelmät torjunta aineiden käyttömäärää vähentävät toimenpiteet ja koneiden yhteiskäyttö) Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: valitun kasvin viljelysuunnitelman laatiminen viljely /, varastointi /, kauppakunnostus /tai jatkojalostustöiden tekeminen tuotantoon liittyvien koneiden ja laitteiden käyttäminen sekä huoltaminen laatujärjestelmän mukainen toiminta tuotteiden markkinointi Työn perustana olevan tiedon hallinta: valitun kasvin viljelytekniikan valitseminen viljelysopimusten periaatteiden ja laatuhinnoittelujärjestelmän huomioon ot

28 28 taminen valitun kasvin viljelyssä kasvin / tuotteen kannattavuustekijöiden vertailu kasvin viljelyssä. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky Muu osaamisen arviointi

29 Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta, 30 osp (2.14.) AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa hallita eri tuotantomenetelmiä (sadonkorjuu, peltoviljely, siirto ja kuljetus ja talouskeskuskoneet) tuotannonaloittain tehdä tuotantotoimintaan kuuluvia töitä käyttää ja ylläpitää maatilatalouden tuotantoteknologiaan liittyviä koneita ja laitteita suunnitella ja vertailla tuotantomenetelmien taloudellisuutta käyttää, hoitaa ja säätää tuotantotoiminnassa käytettäviä koneita ja laitteita eri tuotannon aloilla suunnitella ja kehittää tuotannon toteuttamisessa tarvittavia työ ja koneketjuja seurata teknologista kehitystä ja hyödyntää sitä toiminnassaan arvioida työmenetelmiään ja tarvittaessa muuttaa niitä TEEMAT Tuotantomenetelmien hallinta tuotantomenetelmien hallinta tuotannonaloittain, toimintaan kuuluvien töiden tekeminen sekä koneiden käyttäminen, hoitaminen ja säätäminen tuotantoteknologiaan liittyvien koneiden ja laitteiden käyttö sekä ylläpito Tuotantomenetelmien suunnittelu, vertailu ja mitoitus tuotantomenetelmien taloudellisuuden suunnittelu ja vertailu koneketjujen suunnittelu ja mitoitus teknologian kehityksen seuraaminen tuotantotoiminnan tehokkuuden arviointi, työsaavutusten ja satotasojen seuranta henkilökohtaisten suojainten asianmukainen käyttö oman työkyvyn seuranta ja arviointi toiminnan turvallisuus korjaus ja huoltotöissä toiminnan vastuullisuus ja sen merkitys OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen lähiopetus: teoria, ryhmä ja parityöskentely oppimistehtävät verkko opiskelu käytännön työt

30 30 Työpaikalla tapahtuva oppiminen Yksilöllistä työssäoppimista 18 osp Lisäksi muu työpaikalla tapahtuva oppiminen, keskimäärin 5 osp yhteistyö työelämän kanssa, esim. asiantuntijaluennot yrityksissä. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tuotantotoimintaan liittyviä töitä (sadonkorjuu, peltoviljely, siirto ja kuljetus ja talouskeskuskoneet) maatilalla, tutkimustilalla tai muussa maaseutuyrityksessä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Esim. rehunkorjuu traktorilla ja pyöröpaalaimella itsenäisesti, koneen päivittäinen huolto, ongelmatilanteen (jos sellainen syntyy näytön aikana) analysointi ja vian diagnosointi, koneen puhdistus työn suorittamisen jälkeen. Näyttöympäristö: Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan ensisijaisesti työssäoppimispaikoissa tai muissa maaseutuyrityksissä. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: tuotantoteknologian suunnitteleminen ja toteuttaminen (sadonkorjuu, peltoviljely, siirto ja kuljetus ja talouskeskuskoneet) kestävän kehityksen mukainen toiminta maatilatalouden tuotanto teknologiassa (esim. koneiden käyttötehokkuuden tarkastelu, täsmäviljely, työvaiheiden yhdistäminen ja kevyemmät muokkausmenetelmät, suomen olosuhteisiin soveltuva teknologia, kotimaiset koneet ja laitteet vs. ulkomaiset koneet ja laitteet, koneketjujen energiatehokkuus) Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: kasvinviljely ja kotieläintuotantoon liittyvien koneiden ja laitteiden käyttäminen sekä

31 31 huoltaminen investointien taloudellinen tarkastelu Työn perustana olevan tiedon hallinta: Tuotannon biologisten perusasioiden hyödyntäminen maatilatalouden tuotantoteknologian suunnittelussa ja käyttämisessä Tuotantomenetelmien vertailu Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö terveys, turvallisuus ja toimintakyky Muu osaamisen arviointi

32 Maatalous ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen, 30 osp (2.10.) AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa laatia koneellistamissuunnitelman käyttää, hoitaa, huoltaa ja korjata alueellisesti merkittäviä maatalouden urakointikoneita ja laitteita käyttää koneurakoinnissa maatalouskoneita ja niiden yhdistelmiä ottaa työskentelyssään huomioon tehokkuuden ja taloudellisuuden seurata koneiden toimivuutta ja tunnistaa ongelmakohdat määrittää koneiden huolto ja korjaustarpeen tehdä huolto, korjaus, ja metallitöitä tehdä koneyhteistyötä muiden yrittäjien kanssa markkinoida kone, huolto, korjaus ja metallipalveluja ja tuottaa niitä tarpeiden mukaisesti palvella asiakkaita käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. TEEMAT Maatalous ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen koneurakointipalvelun suunnitteleminen ja toteutus maatalouskaupassa toimiminen ja asiakkaiden palvelu kestävällä tavalla toiminen koneurakoinnissa tai maatalouskaupan palveluksessa työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: kasvinviljelytöiden tekeminen kiinteistönhuoltotöiden tekeminen maanrakennustöiden tekeminen maatalouskaupassa työskentely metalli, huolto, ja korjaustöiden tekeminen teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen koneurakoinnissa tai maatalouskaupassa peruskoneiden säätö, testaus ja valvontajärjestelmien hallinta maatalouskoneiden rakenteiden ja toimintaperiaatteiden huomioon ottaminen urakointisopimusten laatiminen OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen lähiopetus: teoria, ryhmä ja parityöskentely oppimistehtävät verkko opiskelu

Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä

Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä Maatilatalouden osaamisala Maatalousteknologian osaamisala Hyväksytty 24.5.2016 Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto Maatalousalan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat... 3 2.1.1 Työskentely maatalousalalla... 3 2.1.2 Maaseutuyrittäminen... 5 2.2 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä... 7 2.2.1

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Maatalousalan perustutkinto 2015 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Valitun kasvin tuottamisteknologia. Viljojen kasvatus moduli. Valitun kasvin tuottamisteknologia - opintopiste (op): 18

Valitun kasvin tuottamisteknologia. Viljojen kasvatus moduli. Valitun kasvin tuottamisteknologia - opintopiste (op): 18 Valitun kasvin tuottamisteknologia Viljojen kasvatus moduli Valitun kasvin tuottamisteknologia - opintopiste (op): 18 1. Kasvituotannon perusteet ja ravinteet 2 op 2. Viljojen kasvatus 4 op 3. 4 op 4.

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä maatalousalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Maatalousteknologia. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli

Maatalousteknologia. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli Maatalousteknologia Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli Maatalousteknologia - opintopiste (op): 18 1. Maatalouskoneet ja traktorit 4 op 2. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 4

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Maatilatalouden koulutusohjelma ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen ajoittuminen

Maatilatalouden koulutusohjelma ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen ajoittuminen LOMAKE I Ammattiosaamisen näyttöjen ajoittuminen 12. kesäkuuta 2009 Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtaisen suunnitelman perusmalli kolmen vuoden opintoajalle Opiskelija- ja työpaikkakohtaisesti suunnitelma

Lisätiedot

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/ /naytto/tutkinnonosat

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/ /naytto/tutkinnonosat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1721199/naytto/tutkinnonosat Taimitarhakasvien tuottaminen Koodi: 100759 tunnistaa taimitarhatuotannon kasveja suunnitella taimitarhakasvien viljelyn lisäyksestä

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Turvallisuusvalvoja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 86/011/2014

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LAO C21/2016 Lapin ammattiopisto Opetussuunnitelma 1 (8) Sisällys 1 Tervetuloa oppimaan! - Valitsit hyvin! -Tehemä pois!... 1 2 Mikä on opetussuunnitelma (ops)

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto 2014

Maatalousalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Maatalousalan perustutkinto 2014 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Talonrakennuksen osaamisala, talonrakentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Osaamisalan pakollinen tutkinnon osa Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

2. Työvälineiden, materiaalien ja menetelmien hallinta

2. Työvälineiden, materiaalien ja menetelmien hallinta Työskentely maatalousalalla 1. Työprosessin hallinta Maatilan tai maaseutuyrityksen työtehtävien tekeminen Tyydyttävä T1 noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti suhtautuu myönteisesti

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja Autotekniikan osaamisala Hyväksytty 24.5.2016 Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi SISÄLTÖ JOHDANTO... 5 Autoalan perustutkinnon,

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

tutkinnon perusteiden uudistus

tutkinnon perusteiden uudistus Luonnonvara- ja ympäristöalan tutkinnon perusteiden uudistus Susanna Tauriainen OPH Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Tavoitteet kuvataan tutkintokohtaistettuna

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2012

Opetussuunnitelma 2012 Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2012 Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian koulutusohjelma Hyväksytty 52 / 20.5.2013 Hellevi Lassila apulaisjohtaja, Koulutuskeskus Sedu

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonvara-alan näyttötutkinnoista. Tutkintotoimikuntien infotilaisuus Anne Liimatainen

Ajankohtaista luonnonvara-alan näyttötutkinnoista. Tutkintotoimikuntien infotilaisuus Anne Liimatainen Ajankohtaista luonnonvara-alan näyttötutkinnoista Tutkintotoimikuntien infotilaisuus 14.11.2014 Anne Liimatainen www.nayttotutkintohaku.fi www.sokexamen.fi Tutkinto- ja opintoalahaulla löytää tahot, joilla

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala Sähköasentaja Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys.

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto 2014

Maatalousalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Maatalousalan perustutkinto 2014 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Liiketalouden perustutkinto uudistuu 1.8.2015- osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Säädökset ja määräykset voimaan 1.8.2015 Kaikki opiskelijat,

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto 2014

Maatalousalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Maatalousalan perustutkinto 2014 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala, ilmanvaihtoasentaja Dokumentin tiedot

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO 2009

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO 2009 Ammattiopisto Livia / Peimarin kky MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO 2009 MAATILATALOUDEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, MAASEUTUYRITTÄJÄ 2 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1 MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Maatalousalan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä maatalousalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä automaation perustaitoihin kuuluvia työtehtäviä työpaikkaolosuhteissa. Työtä tehdään

Lisätiedot

45 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN.

45 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. Hyväksymismerkinnät 1 (6) Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 MAASEUTUYRITTÄJÄN TUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset ECVET Round Table 2014 Helsinki ma 1.12.2014 opetusneuvos Seija Rasku etunimi.sukunimi@minedu.fi Lähde: Cedefop 2012 1 Kansalliset ECVET-linjaukset (1) Hallitusohjelma

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä työkohteissa. Työtä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Pintakäsittelyalan opettajien koulutuspäivät Tikkurilassa 9.-10.4.2015 Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi SYYT TUTKINTOJEN

Lisätiedot