Maatalousalan perustutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatalousalan perustutkinto"

Transkriptio

1 Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Maatalousalan perustutkinto 2015 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Hyväksytty

2 SISÄLTÖ JOHDANTO... 5 Maatalousalan perustutkinnon toteutus ammatillisena peruskoulutuksena Savon ammatti- ja aikuisopistossa Ammatilliset tutkinnon osat Pakolliset tutkinnon osat Työskentely maatalousalalla Maaseutuyrittäminen Maatilatalouden osaamisalan, maaseutuyrittäjä, pakollinen tutkinnon osa Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen Maatalousteknologian osaamisalan, maaseutuyrittäjä, pakollinen tutkinnon osa Maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen Valinnaiset tutkinnon osat Peltokasvien tuottaminen Kasvilajikohtainen tuottaminen Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen Automaation hyödyntäminen maataloudessa Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Luomutuotteiden tuottaminen Palveluiden tuottaminen maaseudulla Maataloustuotteiden jatkojalostus Metsien hyödyntäminen Rakentaminen maatilalla Bioenergian tuottaminen Yritystoiminnan suunnittelu Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Yrityksessä toimiminen Huippuosaajana toimiminen Yhteiset tutkinnon osat Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Äidinkieli, suomi, pakollinen Äidinkieli, suomi, valinnainen Äidinkieli, suomi toisena kielenä, pakollinen... 76

3 Äidinkieli, suomi toisena kielenä, valinnainen Toinen kotimainen kieli, ruotsi Ruotsi, pakollinen Vieraat kielet Vieras kieli, Englanti Englanti, pakollinen Englanti, valinnainen Venäjä, valinnainen Saksa, valinnainen Ranska, valinnainen Espanja, valinnainen Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Matematiikka, pakollinen Matematiikka, valinnainen Fysiikka ja kemia Fysiikka ja kemia, pakollinen Fysiikka ja kemia, valinnainen Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, pakollinen Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, valinnainen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot Yhteiskuntataidot, pakollinen Yhteiskuntataidot, valinnainen Työelämätaidot Työelämätaidot, pakollinen Työelämätaidot, valinnainen Yrittäjyys ja yritystoiminta Yrittäjyys ja yritystoiminta, pakollinen Yrittäjyys ja yritystoiminta, valinnainen Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, pakollinen Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, valinnainen Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus, valinnainen Taide ja kulttuuri, valinnainen Etiikka, valinnainen Ympäristöosaaminen, valinnainen Osa-alueita kohdista , valinnainen

4 4 Vapaasti valittavat tutkinnon osat Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia Ammattitaitoa syventäviä ja laajentavia opintoja työssäoppien

5 5 JOHDANTO Savon ammatti- ja aikuisopiston ammatillisten perustutkintojen tutkintokohtainen opetussuunnitelma on osa koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaa. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteisessä osassa on linjattu opetuksen toteuttamiseen liittyviä asioita. Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan alkavassa koulutuksessa. Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osien tavoitteet ovat samat riippumatta siitä, suorittaako opiskelija tutkinnon ammatillisena peruskoulutuksena (opetussuunnitelmaperusteisena) tai näyttötutkintona. Tarvittaessa näyttötutkinnon suorittaja hankkii puuttuvan osaamisen osallistumalla tutkintoon valmistavaan koulutukseen. OPH:n tutkinnon perusteet: Maatalousalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen ammatillisena peruskoulutuksena Ammatillisen perustutkinnon laajuus ammatillisessa peruskoulutuksessa on 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista 135 (osp), yhteisistä tutkinnon osista 35 (osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista 10 (osp). Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy työssäoppimista vähintään 30 osaamispistettä. Opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi tutkintoa. Ammatillisen peruskoulutuksen tutkintokohtainen opetussuunnitelma sisältää kuvan tutkinnon rakenteesta; ammatilliset tutkinnon osat, yhteiset tutkinnon osat sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat. Ammatilliset tutkinnon osat sisältävät ammattitaitovaatimukset, teemat, oppimisen ja osaamisen arvioinnin. Ammatillisten tutkinnon osien ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmat on hyväksynyt ammattiosaamisen toimielin. Yhteiset tutkinnon osat sisältävät osaamistavoitteet, keskeisen sisällön, osaamisen hankkimisen ja osaamisen arvioinnin. Ammatillisten ja yhteisten tutkinnonosien opintojen integrointi on kirjattu tutkinnon osiin. Oppilaitoksen tarjoamat valinnaiset tutkinnon osat on esitetty kuvassa Maatalousalan perustutkinnon toteutus ammatillisena peruskoulutuksena Savon ammatti- ja aikuisopistossa. Savon ammatti- ja aikuisopistossa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Ammattiosaajan työkykypassi, joka sisältyy ammatillisiin ja yhteisiin tutkinnon osiin. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan opiskelun aikana ja sen jälkeen. Osa Työkykypassista suoritetaan vapaa-ajan toimintana. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa koulutuksen aikana seuraavia opintopolkuja omien tavoitteidensa mukaisesti: kansainvälisyyspolku, yrittäjyyspolku, jatko-opintopolku, huippuosaamisen polku ja urheilupolku.

6 6 Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Näyttötutkintona suoritettavan perustutkinnon valmistavan koulutuksen ammattitaitovaatimukset ovat samat kuin ammatillisen peruskoulutuksen. Osaamispisteytystä ei kuitenkaan käytetä näyttötutkintona suoritettavan perustutkinnon yhteydessä. Tutkintokohtaisissa näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnitelmissa ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmissa kuvataan näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisen toteutus. Valmistavan koulutuksen suunnitelmaa ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmaa ohjaavat valtakunnalliset tutkintojen perusteet. Kuhunkin tutkintoon laadittava valmistavan koulutuksen suunnitelma sisältää tarvittavan ammattitaidon sisällöt ja toteutustavat. Valmistavien koulutusten aloituksista, hakuajoista, pääsyvaatimuksista ja hakumenettelyistä sekä tutkinnon suorittamismahdollisuuksista informoidaan ajantasaisesti oppilaitoksen nettisivuilla ja esitteissä. Näyttötutkintona suoritettavaa ammatillista perustutkintoa ohjeistetaan ammatillista aikuiskoulutusta koskevan lainsäädännön perusteella Savon ammatti- ja aikuisopiston asiakirjoissa Opetussuunnitelman yhteinen osa ja Näyttötutkintotoiminnan suunnitelma.

7 7 Maatalousalan perustutkinto 180 osp Työskentely maatalousalalla, 15 osp Maaseutuyrittäminen, 20 osp Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen, 40 osp Pakollinen tutkinnon osa Pakolliset tutkinnon osat, 35 osp Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalouskoneiden ja laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen, 40 osp Pakollinen tutkinnon osa Valinnaiset tutkinnon osat Valittava yhteensä 60 osp Peltokasvien tuottaminen, 30 osp Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp Kasvilajikohtainen tuottaminen, 15 osp Tutkinnon osa ammatillisesta perus- Maatilatalouden tuotantoteknologian tutkinnosta, osp hallinta, 30 osp Tutkinnon osa ammatti- tai erikois- Maatalous- ja maanrakennuskoneiden ammattitutkinnosta, 15 osp hyödyntäminen, 30 osp Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, Maatalouskoneiden huoltaminen ja kor- 5 osp jaaminen, 20 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp Automaation hyödyntäminen maatalou- Huippuosaajana toimiminen, 15 osp dessa, 20 osp Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoin osp nista huolehtiminen, 30 osp Tutkinnon osa vapaasti valittavista Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen tutkinnon osista, 5 15 osp ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 15 osp Luomutuotteiden tuottaminen, 15 osp Palveluiden tuottaminen maaseudulla, 15 osp Maataloustuotteiden jatkojalostus, 15 osp Metsien hyödyntäminen, 15 osp Rakentaminen maatilalla, 15 osp Bioenergian tuottaminen, 15 osp Yhteiset tutkinnon osat 35 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Kuvio 1. Maatalousalan perustutkinnon toteutus ammatillisena peruskoulutuksena Savon ammatti- ja aikuisopistossa

8 8 2 Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 35 osp Työskentely maatalousalalla, 15 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa käyttää traktoria maataloustöissä tehdä tuotantoeläinten päivittäisiä hoitotöitä tehdä metsän uudistustöitä käyttää maatilan tai maaseutuyrityksen työkaluja tehdä pienimuotoisia rakennustöitä huolehtia työtehtäviinsä kuuluvista maatilan tai maaseutuyrityksen jätehuollosta tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden ylläpitää työkykyä käyttää työtehtäväänsä kuuluvia suojaimia. TEEMAT Traktorin käyttö traktorin ajoonlähtötarkastuksen tekeminen, työkoneen/perävaunun kytkeminen ja traktorin työssä käyttäminen Eläinten päivittäisten hoitotöiden tekeminen eläimien ruokkiminen, niiden terveydentilan tarkkaileminen ja puhdistustöiden tekeminen Metsän uudistaminen metsän uudistamisketjun töiden tekeminen (hakkuualan raivaus, kylvö/istutus, heinäntorjunta, varhaisperkaus) Rakennustöiden tekeminen pienimuotoisten rakennusten korjaus- ja kunnossapitotöiden tekeminen OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen oppimistehtävät verkko-opiskelu työelämää vastaava ympäristö käytännön työt

9 9 Työpaikalla tapahtuva oppiminen Tutkinnon osan voi suorittaa osittain tai kokonaan työssäoppien. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä maataloustöitä traktorilla työturvallisuustekijät huomioiden maaseutuyrityksessä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Näyttö on jaettu kahteen eri osanäyttöön erilaisten näyttöympäristöjen takia. a) Kasvinviljely- tai rehunsiirtotöiden tekeminen traktorilla tai pienkuormaajalla ja b) tuotantoeläinten päivittäisten hoitotöiden tekeminen. Perustelu: Tutkinnon osa on pakollinen ja yhteinen osaamisaloille. Kahdella osanäytöllä varmistetaan peruskonetöiden osaamisen lisäksi tuotantoeläinten päivittäinen perushoitotaito kaikille alan opiskelijoille tutkintovaatimusten mukaisesti. Näyttöympäristö Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan etupäässä työssäoppimispaikoissa tai muissa maaseutuyrityksissä. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: maatilan tai maaseutuyrityksen työtehtävien tekeminen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: traktorin turvallinen käyttäminen tuotantoeläinten päivittäinen hoitaminen pienimuotoisten rakennustöiden tekeminen metsänuudistushoitotöiden tekeminen maatilan tai muun maaseutuyrityksen jätehuollon järjestäminen Työn perustana olevan tiedon hallinta: maa- ja metsätaloustöiden vuosikiertoon liittyvien työtehtävien hallinta maatalousalan keskeisen työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvä lainsäädännön ja ohjeiden noudattaminen traktorin ajoonlähtötarkastukseen liittyvän perustekniikan hallinta kasvi- ja eläinlajien tunnistaminen

10 10 työvälineiden ja rakennusmateriaalien tunnistaminen ja käyttäminen kasvupaikkaluokkien ja metsätyyppien tunnistaminen maatilan tai maaseutuyrityksen jätehuollon järjestäminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: terveys, turvallisuus ja toimintakyky Muu osaamisen arviointi - HUOMIOITAVAA Metsän uudistustyöt ja rakennustyövälineiden käyttö voidaan opiskella tutkinnon osassa: Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen. Kuljettajalta edellytettävä T-luokan ajolupaa (traktorikortti).

11 Maaseutuyrittäminen, 20 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa ottaa huomioon toiminnan vastuullisuuden tuottaessaan maataloustuotteita elintarvikkeiksi tai tarjotessaan maaseutupalveluja arvostaa ammattiaan sekä maaseudun elinvoimaisuuden ja kulttuurin edistämistä kehittää liikeideoita ja perustaa yrityksen hakea tietoa alalta ja elinkeinoaan koskevista määräyksistä ja lainsäädännöstä suunnitella tuotannon ja toiminnan kannattavuutta järjestää rahoituksen ja vertailla investointien kannattavuutta huolehtia maatilan tuotantotukien hausta laatia maatilan veroilmoituksen kilpailuttaa ja laatia tarjouksia toimia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa verkostoitua muiden yrittäjien kanssa seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia käyttää työterveyshuollon palveluja edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. TEEMAT Kirjanpidon tekeminen tuotantotukijärjestelmän hyödyntäminen maatilan taloussuunnittelun sovelluksien käyttäminen kirjanpidon periaatteiden tunteminen, maatilan veroilmoituksen laatiminen Kustannuslaskennan ja hinnoittelun tekeminen tuotteiden ja palvelujen hinnoitteleminen laskun ja tarjouksen laatiminen kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusasioiden selvittäminen ja laskeminen eri rahoitusvaihtoehtojen kartoittaminen Yrittäjyys maaseutuyrityksen toiminnan suunnitteleminen maatilan sukupolvenvaihdokseen tai maaseutuyrityksen perustamiseen liittyvän prosessin ja asiakirjojen selvittäminen riskien arvioinnin laatiminen oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksien arvioiminen tietotekniikan hyödyntäminen tilan toiminnan kehittäminen rationaalisesti työtään koskevien laatuvaatimuksien selvittä ja kestävän kehityksen mukaisen ympäristöratkaisujen arvioiminen SWOT:in eli nelikenttäanalyysin osaaminen yritysmuotojen tunteminen ja valmiudet yrityksen perustamiseen markkinointisuunnitelman laatiminen yritykselle tarjouksen laatiminen tiedon hakeminen alalta ja elinkeinoa koskevista määräyksistä

12 12 työnantajana tai työntekijänä toimiminen kestävän kehityksen huomioiminen. OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen oppimistehtävät verkko-opiskelu työelämää vastaava ympäristö Työpaikalla tapahtuva oppiminen Työssäoppimisen osuuden tavoitteena on 6 osp (laskelmien ja liiketoimintasuunnitelman tekeminen kotitilalle) verkostoituminen, työterveyshuolto, kestävä kehitys, työntekijänä toimiminen, elinkeinoa koskevat määräykset. Tai NY-harjoitusyritys. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä maatilan, maaseutuyrityksen tai muun yrityksen kehittämis- tai liiketoimintasuunnitelman. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Lisäksi näytössä keskustellaan aihealueesta aihekysymyksien avulla. Vaihtoehtoisesti toiminta tapahtuu NY-yrityksessä. NY-yritys perustetaan omaan tai tulevaan maaseutualan yritykseen. Näyttöympäristö: Ammattiosaamisen näyttö tehdään työelämään tai tarvittaessa, mikäli työelämäyhteyttä ei synny, voidaan näyttö antaa kouluympäristössä esimerkkiyritykseen. Tyypillisesti näyttö tehdään kotimaatiloille. Esimerkki tilanteesta, jossa maaseutuyrittäminen tehdään kouluympäristöön, on tilanne, että opiskelija ei ole maatilataustainen eli kotimaatila ei ole. Lisäksi voi käydä niin, ettei ulkopuolinen työssäoppimispaikka anna yritystalouden tietoja opiskelukäyttöön tietojen arkaluontoisuuden takia. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä.

13 13 HUOMIOITAVAA Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: maaseutuyrityksen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta maatilan tai maaseutuyrityksen toiminnan suunnittelemisessa Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: yrityksen perustaminen tuotannon suunnittelun ja kustannustehokkaan toiminnan arvioiminen tuotteen tai palvelun hinnoitteleminen yrityksen tuotteiden markkinoinnin suunnitteleminen yrityksen toiminnan riskien arvioiminen Työn perustana olevan tiedon hallinta: maatilan sukupolvenvaihdosta tai maaseutuyrityksen perustamista koskevien säädöksien noudattaminen kirjanpitoa ja verotusta koskevan lainsäädännön ja ohjeistuksien noudattaminen sekä verosuunnittelu kannattavuuslaskennan hyödyntäminen maaseutuyrityksen toiminnan suunnittelussa työnantajan ja työntekijän velvollisuuksia käsittelevän lainsäädännön noudattaminen markkinointi ja markkinaosaaminen maaseutualan keskeisen työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön ja ohjeiden noudattaminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka Muu osaamisen arviointi - Matematiikkaan integrointi (3.2.1).

14 Maatilatalouden osaamisalan, maaseutuyrittäjä, pakollinen tutkinnon osa, 40 osp Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen, 40 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa ylläpitää pelto- ja metsämaan kasvukuntoa ja maan rakennetta vaikuttaa kasvien kasvutekijöihin suunnitella oman työnsä ohjeiden, suunnitelmien ja sääolosuhteet huomioon ottaen tehdä muokkaus-, kylvö- ja sadonkorjuutöitä viljellä alueellisesti tärkeimpiä viljelykasveja käyttää ja huoltaa yleisimpiä maatalouden koneita ja laitteita hyödyntää maatilan rakennuksia tuotannossa sekä ylläpitää maatilan rakennusten kuntoa tehdä metsän hoitotöitä (uudistustyöt, nuoren metsän hoitaminen) hoitaa pelto- ja metsämaisemaa toimia muuttuvissa olosuhteissa käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot edistää kestävän kehityksen toimintatapoja verkostoitua alan muiden toimijoiden kanssa. TEEMAT Pellon ja metsän kasvutekijät maanäytteiden ottaminen viljavuustutkimusta varten ja viljavuustutkimuksen tietojen tulkitseminen perusteiden ja vaikutuskeinojen tunteminen, millä ylläpidetään pellon ja metsän vesija ravinnetaloutta ja muuta kasvukuntoa tavallisimpien pelto-, metsä- ja rikkakasvien tunteminen Työsuunnittelu ja viljelytöiden toteuttaminen viljely- sekä metsäsuunnitelman tulkitseminen ja töiden suunnitteleminen niihin perustuen tavallisimpien kasvinviljelykoneiden (muokkaus-, kylvö ja sadonkorjuukoneet) käyttäminen ja huoltaminen työturvallisuuden ja ergonomian huomioiminen Rakennuksien huoltaminen ja kunnossapito rakennusten korjaus- ja kunnossapitotöiden tekeminen

15 15 Metsänhoitotöiden toteuttaminen metsänuudistamisketjun töiden tekeminen (kylvö/istutus, heinäntorjunta, varhaisperkaus) raivaus ja/tai moottorisahaa käyttäminen nuoren metsän hoidossa, OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen oppimistehtävät verkko-opiskelu työelämää vastaava ympäristö Työpaikalla tapahtuva oppiminen Tutkinnon osan voi suorittaa osittain tai kokonaan työssäoppien OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä ajankohtaisia kasvukauteen liittyviä kasvinviljelytöitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Lisäksi näytössä keskustellaan aihealueesta aihekysymyksien avulla. Näyttö on jaettu kahteen eri osanäyttöön erilaisten näyttöympäristöjen takia. a) Kasvinviljelytöiden tekeminen traktorilla ja b) taimikon tai nuoren metsän hoitaminen raivaus- tai moottorisahalla. Näyttöympäristö Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan ensisijaisesti työssäoppimispaikoissa tai muissa maaseutuyrityksissä. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: pelto- ja metsätöiden suunnitteleminen ja tekeminen kestävän kehityksen mukainen toiminta pelto- ja metsätöissä (esim. ravinteiden huuhtoutumista vähentävät ja maan kuntoa parantavat toimenpiteet, monimuotoisuutta lisäävät toimenpiteet ja torjunta-aineiden käyttömäärää vähentävät toimenpiteet)

16 16 ympäristöhaittojen arviointi ja vähentäminen kasvinviljelyssä (esim. maan rakenteeseen vaikuttavat toimenpiteet ja niiden ajoitus, esimerkiksi muokkaus ja suorakylvö, luomuviljely, geenimuunneltujen lajikkeiden haitat ja riskit, ympäristöä säästävä kasvinsuojelun ruiskutustekniikka) Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: maan viljelykunnon arvioiminen maan vesitaloudesta huolehtiminen kasvinviljelytöiden tekeminen maatilan rakennusten, koneiden ja laitteiden käyttäminen ja huoltaminen metsän hoitotöiden tekeminen Työn perustana olevan tiedon hallinta: kasvien tunnistaminen ilmastollisten kasvutekijöiden ja kasvifysiologian huomioon ottaminen kasvinviljelytöissä elävän maan rakenteen muodostuminen ja hoitaminen maalajien viljelyominaisuuksien tunnistaminen ja viljavuustutkimuksen tulkitseminen kasvien vesitalouden perusasioiden huomioon ottaminen peltoviljelytöissä alueellisesti tärkeiden viljelykasvien viljelytekniikan hallinta metsämaan hoitaminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky HUOMIOITAVAA Muu osaamisen arviointi - Tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot. Integrointi Äidinkieleen ( ) Matematiikkaan (3.2.1), Fysiikkaan ja kemiaan (3.2.2).

17 Maatalousteknologian osaamisalan, maaseutuyrittäjä, pakollinen tutkinnon osa, 40 osp Maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen, 40 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa käyttää työtehtävissään maatalouskoneita ja huoltotiloja määrittää maatalouskoneiden ja laitteiden vikoja sekä määrittää niiden korjaustarpeen käyttää, hoitaa ja säilyttää perus- ja erikoistyövälineitä tehdä työkoneiden perussäädöt tehdä korjaushitsaus- ja metallitöitä arvioida omaa työtään / työmenetelmiään ja tarvittaessa muuttaa niitä lajitella syntyneet ongelma- ja muut jätteet ja säilyttää niitä käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot tekee maatalouskoneiden ja laitteiden kustannusarvioita hyödyntää tietotekniikkaa työssään ja tiedon etsinnässä edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. TEEMAT Maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen tavanomaisten maatalouskoneiden käyttäminen sekä niiden säätäminen tarkoituksenmukaisella tavalla maatalouskoneiden huoltamiseen käytettävien työtilojen sekä niissä käytettävän tekniikan käyttötuntemus koneen vian aiheuttajan määrittäminen ja korjaustarpeen arvioiminen tavanomaisten maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen korjaamon tai huoltotilan käsi-, erikois- ja sähkötyökalujen käyttäminen hitsauslaitteiden käyttäminen koneiden korjaustöissä. oman työtavan ja toiminnan seuraaminen sekä kehittäminen työssä syntyneiden jätteiden lajittelu sekä asianmukainen kierrätys huolto- ja korjaustoiminnassa tarvittavien henkilökohtaisten suojainten asianmukainen käyttäminen oman työkyvyn seuranta ja arviointi toiminnan turvallisuus korjaus- ja huoltotöissä toiminnan vastuullisuus; turvallisuuteen liittyvien huomioiden tekeminen sekä turvallisuuteen liittyvien vikojen tms. tuominen opettajan tai esimiehen tietoon konehankinnan kannattavuuden arviointi koneen korjaamisen kannattavuuden arviointi koneen käyttöön liittyvien kustannusten arviointi tietotekniikan käyttäminen em. arvioiden tekemisessä Internetin hyödyntäminen tiedon etsinnässä; esim. tiedustelut, tarjoukset ja tilaukset sähköpostitse.

18 18 OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen oppimistehtävät verkko-opiskelu työelämää vastaava ympäristö Työpaikalla tapahtuva oppiminen Tutkinnon osan voi suorittaa osittain tai kokonaan työssäoppien. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä käyttämällä maatalouskoneita ja tekemällä maatalouskoneiden huolto- ja/tai korjaustöitä ryhmässä tai yksin maatilalla tai maaseutuyrityksessä tai muussa yrityksessä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. a) Ajankohtaisten töiden tekeminen maatalouskoneella ja b) traktorin vuosihuollon tekeminen. Näyttöympäristö Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan ensisijaisesti työssäoppimispaikoissa tai muissa maaseutuyrityksissä. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön ja arvioinnista arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: maatalouskoneiden huolto- ja korjaustehtävän suunnitteleminen ja toteuttaminen kestävän kehityksen mukainen toiminta maatalouskoneiden huolto- ja korjaustehtävissä Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: maatalouskoneiden ja -laitteiden varaosien hankkiminen maatalouskoneiden ja -laitteiden korjauksen kustannusarvion tekeminen maatalouskoneiden ja -laitteiden hitsaus-, metallirakenne- ja koneistustöiden tekeminen maatalouskoneiden ja -laitteiden moottorin määräaikaishuoltotöiden teke-

19 19 minen maatalouskoneiden ja -laitteiden perusmittauksien tekeminen maatalouskoneiden ja -laitteiden tehonsiirron ja hydrauliikan sekä, maatalouskoneiden sähkölaitteiden vianmääritysten tekeminen palvelujen hyödyntäminen maatalouskoneiden ja -laitteiden huoltotöissä Työn perustana olevan tiedon hallinta: työkoneiden ja traktorien rakenteiden ja järjestelmien toimintaperiaatteiden tunteminen ja soveltaminen maatalouskoneiden käytössä ja huoltamisessa moottorin, tehonsiirron, hydrauliikan termien ja sähkölaitteiden suureiden tunteminen ja soveltaminen maatalouskoneiden käytössä ja huoltamisessa maatalouskoneissa ja korjauksessa käytettävät materiaalien ja aineiden sekä niiden ominaisuuksien hyödyntäminen maatalouskoneiden käytössä ja huoltamisessa Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky HUOMIOITAVAA Muu osaamisen arviointi - Tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot. Integrointi Äidinkieleen ( ) Matematiikkaan (3.2.1), Fysiikkaan ja kemiaan (3.2.2).

20 Valinnaiset tutkinnon osat Peltokasvien tuottaminen, 30 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa laatia maatilan viljelysuunnitelman suunnitella viljelykierron noudattaa tilan laatujärjestelmää muokata, lannoittaa, kylvää ja korjata satoa tehdä lajikevalinnan ottaen huomioon viljelyolosuhteet valita eri tilanteisiin sopivat kasvinsuojelumenetelmät valita tarkoituksenmukaiset torjunta-aineet tekee kasvinsuojelutyöt noudattaen kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevaa lainsäädäntöä opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla on ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen tutkinto tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään säätää kasvinviljelykoneita, tehdä käyttöönotto- ja säilytyshuollot ylläpitää rakennusten kuntoa vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta markkinoida sadon käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden edistää kestävän kehityksen toimintatapoja tehdä yhteistyötä muiden viljelijöiden ja sidosryhmien kanssa. TEEMAT Viljelyn suunnittelu viljelysuunnitelman laatiminen (lajikevalinta, ravinnetalous, kasvinsuojelu ym.) tietokoneohjelmalla ja arvioi viljelyn kannattavuutta kustannuslaskelmien avulla pakollisten koulutuksien (kasvinsuojelu- ja ympäristökoulutukset) suorittaminen Kasvinviljelytöiden tekeminen tavallisimpia kasvinviljelytöiden, (muokkaus-, kylvö-, kasvinsuojelu- ja sadonkorjuu- ja sadonkäsittely) sekä koneisiin tarvittavien säätöjen tekeminen. Tilan laatujärjestelmien mukaisesti toimiminen. tukijärjestelmien ja ympäristösäädösten viljelylle asettamia vaatimuksia noudattaminen sekä tekee viljelyn vaatimien kirjausten tekeminen kasvinviljelykoneita huoltaminen ja korjaaminen jätehuollon hoitaminen säädösten mukaisesti rakennusten huolto ja korjaustöiden tekeminen

Opetussuunnitelma. Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0./13.8.2013 2 (123) Sisällysluettelo 1... 4 1.1 Tavoitteet... 4 1.2 Opetussuunnitelma...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto 2015 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi Hyväksytty 13.8.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2015 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

AHLMANIN AMMATTIOPISTO PUUTARHURI

AHLMANIN AMMATTIOPISTO PUUTARHURI AHLMANIN AMMATTIOPISTO PUUTARHURI OPETUSSUUNNITELMA Puutarhatalouden perustutkinto Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarhuri Hyväksytty johtokunnassa 25.5.2010 1 Sisällysluettelo 1 TUTKINNON

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Sisällys LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ALAKOHTAINEN SUUNNITELMA... 3 1 Liiketalouden

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010 Pvm 18.5.2010 Laatija Hillevi Kivelä Rakenteen tarkistus Pvm 18.5.2010 Osastonjohtaja Katarina Ivars Muodollinen tarkistus Pvm 18.5.2010 Kehittämispäällikkö Hillevi Kivelä Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.5.2010

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö Datanomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 2 Rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon valtakunnalliset

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Matkailupalvelujen osaamisala, Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija MATKAILUPALVELUJEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Opetussuunnitelma Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Hyväksytty 1.0/18.6.2008 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (102) Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2014 jälkeen

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA TOIMINTA... 2 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 2 1.1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 1.3 ELINIKÄISEN

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot