SADe Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus Vaikuttamissuunnitelma Tammikuu 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SADe Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus Vaikuttamissuunnitelma Tammikuu 2015"

Transkriptio

1 SADe Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus Vaikuttamissuunnitelma Tammikuu

2 Sisällys Dia 3: Versiohistoria Dia 4: Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelman hyväksyminen ja ylläpito Diat 5-8: SADe- SoTe -palvelukokonaisuuden esittely Diat 9-16: Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelman tehtävät, toteutus- ja hyväksymisvastuut Diat 17-19: Sidosryhmät Diat 20-29: Palveluntuottaja- ja ammattilaisviestintä Diat 30-38: Kansalaisviestintä Diat 39-41: Riskit

3 Versiohistoria Versio Päivämäärä Muutokset Ensimmäinen versio / Maiju Jääskeläinen Tiina Puhakan kommentit Tiina Puhakan ja Tiina Palotie-Heinon kommentit Viestintärukkasen kommentit Hankeryhmän 19.8., Anu Suurnäkin, Salla Sainion kommentit Klusteriryhmän 9.9., Viestintävantun 18.9., Marja Veikkolaisen kommentit Pekka Värmälän ja Minna Linsamon kommentit Hyväksytty SADe-SoTe -klusteriryhmässä Päivityksiä, tarkennuksia / Elina Piskonen, Maiju Jääskeläinen

4 Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelman hyväksyminen ja ylläpitäminen Vaikuttamissuunnitelman hyväksyy SADe SoTe klusteriryhmä Tavoiteaikataulu: kommentointi klusterissa 9/2014, hyväksyntä 10/2014. Tarvittaessa Tiina Puhakka vie vaikuttamissuunnitelman tiedoksi THL:n Viestintäosaston ja Tieto-osaston johtoryhmiin Vaikuttamissuunnitelma tehdään yhteisesti koko hankkeelle Suunnitelman ylläpitovastuu on hanketiimillä. Projektisuunnittelija Maiju Jääskeläinen vastaa suunnitelman päivittämisestä. Suunnitelman alustavat tarkistuspisteet: 10/2014 (hyväksyntä), 1/2015, 3/2015, 5/2015, 8/2015, 10/2015 Viestintärukkanen suunnittelee ja seuraa viestintä- ja vaikuttamissuunnitelmaan sisältyviä käytännön viestintätoimenpiteitä kuukausittaisissa kokouksissa

5 SADe- SoTe - palvelukokonaisuuden esittely Kaarina Wilskman 5

6 SADe Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kuvaus Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) on yksi Suomen hallituksen kärkihankkeista ja siihen kuuluu 7 eri ministeriöiden vastuulle kuuluvaa hanketta. Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla olevan hankkeen (SADe Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus) käytännön toteutuksesta huolehtii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Hankkeen tehtävänä on kehittää ja rakentaa sellaisia verkkopalveluja, joiden avulla kansalaisilla on mahdollisuus nykyistä omatoimisemmin huolehtia terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Lisäksi jokaisella on näiden palvelujen ansiosta paremmat mahdollisuudet löytää, arvioida ja valita itselleen sopivimmat terveys- ja hyvinvointipalvelut

7 SADe-sote-palvelukokonaisuus Kansalliset palvelut THL Kehittäjäkumppanit Kuntaliitto ja THL Kansalliset määrittelyt Palveluhakemisto Palautepalvelut Omahoitopolut Valtionavustusta saavat alueelliset yhteistyöprojektit PSOP Mielenterveystalo Hyvis HUS Turvallinen viestinvälitys Terveyskansioselvitys Spontaani palaute Ajanvaraus Alueellisen kehitystyön tuki Tukipalvelut: sanastotyö, arkkitehtuuri, arviointi, viestintä ja lainsäädäntö 7

8 SADe Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus Palvelukokonaisuuden tarkoituksena on: kehittää sähköisiä työkaluja ja palveluja tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosesseja ja käytäntöjä parantaa kansalaisen osallistumismahdollisuuksia oman palvelunsa/hoitonsa suunnitteluun ja palautteen antoon palveluista Kokonaisuus koostuu Kansallisista projekteista Palveluhakemisto (toteutetaan palveluvaaka.fi sivustolle) Strukturoitu palaute (toteutetaan palveluvaaka.fi sivustolle) Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät (osaksi THL:n verkkopalvelukokonaisuutta tuleva Omahoitopolut.fi-palvelu). Yhteistyöprojekteista, joille THL on myöntänyt valtionavustuksen HUS Mielenterveystalo Hyvis PSOP Parasta HUS Asiointitili Yhteistyöprojektien kanssa toteutettavista ja levitettävistä kansallisista määrittelyistä Sähköinen ajanvaraus Turvallinen viestinvälitys Spontaani palaute Puolesta asiointi

9 Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelman tehtävät, toteutus- ja hyväksymisvastuut

10 Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelman tehtävät Konkretisoida hankeviestinnän tavoitteet Määritellä viestinnän ja vaikuttamisen tuki, roolit ja vastuut hankkeen eri vaiheille Suunnitella hankeviestinnän toteutus Määritellä hankeviestinnän keinot, kohderyhmät ja kanavat Määritellä ja varata hankeviestinnän resurssit Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma on periaatetason paperi. Konkreettiset viestintätoimenpiteet, niiden toteuttajat ja toimenpiteiden kohteet määritellään ja eritellään erillisessä toimenpidekalenterissa, jota ylläpitävät markkinointiviestintätoimisto Kitchen ja viestintätoimisto Kaiku Helsinki

11 Ohjelmaviestinnän yleisperiaatteet ja keskeiset käsitteet Ohjelmaviestinnän yleisperiaatteita ohjaa SADe-ohjelman yhteiset viestintälinjaukset -opas Valtiovarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmasta (SADe-ohjelma) käytetään pitkää nimeä ensimmäistä kertaa mainittaessa ja nimitystä SADe-ohjelma toistettaessa. THL:n sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuudesta käytetään ainakin ensimmäistä kertaa mainittaessa pitkää nimitystä ja sen jälkeen voidaan käyttää lyhyempää nimitystä hanke tai palvelukokonaisuus. Palvelukokonaisuuden palveluja kehitetään projekteissa ja valtionavustusta saavat kehittäjäkumppanit kehittävät palveluja yhteistyöprojekteissa. Yhteistyöprojektit voidaan vielä jakaa osaprojekteiksi

12 Palvelukokonaisuuden viestinnän yleiset periaatteet Kansallisesti toteutettavista palveluista viestitään Palveluvaaka.fi ja Omahoitopolut.fi -palveluina, yhteisenä nimittäjänä THL:n sähköiset kansalaispalvelut. Palvelut ovat THL:n tuoteperheeseen kuuluvia itsenäisiä, erillisiä kokonaisuuksia, jotka ovat myös keskenään ns. sisarus-/serkuspalveluita ja molemmista palveluista on linkit toiseen palveluun. Kansallisista kyselyistä viestitään Palveluvaa asta erillään. Lanseeraus kolmivaiheinen: Syksyllä 2014 palveluntuottajille (Palveluvaaka.fi -palvelun pilotointi) Keväällä 2015 palveluntuottajille (Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi) Elokuussa 2015 kansalaisille Palautepalveluiden lanseeraus ammattilaisille ja kansalaisille käynnistynyt jo aiemmin. Palautepalveluiden tunnettuuden edistämistä ammattilaisten ja kansalaisten keskuudessa jatketaan. Palvelukokonaisuuden kehittämis- ja levittämistyössä ovat mukana kehittäjäkumppanit HUS Mielenterveystalo, Hyvis, HUS Asiointitili Osana palvelukokonaisuutta toteutettavien kansallisten määrittelyiden viestintä toteutetaan yhteistyössä kehittäjäkumppanien kanssa ja heidän kauttaan. Kehittäjäkumppanit ja heidän kanssaan toteutettavat palvelumäärittelyt ovat Puolesta asiointi - Hyvis Turvallinen viestinvälitys HUS Asiointitili Spontaani palaute - Hyvis Sähköinen ajanvaraus Hyvis

13 Palvelukokonaisuuden ydinviestien sisältö Tukea kansalaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, tiettyyn elämäntilanteeseen sopivan palvelun valintaa ja siihen hakeutumista. Parantaa kansalaisen osallistumismahdollisuuksia oman palvelunsa / hoitonsa suunnitteluun ja palautteen antoon saaduista palveluista. Tehostaa kansalaisen ja palveluyksikön välistä viestintää ja vuorovaikutusta. Kuntien, palveluntuottajien ja järjestelmäkehittäjien käyttöön kehitettävät palvelumäärittelyt ovat yhdenmukaiset, mikä säästää resursseja. Kunnat voivat hyödyntää valtakunnallista palveluhakemistoa, asiakaspalautekyselyjä ja itsearvioinnin työkaluja ja säästää näin omia resursseja

14 Palvelukokonaisuuden viestinnän vastuut ja toteuttajat 1/2 THL:n SADe-SoTe-hankeryhmä vastaa hankkeen kokonaisviestinnästä Palvelukokonaisuuden viestinnän strateginen vastuu: hankepäällikkö Minna Linsamo Palvelukokonaisuuden viestinnän toteuttamisen koordinointi: projektisuunnittelija Maiju Jääskeläinen Vastuu kansallisten projektien viestintätoimenpiteistä: projektipäälliköt. Kehittäjäkumppanien viestintätoimenpiteiden tukeminen. Kuntaliitto tukee ja osallistuu hankkeen viestintään Viestinnän konsulttina ja toteuttajina ovat markkinointitoimisto Kitchen ja viestintätoimisto Kaiku Helsinki. Tarpeen mukaan hyödynnetään myös muita ulkoisia toimijoita. THL:n viestintä ja THL:n viestintälinjaukset tukevat hankeviestintää Ensisijaiset yhteyshenkilöt: osastotiedottaja Tiina Puhakka, viestintä- ja asiakkuuspäällikkö Marko Lähteenmäki Verkkoviestintä ja mediaviestintä (verkkouutiset, lehdistötiedotteet, yhteydenotot mediaan) THL:n prosessien mukaan Kansalaisviestinnän toteuttamisesta vastaavat Kaiku ja Kitchen. Tarvittavat THL:n linjaukset haetaan Marko Lähteenmäeltä. Some-näkyvyyteen liittyviin asioihin tukea haetaan THL:n some-viestintätiimiltä. Yhteyshenkilö kehittämispäällikkö Eija Hukka

15 Palvelukokonaisuuden viestinnän vastuut ja toteuttajat 2/2 Viestinnän suunnittelusta ja käytännön viestintätoimenpiteistä vastaa hankkeen Viestintärukkanen Viestintärukkasen jäsenet: projektisuunnittelija Maiju Jääskeläinen, viestintäkonsultin (Kaiku Helsingin ja Kitchenin) yhteyshenkilöt, kansallisten projektien projektipäälliköt, Kuntaliiton yhteyshenkilö, THL:n viestinnän edustaja. Kuukausittain kokoontuva rukkanen suunnittelee ja ideoi viestintätoimeksiantoja Rukkasen koordinointi- ja vetovastuu: Kaiku Helsinki, Kitchen ja Maiju Jääskeläinen Viestintätoimenpiteiden suunnittelua tukee hankkeen keskeisistä sidosryhmistä koostuva Viestintävanttuu -verkosto Viestintävanttuun jäsenet: projektisuunnittelija Maiju Jääskeläinen, viestintäkonsulttien (Kaiku & Kitchen) edustajat kansallisten projektien edustajat, Kuntaliitto, THL:n viestintä, kehittäjäkumppanit Viestintävanttuu kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Vanttuun tavoitteena etsiä yhteisiä viestinnän ja vaikuttamisen keinoja sekä kanavia, suunnitella yhteisiä viestintätoimenpiteitä sekä jakaa tietoa omien projektien ajankohtaisista viestintäasioista. VM SADe-tiimi ja viestintätiimi: ohjaa viestintää ohjelmatasolla: tiedonjakokanava, viestinnän tukeminen, tuotosten kommentointi Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi, ohjelmakoordinaattori Ira Alanko, ohjelmakoordinaattori Tiina Kotonen-Pekkanen, ohjelmaassistentti Salla Salmi, muiden SADe-ohjelman hankkeiden viestintävastaavat

16 Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelmassa määriteltyjen toimenpiteiden hyväksyminen THL:ssä Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelman toimenpidekalenteria ylläpidetään erillisessä taulukossa. Kitchen ja Kaiku vastaavat toimenpidekalenterin luonnista ja ylläpidosta sekä konkreettisten viestintätoimenpiteiden suunnittelusta Toimenpidekalenteria käydään säännöllisesti läpi Viestintärukkasessa. Maiju Jääskeläinen ja Tiina Puhakka huolehtivat viestintätoimenpiteiden hyväksytyksestä THL:n sisällä Uusi viestinnällinen avaus (radiomainos, isompi lehti-ilmoitus, laajasti levitettävä juliste). Yhteydenotto Tiina Puhakkaan, joka selvittää talon tasolla, kuka hyväksyy uuden tuotteen ja sen hyväksymisaikataulun Hyväksyntäkäytännöt toimenpiteittäin Tiedotteet / verkkouutiset: asianomainen hankehenkilö ja Tiina Puhakka. Hyväksytetään Tieto-osaston osastonjohtajalla. Tekstit THL:n viestintäkanaviin: Tiina Puhakka. Haastattelutarjoukset ja median kontaktointi: Tiina Puhakka, Marko Lähteenmäki, Jari Kirsilä Tekstit muiden uutiskirjeisiin: tiedoksi Tiina Puhakalle Omien tilaisuuksien järjestäminen: tiedoksi Tiina Puhakalle Suunnitellut lehdistötilaisuudet hyvissä ajoin Viestintäosastolle tiedoksi (Tiina Puhakka) Muiden tilaisuuksiin osallistuminen: asianomainen hankehenkilö Markkinointimateriaalien hyväksyntä Kustannusarvioiden hyväksytys / ennakkoilmoitus: yksikön päällikkö Tiina Palotie-Heino. Suunnitellut lehdistötilaisuudet hyvissä ajoin Viestintäosastolle tiedoksi (Tiina Puhakka) Sisällöstä tiedottaminen Tiina Puhakalle ja Marko Lähteenmäelle. Mahdollinen hyväksyttämisprosessi arvioidaan tapauskohtaisesti ylläkuvatun toimintatavan mukaan. Viestintätoimenpiteiden onnistumista / vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti Hankkeessa toteutettavien verkkopalveluiden käytön seuranta ja säännöllinen yhteydenpito palveluntuottajiin Tarpeen mukaan muita käyttäjätutkimuksia

17 Sidosryhmät ja kanavat Tässä on esitelty hankkeen kannalta keskeisten sidosryhmien ja kanavien kokonaisuus Yksityiskohtaisemmat sisällöt, viestit ja aikataulutus tehdään projekteittain erikseen. Kaiku/Kitchen toteuttaa viestintätoimenpiteet ja ylläpitää yksityiskohtaista toimenpide- ja kontaktihenkilölistausta toimenpidekalenterissa Viestintä on kaksisuuntaista: hanke viestii sidosryhmille ja sidosryhmistä tulee tietoa / sisältöä hankkeelle Sidosryhmät THL Kuntaliitto Innokylä Rooli/merkitys ja kanavat Hankkeesta ja palveluista viestiminen sisäisesti - Ulkoinen viestintä: verkkosivut, Tesso, sähköiset uutiskirjeet (kuntapäättäjät, sosiaaliportti), THL:n Facebook, THL:n Twitter, SlideShare, THL:n youtube-kanava, esitteet. THL:n sisäinen viestintä: Terho ja T-huone Hankkeesta ja palveluista viestiminen kuntakentällä - Uutiskirjeet (tietoyhteiskunta, sote-yksikkö, AKUSTI-markkinointikirje), Internet sivut Kuntaliiton muut kanavat (työryhmät, tapahtumat ja tilaisuudet, verkostot), Kuntalehti yms. Hankkeen dokumentit kaikkien kiinnostuneiden saatavilla -hankepankki, verkostotyötila, kehittäjäblogi, uutiskirje VM (SADe-tiimi) Viestintätoimenpiteiden kokonaisuuden koordinointi ja vaikuttavuus SADe-ohjelman kokonaisuuden kannalta -SADe-uutiskirje, s-posti, VYVI, Sadepalvelut.fi -ohjelmakartta, Kuntaosaston uutiskirje, SADe-roadshow STM SADe-SoTe palvelukokonaisuuden valvoja STM Intra, STM tapahtumat; STM uutiset, ERVA-kierros, KASTE aluejohtoryhmän kokoukset, Kaste-uutiskirje Suomi.fi/Valtiokonttori Suomi.fi tarjoaa julkiset palvelut kootusti yhdessä osoitteessa. - Uutiskirje, kehittäjäblogi, tapaamiset, työryhmät Kehittäjäkumppanit PSOP, Hyvis, HUS Lohjan kaupunki, HUS Asiointitili Viestinnän yhteistyökumppani - PBWorks, Innokylä, www-sivut, ohjausryhmä, Viestintävanttuu, muut tapaamiset, THL & Hyvis -Roadshow

18 Toimijat Sidosryhmät ja kanavat nämä kanavat pitää saada kiinni Kolmas sektori: Potilasjärjestöt: Diabetesliitto, Sydänliitto ym. Ammattilaisten etujärjestöt: Lääkäripalveluyritysten liitto, Sosiaalialan työnantajat), Sosiaalialan kehittäjät ry. Muut: Suomen Yrittäjät (valitsevapaasti.fi kampanja), Sitra, Terveys ja Talous ry. Seminaarikutsut, projektikohtaiset ja henkilökohtaiset tapaamiset Yksityinen sektori Suuret lääkäritalot: Mehiläinen, Terveystalo, Plusterveys, Diacor Suuret sosiaalihuollon yritykset Pk-yritykset Kunnat Sote-alueesta vastaavat johtajat Terveyskeskustoiminnan vastaavat henkilöt Sosiaalitoimen vastaavat henkilöt Potilasasiamiehet Hyvinvointikoordinaattorit / suunnittelijat (sähköinen hyvinvointikertomus -tilaisuudet) Sairaanhoitopiirit - Viestinnästä vastaavat henkilöt - Tietohallintojohtajat - Perusterveydenhuollon yksiköt Muu julkishallinto ja kunnalliset toimijat Kansalaisneuvonta Aluehallintovirastot Valvira Sosiaalialan osaamiskeskukset (TVV ja Lohjan kaupungin kautta?) Valtori Avaus-hanke Kainuu(?) Fimea TTL

19 Sidosryhmien seuraamat mediatoimijat Mediatoimija kanavat Päättäjien lehdet Premissi, Tesso, Kuntalehti, Terveys ja talous, Työ terveys turvallisuus Ammattilaisten lehdet Hammaslääkärilehti, Hyvinvointi, Mediuutiset, Pro-Terveys, Sosiaalitieto, Suomen Lääkärilehti, SuPer-lehti, Suun terveydeksi, Tehy, Terveydenhoitaja, Tutkiva Hoitotyö, Kätilö Terveysalan lehdet Terveydeksi!, Voi Hyvin, Kauneus ja Terveys, Kotilääkäri, Hyvä terveys, Terve Potilas Aikakauslehdet, sanomalehdet Helsingin Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus, maakuntalehdet, Metro, kaupunkilehdet, Anna, Kaks plus, Kodin Kuvalehti, Meidän perhe, Vauva, ET-lehti, Pirkka, Yhteishyvä Sosiaalinen media Äitiblogit, hyvinvointiblogit

20 Palveluntuottaja- ja ammattilaisviestintä

21 Palveluntuottaja- ja ammattilaisviestintä Syksyllä 2014 pääpaino palveluhakemistossa ja strukturoidussa palautteessa - Palveluhakemiston osalta tavoitteena on saada mahdollisimman moni sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottaja syöttämään ja ylläpitämään tietojaan palveluhakemistossa. Pääpaino on Hyvis-alueen palveluntuottajissa. - Strukturoidun palautteen osalta tavoitteena on saada palveluntuottajat/kunnat ottamaan kohdennetut sähköiset palautekyselyt käyttöönsä Vuonna 2015: lanseerataan kaksi THL:n sähköistä kansalaispalvelua: Palveluvaaka.fi ja Omahoitopolut.fi Omahoitopolut.fi -verkkosivuston valmistuminen ja lanseeraus: Tavoitteena on levittää tietoa palvelusta ja saada sote-alan ammattilaiset hyödyntämään palvelua esim. omassa asiakastyössään ja linkittämään palvelua esim. kuntien omille verkkosivuille. Palveluvaaka.fi -verkkosivuston (palveluntuottajan ylläpitokäyttöliittymä ja kansalaisen käyttöliittymä) valmistelu ja lanseeraus. Tavoitteena on: saada palveluntuottajat tietoiseksi palvelusta ja aktivoida heidät kirjaamaan tallentamaan tietojaan palveluvaaka.fi:n pohjalla olevaan palveluhakemistoon. saada alueet hyödyntämään kansallista palveluhakemistoa omissa alueellisissa verkkopalveluissaan saada ammattilaiset käyttämään palvelua oman työnsä tukena ja suosittelemaan sitä kansalaisille Kansallisten määrittelyiden valmistuminen (spontaanin palautteen määrittelyt valmistuivat 1/2014) Kohderyhmät, toimenpiteet ja aikataulutus kuvataan toimenpidekalenterissa Riskit ja niiden mittaaminen - Palveluntuottajat ja ammattilaiset eivät ota palveluita ja määrittelyitä käyttöönsä - Onnistumista mitataan osallistuneiden palveluntuottajien/kuntien määrällä Kaarina Wilskman 21

22 Palveluvaaka: Palveluhakemisto Viestinnän tavoitteet Kannustaa palveluntuottajia syöttämään tietonsa palveluhakemistoon. Kannustaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia käyttämään palvelua työnsä tukena sekä suosittelemaan sitä kansalaisille. Kohderyhmät Keskeinen sisältö Tulos/tuote (vastuutaho) // viestinnän tulos vai projektin tulos? Ensimmäisessä vaiheessa kohderyhmänä ovat palveluntuottajat. Kun palveluntuottajia on saatu mukaan, viestinnän kohde ovat ammattilaiset/viranomaiset. Palveluvaaka.fi -verkkopalvelussa kansalainen voi etsiä, verrata ja arvioida sosiaali- ja terveyspalveluja sekä palveluntuottajia. Palveluntuottajat voivat ylläpitää omia palveluhakemistotietojaan ylläpitokäyttöliittymän kautta. Tiedot syötetään ainoastaan yhteen paikkaan, mutta tietoja voi hyödyntää useissa paikoissa. Päällekkäinen työ vähenee ja tietoja voi vertailla, siirtää ja hyödyntää, mikä tuo mukanaan kustannussäästöjä. Palvelussa on myös avoimet rajapinnat palveluhakemistotietojen hyödyntämistä ja ylläpitoa varten. Lisäämällä tiedot Palveluvaakaan palveluntuottaja varmistaa, että asiakkaat löytävät heidät. Asiantuntija voi käyttää palveluvaaka.fi -verkkopalvelua työkaluna esimerkiksi palveluohjauksessa ja kannustaa asiakkaita antamaan arvioita palveluvaa an kautta käyttämistään palveluista. Osana projektia valmistuu käyttöönoton tukipaketti palveluntuottajille (Marketvisio/THL) Sähköinen sosiaali- ja terveysalan palveluhakemisto Etsi, vertaa ja arvioi sosiaali- ja terveysalan palveluja ja palveluntuottajia Tiedot julkaistaan Palveluvaaka.fi -sivustolla, josta kansalaiset saavat ajantasaista tietoa alueensa sote-palveluista. Keinot ja kanavat Palveluntuottajien tavoittaminen mediaviestinnän keinoin, tilaisuuksissa ja uutiskirjeillä Yhteydenpito suoraan palveluntuottajiin: ensimmäisessä vaiheessa päätöksentekijät, jatkossa kaikki työntekijät Osallistuminen SADe-sote hankkeen viestintään sekä STM:n viestintään hankkeen osalta Mediaviestintä ja THL:n olemassa olevien viestintäkanavien hyödyntäminen Kehittäjäkumppanien ja Kuntaliiton verkostojen hyödyntäminen Riskit Palveluntuottajat eivät syötä tietojaan palveluhakemistoon: tiedot puuttuvat kokonaan tai ovat vajaita. Ammattilaiset eivät hyödynnä palveluhakemistoa tai suosittele sitä eteenpäin SADe-projektiryhmä 22

23 Palautepalvelut: kansalliset asiakaspalautekyselyt Viestinnän tavoitteet Kannustaa palveluntarjoajat osallistumaan sähköisiin, joka toinen vuosi toteutettaviin kansallisiin kyselykierroksiin. Projektin onnistumisen edellytyksenä on riittävä, osallistumiseen kannustava ja motivoiva viestintä palveluorganisaatioiden suuntaan. Kohderyhmät Palveluntarjoajien päätöksentekijät ja työntekijät Keskeinen sisältö 1. Projektissa sähköistetään palautekyselyiden tiedonkeruu ja luodaan kansallinen asiakaspalautekäytäntö. Yhtenäinen palautekäytäntö tuo kustannussäästöjä yhteisen tekemisen kautta ja vähentää päällekkäistä työtä. 2. Syksyllä 2014 palautteita kerätään ensimmäistä kertaa yhtenäisesti ja sähköisesti koko maasta. Nyt kansalainen voi vertailla eri hoitopaikkoja ja saada tietoa hoitopaikan valinnan tueksi. Yhtenäinen palautekäytäntö varmistaa jokaiselle tasa-arvoiset vaikuttamismahdollisuudet ja osallistumismahdollisuudet. Tulos/tuote (vastuutaho) Kansalliset asiakaspalautekyselyt Tulokset julkaistaan palveluvaaka.fi -sivustolla Keinot ja kanavat Yhteistyö Kuntaliiton kanssa Yhteydenpito suoraan palveluntarjoajiin: ensimmäisessä vaiheessa päätöksentekijät, jatkossa työntekijät Kansalaisviestintä pääasiassa palveluntarjoajien kautta Osallistuminen SADe-sote hankkeen viestintään sekä STM:n viestintään hankkeen osalta Mediaviestintä ja THL:n olemassa olevien viestintäkanavien hyödyntäminen Riskit Palveluntarjoajia ei saada osallistumaan kyselykierroksiin. Riski pienenee tehokkaalla ennakkoviestinnällä. Vastausprosentti jää pieneksi, mitä ehkäistään hyvällä ammattilaisohjauksella

24 Omahoitopolut.fi: Tietoa ja ohjausta hyvinvoinnin edistämiseen Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on kertoa terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille sivustosta ja sen sisällöstä ja saada heidät kokeilemaan ja käyttämään sivuja. Tavoite on, että ammattilaiset ymmärtävät palvelun merkityksen ja käyttökelpoisuuden oman työnsä apuvälineenä. Ammattilaiset voivat käyttää palvelua työssään esimerkiksi lisätiedon lähteenä ja asiakkaansa elintapaohjauksen tukena, ja ohjata asiakkaat käyttämään palvelua itsenäisesti. Tavoite on myös, että esimerkiksi kaikki Suomen kunnat linkittävät palvelun omille verkkosivuilleen. Kehitysvaiheessa (syksyllä 2014 ja keväällä 2015 ) tavoitteena on saada ammattilaiset ja kunnat tietoisiksi työkaluista, tiedoista ja projektissa tuotetuista toimintamalleista ja vähentää sitä kautta päällekkäisen tiedon tuottamista. Kun palvelu valmistuu (toukokuussa 2015), tavoitteena on saada kunnat ja ammattilaiset hyödyntämään ja levittämään tietoa ja itsearviointityökaluja kansalaisten käyttöön ja hyödyntämään niitä omissa palveluissaan. Nämä vaiheet ovat osittain päällekkäisiä. Kehittäjäkumppani Hyvis pilotoi palvelun hyödyntämistä osana omia sähköisiä asiointiprosessejaan. Tavoitteena on myös levittää tietoa alueille ja kunnille palvelun tästä hyödyntämismahdollisuudesta. Palvelun hallintamalliin liittyen viestinnän tavoitteena on mm. lisätä keskeisille sote-tiedon tuottajille tietoisuutta yhtenäisten käytäntöjen tarpeellisuudesta ja palvelun hyödynnettävyydestä oman alueen (kansalais)viestinnän tukena. Kohderyhmät 1) Tietojen ja työkalujen hyödyntäjät: palveluntuottajat, kunnat ja sote-ammattilaiset/viranomaiset. 2) Tietoa tuottavat tahot: STM, kunnat, järjestöt, yksityiset tahot, erityisesti Kustannus Oy Duodecim Kohderyhmien tavoittamisessa Kuntaliitto on tärkeä yhteistyökumppani. Keskeinen sisältö Omahoitopolut tarjoavat tietoa ja ohjausta oman/kansalaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Vuoden 2015 aikana tietoa ja työkaluja valmistuu neljästä eri aihepiiristä: lasten terve kasvu, lihavuuden ehkäisy valtimosairauksien ehkäisy päihdeongelmien ehkäisy ja mielenterveyden edistäminen ikäihmisten toimintakyvyn ylläpito. Ammattilaisille tieto, että asiakkaat voi ohjata Omahoitopolut.fi-palveluun hakemaan tietoa ja tekemään testejä valituista aihe-alueista. Palvelu ja/tai osia siitä on myös mahdollista linkittää helposti oman organisaation verkkosivuille. Jos palvelu on linkitetty omille sivuille, niin palveluun voidaan ohjata myös suoraan oman organisaation sivuilta. Kunnille (sote-päättäjä -taso ja verkkosivujen päivityksestä vastaavat) erityisesti tietoa, miten voivat hyödyntää Omahoitopolut-palvelua, ja helposti vähintään linkittää palvelun omille sivuilleen SADe-projektiryhmä 24

25 Omahoitopolut.fi: Tietoa ja ohjausta oman hyvinvoinnin edistämiseen Tulos/tuote (vastuutaho) Keinot ja kanavat Omahoitopolut.fi - Sosiaali- ja terveysalan tietoa ja testejä klikkauksen päässä THL kokoaa verkkosivuilleen kansalaisille tarkoitettua tietoa kansanterveyden kannalta keskeisistä aihepiireistä ja erilaisia hyvinvointia tukevia, asiantuntijoiden luotettavaksi arvioimia itsearviointityökaluja, kuten valtimosairauksien riskitesti, lasten painoindeksi ja toimintakykytesti. Tiedoista ja testeistä muodostuu polku, jonka avulla jokainen meistä voi edistää oma terveyttä ja hyvinvointiaan. Palveluntuottajille, kunnille, ammattilaisille ja viranomaisille viestitään erityisesti Kuntaliiton kautta Uutiskirjeet syksyllä 2014: kerrotaan, että tällaista on tulossa, mitä hyötyä. Samaa jatketaan keväällä uusilla aiheilla. kuntatapaamisessa keväällä 2015: Omahoitopolut.fi-palvelun valmistuminen 5/2015. Myös Palveluvaaka fi -palveluun tulee linkki Omahoitopolkuihin. Sote-päättäjille viestitään kevään 2015 aikana Tietoa tuottaviin tahoihin ollaan yhteydessä sekä suoraan että Kuntaliiton kautta Henkilökohtainen kontaktointi?, Valmis teksti uutiskirjeisiin, osallistuminen sopiviin tilaisuuksiin Projekti osallistuu myös SADe-sote hankkeen viestintään sekä STM:n viestintään. Projektipäällikkö osallistuu aktiivisesti SADe SoTe hanketason viestinnän suunnitteluun ja on mukana tarvittavissa tilaisuuksissa, seminaareissa yms. STM:n hallinnonalaisille laitoksille viestitään mm. STM:n koordinoiman, STM:n hallinnonalaisten laitosten verkkoviestinnän asiantuntijaryhmän Verkkohavin kautta sekä tarvittaessa ollaan suoraan yhteydessä keskeisiin laitoksiin (esim. Fimea ja TTL) Riskit Kunnat, palveluntarjoajat ym. eivät ole tietoisia palveluista, eivätkä osaa hyödyntää tietoja tai suositella niitä eteenpäin ja tuottavat päällekkäistä tietoa/työkaluja

26 Kansalliset määrittelyt: ajanvaraus Tavoite Viestinnän tavoitteena on saada kohderyhmät tietoisiksi kansallisista ajanvarausmäärittelyistä ja ottamaan ne käyttöön. Kohderyhmät Tärkeimmät kohderyhmät ovat palvelun tulevat käyttäjät eli kunnat ja sairaanhoitopiirit. Keskeinen sisältö (palvelujen kuvaus), ydinviestit Tulos/tuote (vastuutaho) Kehittäjäkumppani Hyviksen projektissa kehitetyt ajanvarausratkaisut ovat kaikkien kuntien käyttöönotettavissa Yhteiset määrittelyt ovat yleistettävissä kaikkiin sähköiseen ajanvaraukseen sopiviin palveluihin. Kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat hyödyntää ajanvarausratkaisujen teknisiä määrittelyjä tai ostaa palvelun käyttöönsä yhteishankintamenettelyn kautta. Siten kunnat säästävät aikaa, rahaa ja resursseja. Käyttöönotto- ja levittämissuunnitelma, jossa kerrotaan miten kunnat voivat hyödyntää kansallisia ajanvarausmäärittelyjä. Käyttöönoton tukipaketit, joissa kunnille kerrotaan konkreettisesti miten toimimalla palvelut saadaan käyttöön. Toteuttaja Marketvisio/kehittäjäkumppani Hyvis/THL. (Huom: määrittelyopas tuotetaan projektissa). Lisäksi Kuntaliitto/AKUSTI toteuttavat hankintayhteistyön mallin. Viestinnän tehtävänä on levittää tietoa ajanvarauspalveluista ja niiden eduista pääkohderyhmille. Keinot ja kanavat Viestintää tehdään yhteistyössä Kuntaliiton sekä Hyviksen kanssa. Ajanvaraus-projekti sisällytetään tiiviimmin mukaan hankkeen viestintään. Riskit Kunnat ja sairaanhoitopiirit eivät ota ajanvarausmäärittelyjä käyttöönsä vaan kehittävät omia ratkaisujaan kansallisten sijaan

27 Kansalliset määrittelyt: spontaani palaute Tavoite Tavoitteena on saada organisaatiot tietoiseksi määrittelyn olemassaolosta ja ottamaan se käyttöön. Kohderyhmät Keskeinen sisältö (palvelujen kuvaus), ydinviestit Tulos/tuote (vastuutaho) Tärkeimmät kohderyhmät ovat palvelun tulevat käyttäjät eli kunnat ja sairaanhoitopiirit. Kehittäjäkumppanien kanssa tehdyt kansalliset määrittelyt otetaan käyttöön ensimmäisenä Hyviksen alueella. Tavoitteena on luoda järjestelmä, jonka avulla organisaation asiakaspalaute voidaan koota, käsitellä ja arkistoida. Kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat hyödyntää kansallisia määrittelyjä ja Hyviksen kokemuksia omissa toteutuksissaan ja näin säästää aikaa, rahaa ja resursseja. Kansallisesti yhteistyössä kehittäjäkumppanien kanssa tuotetut konsepti- ja määrittelydokumentit. Käyttöönoton tukipaketit, joissa kunnille kerrotaan konkreettisesti miten toimimalla palvelut saadaan käyttöön. Toteuttaja Marketvisio/kehittäjäkumppani Hyvis/THL Viestinnän tehtävänä on levittää tietoa spontaanin palautteen määrittelyistä ja niiden eduista pääkohderyhmille. Keinot ja kanavat Viestintää tehdään yhteistyössä Kuntaliiton sekä Hyviksen kanssa. Spontaanin palautteen määrittelyt sisällytetään tiiviimmin mukaan hankkeen viestintään. Riskit Kunnat ja sairaanhoitopiirit eivät ota määrittelyjä käyttöönsä, vaan kehittävät omia ratkaisujaan kansallisten sijaan

28 Kansalliset määrittelyt: turvallinen viestinvälitys Tavoite Tavoitteena on saada kohderyhmät tietoiseksi määrittelyn olemassaolosta ja ottamaan se käyttöön. Kohderyhmät Tärkeimmät kohderyhmät ovat palvelun tulevat käyttäjät eli kunnat ja sairaanhoitopiirit. Keskeinen sisältö (palvelujen kuvaus), ydinviestit Kehittäjäkumppanien (HUS Asiointitili kanssa toteutettavassa yhteistyöprojektissa tuotetaan kansalliset määrittelyt turvalliselle viestinvälitykselle. Kunta/sairaanhoitopiirit voi hyödyntää määrittelyjä tuottaessaan omaa turvallisen viestinvälityksen ratkaisuaan. Tulos/tuote (vastuutaho) Keinot ja kanavat Käyttöönotto- ja levittämissuunnitelma, jossa kerrotaan miten kunnat voivat hyödyntää turvallisen viestinvälityksen määrittelyjä. Käyttöönoton tukipaketit, joissa kunnille kerrotaan konkreettisesti miten toimimalla palvelut saadaan käyttöön. Toteuttaja Marketvisio/kehittäjäkumppanit/THL? Lisäksi Kuntaliitto/AKUSTI toteuttavat hankintayhteistyön mallin. Viestinnän tehtävänä on levittää tietoa turvallisen viestinvälityksen ratkaisusta ja sen eduista pääkohderyhmille. Viestintää tehdään yhteistyössä Kuntaliiton, HUS ja Valtorin kanssa. Ajanvaraus-projekti sisällytetään tiiviimmin mukaan hankkeen viestintään. Riskit Kunnat ja sairaanhoitopiirit eivät ota määrittelyjä käyttöönsä, vaan kehittävät omia ratkaisujaan kansallisten sijaan

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki 23.4.2013 Hankepäällikkö, TtM Minna Angeria 22.4.2013 Esityksen nimi / Tekijä 1 SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus

Lisätiedot

Palautepalvelut. Salla Sainio

Palautepalvelut. Salla Sainio Palautepalvelut Salla Sainio 22.4.2013 1 Mitä kehitetään ja kenelle? Kansalliset asiakaspalautekyselyt: luodaan Suomeen asteittain yhtenäiset asiakaspalautekyselyt ensimmäisenä neuvoloihin ja suun terveydenhuoltoon

Lisätiedot

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus. Minna Linsamo, hankepäällikkö, THL

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus. Minna Linsamo, hankepäällikkö, THL SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus Minna Linsamo, hankepäällikkö, THL 1 Esityksen sisältö SADe-ohjelma THL:n uudet sähköiset kansalaispalvelut Omahoitopolut.fi Palveluvaaka.fi Mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

SADe-SoTe Palveluhakemisto

SADe-SoTe Palveluhakemisto SADe-SoTe Palveluhakemisto Virve Jokiranta Kevätseminaari 23.4.2013 23.4.2013 Palveluhakemisto / Virve Jokiranta 1 Terve, täällä X X. Isällä ollut useamman päivän voimakasta huimausta ja nyt alkoi verenvuoto

Lisätiedot

HyvisSADe yhteistyöprojekti

HyvisSADe yhteistyöprojekti HyvisSADe yhteistyöprojekti Hoitoon hakeutuminen ja kansalaisen ajanvarauspalvelut Alueellisesta palvelusta kansalliseksi palveluksi! Maija Paukkala ja Jani Kariniemi 23.4.2013 Yhteistyöprojektin toteuttajat

Lisätiedot

SADe-ohjelmasta uusia sähköisiä työkaluja

SADe-ohjelmasta uusia sähköisiä työkaluja SADe-ohjelmasta uusia sähköisiä työkaluja Niina Peränen, projektipäällikkö, THL Salla Sainio, projektipäällikkö, THL Anu Suurnäkki, projektipäällikkö, THL SADe SoTe -palvelukokonaisuus 2012 2015 Kansalliset

Lisätiedot

Itsehoidon ja omahoidon lisääminen sähköisillä palveluilla

Itsehoidon ja omahoidon lisääminen sähköisillä palveluilla Itsehoidon ja omahoidon lisääminen sähköisillä palveluilla Kuntamarkkinat 11.9.2014 Maija Paukkala Kehittämispäällikkö HyvisSADe projektijohtaja Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Käsitteet Omahoito on potilaan

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille

Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Tausta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille hankkeen tavoitteena on laajentaa virtu.fi innovaatioympäristön hyödyntämistä eri toimijoiden

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

THL:n rooli kansallisten palvelujen kehittäjänä ja ylläpitäjänä Osastojohtaja Päivi Hämäläinen

THL:n rooli kansallisten palvelujen kehittäjänä ja ylläpitäjänä Osastojohtaja Päivi Hämäläinen THL:n rooli kansallisten palvelujen kehittäjänä ja ylläpitäjänä Osastojohtaja Päivi Hämäläinen 23.4. 2013 23.4.2013 THL/TITO/PH 1 THL:n tehtävät Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 Sähköinen asiointi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 SOTE- ja aluehallintouudistus Hallituksen SOTE-linjaukset 7.11.2015 / ICT-linjauksia Itsehallintoalueiden

Lisätiedot

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista SADe-ohjelma 2009-2014 hyötyjä sähköisistä palveluista NUOVE-projektin päätöstilaisuus, 30.11.2011, TEM Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Julkisen

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano 2 18.5.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sotepalvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnista

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM 24.3.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen

Lisätiedot

AVAUS-hanke Viestintäsuunnitelma. päivitetty

AVAUS-hanke Viestintäsuunnitelma. päivitetty AVAUS-hanke Viestintäsuunnitelma päivitetty 100215 JOHDANTO Hyvinvoinnin tarjotin Potilastietojärjestelmäkokonaisuus Tavoitteena: Lisätä kansalaisten ja ammattilaisten ymmärrystä tulevaisuuden hyvinvointipalveluista.

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Etunimi Sukunimi 1.7.2016 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Tavoitteet: 1. Lisätään

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen ottaa vastuuta omasta

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ VÄHENNETÄÄN ERIARVOISUUTTA OTTAMALLA HYVÄT KÄYTÄNNÖT PYSYVÄÄN KÄYTTÖÖN

EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ VÄHENNETÄÄN ERIARVOISUUTTA OTTAMALLA HYVÄT KÄYTÄNNÖT PYSYVÄÄN KÄYTTÖÖN EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ VÄHENNETÄÄN ERIARVOISUUTTA OTTAMALLA HYVÄT KÄYTÄNNÖT PYSYVÄÄN KÄYTTÖÖN 16.6.2016 Johtaja Taru Koivisto 28.6.2016 1 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Kansalaisen sähköiset palvelut osana hoito- ja palveluprosessia

Kansalaisen sähköiset palvelut osana hoito- ja palveluprosessia Kansalaisen sähköiset palvelut osana hoito- ja palveluprosessia Hannele Hyppönen THL, Annakaisa Iivari STM TERVEYSKESKUSTEN JOHDON NEUVOTTELUPÄIVÄT 9. 10.2.2012, Kuntatalo, Helsinki Kansalaisen sähköiset

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli Terveempi Itä-Suomihanke Ilomantsin malli Vikkelä-hanke Terveempi Itä-Suomi- hankkeen (TERVIS) pohjalta toteutettava Ilomantsin malli, VIKKELÄ- hanke. Painottuu Ilomantsin kunnan alueella lapsiperheiden

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asioinnin esteettömyysluokitus ja opas esteettömyystiedon keruuseen asiakaspalveluyksiköissä

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asioinnin esteettömyysluokitus ja opas esteettömyystiedon keruuseen asiakaspalveluyksiköissä Sosiaali- ja terveyspalveluiden asioinnin esteettömyysluokitus ja opas esteettömyystiedon keruuseen asiakaspalveluyksiköissä Niina Kilpelä, arkkitehti Kynnys ry Esteettömyysluokitustyö Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Sote-uudistus: mikä muuttuu ja missä mennään?

Sote-uudistus: mikä muuttuu ja missä mennään? Sote-uudistus: mikä muuttuu ja missä mennään? Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Seinäjoki kehittämispäällikkö Jaana Markkula

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Puolesta asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kansallinen Palveluarkkitehtuuri Info Jari Suhonen, THL OPER

Puolesta asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kansallinen Palveluarkkitehtuuri Info Jari Suhonen, THL OPER Puolesta asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa Kansallinen Palveluarkkitehtuuri Info 29.9.2015 Jari Suhonen, THL OPER Puolesta asioinnin tarve terveydenhuollossa Hyppönen, H., Hyry, J., Valta, K., Ahlgren,

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Sanastotyö THL:SSÄ 18.5.2011 9.11.2014 Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Miksi THL:ssä tehdään sanastotyötä? Sanastotyö on THL:ssä lakisääteistä: Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 688/2008

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Pohjois-Suomen Kansa hankkeen KickOff tilaisuus Tellervo Alanärä, erikoissuunnittelija, THL/OPER Ohjelmamme KickOff -tilaisuudessa

Lisätiedot

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio Kansallinen organisoituminen - KanTa-työnjako ja ohjausmalli Anne Kallio kehittämispäällikkö i äällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset tiedonhallintahankkeet KanTa-palvelut eresepti earkisto ekatselu

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Hyvinvointitiedon vertaisjakaminen Innokylässä

Hyvinvointitiedon vertaisjakaminen Innokylässä Hyvinvointitiedon vertaisjakaminen Innokylässä Hankepankki Kehittämismenetelmät Yhteistyötilat Innopajat 1 Mitä erityistä saat Innokylästä? Verkkopalvelu Ideaa ja inspiraatiota: Terveyden edistämisen käytäntöjä

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015 Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Ilmatieteen laitos - talo täynnä tarinoita Aihealueemme ihmislähtöisiä, siis jatkuvasti mediaa kiinnostavia

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 2.11.2011 - MML Paikkatietomarkkinat 2011 Helsinki Region Infoshare Kehitetään tiedontuottajien

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan Avoin hallinto verkostotapaaminen 20.4. Riitta-Liisa Niittymaa Oikeuspalvelut Avoin hallinto -hanke MML:ssa Toimenpide

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa

Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa Vanhusneuvostojen seminaari Lahti 23.5.3016 Virva Juurikkala, erityisasiantuntija STM/Sosiaali- ja terveyspalveluosasto Kaikille yhdenvertaiset sosiaali-

Lisätiedot

Kansalaisen omahoidon ja sähköisen asioinnin kehittämistyön kansallinen koordinointi (ekat) Anne Niska (TtM)

Kansalaisen omahoidon ja sähköisen asioinnin kehittämistyön kansallinen koordinointi (ekat) Anne Niska (TtM) Kansalaisen omahoidon ja sähköisen asioinnin kehittämistyön kansallinen koordinointi (ekat) Anne Niska (TtM) anne.niska@ouka.fi 1 TERVEYDENHUOLLON SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISEN KAKSI ERI NÄKÖKULMAA

Lisätiedot

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Esisuunnitelmavaihe

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Esisuunnitelmavaihe Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Esisuunnitelmavaihe 10.2.2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ: 1. Viestinnän tehtävä 2. Viestinnän tavoitteet 3. Viestinnän arvot 4. Viestinnän vastuut 5.

Lisätiedot

Vaikuttavaa elintapaneuvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon (VESOTE) -hanke

Vaikuttavaa elintapaneuvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon (VESOTE) -hanke Vaikuttavaa elintapaneuvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon (VESOTE) -hanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta (Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön / elintatapohjauksen

Lisätiedot

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Versio

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Versio Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto 29.1.2015 Versio 21.1.2015 Mistä palveluvalikoimaneuvoston työssä on kyse, mitä sillä halutaan saada aikaan? Päätehtävänä on antaa suosituksia siitä, mitkä palvelut

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

SADe (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma)

SADe (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma) SADe (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma) 2009 2015 Tavoitteena oli helpompi ja sujuvampi asiointi lisäämällä sähköisen asioinnin mahdollisuuksia ja uudistamalla toimintatapoja. Asiakaslähtöiset

Lisätiedot

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun Riitta Pylvänen 13.10.2016 13.10.2016 Hallituksen kärkihankkeet Hallituskauden aikana tavoitteita toteutetaan kaikkiaan 26 kärkihankkeella. Viisi niistä

Lisätiedot

Thl.fi konseptointi 1. työpaja

Thl.fi konseptointi 1. työpaja MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi +358 40 740 1711 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi konseptointi 1. työpaja 20/8/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN Sari Koskinen ja Reima Palonen

PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN Sari Koskinen ja Reima Palonen PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN 29.9.2016 Sari Koskinen ja Reima Palonen 12.10.2016 1 Eri näkökulmia Sidosryhmistä Esityksen sisältö Deliberatiivisesta demokratiasta PALKOn prosessista otakantaa.fi -palvelu

Lisätiedot

Kelan kuntoutuksen näkymiä Soteuudistamistyöskentelyssä

Kelan kuntoutuksen näkymiä Soteuudistamistyöskentelyssä Kelan kuntoutuksen näkymiä Soteuudistamistyöskentelyssä Koppi-kuntoutusseminaari 16.11.2016 Mikko Toivanen osaamiskeskuksen päällikkö, työ- ja toimintakykyetuudet 1 Kela kuntoutuksen kehittämistoiminnassa

Lisätiedot

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2016 Sisältö Soten toimintaympäristö muuttuu miten muuttuu tiedonhallinta Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Kemi 22.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat syyskuu 2015 Tutkimuksesta tiiviisti 31/2015 1 Johdanto THL kerää kunnan johdolta tietoa hyvinvoinnin

Lisätiedot

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli 5.-6.9.2013 Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, LSAVI Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Etunimi Sukunimi 28.11.2016 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Tavoitteet: 1. Lisätään

Lisätiedot

Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Kelan päätoimitalo Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Kelan päätoimitalo Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 1 Mikä Kelan asema on SOTE-uudistuksessa? Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Kelan päätoimitalo 19.1.2017 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma SOTE-uudistus tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä

Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä palvelupäällikko Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus Tausta Valtiokonttoriin on ollut yhteydessä useita terveydenhuollon

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut Shp:en ja Sote-johdon tapaaminen 5.5.2015 Tuula Heinänen Uudet Omahoitopalvelut 2 Mitä uutta? Korvaa nyt käytössä olevia yksittäisiä kuntakohtaisia ratkaisuja

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta -hanke kuuluu hallituksen rakenteellisiin uudistuksiin, eli reformeihin

Tulevaisuuden kunta -hanke kuuluu hallituksen rakenteellisiin uudistuksiin, eli reformeihin 1(5) Viestintäsuunnitelmaluonnos huhtikuu 2016 4.4.2016 Tulevaisuuden kunta -hanke kuuluu hallituksen rakenteellisiin uudistuksiin, eli reformeihin Valtiovarainministeriön vetovastuulla olevan hankkeen

Lisätiedot

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten?

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Olemme kaikki kuulleet sanottavan, että virheistä opitaan ja kantapää on hyvä opettaja. Tekevälle tapahtuu virheitä ja niiden salliminen on välttämätöntä,

Lisätiedot

eperusteet käyttäjäkoulutus

eperusteet käyttäjäkoulutus eperusteet käyttäjäkoulutus 22.4.2015 Käsiteltävät aiheet Päivän kulku, käytännön asiat ja koulutuksen tavoitteet eperusteet-palvelun ja Ops-työkalun yleisesittely Perusteiden haku ja selaus Ops -työkalu

Lisätiedot

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi AUTA-hankkeen seminaari 8.2.2017 Sami Kivivasara, projektiryhmän PJ AUTA-hanke - Mitä sillä tavoitellaan? - Mihin se liittyy?

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Simo 29.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Siun soten järjestämisvastuulle vuoden 2017 alussa. Tällä kyselyllä haetaan vastauksia siihen,

Lisätiedot