SADe Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus Vaikuttamissuunnitelma Tammikuu 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SADe Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus Vaikuttamissuunnitelma Tammikuu 2015"

Transkriptio

1 SADe Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus Vaikuttamissuunnitelma Tammikuu

2 Sisällys Dia 3: Versiohistoria Dia 4: Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelman hyväksyminen ja ylläpito Diat 5-8: SADe- SoTe -palvelukokonaisuuden esittely Diat 9-16: Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelman tehtävät, toteutus- ja hyväksymisvastuut Diat 17-19: Sidosryhmät Diat 20-29: Palveluntuottaja- ja ammattilaisviestintä Diat 30-38: Kansalaisviestintä Diat 39-41: Riskit

3 Versiohistoria Versio Päivämäärä Muutokset Ensimmäinen versio / Maiju Jääskeläinen Tiina Puhakan kommentit Tiina Puhakan ja Tiina Palotie-Heinon kommentit Viestintärukkasen kommentit Hankeryhmän 19.8., Anu Suurnäkin, Salla Sainion kommentit Klusteriryhmän 9.9., Viestintävantun 18.9., Marja Veikkolaisen kommentit Pekka Värmälän ja Minna Linsamon kommentit Hyväksytty SADe-SoTe -klusteriryhmässä Päivityksiä, tarkennuksia / Elina Piskonen, Maiju Jääskeläinen

4 Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelman hyväksyminen ja ylläpitäminen Vaikuttamissuunnitelman hyväksyy SADe SoTe klusteriryhmä Tavoiteaikataulu: kommentointi klusterissa 9/2014, hyväksyntä 10/2014. Tarvittaessa Tiina Puhakka vie vaikuttamissuunnitelman tiedoksi THL:n Viestintäosaston ja Tieto-osaston johtoryhmiin Vaikuttamissuunnitelma tehdään yhteisesti koko hankkeelle Suunnitelman ylläpitovastuu on hanketiimillä. Projektisuunnittelija Maiju Jääskeläinen vastaa suunnitelman päivittämisestä. Suunnitelman alustavat tarkistuspisteet: 10/2014 (hyväksyntä), 1/2015, 3/2015, 5/2015, 8/2015, 10/2015 Viestintärukkanen suunnittelee ja seuraa viestintä- ja vaikuttamissuunnitelmaan sisältyviä käytännön viestintätoimenpiteitä kuukausittaisissa kokouksissa

5 SADe- SoTe - palvelukokonaisuuden esittely Kaarina Wilskman 5

6 SADe Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kuvaus Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) on yksi Suomen hallituksen kärkihankkeista ja siihen kuuluu 7 eri ministeriöiden vastuulle kuuluvaa hanketta. Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla olevan hankkeen (SADe Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus) käytännön toteutuksesta huolehtii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Hankkeen tehtävänä on kehittää ja rakentaa sellaisia verkkopalveluja, joiden avulla kansalaisilla on mahdollisuus nykyistä omatoimisemmin huolehtia terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Lisäksi jokaisella on näiden palvelujen ansiosta paremmat mahdollisuudet löytää, arvioida ja valita itselleen sopivimmat terveys- ja hyvinvointipalvelut

7 SADe-sote-palvelukokonaisuus Kansalliset palvelut THL Kehittäjäkumppanit Kuntaliitto ja THL Kansalliset määrittelyt Palveluhakemisto Palautepalvelut Omahoitopolut Valtionavustusta saavat alueelliset yhteistyöprojektit PSOP Mielenterveystalo Hyvis HUS Turvallinen viestinvälitys Terveyskansioselvitys Spontaani palaute Ajanvaraus Alueellisen kehitystyön tuki Tukipalvelut: sanastotyö, arkkitehtuuri, arviointi, viestintä ja lainsäädäntö 7

8 SADe Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus Palvelukokonaisuuden tarkoituksena on: kehittää sähköisiä työkaluja ja palveluja tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosesseja ja käytäntöjä parantaa kansalaisen osallistumismahdollisuuksia oman palvelunsa/hoitonsa suunnitteluun ja palautteen antoon palveluista Kokonaisuus koostuu Kansallisista projekteista Palveluhakemisto (toteutetaan palveluvaaka.fi sivustolle) Strukturoitu palaute (toteutetaan palveluvaaka.fi sivustolle) Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät (osaksi THL:n verkkopalvelukokonaisuutta tuleva Omahoitopolut.fi-palvelu). Yhteistyöprojekteista, joille THL on myöntänyt valtionavustuksen HUS Mielenterveystalo Hyvis PSOP Parasta HUS Asiointitili Yhteistyöprojektien kanssa toteutettavista ja levitettävistä kansallisista määrittelyistä Sähköinen ajanvaraus Turvallinen viestinvälitys Spontaani palaute Puolesta asiointi

9 Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelman tehtävät, toteutus- ja hyväksymisvastuut

10 Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelman tehtävät Konkretisoida hankeviestinnän tavoitteet Määritellä viestinnän ja vaikuttamisen tuki, roolit ja vastuut hankkeen eri vaiheille Suunnitella hankeviestinnän toteutus Määritellä hankeviestinnän keinot, kohderyhmät ja kanavat Määritellä ja varata hankeviestinnän resurssit Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma on periaatetason paperi. Konkreettiset viestintätoimenpiteet, niiden toteuttajat ja toimenpiteiden kohteet määritellään ja eritellään erillisessä toimenpidekalenterissa, jota ylläpitävät markkinointiviestintätoimisto Kitchen ja viestintätoimisto Kaiku Helsinki

11 Ohjelmaviestinnän yleisperiaatteet ja keskeiset käsitteet Ohjelmaviestinnän yleisperiaatteita ohjaa SADe-ohjelman yhteiset viestintälinjaukset -opas Valtiovarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmasta (SADe-ohjelma) käytetään pitkää nimeä ensimmäistä kertaa mainittaessa ja nimitystä SADe-ohjelma toistettaessa. THL:n sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuudesta käytetään ainakin ensimmäistä kertaa mainittaessa pitkää nimitystä ja sen jälkeen voidaan käyttää lyhyempää nimitystä hanke tai palvelukokonaisuus. Palvelukokonaisuuden palveluja kehitetään projekteissa ja valtionavustusta saavat kehittäjäkumppanit kehittävät palveluja yhteistyöprojekteissa. Yhteistyöprojektit voidaan vielä jakaa osaprojekteiksi

12 Palvelukokonaisuuden viestinnän yleiset periaatteet Kansallisesti toteutettavista palveluista viestitään Palveluvaaka.fi ja Omahoitopolut.fi -palveluina, yhteisenä nimittäjänä THL:n sähköiset kansalaispalvelut. Palvelut ovat THL:n tuoteperheeseen kuuluvia itsenäisiä, erillisiä kokonaisuuksia, jotka ovat myös keskenään ns. sisarus-/serkuspalveluita ja molemmista palveluista on linkit toiseen palveluun. Kansallisista kyselyistä viestitään Palveluvaa asta erillään. Lanseeraus kolmivaiheinen: Syksyllä 2014 palveluntuottajille (Palveluvaaka.fi -palvelun pilotointi) Keväällä 2015 palveluntuottajille (Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi) Elokuussa 2015 kansalaisille Palautepalveluiden lanseeraus ammattilaisille ja kansalaisille käynnistynyt jo aiemmin. Palautepalveluiden tunnettuuden edistämistä ammattilaisten ja kansalaisten keskuudessa jatketaan. Palvelukokonaisuuden kehittämis- ja levittämistyössä ovat mukana kehittäjäkumppanit HUS Mielenterveystalo, Hyvis, HUS Asiointitili Osana palvelukokonaisuutta toteutettavien kansallisten määrittelyiden viestintä toteutetaan yhteistyössä kehittäjäkumppanien kanssa ja heidän kauttaan. Kehittäjäkumppanit ja heidän kanssaan toteutettavat palvelumäärittelyt ovat Puolesta asiointi - Hyvis Turvallinen viestinvälitys HUS Asiointitili Spontaani palaute - Hyvis Sähköinen ajanvaraus Hyvis

13 Palvelukokonaisuuden ydinviestien sisältö Tukea kansalaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, tiettyyn elämäntilanteeseen sopivan palvelun valintaa ja siihen hakeutumista. Parantaa kansalaisen osallistumismahdollisuuksia oman palvelunsa / hoitonsa suunnitteluun ja palautteen antoon saaduista palveluista. Tehostaa kansalaisen ja palveluyksikön välistä viestintää ja vuorovaikutusta. Kuntien, palveluntuottajien ja järjestelmäkehittäjien käyttöön kehitettävät palvelumäärittelyt ovat yhdenmukaiset, mikä säästää resursseja. Kunnat voivat hyödyntää valtakunnallista palveluhakemistoa, asiakaspalautekyselyjä ja itsearvioinnin työkaluja ja säästää näin omia resursseja

14 Palvelukokonaisuuden viestinnän vastuut ja toteuttajat 1/2 THL:n SADe-SoTe-hankeryhmä vastaa hankkeen kokonaisviestinnästä Palvelukokonaisuuden viestinnän strateginen vastuu: hankepäällikkö Minna Linsamo Palvelukokonaisuuden viestinnän toteuttamisen koordinointi: projektisuunnittelija Maiju Jääskeläinen Vastuu kansallisten projektien viestintätoimenpiteistä: projektipäälliköt. Kehittäjäkumppanien viestintätoimenpiteiden tukeminen. Kuntaliitto tukee ja osallistuu hankkeen viestintään Viestinnän konsulttina ja toteuttajina ovat markkinointitoimisto Kitchen ja viestintätoimisto Kaiku Helsinki. Tarpeen mukaan hyödynnetään myös muita ulkoisia toimijoita. THL:n viestintä ja THL:n viestintälinjaukset tukevat hankeviestintää Ensisijaiset yhteyshenkilöt: osastotiedottaja Tiina Puhakka, viestintä- ja asiakkuuspäällikkö Marko Lähteenmäki Verkkoviestintä ja mediaviestintä (verkkouutiset, lehdistötiedotteet, yhteydenotot mediaan) THL:n prosessien mukaan Kansalaisviestinnän toteuttamisesta vastaavat Kaiku ja Kitchen. Tarvittavat THL:n linjaukset haetaan Marko Lähteenmäeltä. Some-näkyvyyteen liittyviin asioihin tukea haetaan THL:n some-viestintätiimiltä. Yhteyshenkilö kehittämispäällikkö Eija Hukka

15 Palvelukokonaisuuden viestinnän vastuut ja toteuttajat 2/2 Viestinnän suunnittelusta ja käytännön viestintätoimenpiteistä vastaa hankkeen Viestintärukkanen Viestintärukkasen jäsenet: projektisuunnittelija Maiju Jääskeläinen, viestintäkonsultin (Kaiku Helsingin ja Kitchenin) yhteyshenkilöt, kansallisten projektien projektipäälliköt, Kuntaliiton yhteyshenkilö, THL:n viestinnän edustaja. Kuukausittain kokoontuva rukkanen suunnittelee ja ideoi viestintätoimeksiantoja Rukkasen koordinointi- ja vetovastuu: Kaiku Helsinki, Kitchen ja Maiju Jääskeläinen Viestintätoimenpiteiden suunnittelua tukee hankkeen keskeisistä sidosryhmistä koostuva Viestintävanttuu -verkosto Viestintävanttuun jäsenet: projektisuunnittelija Maiju Jääskeläinen, viestintäkonsulttien (Kaiku & Kitchen) edustajat kansallisten projektien edustajat, Kuntaliitto, THL:n viestintä, kehittäjäkumppanit Viestintävanttuu kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Vanttuun tavoitteena etsiä yhteisiä viestinnän ja vaikuttamisen keinoja sekä kanavia, suunnitella yhteisiä viestintätoimenpiteitä sekä jakaa tietoa omien projektien ajankohtaisista viestintäasioista. VM SADe-tiimi ja viestintätiimi: ohjaa viestintää ohjelmatasolla: tiedonjakokanava, viestinnän tukeminen, tuotosten kommentointi Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi, ohjelmakoordinaattori Ira Alanko, ohjelmakoordinaattori Tiina Kotonen-Pekkanen, ohjelmaassistentti Salla Salmi, muiden SADe-ohjelman hankkeiden viestintävastaavat

16 Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelmassa määriteltyjen toimenpiteiden hyväksyminen THL:ssä Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelman toimenpidekalenteria ylläpidetään erillisessä taulukossa. Kitchen ja Kaiku vastaavat toimenpidekalenterin luonnista ja ylläpidosta sekä konkreettisten viestintätoimenpiteiden suunnittelusta Toimenpidekalenteria käydään säännöllisesti läpi Viestintärukkasessa. Maiju Jääskeläinen ja Tiina Puhakka huolehtivat viestintätoimenpiteiden hyväksytyksestä THL:n sisällä Uusi viestinnällinen avaus (radiomainos, isompi lehti-ilmoitus, laajasti levitettävä juliste). Yhteydenotto Tiina Puhakkaan, joka selvittää talon tasolla, kuka hyväksyy uuden tuotteen ja sen hyväksymisaikataulun Hyväksyntäkäytännöt toimenpiteittäin Tiedotteet / verkkouutiset: asianomainen hankehenkilö ja Tiina Puhakka. Hyväksytetään Tieto-osaston osastonjohtajalla. Tekstit THL:n viestintäkanaviin: Tiina Puhakka. Haastattelutarjoukset ja median kontaktointi: Tiina Puhakka, Marko Lähteenmäki, Jari Kirsilä Tekstit muiden uutiskirjeisiin: tiedoksi Tiina Puhakalle Omien tilaisuuksien järjestäminen: tiedoksi Tiina Puhakalle Suunnitellut lehdistötilaisuudet hyvissä ajoin Viestintäosastolle tiedoksi (Tiina Puhakka) Muiden tilaisuuksiin osallistuminen: asianomainen hankehenkilö Markkinointimateriaalien hyväksyntä Kustannusarvioiden hyväksytys / ennakkoilmoitus: yksikön päällikkö Tiina Palotie-Heino. Suunnitellut lehdistötilaisuudet hyvissä ajoin Viestintäosastolle tiedoksi (Tiina Puhakka) Sisällöstä tiedottaminen Tiina Puhakalle ja Marko Lähteenmäelle. Mahdollinen hyväksyttämisprosessi arvioidaan tapauskohtaisesti ylläkuvatun toimintatavan mukaan. Viestintätoimenpiteiden onnistumista / vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti Hankkeessa toteutettavien verkkopalveluiden käytön seuranta ja säännöllinen yhteydenpito palveluntuottajiin Tarpeen mukaan muita käyttäjätutkimuksia

17 Sidosryhmät ja kanavat Tässä on esitelty hankkeen kannalta keskeisten sidosryhmien ja kanavien kokonaisuus Yksityiskohtaisemmat sisällöt, viestit ja aikataulutus tehdään projekteittain erikseen. Kaiku/Kitchen toteuttaa viestintätoimenpiteet ja ylläpitää yksityiskohtaista toimenpide- ja kontaktihenkilölistausta toimenpidekalenterissa Viestintä on kaksisuuntaista: hanke viestii sidosryhmille ja sidosryhmistä tulee tietoa / sisältöä hankkeelle Sidosryhmät THL Kuntaliitto Innokylä Rooli/merkitys ja kanavat Hankkeesta ja palveluista viestiminen sisäisesti - Ulkoinen viestintä: verkkosivut, Tesso, sähköiset uutiskirjeet (kuntapäättäjät, sosiaaliportti), THL:n Facebook, THL:n Twitter, SlideShare, THL:n youtube-kanava, esitteet. THL:n sisäinen viestintä: Terho ja T-huone Hankkeesta ja palveluista viestiminen kuntakentällä - Uutiskirjeet (tietoyhteiskunta, sote-yksikkö, AKUSTI-markkinointikirje), Internet sivut Kuntaliiton muut kanavat (työryhmät, tapahtumat ja tilaisuudet, verkostot), Kuntalehti yms. Hankkeen dokumentit kaikkien kiinnostuneiden saatavilla -hankepankki, verkostotyötila, kehittäjäblogi, uutiskirje VM (SADe-tiimi) Viestintätoimenpiteiden kokonaisuuden koordinointi ja vaikuttavuus SADe-ohjelman kokonaisuuden kannalta -SADe-uutiskirje, s-posti, VYVI, Sadepalvelut.fi -ohjelmakartta, Kuntaosaston uutiskirje, SADe-roadshow STM SADe-SoTe palvelukokonaisuuden valvoja STM Intra, STM tapahtumat; STM uutiset, ERVA-kierros, KASTE aluejohtoryhmän kokoukset, Kaste-uutiskirje Suomi.fi/Valtiokonttori Suomi.fi tarjoaa julkiset palvelut kootusti yhdessä osoitteessa. - Uutiskirje, kehittäjäblogi, tapaamiset, työryhmät Kehittäjäkumppanit PSOP, Hyvis, HUS Lohjan kaupunki, HUS Asiointitili Viestinnän yhteistyökumppani - PBWorks, Innokylä, www-sivut, ohjausryhmä, Viestintävanttuu, muut tapaamiset, THL & Hyvis -Roadshow

18 Toimijat Sidosryhmät ja kanavat nämä kanavat pitää saada kiinni Kolmas sektori: Potilasjärjestöt: Diabetesliitto, Sydänliitto ym. Ammattilaisten etujärjestöt: Lääkäripalveluyritysten liitto, Sosiaalialan työnantajat), Sosiaalialan kehittäjät ry. Muut: Suomen Yrittäjät (valitsevapaasti.fi kampanja), Sitra, Terveys ja Talous ry. Seminaarikutsut, projektikohtaiset ja henkilökohtaiset tapaamiset Yksityinen sektori Suuret lääkäritalot: Mehiläinen, Terveystalo, Plusterveys, Diacor Suuret sosiaalihuollon yritykset Pk-yritykset Kunnat Sote-alueesta vastaavat johtajat Terveyskeskustoiminnan vastaavat henkilöt Sosiaalitoimen vastaavat henkilöt Potilasasiamiehet Hyvinvointikoordinaattorit / suunnittelijat (sähköinen hyvinvointikertomus -tilaisuudet) Sairaanhoitopiirit - Viestinnästä vastaavat henkilöt - Tietohallintojohtajat - Perusterveydenhuollon yksiköt Muu julkishallinto ja kunnalliset toimijat Kansalaisneuvonta Aluehallintovirastot Valvira Sosiaalialan osaamiskeskukset (TVV ja Lohjan kaupungin kautta?) Valtori Avaus-hanke Kainuu(?) Fimea TTL

19 Sidosryhmien seuraamat mediatoimijat Mediatoimija kanavat Päättäjien lehdet Premissi, Tesso, Kuntalehti, Terveys ja talous, Työ terveys turvallisuus Ammattilaisten lehdet Hammaslääkärilehti, Hyvinvointi, Mediuutiset, Pro-Terveys, Sosiaalitieto, Suomen Lääkärilehti, SuPer-lehti, Suun terveydeksi, Tehy, Terveydenhoitaja, Tutkiva Hoitotyö, Kätilö Terveysalan lehdet Terveydeksi!, Voi Hyvin, Kauneus ja Terveys, Kotilääkäri, Hyvä terveys, Terve Potilas Aikakauslehdet, sanomalehdet Helsingin Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus, maakuntalehdet, Metro, kaupunkilehdet, Anna, Kaks plus, Kodin Kuvalehti, Meidän perhe, Vauva, ET-lehti, Pirkka, Yhteishyvä Sosiaalinen media Äitiblogit, hyvinvointiblogit

20 Palveluntuottaja- ja ammattilaisviestintä

21 Palveluntuottaja- ja ammattilaisviestintä Syksyllä 2014 pääpaino palveluhakemistossa ja strukturoidussa palautteessa - Palveluhakemiston osalta tavoitteena on saada mahdollisimman moni sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottaja syöttämään ja ylläpitämään tietojaan palveluhakemistossa. Pääpaino on Hyvis-alueen palveluntuottajissa. - Strukturoidun palautteen osalta tavoitteena on saada palveluntuottajat/kunnat ottamaan kohdennetut sähköiset palautekyselyt käyttöönsä Vuonna 2015: lanseerataan kaksi THL:n sähköistä kansalaispalvelua: Palveluvaaka.fi ja Omahoitopolut.fi Omahoitopolut.fi -verkkosivuston valmistuminen ja lanseeraus: Tavoitteena on levittää tietoa palvelusta ja saada sote-alan ammattilaiset hyödyntämään palvelua esim. omassa asiakastyössään ja linkittämään palvelua esim. kuntien omille verkkosivuille. Palveluvaaka.fi -verkkosivuston (palveluntuottajan ylläpitokäyttöliittymä ja kansalaisen käyttöliittymä) valmistelu ja lanseeraus. Tavoitteena on: saada palveluntuottajat tietoiseksi palvelusta ja aktivoida heidät kirjaamaan tallentamaan tietojaan palveluvaaka.fi:n pohjalla olevaan palveluhakemistoon. saada alueet hyödyntämään kansallista palveluhakemistoa omissa alueellisissa verkkopalveluissaan saada ammattilaiset käyttämään palvelua oman työnsä tukena ja suosittelemaan sitä kansalaisille Kansallisten määrittelyiden valmistuminen (spontaanin palautteen määrittelyt valmistuivat 1/2014) Kohderyhmät, toimenpiteet ja aikataulutus kuvataan toimenpidekalenterissa Riskit ja niiden mittaaminen - Palveluntuottajat ja ammattilaiset eivät ota palveluita ja määrittelyitä käyttöönsä - Onnistumista mitataan osallistuneiden palveluntuottajien/kuntien määrällä Kaarina Wilskman 21

22 Palveluvaaka: Palveluhakemisto Viestinnän tavoitteet Kannustaa palveluntuottajia syöttämään tietonsa palveluhakemistoon. Kannustaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia käyttämään palvelua työnsä tukena sekä suosittelemaan sitä kansalaisille. Kohderyhmät Keskeinen sisältö Tulos/tuote (vastuutaho) // viestinnän tulos vai projektin tulos? Ensimmäisessä vaiheessa kohderyhmänä ovat palveluntuottajat. Kun palveluntuottajia on saatu mukaan, viestinnän kohde ovat ammattilaiset/viranomaiset. Palveluvaaka.fi -verkkopalvelussa kansalainen voi etsiä, verrata ja arvioida sosiaali- ja terveyspalveluja sekä palveluntuottajia. Palveluntuottajat voivat ylläpitää omia palveluhakemistotietojaan ylläpitokäyttöliittymän kautta. Tiedot syötetään ainoastaan yhteen paikkaan, mutta tietoja voi hyödyntää useissa paikoissa. Päällekkäinen työ vähenee ja tietoja voi vertailla, siirtää ja hyödyntää, mikä tuo mukanaan kustannussäästöjä. Palvelussa on myös avoimet rajapinnat palveluhakemistotietojen hyödyntämistä ja ylläpitoa varten. Lisäämällä tiedot Palveluvaakaan palveluntuottaja varmistaa, että asiakkaat löytävät heidät. Asiantuntija voi käyttää palveluvaaka.fi -verkkopalvelua työkaluna esimerkiksi palveluohjauksessa ja kannustaa asiakkaita antamaan arvioita palveluvaa an kautta käyttämistään palveluista. Osana projektia valmistuu käyttöönoton tukipaketti palveluntuottajille (Marketvisio/THL) Sähköinen sosiaali- ja terveysalan palveluhakemisto Etsi, vertaa ja arvioi sosiaali- ja terveysalan palveluja ja palveluntuottajia Tiedot julkaistaan Palveluvaaka.fi -sivustolla, josta kansalaiset saavat ajantasaista tietoa alueensa sote-palveluista. Keinot ja kanavat Palveluntuottajien tavoittaminen mediaviestinnän keinoin, tilaisuuksissa ja uutiskirjeillä Yhteydenpito suoraan palveluntuottajiin: ensimmäisessä vaiheessa päätöksentekijät, jatkossa kaikki työntekijät Osallistuminen SADe-sote hankkeen viestintään sekä STM:n viestintään hankkeen osalta Mediaviestintä ja THL:n olemassa olevien viestintäkanavien hyödyntäminen Kehittäjäkumppanien ja Kuntaliiton verkostojen hyödyntäminen Riskit Palveluntuottajat eivät syötä tietojaan palveluhakemistoon: tiedot puuttuvat kokonaan tai ovat vajaita. Ammattilaiset eivät hyödynnä palveluhakemistoa tai suosittele sitä eteenpäin SADe-projektiryhmä 22

23 Palautepalvelut: kansalliset asiakaspalautekyselyt Viestinnän tavoitteet Kannustaa palveluntarjoajat osallistumaan sähköisiin, joka toinen vuosi toteutettaviin kansallisiin kyselykierroksiin. Projektin onnistumisen edellytyksenä on riittävä, osallistumiseen kannustava ja motivoiva viestintä palveluorganisaatioiden suuntaan. Kohderyhmät Palveluntarjoajien päätöksentekijät ja työntekijät Keskeinen sisältö 1. Projektissa sähköistetään palautekyselyiden tiedonkeruu ja luodaan kansallinen asiakaspalautekäytäntö. Yhtenäinen palautekäytäntö tuo kustannussäästöjä yhteisen tekemisen kautta ja vähentää päällekkäistä työtä. 2. Syksyllä 2014 palautteita kerätään ensimmäistä kertaa yhtenäisesti ja sähköisesti koko maasta. Nyt kansalainen voi vertailla eri hoitopaikkoja ja saada tietoa hoitopaikan valinnan tueksi. Yhtenäinen palautekäytäntö varmistaa jokaiselle tasa-arvoiset vaikuttamismahdollisuudet ja osallistumismahdollisuudet. Tulos/tuote (vastuutaho) Kansalliset asiakaspalautekyselyt Tulokset julkaistaan palveluvaaka.fi -sivustolla Keinot ja kanavat Yhteistyö Kuntaliiton kanssa Yhteydenpito suoraan palveluntarjoajiin: ensimmäisessä vaiheessa päätöksentekijät, jatkossa työntekijät Kansalaisviestintä pääasiassa palveluntarjoajien kautta Osallistuminen SADe-sote hankkeen viestintään sekä STM:n viestintään hankkeen osalta Mediaviestintä ja THL:n olemassa olevien viestintäkanavien hyödyntäminen Riskit Palveluntarjoajia ei saada osallistumaan kyselykierroksiin. Riski pienenee tehokkaalla ennakkoviestinnällä. Vastausprosentti jää pieneksi, mitä ehkäistään hyvällä ammattilaisohjauksella

24 Omahoitopolut.fi: Tietoa ja ohjausta hyvinvoinnin edistämiseen Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on kertoa terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille sivustosta ja sen sisällöstä ja saada heidät kokeilemaan ja käyttämään sivuja. Tavoite on, että ammattilaiset ymmärtävät palvelun merkityksen ja käyttökelpoisuuden oman työnsä apuvälineenä. Ammattilaiset voivat käyttää palvelua työssään esimerkiksi lisätiedon lähteenä ja asiakkaansa elintapaohjauksen tukena, ja ohjata asiakkaat käyttämään palvelua itsenäisesti. Tavoite on myös, että esimerkiksi kaikki Suomen kunnat linkittävät palvelun omille verkkosivuilleen. Kehitysvaiheessa (syksyllä 2014 ja keväällä 2015 ) tavoitteena on saada ammattilaiset ja kunnat tietoisiksi työkaluista, tiedoista ja projektissa tuotetuista toimintamalleista ja vähentää sitä kautta päällekkäisen tiedon tuottamista. Kun palvelu valmistuu (toukokuussa 2015), tavoitteena on saada kunnat ja ammattilaiset hyödyntämään ja levittämään tietoa ja itsearviointityökaluja kansalaisten käyttöön ja hyödyntämään niitä omissa palveluissaan. Nämä vaiheet ovat osittain päällekkäisiä. Kehittäjäkumppani Hyvis pilotoi palvelun hyödyntämistä osana omia sähköisiä asiointiprosessejaan. Tavoitteena on myös levittää tietoa alueille ja kunnille palvelun tästä hyödyntämismahdollisuudesta. Palvelun hallintamalliin liittyen viestinnän tavoitteena on mm. lisätä keskeisille sote-tiedon tuottajille tietoisuutta yhtenäisten käytäntöjen tarpeellisuudesta ja palvelun hyödynnettävyydestä oman alueen (kansalais)viestinnän tukena. Kohderyhmät 1) Tietojen ja työkalujen hyödyntäjät: palveluntuottajat, kunnat ja sote-ammattilaiset/viranomaiset. 2) Tietoa tuottavat tahot: STM, kunnat, järjestöt, yksityiset tahot, erityisesti Kustannus Oy Duodecim Kohderyhmien tavoittamisessa Kuntaliitto on tärkeä yhteistyökumppani. Keskeinen sisältö Omahoitopolut tarjoavat tietoa ja ohjausta oman/kansalaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Vuoden 2015 aikana tietoa ja työkaluja valmistuu neljästä eri aihepiiristä: lasten terve kasvu, lihavuuden ehkäisy valtimosairauksien ehkäisy päihdeongelmien ehkäisy ja mielenterveyden edistäminen ikäihmisten toimintakyvyn ylläpito. Ammattilaisille tieto, että asiakkaat voi ohjata Omahoitopolut.fi-palveluun hakemaan tietoa ja tekemään testejä valituista aihe-alueista. Palvelu ja/tai osia siitä on myös mahdollista linkittää helposti oman organisaation verkkosivuille. Jos palvelu on linkitetty omille sivuille, niin palveluun voidaan ohjata myös suoraan oman organisaation sivuilta. Kunnille (sote-päättäjä -taso ja verkkosivujen päivityksestä vastaavat) erityisesti tietoa, miten voivat hyödyntää Omahoitopolut-palvelua, ja helposti vähintään linkittää palvelun omille sivuilleen SADe-projektiryhmä 24

25 Omahoitopolut.fi: Tietoa ja ohjausta oman hyvinvoinnin edistämiseen Tulos/tuote (vastuutaho) Keinot ja kanavat Omahoitopolut.fi - Sosiaali- ja terveysalan tietoa ja testejä klikkauksen päässä THL kokoaa verkkosivuilleen kansalaisille tarkoitettua tietoa kansanterveyden kannalta keskeisistä aihepiireistä ja erilaisia hyvinvointia tukevia, asiantuntijoiden luotettavaksi arvioimia itsearviointityökaluja, kuten valtimosairauksien riskitesti, lasten painoindeksi ja toimintakykytesti. Tiedoista ja testeistä muodostuu polku, jonka avulla jokainen meistä voi edistää oma terveyttä ja hyvinvointiaan. Palveluntuottajille, kunnille, ammattilaisille ja viranomaisille viestitään erityisesti Kuntaliiton kautta Uutiskirjeet syksyllä 2014: kerrotaan, että tällaista on tulossa, mitä hyötyä. Samaa jatketaan keväällä uusilla aiheilla. kuntatapaamisessa keväällä 2015: Omahoitopolut.fi-palvelun valmistuminen 5/2015. Myös Palveluvaaka fi -palveluun tulee linkki Omahoitopolkuihin. Sote-päättäjille viestitään kevään 2015 aikana Tietoa tuottaviin tahoihin ollaan yhteydessä sekä suoraan että Kuntaliiton kautta Henkilökohtainen kontaktointi?, Valmis teksti uutiskirjeisiin, osallistuminen sopiviin tilaisuuksiin Projekti osallistuu myös SADe-sote hankkeen viestintään sekä STM:n viestintään. Projektipäällikkö osallistuu aktiivisesti SADe SoTe hanketason viestinnän suunnitteluun ja on mukana tarvittavissa tilaisuuksissa, seminaareissa yms. STM:n hallinnonalaisille laitoksille viestitään mm. STM:n koordinoiman, STM:n hallinnonalaisten laitosten verkkoviestinnän asiantuntijaryhmän Verkkohavin kautta sekä tarvittaessa ollaan suoraan yhteydessä keskeisiin laitoksiin (esim. Fimea ja TTL) Riskit Kunnat, palveluntarjoajat ym. eivät ole tietoisia palveluista, eivätkä osaa hyödyntää tietoja tai suositella niitä eteenpäin ja tuottavat päällekkäistä tietoa/työkaluja

26 Kansalliset määrittelyt: ajanvaraus Tavoite Viestinnän tavoitteena on saada kohderyhmät tietoisiksi kansallisista ajanvarausmäärittelyistä ja ottamaan ne käyttöön. Kohderyhmät Tärkeimmät kohderyhmät ovat palvelun tulevat käyttäjät eli kunnat ja sairaanhoitopiirit. Keskeinen sisältö (palvelujen kuvaus), ydinviestit Tulos/tuote (vastuutaho) Kehittäjäkumppani Hyviksen projektissa kehitetyt ajanvarausratkaisut ovat kaikkien kuntien käyttöönotettavissa Yhteiset määrittelyt ovat yleistettävissä kaikkiin sähköiseen ajanvaraukseen sopiviin palveluihin. Kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat hyödyntää ajanvarausratkaisujen teknisiä määrittelyjä tai ostaa palvelun käyttöönsä yhteishankintamenettelyn kautta. Siten kunnat säästävät aikaa, rahaa ja resursseja. Käyttöönotto- ja levittämissuunnitelma, jossa kerrotaan miten kunnat voivat hyödyntää kansallisia ajanvarausmäärittelyjä. Käyttöönoton tukipaketit, joissa kunnille kerrotaan konkreettisesti miten toimimalla palvelut saadaan käyttöön. Toteuttaja Marketvisio/kehittäjäkumppani Hyvis/THL. (Huom: määrittelyopas tuotetaan projektissa). Lisäksi Kuntaliitto/AKUSTI toteuttavat hankintayhteistyön mallin. Viestinnän tehtävänä on levittää tietoa ajanvarauspalveluista ja niiden eduista pääkohderyhmille. Keinot ja kanavat Viestintää tehdään yhteistyössä Kuntaliiton sekä Hyviksen kanssa. Ajanvaraus-projekti sisällytetään tiiviimmin mukaan hankkeen viestintään. Riskit Kunnat ja sairaanhoitopiirit eivät ota ajanvarausmäärittelyjä käyttöönsä vaan kehittävät omia ratkaisujaan kansallisten sijaan

27 Kansalliset määrittelyt: spontaani palaute Tavoite Tavoitteena on saada organisaatiot tietoiseksi määrittelyn olemassaolosta ja ottamaan se käyttöön. Kohderyhmät Keskeinen sisältö (palvelujen kuvaus), ydinviestit Tulos/tuote (vastuutaho) Tärkeimmät kohderyhmät ovat palvelun tulevat käyttäjät eli kunnat ja sairaanhoitopiirit. Kehittäjäkumppanien kanssa tehdyt kansalliset määrittelyt otetaan käyttöön ensimmäisenä Hyviksen alueella. Tavoitteena on luoda järjestelmä, jonka avulla organisaation asiakaspalaute voidaan koota, käsitellä ja arkistoida. Kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat hyödyntää kansallisia määrittelyjä ja Hyviksen kokemuksia omissa toteutuksissaan ja näin säästää aikaa, rahaa ja resursseja. Kansallisesti yhteistyössä kehittäjäkumppanien kanssa tuotetut konsepti- ja määrittelydokumentit. Käyttöönoton tukipaketit, joissa kunnille kerrotaan konkreettisesti miten toimimalla palvelut saadaan käyttöön. Toteuttaja Marketvisio/kehittäjäkumppani Hyvis/THL Viestinnän tehtävänä on levittää tietoa spontaanin palautteen määrittelyistä ja niiden eduista pääkohderyhmille. Keinot ja kanavat Viestintää tehdään yhteistyössä Kuntaliiton sekä Hyviksen kanssa. Spontaanin palautteen määrittelyt sisällytetään tiiviimmin mukaan hankkeen viestintään. Riskit Kunnat ja sairaanhoitopiirit eivät ota määrittelyjä käyttöönsä, vaan kehittävät omia ratkaisujaan kansallisten sijaan

28 Kansalliset määrittelyt: turvallinen viestinvälitys Tavoite Tavoitteena on saada kohderyhmät tietoiseksi määrittelyn olemassaolosta ja ottamaan se käyttöön. Kohderyhmät Tärkeimmät kohderyhmät ovat palvelun tulevat käyttäjät eli kunnat ja sairaanhoitopiirit. Keskeinen sisältö (palvelujen kuvaus), ydinviestit Kehittäjäkumppanien (HUS Asiointitili kanssa toteutettavassa yhteistyöprojektissa tuotetaan kansalliset määrittelyt turvalliselle viestinvälitykselle. Kunta/sairaanhoitopiirit voi hyödyntää määrittelyjä tuottaessaan omaa turvallisen viestinvälityksen ratkaisuaan. Tulos/tuote (vastuutaho) Keinot ja kanavat Käyttöönotto- ja levittämissuunnitelma, jossa kerrotaan miten kunnat voivat hyödyntää turvallisen viestinvälityksen määrittelyjä. Käyttöönoton tukipaketit, joissa kunnille kerrotaan konkreettisesti miten toimimalla palvelut saadaan käyttöön. Toteuttaja Marketvisio/kehittäjäkumppanit/THL? Lisäksi Kuntaliitto/AKUSTI toteuttavat hankintayhteistyön mallin. Viestinnän tehtävänä on levittää tietoa turvallisen viestinvälityksen ratkaisusta ja sen eduista pääkohderyhmille. Viestintää tehdään yhteistyössä Kuntaliiton, HUS ja Valtorin kanssa. Ajanvaraus-projekti sisällytetään tiiviimmin mukaan hankkeen viestintään. Riskit Kunnat ja sairaanhoitopiirit eivät ota määrittelyjä käyttöönsä, vaan kehittävät omia ratkaisujaan kansallisten sijaan

Mitä uutta on tulossa?

Mitä uutta on tulossa? Mitä uutta on tulossa? SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuudessa kehitettävät kansalliset palvelut ja määrittelyt Hankepäällikkö Minna Angeria 8.10.2013 Minna Angeria/Tulevaisuuden

Lisätiedot

Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti

Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti SADe-ohjelman sosiaali- ja palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4.2013 Anu Suurnäkki 19.4.2013 1 Mitä kehitetään ja

Lisätiedot

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki 23.4.2013 Hankepäällikkö, TtM Minna Angeria 22.4.2013 Esityksen nimi / Tekijä 1 SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut klikkauksen päässä (SADe-SoTe)

Sosiaali- ja terveyspalvelut klikkauksen päässä (SADe-SoTe) Sosiaali- ja terveyspalvelut klikkauksen päässä (SADe-SoTe) Etsi, vertaa ja arvioi sosiaali- ja terveyspalveluja ja palveluntuottajia Virve Jokiranta, Salla Sainio 20.5.2014 Terveydenhuollon ATK-päivät

Lisätiedot

Palautepalvelut. Salla Sainio

Palautepalvelut. Salla Sainio Palautepalvelut Salla Sainio 22.4.2013 1 Mitä kehitetään ja kenelle? Kansalliset asiakaspalautekyselyt: luodaan Suomeen asteittain yhtenäiset asiakaspalautekyselyt ensimmäisenä neuvoloihin ja suun terveydenhuoltoon

Lisätiedot

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus. Minna Linsamo, hankepäällikkö, THL

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus. Minna Linsamo, hankepäällikkö, THL SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus Minna Linsamo, hankepäällikkö, THL 1 Esityksen sisältö SADe-ohjelma THL:n uudet sähköiset kansalaispalvelut Omahoitopolut.fi Palveluvaaka.fi Mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi

THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi Projektipäällikkö Anu Suurnäkki ja Kehittämispäällikkö Niina Peränen, THL 11.5.2015 Terveydenhuollon atk-päivät 12.-13.5.2015 1 Uudet

Lisätiedot

SADe-SoTe Palveluhakemisto

SADe-SoTe Palveluhakemisto SADe-SoTe Palveluhakemisto Virve Jokiranta Kevätseminaari 23.4.2013 23.4.2013 Palveluhakemisto / Virve Jokiranta 1 Terve, täällä X X. Isällä ollut useamman päivän voimakasta huimausta ja nyt alkoi verenvuoto

Lisätiedot

Etsi, vertaa ja arvioi sosiaali- ja terveyspalveluita

Etsi, vertaa ja arvioi sosiaali- ja terveyspalveluita Palveluvaaka.fi 1 Etsi, vertaa ja arvioi sosiaali- ja terveyspalveluita Palveluvaaka edistää vuoden 2014 alusta voimaan tullutta kansalaisen vapautta valita hoitopaikkansa Tiedot sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma

SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma 1 (5) SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma 1 Yleistä SosKanta-hankkeessa viestitään sekä organisaation sisällä että ulkoisesti. THL vastaa Kansa-hankkeen ja Kanta-palveluiden käyttöönoton kansallisesta

Lisätiedot

SADe-ohjelmasta uusia sähköisiä työkaluja

SADe-ohjelmasta uusia sähköisiä työkaluja SADe-ohjelmasta uusia sähköisiä työkaluja Niina Peränen, projektipäällikkö, THL Salla Sainio, projektipäällikkö, THL Anu Suurnäkki, projektipäällikkö, THL SADe SoTe -palvelukokonaisuus 2012 2015 Kansalliset

Lisätiedot

SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden tilannekatsaus

SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden tilannekatsaus SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden tilannekatsaus Sosiaali- ja terveyspalvelut klikkauksen päässä Hankepäällikkö Minna Angeria Terveydenhuollon ATK-päivät Turku 28.5.2013 28.5.2013

Lisätiedot

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma SADe-ohjelma Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Laadukkaita julkisen sektorin palveluita kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Itsehoidon ja omahoidon lisääminen sähköisillä palveluilla

Itsehoidon ja omahoidon lisääminen sähköisillä palveluilla Itsehoidon ja omahoidon lisääminen sähköisillä palveluilla Kuntamarkkinat 11.9.2014 Maija Paukkala Kehittämispäällikkö HyvisSADe projektijohtaja Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Käsitteet Omahoito on potilaan

Lisätiedot

HyvisSADe yhteistyöprojekti

HyvisSADe yhteistyöprojekti HyvisSADe yhteistyöprojekti Hoitoon hakeutuminen ja kansalaisen ajanvarauspalvelut Alueellisesta palvelusta kansalliseksi palveluksi! Maija Paukkala ja Jani Kariniemi 23.4.2013 Yhteistyöprojektin toteuttajat

Lisätiedot

Hyvis-sähköiset asiointipalvelut. Sirpa Sundgren Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Tietohallinto Projektikoordinaattori, TtM sirpa.sundgren@ksshp.

Hyvis-sähköiset asiointipalvelut. Sirpa Sundgren Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Tietohallinto Projektikoordinaattori, TtM sirpa.sundgren@ksshp. Hyvis-sähköiset asiointipalvelut Sirpa Sundgren Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Tietohallinto Projektikoordinaattori, TtM sirpa.sundgren@ksshp.fi Hyviksen nykyiset yhteistyökumppanit ESSHP, ISSHP, Eksote,

Lisätiedot

Soten digitaaliset palvelut ja verkkosivustot. verkkoviestintäpäällikkö Virpi Kankaanpää sosiaali- ja terveysministeriö 17.5.

Soten digitaaliset palvelut ja verkkosivustot. verkkoviestintäpäällikkö Virpi Kankaanpää sosiaali- ja terveysministeriö 17.5. Soten digitaaliset palvelut ja verkkosivustot verkkoviestintäpäällikkö sosiaali ja terveysministeriö 17.5.2017 1 17.5.2017 Digitaaliset sotepalvelut maakuntien verkkosivuilla STM on käynnistämässä projektia

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

TMP Prioriteetti valmiusas 2 STM. 2 Espoo, 3 käyttöönotettav issa. 3 tuotannossa 1 STM,

TMP Prioriteetti valmiusas 2 STM. 2 Espoo, 3 käyttöönotettav issa. 3 tuotannossa 1 STM, Kansalaisen palvelut toimenpiteet 1=suunnittelu, 2= toteutus, 3=valmis, 0= ei aloitettu TMP Prioriteetti valmiusas te Omien hyvinvointi- ja terveystietojen hallinta-alusta - Omakantan laajennus - PHR 1

Lisätiedot

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 Sähköinen asiointi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 SOTE- ja aluehallintouudistus Hallituksen SOTE-linjaukset 7.11.2015 / ICT-linjauksia Itsehallintoalueiden

Lisätiedot

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma)

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille

Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Tausta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille hankkeen tavoitteena on laajentaa virtu.fi innovaatioympäristön hyödyntämistä eri toimijoiden

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

HyvisSADe ja laajan yhteistyön edellytykset

HyvisSADe ja laajan yhteistyön edellytykset HyvisSADe ja laajan yhteistyön edellytykset Alueellisesta palvelusta kansalliseksi palveluksi! Jani Kariniemi 10.9.2013 MEDI-IT LYHYESTI Toiminta on alkanut Kotkassa 1.1.2002 Medi-IT Oy:llä on 8 omistajapiiriä

Lisätiedot

THL:n rooli kansallisten palvelujen kehittäjänä ja ylläpitäjänä Osastojohtaja Päivi Hämäläinen

THL:n rooli kansallisten palvelujen kehittäjänä ja ylläpitäjänä Osastojohtaja Päivi Hämäläinen THL:n rooli kansallisten palvelujen kehittäjänä ja ylläpitäjänä Osastojohtaja Päivi Hämäläinen 23.4. 2013 23.4.2013 THL/TITO/PH 1 THL:n tehtävät Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma Pvm Mitä tehty Kuka Missä käsitelty 21.3.2016 Suunnitelman luonnos Johanna PoPSTer 19.5.2016 Suunnitelman täydennys ja päivitys Johanna & Kirsi 1.6.2016 poliittinen ohjausryhmä

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena anne.kallio@stm.fi Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista SADe-ohjelma 2009-2014 hyötyjä sähköisistä palveluista NUOVE-projektin päätöstilaisuus, 30.11.2011, TEM Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Julkisen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Sivuston sisällöt... 5 Sivurakennesuunnitelma (alustava)... 5 Sisältösuunnitelma (alustava)... 6

Sivuston sisällöt... 5 Sivurakennesuunnitelma (alustava)... 5 Sisältösuunnitelma (alustava)... 6 Liite 2: 1(7) Sisältö Kuvaus hankkeesta ja sen verkkosivustosta... 2 Verkkosivuston keskeisin rooli ja tavoitteet... 2 Käyttäjät ja käyttäjäryhmät... 2 Mitä muita palveluita ja sivustoja verkkopalveluun

Lisätiedot

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Kansalaisen yleisneuvontapalvelu hankkeen aloitusseminaari 16.10.2012, Helsinki Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi MIKÄ ON SADE-OHJELMA? 2 1 Julkishallinnon ensimmäinen

Lisätiedot

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 Ohjelman rakenne ja sisältö 4.1 Kaksi kokonaisuutta, kuusi osaohjelmaa Kaste ohjelma muodostuu kahdesta tavoitekokonaisuudesta.

Lisätiedot

Neuvolan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset toiminnan kehittämisen perustana

Neuvolan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset toiminnan kehittämisen perustana Neuvolan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset toiminnan kehittämisen perustana Salla Sainio, kehittämispäällikkö, THL Eija Luoto, projektipäällikkö, THL Kansalliset asiakaspalautekyselyt Mitä ovat kansalliset

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM 24.3.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano 2 18.5.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sotepalvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnista

Lisätiedot

AVAUS-hanke Viestintäsuunnitelma. päivitetty

AVAUS-hanke Viestintäsuunnitelma. päivitetty AVAUS-hanke Viestintäsuunnitelma päivitetty 100215 JOHDANTO Hyvinvoinnin tarjotin Potilastietojärjestelmäkokonaisuus Tavoitteena: Lisätä kansalaisten ja ammattilaisten ymmärrystä tulevaisuuden hyvinvointipalveluista.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

Kansalaisen sähköiset palvelut osana hoito- ja palveluprosessia

Kansalaisen sähköiset palvelut osana hoito- ja palveluprosessia Kansalaisen sähköiset palvelut osana hoito- ja palveluprosessia Hannele Hyppönen THL, Annakaisa Iivari STM TERVEYSKESKUSTEN JOHDON NEUVOTTELUPÄIVÄT 9. 10.2.2012, Kuntatalo, Helsinki Kansalaisen sähköiset

Lisätiedot

SADe-ohjelman terveiset

SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari, Helsinki 23.4.2013 Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Raportointi ohjelman etenemisestä: hallituksen

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen ottaa vastuuta omasta

Lisätiedot

24.3.2014. Tulevaisuuden visio. Mikä on Hyvis? Sähköiset itsearviointityökalut ja hoitoon ohjautuminen 21.3.2014 Maija Paukkala STESO päivät Kuopio

24.3.2014. Tulevaisuuden visio. Mikä on Hyvis? Sähköiset itsearviointityökalut ja hoitoon ohjautuminen 21.3.2014 Maija Paukkala STESO päivät Kuopio Sähköiset itsearviointityökalut ja hoitoon ohjautuminen 21.3.2014 Maija Paukkala STESO päivät Kuopio Tulevaisuuden visio Palveluiden saatavuus, oikea-aikaisuus ja vaikuttavuus varmistetaan Perusterveydenhuolto

Lisätiedot

Strategian kansalaisosion toimeenpanoryhmä

Strategian kansalaisosion toimeenpanoryhmä Strategian kansalaisosion toimeenpanoryhmä Ryhmän kokoonpano Teemupekka Virtanen, STM, pj Karri Vainio, Kuntaliitto, sihteeri Jari Numminen, Hämeenlinna Maija Paukkala, Esshp Kaisa Kostamo-Pääkkö, POSKE

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Etunimi Sukunimi 1.7.2016 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Tavoitteet: 1. Lisätään

Lisätiedot

Innokylä tutuksi. - Miten Innokylää voi hyödyntää tällä hetkellä ja tulevaisuudessa?

Innokylä tutuksi. - Miten Innokylää voi hyödyntää tällä hetkellä ja tulevaisuudessa? Innokylä tutuksi - Miten Innokylää voi hyödyntää tällä hetkellä ja tulevaisuudessa? Miksi Innokylää tarvitaan? Tietoa käytäntöjen arvioinnista ja vaikuttavuudesta ei ole saatavilla. Hyvinvointi- ja terveyspalvelujärjestelmän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020. Anne Kallio STM

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020. Anne Kallio STM Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020 Anne Kallio STM Kansalliset linjaukset ja toimenpiteet 2012-2015 pääosassa jo tehtyjen linjausten toimeenpano KanTa-palveluiden

Lisätiedot

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta 1 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Tavoitteet: 1. Lisätään terveitä elintapoja, kuten

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

VESOTE-hanke. UKK-instituutti KKI-ohjelma Diabetesliitto Mielenterveyden keskusliitto STM

VESOTE-hanke. UKK-instituutti KKI-ohjelma Diabetesliitto Mielenterveyden keskusliitto STM VESOTE-hanke Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) -hanke Yksi STM:n rahoittamista hallituksen kärkihankkeista (2017 18) Edistetään terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ VÄHENNETÄÄN ERIARVOISUUTTA OTTAMALLA HYVÄT KÄYTÄNNÖT PYSYVÄÄN KÄYTTÖÖN

EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ VÄHENNETÄÄN ERIARVOISUUTTA OTTAMALLA HYVÄT KÄYTÄNNÖT PYSYVÄÄN KÄYTTÖÖN EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ VÄHENNETÄÄN ERIARVOISUUTTA OTTAMALLA HYVÄT KÄYTÄNNÖT PYSYVÄÄN KÄYTTÖÖN 16.6.2016 Johtaja Taru Koivisto 28.6.2016 1 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi

Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi Yksilön terveyden selittäjät McGinnis et al., Health Affairs 21(2), 2002 Sairaudenhoidosta terveydenedistämiseen Painopiste Taltioni Potilastiedot Taltioni

Lisätiedot

AVAUS 2013 2015 Tuokioita Hyvinvoinnin tarjottimen kehittämisestä palvelumuotoilun keinoin. 10.9.2014/Anu Tuominen

AVAUS 2013 2015 Tuokioita Hyvinvoinnin tarjottimen kehittämisestä palvelumuotoilun keinoin. 10.9.2014/Anu Tuominen AVAUS 2013 2015 Tuokioita Hyvinvoinnin tarjottimen kehittämisestä palvelumuotoilun keinoin 10.9.2014/Anu Tuominen AVAUS -hanke Kehittämisvaihe 2013 2015 Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012 Järjestöjen aluetyön kokous Kuopio 24.4.2012 Ohjelma klo 10.00 Avaus ja esittäytyminen klo 10.15 KASTE ohjelman tps Itä-Suomessa - alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen - klo 11.00 Järjestöt ja

Lisätiedot

Tietoisku sähköisten palveluiden kehittämisestä

Tietoisku sähköisten palveluiden kehittämisestä Tietoisku sähköisten palveluiden kehittämisestä Valtakunnalliset LAPE-päivät 29.5.2017 1 31.5.2017 Mikko Huovila SOTE-uudistus (hallinnolliset rakenteet) Kärkihankkeet (tulevaisuuden toimintamallit) ICT

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Sote-palveluhakemisto-projekti. Ohjausryhmän kokous

Sote-palveluhakemisto-projekti. Ohjausryhmän kokous Sote-palveluhakemisto-projekti Ohjausryhmän kokous 12.4.2017 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Osaprojekti 1 eteneminen 4. Keskustelu sote-palveluhakemisto-projektin kokonaistilanteesta

Lisätiedot

2/10/2015 YLEISKATSAUS MIKSI NETTIPALVELUT OVAT OK? HISTORIAA SUOSITUKSIA JA PALKINTOJA

2/10/2015 YLEISKATSAUS MIKSI NETTIPALVELUT OVAT OK? HISTORIAA SUOSITUKSIA JA PALKINTOJA YLEISKATSAUS eterveys on täällä nyt Terveys/hyvinvointiteknologian hurja kasvu (Suomi on kärkimaita) Netin käyttö on arkipäivää, myös ikäihmisillä : Yli neljännes 75-89-vuotiaista suomalaisista käyttää

Lisätiedot

Hyvis nyt ja tulevaisuudessa. Sirpa Sundgren Projektikoordinaattori, TtM KSSHP, Tietohallinto sirpa.sundgren@ksshp.fi

Hyvis nyt ja tulevaisuudessa. Sirpa Sundgren Projektikoordinaattori, TtM KSSHP, Tietohallinto sirpa.sundgren@ksshp.fi Hyvis nyt ja tulevaisuudessa Sirpa Sundgren Projektikoordinaattori, TtM KSSHP, Tietohallinto sirpa.sundgren@ksshp.fi Hyvis nyt: 1,2 milj. kansalaista Hyvis Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella Tällä

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tarjolla Yksi elämä. - terveystietoa, materiaaleja ja koulutusta yhdestä osoitteesta. Kuntamarkkinat 12.9.2013 Marjut Niemistö

Tarjolla Yksi elämä. - terveystietoa, materiaaleja ja koulutusta yhdestä osoitteesta. Kuntamarkkinat 12.9.2013 Marjut Niemistö Tarjolla Yksi elämä - terveystietoa, materiaaleja ja koulutusta yhdestä osoitteesta Kuntamarkkinat 12.9.2013 Marjut Niemistö Yksi elämä Lupaa täyttä elämää kaikille Yksi elämä pähkinänkuoressa Aivoliiton,

Lisätiedot

SOTE-organisaatiorekisterin ylläpitokäyttöliittymä

SOTE-organisaatiorekisterin ylläpitokäyttöliittymä SOTE-organisaatiorekisterin ylläpitokäyttöliittymä Koulutustapahtuma Helsinki Congress Paasitorni 27.11.2015 27.11.2015 Koodistopalvelu 1 Ohjelma 9.30- Tervetuloa tutustumaan uuteen SOTE-käyttöliittymään!

Lisätiedot

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Minna Pohjola haasteet 1. Väestön terveystietojen käyttö toiminnan suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa 2. Näyttöön perustuvien toimintatapojen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastustoimen viestintä 2020 -työpaja 27.11.2017, Kuopio Aino Harinen, Pelastusopisto

Lisätiedot

Hyvis-palvelut ja HyvisSADe yhteistyöprojekti. Maija Paukkala Kehittämispäällikkö, HyvisSADe -projektijohtaja ESSHP 11.9.2013

Hyvis-palvelut ja HyvisSADe yhteistyöprojekti. Maija Paukkala Kehittämispäällikkö, HyvisSADe -projektijohtaja ESSHP 11.9.2013 Hyvis-palvelut ja HyvisSADe yhteistyöprojekti Maija Paukkala Kehittämispäällikkö, HyvisSADe -projektijohtaja ESSHP 11.9.2013 Mikä on Hyvis? Nykyinen Hyvis on hyvinvoinnin ja sähköisen asioinnin ratkaisu,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE Avoimesti ja yhdessä Oma Hämeen viestintäsuunnitelma 2016 2019 päivitetty, hyväksytty 24.11.2017 / VATE Sisältö 1. Viestintä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tukena... 2 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

SADe-palvelut käytettävissä,

SADe-palvelut käytettävissä, Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) SADe-palvelut käytettävissä, onko kuntasi valmis? Kuntamarkkinat 11.9.2013 Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Tähän uusi palvelukartta

Lisätiedot

ESITTELYVIDEO. Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi

ESITTELYVIDEO. Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi ESITTELYVIDEO Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi 10.11.2014 Mielenterveystalon esittely 2 MIELENTERVEYSTALO PÄHKINÄNKUORESSA LUOTETTAVAA JA AJANTASAISTA TIETOA OIRENAVIGAATTORI

Lisätiedot

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio Kansallinen organisoituminen - KanTa-työnjako ja ohjausmalli Anne Kallio kehittämispäällikkö i äällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset tiedonhallintahankkeet KanTa-palvelut eresepti earkisto ekatselu

Lisätiedot

HyvisSADe: yhteistyöprojektin tulokset kansalaisen hyväksi ja kansalliseen käyttöön. Jani Kariniemi, Medi-IT Oy

HyvisSADe: yhteistyöprojektin tulokset kansalaisen hyväksi ja kansalliseen käyttöön. Jani Kariniemi, Medi-IT Oy HyvisSADe: yhteistyöprojektin tulokset kansalaisen hyväksi ja kansalliseen käyttöön Jani Kariniemi, Medi-IT Oy Miksi haetaan jotain uutta Yksittäisenä palveluna ajanvaraus ei ratkaise vielä mitään, ilman

Lisätiedot

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta 1 2 15.6.2017 Etunimi Sukunimi Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Tavoitteet: 1. Lisätään

Lisätiedot

SADe Sote. Turvallinen viestinvälitys - työsuunnitelma. Luonnos v. 1.0 23.4.2013 1

SADe Sote. Turvallinen viestinvälitys - työsuunnitelma. Luonnos v. 1.0 23.4.2013 1 SADe Sote Turvallinen viestinvälitys - työsuunnitelma Luonnos v. 1.0 23.4.2013 1 Sähköposti lääkärin ja potilaan välisessä kommunikoinnissa (Iso-Britannia) Lähde: ehealth Insider, 2013 2 Turvallinen viestinvälitys

Lisätiedot

Ohjaamo-toiminnan ja Kohtaamon viestinnän vuosikello ja toimintamalli, vers. 2. Työryhmä ja Kohtaamo/MT Tammi-/maaliskuu 2017

Ohjaamo-toiminnan ja Kohtaamon viestinnän vuosikello ja toimintamalli, vers. 2. Työryhmä ja Kohtaamo/MT Tammi-/maaliskuu 2017 Ohjaamo-toiminnan ja Kohtaamon viestinnän vuosikello ja toimintamalli, vers. 2 Työryhmä ja Kohtaamo/MT Tammi-/maaliskuu 2017 OHJAAMO- TOIMINNAN VIESTINNÄN VUOSIKELLO 2017 v. 2 Kausityöt Korkeakouluvalinnat

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

HyvisSADe yhteistyöprojekti kansallisen kehittämisen keskiössä. Maija Paukkala Kehittämispäällikkö, HyvisSADe -projektijohtaja ESSHP 9.10.

HyvisSADe yhteistyöprojekti kansallisen kehittämisen keskiössä. Maija Paukkala Kehittämispäällikkö, HyvisSADe -projektijohtaja ESSHP 9.10. HyvisSADe yhteistyöprojekti kansallisen kehittämisen keskiössä Maija Paukkala Kehittämispäällikkö, HyvisSADe -projektijohtaja ESSHP 9.10.2013 Mikä on Hyvis? Hyviksestä löytyy luotettavaa, asiantuntijoiden

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Sote-uudistus: mikä muuttuu ja missä mennään?

Sote-uudistus: mikä muuttuu ja missä mennään? Sote-uudistus: mikä muuttuu ja missä mennään? Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Seinäjoki kehittämispäällikkö Jaana Markkula

Lisätiedot

WWW.MIELENTERVEYSTALO.FI

WWW.MIELENTERVEYSTALO.FI 17.4.2014 1 17.4.2014 2 WWW.MIELENTERVEYSTALO.FI Esittelyvideo: http://vimeo.com/83577952 17.4.2014 3 4 HISTORIAA HUS Mielenterveystalo otettiin aluksi käyttöön Hyvinkään sairaanhoitoalueella 2009 (Kelnet-Mielenterveystalo)

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Strategiatyön vaiheet 1. Kartoitus 2. Visiointi 3. Priorisointi 4. Toimenpiteistä ja vastuista sopiminen 5.

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Pohjois-Suomen Kansa hankkeen KickOff tilaisuus Tellervo Alanärä, erikoissuunnittelija, THL/OPER Ohjelmamme KickOff -tilaisuudessa

Lisätiedot

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Pidentynyt esisuunnitelmavaihe

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Pidentynyt esisuunnitelmavaihe Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Pidentynyt esisuunnitelmavaihe Valmistelutoimielin 18.10.2017 Päivitys 4.10.2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ: 1. Viestinnän tehtävä 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn. Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen

Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn. Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen Aluetoimikunnat Vantaalla Aviapoliksen aluetoimikunta Hakunilan aluetoimikunta Koivukylän aluetoimikunta Korson aluetoimikunta

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 KASTE-OHJELMA Margit Päätalo Kaste-suunnittelija, Pohjois-Suomi puh. 044-703 4093 margit.paatalo@ouka.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2008-2011

Lisätiedot