Kansantalouden tilinpito

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansantalouden tilinpito"

Transkriptio

1 Kansantalouden tilinpito National Accounts * Taulukot - Tables Tiedustelut - Inquiries: Olli Savela Tuomas Rothovius Helsinki

2 2 Sisällys Contents Pääaggregaatit Main Aggregates 1.1 Bruttokansantuote ja -tulo käypiin hintoihin Gross domestic product and national income at current prices Kotitaloussektorin tunnuslukuja Key indicators of households sector Henkeä kohti laskettuja tunnuslukuja Key indicators per capita Pääaggregaatit, prosenttiosuudet Main aggregates, percentages Pääaggregaatit viitevuoden 2010 hinnoin, volyymi-indeksit, volyymin Main aggregates at reference year 2010 prices, volume indexes, 14 muutokset changes in volume 1.6 Pääaggregaatit, hintaindeksit ja hinnan muutokset Main aggregates, price indices and changes in prices 18 Sektoreittainen tarkastelu Sector approach 4.1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit) (S1) Total economy (resident sectors) (S1) Yritykset (S11) Non-financial corporations (S11) Rahoitus- ja vakuutuslaitokset (S12) Financial and insurance corporations (S12) Julkisyhteisöt (S13) - sulautetut tilit General government (S13) - consolidated accounts Valtionhallinto (S1311) Central government (S1311) Paikallishallinto (S1313) Local government (S1313) Työeläkelaitokset (S13141) Employment pension schemes (S13141) Muut sosiaaliturvarahastot (S13149) Other social security funds (S13149) Kotitaloudet (S14) Households (S14) Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S15) Non-profit institutions serving households (S15) Ulkomaat (S2) Rest of the world (S2) 62

3 3

4 Pääaggregaatit - Main aggregates 4

5 Pääaggregaatit - Main aggregates 5 1

6 Pääaggregaatit Bruttokansantuote ja -tulo käypiin hintoihin euroa, käypiin hintoihin Bruttokansantuote tuotoksen kautta 1 Tuotos perushintaan Välituotekäyttö ostajahintaan Arvonlisäys, brutto perushintaan (1-2) Tuoteverot Tuotetukipalkkiot Bruttokansantuote markkinahintaan (3+4-5) Bruttokansantuote tulojen kautta 1 Palkat ja palkkiot Työnantajan sosiaaliturvamaksut Toimintaylijäämä / sekatulo Tuotannon ja tuonnin verot Tukipalkkiot Nettokansantuote ( ) Kiinteän pääoman kuluminen Bruttokansantuote markkinahintaan (6+7) Bruttokansantuote loppukäytön kautta 1 Kulutusmenot Yksityiset kulutusmenot Julkiset kulutusmenot yksilölliset kulutusmenot kollektiiviset kulutusmenot Kiinteän pääoman bruttomuodostus Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus Varastojen muutos Arvoesineiden hankinta Tavaroiden ja palvelujen nettovienti (6-7) Tavaroiden ja palvelujen vienti Tavaroiden vienti Palvelujen vienti Tavaroiden ja palvelujen tuonti Tavaroiden tuonti Palvelujen tuonti Tilastollinen ero Bruttokansantuote markkinahintaan ( ) Kansantalouden käytettävissä oleva tulo 1 Bruttokansantuote Ensitulo ulkomailta, netto Bruttokansantulo (1+2) Kiinteän pääoman kuluminen Nettokansantulo (3-4) Tulonsiirrot ulkomailta, netto Käytettävissä oleva tulo, netto (5+6) Käytettävissä oleva tulo, brutto (4+7) Kulutusmenot Säästö (7-9) Kansantulo sektoreittain (sis. tulot ulkomailta, netto) 1 Palkansaajakorvaukset (2+3) Palkat ja palkkiot Työnantajan sosiaaliturvamaksut Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto Yritykset Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Julkisyhteisöt Kotitaloudet Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot (julkisyhteisöt) Kansantulo (1+4+5)

7 Main aggregates Gross domestic product and national income at current prices * 2014* EUR , at current prices Koodi-Code Output approach Output at basic prices P1R Intermediate consumption at purchasers` prices P2K Value added, gross at basic prices (1-2) B1GPHT Taxes on products D21R Subsidies on products D31K Gross domestic product, at market prices (3+4-5) B1GMHT Income approach Wages and salaries D11R Employers social contributions D12R Operating surplus / mixed income B13NT Taxes on production and imports D2R Subsidies D3K Net national product ( ) B1NMHT Consumption of fixed capital P51CR Gross domestic product, at market prices (6+7) B1GMHT Expenditure approach Final consumption expenditure P3K Private consumption expenditure P3YK Government consumption expenditure P3JK individual consumption expenditure P31K collective consumption expenditure P32K Gross fixed capital formation P51K Private gross fixed capital formation P51YK Government gross fixed capital formation P51JK Changes in inventories P52K Acquisition of valuables P53K Exports of goods and services, net (6-7) P6-P Exports of goods and services P6K Exports of goods P61K Exports of services P62K Imports of goods and services P7R Imports of goods P71R Imports of services P72R Statistical discrepancy DEB1*GT Gross domestic product, at market prices ( ) B1GMHT Disposable national income Gross domestic product B1GMHT Balance of primary incomes from abroad, net D1_D4NT Gross national income (1+2) B5GT Consumption of fixed capital P51CK Net national income (3-4) B5NT Current transfers from abroad, net D5_D7NT Disposable income, net (5+6) B6NT Disposable income, gross (4+7) B6GT Final consumption expenditure P3K Saving (7-9) B8NT NNI by sector(incl. income from abroad) Compensation of employees (2+3) D1R Wages and salaries D11R Employers social contributions D12R Property and entrepreneurial income, net D4+B2N+B3N Non-financial corporations D4+B2N+B3N Financial and insurance corporations D4+B2N+B3N General government D4+B2N+B3N Households D4+B2N+B3N Non-profit institutions serving households D4+B2N+B3N Taxes on production and imports less subsidies (gen. gov.) D2NT National income (1+4+5) B5NT

8 Pääaggregaatit Kotitaloussektorin tunnuslukuja euroa Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo, käypiin hintoihin Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo, viitevuoden 2010 hintoihin volyymi-indeksi, 2010=100 88,2 90,5 93,9 96,0 97,1 100,0..vuosimuutos, prosenttia 1,3 2,7 3,7 2,2 1,2 3,0 Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo, käypiin hintoihin Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo, viitevuoden 2010 hintoihin volyymi-indeksi, 2010=100 89,4 91,5 94,3 96,5 97,6 100,0..vuosimuutos, prosenttia 1,7 2,3 3,1 2,3 1,2 2,4 Kotitalouksien kulutusmenot, käypiin hintoihin Kotitalouksien kulutusmenot, viitevuoden 2010 hintoihin volyymi-indeksi, 2010=100 91,0 94,8 98,0 100,1 97,0 100,0..vuosimuutos, prosenttia 3,2 4,1 3,4 2,2-3,2 3,1 Julkisyhteisöjen yksilölliset kulutusmenot, käypiin hintoihin Julkisyhteisöjen yksilölliset kulutusmenot, viitevuoden 2010 hintoihin volyymi-indeksi, 2010=100 94,7 95,6 96,6 98,7 99,6 100,0..vuosimuutos, prosenttia 2,5 0,9 1,1 2,2 1,0 0,4 Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot, käypiin hintoihin Voittoa tav. yhteisöjen kulutusmenot, viitevuoden 2010 hintoihin volyymi-indeksi, 2010=100 84,5 86,7 90,9 91,9 97,7 100,0..vuosimuutos, prosenttia 3,8 2,6 4,8 1,2 6,2 2,4 Kotitalouksien todellinen yksilöllinen kulutus, käypiin hintoihin Kotitalouksien todellinen yksilöllinen kulutus, viitevuoden 2010 hintoihin volyymi-indeksi, 2010=100 91,5 94,6 97,4 99,5 97,6 100,0..vuosimuutos, prosenttia 3,1 3,4 3,0 2,2-2,0 2,5 Säästämisaste, prosenttia 1,2-0,3-0,0 0,0 4,2 3,9 Velkaantumisaste, prosenttia 94,5 102,5 107,6 109,4 111,8 113,8 Tulot työsuhdeoptioista Kotitalouksien lukumäärä (1 000 kotitaloutta)

9 Main aggregates Key indicators of households sector * 2014* EUR Households disposable income, at current prices B6NT Households disposable income, at ref. year 2010 prices B6NT2 101,2 101,0 100,7 99,6..volume index, 2010=100 B6NT3 1,2-0,3-0,3-1,1..year-on-year change, percentages B6NT Households adjusted disposable income, at current prices B7NT Households adjusted disposable income, at ref. year 2010 prices B7NT2 101,1 101,0 100,7 99,9..volume index, 2010=100 B7NT3 1,1-0,1-0,3-0,7..year-on-year change, percentages B7NT Households consumption expenditure, at current prices P31YK Households consumption expenditure, at ref. year 2010 prices P31YK2 103,1 103,5 102,9 102,8..volume index, 2010=100 P31YK3 3,1 0,4-0,6-0,1..year-on-year change, percentages P31YK General gov. individual consumption exp., at current prices P31K General gov. individual consumption exp., at ref. year 2010 prices P31K2 100,9 101,6 101,2 101,6..volume index, 2010=100 P31K3 0,9 0,6-0,4 0,4..year-on-year change, percentages P31K Non-profit institutions final consumption exp., at current prices P32YK Non-profit institutions final consump. exp., at ref. year 2010 prices P32YK2 100,3 99,9 98,9 97,1..volume index, 2010=100 P32YK3 0,3-0,4-0,9-1,8..year-on-year change, percentages P32YK Households actual individual consumption, at current prices P41K Households actual individual consumption, at ref. year 2010 prices P41K2 102,5 102,8 102,3 102,3..volume index, 2010=100 P41K3 2,5 0,3-0,6 0,0..year-on-year change, percentages P41K4 2,2 1,5 1,8 0,8 Savings rate, percentages B8NT 115,1 118,1 118,5 122,0 Indebtedness rate, percentages LKVMZ Income from employee stock options D111K Number of households, households LKOTK

10 Pääaggregaatit Henkeä kohti laskettuja tunnuslukuja Bruttokansantuote käypiin hintoihin, euroa volyymi-indeksi, 2010=100 98,2 101,8 106,6 106,8 97,5 100,0..vuosimuutos, prosenttia 2,4 3,7 4,7 0,3-8,7 2,5 Bruttokansantulo käypiin hintoihin, euroa volyymi-indeksi, 2010=100 99,7 102,5 106,7 105,9 98,2 100,0..vuosimuutos, prosenttia 0,8 2,9 4,1-0,7-7,3 1,8 Nettokansantuote, käypiin hintoihin, euroa Nettokansantulo, käypiin hintoihin, euroa Käytettävissä oleva tulo, euroa Siitä kotitalouksien käytettävissä oleva tulo, euroa volyymi-indeksi, 2010=100 90,2 92,2 95,2 96,9 97,6 100,0..vuosimuutos, prosenttia 0,9 2,3 3,2 1,8 0,7 2,5 Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo, käypiin hintoihin volyymi-indeksi, 2010=100 91,4 93,2 95,7 97,4 98,1 100,0..vuosimuutos, prosenttia 1,3 1,9 2,7 1,8 0,7 1,9 Kotitalouksien todellinen yksilöllinen kulutus, käypiin hintoihin volyymi-indeksi, 2010=100 93,5 96,3 98,8 100,5 98,0 100,0..vuosimuutos, prosenttia 2,8 3,0 2,5 1,7-2,4 2,0 Kulutusmenot, käypiin hintoihin, euroa volyymi-indeksi, 2010=100 93,9 96,5 98,8 100,3 98,4 100,0..vuosimuutos, prosenttia 2,5 2,8 2,4 1,5-1,9 1,6 Yksityiset kulutusmenot, käypiin hintoihin, euroa volyymi-indeksi, 2010=100 92,7 96,1 99,0 100,7 97,5 100,0..vuosimuutos, prosenttia 2,9 3,7 3,1 1,6-3,2 2,6 Julkiset kulutusmenot, käypiin hintoihin, euroa volyymi-indeksi, 2010=100 96,8 97,6 98,4 99,5 100,6 100,0..vuosimuutos, prosenttia 1,6 0,7 0,9 1,1 1,1-0,6 Yksilölliset kulutusmenot, käypiin hintoihin, euroa volyymi-indeksi, 2010=100 96,8 97,3 97,9 99,6 100,1 100,0..vuosimuutos, prosenttia 2,2 0,5 0,6 1,7 0,5-0,1 Kollektiiviset kulutusmenot, käypiin hintoihin, euroa volyymi-indeksi, 2010=100 96,9 98,0 99,3 99,3 101,6 100,0..vuosimuutos, prosenttia 0,5 1,2 1,3 0,0 2,2-1,6 Keskiväkiluku, henkeä 5246,1 5266,3 5288,7 5313,4 5338,9 5363,4

11 Main aggregates Key indicators per capita * 2014* Koodi-Code Gross domestic product, at current prices, euros B1GMHT 102,1 100,2 98,4 97,9..volume index, 2010=100 B1GMHT2 2,1-1,9-1,8-0,5..year-on-year change, percentages B1GMHT Gross national income, at current prices, euros B5GT 100,6 98,3 96,6 95,7..volume index, 2010=100 B5GT2 0,6-2,2-1,8-0,8..year-on-year change, percentages B5GT Net domestic product, at current prices, euros B1NMHT Net national income, at current prices, euros B5NT Disposable income,euros B6NT Of which households disposable income, euros B6NT 100,8 100,0 99,3 97,8..volume index, 2010=100 B6NT2 0,8-0,7-0,7-1,5..year-on-year change, percentages B6NT Households adjusted disposable income, at current prices B7NT 100,7 100,1 99,3 98,1..volume index, 2010=100 B7NT2 0,7-0,6-0,8-1,2..year-on-year change, percentages B7NT Households actual individual consumption, at current prices P41K 102,0 101,9 100,8 100,4..volume index, 2010=100 P41K2 2,0-0,1-1,0-0,4..year-on-year change, percentages P41K Consumption expenditure, at current prices, euros P3K 101,5 101,4 100,7 100,3..volume index, 2010=100 P3K2 1,5-0,1-0,7-0,5..year-on-year change, percentages P3K Private consumption expenditure, at current prices, euros P3YK 102,5 102,3 101,2 100,6..volume index, 2010=100 P3YK2 2,5-0,1-1,1-0,6..year-on-year change, percentages P3YK Government consumption expenditure, at current prices, euros P3JK 99,4 99,4 99,6 99,4..volume index, 2010=100 P3JK2-0,6 0,0 0,2-0,2..year-on-year change, percentages P3JK Individual consumption expenditure, at current prices, euros P31K 100,5 100,6 99,8 99,8..volume index, 2010=100 P31K2 0,5 0,1-0,8 0,0..year-on-year change, percentages P31K Collective consumption expenditure, at current prices, euros P32K 97,3 97,1 99,3 98,6..volume index, 2010=100 P32K2-2,7-0,2 2,3-0,8..year-on-year change, percentages P32K3 5388,3 5414,0 5439,0 5462,1 Mean population, persons EP

12 Pääaggregaatit Pääaggregaatit, prosenttiosuudet Prosenttiosuudet bruttokansantuotteesta, käypiin hintoihin Bruttokansantuote tulojen kautta 1 Palkat ja palkkiot 37,9 38,0 37,1 38,2 40,5 40,2 2 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 9,4 9,4 9,1 9,3 9,7 9,2 3 Toimintaylijäämä / sekatulo 23,4 23,5 25,3 23,7 19,0 20,5 4 Tuotannon ja tuonnin verot 13,4 13,3 12,8 12,5 13,0 13,0 5 Tukipalkkiot 1,8 1,8 1,7 1,7 1,9 1,9 6 Nettokansantuote ( ) 82,4 82,4 82,6 82,1 80,4 81,1 7 Kiinteän pääoman kuluminen 17,6 17,6 17,4 17,9 19,6 18,9 8 Bruttokansantuote markkinahintaan (6+7) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Bruttokansantuote loppukäytön kautta 1 Kulutusmenot 71,3 71,4 69,7 71,3 76,8 77,1..Yksityiset kulutusmenot 49,8 50,0 48,8 49,6 52,6 53,2..Julkiset kulutusmenot 21,5 21,4 20,9 21,7 24,2 23,9....yksilölliset kulutusmenot 14,2 14,1 13,7 14,3 16,0 15,9....kollektiiviset kulutusmenot 7,3 7,3 7,1 7,4 8,2 8,0 2 Kiinteän pääoman bruttomuodostus 23,0 22,8 24,2 24,4 22,8 21,9..Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 19,3 19,4 20,7 20,8 18,8 18,2..Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3,7 3,4 3,5 3,6 4,0 3,7 3 Varastojen muutos 1,6 1,2 1,3 0,7-1,6-0,3 4 Arvoesineiden hankinta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Tavaroiden ja palvelujen nettovienti (6-7) 3,9 4,2 4,8 3,7 2,0 1,3 6 Tavaroiden ja palvelujen vienti 40,3 43,2 44,0 45,1 36,3 38,7..Tavaroiden vienti 31,8 34,8 34,8 33,7 25,2 27,5..Palvelujen vienti 8,5 8,4 9,2 11,3 11,1 11,2 7 Tavaroiden ja palvelujen tuonti 36,4 39,0 39,2 41,4 34,3 37,4..Tavaroiden tuonti 27,4 30,1 30,1 30,2 23,1 26,3..Palvelujen tuonti 8,9 8,9 9,1 11,2 11,2 11,1 8 Tilastollinen ero 0,2 0,4 0,0 0,0-0,1 0,0 9 Bruttokansantuote markkinahintaan ( ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Prosenttiosuudet kansantulosta, käypiin hintoihin Kansantulo sektoreittain 1 Palkansaajakorvaukset (2+3) 57,3 57,0 55,9 57,8 61,5 60,0 2 Palkat ja palkkiot 46,0 45,7 44,9 46,5 49,7 48,8 3 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 11,4 11,2 11,0 11,3 11,9 11,2 4 Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto 28,1 28,7 30,4 28,6 24,3 26,1..Yritykset 11,7 11,8 12,3 9,4 6,1 8,6..Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 0,4 0,6 0,6 1,4 1,0 0,3..Julkisyhteisöt 2,4 3,0 3,6 4,2 3,4 2,9..Kotitaloudet 13,2 13,0 13,5 13,1 13,6 13,9..Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 5 Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot (julkisyhteisöt) 14,6 14,3 13,8 13,6 14,1 14,0 6 Kansantulo (1+4+5) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

13 Main aggregates Main aggregates, percentages * 2014* Percentages of GDP, at current prices Koodi-Code Income approach 39,9 40,7 40,4 40,3 1 Wages and salaries D11R 9,3 9,5 9,5 9,4 2 Employers social contributions D12R 20,1 18,2 18,0 18,4 3 Operating surplus / mixed income B13NT 13,9 14,2 14,6 14,5 4 Taxes on production and imports D2R 1,8 1,8 1,7 1,8 5 Subsidies D3K 81,4 80,8 80,8 80,9 6 Net domestic product ( ) B1NMHT 18,6 19,2 19,2 19,1 7 Consumption of fixed capital P51CK 100,0 100,0 100,0 100,0 8 Gross domestic product, at market prices (6+7) B1GMHT Expenditure approach 77,3 79,0 79,9 80,2 1 Final consumption expenditure P3K 53,7 54,6 55,0 55,2..Private consumption expenditure P3YK 23,6 24,4 24,8 25,0..Government consumption expenditure P3JK 15,9 16,5 16,6 16,8.individual consumption expenditure P31K 7,8 7,9 8,2 8,2.collective consumption expenditure P32K 22,2 22,3 21,1 20,0 2 Gross fixed capital formation P51K 18,4 18,3 17,0 15,8..Private gross fixed capital formation P51YK 3,8 4,0 4,2 4,2..Government gross fixed capital formation P51JK 1,2 0,2 0,2 0,4 3 Changes in inventories P52K 0,0 0,0 0,0 0,0 4 Acquisition of valuables P53K -0,8-1,4-0,9-0,4 5 Exports of goods and services, netto (6-7) P6-P7 39,2 39,5 38,4 37,3 6 Exports of goods and services P6K 28,3 28,3 27,6 27,2..Exports of goods P61K 10,9 11,2 10,9 10,0..Exports of services P62K 40,0 40,9 39,3 37,7 7 Imports of goods and services P7R 29,1 28,7 27,6 26,9..Imports of goods P71R 10,9 12,3 11,7 10,8..Imports of services P72R 0,0 0,0-0,4-0,3 8 Statistical discrepancy DEB1*GT 100,0 100,0 100,0 100,0 9 Gross domestic product, at market prices ( ) B1GMHT * 2014* Percentages of National income, at current prices Koodi-Code National income by sector 60,1 61,7 61,6 61,5 1 Compensation of employees (2+3) D1R 48,8 50,1 49,9 49,9 2 Wages and salaries D11R 11,3 11,7 11,7 11,6 3 Employers social contributions D12R 24,7 22,6 22,2 22,4 4 Property and entrepreneurial income, net D4+B2N+B3N 6,6 4,9 4,1 4,4..Non-financial corporations D4+B2N+B3N 0,7 0,9 0,7 0,6..Financial and insurance corporations D4+B2N+B3N 2,9 2,6 2,7 2,7..General government D4+B2N+B3N 14,2 13,8 14,3 14,3..Households D4+B2N+B3N 0,3 0,4 0,4 0,4..Non-profit institutions serving households D4+B2N+B3N 15,2 15,6 16,2 16,1 5 Taxes on production and imports less subsidies (gen. gov.) D2NT 100,0 100,0 100,0 100,0 6 National income (1+4+5) B5NT

14 Pääaggregaatit Pääaggregaatit viitevuoden 2010 hintoihin, volyymi-indeksit, volyymin muutokset euroa, viitevuoden 2010 hintoihin, ei summautuvia Bruttokansantuote tuotoksen kautta 1 Tuotos perushintaan Välituotekäyttö ostajahintaan Arvonlisäys, brutto perushintaan Tuoteverot Tuotetukipalkkiot Bruttokansantuote markkinahintaan Bruttokansantuote loppukäytön kautta 1 Kulutusmenot Yksityiset kulutusmenot Julkiset kulutusmenot yksilölliset kulutusmenot kollektiiviset kulutusmenot Kiinteän pääoman bruttomuodostus Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus Varastojen muutos Arvoesineiden nettohankinta Tavaroiden ja palvelujen nettovienti Tavaroiden ja palvelujen vienti Tavaroiden vienti Palvelujen vienti Tavaroiden ja palvelujen tuonti Tavaroiden tuonti Palvelujen tuonti Bruttokansantuote markkinahintaan Kansantalouden käytettävissä oleva tulo 1 Bruttokansantuote markkinahintaan Nettokansantuote Ensitulo ulkomailta, netto Vaihtosuhdevaikutus Bruttokansantulo Kiinteän pääoman kuluminen Nettokansantulo Tulonsiirrot ulkomailta, netto Käytettävissä oleva tulo, netto Käytettävissä oleva tulo, brutto

15 Main aggregates Main aggregates - at reference year 2010 prices, volume indexes, changes in volume * 2014* EUR , at reference year 2010 prices, not additive Koodi-Code Output approach Output at basic prices P1R Intermediate consumption at purchasers prices P2K Value added, gross at basic prices B1GPHT Taxes on products D21R Subsidies on products D31K Gross domestic product, at market prices B1GMHT Expenditure approach Final consumption expenditure P3K Private consumption expenditure P3YK Government consumption expenditure P3JK individual consumption expenditure P31K collective consumption expenditure P32K Gross fixed capital formation P51K Private gross fixed capital formation P51YK Government gross fixed capital formation P51JK Changes in inventories P52K Acquisition of valuables P53K Exports of goods and services, net P6-P Exports of goods and services P6K Exports of goods P61K Exports of services P62K Imports of goods and services P7R Imports of goods P71R Imports of services P72R Gross domestic product, at market prices B1GMHT Disposable national income Gross domestic product, at market prices B1GMHT Net domestic product B1NMHT Balance of primary incomes from abroad, net D1_D4N The terms of trade effect B11VVR Gross national income B5GT Consumption of fixed capital P51CK Net national income B5NT Current transfers from abroad, net D5_D7N Disposable income, net B6NT Disposable income, gross B6GT

16 Pääaggregaatit Pääaggregaatit viitevuoden 2010 hintoihin, volyymi-indeksit, volyymin muutokset volyymi-indeksejä 2010 = 100, ketjutetut sarjat Kulutusmenot Yksityiset kulutusmenot Julkiset kulutusmenot yksilölliset kulutusmenot kollektiiviset kulutusmenot Kiinteän pääoman bruttomuodostus Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus Tavaroiden ja palvelujen vienti Tavaroiden vienti Palvelujen vienti Tavaroiden ja palvelujen tuonti Tavaroiden tuonti Palvelujen tuonti Bruttokansantuote Nettokansantuote Työn tuottavuus, bruttoarvonlisäyksestä laskettuna Bruttokansantulo Nettokansantulo Käytettävissä oleva tulo, netto Volyymin muutokset, prosenttia Kulutusmenot Yksityiset kulutusmenot Julkiset kulutusmenot yksilölliset kulutusmenot kollektiiviset kulutusmenot Kiinteän pääoman bruttomuodostus Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus Tavaroiden ja palvelujen vienti Tavaroiden vienti Palvelujen vienti Tavaroiden ja palvelujen tuonti Tavaroiden tuonti Palvelujen tuonti Bruttokansantuote Nettokansantuote Työn tuottavuus, bruttoarvonlisäyksestä laskettuna Bruttokansantulo Nettokansantulo Käytettävissä oleva tulo, netto

17 Main aggregates Main aggregates - at reference year 2010 prices, volume indexes, changes in volume * 2014* volume indices 2010 = 100, chain-linked series Koodi-Code Final consumption expenditure P3K Private consumption expenditure P3YK Government consumption expenditure P3JK individual consumption expenditure P31K collective consumption expenditure P32K Gross fixed capital formation P51K Private gross fixed capital formation P51YK Government gross fixed capital formation P51JK Exports of goods and services P6K Exports of goods P61K Exports of services P62K Imports of goods and services P7R Imports of goods P71R Imports of services P72R Gross domestic product B1GMHT Net domestic product B1NMHT Labour productivity, according to gross value added TT Gross national income B5GT Net national income B5NT Disposable income, net B6NT * 2014* Changes in volume indices, percentages Koodi-Code Final consumption expenditure P3K Private consumption expenditure P3YK Government consumption expenditure P3JK individual consumption expenditure P31K collective consumption expenditure P32K Gross fixed capital formation P51K Private gross fixed capital formation P51YK Government gross fixed capital formation P51JK Exports of goods and services P6K Exports of goods P61K Exports of services P62K Imports of goods and services P7R Imports of goods P71R Imports of services P72R Gross domestic product B1GMHT Net domestic product B1NMHT Labour productivity, according to gross value added TT Gross national income B5GT Net national income B5NT Disposable income, net B6NT1

18 Pääaggregaatit Pääaggregaatit, hintaindeksit ja hinnan muutokset Hintaindeksit 2010=100, ketjutetut sarjat Kulutusmenot 88,5 90,2 92,5 96,3 98,4 100,0..Yksityiset kulutusmenot 90,7 91,9 93,7 96,8 98,6 100,0..Julkiset kulutusmenot 83,5 86,3 89,8 95,3 98,0 100,0....yksilölliset kulutusmenot 82,9 86,1 89,5 94,8 97,9 100,0....kollektiiviset kulutusmenot 84,6 86,6 90,3 96,3 98,1 100,0 2 Kiinteän pääoman bruttomuodostus 91,1 93,7 97,7 102,0 101,7 100,0..Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 91,9 94,4 98,3 102,5 102,0 100,0..Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 87,0 90,1 94,4 99,9 100,2 100,0 6 Tavaroiden ja palvelujen vienti 99,3 101,6 102,6 102,4 96,3 100,0..Tavaroiden vienti 103,3 105,5 106,1 104,5 95,4 100,0..Palvelujen vienti 88,9 91,3 93,8 97,6 98,5 100,0 7 Tavaroiden ja palvelujen tuonti 93,5 98,7 99,8 101,5 94,4 100,0..Tavaroiden tuonti 96,2 102,4 102,9 103,4 93,0 100,0..Palvelujen tuonti 87,8 90,1 93,0 97,9 97,5 100,0 8 Bruttokansantuote 91,5 92,3 94,9 97,8 99,7 100,0 9 Nettokansantuote 91,7 92,2 94,5 97,1 99,3 100,0 11 Bruttokansantulo 89,3 91,3 93,8 97,5 98,9 100,0 12 Nettokansantulo 89,0 90,9 93,2 96,8 98,4 100,0 13 Käytettävissä oleva tulo, netto 89,0 90,9 93,2 96,7 98,4 100,0 Hinnan muutokset, prosenttia Kulutusmenot 1,6 1,9 2,5 4,2 2,1 1,6..Yksityiset kulutusmenot 1,0 1,3 1,9 3,4 1,8 1,4..Julkiset kulutusmenot 2,9 3,4 4,0 6,1 2,8 2,1....yksilölliset kulutusmenot 2,9 3,9 3,9 5,9 3,3 2,1....kollektiiviset kulutusmenot 2,8 2,4 4,3 6,7 1,8 2,0 2 Kiinteän pääoman bruttomuodostus 3,4 2,9 4,3 4,5-0,3-1,7..Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3,4 2,8 4,2 4,2-0,5-2,0..Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3,6 3,5 4,9 5,8 0,3-0,2 6 Tavaroiden ja palvelujen vienti 1,2 2,3 1,0-0,2-5,9 3,8..Tavaroiden vienti 1,0 2,2 0,5-1,5-8,6 4,8..Palvelujen vienti 2,0 2,7 2,8 4,0 1,0 1,5 7 Tavaroiden ja palvelujen tuonti 4,7 5,6 1,1 1,7-7,1 6,0..Tavaroiden tuonti 5,7 6,5 0,5 0,5-10,0 7,5..Palvelujen tuonti 1,7 2,6 3,2 5,3-0,4 2,6 8 Bruttokansantuote 0,9 0,9 2,8 3,1 1,9 0,4 9 Nettokansantuote 0,4 0,5 2,5 2,8 2,3 0,7 11 Bruttokansantulo 2,2 2,2 2,8 4,0 1,4 1,1 12 Nettokansantulo 2,0 2,1 2,5 3,8 1,7 1,6 13 Käytettävissä oleva tulo, netto 2,0 2,1 2,5 3,8 1,7 1,6

19 Main aggregates Main aggregates, price indices and changes in prices * 2014* Price indices 2010=100, chain-linked series Koodi-Code 103,5 106,8 109,5 111,1 1 Final consumption expenditure P3K 103,2 106,1 108,8 110,4..Private consumption expenditure P3YK 104,1 108,5 111,1 112,7..Government consumption expenditure P3JK 104,3 109,1 111,9 113,5.individual consumption expenditure P31K 103,8 107,2 109,6 111,1.collective consumption expenditure P32K 102,7 106,8 108,2 108,9 2 Gross fixed capital formation P51K 102,6 106,7 108,0 108,8..Private gross fixed capital formation P51YK 103,4 107,2 108,9 109,5..Government gross fixed capital formation P51JK 104,5 105,6 104,7 102,9 6 Exports of goods and services P6K 105,1 105,8 104,1 102,7..Exports of goods P61K 102,9 105,0 106,2 103,3..Exports of services P62K 106,1 108,4 107,0 105,1 7 Imports of goods and services P7R 107,4 109,6 107,1 104,4..Imports of goods P71R 102,9 105,4 106,3 106,6..Imports of services P72R 102,6 105,6 108,2 109,4 8 Gross domestic product B1GMHT 102,5 105,4 108,3 109,6 9 Net domestic product B1NMHT 103,2 106,7 109,1 110,3 11 Gross national income B5GT 103,3 106,8 109,4 110,7 12 Net national income B5NT 103,3 106,8 109,4 110,7 13 Disposable income, net B6NT * 2014* Changes in prices, percentages Koodi-Code 3,5 3,2 2,5 1,5 1 Final consumption expenditure P3K 3,2 2,8 2,5 1,5..Private consumption expenditure P3YK 4,1 4,2 2,4 1,4..Government consumption expenditure P3JK 4,3 4,6 2,5 1,4.individual consumption expenditure P31K 3,8 3,3 2,2 1,4.collective consumption expenditure P32K 2,7 3,9 1,3 0,7 2 Gross fixed capital formation P51K 2,6 4,0 1,3 0,8..Private gross fixed capital formation P51YK 3,4 3,6 1,7 0,5..Government gross fixed capital formation P51JK 4,5 1,1-0,8-1,7 6 Exports of goods and services P6K 5,1 0,7-1,6-1,4..Exports of goods P61K 2,9 2,0 1,2-2,7..Exports of services P62K 6,1 2,1-1,3-1,8 7 Imports of goods and services P7R 7,4 2,0-2,2-2,6..Imports of goods P71R 2,9 2,4 0,9 0,3..Imports of services P72R 2,6 3,0 2,5 1,1 8 Gross domestic product B1GMHT 2,5 2,8 2,7 1,2 9 Net domestic product B1NMHT 3,2 3,4 2,3 1,1 11 Gross national income B5GT 3,3 3,4 2,5 1,2 12 Net national income B5NT 3,3 3,4 2,5 1,2 13 Disposable income, net B6NT

20 Sektorittainen tarkastelu - Sector approach 20

21 Sektorittainen tarkastelu - Sector approach 21 4

22 Sektorittainen tarkastelu Koko kansantalous (kotimaiset sektorit) (S1) euroa, käypiin hintoihin Tuotanto 1 Tuotos perushintaan Muu markkinaton tuotos Välituotekäyttö ostajanhintaan Arvonlisäys, brutto perushintaan (1-2) Kiinteän pääoman kuluminen Arvonlisäys, netto perushintaan (3-4) Tulonmuodostus 5 Arvonlisäys, netto perushintaan Maksetut palkansaajakorvaukset Maksetut muut tuotantoverot Saadut muut tuotantotukipalkkiot Toimintaylijäämä / sekatulo ( ) Toimintaylijäämä Sekatulo (9-10) Ensitulonjako 10 Toimintaylijäämä Sekatulo Saadut palkansaajakorvaukset Palkat ja palkkiot Työnantajan sosiaaliturvamaksut Saadut tuotannon ja tuonnin verot Maksetut tukipalkkiot Omaisuustulot Saadut todelliset korot Saadut korot FISIM-oikaisun jälkeen Saadut osinkotulot Saadut yrittäjätulon otot yritysmäisistä yhteisöistä Saadut ulkom. suorien sijoitusten uudelleensijoitetut voitot Saadut muut sijoitustulot Saadut luonnonvarojen vuokrat Omaisuusmenot Maksetut todelliset korot Maksetut korot FISIM-oikaisun jälkeen Maksetut osingot Maksetut yrittäjätulon otot yritysmäisistä yhteisöistä Maksetut ulkom. suorien sijoitusten uudelleensijoitetut voitot Maksetut luonnonvarojen vuokrat Ensitulo, netto ( ) Yrittäjätulo Tulojen uudelleenjako 20 Ensitulo, netto Saadut tulo- ja muut välittömät verot Saadut sosiaaliturvamaksut Saadut rahamääräiset sosiaalietuudet Saadut vahinkovakuutusmaksut, netto Saadut vahinkovakuutuskorvaukset Saadut tulonsiirrot kansainvälisestä yhteistyöstä Saadut sekalaiset tulonsiirrot Maksetut tulo- ja muut välittömät verot Maksetut sosiaaliturvamaksut Maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet Maksetut vahinkovakuutusmaksut, netto Maksetut vahinkovakuutuskorvaukset Maksetut tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön Maksetut sekalaiset tulonsiirrot ALV:oon ja BKTL:oon perustuvat EU:n omat varat Käytettävissä oleva tulo ( )

23 Sector approach Total economy (resident sectors) (S1) * 2014* EUR , at current prices Koodi-Code Production Output at basic prices P1R Other non-market output P132R Intermediate consumption, at purchasers prices P2K Value added, gross at basic prices (1-2) B1GPHT Consumption of fixed capital P51CK Value added, net at basic prices (3-4) B1NPHT Generation of income Value added, net at basic prices B1NPHT Compensation of employees D1K Other taxes on production D29K Other subsidies on production D39R Operating surplus / mixed income ( ) B13NT Operating surplus B2NT Mixed income (9-10) B3NT Allocation of primary income Operating surplus B2NT Mixed income B3NT Compensation of employees D1R Wages and salaries D11R Employers social contributions D12R Taxes on production and imports, receivable D2R Subsidies, payable D3K Property income D4R Actual interest, receivable D411R Interest, receivable (FISIM-adjusted) D41R Dividend income D421R Withdrawals from income of quasi-corporations, rec. D422R Reinvested earnings on foreign direct investment, rec. D43R Other investment income, receivable D44R Rents, receivable D45R Property expenditure D4K Actual interest, payable D411K Interest, payable (FISIM-adjusted) D41K Dividends, payable D421K Withdrawals from income of quasi-corporations, payable D422K Reinvested earnings on foreign direct investment, payable D43K Rents, payable D45K Primary income, net ( ) B5NT Entrepreneurial income B4NT Secondary distribution of income Primary income, net B5NT Current taxes on income and other direct taxes, receivable D5R Social contributions, receivable D61R Social benefits other than soc. transfers in kind, receivable D62R Net non-life insurance premiums, receivable D71R Non-life insurance claims, receivable D72R Current international cooperation, receivable D74R Miscellaneous current transfers, receivable D75R Current taxes on income and other direct taxes,payable D5K Social contributions, payable D61K Social benefits other than social transfers in kind, payable D62K Net non-life insurance premiums, payable D71K Non-life insurance claims, payable D72K Current international cooperation, payable D74K Miscellaneous current transfers, payable D75K VAT- and GNI-based EU own resources D76K Disposable income ( ) B6NT

24 Sektorittainen tarkastelu Koko kansantalous (kotimaiset sektorit) (S1) euroa, käypiin hintoihin Käytettävissä olevan tulon käyttö 36 Käytettävissä oleva tulo Saatu kotitalouksien eläkerahasto-osuuden oikaisu Maksettu kotitalouksien eläkerahasto-osuuden oikaisu Kulutusmenot Yksilölliset kulutusmenot Kollektiiviset kulutusmenot Säästö ( ) Pääoma 40 Säästö Saadut pääomansiirrot Maksetut pääomansiirrot Kiinteän pääoman kuluminen Kiinteän pääoman bruttomuodostus Varastojen muutos Arvoesineiden nettohankinta Maan ja muiden valmistamattomien varojen nettohankinta Nettoluotonanto (+)/ Nettoluotonotto (-) ( )

25 Sector approach Total economy (resident sectors) (S1) * 2014* EUR , at current prices Koodi-Code Use of disposable income Disposable income B6NT Adj. for net equity of househ. in pension funds res., rec. D8R Adj. for net equity of househ. in pension funds res., payable D8K Final consumption expenditure P3K Individual consumption expenditure P31K Collective consumption expenditure P32K Saving ( ) B8NT Capital Saving B8NT Capital transfers, receivable D9R Capital transfers, payable D9K Consumption of fixed capital P51CR Gross fixed capital formation P51K Changes in inventories P52K Acquisition of valuables P53K Net acquisitions of land and other non-fin. non-prod.assets NPK Net lending (+) / net borrowing (-) ( ) B9T

26 Sektorittainen tarkastelu Yritykset (S11) euroa, käypiin hintoihin Tuotanto 1 Tuotos perushintaan Välituotekäyttö ostajanhintaan Arvonlisäys, brutto perushintaan (1-2) Kiinteän pääoman kuluminen Arvonlisäys, netto perushintaan (3-4) Tulonmuodostus 5 Arvonlisäys, netto perushintaan Maksetut palkansaajakorvaukset Maksetut muut tuotantoverot Saadut muut tuotantotukipalkkiot Toimintaylijäämä ( ) Ensitulonjako 10 Toimintaylijäämä Omaisuustulot Saadut todelliset korot Saadut korot FISIM-oikaisun jälkeen Saadut osinkotulot Saadut ulkom. suorien sijoitusten uudelleensijoitetut voitot Saadut muut sijoitustulot Saadut luonnonvarojen vuokrat Omaisuusmenot Maksetut todelliset korot Maksetut korot FISIM-oikaisun jälkeen Maksetut osingot Maksetut yrittäjätulon otot yritysmäisistä yhteisöistä Maksetut ulkom. suorien sijoitusten uudelleensijoitetut voitot Maksetut luonnonvarojen vuokrat Ensitulo, netto ( ) Yrittäjätulo Tulojen uudelleenjako 20 Ensitulo, netto Saadut vahinkovakuutuskorvaukset Saadut sekalaiset tulonsiirrot Maksetut tulo- ja muut välittömät verot Maksetut vahinkovakuutusmaksut, netto Maksetut sekalaiset tulonsiirrot Käytettävissä oleva tulo = Säästö ( )

Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito Kansantalouden tilinpito National Accounts 2006-2015* Taulukot - Tables Tiedustelut - Inquiries: Olli Savela +358 29 551 3316 Tuomas Rothovius +358 29 551 3360 kansantalous@tilastokeskus.fi Helsinki 16.3.2016

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito 1 Kansantalouden tilinpito National Accounts 2003-2012* Taulukot - Tables Tiedustelut - Inquiries: Aila Heinonen +358 9 1734 3338 Olli Savela +358 9 1734 3316 Tuomas Rothovius +358 9 1734 3360 skt.95@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito Kansantalouden tilinpito National Accounts 2005-2014* Taulukot - Tables Tiedustelut - Inquiries: Olli Savela +358 29 551 3316 Tuomas Rothovius +358 29 551 3360 kansantalous@tilastokeskus.fi Helsinki 29.1.2016

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito Kansantalouden tilinpito National Accounts 2006-2015* Taulukot - Tables Tiedustelut - Inquiries: Olli Savela +358 29 551 3316 Tuomas Rothovius +358 29 551 3360 kansantalous@tilastokeskus.fi Helsinki 14.7.2016

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito Korjattu 30.9.2014 Corrected 30.9.2014 Kansantalouden tilinpito National Accounts 2004-2013* Taulukot - Tables Tiedustelut - Inquiries: Olli Savela +358 29 551 3316 Tuomas Rothovius +358 29 551 3360 kansantalous@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito 1 Kansantalouden tilinpito National Accounts 2002-2011* Taulukot - Tables Tiedustelut - Inquiries: Aila Heinonen +358 9 1734 3338 Olli Savela +358 9 1734 3316 Tuomas Rothovius +358 9 1734 3360 skt.95@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito Kansantalouden tilinpito National Accounts 2005-2014* Taulukot - Tables Tiedustelut - Inquiries: Olli Savela +358 29 551 3316 Tuomas Rothovius +358 29 551 3360 kansantalous@tilastokeskus.fi Helsinki 9.7.2015

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito 0 Kansantalouden tilinpito National Accounts 2003-2012* Taulukot - Tables Tiedustelut - Inquiries: Olli Savela +358 9 1734 3316 Tuomas Rothovius +358 9 1734 3360 Marjukka Monto +358 9 1734 3364 kansantalous@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429 8.9.200 Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 7 34 telefax: (09) 734 3429 Tiedustelut: Pasi Koikkalainen, +358 9 734 3332, e-mail: kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi Samu Hakala, +358 9

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito National Accounts

Kansantalouden tilinpito National Accounts Kansantalouden tilinpito National Accounts 2000-2009* Taulukot - Tables Tiedustelut - Inquiries: Aila Heinonen +358 9 1734 3338 Olli Savela +358 9 1734 3316 Raimo Nurminen +358 9 1734 3367 skt.95@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito 2002 2011

Kansantalouden tilinpito 2002 2011 Kansantalous 2012 Nationalräkenskaper National Accounts Kansantalouden tilinpito 2002 2011 National Accounts Taulukot Tables Kansantalous 2012 Nationalräkenskaper National Accounts Kansantalouden tilinpito

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 24.3.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

Kansantalous 2013 Nationalräkenskaper National Accounts. Kansantalouden tilinpito 2003 2012 National Accounts Taulukot Tables

Kansantalous 2013 Nationalräkenskaper National Accounts. Kansantalouden tilinpito 2003 2012 National Accounts Taulukot Tables Kansantalous 2013 Nationalräkenskaper National Accounts Kansantalouden tilinpito 2003 2012 National Accounts Taulukot Tables Kansantalous 2013 Nationalräkenskaper National Accounts Kansantalouden tilinpito

Lisätiedot

Makrotaloustiede 31C00200

Makrotaloustiede 31C00200 Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Kansantalouden tilinpito 1 Monisteen sisältö Kansantalouden tilinpito, BKT Nimelliset ja reaaliset suureet Logaritmiset luvut, indeksit Maksutase Taloudellisten muuttujien

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukko- ja kuvioliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukko- ja kuvioliite Suomen taloudelliset näkymät 23 25 Ennusteen taulukko- ja kuvioliite Julkisuuten 18.3.23 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/23 Talvi 23 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

LIITE B. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS N:O / Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa

LIITE B. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS N:O / Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2010 KOM(2010) 774 lopullinen Liite B LIITE B Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS N:O / Euroopan kansantalouden tilinpito ja aluetilinpitojärjestelmästä

Lisätiedot

Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Maailman tilastopäivä 20.10.2015 Studia Monetaria Katri Soinne

Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Maailman tilastopäivä 20.10.2015 Studia Monetaria Katri Soinne Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Maailman tilastopäivä 20.10.2015 Studia Monetaria Katri Soinne Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos eli reaalinen muutos, prosenttia Lähde: www.tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentosarja: Suomi ikääntyy 2015 19.2.2015 Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA Sisältö Käsitteitä:

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukko- ja kuvioliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukko- ja kuvioliite Suomen taloudelliset näkymät 22 24 Ennusteen taulukko- ja kuvioliite Julkisuuten 24.9.22 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 3/22 Kesä 22 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko

Lisätiedot

Miten kuvata taloudellista hyvinvointia? Olli Savela, yliaktuaari, kansantalouden tilinpito Näkökulmia talouteen ja hyvinvointiin seminaari 7.3.

Miten kuvata taloudellista hyvinvointia? Olli Savela, yliaktuaari, kansantalouden tilinpito Näkökulmia talouteen ja hyvinvointiin seminaari 7.3. Miten kuvata taloudellista hyvinvointia? Olli Savela, yliaktuaari, kansantalouden tilinpito Näkökulmia talouteen ja hyvinvointiin seminaari 7.3.2011 Kansantalouden tilinpito Kansainvälinen talouden kuvaus-

Lisätiedot

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA 11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA Suomen bruttokansantuote (BKT) kasvoi vain vajaan prosentin vuonna 2001, kun 1990-luvun jälkipuoliskolla vuosikasvut vaihtelivat 4 ja 6 prosentin välillä. Vuonna 2001 markkinahintainen

Lisätiedot

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.211 Marja Haverinen Käsitteistä Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito 2004 2013

Kansantalouden tilinpito 2004 2013 Kansantalous 2014 Nationalräkenskaper National Accounts Kansantalouden tilinpito 2004 2013 National Accounts Taulukot Tables Kansantalous 2014 Nationalräkenskaper National Accounts Kansantalouden tilinpito

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 25.4.2007 EP-PE_TC-COD(2005)0253 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 25. huhtikuuta 2007 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudellinen kehitys Perusennusteen taulukko- ja kuvioliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudellinen kehitys Perusennusteen taulukko- ja kuvioliite Suomen taloudellinen kehitys 2 22 Perusennusteen taulukko- ja kuvioliite 7.6.2 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 2/2 8.5.2 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko. Taulukko

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudellinen kehitys Ennusteen taulukko- ja kuvioliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudellinen kehitys Ennusteen taulukko- ja kuvioliite Suomen taloudellinen kehitys 2 22 Ennusteen taulukko- ja kuvioliite 18.12.2 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 4/2 27.11.2 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 14.12.2005 KOM(2005) 653 lopullinen 2005/0253 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta kansantalouden

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin

Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin Julkinen talous 2018 Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin 2016 Sosiaaliturvan osuus julkisyhteisöjen menoista kasvoi edelleen vuonna 2016 Sosiaaliturvan osuus julkisyhteisöjen sulautetuista kokonaismenoista

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2005 2007 Ennusteen taulukkoliite 30.3.2005 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2005 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters

Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Milj. euroa, nimellisin hinnoin / Mil. euros, in nominal

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito 2001 2010

Kansantalouden tilinpito 2001 2010 Kansantalous 2011 Nationalräkenskaper National Accounts Kansantalouden tilinpito 2001 2010 National Accounts Taulukot Tables Kansantalous 2011 Nationalräkenskaper National Accounts Kansantalouden tilinpito

Lisätiedot

Ennuste vuosille

Ennuste vuosille ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2015 2017 10.6.2015 11:00 EURO & TALOUS 3/2015 TALOUDEN NÄKYMÄT Kesäkuu 2015 1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT Viitevuoden 2010 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta Bruttokansantuote

Lisätiedot

Ennuste vuosille

Ennuste vuosille ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 13.6.2017 11:00 EURO & TALOUS 3/2017 TALOUDEN NÄKYMÄT Suomen talouden ennuste vuosille 2017 2019 kesäkuussa 2017. Eurojatalous.fi Suomen Pankin ajankohtaisia

Lisätiedot

Ennuste vuosille

Ennuste vuosille ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2015 2017 10.12.2015 11:00 EURO & TALOUS 5/2015 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2015 1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT Viitevuoden 2010 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta Bruttokansantuote

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017 2019 (kesäkuu 2017) 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 EILEN 11:00 EURO & TALOUS 3/2017 TALOUDEN NÄKYMÄT

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 15.05.2002 KOM(2002) 234 lopullinen 2002/0109 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta kansantalouden

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2016 2018 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 3/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Kesäkuu 2016 1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017-2019 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 5/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2016

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.12.2003 KOM(2003) 789 lopullinen 2003/0296 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS institutionaalisen sektorin mukaan jaotellun muita kuin rahoitustilejä

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen talouden näkymät 2008 2010 Ennusteen taulukkoliite 9.12.2008 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 4/2008 Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Joukukuu 2008

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito Kansantalous 2009 Nationalräkenskaper National Accounts Kansantalouden tilinpito 1998 2007 National Accounts Taulukot Tables Kansantalous 2009 Nationalräkenskaper National Accounts Kansantalouden tilinpito

Lisätiedot

Talouden näkymät Euro & talous erikoisnumero 1/2010

Talouden näkymät Euro & talous erikoisnumero 1/2010 Talouden näkymät 2010-2012 Euro & talous erikoisnumero 1/2010 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 BKT ja kysyntäerät Tavaroiden ja palveluiden vienti Kiinteät bruttoinvestoinnit Yksityinen kulutus Julkinen kulutus

Lisätiedot

Johdatus kansantalouden tilinpitoon talouden kuvausjärjestelmänä

Johdatus kansantalouden tilinpitoon talouden kuvausjärjestelmänä Johdatus kansantalouden tilinpitoon talouden kuvausjärjestelmänä 1. Johdanto: osa II Antti Ripatti 27.10.2014 Nämä kalvot ovat pääosin Arto Kokkisen (ECB) käsialaa Nykyisten käsitteiden historiaa (Nämä

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava)

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) 9.7.2002 FI L 179/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1221/2002, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, muita kuin rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Neljännesvuositilinpito

Neljännesvuositilinpito Kansantalous 2014 Neljännesvuositilinpito 2013, 4. vuosineljännes Bruttokansantuote väheni 0,3 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä ja 0,6 prosenttia vuoden takaisesta Tilastokeskuksen ennakkotietojen

Lisätiedot

Mitä on kansantalouden tilinpito?

Mitä on kansantalouden tilinpito? Mitä on kansantalouden tilinpito? Tilastokeskuksen asiakasaamu kirjastoille ja tietopalveluille 1.12.2010 Tilastopäällikkö Tuomas Rothovius Modernin makrotaloustieteen ja kansantalouden tilinpidon synnystä

Lisätiedot

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA 11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA Hitaan taloudellisen kasvun aika jatkui vuonna 2002 ja Suomen bruttokansantuote (BKT) nousi vain pari prosenttia. Markkinahintainen BKT lisääntyi runsaat 4 miljardia euroa

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI L 276/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.10.2008 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKKI

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

SUUNTAVIIVAT. EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, julkisyhteisöjen rahoitustilastoista. (uudelleenlaadittu)

SUUNTAVIIVAT. EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, julkisyhteisöjen rahoitustilastoista. (uudelleenlaadittu) L 2/12 Euroopan unionin virallinen lehti 7.1.2014 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, julkisyhteisöjen rahoitustilastoista (uudelleenlaadittu) (EKP/2013/23)

Lisätiedot

12 Metsäsektori kansantaloudessa

12 Metsäsektori kansantaloudessa Metsäsektori kansantaloudessa Vuosi 20 meni Suomen taloudessa taantuman merkeissä. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan sekä volyymilla että reaalisella markkinahinnalla mitattu bruttokansantuote

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain Julkinen talous 2016 Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2016, 2. vuosineljännes Julkisyhteisöjen ylijäämä pieneni miljardia euroa huhti-kesäkuussa Julkisyhteisöjen sulautetut kokonaistulot

Lisätiedot

12 Metsäsektori kansantaloudessa

12 Metsäsektori kansantaloudessa Metsäsektori kansantaloudessa Odotettuja merkkejä noususuhdanteen alusta ei näkynyt vuonna 2013. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan volyymilla mitattu bruttokansantuote laski prosentin edellisvuodesta.

Lisätiedot

Tuontituotteiden käytön osuus öljynjalostuksessa teollisuustoimialojen suurin vuonna 2014

Tuontituotteiden käytön osuus öljynjalostuksessa teollisuustoimialojen suurin vuonna 2014 Kansantalous 2017 Panos-tuotos 2014 Tuontituotteiden käytön osuus öljynjalostuksessa teollisuustoimialojen suurin vuonna 2014 Tilastokeskuksen panos-tuotostilaston mukaan tuontituotteiden käytön osuus

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009 Ennusteen taulukkoliite 20.3.2007 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2007 Rahapolitiikka ja tutkimusosasto Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko

Lisätiedot

SUUNTAVIIVAT. 1 artikla. Muutokset

SUUNTAVIIVAT. 1 artikla. Muutokset L 41/28 18.2.2016 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/231, annettu 26 päivänä marraskuuta 2015, ulkomaisia tilastoja koskevista Euroopan keskuspankin tilastovaatimuksista annettujen

Lisätiedot

12 Metsäsektori kansantaloudessa

12 Metsäsektori kansantaloudessa Metsäsektori kansantaloudessa Vuonna 2011 Suomen kansantalous jatkoi hidasta kasvuaan. Bruttokansantuotteen volyymi nousi hyvän alkuvuoden ansiosta runsaat 2 prosenttia, ja markkinahintaisen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

LIITE A. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa

LIITE A. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2010 KOM(2010) 774 lopullinen Liite A/Luku 14 LIITE A Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroalueen teollisuustuotanto on alkanut supistua Industry Production Entering a Decline in Eurozone

Euroalueen teollisuustuotanto on alkanut supistua Industry Production Entering a Decline in Eurozone Euroalueen teollisuustuotanto on alkanut supistua Industry Production Entering a Decline in Eurozone Viimeinen havainto lokakuu 211 / Last observation October 211. Lähde/Source: Markit, Eurostat Euroalueen

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain Julkinen talous 2016 Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2016, 3. vuosineljännes Julkisyhteisöjen alijäämä pieneni miljardia euroa heinä-syyskuussa Julkisyhteisöjen sulautetut kokonaistulot

Lisätiedot

Pitkän aikavälin taloudellinen kasvu ja rakennemuutos. Juha Honkatukia Esitys VATT-seminaarissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 5.12.

Pitkän aikavälin taloudellinen kasvu ja rakennemuutos. Juha Honkatukia Esitys VATT-seminaarissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 5.12. Pitkän aikavälin taloudellinen kasvu ja rakennemuutos Juha Honkatukia Esitys VATT-seminaarissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 5.12.2013 Tässä esityksessä VATTAGE-malleista Ennakoinnin lähtökohdista

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008 Ennusteen taulukkoliite 26.9.2006 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 3/2006 Rahapolitiikka ja tutkimusosasto Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko

Lisätiedot

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA 11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA Vuonna 2006 kansantalouden kasvuvauhti oli nopeaa ja bruttokansantuote nimellishintaan nousi yli 6 prosentilla 167 miljardiin euroon. Metsäsektorilla arvonlisäyksen kasvut

Lisätiedot

12 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA

12 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA 12 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA Kansantalous jatkoi ripeää kasvuaan vuonna 2007. Bruttokansantuote markkinahintaan nousi nimellisesti 8 prosenttia edellisvuodesta 180 miljardiin euroon. Myös metsätaloudessa

Lisätiedot

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Elokuu 2013

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Elokuu 2013 Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa Elokuu 2013 Sisältö 1. Elintarvikkeiden verotus Suomessa 2. Ruoan hintataso Suomessa Tausta Työn on laatinut Päivittäistavarakauppa ry:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Eurozone Manufacturing and Services Sector Purchasing Managers Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / 5 = no

Lisätiedot

Neljännesvuositilinpito

Neljännesvuositilinpito Kansantalous 2011 Neljännesvuositilinpito, 4. vuosineljännes Bruttokansantuote kasvoi 1,7 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä ja 5,2 prosenttia vuoden takaisesta Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi

Lisätiedot

KANSANTALOUDEN TILINPITO

KANSANTALOUDEN TILINPITO KANSANTALOUS 2015 NATIONALRÄKENSKAPER NATIONAL ACCOUNTS KANSANTALOUDEN TILINPITO 2005 2014 NATIONAL ACCOUNTS Taulukot I Tables KANSANTALOUS 2015 NATIONALRÄKENSKAPER NATIONAL ACCOUNTS KANSANTALOUDEN TILINPITO

Lisätiedot

14 Mikrosta makroon (Taloustieteen oppikirja, luku 8)

14 Mikrosta makroon (Taloustieteen oppikirja, luku 8) 14 Mikrosta makroon (Taloustieteen oppikirja, luku 8) 1. Kansantalouden kiertokulku ja kokonaistuotannon mittaaminen 2. Bruttokansantuote ja bruttoarvonlisäys 3. Bruttokansantuotteen arvo ja määrä 4. Kansantalouden

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 1.9.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 228/25 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2009, julkisyhteisöjen rahoitustilastoista (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat Ennustetaulukot 1. Huoltotase, määrät Viitevuoden 2000 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta 8,2 3,6 2,8 0,4 1,8 16,1 7,4 0,7 0,0 5,6 21,5 8,6 3,2 0,4 6,0 3,1 2,7 3,7 1,2 1,4 0,9 0,6 0,1 0,4 0,7

Lisätiedot

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Industrial production development by year 38 36 34 32 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 1998=1 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26e 27e 28e Kiina/China Etelä-Korea/Korea

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA 11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA Kansantalouden kasvu oli edelleen hidasta vuonna 2003 ja epävarmuus talouden kehityssuunnasta jatkui. Bruttokansantuote (BKT) kasvoi edellisvuodesta vain 2 prosenttia 143

Lisätiedot

Osa 13. Kansantuotteen ja elinkustannusten mittaamisesta

Osa 13. Kansantuotteen ja elinkustannusten mittaamisesta Osa 13. Kansantuotteen ja elinkustannusten mittaamisesta (Mankiw & Taylor, Chs 23-24; voit katsoa myös Taloustieteen oppikirjasta lukua 8) 1. Mikrosta makroon 2. Bruttokansantuote 3. Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

12 Metsäsektori kansantaloudessa

12 Metsäsektori kansantaloudessa Metsäsektori kansantaloudessa Suomen kansantalouden taantuma syveni vuoden 2009 alkupuoliskolla. Vaikka loppuvuodesta alkoi näkyä toipumisen merkkejä, vuositasolla bruttokansantuotteen volyymi aleni 8

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti Global Manufacturing and Services Business Activity Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / No change on previous month Teollisuus

Lisätiedot

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA 11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA Kansantalouden kasvu jatkui vuonna 2005 ja bruttokansantuote (BKT) nousi 157 miljardiin euroon. Kasvua kertyi 3,6 prosenttia, mutta ilman metsäteollisuuden seitsemän viikon

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hintataso ja hintojen kehitys 12.9.2011

Elintarvikkeiden hintataso ja hintojen kehitys 12.9.2011 ja hintojen kehitys Elintarvikkeiden kuluttajahinnat Suhteessa maan yleiseen hintatasoon on elintarvikkeiden hinta Suomessa Euroopan alhaisimpia. Arvonlisäverottomilla hinnoilla laskettuna elintarvikkeiden

Lisätiedot

Kotitalouksien palvelujen tuotanto / kotityön arvo. Tilastokeskus-päivä 25.1.2012 Johanna Varjonen

Kotitalouksien palvelujen tuotanto / kotityön arvo. Tilastokeskus-päivä 25.1.2012 Johanna Varjonen Kotitalouksien palvelujen tuotanto / kotityön arvo Tilastokeskus-päivä 25.1.2012 Johanna Varjonen Miksi tietoja tarvitaan Yhteiskunnallinen työnjako hyvinvointipalvelujen tuottamisessa Kotitalouksien tuotanto

Lisätiedot

Kasvu keskimäärin / Average growth: +2,9 % Japani Japan

Kasvu keskimäärin / Average growth: +2,9 % Japani Japan Maailmantalouden kasvun jakautuminen 21e teknologiateollisuuden vientiosuuksin Breakdown of World Economic Growth in 21e with the Export Shares of Technology Industry 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 BKT:n kasvu 21

Lisätiedot

Neljännesvuositilinpito

Neljännesvuositilinpito Kansantalous 2012 Neljännesvuositilinpito, 4. vuosineljännes Bruttokansantuote kasvoi 0,1 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä ja 1,4 prosenttia vuoden takaisesta Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi

Lisätiedot

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA 11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA Metsäsektorin asemaa kansantaloudessa voidaan kuvata mm. tuotannon, työllisyyden ja ulkomaankaupan avulla. Näistä toiminnoista esitetään tilastoja vuosikirjan muissa luvuissa.

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 23.9.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 3/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2005O0005 FI 01.10.2008 003.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 17 päivänä helmikuuta 2005,

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kehitys Development of Gross Domestic Product

Bruttokansantuotteen kehitys Development of Gross Domestic Product Bruttokansantuotteen kehitys Development of Gross Domestic Product 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 2=1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21e211e Kehittyvät maat / Emerging countries Maailma / World Kehittyneet

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21.2.2001 KOM(2001) 100 lopullinen 2001/0056 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muita kuin rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta

Lisätiedot

Further information on the Technology Industry

Further information on the Technology Industry Further information on the Technology Industry Changes in the Production Structure Production structure in Finland and the US 9% Share of GDP 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 186 187 188 189 19 191 192 193 194

Lisätiedot

The Federation of Finnish Technology Industries. Special Tools and Machining Group Dr Veli Matti Kuisma ISTMA Europe, Wiesbaden

The Federation of Finnish Technology Industries. Special Tools and Machining Group Dr Veli Matti Kuisma ISTMA Europe, Wiesbaden The Federation of Finnish Technology Industries Special Tools and Machining Group Dr Veli Matti Kuisma ISTMA Europe, Wiesbaden 28.11. 29.11.2011 The Technology Industry the Most Important Sector in Finland

Lisätiedot

Neljännesvuositilinpito

Neljännesvuositilinpito Kansantalous 2015 Neljännesvuositilinpito 2014, 4. vuosineljännes Bruttokansantuote väheni 0,2 prosenttia viimeisellä vuosineljänneksellä Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi

Lisätiedot

Neljännesvuositilinpito 2008

Neljännesvuositilinpito 2008 Kansantalous 2009 Neljännesvuositilinpito 2008 Bruttokansantuote laski 2,4 prosenttia neljännellä neljänneksellä, Suomi taantumassa Bruttokansantuotteen volyymi laski loka-joulukuussa 1,3 prosenttia edellisestä

Lisätiedot

Tuontituotteiden osuus runsas neljännes välituotekäytöstä vuonna 2010

Tuontituotteiden osuus runsas neljännes välituotekäytöstä vuonna 2010 Kansantalous 2013 Panos-tuotos 2010 Tuontituotteiden osuus runsas neljännes välituotekäytöstä vuonna 2010 Vuotta 2010 koskevien tarjonta- ja käyttötaulukoiden tietojen mukaan tuontituotteiden osuus oli

Lisätiedot

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Industrial Production Development by Year

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Industrial Production Development by Year Lähde/Source: Consensus Economics R:\kvtalous\jpkv7af.ppt 28.12.29/jp Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Industrial Production Development by Year 48 46 44 42 4 38 36 34 32 3 28 26 24 22 2 18 16 14

Lisätiedot

Kotitalouksien tuotanto ja kulutus. Kotitaloustuotannon satelliittitilinpito 2001 Johanna Varjonen, Kristiina Aalto

Kotitalouksien tuotanto ja kulutus. Kotitaloustuotannon satelliittitilinpito 2001 Johanna Varjonen, Kristiina Aalto Kotitalouksien tuotanto ja kulutus Kotitaloustuotannon satelliittitilinpito 2001 Johanna Varjonen, Kristiina Aalto Mikä tilinpito? Kotitalouksien omaan käyttöönsä tuottamien palveluiden arvo (esim. ateriat).

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain Julkinen talous 2012 Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2012, 3. vuosineljännes Julkisyhteisöjen alijäämä kasvoi edelleen heinä- syyskuussa Julkisyhteisöjen tulot kasvoivat vuoden 2012

Lisätiedot

Sektoritilit neljännesvuosittain

Sektoritilit neljännesvuosittain Kansantalous 2017 Sektoritilit neljännesvuosittain 2017, 2. vuosineljännes Kotitaloussektorin säästämisaste oli negatiivinen vuoden 2017 toisella vuosineljänneksellä Kotitalouksien säästämisaste heikkeni

Lisätiedot