Kansantalouden tilinpito National Accounts

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansantalouden tilinpito National Accounts"

Transkriptio

1 Kansantalouden tilinpito National Accounts * Taulukot - Tables Tiedustelut - Inquiries: Aila Heinonen Olli Savela Raimo Nurminen Helsinki

2 Sisällys Contents Pääaggregaatit Main Aggregates 1.1. Bruttokansantuote Gross domestic product Kansantulo ja kansantalouden käytettävissä oleva tulo National income and disposable national income Kansantulo sektoreittain National income by sector Tarjontataulukko perushintaan ml. muunnos ostajanhintaiseksi Supply table at basic prices, incl. a transformation 16 into purchasers' prices 1.5. Käyttötaulukko ostajanhintaan Use table at purchasers' prices 24 into purchasers' prices Toimialoittainen tarkastelu Industry Approach Toimialojen tuotokset - käypiin hintoihin Output of industries - at current prices Toimialojen tuotokset - viitevuoden 2000 hintoihin Output of industries - at reference year 2000 prices Toimialojen välituotekäytöt - käypiin hintoihin Intermediate consumption of industries - at current prices Toimialojen välituotekäytöt - viitevuoden 2000 hintoihin Intermediate consumption of industries - 40 at reference year 2000 prices Toimialojen arvonlisäykset - käypiin hintoihin Value added of industries - at current prices Toimialojen arvonlisäykset - viitevuoden 2000 hintoihin Value added of industries - at reference year 2000 prices Toimialojen arvonlisäykset - volyymin muutokset Value added of industries - changes in volume indices Toimialojen arvonlisäysten osuus bruttokansantuotteesta Value added of industries as a proportion 48 of the gross domestic product a Toimialojen palkansaajakorvaukset - käypiin hintoihin a Compensation of employees by industries - at current prices b Toimialojen palkat - käypiin hintoihin b Wages by industries - at current prices Toimialojen toimintaylijäämät - käypiin hintoihin Operating surplus of industries - at current prices Tuotanto ja tulonmuodostus sektoreittain Production and generation of income by sector Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain Gross fixed capital formation by industry - käypiin hintoihin 64 at current prices Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain Gross fixed capital formation by industry - viitevuoden 2000 hintoihin 66 at reference year 2000 prices Kiinteän pääoman bruttomuodostus sektoreittain ja Gross fixed capital formation by sector and type of products tavaratyypeittäin 68 type of products Työllisyys toimialoittain Employment by industry Palkansaajat toimialoittain Employees by industry Yrittäjät toimialoittain Self-employed by industry Tehtyjen työtuntien kokonaismäärä toimialoittain Total hours worked by industry Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain Employees hours worked by industry Yrittäjien tehdyt työtunnit toimialoittain Self-employed hours worked by industry Työllisyys ja tehdyt työtunnit sektoreittain Employment and total hours worked by sector 86 Kulutus Consumption 3.1. Yksilölliset kulutusmenot käyttötarkoituksen ja kestävyysluokan 3.1. Individual consumption expenditure by purpose and durability mukaan Julkisyhteisöjen kulutusmenot General government final consumption expenditure 98 2

3 Sisällys Contents Sektoreittainen tarkastelu Sector Approach 4.1. Yritykset (S111) Non-financial corporations (S111) Asuntoyhteisöt (S112) Housing corporations (S112) Rahoitus- ja vakuutuslaitokset (S12) Financial and insurance corporations (S12) Julkisyhteisöt (S13) - sulautetut tilit General government (S13) - consolidated accounts Valtionhallinto (S1311) Central government (S1311) Paikallishallinto (S1313) Local government (S1313) Työeläkelaitokset (S13141) Employment pension schemes (S13141) Muut sosiaaliturvarahastot (S13149) Other social security funds (S13149) Kotitaloudet (S14) Households (S14) Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S15) Non-profit institutions serving households (S15) Kotimaiset sektorit yhteensä (S1) National sectors total (S1) Sektoreittain jakamaton (SN) Undivided between sectors (SN) Ulkomaat (S2) Rest of the world (S2) Verot ja sosiaaliturvamaksut Taxes and social contributions Säästön osuus sektorin käytettävissä olevasta tulosta Proportion saving in the disposable income of a sector Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo Households' disposable income 144 3

4 Pääaggregaatit - Main Aggregates 4

5 Pääaggregaatit - Main Aggregates 1 5

6 Pääaggregaatit 1.1. Bruttokansantuote euroa, käypiin hintoihin Bruttokansantuote tuotoksen kautta 1 Tuotos perushintaan Välituotekäyttö ostajahintaan Arvonlisäys, brutto perushintaan (1-2) Tuoteverot Tuotetukipalkkiot Bruttokansantuote markkinahintaan (3+4-5) Bruttokansantuote tulojen kautta 1 Palkat ja palkkiot Työnantajan sosiaaliturvamaksut Toimintaylijäämä / sekatulo Tuotannon ja tuonnin verot Tukipalkkiot Kiinteän pääoman kuluminen Bruttokansantuote markkinahintaan ( ) Bruttokansantuote loppukäytön kautta 1 Kulutusmenot Yksityiset kulutusmenot Julkiset kulutusmenot yksilölliset kulutusmenot kollektiiviset kulutusmenot Kiinteän pääoman bruttomuodostus Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus Varastojen muutos, arvoesineiden hankinta Tavaroiden ja palvelujen nettovienti (5-6) Tavaroiden ja palvelujen vienti Tavaroiden ja palvelujen tuonti Tilastollinen ero Bruttokansantuote markkinahintaan ( ) euroa, viitevuoden 2000 hintoihin; ei summautuvia Bruttokansantuote tuotoksen kautta 1 Tuotos perushintaan Välituotekäyttö ostajahintaan Arvonlisäys, brutto perushintaan Tuoteverot Tuotetukipalkkiot Bruttokansantuote markkinahintaan Bruttokansantuote loppukäytön kautta 1 Kulutusmenot Yksityiset kulutusmenot Julkiset kulutusmenot yksilölliset kulutusmenot kollektiiviset kulutusmenot Kiinteän pääoman bruttomuodostus Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus Varastojen muutos, arvoesineiden hankinta Tavaroiden ja palvelujen nettovienti Tavaroiden ja palvelujen vienti Tavaroiden ja palvelujen tuonti Bruttokansantuote markkinahintaan

7 Main Aggregates 1.1. Gross domestic product * 2009* Koodi/Code EUR , at current prices Output approach Output at basic prices P1R Intermediate consumption at purchasers` prices P2K Value added, gross at basic prices (1-2) B1GPH Taxes on products D21R Subsidies on products D31K Gross domestic product, at market prices (3+4-5) B1*GMH Income approach Wages and salaries D11R Employers' social contributions D12R Operating surplus / mixed income B2N/B3N Taxes on production and imports D2R Subsidies D3K Consumption of fixed capital K1R Gross domestic product, at market prices ( ) B1*GMH Expenditure approach Final consumption expenditure P3K Private consumption expenditure P3Y Government consumption expenditure P3J individual consumption expenditure P31K collective consumption expenditure P32K Gross fixed capital formation P Private gross fixed capital formation P51Y Government gross fixed capital formation P51J Changes in inventories, acquisition of valuables P Exports of goods and services, netto (5-6) P6-P Exports of goods and services P Imports of goods and services P Statistical discrepancy DEB1*G Gross domestic product, at market prices ( ) B1*GMH EUR , at reference year 2000 prices; not additive Output approach Output at basic prices P1R Intermediate consumption at purchasers prices P2K Value added, gross at basic prices B1GPH Taxes on products D21R Subsidies on products D31K Gross domestic product, at market prices B1*GMH Expenditure approach Final consumption expenditure P3K Private consumption expenditure P3Y Government consumption expenditure P3J individual consumption expenditure P31K collective consumption expenditure P32K Gross fixed capital formation P Private gross fixed capital formation P51Y Government gross fixed capital formation P51J Changes in inventories, acquisition of valuables P Exports of goods and services, net P6-P Exports of goods and services P Imports of goods and services P Gross domestic product, at market prices B1*GMH 7

8 Pääaggregaatit 1.1. Bruttokansantuote prosenttiosuudet bruttokansantuotteesta käypiin hintoihin Bruttokansantuote tulojen kautta 1 Palkat ja palkkiot 37,4 37,8 37,9 38,8 38,6 39,1 2 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 9,8 9,9 9,8 9,7 9,6 9,9 3 Toimintaylijäämä / sekatulo 25,5 25,3 25,3 23,9 24,4 23,1 4 Tuotannon ja tuonnin verot 13,9 13,4 13,7 14,3 14,0 14,1 5 Tukipalkkiot 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 6 Kiinteän pääoman kuluminen 15,5 15,6 15,3 15,4 15,4 15,6 7 Bruttokansantuote markkinahintaan ( ) Bruttokansantuote loppukäytön kautta 1 Kulutusmenot 70,0 70,1 71,6 73,7 73,5 74,0 Yksityiset kulutusmenot 49,4 49,5 50,2 51,7 51,3 51,6 Julkiset kulutusmenot 20,5 20,7 21,4 22,1 22,2 22,5 - yksilölliset kulutusmenot 13,1 13,3 13,8 14,4 14,5 14,8 - kollektiiviset kulutusmenot 7,4 7,3 7,5 7,7 7,7 7,7 2 Kiinteän pääoman bruttomuodostus 20,0 20,2 18,7 19,0 19,3 20,1 Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 17,6 17,7 16,0 16,2 16,5 17,6 Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 2,4 2,5 2,6 2,8 2,8 2,5 3 Varastojen muutos, arvoesineiden hankinta 0,8 0,3 0,4 0,4 0,6 1,7 4 Tavaroiden ja palvelujen nettovienti (5-6) 9,1 9,4 9,2 6,8 6,5 4,1 5 Tavaroiden ja palvelujen vienti 43,6 41,5 40,6 38,7 39,9 41,8 6 Tavaroiden ja palvelujen tuonti 34,5 32,2 31,3 31,9 33,4 37,7 7 Tilastollinen ero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 Bruttokansantuote markkinahintaan ( ) volyymi-indeksit 2000 = 100; ketjutetut sarjat Bruttokansantuote loppukäytön kautta 1 Kulutusmenot 100,0 102,5 105,1 109,1 112,3 115,4 Yksityiset kulutusmenot 100,0 103,0 105,5 110,6 114,4 117,9 Julkiset kulutusmenot 100,0 101,3 104,1 105,7 107,5 109,8 - yksilölliset kulutusmenot 100,0 101,5 103,6 105,3 107,4 110,1 - kollektiiviset kulutusmenot 100,0 101,0 105,0 106,5 107,5 109,2 2 Kiinteän pääoman bruttomuodostus 100,0 102,9 99,1 102,0 107,0 110,8 Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 100,0 102,7 96,9 99,2 104,4 110,8 Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 100,0 104,0 114,3 122,1 125,7 111,7 3 Varastojen muutos, arvoesineiden hankinta 4 Tavaroiden ja palvelujen nettovienti 5 Tavaroiden ja palvelujen vienti 100,0 101,7 105,1 103,1 111,5 119,4 6 Tavaroiden ja palvelujen tuonti 100,0 101,3 104,6 108,0 116,0 129,2 7 Bruttokansantuote markkinahintaan 100,0 102,3 104,1 106,2 110,6 113,8 volyymin muutokset, prosenttia Bruttokansantuote loppukäytön kautta 1 Kulutusmenot 1,7 2,5 2,6 3,8 2,9 2,8 Yksityiset kulutusmenot 2,2 3,0 2,5 4,8 3,4 3,1 Julkiset kulutusmenot 0,4 1,3 2,8 1,5 1,7 2,2 - yksilölliset kulutusmenot 1,8 1,5 2,1 1,6 2,1 2,5 - kollektiiviset kulutusmenot -2,0 1,0 4,0 1,5 0,9 1,5 2 Kiinteän pääoman bruttomuodostus 6,4 2,9-3,7 3,0 4,9 3,6 Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 8,3 2,7-5,6 2,4 5,2 6,1 Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus -5,2 4,0 9,9 6,8 3,0-11,2 3 Varastojen muutos, arvoesineiden hankinta 4 Tavaroiden ja palvelujen nettovienti 5 Tavaroiden ja palvelujen vienti 17,3 1,7 3,3-1,9 8,2 7,0 6 Tavaroiden ja palvelujen tuonti 16,7 1,3 3,2 3,2 7,4 11,4 7 Bruttokansantuote markkinahintaan 5,3 2,3 1,8 2,0 4,1 2,9 8

9 Main Aggregates 1.1. Gross domestic product * 2009* Koodi/Code percentages of GDP at current prices Income approach 39,0 38,2 39,6 42,1 1 Wages and salaries D11R 9,7 9,4 9,8 10,2 2 Employers' social contributions D12R 23,8 25,5 23,3 18,8 3 Operating surplus / mixed income B2N/B3N 13,9 13,3 13,2 13,8 4 Taxes on production and imports D2R 1,8 1,7 1,8 1,9 5 Subsidies D3K 15,5 15,4 16,0 17,0 6 Consumption of fixed capital K1R Gross domestic product, at market prices ( ) B1*GMH Expenditure approach 74,0 72,0 74,2 80,0 1 Final consumption expenditure P3K 51,8 50,5 51,7 54,9 Private consumption expenditure P3Y 22,2 21,5 22,5 25,1 Government consumption expenditure P3J 14,7 14,2 14,9 16,5 - individual consumption expenditure P31K 7,5 7,3 7,7 8,6 - collective consumption expenditure P32K 20,0 21,3 21,6 19,5 2 Gross fixed capital formation P51 17,7 18,9 19,0 16,7 Private gross fixed capital formation P51Y 2,3 2,4 2,5 2,8 Government gross fixed capital formation P51J 1,3 1,5 0,8-1,2 3 Changes in inventories, acquisition of valuables P52 4,7 5,1 4,0 2,5 4 Exports of goods and services, net (5-6) P6-P7 45,5 45,8 47,0 37,4 5 Exports of goods and services P6 40,8 40,7 43,0 34,9 6 Imports of goods and services P7 0,0 0,0-0,6-0,8 7 Statistical discrepancy DEB1*G Gross domestic product, at market prices ( ) B1*GMH volume indices 2000 = 100; chain-linked series Expenditure approach 119,0 122,3 124,6 123,4 1 Final consumption expenditure P3K 123,0 127,2 129,4 126,9 Private consumption expenditure P3Y 110,2 111,4 114,1 115,5 Government consumption expenditure P3J 110,8 111,9 114,3 115,4 - individual consumption expenditure P31K 109,1 110,4 113,7 115,6 - collective consumption expenditure P32K 112,9 125,0 124,6 106,3 2 Gross fixed capital formation P51 114,2 126,9 126,5 104,5 Private gross fixed capital formation P51Y 104,5 112,6 111,8 118,6 Government gross fixed capital formation P51J 3 Changes in inventories, acquisition of valuables P52 4 Exports of goods and services, net P6-P7 133,9 144,8 154,0 122,8 5 Exports of goods and services P6 139,4 149,2 158,8 130,1 6 Imports of goods and services P7 118,8 125,2 126,3 116,2 7 Gross domestic product, at market prices B1*GMH changes in volume indices, percentages Expenditure approach 3,1 2,8 1,9-1,0 1 Final consumption expenditure P3K 4,3 3,5 1,7-1,9 Private consumption expenditure P3Y 0,4 1,1 2,4 1,2 Government consumption expenditure P3J 0,6 1,0 2,1 1,0 - individual consumption expenditure P31K -0,1 1,2 3,0 1,6 - collective consumption expenditure P32K 1,9 10,7-0,4-14,7 2 Gross fixed capital formation P51 3,1 11,1-0,3-17,4 Private gross fixed capital formation P51Y -6,4 7,7-0,7 6,1 Government gross fixed capital formation P51J 3 Changes in inventories, acquisition of valuables P52 4 Exports of goods and services, net P6-P7 12,2 8,2 6,3-20,3 5 Exports of goods and services P6 7,9 7,0 6,5-18,1 6 Imports of goods and services P7 4,4 5,3 0,9-8,0 7 Gross domestic product, at market prices B1*GMH 9

10 Pääaggregaatit 1.1. Bruttokansantuote hintaindeksit 2000 = 100; ketjutetut sarjat Bruttokansantuote loppukäytön kautta 1 Kulutusmenot 100,0 103,0 105,8 106,3 107,7 109,1 Yksityiset kulutusmenot 100,0 102,4 104,6 104,1 104,5 105,3 Julkiset kulutusmenot 100,0 104,7 108,6 111,9 115,7 118,8 - yksilölliset kulutusmenot 100,0 105,8 110,6 114,6 118,7 121,8 - kollektiiviset kulutusmenot 100,0 102,7 105,1 107,1 110,5 113,6 2 Kiinteän pääoman bruttomuodostus 100,0 103,1 102,2 102,0 103,9 107,6 Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 100,0 103,1 102,1 101,8 103,6 107,2 Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 100,0 103,5 103,2 103,6 106,0 110,1 3 Varastojen muutos, arvoesineiden hankinta 4 Tavaroiden ja palvelujen nettovienti 5 Tavaroiden ja palvelujen vienti 100,0 98,7 96,1 94,8 94,5 95,6 6 Tavaroiden ja palvelujen tuonti 100,0 97,0 94,4 94,4 96,2 100,8 7 Bruttokansantuote markkinahintaan 100,0 103,0 104,3 103,6 104,1 104,6 hinnan muutokset, prosenttia Bruttokansantuote loppukäytön kautta 1 Kulutusmenot 4,1 3,0 2,6 0,5 1,3 1,4 Yksityiset kulutusmenot 4,3 2,4 2,2-0,5 0,4 0,8 Julkiset kulutusmenot 3,5 4,7 3,7 3,0 3,4 2,6 - yksilölliset kulutusmenot 3,4 5,8 4,5 3,6 3,6 2,6 - kollektiiviset kulutusmenot 3,6 2,7 2,3 2,0 3,1 2,8 2 Kiinteän pääoman bruttomuodostus 3,8 3,1-0,9-0,2 1,9 3,5 Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3,9 3,1-1,0-0,3 1,8 3,4 Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3,1 3,5-0,3 0,4 2,3 3,8 3 Varastojen muutos, arvoesineiden hankinta 4 Tavaroiden ja palvelujen nettovienti 5 Tavaroiden ja palvelujen vienti 3,4-1,3-2,6-1,4-0,4 1,2 6 Tavaroiden ja palvelujen tuonti 7,4-3,0-2,7 0,0 1,9 4,8 7 Bruttokansantuote markkinahintaan 2,6 3,0 1,3-0,7 0,5 0,5 asukasta kohti laskettuna Bruttokansantuote markkinahintaan, käypiin hintoihin, euroa Volyymi-indeksi 100,0 102,0 103,6 105,5 109,5 112,3 Volyymin prosenttimuutokset 5,1 2,0 1,6 1,8 3,8 2,6 Kulutusmenot, käypiin hintoihin, euroa Volyymi-indeksi 100,0 102,2 104,6 108,3 111,2 113,9 Yksityiset kulutusmenot, käypiin hintoihin, euroa Volyymi-indeksi 100,0 102,7 105,0 109,8 113,2 116,3 Julkiset kulutusmenot, käypiin hintoihin, euroa Volyymi-indeksi 100,0 101,1 103,6 105,0 106,4 108,4 Yksilölliset kulutusmenot, käypiin hintoihin, euroa Volyymi-indeksi 100,0 101,3 103,1 104,5 106,4 108,7 Kollektiiviset kulutusmenot, käypiin hintoihin, euroa Volyymi-indeksi 100,0 100,8 104,5 105,8 106,5 107,8 Keskiväkiluku, henkeä

11 Main Aggregates 1.1. Gross domestic product * 2009* Koodi/Code price indices 2000 = 100; chain-linked series Expenditure approach 111,3 114,4 119,0 120,1 1 Final consumption expenditure P3K 106,8 109,1 112,9 113,4 Private consumption expenditure P3Y 122,9 127,8 134,6 137,3 Government consumption expenditure P3J 126,6 131,6 138,7 141,9 - individual consumption expenditure P31K 116,3 121,1 127,3 129,4 - collective consumption expenditure P32K 110,8 115,8 120,6 118,8 2 Gross fixed capital formation P51 110,2 115,1 119,6 117,7 Private gross fixed capital formation P51Y 114,8 121,0 128,6 126,8 Government gross fixed capital formation P51J 3 Changes in inventories, acquisition of valuables P52 4 Exports of goods and services, net P6-P7 97,8 98,8 97,7 90,5 5 Exports of goods and services P6 106,5 107,7 109,7 101,0 6 Imports of goods and services P7 105,5 108,7 110,6 111,6 7 Gross domestic product, at market prices B1*GMH changes in prices, percentages Expenditure approach 2,0 2,7 4,0 1,0 1 Final consumption expenditure P3K 1,4 2,2 3,5 0,5 Private consumption expenditure P3Y 3,4 4,0 5,3 2,1 Government consumption expenditure P3J 4,0 3,9 5,4 2,3 - individual consumption expenditure P31K 2,4 4,2 5,1 1,6 - collective consumption expenditure P32K 3,0 4,5 4,2-1,5 2 Gross fixed capital formation P51 2,9 4,4 3,9-1,6 Private gross fixed capital formation P51Y 4,3 5,4 6,2-1,4 Government gross fixed capital formation P51J 3 Changes in inventories, acquisition of valuables P52 4 Exports of goods and services, net P6-P7 2,3 1,0-1,0-7,4 5 Exports of goods and services P6 5,7 1,2 1,8-7,9 6 Imports of goods and services P7 0,9 3,0 1,8 0,9 7 Gross domestic product, at market prices B1*GMH per capita Gross domestic product at market prices, at current prices, EUR B1*GMH 116,8 122,5 123,1 112,7 Volume index 4,0 4,9 0,5-8,5 Percentage changes in volume index Final consumption expenditure, at current prices, EUR P3K 117,0 119,7 121,4 119,7 Volume index Private consumption expenditure, at current prices, EUR P3Y 120,8 124,5 126,0 123,0 Volume index Government consumption expenditure, at current prices, EUR P3J 108,3 109,0 111,1 111,9 Volume index Individual consumption expenditure, at current prices, EUR P31K 108,9 109,5 111,3 111,9 Volume index Collective consumption expenditure, at current prices, EUR P32K 107,2 108,0 110,8 112,0 Volume index Mean population, persons 11

12 Pääaggregaatit 1.2. Kansantulo ja kansantalouden käytettävissä oleva tulo euroa, käypiin hintoihin 1 Bruttokansantuote markkinahintaan Ensitulo ulkomailta, netto Bruttokansantulo (1+2) Kiinteän pääoman kuluminen Nettokansantulo (3-4) Tulonsiirrot ulkomailta, netto Käytettävissä oleva tulo, netto (5+6) Käytettävissä oleva tulo, brutto (4+7) Säästö Kulutusmenot Käytettävissä oleva tulo, netto (9+10) euroa, viitevuoden 2000 hintoihin; ei summautuvia 1 Bruttokansantuote markkinahintaan Ensitulo ulkomailta, netto Vaihtosuhdevaikutus Bruttokansantulo Kiinteän pääoman kuluminen Nettokansantulo Tulonsiirrot ulkomailta, netto Käytettävissä oleva tulo, netto Käytettävissä oleva tulo, brutto volyymi-indeksejä 2000 = 100; ketjutetut sarjat Bruttokansantulo markkinahintaan 100,0 103,6 105,9 106,5 111,6 113,0 Nettokansantulo markkinahintaan 100,0 103,7 106,0 106,4 112,1 113,3 Käytettävissä oleva tulo, netto 100,0 103,7 105,9 106,2 111,8 112,9 hintaindeksejä 2000 = 100; ketjutetut sarjat Bruttokansantulo markkinahintaan 100,0 102,4 103,6 103,4 104,8 106,7 Nettokansantulo markkinahintaan 100,0 102,3 103,8 103,6 104,8 106,5 Käytettävissä oleva tulo, netto 100,0 102,3 103,8 103,6 104,8 106,5 asukasta kohti laskettuna Bruttokansantulo markkinahintaan, käypiin hintoihin, euroa Bruttokansantulo markkinahintaan, volyymi-indeksi 100,0 103,4 105,4 105,7 110,5 111,5 Bruttokansantulo markkinahintaan, prosenttimuutokset 4,2 3,4 1,9 0,3 4,6 0,9 Nettokansantulo, käypiin hintoihin, euroa Keskiväkiluku, henkeä

13 Main Aggregates 1.2. National income and disposable national income * 2009* Koodi/Code EUR , at current prices Gross domestic product, at market prices B1*GMH Balance of primary incomes from the rest of the world, net B5N Gross national income (1+2) B5*G Consumption of fixed capital K1K Net national income (3-4) B5*N Current transfers from the rest of the world, net B6UN Disposable income, net (5+6) B6N Disposable income, gross (4+7) B6G Saving B8N Final consumption expenditure P3K Disposable income, net (9+10) B6N EUR , at reference year 2000 prices; not additive Gross domestic product, at market prices B1*GMH Balance of primary incomes from the rest of the world, net B5N The terms of trade effect B11VV Gross national income B5*G Consumption of fixed capital K1K Net national income B5*N Current transfers from the rest of the world, net B6UN Disposable income, net B6N Disposable income, gross B6G volume indices 2000 = 100; chain-linked series 116,9 122,0 122,1 112,0 Gross national income at market prices B5*G 117,6 122,9 122,5 110,5 Net national income at market prices B5*N 117,2 122,7 122,1 109,9 Disposable income, net B6N price indices 2000 = 100; chain-linked series 109,1 112,4 116,0 116,7 Gross national income at market prices B5*G 108,9 111,9 115,2 116,3 Net national income at market prices B5*N 108,9 111,9 115,2 116,3 Disposable income, net B6N per capita Gross national income at market prices, at current prices, EUR B5*G 114,9 119,4 118,9 108,6 Gross national income at market prices, volume index 3,1 3,9-0,4-8,7 Gross national income at market prices, percentage changes Net national income, at current prices, EUR B5*N Mean population, persons 13

14 Pääaggregaatit 1.3. Kansantulo sektoreittain euroa, käypiin hintoihin 1 Palkansaajakorvaukset (2+3) Palkat ja palkkiot 1) Työnantajan sosiaaliturvamaksut Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto Yritykset Asuntoyhteisöt Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Julkisyhteisöt Kotitaloudet siitä yrittäjätulo maataloudesta yrittäjätulo metsätaloudesta laskennallinen asuntotulo muu yrittäjätulo Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Sektoreittain jakamaton Julkisyhteisöjen saamat tuotannon ja tuonnin verot miinus maksamat tukipalkkiot 6 Kansantulo (1+4+5) Tulot työsuhdeoptioista Prosenttiosuudet kansantulosta 1 Palkansaajakorvaukset (2+3) 56,8 57,1 56,6 58,1 56,7 58,1 2 Palkat ja palkkiot 1) 45,1 45,2 45,0 46,5 45,4 46,4 3 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 11,7 11,8 11,6 11,6 11,3 11,7 4 Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto 28,9 29,2 29,3 26,9 28,7 27,2 Yritykset 13,0 13,8 12,8 10,8 12,0 10,8 Asuntoyhteisöt -0,2-0,3-0,2-0,1-0,1-0,1 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 1,1 0,6 1,5 0,3 0,4 0,9 Julkisyhteisöt 0,7 1,2 1,5 1,7 2,2 2,3 Kotitaloudet 13,4 13,2 13,2 13,8 13,8 12,8 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1,0 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 Sektoreittain jakamaton 0,0 0,0 5 Julkisyhteisöjen saamat tuotannon 14,3 13,8 14,2 15,0 14,6 14,8 tuonnin verot miinus maksamat tukipalkkiot 6 Kansantulo (1+4+5) ) Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto. Ei sisällä tuloja työsuhdeoptioista. 14

12 Metsäsektori kansantaloudessa

12 Metsäsektori kansantaloudessa Metsäsektori kansantaloudessa Odotettuja merkkejä noususuhdanteen alusta ei näkynyt vuonna 2013. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan volyymilla mitattu bruttokansantuote laski prosentin edellisvuodesta.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2012: I. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics

Tilastokatsaus 2012: I. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics Tilastokatsaus 2012: I The Bulletin of Statistics contains the key statistical data describing the development of the economy and society on different topics. This quarterly publication includes: monthly,

Lisätiedot

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014: I

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014: I Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: I Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: I 89. vuosikerta Årgång 89 Volume 89 Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut

Lisätiedot

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014:lll

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014:lll Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014:lll Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: lll 89. vuosikerta Årgång 89 Volume 89 Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut

Lisätiedot

Yritysrekisterin palveluopas.ind1 1

Yritysrekisterin palveluopas.ind1 1 Yritysrekisterin toimipaikkalaskuri internet-palveluna Haluatko tietää hotellien lukumäärän Suomen kunnissa? Entä tuoreet tiedot teollisuuden ja kaupan alan toimipaikkojen lukumääristä suuruusluokka tietoineen?

Lisätiedot

MUISTIO 1(336) Suomen BKTL menetelmäkuvaus

MUISTIO 1(336) Suomen BKTL menetelmäkuvaus MUISTIO 1(336) Suomen BKTL menetelmäkuvaus 31.12.2006 2 LUKU 1 TILINPITOJÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS... 7 1.1 JOHDANTO... 7 1.1.1 Kansantalouden tilinpidon organisaatio Suomessa... 7 1.2 TARKISTUSMENETTELYT

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Suomen BKTLmenetelmäkuvaus. EKT95:n mukaan

Suomen BKTLmenetelmäkuvaus. EKT95:n mukaan Suomen BKTLmenetelmäkuvaus EKT95:n mukaan Tilastokeskus / kansantalouden tilinpito Kesäkuu 2003 Luku 1 Tilinpitojärjestelmän yleiskuvaus... 10 1.1 Johdanto... 10 1.1.1 Kansantalouden tilinpidon organisaatio

Lisätiedot

Toimialaskenaariot ja alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Toimialaskenaariot ja alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Toimialaskenaariot ja alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11.214 Toimialaskenaariot Millaisia haasteita Suomella on 22-luvulla? Ikääntyminen Kasvupotentiaali Kestävyysvaje

Lisätiedot

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA THE FINNISH ECONOMIC JOURNAL

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA THE FINNISH ECONOMIC JOURNAL KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA THE FINNISH ECONOMIC JOURNAL HANNU HALTTUNEN and AHTI MOLAN DER The Input-Output Framework as a Part of a Macroeconomic Model KARI ALHO On Estimation of Linear Distribution

Lisätiedot

Tampere 2005. Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006

Tampere 2005. Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006 Tampere 2005 Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006 Alkusanat Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus esitutkimus oli toimialajärjestöjen yhteinen hanke, jossa perehdyttiin toimialatason

Lisätiedot

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 154 Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Juha Honkatukia Jussi Ahokas Kimmo Marttila VATT Tutkimukset 154 helmikuu 2010 VATT TUTKIMUKSET

Lisätiedot

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

Tupakkatilasto 2008. Tobacco statistics 2008. Terveys 2009 Hälsa Health

Tupakkatilasto 2008. Tobacco statistics 2008. Terveys 2009 Hälsa Health Tupakkatilasto 2008 Tobacco statistics 2008 Terveys 2009 Hälsa Health Terveys 2009 Hälsa Health Tupakkatilasto 2008 Tobacco statistics 2008 Helsinki Helsingfors 2009 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries:

Lisätiedot

Working Paper Helsingin seudun klusterit sekä erikoistuminen bioteknologiaan ja logistiikkaan

Working Paper Helsingin seudun klusterit sekä erikoistuminen bioteknologiaan ja logistiikkaan econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hernesniemi,

Lisätiedot

Toim ialaluokitus 1995

Toim ialaluokitus 1995 '////' Tilastokeskus Käsikirjoja 4 Toim ialaluokitus 1995 Toinen tarkistettu painos Tilastokeskus S tatis tikcen tralen S tatistics Finland Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks Toimialaluokitus 1995 Toinen

Lisätiedot

Working Paper Puolan liiketoimintaympäristö ja Suomalaisten yritysten kokemukset

Working Paper Puolan liiketoimintaympäristö ja Suomalaisten yritysten kokemukset econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

Lindström, Maarit; Martikainen, Olli; Hernesniemi, Hannu. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Lindström, Maarit; Martikainen, Olli; Hernesniemi, Hannu. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Lindström,

Lisätiedot

Luottokantatilaston raportointiohjeet 2011. käytössä 30.6.2010 alkaen

Luottokantatilaston raportointiohjeet 2011. käytössä 30.6.2010 alkaen Luottokantatilaston raportointiohjeet 2011 käytössä 30.6.2010 alkaen 15.3.2011 1 SISÄLLYS 1 RAPORTOINTIOHJEET... 2 1.1 TAULUKKO 1: LUOTTOJEN JAKAANTUMINEN LUOTONSAAJASEKTOREITTAIN... 3 1.2 TAULUKKO 2:

Lisätiedot

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 1.1.2014 1 SISÄLLYS 1 RAPORTOINTIOHJEET... 2 Tietojen toimitus... 2 Muutokset toiminnassa... 2 Lomaketietojen täyttö... 2 Muuttujakohtaiset ohjeet... 3 Yhteystiedot

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2012 Sociala utgifter och deras finansiering 2012 Social protection expenditure and financing 2012

Sosiaalimenot ja rahoitus 2012 Sociala utgifter och deras finansiering 2012 Social protection expenditure and financing 2012 Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcAL report Sosiaalimenot ja rahoitus 2012 Sociala utgifter och deras finansiering 2012 Social protection expenditure

Lisätiedot

ET A ELINKEINOEL~M~N. Kes usteluaiheita. Discussion papers TUTKIMUSLAITOS. Hannu Hernesniemi - Synnove Vuori PALVELUTOIMIALOJEN VUOSINA 1985-89

ET A ELINKEINOEL~M~N. Kes usteluaiheita. Discussion papers TUTKIMUSLAITOS. Hannu Hernesniemi - Synnove Vuori PALVELUTOIMIALOJEN VUOSINA 1985-89 TUTKIMUSLAITOS ET A ELINKEINOEL~M~N THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lonnrotinkatu 4 B, 00120 Helsinki 12, Finland, tel. 601322 Kes usteluaiheita Discussion papers Hannu Hernesniemi - Synnove

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit 2000=100

Tuottajahintaindeksit 2000=100 Tuottajahintaindeksit 2000=100 käyttäjän käsikirja Tiedustelut: Jari Harjunpää Anssi Vuorio Marja Ikonen Mari Kinnunen (09) 17341 / Tuottajahinnat thi.tilastokeskus@stat.fi TUOTTAJAHINTAINDEKSIT 2000=100

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit

Tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2014 Tuottajahintaindeksit 2014, kesäkuu Teollisuuden tuottajahinnat laskivat kesäkuussa prosenttia Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuottajahinnat laskivat keskimäärin prosenttia

Lisätiedot

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 170 EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen Taustaraportti Tiina Koljonen Esa Pursiheimo Antti Lehtilä

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 KUOPION KAUPUNGIN YRITYSPALVELU KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 Kuopion työpaikka- ja elinkeinorakennetiedot perustuvat Kuopion kaupungin yrityspalvelun ylläpitämään yritys- ja toimipaikkarekisteriin.

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit

Tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2013 Tuottajahintaindeksit 2013, huhtikuu Teollisuuden tuottajahinnat laskivat huhtikuussa prosenttia Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuottajahinnat laskivat keskimäärin prosenttia

Lisätiedot

MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004

MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004 SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2004: 61 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004 Lantbruksstatistisk årsbok Yearbook of Farm Statistics Maa-

Lisätiedot

Luottotilastojen luokitukset ja ohjeet

Luottotilastojen luokitukset ja ohjeet Luottotilastojen luokitukset ja ohjeet 21.1.2008 21.1.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1. JOHDANTO...2 1.2. LUOKITUSTEN KOHDE...2 2. LUOKITUKSIA...3 2.1. SEKTORILUOKITUS (S)...3 2.2. TOIMIALALUOKITUS

Lisätiedot