Kansantalouden tilinpito National Accounts

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansantalouden tilinpito National Accounts"

Transkriptio

1 Kansantalouden tilinpito National Accounts * Taulukot - Tables Tiedustelut - Inquiries: Aila Heinonen Olli Savela Raimo Nurminen Helsinki

2 Sisällys Contents Pääaggregaatit Main Aggregates 1.1. Bruttokansantuote Gross domestic product Kansantulo ja kansantalouden käytettävissä oleva tulo National income and disposable national income Kansantulo sektoreittain National income by sector Tarjontataulukko perushintaan ml. muunnos ostajanhintaiseksi Supply table at basic prices, incl. a transformation 16 into purchasers' prices 1.5. Käyttötaulukko ostajanhintaan Use table at purchasers' prices 24 into purchasers' prices Toimialoittainen tarkastelu Industry Approach Toimialojen tuotokset - käypiin hintoihin Output of industries - at current prices Toimialojen tuotokset - viitevuoden 2000 hintoihin Output of industries - at reference year 2000 prices Toimialojen välituotekäytöt - käypiin hintoihin Intermediate consumption of industries - at current prices Toimialojen välituotekäytöt - viitevuoden 2000 hintoihin Intermediate consumption of industries - 40 at reference year 2000 prices Toimialojen arvonlisäykset - käypiin hintoihin Value added of industries - at current prices Toimialojen arvonlisäykset - viitevuoden 2000 hintoihin Value added of industries - at reference year 2000 prices Toimialojen arvonlisäykset - volyymin muutokset Value added of industries - changes in volume indices Toimialojen arvonlisäysten osuus bruttokansantuotteesta Value added of industries as a proportion 48 of the gross domestic product a Toimialojen palkansaajakorvaukset - käypiin hintoihin a Compensation of employees by industries - at current prices b Toimialojen palkat - käypiin hintoihin b Wages by industries - at current prices Toimialojen toimintaylijäämät - käypiin hintoihin Operating surplus of industries - at current prices Tuotanto ja tulonmuodostus sektoreittain Production and generation of income by sector Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain Gross fixed capital formation by industry - käypiin hintoihin 64 at current prices Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain Gross fixed capital formation by industry - viitevuoden 2000 hintoihin 66 at reference year 2000 prices Kiinteän pääoman bruttomuodostus sektoreittain ja Gross fixed capital formation by sector and type of products tavaratyypeittäin 68 type of products Työllisyys toimialoittain Employment by industry Palkansaajat toimialoittain Employees by industry Yrittäjät toimialoittain Self-employed by industry Tehtyjen työtuntien kokonaismäärä toimialoittain Total hours worked by industry Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain Employees hours worked by industry Yrittäjien tehdyt työtunnit toimialoittain Self-employed hours worked by industry Työllisyys ja tehdyt työtunnit sektoreittain Employment and total hours worked by sector 86 Kulutus Consumption 3.1. Yksilölliset kulutusmenot käyttötarkoituksen ja kestävyysluokan 3.1. Individual consumption expenditure by purpose and durability mukaan Julkisyhteisöjen kulutusmenot General government final consumption expenditure 98 2

3 Sisällys Contents Sektoreittainen tarkastelu Sector Approach 4.1. Yritykset (S111) Non-financial corporations (S111) Asuntoyhteisöt (S112) Housing corporations (S112) Rahoitus- ja vakuutuslaitokset (S12) Financial and insurance corporations (S12) Julkisyhteisöt (S13) - sulautetut tilit General government (S13) - consolidated accounts Valtionhallinto (S1311) Central government (S1311) Paikallishallinto (S1313) Local government (S1313) Työeläkelaitokset (S13141) Employment pension schemes (S13141) Muut sosiaaliturvarahastot (S13149) Other social security funds (S13149) Kotitaloudet (S14) Households (S14) Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S15) Non-profit institutions serving households (S15) Kotimaiset sektorit yhteensä (S1) National sectors total (S1) Sektoreittain jakamaton (SN) Undivided between sectors (SN) Ulkomaat (S2) Rest of the world (S2) Verot ja sosiaaliturvamaksut Taxes and social contributions Säästön osuus sektorin käytettävissä olevasta tulosta Proportion saving in the disposable income of a sector Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo Households' disposable income 144 3

4 Pääaggregaatit - Main Aggregates 4

5 Pääaggregaatit - Main Aggregates 1 5

6 Pääaggregaatit 1.1. Bruttokansantuote euroa, käypiin hintoihin Bruttokansantuote tuotoksen kautta 1 Tuotos perushintaan Välituotekäyttö ostajahintaan Arvonlisäys, brutto perushintaan (1-2) Tuoteverot Tuotetukipalkkiot Bruttokansantuote markkinahintaan (3+4-5) Bruttokansantuote tulojen kautta 1 Palkat ja palkkiot Työnantajan sosiaaliturvamaksut Toimintaylijäämä / sekatulo Tuotannon ja tuonnin verot Tukipalkkiot Kiinteän pääoman kuluminen Bruttokansantuote markkinahintaan ( ) Bruttokansantuote loppukäytön kautta 1 Kulutusmenot Yksityiset kulutusmenot Julkiset kulutusmenot yksilölliset kulutusmenot kollektiiviset kulutusmenot Kiinteän pääoman bruttomuodostus Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus Varastojen muutos, arvoesineiden hankinta Tavaroiden ja palvelujen nettovienti (5-6) Tavaroiden ja palvelujen vienti Tavaroiden ja palvelujen tuonti Tilastollinen ero Bruttokansantuote markkinahintaan ( ) euroa, viitevuoden 2000 hintoihin; ei summautuvia Bruttokansantuote tuotoksen kautta 1 Tuotos perushintaan Välituotekäyttö ostajahintaan Arvonlisäys, brutto perushintaan Tuoteverot Tuotetukipalkkiot Bruttokansantuote markkinahintaan Bruttokansantuote loppukäytön kautta 1 Kulutusmenot Yksityiset kulutusmenot Julkiset kulutusmenot yksilölliset kulutusmenot kollektiiviset kulutusmenot Kiinteän pääoman bruttomuodostus Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus Varastojen muutos, arvoesineiden hankinta Tavaroiden ja palvelujen nettovienti Tavaroiden ja palvelujen vienti Tavaroiden ja palvelujen tuonti Bruttokansantuote markkinahintaan

7 Main Aggregates 1.1. Gross domestic product * 2009* Koodi/Code EUR , at current prices Output approach Output at basic prices P1R Intermediate consumption at purchasers` prices P2K Value added, gross at basic prices (1-2) B1GPH Taxes on products D21R Subsidies on products D31K Gross domestic product, at market prices (3+4-5) B1*GMH Income approach Wages and salaries D11R Employers' social contributions D12R Operating surplus / mixed income B2N/B3N Taxes on production and imports D2R Subsidies D3K Consumption of fixed capital K1R Gross domestic product, at market prices ( ) B1*GMH Expenditure approach Final consumption expenditure P3K Private consumption expenditure P3Y Government consumption expenditure P3J individual consumption expenditure P31K collective consumption expenditure P32K Gross fixed capital formation P Private gross fixed capital formation P51Y Government gross fixed capital formation P51J Changes in inventories, acquisition of valuables P Exports of goods and services, netto (5-6) P6-P Exports of goods and services P Imports of goods and services P Statistical discrepancy DEB1*G Gross domestic product, at market prices ( ) B1*GMH EUR , at reference year 2000 prices; not additive Output approach Output at basic prices P1R Intermediate consumption at purchasers prices P2K Value added, gross at basic prices B1GPH Taxes on products D21R Subsidies on products D31K Gross domestic product, at market prices B1*GMH Expenditure approach Final consumption expenditure P3K Private consumption expenditure P3Y Government consumption expenditure P3J individual consumption expenditure P31K collective consumption expenditure P32K Gross fixed capital formation P Private gross fixed capital formation P51Y Government gross fixed capital formation P51J Changes in inventories, acquisition of valuables P Exports of goods and services, net P6-P Exports of goods and services P Imports of goods and services P Gross domestic product, at market prices B1*GMH 7

8 Pääaggregaatit 1.1. Bruttokansantuote prosenttiosuudet bruttokansantuotteesta käypiin hintoihin Bruttokansantuote tulojen kautta 1 Palkat ja palkkiot 37,4 37,8 37,9 38,8 38,6 39,1 2 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 9,8 9,9 9,8 9,7 9,6 9,9 3 Toimintaylijäämä / sekatulo 25,5 25,3 25,3 23,9 24,4 23,1 4 Tuotannon ja tuonnin verot 13,9 13,4 13,7 14,3 14,0 14,1 5 Tukipalkkiot 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 6 Kiinteän pääoman kuluminen 15,5 15,6 15,3 15,4 15,4 15,6 7 Bruttokansantuote markkinahintaan ( ) Bruttokansantuote loppukäytön kautta 1 Kulutusmenot 70,0 70,1 71,6 73,7 73,5 74,0 Yksityiset kulutusmenot 49,4 49,5 50,2 51,7 51,3 51,6 Julkiset kulutusmenot 20,5 20,7 21,4 22,1 22,2 22,5 - yksilölliset kulutusmenot 13,1 13,3 13,8 14,4 14,5 14,8 - kollektiiviset kulutusmenot 7,4 7,3 7,5 7,7 7,7 7,7 2 Kiinteän pääoman bruttomuodostus 20,0 20,2 18,7 19,0 19,3 20,1 Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 17,6 17,7 16,0 16,2 16,5 17,6 Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 2,4 2,5 2,6 2,8 2,8 2,5 3 Varastojen muutos, arvoesineiden hankinta 0,8 0,3 0,4 0,4 0,6 1,7 4 Tavaroiden ja palvelujen nettovienti (5-6) 9,1 9,4 9,2 6,8 6,5 4,1 5 Tavaroiden ja palvelujen vienti 43,6 41,5 40,6 38,7 39,9 41,8 6 Tavaroiden ja palvelujen tuonti 34,5 32,2 31,3 31,9 33,4 37,7 7 Tilastollinen ero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 Bruttokansantuote markkinahintaan ( ) volyymi-indeksit 2000 = 100; ketjutetut sarjat Bruttokansantuote loppukäytön kautta 1 Kulutusmenot 100,0 102,5 105,1 109,1 112,3 115,4 Yksityiset kulutusmenot 100,0 103,0 105,5 110,6 114,4 117,9 Julkiset kulutusmenot 100,0 101,3 104,1 105,7 107,5 109,8 - yksilölliset kulutusmenot 100,0 101,5 103,6 105,3 107,4 110,1 - kollektiiviset kulutusmenot 100,0 101,0 105,0 106,5 107,5 109,2 2 Kiinteän pääoman bruttomuodostus 100,0 102,9 99,1 102,0 107,0 110,8 Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 100,0 102,7 96,9 99,2 104,4 110,8 Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 100,0 104,0 114,3 122,1 125,7 111,7 3 Varastojen muutos, arvoesineiden hankinta 4 Tavaroiden ja palvelujen nettovienti 5 Tavaroiden ja palvelujen vienti 100,0 101,7 105,1 103,1 111,5 119,4 6 Tavaroiden ja palvelujen tuonti 100,0 101,3 104,6 108,0 116,0 129,2 7 Bruttokansantuote markkinahintaan 100,0 102,3 104,1 106,2 110,6 113,8 volyymin muutokset, prosenttia Bruttokansantuote loppukäytön kautta 1 Kulutusmenot 1,7 2,5 2,6 3,8 2,9 2,8 Yksityiset kulutusmenot 2,2 3,0 2,5 4,8 3,4 3,1 Julkiset kulutusmenot 0,4 1,3 2,8 1,5 1,7 2,2 - yksilölliset kulutusmenot 1,8 1,5 2,1 1,6 2,1 2,5 - kollektiiviset kulutusmenot -2,0 1,0 4,0 1,5 0,9 1,5 2 Kiinteän pääoman bruttomuodostus 6,4 2,9-3,7 3,0 4,9 3,6 Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 8,3 2,7-5,6 2,4 5,2 6,1 Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus -5,2 4,0 9,9 6,8 3,0-11,2 3 Varastojen muutos, arvoesineiden hankinta 4 Tavaroiden ja palvelujen nettovienti 5 Tavaroiden ja palvelujen vienti 17,3 1,7 3,3-1,9 8,2 7,0 6 Tavaroiden ja palvelujen tuonti 16,7 1,3 3,2 3,2 7,4 11,4 7 Bruttokansantuote markkinahintaan 5,3 2,3 1,8 2,0 4,1 2,9 8

9 Main Aggregates 1.1. Gross domestic product * 2009* Koodi/Code percentages of GDP at current prices Income approach 39,0 38,2 39,6 42,1 1 Wages and salaries D11R 9,7 9,4 9,8 10,2 2 Employers' social contributions D12R 23,8 25,5 23,3 18,8 3 Operating surplus / mixed income B2N/B3N 13,9 13,3 13,2 13,8 4 Taxes on production and imports D2R 1,8 1,7 1,8 1,9 5 Subsidies D3K 15,5 15,4 16,0 17,0 6 Consumption of fixed capital K1R Gross domestic product, at market prices ( ) B1*GMH Expenditure approach 74,0 72,0 74,2 80,0 1 Final consumption expenditure P3K 51,8 50,5 51,7 54,9 Private consumption expenditure P3Y 22,2 21,5 22,5 25,1 Government consumption expenditure P3J 14,7 14,2 14,9 16,5 - individual consumption expenditure P31K 7,5 7,3 7,7 8,6 - collective consumption expenditure P32K 20,0 21,3 21,6 19,5 2 Gross fixed capital formation P51 17,7 18,9 19,0 16,7 Private gross fixed capital formation P51Y 2,3 2,4 2,5 2,8 Government gross fixed capital formation P51J 1,3 1,5 0,8-1,2 3 Changes in inventories, acquisition of valuables P52 4,7 5,1 4,0 2,5 4 Exports of goods and services, net (5-6) P6-P7 45,5 45,8 47,0 37,4 5 Exports of goods and services P6 40,8 40,7 43,0 34,9 6 Imports of goods and services P7 0,0 0,0-0,6-0,8 7 Statistical discrepancy DEB1*G Gross domestic product, at market prices ( ) B1*GMH volume indices 2000 = 100; chain-linked series Expenditure approach 119,0 122,3 124,6 123,4 1 Final consumption expenditure P3K 123,0 127,2 129,4 126,9 Private consumption expenditure P3Y 110,2 111,4 114,1 115,5 Government consumption expenditure P3J 110,8 111,9 114,3 115,4 - individual consumption expenditure P31K 109,1 110,4 113,7 115,6 - collective consumption expenditure P32K 112,9 125,0 124,6 106,3 2 Gross fixed capital formation P51 114,2 126,9 126,5 104,5 Private gross fixed capital formation P51Y 104,5 112,6 111,8 118,6 Government gross fixed capital formation P51J 3 Changes in inventories, acquisition of valuables P52 4 Exports of goods and services, net P6-P7 133,9 144,8 154,0 122,8 5 Exports of goods and services P6 139,4 149,2 158,8 130,1 6 Imports of goods and services P7 118,8 125,2 126,3 116,2 7 Gross domestic product, at market prices B1*GMH changes in volume indices, percentages Expenditure approach 3,1 2,8 1,9-1,0 1 Final consumption expenditure P3K 4,3 3,5 1,7-1,9 Private consumption expenditure P3Y 0,4 1,1 2,4 1,2 Government consumption expenditure P3J 0,6 1,0 2,1 1,0 - individual consumption expenditure P31K -0,1 1,2 3,0 1,6 - collective consumption expenditure P32K 1,9 10,7-0,4-14,7 2 Gross fixed capital formation P51 3,1 11,1-0,3-17,4 Private gross fixed capital formation P51Y -6,4 7,7-0,7 6,1 Government gross fixed capital formation P51J 3 Changes in inventories, acquisition of valuables P52 4 Exports of goods and services, net P6-P7 12,2 8,2 6,3-20,3 5 Exports of goods and services P6 7,9 7,0 6,5-18,1 6 Imports of goods and services P7 4,4 5,3 0,9-8,0 7 Gross domestic product, at market prices B1*GMH 9

10 Pääaggregaatit 1.1. Bruttokansantuote hintaindeksit 2000 = 100; ketjutetut sarjat Bruttokansantuote loppukäytön kautta 1 Kulutusmenot 100,0 103,0 105,8 106,3 107,7 109,1 Yksityiset kulutusmenot 100,0 102,4 104,6 104,1 104,5 105,3 Julkiset kulutusmenot 100,0 104,7 108,6 111,9 115,7 118,8 - yksilölliset kulutusmenot 100,0 105,8 110,6 114,6 118,7 121,8 - kollektiiviset kulutusmenot 100,0 102,7 105,1 107,1 110,5 113,6 2 Kiinteän pääoman bruttomuodostus 100,0 103,1 102,2 102,0 103,9 107,6 Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 100,0 103,1 102,1 101,8 103,6 107,2 Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 100,0 103,5 103,2 103,6 106,0 110,1 3 Varastojen muutos, arvoesineiden hankinta 4 Tavaroiden ja palvelujen nettovienti 5 Tavaroiden ja palvelujen vienti 100,0 98,7 96,1 94,8 94,5 95,6 6 Tavaroiden ja palvelujen tuonti 100,0 97,0 94,4 94,4 96,2 100,8 7 Bruttokansantuote markkinahintaan 100,0 103,0 104,3 103,6 104,1 104,6 hinnan muutokset, prosenttia Bruttokansantuote loppukäytön kautta 1 Kulutusmenot 4,1 3,0 2,6 0,5 1,3 1,4 Yksityiset kulutusmenot 4,3 2,4 2,2-0,5 0,4 0,8 Julkiset kulutusmenot 3,5 4,7 3,7 3,0 3,4 2,6 - yksilölliset kulutusmenot 3,4 5,8 4,5 3,6 3,6 2,6 - kollektiiviset kulutusmenot 3,6 2,7 2,3 2,0 3,1 2,8 2 Kiinteän pääoman bruttomuodostus 3,8 3,1-0,9-0,2 1,9 3,5 Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3,9 3,1-1,0-0,3 1,8 3,4 Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3,1 3,5-0,3 0,4 2,3 3,8 3 Varastojen muutos, arvoesineiden hankinta 4 Tavaroiden ja palvelujen nettovienti 5 Tavaroiden ja palvelujen vienti 3,4-1,3-2,6-1,4-0,4 1,2 6 Tavaroiden ja palvelujen tuonti 7,4-3,0-2,7 0,0 1,9 4,8 7 Bruttokansantuote markkinahintaan 2,6 3,0 1,3-0,7 0,5 0,5 asukasta kohti laskettuna Bruttokansantuote markkinahintaan, käypiin hintoihin, euroa Volyymi-indeksi 100,0 102,0 103,6 105,5 109,5 112,3 Volyymin prosenttimuutokset 5,1 2,0 1,6 1,8 3,8 2,6 Kulutusmenot, käypiin hintoihin, euroa Volyymi-indeksi 100,0 102,2 104,6 108,3 111,2 113,9 Yksityiset kulutusmenot, käypiin hintoihin, euroa Volyymi-indeksi 100,0 102,7 105,0 109,8 113,2 116,3 Julkiset kulutusmenot, käypiin hintoihin, euroa Volyymi-indeksi 100,0 101,1 103,6 105,0 106,4 108,4 Yksilölliset kulutusmenot, käypiin hintoihin, euroa Volyymi-indeksi 100,0 101,3 103,1 104,5 106,4 108,7 Kollektiiviset kulutusmenot, käypiin hintoihin, euroa Volyymi-indeksi 100,0 100,8 104,5 105,8 106,5 107,8 Keskiväkiluku, henkeä

11 Main Aggregates 1.1. Gross domestic product * 2009* Koodi/Code price indices 2000 = 100; chain-linked series Expenditure approach 111,3 114,4 119,0 120,1 1 Final consumption expenditure P3K 106,8 109,1 112,9 113,4 Private consumption expenditure P3Y 122,9 127,8 134,6 137,3 Government consumption expenditure P3J 126,6 131,6 138,7 141,9 - individual consumption expenditure P31K 116,3 121,1 127,3 129,4 - collective consumption expenditure P32K 110,8 115,8 120,6 118,8 2 Gross fixed capital formation P51 110,2 115,1 119,6 117,7 Private gross fixed capital formation P51Y 114,8 121,0 128,6 126,8 Government gross fixed capital formation P51J 3 Changes in inventories, acquisition of valuables P52 4 Exports of goods and services, net P6-P7 97,8 98,8 97,7 90,5 5 Exports of goods and services P6 106,5 107,7 109,7 101,0 6 Imports of goods and services P7 105,5 108,7 110,6 111,6 7 Gross domestic product, at market prices B1*GMH changes in prices, percentages Expenditure approach 2,0 2,7 4,0 1,0 1 Final consumption expenditure P3K 1,4 2,2 3,5 0,5 Private consumption expenditure P3Y 3,4 4,0 5,3 2,1 Government consumption expenditure P3J 4,0 3,9 5,4 2,3 - individual consumption expenditure P31K 2,4 4,2 5,1 1,6 - collective consumption expenditure P32K 3,0 4,5 4,2-1,5 2 Gross fixed capital formation P51 2,9 4,4 3,9-1,6 Private gross fixed capital formation P51Y 4,3 5,4 6,2-1,4 Government gross fixed capital formation P51J 3 Changes in inventories, acquisition of valuables P52 4 Exports of goods and services, net P6-P7 2,3 1,0-1,0-7,4 5 Exports of goods and services P6 5,7 1,2 1,8-7,9 6 Imports of goods and services P7 0,9 3,0 1,8 0,9 7 Gross domestic product, at market prices B1*GMH per capita Gross domestic product at market prices, at current prices, EUR B1*GMH 116,8 122,5 123,1 112,7 Volume index 4,0 4,9 0,5-8,5 Percentage changes in volume index Final consumption expenditure, at current prices, EUR P3K 117,0 119,7 121,4 119,7 Volume index Private consumption expenditure, at current prices, EUR P3Y 120,8 124,5 126,0 123,0 Volume index Government consumption expenditure, at current prices, EUR P3J 108,3 109,0 111,1 111,9 Volume index Individual consumption expenditure, at current prices, EUR P31K 108,9 109,5 111,3 111,9 Volume index Collective consumption expenditure, at current prices, EUR P32K 107,2 108,0 110,8 112,0 Volume index Mean population, persons 11

12 Pääaggregaatit 1.2. Kansantulo ja kansantalouden käytettävissä oleva tulo euroa, käypiin hintoihin 1 Bruttokansantuote markkinahintaan Ensitulo ulkomailta, netto Bruttokansantulo (1+2) Kiinteän pääoman kuluminen Nettokansantulo (3-4) Tulonsiirrot ulkomailta, netto Käytettävissä oleva tulo, netto (5+6) Käytettävissä oleva tulo, brutto (4+7) Säästö Kulutusmenot Käytettävissä oleva tulo, netto (9+10) euroa, viitevuoden 2000 hintoihin; ei summautuvia 1 Bruttokansantuote markkinahintaan Ensitulo ulkomailta, netto Vaihtosuhdevaikutus Bruttokansantulo Kiinteän pääoman kuluminen Nettokansantulo Tulonsiirrot ulkomailta, netto Käytettävissä oleva tulo, netto Käytettävissä oleva tulo, brutto volyymi-indeksejä 2000 = 100; ketjutetut sarjat Bruttokansantulo markkinahintaan 100,0 103,6 105,9 106,5 111,6 113,0 Nettokansantulo markkinahintaan 100,0 103,7 106,0 106,4 112,1 113,3 Käytettävissä oleva tulo, netto 100,0 103,7 105,9 106,2 111,8 112,9 hintaindeksejä 2000 = 100; ketjutetut sarjat Bruttokansantulo markkinahintaan 100,0 102,4 103,6 103,4 104,8 106,7 Nettokansantulo markkinahintaan 100,0 102,3 103,8 103,6 104,8 106,5 Käytettävissä oleva tulo, netto 100,0 102,3 103,8 103,6 104,8 106,5 asukasta kohti laskettuna Bruttokansantulo markkinahintaan, käypiin hintoihin, euroa Bruttokansantulo markkinahintaan, volyymi-indeksi 100,0 103,4 105,4 105,7 110,5 111,5 Bruttokansantulo markkinahintaan, prosenttimuutokset 4,2 3,4 1,9 0,3 4,6 0,9 Nettokansantulo, käypiin hintoihin, euroa Keskiväkiluku, henkeä

13 Main Aggregates 1.2. National income and disposable national income * 2009* Koodi/Code EUR , at current prices Gross domestic product, at market prices B1*GMH Balance of primary incomes from the rest of the world, net B5N Gross national income (1+2) B5*G Consumption of fixed capital K1K Net national income (3-4) B5*N Current transfers from the rest of the world, net B6UN Disposable income, net (5+6) B6N Disposable income, gross (4+7) B6G Saving B8N Final consumption expenditure P3K Disposable income, net (9+10) B6N EUR , at reference year 2000 prices; not additive Gross domestic product, at market prices B1*GMH Balance of primary incomes from the rest of the world, net B5N The terms of trade effect B11VV Gross national income B5*G Consumption of fixed capital K1K Net national income B5*N Current transfers from the rest of the world, net B6UN Disposable income, net B6N Disposable income, gross B6G volume indices 2000 = 100; chain-linked series 116,9 122,0 122,1 112,0 Gross national income at market prices B5*G 117,6 122,9 122,5 110,5 Net national income at market prices B5*N 117,2 122,7 122,1 109,9 Disposable income, net B6N price indices 2000 = 100; chain-linked series 109,1 112,4 116,0 116,7 Gross national income at market prices B5*G 108,9 111,9 115,2 116,3 Net national income at market prices B5*N 108,9 111,9 115,2 116,3 Disposable income, net B6N per capita Gross national income at market prices, at current prices, EUR B5*G 114,9 119,4 118,9 108,6 Gross national income at market prices, volume index 3,1 3,9-0,4-8,7 Gross national income at market prices, percentage changes Net national income, at current prices, EUR B5*N Mean population, persons 13

14 Pääaggregaatit 1.3. Kansantulo sektoreittain euroa, käypiin hintoihin 1 Palkansaajakorvaukset (2+3) Palkat ja palkkiot 1) Työnantajan sosiaaliturvamaksut Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto Yritykset Asuntoyhteisöt Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Julkisyhteisöt Kotitaloudet siitä yrittäjätulo maataloudesta yrittäjätulo metsätaloudesta laskennallinen asuntotulo muu yrittäjätulo Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Sektoreittain jakamaton Julkisyhteisöjen saamat tuotannon ja tuonnin verot miinus maksamat tukipalkkiot 6 Kansantulo (1+4+5) Tulot työsuhdeoptioista Prosenttiosuudet kansantulosta 1 Palkansaajakorvaukset (2+3) 56,8 57,1 56,6 58,1 56,7 58,1 2 Palkat ja palkkiot 1) 45,1 45,2 45,0 46,5 45,4 46,4 3 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 11,7 11,8 11,6 11,6 11,3 11,7 4 Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto 28,9 29,2 29,3 26,9 28,7 27,2 Yritykset 13,0 13,8 12,8 10,8 12,0 10,8 Asuntoyhteisöt -0,2-0,3-0,2-0,1-0,1-0,1 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 1,1 0,6 1,5 0,3 0,4 0,9 Julkisyhteisöt 0,7 1,2 1,5 1,7 2,2 2,3 Kotitaloudet 13,4 13,2 13,2 13,8 13,8 12,8 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1,0 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 Sektoreittain jakamaton 0,0 0,0 5 Julkisyhteisöjen saamat tuotannon 14,3 13,8 14,2 15,0 14,6 14,8 tuonnin verot miinus maksamat tukipalkkiot 6 Kansantulo (1+4+5) ) Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto. Ei sisällä tuloja työsuhdeoptioista. 14

15 Main Aggregates 1.3. National income by sector * 2009* Koodi/Code EUR , at current prices Compensation of employees (2+3) S14: D1R Wages and salaries 1) S14: D11R Employers' social contributions S14: D12R Property and entrepreneurial income, net S1: B2N+B3N+D4R-D4K Non-financial corporations S111: B5N Housing corporations S112:B5N Financial and insurance corporations S12: B5N General government S13: B2N+D4R-D4K Households S14: B2N+B3N+D4R-D4K of which entrepreneurial income from agriculture S14: B41N entrepreneurial income from forestry S14: B42N imputed rent of owner-occupiers S14: B43N other entrepreneurial income S14: B44N Non-profit institutions serving households S15: B5N Undivided between sectors SN: D1K Taxes on production and imports received by general S1: D2R-D3K government less subsidies paid by general government National income (1+4+5) B5*N Income from employee stock options Percentages of national income 57,2 56,3 58,6 63,3 1 Compensation of employes (2+3) S14: D1R 45,8 45,2 47,0 50,9 2 Wages and salaries 1) S14: D11R 11,4 11,1 11,6 12,3 3 Employers' social contributions S14: D12R 28,4 29,8 27,7 22,2 4 Property and entrepreneurial income, net S1: B2N+B3N+D4R-D4K 11,3 11,9 8,6 3,5 Non-financial corporations S111: B5N -0,2-0,3-0,4-0,1 Housing corporations S112: B5N 1,3 1,1 1,8 1,2 Financial and insurance corporations S12: B5N 2,8 3,5 4,1 3,2 General government S13: B2N+D4R-D4K 12,8 13,2 13,0 13,9 Households S14: B2N+B3N+D4R-D4K 0,5 0,5 0,5 0,5 Non-profit institutions serving households S15: B5N Undivided between sectors SN: D1K 14,4 13,9 13,7 14,6 5 Taxes on production and imports received by general S1: D2R-D3K government less subsidies paid by general government National income (1+4+5) B5*N 1) Including wages and salaries receivable from the rest of the world, net. Excluding income from employee stock options. 15

16 1.4. Tarjontataulukko perushintaan ml. muunnos ostajanhintaiseksi Vuosi euroa, käypiin hintoihin Toimialojen tuotos Toimialat (TOL2002) Maatalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut Kalatalous Energiamineraalien mineraalien kaivu Malmien ja kaivu pl. energiamineraalit Agriculture, hunting and related services Forestry, logging and related services Fishing Mining and Mining and quarrying of quarrying excl. energy prod. energy producing materials materials Tuotteet (KTTL) B CA CB No Maa- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut Metsätaloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut B Kala- ja muut kalastustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut CA Energiamineraalit CB Metallimalmit, mineraalien kaivun ja louhinnan muut tuotteet DA Elintarvikkeet, juomat ja tupakkatuotteet DB Tekstiilit, vaatteet ja turkikset 8 DC Nahka ja nahkatuotteet 9 DD Puutavara ja puutuotteet Massa, paperi ja paperituotteet Painotuotteet sekä ääni-, kuva- ja atk- tallenteet 1 12 DF Koksi, öljytuotteet ja ydinpolttoaine 13 DG Kemikaalit, kemialliset tuotteet ja tekokuidut 2 14 DH Kumi- ja muovituotteet 15 DI Muut ei-metalliset mineraalituotteet DJ Perusmetallit ja metallituotteet DK Muualla luokittelemattomat koneet ja laitteet 18 DL Sähkötekniset tuotteet ja optiset laitteet 19 DM Kulkuneuvot 20 DN Huonekalut; muualla luokittelemattomat teollisuustuotteet 21 E Sähkö, kaasu ja vesi F Rakennustyöt G Kaupan palvelut; moottoriajoneuv. ja kotit.esineiden korjaus H Majoitus- ja ravitsemispalvelut IA Kuljetus- ja varastointipalvelut IB Posti- ja teleliikennepalvelut 27 J Rahoitus- ja vakuutuspalvelut 28 KA Kiinteistöalan palvelut KB Liike-elämän palvelut L Julkisen hallinnon palvelut, pakollinen sosiaalivakuutus 31 M Koulutuspalvelut 32 N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 33 O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut P Kotitalouspalvelut 35 Yhteensä Cif/fob-korjaus, vakuutus- ja rahtitulo 37 Suomalaisten kotitalouksien ostot ulkomailla 38 Yhteensä josta 40 - markkinatuotos tuotos omaan loppukäyttöön muu markkinaton tuotos *Julkaisun muissa taulukoissa esitettyjen tarkempien toimialatietojen summat saattavat erota tässä esitetyistä pyöristysten vuoksi. 16

17 1.4. Supply table at basic prices, incl. a transformation into purchasers' prices Year 2007 EUR , at current prices Output of industries Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus Tekstiilien ja vaatteiden valmistus Nahan ja nahkatuotteiden valmistus Puutavaran ja Massan, paperin puutuotteiden valmistus ja paperituotteiden valmistus Industries (NACE) Manuf. of food products, beverages and tobacco Manuf. of textiles and textile products Manuf. of leather and leather products Manuf. of wood Manuf. of pulp, and wood paper and paper products products DA DB DC DD 21 Products (CPA) Products of agriculture, hunting and related services 8 02 Products of forestry, logging and related services 3 B Fish and other fishing products; services incidental of fishing CA Coal, peat, crude petroleum and natural gas 3 0 CB Metal ores, other mining and quarrying products DA Food products, beverages and tobacco products DB Textiles, wearing apparels and furs DC Leather and leather products DD Wood and wood products Pulp, paper and paper products Printed matter and recorded media 2 DF Coke, refined petroleum products and nuclear fuel DG Chemicals, chemical products, man-made fibres DH Rubber and plastic products 1 0 DI Other non-metallic mineral products DJ Basic metals and fabricated metal products DK Machinery and equipment n.e.c. DL Electrical and optical equipment 1 DM Transport equipment DN Furniture; other manufactured goods n.e.c E Electrical energy, gas, steam and hot water 0 2 F Construction work G Trade, mainten. and repair serv. of motor vehicles and househ. goods H Hotel and restaurant services IA Transport and storage services IB Post and telecommunication services J Financial intermediation and insurance services KA Real estate services KB Business services L Administration services; compulsory social security services M Education services N Health and social work services O Other community, social and personal services P Private households with employed persons Total Cif/ fob adjustments on imports Direct purchases abroad by residents Total Total of which: Market output Non-market output for own final use - Other non-market output *Sums of more detailed industry level figures in other tables of this publication may differ from those of this table due to rounding. 17

18 1.4. Tarjontataulukko perushintaan ml. muunnos ostajanhintaiseksi Vuosi euroa, käypiin hintoihin Toimialojen tuotos Toimialat (TOL2002) Kustantaminen ja painaminen Koksin, öljytuotteiden ja ydinpolttoaineen valm. Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus Kumi- ja muovituotteiden valmistus Ei-metallisten mineraalituott. valmistus Publishing and printing Man. of refined petroleum prods, coke and nuclear fuel Manuf. of chemicals and chemical products Manuf. of rubber and plastic products Manuf. of other non-metallic mineral products Tuotteet (KTTL) 22 DF DG DH DI No Maa- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut Metsätaloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut 3 B Kala- ja muut kalastustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut 4 CA Energiamineraalit 12 5 CB Metallimalmit, mineraalien kaivun ja louhinnan muut tuotteet DA Elintarvikkeet, juomat ja tupakkatuotteet 49 7 DB Tekstiilit, vaatteet ja turkikset DC Nahka ja nahkatuotteet 0 9 DD Puutavara ja puutuotteet Massa, paperi ja paperituotteet Painotuotteet sekä ääni-, kuva- ja atk- tallenteet DF Koksi, öljytuotteet ja ydinpolttoaine DG Kemikaalit, kemialliset tuotteet ja tekokuidut DH Kumi- ja muovituotteet DI Muut ei-metalliset mineraalituotteet DJ Perusmetallit ja metallituotteet DK Muualla luokittelemattomat koneet ja laitteet DL Sähkötekniset tuotteet ja optiset laitteet DM Kulkuneuvot DN Huonekalut; muualla luokittelemattomat teollisuustuotteet E Sähkö, kaasu ja vesi F Rakennustyöt 1 23 G Kaupan palvelut; moottoriajoneuv. ja kotit.esineiden korjaus H Majoitus- ja ravitsemispalvelut 25 IA Kuljetus- ja varastointipalvelut IB Posti- ja teleliikennepalvelut 27 J Rahoitus- ja vakuutuspalvelut 28 KA Kiinteistöalan palvelut KB Liike-elämän palvelut L Julkisen hallinnon palvelut, pakollinen sosiaalivakuutus 31 M Koulutuspalvelut 32 N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 33 O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 34 P Kotitalouspalvelut 35 Yhteensä Cif/fob-korjaus, vakuutus- ja rahtitulo 37 Suomalaisten kotitalouksien ostot ulkomailla 38 Yhteensä josta 40 - markkinatuotos tuotos omaan loppukäyttöön muu markkinaton tuotos *Julkaisun muissa taulukoissa esitettyjen tarkempien toimialatietojen summat saattavat erota tässä esitetyistä pyöristysten vuoksi. 18

19 1.4. Supply table at basic prices, incl. a transformation into purchasers' prices Year 2007 EUR , at current prices Output of industries Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus Koneiden ja laitteiden valmistus Sähkötekn. tuotteiden ja optisten laitt. valmistus Kulkuneuvojen Muu valmistus ja valmistus kierrätys Industries (NACE) Manuf. of basic metals and fabric. metal products Manuf. of machinery and equipment n.e.c. Manuf. of electrical and optical equipment Manuf. of transport equipment Manufacturing n.e.c. and recycling DJ DK DL DM DN Products (CPA) Products of agriculture, hunting and related services 02 Products of forestry, logging and related services B Fish and other fishing products; services incidental of fishing CA Coal, peat, crude petroleum and natural gas 3 1 CB Metal ores, other mining and quarrying products DA Food products, beverages and tobacco products DB Textiles, wearing apparels and furs 1 0 DC Leather and leather products DD Wood and wood products Pulp, paper and paper products Printed matter and recorded media 9 DF Coke, refined petroleum products and nuclear fuel DG Chemicals, chemical products, man-made fibres DH Rubber and plastic products DI Other non-metallic mineral products DJ Basic metals and fabricated metal products DK Machinery and equipment n.e.c DL Electrical and optical equipment DM Transport equipment DN Furniture; other manufactured goods n.e.c E Electrical energy, gas, steam and hot water 17 4 F Construction work G Trade, mainten. and repair serv. of motor vehicles and househ. goods H Hotel and restaurant services IA Transport and storage services IB Post and telecommunication services J Financial intermediation and insurance services KA Real estate services KB Business services L Administration services; compulsory social security services M Education services N Health and social work services O Other community, social and personal services P Private households with employed persons Total Cif/ fob adjustments on imports Direct purchases abroad by residents Total Total of which: Market output Non-market output for own final use - Other non-market output *Sums of more detailed industry level figures in other tables of this publication may differ from those of this table due to rounding. 19

20 1.4. Tarjontataulukko perushintaan ml. muunnos ostajanhintaiseksi Vuosi euroa, käypiin hintoihin Toimialojen tuotos Toimialat (TOL2002) Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto Rakentaminen Kauppa; moottoriajon. ja kotital. esin. korjaus Majoitus- ja ravitsemistoiminta Kuljetus ja varastointi Electricity, gas and water supply Construction Trade; repair of motor veh. and househ. goods Hotels and restaurants Transport and storage Tuotteet (KTTL) E F G H IA No Maa- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut 2 02 Metsätaloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut 3 B Kala- ja muut kalastustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut 4 CA Energiamineraalit 5 CB Metallimalmit, mineraalien kaivun ja louhinnan muut tuotteet 6 DA Elintarvikkeet, juomat ja tupakkatuotteet 7 DB Tekstiilit, vaatteet ja turkikset 8 DC Nahka ja nahkatuotteet 9 DD Puutavara ja puutuotteet Massa, paperi ja paperituotteet Painotuotteet sekä ääni-, kuva- ja atk- tallenteet 12 DF Koksi, öljytuotteet ja ydinpolttoaine 13 DG Kemikaalit, kemialliset tuotteet ja tekokuidut 14 DH Kumi- ja muovituotteet 15 DI Muut ei-metalliset mineraalituotteet 16 DJ Perusmetallit ja metallituotteet DK Muualla luokittelemattomat koneet ja laitteet 18 DL Sähkötekniset tuotteet ja optiset laitteet 19 DM Kulkuneuvot 20 DN Huonekalut; muualla luokittelemattomat teollisuustuotteet 21 E Sähkö, kaasu ja vesi F Rakennustyöt G Kaupan palvelut; moottoriajoneuv. ja kotit.esineiden korjaus H Majoitus- ja ravitsemispalvelut IA Kuljetus- ja varastointipalvelut IB Posti- ja teleliikennepalvelut 27 J Rahoitus- ja vakuutuspalvelut 28 KA Kiinteistöalan palvelut KB Liike-elämän palvelut L Julkisen hallinnon palvelut, pakollinen sosiaalivakuutus 31 M Koulutuspalvelut 32 N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 33 O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut P Kotitalouspalvelut 35 Yhteensä Cif/fob-korjaus, vakuutus- ja rahtitulo 37 Suomalaisten kotitalouksien ostot ulkomailla 38 Yhteensä josta 40 - markkinatuotos tuotos omaan loppukäyttöön muu markkinaton tuotos *Julkaisun muissa taulukoissa esitettyjen tarkempien toimialatietojen summat saattavat erota tässä esitetyistä pyöristysten vuoksi. 20

Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito Kansantalouden tilinpito National Accounts 2005-2014* Taulukot - Tables Tiedustelut - Inquiries: Olli Savela +358 29 551 3316 Tuomas Rothovius +358 29 551 3360 kansantalous@tilastokeskus.fi Helsinki 29.1.2016

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito Kansantalouden tilinpito National Accounts 2006-2015* Taulukot - Tables Tiedustelut - Inquiries: Olli Savela +358 29 551 3316 Tuomas Rothovius +358 29 551 3360 kansantalous@tilastokeskus.fi Helsinki 14.7.2016

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito Kansantalouden tilinpito National Accounts 2005-2014* Taulukot - Tables Tiedustelut - Inquiries: Olli Savela +358 29 551 3316 Tuomas Rothovius +358 29 551 3360 kansantalous@tilastokeskus.fi Helsinki 9.7.2015

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito Kansantalouden tilinpito National Accounts 2005-2014* Taulukot - Tables Tiedustelut - Inquiries: Olli Savela +358 29 551 3316 Tuomas Rothovius +358 29 551 3360 kansantalous@tilastokeskus.fi Helsinki 2.3.2015

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito Kansantalouden tilinpito National Accounts 2006-2015* Taulukot - Tables Tiedustelut - Inquiries: Olli Savela +358 29 551 3316 Tuomas Rothovius +358 29 551 3360 kansantalous@tilastokeskus.fi Helsinki 16.3.2016

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito 1 Kansantalouden tilinpito National Accounts 2003-2012* Taulukot - Tables Tiedustelut - Inquiries: Aila Heinonen +358 9 1734 3338 Olli Savela +358 9 1734 3316 Tuomas Rothovius +358 9 1734 3360 skt.95@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Rakennustyöt merkittävin kotimaisen lopputuotekäytön tuoteryhmä vuonna 2007

Rakennustyöt merkittävin kotimaisen lopputuotekäytön tuoteryhmä vuonna 2007 Kansantalous 2010 Panos-tuotos 2007 Rakennustyöt merkittävin kotimaisen lopputuotekäytön tuoteryhmä vuonna 2007 Tilastokeskuksen vuotta 2007 koskevien tarjonta- ja käyttötaulukoiden tietojen mukaan tuoteryhmä

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

AKKREDITOITU YMPÄRISTÖTODENTAJA ACCREDITED ENVIRONMENTAL VERIFIER

AKKREDITOITU YMPÄRISTÖTODENTAJA ACCREDITED ENVIRONMENTAL VERIFIER FI-V-0002/A21/2015 Liite 1, Pätevyysalue / Appendix 1, Scope of accreditation Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU YMPÄRISTÖTODENTAJA ACCREDITED ENVIRONMENTAL VERIFIER DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta 18.8.215 päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.215) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2006 TORNIONLAAKSO

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 KEMI-TORNION

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ROVANIEMEN

Lisätiedot

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2005 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2005 Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti. Report on Finnish Technology Industry Exports

Teknologiateollisuuden vientiraportti. Report on Finnish Technology Industry Exports Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto toukokuu 10 Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation May 10 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Export of Technology

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito 2002 2011

Kansantalouden tilinpito 2002 2011 Kansantalous 2012 Nationalräkenskaper National Accounts Kansantalouden tilinpito 2002 2011 National Accounts Taulukot Tables Kansantalous 2012 Nationalräkenskaper National Accounts Kansantalouden tilinpito

Lisätiedot

Kansantalous 2013 Nationalräkenskaper National Accounts. Kansantalouden tilinpito 2003 2012 National Accounts Taulukot Tables

Kansantalous 2013 Nationalräkenskaper National Accounts. Kansantalouden tilinpito 2003 2012 National Accounts Taulukot Tables Kansantalous 2013 Nationalräkenskaper National Accounts Kansantalouden tilinpito 2003 2012 National Accounts Taulukot Tables Kansantalous 2013 Nationalräkenskaper National Accounts Kansantalouden tilinpito

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 24.3.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

Tuontituotteiden käytön osuus öljynjalostuksessa teollisuustoimialojen suurin vuonna 2014

Tuontituotteiden käytön osuus öljynjalostuksessa teollisuustoimialojen suurin vuonna 2014 Kansantalous 2017 Panos-tuotos 2014 Tuontituotteiden käytön osuus öljynjalostuksessa teollisuustoimialojen suurin vuonna 2014 Tilastokeskuksen panos-tuotostilaston mukaan tuontituotteiden käytön osuus

Lisätiedot

Makrotaloustiede 31C00200

Makrotaloustiede 31C00200 Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Kansantalouden tilinpito 1 Monisteen sisältö Kansantalouden tilinpito, BKT Nimelliset ja reaaliset suureet Logaritmiset luvut, indeksit Maksutase Taloudellisten muuttujien

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10.

TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10. TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10.2006 LIITTEET Palkansaajien määrä toimialoittain ja vuosittain

Lisätiedot

VIENNIN JA TUONNIN YKSIKKÖARVO- JA VOLYYMI-INDEKSIEN MUUTOS (%) TUOTELUOKITTAIN (CPA); TAMMIKUU 2007/2006 7,9 7,6 -0,9 2,2 1,5 9,4 -0,5 11,8 -1,9 0,8

VIENNIN JA TUONNIN YKSIKKÖARVO- JA VOLYYMI-INDEKSIEN MUUTOS (%) TUOTELUOKITTAIN (CPA); TAMMIKUU 2007/2006 7,9 7,6 -0,9 2,2 1,5 9,4 -0,5 11,8 -1,9 0,8 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 2007 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan yksikköarvo- ja volyymi-indeksit Enhetsvärde- och volymindex för

Lisätiedot

Julkisten hankintojen alueellinen merkitys Pohjois-Karjalassa

Julkisten hankintojen alueellinen merkitys Pohjois-Karjalassa Hankinnat haltuun! Seminaari- ja keskustelutilaisuus Itä-Suomen yliopisto 12.11.2013 Julkisten hankintojen alueellinen merkitys Pohjois-Karjalassa Jani Saastamoinen Esityksen nimi 12.11.2013 / Tekijä1

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tohtoreiden sijoittumisaineisto

Lisätiedot

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa Metalliteollisuuden yritykset Suomessa HTSY Verohallinto 18.12.2012 Verohallinto 2 (6) METALLITEOLLISUUDEN YRITYKSET SUOMESSA Kirjoitus perustuu Harmaan talouden selvitysyksikön ilmiöselvitykseen Metalliteollisuuden

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa teollisuuden suurimmat suhteelliset työllisyysvaikutukset vuonna 2008

Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa teollisuuden suurimmat suhteelliset työllisyysvaikutukset vuonna 2008 Kansantalous 2011 Panos-tuotos 2008 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa teollisuuden suurimmat suhteelliset työllisyysvaikutukset vuonna 2008 Tilastokeskuksen vuoden 2008 panos-tuotostilaston

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Maailman tilastopäivä 20.10.2015 Studia Monetaria Katri Soinne

Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Maailman tilastopäivä 20.10.2015 Studia Monetaria Katri Soinne Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Maailman tilastopäivä 20.10.2015 Studia Monetaria Katri Soinne Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos eli reaalinen muutos, prosenttia Lähde: www.tilastokeskus.fi

Lisätiedot

12 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDEN OSANA

12 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDEN OSANA 12 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDEN OSANA Metsäsektorin asemaa kansantaloudessa voidaan kuvata mm. tuotannon, työllisyyden ja ulkomaankaupan avulla. Näistä toiminnoista esitetään tilastoja vuosikirjan muissa

Lisätiedot

FinLUCAS2. Provision of harmonized land use information for LUCAS from the Finnish datasets

FinLUCAS2. Provision of harmonized land use information for LUCAS from the Finnish datasets FinLUCAS2 Provision of harmonized land use information for LUCAS from the Finnish datasets Kaisu Harju, SYKE Kansallisten maanpeite/käyttöaineistojen hyödyntäminen Lucas-inventoinnissa-työpaja, 12.5.2016

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Teollisuustuotteiden osuus tuotoksesta elektroniikkateollisuudessa teollisuustoimialojen pienin vuonna 2013

Teollisuustuotteiden osuus tuotoksesta elektroniikkateollisuudessa teollisuustoimialojen pienin vuonna 2013 Kansantalous 2016 Panos-tuotos 2013 Teollisuustuotteiden osuus tuotoksesta elektroniikkateollisuudessa teollisuustoimialojen pienin vuonna 2013 Tilastokeskuksen panos-tuotostilaston mukaan teollisuustuotteiden

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja luo kasvua luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja tukipalvelut Informaatio

Lisätiedot

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo 1(23) Suomi 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo Tietosuojasyistä kaikki alle 100 asukkaan postinumeroalueet on poistettu. Jako on tehty 31.12.2012 asukasmäärän perusteella. Tästä syystä postinumeroalueita

Lisätiedot

12 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDEN OSANA

12 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDEN OSANA 12 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDEN OSANA Metsäsektorin asemaa kansantaloudessa voidaan kuvata mm. tuotannon, työllisyyden ja ulkomaankaupan avulla. Näistä toiminnoista esitetään tilastoja vuosikirjan muissa

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta 9.3.2016 päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2016 Väkiluku yhteensä 178 594 ennakko (1.1.2016) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2015

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit

Tuottajahintaindeksit Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Hinnat ja kustannukset 2010 Priser och kostnader 2010 Prices and Costs 2010 Tuottajahintaindeksit Producentprisindex

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit

Tuottajahintaindeksit Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Hinnat ja kustannukset 2009 Priser och kostnader 2009 Prices and Costs 2009 Tuottajahintaindeksit Producentprisindex

Lisätiedot

Producer price indices 2005=100 and the revised standard industrial classification. Tuottajahintaindeksien 2005=100- ja toimialauudistus

Producer price indices 2005=100 and the revised standard industrial classification. Tuottajahintaindeksien 2005=100- ja toimialauudistus Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Hinnat ja kustannukset 2009 Priser och kostnader 2009 Prices and Costs 2009 Tuottajahintaindeksit Producentprisindex

Lisätiedot

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDEN OSANA

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDEN OSANA 11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDEN OSANA Metsäsektorin asemaa kansantaloudessa voidaan kuvata mm. tuotannon, työllisyyden ja ulkomaankaupan avulla. Näistä toiminnoista esitetään tilastoja vuosikirjan muissa

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA 11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA Metsäsektorin asemaa kansantaloudessa voidaan kuvata mm. tuotannon, työllisyyden ja ulkomaankaupan avulla. Näistä toiminnoista esitetään tilastoja vuosikirjan muissa luvuissa.

Lisätiedot

ECONOMIC IMPORTANCE OF THE FOREST SECTOR IN FINNISH REGIONS AND SUB-REGIONS IN 2002

ECONOMIC IMPORTANCE OF THE FOREST SECTOR IN FINNISH REGIONS AND SUB-REGIONS IN 2002 ECONOMIC IMPORTANCE OF THE FOREST SECTOR IN FINNISH REGIONS AND SUB-REGIONS IN 2002 Sources: Statistic Finland, Genimap Oy (L6022/05) The Economic Importance of the Forest Sector in Finnish Regions and

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita

Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita Hämeen ELY-keskus Johdon tuki yksikkö Erikoissuunnittelija Jesse Marola

Lisätiedot

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA 11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA Suomen bruttokansantuote (BKT) kasvoi vain vajaan prosentin vuonna 2001, kun 1990-luvun jälkipuoliskolla vuosikasvut vaihtelivat 4 ja 6 prosentin välillä. Vuonna 2001 markkinahintainen

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA 11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA Suomen bruttokansantuotteen (BKT) kasvu jatkui nopeana vuonna 2000. Markkinahintainen BKT oli 783 miljardia markkaa, jossa oli reaalikasvua edellisvuodesta lähes 6 prosenttia.

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011

Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011 1/9 Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011 Toimiala kirjaintaso sekä 2-nro taso (TOL 2008) LAPPI Itä- Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio Kemi Keminmaa

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

Yritysten sähköinen saavutettavuus Pori-Helsinki yhteysvälin työseminaari Huittinen

Yritysten sähköinen saavutettavuus Pori-Helsinki yhteysvälin työseminaari Huittinen Yritysten sähköinen saavutettavuus Pori-Helsinki yhteysvälin työseminaari Huittinen 18.11.2016 Sisältö Avoimen datan käsitteitä ja tulevaisuuden näkymiä Sähköisten tietovarantojen hyödyntäminen Satakannan

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Foreign Trade between Finland and Russia by enterprise size

Foreign Trade between Finland and Russia by enterprise size Ulkomaankauppa 2006:M02 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandeln mellan Finland och Ryssland enligt företagets storleksklasser 2004 Foreign Trade

Lisätiedot

1/9. Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009. Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio. Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio

1/9. Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009. Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio. Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio 1/9 Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009 LAPPI Itä- Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio Kaikki toimialat yhteensä

Lisätiedot

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Olli Savela Yritysten saamat voitot ovat kasvaneet työtuloja nopeammin viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Tuotannossa syntyneestä tulosta on voittojen osuus

Lisätiedot

VUOSIKIRJA. 2015 YEAR BOOK Tilastot 2014 Statistics

VUOSIKIRJA. 2015 YEAR BOOK Tilastot 2014 Statistics VUOSIKIRJA 215 YEAR BOOK Tilastot 214 Statistics 2 Sisältö Contents Vuosikirja 215 Year book 215 3 Johdanto / Introduction 3 Teknologiateollisuus 214 / Technology Industries in 214 5 Sata vuotta suomalaista

Lisätiedot

Vastuut sektoreittain ja toimialoittain

Vastuut sektoreittain ja toimialoittain Luotonanto Pankkitakaukset Erääntyneet saamiset 3090 p saamiset 90>180 0-korkoiset konsernin ulkopuoliset saamiset (S06) J0002 (03) 95 05 C 01 ; Kr02 M010201 M010202 M 01 05 02 : C3 C3

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua 15.8.2016. Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua 15.8.2016. Jaana Kurjenoja Kauppa luo kasvua Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 Kauppa 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Veden käytön ja vesistökuormituksen nykytila

Veden käytön ja vesistökuormituksen nykytila Veden käytön ja vesistökuormituksen nykytila Vesiviisautta kiertotalouteen Kohti vesiviisasta kiertotaloutta hankeen loppuseminaari 14.2.2017 Photo: Riku Lumiaro Jani Salminen, Jari Koskiaho, Sarianne

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudellinen kehitys Perusennusteen taulukko- ja kuvioliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudellinen kehitys Perusennusteen taulukko- ja kuvioliite Suomen taloudellinen kehitys 2 22 Perusennusteen taulukko- ja kuvioliite 7.6.2 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 2/2 8.5.2 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko. Taulukko

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

The Federation of Finnish Technology Industries. Special Tools and Machining Group Dr Veli Matti Kuisma ISTMA Europe, Wiesbaden

The Federation of Finnish Technology Industries. Special Tools and Machining Group Dr Veli Matti Kuisma ISTMA Europe, Wiesbaden The Federation of Finnish Technology Industries Special Tools and Machining Group Dr Veli Matti Kuisma ISTMA Europe, Wiesbaden 28.11. 29.11.2011 The Technology Industry the Most Important Sector in Finland

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 2.1.216 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia Ennakointiseminaari 16.2.2016 Ilpo Hanhijoki Esityksen sisältö 1. Työvoima ja koulutustarpeet 2020- luvulla - ennakointituloksia 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Kanta-Hämeen metsäbiotalous

Kanta-Hämeen metsäbiotalous en metsäbiotalous en biotaloutta vetää elintarvikesektori Metsäbiotalous muodostaa 3-5 % koko maakunnan tuotoksesta, arvonlisäyksestä, investoinneista ja työllisyydestä. Suhteelliset osuudet ovat lähellä

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Eurozone Manufacturing and Services Sector Purchasing Managers Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / 5 = no

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet 22.3.2012 Timo Koskimäki 1 Sisältö Johdannoksi Esimerkit Mikro: Kännykän arvonlisän komponentit Makro: Suomen kauppatase ja viestintäklusteri Kauppatilastojen

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudellinen kehitys Ennusteen taulukko- ja kuvioliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudellinen kehitys Ennusteen taulukko- ja kuvioliite Suomen taloudellinen kehitys 2 22 Ennusteen taulukko- ja kuvioliite 18.12.2 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 4/2 27.11.2 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous

Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous Keski-Pohjanmaa puutuotteista pientä lisää biotalouteen Metsäbiotalouden osuus maakunnan koko biotalouden tuotoksesta on 19 %, joka on selvästi maakuntien keskiarvoa pienempi.

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

EU:n yritys- elinkeinopolitiikan tilastotarpeita

EU:n yritys- elinkeinopolitiikan tilastotarpeita Directorate General for Enterprise and Industry European Commission EU:n yritys- elinkeinopolitiikan tilastotarpeita Heikki Salmi Helsinki 19.4.2007 Yritysten ja yrityspolitiikan haasteita Euroopassa Vanheneva

Lisätiedot

Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa

Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa Biolaitosyhdistys ry:n seminaari 16.11.2010 Riina Antikainen Suomen ympäristökeskus Kulutuksen ja tuotannon keskus Sisältö Miksi ravinteet tärkeitä? Miksi

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Etelä-Savon metsäbiotalous

Etelä-Savon metsäbiotalous n metsäbiotalous vahva metsätaloudessa ja puutuotteissa Metsäbiotalous vastaa yli puolesta maakunnan biotalouden tuotoksesta. Vahvoja toimialoja ovat puutuoteteollisuus ja metsätalous (metsänhoito, puunkorjuu

Lisätiedot

Vertailu I-II nelj vs. I-II nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti

Vertailu I-II nelj vs. I-II nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti Vertailu I-II nelj. 2010 vs. I-II nelj. 2009 Liikevaihto Palkkasumma Vienti %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Koko maa Koko maa Koko maa TOL BCD: Koko teollisuus I-II nelj. yhteensä

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus)

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) PANKKIJÄRJESTELMÄN TILA Annettu Korvaa Voimassa Tunniste 11.11.28 18.1.24 1.1.29 - S S_s.XLS Vastaustarkkuus: 1 euroa Määrittelyistä

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

12 Metsäsektori kansantaloudessa

12 Metsäsektori kansantaloudessa Metsäsektori kansantaloudessa Suomen kansantalouden taantuma syveni vuoden 2009 alkupuoliskolla. Vaikka loppuvuodesta alkoi näkyä toipumisen merkkejä, vuositasolla bruttokansantuotteen volyymi aleni 8

Lisätiedot

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA 11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA Vuonna 2006 kansantalouden kasvuvauhti oli nopeaa ja bruttokansantuote nimellishintaan nousi yli 6 prosentilla 167 miljardiin euroon. Metsäsektorilla arvonlisäyksen kasvut

Lisätiedot

Uudenmaan metsäbiotalous

Uudenmaan metsäbiotalous Uudenmaan metsäbiotalous Uusimaa - määrissä suuri, osuuksissa pieni Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 22 %. Tärkein biotalouden sektori on elintarviketeollisuus. Metsäbiotalous

Lisätiedot

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Bruttokansantuoteosuudet 2010 9,9 Kauppa 32,7 9,3 Muu teollisuus Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muut yksit. palvelut

Lisätiedot