SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukko- ja kuvioliite

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukko- ja kuvioliite"

Transkriptio

1 Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukko- ja kuvioliite Julkisuuten Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/23

2 Talvi 23 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5. Taulukko 6. Taulukko 7. Taulukko 8. Taulukko 9. Taulukko 1. Taulukko 11. Taulukko 12. Taulukko 13. Taulukko 14. Taulukko 15. Taulukko 16. Taulukko 17. Taulukko 18. Taulukko 19. Taulukko 2. Taulukko 21. Taulukko 22. Taulukko 23. Ennusteen keskeisimpiä muuttujia Huoltotase, määrät Huoltotase, käyvin hinnoin Huoltotase, hinnat Ulkomaankauppa, hinnat Ulkomaankauppa, määrät Kotitaloussektorin tulot ja kulutus Kiinteät investoinnit Tuotanto sektoreittain Työvoimatase Ansiotaso ja tuottavuus Keskeiset hinnat Yrittäjätoiminta Kotitaloussektorin tulot, kysyntä ja säästäminen Valtion talous Julkinen talous Kansantulo Verot ja sosiaaliturvamaksut Maksutase Pankit Korot Suomen kansainvälinen taloudellinen ympäristö Suomen Pankin ennuste Suomen kansainvälinen taloudellinen ympäristö Kansainvälisten järjestöjen ennusteita Suomen talouden ennusteluvut perustuvat käytettävissä olleeseen informaatioon.

3 Talvi EN KESKEISIMPIÄ MUUTTUJIA e 23 e 24 e 25 BKT, %-muutos Työlliset, %-muutos Työttömyysaste, % Yksityisen kulutuksen hinta, %-muutos Kuluttajahintaindeksi, %-muutos Asuntojen hintaindeksi, %-muutos Ansiotaso, %-muutos Reaaliansiotaso,%-muutos Työn tuottavuus,%-muutos Tavaraviennin deflaattori, %-muutos Tavaratuonnin deflaattori, %-muutos Vaihtosuhde, %-muutos Yleisön euromäär. talletukset, %-muutos Euribor 3 kk Valtion veroll. oblig. 4-5 v. korko Veroaste, % BKT:sta ¹ Valtion rahoitusjäämä, % BKT:sta Julkisen sektorin rahoitusjäämä, % BKT:sta Vaihtotase, % BKT:sta Säästämisaste, kotitaloussektori, % Pääomatulot, yksityinen sektori, % arvonlisäyksestä ¹ Julkisyhteisöjen saamat verot ja sosiaaliturvamaksut, % BKT:sta

4 Talvi HUOLTOTASE 2-mrd. euroa, määrät ja %-muutokset e 23 e 24 e 25 Bruttokansantuote mh Tavaroiden ja palvelujen tuonti Kokonaistarjonta Tavaroiden ja palvelujen vienti Kulutus Yksityinen kulutus Julkinen kulutus Kiinteät investoinnit Yksityiset kiinteät investoinnit Julkiset kiinteät investoinnit Varastojen muutos ja tilastovirhe, 2-mrd. euroa Varastojen muutos, 2-mrd. euroa Tilastovirhe, 2-mrd. euroa Varastojen muutos ja tilastovirhe, % edellisen vuoden kokonaiskysynnästä Kokonaiskysyntä Kotimainen kokonaiskysyntä

5 Talvi HUOLTOTASE, käypiin hintoihin, mrd. euroa ja %-muutokset e 23 e 24 e 25 Bruttokansantuote mh Tavaroiden ja palvelujen tuonti Kokonaistarjonta Tavaroiden ja palvelujen vienti Kulutus Yksityinen kulutus Julkinen kulutus Kiinteät investoinnit Yksityiset kiinteät investoinnit Julkiset kiinteät investoinnit Varastojen muutos ja tilastovirhe, mrd. euroa Varastojen muutos ja tilastovirhe, % edellisen vuoden kokonaiskysynnästä Kokonaiskysyntä Kotimainen kokonaiskysyntä

6 Talvi HUOLTOTASE, HINNAT, indeksi 2=1 ja %-muutokset e 23 e 24 e 25 Bruttokansantuote mh Tavaroiden ja palvelujen tuonti Kokonaistarjonta Tavaroiden ja palvelujen vienti Kulutus Yksityinen kulutus Julkinen kulutus Kiinteät investoinnit Yksityiset kiinteät investoinnit Julkiset kiinteät investoinnit Kokonaiskysyntä Kotimainen kokonaiskysyntä

7 Talvi ULKOMAANKAUPPA, HINNAT, indeksi 2=1 ja %-muutokset e 23 e 24 e 25 Vientihinnat (SKT2) Tavaroiden viennin hinta Palvelujen viennin hinta Tavaroiden ja palvelujen viennin hinta Tuontihinnat (SKT2) Tavaroiden tuonnin hinta Palvelujen tuonnin hinta Tavaroiden ja palvelujen tuonnin hinta Vaihtosuhde (SKT2) ULKOMAANKAUPPA, määrän %-muutokset e 23 e 24 e 25 Vienti (SKT2) Tavaroiden vienti Palvelujen vienti Tavaroiden ja palvelujen vienti Tuonti (SKT2) Tavaroiden tuonti Palvelujen tuonti Tavaroiden ja palvelujen tuonti Suomen vientimaiden tuonti Suomen tavaraviennin hinta / kilpailijamaiden hinta samassa valuutassa, % Suhteellinen vientihinta, indeksi 2=

8 Talvi KULUTUS, 2-mrd. euroa, määrät ja %-muutokset KOTITALOUSSEKTORIN TULOT JA SÄÄSTÄMINEN e 23 e 24 e 25 Yksityiset kulutusmenot Julkiset kulutusmenot Kulutusmenot Kotitaloussektori Käytettävissä oleva tulo Käytettävissä oleva reaalitulo Säästämisaste, % KIINTEÄT INVESTOINNIT, 2-mrd. euroa, määrät ja %-muutokset e 23 e 24 e 25 Yksityiset investoinnit Yksityiset tuotannolliset investoinnit Asuinrakennusinvestoinnit Julkiset investoinnit Kiinteät investoinnit

9 Talvi TUOTANTO (ARVONLISÄYS) SEKTOREITTAIN, 2-mrd. euroa, määrät ja %-muutokset e 23 e 24 e 25 Yksityinen sektori Julkinen toiminta Arvonlisäys, brutto perushintaan Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot Bruttokansantuote mh TYÖVOIMATASE, tuhatta henkeä ja %-muutokset e 23 e 24 e 25 Työvoimatiedustelun mukaan, vuotiaat Työlliset Työttömät Työvoima Työikäinen väestö Työvoimaosuus, % Työttömyysaste, % Työllisyysaste, vuotiaat, %

10 Talvi ANSIOTASO JA TUOTTAVUUS, %-muutokset e 23 e 24 e 25 Reaaliansiotaso Koko talous Ansiotaso Yksikkötyökustannukset Työajan yksikköhinta ¹ Tuottavuus Yksityinen sektori Ansiotaso Keskipalkka ² Yksikkötyökustannukset Työajan yksikköhinta ¹ Tuottavuus Työn tuottavuus Yksityinen sektori Julkinen sektori ¹ Työajan yksikköhinta = palkkasumma + sos.vak. maksut / palkansaajien tehdyt työtunnit ² Keskipalkka = palkkasumma / palkansaajien tehdyt työtunnit

11 Talvi KESKEISET HINNAT, indeksi 2=1 ja %-muutokset e 23 e 24 e 25 Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (1996=1) Kuluttajahintaindeksi Yksityisen kulutuksen hinta Verotariffi-indeksi Asuntojen hintaindeksi Tuotannon hintaindeksit Yksityinen sektori Ulkomaankauppahinnat Tavaroiden ja palvelujen viennin hinta Tavaroiden ja palvelujen tuonnin hinta Arvonlisäyksen deflaattorit BKT tuottajahintaan Yksityinen sektori Julkinen sektori

12 Talvi YRITTÄJÄTOIMINTA e 23 e 24 e 25 Yksityisen sektorin tuotanto, määrän %-muutos Kiinteät investoinnit, määrän %-muutos Bruttotoimintaylijäämä, % arvonlisäyksestä Toimintaylijäämä, % arvonlisäyksestä Yritysten luotot, % BKT:sta siitä pankkiluotot, % BKT:sta KOTITALOUSSEKTORIN TULOT, KYSYNTÄ JA SÄÄSTÄMINEN e 23 e 24 e 25 Käytettävissä oleva reaalitulo, %-muutos Yksityinen kulutus, %-muutos Asuntoinvestoinnit, %-muutos Pankkiluotot, %-muutos Säästämisaste, % Pankkiluotot, % käytettävissä olevista tuloista

13 Talvi VALTION TALOUS, mrd. euroa ja %-muutokset e 23 e 24 e 25 Mrd.euroa %-muutos Mrd.euroa %-muutos Mrd.euroa %-muutos Mrd.euroa %-muutos Mrd.euroa %-muutos TULOT (SKT2) tulo- ja varallisuusvero arvonlisävero muut välilliset verot korkotulot MENOT (SKT2) kulutusmenot tulonsiirrot soturahastoille tulonsiirrot kotitalouksille valtionavut kunnille tukipalkkiot korkomenot RAHOITUSJÄÄMÄ e 23 e 24 e 25 Mrd.euroa % BKT:sta Mrd.euroa % BKT:sta Mrd.euroa % BKT:sta Mrd.euroa % BKT:sta Mrd.euroa % BKT:sta KASSA-ASEMA VALTION VELKA

14 Talvi JULKISEN SEKTORIN RAHOITUSTASAPAINO JA VELKA, % BKT:sta ja mrd. euroa e 23 e 24 e 25 Julkisyhteisöjen tulot, % BKT:sta Julkisyhteisöjen menot Julkisyhteisöjen perusmenot Julkisyhteisöjen korkomenot Julkiset sektorin nettoluotonanto, % BKT:sta Valtio Kunnat Sosiaaliturvarahastot Julkisen sektorin perusjäämä Julkisen sektorin nettoluotonanto, mrd. euroa Valtio Kunnat Sosiaaliturvarahastot EMU-velka (SKT2) Mrd. euroa % BKT:sta Valtion velka Mrd. euroa % BKT:sta

15 Talvi KANSANTULO, mrd. euroa ja %-muutokset e 23 e 24 e 25 Palkat kotimaasta Työnantajain sosiaaliturvamaksut Toimintaylijäämä / sekatulo = Kotimaiset tuotannontekijätulot Kiinteän pääoman kuluminen = BKT tuotantokustannushintaan Muut tuotantotukipalkkiot Muut tuotantoverot = BKT perushintaan Tuotetukipalkkiot Tuoteverot = BKT markkinahintaan Ensitulo ulkomailta, netto = Bruttokansantulo markkinahintaan Kiinteän pääoman kuluminen = Nettokansantulo Tulonsiirrot ulkomailta, netto = Kansantalouden käytett. oleva tulo Kotitaloudet Julkinen sektori Yritykset ja rahoituslaitokset

16 Talvi VEROT JA SOSIAALITURVAMAKSUT, % BKT:sta e 23 e 24 e 25 Julkisyhteisöt Tulo-, varallisuus- ym. välittömät verot Tuotannon ja tuonnin verot Arvonlisäverot (ALV) Muut tuotannon ja tuonnin verot Pääomaverot Pakolliset sosiaaliturvamaksut Työnantajan pakolliset sosiaaliturvamaksut Vakuutetun pakolliset sosiaaliturvamaksut Vapaaehtoiset sosiaaliturvamaksut Työnantajan vapaaehtoiset sosiaaliturvamaksut Vakuutetun vapaaehtoiset sosiaaliturvamaksut Yhteensä

17 Talvi MAKSUTASE, mrd. euroa e 23 e 24 e 25 Tavaroiden vienti Tavaroiden tuonti Kauppatase (SKT2) Palvelujen vienti Palvelujen tuonti Palvelujen tase (SKT2) Tavaroiden ja palvelujen tase (SKT2) Tuotannontekijätulot ja tulonsiirrot, netto Vaihtotase Rahoitusjäämät, % BKT:sta Kotitaloudet ja VTY:t Yritykset ja rahoituslaitokset Julkinen sektori Vaihtotase, % BKT:sta

18 Talvi PANKIT, mrd. euroa ja %-muutokset e 23 e 24 e 25 Pankkiluotot kotitalouksille ja yrityksille Pankkiluotot kotitalouksille Pankkiluotot yrityksille Yleisön euromääräiset talletukset KOROT, % e 23 e 24 e 25 Euribor 3 kk Valtion verollisen obligaation 4-5 v. korko Pankkien keskimääräinen antolainauskorko Pankkien uusien luottojen keskikorko Pankkitalletusten keskikorko

19 Talvi SUOMEN KANSAINVÄLINEN TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ Suomen Pankin ennuste e 23 e 24 e 25 Bruttokansantuote, määrän %-muutos Koko maailma Yhdysvallat Euroalue Japani Tuonti, määrän %-muutos Koko maailma Yhdysvallat Euroalue Japani Indeksi 2=1 ja %-muutos Suomen vientimaiden tuonti Suomen viennin kanssa kilpailevat hinnat, EUR Suomen vientimaiden vientihinnat, EUR Raakaöljyn hinta, USD / barreli Suomen nimellinen kilpailukykyindikaattori ¹, Q1 = Euron arvo US-dollareina, USD/EUR ¹ Suppea, euroalueen mailla täydennetty

20 Talvi SUOMEN KANSAINVÄLINEN TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ Kansainvälisten järjestöjen ennusteita: OECD marraskuu 22; Komissio ja IMF lokakuu e 22 e 23 e 24 Bruttokansantuote, määrän %-muutos Komissio Koko maailma Yhdysvallat Japani Euroalue OECD Koko maailma Yhdysvallat Japani Euroalue IMF Koko maailma Yhdysvallat Japani Euroalue Tuonti, tavarat ja palvelukset, määrän %-muutos Komissio Koko maailma (tavarat) OECD Koko maailma Yhdysvallat Japani IMF Koko maailma Yhdysvallat Japani Inflaatio, kuluttajahintaindeksi, %-muutos Komissio Yhdysvallat Japani Euroalue OECD 1) Yhdysvallat Japani Euroalue IMF Yhdysvallat Japani Euroalue Öljyn hinta US-dollareina, %-muutos OECD 2) IMF 3) Muiden raaka-aineiden hinta US-dollareina, %-muutos OECD 4) IMF 5) ) Yksityisen kulutuksen hintaindeksi 2) OECD:n tuontihinta (cif) 3) Keskiarvo seuraavien laatujen spot-hinnoista: U.K. Brent, Dubai ja West Texas Intermediate crude oil 4) Perushyödykkeet pl. energia, HWWA-indeksi 5) Perushyödykkeet pl. polttoaineet

21 Talvi 23 Kuviot Kuvio 1. Kuvio 2. Kuvio 3. Kuvio 4. Kuvio 5. Kuvio 6. Kuvio 7. Kuvio 8. Kuvio 9. Kuvio 1. Kuvio 11. Kuvio 12. Kuvio 13. Kuvio 14. Kuvio 15. Kuvio 16. Kuvio 17. Kuvio 18. Kuvio 19. Kuvio 2. Kuvio 21. Kuvio 22. Talouden keskeiset tasapainoluvut Kansainvälinen talous ja Suomi Kansainvälinen talous ja Suomi Kansainvälinen talous ja Suomi Kysyntä ja tarjonta Tuotanto Työllisyys, työvoima ja työttömyysaste Ulkomaankauppa Ulkomaankauppahinnat Vaihtosuhde Kiinteät investoinnit Investointiasteet Kotitalouksien tulot, tulonkäyttö ja velkaantuminen Yritykset Julkinen talous Kustannukset ja hinnat Yksityisen sektorin ansiotaso Työkustannukset ja tuotannon hinnat Vaihtotase ja ulkomainen nettovarallisuus Säästämis- ja investointiaste Markkinakorot Pankkikorkoja

22 Talvi 23 Kuvio 1. Talouden keskeiset tasapainoluvut 8 Bruttokansantuote Prosenttimuutos 2 Työttömyysaste % Vaihtotase % BKT:sta 7 Inflaatio (Kuluttajahintaindeksi) Prosenttimuutos Julkisen talouden rahoitusjäämä (EMU) % BKT:sta Julkinen sektori Valtio Julkinen velka (EMU) % BKT:sta Julkinen sektori Valtio

23 Talvi 23 Kuvio 2. Kansainvälinen talous ja Suomi Bruttokansantuote 14 Määrän indeksi, 199= Suomi Euroalue Bruttokansantuote 1 Määrän prosenttimuutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä (tasoitus: 2 neljänneksen liukuva keskiarvo) Suomi Euroalue Euroalue: EU-11 plus Kreikka saakka, EU lähtien.

24 Talvi 23 Kuvio 3. Kansainvälinen talous ja Suomi 35 Määrän indeksi, 1988= Vientimaiden tuonti (=kysynnän määrä) Tavaravienti Suomen vientimarkkinat, kysynnän (=tuonnin) määrä 15 Prosenttimuutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

25 Talvi 23 Kuvio 4. Kansainvälinen talous ja Suomi Yksityisen kulutuksen deflaattori 8 Prosenttimuutos edellisestä vuodesta Suomi Euroalue Euroalueen ennuste : Euroopan komissio, lokakuu 22. Suhteelliset yksikkötyökustannukset, Suomi/EU9 Koko kansantalous, Indeksi 1982= Samassa valuutassa Kansallisissa valuutoissa EU9-maiden ennusteet: Euroopan komissio, lokakuu 22

26 Talvi 23 Kuvio 5. Kysyntä ja tarjonta, volyymi-indeksi 2= neljänneksen liukuva keskiarvo, indeksi 2=1 8 %-yks Vienti (vas. ast.) Yksityiset investoinnit (vas. ast.) Varastojen muutoksen vaikutus kok.kysynnän kasvuun (oik. ast.) neljänneksen liukuva keskiarvo, indeksi 2= Yksityinen kulutus Julkinen kysyntä 13 4 neljänneksen liukuva keskiarvo, 2= BKT Tuonti

27 Talvi 23 Kuvio 6. Tuotanto sektoreittain 12 4 neljänneksen liukuva keskiarvo, indeksi 2= BKT tuotantokustannushintaan Julkinen sektori Yksityinen sektori 1 Tuotannon määrä, prosenttimuutos edellisestä vuodesta BKT tkh Yksityinen sektori Julkinen sektori

28 Talvi 23 Kuvio 7. Työllisyys, työvoima ja työttömyysaste Työlliset 26 1 henkilöä, neljän neljänneksen liukuva keskiarvo % Työvoimaosuus Työllisyysaste, vuotiaat Työttömyysaste 2 Neljän neljänneksen liukuva keskiarvo, %

29 Talvi 23 Kuvio 8. Ulkomaankauppa Vienti ja tuonti (tavarat ja palvelut), määrän indeksi 13 Neljän neljänneksen liukuva keskiarvo, indeksi 2= Vienti Tuonti Vienti ja tuonti (tavarat ja palvelut), % BKT:sta, käyvin hinnoin 45 % Vienti Tuonti

30 Talvi 23 Kuvio 9. Ulkomaankauppahinnat 12 Indeksi 2= Tavaraviennin hinta, kahden nelj. liukuva ka Tavaratuonnin hinta, kahden nelj. liukuva ka SP:n kauppapainoinen valuuttakurssi-indeksi Kuvio 1. Vaihtosuhde 11 Indeksi 2=1, kahden neljänneksen liukuva keskiarvo

31 Talvi 23 Kuvio 11. Kiinteät investoinnit 14 Määrän indeksi, 2= Yksit. tuotannolliset investoinnit Julkiset investoinnit Asuntoinvestoinnit Kuvio 12. Investointiasteet 15 % BKT:sta kiintein hinnoin Yksit. tuotannolliset investoinnit Asuntoinvestoinnit Julkiset investoinnit

32 Talvi 23 Kuvio 13. Kotitaloussektorin tulot, tulonkäyttö ja velkaantuminen % 6 Käytettävissä oleva reaalitulo, %-muutos % 6 Kulutusmenot, määrän %-muutos Säästämisaste, % % 3 Asuntoinvestoinnit, määrän %-muutos (vas. ast.) Velkaantumisaste (pankkiluotot % käytettävissä olevista tuloista) (oik. ast.)

33 Talvi 23 Kuvio 14. Yritykset Pääomatulojen osuus arvonlisäyksestä, yksityinen sektori 52 % Bruttovelat suhteessa arvonlisäykseen, yksityinen sektori % Kiinteät investoinnit suhteessa BKT:een % Yksityiset tuotannolliset investoinnit

34 Talvi 23 Kuvio 15. Julkinen talous Rahoitusjäämä 1 % BKT:sta Julkinen sektori (SKT2) Valtion talous (SKT2) Velka 8 % BKT:sta Julkinen sektori (EMU-velka) Valtion talous

35 Talvi 23 Kuvio 16. Kustannukset ja hinnat Prosenttimuutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä Tuontihinnat 1 Kahden neljänneksen liukuva keskiarvo Ansiotasoindeksi,kahden nelj. liukuva ka Yksikkötyökustannukset, neljän nelj. liukuva ka Kuluttajahintaindeksi Kahden neljänneksen liukuva ka

36 Talvi 23 Kuvio 17. Ansiotaso 12 Koko talouden ansiotaso % Ansiotaso Reaaliansiotaso Ansiokehitys 6 4 neljänneksen liukuvan keskiarvon %-muutos edellisen vuoden vastavasta Keskipalkka Ansiotaso

37 Talvi 23 Kuvio 18. Työkustannukset ja tuotannon hinta Koko talous 1 Prosenttimuutos edellisestä vuodesta Yksikkötyökustannukset Arvonlisäyksen deflaattori Yksityinen sektori 1 Prosenttimuutos edellisestä vuodesta Yksikkötyökustannukset Arvonlisäyksen deflaattori Tuotannon hinta

38 Talvi 23 Kuvio 19. Vaihtotase ja ulkomainen nettovarallisuus Vaihtotaseen pääerät, mrd. euroa 2 Neljän neljänneksen liukuva summa Vaihtotase Palvelutase Kauppatase Pääomankorvaukset ja tulonsiirro 15 Vaihtotase ja kauppatase, % BKT:sta Vaihtotase Kauppatase 5 Ulkomainen nettovarallisuus, % BKT:sta Ulkomainen nettovarallisuus Ulkomainen nettovarallisuus ilman oman pääoman eriä "Ennuste" vaihtotaseen ylijäämää kumuloimalla.

39 Talvi 23 Kuvio 2. Säästämis- ja investointiaste Bruttosäästämisen ja -investointien osuus BKT:sta, % Säästö investoinnit = rahoitusjäämä 36 Koko kansantalous Vaihtotaseen alijäämä Säästö 2 16 Investoinnit Yritykset ja rahoituslaitokset 2 16 Säästö 12 8 Investoinnit Kotitaloudet 12 8 Säästö 4 12 Investoinnit Julkinen sektori 8 4 Investoinnit -4 Säästö

40 Talvi 23 Kuvio 21. Markkinakorot 16 % Valtion obligaatiokorko (4-5 v.) Helibor / Euribor 3 kk Kuvio 22. Pankkikorkoja 16 % Antolainauksen keskikorko Uusien luottojen korko reaalisena 1) 1) Deflatoitu kuluttajahintaindeksillä Uusien luottojen korko

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 24.3.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukko- ja kuvioliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukko- ja kuvioliite Suomen taloudelliset näkymät 22 24 Ennusteen taulukko- ja kuvioliite Julkisuuten 24.9.22 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 3/22 Kesä 22 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudellinen kehitys Ennusteen taulukko- ja kuvioliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudellinen kehitys Ennusteen taulukko- ja kuvioliite Suomen taloudellinen kehitys 2 22 Ennusteen taulukko- ja kuvioliite 18.12.2 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 4/2 27.11.2 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudellinen kehitys Perusennusteen taulukko- ja kuvioliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudellinen kehitys Perusennusteen taulukko- ja kuvioliite Suomen taloudellinen kehitys 2 22 Perusennusteen taulukko- ja kuvioliite 7.6.2 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 2/2 8.5.2 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko. Taulukko

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2005 2007 Ennusteen taulukkoliite 30.3.2005 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2005 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen talouden näkymät 2008 2010 Ennusteen taulukkoliite 9.12.2008 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 4/2008 Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Joukukuu 2008

Lisätiedot

Ennuste vuosille (kesäkuu 2019)

Ennuste vuosille (kesäkuu 2019) ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2019 2021 (kesäkuu 2019) 11.6.2019 11:00 EURO & TALOUS 3/2019 TALOUDEN NÄKYMÄT Suomen talouden ennuste vuosille 2019 2021 kesäkuussa 2019. Kesäkuu 2019 1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT

Lisätiedot

Ennuste vuosille

Ennuste vuosille ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2018 2020 19.6.2018 11:00 EURO & TALOUS 3/2018 TALOUDEN NÄKYMÄT Suomen talouden ennuste vuosille 2018 2020 kesäkuussa 2018. Kesäkuu 2018 1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT Viitevuoden

Lisätiedot

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun Huoltotase, hinnat

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun Huoltotase, hinnat Ennustetaulukot 1. Huoltotase, määrät Viitevuoden 2000 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta 8,2 3,1 3,9 2,7 2,5 17,6 2,6 4,2 6,1 7,0 20,1 5,1 7,4 5,9 6,5 2,1 2,6 2,9 2,4 2,0 1,0 0,4 1,2 0,5 0,8

Lisätiedot

Ennuste vuosille

Ennuste vuosille ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2020 18.12.2017 11:00 EURO & TALOUS 5/2017 TALOUDEN NÄKYMÄT Suomen talouden ennuste vuosille 2017 2020 joulukuussa 2017. Tässä esitetyt luvut voivat poiketa hieman

Lisätiedot

Ennuste vuosille

Ennuste vuosille ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2015 2017 10.12.2015 11:00 EURO & TALOUS 5/2015 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2015 1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT Viitevuoden 2010 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta Bruttokansantuote

Lisätiedot

Ennuste vuosille

Ennuste vuosille ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2015 2017 10.6.2015 11:00 EURO & TALOUS 3/2015 TALOUDEN NÄKYMÄT Kesäkuu 2015 1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT Viitevuoden 2010 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta Bruttokansantuote

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2016 2018 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 3/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Kesäkuu 2016 1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017-2019 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 5/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2016

Lisätiedot

Ennuste vuosille

Ennuste vuosille ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2018 2021 18.12.2018 11:00 EURO & TALOUS 5/2018 TALOUDEN NÄKYMÄT Suomen talouden ennuste vuosille 2018 2021. Joulukuu 2018 1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT Viitevuoden 2010 hinnoin,

Lisätiedot

Ennuste vuosille

Ennuste vuosille ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 13.6.2017 11:00 EURO & TALOUS 3/2017 TALOUDEN NÄKYMÄT Suomen talouden ennuste vuosille 2017 2019 kesäkuussa 2017. Eurojatalous.fi Suomen Pankin ajankohtaisia

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017 2019 (kesäkuu 2017) 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 EILEN 11:00 EURO & TALOUS 3/2017 TALOUDEN NÄKYMÄT

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 23.9.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 3/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat Ennustetaulukot 1. Huoltotase, määrät Viitevuoden 2000 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta 8,2 3,6 2,8 0,4 1,8 16,1 7,4 0,7 0,0 5,6 21,5 8,6 3,2 0,4 6,0 3,1 2,7 3,7 1,2 1,4 0,9 0,6 0,1 0,4 0,7

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008 Ennusteen taulukkoliite 26.9.2006 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 3/2006 Rahapolitiikka ja tutkimusosasto Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009 Ennusteen taulukkoliite 20.3.2007 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2007 Rahapolitiikka ja tutkimusosasto Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE

TALOUSENNUSTE TALOUSENNUSTE 2017 2018 4.4.2017 Ennustepäällikkö Muut ennusteryhmän jäsenet Ilkka Kiema Seija Ilmakunnas Sakari Lähdemäki Terhi Maczulskij Aila Mustonen Riikka Savolainen Heikki Taimio VALUUTTAKURSSIT

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE

TALOUSENNUSTE TALOUSENNUSTE 2019 2020 10.4.2019 Ennustepäällikkö Muut ennusteryhmän jäsenet Ilkka Kiema Hannu Karhunen Sakari Lähdemäki Terhi Maczulskij Aila Mustonen Elina Pylkkänen Heikki Taimio ENNUSTEEN KESKEISIÄ

Lisätiedot

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429 8.9.200 Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 7 34 telefax: (09) 734 3429 Tiedustelut: Pasi Koikkalainen, +358 9 734 3332, e-mail: kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi Samu Hakala, +358 9

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE

TALOUSENNUSTE TALOUSENNUSTE 2018 2019 11.4.2018 Ennustepäällikkö Muut ennusteryhmän jäsenet Ilkka Kiema Seija Ilmakunnas Hannu Karhunen Sakari Lähdemäki Terhi Maczulskij Aila Mustonen Heikki Taimio KYSYNNÄN JA TARJONNAN

Lisätiedot

Talouden näkymät Euro & talous erikoisnumero 1/2010

Talouden näkymät Euro & talous erikoisnumero 1/2010 Talouden näkymät 2010-2012 Euro & talous erikoisnumero 1/2010 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 BKT ja kysyntäerät Tavaroiden ja palveluiden vienti Kiinteät bruttoinvestoinnit Yksityinen kulutus Julkinen kulutus

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennusttaulukot vuosill 2017-2019 (maaliskuu 2017) 3 ENNUSTETAULUKOT Ennust vuosill 2017 2019 16.3.2017 15:00 ANALYYSI TALOUDEN NÄKYMÄT Maaliskuu

Lisätiedot

Euro & talous 1/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Suomen talouden näkymät

Euro & talous 1/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Suomen talouden näkymät Euro & talous 1/211 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Suomen talouden näkymät Pääjohtaja 1 Aiheet Ajankohtaista tänään Maailmantalouden ennuste Suomen talouden näkymät vuosina 211-213 2 Ajankohtaista

Lisätiedot

Talouden näkymät vuosina

Talouden näkymät vuosina Talouden näkymät vuosina 211 213 Euro & talous 5/211 Pääjohtaja Erkki Liikanen Talouskasvu hidastuu Suomessa tuntuvasti 18 Talouden elpyminen pysähtyy Prosenttimuutos edellisestä vuodesta (oikea asteikko)

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2019 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

Talouden näkymät Euro & talous erikoisnumero 2/2009

Talouden näkymät Euro & talous erikoisnumero 2/2009 Talouden näkymät 2009-2011 Euro & talous erikoisnumero 2/2009 Erkki Liikanen 29.9.2009 Teemat 1. Maailmantalous vakautumassa ja rahoitusmarkkinoiden kriisin pahin ohi 2. Miksi vienti laski niin jyrkästi?

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE

TALOUSENNUSTE TALOUSENNUSTE 2018 2019 11.9.2018 Ennustepäällikkö Muut ennusteryhmän jäsenet Ilkka Kiema Hannu Karhunen Miia Korhonen Sakari Lähdemäki Terhi Maczulskij Aila Mustonen Elina Pylkkänen Heikki Taimio ENNUSTEEN

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 22.3.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Talouden näkymät vuosina

Talouden näkymät vuosina Talouden näkymät vuosina 2012-2014 Euro & talous 3/2012 Pääjohtaja 1 Kasvunäkymät vaimenevat 2 Suomen talous kasvaa lähivuosina hitaasti 180 Prosenttimuutos edellisestä vuodesta (oikea asteikko) Viitevuoden

Lisätiedot

Ennusteen keskeisimpiä muuttujia Huoltotase, määrät Huoltotase, käyvin hinnoin Huoltotase, hinnat Kansainväliset hinnat Ulkomaankauppa, hinnat

Ennusteen keskeisimpiä muuttujia Huoltotase, määrät Huoltotase, käyvin hinnoin Huoltotase, hinnat Kansainväliset hinnat Ulkomaankauppa, hinnat 11.9.1997 ENNRA702.TL/ Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5. Taulukko 6. Taulukko 7. Taulukko 8. Taulukko 9. Taulukko 10. Ennusteen keskeisimpiä muuttujia Huoltotase,

Lisätiedot

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA 3 21 SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 215 Suomen kokonaistuotanto on pienentynyt yhtäjaksoisesti vuoden 212 toisesta neljänneksestä lähtien. Kevään 21 aikana on kuitenkin jo näkynyt merkkejä

Lisätiedot

Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet

Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet Juha Kilponen Suomen Pankki Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet 18.12.2017 18.12.2017 Julkinen 1 Talouden yleiskuva Kasvu laajentunut vientiin, ja tuottavuuden kasvu

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1989-23 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 8 % Suomi EU 7 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 13.1.23/SAK /TL Lähde: OECD Economic Outlook December 22 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Suomen talouden näkymät 2017-2019 13.6.2017 Julkinen 1 Kansainvälisen talouden ympäristö kasvulle suotuisampi Suomen vientikysyntä vahvistuu maailman reaalitalouden

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 10.6.2015 Julkinen 1 Suomi jää yhä kauemmas muun euroalueen kasvusta Talouskasvua tukee viennin asteittainen piristyminen ja kevyt rahapolitiikka

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v) Työllisyysaste 198 26 Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v 8 % Suomi 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 5.4.25/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985 26

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 12.10.1998

TALOUSENNUSTE 12.10.1998 TALOUSENNUSTE 12.10.1998 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Hannu Piekkola Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½ - 2 vuodelle) kaksi kertaa vuodessa: maalis-

Lisätiedot

Nopein talouskasvun vaihe on ohitettu

Nopein talouskasvun vaihe on ohitettu Meri Obstbaum Suomen Pankki Nopein talouskasvun vaihe on ohitettu Euro ja talous 5/2018 18.12.2018 1 Euro ja talous 5/2018 Pääkirjoitus Ennuste 2018-2021 Kehikot Julkisen talouden arvio Työn tuottavuuden

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 8 % Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 7 Suomi 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15 15

Lisätiedot

Suomen Pankin ennusteita. kevät 1986

Suomen Pankin ennusteita. kevät 1986 Suomen Pankki Suomen Pankin ennusteita kevät 1986 Osa2 SUor~EN PANKKI SUHDANNE-ENNUSTEEN LAAJA TAULUKKOLIITE 3.4.1986 ENNUSTE 2.4.1986 LIITE 1 (2) 2.4.1986 JULKAISTUN ENNUSTEEN LAAJA TAULUKKOLIITE (TYÖTAULUT)

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 10.6.2016 1 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Talouden näkymät : Suhdannenousu ei yksin korjaa talouden ongelmia

Talouden näkymät : Suhdannenousu ei yksin korjaa talouden ongelmia Talouden näkymät 2010-2012: Suhdannenousu ei yksin korjaa talouden ongelmia Euro & talous erikoisnumero 2/2010 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Ennusteen yleiskuva 2 Edessä kasvun väliaikainen hidastuminen

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Suhdannetilanne. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Suhdannetilanne. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Suhdannetilanne Konsultit 2HPO 1 Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 8.9.1 Lauri Uotila Sampo Pankki Bruttokansantuotteen kasvu 16 1 1 1 %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 16 1 1 1 8 8 6 Euroalue Intia Brasilia Venäjä 6 - USA

Lisätiedot

Suomen talous korkeasuhdanteessa

Suomen talous korkeasuhdanteessa Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Suomen talous korkeasuhdanteessa Euro & talous 3/2018 19.6.2018 1 E & t -julkaisu 3/2018 Pääkirjoitus Suhdanne-ennuste 2018 2020 Kehikot Ennusteen oletukset,

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Samu Kurri Suomen Pankki Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Euro & talous 1/2015 25.3.2015 Julkinen 1 Maailmantalouden suuret kysymykset Kasvun elementit nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu 1 9 8 7 3 1 %, liukuva vuosikasvu 11 Kiina Intia Venäjä USA Japani Euroalue -1-1 3 11 1 9 8 7 3 1-1 - 1 18.9. Bruttokansantuote, mrd. USD, Markkinakurssein USA 1 Kiina 9 Japani

Lisätiedot

Mitä on kansantalouden tilinpito?

Mitä on kansantalouden tilinpito? Mitä on kansantalouden tilinpito? Tilastokeskuksen asiakasaamu kirjastoille ja tietopalveluille 1.12.2010 Tilastopäällikkö Tuomas Rothovius Modernin makrotaloustieteen ja kansantalouden tilinpidon synnystä

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2017 Tiedotustilaisuus 19.12.2017 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 19.12.2017 Jukka Railavo, finanssineuvos Talousnäkymät Noususuhdanne jatkuu tulevina vuosina. Maailmantaloudessa

Lisätiedot

Alkaako taloustaivaalla seljetä?

Alkaako taloustaivaalla seljetä? ..9 Alkaako taloustaivaalla seljetä? Lauri Uotila Pääekonomisti Sampo Pankki.9. 9 Kokonaistuotannon kasvu, % %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 9 Venäjä USA Euroalue - - - Japani - - 9 9 - - - - - Teollisuuden

Lisätiedot

Kansantalous ja rahoitusmarkkinat. Danske Bank. Lauri Uotila. 20.11.2014 TA2 Suomen talouselämä ja maailmantalous. Neuvonantaja

Kansantalous ja rahoitusmarkkinat. Danske Bank. Lauri Uotila. 20.11.2014 TA2 Suomen talouselämä ja maailmantalous. Neuvonantaja Kansantalous ja rahoitusmarkkinat 20.11.2014 TA2 Suomen talouselämä ja maailmantalous Lauri Uotila Neuvonantaja Danske Bank 1 2 Bkt 201,3 +Tuonti 78,8 =Kokonaistarjonta 280,1 Vienti 76,9 Kulutus 161,3

Lisätiedot

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

Suomen talouden ennuste: hidastuvaa kasvua kansainvälisen epävarmuuden varjossa

Suomen talouden ennuste: hidastuvaa kasvua kansainvälisen epävarmuuden varjossa Meri Obstbaum Suomen Pankki Suomen talouden ennuste: hidastuvaa kasvua kansainvälisen epävarmuuden varjossa Euro ja talous -tiedotustilaisuus 11.6.2019 11.6.2019 1 Euro ja talous 3/2019 Pääkirjoitus Ennuste

Lisätiedot

Pellervon Päivä Talousennusteet mitä yritysjohto voi niistä oppia. Raija Volk Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT

Pellervon Päivä Talousennusteet mitä yritysjohto voi niistä oppia. Raija Volk Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT Pellervon Päivä 2007 Talousennusteet mitä yritysjohto voi niistä oppia Raija Volk Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT Talouden tila ja uhkat keskipitkällä aikavälillä Julkisen talouden liikkumavara

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Kevät 2018 Tiedotustilaisuus 13.4.2018 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 13.4.2018 Jukka Railavo, finanssineuvos Talousnäkymät Kasvu jatkuu yli 2 prosentin vuosivauhdilla. Maailmantaloudessa

Lisätiedot

ENNUSTEEN ARVIOINTIA

ENNUSTEEN ARVIOINTIA ENNUSTEEN ARVIOINTIA 23.12.1997 Lisätietoja: Johtaja Jukka Pekkarinen puh. (09) 2535 7340 e-mail: Jukka.Pekkarinen@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville

Lisätiedot

Makrotaloustiede 31C00200

Makrotaloustiede 31C00200 Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Kansantalouden tilinpito 1 Monisteen sisältö Kansantalouden tilinpito, BKT Nimelliset ja reaaliset suureet Logaritmiset luvut, indeksit Maksutase Taloudellisten muuttujien

Lisätiedot

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010 Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan Roger Wessman 14.04.2010 1 2 Luvut ennakoivat maailmanteollisuudelle vahvinta kasvua 30 vuoteen Lainaraha halventunut 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri Talous TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012 1 Esityksen aiheet Talouden näkymät Suomen Pankin kesäkuun ennusteen päätulemat Suomen talouden lähiaikojen

Lisätiedot

Kansantalous ja rahoitusmarkkinat Rahoitusmarkkinoiden kehitys 29.9.2010 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Kansantalous ja rahoitusmarkkinat Rahoitusmarkkinoiden kehitys 29.9.2010 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Kansantalous ja rahoitusmarkkinat Rahoitusmarkkinoiden kehitys 29.9.21 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Bkt 171,3 +Tuonti 9,8 =Kokonaistarjonta 231,1 Vienti 64, Kulutus 137, -yksityinen 94,

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu %, liukuva vuosikasvu 12 12 1 8 6 Kiina Baltian maat Intia Venäjä 1 8 6 4 2 Euroalue Japani USA 4 2-2 21 22 23 24 2 26 27 USA+Euroalue+Japani = 4 % maailman bruttokansantuotteesta

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2018 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Talouden näkymät vuosina

Talouden näkymät vuosina Talouden näkymät vuosina 2013-2015 Euro & talous 3/2013 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Kansainvälinen talous: markkinatilanne suotuisa, reaalitalouden kehitys vaimeaa 2 Osakeindeksit nousseet Yhdysvallat

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2016 22.12.2016 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 22.12.2016 Jukka Railavo Talousnäkymät Suomen talous kasvaa, mutta hitaasti. Kotimainen kysyntä on kasvun ajuri, vienti

Lisätiedot

ILMARISEN TALOUSENNUSTE KEVÄT

ILMARISEN TALOUSENNUSTE KEVÄT ILMARISEN TALOUSENNUSTE KEVÄT 2017 2.5.2017 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Julkistus keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: BKT:n kasvu Työllisyyden kehitys (palkansaajat, yrittäjät) Palkkasumma,

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Syksy 2018 Tiedotustilaisuus 14.9.2018 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 14.9.2018 Jukka Railavo, finanssineuvos Talousnäkymät Talous on nyt suhdanteen huipulla. Työllisyys on

Lisätiedot

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Seppo Honkapohja, Suomen Pankki Alustus, Logistiikkapäivä, Kotka 25.5.2009 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden kriisin nykyvaihe Maailmantalouden

Lisätiedot

Talouden tila. Markus Lahtinen

Talouden tila. Markus Lahtinen Talouden tila Markus Lahtinen Taantumasta vaisuun talouskasvuun Suomen talous ei pääse vauhtiin, BKT: 2014-0,2 % ja 2015 0,5 % Maailmantalouden kasvu heikkoa Ostovoima ei kasva Investoinnit jäissä Maailmantalous

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito Kansantalouden tilinpito Konsultit 2HPO 1 Bruttokansantuotteen kehitys 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 1926 = 100 0 Lähde: Tilastokeskus. 2 Maailmantalouden kasvun jakautuminen Lähde: OECD. 3

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 6.6.2013: MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 6.6.2013: MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 6.6.013: MALLIVASTAUKSET Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja, 01] sivuihin. (1) (a) igou -verot: Jos markkinoilla

Lisätiedot

Kasvu jatkuu laajalla rintamalla PTT ennuste Kansantalous 2017 syksy

Kasvu jatkuu laajalla rintamalla PTT ennuste Kansantalous 2017 syksy Kasvu jatkuu laajalla rintamalla 26.9.217 PTT ennuste Kansantalous 217 syksy Kasvu jatkuu laajalla rintamalla Suomen talous on laaja-alaisessa kasvussa. Viennin kasvun taustalla kilpailukyvyn paraneminen

Lisätiedot

Talouden näkymät TUOTANNON KASVU KÄYNNISTYY VAIN VAIVOIN

Talouden näkymät TUOTANNON KASVU KÄYNNISTYY VAIN VAIVOIN 5 214 Talouden näkymät TUOTANNON KASVU KÄYNNISTYY VAIN VAIVOIN Suomen kokonaistuotannon kehitys jatkuu vuosina 214 216 vaatimattomana. Bruttokansantuote supistuu,2 % vuonna 214, ja vaikka tuotanto alkaa

Lisätiedot

Maailmantalouden näkymät

Maailmantalouden näkymät Maailmantalouden näkymät 31.8.21 Toni Honkaniemi Yksikönpäällikkö Maailmantalouden kasvu epätasaista BKT:n määrä muutos ed. vuoden vast. neljänneksestä 8 % 18 6 4 Yhdysvallat Euroalue 16 14 2 12 1-2 -4

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

ILMARISEN TALOUSENNUSTE SYKSY 2017

ILMARISEN TALOUSENNUSTE SYKSY 2017 ILMARISEN TALOUSENNUSTE SYKSY 2017 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Julkistus keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: BKT:n kasvu Työllisyyden kehitys (palkansaajat, yrittäjät) Palkkasumma,

Lisätiedot

Aluetilinpito

Aluetilinpito Aluetilinpito 2000-2016 - työlliset - bruttokansantuote - arvonlisäys, brutto perushintaan - kiinteän pääoman bruttomuodostus (investoinnit) - tuotos perushintaan - kotitalouksien käytettävissä oleva tulo

Lisätiedot

Kustannuskilpailukyvyn tasosta

Kustannuskilpailukyvyn tasosta Suomen Pankki Kustannuskilpailukyvyn tasosta Kommenttipuheenvuoro Pekka Sauramon esitykseen Tulkitsen samoin kuin Pekka Kustannuskilpailukyky on heikentynyt vuosituhannen vaihteen jälkeen Kustannuskilpailukyvyn

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS. Valtiovarainministeriön kansantalousosasto / 5

SUHDANNEKATSAUS. Valtiovarainministeriön kansantalousosasto / 5 SUHDANNEKATSAUS Valtiovarainministeriön kansantalousosasto..5/ 5 BKT:n kasvu on voimistumassa eikä kahden prosentin ennustetta tälle vuodelle ole tarvetta muuttaa huolimatta siitä, että kolmen ensimmäisen

Lisätiedot